Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010"

Transkript

1 Beskrivelse av arbeidet ved Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark i 2010 Lyngseidet, januar Gunn Anita Vang, daglig leder 1

2 Aktiviteter i kronologisk rekkefølge Igangsetteropplæring i Mosjøen 23. og 24. februar Åpning av distriktskontoret for Nord Norge 8.mars Hvorfor ble Lyngen valgt? Samhandling mellom selvhjelpsprosjekter i Nord Norge Bakgrunnen for søknaden i Søknad om overføring av midler fra 2009 til Bakgrunn for søknad om overføring av midler til Svar fra Helsedirektoratet Etablering av selvorganisert selvhjelpsgruppe i Alta Hva er selvhjelp? Hvorfor selvhjelp? Hvordan selvhjelp? Artikkel i Altaposten 18.januar Finmarksnettverkets aktiviteter i Alta 10. og 11. mars Forarbeid: Omvisning på kultursentret SISA Samhandling Resultater: Kunnskapsforløpet for selvorganisert selvhjelp Verdensdagen, dialogkonferanse i Tromsø 28. april Kommuner som var representert Våre brosjyrer populære Introduksjonsdag i Kirkenes 27. mai Artikkel i Finnmarken lørdag 22. mai Artikkel i Sør Varanger avis Gjenbruk av nettverk Møte med styringsgruppa i Finnmarksnettverket Oppsummering av læring, erfaring, kunnskap:

3 9. Arbeidsmøte med verneombudene i Lyngen 3.juni Introduksjonsdag i Tromsø 10. juni Den planlagt igangsetteropplæringen i Tromsø i avlyst Møte med Formannskapet i Lyngen kommune Introduksjonsdag i Bodø Forarbeid Oppsummering av læring, erfaring, kunnskap: Åpningen av møteplass for selvhjelp i Alta Pressedekning Åpent møte Annonse i Altaposten: Resultater Hilsning til åpningen av møteplassen i Alta fra Selvhjelp Norge Planlegging av introduksjonsdager i Nord Salten i DK Nord i lokalvisa Framtid i Nord i løpet av Framtid i Nord 9. januar Framtid i Nord 15. april Framtid i Nord 5. oktober Framtid i Nord 22.november Ny brosjyre fra Link Lyngen og Finnmarksnettverket Felles brosjyre: Vedlegg: Vedlegg 1: Omtale i Framtid i Nord fra åpningen av DK Nord Vedlegg 2: Oppsummering av idèdugnad i Tromsø Vedlegg 3: Søknad på selvhjelpsprosjekt fra LMS/UNN Tromsø Vedlegg 4: Avisartikkel fra åpningen av en møteplass i Alta Vedlegg 5: Ny brosjyre fra Link Lyngen og Finnmarksnettverket

4 Aktiviteter i kronologisk rekkefølge Igangsetteropplæring i Mosjøen februar 2010 Åpning av distriktskontoret i Nord-Norge 8. mars 2010 Samhandling mellom selvhjelpsprosjekter i Nord-Norge Etablering av selvorganisert selvhjelpsgruppe i Alta 2010 Finnmarksnettverkets aktiviteter i Alta 10. og 11. mars 2010 Deltakelse i Kunnskapsforløpet for selvorganisert selvhjelp. Verdensdagen, dialogkonferanse i Tromsø 28.april Introduksjonsdag i Kirkenes 27.mai 2010 Arbeidsmøte med verneombudene i Lyngen 3.juni 2010 Introduksjonsdag i Tromsø 10.juni 2010 Igangsetteropplæringen i Tromsø i oktober 2010 Møte med Formannskapet i Lyngen kommune 13. september 2010 Introduksjonsdag i Bodø 15. september 2010 Åpningen av møteplass for selvhjelp i Alta 20.oktober 2010 Planlegging av introduksjonsdager i Nord Salten i 2011 Diverse artikler i lokalavisene i Nord-Norge i 2010 Ny brosjyre fra Link Lyngen og Finnmarksnettverket. 4

5 1. Igangsetteropplæring i Mosjøen 23. og 24. februar 2010 Arrangementet ble initiert og arrangert av Vefsn Frivilligsentral, ved Bjørn Inge Aufles. Han hadde selv tidligere deltatt på et igangsetterkurs i Oslo i regi av Selvhjelp Norge og ønsket å inspirere andre til å sette i gang selvhjelpsgrupper i sitt distrikt. Gunn Anita Vang, fra Link Lyngen deltok på vegne av Selvhjelp Norge. 15 mennesker deltok. Deltakerne var fagfolk/profesjonelle og frivilligheten i Nordland. Disse kom fra: Demensteamet på Nesna, Nesna frivilligsentral, SMICO Nordland, Grane frivilligsentral, Termik i Gran kommune, Grane hørselslag, Rana frivilligsentral, Stiftelsen Termik, Omsorgsavd v/parken Boog servicesenter, Mental Helse Hemnesberget, Somatisk lindring avd Vefsn sykehjem, Hjemmetjenesten i Vefsn kommune og Mosjøen krisesenter. Teksten i invitasjonen var sakset fra Selvhjelp Norges hjemmesider sto: Et typisk igangsetterkurs arrangeres over 2 dager. Den første dagen brukes til kunnskapsoverlevering rundt selvhjelp generelt, grunntanker og innhold. Den andre dagen brukes til gjennomgang av igangsetterrollen og prosesser i en selvhjelpsgruppe samt rammer og premisser for gode grupper. Vi hadde ikke direkte kontakt med deltakerne på forhånd. Innhold: Hvorfor selvhjelp og selvhjelpsgrupper? Hva er selvhjelpens bærende elementer? Innhold i selvhjelpsarbeidet. Hvordan få det til i praksis? Igangsetting av selvhjelpsgrupper. Innhold i gruppenes arbeid. Igangsetterrollen. Om å gjøre seg selv overflødig. Igangsetteropplæring ble holdt i Kulturverkstedet i Sjøgata, 2 etg. Et vakkert gammelt kulturbygg, med kafè og matsal nede, hvor det ble servert lunsj. Evalueringen viste at fagfolkene var skuffet. De forventet en mer teoretisk faglig tilnærming, ikke en praktisk igangsetteropplæring. Noen trodde de ville bli presentert for en konkret metode og var tydelig skuffet over å ikke få en oppskrift på gode samtalegrupper. Vi har hatt lite kontakt med deltakerne i etterkant, bortsett fra utsending av e-post. Noen ønsket å starte opp selvhjelpsgrupper lokalt, men vi kjenner ikke til om det har skjedd. 5

6 2. Åpning av distriktskontoret for Nord-Norge 8.mars 2010 Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark ble offisielt åpnet av ordfører i Lyngen Hans Karlsen 08. mars Dato for åpningen ble valgt fordi vi ønsket å samordne åpningen av distriktskontoret i Nord, med Solbjørg Talseth besøk i Lyngen og Alta, som et ledd i samhandlingen mellom Helsedirektoratets selvhjelpsprosjekter i Nord- Norge. Et 20 talls mennesker i Lyngen var invitert til åpningen, men ekstremvær hindret flere fra å komme. Tonje Talseth fra distriktskontoret Øst og Kari Strøm fra distriktskontoret Midt-Norge var med på turneen i Nord-Norge, først til Lyngen og så til Alta. Framtid i Nord dekket åpningen. Se vedlegg Hvorfor ble Lyngen valgt? Selvhjelpsarbeidet i Lyngen kommune har pågått over lang tid i nært samarbeid med Selvhjelp Norge. Dette i forbindelse med etablering og forankring av Senter for selvhjelp og mestring Link Lyngen, som en pilotsatsing og modell for helsedirektoratet og Selvhjelp Norge. Solbjørg Talseth har drevet utstrakt rådgiving i Lyngen kommune gjennom flere år, det var derfor ønskelig å benytte allerede eksisterende ressurser i oppstarten av distriktskontoret for Nordland, Troms og Finnmark. Prosjektene hadde opparbeidet seg et stort nettverk i hele Nord-Norge, som kunne benyttes i markedsføringen av distriktskontoret i en etableringsfase. Daglig leder for stiftelsen Link Lyngen, Gunn Anita Vang, ble engasjert til rollen som daglig leder i en overgangsfase. En naturlig overgang fra et regionalt utviklingsarbeid/prosjekt til et distriktskontor for hele landsdelen. Distriktskontoret og Link Lyngen var planlagt samlokalisert og delte kontorlokaler. Det er ikke kjøpt inn eget utstyr til distriktskontoret i Lyngen. Daglig leder har også benyttet hjemmekontor i sitt daglige arbeid med distriktskontoret, etter avtale med daglig leder for Selvhjelp Norge. Link Lyngens lokaler er blitt benyttet til praktisk kontorarbeid og som møtelokale. Det har ikke vært faste åpningstider ved distriktskontoret. Erfaring viste oss at et distriktskontor for hele Nord-Norge nok burde ligge mer strategisk plassert i Nord-Norge. Særlig med tanke på nærhet til flyplass, hoteller, offentlige institusjoner og tetthet i befolkning. Tromsø pekte seg fort ut på grunn av allerede eksiterende selvhjelpsaktivitet i byen. Derfor ble det i samråd med daglig leder Gunn Anita Vang bestemt at distriktskontoret for Nordland, Troms og Finnmark skulle flyttes til Tromsø. Se oppsummering av idèdugnad i Tromsø Vedlegg nr. 2 6

