«Raskere tilbake» i Nord-Norge 2010 Om ordningen Behandlingstilbud

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Raskere tilbake» i Nord-Norge 2010 Om ordningen Behandlingstilbud"

Transkript

1 «Raskere tilbake» i Nord-Norge 2010 Om ordningen Behandlingstilbud

2 Raskere tilbake-telefonen for arbeidsgivere: Fritt Sykehusvalg-telefonen: Raskere tilbake i Helse Nord kontakt: Helse Finnmark HF Lena Wennberg, e-post: Telefon: / Universitetssykehuset Nord-Norge HF Randi Sørvoll, e-post: Telefon: / Nordlandssykehuset HF Helle Lindberg, e-post: Telefon: / Helgelandssykehuset HF Ann Merete Brevik, e-post: Telefon: / Avtaler med private Knut Tjeldnes, e-post: Telefon: /

3 Innhold 3 Generell info om tiltaket... 4 Helse Finnmark HF Klinikk Kirkenes Fysikalsk behandling... 8 Ortopedi... 8 Klinikk Hammerfest Ortopedi... 9 Klinikk Hammerfest og Spes.pol i Alta Utredning og behandling av muskel- og skjelettlidelser... 9 Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nakke- og ryggpoliklinikken 11 Smerteskolen Tverrfaglig smerteklinikk Nevrokirurgisk avdeling Revmatologisk avdeling Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Plastisk- og håndkir. avdeling. 15 Nevrologisk avdeling Radiologisk avdeling Ortopedisk avdeling Nordlandssykehuset HF Fysikalsk medisinsk og rehabiliterings avdeling Ortopedisk avdeling 18 Helgelandssykehuset HF Tverrfaglig vurderingspoliklinikk og ulike behandlingstiltak for muskel- og skjelettlidelser 20 Aleris Sykehus, Tromsø Generell ortopedi 21 Coperiosentret, Tromsø Lettere psykiske lidelser/ sammensatte lidelser 22 NAV og Helse Nord tilbud Rehabilitering Nord-Norges Kurbad, Tromsø 24 Valnesfjord Helsesportsenter 26 Opptreningssentret i Finnmark 28 Tonsåsen Rehabilitering AS 30 Andre rehabiliteringstilbud via NAV 32 Friskhuset, Bodø Industri, Tromsprodukt, Vesterålsprodukter, Sortland Arbeidssenter, Euroskolen, Agenda, Personalhuset 3

4 Om «Raskere tilbake» Prosjektet «Raskere tilbake» er regjeringens satsing for å få sykemeldte arbeidstakere tilbake i arbeid. «Raskere tilbake» er et tiltak der målet er å hindre unødig langvarig sykefravær. Dette omfatter tettere oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, tilbud om individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg også tilbud om behandling hos spesialist. Hvem kan benytte tilbudet? Arbeidstaker som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Arbeidstaker som er sykemeldt og sannsynligvis vil komme «Raskere tilbake» i arbeid hvis han/hun får et tilbud gjennom denne ordningen. Til arbeidstakere Dersom du er sykemeldt og tror du kan komme «Raskere tilbake» i jobb med dette tiltaket, er det viktig at du tar dette opp med din fastlege eller saksbehandler på ditt lokale NAV-kontor. Det er du og fastlegen eller saksbehandler på NAV som sammen vurderer om en søknad til «Raskere tilbake» kan være nyttig for deg! Til arbeidsgivere Som en del av kampanjen for den nye sykemeldingsblanketten, lanseres en telefontjeneste for arbeidsgivere som har spørsmål om tiltakene i «Raskere tilbake». «Raskere tilbake»-telefonen for arbeidsgivere er:

5 Til den som behandler den sykemeldte Det er mulig å henvise pasienter til tiltak utarbeidet av: 1. Helse Nord RHF 2. NAV og i samarbeid med NAV finne frem til hensiktsmessige tiltak for den sykemeldte innenfor avklaring, arbeidsrettet rehabilitering eller oppfølgingstjenester i samarbeid med arbeidsgiver. Om brosjyren I denne informasjonsbrosjyren finner du oversikt over de tilbud som finnes i «Raskere tilbake» i Nord-Norge og et landsdekkende tilbud for arbeidstakere med høy BMI. Oppdatert informasjon finnes alltid på: eller 5

6 SPESIALISTHELSETJENESTEN «Raskere tilbake»-tiltak i Nord-Norge 6

7 Tlf: / Kontaktperson: Lena Wennberg E-post: Henvisning sendes til: Elektronisk: Sendes til den avdeling som det henvises til. Post: «Raskere tilbake», Helse Finnmark Klinikk Hammerfest, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest «Raskere tilbake», Helse Finnmark Klinikk Kirkenes, dr. Palmstrømsvei 15, 9915 Kirkenes Klinikk Kirkenes Fysikalsk behandling Fysikalsk behandling av fysioterapeut. Vi gir blant annet øvelsesbehandling i varmebasseng og slynge, veiledet trening, manuelle fysioterapeutiske behandlingsmetoder, bløtdelsbehandling og elektroterapi. Ortopedi Vurdering og behandling av spesialist for pasienter som trenger poliklinisk konsultasjon/behandling og operasjon. 7

