Et perfekt LBO-oppdrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et perfekt LBO-oppdrag"

Transkript

1 Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr Et perfekt LBO-oppdrag Fakkeltippbytte i sjarmerende Malaysia Portrettet: Geir Bjerkeset Ti år på Norneskipet Nytt rekordår på Ekofisk HMS: Nye vernesko Gave til kreftsaken

2 TEMA HØYT & LAVT Medarbeiderblad for LBO Nr. 4 desember årgang Opplag: 1000 eks. Ti år på Norneskipet... s 4 Sikker evakuering fra Floatel Superior... s 8 LBOI på Offshore Energy... s 9 Fakkeltippbytte i sjarmerende Malaysia... s 10 TT-faget: Ergonomisk risikovurdering... s 14 HMS: Nye vernesko... s 16 Foinaven TAR 2012: Et kult oppdrag... s 18 REDAKSJONEN Portrettet: Geir Bjerkeset... s 20 Tove Hansen, tel: , Janne Visnes, tel: , Bjørn Bergsvik, tel: , Johnny Alnes Monge, tel: , Kurssenteret... s 24 LBO bruker Medi 3 som bedriftshelsetjeneste... s 25 Utfordrende og formidabel jobb... s 26 Nye fagbrev... s 28 Arbeid i fakkel på Kollsnes... s 29 Jobben min: Bjørn Bergsvik... s 30 MainTech i Nederland... s 32 MainTech spisser logistikk-kompetansen... s 34 Høst og jakttid... s 36 Et perfekt LBO oppdrag... s 38 Sånn oss imellom... s 40 Mot rekordår på Ekofisk... s 44 New General Manager... s 46 Linjebygg Offshore AS N-6405 Molde Tel: Fax: web: Grafisk produksjon: TIBE Reklamebyrå AS Forsidebilde: Magnus Lothe på Njord A Foto: Frank Hodnefjell 2

3 LEDER Trygghet og proaktivt HMS-arbeid I et nylig avholdt HMS-seminar i regi av en av våre store kunder, ble en hendelse for noen år siden, der en av våre innleide operatører ble skadet, trukket fram som et konkret case. Mannen brakk kragebeinet og fikk en tids rekonvalesens, men er heldigvis frisk igjen. Dette er den mest alvorlige arbeidsulykken vi har hatt i LBO, fordi potensialet var til stede for et enda verre utfall. Det verst tenkelige vi kan komme oppi som arbeidsgiver eller oppdragsgiver, er at noen skader seg på jobb for oss. Fortsatt kunne jeg kjenne pulsen øke og håndflatene bli svette, etter hvert som caset ble rullet ut foran forsamlingen på seminaret. Minnene kom tilbake fra en tøff tid, for de direkte involverte, men også for oss som oppdragsgiver for den skadde. Heldigvis greide vi den gangen å ta tak i utfordringene og gjøre noe med dem. Alle vi som var involvert lærte mye av det, og jeg tror vi i etterkant har greid å skape en tryggere arbeidsplass. Denne høsten har vi opplevd en alvorlig hendelse på en boligplattform i Norskehavet, som etter et uhell med et anker begynte å ta inn vann i to ballasttanker. Heldigvis fikk man raskt kontroll på situasjonen, og plattformen ble stabilisert. Men over 300 personer måtte evakueres, og av disse var 60 på jobb for LBO. Tilbakemeldinger vi har fått tyder på at mannskapet ombord på plattformen taklet situasjonen profesjonelt, og at evakueringen forløp uten dramatikk av noe slag. Å være vitne til at en så stor aksjon kan gjennomføres så effektivt som dette, gjør at vi føler oss trygge på at det er en god beredskap på sokkelen. Og det betyr selvsagt alt for de som jobber der, og for oss som arbeidsgiver og oppdragsgiver. Likevel settes tankene i sving når slike ting skjer. Spesielt for dem som var direkte involvert kan nok noen tanker komme iblant. Selv om det å jobbe på norsk sokkel er noe av det tryggeste man kan gjøre i arbeidslivet, blir vi minnet på hvor viktig det er at storulykke-risiko og beredskap håndteres på en kompromissløs måte. I offshoreindustrien har det i en periode også vært høyt fokus på småskader. I min tid i denne industrien har jeg vært kalt inn på kundens teppe et par ganger for å bli konfrontert med rusk på et øye eller kutt i en finger. Dette skal man ikke harselere med, for hvis det er mange småskader kan det være en indikasjon på dårlig arbeidsmiljø. Men det er reaktivt. Trenden nå er at man i større grad skal tenke proaktivt, arbeide med forebygging og vinkle HMS-arbeidet mer positivt. Smilet skal fram, og vi skal trekke fram de gode eksemplene i stedet for bare de dårlige. Dette ble behandlet og diskutert på en god måte i det nevnte HMS-seminaret. Eller som min gode kollega spøkefullt uttrykte det etterpå: «Nå skal vi bare rapportere all stillasplanken som ikke faller ned». Det var kanskje ikke akkurat slik dette var ment, men smilet kom i hvert fall fram. Når vi sender våre ansatte ut på jobb er det vårt ansvar å sørge for at hun og han kommer hjem igjen, like friske og hele som da de reiste ut. Vi har mange verktøy i verktøykassen vår for å få det til, og en vridning av hovedfokus over fra reaktiv statistikk til god planlegging og forebygging ønskes velkommen. Hendelser skal fortsatt registreres, skader analyseres og de mest alvorlige granskes, for at vi skal lære av dem og kunne iverksette forebyggende tiltak. Ikke for å finne syndebukker. Når det gjelder begrensning av risiko for storulykker på sokkelen, så må vi stole på at selskapene gjør jobben sin og at Petroleumstilsynet utøver slik kontroll som de skal. Vi har et transparent samfunnssystem i Norge, der eventuelle kritikkverdige forhold fort blir avdekket og sendt ut i media. Dette kan nok være krevende å håndtere for selskapene, men det er absolutt et insentiv for å gi hurtig og korrekt informasjon ut til offentligheten. I så måte bidrar det etter min mening både til økt trygghet og til økt trygghetsfølelse for folk. Etter en særdeles travel tid for svært mange denne høsten, så ønskes dere alle en riktig god jul og et godt nyttår! Kristoffer B. Jenssen 3

4 Norneskipet til havs. Foto: Kenneth Engelsvold/Statoil Ti år på Norneskipet Av Oddgeir Watne LBO har vært på Norneskipet i ti spennende år med mange utfordrende oppgaver. De to siste årene har LBO hatt egen kontrakt med Statoil som sørger for enda flere oppgaver framover. LBO har nå vært på Norneskipet i ti år, de to siste med egen kontrakt, og levert tjenester innen ISO fag, TT og Spesialprosjekt. Vi kan vel si at det har vært mange utfordrende oppgaver gjennom denne tidsperioden, med større utbyggingsprosjekter og mindre modifikasjonsoppdrag som har pågått. Svivelbytte 2008, K-Ramme prosjektet 2006, Svale-Stær som nå er URD 2005, M-ramme prosjektet 2010, Marulk 2012 og det siste i rekken nå er Skuld. I disse årene har vi hatt et tett og nært samarbeid med Aker Reinertsen og Aker Solutions på de forskjellige vedlikeholds- og modifikasjonsoppdragene. Utenom dette så har vi hatt veldig mye arbeid for driftsorganisasjonen ombord med assistanse til de forskjellige faggruppene. Vi har også levert mange stillastjenester til BIS, som hadde kontrakten tidligere, og som nå er samarbeidspartner på den nye ISO kontrakten. Tilbakemeldingene på arbeidet som har blitt utført av LBO er veldig positive fra alle kundene våre. Stor glede Da vi fikk tildelt den nye ISO kontrakten var gleden stor for at vi fortsatt skal være ombord på skipet i tiden framover. Vi her oppe i Norskehavet kan se tilbake på en forholdsvis 4

