Med NTL Skatt i sekken side 10-11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Med NTL Skatt i sekken side 10-11"

Transkript

1 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 4 Desember 2009 Til topps Med NTL Skatt i sekken side Portrettet Side 4 Folkeregisteret i utvikling Side 6 Likestillingsnestor takker av Side 20

2 NTLSKATT Nummmer 4 - Desember 2009 leder Utgis av: NTL Skatt Opplag: Ansv. redaktør Stein Thorvaldsen Mobil: Redaktør Inge Sveås Skatt Midt-Norge Telefon: Mobil: Layout/trykk Sheila Hegge Olsen LO Media, Oslo Tlf Forsidefoto Lisbeth Kvalvik Redaksjonen avsluttet 24. november 2009 Neste nummer Mars 2010 Norsk Tjenestemannslag Innhold 2 Leder 3 Redaktørens hjørne 4 Med fotball som livsstil 6 Spennende konferanse 7 Hva skjer i SSØ 8 Skatteopplysningen 9 Folkeregisteret i utvikling 10 Reisebrev fra Peru 13 Konferansetur til København 14 Historisk tilbakeblikk 15 Stemningsrapport 16 Kort sagt 17 Fritt Ord 18 Sudoku 19 KontaktOss 20 Likestillingsnestor takker av Hovedtariffoppgjøret 2010 I høst har det vært gjennomført tariffkonferanser i LO Stats regi med fokus på neste års hovedtariffoppgjør. Tariff har også vært tema på mange av NTL Skatts konferanser i høst. LØNNSTILLEGG. Hovedtariffoppgjøret består av flere elementer; et sentralt oppgjør, eventuelle justeringsforhandlinger og eventuelle lokale forhandlinger. Oppgjøret dreier seg om mer enn lønn. I tillegg nevnes fellesbestemmelsene som regulerer lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i staten. Selv om den nye finansministeren prøver å holde på pengesekken og oppfordrer til moderasjon, er det ingen tvil om at både våre og øvrige LO-medlemmer i offentlig sektor har forventninger til oppgjøret. Det har alltid vært slik at tariffoppgjøret i det såkalte «frontfaget» - konkurranseutsatt industri - i stor grad avgjør hvor stor rammen for oppgjøret i offentlig sektor skal være. I de siste oppgjørene har partene vært enige om at lønnsetterslepet i offentlig sektor skal kompenseres. LIKELØNN. Det blir spennende å se hvordan partene i hovedtariffoppgjøret vil håndtere likelønnsaspektet samt kravene i forbindelse med dette. Oppfølging av likelønnskommisjonens anbefalinger om blant annet å rette opp lønnsmessige skjevheter pga kjønn er viktig. Men hvordan dette skal gjøres er en annen diskusjon. Det er ikke avklart om det skal settes av en egen pott til likelønnstiltak, eller om dette må tas av den ordinære potten til for eksempel lokale forhandlinger. I Skatteetaten og SSØ har vi forholdsvis små kjønnsrelaterte lønnsmessige skjevheter. Etter NTL Skatts mening må dette uansett bety at man fokuserer på kjønnsforskjeller for hele stillingsgrupper, slik at alle innenfor disse gruppene blir omfattet. LOKALE FORHANDLINGER. Det vil nok helt sikkert bli avsatt midler til lokale for handlinger i Vi mener det er viktig at alle grupper har en reell mulighet til å konkurrere om lokale tillegg. Dette må tydelig framgå av de anbefalingene og føringene arbeidsgiver sender forhandlingsstedene. Ved de neste lokale forhandlingene må de store eksisterende utilsiktede lønnsforskjellene reduseres. Å rette opp lønnsforskjeller mellom medarbeidere med samme oppgaver er viktig. Dette uansett om disse er historisk betinget eller skyldes forskjeller i avlønningen av nytilsatte og medarbeidere som har vært ansatt i etaten i en årrekke. Arbeidsgiver må i mye større grad verdsette den realkompetansen medarbeiderne i etaten har. Dette må gjenspeiles i de lokale lønnsforhandlingene. Stein Thorvaldsen Sjekk vår hjemmeside

3 HurtigINFO Siden siste utgave av bladet, har NTL Skatt sendt ut følgende utgaver av Hurtiginfo: 24/09: Møte i Skatteopplysningen 24. september 25/09: Møte i SKD om sourcingstrategier 26/09: Statsbudsjettet /09: Møte om SL system for ligning 28/09: Høring i Finanskomiteen 29/09: Fellesmøtet i SKD november 30/09: Møte i Skatteopplysningen 18. november Får du ikke tilsendt NTL Skatt s infoer? Ta i tilfelle kontakt med din tillitsvalgt/lokalavdeling, eller send en e-post til: Du kan også finne disse på kontrollinfo Følgende utgaver av Kontrollinfo er sendt ut: 10/09: Statsbudsjettet 2010: Regjeringen styrker kampen mot skatteunndragelser Mer rettferdig formuesverdsetting av boliger Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2010 DIKT Givende dager Givende dager er dager du gir av deg selv til dem du møter på din vei. Du gir av din tid. Du deler din erfaring. Du forærer av empati og nestekjærlighet. Ei gir du for å få eller oppnå, men rett og slett fordi du evner og gjerne vil at din neste skal vokse, trives og lykkes ved å få det til. RedaktørEN Den søte førjulstid... Det nærmer seg slutten av et år som vil gå over i historien som året forut for at ROS er virkelig implementert. Vel vi får se? årstiden tatt i betraktning har det på mine kanter av landet virkelig vært fint utover senhøsten. Vi har likevel så smått fått stifte bekjentskap med den første snøen. Den kom like ventet, men også like plutselig som den har for vane hver høst. Og det sedvanlige skjer; første frykten oppstår hvis bilen ikke er skikkelig skodd i tide! Tør jeg kjøre selv eller skal jeg sitte på med naboen? For sent på jobb kommer jeg uansett. Lokalradioen sender sine muntre toner utover, bare av og til avbrutt av trafikkmeldinger som melder om køer, utforkjøringer, forsinkede fly og ikke minst tog. Trafikkaos! Joda, vi vet den kommer hvert år. Høst etter høst, men så er det vel som alltid; hvem husker snøen som falt i fjor? Neste år skal jeg starte forberedelsene så snart vi passerer september, kanskje? Uten å dvele vesentlig lengre med denne snøen, så har liksom smaken av det første snøfnugget på tunga liksom noe magisk over seg. Og vi skal ikke stikke under stol at det medfører at en lang og mørk høst går mot slutten og alt blir så hvitt og rent. Vi skal etterhvert begi oss inn i den såkalte søte førjulstid med adventstemning og juleforberedelser. Og etter å ha strevet mer enn godt gjør i denne hektiske tiden senker julehøytiden seg over bygd og by. Og vi får hver for oss får forsøke å feire jul på den ene siden og å slappe av på den andre side. Det står et nytt og ubrukt år 2010 foran oss. Vi kan liksom bare ane hva det kommer til å bringe, men alle har vi vel håp om at vi fortsatt skal ha gode og attraktive arbeidsplasser å gå til og spennende og utfordrende oppgaver å løse. Vedlagt denne utgaven følger vår kalender for 2010, og den henleder oppmerksomheten på at NTL Skatt i 2010 feirer sitt 10 års jubileum. Det er10 år siden sammenslåingen i hektiske marsdager i I tillegg til en smule markering av jubileet skal også nevnes at i 2010 avvikler landsforeningen sitt representantskapsmøte. Dette betyr at alt fra begynnelsen av vil mye av ressursene medgå til å planlegge gjennomføringen av ovennevnte aktiviteter. Tenkte også ved denne korsvei å ta med en historie fra Innherred. Passe vel godt i mørketida! Det va kjærringa som sa te kaill n at no er det på tide du kjøpe nye gardiner til soverommet fer kvar kveld når jeg kler av meg fer å lægg meg så merker jeg at naboen sjer på meg. Hvorpå mannen repliserte at hi n først sjett dæ så kjøpe n vel gardina sjøl. Så gjenstår det for meg, bladfyken, å ønske dere alle sammen en riktig fredfull og god jul og ta vare på dere selv. Over i 2010 står også utfordringene i kø, må vite! Desember 2009 NTLSKATT 3