8 Klinikk Hammerfest og Spesialistpoliklinikken i Alta Ortopedi Vurdering og behandling av spesialist for pasienter som trenger poliklinisk konsultasjon/behandling og operasjon innenfor kne, skulder og hofter inklusiv protesekirurgi. Tverrfaglig behandlings poliklinikk Henvisningen sendes: Sissel Roland, Spesialistpoliklinikken i Alta, 9510 Alta Tverrfaglig behandlingspoliklinikk for muskel-/skjelettlidelser tidlig i sykemeldingsfasen. Målgruppe er personer med muskel-/skjelettplager smertetilstander i rygg, skulder og bekken. Poliklinikken skal sørge for vurderinger og igangsette/koordinere ulike behandlingstiltak. Ambisjonen er å bidra til å effektivisere utredning og gi relevant behandling. Teamet er tverrfaglig organisert og består av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, ortoped, fysioterapeut og sosionom. Nært samarbeid med andre typer spesialisthelsetjenester i foretaket og i Helse Nord. 8

9 Tlf / Kontaktperson UNN HF: Randi Sørvoll E-post: Kontaktperson Radiologisk avdeling: E-post: Tlf Henvisning sendes til: Elektronisk: «Raskere tilbake» - Utredning, UNN Til radiologisk avdeling: Elektronisk: Bruk ordinær elektronisk røntgenrekvisisjon og merk den Raskere tilbake Post: Henvisningsenheten, UNN, «Raskere tilbake», Boks 66, 9038 Tromsø 9

10 Muskel- og skjelett Nakke- og ryggpoliklinikken, Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø Poliklinisk utredning og behandling Tilbudet omfatter individuell utredning, og 2 dagers gruppetilbud for personer med nakke-, rygg- og muskelskjelettplager. Tverrfaglig utredning på Nakke og ryggpoliklinikke på UNN, Tromsø. I utredningen gjøres vurdering ifht videre relevante tiltak. Teamet består av spesialfysioterapeuter og lege, og har samarbeid med manuellterapeut, psykomotorisk fysioterapeut, ortoped, nevrokirurg, og psykolog. Det drives også et 2 dagers gruppetilbud med undervisning og veiledning ifht nakke-, rygg- og muskelskjelettplager. Undervisningen foregår på Linken (Forskningsparken i Breivika) Ventetid : 6-8 uker Ansvarlig :Overlege Franz Hintringer Smerteskolen - UNN Tromsø Utredning og behandling av pasienter med kroniske smertetilstander ved muskel- og skjelettlidelser Tilbudet omfatter fysisk og mental mestring av kroniske smertetilstander. Gruppebasert tilbud med regelmessige samlinger i løpet av 1 år, samt individuell oppfølging av psykolog. Om tilbudet: Tverrfaglig team bestående av fysioterapeuter og psykolog samt lege, sosionom, ernæringsfysiolog og ergoterapeut. Ansvarlig: Fysioterapeut Karsje Westerdijk 10

11 Smerteklinikken - UNN Tromsø Tverrfaglig vurdering og behandling av aktuell smertetilstand. For hvem: Pasienter med smerter/sammensatte lidelser som står i fare for å utvikle en kronifisert smertetilstand som kan medføre risiko for å falle ut av aktivt yrkesliv. Tilbudet omfatter: Vurdering av lege, psykolog/ psykiatrisk sykepleier og fysioterapeut. Oppsummering/epikrise inneholder faglig redegjørelse for problematikken, med smertediagnose og råd til pasient og fastlege om videre tiltak. Om tilbudet: Tverrfaglig vurdering og oppfølging i form av samtaler og gruppetilbud. Det legges opp til tett samarbeid med primærhelsetjenesten, NAV, arbeidsgiver etc. Vurdering og behandling allerede etter 3 6 mnd fra smertedebut. Ryggkirurgi Nevrokirurgisk avdeling, UNN Tromsø Poliklinisk vurdering av pasienter som er som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Dagkirurgisk operasjon av pasienter med isjas på grunn av prolaps. (Prolaps må være påvist ved MR/CT som forklarer symptomer uten bedring på konservativ behandling.) Operasjon en lørdag hver måned. Ansvarlig :Overlege Snorre Sollid 11

12 Skulder/Arm/Hånd Revmatologisk poliklinikk, UNN Tromsø Poliklinisk utredning og behandling av pasienter med lidelser i skulder, arm og hånd i tidlig sykemeldingsfase. Tilbudet omfatter problemstillinger som skuldertendinitt, acromioclavicularledds arthrose/artritt, tendinitt i arm eller arthrose i håndledd/fingre. Veiledning i forhold til arbeid, ergonomisk rådgivning og tilrettelegging. Om tilbudet Utredning og behandling foregår på dagtid på poliklinikken på UNN av tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut og ergoterapeut. Ventetid: 4 uker Ansvarlig overlege Tove Riise Fikk hjelp raskere: Stig Håkon Ballovarre fikk time hos Tove Riise, overlege på Revmatologisk avd på UNN. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte vente tre måneder før jeg kunne få time på Universitetssykehuset NordNorge (UNN), noe som var dumt siden jeg ville tilbake på jobb så fort som mulig. Men så fikk jeg høre om Raskere tilbake fra NAV, hvor jeg oppfylte kriteriene. Da skjedde ting i rekordfart - jeg kunne møte på sykehuset etter bare tre dager Foto: Line, NAV Troms 12

