«Raskere tilbake» i Nord-Norge 2010 Om ordningen Behandlingstilbud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Raskere tilbake» i Nord-Norge 2010 Om ordningen Behandlingstilbud"

Transkript

1 «Raskere tilbake» i Nord-Norge 2010 Om ordningen Behandlingstilbud

2 Raskere tilbake-telefonen for arbeidsgivere: Fritt Sykehusvalg-telefonen: Raskere tilbake i Helse Nord kontakt: Helse Finnmark HF Lena Wennberg, e-post: Telefon: / Universitetssykehuset Nord-Norge HF Randi Sørvoll, e-post: Telefon: / Nordlandssykehuset HF Helle Lindberg, e-post: Telefon: / Helgelandssykehuset HF Ann Merete Brevik, e-post: Telefon: / Avtaler med private Knut Tjeldnes, e-post: Telefon: /

3 Innhold 3 Generell info om tiltaket... 4 Helse Finnmark HF Klinikk Kirkenes Fysikalsk behandling... 8 Ortopedi... 8 Klinikk Hammerfest Ortopedi... 9 Klinikk Hammerfest og Spes.pol i Alta Utredning og behandling av muskel- og skjelettlidelser... 9 Universitetssykehuset Nord- Norge HF Nakke- og ryggpoliklinikken 11 Smerteskolen Tverrfaglig smerteklinikk Nevrokirurgisk avdeling Revmatologisk avdeling Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Plastisk- og håndkir. avdeling. 15 Nevrologisk avdeling Radiologisk avdeling Ortopedisk avdeling Nordlandssykehuset HF Fysikalsk medisinsk og rehabiliterings avdeling Ortopedisk avdeling 18 Helgelandssykehuset HF Tverrfaglig vurderingspoliklinikk og ulike behandlingstiltak for muskel- og skjelettlidelser 20 Aleris Sykehus, Tromsø Generell ortopedi 21 Coperiosentret, Tromsø Lettere psykiske lidelser/ sammensatte lidelser 22 NAV og Helse Nord tilbud Rehabilitering Nord-Norges Kurbad, Tromsø 24 Valnesfjord Helsesportsenter 26 Opptreningssentret i Finnmark 28 Tonsåsen Rehabilitering AS 30 Andre rehabiliteringstilbud via NAV 32 Friskhuset, Bodø Industri, Tromsprodukt, Vesterålsprodukter, Sortland Arbeidssenter, Euroskolen, Agenda, Personalhuset 3

4 Om «Raskere tilbake» Prosjektet «Raskere tilbake» er regjeringens satsing for å få sykemeldte arbeidstakere tilbake i arbeid. «Raskere tilbake» er et tiltak der målet er å hindre unødig langvarig sykefravær. Dette omfatter tettere oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, tilbud om individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering. I tillegg også tilbud om behandling hos spesialist. Hvem kan benytte tilbudet? Arbeidstaker som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Arbeidstaker som er sykemeldt og sannsynligvis vil komme «Raskere tilbake» i arbeid hvis han/hun får et tilbud gjennom denne ordningen. Til arbeidstakere Dersom du er sykemeldt og tror du kan komme «Raskere tilbake» i jobb med dette tiltaket, er det viktig at du tar dette opp med din fastlege eller saksbehandler på ditt lokale NAV-kontor. Det er du og fastlegen eller saksbehandler på NAV som sammen vurderer om en søknad til «Raskere tilbake» kan være nyttig for deg! Til arbeidsgivere Som en del av kampanjen for den nye sykemeldingsblanketten, lanseres en telefontjeneste for arbeidsgivere som har spørsmål om tiltakene i «Raskere tilbake». «Raskere tilbake»-telefonen for arbeidsgivere er:

5 Til den som behandler den sykemeldte Det er mulig å henvise pasienter til tiltak utarbeidet av: 1. Helse Nord RHF 2. NAV og i samarbeid med NAV finne frem til hensiktsmessige tiltak for den sykemeldte innenfor avklaring, arbeidsrettet rehabilitering eller oppfølgingstjenester i samarbeid med arbeidsgiver. Om brosjyren I denne informasjonsbrosjyren finner du oversikt over de tilbud som finnes i «Raskere tilbake» i Nord-Norge og et landsdekkende tilbud for arbeidstakere med høy BMI. Oppdatert informasjon finnes alltid på: eller 5

6 SPESIALISTHELSETJENESTEN «Raskere tilbake»-tiltak i Nord-Norge 6

7 Tlf: / Kontaktperson: Lena Wennberg E-post: Henvisning sendes til: Elektronisk: Sendes til den avdeling som det henvises til. Post: «Raskere tilbake», Helse Finnmark Klinikk Hammerfest, Sykehusveien 35, 9613 Hammerfest «Raskere tilbake», Helse Finnmark Klinikk Kirkenes, dr. Palmstrømsvei 15, 9915 Kirkenes Klinikk Kirkenes Fysikalsk behandling Fysikalsk behandling av fysioterapeut. Vi gir blant annet øvelsesbehandling i varmebasseng og slynge, veiledet trening, manuelle fysioterapeutiske behandlingsmetoder, bløtdelsbehandling og elektroterapi. Ortopedi Vurdering og behandling av spesialist for pasienter som trenger poliklinisk konsultasjon/behandling og operasjon. 7

8 Klinikk Hammerfest og Spesialistpoliklinikken i Alta Ortopedi Vurdering og behandling av spesialist for pasienter som trenger poliklinisk konsultasjon/behandling og operasjon innenfor kne, skulder og hofter inklusiv protesekirurgi. Tverrfaglig behandlings poliklinikk Henvisningen sendes: Sissel Roland, Spesialistpoliklinikken i Alta, 9510 Alta Tverrfaglig behandlingspoliklinikk for muskel-/skjelettlidelser tidlig i sykemeldingsfasen. Målgruppe er personer med muskel-/skjelettplager smertetilstander i rygg, skulder og bekken. Poliklinikken skal sørge for vurderinger og igangsette/koordinere ulike behandlingstiltak. Ambisjonen er å bidra til å effektivisere utredning og gi relevant behandling. Teamet er tverrfaglig organisert og består av spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, ortoped, fysioterapeut og sosionom. Nært samarbeid med andre typer spesialisthelsetjenester i foretaket og i Helse Nord. 8

9 Tlf / Kontaktperson UNN HF: Randi Sørvoll E-post: Kontaktperson Radiologisk avdeling: E-post: Tlf Henvisning sendes til: Elektronisk: «Raskere tilbake» - Utredning, UNN Til radiologisk avdeling: Elektronisk: Bruk ordinær elektronisk røntgenrekvisisjon og merk den Raskere tilbake Post: Henvisningsenheten, UNN, «Raskere tilbake», Boks 66, 9038 Tromsø 9

10 Muskel- og skjelett Nakke- og ryggpoliklinikken, Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø Poliklinisk utredning og behandling Tilbudet omfatter individuell utredning, og 2 dagers gruppetilbud for personer med nakke-, rygg- og muskelskjelettplager. Tverrfaglig utredning på Nakke og ryggpoliklinikke på UNN, Tromsø. I utredningen gjøres vurdering ifht videre relevante tiltak. Teamet består av spesialfysioterapeuter og lege, og har samarbeid med manuellterapeut, psykomotorisk fysioterapeut, ortoped, nevrokirurg, og psykolog. Det drives også et 2 dagers gruppetilbud med undervisning og veiledning ifht nakke-, rygg- og muskelskjelettplager. Undervisningen foregår på Linken (Forskningsparken i Breivika) Ventetid : 6-8 uker Ansvarlig :Overlege Franz Hintringer Smerteskolen - UNN Tromsø Utredning og behandling av pasienter med kroniske smertetilstander ved muskel- og skjelettlidelser Tilbudet omfatter fysisk og mental mestring av kroniske smertetilstander. Gruppebasert tilbud med regelmessige samlinger i løpet av 1 år, samt individuell oppfølging av psykolog. Om tilbudet: Tverrfaglig team bestående av fysioterapeuter og psykolog samt lege, sosionom, ernæringsfysiolog og ergoterapeut. Ansvarlig: Fysioterapeut Karsje Westerdijk 10

