Med NTL Skatt i sekken side 10-11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med NTL Skatt i sekken side 10-11"

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 4 Desember 2009 Til topps Med NTL Skatt i sekken side Portrettet Side 4 Folkeregisteret i utvikling Side 6 Likestillingsnestor takker av Side 20

2 NTLSKATT Nummmer 4 - Desember 2009 leder Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk Sheila Hegge Olsen LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Lisbeth Kvalvik Redaksjonen avsluttet 24. november 2009 Neste nummer Mars 2010 Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Med fotball som livsstil 6 Spennende konferanse 7 Hva skjer i SSØ 8 Skatteopplysningen 9 Folkeregisteret i utvikling 10 Reisebrev fra Peru 13 Konferansetur til København 14 Historisk tilbakeblikk 15 Stemningsrapport 16 Kort sagt 17 Fritt Ord 18 Sudoku 19 KontaktOss 20 Likestillingsnestor takker av Hovedtariffoppgjøret 2010 I høst har det vært gjennomført tariffkonferanser i LO Stats regi med fokus på neste års hovedtariffoppgjør. Tariff har også vært tema på mange av NTL Skatts konferanser i høst. LØNNSTILLEGG. Hovedtariffoppgjøret består av flere elementer; et sentralt oppgjør, eventuelle justeringsforhandlinger og eventuelle lokale forhandlinger. Oppgjøret dreier seg om mer enn lønn. I tillegg nevnes fellesbestemmelsene som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i staten. Selv om den nye finansministeren prøver å holde på pengesekken og oppfordrer til moderasjon, er det ingen tvil om at både våre og øvrige LO-medlemmer i offentlig sektor har forventninger til oppgjøret. Det har alltid vært slik at tariffoppgjøret i det såkalte «frontfaget» - konkurranseutsatt industri - i stor grad avgjør hvor stor rammen for oppgjøret i offentlig sektor skal være. I de siste oppgjørene har partene vært enige om at lønnsetterslepet i offentlig sektor skal kompenseres. LIKELØNN. Det blir spennende å se hvordan partene i hovedtariffoppgjøret vil håndtere likelønnsaspektet samt kravene i forbindelse med dette. Oppfølging av likelønnskommisjonens anbefalinger om blant annet å rette opp lønnsmessige skjevheter pga kjønn er viktig. Men hvordan dette skal gjøres er en annen diskusjon. Det er ikke avklart om det skal settes av en egen pott til likelønnstiltak, eller om dette må tas av den ordinære potten til for eksempel lokale forhandlinger. I Skatteetaten og SSØ har vi forholdsvis små kjønnsrelaterte lønnsmessige skjevheter. Etter NTL Skatts mening må dette uansett bety at man fokuserer på kjønnsforskjeller for hele stillingsgrupper, slik at alle innenfor disse gruppene blir omfattet. LOKALE FORHANDLINGER. Det vil nok helt sikkert bli avsatt midler til lokale for handlinger i Vi mener det er viktig at alle grupper har en reell mulighet til å konkurrere om lokale tillegg. Dette må tydelig framgå av de anbefalingene og føringene arbeidsgiver sender forhandlingsstedene. Ved de neste lokale forhandlingene må de store eksisterende utilsiktede lønnsforskjellene reduseres. Å rette opp lønnsforskjeller mellom medarbeidere med samme oppgaver er viktig. Dette uansett om disse er historisk betinget eller skyldes forskjeller i avlønningen av nytilsatte og medarbeidere som har vært ansatt i etaten i en årrekke. Arbeidsgiver må i mye større grad verdsette den realkompetansen medarbeiderne i etaten har. Dette må gjenspeiles i de lokale lønnsforhandlingene. Stein Thorvaldsen Sjekk vår hjemmeside

3 HurtigINFO Siden siste utgave av bladet, har NTL Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 24/09: Møte i Skatteopplysningen 24. september 25/09: Møte i SKD om sourcingstrategier 26/09: Statsbudsjettet /09: Møte om SL system for ligning 28/09: Høring i Finanskomiteen 29/09: Fellesmøtet i SKD november 30/09: Møte i Skatteopplysningen 18. november Får du ikke tilsendt NTL Skatt s infoer? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/lokalavdeling, eller send en e-post til: Du kan også finne disse på kontrollinfo Følgende utgaver av Kontrollinfo er sendt ut: 10/09: Statsbudsjettet 2010: Regjeringen styrker kampen mot skatteunndragelser Mer rettferdig formuesverdsetting av boliger Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2010 DIKT Givende dager Givende dager er dager du gir av deg selv til dem du møter på din vei. Du gir av din tid. Du deler din erfaring. Du forærer av empati og nestekjærlighet. Ei gir du for å få eller oppnå, men rett og slett fordi du evner og gjerne vil at din neste skal vokse, trives og lykkes ved å få det til. RedaktørEN Den søte førjulstid... Det nærmer seg slutten av et år som vil gå over i historien som året forut for at ROS er virkelig implementert. Vel vi får se? årstiden tatt i betraktning har det på mine kanter av landet virkelig vært fint utover senhøsten. Vi har likevel så smått fått stifte bekjentskap med den første snøen. Den kom like ventet, men også like plutselig som den har for vane hver høst. Og det sedvanlige skjer; første frykten oppstår hvis bilen ikke er skikkelig skodd i tide! Tør jeg kjøre selv eller skal jeg sitte på med naboen? For sent på jobb kommer jeg uansett. Lokalradioen sender sine muntre toner utover, bare av og til avbrutt av trafikkmeldinger som melder om køer, utforkjøringer, forsinkede fly og ikke minst tog. Trafikkaos! Joda, vi vet den kommer hvert år. Høst etter høst, men så er det vel som alltid; hvem husker snøen som falt i fjor? Neste år skal jeg starte forberedelsene så snart vi passerer september, kanskje? Uten å dvele vesentlig lengre med denne snøen, så har liksom smaken av det første snøfnugget på tunga liksom noe magisk over seg. Og vi skal ikke stikke under stol at det medfører at en lang og mørk høst går mot slutten og alt blir så hvitt og rent. Vi skal etterhvert begi oss inn i den såkalte søte førjulstid med adventstemning og juleforberedelser. Og etter å ha strevet mer enn godt gjør i denne hektiske tiden senker julehøytiden seg over bygd og by. Og vi får hver for oss får forsøke å feire jul på den ene siden og å slappe av på den andre side. Det står et nytt og ubrukt år 2010 foran oss. Vi kan liksom bare ane hva det kommer til å bringe, men alle har vi vel håp om at vi fortsatt skal ha gode og attraktive arbeidsplasser å gå til og spennende og utfordrende oppgaver å løse. Vedlagt denne utgaven følger vår kalender for 2010, og den henleder oppmerksomheten på at NTL Skatt i 2010 feirer sitt 10 års jubileum. Det er10 år siden sammenslåingen i hektiske marsdager i I tillegg til en smule markering av jubileet skal også nevnes at i 2010 avvikler landsforeningen sitt representantskapsmøte. Dette betyr at alt fra begynnelsen av vil mye av ressursene medgå til å planlegge gjennomføringen av ovennevnte aktiviteter. Tenkte også ved denne korsvei å ta med en historie fra Innherred. Passe vel godt i mørketida! Det va kjærringa som sa te kaill n at no er det på tide du kjøpe nye gardiner til soverommet fer kvar kveld når jeg kler av meg fer å lægg meg så merker jeg at naboen sjer på meg. Hvorpå mannen repliserte at hi n først sjett dæ så kjøpe n vel gardina sjøl. Så gjenstår det for meg, bladfyken, å ønske dere alle sammen en riktig fredfull og god jul og ta vare på dere selv. Over i 2010 står også utfordringene i kø, må vite! Desember 2009 NTLSKATT 3