4 Portrettet Med fotball som livsstil NTL Skatt har tatt en prat med vår alltid engasjerte medlem Ray Tørnkvist (47) ved Skatteopplysningen i Skatt øst i Oslo. Ray som også er ny varahovedtillitsvalgt for NTL Skatt i Skatteopplysningen, er på fritiden en ivrig fotballsupporter, ikke minst av engelsk fotball. STEIN THORVALDSEN (tekst og foto) Hvordan trives du i jobben ved Skatteopplysningen? Arbeidet ved Skatteopplysningen er interessant, variert og med veldig gode kollegaer her i Oslo. Jeg startet i jobb i Skatteetaten for 20 år siden ved Oslo ligningskontor på Tøyen, og min jobb var da å stå for utkjøring av kofferter med dokumenter til overligningsnemnda. Så bar det etter hvert videre til jobb ved postavdelingen i tre år, før SIS var neste stopp fram til Bodde og jobbet et år i England for Sponsorservice. Etter hjemkomst startet jeg på det nyopprettede telefonsenteret, og jeg har siden den gang vært her ved dette som senere har blitt til Skatteopplysningen. Du har overtatt som varahovedtillitsvalgt på landsbasis for NTL Skatt i Skatteopplysningen. Hvilke forventninger har du til denne funksjonen? Jeg ser fram til bl.a. å kunne påvirke utviklingen i Skatteopplysningen og jobbe for gode arbeidsvilkår for medlemmene som jobber der. Det skal bli spennende å delta i møtene sentralt med arbeidsgiver, sammen med hovedtillitsvalgt Grethe Ugland og Erling Broen fra NTL Skatt. Jeg vil i starten lene meg mye på disse to rutinerte tillitsvalgte. Ray roser tidligere varahovedtillitsvalgt Sissel Smeby, som han mener har gjort en fantastisk jobb for sine medlemmer og som gir han mange gode råd på veien. Når det gjelder saker så er det mye å ta tak i. Hva kan vi for eksempel i fellesskap gjøre for å få ned sykefraværet, uten å Ray Tørnkvist ved Skatteopplysningen i Skatt øst i Oslo. tråkke på eller støte noen? Dette er jo et hett tema om dagen som alle er opptatt av, og som både arbeidsgiver i samarbeid med arbeidstager kan løse i felleskap. Viktig med organisering. Ray som også er lokalt verneombud og medlem av arbeidsmiljøutvalget i Skatteopplysningen, er meget opptatt av at unge nye medarbeidere i etaten organiserer seg, og gjerne i NTL Skatt. Disse har før de kommer i jobb ofte ikke det samme forholdet til organisasjonenes viktige rolle og tillitsvalgtes jobb. Det er viktig med et godt tillitsvalgtapparet og en god vernetjeneste, slik at man får til gode og trygge arbeidsplasser og får det beste ut av medarbeiderne. Jeg er fra en arbeiderfamilie med oppvekst på Manglerud, og vet historien om fagforeningsarbeidet, og rettighetene som er kjempet for i alle år, der velferd og arbeid for alle har stått på dagsorden. Dette er en like viktig historie som krigshistorien. Tror ikke alle vet hvor mye fagforeningen har betydd for det enkelte individ og livsløp de siste 110 årene. Lidenskapelig fotballinteresse. Du er også kjent som en lidenskapelig fotballinteressert person, bl.a. med mange verv innen supporterunionen i britisk fotball Norden og fan av engelsk fotball og spesielt Leeds United. Hvor mange fotballbaner har du vært på, som på fotballspråket kalles «groundhopping»? Jeg har nå rundet 600 baner i Europa, herav 359 baner i England. Jeg har vært på baner rundt om på de britiske øyer, Tyskland, Nederland, Frankrike, Belgia, Danmark, Sverige og Italia. Den veldige fotballinteressen skriver seg fra 70-tallet og fra tippekampene på NRK på lørdagsettermiddagene. Interessen for internasjonal fotball kom da min far er meget opptatt av tysk fotball, og her har jeg vært på 98 kamper på 92 baner. Bayern Munchen er favorittlaget der. Jeg er i dag styremedlem i supporterunionen for britisk fotball, og styremedlem i Leeds United supporterklubb i Norge. Av alle berømte Leeds-spillere på de gamle storlagene, mener jeg at Joe Jordan var den beste. Han var ikke de som stjal de store overskriftene, men «sloss» for lagkameratene og scoret for Skottland i tre VM på rad. Jeg skriver også jevnlig for fotballbladet Josimar med fast spalte. Dette er et blad som tar litt mer utgangspunkt i internasjonal fotball. Bladet kommer en gang pr måned. Skriver fast også for Groundhopper.no. Har også bidratt en del til TIPS, lokalaviser og andre media gjennom årene. Er også regelmessig gjest i FK fotball på P3, og Canal plus samt Viasat sine sendinger 4 NTLSKATT Desember 2009

5 Statsbudsjettet I Finanskomiteen Hvordan mener du kvaliteten på norsk fotball, for eksempel tippeligaen, er i forhold til lagene og ligaen i England? Kvaliteten er ikke så ille. Den var nok bedre før men da forbeholdt Rosenborg som var et fantastisk lag, og som sammen med Drillos høynet det Norske nivået nesten til toppen. Får vi litt mer bredde nå slik som Sandefjord og Odd har bidratt til med små resurser sammenliknet med de «store» klubbene, blir det bedre. Vil nesten velge å tro mulighetene er større med finanskrise i klubbene da fordelingen blir mer rettferdig. Spennende og følge Aalesund nå og se hva de får til med «full brakke» på hver kamp også ute i Europa. Sammenlignet med England er vel topplagene på Championship nivå (nest øverste), da tempoet og taklingene i Britisk fotball er raskt og knallhardt. Danmark er litt foran oss i Norden men vi slår Svenskene både på kvalitet og underholdning. Mitt lag Skeid holder nok nivå med Aldershot og Grimsby i league 2 (div 4 på øyriket), mens klubben jeg spilte for Lyn kanskje ikke er mer når dette står på trykk svarer Ray ironisk! Hva er ditt ønske for året 2010 både privat og i jobbsammenheng? Privat er det å ha god helse, gå på jobb hver dag og at familien og alle rundt meg har det bra. Håper jo også selvsagt at Leeds United rykker opp denne sesongen. Når det gjelder jobb så står vi nok framfor store utfordringer i henhold til service og læring samt de sakene jeg har nevnt tidligere i artikkelen. Tror med det miljøet vi har på min arbeidsplass vil dette gå kjempefint. Arbeid i fagforeningen og læring her er også en primæroppgave da dette kommer alle til gode over tid, og budskapet mitt er trygghet, trivsel, samarbeid med ledelsen og selvsagt ansvar for eget arbeide, der hver medarbeider har plikt til bidra til et godt arbeidsmiljø. Og det er noe vi har lært som NTL medlem avslutter en storfornøyd Ray Tørnkvist, som ser fram til spennende utfordringer i jobb og tillitsverv i I forbindelse med forslaget til statsbudsjett for 2010 for Skatteetaten var NTL Skatt ved Bjørn Ove Hersdal og Bente N. Holt sammen med NTL på offisiell høring i Stortingets finanskomité. STEIN THORVALDSEN (tekst) I høringen argumenterte Bjørn Ove og Bente godt for våre synspunkter og krav. Begge synes at Finanskomiteen medlemmer var lydhøre overfor NTL Skatts synspunkter. NTL Skatt vil følge opp dette arbeidet, bl.a. med anmodning om et møte med den nye finansministeren og politisk ledelse i Finansdepartementet. Når det gjelder selve budsjettforslaget er NTL Skatt tilfreds med og mener det er viktig at Skatteetaten får øremerkede midler til blant annet bekjempelse av skattekriminalitet og styrking av innsatsen overfor utenlandske borgere. Tiltak mot skatteunndragelser. Regjeringen fremmer flere av forslagene som Skatteunndragelsesutvalget la fram i NOU 2009:4 Tiltak mot skatteunndragelser. De viktigste forslagene som Regjeringen fremmer nå, retter seg mot bruken av kontanter. Svart omsetning skjer i stor utstrekning gjennom bruk av kontanter. Betaling via bank gjør transaksjonene sporbare og dermed vanskeligere å skjule. Regjeringen foreslår derfor flere tiltak som skal bidra til at en større del av betalingene går gjennom banker og andre finansinstitusjoner. Regjeringen foreslår også å følge opp enkelte andre av utvalgets forslag. Økokrim får blant annet en utvidet adgang til å videreformidle til skatteetaten og toll- og avgiftsetaten opplysninger om mistenkelige transaksjoner som Økokrim har mottatt etter hvitvaskingsloven. Se nærmere om disse tiltakene i vår Kontroll-info nr.10/2009. Stramt driftsbudsjett. Når det gjelder driftsbudsjettet for 2010, uttaler Bente at de øremerkede midlene ikke vil løse etatens utfordringer når det gjelder kortere saksbehandlingstider og høyere kvalitet i oppgaveløsningen. I tillegg til å bruke ressurser på utvikling av IT-systemer, må det foretas en vesentlig styrking av Skatteetatens driftsbudsjett mener Bente. Dette er også nødvendig dersom etaten skal kunne utføre jobben med å sikre et finansielt hovedgrunnlag for offentlig virksomhet. NTL Skatt uttalte i møte med Finanskomiteen også at det etter vår mening er ikke er omstilling alene, men manglende ressurser som er hovedårsaken til de varierende resultatene for 2008 som er påpekt i Statsbudsjettet i omtalen av Skatteetaten. Ny formuesverdsetting av boliger. I statsbudsjettforslaget for 2010 kommenterer regjeringen at ligningsverdiene av bolig i dag utgjør en stor svakhet i formuesskatten. Nye boliger får gjerne fastsatt ligningsverdien til 30 prosent av det eieren har betalt for bygning og tomt. Eldre boliger har ofte vesentlig lavere ligningsverdier. Om lag 5 prosent av eneboligene anslås å ha en ligningsverdi under 5 prosent av omsetningsverdien (2007-tall). Særlig dyre boliger i sentrale strøk kan ha svært lave ligningsverdier i forhold til omsetningsverdien. Hovedelementene i forslaget er et enkelt, arealbasert system for å verdsette alle boliger unntatt fritidseiendom, våningshus og boliger i utlandet. Det etableres en sjablon for kvadratmeterpriser som varierer med boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse og type (enebolig, småhus eller leilighet). Sjablonen baserer seg på prisstatistikk for omsatte boliger og oppdateres årlig. Boligeierne vil kun måtte rapportere boligens areal, byggeår og eventuelt boligtype én gang. For boligselskap vil selskapet være ansvarlig for rapporteringen. Så gjenstår å se hvordan Skatteetaten reelt sett rustes opp til å klare alt det merarbeid etc. som dette forslaget medfører, og hvor bedre og mer rettferdig den nye boligverdsettingen vil bli. NTL Skatt følger dette arbeid overfor Skattedirektoratet. Bente N. Holt. Bjørn Ove Hersdal. Desember 2009 NTLSKATT 5

6 Konferanse SSØ og Skatteetaten Spennende konferanse I slutten av september arrangerte NTL Skatt en spennende konferanse for våre medlemmer i Skatteetaten som jobber med lønn og regnskap, og for medlemmer i SSØ (senter for statlig økonomistyring) som jobber opp mot Skatteetaten. INGRID SØLBERG (tekst) Stein thorvaldsen (foto) Direktøren for SSØ, Marianne Andreassen, innledet på en engasjert måte innen temaet «Mål og resultatstyring». Hun la spesielt vekt på gode og dårlige styringsmetoder. Det ble satt fokus på hva slags styringsinformasjon som er best egnet for å ivareta det offentliges formål. Andreassen framholdt at effektivitet både er et mål og en verdi i statsforvaltningen. Hun ga også uttrykk for at effektivitet ikke er ensbetydende å gjøre «mer for mindre», men at det er enten kostnadsbesparelser og/eller bedre kvalitet. Marianne Viken innledet om SSØ s prosjekt om bedre analyse og styringsdata i Staten (BASIS prosjektet). Prosjektet omhandler innføring av periodiseringsprinsippet som standard for regnskapsføring i Statlige virksomheter. De virksomhetene som har deltatt i pilot prosjektet har gitt tilbakemelding om at regnskapsinformasjon hovedsaklig benyttes til sammenligning over tid, nøkkeltallsmåling, kostnadskontroll og budsjettoppfølging. Viken hevdet at det medfører relativt lave kostnader å ta i bruk periodiseringsprinsippet, men at det er en stor utfordring å ta i bruk regnskapsinformasjonen til bedre virksomhetsstyring. Samarbeidsformer. På konferansens andre dag hadde forsamlingen besøk av regiondirektør Rolf Christiansen fra SSØ i Drammen. Han redegjorde for samarbeidsformer mellom Skatteetaten/SITS (Skatteetatens IT og servicepartner) og Fra venstre: Marianne Viken, SSØ, Ingrid Sølberg og Marianne Andreassen, SSØ. Rolf Christiansen og Ole Rolstad. SSØ. Han kom inn på SSØ sin visjon og mål; å bidra til effektiv ressursbruk i staten ved å tilrettelegge for god økonomistyring og levere økonomitjenester til statlige virksomheter. Han presiserte at grunnlaget for kontrakten mellom SSØ og Skatteetaten er en avtalt arbeidsdeling, også på hvert tjenesteområde. SSØ har tett kontakt og oppfølging av kundeforholdet med Skatteetaten. Kundeundersøkelser viser en økende grad av kundetilfredshet, men at det er rom for forbedringer. SSØ må balansere hensynet til direkte gevinster gjennom standardiserte fellesløsninger mot behovet for spesialtilpassede løsninger i den enkelte statlige virksomhet. Dette og hvilket servicenivå skal SSØ ha overfor Skatteetaten, var spørsmål han mente må diskuteres nærmere i tiden framover. Rolstad orienterte. Leder for SITS/ virksomhetstjenester/lønn og regnskap Ole Rolstad orienterte om bakgrunnen for opprettelsen av enheten på Lillehammer tidligere kalt SØ. Den ble opprettet for å utføre en sentralisert og helhetlig tjeneste og drift for Skatteetaten på lønns- og regnskapsområdet. Tjenesten er nå blitt landsdekkende på både regnskap og lønn, og er nå organisert inn under SITS. Han kom videre inn på ulike forhold rundt samarbeidet med SSØ. Evalueringen av konferansen viser at deltakerne mente den hadde vært nyttig, ikke minst for å få bedre innsikt i hva Skatte etaten/svøp og SSØ jobber med, og samarbeidet dem i mellom. 6 NTLSKATT Desember 2009