11 Smerteklinikken - UNN Tromsø Tverrfaglig vurdering og behandling av aktuell smertetilstand. For hvem: Pasienter med smerter/sammensatte lidelser som står i fare for å utvikle en kronifisert smertetilstand som kan medføre risiko for å falle ut av aktivt yrkesliv. Tilbudet omfatter: Vurdering av lege, psykolog/ psykiatrisk sykepleier og fysioterapeut. Oppsummering/epikrise inneholder faglig redegjørelse for problematikken, med smertediagnose og råd til pasient og fastlege om videre tiltak. Om tilbudet: Tverrfaglig vurdering og oppfølging i form av samtaler og gruppetilbud. Det legges opp til tett samarbeid med primærhelsetjenesten, NAV, arbeidsgiver etc. Vurdering og behandling allerede etter 3 6 mnd fra smertedebut. Ryggkirurgi Nevrokirurgisk avdeling, UNN Tromsø Poliklinisk vurdering av pasienter som er som er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Dagkirurgisk operasjon av pasienter med isjas på grunn av prolaps. (Prolaps må være påvist ved MR/CT som forklarer symptomer uten bedring på konservativ behandling.) Operasjon en lørdag hver måned. Ansvarlig :Overlege Snorre Sollid 11

12 Skulder/Arm/Hånd Revmatologisk poliklinikk, UNN Tromsø Poliklinisk utredning og behandling av pasienter med lidelser i skulder, arm og hånd i tidlig sykemeldingsfase. Tilbudet omfatter problemstillinger som skuldertendinitt, acromioclavicularledds arthrose/artritt, tendinitt i arm eller arthrose i håndledd/fingre. Veiledning i forhold til arbeid, ergonomisk rådgivning og tilrettelegging. Om tilbudet Utredning og behandling foregår på dagtid på poliklinikken på UNN av tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut og ergoterapeut. Ventetid: 4 uker Ansvarlig overlege Tove Riise Fikk hjelp raskere: Stig Håkon Ballovarre fikk time hos Tove Riise, overlege på Revmatologisk avd på UNN. Jeg fikk beskjed om at jeg måtte vente tre måneder før jeg kunne få time på Universitetssykehuset NordNorge (UNN), noe som var dumt siden jeg ville tilbake på jobb så fort som mulig. Men så fikk jeg høre om Raskere tilbake fra NAV, hvor jeg oppfylte kriteriene. Da skjedde ting i rekordfart - jeg kunne møte på sykehuset etter bare tre dager Foto: Line, NAV Troms 12

13 Angst og depresjon - Psykiatrisk kveldspoliklinikk, UNN Tromsø Behandlingstilbud i ordninga Raskere tilbake på kveldspoliklinikken for angst og depresjon ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), Tromsø. Hver sjette person vi i løpet av livet oppleve depresjon og angstlidelser. Slike problemer er en av de hyppigste årsaker til sykefravær. Kveldspoliklinikkens behandlere er psykologer og psykiatriske sykepleiere som tilbyr: Samtaleterapi, inntil 10 timer, bygget på kognitiv/ løsningsfokusert terapi og assistert selvhjelp (selvhjelpslitteratur og internett-baserte selvhjelpsprogram; se også ) Kartlegging av problemer i forhold til arbeid og råd om hva en kan gjøre med dem. Tilbudet inkluderer ikke omfattende utredninger, men heller et fokus på psykiske plager og relasjonelle problemer. Hjelp til å få et overblikk over egne vansker og til å lage en plan for hva som kan hjelpe. Opplæring i metoder for å overkomme problemene, som også kan brukes etter behandlingen. Forskning har dokumentert at denne tilnærmingen er til nytte for mange Kveldspoliklinikkens tilbud er rettet mot dem som har mild til moderat depresjon, angstproblemer av fobisk karakter (ikke generalisert angst) eller er i livskrise. Problemene (årsaken til henvisningen) bør ikke ha preget personen i mange år på en slik måte at funksjonsnivået har vært betydelig nedsatt; for eksempel at disse psykiske plagene har forårsaket langvarige og/ eller hyppige sykemeldinger i løpet av de siste årene. Denne pasientgruppen har oftest behov for et mer omfattende behandlingstilbud enn det RASP kan tilby. Om tilbudet: Onsdag kveld, etter avtale. Ventetid: Ventetiden kan variere en del. Gjennomsnittlig ventetid har hittil vært ca. 6-8 uker. Ansvarlig/koordinator: Psykolog Geir Arne Hansen 13

14 Plastikk- og håndkirurgisk dagbehandling og poliklinikk, UNN Tromsø Poliklinisk utredning og dagkirurgisk behandling med plastikk- og håndkirurgi Tilbudet omfatter utredning og behandling av pasienter for: CTS forårsaket av trange anatomiske forhold i Carpal kanalen Triggerfinger (Kneppfinger) CMC artrose, slitasjegikt i tommelens grunnledd Dupuytrens kontraktur, krokfinger EPL-ruptur og andre håndkirurgisk tilstander som hindrer friskmelding Vurdering og behandling for Mammahypertrofi som medfører sykemelding og redusert arbeidskapasitet Om tilbudet Pasientene møter til poliklinisk utredning vanligvis dagen før operasjon. Dagkirurgisk behandling lørdag eller en ettermiddag i uken. Pasientene møter til poliklinisk utrredning vanligvis dagen før operasjon. Disposisjon henvisning Pasientene vurderes ut fra henvisning og utførte nevrofysiologiske undersøkelser, og/eller relevante røntgenbilder eller via henvisning direkte fra fastlege med god anamnese og funn. Ansvarlig kirurg har ansvar for å vurdere disse med tanke på operasjon. Pasientene skal ikke ha kompliserende sykdommer. (ASA 1-2) Ansvarlig: Avdelingsoverlege Erling Bjordal 14

15 Nevrografi / EMG Nevrofysiologisk seksjon, UNN Tromsø Utredning av pasienter med mistanke om Carpal Tunnel Syndrom. Tilbudet omfatter nevrofysiologisk utredning med nevrografi og eventuelt EMG. Om tilbudet: Pasientene undersøkes av nevrofysiologisk tekniker og lege. Disposisjon henvisning: Pasientene bør ha tydelige, definerte problemstillinger som for eksempel nummenhet i fingre og smerter i armene som kan passe med diagnosen. De pasienter som får diagnosen, kan viderehenvises internt til Plastikk- og håndkirurgisk avdeling for behandling dersom dette er ønskelig. Ansvarlig overlege Sissel Løseth MR / CT - Radiologisk avdeling, UNN Tromsø CT av hode, nakke, rygg, skulder, knær, hofte og bihuler MR av hode, nakke, rygg, skulder, knær, hofte, albue, ankel Tilbud for pasienter som trenger CT- eller MR-undersøkelse for å komme videre til vurdering og behandling og komme raskere tilbake i jobb. Tilbudet gjelder både for nyhenviste pasienter fra primær- og kommunehelsetjenesten og for pasienter som er under behandling via Raskere tilbake-tiltak på UNN. Ventetid: 2-4 uker Ansvarlig/Kontaktperson: Radiograf/koordinator for Raskere tilbake Vibeche Gabrielsen Tlf e-post: Henvisningen merkes Raskere tilbake i felt for klinisk problemstilling, hvorpå pasientens trygdestatus fremkommer og sendes elektronisk til: Radiologisk avdeling, UNN Tromsø. Ved bestilling av MR-us. legg ved sjekk-liste. 15