4 Portrettet Med fotball som livsstil NTL Skatt har tatt en prat med vår alltid engasjerte medlem Ray Tørnkvist (47) ved Skatteopplysningen i Skatt øst i Oslo. Ray som også er ny varahovedtillitsvalgt for NTL Skatt i Skatteopplysningen, er på fritiden en ivrig fotballsupporter, ikke minst av engelsk fotball. STEIN THORVALDSEN (tekst og foto) Hvordan trives du i jobben ved Skatteopplysningen? Arbeidet ved Skatteopplysningen er interessant, variert og med veldig gode kollegaer her i Oslo. Jeg startet i jobb i Skatteetaten for 20 år siden ved Oslo ligningskontor på Tøyen, og min jobb var da å stå for utkjøring av kofferter med dokumenter til overligningsnemnda. Så bar det etter hvert videre til jobb ved postavdelingen i tre år, før SIS var neste stopp fram til Bodde og jobbet et år i England for Sponsorservice. Etter hjemkomst startet jeg på det nyopprettede telefonsenteret, og jeg har siden den gang vært her ved dette som senere har blitt til Skatteopplysningen. Du har overtatt som varahovedtillitsvalgt på landsbasis for NTL Skatt i Skatteopplysningen. Hvilke forventninger har du til denne funksjonen? Jeg ser fram til bl.a. å kunne påvirke utviklingen i Skatteopplysningen og jobbe for gode arbeidsvilkår for medlemmene som jobber der. Det skal bli spennende å delta i møtene sentralt med arbeidsgiver, sammen med hovedtillitsvalgt Grethe Ugland og Erling Broen fra NTL Skatt. Jeg vil i starten lene meg mye på disse to rutinerte tillitsvalgte. Ray roser tidligere varahovedtillitsvalgt Sissel Smeby, som han mener har gjort en fantastisk jobb for sine medlemmer og som gir han mange gode råd på veien. Når det gjelder saker så er det mye å ta tak i. Hva kan vi for eksempel i fellesskap gjøre for å få ned sykefraværet, uten å Ray Tørnkvist ved Skatteopplysningen i Skatt øst i Oslo. tråkke på eller støte noen? Dette er jo et hett tema om dagen som alle er opptatt av, og som både arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstager kan løse i felleskap. Viktig med organisering. Ray som også er lokalt verneombud og medlem av arbeidsmiljøutvalget i Skatteopplysningen, er meget opptatt av at unge nye medarbeidere i etaten organiserer seg, og gjerne i NTL Skatt. Disse har før de kommer i jobb ofte ikke det samme forholdet til organisasjonenes viktige rolle og tillitsvalgtes jobb. Det er viktig med et godt tillitsvalgtapparet og en god vernetjeneste, slik at man får til gode og trygge arbeidsplasser og får det beste ut av medarbeiderne. Jeg er fra en arbeiderfamilie med oppvekst på Manglerud, og vet historien om fagforeningsarbeidet, og rettighetene som er kjempet for i alle år, der velferd og arbeid for alle har stått på dagsorden. Dette er en like viktig historie som krigshistorien. Tror ikke alle vet hvor mye fagforeningen har betydd for det enkelte individ og livsløp de siste 110 årene. Lidenskapelig fotballinteresse. Du er også kjent som en lidenskapelig fotballinteressert person, bl.a. med mange verv innen supporterunionen i britisk fotball Norden og fan av engelsk fotball og spesielt Leeds United. Hvor mange fotballbaner har du vært på, som på fotballspråket kalles «groundhopping»? Jeg har nå rundet 600 baner i Europa, herav 359 baner i England. Jeg har vært på baner rundt om på de britiske øyer, Tyskland, Nederland, Frankrike, Belgia, Danmark, Sverige og Italia. Den veldige fotballinteressen skriver seg fra 70-tallet og fra tippekampene på NRK på lørdagsettermiddagene. Interessen for internasjonal fotball kom da min far er meget opptatt av tysk fotball, og her har jeg vært på 98 kamper på 92 baner. Bayern Munchen er favorittlaget der. Jeg er i dag styremedlem i supporterunionen for britisk fotball, og styremedlem i Leeds United supporterklubb i Norge. Av alle berømte Leeds-spillere på de gamle storlagene, mener jeg at Joe Jordan var den beste. Han var ikke de som stjal de store overskriftene, men «sloss» for lagkameratene og scoret for Skottland i tre VM på rad. Jeg skriver også jevnlig for fotballbladet Josimar med fast spalte. Dette er et blad som tar litt mer utgangspunkt i internasjonal fotball. Bladet kommer en gang pr måned. Skriver fast også for Groundhopper.no. Har også bidratt en del til TIPS, lokalaviser og andre media gjennom årene. Er også regelmessig gjest i FK fotball på P3, og Canal plus samt Viasat sine sendinger 4 NTLSKATT Desember 2009

5 Statsbudsjettet I Finanskomiteen Hvordan mener du kvaliteten på norsk fotball, for eksempel tippeligaen, er i forhold til lagene og ligaen i England? Kvaliteten er ikke så ille. Den var nok bedre før men da forbeholdt Rosenborg som var et fantastisk lag, og som sammen med Drillos høynet det Norske nivået nesten til toppen. Får vi litt mer bredde nå slik som Sandefjord og Odd har bidratt til med små resurser sammenliknet med de «store» klubbene, blir det bedre. Vil nesten velge å tro mulighetene er større med finanskrise i klubbene da fordelingen blir mer rettferdig. Spennende og følge Aalesund nå og se hva de får til med «full brakke» på hver kamp også ute i Europa. Sammenlignet med England er vel topplagene på Championship nivå (nest øverste), da tempoet og taklingene i Britisk fotball er raskt og knallhardt. Danmark er litt foran oss i Norden men vi slår Svenskene både på kvalitet og underholdning. Mitt lag Skeid holder nok nivå med Aldershot og Grimsby i league 2 (div 4 på øyriket), mens klubben jeg spilte for Lyn kanskje ikke er mer når dette står på trykk svarer Ray ironisk! Hva er ditt ønske for året 2010 både privat og i jobbsammenheng? Privat er det å ha god helse, gå på jobb hver dag og at familien og alle rundt meg har det bra. Håper jo også selvsagt at Leeds United rykker opp denne sesongen. Når det gjelder jobb så står vi nok framfor store utfordringer i henhold til service og læring samt de sakene jeg har nevnt tidligere i artikkelen. Tror med det miljøet vi har på min arbeidsplass vil dette gå kjempefint. Arbeid i fagforeningen og læring her er også en primæroppgave da dette kommer alle til gode over tid, og budskapet mitt er trygghet, trivsel, samarbeid med ledelsen og selvsagt ansvar for eget arbeide, der hver medarbeider har plikt til bidra til et godt arbeidsmiljø. Og det er noe vi har lært som NTL medlem avslutter en storfornøyd Ray Tørnkvist, som ser fram til spennende utfordringer i jobb og tillitsverv i I forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2010 for Skatteetaten var NTL Skatt ved Bjørn Ove Hersdal og Bente N. Holt sammen med NTL på offisiell høring i Stortingets finanskomité. STEIN THORVALDSEN (tekst) I høringen argumenterte Bjørn Ove og Bente godt for våre synspunkter og krav. Begge synes at Finanskomiteen medlemmer var lydhøre overfor NTL Skatts synspunkter. NTL Skatt vil følge opp dette arbeidet, bl.a. med anmodning om et møte med den nye finansministeren og politisk ledelse i Finansdepartementet. Når det gjelder selve budsjettforslaget er NTL Skatt tilfreds med og mener det er viktig at Skatteetaten får øremerkede midler til blant annet bekjempelse av skattekriminalitet og styrking av innsatsen overfor utenlandske borgere. Tiltak mot skatteunndragelser. Regjeringen fremmer flere av forslagene som Skatteunndragelsesutvalget la fram i NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser. De viktigste forslagene som Regjeringen fremmer nå, retter seg mot bruken av kontanter. Svart omsetning skjer i stor utstrekning gjennom bruk av kontanter. Betaling via bank gjør transaksjonene sporbare og dermed vanskeligere å skjule. Regjeringen foreslår derfor flere tiltak som skal bidra til at en større del av betalingene går gjennom banker og andre finansinstitusjoner. Regjeringen foreslår også å følge opp enkelte andre av utvalgets forslag. Økokrim får blant annet en utvidet adgang til å videreformidle til skatteetaten og toll- og avgiftsetaten opplysninger om mistenkelige transaksjoner som Økokrim har mottatt etter hvitvaskingsloven. Se nærmere om disse tiltakene i vår Kontroll-info nr.10/2009. Stramt driftsbudsjett. Når det gjelder driftsbudsjettet for 2010, uttaler Bente at de øremerkede midlene ikke vil løse etatens utfordringer når det gjelder kortere saksbehandlingstider og høyere kvalitet i oppgaveløsningen. I tillegg til å bruke ressurser på utvikling av IT-systemer, må det foretas en vesentlig styrking av Skatteetatens driftsbudsjett mener Bente. Dette er også nødvendig dersom etaten skal kunne utføre jobben med å sikre et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. NTL Skatt uttalte i møte med Finanskomiteen også at det etter vår mening er ikke er omstilling alene, men manglende ressurser som er hovedårsaken til de varierende resultatene for 2008 som er påpekt i Statsbudsjettet i omtalen av Skatteetaten. Ny formuesverdsetting av boliger. I statsbudsjettforslaget for 2010 kommenterer regjeringen at ligningsverdiene av bolig i dag utgjør en stor svakhet i formuesskatten. Nye boliger får gjerne fastsatt ligningsverdien til 30 prosent av det eieren har betalt for bygning og tomt. Eldre boliger har ofte vesentlig lavere ligningsverdier. Om lag 5 prosent av eneboligene anslås å ha en ligningsverdi under 5 prosent av omsetningsverdien (2007-tall). Særlig dyre boliger i sentrale strøk kan ha svært lave ligningsverdier i forhold til omsetningsverdien. Hovedelementene i forslaget er et enkelt, arealbasert system for å verdsette alle boliger unntatt fritidseiendom, våningshus og boliger i utlandet. Det etableres en sjablon for kvadratmeterpriser som varierer med boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse og type (enebolig, småhus eller leilighet). Sjablonen baserer seg på prisstatistikk for omsatte boliger og oppdateres årlig. Boligeierne vil kun måtte rapportere boligens areal, byggeår og eventuelt boligtype én gang. For boligselskap vil selskapet være ansvarlig for rapporteringen. Så gjenstår å se hvordan Skatteetaten reelt sett rustes opp til å klare alt det merarbeid etc. som dette forslaget medfører, og hvor bedre og mer rettferdig den nye boligverdsettingen vil bli. NTL Skatt følger dette arbeid overfor Skattedirektoratet. Bente N. Holt. Bjørn Ove Hersdal. Desember 2009 NTLSKATT 5

