Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010"

Transkript

1 Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010 Lyngseidet, januar Gunn Anita Vang, daglig leder 1

2 Aktiviteter i kronologisk rekkefølge Igangsetteropplæring i Mosjøen 23. og 24. februar Åpning av distriktskontoret for Nord Norge 8.mars Hvorfor ble Lyngen valgt? Samhandling mellom selvhjelpsprosjekter i Nord Norge Bakgrunnen for søknaden i Søknad om overføring av midler fra 2009 til Bakgrunn for søknad om overføring av midler til Svar fra Helsedirektoratet Etablering av selvorganisert selvhjelpsgruppe i Alta Hva er selvhjelp? Hvorfor selvhjelp? Hvordan selvhjelp? Artikkel i Altaposten 18.januar Finmarksnettverkets aktiviteter i Alta 10. og 11. mars Forarbeid: Omvisning på kultursentret SISA Samhandling Resultater: Kunnskapsforløpet for selvorganisert selvhjelp Verdensdagen, dialogkonferanse i Tromsø 28. april Kommuner som var representert Våre brosjyrer populære Introduksjonsdag i Kirkenes 27. mai Artikkel i Finnmarken lørdag 22. mai Artikkel i Sør Varanger avis Gjenbruk av nettverk Møte med styringsgruppa i Finnmarksnettverket Oppsummering av læring, erfaring, kunnskap:

3 9. Arbeidsmøte med verneombudene i Lyngen 3.juni Introduksjonsdag i Tromsø 10. juni Den planlagt igangsetteropplæringen i Tromsø i avlyst Møte med Formannskapet i Lyngen kommune Introduksjonsdag i Bodø Forarbeid Oppsummering av læring, erfaring, kunnskap: Åpningen av møteplass for selvhjelp i Alta Pressedekning Åpent møte Annonse i Altaposten: Resultater Hilsning til åpningen av møteplassen i Alta fra Selvhjelp Norge Planlegging av introduksjonsdager i Nord Salten i DK Nord i lokalvisa Framtid i Nord i løpet av Framtid i Nord 9. januar Framtid i Nord 15. april Framtid i Nord 5. oktober Framtid i Nord 22.november Ny brosjyre fra Link Lyngen og Finnmarksnettverket Felles brosjyre: Vedlegg: Vedlegg 1: Omtale i Framtid i Nord fra åpningen av DK Nord Vedlegg 2: Oppsummering av idèdugnad i Tromsø Vedlegg 3: Søknad på selvhjelpsprosjekt fra LMS/UNN Tromsø Vedlegg 4: Avisartikkel fra åpningen av en møteplass i Alta Vedlegg 5: Ny brosjyre fra Link Lyngen og Finnmarksnettverket

4 Aktiviteter i kronologisk rekkefølge Igangsetteropplæring i Mosjøen februar 2010 Åpning av distriktskontoret i Nord-Norge 8. mars 2010 Samhandling mellom selvhjelpsprosjekter i Nord-Norge Etablering av selvorganisert selvhjelpsgruppe i Alta 2010 Finnmarksnettverkets aktiviteter i Alta 10. og 11. mars 2010 Deltakelse i Kunnskapsforløpet for selvorganisert selvhjelp. Verdensdagen, dialogkonferanse i Tromsø 28.april Introduksjonsdag i Kirkenes 27.mai 2010 Arbeidsmøte med verneombudene i Lyngen 3.juni 2010 Introduksjonsdag i Tromsø 10.juni 2010 Igangsetteropplæringen i Tromsø i oktober 2010 Møte med Formannskapet i Lyngen kommune 13. september 2010 Introduksjonsdag i Bodø 15. september 2010 Åpningen av møteplass for selvhjelp i Alta 20.oktober 2010 Planlegging av introduksjonsdager i Nord Salten i 2011 Diverse artikler i lokalavisene i Nord-Norge i 2010 Ny brosjyre fra Link Lyngen og Finnmarksnettverket. 4

5 1. Igangsetteropplæring i Mosjøen 23. og 24. februar 2010 Arrangementet ble initiert og arrangert av Vefsn Frivilligsentral, ved Bjørn Inge Aufles. Han hadde selv tidligere deltatt på et igangsetterkurs i Oslo i regi av Selvhjelp Norge og ønsket å inspirere andre til å sette i gang selvhjelpsgrupper i sitt distrikt. Gunn Anita Vang, fra Link Lyngen deltok på vegne av Selvhjelp Norge. 15 mennesker deltok. Deltakerne var fagfolk/profesjonelle og frivilligheten i Nordland. Disse kom fra: Demensteamet på Nesna, Nesna frivilligsentral, SMICO Nordland, Grane frivilligsentral, Termik i Gran kommune, Grane hørselslag, Rana frivilligsentral, Stiftelsen Termik, Omsorgsavd v/parken Boog servicesenter, Mental Helse Hemnesberget, Somatisk lindring avd Vefsn sykehjem, Hjemmetjenesten i Vefsn kommune og Mosjøen krisesenter. Teksten i invitasjonen var sakset fra Selvhjelp Norges hjemmesider sto: Et typisk igangsetterkurs arrangeres over 2 dager. Den første dagen brukes til kunnskapsoverlevering rundt selvhjelp generelt, grunntanker og innhold. Den andre dagen brukes til gjennomgang av igangsetterrollen og prosesser i en selvhjelpsgruppe samt rammer og premisser for gode grupper. Vi hadde ikke direkte kontakt med deltakerne på forhånd. Innhold: Hvorfor selvhjelp og selvhjelpsgrupper? Hva er selvhjelpens bærende elementer? Innhold i selvhjelpsarbeidet. Hvordan få det til i praksis? Igangsetting av selvhjelpsgrupper. Innhold i gruppenes arbeid. Igangsetterrollen. Om å gjøre seg selv overflødig. Igangsetteropplæring ble holdt i Kulturverkstedet i Sjøgata, 2 etg. Et vakkert gammelt kulturbygg, med kafè og matsal nede, hvor det ble servert lunsj. Evalueringen viste at fagfolkene var skuffet. De forventet en mer teoretisk faglig tilnærming, ikke en praktisk igangsetteropplæring. Noen trodde de ville bli presentert for en konkret metode og var tydelig skuffet over å ikke få en oppskrift på gode samtalegrupper. Vi har hatt lite kontakt med deltakerne i etterkant, bortsett fra utsending av e-post. Noen ønsket å starte opp selvhjelpsgrupper lokalt, men vi kjenner ikke til om det har skjedd. 5

6 2. Åpning av distriktskontoret for Nord-Norge 8.mars 2010 Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark ble offisielt åpnet av ordfører i Lyngen Hans Karlsen 08. mars Dato for åpningen ble valgt fordi vi ønsket å samordne åpningen av distriktskontoret i Nord, med Solbjørg Talseth besøk i Lyngen og Alta, som et ledd i samhandlingen mellom Helsedirektoratets selvhjelpsprosjekter i Nord- Norge. Et 20 talls mennesker i Lyngen var invitert til åpningen, men ekstremvær hindret flere fra å komme. Tonje Talseth fra distriktskontoret Øst og Kari Strøm fra distriktskontoret Midt-Norge var med på turneen i Nord-Norge, først til Lyngen og så til Alta. Framtid i Nord dekket åpningen. Se vedlegg Hvorfor ble Lyngen valgt? Selvhjelpsarbeidet i Lyngen kommune har pågått over lang tid i nært samarbeid med Selvhjelp Norge. Dette i forbindelse med etablering og forankring av Senter for selvhjelp og mestring Link Lyngen, som en pilotsatsing og modell for helsedirektoratet og Selvhjelp Norge. Solbjørg Talseth har drevet utstrakt rådgiving i Lyngen kommune gjennom flere år, det var derfor ønskelig å benytte allerede eksisterende ressurser i oppstarten av distriktskontoret for Nordland, Troms og Finnmark. Prosjektene hadde opparbeidet seg et stort nettverk i hele Nord-Norge, som kunne benyttes i markedsføringen av distriktskontoret i en etableringsfase. Daglig leder for stiftelsen Link Lyngen, Gunn Anita Vang, ble engasjert til rollen som daglig leder i en overgangsfase. En naturlig overgang fra et regionalt utviklingsarbeid/prosjekt til et distriktskontor for hele landsdelen. Distriktskontoret og Link Lyngen var planlagt samlokalisert og delte kontorlokaler. Det er ikke kjøpt inn eget utstyr til distriktskontoret i Lyngen. Daglig leder har også benyttet hjemmekontor i sitt daglige arbeid med distriktskontoret, etter avtale med daglig leder for Selvhjelp Norge. Link Lyngens lokaler er blitt benyttet til praktisk kontorarbeid og som møtelokale. Det har ikke vært faste åpningstider ved distriktskontoret. Erfaring viste oss at et distriktskontor for hele Nord-Norge nok burde ligge mer strategisk plassert i Nord-Norge. Særlig med tanke på nærhet til flyplass, hoteller, offentlige institusjoner og tetthet i befolkning. Tromsø pekte seg fort ut på grunn av allerede eksiterende selvhjelpsaktivitet i byen. Derfor ble det i samråd med daglig leder Gunn Anita Vang bestemt at distriktskontoret for Nordland, Troms og Finnmark skulle flyttes til Tromsø. Se oppsummering av idèdugnad i Tromsø Vedlegg nr. 2 6