13 Angst og depresjon - Psykiatrisk kveldspoliklinikk, UNN Tromsø Behandlingstilbud i ordninga Raskere tilbake på kveldspoliklinikken for angst og depresjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø. Hver sjette person vi i løpet av livet oppleve depresjon og angstlidelser. Slike problemer er en av de hyppigste årsaker til sykefravær. Kveldspoliklinikkens behandlere er psykologer og psykiatriske sykepleiere som tilbyr: Samtaleterapi, inntil 10 timer, bygget på kognitiv/ løsningsfokusert terapi og assistert selvhjelp (selvhjelpslitteratur og internett-baserte selvhjelpsprogram; se også ) Kartlegging av problemer i forhold til arbeid og råd om hva en kan gjøre med dem. Tilbudet inkluderer ikke omfattende utredninger, men heller et fokus på psykiske plager og relasjonelle problemer. Hjelp til å få et overblikk over egne vansker og til å lage en plan for hva som kan hjelpe. Opplæring i metoder for å overkomme problemene, som også kan brukes etter behandlingen. Forskning har dokumentert at denne tilnærmingen er til nytte for mange Kveldspoliklinikkens tilbud er rettet mot dem som har mild til moderat depresjon, angstproblemer av fobisk karakter (ikke generalisert angst) eller er i livskrise. Problemene (årsaken til henvisningen) bør ikke ha preget personen i mange år på en slik måte at funksjonsnivået har vært betydelig nedsatt; for eksempel at disse psykiske plagene har forårsaket langvarige og/ eller hyppige sykemeldinger i løpet av de siste årene. Denne pasientgruppen har oftest behov for et mer omfattende behandlingstilbud enn det RASP kan tilby. Om tilbudet: Onsdag kveld, etter avtale. Ventetid: Ventetiden kan variere en del. Gjennomsnittlig ventetid har hittil vært ca. 6-8 uker. Ansvarlig/koordinator: Psykolog Geir Arne Hansen 13

14 Plastikk- og håndkirurgisk dagbehandling og poliklinikk, UNN Tromsø Poliklinisk utredning og dagkirurgisk behandling med plastikk- og håndkirurgi Tilbudet omfatter utredning og behandling av pasienter for: CTS forårsaket av trange anatomiske forhold i Carpal kanalen Triggerfinger (Kneppfinger) CMC artrose, slitasjegikt i tommelens grunnledd Dupuytrens kontraktur, krokfinger EPL-ruptur og andre håndkirurgisk tilstander som hindrer friskmelding Vurdering og behandling for Mammahypertrofi som medfører sykemelding og redusert arbeidskapasitet Om tilbudet Pasientene møter til poliklinisk utredning vanligvis dagen før operasjon. Dagkirurgisk behandling lørdag eller en ettermiddag i uken. Pasientene møter til poliklinisk utrredning vanligvis dagen før operasjon. Disposisjon henvisning Pasientene vurderes ut fra henvisning og utførte nevrofysiologiske undersøkelser, og/eller relevante røntgenbilder eller via henvisning direkte fra fastlege med god anamnese og funn. Ansvarlig kirurg har ansvar for å vurdere disse med tanke på operasjon. Pasientene skal ikke ha kompliserende sykdommer. (ASA 1-2) Ansvarlig: Avdelingsoverlege Erling Bjordal 14

15 Nevrografi / EMG Nevrofysiologisk seksjon, UNN Tromsø Utredning av pasienter med mistanke om Carpal Tunnel Syndrom. Tilbudet omfatter nevrofysiologisk utredning med nevrografi og eventuelt EMG. Om tilbudet: Pasientene undersøkes av nevrofysiologisk tekniker og lege. Disposisjon henvisning: Pasientene bør ha tydelige, definerte problemstillinger som for eksempel nummenhet i fingre og smerter i armene som kan passe med diagnosen. De pasienter som får diagnosen, kan viderehenvises internt til Plastikk- og håndkirurgisk avdeling for behandling dersom dette er ønskelig. Ansvarlig overlege Sissel Løseth MR / CT - Radiologisk avdeling, UNN Tromsø CT av hode, nakke, rygg, skulder, knær, hofte og bihuler MR av hode, nakke, rygg, skulder, knær, hofte, albue, ankel Tilbud for pasienter som trenger CT- eller MR-undersøkelse for å komme videre til vurdering og behandling og komme raskere tilbake i jobb. Tilbudet gjelder både for nyhenviste pasienter fra primær- og kommunehelsetjenesten og for pasienter som er under behandling via Raskere tilbake-tiltak på UNN. Ventetid: 2-4 uker Ansvarlig/Kontaktperson: Radiograf/koordinator for Raskere tilbake Vibeche Gabrielsen Tlf e-post: Henvisningen merkes Raskere tilbake i felt for klinisk problemstilling, hvorpå pasientens trygdestatus fremkommer og sendes elektronisk til: Radiologisk avdeling, UNN Tromsø. Ved bestilling av MR-us. legg ved sjekk-liste. 15

16 Ortopedisk dagkirurgi og poliklinikk, UNN Tromsø Poliklinisk utredning / Dagkirurgi på utvalgte lørdager Tilbudet omfatter: Kneartroskopi (menisk, diagnostisk) Skulderartroskopi ved AC-leddsartrose, "Impingementsyndrom", kronisk supraspinatustendinitt Albueartroskopi / Ankelartroskopi Epicondylitt / Hallux Valgus / Hallux Rigidus Mortons nevrinom / Hammertå Osteosyntesemateriell fjerning Fremre korsbåndsplastikk Plantar Fasciit (hælbenspore) Om tilbudet Dagkirurgi utføres ved dagkirurgisk avdeling på lørdagene. Pasientene må møte til poliklinisk utredning vanligvis dagen før operasjon. Disposisjon henvisning For artroskopi må pasienten ha utført en vanlig skjelettrøntgen i tillegg til MR. Henvisningen må inneholde informasjon om pasienten er i arbeid og ev. sykemeldt, tidligere sykdommer ( inkl. operasjoner ) med vekt på hjerte-/lungestatus (informasjon med relevans for en anestesiologisk vurdering for operasjon), aktuelt der pasientens plager beskrives, allergier (spesielt mot latex og antibiotika), oppdatert medisinliste. I tillegg klinisk undersøkelse: cor/pulm, blodtrykk, puls, vekt og høyde. Kne- eller skulderundersøkelse hvor frisk og syk side sammenlignes. Ventetid: 4-6 uker Ansvarlig: Overlege Karl Ivar Lorentzen 16