6 Konferanse SSØ og Skatteetaten Spennende konferanse I slutten av september arrangerte NTL Skatt en spennende konferanse for våre medlemmer i Skatteetaten som jobber med lønn og regnskap, og for medlemmer i SSØ (senter for statlig økonomistyring) som jobber opp mot Skatteetaten. INGRID SØLBERG (tekst) Stein thorvaldsen (foto) Direktøren for SSØ, Marianne Andreassen, innledet på en engasjert måte innen temaet «Mål og resultatstyring». Hun la spesielt vekt på gode og dårlige styringsmetoder. Det ble satt fokus på hva slags styringsinformasjon som er best egnet for å ivareta det offentliges formål. Andreassen framholdt at effektivitet både er et mål og en verdi i statsforvaltningen. Hun ga også uttrykk for at effektivitet ikke er ensbetydende å gjøre «mer for mindre», men at det er enten kostnadsbesparelser og/eller bedre kvalitet. Marianne Viken innledet om SSØ s prosjekt om bedre analyse og styringsdata i Staten (BASIS prosjektet). Prosjektet omhandler innføring av periodiseringsprinsippet som standard for regnskapsføring i Statlige virksomheter. De virksomhetene som har deltatt i pilot prosjektet har gitt tilbakemelding om at regnskapsinformasjon hovedsaklig benyttes til sammenligning over tid, nøkkeltallsmåling, kostnadskontroll og budsjettoppfølging. Viken hevdet at det medfører relativt lave kostnader å ta i bruk periodiseringsprinsippet, men at det er en stor utfordring å ta i bruk regnskapsinformasjonen til bedre virksomhetsstyring. Samarbeidsformer. På konferansens andre dag hadde forsamlingen besøk av regiondirektør Rolf Christiansen fra SSØ i Drammen. Han redegjorde for samarbeidsformer mellom Skatteetaten/SITS (Skatteetatens IT og servicepartner) og Fra venstre: Marianne Viken, SSØ, Ingrid Sølberg og Marianne Andreassen, SSØ. Rolf Christiansen og Ole Rolstad. SSØ. Han kom inn på SSØ sin visjon og mål; å bidra til effektiv ressursbruk i staten ved å tilrettelegge for god økonomistyring og levere økonomitjenester til statlige virksomheter. Han presiserte at grunnlaget for kontrakten mellom SSØ og Skatteetaten er en avtalt arbeidsdeling, også på hvert tjenesteområde. SSØ har tett kontakt og oppfølging av kundeforholdet med Skatteetaten. Kundeundersøkelser viser en økende grad av kundetilfredshet, men at det er rom for forbedringer. SSØ må balansere hensynet til direkte gevinster gjennom standardiserte fellesløsninger mot behovet for spesialtilpassede løsninger i den enkelte statlige virksomhet. Dette og hvilket servicenivå skal SSØ ha overfor Skatteetaten, var spørsmål han mente må diskuteres nærmere i tiden framover. Rolstad orienterte. Leder for SITS/ virksomhetstjenester/lønn og regnskap Ole Rolstad orienterte om bakgrunnen for opprettelsen av enheten på Lillehammer tidligere kalt SØ. Den ble opprettet for å utføre en sentralisert og helhetlig tjeneste og drift for Skatteetaten på lønns- og regnskapsområdet. Tjenesten er nå blitt landsdekkende på både regnskap og lønn, og er nå organisert inn under SITS. Han kom videre inn på ulike forhold rundt samarbeidet med SSØ. Evalueringen av konferansen viser at deltakerne mente den hadde vært nyttig, ikke minst for å få bedre innsikt i hva Skatte etaten/svøp og SSØ jobber med, og samarbeidet dem i mellom. 6 NTLSKATT Desember 2009