5 Montering av travers i forbindelse med løfteramme for skifte rotor hovedkraft generator A. god start på den kontrakten. Lederorganisasjonen ombord har satt seg etter en del forandringer, og vi har et veldig bra samarbeid med vår partner BIS. Alle påpeker det gode arbeidsmiljøet som er på Norne, dette gjelder også personell som er innleid til oss. Og ikke minst så må man berømme operatørene ombord, det er en fantastisk gjeng som utfører en formidabel jobb hver eneste dag. Vi har også en veldig god dialog med vår oppdragsleder, Ivar Åkermann, og på plansiden med Birthe Ottervik, som begge sitter på OPC i Trondheim. Ny organisasjon Når man skal bygge opp en ny organisasjon så fungerer ikke alt optimalt fra første dag. Men for vår del ser vi at ting fungerer mye bedre nå. På grunn av det høye aktivitetsnivået så er det sengekapasiteten ombord som utgjør det største problemet for alle parter. Det har vært en kjempeutfordring for rotasjonsavdelingen og de som har med planlegging av reiser å få kabelen til å gå opp med korte tidsfrister. Kommunikasjon er viktig og vi ser at vi har et forbedringspotensiale når det gjelder kontakt med den enkelte operatør som blir skadelidende på grunn av de forandringer som skjer. Overflateavdelingen er de som lider aller mest. Siden sensommeren og høsten 2011 har det ikke vært noe særlig aktivitet på malingssiden mot fastpris, og det er et meget stort etterslep fra tidligere år som må tas igjen når personellet er på plass. Det har det siste året vært timearbeid mot Marulkprosjektet og enkelte småting for drift og Aibel. Det ser ikke ut som det vil bli stor aktivitet før til vår/sommer 2013 når man ser hvilke ressurser som prosjektene krever framover. Men vi får håpe at ting løser seg etter hvert. Vintrene her oppe i nord kan være utfordrende med hensyn til vær og vind, sist vinter var intet unntak. Det ble noen lange offshoreturer på enkelte. Andre fikk lange hotellopphold, men jeg må si at det var utrolig lite negative reaksjoner fra personellet som ble rammet. HMS arbeidet I løpet av de siste årene har vi hatt stor fokus på A-Standard handlingsmønster og aktiviteter, som går på risikovurdering av arbeidsoperasjoner. Dette går ut på å få til et handlingsmønster hos hver enkelt av oss på identifisering av risiko i forbindelse med den arbeidsoppgaven vi skal utføre. Jeg tror at vi har kommet godt i gang med dette arbeidet. Formennene per disiplin har jobbet veldig godt med treningsarbeidet og operatørene har en flott holdning til dette. Men det er et stort forbedringspotensial på risikostyring, ikke minst på planleggingsstadiet av jobbpakker. Vi ser nå at bruk av PIMS som risikostyring kommer mer og mer. 5

6 Bent Johnny Ådnesen på Norneskipet. Det ble rapportert 802 observasjoner av LBO på Norne i 2011 og med den bemanningen vi hadde så må vi si oss veldig fornøyd. En god del av dette har også generert mye arbeid spesielt til isolasjonsavdelingen. Det har også vært noen enkelthendelser i løpet av årene som vi har tatt tak i. Det går mye på oppmerksomhet fra den enkelte operatør i det daglige arbeidet. I de fleste hendelsene er det den løpende risikovurderingen som svikter. HMS Leder Turid Myhre har hatt kampanjer hvert år, og det er positivt at noen av dem har hatt praktiske oppgaver. Det har blitt godt mottatt og da må alle engasjere seg. Marulk Marulkprosjektet, som er et Aker-prosjekt, ble avsluttet nå i begynnelsen av september. Dette har vært et godt prosjekt for LBO, og samarbeidet med Akers ledelse og operatører ombord har vært veldig bra. Det var vemodig å ta avskjed med Aker personellet som vi har hatt et langt og godt samarbeid og vennskap med i ti år. Vi ønsker lykke til i tiden framover. Aker, i samarbeid med SPM, har i sommer skiftet ut vanninjeksjonssvivelen på grunn av lekkasje. Den gamle ble kuttet i deler for å få den demontert, og den nye som besto av to deler, ble montert som en klemme. Clamp-On som det heter på fagspråket. Her har også ingeniøravdelingen til LBO vært en viktig bidragsyter. Der var mye rigging for å få dette til, og en god del taljer var i bruk. Aibel Vi har gjennom de to siste årene fått en god dialog med den nye V&M leverandøren Aibel og ser frem til tett, godt og nært samarbeid med dem i årene framover. De startet opp høsten Vi har allerede hatt store jobber for dem med mye stillas, isolasjon og rigging i forbindelse med skifte av rotor på hovedkraftgenerator B. STS var innleid til å ta seg av habitatbygging i forbindelse med varmt arbeidet. Her var også Axess involvert med ansvar for montering og demontering av midlertidig løftestruktur siden det ikke var krandekning i hele området. Karsten Moholt sitt personell utførte selve byttet av rotor. Det var ikke alltid at værgudene var på vår side i fjor høst. Ellers så har det vært ISO-leveranser på vanlig vedlikeholdsjobber. Skuld Dette er et nytt utbyggingsprosjekt som Aibel ble tildelt av Statoil. Det er et såkalt fast track prosjekt som skal ferdigstilles i løpet av 2012 og som vil gi store utfordringer når det gjelder plan, framdrift og bemanning. Arbeidet med å fjerne gammelt utstyr for å få plass til nytt, ble 6

7 Rigging av produksjonsmanifold Alve. Bent Johnny Ådnesen, Toralf Okkenhaug, Truls Simonsen og Asgeir Trøan. Taljer gantry for Clamp-On. påbegynt i begynnelsen av desember i fjor. Hydrosyklon med tilhørende rør ble fjernet i P11-A10 og metanol tank med tilhørende utstyr på turret T30 er også blitt fjernet. Kompenserings unit til Urd skal byttes ut med en større som skal være for både Urd og Skuld. Det er en god del utstyr som skal installeres og lite plass. Her ser vi at LBO sin metode på kompleksrigging nyttiggjøres for tidsbesparelse, da det er veldig trangt for installasjon av nytt utstyr, spesielt på turret. Der er også mye stillas som har blitt montert i forbindelse med prosjektet, ny kabeltrasé fra akterskipet til turet er blitt bygget og kabler er trekt. Nå installeres ventiler, akturatorer og flowline til Skuld på turret T20, og ventilplattform og flowline med tilhørende ventiler på T30. På A12 er prosjektet i gang med å sveise opp søyler til ny plattform som mellom annet skal monteres for transformatorer til DEH kabel. STS personellet som er innleid til å ta seg av habitatbygging gjør en formidabel jobb. Det er ikke så mange ledige plasser igjen ombord til nytt utstyr, så nå må man lage plass i høyden. Norne Drift Ettersom vi nå har en egen kontrakt med Statoil, så er vi underlagt plan- og vedlikeholdsleder ombord. De har opprettet et støttelag mot driftsarbeid som består av to stillas- montører, en isolatør og en sveiser per skift som i hovedsak skal være ressurser innen ISO og sveis. De siste årene har det vært mye tankarbeid i forbindelse med overhaling av lossepumper, rengjøring av tanker, assistanse til logistikkavdelingen når det gjelder rigging eller andre oppgaver som bytte av thruster-motorer i akterskipet, overhaling av sjøvannsløftepumper, overhaling av kompressor tog og ikke minst assistanse til alle leverandører de har ute igjennom året for å utføre reparasjoner på diverse utstyr. Det er mye takknemmelighet fra faggruppene på den hjelpen de får. Akkurat nå holder vi på sammen med Aibel og skifter ut en del av et 24-tommers rør som går igjennom ballasttank 4 styrbord. Dette inkluderer stillas/rigg, overflate og habitat for varmt arbeid. Isolasjonsavdelingen holder på med et støyprosjekt i akterskipet. Til slutt så ønsker vi som har vært ledere for LBO på Norneskipet å takke alle operatører som har arbeidsplassen sin her ute. En stor takk også til ingeniørene i Molde og Trondheim i forbindelse med det gode arbeidet de gjør. Vi ønsker også og takke prosjektstøtte for godt samarbeid. En kjempestor takk til alle for det gode arbeidsmiljøet som er her. Ønsker også å formidle vår takknemlighet til Statoils Driftsorganisasjonen på Norneskipet for det gode samarbeidet i det daglige arbeidet. 7