16 Ortopedisk dagkirurgi og poliklinikk, UNN Tromsø Poliklinisk utredning / Dagkirurgi på utvalgte lørdager Tilbudet omfatter: Kneartroskopi (menisk, diagnostisk) Skulderartroskopi ved AC-leddsartrose, "Impingementsyndrom", kronisk supraspinatustendinitt Albueartroskopi / Ankelartroskopi Epicondylitt / Hallux Valgus / Hallux Rigidus Mortons nevrinom / Hammertå Osteosyntesemateriell fjerning Fremre korsbåndsplastikk Plantar Fasciit (hælbenspore) Om tilbudet Dagkirurgi utføres ved dagkirurgisk avdeling på lørdagene. Pasientene må møte til poliklinisk utredning vanligvis dagen før operasjon. Disposisjon henvisning For artroskopi må pasienten ha utført en vanlig skjelettrøntgen i tillegg til MR. Henvisningen må inneholde informasjon om pasienten er i arbeid og ev. sykemeldt, tidligere sykdommer ( inkl. operasjoner ) med vekt på hjerte-/lungestatus (informasjon med relevans for en anestesiologisk vurdering for operasjon), aktuelt der pasientens plager beskrives, allergier (spesielt mot latex og antibiotika), oppdatert medisinliste. I tillegg klinisk undersøkelse: cor/pulm, blodtrykk, puls, vekt og høyde. Kne- eller skulderundersøkelse hvor frisk og syk side sammenlignes. Ventetid: 4-6 uker Ansvarlig: Overlege Karl Ivar Lorentzen 16

17 Tlf: / Kontaktperson: Helle Lindberg E-post: Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering - Hjerneskade Tilbudet er beregnet for personer i yrkesaktiv alder, og som har pådratt seg hjerneskade, og med kognitive senfølger eller mistanke om kognitive senfølger. Disse vanskene er ofte subtile og kan være vanskelige å oppdage, både for pasient selv og helsepersonell. Det er derfor viktig å forsøke å fange disse opp så tidlig som mulig, slik at en kan sette i gang med aktuelle rehabiliteringstiltak. Behandlingstilbudet er ikke ment for pasienter med progredierende lidelser, alvorlige psykiske lidelser, eller personer som av ulike grunner ikke anses å ha mulighet for å komme seg tilbake i arbeid. Om tilbudet: Alle aktuelle pasienter som henvises vil bli innkalt til spesialist i fysikalsk medisin, der det vurderes videre behov for tverrfaglig kartlegging og hjelp. Tverrfaglig team består av spesialist i fysikalsk medisin, spesialist i klinisk nevropsykologi, spesial ergoterapeut, psykomotorisk fysioterapeut, sosionom, og psykiatrisk sykepleier. I tillegg vil representant fra NAV delta i det kognitive behandlingstilbudet. Hvis pasienten vurderes som egnet til å delta på aktuelle behandlingstilbud etter at innledende kartleggingsundersøkelser er gjennomført, og pasienten gir uttrykk for at dette er aktuelt for vedkommende, så vil pasienten få tilsendt innkalling til 5-dagers kognitivt 17

18 behandlingstilbud. Minimum 6 faggrupper inngår i det tverrfaglige teamet som skal gjennomføre tilbudet. Kognitivt behandlingstilbud vil ha en varighet på 5 dager, være tverrfaglig fundert, og bestå av gruppe på opptil 8 pasienter. I tillegg kommer 1-3 dager som går med til kartleggingsundersøkelser i forkant av behandlingstilbud Henvisning Søknaden sendes til Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Elektroniske søknader merkes med «Raskere tilbake» i feltet for henvisningsårsak. Henvisningen må inneholde en beskrivelse av pasientens arbeidsforhold, og beskrive hvordan helsen påvirker arbeidsfunksjonen. Post: Henvisning merkes "Raskere tilbake" og sendes: Nordlandssykehuset HF Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering 8092 Bodø Kirurgisk ortopedisk klinikk, Bodø / Kirurgisk ortopedisk klinikk, Vesterålen Dagkirurgisk tilbud som kneleddsartroskopier, triggerfinger, CTS (carpal tunnel syndrome), "tennisalbu" og annen skulderproblematikk Henvisning sendes til Elektronisk: Nordlandssykehuset HF, Ortopedisk avdeling Elektroniske søknader merkes med «Raskere tilbake» i feltet for henvisningsårsak. Post: Nordlandssykehuset HF, Ortopedisk avdeling, 8092 Bodø Nordlandssykehuset HF avdeling Vesterålen v/ avd.overlege Jan Grøtum, 8450 Stokmarknes 18

19 Tlf: / Kontaktperson: Ann Merete Brevik E-post Henvisning sendes til: Elektronisk: FMR Fysikalsk medisin og rehabilitering. Seksjon: «Raskere tilbake» Post: Henvisningsenheten, Helgelandssykehuset Sandnessjøen, PB 613, 8801 Sandnessjøen Tverrfaglig vurderingspoliklinikk for muskel- og skjelett Målgruppe er personer med muskel- skjelettplager og/eller diffuse smertetilstander. Poliklinikken skal forestå vurderinger og igangsette/koordinere ulike behandlingstiltak. Ambisjonen er å bidra til å effektivisere utredning og gi relevant behandling. Teamet er tverrfaglig organisert og består av lege, fysioterapeut og sosionom. Teamet har samarbeid med ortoped, ergoterapeut, sykepleier og ambulant rehabiliteringsteam. Supplerende undersøkelser Kan i utgangspunktet overlates til oss, spesielt ved langvarig tilstand. Rehabiliteringsavdelinga Gruppebasert tilbud til pasienter med fibromyalgi.tilbudet er evidensbasert og basert på tverrfaglig behandling etter en kognitiv tilnærmingsmåte.tilbudet går over 4 uker med kontroll etter 6 måneder. Pasientene må være motivert for behandling. 19

20 Aleris Sykehus,Tromsø ORTOPEDISK UTREDNING OG BEHANDLING Hjemmeside: Tlf: Fax: Henvisning sendes til: Aleris Sykehus, Sjøgata 31-33, 9008 Tromsø Gjennom samarbeidsavtale med Helse Nord utfører Aleris Sykehus, Tromsø ortopediske operasjoner i skjelett/ledd/muskler, bortsett fra hoftekirurgi, innenfor ordningen «Raskere tilbake». Kriteriet for å henvises til «Raskere tilbake» er at du som pasient er sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt og at du sannsynligvis vil komme raskere tilbake til arbeid dersom du blir operert. Dersom du er i denne kategorien kan du få fastlegen din til å sende henvisning til oss: Ordningen sikrer at pasienten får henvisningen vurdert innen 14 dager og behandling blir iverksatt innen 4 uker. Utgiftene til operasjonen dekkes av det offentlige (man betaler kun egenandelen). 20

21 CoperioSenteret avd. Tromsø Skippergata 41, 9008 Tromsø Tlf: / Henvisning sendes fra fastlege til det lokale NAV-kontor med anmodning om Raskere tilbake. CoperioSenteret gir behandlingstilbud til arbeidstagere som er minimum 20 % sykemeldt for lettere psykiske lidelser (for eksempel depresjon, angst, livsvansker) og/eller sammensatte lidelser (muskel-skjelett lidelser, smerteproblematikk). Arbeidstagere som mottar rehabiliterings-penger eller tidsbegrenset uførepensjon kan også få tilbud om behandling hos oss, så fremt de har et konkret arbeidsforhold å tilbakeføres til. CoperioSenteret er en tverrfaglig poliklinikk med kompetanse bestående av psykologer og fysioterapeuter. Vi tilbyr systematisk utredning med standardiserte kliniske tester og intervju, med påfølgende lidelsesspesifikk psykologisk og eventuelt fysikalsk behandling. Behandlingstilbudet har varighet på 18 uker og en klar målsetting om 100 % tilbakeføring til arbeid innen endt behandling. Vi har ingen ventetid. Pasienten betaler kun egenandel etter gjeldende takster. 21