7 NTL SSØ Hva skjer i SSØ GEIR KNUTSEN (tekst) Stein Thorvaldsen (foto) NTL-avdelingen i SSØ hadde fra 30. september til 1. oktober konferanse med årsmøte. Vi ble til slutt 16 stk som var på årsmøte i Møllergata 10 i Oslo. Første dagen hadde vi spennende temaer med innlegg fra både SSØ og NTL sentralt. Først ute var Sture Stokland, som er forbundssekretær i forhandlingsavdeling i NTL gruppe stat. Han tok for seg tariffoppgjøret for Denne prosessen er allerede i gang med tariffkonferanser over hele landet. Her vil lokalavdelingen få mulighet til å spille inn saker de mener er viktig eller forslag til endring i tariffavtalen. Videre snakket han om den nye pensjonsordningen som også er blitt mye omtalt i forskjellige fora. Vi hadde også invitert vår tidligere personalsjef i SSØ, Christian Rafn. Han snakket om medbestemmelse og samarbeid mellom fagforening og lokal ledelse. Et spennende tema der vi internt i SSØ har mye å jobbe med ennå. Styret vil også jobbe med å få til en felles konferanse for alle ledere i SSØ, slik at alle har samme forståelse om hovedavtalens spilleregler på dette området. Årsmøtet. Årsmøtet ble ledet av Bente Holt fra NTL Skatt sentralt som dirigent. Det var noen kommentarer til årsberetning, denne er sendt til alle plasstillitsvalgte. Vi har til nå hatt dispensasjon i forhold til årsmøtesyklusen. Det vil si at vedtektene fra NTL sier at årsmøte skal gjennomføres innen 1. kvartal (altså innen utgangen av mars) Årsmøtet vedtok at det nye styret, samt valgkomite og revisor skal sitte til medio mars 2011 for å komme inn i rett syklus. Videre vedtok årsmøtet at budsjett og aktivitetsplan vil styret behandle etter fullmakt. Vi håper å få gjennomført et styremøte før jul. Følgende styre ble valgt for perioden september 2009 til mars 2011: Leder/Hovedtillitsvalgt: Geir Knutsen, SSØ Kristiansand Det nye styret i NTL SSØ: Fra venstre: Torunn Sollie, Sanne Sagfjæra, Geir Knutsen, Aud Norheim og Jan Bjørn Mortensen. Kirsti Nessjøen og Marianne Johansen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Sekretær: Kristi Nessjøen, SSØ Stavanger Kasserer: Aud Norheim, SSØ Tromsø Studieleder: Marianne Johansen, SSØ Hamar Styremedlem/verveansvarlig: Sanne Sagfjæra, SSØ Trondheim 1. varamedlem: Torunn Sollie, SSØ Stavanger 2. varamedlem: Jan Bjørn Mortensen, SSØ Sentralenheten Revisorer: Lisbeth Lislelid, SSØ Drammen Torill Andersen, SSØ Drammen Valgkomite: Evy LePage, SSØ Kristiansand Torunn Eikeland Sollie, SSØ Stavanger Jeg vil takke spesielt Thor S. Thorkildsen for den perioden han har vært medlem av styret i NTL SSØ. Aktiviteter i Aktivitetsplanen for 2010 er under utarbeidelse. Mange utfordrende og spennende saker vil det bli i løpet av neste år. Hovedfokuset vil nok bli tariffoppgjøret. Men det skjer også andre ting. Blant annet er NTL Skatt 10 år og det vil markeres i mars. NTL SSØ skal også delta på representantskapsmøtet i NTL Skatt og i begynnelsen av november avholdes landsmøtet til NTL. Tariffoppgjøret Jeg var på tariffkonferanse i Sandnes i regi av LO stat for Rogaland og Agderfylkene. Det synes å bli et interessant oppgjør i Mange forbund vil nok kjempe for likelønn og at de lavlønte gruppene skal heves. Mange forbund vil også legge vekt på at det sentrale oppgjøret skal gi størst mulig generelt tillegg til alle, og at potten til det lokale oppgjøret ikke skal være så stor. Men lokalt oppgjør vil det nok uansett bli. Jeg vil samle både styret og alle plasstillitsvalgte i september 2010 til lønnsutvalg der vi skal gå igjennom alle krav og legger en strategi for det lokale lønnsoppgjøret i SSØ. Andre saker. SSØ-budsjettet for 2010 er snart klart og det vil bli noen utfordringer i forhold til at budsjettet ser noe strammer ut. NTL SSØ har kommet med innspill og kommentarer, også lokalt. Det har nok vært vanskelig noen plasser å få til drøftninger med lokal ledelse. Oppgraderingen av SAP er dessverre utsatt og vil ikke bli gjennomført før på nyåret, så vinteren/våren kan nok bli travlere for noen. Jeg vil fortsatt kjempe for at våre seniorer skal få flere seniordager utover de 8 man har tariffestet. Mange av våre seniorer sitter på verdifull kompetanse og da må vi bruke seniordager slik at vi kan tilrettelegge arbeidet bedre for at de skal bli. Jeg legger også opp til at vi skal arrangere flere arbeidsplassbesøk/dagskonferanser på regionkontorene. Desember 2009 NTLSKATT 7

8 Skatteopplysningen Skatteopplysningen NTL Skatt avholdt i midten av oktober en vellykket konferanse i Oslo for tillitsvalgte og vernetjeneste i Skatteopplysningen, der vi også hadde med deltakelse fra sentralbordtjenesten. STEIN THORVALDSEN (tekst) Erling broen (foto) Direktør Ove Nyland gjestet konferansen, som hadde utviklingen av og status for Skatteopplysningen og sentralbordtjenesten som hovedtema. Likeledes ble det diskutert rundt arbeidet med en overordnet personal- og lønnspolitikken i etaten, der NTL Skatts nestleder Bente N. Holt innledet om arbeidet Grethe Ugland hovedtillitsvalgt i NTL Skatt. Direktør ved Skatteopplysningen Ove Nyland. så langt. Dette dannet en fin overgang til temaet om status for arbeidet med en lønnspolitikk i Skatteopplysningen og sentralbordtjenesten. Forbundssekretær Sture Stokland orienterte forsamlingen om hovedutfordringene foran hovedtariffoppgjøret neste år, bl.a. med hvordan oppfølging av Likelønnskommisjonens rapport om likelønn kan skje i staten. Konferansen diskuterte også viktigheten av verving av nye medlemmer og medlemspleie. Medlemsmøter, arbeidsplassbesøk og halvdags/dagskonferanser er viktige tiltak for å holde kontakten med medlemmene i Skatteopplysningen og sentralbordtjenesten. Selvsagt i tillegg til god informasjon. Det er også viktig med god kontakt mellom våre tillitsvalgte og vernetjenesten, og ikke minst god kontakt med NTL Skatt sentralt og regionalt. På konferansen ble Grethe Ugland gjenoppnevnt/valgt som NTL Skatts hovedtillitsvalgt for Skatteopplysningen og sentralbordtjenesten, med Ray Tørnkvist fra Oslo som ny vararepresentant for Sissel Smeby, som ønsket å gå ut av vervet. Anny Oddveig Vangen ble oppnevnt som NTL Skatts kontaktperson for medlemmene ved sentralbordtjenesten. Fire kjappe til Kvalvik NTL Skatt har stilt noen kjappe spørsmål til vår tillitsvalgt ved Skatteopplysningen i Bodø Lisbeth Kvalvik, som deltok på NTL Skatts konferanse i Oslo. Bjørn A. Niska (tekst og foto) Hva sier du etter snart to år som tillitsvalgt på Skatteopplysningen her i byen? Det har vært greit å være tillitsvalgt her på Skatteopplysningen i Bodø. Samarbeidet har fungert fint hele tiden både med andre tillitsvalgte og ledelsen. Samtidig har det vært flott å ha ryggstøtte fra regiontillitsvalgt og NTL skatt sentralt. Når jeg har vært usikker har jeg sendt forespørsler til dem. Svarene har vært veldig utfyllende og gode, slik at medlemmene ble fornøyde. Hvilke utfordringer ser du? Foreløpig har det ikke vært noen Lisbeth Kvalvik, NTL Skatts tillitsvalgt ved Skatteopplysningen i Bodø. kø av utfordringer. Sakene som dukket opp har vi behandlet fortløpende. Stort sett har vi funnet gode løsninger. Hvis jeg skal nevne en utfordring, så nevner jeg rekruttering til vår forening av nytilsatte. Der har vi en jobb å gjøre. For på Skatteopplysningen er vi nå i gang med andre ansettelsesrunde av nye medarbeidere. Ros du vil dele med oss? I oppstartfasen var det uoversiktlig med hensyn til hvor i organisasjonen vi skulle plasseres. Det er historie og nå fungerer alt bra. Vi får tilsendt rikelig og tidsriktig informasjon fra sentralt hold og fra den aktive regiontillitsvalgte her i nord. I tillegg synes jeg det er bra at vi inviteres til kurs og konferanser på lik linje med andre i regionen. Var konferansen for tillitsvalgte du deltok på i høst vellykket? Ja det var den. Jeg har god erfaring med slike konferanser. Å treffe andre tillitsvalgte fra andre lokasjoner er nyttig. Vi utveksler erfaringer og får høre hva de sliter med. Våre problemer og utfordringer er stort sett de samme uansett hvor vi sitter. At hovedtillitsvalgt deltar er også nyttig og viktig. Ove Nyland var også til stede og fortalte om de ti punktene som Skatteopplysningen må jobbe videre med. Å knytte kontakter med andre tillitsvalgte er givende og gjør det lettere å ta kontakt for å sjekke ut det vi er opptatt av. Det sa altså vår første tillitsvalgte på Skatteopplysningen i Bodø. På vegne av oss andre - fotfolket på gulvet - takker jeg Lisbeth som gjør en slik fremragende jobb som tillitsvalgt for oss i NTL Skatt her på Skatteopplysningen i Bodø. Som tillitsvalgt er hun meget dyktig og nyter stor anerkjennelse for måten hun håndterer sitt verv. 8 NTLSKATT Desember 2009