7 NTL SSØ Hva skjer i SSØ GEIR KNUTSEN (tekst) Stein Thorvaldsen (foto) NTL-avdelingen i SSØ hadde fra 30. september til 1. oktober konferanse med årsmøte. Vi ble til slutt 16 stk som var på årsmøte i Møllergata 10 i Oslo. Første dagen hadde vi spennende temaer med innlegg fra både SSØ og NTL sentralt. Først ute var Sture Stokland, som er forbundssekretær i forhandlingsavdeling i NTL gruppe stat. Han tok for seg tariffoppgjøret for Denne prosessen er allerede i gang med tariffkonferanser over hele landet. Her vil lokalavdelingen få mulighet til å spille inn saker de mener er viktig eller forslag til endring i tariffavtalen. Videre snakket han om den nye pensjonsordningen som også er blitt mye omtalt i forskjellige fora. Vi hadde også invitert vår tidligere personalsjef i SSØ, Christian Rafn. Han snakket om medbestemmelse og samarbeid mellom fagforening og lokal ledelse. Et spennende tema der vi internt i SSØ har mye å jobbe med ennå. Styret vil også jobbe med å få til en felles konferanse for alle ledere i SSØ, slik at alle har samme forståelse om hovedavtalens spilleregler på dette området. Årsmøtet. Årsmøtet ble ledet av Bente Holt fra NTL Skatt sentralt som dirigent. Det var noen kommentarer til årsberetning, denne er sendt til alle plasstillitsvalgte. Vi har til nå hatt dispensasjon i forhold til årsmøtesyklusen. Det vil si at vedtektene fra NTL sier at årsmøte skal gjennomføres innen 1. kvartal (altså innen utgangen av mars) Årsmøtet vedtok at det nye styret, samt valgkomite og revisor skal sitte til medio mars 2011 for å komme inn i rett syklus. Videre vedtok årsmøtet at budsjett og aktivitetsplan vil styret behandle etter fullmakt. Vi håper å få gjennomført et styremøte før jul. Følgende styre ble valgt for perioden september 2009 til mars 2011: Leder/Hovedtillitsvalgt: Geir Knutsen, SSØ Kristiansand Det nye styret i NTL SSØ: Fra venstre: Torunn Sollie, Sanne Sagfjæra, Geir Knutsen, Aud Norheim og Jan Bjørn Mortensen. Kirsti Nessjøen og Marianne Johansen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Sekretær: Kristi Nessjøen, SSØ Stavanger Kasserer: Aud Norheim, SSØ Tromsø Studieleder: Marianne Johansen, SSØ Hamar Styremedlem/verveansvarlig: Sanne Sagfjæra, SSØ Trondheim 1. varamedlem: Torunn Sollie, SSØ Stavanger 2. varamedlem: Jan Bjørn Mortensen, SSØ Sentralenheten Revisorer: Lisbeth Lislelid, SSØ Drammen Torill Andersen, SSØ Drammen Valgkomite: Evy LePage, SSØ Kristiansand Torunn Eikeland Sollie, SSØ Stavanger Jeg vil takke spesielt Thor S. Thorkildsen for den perioden han har vært medlem av styret i NTL SSØ. Aktiviteter i Aktivitetsplanen for 2010 er under utarbeidelse. Mange utfordrende og spennende saker vil det bli i løpet av neste år. Hovedfokuset vil nok bli tariffoppgjøret. Men det skjer også andre ting. Blant annet er NTL Skatt 10 år og det vil markeres i mars. NTL SSØ skal også delta på representantskapsmøtet i NTL Skatt og i begynnelsen av november avholdes landsmøtet til NTL. Tariffoppgjøret Jeg var på tariffkonferanse i Sandnes i regi av LO stat for Rogaland og Agderfylkene. Det synes å bli et interessant oppgjør i Mange forbund vil nok kjempe for likelønn og at de lavlønte gruppene skal heves. Mange forbund vil også legge vekt på at det sentrale oppgjøret skal gi størst mulig generelt tillegg til alle, og at potten til det lokale oppgjøret ikke skal være så stor. Men lokalt oppgjør vil det nok uansett bli. Jeg vil samle både styret og alle plasstillitsvalgte i september 2010 til lønnsutvalg der vi skal gå igjennom alle krav og legger en strategi for det lokale lønnsoppgjøret i SSØ. Andre saker. SSØ-budsjettet for 2010 er snart klart og det vil bli noen utfordringer i forhold til at budsjettet ser noe strammer ut. NTL SSØ har kommet med innspill og kommentarer, også lokalt. Det har nok vært vanskelig noen plasser å få til drøftninger med lokal ledelse. Oppgraderingen av SAP er dessverre utsatt og vil ikke bli gjennomført før på nyåret, så vinteren/våren kan nok bli travlere for noen. Jeg vil fortsatt kjempe for at våre seniorer skal få flere seniordager utover de 8 man har tariffestet. Mange av våre seniorer sitter på verdifull kompetanse og da må vi bruke seniordager slik at vi kan tilrettelegge arbeidet bedre for at de skal bli. Jeg legger også opp til at vi skal arrangere flere arbeidsplassbesøk/dagskonferanser på regionkontorene. Desember 2009 NTLSKATT 7

8 Skatteopplysningen Skatteopplysningen NTL Skatt avholdt i midten av oktober en vellykket konferanse i Oslo for tillitsvalgte og vernetjeneste i Skatteopplysningen, der vi også hadde med deltakelse fra sentralbordtjenesten. STEIN THORVALDSEN (tekst) Erling broen (foto) Direktør Ove Nyland gjestet konferansen, som hadde utviklingen av og status for Skatteopplysningen og sentralbordtjenesten som hovedtema. Likeledes ble det diskutert rundt arbeidet med en overordnet personal- og lønnspolitikken i etaten, der NTL Skatts nestleder Bente N. Holt innledet om arbeidet Grethe Ugland hovedtillitsvalgt i NTL Skatt. Direktør ved Skatteopplysningen Ove Nyland. så langt. Dette dannet en fin overgang til temaet om status for arbeidet med en lønnspolitikk i Skatteopplysningen og sentralbordtjenesten. Forbundssekretær Sture Stokland orienterte forsamlingen om hovedutfordringene foran hovedtariffoppgjøret neste år, bl.a. med hvordan oppfølging av Likelønnskommisjonens rapport om likelønn kan skje i staten. Konferansen diskuterte også viktigheten av verving av nye medlemmer og medlemspleie. Medlemsmøter, arbeidsplassbesøk og halvdags/dagskonferanser er viktige tiltak for å holde kontakten med medlemmene i Skatteopplysningen og sentralbordtjenesten. Selvsagt i tillegg til god informasjon. Det er også viktig med god kontakt mellom våre tillitsvalgte og vernetjenesten, og ikke minst god kontakt med NTL Skatt sentralt og regionalt. På konferansen ble Grethe Ugland gjenoppnevnt/valgt som NTL Skatts hovedtillitsvalgt for Skatteopplysningen og sentralbordtjenesten, med Ray Tørnkvist fra Oslo som ny vararepresentant for Sissel Smeby, som ønsket å gå ut av vervet. Anny Oddveig Vangen ble oppnevnt som NTL Skatts kontaktperson for medlemmene ved sentralbordtjenesten. Fire kjappe til Kvalvik NTL Skatt har stilt noen kjappe spørsmål til vår tillitsvalgt ved Skatteopplysningen i Bodø Lisbeth Kvalvik, som deltok på NTL Skatts konferanse i Oslo. Bjørn A. Niska (tekst og foto) Hva sier du etter snart to år som tillitsvalgt på Skatteopplysningen her i byen? Det har vært greit å være tillitsvalgt her på Skatteopplysningen i Bodø. Samarbeidet har fungert fint hele tiden både med andre tillitsvalgte og ledelsen. Samtidig har det vært flott å ha ryggstøtte fra regiontillitsvalgt og NTL skatt sentralt. Når jeg har vært usikker har jeg sendt forespørsler til dem. Svarene har vært veldig utfyllende og gode, slik at medlemmene ble fornøyde. Hvilke utfordringer ser du? Foreløpig har det ikke vært noen Lisbeth Kvalvik, NTL Skatts tillitsvalgt ved Skatteopplysningen i Bodø. kø av utfordringer. Sakene som dukket opp har vi behandlet fortløpende. Stort sett har vi funnet gode løsninger. Hvis jeg skal nevne en utfordring, så nevner jeg rekruttering til vår forening av nytilsatte. Der har vi en jobb å gjøre. For på Skatteopplysningen er vi nå i gang med andre ansettelsesrunde av nye medarbeidere. Ros du vil dele med oss? I oppstartfasen var det uoversiktlig med hensyn til hvor i organisasjonen vi skulle plasseres. Det er historie og nå fungerer alt bra. Vi får tilsendt rikelig og tidsriktig informasjon fra sentralt hold og fra den aktive regiontillitsvalgte her i nord. I tillegg synes jeg det er bra at vi inviteres til kurs og konferanser på lik linje med andre i regionen. Var konferansen for tillitsvalgte du deltok på i høst vellykket? Ja det var den. Jeg har god erfaring med slike konferanser. Å treffe andre tillitsvalgte fra andre lokasjoner er nyttig. Vi utveksler erfaringer og får høre hva de sliter med. Våre problemer og utfordringer er stort sett de samme uansett hvor vi sitter. At hovedtillitsvalgt deltar er også nyttig og viktig. Ove Nyland var også til stede og fortalte om de ti punktene som Skatteopplysningen må jobbe videre med. Å knytte kontakter med andre tillitsvalgte er givende og gjør det lettere å ta kontakt for å sjekke ut det vi er opptatt av. Det sa altså vår første tillitsvalgte på Skatteopplysningen i Bodø. På vegne av oss andre - fotfolket på gulvet - takker jeg Lisbeth som gjør en slik fremragende jobb som tillitsvalgt for oss i NTL Skatt her på Skatteopplysningen i Bodø. Som tillitsvalgt er hun meget dyktig og nyter stor anerkjennelse for måten hun håndterer sitt verv. 8 NTLSKATT Desember 2009