22 REHABILITERINGSTILBUD gjennom HELSE NORD og NAV NAV og Helse Nord tilbyr sykemeldte arbeidstakere ulike individtilpassede tjenester som kan føre til raskere tilbakevending til arbeid. Tjenestene er individuell oppfølging, avklaring og arbeidsrettet rehabilitering. Kontakt ditt lokale NAV-kontor eller fastlegen for mer informasjon om tjenestene. 22

23 Hjemmeside: Tlf E-post: Henvisning og søknadsskjema til rehabiliteringsopphold sendes: Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad AS Inntakskontoret, Conrad Holmboesvei 95, 9011 Tromsø Gjennom økt kunnskap, fysisk aktivitet og sosial deltakelse jobber vi for å øke deltakernes helse og mestringsevne, inklusiv arbeidsevne. Det vektlegges å finne et aktivitets- og deltagelsesnivå som oppleves som riktig for at den enkelte skal ha en god livskvalitet og stabil arbeidsevne. Individuelt tilrettelagt gruppetilbud som inneholder tilpasset trening, oppfølging av egen kontaktperson og tverrfaglig team (lege, fysioterapeut, ergoterapeut, sykepleier/veileder, attføringskonsulent, sosionom og ernæringsfysiolog), undervisning og samtaler i grupper og individuelt. Samarbeid med arbeidsgiver, NAV og ev. bedriftshelsetjeneste, fastlege eller andre aktuelle aktører. 23

24 Arbeidsretta rehabilitering i regi av Helse Nord Varighet: 3 uker. Egenandel kr 120,- pr døgn. Opphold i 2-mannsrom. Ventetid 3-5 uker. Henvisning fra lege Tverrfaglig funksjonsvurdering i regi av Helse Nord Varighet: 1 uker. Egenandel kr 120,- pr døgn. Opphold i 2-mannsrom. Ventetid 2-4 uker. Henvisning fra lege. Arbeidsretta rehabilitering som døgntilbud i regi av NAV Varighet: 4 uker. Ingen egenandel. Opphold i enkeltrom. Ventetid inntil 4 uker. Henvisning fra lokalt NAV-kontor. Arbeidsretta rehabilitering som dagtilbud i regi av NAV (for brukere fra Tromsø og Karlsøy kommune) Varighet: 4 uker Kan forlenges med inntil 4+4 uker. Ingen egenandel Ventetid ca 1 uke. Henvisning fra lokalt NAV-kontor. 24

25 Hjemmeside: Tlf: (sentralbord) / (dir) (mob) E-post: / Kontaktperson: Teamsjef Arbeidsrettet rehabilitering Jann-Hårek Lillevoll Henvisning: Henvisning fremmes av lege eller saksbehandler hos NAV, og det ønskelig at det benyttes vårt søknadsskjema som finnes på Ved henvisning fra NAV må det i tillegg foreligge eget avropsskjema. Ved henvisning bør det foreligge relevante beskrivelser av medisinske og arbeidsmessige forhold, herunder oppfølgingsplaner. Ventetider: Det er gjennomgående kort ventetid på opphold, normalt 3-6 uker. Valnesfjord Helsesportssenter ligger i naturskjønne omgivelser i Fauske kommune, 50 minutter fra Bodø og 30 minutter fra Fauske. 25

26 Arbeidsrettet rehabilitering og funksjonsvurdering skjer i grupper av inntil 14 deltagere under veiledning og instruksjon av tverrfaglige team som består av leger, attføringskonsulenter, psykolog, fysioterapeuter, psykomotorisk fysioterapeut, idrettspedagoger, sykepleier og psykiatrisk sykepleier. Sentralt i våre gruppebaserte rehabiliteringstilbud er tilpasset fysisk aktivitet, friluftsliv, samt endrings-, mestrings- og tryggingsprosesser. Det etableres kontakt med relevante samarbeidspartnere lokalt i løpet av oppholdet, deriblant arbeidsgiver. Det er ingen egenandel for oppholdet. Innkvartering i enkeltrom på VHSS eller på vårt pasienthotell Seljeås (ca. 500 m fra hovedbygningene) 3-5 dagers Tverrfaglig funksjonsvurdering, avtale med Helse Nord Kortvarig og tverrfaglig tilbud for tverrfaglig funksjonsvurdering. Oppholdet tar sikte på å avklare medisinske forhold som har betydning for deltagelse i arbeidslivet, samt komme med forslag til videre tiltak eller utredninger. 2 ukers Arbeidsrettet rehabilitering, avtale med Helse Nord Individuelt tilpasset tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Fokus på aktiv rehabilitering og funksjonstrening i gruppe. Passer best for de som kan dra nytte av et kortvarig og intensivt opphold innen arbeidsrettet rehabilitering. Oppholdet kan ved behov forlenges med inntil 1+1 uke. 4 ukers Arbeidsrettet rehabilitering, avtale med Helse Nord Individuelt tilpasset tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Fokus på aktiv rehabilitering, funksjonstrening, endrings-, mestrings- og tryggingsprosesser i gruppe. Passer for de som på grunn av mer komplekse problemstillinger har behov for et lengre rehabiliteringsopphold. 4 ukers Arbeidsrettet rehabilitering, avtale med NAV Individuelt tilpasset tilbud innen arbeidsrettet rehabilitering. Fokus på aktiv rehabilitering, funksjonstrening, endrings-, mestrings- og tryggingsprosesser i gruppe. Passer for de som på grunn av mer komplekse problemstillinger har behov for et lengre rehabiliteringsopphold. 26

27 Hjemmeside: Tlf: E-post: Henvisning: Eget skjema fylles ut av lokalt NAV-kontor og sendes: Opptreningssenteret i Finnmark Postboks 1283, 9505 Alta Om senteret: Sentral beliggenhet i Alta sentrum. Enerom med høy standard: bad, kabel TV og trådløst internett. Varmebasseng, godt utstyrt treningssal, individuelle behandlingsrom, hobby/aktivitetsrom, grøntarealer/ skiløyper, tur-stier, friluftsliv. Norsk og samisktalende personale. 27

28 Arbeidsrettet rehabilitering Dagtilbud ved Opptreningssenteret i Finnmark Formål: Arbeidsrettet rehabilitering ved Opptreningssenteret i Finnmark (OiF) skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Tilbudet er for personer som er sykemeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid. Varighet Arbeidsrettet rehabilitering kan vare i inntil 4 uker, men med mulighet til forlengelse i ytterligere inntil 4 uker + 4 uker etter en nærmere vurdering ved særlige behov. Det tilbys minimum 10 timer individuell veiledning per uke per deltaker. Faglig innhold: Arbeidsrettet rehabilitering inneholder arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving, kontakt med arbeidslivet, generell opptrening, funksjonsfremmede trening, livsstilsveiledning, opplæring knyttet til nåværende arbeidsforhold, motivasjon, eller en kombinasjon av disse elementene. Det faglige innholdet tar utgangspunkt i metoder som styrker brukerens egne ressurser. Tjenesten har en stor grad av kognitiv tilnærming i forhold til å fremme jobb/livsmestring og utvikling av mulighetsperspektiv. Hver deltaker vil få en fast veileder under hele oppholdet, i tillegg vil et tverrfaglig team bistå under hele oppholdet og tilpasse veiledningen ut i fra deltakers individuelle behov. 28