7 3. Samhandling mellom selvhjelpsprosjekter i Nord-Norge Stiftelsen Link Lyngen søkte høsten 2009 Helsedirektoratet om et tilskudd til samhandling mellom selvhjelpsprosjektene i Nord-Norge. Tilskuddet ble gitt ut fra søknadens budsjett og beskrivelse, og er ment å dekke utgifter til reise, seminar etc i forbindelse med utviklingen av selvhjelpsfeltet i Nord-Norge. 3.1 Bakgrunnen for søknaden i 2009 Helsedirektoratet hadde i 2009 bevilget tilskudd til 3 selvhjelpsprosjekter i Nord-Norge med samme målsetting og målgruppe fra tilskuddsordningen fra Nasjonal plan for selvhjelp. Tilskudd var gitt til Stiftelsen Link Lyngen, Universitetssykehuset Nord-Norge LMS/UNN og Finnmarksnettverket. Link Lyngen hadde i samråd med Knutepunktet Selvhjelp Norge initiert og fått til et samarbeid mellom disse prosjektene. På oppfordring fra vår felles veileder Solbjørg Talseth fra Knutepunktet Selvhjelp Norge, søkte vi om midler til samhandling mellom disse prosjektene. Søknaden var ment å dekke reise og opphold for deltakerne til felles arbeidssamlinger, for å kunne dele erfaring og kunnskap, og støtte opp om hverandres lokale prosjekter. Det er store avstander i Nord-Norge og det koster mye ekstra å samle deltakere fra alle prosjektene, til felles arrangementer om selvorganisert selvhjelp i Nord-Norge Søknad om overføring av midler fra 2009 til 2010 Ved årsskiftet søkte stiftelsen Link Lyngen Helsedirektoratet om å få overført ubenyttede midler til Dette ble innvilget i ref. 08/ Bakgrunn for søknad om overføring av midler til 2010 Ved årsskiftet var vi kommet godt i gang med samhandlingen mellom prosjektene. Vi så at arbeidet var fruktbart og at ingen av oss alene ville ha oppnådd de samme resultatene hver for seg. Vi ønsket å bygge på det vi alt hadde gjort i 2009 og videreføre arbeidet i 2010, med faglig veiledning fra det nasjonale kompetansesenteret for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge Svar fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet godkjenner med dette at deler av tilskuddet til Link Lyngen for samhandling mellom selvhjelpsprosjektene i Nord-Norge kan overføres fra 2009 til Vi gjør oppmerksom på at Helsedirektoratet skal ha årsrapport og revisorattestert regnskap for de overførte midlene innen 1. april

8 4. Etablering av selvorganisert selvhjelpsgruppe i Alta 2010 I forkant av arrangementene som Finnmarksnettverket planla i Alta mars 2010 i Alta, ble det gjort forsøk på å etablere en selvorganisert selvhjelpsgruppe på tvers av problemer lokalt i Alta. Siv Helen Rydheim sendte ut følgende invitasjon i sitt nettverk: Alta blir 10. februar første kommune i Finnmark som kommer i gang med selvhjelpsgruppe på tvers av type problematikk. Det er en forutsetning at det melder seg minimum 5 deltakere. Kontaktinformasjon: Finnmarksnettverket, Siv Helen Rydheim på telefon / evt. E- post: Se også for nærmere informasjon Sted: Alta Frivillig Sentral. Tidspunkt: kl Om selvhjelpsgrupper som møtes på telefon for de som bor steder det ikke finnes selvhjelpsgrupper, se forsiden til Finnmarksnettverkets nettside. Helsedirektoratet har gjennom Selvhjelp Norge en nasjonal satsing på selvhjelp og det foreligger en nasjonal plan for selvhjelp. Finnmark er en del av denne satsingen gjennom Finnmarksnettverket, psykisk helse og rus. Finnmarksnettverket, mottok i 2009 midler fra Helsedirektoratet og NAV Finnmark for å bidra med selvhjelpsarbeid i Finnmark. I 2010 har Finnmarksnettverket også mottatt tilskudd fra Helse og Rehabilitering Hva er selvhjelp? Selvhjelp er et verktøy for alle mennesker med et livsproblem eller for deg som ser situasjoner i livet som er i ferd med å utvikle seg til et problem. På denne måten kan selvhjelp brukes både forebyggende og rehabiliterende enten du har en diagnose eller ikke Hvorfor selvhjelp? Jeg har en grunnleggende tro på at folk kan finne ut av livene sine selv, og jeg ser på selvhjelp som et viktig kulturelt bidrag. Empowerment bevegelsen er en motvekt mot ekspertveldet og det syntetiske livet der alt som har med følelser å gjøre er uønsket og forstyrrende. Jeg tror helsevesenet i dag trenger denne motvekten. Gjermund Tveito, spesialist i klinisk psykologi Hvordan selvhjelp? Hvilket menneske går gjennom livet uten å støte på et eller annet problem stort eller lite? Hvordan du mestrer disse problemene er veldig forskjellig og avhengig av mange faktorer hvordan de oppstår, styrken, mengden og utgangspunktet for å takle problemene. I tillegg til hvordan livet ser ut rundt deg, nettverket du har tilgjengelig, arbeidssituasjonen, familien og mye, mye mer. Alle har ressurser selvhjelp er å ta dem i bruk 8

9 Invitasjon ble til artikkel i lokalavisa Altaposten Artikkel i Altaposten 18.januar 2010 Av Torill M. Wiggen Selvhjelpsgruppe et mentalt treningsstudio 10. februar blir Alta første kommune i Finnmark som kommer i gang med selvhjelpsgruppe på tvers av type problematikk. Selvhjelp er et verktøy for alle mennesker med et livsproblem eller for deg som ser situasjoner i livet som er i ferd med å utvikle seg til et problem. På denne måten kan selvhjelp brukes både forebyggende og rehabiliterende enten du har en diagnose eller ikke, forteller Siv-Helen Rydheim i Finnmarksnettverket til Altaposten. Mange faktorer Hvilket menneske går gjennom livet uten å støte på et eller annet problem - stort eller lite, spør Rydheim. Hvordan disse problemene mestres er veldig forskjellig og avhengig av mange faktorer som hvordan de oppstår, styrken, mengden og utgangspunktet for å takle problemene. I tillegg til hvordan livet ser ut rundt deg, nettverket du har tilgjengelig, arbeidssituasjonen, familien og mye, mye mer, fortsetter hun. Kulturelt bidrag Rydheim siterer spesialist i klinisk psykologi Gjermund Tveito som sier han har en grunnleggende tro på at folk kan finne ut av livene sine selv, og han ser på selvhjelp som et viktig kulturelt bidrag. Alle har ressurser og selvhjelp er å ta dem i bruk, understreker hun og legger til at hun håper interesserte tar på telefon , e-post: eller Finnmarksnettverket for nærmere informasjon. For det er en forutsetning at det melder seg minimum fem deltakere, for å starte opp, fortsetter hun. Rydheim legger til at selv om noen ikke bor i Alta, men likevel er interessert i å delta i selvhjelpsgruppe, så er det mulig å gjøre det i en gruppe som snakker sammen på telefon. Nasjonal satsing Helsedirektoratet har gjennom Selvhjelp Norge en nasjonal satsing på området og det foreligger en nasjonal plan for Selvhjelp. Finnmark er en del av denne satsingen gjennom Finnmarksnettverket, psykisk helse og rus. De mottok i fjor midler fra Helsedirektoratet og NAV Finnmark for å bidra med selvhjelpsarbeid i Finnmark. I 2010 har Finnmarksnettverket også mottatt tilskudd fra Helse og Rehabilitering, opplyser Rydheim til slutt. 9