17 Tlf: / Kontaktperson: Helle Lindberg E-post: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Hjerneskade Tilbudet er beregnet for personer i yrkesaktiv alder, og som har pådratt seg hjerneskade, og med kognitive senfølger eller mistanke om kognitive senfølger. Disse vanskene er ofte subtile og kan være vanskelige å oppdage, både for pasient selv og helsepersonell. Det er derfor viktig å forsøke å fange disse opp så tidlig som mulig, slik at en kan sette i gang med aktuelle rehabiliteringstiltak. Behandlingstilbudet er ikke ment for pasienter med progredierende lidelser, alvorlige psykiske lidelser, eller personer som av ulike grunner ikke anses å ha mulighet for å komme seg tilbake i arbeid. Om tilbudet: Alle aktuelle pasienter som henvises vil bli innkalt til spesialist i fysikalsk medisin, der det vurderes videre behov for tverrfaglig kartlegging og hjelp. Tverrfaglig team består av spesialist i fysikalsk medisin, spesialist i klinisk nevropsykologi, spesial ergoterapeut, psykomotorisk fysioterapeut, sosionom, og psykiatrisk sykepleier. I tillegg vil representant fra NAV delta i det kognitive behandlingstilbudet. Hvis pasienten vurderes som egnet til å delta på aktuelle behandlingstilbud etter at innledende kartleggingsundersøkelser er gjennomført, og pasienten gir uttrykk for at dette er aktuelt for vedkommende, så vil pasienten få tilsendt innkalling til 5-dagers kognitivt 17

18 behandlingstilbud. Minimum 6 faggrupper inngår i det tverrfaglige teamet som skal gjennomføre tilbudet. Kognitivt behandlingstilbud vil ha en varighet på 5 dager, være tverrfaglig fundert, og bestå av gruppe på opptil 8 pasienter. I tillegg kommer 1-3 dager som går med til kartleggingsundersøkelser i forkant av behandlingstilbud Henvisning Søknaden sendes til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Elektroniske søknader merkes med «Raskere tilbake» i feltet for henvisningsårsak. Henvisningen må inneholde en beskrivelse av pasientens arbeidsforhold, og beskrive hvordan helsen påvirker arbeidsfunksjonen. Post: Henvisning merkes "Raskere tilbake" og sendes: Nordlandssykehuset HF Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering 8092 Bodø Kirurgisk ortopedisk klinikk, Bodø / Kirurgisk ortopedisk klinikk, Vesterålen Dagkirurgisk tilbud som kneleddsartroskopier, triggerfinger, CTS (carpal tunnel syndrome), "tennisalbu" og annen skulderproblematikk Henvisning sendes til Elektronisk: Nordlandssykehuset HF, Ortopedisk avdeling Elektroniske søknader merkes med «Raskere tilbake» i feltet for henvisningsårsak. Post: Nordlandssykehuset HF, Ortopedisk avdeling, 8092 Bodø Nordlandssykehuset HF avdeling Vesterålen v/ avd.overlege Jan Grøtum, 8450 Stokmarknes 18

19 Tlf: / Kontaktperson: Ann Merete Brevik E-post Henvisning sendes til: Elektronisk: FMR Fysikalsk medisin og rehabilitering. Seksjon: «Raskere tilbake» Post: Henvisningsenheten, Helgelandssykehuset Sandnessjøen, PB 613, 8801 Sandnessjøen Tverrfaglig vurderingspoliklinikk for muskel- og skjelett Målgruppe er personer med muskel- skjelettplager og/eller diffuse smertetilstander. Poliklinikken skal forestå vurderinger og igangsette/koordinere ulike behandlingstiltak. Ambisjonen er å bidra til å effektivisere utredning og gi relevant behandling. Teamet er tverrfaglig organisert og består av lege, fysioterapeut og sosionom. Teamet har samarbeid med ortoped, ergoterapeut, sykepleier og ambulant rehabiliteringsteam. Supplerende undersøkelser Kan i utgangspunktet overlates til oss, spesielt ved langvarig tilstand. Rehabiliteringsavdelinga Gruppebasert tilbud til pasienter med fibromyalgi.tilbudet er evidensbasert og basert på tverrfaglig behandling etter en kognitiv tilnærmingsmåte.tilbudet går over 4 uker med kontroll etter 6 måneder. Pasientene må være motivert for behandling. 19

20 Aleris Sykehus,Tromsø ORTOPEDISK UTREDNING OG BEHANDLING Hjemmeside: Tlf: Fax: Henvisning sendes til: Aleris Sykehus, Sjøgata 31-33, 9008 Tromsø Gjennom samarbeidsavtale med Helse Nord utfører Aleris Sykehus, Tromsø ortopediske operasjoner i skjelett/ledd/muskler, bortsett fra hoftekirurgi, innenfor ordningen «Raskere tilbake». Kriteriet for å henvises til «Raskere tilbake» er at du som pasient er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt og at du sannsynligvis vil komme raskere tilbake til arbeid dersom du blir operert. Dersom du er i denne kategorien kan du få fastlegen din til å sende henvisning til oss: Ordningen sikrer at pasienten får henvisningen vurdert innen 14 dager og behandling blir iverksatt innen 4 uker. Utgiftene til operasjonen dekkes av det offentlige (man betaler kun egenandelen). 20