8 7. november ble en dramatisk dag om bord på boligriggen Floatel Superior. Men evakueringen foregikk effektivt og udramatisk, og beredskapen på land var god. Sikker evakuering fra Floatel Superior Av Arild Vikan Onsdag 7. november ble boligriggen Floatel Superior evakuert på grunn av skade på en ballasttank. Boligriggen har denne høsten vært oppkoblet mot Njord A for å øke sengekapasiteten i forbindelse med høyaktivitetsperioden (HAP). I arbeidet med levetidsforlengelsen av plattformen har LBO en viktig rolle og har mange ansatte ute. Under HAP bor det til sammen cirka 350 personer ombord på Superior i tillegg til mannskapet. LBO med lugarer på Superior LBO har denne høsten hatt et betydelig antall personer på Njord A i forbindelse med dekksrammeprosjektet og anodeprosjektet. De fleste har hatt lugar ombord på Floatel Superior. Tirsdag 6. november koblet Superior rutinemessig fra gangbroen til Njord A fordi en varslet storm var i vente. Boligriggen legger seg i slike tilfeller på DP (dynamisk posisjonering) et lite stykke fra Njord A. I 3-4 tiden om natten fikk Superior tre til fire graders slagside da det kom inn vann i en ballasttank. Dette skyldtes at et av ankerene, som henger på utsiden av riggen, løsnet fra sjøsikringen og slo hull i skroget. Personellet som sov ombord la ikke nevneverdig merke til dette da Superior i utgangspunktet slingret og ristet i den grove sjøen. Vi ble orientert om hendelsen i et informasjonsmøte da vi sto opp til frokost. Kapteinen hadde besluttet ikke å slå evakueringsalarm da hendelsen inntraff, fordi mannskapet på broen hadde kontroll på situasjonen. Beredskap satt på prøve Litt senere ble det likevel slått alarm da det viste det seg at skaden var mer omfattende enn først antatt. Vi ble bedt om å mønstre til utvendig mønstringsplass i overlevingsdrakt for evakuering. Dette er kjente rutiner som offshorepersonell kjenner godt til fra jevnlige øvelser. Vi opplevde at mønstringen gikk rolig og effektivt for seg og at stemningen ombord var spent, men god. Til tross for en del bevegelse i riggen, var helikoptrene fra redningstjenesten i stand til å lande, slik at evakueringen over til Njord A gikk effektivt for seg. Fra Njord A ble vi utover dagen flydd inn til Kristiansund der vi ble møtt av et organisert mottaksapparat med representanter både fra LBO og Statoil. Flere av oss kom til land uten essensielle eiendeler som nøkler, lommebok og sko. Ved mottakshotellet fikk vi tilbud om praktisk hjelp og noen å prate med for den som ønsket det. Jeg opplevde 7. november som en minnerik dag hvor beredskapen i Nordsjøen ble satt på prøve. Det er helt sikkert mye å ta lærdom av etter en slik dag, men alt i alt opplevde jeg prøven som bestått. Evakueringen foregikk effektivt og forholdsvis udramatisk, og beredskapen på land tok godt vare på oss. 8

9 HR-manager Brigitte Esteves (t.v.) hadde mange henvendelser på standen. Frank Wettland (t.v.) og Paul J. Spoeltman diskuterer løsninger med utgangspunkt i 3D-modellen. LBOI på Offshore Energy Av Steinar Husby LBO International BV var godt representert med egen stand på offshoremessen i Amsterdam, sammen med over 400 andre utstillere og et stort antall besøkende fra 45 land. Den raskest voksende offshore-messen i Europa er fortsatt liten i forhold til ONS, men besøkstallet på offshoremessen i Amsterdam økte med nesten 50 prosent fra i fjor. LBOI-stand LBOs 3D-modell fikk også her mye oppmerksomhet, slik som den gjorde under oljemessen i Stavanger tidligere i høst. Den gjør det lett å komme i dialog med kundene. Kombinert med bruk av ipad og videofilmer fungerer det meget bra når vi skal vise våre produkter og tjenester. I Amsterdam ble det fokusert på løfteoperasjoner, «special lifting», som er kjernevirksomheten i LBO International BV. Rekruttering Nytt av året var en egen stand for rekruttering, der selskaper på jakt etter nye talenter kunne møte fagfolk som vurderer neste skritt i karrieren. Dette var noe LBOI fikk god nytte av, og standen ble merket med en stor oransje ballong som var synlig på lang avstand. HR-manager Brigitte Esteves hadde mange henvendelser på standen. Ny leder for LBO International BV Både avtroppende leder Frank Wettland og ny leder Paul J. Spoeltman, brukte anledningen til å profilere LBO og knytte kontakter på LBO-standen. Nettverksbygging På et eget nettverksarrangement deltok over 400 fagfolk i bransjen. Hovedtaler Edward Heerema (Allseas) tok for seg en sterk offshorebransje der entreprenørskap fremmer innovasjon. Robert Vaessen, Jeroen van Boxtel, Rune Pedersen og Steinar Husby hadde gleden av å representere LBO på et arrangement som overgikk forventningene. 9

10 10

11 Fakkeltippbytte i sjarmerende Malaysia...Sør-Kinahavet. Malaysia. Guntong A. Sløye n på en solseng på helidekk i 30 pluss med en sval bris og en nyjekket cola Av Eirik Lindahl Garnæs Vel, akkurat så idyllisk ble det kanskje ikke. Det hele startet med Malaysias noe rigide regime for offshore helseerklæringer. Å få en helseerklæring krever både røntgen av lungene, et hav av blodprøver og noen ukers ventetid. Da passet det dårlig at en av operatørene som skulle på jobben, pluss reserven, var blitt forsinket på et prosjekt i Canada på grunn av været. Siden jeg hadde vært på befaringen på plattformen tidligere og var den eneste LBOer med disse eksklusive papirene i orden, var det ingen bønn. Sammen med fire andre operatører entret jeg Malaysia Airlines i Amsterdam. På tide at denne fakkelen ble skiftet ut. En annerledes jobb Utreisen til plattformen var fra «Langtvekkistan» på østkysten, også kalt Kerteh. Nærmere to døgns reise fra Trondheim måtte til for å komme til den lokale McDonalds. Naturligvis måtte vi svi av et par dager i påvente av siste finish på helsepapirene. Utreise foregikk med EC225 helikoptre og plutselig var alt trangt og velkjent igjen. Overlevelsesdrakt er for øvrig ikke oppfunnet på disse varme breddegrader. Vi fløy i kjeledress, spiste i kjeledress, hadde fem livbåtmobiliseringer i kjeledress og laxa n i kjeledress. Det er en del som har lurt på boforholdene. Tror vi lar dette temaet ligge, men det var i hvert fall uvant å se kokken gjøre opp kjøttet ute på dekk i over 30 varmegrader. Men en ting skal disse gutta ha. Vi plasserte en samlesekk med skittentøy fra alle på lugaren utenfor døra om kvelden, og jammen stod ikke sekken der når vi våknet 11