10 5. Finmarksnettverkets aktiviteter i Alta 10. og 11. mars Forarbeid: Det var gjort er stort praktisk forarbeid av Finnmarksnettverket i forkant av arrangementene. Samhandlingen mellom prosjektene i Nord-Norge og faglig veileder Solbjørg Talseth fra Selvhjelp Norge, bidro til felles forståelse om selvorganisert selvhjelp på tvers av problemer, diagnoser og organisasjonstilhørighet. Arrangementene i Alta var et ledd i samhandlingen mellom Helsedirektoratets selvhjelpsprosjekter i Nord-Norge. 10. mars: Seminar om selvhjelp på Høgskolen i Alta kl med inviterte deltakere, fortrinnsvis folk som driver med selvhjelpsgrupper i Finnmark og sosialrådgiver fra Høgskolen i Alta. 15 deltakere. 10. mars: Åpent møte om selvhjelp på Rådhuset i Alta kl Et møte for befolkningen i Alta. 10 deltakere. 11. mars: Informasjonsmøte om selvhjelp på Rådhuset i Alta kl 10-12, også kalt kommunemøte hvor fagfolk og ansatte var invitert. Ordfører i Alta, Geir Ove Bakken, åpnet møtet. 23 deltakere. 11. mars: Informasjonsmøte om selvhjelp på Høgskolen i Alta kl Sosionomstudenter og studentveileder fra alle 3 årskull deltok med obligatorisk frammøte, og det var noen få som kom fra andre steder. Ca 40 deltakere. Se egen kontaktliste Omvisning på kultursentret SISA. Vi ble også invitert til omvisning på SISA i Alta. På grunn av tidspress delte vi oss i to. Siv Helen Rydheim, Gunn Anita Vang og Ellen Evensen deltok på informasjonsmøte med Høgskolestudentene. Solbjørg Talseth, Tonje Talseth og Kari Strøm besøkte SISA Samhandling. Som et ledd i samhandlingen mellom prosjektene i Nord- Norge deltok alle prosjektlederne fra Helsedirektoratets selvhjelpsprosjekter i Nord-Norge på arrangementene. Tone Vangen Fagerheim fra Lærings- og mestringssenteret ved UNN i Tromsø, Gunn Anita Vang fra Link Lyngen og Siv Helen Rydheim fra Finnmarksnettverket og vår felles veileder Solbjørg Talseth fra Knutepunktet Selvhjelp Norge. I tillegg fikk arrangementet i Alta besøk av Tonje Marie Talseth fra Selvhjelp Norges distriktskontor Øst og Kari Strøm fra Selvhjelp Norges distriktskontor for Midt Norge Resultater: En artikkel i lokalavisa Altaposten om etablering av selvhjelpsgrupper på tvers av problemer førte til at det ble satt i gang en selvhjelpsgruppe i Alta som et ledd i forarbeidet. Finnmarksnettverket ordnet med gratis lokaler på Frivillighetssentralen i Alta. Igangsetterne hadde tidligere gått på Selvhjelp Norge sine igangsetterkurs i Oslo og i Tromsø. Folk som tilhørte gruppen og igangsetterne deltok på arrangementene. 10

11 Siv hadde etablert kontakt med KRK Finnmarksendingen på radio. Solbjørg fra Selvhjelp Norge, Gunn Anita fra distriktskontoret og Siv frå Finnmarksnettverket og ble invitert til studio i Alta og deltok på morgensendingen i radio 10. mars. Samtidig i Alta var det åpning av Borealisfestivalen, det ble avholdt Litteraturfestival og Finnmarksløpet startet samme uke i Alta. Hvorvidt dette hadde innvirkning på oppmøte på våre arrangement vet vi ikke sikkert, men vi tror det er så ulike typer arrangementer at det ikke har noen stor betydning. 6. Kunnskapsforløpet for selvorganisert selvhjelp Både daglig leder for Link Lyngen/DK-Nord Gunn Anita Vang og prosjektleder for Finnmarksnettverket, ble invitert av Selvhjelp Norge til å delta i denne studiepiloten. Mer om studiepiloten i egen rapport fra Selvhjelp Norge. 7. Verdensdagen, dialogkonferanse i Tromsø 28. april 2010 Jeg hadde på forhånd hatt kontakt med Torodd Eriksen som skrev dette i forkant av konferansen: Tusen takk for at du stiller opp. Lysbildene er mottatt og vi legger dem inn i presentasjonen. Konferansen på onsdag er temmelig tett med hensyn til tid. Det er derfor viktig at du overholder taletiden som er 5 minutter. Det som folk erfaringsmessig er mest interessert i å vite er følgende: 1. Hvordan kan Selvhjelp Norge bidra til Verdensdagen? (foredragsholdere, deltakelse i arrangementskomiteer etc) 2. Hva er Selvhjelp Norge (fortell gjerne om Nord-Norge-satsningen) Med vennlig hilsen Torodd Eriksen, Koordinator Verdensdagen for psykisk helse, Mental Helse Norge Verdensdagen for psykiske helse i Tromsø hadde aldri hatt så mange deltakere før. De trodde det hadde sammenheng med temaet i år; arbeid og psykisk helse. Halvparten av de som kom hadde aldri deltatt på en slik dialogkonferanse før. Jeg fikk 5 minutter til innlegget vårt rett etter lunsj. Det var 69 påmeldte. Det var ikke mulig å få ut deltakerliste med e-postadresser etter arrangementet. Siv Helen Rydheim fra Finnmarksnettverket og Bjørn Inge Aufles fra Vefsn Frivilligsentral dekket Finnmark og Nordland på Dialogkonferansene for Verdensdagen, på vegne av det nasjonale kompetansesenteret Selvhjelp Norge, på de lokale Verdensdags arrangementene i