7 3. Samhandling mellom selvhjelpsprosjekter i Nord-Norge Stiftelsen Link Lyngen søkte høsten 2009 Helsedirektoratet om et tilskudd til samhandling mellom selvhjelpsprosjektene i Nord-Norge. Tilskuddet ble gitt ut fra søknadens budsjett og beskrivelse, og er ment å dekke utgifter til reise, seminar etc i forbindelse med utviklingen av selvhjelpsfeltet i Nord-Norge. 3.1 Bakgrunnen for søknaden i 2009 Helsedirektoratet hadde i 2009 bevilget tilskudd til 3 selvhjelpsprosjekter i Nord-Norge med samme målsetting og målgruppe fra tilskuddsordningen fra Nasjonal plan for selvhjelp. Tilskudd var gitt til Stiftelsen Link Lyngen, Universitetssykehuset Nord-Norge LMS/UNN og Finnmarksnettverket. Link Lyngen hadde i samråd med Knutepunktet Selvhjelp Norge initiert og fått til et samarbeid mellom disse prosjektene. På oppfordring fra vår felles veileder Solbjørg Talseth fra Knutepunktet Selvhjelp Norge, søkte vi om midler til samhandling mellom disse prosjektene. Søknaden var ment å dekke reise og opphold for deltakerne til felles arbeidssamlinger, for å kunne dele erfaring og kunnskap, og støtte opp om hverandres lokale prosjekter. Det er store avstander i Nord-Norge og det koster mye ekstra å samle deltakere fra alle prosjektene, til felles arrangementer om selvorganisert selvhjelp i Nord-Norge Søknad om overføring av midler fra 2009 til 2010 Ved årsskiftet søkte stiftelsen Link Lyngen Helsedirektoratet om å få overført ubenyttede midler til Dette ble innvilget i ref. 08/ Bakgrunn for søknad om overføring av midler til 2010 Ved årsskiftet var vi kommet godt i gang med samhandlingen mellom prosjektene. Vi så at arbeidet var fruktbart og at ingen av oss alene ville ha oppnådd de samme resultatene hver for seg. Vi ønsket å bygge på det vi alt hadde gjort i 2009 og videreføre arbeidet i 2010, med faglig veiledning fra det nasjonale kompetansesenteret for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge Svar fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet godkjenner med dette at deler av tilskuddet til Link Lyngen for samhandling mellom selvhjelpsprosjektene i Nord-Norge kan overføres fra 2009 til Vi gjør oppmerksom på at Helsedirektoratet skal ha årsrapport og revisorattestert regnskap for de overførte midlene innen 1. april

8 4. Etablering av selvorganisert selvhjelpsgruppe i Alta 2010 I forkant av arrangementene som Finnmarksnettverket planla i Alta mars 2010 i Alta, ble det gjort forsøk på å etablere en selvorganisert selvhjelpsgruppe på tvers av problemer lokalt i Alta. Siv Helen Rydheim sendte ut følgende invitasjon i sitt nettverk: Alta blir 10. februar første kommune i Finnmark som kommer i gang med selvhjelpsgruppe på tvers av type problematikk. Det er en forutsetning at det melder seg minimum 5 deltakere. Kontaktinformasjon: Finnmarksnettverket, Siv Helen Rydheim på telefon / evt. E- post: Se også for nærmere informasjon Sted: Alta Frivillig Sentral. Tidspunkt: kl Om selvhjelpsgrupper som møtes på telefon for de som bor steder det ikke finnes selvhjelpsgrupper, se forsiden til Finnmarksnettverkets nettside. Helsedirektoratet har gjennom Selvhjelp Norge en nasjonal satsing på selvhjelp og det foreligger en nasjonal plan for selvhjelp. Finnmark er en del av denne satsingen gjennom Finnmarksnettverket, psykisk helse og rus. Finnmarksnettverket, mottok i 2009 midler fra Helsedirektoratet og NAV Finnmark for å bidra med selvhjelpsarbeid i Finnmark. I 2010 har Finnmarksnettverket også mottatt tilskudd fra Helse og Rehabilitering Hva er selvhjelp? Selvhjelp er et verktøy for alle mennesker med et livsproblem eller for deg som ser situasjoner i livet som er i ferd med å utvikle seg til et problem. På denne måten kan selvhjelp brukes både forebyggende og rehabiliterende enten du har en diagnose eller ikke Hvorfor selvhjelp? Jeg har en grunnleggende tro på at folk kan finne ut av livene sine selv, og jeg ser på selvhjelp som et viktig kulturelt bidrag. Empowerment bevegelsen er en motvekt mot ekspertveldet og det syntetiske livet der alt som har med følelser å gjøre er uønsket og forstyrrende. Jeg tror helsevesenet i dag trenger denne motvekten. Gjermund Tveito, spesialist i klinisk psykologi Hvordan selvhjelp? Hvilket menneske går gjennom livet uten å støte på et eller annet problem stort eller lite? Hvordan du mestrer disse problemene er veldig forskjellig og avhengig av mange faktorer hvordan de oppstår, styrken, mengden og utgangspunktet for å takle problemene. I tillegg til hvordan livet ser ut rundt deg, nettverket du har tilgjengelig, arbeidssituasjonen, familien og mye, mye mer. Alle har ressurser selvhjelp er å ta dem i bruk 8

9 Invitasjon ble til artikkel i lokalavisa Altaposten Artikkel i Altaposten 18.januar 2010 Av Torill M. Wiggen Selvhjelpsgruppe et mentalt treningsstudio 10. februar blir Alta første kommune i Finnmark som kommer i gang med selvhjelpsgruppe på tvers av type problematikk. Selvhjelp er et verktøy for alle mennesker med et livsproblem eller for deg som ser situasjoner i livet som er i ferd med å utvikle seg til et problem. På denne måten kan selvhjelp brukes både forebyggende og rehabiliterende enten du har en diagnose eller ikke, forteller Siv-Helen Rydheim i Finnmarksnettverket til Altaposten. Mange faktorer Hvilket menneske går gjennom livet uten å støte på et eller annet problem - stort eller lite, spør Rydheim. Hvordan disse problemene mestres er veldig forskjellig og avhengig av mange faktorer som hvordan de oppstår, styrken, mengden og utgangspunktet for å takle problemene. I tillegg til hvordan livet ser ut rundt deg, nettverket du har tilgjengelig, arbeidssituasjonen, familien og mye, mye mer, fortsetter hun. Kulturelt bidrag Rydheim siterer spesialist i klinisk psykologi Gjermund Tveito som sier han har en grunnleggende tro på at folk kan finne ut av livene sine selv, og han ser på selvhjelp som et viktig kulturelt bidrag. Alle har ressurser og selvhjelp er å ta dem i bruk, understreker hun og legger til at hun håper interesserte tar på telefon , e-post: eller Finnmarksnettverket for nærmere informasjon. For det er en forutsetning at det melder seg minimum fem deltakere, for å starte opp, fortsetter hun. Rydheim legger til at selv om noen ikke bor i Alta, men likevel er interessert i å delta i selvhjelpsgruppe, så er det mulig å gjøre det i en gruppe som snakker sammen på telefon. Nasjonal satsing Helsedirektoratet har gjennom Selvhjelp Norge en nasjonal satsing på området og det foreligger en nasjonal plan for Selvhjelp. Finnmark er en del av denne satsingen gjennom Finnmarksnettverket, psykisk helse og rus. De mottok i fjor midler fra Helsedirektoratet og NAV Finnmark for å bidra med selvhjelpsarbeid i Finnmark. I 2010 har Finnmarksnettverket også mottatt tilskudd fra Helse og Rehabilitering, opplyser Rydheim til slutt. 9

10 5. Finmarksnettverkets aktiviteter i Alta 10. og 11. mars Forarbeid: Det var gjort er stort praktisk forarbeid av Finnmarksnettverket i forkant av arrangementene. Samhandlingen mellom prosjektene i Nord-Norge og faglig veileder Solbjørg Talseth fra Selvhjelp Norge, bidro til felles forståelse om selvorganisert selvhjelp på tvers av problemer, diagnoser og organisasjonstilhørighet. Arrangementene i Alta var et ledd i samhandlingen mellom Helsedirektoratets selvhjelpsprosjekter i Nord-Norge. 10. mars: Seminar om selvhjelp på Høgskolen i Alta kl med inviterte deltakere, fortrinnsvis folk som driver med selvhjelpsgrupper i Finnmark og sosialrådgiver fra Høgskolen i Alta. 15 deltakere. 10. mars: Åpent møte om selvhjelp på Rådhuset i Alta kl Et møte for befolkningen i Alta. 10 deltakere. 11. mars: Informasjonsmøte om selvhjelp på Rådhuset i Alta kl 10-12, også kalt kommunemøte hvor fagfolk og ansatte var invitert. Ordfører i Alta, Geir Ove Bakken, åpnet møtet. 23 deltakere. 11. mars: Informasjonsmøte om selvhjelp på Høgskolen i Alta kl Sosionomstudenter og studentveileder fra alle 3 årskull deltok med obligatorisk frammøte, og det var noen få som kom fra andre steder. Ca 40 deltakere. Se egen kontaktliste Omvisning på kultursentret SISA. Vi ble også invitert til omvisning på SISA i Alta. På grunn av tidspress delte vi oss i to. Siv Helen Rydheim, Gunn Anita Vang og Ellen Evensen deltok på informasjonsmøte med Høgskolestudentene. Solbjørg Talseth, Tonje Talseth og Kari Strøm besøkte SISA Samhandling. Som et ledd i samhandlingen mellom prosjektene i Nord- Norge deltok alle prosjektlederne fra Helsedirektoratets selvhjelpsprosjekter i Nord-Norge på arrangementene. Tone Vangen Fagerheim fra Lærings- og mestringssenteret ved UNN i Tromsø, Gunn Anita Vang fra Link Lyngen og Siv Helen Rydheim fra Finnmarksnettverket og vår felles veileder Solbjørg Talseth fra Knutepunktet Selvhjelp Norge. I tillegg fikk arrangementet i Alta besøk av Tonje Marie Talseth fra Selvhjelp Norges distriktskontor Øst og Kari Strøm fra Selvhjelp Norges distriktskontor for Midt Norge Resultater: En artikkel i lokalavisa Altaposten om etablering av selvhjelpsgrupper på tvers av problemer førte til at det ble satt i gang en selvhjelpsgruppe i Alta som et ledd i forarbeidet. Finnmarksnettverket ordnet med gratis lokaler på Frivillighetssentralen i Alta. Igangsetterne hadde tidligere gått på Selvhjelp Norge sine igangsetterkurs i Oslo og i Tromsø. Folk som tilhørte gruppen og igangsetterne deltok på arrangementene. 10