9 Folkeregisterutvalget Folkeregisteret i utvikling NTL Skatt har tatt en prat med leder av NTL Skatts folkeregisterutvalg Jan Bertelsen. Det er mye som skjer på folkeregisterområdet og utfordringene er mange i de nærmeste årene. STEIN THORVALDSEN (tekst) Hei Jan. Du er leder av NTL Skatts folkeregisterutvalg. Hva går denne jobben ut på og hvem sitter i utvalget og hva jobber dere med? Som leder av NTL Skatts folkeregisterutvalg føler jeg det er min fremste plikt å være så oppdatert som mulig innen folkeregisterområdet. Fra det ståstedet å bistå NTL Skatt sentralt i folkeregisterspørsmål, være behjelpelig overfor våre medlemmer, samt å delta på dagskonferanser om folkeregister når NTL Skatts lokalavdelinger inviterer til det. De øvrige i utvalget er Elin Arntzen fra Skatt Midt-Norge og Anne Olaussen fra Skatt Nord. Foruten å være NTL Skatt sin forlengende arm i folke registerspørsmål så avgir vi høringsuttalelser. Hvor holder du til og hva jobber du med i det daglige? I forbindelse med ROS ble jeg innlemmet under skattekontoret i Stavanger, men får lov å sitte i Egersund. Hovedarbeidsområdene er saksbehandling av søknader om endring av fødselsdato samt ekteskapsprøving. I tillegg til det blir jeg brukt en del som instruktør overfor veiledning i Skatt vest i folkeregisteroppgaver. Hvordan er situasjonen etter din mening på folkeregisterområdet nå? Situasjonen er bekymringsfull. Mange (ca 80 % ) av de folkeregistertilsatte er «eldre» og kan i løpet av 4-5 år ta ut pensjon å slutte i etaten. Hvis ikke ledelsen i regionene og sentralt forstår alvoret nå og iverksetter bedre seniorpolitikk samtidig som nyrekruttering finner sted, vil ikke Skatteetaten i fremtiden kunne levere like god vare til brukerne, - og brukerne er mange. Det er verdt å merke seg at et mest mulig korrekt folkeregister er en ferskvare som leveres brukerne daglig. Folkeregisterutvalget: Elin Arntzen, Jan Bertelsen og Anne Olaussen Hvilke hovedutfordringer ser du for deg for folkeregisteret i tiden framover? Hovedutfordringen er klar sett fra mitt ståsted: For å opprettholde den kvalitet vi skal ha på vårt folkeregister må vi ha nok hender i produksjonen. La oss håpe at det prosessforbedringsprogrammet som er startet under ledelse av tjenesteeier Ann Kristin Roheim kan gi besparelser i anvendt tid på enkelte arbeidsområder, og at den frigjorte tid beholdes innen folkeregisterseksjonen. Skjer det, er prosessforbedringsprogrammet vellykket. Hvis ikke gjør vi oss selv en bjørnetjeneste med å gjennomføre det. Det er lagt fram scenarier - folkeregisteret i Hvordan tror du samfunnsutviklingen og utviklingen av etaten framover, vil påvirke arbeidet og arbeidssituasjonen for folkeregisteret og våre folkeregistermedlemmer? Tiden frem til 2030 går fort. Husk OL på Lillehammer i Det er 16 år siden og vi husker det som om det var i går er «bare» 20 år frem i tid. Scenarioene viser til sterk befolkningsvekt og spår 6,9 mill innbyggere i Økning av eldre fra dagens til 1.6 mill i Familiestrukturen vil bli endret. Barn klones. Hvem er mor og hvem er far? Gifte får seg nye samboere uten å være skilt. Internasjonale familier med spredt bosted. Identifiseringen blir endret. Vi kjenner jo alle til fingeravtrykk som et biometrisk gjenkjennelse. Nye metoder vil være håndavtrykk, Iris-gjenkjenning, stemmegjenkjenning, ansiktsgjenkjenning og DNA analyse. Foto: Morten Hansen, LO Media. Videre vil vi i fremtiden være mer utsatt for ID-tyveri og derfor er de forannevnte metodene viktige. I USA utsettes 10 mill innbyggere hvert år for ID-tyveri og det vil nok også øke i Norge. Derfor viktig at Skatte etaten på en sikker måte forvalter de personopplysningene den har ansvar for på en betryggende måte. At befolkningen har tiltro til og stoler på at Skatteetaten ivaretar den enkeltes sikkert og setter den i høysetet. Er det andre forhold rundt folkeregisteret du vil kommentere? Skatteetaten skal være glade for den positive ressurs den rår over på folkeregistersiden. Jeg har vært heldig å møte mange folkeregistertilsatte på kurs og konferanser og felles for dem alle er at de er glad i arbeidet sitt, står på for til en hver tid å være medvirkende til at etaten leverer så god vare som mulig til sine brukere, men frustrasjonen er i ferd med å bre seg. Et varsku til både region- og sentral ledelse og politikere at folkeregisterseksjonen må opprettholdes på minimum det nivå vi har i dag. I flg. statsbudsjettet skal folkeregistrene styrkes og der er avsatt 12 mill. kr. til dette. Det er ikke nok, men en begynnelse og innsatsen på å øke ressursene og antall tilsatte i folkeregisterseksjonene over hele landet må iverksettes straks. Det er ikke gjort over natten å lære opp nytilsatte til å bli gode saksbehandlere. Slikt tar tid, og tiden går fort. Da sier vi takk til Jan for gode kommentarer og svar på utfordringer på folkeregisterområdet. Desember 2009 NTLSKATT 9