12 7.1. Kommuner som var representert Bardu, Målselv, Harstad, Tromsø, Lenvik, Kvæfjord, Karlsøy, Kvænangen, Storfjord, Lyngen, Nordreisa og Tjeldsund fra Nordland. Bordene var ordnet da vi kom og nabokommuner ble plassert ved samme bord, noe som gjorde at vi ble lite kjent med folk fra andre kommuner Våre brosjyrer populære Arrangørene oppfordret flere ganger deltakerne til å ta brosjyrer fra Selvhjelp Norge med seg, de var nesten gått fri for brosjyrer selv. Norgesturnèen sammen med Verdensdagen var vellykket for alle parter, noe Verdensdag arrangørene ikke la skjul på. En fin dag med hyggelig vertskap og god mat. Storfjord kommune tok i etterkant kontakt med Distriktskontoret, de hadde behov for råd om hvordan de kunne bruke årets tema på skolearrangementer i Storfjord kommune. 8. Introduksjonsdag i Kirkenes 27. mai 2010 Introduksjonsmøte i Kirkenes var initiert av Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark. Vi tok kontakt med Sør Varanger kommune og spurte etter et nøytralt egnet møtelokale og de foreslo samfunnshusert. Introduksjonsmøtet ble støttet opp av Finnmarksnettverket, både i forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. 13 mennesker deltok. Disse var fra følgende nettverk: Finnmarksnettverket, Mental Helse, RIO, Leve, AA, ansatte i Sør Varanger kommune og noen privat personer fra Kirkenes. Fra Finnmarksnettverket kom en fra Lakselv, to fra Vadsø og en fra Bjørnevatn Daglig leder for distriktskontoret for Nordland, Troms og Finnmark jobbet tett sammen med Siv Rydheim, prosjektleder for Finnmarksnettverket. Invitasjon ble sendt ut via e-post. Selvhjelp Norge laget en e-postliste som vi tok i bruk i tillegg til våre egne kontakter, Bikubens og Finnmarksnettverkets store kontaktnett. Vi fikk pressedekning både i Sør Varanger avis og i avisa Finnmarken i forkant, men ingen journalister kom på møtet. Finnmarksnettverket kontaktet Finnmarken, Sør Varanger avis tok selv kontakt og intervjuet Gunn Anita Vang over telefon. I tillegg fikk vi tilbud om billig annonsering i avisa Finnmarken. Vi fikk lov til å korrigere litt på innleggene litt før de kom på trykk. I etterkant av møtet ble de som kunne bli igjen invitert til å spise middag sammen med oss på den lokale kafèen rundt hjørnet. Dette gjorde at vi ble bedre kjent med hverandre. Det ble en hyggelig avslutning for oss alle. 12

13 8.1. Artikkel i Finnmarken lørdag 22. mai 2010 KIRKENES: Henriette Baumann Vil starte selvhjelpsgrupper I Kirkenes blir det arrangert en introduksjonsdag for selvorganisert selvhjelp i Finnmark, som handler om hvordan du kan hjelpe deg selv sammen med andre. Selvhjelp Norge sitt distriktskontor i Nord- Norge og Finnmarksnettverket arrangerer en introduksjonsdag om selvorganisert selvhjelp på Kirkenes samfunnshus 27. mai. Det passer for hvem som helst som kjenner at man har et livsproblem, sier Siv Helen Rydheim, prosjektleder for Finnmarksnettverket. Ikke terapi Selvhjelp er et verktøy for alle mennesker med et livsproblem eller for dem som ser situasjoner i livet som er i ferd med å utvikle seg til et problem. Selvhjelp kan brukes både forebyggende og rehabiliterende, og det kan være med eller uten diagnose. Med andre ord så lærer du å hjelpe deg selv. Finnmarksnettverket er et prosjekt, og vi legger til rette for selvorganiserte grupper. Rydheim understreker at selvhjelpsgruppene er ikke terapigrupper, og de er på utsiden av hjelpeapparatet. Selvhjelp er et styrkingsarbeid som gjør at mennesker tar i bruk og får tilbake egne krefter og ressurser. Selvorganisert selvhjelp betyr å håndtere små og store problemer som på en måte gjør at mestring og livskvaliteten øker. Flinkere med ord Selvhjelp Norge ønsker på introduksjonsdagen å spre informasjon og kunnskap om selvhjelp. På den måten kan flere personer vurdere om det er aktuelt å starte opp selvhjelpsarbeid lokalt. Allerede finnes det en selvhjelpsgruppe som snakker sammen en time i telefonen en gang per uke. Det finnes også en selvhjelpsgruppe i Alta som møtes to timer en gang i uka. Man binder seg for tolv uker når man melder seg på, forteller Rydheim, som viser til at de fleste fortsetter lenger i gruppene. Selvhjelpsgruppene kan for eksempel bidra til at folk blir bedre til å sette ord på sine problemer og dermed prate om dem. Rydheim har selv erfart selvhjelpsgrupper på telefon og anbefaler det. Aldersgrensen på selvhjelpsgruppene er 18 år og oppover. Prosjektet har fått midler fra stiftelsen Helse og Rehabilitering gjennom Mental Helse Norge. De fikk midlene i år og skal finansiere for et treårig prosjekt. Finnmarksnettverket startet opp i 2009 som et forprosjekt ved hjelp av midler fra NAV Finnmark og Helsedirektoratet. Mer om selvorganisert selvhjelp finner du på finnmarksnettverket.no 13

14 8.2. Artikkel i Sør-Varanger avis Tonje Paulsen Solem Hjelp deg selv-møte 27. mai holder Selvhjelp Norge informasjonsmøte i Kirkenes. Målet er å inspirere til selvorganisert selvhjelp i Sør-Varanger. Gunn Anita Vang, daglig leder for distriktskontoret i Nord-Norge, har selv slitt med blant annet angst. For 15 år siden var dette et stort problem. Men jeg har gjennom selvhjelpsarbeid sammen med andre har funnet fram egne krefter og jeg kommet meg fra sofaen og til min nåværende lederstilling. Jeg vet at det virker, for jeg har gjort det selv, forteller hun og påpeker at arbeidet har tatt tid. Selvorganisert Møtet vil fokusere på selvorganisert selvhjelp, som kan beskrives som at mennesker med en vanskelig hverdag i samtale kan hjelpe seg selv og hverandre med egen livssituasjon. Det er altså ingen fagfolk, som psykologer eller psykiatere, involvert. Det er utrolig hvilken effekt det har å snakke med andre som har problemer og det har ikke så mye å si om man sliter med ulike ting. Det handler om å håndtere egen hverdag, sier Vang. Helsedirektoratets Nasjonal plan for selvhjelp, som er iverksatt av knutepunktet Selvhjelp Norge. Mål Lyngen er kommunen i Nord-Norge som har kommet lengst med å etablere et miljø for selvorganisert selvhjelp. Vang skal nå besøke Sør-Varanger for andre gang. Et framskritt ville vært om kommunen kan stille med lokale som folk med problemer og/eller diagnoser kan benytte som en gratis møteplass for selvhjelpsarbeid, mener Vang. Kirkenes-besøket vil i etterkant følges opp med igangsetteropplæring i Tromsø, for å gi interesserte kunnskap om oppstart og drift av selvhjelpsgrupper. Vi vet at det allerede er selvhjelpsaktivitet i Øst-Finnmark, men vi håper å engasjere flere. Får du ikke gjort noe med problemene dine kan du fort bli litt lammet. Med andre kan du finne styrke til å komme litt videre i livet ditt, mener Vang Gjenbruk av nettverk. To av de som deltok i Kirkenes var også med på seminaret Link Lyngen deltok på i Neiden i Sør-Varanger i midten av juni i Seminaret i Neiden var arrangert av et interkommunalt prosjekt i Øst Finnmark i forbindelse med et boligsosialt prosjekt. Link Lyngen kom i kontakt med dem via SANKS (Samisk nasjonalt kompetansesenter psykisk helsevern). SANKS hadde tidligere vært i kontakt med Selvhjelp Norge og blitt guidet til Link Lyngen. I Kirkenes kom det fram at 3 av de som var til stede på seminaret i Neiden i 2009, fortsatt var interessert i å få i gang selvhjelpsgrupper, men var ikke kommet i gang av ulike årsaker. 14