9 Folkeregisterutvalget Folkeregisteret i utvikling NTL Skatt har tatt en prat med leder av NTL Skatts folkeregisterutvalg Jan Bertelsen. Det er mye som skjer på folkeregisterområdet og utfordringene er mange i de nærmeste årene. STEIN THORVALDSEN (tekst) Hei Jan. Du er leder av NTL Skatts folkeregisterutvalg. Hva går denne jobben ut på og hvem sitter i utvalget og hva jobber dere med? Som leder av NTL Skatts folkeregisterutvalg føler jeg det er min fremste plikt å være så oppdatert som mulig innen folkeregisterområdet. Fra det ståstedet å bistå NTL Skatt sentralt i folkeregisterspørsmål, være behjelpelig overfor våre medlemmer, samt å delta på dagskonferanser om folkeregister når NTL Skatts lokalavdelinger inviterer til det. De øvrige i utvalget er Elin Arntzen fra Skatt Midt-Norge og Anne Olaussen fra Skatt Nord. Foruten å være NTL Skatt sin forlengende arm i folke registerspørsmål så avgir vi høringsuttalelser. Hvor holder du til og hva jobber du med i det daglige? I forbindelse med ROS ble jeg innlemmet under skattekontoret i Stavanger, men får lov å sitte i Egersund. Hovedarbeidsområdene er saksbehandling av søknader om endring av fødselsdato samt ekteskapsprøving. I tillegg til det blir jeg brukt en del som instruktør overfor veiledning i Skatt vest i folkeregisteroppgaver. Hvordan er situasjonen etter din mening på folkeregisterområdet nå? Situasjonen er bekymringsfull. Mange (ca 80 % ) av de folkeregistertilsatte er «eldre» og kan i løpet av 4-5 år ta ut pensjon å slutte i etaten. Hvis ikke ledelsen i regionene og sentralt forstår alvoret nå og iverksetter bedre seniorpolitikk samtidig som nyrekruttering finner sted, vil ikke Skatteetaten i fremtiden kunne levere like god vare til brukerne, - og brukerne er mange. Det er verdt å merke seg at et mest mulig korrekt folkeregister er en ferskvare som leveres brukerne daglig. Folkeregisterutvalget: Elin Arntzen, Jan Bertelsen og Anne Olaussen Hvilke hovedutfordringer ser du for deg for folkeregisteret i tiden framover? Hovedutfordringen er klar sett fra mitt ståsted: For å opprettholde den kvalitet vi skal ha på vårt folkeregister må vi ha nok hender i produksjonen. La oss håpe at det prosessforbedringsprogrammet som er startet under ledelse av tjenesteeier Ann Kristin Roheim kan gi besparelser i anvendt tid på enkelte arbeidsområder, og at den frigjorte tid beholdes innen folkeregisterseksjonen. Skjer det, er prosessforbedringsprogrammet vellykket. Hvis ikke gjør vi oss selv en bjørnetjeneste med å gjennomføre det. Det er lagt fram scenarier - folkeregisteret i Hvordan tror du samfunnsutviklingen og utviklingen av etaten framover, vil påvirke arbeidet og arbeidssituasjonen for folkeregisteret og våre folkeregistermedlemmer? Tiden frem til 2030 går fort. Husk OL på Lillehammer i Det er 16 år siden og vi husker det som om det var i går er «bare» 20 år frem i tid. Scenarioene viser til sterk befolkningsvekt og spår 6,9 mill innbyggere i Økning av eldre fra dagens til 1.6 mill i Familiestrukturen vil bli endret. Barn klones. Hvem er mor og hvem er far? Gifte får seg nye samboere uten å være skilt. Internasjonale familier med spredt bosted. Identifiseringen blir endret. Vi kjenner jo alle til fingeravtrykk som et biometrisk gjenkjennelse. Nye metoder vil være håndavtrykk, Iris-gjenkjenning, stemmegjenkjenning, ansiktsgjenkjenning og DNA analyse. Foto: Morten Hansen, LO Media. Videre vil vi i fremtiden være mer utsatt for ID-tyveri og derfor er de forannevnte metodene viktige. I USA utsettes 10 mill innbyggere hvert år for ID-tyveri og det vil nok også øke i Norge. Derfor viktig at Skatte etaten på en sikker måte forvalter de personopplysningene den har ansvar for på en betryggende måte. At befolkningen har tiltro til og stoler på at Skatteetaten ivaretar den enkeltes sikkert og setter den i høysetet. Er det andre forhold rundt folkeregisteret du vil kommentere? Skatteetaten skal være glade for den positive ressurs den rår over på folkeregistersiden. Jeg har vært heldig å møte mange folkeregistertilsatte på kurs og konferanser og felles for dem alle er at de er glad i arbeidet sitt, står på for til en hver tid å være medvirkende til at etaten leverer så god vare som mulig til sine brukere, men frustrasjonen er i ferd med å bre seg. Et varsku til både region- og sentral ledelse og politikere at folkeregisterseksjonen må opprettholdes på minimum det nivå vi har i dag. I flg. statsbudsjettet skal folkeregistrene styrkes og der er avsatt 12 mill. kr. til dette. Det er ikke nok, men en begynnelse og innsatsen på å øke ressursene og antall tilsatte i folkeregisterseksjonene over hele landet må iverksettes straks. Det er ikke gjort over natten å lære opp nytilsatte til å bli gode saksbehandlere. Slikt tar tid, og tiden går fort. Da sier vi takk til Jan for gode kommentarer og svar på utfordringer på folkeregisterområdet. Desember 2009 NTLSKATT 9

10 Reisebrev PERU Inka-ruten m/machu Picchu og Titicaca-sjøen 10 NTLSKATT Desember 2009

11 Reisebrev På 13 dager fra 27. oktober til 8. november 2009 gikk vi, Ellen Johansen fra Skatt nord, Bodø og Lisbeth Kvalvik fra Skatteopplysningen i Bodø, Inka-ruten i Peru. Dette er den gamle pilgrimsveien som fører til Inkaenes hellige by Machu Picchu, Cusco og Den Hellige Dal, Inka-folkets viktigste by og sentrum for deres kultur. LISBETH KVALVIK (tekst og foto) ELLEN JOHANSEN (tekst og foto) Det hele starter med å gå Inka-ruten i fire dager langs spektakulære ås sider, over fjell (høyeste punkt langs ruten er 4200 moh). Vi sover i telt, og lærer om Inkaenes histore og om hvordan de helt utrolig reiste dette samfunnet på relativt kort tid. På turen var det tre guider og 29 portere (bærere). Etter omvisning i Machu Picchu bar det videre til en spektakulær reise med Andes Explorer gjennom Andesfjellene. Her satt vi med store glassvinduer som gav oss et vidt utsyn i stigningene opp mot 4312 moh på det høyeste. Derfra bar det ut på Titicaca-sjøen som ligger på 3800 moh. Her besøkte vi de kjente sivøyene Uros hvor vi også fikk demonstrert hvordan øyene er laget. Det tar ca fem mnd å lage en slik øy. Så dro vi videre til neste øy Amantani hvor vi overnattet hos indianerne. Her tok fire familier i mot oss og vi ble delt inn i grupper for privat innkvartering hos familiene. Vi ble vist rundt på øya og om kvelden var det fest i bakgården hos en av familiene med bål og dans. Neste dag reiste vi til en ny øy Taquile hvor Ellen ble feiret med sang og gave på sin 50 års dag. En helt utrolig opplevelse. Siste dag stoppet vi i Lima hvor vi hadde en guidet tur hele dagen med Historisk Sentrum, City Hall, katedraler og Konvent og kirken San Fransisco bl.a. med biblioteket og krypten. Om kvelden satte vi oss igjen på flyet til KLM og vendte nesen hjem igjen. Flyturen fra Lima til Amsterdam tok 12 timer og tidsforskjellen er på seks timer (norsk tid er seks timer foran). Dagene i Peru har vært en fantastisk reise med masse inntrykk som det vil ta lang tid å fordøye. Vi fikk også et innblikk i den tredje verden, med fattigdom, slum og elendighet. Turen er veldig krevende. Vi må tidlig opp, og det blir lange dager med mye aktivitet og mange opplevelser. Et slik turopplevelse og turprogram kan vi absolutt anbefale til dere alle. Desember 2009 NTLSKATT 11