10 Reisebrev PERU Inka-ruten m/machu Picchu og Titicaca-sjøen 10 NTLSKATT Desember 2009

11 Reisebrev På 13 dager fra 27. oktober til 8. november 2009 gikk vi, Ellen Johansen fra Skatt nord, Bodø og Lisbeth Kvalvik fra Skatteopplysningen i Bodø, Inka-ruten i Peru. Dette er den gamle pilgrimsveien som fører til Inkaenes hellige by Machu Picchu, Cusco og Den Hellige Dal, Inka-folkets viktigste by og sentrum for deres kultur. LISBETH KVALVIK (tekst og foto) ELLEN JOHANSEN (tekst og foto) Det hele starter med å gå Inka-ruten i fire dager langs spektakulære ås sider, over fjell (høyeste punkt langs ruten er 4200 moh). Vi sover i telt, og lærer om Inkaenes histore og om hvordan de helt utrolig reiste dette samfunnet på relativt kort tid. På turen var det tre guider og 29 portere (bærere). Etter omvisning i Machu Picchu bar det videre til en spektakulær reise med Andes Explorer gjennom Andesfjellene. Her satt vi med store glassvinduer som gav oss et vidt utsyn i stigningene opp mot 4312 moh på det høyeste. Derfra bar det ut på Titicaca-sjøen som ligger på 3800 moh. Her besøkte vi de kjente sivøyene Uros hvor vi også fikk demonstrert hvordan øyene er laget. Det tar ca fem mnd å lage en slik øy. Så dro vi videre til neste øy Amantani hvor vi overnattet hos indianerne. Her tok fire familier i mot oss og vi ble delt inn i grupper for privat innkvartering hos familiene. Vi ble vist rundt på øya og om kvelden var det fest i bakgården hos en av familiene med bål og dans. Neste dag reiste vi til en ny øy Taquile hvor Ellen ble feiret med sang og gave på sin 50 års dag. En helt utrolig opplevelse. Siste dag stoppet vi i Lima hvor vi hadde en guidet tur hele dagen med Historisk Sentrum, City Hall, katedraler og Konvent og kirken San Fransisco bl.a. med biblioteket og krypten. Om kvelden satte vi oss igjen på flyet til KLM og vendte nesen hjem igjen. Flyturen fra Lima til Amsterdam tok 12 timer og tidsforskjellen er på seks timer (norsk tid er seks timer foran). Dagene i Peru har vært en fantastisk reise med masse inntrykk som det vil ta lang tid å fordøye. Vi fikk også et innblikk i den tredje verden, med fattigdom, slum og elendighet. Turen er veldig krevende. Vi må tidlig opp, og det blir lange dager med mye aktivitet og mange opplevelser. Et slik turopplevelse og turprogram kan vi absolutt anbefale til dere alle. Desember 2009 NTLSKATT 11

12 Kurs SSØ Videreutvikling av regnskapsføringen I forbindelse med det fremlagte statsbudsjettforslaget for 2010, uttalte daværende finansminister at Regjeringen ikke vil endre prinsippene for føring av statsbudsjettet og statsregnskapet. GEIR KNUTSEN (tekst) Det er bestemt at dagens mulighet for virksomhetene til å føre periodiserte virksomhetsregnskaper som et supplement til det obligatoriske kontantregnskapet, videreføres. For å bidra til mer ensartet regnskapsføring blant de virksomhetene som i samråd med sitt departement velger slike tilleggsregnskap, fastsettes de utprøvde statlige regnskapsstandardene (SRS) som anbefalte, men ikke obligatoriske regnskapsstandarder fra 1. januar Et periodisert virksomhetsregnskap kan blant annet gi bedre muligheter for oversikt over virksomhetens ressursbruk og eiendeler, og det kan gjøre det lettere å sammenligne ressursbruk internt i virksomheten, mellom virksomheter, og over tid, uttaler Finansdepartementet. Finansdepartementet vil samtidig innføre en mer detaljert, standard kontoplan i virksomhetsregnskapene for alle statlige virksomheter, for å legge til rette for bedre kjennskap til utgiftsstrukturen i statens virksomheter og i staten samlet sett. En slik standardisering kan gi et bedre informasjonsgrunnlag for politisk styring og prioritering av statens aktiviteter. Frivillig bruk av periodiserte virksomhetsregnskaper medfører ikke endringer i statsbudsjettet og statsregnskapet. Det gir heller ikke utvidede fullmakter for virksomhetene. Finansdepartementet understreker derfor at dette ikke er ledd i en styringsreform, og at dette ikke legger til rette for privatisering og nedbygging av offentlig sektor. Delta på NTL-kurs! Som nyvalgt kasserer (og fersk i fagforeningssammenheng) i NTL Skatt, avdeling Skattedirektoratet siden mars i år, ønsket jeg å få mer kunnskap om eget fagforbund, samt gjeldende lov- og avtaleverk som regulerer ansettelsesforhold i Staten. HILDE FEREN (tekst) RUNE PEDERSEN (foto) I den forbindelse har jeg gjennomført NTLskolen trinn I-III som har vært delt inn i tre moduler/samlinger. Tema for Trinn I var blant annet Organisasjonskunnskap (herunder medbestemmelse og gjeldende lønns- og arbeidsvilkår, fagforeningens historie (!) og betydning, samt gjennomføring av et årsmøte- hvilket var utrolig lærerikt! Tema for trinn II var forhandlingskunnskap og her gjennomførte vi et rollespill som omhandlet lokale lønnsforhandlinger - også dette var veldig utbytterikt! Trinn III omhandlet Arbeidsrett og her klarte en engasjerende og faglig dyktig foredragsholder å lose oss gjennom to Nina Foshaug (tekst) Vi i NTL Skatt Skattedirektoratet og SITS har denne høsten hatt flere konferanser og kurs for medlemmene som har hatt stor oppslutning. Tidligere i høst hadde vi pensjon som tema for en dagskonferanse ved forbundssekretær Anita Busch, et tema som absolutt fenger. Det er helt klart et behov for å få mer informasjon om hvordan den nye pensjonsordningen blir. Vi har også avholdt et kortkurs til Kiel, der tema var arbeidsrett ved forbundssekretær Kirsti Nossum. Det er alltid viktig å kunne få et innblikk i avtaleverket bl.a. med hensyn på stadige omorganiseringer i etaten, og hvilke rettigheter arbeidstakerne har. I midten av november fikk vi på en halvdagskonferanse et innblikk i SL-systemet dager med Arbeidsmiljølov, Forvaltningslov og Tjenestemannslov for å nevne noen lover. Ved kursslutt så ønsket flere av oss at foredragsholder ikke skulle avslutte! NTL Skatts medlemmer har imidlertid vært nesten fraværende på disse kursene og jeg vil oppfordre flere medlemmer til å benytte anledningen til å delta på kurs som arrangeres i regi av NTL. Foruten at kursene er gratis (inkl. alle reise- og oppholdsutgifter), og ikke minst sosiale, så holder de faglig sett et meget godt nivå. Det har vært utrolig dyktige og inspirerende foredragsholdere med gode pedagogiske egenskaper til å formidle ulike tema og som har benyttet gruppearbeid, rollespill, diskusjoner og rene forelesninger for tilegnelse av kunnskap til oss som har vært deltakere. Jeg er helt sikker på at jeg ikke har deltatt på mitt siste NTL-kurs! God aktivitet i NTL Skatt i Skattedirektoratet ved Knut Ivar Thomassen fra SL-prosjektet. Hvordan berører SL-systemet de ansatte i etaten og hvordan påvirker dette organiseringen av arbeidet, er viktige tema som han kom inn på. Vi har så avsluttet denne høsten med det vanlige julemøtet, hvor vi kommer sammen til en hyggelig juleavslutning. Vi har for tiden god kontakt med NTL Skatt sentralt, både i forhold til hva som skjer i direktoratet og SITS, og også saker som behandles på de sentrale fellesmøtene mellom direktoratet og organisasjonene, og som både berører ytre etat og oss sentralt. Dette er ikke minst viktig for også å følge opp de mange medlemmene vi nå har utenfor Oslo, Grimstad og Lillehammer, og som i hovedsak jobber i SITS. Enten det er på regional brukerstøtte eller i SITS servicesenter, eller på andre områder i ytre etat. 12 NTLSKATT Desember 2009