15 8.4. Møte med styringsgruppa i Finnmarksnettverket. I tillegg deltok Distriktskontoret for Nord-Norge på møte med styringsgruppa fra Finnmarksnettverket, som denne gang hadde lagt sitt møte til Kirkenes i samme lokaler som vi benyttet til introduksjonsdagen. To fra Rio Finnmark er med i styringsgruppa til Finnmarksnettverket, i tillegg til en fra LEVE og en fra Mental Helse. For oss var det interessant å knytte kontakt med 3 av de 4 som er i RIO Finnmark. Vi benyttet siste del av styringsgruppemøtet til å bli bedre kjent med hverandre Oppsummering av læring, erfaring, kunnskap: Sør Varanger kommune har 9738 innbyggere, hvorav ca 4000 bor i Kirkenes. Hammerfest har 9774 innbyggere, Alta 18762, Vadsø 6038, Porsanger 3948 og Nordkapp 3209 innbyggere, dette er de 6 største kommunene i Finnmark. Jeg kan i ettertid se at vi kanskje heller burde valgt Vadsø til dette introduksjonsmøtet, da Vadsø huser Fylkesadministrasjon i Finnmark. Det er lange avstander i Finnmark og dyrt å reise, vi forventet ikke så mange fra andre kommuner. Det er viktig å kunne møtes slik for å snakke sammen. Avisartiklene har likevel gitt folk et lite innblikk i hva som rører seg på selvhjelpsfeltet. Finnmarksnettverket sprer kunnskapen videre i sitt nettverk, hvor rusfeltet er naturlig innvevd. Vi har nå en kontaktperson i Kirkenes, som samarbeider tett med oss. Hun driver nå viktig informasjonsarbeid i Kirkenes i nært samarbeidet med Link Lyngen og Finnmarksnettverket. Hun er en viktig kontaktperson også for distriktskontoret for Nord-Norge. 9. Arbeidsmøte med verneombudene i Lyngen 3.juni 2010 Deltakere: Hovedverneombud Svein Jakobsen en representant fra Lyngenfjord bedriftshelsetjeneste og 9 av 12 verneombud. Hovedverneombud i Lyngen inviterte Link Lyngen til å holde et innlegg på 45 minutter om selvhjelp i arbeidslivet. Verneombudsarbeidet har lenge ligget brakk i Lyngen kommune. De hadde gått på kurs og var nå samlet for å oppsummere og stake ut veien videre. Jeg holdt første innlegg på møtet, fordi hovedverneombudet ønsket å bruke det i arbeidet med psykososialt arbeidsmiljø i samarbeid med Lyngenfjord bedriftshelsetjeneste. Lyngenfjord bedriftshelsetjeneste ble kort tid etter møtet lagt ned pga at Lyngen kommune skiftet over til Nord-Troms bedriftshelsetjeneste. Dermed ble det ingen oppfølging i etterkant slik det var planlagt. Vi har ikke fått til et samarbeid med verneombudene i Lyngen kommune, selv om vi holder kontakten med hovedverneombudet. Nord-Troms bedriftshelsetjeneste var ikke interessert i samarbeid med distriktskontoret for Nord-Norge. 15

16 10. Introduksjonsdag i Tromsø 10. juni 2010 Introduksjonsmøte i Tromsø var initiert av Selvhjelp Norges distriktskontor for Nord-Norge. Møtet ble holdt på Drivloftet, studenthuset Driv. Møtet samlet 10 deltakere. Disse var fra Kreftforeningen, Mental Helse, LPP, LMS/UNN Tromsø, Telemedisin, Bikuben, en bruker fra NAV, en privatperson og Kommunalråd Eva Olsen frå Tromsø kommune. Vi sendte ut invitasjon via e-post til nettverket vi hadde adresser til i Tromsø området. I tillegg satte vi inn en lokal annonse i avisa IBalsfjord og i Framtid i Nord, men ingen utenom Tromsø by kom. De som kom mente en annonse i avisa Nordlys ville ha gjort at flere kom. De mente også at møtet burde vært avholdt på kveldstid. Kommunalråd Eva Olsen etterlyste brukerorganisasjonene. LMS var skuffet over at ingen av brukerorganisasjonene var mer interessert. Det var tydelig at det var behov for samtaler om både hvordan forankre og informere om selvorganisert selvhjelp og behov for kunnskap om hva som foregår i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Kommunalråd Eva Olsen var opptatt av hvordan folk kunne komme i gang med selvhjelpsgrupper uten kommunal bistand. Hvor kunne folk få informasjon om hvordan skulle de gå fram? Hun lurte på hvilke forventninger folk i rommet hadde til kommunen. Hun lurte også på ballansen mellom hva kommunen skal og kan bidra med i selvhjelpsarbeidet, eller ikke. Deltakerne hadde bare et ønske om gratis lokaler til selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Kommunalråd Eva Olsen så også at dette med selvorganisert selvhjelp kunne være et ledd i Samhandlingsreformen og en del av opplegget i det planlagte Friskhuset de hadde fattet vedtak om å etablere i Tromsø kommune. Det ble snakket om videreføringen av satsingen på selvhjelp i Tromsø området, hvor LMS/UNN i 2010 hadde fått midler til å videreføre arbeidet og samhandling mellom prosjektene i Nord-Norge og Selvhjelp Norges distriktskontor for Nord-Norge. Se vedlagte søknad fra LMS/UNN Tromsø. LPP hadde erfaring fra å være igangsetter for 2 selvhjelpsgrupper. De så behovet for en nøytral møteplass for selvhjelp. Erfaringene viste at kunnskapen ble borte da gruppene løste seg opp fordi folk var ferdige. Kreftforeningen så også behovet for en nøytral møteplass for selvhjelp. De mente at for mange var døra til Kreftforeningen vanskelig for mange å gå inn gjennom, det virket for stigmatiserende. De var ikke interessert i igangsetteropplæring, fordi de hadde kunnskap om dette selv i egen regi. Selvhjelpsarbeidet i Tromsø har ligget på is i påvente av at distriktskontoret for Nord-Norge flyttes fra Lyngen til Tromsø. 16

17 11. Den planlagt igangsetteropplæringen i Tromsø i avlyst Som et ledd i etterarbeidet med introduksjonsdagene om selvorganisert selvhjelp i Kirkenes 27. mai, i Tromsø 10. juni og i Bodø 15. september, planla vi felles igangsetteropplæring for Nord-Norge i Tromsø 6. og 7. oktober Den planlagte igangsetteropplæringen i Tromsø 6. og 7. oktober 2010 ble avlyst på grunn av kun to påmeldinger. De to påmeldte fikk tilbud om å delta på igangsetteropplæring i Tønsberg, den ene takket ja til det. Den andre ble ivaretatt via Finnmarksnettverket. Begge disse er nå aktivt med i planlegging av det videre selvorganiserte selvhjelpsarbeidet i Nordland og Finnmark. 12. Møte med Formannskapet i Lyngen kommune Daglig leder for Link Lyngen og Distriktskontoret tok kontakt med ordfører Hans Karlsen og ba om å få komme inn i formannskapet for å informere om Link Lyngen og distriktskontoret for Nordland, Troms og Finnmark. Ordfører Hans Karlsen ordnet med invitasjon og satte av tid til oss. Vi laget på forhånd en infomappe til formannskapets medlemmer. Vi har jobbet sammen med flere av disse politikerne tidligere og de kjenner godt til Link Lyngen og det selvhjelpsarbeidet vi har gjort i lokalt i Lyngen. Jeg orienterte om flyttingen av distriktskontoret til Tromsø. Vi fikk avklart forholdet mellom Link Lyngen som den lokale møteplassen og distriktskontoret, som er Selvhjelp Norges satsing på distriktskontorer. Det er Link Lyngen som får penger over kommunes budsjett, ikke distriktskontoret, noe som syntes viktig å få avklart. Vi informerte også om samhandling i prosjektene i Nord-Norge og om satsingen på rusfeltet. Mitt inntrykk er at politikerne ønsker å beholde Link Lyngen, selv om det må spares penger på kommunes budsjett. Politikerne ser helsegevinsten og nødvendigheten av det forebyggende arbeidet som drives. Link Lyngen er ikke en utgiftspost for Lyngen kommune, som det lønner seg å fjerne. Arbeidet vi driver lokalt i Lyngen, har fortsatt full tverrpolitisk støtte i Lyngen kommune. 13. Introduksjonsdag i Bodø Introduksjonsdagen i Bodø var initiert av Selvhjelp Norges distriktskontor for Nord-Norge. Møtet ble avholdt på Tusenhjemmet i Bodø, et ypperlig sted for slikt møte. Koordinator for de frivillige på Tusenhjemmet fulgte oss hele dagen. Det møtte 12 mennesker fra Fibromyalgiforbundet, LMS 17