29 Landsdekkende tilbud om arbeidsrettet døgnrehabilitering med arbeid og livsstilsendring som mål. Tonsåsen Rehabilitering representerer et bredt faglig miljø som er spesialister på rehabilitering med spisskompetanse på livsstilsendring knyttet til overvekt og diabetes. De har i mer enn fem år arbeidet spesielt med opplegg for personer med BMI over 40. I staben på 35 årsverk har vi blant annet: psykolog, sosionom, lege, sykepleiere, fysioterapeuter, idrettspedagog ernæringsfysiolog, kokker Oppdraget fra NAV: gjøre deltakeren i stand til å mestre arbeid bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet bidra til at deltakeren finner strategier som gjør det mulig å fungere i arbeidslivet med sykdom og skade. Vi skaper mestring, inspirasjon og livskvalitet - SMIL 29

30 NAV har i tillegg avtale med en rekke andre private bedrifter når det gjelder søknad om arbeidsrettet rehabilitering, oppfølging og avklaring. Kontakt din veileder/saksbehandler i NAV for å sjekke hva som finnes i din region og om du kan delta. 1. Arbeidsrettet rehabilitering - dagtilbud Arbeidsrettet rehabilitering er et arbeidsrettet tiltak i regi av NAV. Målgruppen for tiltaket er personer som er sykemeldt og/eller har fått sin arbeidsevne nedsatt, slik at vedkommende hindres i å skaffe eller beholde inntektsgivende arbeid. Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet. Deltakerne skal lære å mestre arbeidssituasjonen i en tilbakeførings-/arbeidssøkerfase. Deltakere skal ved behov veiledes i å finne strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom og skade. 30

31 2. Avklaring Avklaring tilbys deltakere med og uten arbeidsforhold som har behov for en mer omfattende avklaringsbistand enn den Arbeids- og Velferdsetaten kan tilby. Deltakerne kan være personer med ulike utfordringer, for eksempel helseproblemer, liten eller ingen arbeidserfaring, usikkerhet ang. yrkesvalg, lav sosial kompetanse, sammensatte utfordringer m.v. Innholdet kan være individuell veiledning/samtaler, temaundervisning, arbeidsutprøving med oppfølging, karriereveiledning, tilrettelegging på arbeidsplassen, fysisk aktivitet/bevegelsesgruppe, kartlegging av lese- og skriveferdigheter, E-læring veien til arbeidslivet. Tiltaket har en varighet inntil 4 uker med mulighet for forlengelse uker. 3. Oppfølging Oppfølging kan gis til deltakere som har behov for en mer omfattende formidlingsog oppfølgingsbistand enn det Arbeids- og velferdsetaten kan tilby. Deltakerne kan være personer med ulike utfordringer for eksempel helseproblemer, liten/ingen arbeidserfaring, usikkerhet ang. yrkesvalg, lav sosial kompetanse, sammensatte utfordringer m.v. Innholdet kan være veiledning og råd til arbeidstaker og arbeidsgiver, bistand til å finne egnede arbeidsoppgaver, bistand til tilrettelegging av arbeidet og arbeidssituasjonen samt bistand til å finne egnet arbeidsplass. Oppfølging kan ha en varighet inntil 6 mnd. Tiltaket kan forlenges med ytterligere 6 mnd, og ved særlige behov i inntil 3 år. 31

32 Friskhuset Helse kan tilby arbeidsrettet rehabilitering i følgende områder: Nordland - Vefsn, Rana, Ytre Salten, Ofoten, Troms - Harstad, Bardufoss Kontakt oss i Friskhuset Helse for mer informasjon om tiltaket. Prosjektleder: Børge Bøyum, mobil: Ytre Salten: Lene Brattland, HMS-rådgiver, mobil: Vefsn: Else Bjørkås, Avdelingsleder/HMS-rådgiver, Telefon: Rana: Jeanette Pedersen, HMS-rådgiver, Telefon: Ofoten: Børge Bøyum, mobil: Bardu: Åse Mickelsen, HMS-rådgiver, Telefon: Harstad: Elin Fossum, HMS-rådgiver, Telefon: Bodø Industri AS kan tilby tjenesten arbeidsrettet rehabilitering-dagtilbud, avklaring og oppfølging i følgende regioner: Ytre Salten, Indre Salten, Lofoten og Rana. Hjemmeside: Kontaktpersoner: Bodø: Anne Aga, tlf , Fauske: Trine Andahl, tlf , Svolvær: Beate Bertheussen, tlf , Mo i Rana: Hilde-Kristin Røssvoll, tlf , 32

33 Tromsprodukt er leverandør for Avklaring og Oppfølging i Tromsø, Karlsøy og Nordkjosbotn. Vi er også leverandør for Arbeidsrettet rehabilitering i Nordkjosbotn. Brosjyre om tjenestene finner du på vår hjemmeside: Kontaktpersoner: Fagleder avklaring: Hildegunn Strøm, , Veileder oppfølging: Clas Dale, , Fagleder Nordkjosbotn: Frank Fyhn, , Vesterålsprodukter AS kan tilby tjenesten avklaring og oppfølging i følgende region: Vesterålen (Bø, Øksnes, Sortland, Hadsel, Andøy og Lødingen) Kontaktinformasjon: Vesterålsprodukter AS, Langbakkveien 24, 8400 Sortland 33

34 Sortland Arbeidssenter AS har følgende tiltak: Arbeidsretta rehabilitering 10 t. pr uke. Dag. Arbeidsretta rehabilitering leveres i regionen Vesterålen. Sortland Arbeidssenter AS, Margarethe Wiigs v. 2, 8400 Sortland. Tlf Kontaktpersoner: Torodd Gustavsen, daglig leder Ragnar Hoff. Opplæringsleder Tlf: Euroskolen er tildelt Oppfølging i region Ytre Salten (Nordland) som A-leverandør. Dette inkluderer kommunene: Steigen, Bodø, Beiarn, Meløy, Gildeskål, Rødøy, Værøy og Røst. Vi har hatt dette tiltaket i Bodø siden juli 2008 og har allerede hatt i overkant av 80 deltakere som i overveidende grad nå er videre i jobb, utdanning eller andre tiltak. Vi er tildelt Avklaring i region Ytre Salten (Nordland) som B-leverandør. Dette inkluderer kommunene: Steigen, Bodø, Beiarn, Meløy, Gildeskål, Rødøy, Værøy og Røst. Kontaktinformasjon: Euroskolen Avdelingsleder: Rolf Skuterud (kontaktperson)mob: Mail: Besøksadresse: Storgata 33 Bodø 34

35 Vi har følgende tiltak, kun dagtilbud: Avklaring, Oppfølging, Arbeidsrettet rehabilitering (ARR), Kvalifisering i arbeid (KIA), Tidsubegrenset arbeid (TIA), Arbeid med bistand (AB), Vilje viser vei (VVV), Kvalifiseringsprogrammet (KVP). Vår 100% eide datterbedrift: Smia Vekst har Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Vårt nedslagsfelt er OFOTEN (Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord) Kontaktinfo: Besøksadr: Agenda AS, Fagernesveien 22/24, 8514 Narvik Postadr: Postboks 153, 8502 Narvik Telefon: Webside: Daglig leder Inis Ivarsson / Attføringsleder Ola Sollie Avtale med Nav Finnmark om følgende: Avklaring og Oppfølging Hvor: Avklaring: Hammerfest, Vadsø og Sør-Varanger. Oppfølging: Alta, Hammerfest, Vadsø og Sør-Varanger. Kontaktinfo. Ørjan Woie Daglig Leder