12 Kurs SSØ Videreutvikling av regnskapsføringen I forbindelse med det fremlagte statsbudsjettforslaget for 2010, uttalte daværende finansminister at Regjeringen ikke vil endre prinsippene for føring av statsbudsjettet og statsregnskapet. GEIR KNUTSEN (tekst) Det er bestemt at dagens mulighet for virksomhetene til å føre periodiserte virksomhetsregnskaper som et supplement til det obligatoriske kontantregnskapet, videreføres. For å bidra til mer ensartet regnskapsføring blant de virksomhetene som i samråd med sitt departement velger slike tilleggsregnskap, fastsettes de utprøvde statlige regnskapsstandardene (SRS) som anbefalte, men ikke obligatoriske regnskapsstandarder fra 1. januar Et periodisert virksomhetsregnskap kan blant annet gi bedre muligheter for oversikt over virksomhetens ressursbruk og eiendeler, og det kan gjøre det lettere å sammenligne ressursbruk internt i virksomheten, mellom virksomheter, og over tid, uttaler Finansdepartementet. Finansdepartementet vil samtidig innføre en mer detaljert, standard kontoplan i virksomhetsregnskapene for alle statlige virksomheter, for å legge til rette for bedre kjennskap til utgiftsstrukturen i statens virksomheter og i staten samlet sett. En slik standardisering kan gi et bedre informasjonsgrunnlag for politisk styring og prioritering av statens aktiviteter. Frivillig bruk av periodiserte virksomhetsregnskaper medfører ikke endringer i statsbudsjettet og statsregnskapet. Det gir heller ikke utvidede fullmakter for virksomhetene. Finansdepartementet understreker derfor at dette ikke er ledd i en styringsreform, og at dette ikke legger til rette for privatisering og nedbygging av offentlig sektor. Delta på NTL-kurs! Som nyvalgt kasserer (og fersk i fagforeningssammenheng) i NTL Skatt, avdeling Skattedirektoratet siden mars i år, ønsket jeg å få mer kunnskap om eget fagforbund, samt gjeldende lov- og avtaleverk som regulerer ansettelsesforhold i Staten. HILDE FEREN (tekst) RUNE PEDERSEN (foto) I den forbindelse har jeg gjennomført NTLskolen trinn I-III som har vært delt inn i tre moduler/samlinger. Tema for Trinn I var blant annet Organisasjonskunnskap (herunder medbestemmelse og gjeldende lønns- og arbeidsvilkår, fagforeningens historie (!) og betydning, samt gjennomføring av et årsmøte- hvilket var utrolig lærerikt! Tema for trinn II var forhandlingskunnskap og her gjennomførte vi et rollespill som omhandlet lokale lønnsforhandlinger - også dette var veldig utbytterikt! Trinn III omhandlet Arbeidsrett og her klarte en engasjerende og faglig dyktig foredragsholder å lose oss gjennom to Nina Foshaug (tekst) Vi i NTL Skatt Skattedirektoratet og SITS har denne høsten hatt flere konferanser og kurs for medlemmene som har hatt stor oppslutning. Tidligere i høst hadde vi pensjon som tema for en dagskonferanse ved forbundssekretær Anita Busch, et tema som absolutt fenger. Det er helt klart et behov for å få mer informasjon om hvordan den nye pensjonsordningen blir. Vi har også avholdt et kortkurs til Kiel, der tema var arbeidsrett ved forbundssekretær Kirsti Nossum. Det er alltid viktig å kunne få et innblikk i avtaleverket bl.a. med hensyn på stadige omorganiseringer i etaten, og hvilke rettigheter arbeidstakerne har. I midten av november fikk vi på en halvdagskonferanse et innblikk i SL-systemet dager med Arbeidsmiljølov, Forvaltningslov og Tjenestemannslov for å nevne noen lover. Ved kursslutt så ønsket flere av oss at foredragsholder ikke skulle avslutte! NTL Skatts medlemmer har imidlertid vært nesten fraværende på disse kursene og jeg vil oppfordre flere medlemmer til å benytte anledningen til å delta på kurs som arrangeres i regi av NTL. Foruten at kursene er gratis (inkl. alle reise- og oppholdsutgifter), og ikke minst sosiale, så holder de faglig sett et meget godt nivå. Det har vært utrolig dyktige og inspirerende foredragsholdere med gode pedagogiske egenskaper til å formidle ulike tema og som har benyttet gruppearbeid, rollespill, diskusjoner og rene forelesninger for tilegnelse av kunnskap til oss som har vært deltakere. Jeg er helt sikker på at jeg ikke har deltatt på mitt siste NTL-kurs! God aktivitet i NTL Skatt i Skattedirektoratet ved Knut Ivar Thomassen fra SL-prosjektet. Hvordan berører SL-systemet de ansatte i etaten og hvordan påvirker dette organiseringen av arbeidet, er viktige tema som han kom inn på. Vi har så avsluttet denne høsten med det vanlige julemøtet, hvor vi kommer sammen til en hyggelig juleavslutning. Vi har for tiden god kontakt med NTL Skatt sentralt, både i forhold til hva som skjer i direktoratet og SITS, og også saker som behandles på de sentrale fellesmøtene mellom direktoratet og organisasjonene, og som både berører ytre etat og oss sentralt. Dette er ikke minst viktig for også å følge opp de mange medlemmene vi nå har utenfor Oslo, Grimstad og Lillehammer, og som i hovedsak jobber i SITS. Enten det er på regional brukerstøtte eller i SITS servicesenter, eller på andre områder i ytre etat. 12 NTLSKATT Desember 2009

13 NTL Skatt Øst Konferansetur til København Onsdag 14. oktober møtte 48 blide, opplagte, men spente NTL-ere opp på Vippetangen i Oslo for å delta på årets konferansetur til København med DFDS Crown of Scandinavia. Thore Berg (tekst og foto) Konferansen startet allerede kl 13:30 samme dag med vår leder Øyvind Nullmeyer som møteinspirator. Programmet som var utarbeidet av vår studieleder Lisa Granlund i samarbeid med styret hadde satt utviklings retningen for Skatt øst i fokus, særlig Bemanningsprosjektets rapport, Delleveranse I fra OU-Fastsetting samt etatens nye strategivalg. Møte deltakerne, som kom fra fastsetting ligning/arv/utland/ folkeregister, innkreving, publikumsveiledning, Skatteopplysningen, dokumentsenteret, adm-oslo og kontroll- og rettsanvendelse viste stort engasjement. Styret fikk med seg mange og flotte innspill i sitt videre arbeid med disse utviklingsprosjektene. Rapporten fra Bemanningsprosjektet og OU-Fastsetting Delleveranse I er begge å finne på skattenettets lokale sider for Skatt øst. Fra NTL Skatt sentralt deltok alltid engasjerte, blide og flotte representanter Bente og Ingrid som på en utmerket og engasjerende måte loset oss gjennom Landsforeningens arbeid og etatens Lønns- og personalpolitikk. Ikke uventet hadde damene også meninger og kommentarer under gjennomgangen av våre lokale organisasjonsutviklingsprogram. Store utfordringer. Vår leder Øivind ønsket også å få medlemmenes mening om hvordan styret skulle jobbe videre, hvordan styret kunne bli bedre osv. Skatt øst har ca 800 medlemmer fra Trysil/Otta i nord, til Kongsvinger i øst, til Halden i sør og Sandvika/Leira i vest så styret har store utfordringer med å nå alle. Det viktigste i så måte er at alle kontor har plasstillitsvalgte og at alle avdelingene har sine hovedtillitsvalgte. Alle var likevel enige om at det er meget positivt at styret foretar arbeidsplassbesøk så ofte som mulig, gjerne hvert år og særlig når nye omfattende omorganiseringer står for tur. Shopping. Torsdag var det landgang i København, og mer eller mindre «kjøpekåte» damer/(herrer?) hadde hele 4 timer til disposisjon i den vakre danske hovedstaden. Ingen felles lunch for alle, men stemningen tilbake til båten med buss i 4-tiden tilsa at alle var fornøyde både med handlingen i byens butikker og med hva som var inntatt av mat og drikke. Samme kveld, etter en økt fra kl 17:00 til 19:30, hadde vi festmiddag i Blue Riband Sitting, en tre retters middag med utsøkt vin. Noen tilbrakte kvelden på dansegulvet, noen i pianobaren. Sosialt samvær er viktig under slike turer, du blir kjent med nye medarbeidere i regionen og oppdager raskt at vi faktisk alle har de samme utfordringene uansett hvor i regionen vi er innplassert. Takk for flott tur sammen med dere alle, og jeg vil avslutte med å ønske oss alle lykke til med organisasjonsutviklingen i Skatt øst. Desember 2009 NTLSKATT 13

14 NTL Skatt sør Historisk tilbakeblikk og fagforeningen i omstillingstider Engasjert forsamling i Skien. NTL Skatt sør avholdt i midten av november to spennende dagskonferanser i Hokksund og Skien der de hadde fått besøk av tidligere LO-leder Yngve Hågensen. Konferansene samlet godt over hundre medlemmer. STEIN THORVALDSEN (tekst) Kjell solheim (foto) Yngve Hågensen som fortsatt er aktiv og i år har holdt over 50 foredrag, mener det er viktig i dagens utfordringer å ha med seg historien og lære av feil og ikke minst gode grep som er gjort. Han påpekte LOs viktige rolle i å ta samfunnsansvar og påvirke samfunnsutviklingen. Han dro forsamlingene litt igjennom tidligere års kamper for rettigheter og tariffavtaler. I tillegg til hovedavtalen i arbeidslivet, nevnte han spesielt innføring av den nye arbeidsmiljøloven og sykelønnsordningen som viktige med stor betydning for arbeidstakerne. Avtalte reformer. Han påpekte at de fleste reformer etter 1978 har blitt innført avtaleveien, og ikke ved lov. Et eksempel på det er arbeidstidsforkortelsen i 1986, der organisasjonene i arbeidslivet fikk avtalt en reduksjon av den ukentlige gjennomsnittlige arbeidstida til 37,5 time, mens arbeidsmiljøloven sier 40 timers arbeidsuke. Likeledes den femte ferieuka som er avtalt i arbeidslivet, der ferieloven sier 4 ukers ferie. Dette viser også viktigheten av at bedrifter og virksomheter har tariffavtaler og at arbeidstakerne er organisert, slik at de ansatte drar nytte av slike rettigheter. Han påpekte at opparbeidete rettigheter og avtaler ikke nødvendigvis er bygget en gang for alle, og at det er viktig å stå i mot eventuelle forslag om reduksjoner og bortfall av disse. I en tid da de fleste av oss ikke merker mye til finanskrisa, mente han at det er viktig med et trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiverne og fagforeningene. Ikke minst med hensyn til god lønnsutvikling som også tar hensyn til landets økonomi, konkurranseutsatt sektor og arbeid til alle. må delta i diskusjonene. Han mente at framtidens arbeidsliv fortsatt vil bli preget av stadige omorganiseringer og nye omstillinger og endringer, som stiller store krav til fagforeningene og tillitsvalgte. Det er et tegn i tiden på at omorganiseringer blir mer omfattende, krevende og komplekse, og derigjennom stiller store krav til gjennomføringen av disse. Han var spesielt opptatt av at fagforeningen søker innflytelse på egen arbeidsplass og virksomheten til beste for sine medlemmer. Dette gjøres i følge Yngve best ved å delta i prosesser og møter, og argumentere for sine synspunkter i diskusjonene med arbeidsgiver. Ikke still dere på utsida og la andre diskutere og legge premissene! Så får det være at man som regel ikke får innfridd alle krav man har. Men dette er bedre enn å fortelle medlemmene at man ikke har villet være med å deltatt i prosessen, men heller valgt å stå utenfor. Andre saker. NTL Skatts sekretær Erling Broen tok oss så godt igjennom hovedelementene i dagens lønnssystem, samt det nye pensjonssystemet. Erling klarte på en god og lettfattelig måte å få fram hovedtrekkene i den nye pensjonsordningen. Under åpen post på møtene var medlemmene opptatt av arbeidssituasjonen og stadige nye omorganiseringer av arbeidet i etaten. Likeledes ble det uttrykt en klar frustrasjon over datasystemer som man opplever ofte ikke fungerer tilfredsstillende, og at dette må bli bedre. Forsamlingene påpekte også viktigheten av at de ansatte kjenner seg igjen i de resultater som blir presentert i etaten og regionen på de forskjellige fagområdene, sett i lys av at alle prøver å gjøre en så god faglig jobb som mulig, med ofte for lite ressurser. 14 NTLSKATT Desember 2009