18 Nordlandssykehuset, Frivillighetssentalen, Tusenhjemmet, Bodø kommune, spesialisthelsetjenesten innen rus, Finnmarksnettverket og privat personer Forarbeid Invitasjonen ble sendt ut via e-post og purret på via e-post og telefon til aktører med nettverk. Vi sendte også en invitasjon direkte til ordfører i Bodø kommune som sa seg interessert i dette arbeidet. Invitasjonen var lagt ut på Bodø kommunes - og Tusenhjemmets nettsider. Bodø kommune møtte med en varerepresentant for bystyret Oppsummering av læring, erfaring, kunnskap: Det er mye mer organisert frivillighet i Nordland, enn i hele Troms og Finnmark til sammen. Det er et stort antall Frivilligsentraler i fylket. Spesialhelsetjenesten innen rus, hadde kjennskap til Angstringens arbeid. Ingen andre hadde kjenneskap til selvorganiserte selvhjelpsgrupper og det arbeidet Selvhjelp Norges forvalter. LMS/NLSH hadde hørt om prosjektet ved LMS/UNN Tromsø. LMS/NHLS Bodø mente de kunne være en nøytral møteplass for selvhjelpsgrupper i Bodø. Frivillighetssentralen var mest opptatt av sorggrupper. Forarbeidet og møtet i Bodø har gitt oss et nettverk som vi kan benytte i det videre arbeidet med distriktskontoret. Nordland er på en måte et kronglete fylke, med mye spredt bosetting, mange øyer og områder nord og sør for Saltfjellet, som ikke ser på seg selv om ett landskap. Nordland, Troms og Finnmark er geografisk veldig forskjelllig, jo lenger nord, jo mindre øyer å betjene. Det bor mye folk på øyene i Nordland. Lange og kronglete reiseruter og mye tid vil gå med til reising i Nordland. Jeg tenker at vi trenger en idèdugnad i Nordland, sammen med kjentfolk i nettverket for å gjøre bruk lokalkunnskapen, ikke minst geografien, historien og kulturen. Bodø var engang, på mange måter, hovedstaden i Nord-Norge, hvor fagkompetansen holdt hus. 14. Åpningen av møteplass for selvhjelp i Alta Siv skriver i sitt erfaringsnotat: Planleggingen av den offisielle åpningen startet tidlig i september, og jeg avtalte diverse alternative datoer med Gunn Anita Vang, daglig leder for Selvhjelp Norges distriktskontor i Nord-Norge. Deretter ble det sjekket ut med ordfører i Alta, Geir Ove Bakken, samt Kultursenteret SISA, og da pekte seg ut som den mest aktuelle 18

19 dagen. Til åpningen sendte Finnmarksnettverket v/ prosjektleder Siv Helen Rydheim ut mange invitasjoner. Ca 25 mennesker deltok på åpningen Pressedekning Radio Alta intervjuet Siv Helen Rydheim før åpningen Det ble sendte likelydende e-post til NRK Finnmark, Finnmark Dagblad og Altaposten 18. oktober To store annonser sto i Altaposten med informasjon om åpent møte onsdag kveld (19-21). Reportasje fra Altaposten vedlagt. Vi gjengir nedenfor hilsningstalen fra daglig leder for Selvhjelp Norge, Solbjørg Talseth Åpent møte Åpent møte om selvorganisert selvhjelp samme kveld som åpningen. Det kom to på det åpne møtet, kom ikke på grunn av at de hadde sett annonsene, men fordi de kjente to av oss. Forsker Ånund Brottveit fra Diakonhjemmets Høgskole var til stede på vegne et forskingsprosjekt for Selvhjelp Norge. Gunn Anita Vang fra DK-Nord deltok med innlegg på det åpne møtet Annonse i Altaposten: Selvorganiserte selvhjelpsgrupper på tvers av type problematikk Har du et problem du har behov for å jobbe med i gruppe? Hva vil det si å være med i en selvorganisert selvhjelpsgruppe? Velkommen til åpent møte onsdag 20. okt.2010 kl , DNB-Bygget, 3 etg. Tlf / Finnmarksnettverket Et redskap for selvhjelp. Ta kontakt på telefon hvis du har spørsmål eller du ikke har anledning å komme Resultater Selv om det kom kun to personer utenfra til det åpne møtet om kvelden, ble ringvirkningene av den offisielle åpningen og det åpne møtet en selvhjelpsgruppe over telefon, finansiert av Finnmarksnettverket, med Gunn Anita Vang fra Link Lyngen som igangsetter. 19

20 Møteplassen for selvhjelp, som Finnmarksnettverket administrerer i Alta, vil gjøre det lettere å rekruttere deltakere til lokale selvorganiserte selvhjelpsgrupper på tvers av problemer, ved at folk har et konkret sted å henvende seg til med sitt behov. Det ble i midten av november 2010 startet Finnmarksnettverket opp en ny telefongruppe, men nye og gamle deltakere. Link Lyngen ved Gunn Anita Vang har deltatt som igangsetter. Gruppa koordineres nå av deltakerne selv via Skype, men uten bilde, noe som ser ut til å fungere helt utmerket Hilsning til åpningen av møteplassen i Alta fra Selvhjelp Norge Det nasjonale knutepunktet for selvorganisert selvhjelp, Selvhjelp Norge vil overbringe våre lykkeønskninger i forbindelse med åpningen av møteplassen for selvhjelp i Alta. Det er en merkedag for norsk selvhjelpsarbeid hver gang en ny møteplass for selvhjelp ser dagens lys. Det betyr en ny mulighet for mennesker til å ta tak i eget liv og benytte egen erfaringskunnskap sammen med andre. Målsettingen med den nasjonale satsningen på selvhjelp er at alle mennesker i Norge skal ha denne muligheten. Alta går foran, ennå finnes få slike dedikerte møteplasser, en i Oslo og en i Lyngen. Og nå også en i Alta. Nye kommuner og nye lokalsamfunn vil lære av dette. Først Oslo, så Lyngen og nå i Alta. Denne utviklingen har blitt til gjennom erfaringsdeling. Det er spennende å se hvordan selvorganisert selvhjelpsarbeid slår røtter i vår nordligste landsdel. Selvhjelp Norges oppgave vil være å samle inn erfaringer og kunnskap fra møteplasser i drift og bidra til å spre disse landet rundt. Vår oppgave er å være erfaringsmeklere. Bidra til at det som erfares i Alta kan tas i bruk i Lindesnes. Slik vi vet at Finnmarksnettverket har høstet erfaringer fra møteplassene både i Lyngen og Oslo. En møteplass for selvhjelp i et lokalsamfunn gjør det mulig for flere mennesker å kunne starte opp en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Det finnes et sted i lokalsamfunnet som forvalter en kunnskap som skal deles med flere. Et mål med selvorganisert selvhjelp er å forebygge at uhåndterlige livsproblemer overtar, og at en for eksempel faller ut av arbeidslivet. En annen viktig kjerne i selvorganisert selvhjelp er at alle mennesker, også i perioder da man har store personlige utfordringer i livet, har iboende ressurser og at slike ressurser kan utløses gjennom samtaler med andre i en selvhjelpsgruppe. I pågående studier drevet av Norsk institutt for by og regionforskning (NIBR), uttrykker deltakerne i selvhjelpsgrupper at slike gruppesamtaler hjelper. Finnmarksnettverket har gjennom sitt prosjektarbeid tatt viktige skritt i å gjøre selvhjelpsmuligheten tilgjengelig for Finnmarks befolkning. Den kunnskapen og det engasjementet Finnmarksnettverket besitter er også viktig for utviklingen av selvhjelpsarbeidet i Norge generelt. 20