36 Helgeland Industrier AS har følgende tilbud: Region Sandnessjøen: Avklaring, oppfølging, arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud Kontaktperson: Ragnhild Baadstø, Telefon , Region Mosjøen Avklaring, oppfølging Kontaktperson: Svein Stenvik, Telefon , Region Brønnøysund Avklaring, oppfølging, arbeidsrettet rehabilitering dagtilbud Kontaktperson: Arvid Laukholm, Telefon , 36

37 Om brosjyren Tittel: «Raskere tilbake» i Nord-Norge - Om ordningen Behandlingstilbud Skrevet: November 2008 Oppdatert: Januar 2010 av Randi Sørvoll, Nevro- og ortopediklinikken, UNN Tromsø Trykket: Januar/februar 2010 på Hustrykkeriet UNN, Tromsø og sendt ut til bl.a. legekontor og NAV-kontor i Nord-Norge. Publisert på intra/internet mars 2010 Utgitt av: Helse Nord RHF Kontakt: Dersom du har spørsmål om «Raskere tilbake», ta kontakt med ditt lokale NAVkontor, kontaktpersoner på sykehusene eller rehabiliteringsenhetene som er representert i brosjyren. 37

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Trenger du hjelp til en friskere hverdag?

Trenger du hjelp til en friskere hverdag? BEDRE HELSE MED OPPTRENINGSSENTERET I FINNMARK (OiF) - VI ER HER FOR DEG Trenger du hjelp til en friskere hverdag? Tverrfaglig dag- og døgnrehabilitering for voksne, barn og unge Bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Tilbud ved rehabiliteringsinstitusjonene Pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak

Nåværende og fremtidig tilbud for voksne. Innhold. Bakgrunn. Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Tilbud i spesialisthelsetjenesten - helseforetak Anne Evjen, lege i spesialisering, Terese Fors, spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, seksjonsoverlege Rehabiliteringsklinikken UNN 05.10.10

Detaljer

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5

Ryggrehabilitering. Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering Side 1 av 5 Ryggrehabilitering Vertebra er latin og betyr ryggvirvel, og det er navnet på denne ryggrehabiliteringen. Rehabiliteringen ble utarbeidet ved poliklinikken i 2003, og er i samsvar med den nasjonale standarden

Detaljer

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet Raskere tilbake i NAV Tron Helgaker Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet NAVs oppfølging av sykmeldte Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder Dialogmøte 1 - innen 7

Detaljer

Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN. Karasjok 23.03.12 Terese Fors

Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN. Karasjok 23.03.12 Terese Fors Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN Karasjok 23.03.12 Terese Fors Faget fysikalsk medisin Fysikalsk medisin omfatter diagnostikk og behandling av sykdommer, skader og funksjonssvikt

Detaljer

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Bakke SMR AS har fra 1/1-11 avtale med Helse Sør Øst om rehabilitering innenfor følgende områder:

Detaljer

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Eli Molde Hagen, dr.med., seksjonsoverlege Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Detaljer

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Ælvespeilet 10 des 2014 Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Raskere tilbake Side 2 NAV Telemark Raskere

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten «Raskere Tilbake» NAV har en rekke tiltak og virkemidler som kan forebygge at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet, og som kan gi personer som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet, muligheten til det.

Detaljer

Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R

Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R Unicare Fram AS Beskrivelse av delytelse R Delytelse R1.1:Arbeidsrettet rehabilitering, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, kartleggings- og vurderingstilbud - dagtilbud Målgruppe/ pasientgruppe a)

Detaljer

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Slagenhetsbehandling i En statusbeskrivelse slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Nasjonale, faglige retningslinjer i behandling og rehabilitering ved hjerneslag: Behandling i slagenhet Reduserer død, alvorlig funksjonshemming

Detaljer

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016

Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset. Ann Merete Brevik 17.03.2016 Medisinske uforklarlige plager og sykdommer Helgelandssykehuset Ann Merete Brevik 17.03.2016 Helseminister Bent Høie Mennesker med ulike former for kroniske utmattelseslidelser såkalte medisinsk uforklarlige

Detaljer

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV

Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Jeg tør, jeg vil, jeg kan! Tilbud og virkemidler i NAV Dagens tema Hva er NAV Virkemidler og tiltak Kvalifiseringsprogrammet Aktuelle tiltak NAV, 18.03.2012 Side 2 Hva er NAV? Arbeids- og velferdsetat

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Arbeidsretta rehabilitering for overvektige ARRO

Arbeidsretta rehabilitering for overvektige ARRO Arbeidsretta rehabilitering for overvektige ARRO Muritunet v/ Anita Dyb Linge DISPOSISJON Litt om Muritunet Om prosjektet ARRO Kven er våre deltakarar? Kva har vi gjort? Kva har vi oppnådd? 1 Ålesund Volda

Detaljer

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 10.02.2012

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 10.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 10.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Bakke SMR AS har fra 1/1-11 avtale med Helse Sør Øst om rehabilitering innenfor følgende områder:

Detaljer

Rehabilitering av sykemeldte med muskel-og skjelettplager. Tilbudenes profesjonssammensetning og deres sammenheng med tilbakeføring til arbeid.

Rehabilitering av sykemeldte med muskel-og skjelettplager. Tilbudenes profesjonssammensetning og deres sammenheng med tilbakeføring til arbeid. Masterihelsevitenskap/selvvalgtfordypning Instituttforhelse/ogsosialfag UniversitetetiStavanger Masteroppgave juni-2013 Eirinn Hopland Rehabilitering av sykemeldte med muskel-og skjelettplager. Tilbudenes

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Haugesund!

Spesialisert rehabilitering i Haugesund! Spesialisert rehabilitering i Haugesund! tilbyr i dag rehabilitering etter avtale med Helse Vest Pr i dag 20 døgnplasser med oppholdstid på 3 til 4 uker. Oppstart 1.oktober 2010 etter anbudsprosess. Vi

Detaljer

Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR. Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017

Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR. Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017 Tilnærming til pasienter med CFS/ME ved RKHR Ved Bjarte Fossen fysioterapeut og Malgorzata P.Tveit lege November 2017 Kort om RKHR. Statistikk. Kartlegging og tilnærming. Erfaringer. Agenda Generelt om

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade

Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Ambulant oppfølging etter traumatisk hjerneskade Maren Beate Hansen Teamkoordinator Master i Rehabilitering/vernepleier Toril Beate Røssvoll Fagkonsulent/spesialergoterapeut MSc Ambulant rehabiliteringsteam

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet

Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet DET ER MANGE SOM HAR OPPLEVD FÅFENGTE UNDERSØKELSER OG UNØDVENDIGE SYKEMELDINGER. VI VIL GI DEG EN ANNEN HISTORIE Å FORTELLE.

Detaljer

HELSE & REHABILITERING

HELSE & REHABILITERING HELSE & REHABILITERING HØYENHALL HELSE & REHABILITERING Vi bidrar til at du får en god hverdag, enten du har behov for opptrening, intensiv rehabilitering eller avlastning. Hos oss er det godt å være til!

Detaljer

Trygg i jobb tross plager

Trygg i jobb tross plager Trygg i jobb tross plager Aage Indahl, Prof Dr.med. Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering Uni, Universitet i Bergen Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

Detaljer

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: 2014/1774/THA004 Dato: 13.10.2014 Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Vedlagt er Nordlandssykehusets høringsuttalelse

Detaljer

Overvektspoliklinikken hva vi kan tilby dine pasienter. Anna Lundgren Lege ved overvektspoliklinikken Sykehuset Østfold

Overvektspoliklinikken hva vi kan tilby dine pasienter. Anna Lundgren Lege ved overvektspoliklinikken Sykehuset Østfold Overvektspoliklinikken hva vi kan tilby dine pasienter Anna Lundgren Lege ved overvektspoliklinikken Sykehuset Østfold Hva er vårt mål? Sammen med pasient finne en sikker vei til vedvarende vekttap. Styrke

Detaljer

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse I Delytelse I 1.6: Lungesykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig!