13 NTL Skatt Øst Konferansetur til København Onsdag 14. oktober møtte 48 blide, opplagte, men spente NTL-ere opp på Vippetangen i Oslo for å delta på årets konferansetur til København med DFDS Crown of Scandinavia. Thore Berg (tekst og foto) Konferansen startet allerede kl 13:30 samme dag med vår leder Øyvind Nullmeyer som møteinspirator. Programmet som var utarbeidet av vår studieleder Lisa Granlund i samarbeid med styret hadde satt utviklings retningen for Skatt øst i fokus, særlig Bemanningsprosjektets rapport, Delleveranse I fra OU-Fastsetting samt etatens nye strategivalg. Møte deltakerne, som kom fra fastsetting ligning/arv/utland/ folkeregister, innkreving, publikumsveiledning, Skatteopplysningen, dokumentsenteret, adm-oslo og kontroll- og rettsanvendelse viste stort engasjement. Styret fikk med seg mange og flotte innspill i sitt videre arbeid med disse utviklingsprosjektene. Rapporten fra Bemanningsprosjektet og OU-Fastsetting Delleveranse I er begge å finne på skattenettets lokale sider for Skatt øst. Fra NTL Skatt sentralt deltok alltid engasjerte, blide og flotte representanter Bente og Ingrid som på en utmerket og engasjerende måte loset oss gjennom Landsforeningens arbeid og etatens Lønns- og personalpolitikk. Ikke uventet hadde damene også meninger og kommentarer under gjennomgangen av våre lokale organisasjonsutviklingsprogram. Store utfordringer. Vår leder Øivind ønsket også å få medlemmenes mening om hvordan styret skulle jobbe videre, hvordan styret kunne bli bedre osv. Skatt øst har ca 800 medlemmer fra Trysil/Otta i nord, til Kongsvinger i øst, til Halden i sør og Sandvika/Leira i vest så styret har store utfordringer med å nå alle. Det viktigste i så måte er at alle kontor har plasstillitsvalgte og at alle avdelingene har sine hovedtillitsvalgte. Alle var likevel enige om at det er meget positivt at styret foretar arbeidsplassbesøk så ofte som mulig, gjerne hvert år og særlig når nye omfattende omorganiseringer står for tur. Shopping. Torsdag var det landgang i København, og mer eller mindre «kjøpekåte» damer/(herrer?) hadde hele 4 timer til disposisjon i den vakre danske hovedstaden. Ingen felles lunch for alle, men stemningen tilbake til båten med buss i 4-tiden tilsa at alle var fornøyde både med handlingen i byens butikker og med hva som var inntatt av mat og drikke. Samme kveld, etter en økt fra kl 17:00 til 19:30, hadde vi festmiddag i Blue Riband Sitting, en tre retters middag med utsøkt vin. Noen tilbrakte kvelden på dansegulvet, noen i pianobaren. Sosialt samvær er viktig under slike turer, du blir kjent med nye medarbeidere i regionen og oppdager raskt at vi faktisk alle har de samme utfordringene uansett hvor i regionen vi er innplassert. Takk for flott tur sammen med dere alle, og jeg vil avslutte med å ønske oss alle lykke til med organisasjonsutviklingen i Skatt øst. Desember 2009 NTLSKATT 13

14 NTL Skatt sør Historisk tilbakeblikk og fagforeningen i omstillingstider Engasjert forsamling i Skien. NTL Skatt sør avholdt i midten av november to spennende dagskonferanser i Hokksund og Skien der de hadde fått besøk av tidligere LO-leder Yngve Hågensen. Konferansene samlet godt over hundre medlemmer. STEIN THORVALDSEN (tekst) Kjell solheim (foto) Yngve Hågensen som fortsatt er aktiv og i år har holdt over 50 foredrag, mener det er viktig i dagens utfordringer å ha med seg historien og lære av feil og ikke minst gode grep som er gjort. Han påpekte LOs viktige rolle i å ta samfunnsansvar og påvirke samfunnsutviklingen. Han dro forsamlingene litt igjennom tidligere års kamper for rettigheter og tariffavtaler. I tillegg til hovedavtalen i arbeidslivet, nevnte han spesielt innføring av den nye arbeidsmiljøloven og sykelønnsordningen som viktige med stor betydning for arbeidstakerne. Avtalte reformer. Han påpekte at de fleste reformer etter 1978 har blitt innført avtaleveien, og ikke ved lov. Et eksempel på det er arbeidstidsforkortelsen i 1986, der organisasjonene i arbeidslivet fikk avtalt en reduksjon av den ukentlige gjennomsnittlige arbeidstida til 37,5 time, mens arbeidsmiljøloven sier 40 timers arbeidsuke. Likeledes den femte ferieuka som er avtalt i arbeidslivet, der ferieloven sier 4 ukers ferie. Dette viser også viktigheten av at bedrifter og virksomheter har tariffavtaler og at arbeidstakerne er organisert, slik at de ansatte drar nytte av slike rettigheter. Han påpekte at opparbeidete rettigheter og avtaler ikke nødvendigvis er bygget en gang for alle, og at det er viktig å stå i mot eventuelle forslag om reduksjoner og bortfall av disse. I en tid da de fleste av oss ikke merker mye til finanskrisa, mente han at det er viktig med et trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiverne og fagforeningene. Ikke minst med hensyn til god lønnsutvikling som også tar hensyn til landets økonomi, konkurranseutsatt sektor og arbeid til alle. må delta i diskusjonene. Han mente at framtidens arbeidsliv fortsatt vil bli preget av stadige omorganiseringer og nye omstillinger og endringer, som stiller store krav til fagforeningene og tillitsvalgte. Det er et tegn i tiden på at omorganiseringer blir mer omfattende, krevende og komplekse, og derigjennom stiller store krav til gjennomføringen av disse. Han var spesielt opptatt av at fagforeningen søker innflytelse på egen arbeidsplass og virksomheten til beste for sine medlemmer. Dette gjøres i følge Yngve best ved å delta i prosesser og møter, og argumentere for sine synspunkter i diskusjonene med arbeidsgiver. Ikke still dere på utsida og la andre diskutere og legge premissene! Så får det være at man som regel ikke får innfridd alle krav man har. Men dette er bedre enn å fortelle medlemmene at man ikke har villet være med å deltatt i prosessen, men heller valgt å stå utenfor. Andre saker. NTL Skatts sekretær Erling Broen tok oss så godt igjennom hovedelementene i dagens lønnssystem, samt det nye pensjonssystemet. Erling klarte på en god og lettfattelig måte å få fram hovedtrekkene i den nye pensjonsordningen. Under åpen post på møtene var medlemmene opptatt av arbeidssituasjonen og stadige nye omorganiseringer av arbeidet i etaten. Likeledes ble det uttrykt en klar frustrasjon over datasystemer som man opplever ofte ikke fungerer tilfredsstillende, og at dette må bli bedre. Forsamlingene påpekte også viktigheten av at de ansatte kjenner seg igjen i de resultater som blir presentert i etaten og regionen på de forskjellige fagområdene, sett i lys av at alle prøver å gjøre en så god faglig jobb som mulig, med ofte for lite ressurser. 14 NTLSKATT Desember 2009

15 Stemningsrapport Stemningsrapport fra cupfinalen! Fire godt voksne damer på cupfinale. Fra venstre: Hilde Moltumyr, Cathrine Andresen, Sonja Moltumyr og Marte Sørø Torsdag 5. november kom endelig den dagen jeg hadde ventet på så lenge. Da gikk turen til Oslo i god tid før finalen. Måtte lade opp på skikkelig vis må vite! SONJA MOLTUMYR (tekst og foto) Turen hadde vært planlagt en stund (i hvert fall siden semifinaleknusingen av Vålerenga!!!). Billett til selve finalen var enda ikke i boks, men det ordnet seg til slutt det også. Ikke lett å få tak i billetter gitt. Har aldri opplevd maken til interesse for en finale, og dette var min tredje. Denne bare skulle og måtte jeg ha med meg. Tenk å møte Ålesund i finalen! For en opplevelse det skulle bli å knuse sunnmøringene (alle vet nå at slik gikk det dessverre ikke.). Billetter til kamp ordnet seg så sent som fredag før finalen. Gjett om det ble stemning da dette var klart! Jeg bare sier det, til alle dere fotballsupportere og for så vidt alle ande også, å få med seg en cupfinale er stort. Det er uten tvil årets høydepunkt når ditt lag kommer til finalen, og man kan sitte ringside på Ullevål å oppleve stemningen. Det er elektrisk! Supporterne fikk veldig gode skussmål også. Når til og med drosjesjåførene bare har godord å si om oppførselen til supporterne, så lå alt til rette for en fantastisk kamp. Vi (4 godt voksne damer) møtte opp i god tid, men ble mer og mer nervøse før kampstart! Optimismen rådde imidlertid lenge, både på 1-0 og 2-1 var vi overbevist om at dette gikk vegen, men så. Når Ålesund utlikna mot slutten av 2. ekstraomgang, var det en gedigen nedtur! For ikke å snakke når Molde bomma på første straffen (som for øvrig ALDRI skulle vært godkjent ). Huffa meg, dette ble ulidelige spennende måtte kjenne etter at jeg fortsatt pusta! Nedturen ble selvsagt enda verre da det var klart at ÅLESUND hadde vunnet. Hvem hadde trodd at lillebror skulle klare å slå storebror? I hvert fall ikke jeg! Ja, ja, trøsten får være at vi var i hvertfall atskillig bedre i serien Når vi gikk fra stadion var vi enige om to ting: Ålesund måtte ha hjelp fra dommeren for å vinne ( en liten trøst ), og festen på lørdag var i hvert fall j. bra!! PS: Jeg er egentlig sunnmøring altså Desember 2009 NTLSKATT 15