12 \\ Noen var mer ivrig enn andre og fikk fort tilnavnene Rambo og Conan \\ om morgenen med helt rent og tørt tøy. Både mer og mindre tøy enn vi puttet oppi kvelden før, hvem vet hva forundringspakken bringer? Selve jobben var noe annerledes enn på Ekofisk sine fakler. Fakkelbommen hadde 14 grader helling med gangvei rett opp til fakkelen. Alt utstyr, minus selve fakkelen, ble trukket på tralle opp gangveien med en eminent 1:2 talje løsning. På mange måter veldig behagelig, men det var ikke akkurat folketomt rundt oss med den enkle adkomsten. Alle som kunne krype og gå og som hadde «supervisor» i tittelen, altså nesten alle, hadde plutselig et ærend på fakkelen og hang rundt som klegg på en varm sommerdag. Kontaktpersonen ombord, som overaskende nok også var supervisor, tenkte at han skulle hjelpe oss litt på vei. Han hadde like godt bestilt inn ti lokale arbeidere for operatørens regning, for å bidra med håndtlanging. Transport av utstyr opp til fakkelen gikk som en lek. En stund etter at vi ba dem om utstyr, lå det linet opp på serviceplattformen. Det tok overraskende lang tid før vi fant ut at vi kunne utvide arbeidsområdet til disse gutta. På grunn av fakkelbommens beskaffenhet ble det brukt wirejekk, og ikke vinsj, for å senke/ heve fakkelen ned og opp til guidewiren hvor vinsjen overtok. Dette krevde 1,5 time kontinuerlig jekking hver vei. I beste stil linet vi de lokale opp på rekke og lot dem få ett minutt med jekking hver før neste overtok, og selvsagt tok vi vår tørn også. Noen var mer ivrig enn andre og fikk fort tilnavnene Rambo og Conan. Takket være mye god hjelp fra denne gjengen gjennomførte vi byttet på fem stansdager med ett skift. Plattformsjefen var superfornøyd, alle var glade og prosjektet ble en suksess. Skummelt dyreliv, vennlig folkeferd Det lokale dyrelivet i havet var av det eksotiske slaget. Både hvalhai med den obligatoriske sugefisken på ryggen, havslange og noen svære beist av forvokste fisker svømte rundt under fakkelen, klare til å glefse. Kameratsjekk ble perfeksjonert til det ytterste! Sikkerheten var en snodig affære. På den ene siden var det veldig fokus på å jobbe sikkert, på den andre side var barrierene på plattformen langt fra tilfredsstillende. Mye rekkverk var så rustet at det var bundet fast med tau for ikke å ramle i sjøen. Grating var også av ymse kvalitet. Bare i år var det tre personer som hadde falt på sjøen på feltet, og minst en av dem ved å falle gjennom rusten grating. Uansett fikk vi gått opp noen sikre ruter og lagt bort eventuelle uvaner med å lene oss på rekkverk. Hjemreisen ble utsatt en dag da monsunen følte en voldsom trang til å tømme seg over flyplassen rett før avgang. Dette førte til et døgn som turist i Kuala Lumpur. Twin Towers i flomlys sett fra den lokale sushirestauranten var spesielt. Malaysierne er et veldig vennlig folkeferd. I «Langtvekkistan» hilser man på alle på gata og det var riktig trivelig. Jeg holdt på å begynne å hilse på fremmede passasjerer da jeg steg ombord på Gråkallbanen etter hjemkomst til Trondheim. Heldigvis kom jeg på hva som var god etikette og reddet meg inn i siste liten med å sette opp et surt og grettent morgentryne, og dermed var jeg innhentet av hverdagen igjen. Rekkverk a la Malaysia. Fantastiske Twin Towers i Kuala Lumpur i flomlys. 12

13 Gode medhjelpere fikk jobben fort unna. Artikkelforfatter Eirik Lindahl Garnæs (bakerst) sammen med LBOIere på den nye fakkelen. Gruntung A plattformen i Malaysia. 13

14 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Hvilestilling, her demonstrert av Tor Solholm. TT-faget: Ergonomisk risikovurd Belastningsplager er en generell utfordring som koster samfunnet over 20 milliarder kroner i året. Mye kan gjøres for å hindre skader. Av Jan Knutsen, fysioterapeut Medi 3 Forebygging av belastningsplager er viktig både for å begrense menneskelige lidelser, men også for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø og en sikker leveranse av varer og tjenester. Petroleumstilsynet har søkelys på sider ved TT-faget offshore som kan innebære risiko for muskel- og skjelettlidelser. Våren 2012 gjennomførte LBO i samarbeid med Medi 3, en ergonomisk risikovurdering av tilkomstteknikk. Som metode ble det brukt intervju av erfarne tilkomstteknikere. Det ble også gjennomført observasjon, demonstrasjon og samtale med deltakere på grunnkurs. Resultater Resultatene viser at det eksisterer risiko for plager i under- og overarm. Flere tiltak gjøres for å forebygge dette, blant annet fokus på ergonomi og bruk av hjelpemidler i grunnutdanningen av TT personell, som: God posisjonering. Felles for alle ledd og muskler i kroppen er at de mistrives med langvarig belastning i ytterstilling. Det er derfor viktig å posisjonere seg slik at man begrenser langvarig bruk av armene over hodet og arbeid utført med stor vridning i rygg og nakke. Det er også viktig å sikre god stabilisering mot strukturer og i tau. Stabil arbeidsstilling reduserer statisk muskelarbeid som kan være bidragsyter til senebetennelser og muskelknuter. Gjennomfør jobbrotasjon ved tunge arbeidsoppgaver som fjerning av betong, men også generelt der dette er mulig. Dette kan også være viktig på oppdrag der arbeidet er lite variert. Bruk hjelpemidler der du kan, spesielt ved oppdrag med mye statisk belastning i form av tungt verktøy og sandblåsning/sveising. Statisk muskelbelastning som følge av tungt verktøy, kan også reduseres ved oppheng av verktøy i tau. Bruk av sitteplate har høyt fokus ved arbeid i tau onshore i Tyskland og Frankrike, men mye tyder på at hengetiden er vesentlig lenger under disse forholdene enn offshore i Norge. Det kan derfor ikke konkluderes i hvilken grad man bør bruke dette hjelpemiddelet. Ved bruk av vibrerende verktøy bør man innhente informasjon om grenseverdier og stille krav til at verktøyet i størst mulig grad er vibrasjonsdempet. Vedlikehold av verktøyet har også betydning. Vibrasjoner fra håndholdt verktøy kan medføre muskelseneplager i underarm og forstyrrelse av blodsirkulasjonen i armene. Til sammenligning er det frarådet for bilmekanikere å bruke muttertrekker mer enn tre timer daglig. Nettstedet gir informasjon om grenseverdier på forskjellige typer vibrerende verktøy. Bruk av redningsvest påvirker mulighetene for god og 14