15 Stemningsrapport Stemningsrapport fra cupfinalen! Fire godt voksne damer på cupfinale. Fra venstre: Hilde Moltumyr, Cathrine Andresen, Sonja Moltumyr og Marte Sørø Torsdag 5. november kom endelig den dagen jeg hadde ventet på så lenge. Da gikk turen til Oslo i god tid før finalen. Måtte lade opp på skikkelig vis må vite! SONJA MOLTUMYR (tekst og foto) Turen hadde vært planlagt en stund (i hvert fall siden semifinaleknusingen av Vålerenga!!!). Billett til selve finalen var enda ikke i boks, men det ordnet seg til slutt det også. Ikke lett å få tak i billetter gitt. Har aldri opplevd maken til interesse for en finale, og dette var min tredje. Denne bare skulle og måtte jeg ha med meg. Tenk å møte Ålesund i finalen! For en opplevelse det skulle bli å knuse sunnmøringene (alle vet nå at slik gikk det dessverre ikke.). Billetter til kamp ordnet seg så sent som fredag før finalen. Gjett om det ble stemning da dette var klart! Jeg bare sier det, til alle dere fotballsupportere og for så vidt alle ande også, å få med seg en cupfinale er stort. Det er uten tvil årets høydepunkt når ditt lag kommer til finalen, og man kan sitte ringside på Ullevål å oppleve stemningen. Det er elektrisk! Supporterne fikk veldig gode skussmål også. Når til og med drosjesjåførene bare har godord å si om oppførselen til supporterne, så lå alt til rette for en fantastisk kamp. Vi (4 godt voksne damer) møtte opp i god tid, men ble mer og mer nervøse før kampstart! Optimismen rådde imidlertid lenge, både på 1-0 og 2-1 var vi overbevist om at dette gikk vegen, men så. Når Ålesund utlikna mot slutten av 2. ekstraomgang, var det en gedigen nedtur! For ikke å snakke når Molde bomma på første straffen (som for øvrig ALDRI skulle vært godkjent ). Huffa meg, dette ble ulidelige spennende måtte kjenne etter at jeg fortsatt pusta! Nedturen ble selvsagt enda verre da det var klart at ÅLESUND hadde vunnet. Hvem hadde trodd at lillebror skulle klare å slå storebror? I hvert fall ikke jeg! Ja, ja, trøsten får være at vi var i hvertfall atskillig bedre i serien Når vi gikk fra stadion var vi enige om to ting: Ålesund måtte ha hjelp fra dommeren for å vinne ( en liten trøst ), og festen på lørdag var i hvert fall j. bra!! PS: Jeg er egentlig sunnmøring altså Desember 2009 NTLSKATT 15

16 Kortsagt Skal vi bruke dialekt? Ein norsk sogning frå Sogn. Jeg må få si at du snakker godt norsk til å være fra Sogn. Den eldre dama fra Bærum hadde ringt Skatteopplysningen og trefte meg. Etter ein serie harde utfall mot det norske skattesystemet, representert ved Jens, Kristin og Trygve Hegnar (?), og der også Frp-Siv fekk seg ein verbal blåveis så det sang etter, meinte vel dama med millionar i aksjefond at ho burde gje meg eit aldri så lite kompliment for trufast lytting. Dette med dialektbruk og servicetelefonar er eit tema med mange sider. Østlendingar, og spesielt dei som bur rundt Oslo, meiner og trur at vestlendingar og trønderar er vanskeleg å forstå. På den andre sida, bokstaveleg tala, har eg forstått at nokre på Skatteopplysningen kanskje må lytte ekstra godt for å kunne forstå han skattytaren fra Sætesdal eller der omkring. Men må vi knote? Ein redaktør og fundamentalistisk nynorsktilhengar heldt ein gong eit foredrag i samband med eit jubileum i ein fotballklubb på Møre. Under opninga vart det fortalt at dåverande kringkastingssjef Bjartmar Gjerde i sprek ungdom hadde vore keeper på laget. Fundamentalisten opna talen med å sei at: Det er kjekt å høyre at ein av Norges verste knotarar også ein gong har vore målmann. Eg meiner vi skal halde på dialektane våre. Ved å bruke dialekt reklamerer vi for ein fargerik og spanande etat, også på den måten. Det følest godt for oss som er så heldige å ha ei dialekt å kjenne at den fungerer. Men sjølvsagt, når vi for tredje gong har fått ordet «hva» som motspørsmål, må det vere lov også for oss til å ta fram ein «hvilken» eller «hvordan». Ein vert ikkje knotar av så lite. Kjell Solheim System for ligning SL Skattedirektoratet (SKD) har besluttet at SL skal benyttes til landsdekkende ligning i Dette betyr at alle skattyterne skal liknes i det nye systemet fra og med inntektsåret SL blir dermed innført ved alle skattekontorer og Skatteopplysningen. STEIN THORVALDSEN (tekst) I denne beslutningen er det ifølge SKD vekt på piloterfaringer, organisasjonsforhold, systemkvalitet, likningskvalitet og produksjonserfaringer. Dette betyr at likning av alle som skatter til Norge skal gjøres i SL neste år. Etaten får papirfri likning, og regionene kan gjennomføre de planlagte innføringene av nye arbeidsformer, spesialisering av likningsarbeidet og forbedret produksjonsstyring. Dette betyr også at DSB system for datastøttet selvangivelsesbehandling) i neste år kun skal benyttes til endringssaker, og at skatteberegningen tilpasses til å hente hele sitt underlag fra SL. DSB benyttes til og med 12. februar for produksjon av ajourhold av underlag til selvan givelsen. Det er også besluttet at selvangivelsen for 2009 skal produseres på følgende måte: PSA (preutfylt selvangivelse)-systemet produserer selvangivelsene for størstedelen av skattytermassen. SL-systemet produserer selvangivelsene for SFU (sentralskattekontoret for utenlandssaker) samt et mindre antall kommuner. På denne måten sikres det at Kortsagt selvangivelsene kommer til alle i rett tid, en får på plass forhåndsutfylte selvangivelser på engelsk til utenlandske skattytere, og en får testet ut hele likningsløpet i SL. NTL Skatts behandling. NTL Skatt har tatt beslutningen til etterretning, og har som organisasjon ingen forhandlingsrett i en slik sak. Vi har imidlertid lagt vekt på å ha en dialog med SKD vedrørende en del spørsmål og forutsetninger som vi mener må være på plass i forhold til SL og I den forbindelse har styret i NTL Skatt diskutert saken i flere møter og vi har hatt kontakt med flere av våre medlemmer som har vært med i pilotvirksomheten og vært superbrukere. Vi fikk i et eget møte tidligere i høst tilbakemeldinger fra SKD på våre spørsmål og kommentarer, jf. hurtiginfo nr.27/09. Det er nå viktig framover at forholdene blir lagt til rette for en vellykket innføring kommende år, og at det bl.a. er tiltrekkelig opplæring og lederforankring i denne prosessen. Likeledes at det er gode prosesser rundt organiseringen av arbeidet i forbindelse med SL. Representantskapsmøtet Datoene for NTL Skatts representantskapsmøte er fastsatt. Møtet avholdes i tiden 31. august til 2. september 2010, på Quality Holmsbu hotell. NTLs landsmøte Landsmøtet i NTL avholdes fra november medarbeidere Ifølge Skattedirektoratets personalrapport for oktober 2009, var det i Skatteetaten ansatt medarbeidere pr , mot ved årets inngang. Brutto årsverk var 6151, og 294 årsverk går dermed bort i reduserte stillingsbrøker. Det var på samme tidspunkt 133 midlertidig ansatte i etaten. 16 NTLSKATT Desember 2009