11 Siv hadde etablert kontakt med KRK Finnmarksendingen på radio. Solbjørg fra Selvhjelp Norge, Gunn Anita fra distriktskontoret og Siv frå Finnmarksnettverket og ble invitert til studio i Alta og deltok på morgensendingen i radio 10. mars. Samtidig i Alta var det åpning av Borealisfestivalen, det ble avholdt Litteraturfestival og Finnmarksløpet startet samme uke i Alta. Hvorvidt dette hadde innvirkning på oppmøte på våre arrangement vet vi ikke sikkert, men vi tror det er så ulike typer arrangementer at det ikke har noen stor betydning. 6. Kunnskapsforløpet for selvorganisert selvhjelp Både daglig leder for Link Lyngen/DK-Nord Gunn Anita Vang og prosjektleder for Finnmarksnettverket, ble invitert av Selvhjelp Norge til å delta i denne studiepiloten. Mer om studiepiloten i egen rapport fra Selvhjelp Norge. 7. Verdensdagen, dialogkonferanse i Tromsø 28. april 2010 Jeg hadde på forhånd hatt kontakt med Torodd Eriksen som skrev dette i forkant av konferansen: Tusen takk for at du stiller opp. Lysbildene er mottatt og vi legger dem inn i presentasjonen. Konferansen på onsdag er temmelig tett med hensyn til tid. Det er derfor viktig at du overholder taletiden som er 5 minutter. Det som folk erfaringsmessig er mest interessert i å vite er følgende: 1. Hvordan kan Selvhjelp Norge bidra til Verdensdagen? (foredragsholdere, deltakelse i arrangementskomiteer etc) 2. Hva er Selvhjelp Norge (fortell gjerne om Nord-Norge-satsningen) Med vennlig hilsen Torodd Eriksen, Koordinator Verdensdagen for psykisk helse, Mental Helse Norge Verdensdagen for psykiske helse i Tromsø hadde aldri hatt så mange deltakere før. De trodde det hadde sammenheng med temaet i år; arbeid og psykisk helse. Halvparten av de som kom hadde aldri deltatt på en slik dialogkonferanse før. Jeg fikk 5 minutter til innlegget vårt rett etter lunsj. Det var 69 påmeldte. Det var ikke mulig å få ut deltakerliste med e-postadresser etter arrangementet. Siv Helen Rydheim fra Finnmarksnettverket og Bjørn Inge Aufles fra Vefsn Frivilligsentral dekket Finnmark og Nordland på Dialogkonferansene for Verdensdagen, på vegne av det nasjonale kompetansesenteret Selvhjelp Norge, på de lokale Verdensdags arrangementene i

12 7.1. Kommuner som var representert Bardu, Målselv, Harstad, Tromsø, Lenvik, Kvæfjord, Karlsøy, Kvænangen, Storfjord, Lyngen, Nordreisa og Tjeldsund fra Nordland. Bordene var ordnet da vi kom og nabokommuner ble plassert ved samme bord, noe som gjorde at vi ble lite kjent med folk fra andre kommuner Våre brosjyrer populære Arrangørene oppfordret flere ganger deltakerne til å ta brosjyrer fra Selvhjelp Norge med seg, de var nesten gått fri for brosjyrer selv. Norgesturnèen sammen med Verdensdagen var vellykket for alle parter, noe Verdensdag arrangørene ikke la skjul på. En fin dag med hyggelig vertskap og god mat. Storfjord kommune tok i etterkant kontakt med Distriktskontoret, de hadde behov for råd om hvordan de kunne bruke årets tema på skolearrangementer i Storfjord kommune. 8. Introduksjonsdag i Kirkenes 27. mai 2010 Introduksjonsmøte i Kirkenes var initiert av Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark. Vi tok kontakt med Sør Varanger kommune og spurte etter et nøytralt egnet møtelokale og de foreslo samfunnshusert. Introduksjonsmøtet ble støttet opp av Finnmarksnettverket, både i forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. 13 mennesker deltok. Disse var fra følgende nettverk: Finnmarksnettverket, Mental Helse, RIO, Leve, AA, ansatte i Sør Varanger kommune og noen privat personer fra Kirkenes. Fra Finnmarksnettverket kom en fra Lakselv, to fra Vadsø og en fra Bjørnevatn Daglig leder for distriktskontoret for Nordland, Troms og Finnmark jobbet tett sammen med Siv Rydheim, prosjektleder for Finnmarksnettverket. Invitasjon ble sendt ut via e-post. Selvhjelp Norge laget en e-postliste som vi tok i bruk i tillegg til våre egne kontakter, Bikubens og Finnmarksnettverkets store kontaktnett. Vi fikk pressedekning både i Sør Varanger avis og i avisa Finnmarken i forkant, men ingen journalister kom på møtet. Finnmarksnettverket kontaktet Finnmarken, Sør Varanger avis tok selv kontakt og intervjuet Gunn Anita Vang over telefon. I tillegg fikk vi tilbud om billig annonsering i avisa Finnmarken. Vi fikk lov til å korrigere litt på innleggene litt før de kom på trykk. I etterkant av møtet ble de som kunne bli igjen invitert til å spise middag sammen med oss på den lokale kafèen rundt hjørnet. Dette gjorde at vi ble bedre kjent med hverandre. Det ble en hyggelig avslutning for oss alle. 12

13 8.1. Artikkel i Finnmarken lørdag 22. mai 2010 KIRKENES: Henriette Baumann Vil starte selvhjelpsgrupper I Kirkenes blir det arrangert en introduksjonsdag for selvorganisert selvhjelp i Finnmark, som handler om hvordan du kan hjelpe deg selv sammen med andre. Selvhjelp Norge sitt distriktskontor i Nord- Norge og Finnmarksnettverket arrangerer en introduksjonsdag om selvorganisert selvhjelp på Kirkenes samfunnshus 27. mai. Det passer for hvem som helst som kjenner at man har et livsproblem, sier Siv Helen Rydheim, prosjektleder for Finnmarksnettverket. Ikke terapi Selvhjelp er et verktøy for alle mennesker med et livsproblem eller for dem som ser situasjoner i livet som er i ferd med å utvikle seg til et problem. Selvhjelp kan brukes både forebyggende og rehabiliterende, og det kan være med eller uten diagnose. Med andre ord så lærer du å hjelpe deg selv. Finnmarksnettverket er et prosjekt, og vi legger til rette for selvorganiserte grupper. Rydheim understreker at selvhjelpsgruppene er ikke terapigrupper, og de er på utsiden av hjelpeapparatet. Selvhjelp er et styrkingsarbeid som gjør at mennesker tar i bruk og får tilbake egne krefter og ressurser. Selvorganisert selvhjelp betyr å håndtere små og store problemer som på en måte gjør at mestring og livskvaliteten øker. Flinkere med ord Selvhjelp Norge ønsker på introduksjonsdagen å spre informasjon og kunnskap om selvhjelp. På den måten kan flere personer vurdere om det er aktuelt å starte opp selvhjelpsarbeid lokalt. Allerede finnes det en selvhjelpsgruppe som snakker sammen en time i telefonen en gang per uke. Det finnes også en selvhjelpsgruppe i Alta som møtes to timer en gang i uka. Man binder seg for tolv uker når man melder seg på, forteller Rydheim, som viser til at de fleste fortsetter lenger i gruppene. Selvhjelpsgruppene kan for eksempel bidra til at folk blir bedre til å sette ord på sine problemer og dermed prate om dem. Rydheim har selv erfart selvhjelpsgrupper på telefon og anbefaler det. Aldersgrensen på selvhjelpsgruppene er 18 år og oppover. Prosjektet har fått midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Mental Helse Norge. De fikk midlene i år og skal finansiere for et treårig prosjekt. Finnmarksnettverket startet opp i 2009 som et forprosjekt ved hjelp av midler fra NAV Finnmark og Helsedirektoratet. Mer om selvorganisert selvhjelp finner du på finnmarksnettverket.no 13

14 8.2. Artikkel i Sør-Varanger avis Tonje Paulsen Solem Hjelp deg selv-møte 27. mai holder Selvhjelp Norge informasjonsmøte i Kirkenes. Målet er å inspirere til selvorganisert selvhjelp i Sør-Varanger. Gunn Anita Vang, daglig leder for distriktskontoret i Nord-Norge, har selv slitt med blant annet angst. For 15 år siden var dette et stort problem. Men jeg har gjennom selvhjelpsarbeid sammen med andre har funnet fram egne krefter og jeg kommet meg fra sofaen og til min nåværende lederstilling. Jeg vet at det virker, for jeg har gjort det selv, forteller hun og påpeker at arbeidet har tatt tid. Selvorganisert Møtet vil fokusere på selvorganisert selvhjelp, som kan beskrives som at mennesker med en vanskelig hverdag i samtale kan hjelpe seg selv og hverandre med egen livssituasjon. Det er altså ingen fagfolk, som psykologer eller psykiatere, involvert. Det er utrolig hvilken effekt det har å snakke med andre som har problemer og det har ikke så mye å si om man sliter med ulike ting. Det handler om å håndtere egen hverdag, sier Vang. Helsedirektoratets Nasjonal plan for selvhjelp, som er iverksatt av knutepunktet Selvhjelp Norge. Mål Lyngen er kommunen i Nord-Norge som har kommet lengst med å etablere et miljø for selvorganisert selvhjelp. Vang skal nå besøke Sør-Varanger for andre gang. Et framskritt ville vært om kommunen kan stille med lokale som folk med problemer og/eller diagnoser kan benytte som en gratis møteplass for selvhjelpsarbeid, mener Vang. Kirkenes-besøket vil i etterkant følges opp med igangsetteropplæring i Tromsø, for å gi interesserte kunnskap om oppstart og drift av selvhjelpsgrupper. Vi vet at det allerede er selvhjelpsaktivitet i Øst-Finnmark, men vi håper å engasjere flere. Får du ikke gjort noe med problemene dine kan du fort bli litt lammet. Med andre kan du finne styrke til å komme litt videre i livet ditt, mener Vang Gjenbruk av nettverk. To av de som deltok i Kirkenes var også med på seminaret Link Lyngen deltok på i Neiden i Sør-Varanger i midten av juni i Seminaret i Neiden var arrangert av et interkommunalt prosjekt i Øst Finnmark i forbindelse med et boligsosialt prosjekt. Link Lyngen kom i kontakt med dem via SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern). SANKS hadde tidligere vært i kontakt med Selvhjelp Norge og blitt guidet til Link Lyngen. I Kirkenes kom det fram at 3 av de som var til stede på seminaret i Neiden i 2009, fortsatt var interessert i å få i gang selvhjelpsgrupper, men var ikke kommet i gang av ulike årsaker. 14