15 Arbeid i høyden for Statoil-ledere Bruk hjelpemidler der du kan for å unngå belastningsskader. Her er det valgt telt i stedet for arbeid i tau. ering hensiktsmessig bruk av muskulaturen. I enkelte tilfeller blir det benyttet modeller som gir god bevegelsesfrihet. De ergonomiske løsningene på Seamaster2-selen virker hensiktsmessige. Spesielt polstringen rundt hoftebeltene og de elastiske lårløkkene gir mulighet for variasjon i trykk og belastning. Det etterlyses likevel smidigere hemper og reguleringsmekanismer. I likhet med alt annet arbeidsutstyr som kontorstoler, gravemaskinseter og arbeidssko, vil det alltid være individuelle variasjoner i preferanser. Kroppsbygning og fasong har også betydning. Uansett sele er variasjon og justering viktig, likeså vedlikehold. Ha bevissthet på hvordan du kler deg. Hvis du fryser trekker blodårene seg sammen, og du blir mer sårbar for å pådra deg belastningsplager ved statisk arbeid. Tynt ullundertøy er å foretrekke for å holde varmen. Å holde seg i god fysisk form er viktig for å forebygge belastningsplager i alle sammenhenger. Det er ikke overraskende at dette også er viktig i forbindelse med TT-arbeid, faktisk viktigere enn erfaring fra sportsklatring. Ergonomi handler om å bruke hodet vel så mye som kroppen. Mye forebygging gjøres ved å jobbe fornuftig og unngå «skal bare»-løsninger. Det er ikke bare fysiske faktorer som forebygger belastningsplager. God planlegging og kameratsjekk bidrar også til å senke risikoen. Disse faktorene kan veie opp for mange tunge tak som må gjøres i en krevende jobb. Kurslederne Geir Bjerkeset og Ole Tangen demonstrerer hvordan sikker nedstigning på tau skal utføres. Foto: Magne Beyer Av Bård Kringstad I oktober arrangerte LBO Kurssenter et skreddersydd kurs innenfor fallsikring og tilkomstteknikk for en gruppe ledere fra Statoil. De jobber til daglig innenfor prosjekter på Norskehavet. Deres arbeidshverdag er kanskje mest preget av kontorarbeid, men fra tid til annen har de også bruk for å kunne sikre seg i høyden. Behovet for et fallsikringskurs kan slik sett både forankres i eget behov og ikke minst for å kunne forstå hvordan andre jobber. Første kursdag ble gjennomført som et grunnleggende fallsikringskurs. Dag to ble viet fagområdet tilkomstteknikk. Kursdeltakerne fikk da en introduksjon i hvordan man kan bruke tau til å komme til arbeidsstedet og løse vanskelige oppgaver. Vi ved LBO Kurssenter fikk svært gode tilbakemeldinger på kurset. Kursdeltakerne satte pris på den grundige fallsikringsopplæringen, samtidig som de lærte mer om hvordan arbeid kan løses effektivt og trygt ved hjelp av tilkomstteknikk. 15

16 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Nye vernesko Av Turid Myhre Nye vernesko er på vei inn på lager i Molde. Ansatte har ventet spent, det har vært snakk om skoene lenge. De nye verneskoene er ikke sko vi har plukket ut av en katalog eller som har blitt anbefalt av en selger. Dette er sko ansatte har bidratt til å forme. Arbesko har sammen med LBO gjennomført et skoprosjekt med målsetning om å produsere bedre «offshoresko». Det startet for ett og et halvt år siden da en representant fra LBO var på besøk hos oss i Strømstad. Han tok opp en av skomodellene våre og sa at dette er den skoen vi vil ha, men skoen måtte forbedres, forteller Odd Hanssen i Arbesko. For å få til det er Arbesko som produsent avhengig av positive brukere, som sier det de mener under utprøving. Det fant de hos LBO som har vært gjennom fem runder med utprøving og ærlige kommentarer som «denne har for hard såle» og «skoen er altfor glatt». Det som har vært gjennomgående er at for hver runde med testing og endringer har evalueringene blitt bedre og bedre. Den siste testen og evalueringen var meget bra. Kommentarer som «de beste skoene jeg har hatt» og «nå har jeg ikke vondt i rygg og knær lenger», var fint å høre. Dette har resultert i to modeller. En halvhøy, og en høy med snøring og glidelås. Glidelåsen har et helt nytt vanntett system, H2O Block, som tas i bruk for første gang. Det vi har endret i løpet av denne perioden er at skoene har et glatt fotblad uten sømmer, sammen med snøring av metall. Vi har et gjennomimpregnert fullnarvet lær som er testet mot vanngjennomtrengning i 24 timer. I tilegg er det hellimte sømmer. Det viktigste er allikevel yttersålen. Den er helt ny, og av nitrilgummi. Den er veldig myk og møter de strengeste krav til sklisikring, forteller Hanssen. Pass på skoene Jeg synes dere har fått de skoene dere fortjener, og nå håper jeg skoene har fått de brukerne de fortjener. Det er nemlig slik at skinnsko bør pusses. Ha respekt for den skoen som skal være på foten din tolv timer per døgn 14 dager i strekk. La den få et tynt lag med ordinær skokrem den dagen du reiser hjem. Da blir gjensynet med skoen etter 16

17 friperioden mye bedre, og den får lenger levetid, oppfordrer Hanssen. Det er heller ingen ulempe om du løfter opp innersålen på slutten av arbeidsdagen, opplyser Arbesko. Da tørker skoene lettere innvendig. Skotørker kan også trygt brukes for å få ut fukt. Skulle det være noen som føler at en litt høyere støtte i fotbuen hadde vært bra, finnes det såler for dette som kan erstatte den standardsålen som følger skoene. Oppsøk nærmeste Tools forhandler, butikkene finner du på nett, så får du et fotavtrykk og anbefaling angående såle. Comfortho såler er godkjent i Arbesko skoene, bare husk å ta ut den standardsålen som ligger i før du legger inn den nye. Vi er nå ferdig med skoprosjektet og skoene er på lager. Vi i Arbesko takker LBO og dere som har vært med på dette. Vi blir imidlertid aldri helt ferdig, og er glad for at vi kommer til å ha en videre dialog med LBO. Dere har helt sikkert mer å bidra med når dere har brukt dem en tid. Vi skal bidra med vårt, forsikrer Hanssen. Nye sko på lager Hvordan får dere så tak i de nye skoene? På samme måte som før. De finnes på lageret i Molde og kan hentes eller bestilles slik dere alltid har gjort det. Og hva med en eventuell annen såle? Den betaler du selv til «LBO pris» når du er i Toolsbutikken og tar fotavtrykk, og så fyller du ut en refusjonsblankett og legger ved kvittering. Da får du ny såle med en gang og pengene tilbake så snart kvitteringen er sendt inn. Nå er håpet at ikke alle har slitt ut skoene sine helt på likt og vil ha nye nå i desember. Da får ikke lageret annet å gjøre enn å sende ut sko i ukene fremover. Ta det bare med ro. «Alle skal få». 17

18 Foinaven TAR 2012 Et kult oppdrag Etter å ha jobbet med forskjellige engineeringsjobber mot svivelen på Foinaven i mer enn ett år, var det veldig spennende da stansen 2012 skulle begynne og pc og kalkulator ble byttet ut med slagnøkkel og stor slegge. Av Mads Simonsen Til tross for at vi ble møtt med motvind hver eneste dag var motivasjonen og humøret på topp blant LBOere på Foinaven. Jeg kan nevne at alt som skulle fjernes satt fast, det var kaos i mye av utstyret som ble utlevert, været var dårlig og en del av utstyret som skulle installeres måtte modifiseres. Å holde lagmoralen oppe var derfor ekstra viktig og jeg er veldig stolt over å være en del av et så bra lag som kastet seg over enhver utfordring uten å klage. Jeg har inntrykk av at alle LBOere synes jobben var spennende og kul. Kunden (Teekay Petrojarl) og operatøren (BP) var begge mektig imponert over hvor allsidig og effektivt LBO jobbet og hvor seriøst alle tok sikkerhet. Det første spørsmålet nattskiftet fikk hver morgen var om vi hadde hatt noen uønskede hendelser, noe som var langt viktigere enn framdrift. Men vi hadde ikke uønskede hendelser, og jobben ble gjennomført med stor suksess. Fakta Foinaven Foinaven er en FPSO som ligger 190 km vest for Shetland på britisk sokkel og har vært i drift siden Båten er eid og operert av Teekay Petrojarl, mens det er BP som er operatør av feltet. 18

19 Odd Inge Kaarbø trekker siste flens over sviveldekk. Nattskiftet var utrolig fornøyd da de fikk øye på sola etter tre uker med regn, vind og mørke. Tobias Nilsson (t.v.), Stian Borgund, Glenn-Petter Hersvik, Robert Vågen og Kenneth Yttervik. Veldig trangt for Mads Simonsen å jobbe inni svivelen. Designet levetid for svivelen er nå passert og scope for TAR 2012 (turn around eller stans ) var hovedsakelig bytte av vann, luft og gass svivel, hvor tyngste løft var 19T. Også 8 jumpere på 3.5T og mye annet utstyr som drivsylindre og svanehalser skulle byttes ut. Dette var første gang LBO har hatt hovedansvaret for en sviveljobb. 15 personer fra LBO jobbet kontinuerlig over en periode på cirka seks uker. Robert Vågen flyttet inn og jobbet et helt skift for å fjerne studbolter som var rustet fast. 19