21 CoperioSenteret avd. Tromsø Skippergata 41, 9008 Tromsø Tlf: / Henvisning sendes fra fastlege til det lokale NAV-kontor med anmodning om Raskere tilbake. CoperioSenteret gir behandlingstilbud til arbeidstagere som er minimum 20 % sykemeldt for lettere psykiske lidelser (for eksempel depresjon, angst, livsvansker) og/eller sammensatte lidelser (muskel-skjelett lidelser, smerteproblematikk). Arbeidstagere som mottar rehabiliterings-penger eller tidsbegrenset uførepensjon kan også få tilbud om behandling hos oss, så fremt de har et konkret arbeidsforhold å tilbakeføres til. CoperioSenteret er en tverrfaglig poliklinikk med kompetanse bestående av psykologer og fysioterapeuter. Vi tilbyr systematisk utredning med standardiserte kliniske tester og intervju, med påfølgende lidelsesspesifikk psykologisk og eventuelt fysikalsk behandling. Behandlingstilbudet har varighet på 18 uker og en klar målsetting om 100 % tilbakeføring til arbeid innen endt behandling. Vi har ingen ventetid. Pasienten betaler kun egenandel etter gjeldende takster. 21

22 REHABILITERINGSTILBUD gjennom HELSE NORD og NAV NAV og Helse Nord tilbyr sykemeldte arbeidstakere ulike individtilpassede tjenester som kan føre til raskere tilbakevending til arbeid. Tjenestene er individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering. Kontakt ditt lokale NAV-kontor eller fastlegen for mer informasjon om tjenestene. 22

23 Hjemmeside: Tlf E-post: Henvisning og søknadsskjema til rehabiliteringsopphold sendes: Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS Inntakskontoret, Conrad Holmboesvei 95, 9011 Tromsø Gjennom økt kunnskap, fysisk aktivitet og sosial deltakelse jobber vi for å øke deltakernes helse og mestringsevne, inklusiv arbeidsevne. Det vektlegges å finne et aktivitets- og deltagelsesnivå som oppleves som riktig for at den enkelte skal ha en god livskvalitet og stabil arbeidsevne. Individuelt tilrettelagt gruppetilbud som inneholder tilpasset trening, oppfølging av egen kontaktperson og tverrfaglig team (lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier/veileder, attføringskonsulent, sosionom og ernæringsfysiolog), undervisning og samtaler i grupper og individuelt. Samarbeid med arbeidsgiver, NAV og ev. bedriftshelsetjeneste, fastlege eller andre aktuelle aktører. 23

24 Arbeidsretta rehabilitering i regi av Helse Nord Varighet: 3 uker. Egenandel kr 120,- pr døgn. Opphold i 2-mannsrom. Ventetid 3-5 uker. Henvisning fra lege Tverrfaglig funksjonsvurdering i regi av Helse Nord Varighet: 1 uker. Egenandel kr 120,- pr døgn. Opphold i 2-mannsrom. Ventetid 2-4 uker. Henvisning fra lege. Arbeidsretta rehabilitering som døgntilbud i regi av NAV Varighet: 4 uker. Ingen egenandel. Opphold i enkeltrom. Ventetid inntil 4 uker. Henvisning fra lokalt NAV-kontor. Arbeidsretta rehabilitering som dagtilbud i regi av NAV (for brukere fra Tromsø og Karlsøy kommune) Varighet: 4 uker Kan forlenges med inntil 4+4 uker. Ingen egenandel Ventetid ca 1 uke. Henvisning fra lokalt NAV-kontor. 24

25 Hjemmeside: Tlf: (sentralbord) / (dir) (mob) E-post: / Kontaktperson: Teamsjef Arbeidsrettet rehabilitering Jann-Hårek Lillevoll Henvisning: Henvisning fremmes av lege eller saksbehandler hos NAV, og det ønskelig at det benyttes vårt søknadsskjema som finnes på Ved henvisning fra NAV må det i tillegg foreligge eget avropsskjema. Ved henvisning bør det foreligge relevante beskrivelser av medisinske og arbeidsmessige forhold, herunder oppfølgingsplaner. Ventetider: Det er gjennomgående kort ventetid på opphold, normalt 3-6 uker. Valnesfjord Helsesportssenter ligger i naturskjønne omgivelser i Fauske kommune, 50 minutter fra Bodø og 30 minutter fra Fauske. 25

26 Arbeidsrettet rehabilitering og funksjonsvurdering skjer i grupper av inntil 14 deltagere under veiledning og instruksjon av tverrfaglige team som består av leger, attføringskonsulenter, psykolog, fysioterapeuter, psykomotorisk fysioterapeut, idrettspedagoger, sykepleier og psykiatrisk sykepleier. Sentralt i våre gruppebaserte rehabiliteringstilbud er tilpasset fysisk aktivitet, friluftsliv, samt endrings-, mestrings- og tryggingsprosesser. Det etableres kontakt med relevante samarbeidspartnere lokalt i løpet av oppholdet, deriblant arbeidsgiver. Det er ingen egenandel for oppholdet. Innkvartering i enkeltrom på VHSS eller på vårt pasienthotell Seljeås (ca. 500 m fra hovedbygningene) 3-5 dagers Tverrfaglig funksjonsvurdering, avtale med Helse Nord Kortvarig og tverrfaglig tilbud for tverrfaglig funksjonsvurdering. Oppholdet tar sikte på å avklare medisinske forhold som har betydning for deltagelse i arbeidslivet, samt komme med forslag til videre tiltak eller utredninger. 2 ukers Arbeidsrettet rehabilitering, avtale med Helse Nord Individuelt tilpasset tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Fokus på aktiv rehabilitering og funksjonstrening i gruppe. Passer best for de som kan dra nytte av et kortvarig og intensivt opphold innen arbeidsrettet rehabilitering. Oppholdet kan ved behov forlenges med inntil 1+1 uke. 4 ukers Arbeidsrettet rehabilitering, avtale med Helse Nord Individuelt tilpasset tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Fokus på aktiv rehabilitering, funksjonstrening, endrings-, mestrings- og tryggingsprosesser i gruppe. Passer for de som på grunn av mer komplekse problemstillinger har behov for et lengre rehabiliteringsopphold. 4 ukers Arbeidsrettet rehabilitering, avtale med NAV Individuelt tilpasset tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Fokus på aktiv rehabilitering, funksjonstrening, endrings-, mestrings- og tryggingsprosesser i gruppe. Passer for de som på grunn av mer komplekse problemstillinger har behov for et lengre rehabiliteringsopphold. 26