15 8.4. Møte med styringsgruppa i Finnmarksnettverket. I tillegg deltok Distriktskontoret for Nord-Norge på møte med styringsgruppa fra Finnmarksnettverket, som denne gang hadde lagt sitt møte til Kirkenes i samme lokaler som vi benyttet til introduksjonsdagen. To fra Rio Finnmark er med i styringsgruppa til Finnmarksnettverket, i tillegg til en fra LEVE og en fra Mental Helse. For oss var det interessant å knytte kontakt med 3 av de 4 som er i RIO Finnmark. Vi benyttet siste del av styringsgruppemøtet til å bli bedre kjent med hverandre Oppsummering av læring, erfaring, kunnskap: Sør Varanger kommune har 9738 innbyggere, hvorav ca 4000 bor i Kirkenes. Hammerfest har 9774 innbyggere, Alta 18762, Vadsø 6038, Porsanger 3948 og Nordkapp 3209 innbyggere, dette er de 6 største kommunene i Finnmark. Jeg kan i ettertid se at vi kanskje heller burde valgt Vadsø til dette introduksjonsmøtet, da Vadsø huser Fylkesadministrasjon i Finnmark. Det er lange avstander i Finnmark og dyrt å reise, vi forventet ikke så mange fra andre kommuner. Det er viktig å kunne møtes slik for å snakke sammen. Avisartiklene har likevel gitt folk et lite innblikk i hva som rører seg på selvhjelpsfeltet. Finnmarksnettverket sprer kunnskapen videre i sitt nettverk, hvor rusfeltet er naturlig innvevd. Vi har nå en kontaktperson i Kirkenes, som samarbeider tett med oss. Hun driver nå viktig informasjonsarbeid i Kirkenes i nært samarbeidet med Link Lyngen og Finnmarksnettverket. Hun er en viktig kontaktperson også for distriktskontoret for Nord-Norge. 9. Arbeidsmøte med verneombudene i Lyngen 3.juni 2010 Deltakere: Hovedverneombud Svein Jakobsen en representant fra Lyngenfjord bedriftshelsetjeneste og 9 av 12 verneombud. Hovedverneombud i Lyngen inviterte Link Lyngen til å holde et innlegg på 45 minutter om selvhjelp i arbeidslivet. Verneombudsarbeidet har lenge ligget brakk i Lyngen kommune. De hadde gått på kurs og var nå samlet for å oppsummere og stake ut veien videre. Jeg holdt første innlegg på møtet, fordi hovedverneombudet ønsket å bruke det i arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø i samarbeid med Lyngenfjord bedriftshelsetjeneste. Lyngenfjord bedriftshelsetjeneste ble kort tid etter møtet lagt ned pga at Lyngen kommune skiftet over til Nord-Troms bedriftshelsetjeneste. Dermed ble det ingen oppfølging i etterkant slik det var planlagt. Vi har ikke fått til et samarbeid med verneombudene i Lyngen kommune, selv om vi holder kontakten med hovedverneombudet. Nord-Troms bedriftshelsetjeneste var ikke interessert i samarbeid med distriktskontoret for Nord-Norge. 15

16 10. Introduksjonsdag i Tromsø 10. juni 2010 Introduksjonsmøte i Tromsø var initiert av Selvhjelp Norges distriktskontor for Nord-Norge. Møtet ble holdt på Drivloftet, studenthuset Driv. Møtet samlet 10 deltakere. Disse var fra Kreftforeningen, Mental Helse, LPP, LMS/UNN Tromsø, Telemedisin, Bikuben, en bruker fra NAV, en privatperson og Kommunalråd Eva Olsen frå Tromsø kommune. Vi sendte ut invitasjon via e-post til nettverket vi hadde adresser til i Tromsø området. I tillegg satte vi inn en lokal annonse i avisa IBalsfjord og i Framtid i Nord, men ingen utenom Tromsø by kom. De som kom mente en annonse i avisa Nordlys ville ha gjort at flere kom. De mente også at møtet burde vært avholdt på kveldstid. Kommunalråd Eva Olsen etterlyste brukerorganisasjonene. LMS var skuffet over at ingen av brukerorganisasjonene var mer interessert. Det var tydelig at det var behov for samtaler om både hvordan forankre og informere om selvorganisert selvhjelp og behov for kunnskap om hva som foregår i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Kommunalråd Eva Olsen var opptatt av hvordan folk kunne komme i gang med selvhjelpsgrupper uten kommunal bistand. Hvor kunne folk få informasjon om hvordan skulle de gå fram? Hun lurte på hvilke forventninger folk i rommet hadde til kommunen. Hun lurte også på ballansen mellom hva kommunen skal og kan bidra med i selvhjelpsarbeidet, eller ikke. Deltakerne hadde bare et ønske om gratis lokaler til selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Kommunalråd Eva Olsen så også at dette med selvorganisert selvhjelp kunne være et ledd i Samhandlingsreformen og en del av opplegget i det planlagte Friskhuset de hadde fattet vedtak om å etablere i Tromsø kommune. Det ble snakket om videreføringen av satsingen på selvhjelp i Tromsø området, hvor LMS/UNN i 2010 hadde fått midler til å videreføre arbeidet og samhandling mellom prosjektene i Nord-Norge og Selvhjelp Norges distriktskontor for Nord-Norge. Se vedlagte søknad fra LMS/UNN Tromsø. LPP hadde erfaring fra å være igangsetter for 2 selvhjelpsgrupper. De så behovet for en nøytral møteplass for selvhjelp. Erfaringene viste at kunnskapen ble borte da gruppene løste seg opp fordi folk var ferdige. Kreftforeningen så også behovet for en nøytral møteplass for selvhjelp. De mente at for mange var døra til Kreftforeningen vanskelig for mange å gå inn gjennom, det virket for stigmatiserende. De var ikke interessert i igangsetteropplæring, fordi de hadde kunnskap om dette selv i egen regi. Selvhjelpsarbeidet i Tromsø har ligget på is i påvente av at distriktskontoret for Nord-Norge flyttes fra Lyngen til Tromsø. 16

17 11. Den planlagt igangsetteropplæringen i Tromsø i avlyst Som et ledd i etterarbeidet med introduksjonsdagene om selvorganisert selvhjelp i Kirkenes 27. mai, i Tromsø 10. juni og i Bodø 15. september, planla vi felles igangsetteropplæring for Nord-Norge i Tromsø 6. og 7. oktober Den planlagte igangsetteropplæringen i Tromsø 6. og 7. oktober 2010 ble avlyst på grunn av kun to påmeldinger. De to påmeldte fikk tilbud om å delta på igangsetteropplæring i Tønsberg, den ene takket ja til det. Den andre ble ivaretatt via Finnmarksnettverket. Begge disse er nå aktivt med i planlegging av det videre selvorganiserte selvhjelpsarbeidet i Nordland og Finnmark. 12. Møte med Formannskapet i Lyngen kommune Daglig leder for Link Lyngen og Distriktskontoret tok kontakt med ordfører Hans Karlsen og ba om å få komme inn i formannskapet for å informere om Link Lyngen og distriktskontoret for Nordland, Troms og Finnmark. Ordfører Hans Karlsen ordnet med invitasjon og satte av tid til oss. Vi laget på forhånd en infomappe til formannskapets medlemmer. Vi har jobbet sammen med flere av disse politikerne tidligere og de kjenner godt til Link Lyngen og det selvhjelpsarbeidet vi har gjort i lokalt i Lyngen. Jeg orienterte om flyttingen av distriktskontoret til Tromsø. Vi fikk avklart forholdet mellom Link Lyngen som den lokale møteplassen og distriktskontoret, som er Selvhjelp Norges satsing på distriktskontorer. Det er Link Lyngen som får penger over kommunes budsjett, ikke distriktskontoret, noe som syntes viktig å få avklart. Vi informerte også om samhandling i prosjektene i Nord-Norge og om satsingen på rusfeltet. Mitt inntrykk er at politikerne ønsker å beholde Link Lyngen, selv om det må spares penger på kommunes budsjett. Politikerne ser helsegevinsten og nødvendigheten av det forebyggende arbeidet som drives. Link Lyngen er ikke en utgiftspost for Lyngen kommune, som det lønner seg å fjerne. Arbeidet vi driver lokalt i Lyngen, har fortsatt full tverrpolitisk støtte i Lyngen kommune. 13. Introduksjonsdag i Bodø Introduksjonsdagen i Bodø var initiert av Selvhjelp Norges distriktskontor for Nord-Norge. Møtet ble avholdt på Tusenhjemmet i Bodø, et ypperlig sted for slikt møte. Koordinator for de frivillige på Tusenhjemmet fulgte oss hele dagen. Det møtte 12 mennesker fra Fibromyalgiforbundet, LMS 17

18 Nordlandssykehuset, Frivillighetssentalen, Tusenhjemmet, Bodø kommune, spesialisthelsetjenesten innen rus, Finnmarksnettverket og privat personer Forarbeid Invitasjonen ble sendt ut via e-post og purret på via e-post og telefon til aktører med nettverk. Vi sendte også en invitasjon direkte til ordfører i Bodø kommune som sa seg interessert i dette arbeidet. Invitasjonen var lagt ut på Bodø kommunes - og Tusenhjemmets nettsider. Bodø kommune møtte med en varerepresentant for bystyret Oppsummering av læring, erfaring, kunnskap: Det er mye mer organisert frivillighet i Nordland, enn i hele Troms og Finnmark til sammen. Det er et stort antall Frivilligsentraler i fylket. Spesialhelsetjenesten innen rus, hadde kjennskap til Angstringens arbeid. Ingen andre hadde kjenneskap til selvorganiserte selvhjelpsgrupper og det arbeidet Selvhjelp Norges forvalter. LMS/NLSH hadde hørt om prosjektet ved LMS/UNN Tromsø. LMS/NHLS Bodø mente de kunne være en nøytral møteplass for selvhjelpsgrupper i Bodø. Frivillighetssentralen var mest opptatt av sorggrupper. Forarbeidet og møtet i Bodø har gitt oss et nettverk som vi kan benytte i det videre arbeidet med distriktskontoret. Nordland er på en måte et kronglete fylke, med mye spredt bosetting, mange øyer og områder nord og sør for Saltfjellet, som ikke ser på seg selv om ett landskap. Nordland, Troms og Finnmark er geografisk veldig forskjelllig, jo lenger nord, jo mindre øyer å betjene. Det bor mye folk på øyene i Nordland. Lange og kronglete reiseruter og mye tid vil gå med til reising i Nordland. Jeg tenker at vi trenger en idèdugnad i Nordland, sammen med kjentfolk i nettverket for å gjøre bruk lokalkunnskapen, ikke minst geografien, historien og kulturen. Bodø var engang, på mange måter, hovedstaden i Nord-Norge, hvor fagkompetansen holdt hus. 14. Åpningen av møteplass for selvhjelp i Alta Siv skriver i sitt erfaringsnotat: Planleggingen av den offisielle åpningen startet tidlig i september, og jeg avtalte diverse alternative datoer med Gunn Anita Vang, daglig leder for Selvhjelp Norges distriktskontor i Nord-Norge. Deretter ble det sjekket ut med ordfører i Alta, Geir Ove Bakken, samt Kultursenteret SISA, og da pekte seg ut som den mest aktuelle 18