20 PORTRETTET Geir Bjerkeset Geir Bjerkeset: Sikkerheten selv Det er få ting, om noe, som kan vippe Geir Bjerkeset av pinnen. Ikke engang en 800 kilos okse som rusler fritt rundt i fjøsen får denne mannen til å bli handlingslammet. Av Anne Vik Pettersson Til daglig finner du Geir Bjerkeset (44) på kurssenteret til LBO der han jobber som kursleder, fagleder stillas og som sikringsleder. Han har så mange oppgaver at han må tenke seg litt om for å komme på alt som jobben består av. Det siste han ramser opp er SOFT-sertifisering, men det er til gjengjeld bare en åtte ti dager om året, så det er ikke så rart han han kan glemme det, skynder han seg å legge til. Og så er jeg også leder for prøvenemnda i stillasbyggerfaget i Møre og Romsdal. Etter bestått teorieksamen skal alle stillasbyggerne ha ei uke praktisk fagprøve. Du vet, stillasbyggerfaget er et serviceyrke. Stillasbyggeren har ansvar for sikkerheten til de som skal bruke stillaset. Stillasbyggerdisiplinene består derfor av mye beregning, for at alt skal være trygt og sikkert. Det er en veldig viktig og interessant jobb. Bjerkeset sitter på kontoret sitt i kursavdelingen til LBO og snakker varmt om yrkesdisiplinen sin og jobben. Kontortida, som han bruker knappe halvparten av jobbtida si på, består av å planlegge og tilrettelegg for kurs og til å holde seg oppdatert på alt som skjer innen stillasverdenen. Bonden Geir Bjerkeset er en morgenfugl. Når klokka bare så vidt har bikket fem er han på beina for å rekke fjøsstellet, før han suser videre og er på plass på jobben i god før åtte. Og det er altså her oksene kommer inn i bildet. Geir er vokst opp sammen med foreldre og to søsken på en stor gård i Batnfjorden i Gjemnes kommune. Han har alltid hatt et spesielt godt lag med dyr og liker arbeidsoppgavene som hører til på en gård. For fire år siden kom han over et gårdsbruk på 1850 mål, 120 av dem dyrka, i bygda Furset, bare tre kilometer fra barndomsheimen. Geir og kona Wendy slo til og ble bønder. Jeg har satset på okser, for det er det som er enklest å kombinere med jobben i LBO. Og så har jeg noen få kviger som er ammekyr for kalvene. Det er noen svære dyr Bjerkeset \\...det gode er at jeg akkurat nå har behov for alle fagene jeg har lært. \\ har stående på bås. Men oksene, 33 i tallet og av merket Herford og Norsk Rødt Fe, er rolige og stort sett i godt humør, bedyrer han. Oksene er avlet fram for å ha godt lynne. Når de i tillegg får godt stell og blir håndtert på en riktig måte er de greie å ha med å gjøre. Men det har altså hendt at en og annen av dem har klart å slite seg løs, og har gått og vandret rundt i fjøsen når jeg har kommet for å stelle dem. For de fleste ville da gode råd vært dyre. Men Geir er født 20

21 21

22 sindig og har dessuten tilegnet seg god kunnskap i å behandle både dyr og mennesker, og hvordan han skal opptre i krisesituasjoner. Han er ikke akkurat den som skryter av sine bragder, men han innrømmer lett at han har et godt lag med dyrene. Oksene har han fått vel på plass uten noe styr. Geir går bare tett innpå dem og geleider de rolig tilbake på plassen. Er det slik at du egentlig kunne tenke deg å være bonde på heltid? Både ja og nei. Jeg har nok skog til å kunne leve av den i noen år hvis jeg vil det. Men foreløpig er gårdslivet bare en hobby. På sikt så kvitter jeg meg kanskje med dyrene og konsentrerer meg om å ha skogen i tillegg til jobben. Jeg trives veldig godt i LBO og har ikke noen planer om å slutte. På rett hylle I ungdomsåra var det ikke helt lett for Geir å bestemme seg for i hvilken retning hans yrkesaktive veg skulle gå. Han tok først et år på mekanisk linje, deretter tre år med handel og kontor, for så å avslutte med et år på agronomlinja på Gjermundnes videregående skole på Vestnes. Men det gode er at jeg akkurat nå har behov for alle fagene jeg har lært, smiler han. Rett etter videregående jobbet han en stund som landbruksavløser og i Åndal Maskin. Så ble det LBO og stillas. Han har gått gradene og tatt i mot de utfordringene han har fått. I ti år jobbet han offshore, den siste tiden som sikringsleder, før han ble landkrabbe igjen og begynte på kursavdelingen. Som barn var han både høyt og lavt på gården til foreldrene, gjerne spankulerende langs mønet på fjøsen. Så høyder har han aldri vært redd for, ei heller utfordringer. Men interessen for fjellklatring har han aldri fått, turer i fjellet derimot, er han veldig glad i. Jeg trivdes også veldig godt offshore. Prøver å få til noen turer ut i løpet av året, det må jeg for å beholde sertifiseringen som sikringsleder. Jeg synes det er godt å komme ut innimellom. Det er bare det å finne tid til alt, sukker han. For i tillegg til jobb og gårdsdrift fikk Geir og Wendy et enda større oppdrag for 16 måneder siden da lille og etterlengtede Jenny kom til verden. Geir koser seg stort som pappa, og har allerede planer om hest på gården hvis det viser seg at Jenny Geir Bjerkeset har mange gamle klenodier på gården, blant annet disse skiene fra OL i Oslo i Geir, Wendy og lille Jenny trives godt på gården de kjøpte for fire år siden i Malmefjorden. Sitt siste offisielle oppdrag hadde kong Olav på gården til Geir Bjerkeset i 1990, da han avduket bautaen over general Otto Ruge og hans menn for deres innsats for Norge under starten av andre verdenskrig. Huset til Geir i bakgrunnen. 22

23 har interesse for det. Det skal ikke stå på pappa i hvert fall. Historisk sus Geir og Wendy, og etter hvert lille Jenny, har funnet seg vel til rette med gårdslivet. Hele 14 små og store bygninger fulgte med gården, og Geir har satt opp nummer 15, leikehuset til Jenny. Hovedhuset er fra 1870-årene, da ble nemlig bygningene flyttet fra et fellestun på nabogården. Slik var det visst i hele Fursetbygda på den tida, alle gårdene var plassert på samme sted, men altså i 1870 ble de spredd på forskjellige gårder slik de står i dag. På stabburet har Geir samlet mange antikviteter som hører til gården, for eksempel et par ski fra OL i Oslo i 1952 og en eldgammel kiste. Da vi kom hit bodde det nesten bare ungkarer på gårdene rundt om her. Men heldigvis har det kommet til flere nyetableringer de siste par årene. LBO kollega Terje Aamodt er en av dem, forteller Geir. Han vil gjerne ha aktivitet og liv i bygda og har derfor engasjert seg i bygdelaget som nettopp har overtatt det gamle bedehuset og skal bruke det til nytt bygdehus. Det er virkelig historisk sus over Fursetbygda, ikke bare er mange av husene veldig gamle. Furset var også siste hovedkvarteret for hærens overkommando i Sør-Norge i de dramatiske april dagene da andre verdenskrig brøt ut i Selve generalen og noen flere fra staben hans bodde på gården til Geir og Wendy, mens resten av staben var innkvartert på et par andre gårder. Rommet og senga til general Ruge står fortsatt på gården som en ærbødig hilsen. I 1990 avduket kong Olav en minnebauta over Otto Ruge og hans menn, for øvrig det siste offisielle oppdraget kong Olav hadde. Huset er stort og staselig, og gården ligger vakkert til. På kjøkkenet er det lunt og Geir serverer kaffe og sjokolade. Lille Jenny er kommet hjem fra barnehagen. Nå vil hun ha mamma og pappa for seg selv. Lesestund og aketur står på programmet. Geir tar henne rolig på fanget og leser i vei. Skulle det være en som klarer å vippe Geir av pinnen er det nok ei lita jente som heter Jenny og er 16 måneder gammel. Bonden. Geir har 33 okser pluss kalver og ammekyr på båsene. Lesestund med pappa. Jenny er kommet hjem fra barnehagen og forlanger å ha pappaen sin for seg selv. På jobb på kursavdelinga til LBO. 23