17 Frittord Tjenesteeier - Om «stammespråk» I høst kunne vi lese at lederen for Språkrådet, Sylfest Lomheim, mener Skattedirektoratet har gått seg bort i titteljungelen. Det var under nettsiden e24. no kåring av Norges største «silikontittel» at språkrådets leder var klar i sine uttalelser. Og selv om tittelen «Tjenesteeier» ikke vant kåringen, høstet den «hederlig» omtale. Det var i en stillingsannonse følgende fremkom; «Tjenesteeieren har et overordnet ansvar for gjennomføring av produksjonen og for løpende videreutvikling innen sitt tjenesteområde, i nært samarbeid med skatteetatens regioner og med øvrige avdelinger i direktoratet». Lederen i Språkrådet, Sylfest Lomheim, mente tittelbruken var så ille som det kan bli. - Dette er helt vanvittig. Det er sjeldent jeg snakket så fra levra som nå, men dette er rett og slett dumskap. Reinspikka tøv, sa en oppgitt Lomheim. I en kommentar sa kommunikasjonsrådgiver Eva Karin Dahle Rabben i SKD at tittelen brukt i annonsen ikke er en stillingstittel men at tjenesteeier er et begrep vi bruker internt for å vise hvem som har ansvar for et område. På spørsmål om når etaten begynte å bruke begrepet ble det svart; Når det gjelder valg av begreper så er disse tatt i forbindelse med en stor omorganisering av Skatteetaten og er veloverveide beslutninger. Man kan selvfølgelig mene mye om dette, og det er ikke slik at vi nødvendigvis syns dette er et fantastisk begrep selv heller. Jeg har merket meg at valget av begrepet tjenesteeier er foretatt etter veloverveide beslutninger i forbindelse med en stor omstilling. Det er betryggende. Men hvor og når interne begrep anvendes bør kanskje overveies bedre. For det er da ikke lengre snakk om intern bruk når begrepet «Tjenesteeier» brukes i offentlige kunngjøringstekster? Selv har jeg, etter å ha overveid det lenge, kommet til at «internt stammespråk» bare bør brukes i kommunikasjon med «stammen». Å bruke det for å ta opp nye «stammemedlemmer» er heller ikke hensiktsmessig. Pensjonistbetraktninger Global oppvarming Hvilken verden vil vi overlevere til våre barn og barnebarn? Har vårt forbruk eller rettere sagt overforbruk av naturressurser og økt levestandart en konsekvens for klimaet på moder jord som vi i dag ikke kan se konsekvensene av? Dette er tanker som kommer over meg når jeg går i skogen en varm og fin septemberdag for å plukke tyttebær. Vi bor jo i et fantasisk land, men vil det fortsatt være slik om 50 år? Jeg og min generasjon har vært utrolig heldige. Jeg er i likhet med svært mange født like etter krigen. Vi vokste opp under trygge forhold. De fleste av oss har hatt det vi trenger og mer til fra første dag. Vi har i tillegg hatt en økning av levestandarden som ingen kunne drømme om da vi kom til verden. Hele den vestlige verden har stort sett hatt samme utvikling. Velstandsøkningen i den rike del av verden har ikke kommet uten store konsekvenser for de som skal overta etter oss. Det er klare tegn på at vi står over for store klimaendringer som sannsynlig er menneskeskapt. Hvordan skal vi løse disse problemene? Det er klart at de landene som ligger langt etter oss i levestandard ønsker å få det bedre, men tåler klimaet på jorden det. Nei, her må det foretas en omfordeling. Vi i vår del av verden må forbruke og forurense mindre for at andre skal få det bedre. Dette blir ikke lett. Ingen ønsker å gå ned i levestandard eller forbruke mindre. Slik det ser ut i dag vil en endring av vårt overforbruk tvinge seg igjennom. Klimaendringene kan med tiden bli så store at vi ikke vil få E erling noe valg. Det som bekymrer meg mest er at det ikke ser ut som våre fremste politikere har handle kraft eller mot til ta de upopulære avgjørelsene som må til. Jeg setter derfor mitt håp til at miljøkonferansen i København vil være et skritt i riktig retning uten at jeg er altfor optimistisk. Et klart eksempel på vårt overforbruk er når vi i disse dagene før jul går igjennom et kjøpesenter. Det bugner av duppeditter i glass, plast, papp mv. Hvor mange plastengler, nisser, snøkrystaller, og telysholdere trenger vi? Jeg ønsker alle en riktig god og fornuftig julehandel. Helge Høie Frittord: gir deg som leser mulighet til å ytre deg. Har du noe på hjertet? Skriv inntil oss! eller Red. forbeholder seg retten til å forkorte leserinnleggene. Skriv under med fullt navn. Ved bruk av psevdonym må alltid fullt navn oppgis redaksjonen. Desember 2009 NTLSKATT 17

18 TILMINNE Arild s avreisedag Til jul var jeg heldig og ble både tilfreds og glad for jeg fikk i lommeformat dikter Arild s samlede ordlek, så nå kan jeg ta ham med i lomma når jeg forlater mitt eget lille bibliotek. Det er med vemod jeg minnes hans siste dag som ble tre dager før Jesus hadde fødselsdag i 04. Dikter Arild s avreisedag ble en sorgfull og mollstemt dag for oss som likte hans mange krumspill, pek, lek med ord og bokstaver, høytlesning med musikk om fisketurer og/eller epleslang. Så nå kan vi kun sitere og si; Der vandret en gang i Norges lange land en durkdreven og uvanlig mann med sin penn og sin fiskestang. Hva synes du om NTL Skatt bladet? Året er snart over og du har nettopp fått årets siste utgave. For oss som arbeider med produktet er det på tide å evaluere. I den forbindelse er det fornuftig å stille noen spørsmål til flere enn redaksjonsutvalget. Vi ønsker derfor svar på etterfølgende spørsmål, slik at vi om mulig kan forbedre fremtidige utgaver. Alle som tar seg tid til å sende inn sine svar deltar i trekning av flaxlodd. Svar sender du til NTL Skatt, Folkets hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo Ønsker du å svare på e-post, så send gjerne ditt svar til følgende adresser: og På forhånd takk for din tilbakemelding! Husk å oppgi navn og adresse. Spørsmålene: 1. Antall utgaver i året: 4 6 eller ditt svar: 2. Antall sider: ditt svar: 3. Layout og format: Kommentar og/eller forslag 4. Savner du noe i bladet? 5. Hva synes du generelt kan bli bedre med bladet? Navn og adresse: Det var en gang en riktig vakker gang. Så ha takk du, dikter Arild for det du ga og det du var både god og så veldig underfull og rar. God Jul og Godt Nytt år Sudoku Vinnerne og riktig svar offentliggjøres i neste nummer. De tre første uttrukne med riktig løsning belønnes med h.h.v. tre, to og ett flaxlodd. Svarfrist: 25. januar 2010 Riktig løsning sendes til: eller per. post: Inge Sveås Sunnan 7717 Steinkjer RIKTIG LØSNING nr. 3/2009: Jakob Haugen, Einevegen 1, 6770 Nordfjordeid (3 lodd) Anne Kristin Meland, Åvegen 29, 4360 Varhaug (2 lodd), Tore Moløkken, Ekornstien 1, 2324 Vang (1 lodd). 3 ww.colourbox.no 18 NTLSKATT Desember 2009

19 Kontaktoss NTLSkatt Folkets Hus, rom 504 Youngsgt. 11, 0181 Oslo E-post: Internett: Styret: Leder: Stein Thorvaldsen, Skatt sør Tlf.: e-post: Nestleder: Bente Næss Holt, Skatt sør Tlf.: e-post: Sekretær: Erling Broen, Skatt vest Tlf.: e-post: Kasserer: Astrid Lundanes, Skatt øst Tlf.: e-post: Studieleder: Ingrid Sølberg, Skatt Midt-Norge Tlf.: Styremedlem: Rune Pedersen, Skatt nord Tlf.: e-post: Styremedlem: Lisa Granlund, Skatt øst Tlf.: e-post: Varamedlem: Bjørn Ove Hersdal, Skatt vest Tlf.: e-post: Varamedlem: Frode Herman Waglen, Skatt øst Tlf.: e-post: Varamedlem: Kjersti Granlund, Skattedirektoratet/SITS Tlf.: e-post: Redaksjonsutvalg: Redaktør: Inge Sveås, Skatt Midt-Norge Tlf.: e-post: eller Sonja Moltumyr Skatt Midt-Norge Tlf.: e-post: Bjørn Aksel Niska Skatt nord Tlf.: e-post: avdelingsledere: NTL Skatt nord: Rune Pedersen Tlf.: e-post: NTL Skatt Midt-Norge: Trond Tidslevold Tlf.: e-post: NTL Skatt vest: Jon-Atle Spilde Tlf.: e-post: NTL Skatt sør: Unni Jørgensen Tlf.: e-post: NTL Skatt øst: Øivind Nullmeyer Tlf.: e-post: NTL Skatt Skattedirektoratet/SITS: Nina Fosshaug Tlf.: e-post: NTL SSØ: Geir Knutsen Tlf e-post: Hovedtillitsvalgt skatteopplysningen: Grethe S. Ugland, Skatteopplysningen Kristiansand Tlf.: Kontrollfaglig utvalg: Leder: Ingunn Borge Veseth, Skatt vest Tlf.: folkeregisterutvalg: Leder: Jan Bertelsen, Skatt vest Tlf.: lederutvalg: Leder: Bente Næss Holt, styret Tlf.: Melding om Adresseendring Husk at melding om adresseendring sendes: Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også sende en e-post til: Innmelding Ja, jeg ønsker å melde meg inn i NTL Skatt! Navn: Fødselsnummer (11 siffer): Fylles ut av forbundet Forening/avd.:... Adresse: Postnr.: Stilling: Arbeidssted: Dato: Sted: Underskrift: Lønnskass.:... Innmeldt i LO:... Innmeldt i NTL:... Tidl. LO-forbund:... Får lønn utbetalt fra (lønnskontor): Hvis du er medlem i at annet fagforbund i LO, og vil overføre medlemsskapet til NTL, oppgi forbundets navn: Kupongen sendes til Norsk Tjenestemannslag, Møllergt. 10, 0179 Oslo. Du kan også melde deg inn på: Medlemskontingenten er 1,1 prosent av brutto lønn. I tillegg kommer premie til Kollektiv hjem-forsikring, som er en gunstig innboforsikring. Denne er obligatorisk for alle medlemmene i NTL. Desember 2009 NTLSKATT 19

20 B-Postabonnement Returadresse: NTL Skatt, Folkets hus, rom 504, Youngsgt. 11, 0181 Oslo Likestillingsnestor takker av Vi har tatt en prat med vårt mangeårige medlem i Skatteetatens sentrale likestillingsutvalg Birgit Andersen, som nå trer ut av utvalget. STEIN THORVALDSEN (tekst) Dagbladet finnmarken (foto) Du går nå ut av likestillingsutvalget (LUV) som NTL Skatts representant. Hvor lenge har du sittet i utvalget? Ja, det er blitt noen år. Fester meg ikke særlig med når jeg tilsettes i verv, men tar jeg ikke mye feil ble jeg fast medlem i LUV i 1998,- altså år. Egentlig har jeg fortsatt lyst til deltagelse, men velger å slippe andre til med dette interessante vervet. Forhåpentlig kan jeg kanskje gjøre noe på regionalt plan med disse utfordringene og med den erfaring jeg etter hvert har fått. Du brenner for likeverd og likestilling. Har Skatteetaten i dine øyne blitt flinkere til å fokusere på disse områdene de senere årene, samt fått til konkrete tiltak? Ja, det vil jeg absolutt si. Jeg var med og dannet de fylkesvise kvinnenettverk på midten av 90-tallet. Jeg sitter med en erfaring derfra at likestilling ble gjort bedre kjent blant alle i etaten. Jeg var også så heldig og få delta i å forfatte handlingsplanen for likestilling i skatteetaten. Dette var et kjempeinteressant tiltak som virkelig viser seg å ha gitt resultater. I tillegg har jeg en følelse av at ledelsen blir mer og mer fokusert på likestilling. Dette kan nok skyldes at det nå er flere kvinner i ledelse, men jeg er tilbøyelig for å tro at også menn i ledelse har oppfattet verdien med at kvinner gis større ansvar. Resultatene viser at det virker med resolutt handling. Og - endelig kan vi se fram til et utvidet samarbeid hva gjelder mangfold. Hva synes du om likeverdskonferansen som Skattedirektoratet avholdt i begynnelsen av november? Likeverdskonferansen var allsidig med gode aktører. Det er ikke tvil om at enkelte har en større evne til å fremlegge sine saker på en mer fengende måte som gjør sitt til at akkurat det foredraget sitter spikret i hjernemassen. Etter konferansen satt jeg med et ønske om å fortsette med likestilling og mangfold, og slik skal det vel være? Tenk så viktig det er for oss alle at både handikappede, innvandrere og friske personer kan likestilles om felles arbeid. De lokale nettverksgruppene har blitt erstattet av likestillingsgrupper i regionene og i Skattedirektoratet. Føler du at man får til god aktivitet i disse gruppene? Jeg tror det er noen grupper som sliter med aktiviteten i disse regionale gruppene. Jeg har forståelse for dette all den tid man må forholde seg til nye personer i gruppa, arbeidspress på jobben og kanskje også diverse reising. Tror nok dette vil gå seg til etter hvert som de respektive personene i gruppen blir bedre kjent med hverandre og ikke minst med forholdene i regionen. Det er jo et spennende arbeid, og enda mer spennende blir det hvis og når gruppas arbeid også innbefatter mangfold. Har du noen råd til NTL Skatts videre arbeid på området likestilling og mangfold? Vis interesse i gruppa. Ikke vær redd for å si hva du mener og/eller ønsker - ingenting er dumt, nemlig. Se for deg en etat i glede hvor det er likestilling og mangfold - og jobb mot dette målet. Har du ideer, så ikke vær redd for å lufte disse. Jeg er så inderlig glad for at NTL Skatt har latt meg ha dette vervet over såpass lang tid. Det har ikke vært like enkelt å komme seg fra toppen av landet og til storbyen for å delta i møter, men så lenge flyene har trosset storm og dårlige forhold, så har også jeg gjort det med tanke på ærekjærhet i vervet. Jeg vil takke for meg, og håper at NTL Skatt er tilfreds med mitt engasjement. Samtidig vil jeg ønske det nye medlemmet LYKKE TIL.