19 dagen. Til åpningen sendte Finnmarksnettverket v/ prosjektleder Siv Helen Rydheim ut mange invitasjoner. Ca 25 mennesker deltok på åpningen Pressedekning Radio Alta intervjuet Siv Helen Rydheim før åpningen Det ble sendte likelydende e-post til NRK Finnmark, Finnmark Dagblad og Altaposten 18. oktober To store annonser sto i Altaposten med informasjon om åpent møte onsdag kveld (19-21). Reportasje fra Altaposten vedlagt. Vi gjengir nedenfor hilsningstalen fra daglig leder for Selvhjelp Norge, Solbjørg Talseth Åpent møte Åpent møte om selvorganisert selvhjelp samme kveld som åpningen. Det kom to på det åpne møtet, kom ikke på grunn av at de hadde sett annonsene, men fordi de kjente to av oss. Forsker Ånund Brottveit fra Diakonhjemmets Høgskole var til stede på vegne et forskingsprosjekt for Selvhjelp Norge. Gunn Anita Vang fra DK-Nord deltok med innlegg på det åpne møtet Annonse i Altaposten: Selvorganiserte selvhjelpsgrupper på tvers av type problematikk Har du et problem du har behov for å jobbe med i gruppe? Hva vil det si å være med i en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Velkommen til åpent møte onsdag 20. okt.2010 kl , DNB-Bygget, 3 etg. Tlf / Finnmarksnettverket Et redskap for selvhjelp. Ta kontakt på telefon hvis du har spørsmål eller du ikke har anledning å komme Resultater Selv om det kom kun to personer utenfra til det åpne møtet om kvelden, ble ringvirkningene av den offisielle åpningen og det åpne møtet en selvhjelpsgruppe over telefon, finansiert av Finnmarksnettverket, med Gunn Anita Vang fra Link Lyngen som igangsetter. 19

20 Møteplassen for selvhjelp, som Finnmarksnettverket administrerer i Alta, vil gjøre det lettere å rekruttere deltakere til lokale selvorganiserte selvhjelpsgrupper på tvers av problemer, ved at folk har et konkret sted å henvende seg til med sitt behov. Det ble i midten av november 2010 startet Finnmarksnettverket opp en ny telefongruppe, men nye og gamle deltakere. Link Lyngen ved Gunn Anita Vang har deltatt som igangsetter. Gruppa koordineres nå av deltakerne selv via Skype, men uten bilde, noe som ser ut til å fungere helt utmerket Hilsning til åpningen av møteplassen i Alta fra Selvhjelp Norge Det nasjonale knutepunktet for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge vil overbringe våre lykkeønskninger i forbindelse med åpningen av møteplassen for selvhjelp i Alta. Det er en merkedag for norsk selvhjelpsarbeid hver gang en ny møteplass for selvhjelp ser dagens lys. Det betyr en ny mulighet for mennesker til å ta tak i eget liv og benytte egen erfaringskunnskap sammen med andre. Målsettingen med den nasjonale satsningen på selvhjelp er at alle mennesker i Norge skal ha denne muligheten. Alta går foran, ennå finnes få slike dedikerte møteplasser, en i Oslo og en i Lyngen. Og nå også en i Alta. Nye kommuner og nye lokalsamfunn vil lære av dette. Først Oslo, så Lyngen og nå i Alta. Denne utviklingen har blitt til gjennom erfaringsdeling. Det er spennende å se hvordan selvorganisert selvhjelpsarbeid slår røtter i vår nordligste landsdel. Selvhjelp Norges oppgave vil være å samle inn erfaringer og kunnskap fra møteplasser i drift og bidra til å spre disse landet rundt. Vår oppgave er å være erfaringsmeklere. Bidra til at det som erfares i Alta kan tas i bruk i Lindesnes. Slik vi vet at Finnmarksnettverket har høstet erfaringer fra møteplassene både i Lyngen og Oslo. En møteplass for selvhjelp i et lokalsamfunn gjør det mulig for flere mennesker å kunne starte opp en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Det finnes et sted i lokalsamfunnet som forvalter en kunnskap som skal deles med flere. Et mål med selvorganisert selvhjelp er å forebygge at uhåndterlige livsproblemer overtar, og at en for eksempel faller ut av arbeidslivet. En annen viktig kjerne i selvorganisert selvhjelp er at alle mennesker, også i perioder da man har store personlige utfordringer i livet, har iboende ressurser og at slike ressurser kan utløses gjennom samtaler med andre i en selvhjelpsgruppe. I pågående studier drevet av Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR), uttrykker deltakerne i selvhjelpsgrupper at slike gruppesamtaler hjelper. Finnmarksnettverket har gjennom sitt prosjektarbeid tatt viktige skritt i å gjøre selvhjelpsmuligheten tilgjengelig for Finnmarks befolkning. Den kunnskapen og det engasjementet Finnmarksnettverket besitter er også viktig for utviklingen av selvhjelpsarbeidet i Norge generelt. 20

21 Nettverkstenkning og brobygging bidrar til at flere drar sammen i samme retning. Å skape muligheter for flere til å ta i bruk egne krefter og egen kunnskap. Lykke til med møteplassen i Alta. Vi i Selvhjelp Norge gleder oss til videre samarbeid i tiden som kommer! Personlig hilsen til leder av Finnmarksnettverket Siv Helen Rydheim fra Solbjørg Talseth, leder av nasjonalt knutepunkt for selvhjelp, Selvhjelp Norge: Hipp hurra kjære Siv for din entusiasme og ditt solide arbeid! Det er en glede å kjenne deg og en glede å samarbeide med deg! Til alle dere i Alta: Jeg fikk den store glede å besøke Alta i fjor og håper at det blir mulig å gjenta besøket om ikke så lang tid!! LYKKE TIL! 15. Planlegging av introduksjonsdager i Nord Salten i 2011 Selvhjelp Norge og Link Lyngen har siden 2008 hatt kontakt med SANKS og ved flere anledninger forsøkt å få til ønsket igangsetteropplæring, uten å lykkes. Ulike pålagte oppgaver for SANKS har forskjøvet det planlagte selvhjelsarbeidet. I forbindelse med den planlagte igangsetteropplæringen i Tromsø 6.og 7. oktober 2010, meldte Kjell Andresen fra SANKS seg på. Da arrangementet ble avlyst fikk han tilbud om å delta på igangsetteropplæring i Tønsberg. Han ble så invitert til åpningen av Finnmarksnettverket 20. oktober 2010 og møtte der daglig leder for DK-Nord. Vi planla å gjøre alvor av å få til et opplegg i Tysfjord i november, men det viste seg at tiden også denne gang ble for knapp. Tiden vi hadde satt av til å møtes fysisk, foreslo Kjell Andersen å bruke til et planleggingsmøte over telefon. Kjell Andersen samlet en del av sine samarbeidspartnere i Tysfjord til et telefonmøte med DK-Nord, dette førte til av vi i løpet av telefonmøtet fikk satt ned en arbeidsgruppe i Tysfjord som skulle jobbe videre med saken. Dato for et arrangement ble satt til 1. og 2. mars 2011 og Selvhjelp Norge ble så koblet på i det videre planleggingsarbeidet, nå ser det endelig ut som om vi skal lykkes. Invitasjon og program er sendt ut i skrivende stund. 21

22 16. DK-Nord i lokalvisa Framtid i Nord i løpet av 2010 Notisene blir lest av mange og er et ledd i folkeopplysningsarbeidet. Avisen Framtid i Nord trykker jevnlig slike notiser på bakgrunn av informasjon som sendes ut via e-post fra Link Lyngen og Distriktskontoret Framtid i Nord 9. januar 2010 Selvhjelp i Mosjøen LYNGEN: Link Lyngen er sentralt med når det blir igangsetteropplæring av selvhjelpsgrupper i Mosjøen. - Dette er et ledd i den regionale satsinga på selvhjelp i Nord-Norge, sier Link-leder Gunn Anita Vang. Hun er ansvarlig for kursopplegget i samarbeid med Knutepunkt Selvhjelp Norge. Kurset avvikles februar, og har plass til inntil 15 deltakere. Link Lyngen tar sikte på å starte en ny selvhjelpsgruppe i Lyngen når det er 4-6 påmeldte deltakere. - Ei slik gruppe består av både menn og kvinner. Disse møtes jevnlig til fast tid og med faste rammer. Det er taushetsplikt. Selvhjelp er en mulighet du må velge selv. Selvhjelpsarbeid koster ikke penger, skriver Gunn Anita Vang i innbydelsen Framtid i Nord 15. april Kronikk/innlegg fra Selvhjelp Norge, distriktskontor for Nord-Norge. Selvhjelp i arbeidslivet problemet som ressurs Statsbudsjettet for 2010 sier følgende om selvhjelp og videreføringen av arbeidet med Nasjonal plan for selvhjelp (Rapport IS-1212, fra Sosial og helsedirektoratet, 2004): «Det skal arbeides for å gjøre selvhjelp mer kjent og tilgjengelig i befolkningen». Arbeidslivet er sammensatt: privat og offentlig sektor, små og store virksomheter, arbeidstakere, ledere, arbeidsgivere mennesker i ulike roller og livssituasjoner. Samlivsproblematikk, rusproblemer, fysiske og psykiske helseproblemer, ja, alle livets sider og utfordringer gjenspeiles i arbeidslivet. Derfor er norsk arbeidsliv en viktig arena for å spre informasjon og kunnskap, slik at flere mennesker kan ta selvhjelp i bruk. Arbeidslivet er i stadig endring. Kravene til omstilling, effektivitet og yteevne overfor den enkelte er store. Ikke sjelden medfører de vanskelighetene vi møter i arbeidslivet, tilstander som kan utvikle seg til mistrivsel, utbrenthet, depresjoner sågar sykdomsfravær særlig hvis problemene ikke blir satt ord på. Kombinasjonen av manglende åpenhet rundt våre naturlige reaksjoner 22