21 Nettverkstenkning og brobygging bidrar til at flere drar sammen i samme retning. Å skape muligheter for flere til å ta i bruk egne krefter og egen kunnskap. Lykke til med møteplassen i Alta. Vi i Selvhjelp Norge gleder oss til videre samarbeid i tiden som kommer! Personlig hilsen til leder av Finnmarksnettverket Siv Helen Rydheim fra Solbjørg Talseth, leder av nasjonalt knutepunkt for selvhjelp, Selvhjelp Norge: Hipp hurra kjære Siv for din entusiasme og ditt solide arbeid! Det er en glede å kjenne deg og en glede å samarbeide med deg! Til alle dere i Alta: Jeg fikk den store glede å besøke Alta i fjor og håper at det blir mulig å gjenta besøket om ikke så lang tid!! LYKKE TIL! 15. Planlegging av introduksjonsdager i Nord Salten i 2011 Selvhjelp Norge og Link Lyngen har siden 2008 hatt kontakt med SANKS og ved flere anledninger forsøkt å få til ønsket igangsetteropplæring, uten å lykkes. Ulike pålagte oppgaver for SANKS har forskjøvet det planlagte selvhjelsarbeidet. I forbindelse med den planlagte igangsetteropplæringen i Tromsø 6.og 7. oktober 2010, meldte Kjell Andresen fra SANKS seg på. Da arrangementet ble avlyst fikk han tilbud om å delta på igangsetteropplæring i Tønsberg. Han ble så invitert til åpningen av Finnmarksnettverket 20. oktober 2010 og møtte der daglig leder for DK-Nord. Vi planla å gjøre alvor av å få til et opplegg i Tysfjord i november, men det viste seg at tiden også denne gang ble for knapp. Tiden vi hadde satt av til å møtes fysisk, foreslo Kjell Andersen å bruke til et planleggingsmøte over telefon. Kjell Andersen samlet en del av sine samarbeidspartnere i Tysfjord til et telefonmøte med DK-Nord, dette førte til av vi i løpet av telefonmøtet fikk satt ned en arbeidsgruppe i Tysfjord som skulle jobbe videre med saken. Dato for et arrangement ble satt til 1. og 2. mars 2011 og Selvhjelp Norge ble så koblet på i det videre planleggingsarbeidet, nå ser det endelig ut som om vi skal lykkes. Invitasjon og program er sendt ut i skrivende stund. 21

22 16. DK-Nord i lokalvisa Framtid i Nord i løpet av 2010 Notisene blir lest av mange og er et ledd i folkeopplysningsarbeidet. Avisen Framtid i Nord trykker jevnlig slike notiser på bakgrunn av informasjon som sendes ut via e-post fra Link Lyngen og Distriktskontoret Framtid i Nord 9. januar 2010 Selvhjelp i Mosjøen LYNGEN: Link Lyngen er sentralt med når det blir igangsetteropplæring av selvhjelpsgrupper i Mosjøen. - Dette er et ledd i den regionale satsinga på selvhjelp i Nord-Norge, sier Link-leder Gunn Anita Vang. Hun er ansvarlig for kursopplegget i samarbeid med Knutepunkt Selvhjelp Norge. Kurset avvikles februar, og har plass til inntil 15 deltakere. Link Lyngen tar sikte på å starte en ny selvhjelpsgruppe i Lyngen når det er 4-6 påmeldte deltakere. - Ei slik gruppe består av både menn og kvinner. Disse møtes jevnlig til fast tid og med faste rammer. Det er taushetsplikt. Selvhjelp er en mulighet du må velge selv. Selvhjelpsarbeid koster ikke penger, skriver Gunn Anita Vang i innbydelsen Framtid i Nord 15. april Kronikk/innlegg fra Selvhjelp Norge, distriktskontor for Nord-Norge. Selvhjelp i arbeidslivet problemet som ressurs Statsbudsjettet for 2010 sier følgende om selvhjelp og videreføringen av arbeidet med Nasjonal plan for selvhjelp (Rapport IS-1212, fra Sosial og helsedirektoratet, 2004): «Det skal arbeides for å gjøre selvhjelp mer kjent og tilgjengelig i befolkningen». Arbeidslivet er sammensatt: privat og offentlig sektor, små og store virksomheter, arbeidstakere, ledere, arbeidsgivere mennesker i ulike roller og livssituasjoner. Samlivsproblematikk, rusproblemer, fysiske og psykiske helseproblemer, ja, alle livets sider og utfordringer gjenspeiles i arbeidslivet. Derfor er norsk arbeidsliv en viktig arena for å spre informasjon og kunnskap, slik at flere mennesker kan ta selvhjelp i bruk. Arbeidslivet er i stadig endring. Kravene til omstilling, effektivitet og yteevne overfor den enkelte er store. Ikke sjelden medfører de vanskelighetene vi møter i arbeidslivet, tilstander som kan utvikle seg til mistrivsel, utbrenthet, depresjoner sågar sykdomsfravær særlig hvis problemene ikke blir satt ord på. Kombinasjonen av manglende åpenhet rundt våre naturlige reaksjoner 22

23 og for eksempel hvordan arbeidssituasjonen påvirker vår psykiske helse, kan føre til at situasjoner i arbeidslivet bidrar til unødvendig sykefravær. Her vil selvhjelpsforståelse og selvhjelpsarbeid kunne være et forebyggende bidrag. For å møte utfordringene knyttet til sykefravær har partene i arbeidslivet nettopp blitt enige om en ny avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Selvhjelp som forståelse og verktøy kan være et viktig bidrag i møte med disse utfordringene og i arbeidet med å skape praksis på viktige områder i IAavtalen. Selvhjelp Norges overordnede oppgave og mål, som et bærende tiltak i Nasjonal plan for selvhjelp, er å gjøre selvhjelp som forståelse og arbeidsmåte kjent for den norske befolkning. Våre distriktskontorer har viktige oppgaver knyttet til dette. Selvhjelp er ikke minst en viktig del av Opptrappingsplanen for rusfeltet og Strategien for arbeid og psykisk helse. Overordnet er det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet en viktig del av norsk folkehelsearbeid, slik det også blir tydeliggjort i Nasjonal plan for selvhjelp: «Psykisk helse står sentralt i et folkehelseperspektiv, og henger nøye sammen med begreper som mestring, endringsevne og livskvalitet. Det dreier seg om den enkeltes ressurser i dagliglivet, motstandskraft mot psykiske og fysiske påkjenninger og vår evne til å mestre eget liv.» Selvhjelp handler om vår psykiske helse og våre mestringsressurser. Selvhjelpsarbeid det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen Selvorganisert selvhjelp bygger på en forståelse av at alle mennesker har et potensial til selv å håndtere motgang og problemer, ut fra egen erfaringsbaserte kunnskap. Samhandling med andre styrker mulighetene for å kunne takle egen hverdag og våge å be om hjelp, når man trenger det. Mange mennesker som opplever en vanskelig jobbsituasjon, kanskje mistet jobben, opplever samlivsbrudd, egen sykdom, dødsfall blant sine nærmeste eller er pårørende til noen som sliter med problemer og sykdommer av ulik art, har hatt sort utbytte av å bearbeide sine opplevelser i en selvhjelpsgruppe. Slikt selvhjelpsgruppearbeid er tuftet på erfaringer om at det kan være en styrke for noen «å gjøre noe selv sammen». Grunnlaget for samtalen er den kunnskap om problemer og mestring som deltakerne selv har med seg den enkeltes iboende ressurser. Mange mennesker har erfart at ressurser aktiveres i en tillitsfull dialog med andre som også strever. Det ligger uante muligheter i å ta i bruk det problematiske som en kunnskapskilde, og dermed en ressurs. Ofte tenker vi at «dette kan jeg ikke snakke om», men kanskje har flere på arbeidsplassen kollegaer eller ledere et tilsvarende problem, de vet kanskje noe om selvhjelp og mestring, noe som med fordel kan formidles videre og bli et viktig bidrag og verktøy i våre liv. Vi vet at for eksempel rusproblemer er en del av norsk arbeidsliv, et problem som ofte ties i hjelp, noe som gjør det vanskelig å utnytte ressursene i den enkeltes kunnskap om dette problemet. 23