27 Hjemmeside: Tlf: E-post: Henvisning: Eget skjema fylles ut av lokalt NAV-kontor og sendes: Opptreningssenteret i Finnmark Postboks 1283, 9505 Alta Om senteret: Sentral beliggenhet i Alta sentrum. Enerom med høy standard: bad, kabel TV og trådløst internett. Varmebasseng, godt utstyrt treningssal, individuelle behandlingsrom, hobby/aktivitetsrom, grøntarealer/ skiløyper, tur-stier, friluftsliv. Norsk og samisktalende personale. 27

28 Arbeidsrettet rehabilitering Dagtilbud ved Opptreningssenteret i Finnmark Formål: Arbeidsrettet rehabilitering ved Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Tilbudet er for personer som er sykemeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid. Varighet Arbeidsrettet rehabilitering kan vare i inntil 4 uker, men med mulighet til forlengelse i ytterligere inntil 4 uker + 4 uker etter en nærmere vurdering ved særlige behov. Det tilbys minimum 10 timer individuell veiledning per uke per deltaker. Faglig innhold: Arbeidsrettet rehabilitering inneholder arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving, kontakt med arbeidslivet, generell opptrening, funksjonsfremmede trening, livsstilsveiledning, opplæring knyttet til nåværende arbeidsforhold, motivasjon, eller en kombinasjon av disse elementene. Det faglige innholdet tar utgangspunkt i metoder som styrker brukerens egne ressurser. Tjenesten har en stor grad av kognitiv tilnærming i forhold til å fremme jobb/livsmestring og utvikling av mulighetsperspektiv. Hver deltaker vil få en fast veileder under hele oppholdet, i tillegg vil et tverrfaglig team bistå under hele oppholdet og tilpasse veiledningen ut i fra deltakers individuelle behov. 28

29 Landsdekkende tilbud om arbeidsrettet døgnrehabilitering med arbeid og livsstilsendring som mål. Tonsåsen Rehabilitering representerer et bredt faglig miljø som er spesialister på rehabilitering med spisskompetanse på livsstilsendring knyttet til overvekt og diabetes. De har i mer enn fem år arbeidet spesielt med opplegg for personer med BMI over 40. I staben på 35 årsverk har vi blant annet: psykolog, sosionom, lege, sykepleiere, fysioterapeuter, idrettspedagog ernæringsfysiolog, kokker Oppdraget fra NAV: gjøre deltakeren i stand til å mestre arbeid bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet bidra til at deltakeren finner strategier som gjør det mulig å fungere i arbeidslivet med sykdom og skade. Vi skaper mestring, inspirasjon og livskvalitet - SMIL 29

30 NAV har i tillegg avtale med en rekke andre private bedrifter når det gjelder søknad om arbeidsrettet rehabilitering, oppfølging og avklaring. Kontakt din veileder/saksbehandler i NAV for å sjekke hva som finnes i din region og om du kan delta. 1. Arbeidsrettet rehabilitering - dagtilbud Arbeidsrettet rehabilitering er et arbeidsrettet tiltak i regi av NAV. Målgruppen for tiltaket er personer som er sykemeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt, slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid. Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Deltakerne skal lære å mestre arbeidssituasjonen i en tilbakeførings-/arbeidssøkerfase. Deltakere skal ved behov veiledes i å finne strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom og skade. 30

31 2. Avklaring Avklaring tilbys deltakere med og uten arbeidsforhold som har behov for en mer omfattende avklaringsbistand enn den Arbeids- og Velferdsetaten kan tilby. Deltakerne kan være personer med ulike utfordringer, for eksempel helseproblemer, liten eller ingen arbeidserfaring, usikkerhet ang. yrkesvalg, lav sosial kompetanse, sammensatte utfordringer m.v. Innholdet kan være individuell veiledning/samtaler, temaundervisning, arbeidsutprøving med oppfølging, karriereveiledning, tilrettelegging på arbeidsplassen, fysisk aktivitet/bevegelsesgruppe, kartlegging av lese- og skriveferdigheter, E-læring veien til arbeidslivet. Tiltaket har en varighet inntil 4 uker med mulighet for forlengelse uker. 3. Oppfølging Oppfølging kan gis til deltakere som har behov for en mer omfattende formidlingsog oppfølgingsbistand enn det Arbeids- og velferdsetaten kan tilby. Deltakerne kan være personer med ulike utfordringer for eksempel helseproblemer, liten/ingen arbeidserfaring, usikkerhet ang. yrkesvalg, lav sosial kompetanse, sammensatte utfordringer m.v. Innholdet kan være veiledning og råd til arbeidstaker og arbeidsgiver, bistand til å finne egnede arbeidsoppgaver, bistand til tilrettelegging av arbeidet og arbeidssituasjonen samt bistand til å finne egnet arbeidsplass. Oppfølging kan ha en varighet inntil 6 mnd. Tiltaket kan forlenges med ytterligere 6 mnd, og ved særlige behov i inntil 3 år. 31