23 og for eksempel hvordan arbeidssituasjonen påvirker vår psykiske helse, kan føre til at situasjoner i arbeidslivet bidrar til unødvendig sykefravær. Her vil selvhjelpsforståelse og selvhjelpsarbeid kunne være et forebyggende bidrag. For å møte utfordringene knyttet til sykefravær har partene i arbeidslivet nettopp blitt enige om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Selvhjelp som forståelse og verktøy kan være et viktig bidrag i møte med disse utfordringene og i arbeidet med å skape praksis på viktige områder i IAavtalen. Selvhjelp Norges overordnede oppgave og mål, som et bærende tiltak i Nasjonal plan for selvhjelp, er å gjøre selvhjelp som forståelse og arbeidsmåte kjent for den norske befolkning. Våre distriktskontorer har viktige oppgaver knyttet til dette. Selvhjelp er ikke minst en viktig del av Opptrappingsplanen for rusfeltet og Strategien for arbeid og psykisk helse. Overordnet er det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet en viktig del av norsk folkehelsearbeid, slik det også blir tydeliggjort i Nasjonal plan for selvhjelp: «Psykisk helse står sentralt i et folkehelseperspektiv, og henger nøye sammen med begreper som mestring, endringsevne og livskvalitet. Det dreier seg om den enkeltes ressurser i dagliglivet, motstandskraft mot psykiske og fysiske påkjenninger og vår evne til å mestre eget liv.» Selvhjelp handler om vår psykiske helse og våre mestringsressurser. Selvhjelpsarbeid det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen Selvorganisert selvhjelp bygger på en forståelse av at alle mennesker har et potensial til selv å håndtere motgang og problemer, ut fra egen erfaringsbaserte kunnskap. Samhandling med andre styrker mulighetene for å kunne takle egen hverdag og våge å be om hjelp, når man trenger det. Mange mennesker som opplever en vanskelig jobbsituasjon, kanskje mistet jobben, opplever samlivsbrudd, egen sykdom, dødsfall blant sine nærmeste eller er pårørende til noen som sliter med problemer og sykdommer av ulik art, har hatt sort utbytte av å bearbeide sine opplevelser i en selvhjelpsgruppe. Slikt selvhjelpsgruppearbeid er tuftet på erfaringer om at det kan være en styrke for noen «å gjøre noe selv sammen». Grunnlaget for samtalen er den kunnskap om problemer og mestring som deltakerne selv har med seg den enkeltes iboende ressurser. Mange mennesker har erfart at ressurser aktiveres i en tillitsfull dialog med andre som også strever. Det ligger uante muligheter i å ta i bruk det problematiske som en kunnskapskilde, og dermed en ressurs. Ofte tenker vi at «dette kan jeg ikke snakke om», men kanskje har flere på arbeidsplassen kollegaer eller ledere et tilsvarende problem, de vet kanskje noe om selvhjelp og mestring, noe som med fordel kan formidles videre og bli et viktig bidrag og verktøy i våre liv. Vi vet at for eksempel rusproblemer er en del av norsk arbeidsliv, et problem som ofte ties i hjelp, noe som gjør det vanskelig å utnytte ressursene i den enkeltes kunnskap om dette problemet. 23

24 Selvhjelp handler om å ta ansvar i eget liv det handler om å våge å ta egne valg. Det første skrittet kan være å våge å be om hjelp. Det handler altså IKKE om å klare enda mer alene. Selvhjelp i arbeidsmiljøarbeidet. Kunnskap om den muligheten selvhjelpsarbeidet representerer på norske arbeidsplasser, hos verneombud, tillitsvalgte, personalansvarlige og bedriftshelsetjeneste kan være avgjørende for at flere får muligheten til å ta tak i utfordrende livssituasjoner tidlig nok. Dette kan bidra til økt nærvær i egen hverdag og økt nærvær på jobben. Og kanskje også til mindre sykefravær. I denne sammenhengen arrangerer Selvhjelp Norge sin konferanse «Selvhjelp i arbeidslivet problemet som ressurs» den tredje i serien «Norge satser på Selvhjelp», den 20. april. Konferansen samler nærmere 250 deltakere. Selvhjelp Norges distriktskontorer vil følge opp konferansen med lokale arrangementer. Mer informasjon finner du på Gunn Anita Vang Daglig leder for Selvhjelp Norge, distriktskontor Nord-Norge Telefon Framtid i Nord 5. oktober 2010 Søker ny daglig leder. ARNE TEIGEN LYNGEN: Selvhjelp Norge søker ny daglig leder ved Distriktskontoret for Nordland, Troms og Finnmark. Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum jakter på en selvstandig og utadvent person med erfaring fra informasjonsformidling og nettverksarbeid. Sentrale oppgaver for den nyansatte blir blant annet å være et informasjonspunkt for selvorganisert selvhjelp og være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeid i samarbeid med lokale aktører. Distriktskontoret for Nord- Norge ble 8. mars åpnet på Lyngseidet. - Fram til flyttingen blir kontoret værende i Lyngen, samlokalisert med Link Lyngen. - Jeg fortsetter som daglig leder fram til ny person er på plass i Tromsø, forteller Gunn Anita Vang. Hun opplyser at arbeidet i Stiftelsen Link Lyngen fortsetter som før. Dette inkluderer tett samarbeid med det nasjonale knutepunktet Selvhjelp Norge for spredning av kunnskap om selvorganisert selvhjelp både i Lyngen og resten av landsdelen. - Det er bare å ta kontakt dersom noen ønsker mer kunnskap om selvorganisert selvhjelp som verktøy i eget liv. Dette er forebyggende arbeid for vår mentale helse, sier Vang. For øvrig åpner Finnmarksnettverket 20. oktober ny møteplass i Alta, som blir den andre kommunen i Nord-Norge med lokal møteplass for selvhjelp for sine innbyggere. 24

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.2) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT (Prosjekt nr.1) Tittel på tiltak/prosjekt: 2008006594 Budsjettår: 2009 Budsjettkapittel og post: 0743.70 Frist: 31.mars 2010 Rapporten sendes til: Helsedirektoratet og Knutepunktet

Detaljer

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet.

Solbjørg Talseth fra Knutepunkt Selvhjelp Norge har vært faglig veileder for prosjektet. Stiftelsen Link Lyngen Org.nr. 992 544 963 Statusrapport til Helsedirektoratet 2008 Prosjekt Selvhjelp i Vilje Viser Vei Referanse: 2008006594 STATUSRAPPORT TIL HELSEDIREKTORATET 2008 Prosjekt Selvhjelp

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016

10 år. Selvhjelp som del av. helsepuslespillet. Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Selvhjelp som del av helsepuslespillet Vibeke Johnsen Leder Selvhjelp Norge 18. Oktober 2016 Mitt innlegg Hvem er Selvhjelp Norge? Hva er selvhjelp? Hvorfor selvhjelp? Hvordan del av helsepuslespillet?

Detaljer

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper Alta, 9. november 2011

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper Alta, 9. november 2011 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper Alta, 9. november 2011 Selvhjelp nytter! 2 Finnmarksnettverket Psykisk helse og rus -et redskap for selvhjelp- Oppstart desember 2008. Støtte fra NAV Finnmark (2009),

Detaljer

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv

Selvhjelp. - et verktøy i eget liv Selvhjelp - et verktøy i eget liv Hvem er vi? Link Oslo er et byomfattende selvhjelpssenter for Oslos innbyggere. Senteret arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvhjelp som et verktøy i håndtering

Detaljer

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp

Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp Nasjonal satsning selvorganisert selvhjelp En brikke i folkehelsearbeidet Kautokeino 28.08.12 1 Hvorfor en satsning på selvorganisert selvhjelp? 2 Selvorganisert selvhjelp er for ALLE. Folkehelse 3 Helseforståelse

Detaljer

Selvhjelp en innføring

Selvhjelp en innføring Selvhjelp en innføring Øksfjord 20. september 2011 Psykisk helse Sunnhet og håndtering av livssmerte. Det dreier seg om hvordan vi kan håndtere sykdom, livskriser, funksjonsproblemer og andre alvorlige

Detaljer

Lyngseidet 15.mai 2009 Sted / dato Gunn Anita Vang daglig leder Ansvarlig

Lyngseidet 15.mai 2009 Sted / dato Gunn Anita Vang daglig leder Ansvarlig SØKNADSFRIST: 15.05.09 AVDELING FOR PSYKISK HELSE SØKNAD: Tilskudd til prosjekter innenfor selvhjelp 2009 DEL 1 SAMLESKJEMA Søknaden sendes til: Helsedirektoratet Avdeling psykisk helse Postboks 7000 St.

Detaljer

Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering. Eli Vogt Godager. Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum

Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering. Eli Vogt Godager. Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum Selvhjelp et bidrag for styrket samhandling og egenkraftmobilisering Eli Vogt Godager Selvhjelp Norge/Norsk selvhjelpsforum Nasjonal plan for selvhjelp Målet t er å gjøre selvhjelp l som metode tilgjengelig

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser.

Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. Min helse Tar livet tilbake Du har selv kraften i deg til å endre livet ditt. Sammen med andre i en selvhjelpsgruppe kan du trene på å hente frem dine skjulte ressurser. TEKST: GRO BERNTZEN FOTO: Pål Bentdal

Detaljer

Daglig leder for Link Lyngen 7. mai 2009

Daglig leder for Link Lyngen 7. mai 2009 Selvhjelpsgruppens plass i ansvar for egen py psykiske helse. Av Gunn Anita Vang Daglig leder for Link Lyngen 7. mai 2009 Stiftelsen Link Lyngen Knutepunkt og senter for selvhjelpsarbeid finansiert av

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

Brukerstemmen i Nord 2016

Brukerstemmen i Nord 2016 19.01.2017 Rapport Brukerstemmen i Nord 2016 Vidar Hårvik/Asbjørn Larsen MARBORG/RIO Helsedirektoratets referanse: 15/930-12 Rapportering for prosjektet «Brukerstemmen i Nord» 2016 RIO Rusmisbrukernes

Detaljer

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold

Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Nettverk som suksesskriterium for selvorganisert selvhjelp i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold 23. oktober 2012 Disposisjon PRESENTASJON KORT

Detaljer

selvhjelpskonferansen

selvhjelpskonferansen selvhjelpskonferansen Muligheter i det lokale folkehelsearbeidet Selvhjelp Norge ønsker velkommen til Selvhjelpskonferansen Molde, 11.12.07 Selvhjelp Norge, et oppdrag fra 1 Selvhjelp dreier seg ikke om

Detaljer

SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp

SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp SELVHJELP NORGE Introduksjon til selvorganisert selvhjelp Knut Laasbye, distriktskontoret Oppland/Hedmark Eli Vogt Godager, rådgiver, Selvhjelp Norge GJØVIK, torsdag 3. juni, Thon Quality Hotel Strand

Detaljer

En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag. Tønsberg,

En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag. Tønsberg, En reise i norsk selvhjelpshistorie og status i dag Tønsberg, 15.11.12 Rapportene kom og ble arkivert Fenomen Prosjekter Tid 1980- tallet St.meld.nr. 16 1992/93, Frivilligsentralene 1993 Oppdrag med Nasjonal

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen

Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen Det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen En presentasjon av Clearinghouse modellen Senter for selvhjelp og mestring, Link Oslo Fra passiv mottaker til aktiv deltaker Drevet av Norsk selvhjelpsforum

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

selvhjelp.no Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende?

selvhjelp.no Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende? Hva er selvorganisert selvhjelp? Hva kan selvhjelp bidra med til pårørende? Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Disposisjon Hva og for hvem er Selvhjelp Norge? Selvhjelpsforståelse

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog

Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 17.januar 2011 Selvorganisert selvhjelp i ny lov om kommunale helseog omsorgstjenester Høringssvar på forslag til ny lov om kommunale helse-

Detaljer

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no

Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet. Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no Selvhjelp - et viktig bidrag i folkehelsearbeidet Ellen Margrethe Carlsen Avdelingsdirektør Helsedirektoratet eca@helsedir.no 1 Det finnes ingen fortid som er så belastet at ikke fremtiden kan bli ny!

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov

Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 17.januar 2011 Selvorganisert selvhjelp i ny folkehelselov Høringssvar på forslag til ny folkehelselov Innledning Selvhjelp Norge er nasjonalt

Detaljer

Selvhjelpsgrupper for pårørende. LPPs likepersonkonferanse 18.10.2014 Anne Sanchez Sund anns@online.no

Selvhjelpsgrupper for pårørende. LPPs likepersonkonferanse 18.10.2014 Anne Sanchez Sund anns@online.no Selvhjelpsgrupper for pårørende LPPs likepersonkonferanse 18.10.2014 Anne Sanchez Sund anns@online.no Hvorfor starte selvhjelpsgruppe? Medlemsmøtene endte ofte opp som samtale gruppe pårørende stort behov

Detaljer

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold

SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold SAMMEN OM SELVORGANISERT SELVHJELP Eksempel fra lokalt arbeid i Vestfold Gro Marie Woldseth, LMS Sykehuset i Vestfold Bettina Dudas, KPR Sykehuset i Vestfold Fylkeskonferanse for Buskerud, Vestfold og

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer.

Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Erfaringer fra Selvhjelpsgrupper der deltakerne har ulike livsproblemer. Arbeidskonferanse - Selvhjelp Norge Ekeberg 5.februar 2008 Astrid Johansen Senteret er en møteplass for deg som ønsker kunnskap

Detaljer

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv

ANGST. - veien fra sykt til sunt. Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv ANGST - veien fra sykt til sunt Opplysning om angst og selvhjelp i et helsefremmende perspektiv Hva gjør vi? Angstringen Norge driver landsdekkende opplysningsarbeid og kunnskapsformidling om angst og

Detaljer

Selvhjelp i helsefremmende perspektiv

Selvhjelp i helsefremmende perspektiv Selvhjelp i helsefremmende perspektiv Selvhjelp om å ta tak i eget liv sammen med andre. Tønsberg, 03.12.2015 Erna Majormoen Selvhjelp Norges distriktskontor for Hedmark og Opland. Salutogenese We should

Detaljer

«Hør på meg og snakk til meg!»

«Hør på meg og snakk til meg!» Forord (hensikt med rapporten) «Hør på meg og snakk til meg!» Når barn og unge blir pårørende Rapporten beskriver hvorfor vi gikk i gang med prosjektet og hvordan vi har gjennomført det. Dette prosjektet

Detaljer

Selvorganisert selvhjelp handler om livet

Selvorganisert selvhjelp handler om livet Til Helse- og omsorgsdepartementet postmottak@hod.dep.no Oslo, 30.12.10 Selvorganisert selvhjelp handler om livet Høringssvar på Stoltenbergutvalgets Rapport om narkotika ( ) Veien tilbake til samfunnet,

Detaljer

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD»

SLUTTRAPPORT «AKTIV MED MS I NORD» Prosjektidentifikasjon Virksomhetsområde: Prosjektnummer: Prosjektnavn: Søkerorganisasjon: Prosjektleder: Forebygging 2015/FB4772 «Aktiv med MS i nord» MS-Forbundet Lise Johnsen, MS-forbundet region nord

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Møteplass for mestring

Møteplass for mestring Møteplass for mestring Erfaring med helgesamlinger for yngre personer med demens og deres pårørende Hilde Risvoll Spesialist i nevrologi NKS Kløveråsen as 14.10.2014 1 Møteplass for mestring Helgesamling

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008

Selvhjelp og igangsetting av grupper. Trondheim 9 og 10 januar 2008 Selvhjelp og igangsetting av grupper Trondheim 9 og 10 januar 2008 1 Hva er Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag, oppdragsgiver og oppgaver 2 Mål for kurset Å sette seg

Detaljer

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Publikasjonens tittel: Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp Utgitt: Februar 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Prosjektnavn Vidtråd. Prosjektnummer 2011/1/0482. Prosjektleder Ann-Kirsti Brustad

Prosjektnavn Vidtråd. Prosjektnummer 2011/1/0482. Prosjektleder Ann-Kirsti Brustad Prosjektnavn Vidtråd Prosjektnummer 2011/1/0482 Prosjektleder Ann-Kirsti Brustad Sluttrapport LPP Harstad, februar 2013 1 Forord Vidtråd prosjektets idefrø har sitt utspring fra en tidligere kollega i

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Du kan hjelpe deg selv.

Du kan hjelpe deg selv. Du kan hjelpe deg selv. Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Hvordan sette i gang en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Disse retningslinjene er skrevet for deg som vil starte en selvorganisert

Detaljer

Fortrolige fremmede og personlig endring. Ånund Brottveit Stiftelsen kirkeforskning, KIFO

Fortrolige fremmede og personlig endring. Ånund Brottveit Stiftelsen kirkeforskning, KIFO Fortrolige fremmede og personlig endring Ånund Brottveit Stiftelsen kirkeforskning, KIFO Foredrag på konferanse om selvhjelp og folkehelse i Oslo 29. oktober 2013 Noen å snakke med Hvis folk ble flinkere

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten, 15. 0g 16. april som helsefremmende og ressursmobiliserende supplement

Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten, 15. 0g 16. april som helsefremmende og ressursmobiliserende supplement Nettverkskonferanse for kommunehelsetjenesten, 15. 0g 16. april 2017 Velkommen til parallellsesjon SELVHJELP - som helsefremmende og ressursmobiliserende supplement Nasjonalt kompetansesenter for Selvorganisert

Detaljer

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord

Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord. LMS Fagnettverk Nord Lærings- og mestringssentrenes fagnettverk i Helse Nord LMS Fagnettverk Nord Årsrapport 2014 1 Årsmelding 2014 Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass i sykehuset for helsepersonell, erfarne

Detaljer

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark

Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg. Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Å være i gruppa er opplæring i å bli trygg Erfaringer fra samtalegruppe i Telemark Kort historikk Oppstart Gruppe for ungdom og voksne Rekruttering Tverrfaglig samarbeid Utvikling over tid Struktur og

Detaljer

Sandnes Frivilligsentral 2013

Sandnes Frivilligsentral 2013 Sandnes Frivilligsentral 2013 Frivilligsentralene 2013 Ca 400 sentraler totalt I forrige regjeringsperioden er det blitt opprettet over 100 nye sentraler KD har fordelt tilskudd til opprettelse av 20 nye

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011

Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Sluttrapport for prosjektet «Husk alle har en familie» 2011 Bakgrunn for prosjektet og målsetting Bakgrunn Rusmiddelavhengighet hos en person i en familie rammer hele familien, og til tross for at vi alle

Detaljer

Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk

Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk Alle har ressurser, selvhjelp er å ta dem i bruk 1 2 Om selvhjelp Om Selvhjelp Norge og det nasjonale arbeidet Om selvhjelpsgrupper Om nettverks- og informasjonsarbeid i regionen og så da? 3 Selvhjelp

Detaljer

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring»

Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Sluttrapport for «Ungdommen tar styring» Prosjektnummer: 2016/FB78735 Den 19. til 21. februar 2016 gjennomførte NHFU en tur til Kiel. 20 deltakere deltok, og tre personer stod på venteliste (disse fikk

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189

Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Aktivitetshuset Blåmandag Blåmandag, Torget. Pb 82, 9711 LAKSELV Org. nr. 994 594 567 Bankkonto: 1503.10.75189 Hva er Blåmandag? Blåmandag ble dannet som et enmannsforetak i 2008 og er i dag en frivillig

Detaljer

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter:

Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Gruppeveiledning med utgangspunkt i fritid med mening Tips til dere som vil sette i gang gruppeveiledning for støttekontakter/fritidskontakter: Dette er et «ferdig opplegg» for de som ønsker å sette i

Detaljer

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter.