24 Selvhjelp handler om å ta ansvar i eget liv det handler om å våge å ta egne valg. Det første skrittet kan være å våge å be om hjelp. Det handler altså IKKE om å klare enda mer alene. Selvhjelp i arbeidsmiljøarbeidet. Kunnskap om den muligheten selvhjelpsarbeidet representerer på norske arbeidsplasser, hos verneombud, tillitsvalgte, personalansvarlige og bedriftshelsetjeneste kan være avgjørende for at flere får muligheten til å ta tak i utfordrende livssituasjoner tidlig nok. Dette kan bidra til økt nærvær i egen hverdag og økt nærvær på jobben. Og kanskje også til mindre sykefravær. I denne sammenhengen arrangerer Selvhjelp Norge sin konferanse «Selvhjelp i arbeidslivet problemet som ressurs» den tredje i serien «Norge satser på Selvhjelp», den 20. april. Konferansen samler nærmere 250 deltakere. Selvhjelp Norges distriktskontorer vil følge opp konferansen med lokale arrangementer. Mer informasjon finner du på Gunn Anita Vang Daglig leder for Selvhjelp Norge, distriktskontor Nord-Norge Telefon Framtid i Nord 5. oktober 2010 Søker ny daglig leder. ARNE TEIGEN LYNGEN: Selvhjelp Norge søker ny daglig leder ved Distriktskontoret for Nordland, Troms og Finnmark. Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum jakter på en selvstandig og utadvent person med erfaring fra informasjonsformidling og nettverksarbeid. Sentrale oppgaver for den nyansatte blir blant annet å være et informasjonspunkt for selvorganisert selvhjelp og være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeid i samarbeid med lokale aktører. Distriktskontoret for Nord- Norge ble 8. mars åpnet på Lyngseidet. - Fram til flyttingen blir kontoret værende i Lyngen, samlokalisert med Link Lyngen. - Jeg fortsetter som daglig leder fram til ny person er på plass i Tromsø, forteller Gunn Anita Vang. Hun opplyser at arbeidet i Stiftelsen Link Lyngen fortsetter som før. Dette inkluderer tett samarbeid med det nasjonale knutepunktet Selvhjelp Norge for spredning av kunnskap om selvorganisert selvhjelp både i Lyngen og resten av landsdelen. - Det er bare å ta kontakt dersom noen ønsker mer kunnskap om selvorganisert selvhjelp som verktøy i eget liv. Dette er forebyggende arbeid for vår mentale helse, sier Vang. For øvrig åpner Finnmarksnettverket 20. oktober ny møteplass i Alta, som blir den andre kommunen i Nord-Norge med lokal møteplass for selvhjelp for sine innbyggere. 24

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435

Statusrapport 2006. Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Statusrapport 2006 Prosjektets navn: Prosjekt Link Lyngen Senter for selvhjelp og mestring 05/4435 Finansiert av: Sosial og helsedirektoratet og Lyngen kommune Administrert av: Stiftelsen Angstringen Norge

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014

SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 SELVHJELP NORGE NASJONALT KOMPETANSESENTER FOR SELVORGANISERT SELVHJELP DISTRIKTSKONTORENES ARBEID I 2014 Innhold 1. Selvhjelp Norges organisering/struktur... 2 2. Samlet vurdering av distriktskontorenes

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.

Årsapport. Selvhjelp Norge. Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp. Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Årsapport 2013 Selvhjelp Norge Kirkeveien 61, 0364 Oslo 23 33 19 00 Selvhjelp.no Forord Selvhjelp Norge Nasjonalt kompetansesenter

Detaljer

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no

ISBN-nr. 978-82-8081-317-6. Tlf.: 810 20 050 Faks: 24 16 30 01 www.helsedirektoratet.no Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Nasjonal plan for selvhjelp 2014 2018 Nasjonal plan for selvhjelp IS-2168 Publikasjonens tittel: Nasjonal plan for selvorganisert selvhjelp Utgitt: Februar 2014 Bestillingsnummer:

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2006 Besøksadresse: Kirkeveien 61, 3.etg. Postadresse: Postboks 15, Majorstua, 0330 OSLO Tlf 23 33 19 00 Faks 23 33 19 02 E-post: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett:

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet

Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet 2009 Kartlegging av selvhjelpsvirksomhet i rusfeltet Norsk selvhjelpsforum/ Selvhjelp Norge 29.12.2009 Innhold Forord... 5 Sammendrag... 7 Om rusfeltet i et selvhjelpsperspektiv... 8 Rusfeltet hva er det?...

Detaljer

Rom for selvhjelp: Det skal to til for å danse tango

Rom for selvhjelp: Det skal to til for å danse tango Ånund Brottveit Rom for selvhjelp: Det skal to til for å danse tango NOTAT 2014:104 Tittel: Forfatter: Rom for selvhjelp: Det skal to til for å danse tango Ånund Brottveit ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-8309-021-5

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg

Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg Selvhjelp er å ta i bruk alle dine gode og smertefulle erfaringer, all din kunnskap - og gjøre dine egne valg 2 selvhjelp - en innføring STIFTELSEN NORSK SELVHJELPSFORUM (NSF) Et nasjonalt kompetanse-

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2003 Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: selvhjelp@selvhjelp.no, Internett: http://www.selvhjelp.no Organisasjonsnummer 980

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer

informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer informasjon om mulighetene for selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemer Redaksjon: Selvhjelp Norge Utgivelse: November, 2010 Design: Selvhjelp Norge Foto: Torpa foto/ Øystein Hvalsengen Trykk:

Detaljer

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING

AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING AUDIOGRAF I INTERKOMMUNAL REHABILITERING En evaluering av prosjekt FORORD Rapporten oppsummerer prosjektet «Audiograf i interkommunal rehabilitering» som ble gjennomført i perioden fra september 2011 til

Detaljer

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring

Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Minoritetsbakgrunn og pasientopplæring Erfaringer Samarbeid Muligheter Eksempler Shaista Ayub og Liv Hopen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom Aker universitetssykehus

Detaljer

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor

Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor VHSS Rapport nr. 6/ 2010 Tilpasning og opplæring i bruk av aktivitetshjelpemidler der hvor folk bor Sluttrapport fra utviklingsprosjekt Svein Bergem & Lina Godal Tittel: Tilpasning og opplæring i bruk

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse.

SLUTTRAPPORT. Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse SLUTTRAPPORT Prosjekt Vekst- og mestringsgrupper 2006-2008 erfarings kompetanse.no 2010:2 1 Eva Svendsen erfarings kompetanse.no 2010:2 erfaringskompetanse.no

Detaljer

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Sluttrapport fra prosjekt STØFRI VHSS Rapport nr. 03/ 2010 Sluttrapport fra prosjekt STØFRI Støtte, kontakt og fritidsaktivitet - støttekontaktens rolle Line Merethe Bergli Tittel: Undertittel: Forfatter: Sluttrapport fra prosjekt STØFRI

Detaljer

VEIVISER I LOKALT ARBEID

VEIVISER I LOKALT ARBEID VEIVISER I LOKALT ARBEID Innhold Innledning 3 Kapittel 1 Hvorfor er lokallagsarbeid viktig? 4 Kapittel 2 Hva gjør vi - aktiviteter i lokallaget 8 Kapittel 3 Hvordan gjør vi det - organisering av lokalt

Detaljer

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI

LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI LÆRINGSNETTVERK FOR VELFERDSTEKNOLOGI 2014/2015 MØRE OG ROMSDAL NORD-TRØNDELAG SØR-TRØNDELAG Forord Velferdsteknologi i Midt-Norge Det Midtnorske velferdsteknologiprosjektet er omtalt i Stortingsmelding

Detaljer

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762

Rapport. Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Rapport Takk for hjelpen! - Eksempler på nytten av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner og helseforetak IS-1762 Heftets tittel: Takk for hjelpen! Eksempler på nytten av koordinerende

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen

Prosjektrapport NK LMS 1/2010. På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Prosjektrapport NK LMS 1/2010 På lag med familien for bedre mestring av hverdagen Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF, Aker - april 2010 Michelle Chinnappen og

Detaljer