32 Friskhuset Helse kan tilby arbeidsrettet rehabilitering i følgende områder: Nordland - Vefsn, Rana, Ytre Salten, Ofoten, Troms - Harstad, Bardufoss Kontakt oss i Friskhuset Helse for mer informasjon om tiltaket. Prosjektleder: Børge Bøyum, mobil: Ytre Salten: Lene Brattland, HMS-rådgiver, mobil: Vefsn: Else Bjørkås, Avdelingsleder/HMS-rådgiver, Telefon: Rana: Jeanette Pedersen, HMS-rådgiver, Telefon: Ofoten: Børge Bøyum, mobil: Bardu: Åse Mickelsen, HMS-rådgiver, Telefon: Harstad: Elin Fossum, HMS-rådgiver, Telefon: Bodø Industri AS kan tilby tjenesten arbeidsrettet rehabilitering-dagtilbud, avklaring og oppfølging i følgende regioner: Ytre Salten, Indre Salten, Lofoten og Rana. Hjemmeside: Kontaktpersoner: Bodø: Anne Aga, tlf , Fauske: Trine Andahl, tlf , Svolvær: Beate Bertheussen, tlf , Mo i Rana: Hilde-Kristin Røssvoll, tlf , 32

33 Tromsprodukt er leverandør for Avklaring og Oppfølging i Tromsø, Karlsøy og Nordkjosbotn. Vi er også leverandør for Arbeidsrettet rehabilitering i Nordkjosbotn. Brosjyre om tjenestene finner du på vår hjemmeside: Kontaktpersoner: Fagleder avklaring: Hildegunn Strøm, , Veileder oppfølging: Clas Dale, , Fagleder Nordkjosbotn: Frank Fyhn, , Vesterålsprodukter AS kan tilby tjenesten avklaring og oppfølging i følgende region: Vesterålen (Bø, Øksnes, Sortland, Hadsel, Andøy og Lødingen) Kontaktinformasjon: Vesterålsprodukter AS, Langbakkveien 24, 8400 Sortland 33

34 Sortland Arbeidssenter AS har følgende tiltak: Arbeidsretta rehabilitering 10 t. pr uke. Dag. Arbeidsretta rehabilitering leveres i regionen Vesterålen. Sortland Arbeidssenter AS, Margarethe Wiigs v. 2, 8400 Sortland. Tlf Kontaktpersoner: Torodd Gustavsen, daglig leder Ragnar Hoff. Opplæringsleder Tlf: Euroskolen er tildelt Oppfølging i region Ytre Salten (Nordland) som A-leverandør. Dette inkluderer kommunene: Steigen, Bodø, Beiarn, Meløy, Gildeskål, Rødøy, Værøy og Røst. Vi har hatt dette tiltaket i Bodø siden juli 2008 og har allerede hatt i overkant av 80 deltakere som i overveidende grad nå er videre i jobb, utdanning eller andre tiltak. Vi er tildelt Avklaring i region Ytre Salten (Nordland) som B-leverandør. Dette inkluderer kommunene: Steigen, Bodø, Beiarn, Meløy, Gildeskål, Rødøy, Værøy og Røst. Kontaktinformasjon: Euroskolen Avdelingsleder: Rolf Skuterud (kontaktperson)mob: Mail: Besøksadresse: Storgata 33 Bodø 34

35 Vi har følgende tiltak, kun dagtilbud: Avklaring, Oppfølging, Arbeidsrettet rehabilitering (ARR), Kvalifisering i arbeid (KIA), Tidsubegrenset arbeid (TIA), Arbeid med bistand (AB), Vilje viser vei (VVV), Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Vår 100% eide datterbedrift: Smia Vekst har Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Vårt nedslagsfelt er OFOTEN (Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord) Kontaktinfo: Besøksadr: Agenda AS, Fagernesveien 22/24, 8514 Narvik Postadr: Postboks 153, 8502 Narvik Telefon: Webside: Daglig leder Inis Ivarsson / Attføringsleder Ola Sollie Avtale med Nav Finnmark om følgende: Avklaring og Oppfølging Hvor: Avklaring: Hammerfest, Vadsø og Sør-Varanger. Oppfølging: Alta, Hammerfest, Vadsø og Sør-Varanger. Kontaktinfo. Ørjan Woie Daglig Leder

36 Helgeland Industrier AS har følgende tilbud: Region Sandnessjøen: Avklaring, oppfølging, arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud Kontaktperson: Ragnhild Baadstø, Telefon , Region Mosjøen Avklaring, oppfølging Kontaktperson: Svein Stenvik, Telefon , Region Brønnøysund Avklaring, oppfølging, arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud Kontaktperson: Arvid Laukholm, Telefon , 36

37 Om brosjyren Tittel: «Raskere tilbake» i Nord-Norge - Om ordningen Behandlingstilbud Skrevet: November 2008 Oppdatert: Januar 2010 av Randi Sørvoll, Nevro- og ortopediklinikken, UNN Tromsø Trykket: Januar/februar 2010 på Hustrykkeriet UNN, Tromsø og sendt ut til bl.a. legekontor og NAV-kontor i Nord-Norge. Publisert på intra/internet mars 2010 Utgitt av: Helse Nord RHF Kontakt: Dersom du har spørsmål om «Raskere tilbake», ta kontakt med ditt lokale NAVkontor, kontaktpersoner på sykehusene eller rehabiliteringsenhetene som er representert i brosjyren. 37

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5

1. Sammendrag... 3. 2. Arbeidsprosessen... 4. 2.1 Arbeidsgruppa... 4. 2.2 Rammer for arbeidet... 4. 3.1 Rehabilitering... 5 Pasientforløp: Langvarige muskel- og skjelettlidelser i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 28.8.2007 1. Sammendrag... 3 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3.1

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe

Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord. Rapport fra arbeidsgruppe Pasientforløp Cerebral Parese i Helse Nord Rapport fra arbeidsgruppe 29.11.2007 1 1. Sammendrag... 4 2. Arbeidsprosessen... 4 2.1 Arbeidsgruppa... 4 2.2 Rammer for arbeidet... 4 3. Mandat...5 Definisjoner

Detaljer

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3898 Berit Malmo, enhetsleder Hammerfest, 23. april 2014 Saksnummer 38/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Desember2013 Forord Fagråd for rehabilitering takker for oppdraget med å revidere Regional plan for habilitering og rehabilitering.