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Økt satsning på ungdommen side 12

Økt satsning på ungdommen side 12 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Mars 2010 Økt satsning på ungdommen side 12 Kontroll Side 4 NTL Skatt midt-norge Side 5-8 Rekordstor oppslutning om NTL Skatt møter NTLSKATT Nummmer 1

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært!

Skattekriminalitet NTLSKATT. en vekstnæring? side 6 7. En etat til å stole på Side 5. Hva er lederne opptatt av? Side 8. Her burde alle vært! NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2011 Skattekriminalitet en vekstnæring? side 6 7 En etat til å stole på Side 5 Hva er lederne opptatt av? Side 8 Her burde alle vært! Side 10

Detaljer

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8.

Madame Butterfly NTLSKATT. Intervjuet: side 4 og 5. Trainee - hva er nå det? DFØ nytt. I dette nummeret: Årsmøter over hele landet. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 1 - Mars 2012 Intervjuet: Madame Butterfly side 4 og 5 I dette nummeret: Årsmøter over hele landet Trainee - hva er nå det? Side 8 DFØ nytt Side 6 NTLSKATT

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt Nr 1/2007 NTL-Skatts ROS-konferanse NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten

Detaljer

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10.

Et kriminelt arbeidsliv? side 6 NTLSKATT. De snille og stille seniorene. Store utfordringer i DFØ. Hvorfor velge NTL Skatt. Side 9. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 3 - Oktober 2013 Et kriminelt arbeidsliv? side 6 Store utfordringer i DFØ Side 9 Hvorfor velge NTL Skatt Side 4 De snille og stille seniorene Side 10 NTLSKATT

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Årsmøter og kurs i avdelingene Skatteforvaltningen i norden NTL-Skatt Leder

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10.

NTLSKATT. Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11. En prat med SITS-direktøren. A-ordningen på agendaen. Årsmøte i NSO. Side 10. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2014 Intervjuet Nina, en travel dame på SITS side 10-11 En prat med SITS-direktøren Side 6 A-ordningen på agendaen Side 8 Årsmøte i NSO Side 10

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 4/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ ROS-konferanser gav NTL-skatt kontakt med nær 1200 medlemmer NTL-Skatt Leder

Detaljer

NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5

NTLSKATT. Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8. Norsk økoforum. Nordisk samarbeid. En engasjert mann. Side 10. Side 6. Side 5 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 2 - Juni 2013 Intervjuet: En kaptein mønstrer av side 8 Nordisk samarbeid Side 5 En engasjert mann Side 6 Norsk økoforum Side 10 NTLSKATT Nummer 2 - Juni

Detaljer

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007

NTL Skatt. NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ. Nr 3/2007 NTL Skatt Nr 3/2007 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatts regiontillitsvalgte samlet NTL Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag: 5.200 Ansv. redaktør: Stein

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 3/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ På Bryggen i Bergen NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten Opplag:

Detaljer

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang

NYTT. Vårens heftigste eventyr. side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2008/31. årgang NYTT Nr. 2-2008/31. årgang En prat med Tone Lise Risan Side 6 Historisk årskonferanse Side 8 Møt 3 på kurs Side 12 Bekymringsmelding SkL butikken Side 17 Side 18 Vårens heftigste eventyr side 10 MEDLEMSBLAD

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang

NYTT. Isslott, badstue og 25 minus Side 14. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 1-2010/33. årgang NYTT Nr. 1-2010/33. årgang Hvorfor prioriterer vi på denne måten? Side 8 En skikkelig positiv gjeng Side 10 Dønn kjedelig og slitsomt Side 15 SkL butikken Side 18 Isslott, badstue og 25 minus Side 14 MEDLEMSBLAD

Detaljer

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34.

NYTT. Lise Sannerud Side 14. Møt den nye HR-direktøren. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 3-2011/34. NYTT Nr. 3-2011/34. årgang Skatteetatens fullmakt til å legge ned småkontor Side 4 Region sør - 5 fylker tett i tett Side 6 Intervju med Frida Nokken Side 12 SkLs seniorer trives på jobb Side 16 Møt den

Detaljer

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6

NTLSKATT. Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde. side 7-9. Representantskapsmøtet. Side 4-6 NTLSKATT FOR MEDLEMMER I SKATTEETATEN OG DFØ Nr 3 - September 2014 Skatteetatens samfunnsoppdrag i et fremtidsbilde side 7-9 Representantskapsmøtet Side 4-6 NTLSKATT Nummer 3 - September 2014 UTGIS AV:

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 1/2006 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Møte med finansministeren Fullt hus på SSØ-dagen Foran hovedtariffoppgjøret

Detaljer

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder NYTT Nr. 4-2009/32. årgang Nye strategier Yes...jeg har lyst Side 4 Side 6 Valgkomiteens forslag Side 9 Ingen SOL pool uten... Side 15 Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier,

Detaljer

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten

NTL-Skatt. Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten. Nr 2/2004. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 2/2004 Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten Skatteetaten ikke rustet for EU-utvidelsen s 16 Høringsuttalelse til Pensjonskommisjonens

Detaljer

God Jul! NYTT. SkL staker ut kursen Side 8. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2010/33. årgang. e-handel.

God Jul! NYTT. SkL staker ut kursen Side 8. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2010/33. årgang. e-handel. NYTT Nr. 5-2010/33. årgang e-handel Side 6 SkL Midt-Norge Side 10 Stines julequis Side 20 Sekretariatskonferanse Side 24 God Jul! SkL staker ut kursen Side 8 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

NYTT. God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2009/32. årgang. Vi skal jobbe med kulturen i SkL

NYTT. God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2009/32. årgang. Vi skal jobbe med kulturen i SkL NYTT Nr. 5-2009/32. årgang Vi skal jobbe med kulturen i SkL Side 3 SkLs 20. ordinære landsmøte Fra SOL til slott Side 10 Side 15 YS etablerer eget solidaritetsfond Side 18 God jul og Godt nyttår! MEDLEMSBLAD

Detaljer

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 4/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Tatt under Landstariffkonferansen i Stavanger 26. til 29. oktober. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Landstariffkonferansen

Detaljer

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Nr. 2-2015 38. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen s.12 Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Kommunikasjon i omstilling - bidrar du? s. 6 Årskonferanser

Detaljer

Landsstyremøtet 2014

Landsstyremøtet 2014 Nr. 5-2014 37. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Landsstyremøtet 2014 - Nye oppgaver og kontorstruktur s.9 Snart tomt for fødselsnummer s.4 YS-konferansen 2014 s.6 YS Arbeidslivsbarometer

Detaljer