24 KURSSENTERET Fagbrev innen stillasbyggerfaget: Atle Olsen Krogseth (t.v.), Thomas Sletten, kursleder Sivert Viken, Kjetil A. Lie og Daniel Gangstad. Tor G. Weiseth i forgrunnen. Årets fagbrev-kull i stillas Vi er allerede godt i gang med årets fagbrevopplæring innen stillasbyggerfaget. I alt seks tre dagers-samlinger fordelt på to semester venter kandidatene som både kommer fra LBO, fra andre bedrifter eller tar opplæringen som privatister. Sivert Viken er kursleder også for dette kullet. Han har fått mye skryt fra tidligere kandidater og deres bedrifter for sin kunnskap og evne til å lære fra seg fagstoffet. Kandidatene fra LBO er tre lærlinger innen stillasbygging, Atle Krogseth Olsen, Thomas Sletten og Daniel Gangstad. Gruppemøte på Engineering i Molde En liten pause i gjennomgang av pågående og kommende prosjekter. Fra venstre: Torgeir Trondsen, Jens Kristian Hole, Hallvard M. Rangnes, Eilif Nerland, Trond Svartvatn, Knut Jostein Solli, Kristian Ohr og Gry Sletten. Ikke tilstedet: Arild Vikan og Birger Holo. Foto: Steinar Husby 24

25 BEDRIFTSHELSETJENESTEN Den offisielle åpningen av Medi 3 kontoret i Storgata 1 i Molde ble foretatt under Jazzfestivalen 2012, her med fysioterapeut Maria Valved (t.v.), helsesekretær Lisbeth Folkestad og HMS-sekretær Grethe Pernille Benjaminsen. LBO bruker Medi 3 som bedriftshelsetjeneste Av Bjørn Otterlei Bedriftshelseundersøkelsen har to formål: Bedriftshelseundersøkelse for å overvåke arbeidsmiljøfaktorer som kan påvirke helsen til arbeidstakere og undersøkelse med tanke på slik påvirkning. Sakkyndighetsundersøkelse i forhold til om arbeidstakeren er skikket til å utføre jobben og fyller krav til helsesertifikater. Gjennomføringen av undersøkelsen består i registrering av helseopplysning og eksponeringsfaktorer. Deretter vil hver arbeidstaker gjennomgå legeundersøkelse, blodprøve, urinprøve, hørselsundersøkelse, synsundersøkelse, lunge-undersøkelse og eventuelt andre tilleggsundersøkelser. Opplysninger om dette blir registrert i elektronisk pasientjournal som arbeidstaker har innsyn i. Arbeidsgiver har ikke innsyn i dette, men skal kunne få anonymisert tilbake-melding om eksponeringsforhold og mulige helsepåvirkning overfor egne arbeidstakere. For arbeidstakere som reiser utenlands, kan vaksinasjon bli aktuelt. Husk dette Ta med gyldig legitimasjon Ta med tidligere helsesertifikater/attester Ta med vaksinasjonspapirer hvis utenlandsreise inngår i arbeidet Ta med briller (eventuelt brilleseddel) Ta med urinprøve Sett av en klokketime til undersøkelsen, så slipper du å springe tilbake til parkometeret Meld fra dersom du blir forhindret fra å møte Ta med egenerklæringer Myndighetene krever to separate egenerklæringer. 1. Egenerklæring fra Helsetilsynet for arbeidstakere i Petroleumsvirksomheten til havs. 2. Sjøfartsdirektoratet krever også en separat egenerklæring. 25

26 Stillas på østsiden av Njord A. Dekksrammeprosjektet: Utfordrende og for Av Lars Bae Njord A er etter en omfattende overflate og reparasjonskampanje klar for mange nye gode år ute i havet. Njord A er en flytende stålplattform med integrert bore- og prosesseringsanlegg og boligkvarter. Under hoveddekk, mellom søylene, er det fire dekksrammer som er del av plattformens hovedstruktur. Dekksrammene består av kraftig rørfagverk som er sveist inn mot hver søyle og opp mot hovedbjelkene i dekket. Produksjon på plattformen startet i 1997 og hadde da en design levetid på 15 år. I forbindelse med nye feltoppdagelser i nærheten av Njord feltet, er det aktuelt å koble disse feltene opp til eksisterende infrastruktur slik som Njord A. Dette krever forlenget levetid av plattformen, og dermed en re-verifikasjon av plattformens struktur. I fjor gjennomførte MainTech inspeksjonskampanje på dekksrammen, som viste til dels alvorlige korrosjonsfunn og sprekker i rammeverket. Statoil fikk pålegg om å utføre reparasjon på Njord A snarest mulig for å ivareta integriteten til plattformen. Ytterste konsekvens ville være nedstengning av produksjonen. Med 20 i stil LBO ble involvert i planleggingsfasen sent i 2011, og hadde relativt kort tid på å planlegge en reparasjonskampanje bestående av stillasbygging, NDT, sveising og sliping og overflatebehandling frem til planlagt oppstart mars Det var meningen å gjøre dette i Njord HAP 2012 (høyaktivitetsperioden), som allerede var planlagt med flotell fra august til desember Men med hensyn til utfordringer med stillasbygging så sent på året og så nært havoverflaten, ble det besluttet å starte med jobben raskest mulig. Vi startet prosjektet 1. april med Aibel som samarbeidspartner på sveiserep, og Aker på inpeksjon. Stillas, sandblåsing, habitat, sliping, inspeksjon, sveising, sandblåsing, maling og riving stillas, i den rekkefølgen, krevde mye koordinasjon og god dialog. Undertegnede med flere var ikke sikker på om det var mulig å bygge kvadratmeter stillas, foreta sveiserep, sandblåse og male hele dekksrammen etter fastlagt plan. Og det ble fra både oss og Statoil snakket om at klarte vi tre av fire rammer, skulle vi være fornøyd. Da vi 1. oktober kunne feire oss selv for vel utført jobb med med perfekt nedslag og 20 i stil, var det ikke bare vi som var førnøyde. Plattformsjef Jan Arendal skrev i HAP nyhetsbrev nummer 4 at: «Samarbeidet mellom Statoil og LBO sine avdelinger og underleverandører på Njord A har vært meget godt og produktivt. HMS-resultatene er svært gledelige og helt som vi ønsker og tilstreber; ingen alvorlige hendelser, ingen fraværsskader. (...) Et imponerende byggverk har blitt ferdigstilt. En meget utfordrende og formidabel jobb for stillasarbeidere, sandblåsere og malere i LBO. Jeg vil takke alle for vel utført arbeid. All ros til LBO og deres underleverandører for et vel gjennomført prosjekt.» 26