AKTIV OG LUNGESYK....mer enn du trodde var mulig! AKTIV OG LUNGESYK...mer enn du trodde var mulig! Glittreklinikken er et landsdekkende spesialsykehus for utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med lungesykdom. Vi legger vekt på at du skal

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland

Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS. Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Spesialisert rehabilitering i Rehabilitering Vest AS Rehabiliteringskonferansen 07.08.2012 ved leder Monika M Hillesland Anbudsbasert avtale med Helse Vest 2006 :RHF overtok ansvaret for rehabilitering

Detaljer

Hva er arbeidsrettet rehabilitering?

Hva er arbeidsrettet rehabilitering? Hva er arbeidsrettet rehabilitering? Fagrådet i ARR september 2007 Arbeidsrettet Rehabilitering Definisjon: Tidsavgrensede planlagte prosesser med klare virkemidler og deltagelse i arbeidslivet som definert

Detaljer

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus

Geilomo. en god start på resten av livet. Geilomo barnesykehus Geilomo en god start på resten av livet Geilomo barnesykehus Geilomo er landets eneste spesialsykehus for habilitering av barn og ungdom med astma og andre kroniske lungesykdommer, eksem, allergi og medfødt

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Bergfløtt Behandlingssenter

Bergfløtt Behandlingssenter Bergfløtt Behandlingssenter Innhold 3 Bergfløtt Behandlingssenter Målgruppe Psykoselidelse/schizofreni Tjenester på ulike nivå Brukermedvirkning og samarbeid med pårørende 5 Bergfløtt døgnavdeling Behandling

Detaljer

Døgn eller dag Hva virker best for hvem? 12.06.2014 Monica Eftedal, dr.polit. monica.eftedal@air.no

Døgn eller dag Hva virker best for hvem? 12.06.2014 Monica Eftedal, dr.polit. monica.eftedal@air.no Døgn eller dag Hva virker best for hvem? 12.06.2014 Monica Eftedal, dr.polit. monica.eftedal@air.no Samarbeidspartnere Sykehuset Telemark HF (STHF) AiR Klinikk Regional koordinerende enhet Sunnaas HSØ

Detaljer

Klinikk for Alle Bedrift

Klinikk for Alle Bedrift Klinikk for Alle Bedrift Med riktig behandling kan vi redusere sykefraværet B E H A N D L I N G E R G R A T I S, S Y K E M E L D I N G K O S T E R! Kiropraktoren behandler i stedet for å sykemelde Hodepine,

Detaljer

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Avdeling bedrift og 12-minutteren Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Langtidssykemelding 3% 17% 20% 5% 3% 47% 5% Gastrointestinal Cardiovascular Muscle Nervous Mental Airways Other

Detaljer

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten

Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Medisinsk direktør Fred A. Mürer 21.Januar 2010 Medisinsk direktør Helgelandssykehuset HF Side 1 Helgelandssykehusets rolle i møte med kreftpasienten Arbeidsdeling i Helgelandssykehuset Helgelandssykehuset

Detaljer

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi

Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Prioriteringsveileder - Ortopedisk kirurgi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Fagspesifikk innledning - ortopedisk kirurgi Tilstander i prioriteringsveilederen

Detaljer

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort

Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort Hysnes Helsefort utstansing Hysnes Helsefort vil bidra til å øke din arbeidsevne gjøre deg i bedre stand til å samhandle med ditt nettverk Hvordan oppnå økt arbeidsevne? Fysisk og mental

Detaljer

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013

Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Direktøren Styresak 13-2013 Mulig avvikling av Lødingen Rehabiliteringssenter høsten 2013 Saksbehandler: Elisabeth M Larsen, Tove Beyer Saksnr.: 2013/279 Dato: 06.02.2013 Dokumenter i saken: Trykte dokumenter:

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt for arbeidstakere som er sykemeldte eller har redusert arbeidsevne Historisk sett var arbeidsforhold et kontraktsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, hvor arbeidstakers

Detaljer

Arbeid og psykisk helse

Arbeid og psykisk helse NAV Vestfold Arbeid og psykisk helse - hva kan NAV bidra med? Solgunn Måløy, fylkeskoordinator Arbeid og psykisk helse Elin Hem, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Dette skal vi snakke om: Bakgrunn for satsningen

Detaljer

TVERRFAGLIG RYGGPOLIKLINIKK Nybrottsarbeid av rein glede

TVERRFAGLIG RYGGPOLIKLINIKK Nybrottsarbeid av rein glede Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Ålesund sjukehus TVERRFAGLIG RYGGPOLIKLINIKK Nybrottsarbeid av rein glede Seksjonsoverlege, spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering, Lars Petter Klokk

Detaljer

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse G Delytelse G 1.6: Nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud Målgruppe/

Detaljer

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Rehabiliteringskonferansen 07.08.12 Haugesund Dagfinn Dahle Enhetsleder Terapienhet HSR AS Definisjon Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede,

Detaljer

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland

Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing. Lars Vorland Helse Nord 2016 spesialisthelsetjenestens syn på kommunesammenslåing Lars Vorland Nøkkeltall 2016 Ca 17500 ansatte og vel 18 milliarder i omsetning 60% av kostnadene er lønn Investeringer ca 2 mrd 45%

Detaljer

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord

Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Henvisningsrutiner for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk Helse Nord Hvilket ansvar for tjenester har Helse Nord? De regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for tverrfaglig

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS

ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS ME Mestringskurs Vikersund Kurbad AS Mestringskurs bygger på helsepedagogiske og kognitive tilnærminger som tar sikte på at deltagerne skal lære strategier som mobiliserer egne ressurser. Mestringskurs

Detaljer

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering.

Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering. Raskere tilbake tilbud til pasienter med lettere hodeskade LTBI. November 2016 Randi Wikran Schreiner Pasientgruppen Bakgrunn og rammene Teamet Tilbudet

Detaljer

Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR. Et arbeidsrettet tilbud som virker -kompetanse og samhandling Caroline Torskog Seksjonsleder

Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR. Et arbeidsrettet tilbud som virker -kompetanse og samhandling Caroline Torskog Seksjonsleder Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR Et arbeidsrettet tilbud som virker -kompetanse og samhandling 17.03.16 Caroline Torskog Seksjonsleder Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk - ARR Oppstart

Detaljer

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019

Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 12-2015 Regional plan for revmatologi 2015-2019 Formål Regional plan for revmatologi i Helse

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi Helse Nord RHF Sjøgate 10 8038 Bodø postmottak@helse-nord.no Deres ref.: Vår ref.: 2013/3742-6 Saksbehandler/dir.tlf.: Einar Bugge, 777 55850 Dato: 15.12.2014 Høringssvar - Regional plan for plastikkirurgi

Detaljer

Fastlegen i dialog med arbeidsgiver - Hvordan er det i praksis? Kenneth Sagedal 13032012

Fastlegen i dialog med arbeidsgiver - Hvordan er det i praksis? Kenneth Sagedal 13032012 Fastlegen i dialog med arbeidsgiver - Hvordan er det i praksis? Kenneth Sagedal 13032012 Fastlege i Bærum, praksis i Sandvika Universitetslektor (praksislærer) ved UiO Sosiallege i Bærum kommune Tidligere