Detaljer

Kartlegging og analyse av prosjektet Raskere tilbake

Kartlegging og analyse av prosjektet Raskere tilbake 1 / 63 prosjektet Raskere tilbake GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 63 OPPSUMMERING På oppdrag for Helse Sør-Øst har Deloitte gjennomført en kartlegging og systematisering av evaluering av tilbud

Detaljer

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Styresak 26-2014 Høringsuttalelse - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold Side FORORD 3 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om 3 arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv // Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold # SIDE 4 Forord 4 NAV lokalt - Én dør inn 4 NAVs arbeidslivssentre en støtte til IA-virksomheter

Detaljer

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv

Virkemidler. for et mer inkluderende arbeidsliv Virkemidler for et mer inkluderende arbeidsliv Innhold 2 Forord 2 NAV-kontoret én dør inn 3 NAV Arbeidslivssenter en støtte til IA-virksomheter 3 NAV Hjelpemiddelsentral kompetanse om arbeidsplasstilrettelegging

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD

ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Beslutningsdokument for ETABLERING AV FYSIKALSK- OG REHABILITERINGSMEDISIN FOR PASIENTER INNEN SYKEHUSOMRÅDET TIL SYKEHUSET ØSTFOLD Sykehuset Østfold HF 16.11. 2010 1. INNLEDNING... 2 1.1 MÅL I HENHOLD

Detaljer

Høringssvar fra Regionalt nettverk for traumatiske hodeskader

Høringssvar fra Regionalt nettverk for traumatiske hodeskader Høringssvar fra Regionalt nettverk for traumatiske hodeskader HØRINGSSVAR TIL HELSE NORDS RAPPORT: BEHANDLINGSTILBUDET TIL ALVORLIG SKADDE PASIENTER REGIONALT TRAUMESYSTEM FOR HELSE NORD.... 1 KORT HISTORIKK

Detaljer

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Direktøren Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1774 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

RAPPORT fra prosjekt

RAPPORT fra prosjekt ephorte sak 204/89 RAPPORT fra prosjekt Organisering av Ambulante rehabiliteringsteam (ART) Habiliteringsteamene for barn og voksne i Lofoten og Vesterålen Og Habiliteringsteam (HAB) for voksne i Salten

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Ovdánahttin ja ođasmuhttin psykálaš dearvvašvuođa ja spesialiserejuvvon gárrendilidivššu

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

Epilepsi og rehabilitering

Epilepsi og rehabilitering Epilepsi og rehabilitering - en håndbok for leger og helsepersonell «Epilepsiomsorg er mer enn jakten på anfallsfrihet» Innledning - hvorfor denne håndboken? Innledning - hvorfor denne håndboken? I forskriften

Detaljer

Syd-Vesten. Kjernejournal Sykemeldingskurs Psykiatrisk divisjon SUS Nettverksgruppe for legeledere MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING

Syd-Vesten. Kjernejournal Sykemeldingskurs Psykiatrisk divisjon SUS Nettverksgruppe for legeledere MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING MEDLEMSBLAD FOR ROGALAND LEGEFORENING NR. 4 ÅRG. 19. 2013 Syd-Vesten Kjernejournal Sykemeldingskurs Psykiatrisk divisjon SUS Nettverksgruppe for legeledere Foto: Heidunn S. Nordtveit. 2 SYD-VESTEN NR.

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere

Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte. - en veileder for sykmeldende behandlere Dialogmøter ved oppfølging av sykmeldte - en veileder for sykmeldende behandlere Forord I forbindelse med Sykefraværsutvalgets arbeid høsten 2006 ble partene i arbeidslivet og myndighetene enige om endringer

Detaljer

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Rett pasient på rette sted til rett tid. Koordinerte tjenester gir fornøyde brukere. God koordinering lønner seg. Du finner oss på www.helse-sorost.no/rehabilitering

Detaljer

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020

Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 . Regional plan for plastikk-kirurgi i Helse Nord 2013-2020 Helse Nord RHF Februar 2014 Innholdsfortegnelse Ordliste/forkortelser... 4 Sammendrag... 5 1 Innledning og bakgrunn... 9 1.1 Brystkreft... 9

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER

SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER SAMMEN FOR EN BEDRE HVERDAG KURS, RÅDGIVNING OG HELSETJENESTER Arbeidsmiljøet er summen av de ansatte, ledelsen og organiseringen. Alle virksomheter

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord

Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 2014 2025 Høringsutkast, 25. juni 2014 Forord Fagmiljøet i regionen har sammen med representant for brukerne gjennomført et stort arbeid for å beskrive status

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord

Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord Regional plan for øre-nese-hals i Helse Nord 2015 2025 Utkast med innarbeidede høringsinnspill Februar 2015 Forord Fagmiljøet i regionen har sammen med representant for brukerne gjennomført et stort arbeid

Detaljer