27 Dekksrammer før. Dekksrammer etter. midabel jobb Stillas tilsvarende to fotballbaner Jobben ble gjennomført på tidsplan og det ble brukt mindre timer enn estimert, noe som i seg selv er oppsiktsvekkende siden nedetiden på flotellet var større en ventet og det har vært mindre personell i prosjektet enn i bemanningsplanen. For å gi noen perspektiver har vi bygd stillas tilsvarende to fotballbaner, kubikkmeter innkledning med presenning, brukt liter maling og 170 tonn blåsesand. Alt har foregått under dekk med sju meter som minste avstand til havoverflaten, med de utfordringer det medfører i forhold til vær og vind. Statoil PV-leder på mitt skift, som tidligere har vært \\ For å gi noen perspektiver har vi bygd stillas tilsvarende to fotballbaner, kubikkmeter innkledning med presenning, Statoil-overflateansvarlig på overflatekontrakter, uttalte at finish på sprøytemalingen ikke bare var godt arbeid, men kunst! Vår samarbeidspartner BIS gjorde rett og slett en fantastisk jobb på overflate. For folk med overflatebakgrunn vil bresle testresultater på 14,2 til 20 sikkert si en del. For meg med stillasbakgrunn var det veldig interessant å observere stillasbyggingen. Veldig høy kvalitet på personell. brukt liter maling og 170 tonn blåsesand \\ Det var en fryd å se samarbeidet, humøret og måten dette ble organisert på av formenn og operatører. Å bygge tre etasjer stillas under dekk, og håndtere 180 tonn stillas logistikkmessig i vær og vind, er utfordrende. Spesielt på Njord som har liten lagringsplass. En jobb som blir lagt merke til Tilbakemeldinger fra Statoil er at dette er en jobb som har blitt lagt merke til. Offshore skal størstedel av æren gå til formenn og utførende ope- ratører, som virkelig har håndtert et komplekst og utfordrende prosjekt på en eksemplarisk måte. Og ikke minst våre tre dekksrammekoordinatorer som har hatt hovedansvaret ute i felt. LBO har i høyaktivitetsperioden vært oppe i 130 operatører, som med god margin er mest av alle aktører. I overkant av 500 har vært i sving på feltet. Lager og innkjøpsgjengen i LBO, som jobbet knallhardt for å skaffe 180 tonn stillas i et presset stillasmarked, skal også få en del av æren. Vi hadde også flott samarbeid med Aibel og Aker inspeksjon på henholdsvis sveiserep og inspeksjon. 27

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

Rekordstor bemanning på Ekofisk

Rekordstor bemanning på Ekofisk Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 3 2013 Rekordstor bemanning på Ekofisk Nyåpning av lageret i Molde Portrettet: Mette Øverbø Befaring Brunei Samarbeid MainTech - OneSubsea Fokus på risikoutsatte

Detaljer

Magne Sveen Ny styreleder i LBO

Magne Sveen Ny styreleder i LBO Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2014 Magne Sveen Ny styreleder i LBO Unikt kutteverktøy Jobben min: Jon Ekren Portrettet: Kenneth Yttervik Styrket Aberdeen-kontor NDT inspeksjon på Ekofisk

Detaljer

Helge Muledal. Portrettet:

Helge Muledal. Portrettet: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2013 Portrettet: Helge Muledal Statusrapport Ekofisk Engineeringsavdelingen utvider staben Nytt Tempo-rom Trondheim HMS: Helseovervåking Kajakktur til Moldeholmene

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

I full sving på Valhall

I full sving på Valhall Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2011 I full sving på Valhall LBO; sertifisert opplæringsbedrift Portrettet: Arne Lothe Rus et privat anliggende? Toppturer i Sveits Diamanttrådsaging på COSL

Detaljer

Luftens baron! Portrettet Marius Sveen:

Luftens baron! Portrettet Marius Sveen: Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2010 Portrettet Marius Sveen: Luftens baron! 1 17. mai på installasjonene Reisebrev fra Libanon Samarbeid med det svenske politiet LBO starter Lederskole Testing

Detaljer

Innovasjon i LBO! Den første anoderammen er installert på Snorre B

Innovasjon i LBO! Den første anoderammen er installert på Snorre B Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 3 2010 Innovasjon i LBO! Den første anoderammen er installert på Snorre B Vellykket stans på Ekofisk Portrettet: Bjørn Beyer Ny kontrakt med Statoil LBO-ere på

Detaljer

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande høyt & lavt Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2009 Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Side 4 Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Markedssjef Sivert Sande Side Side 12 4-5 Første fagprøve i konteineren

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Vellykket prosjekt down under

Vellykket prosjekt down under Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 3 2014 Vellykket prosjekt down under Jobben min: Teresa Anna Gjendem LBO med S1-kompetanse News from Australia Portrettet: Geir Ingar Bjørnsen Rally Mongolia

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore.

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore. KAE_RollUp_EmplSurvey_120117_X3.pdf 1 17.01.12 08:33 on site Nr. 14 Mars 2012 5. årgang Din mening vår forbedring s 4 5 Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) s 24 25 Employee

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

Levetidsforlengelse av Eldfisk

Levetidsforlengelse av Eldfisk Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2014 Levetidsforlengelse av Eldfisk LBO down under Prezioso in a nutshell Njord: Så e det på an igjen Portrettet: Torgeir Trondsen Kurssenteret: TT kurs året

Detaljer

Suksess på Nyhamna: LBO har utviklet nytt inspeksjonsverktøy

Suksess på Nyhamna: LBO har utviklet nytt inspeksjonsverktøy Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2011 Suksess på Nyhamna: LBO har utviklet nytt inspeksjonsverktøy for Shell Norge AS Vi blir verdens beste i skvalpesonen Portrettet: Kåre Leo Andersson LBO

Detaljer

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud

TS-nytt. Nov 2009. Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud TS-nytt 93 Internproduksjon Nov 2009 Åpen dag Tekst og bilder fra Åpen dag på Soma 12. september Presentasjon av Harald Kynningsrud - intervju med Tommy Stangeland TS-nytt 93 Nov 2009 3 minutt med sjefen

Detaljer

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Karsten Gudmundset, adm. dir. Nytt navn - Fortsatt i utvikling Hei alle sammen. Når dette leses er vi snart i ferd med å avslutte

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet:

24 timer. Randi Flesland s. 3. Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12. Securitasgjest. Portrettet: 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2004 Årgang 9 Securitasgjest Randi Flesland s. 3 Portrettet: Jan Erik Foss s. 11 Når alarmen går s. 12 Leder Takk for tilliten Utgiver: Securitas 24 timer

Detaljer

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet

-nytt. TS-nytt. Yrkesstolthet -nytt TS-nytt 94 Sjefen Mars 2010 Yrkesstolthet Store forventninger til gartneravdelingen Presentasjon av Rogaland Entreprenør AS v/jo Frøyen for engasjement og arbeidsglede intervju med Oddvar Kvia TS-nytt

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang.

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang. on site Nr. 16 Desember 2012 5. årgang Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10. Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY s5 Engineering og plan s 18 Lærlingen og lærer n s6 God jul og godt nytt år! 1 Takk

Detaljer

KÅRE VALEBROKK. side 12. side 02 side 18. Suksess er mer enn rask profitt Ny modell for prosjektstyring. Gir seg aldri uten kamp

KÅRE VALEBROKK. side 12. side 02 side 18. Suksess er mer enn rask profitt Ny modell for prosjektstyring. Gir seg aldri uten kamp KÅRE VALEBROKK side 12 Gir seg aldri uten kamp Suksess er mer enn rask profitt Ny modell for prosjektstyring side 02 side 18 No.2 2010 02 B-magasinet NR. 2 ÅRG. 2 03 Samler mennesker for å skape nye løsninger

Detaljer

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014

Malm LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN NR 1 2014 Malm NR 1 2014 MARIA OG KAREN: HAR DET STRÅLENDE I PRODUKSJONEN LANSERING AV NY TMS INVESTERER I PRESISJON 1 LANSERER NY TMS Oppgraderingen av TMS en er et ledd i en større satsing på egne produkter. LEDER

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai.

SAFE MAGASINET 01. Støy og vibrasjon er tema på HMS-konferansen i mai. SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 Mars 2010 Foto: Frode

Detaljer