Detaljer

Frisklivssentralen i Tromsø

Frisklivssentralen i Tromsø Frisklivssentralen i Tromsø Helseutfordringene før-nå Fortid: Infeksjonssykdommer utgjorde hoveddelen av sykdomsbyrden. Helseutfordringene før-nå Nåtid: Ulykker, hjerte/kar, kreft, KOLS, og diabetes og

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Tryg Tilbake. Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke

Tryg Tilbake. Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke Tryg Tilbake Vi hjelper deg tilbake til jobb etter en alvorlig ulykke Kom trygt tilbake på jobb Når du er dekket gjennom en personforsikring i Tryg, vil du alltid bli møtt av erfarne og dyktige skadebehandlere

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning - revmatologi Fagspesifikk innledning - revmatologi Tradisjonelt omfatter revmatologi inflammatoriske

Detaljer

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse

Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi. Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Samhandling. Hvordan gjør vi det i Nordland? Helse Nords Diabetesstrategi Tor Claudi overlege Nordlandssykehuse Utviklingstrekk diabetes Økningen av forekomsten av type 2-diabetes er dramatisk Behandlingen

Detaljer

FYSIOTERAPI FOR ELDRE

FYSIOTERAPI FOR ELDRE FYSIOTERAPI FOR ELDRE Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Hva forventer smertepoliklinikkene av allmennlegene?

Hva forventer smertepoliklinikkene av allmennlegene? Hva forventer smertepoliklinikkene av allmennlegene? Gunnvald Kvarstein Professor UIT, overlege UNN (OUS) TIRSDAG 21.10 KL 15.50-16.20 Omfanget av problemet langvarig smerte? «50 % av voksne personer som

Detaljer

Mot et hav av muligheter

Mot et hav av muligheter Arbeidsrettet rehabilitering og forskning hånd i hånd Hysnes Helsefort Mot et hav av muligheter Emnekurs Sammensatte lidelser, 3. og 4. april 2013 Hanne Tenggren og Petter Borchgrevink, Agenda - ARR ved

Detaljer

Sørlandets rehabiliteringssenter

Sørlandets rehabiliteringssenter Sørlandets rehabiliteringssenter 5. desember 2016 Daglig leder Reidun Meberg Agenda Hva kan Sørlandets rehabiliteringssenter tilføre... Hvilke tilbud er aktuelle for Listerkommunene å benytte Hvem er vi

Detaljer

Prioriteringsveileder - Revmatologi

Prioriteringsveileder - Revmatologi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder - Revmatologi Publisert 27.2.2015 Sist endret 20.8.2015 Om prioriteringsveilederen Prioriteringsveileder - Revmatologi Sist oppdatert 20.8.2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER

REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER 17-18 Nordlandssykehuset REHABILITERING, SAMARBEID OG MULIGHETER Utdanningsprogram innen rehabilitering og andre nevrologiske tilstander FORORD: Nye Nordlandssykehuset, Vesterålen ble ferdigstilt og tatt

Detaljer

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen Alle faggruppene jobber i tverrfaglige team, men har særlige ansvarsområder ut fra sin fag-profesjon. Legespesialist:

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse E

Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse E Ringen Rehabiliteringssenter AS Beskrivelse av delytelse E Delytelse E 1.8: Kreft, unge voksne 18-30 år, voksne over 30 år, gruppebasert tilbud - døgntilbud Målgruppe/ pasientgruppe a) Diagnosegruppe/tilstand

Detaljer

Sunnaas sykehus Frank Becker

Sunnaas sykehus Frank Becker Sunnaas sykehus Frank Becker Seksjonsoverlege, førsteamanuensis Sunnaas sykehus Seksjon hjerneskader Universitetet i Oslo Institutt for klinisk medisin Noen fakta 159 senger, fordelt på Nesodden og Askim

Detaljer

Status og veien videre for fagområdet Arbeid og helse. Håkon Lund, Helsedirektoratet

Status og veien videre for fagområdet Arbeid og helse. Håkon Lund, Helsedirektoratet Håkon Lund, Helsedirektoratet Tromsø, 10. november 2017 Utgangspunkt Sterkt kunnskapsgrunnlag for å kunne si at å være i arbeid er viktig for helsea «Arbeid og aktivitet er for de aller fleste helsebringende

Detaljer

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Ann Merete Brevik Samhandlingsreformen og rehabilitering Lite om habilitering og rehabilitering Mye fokus på forebygging og eldrehelse

Detaljer

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud.

NAV og legenes rolle. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. NAV og legenes rolle v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Anne Ovenstad Lohne, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Buskerud. Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv

Detaljer

ibedrift Nordland Bedre egenmestring av helseplager og forsterket IA-arbeid Aktiv samhandling mellom arbeidstaker, arbeidsplass, helse og NAV

ibedrift Nordland Bedre egenmestring av helseplager og forsterket IA-arbeid Aktiv samhandling mellom arbeidstaker, arbeidsplass, helse og NAV ibedrift Nordland Bedre egenmestring av helseplager og forsterket IA-arbeid Aktiv samhandling mellom arbeidstaker, arbeidsplass, helse og NAV Anders Bergkvist, Teamsjef Valnesfjord Helsesportssenter Arbeid

Detaljer

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø

Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014. Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø Regional nettverkskonferanse CFS/ME 12. og 13. november 2014 Terese Fors, overlege Rehabiliteringsklinikken, UNN Tromsø 2009 o Oppdragsdokument fra Helse Nord til Rehab.klinikken om å gi et regionalt utredningsog

Detaljer

Tilbud til voksne med Cerebral parese

Tilbud til voksne med Cerebral parese Tilbud til voksne med Cerebral parese Seksjon for vurdering og oppfølging (VO) Sunnaas sykehus HF Petra A Nordby, fysioterapeut Susanne Følstad, ergoterapeut 1 Seksjon for vurdering og oppfølging 19 senger

Detaljer

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser

HVEM - HVA - HVORdan. Angstlidelser HVEM - HVA - HVORdan Angstlidelser Hvem kan ha nytte av Angstavdelingens tilbud? Angstavdelingen henvender seg først og fremst til personer med følgende lidelser: Panikklidelse/Agorafobi Sosial fobi Tvangslidelse

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

VELKOMMEN til hjerterehabilitering

VELKOMMEN til hjerterehabilitering VELKOMMEN til hjerterehabilitering Trenger du hjelp til å komme tilbake i arbeid? Er du redd for å være i fysisk aktivitet? Trenger du hjelp til vektreduksjon? Ønsker du å lære om hjertevennlig kosthold?

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Foto: Mona Stedenfeldt

Foto: Mona Stedenfeldt Foto: Mona Stedenfeldt Tjenesten ble etablert i 2006 som det første av sitt slag i Norge. Vi er en tverrfaglig kompetansetjeneste innen urin - og avføringsinkontinens, samt komplekse bekkenbunnsdiagnoser.

Detaljer

Handlingsplan for dystoni

Handlingsplan for dystoni Handlingsplan for dystoni Juli 2012 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Handlingsplan for dystoni Dystoni er en betegnelse for ulike tilstander som kjennetegnes

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR PROGRAMTEORI. Møteplassen 26/27.08.15 Line Fornebo Teamleder

Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR PROGRAMTEORI. Møteplassen 26/27.08.15 Line Fornebo Teamleder Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR PROGRAMTEORI Møteplassen 26/27.08.15 Line Fornebo Teamleder Oppstart september 2012 Bemanning - tverrfaglig team Teamleder 60 % Arbeidskonsulent 2 x 50 % Lege

Detaljer

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan.

Individuell plan. Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Individuell plan Ta med individuell plan når du skal til lege / sykehuset. Gi beskjed til lege / sykepleier om at du har individuell plan. Informasjon til pasienter, pårørende og helsepersonell om Individuell

Detaljer

MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes

Detaljer