Styret 2012. Det har blitt avholdt årsmøte og 2 Styremøter. Årsrapport 2012 Styret 2012. Leder gruppe med funksjoner som leder, nestleder og sekretær. Irene Engeskaug og Anne Guri Sander Dahl Kasserer: Kari Skyttersæter Styremedlem: Gunvor Garum. Nasjonalforeningen

Detaljer

Årsmelding 2015. LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring

Årsmelding 2015. LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring Årsmelding 2015 LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring 2 Innhold Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Side 13 Side 15 Side 16 Innledning LINK Oslo senter for selvhjelp og mestring

Detaljer

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner.

AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. AUIAK = Aktive ungdomsråd i alle kommuner. - Målet med prosjektet aktive ungdomsråd i alle kommuner, er at alle kommuner i Finnmark skal ha aktive ungdomsråd. Ungdom, som er morgendagens beslutningstakere,

Detaljer

Konferanse Tønsberg 03. desember 2015

Konferanse Tønsberg 03. desember 2015 Selvhjelp - om å ta tak i eget liv sammen med andre Konferanse Tønsberg 03. desember 2015 Selvhjelpsgruppeerfaringer og tilrettelegging _- sammen får vi det til Bakgrunn for selvhjelpsarbeid i Vestfold

Detaljer

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256

Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Sluttrapport Selvutviklingskurs Trygg i eget uttrykk Barn og unge født i feil kropp Prosjektnummer: 2014/FBM9256 Prosjektets varighet: 2. januar 2014 31.desember 2014 Harry Benjamin ressurssenter (HBRS):

Detaljer

Kan selvhjelp være farlig?

Kan selvhjelp være farlig? Kan selvhjelp være farlig? Lyngen, 14. juni 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvhjelp Selvhjelp Norge Per Sandvik, rådgiver Ja. Det er alltid en risiko Hva ligger i verktøyet som beskytter mot denne

Detaljer

Velkommen til NSFLOS seminardager

Velkommen til NSFLOS seminardager Velkommen til NSFLOS seminardager Ibsenhuset Skien sentrum, 2. 4. september 2010 Temaet for seminaret er: Samhandling og organisering i spesialisthelsetjenesten med fokus på operasjonssykepleie, utdanning,

Detaljer

Velkommen til Dialogkonferanse!

Velkommen til Dialogkonferanse! Velkommen til Dialogkonferanse! Program 1000 Velkomst og introduksjon 1030 Årets tema: Vær med! 1050 Pause 1105 Tiltak for en god hverdag hva fungerer og hvorfor 1130 Hverdagen teller jeg har en psykisk

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik

På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik På sporet av helhetlig og sammenhengende hjelp? Møteplassen, Norsk ergoterapeutforbund 09.02.2011 Faglig rådgiver/førstelektor Arve Almvik Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for sykepleierutdanning Postadresse:

Detaljer

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF 1 LYMFEKREFTFORENINGEN Sluttrapport Tildeling av midler fra ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering (HR) for 2010 Prosjekttittel: DU ER IKKE ALENE En inspirasjonshelg for tillitsvalgte og likemenn i LKF

Detaljer

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med

Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Rapport : En hånd å holde i og to hoder å tenke med Søker organisasjon: Norges Parkinsonforbund Prosjekt: 2013-3-122 Forord I dette prosjektet skulle det opprettes regionale møteplasser for mennesker med

Detaljer

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende

Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Til brukerrepresentanter ved opplæring av pasienter og pårørende Brukerorganisasjonene inviteres med i utvikling av pasient- og pårørendeopplæring i regi av avdelingene ved Helse Bergen og Haraldsplass

Detaljer

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson

Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Sluttrapport: 30- årshåp for unge med parkinson Forord Yngre mennesker med Parkinsons sykdom er en gruppe som ofte blir glemt. De er ikke så mange, men de skal leve med denne alvorlige sykdommen lenge.

Detaljer

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte

på godt og vondt, gjennom smerter og samliv Målgruppe: Ungdom og voksne med CP Foreldre og andre interesserte Til voksne og ungdom med CP foreldre Januar 2017 CP foreningen i Buskerud inviterer til ny LIKEMANNSAMLING VÅREN 2017 for ungdom og voksne med CP og andre interesserte på Sundvolden hotell helgen 17.-19.

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune

HALVÅRSMELDING. NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune. Formannskapet i Gamvik kommune HALVÅRSMELDING NORDKYN FRIVILLIGSENTRAL I Gamvik kommune 4. kvartal 2010 OG 1. HALVÅR 2011 STYRET: Formannskapet i Gamvik kommune DAGLIG LEDER: Oddbjørn Hansen 75% stilling Inger Roren - 25% stilling OPPSTART

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr /RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013-3-370 2014/RBM9604 Sammen i tøffe tider Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Sammen i tøffe tider ble gjennomført etter planen, som en

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg

Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Den doble sorgen; besteforeldre i sorg Prosjektnummer: 2011/1/0561 Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Foreningen for hjertesyke barn Prosjekttema: Besteforeldre opplever en dobbel sorg:

Detaljer

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende

Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende Informasjon til deg som er brukerrepresentant og skal være med og holde kurs for pasienter og pårørende 1 Vi trenger deg og dine erfaringer! En viktig oppgave for hver klinikk ved sykehuset er å gi god

Detaljer

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1

Evalueringsrapport. Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre. Dato april Side 1 Evalueringsrapport Symfoni et forebyggende og nettverksskapende prosjekt for eldre Dato april 2008 Side 1 Hensikt Hensikten med dette notatet er å gi en kvalitativ evaluering av Symfoni etter at programmet

Detaljer

LPS landskonferanse 2009

LPS landskonferanse 2009 LPS landskonferanse 2009 Tromsø 9.-12. juni 2009 Foredrag 11. juni Erfaringer fra en brukers ståsted: Om deltakelse og samarbeid Erfaringsformidler fra Mental Helse Finnmark Siv Helen Rydheim Født i 1955

Detaljer

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune

Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Velkommen til psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn kommune Psykiatritjenesten i Vefsn Kommune har som oppgave å gi hjelp til mennesker med psykiske lidelser og problemer, mennesker

Detaljer

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET

MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET MARBORG BRUKERORGANISASJON PÅ RUSFELTET Informasjon til brukere www.marborg.no Om Marborg MARBORG ble stiftet 1. juni 2004 og er en brukerorganisasjon for deg som er, eller har vært rusavhengig, særlig

Detaljer

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp?

Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Selvhjelp og igangsetting av grupper Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp? Nasjonal plan for selvhjelp Oppdrag Oppdragsgiver Oppgaver Mål for kurset Å sette seg i stand til å sette igang selvhjelpsgrupper

Detaljer

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011

Disposisjon. Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå. Nasjonale krav og føringer 05.10.2011 Disposisjon Føringer og lovgrunnlag koordinering på tjenestenivå Audhild Høyem Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering 6.10.2011 Overordnede krav og føringer. Hvor er koordinerende

Detaljer

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging

Sluttrapport. Sammen om MS. Prosjektnummer: 2009/1/0426. Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt. Virksomhetsområde: Forebygging 1 Sluttrapport Sammen om MS Prosjektnummer: 2009/1/0426 Prosjektleder: Lise Johnsen MS-forbundet i Norge, sentralt Virksomhetsområde: Forebygging Søkerorganisasjon: Multippel Sklerose forbundet i Norge

Detaljer

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08

FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 FOREDRAG FOR SELVHJELP NORGE - 05.02.08 Først vil jeg takke for invitasjonen til å fortelle litt om hvordan vi har innført selvhjelpsgrupper i Foreningen for brystkreftopererte. For å forstå hvorfor jeg

Detaljer

SELVHJELP I ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN SOM ARENA

SELVHJELP I ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN SOM ARENA Innlegg på konferansen 20. april 2010 Norge satser på selvhjelp III Selvhjelp i arbeidslivet Problemet som ressurs Roy Pedersen, leder SELVHJELP I ARBEIDSLIVET FAGBEVEGELSEN SOM ARENA Gode venner Dere

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen!

Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Norsk Epilepsiforbunds Ungdom Ute på noe, NEFUbussen kjører igjen! Rapport Annika F. Huhtala 1 FORORD Helse og Rehabiliteringsprosjektet Ute på noe ble gjennomført i september 2012. Ute på noe er et prosjekt

Detaljer

Lærings- og mestringssenteret Helse Nordmøre og Romsdal

Lærings- og mestringssenteret Helse Nordmøre og Romsdal Lærings- og mestringssenteret Helse Nordmøre og Romsdal SOL Selvhjelp Overvekt og Livsstilsendring Hva er et LMS? Et samarbeidsverksted/møteplass Utvikle læringstilbud til kronisk syke og pårørende Overføre

Detaljer

Norges Blindeforbund Telemark

Norges Blindeforbund Telemark Prosjektnummer: SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKTET Kom ut, kom fram, kom i gang. Norges Blindeforbund Telemark INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Forside side 1 Innholdsfortegnelse side 2 Forord side 2 Sammendrag side 2 Kap

Detaljer

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING.

SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. Notat Til : Bystyrekomité helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/22-38 033 C83 DRAMMEN 02.10.2006 SYMFONI - NETTVERKSBYGGING FOR ELDRE. VURDERING OG ANBEFALING. 1.

Detaljer

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune

Resultat fra brukerundersøkelsen for Stange kommune Brukerundersøkelser 2008 Stange kommune gjennomførte en brukerundersøkelse på psykisk helsefeltet høsten 2008, med en påfølgende dialogkonferanse for brukere og ansatte den 14.11.08. Bakgrunn for saken

Detaljer

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år

JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år JAKTEN PÅ PUBLIKUM 15-29 år Sted: Hammerfest, Arktisk kultursenter 13/11/2011 Kunst og kultur skal være tilgjengelig for alle - men er alt like viktig for alle, og skal alle gå på ALT? Dette var utgangspunktet

Detaljer

Gunn Anita Vang, sign

Gunn Anita Vang, sign Søknadsfrist: 31.03.06 Søknaden sendes til: Sosial- og helsedirektoratet Avdeling for psykisk helse Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo AVDELING FOR PSYKISK HELSE SØKNAD: Tilskudd til prosjekter innenfor

Detaljer

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT!

-livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR TA FREM KAMERAET OG STILL INN FOKUSET PÅ LIVET DITT! -livet med LAR INVITASJON DELTA MED EGNE LIVSBILDER LAR-pasienter i hele landet oppfordres til å stille inn fokus på livet sitt og fange

Detaljer