Velkommen som tillitsvalgt i NNN

Velkommen som tillitsvalgt i NNN Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund Velkommen som tillitsvalgt i NNN Veiledning for nye tillitsvalgte Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund NNN er et forbund i LO med 28 500 medlemmer

Detaljer

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt.

Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. NY SOM TILLITSVALGT Gratulerer med ditt verv som tillitsvalgt i Parat! I denne brosjyren vil du finne viktig informasjon om det å være tillitsvalgt. Som tillitsvalgt i Parat har du gjennom vårt opplæringsprogram

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.

Fagforbunds blekka. Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24. Fagforbunds blekka Nr. 4, august 2013, 18. årgang Opplag: 1.350 Bilder fra jubileumsfesten! Tilbud til pensjonistene Medlemsmøte 24.09 . Hvorfor medlemsmøte om tariffkrav? Tariffavtalen er grunnmuren for

Detaljer

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte.

Her er første bilde som ble tatt av oss Fra venstre: Renate, Sylvia, Amalie, Meg, Marie, Sivert, Ingri, Astrid og Ine. Vi var veldig trøtte. Rapport fra Sofie Earl Færøvig: Først vil jeg bare si at jeg føler meg veldig privilegert og ikke minst heldig som har fått muligheten til å reise to uker til USA helt gratis denne sommeren (sommeren 2014).

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 På Sørmarka studie- og konferansesenter

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 På Sørmarka studie- og konferansesenter GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I SEPTEMBER/OKTOBER 2014 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no Bli kjent med NTL Organisasjonskunnskap (NTL-skolen trinn I) Hvor godt kjenner du forbundet

Detaljer

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør

Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør Gratulerer med 20 års jubileet Region Sør «Det var en gang en som bygde en campingbil» Slik startet dette eventyret som i dag heter Norsk Bobilforening. Det er i år 30 år siden foreningen ble stiftet.

Detaljer

Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag

Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag Overblikk over utviklingen innen økonomistyring regnskapsprogrammets bidrag Direktør Marianne Andreassen Nettverksmøte 15. september 2011 19.09.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Verdier og

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Medlemsmøte / Julemøte

Medlemsmøte / Julemøte 25. årgang Desember 2013 Medlemsmøte / Julemøte Fredag 6. desember kl. 1900 Trivselssenteret Dagsorden: 1. Opprop 2. Lions Etiske Norm 3. Eventuelt Sosialt samvær med julemat etc. Klubbavis for Lions Club

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010

Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd Vedtatt på Årsmøtet 2010 Organisatoriske retningslinjer for Fagforbundet Sandnes Avd. 281. Vedtatt på Årsmøtet 2010 Vedtektene for Fagforbundet gjelder fullt ut. I tillegg kommer supplerende bestemmelser for lokalforeningen. Der

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia

Sydentur med reiseklubben til Mahmutlar Tyrkia Til info før vi drar nedover. Denne turen er lagt opp slik at alle som vil være med bestiller sin egen flybillett. Det er svært mange muligheter for å komme seg til og fra Tyrkia, og forskjellige priser.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET

KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET KURSKATALOG FOR FELLESFORBUNDET 2011 ADK Øst Fellesforbundet ADK Øst Adresse: Møllergaten 24 Postnr.: 0179 OSLO Telefon: 915 89 814 E-mail: kristian.kristiansen@fellesforbundet.no Kurskatalog for Fellesforbundet

Detaljer

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008

Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Nettverksbrev nr. 22, oktober 2008 Kjære Reggio-nettverksmedlemmer, En rask informasjon om hva som kommer av arrangementer i nettverkets regi framover: Kurs Først på programmet er et dagskurs med Psykolog

Detaljer

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt

Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt Utvikling av regnskapsfunksjonene i staten status og erfaringer så langt SRS regnskapsdagen 2011 30. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 05.12.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nytt navn

Detaljer

Nordisk statsregnskapssjefmøte Island Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene Senter for statlig økonomistyring

Nordisk statsregnskapssjefmøte Island Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene Senter for statlig økonomistyring Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Aktuelt i landene 11.10.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 SSØ kårer det tiltaket som best har bidratt til

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program

Årsmøte. Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program 1 Dato: 17. februar 2016 Årsmøte Hermed innkalles til ordinært årsmøte i Seniorsaken Asker på Venskaben 9. mars kl. 14. Program Foredrag ved tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg. Før årsmøtet

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1

UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 UTDANNINGSFORBUNDET NARVIK GRUNNOPPLÆRING NYE ARBEIDSPLASSTILLITSVALGTE MODUL 1 Velkommen som ny arbeidsplasstillitsvalgt (ATV) eller vara i Utdanningsforbundet Narvik! Dette er en kort innføring i hva

Detaljer

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune

ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Lebesby kommune ARBEIDSGIVERPOLITIKK Lebesby kommune Vedtatt i Lebesby kommunestyre den 12.juni 2007 i sak 07/484 PSSAK 22/07 Ansvarlig: Kontorleder Arbeidsgiverpolitikk. 1. Innledning... 3 3 Våre grunnverdier... 5 4

Detaljer

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med

Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Handel og Kontor er DIN organisasjon! Riktig lønn Trygghet og trivsel i hverdagen Arbeidstid å leve med Riktig lønn blir aldri umoderne Gode arbeidsforhold er helt 2007 Å oppleve at vi får riktig lønn

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I JUNI OG AUGUST På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 22. 24. august Retorikk og formidling 2016 22. 24. august Arbeidsrett (NTL-skolen trinn III) 2016

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Den faglige og politiske situasjonen

Den faglige og politiske situasjonen dagsorden pkt. 7 del 2 Den faglige og politiske situasjonen Fagligpolitisk uttalelse LOs medlemsdebatt. Sekretariatets innstilling LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst

NORDEN I BIO 2008/09 Film: Kjære gjester (Island 2006) Norsk tekst 1 -Har du kjøpt nok? -Vel, jeg vet ikke. 2 Hva synes du? Bør jeg kjøpe mer? 3 -Er det noen på øya som ikke får? -Ja, én. 4 -Én? -Ja...deg. 5 Jeg er ikke på øya. Du er min øy. 6 Unnskyld! 7 Å, skitt. Vent.

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger

Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Vil du være med og gjøre staten mer effektiv? Mer velferd for skattebetalernes penger Effektiv ressursbruk i staten SSØ har to roller: En forvalterrolle overfor alle statlige virksomheter basert på det

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB)

Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) Rådgivningsgruppen for og med utviklingshemmede i Bærum (RGB) TEKST OG FOTO SØLVI LINDE Rådgivningsgruppen ble startet i 1993 som et rådgivende organ for Bærum kommune. De er opptatt av at utviklingshemmede

Detaljer

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter

Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Evaluering av fordypningskurs i friluftsliv for treningskontakter Tromsdal, Verdal 23.04.15 kl 17-21 10 av 12 deltakere har besvart undersøkelsen. Identiteten er skjult 8 kvinner og 4 menn Alderspenn 26

Detaljer

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark

2008 Årsberetning for Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark 2008 Årsberetning for Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: 1.varamedlem: 2.varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Tariffområdet Spekter. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Tariffområdet Spekter Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer:

Rådmannens innstilling: Formannskapet gir sin tilslutning til saksutredningens vurderinger og konklusjoner med følgende presiseringer: Arkivsaksnr.: 14/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2014 STRATEGIDEBATT Hjemmel: Forhandlingsordningen i kommunal sektor Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND

PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND PROTOKOLL FRA MØTE I NTL-112 s ARBEIDSUTVALG 13. FEBRUAR 2007 I BERNKASTEL, TYSKLAND Til stede: Leder Nestleder Sekretær Kasserer Red/Info.ansv. Web-ansvarlig Stein Vidar Hovstad Mona Enge Tor-Arne Bratteli

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

LCC Forum seminar og årsmøte 2015

LCC Forum seminar og årsmøte 2015 LCC Forum seminar og årsmøte Skreddersydd rapport Totalt antall besvarelser: 7 Er din organisasjon medlem i LCC Forum? Ja Nei Vet ikke Totalt antall svar: 7 Generert.. : av Del (seminar) torsdag. kl. -.

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

BLI MED - GJØR NTL BEDRE

BLI MED - GJØR NTL BEDRE BLI MED - GJØR NTL BEDRE ORGANISASJONSGJENNOMGANGEN 2015-2018 DEBATT- HEFTE VÅR FELLES STYRKE - DIN TRYGGHET 1 - det er viktig at de fagorganiserte får kjennskap til hva deres organisasjon, alene eller

Detaljer

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10.

Loppa kommune HMS hovedbok Vedlegg 7 Medarbeidersamtale Vedtatt i AMU dato: 02.06.2006 Godkjent av rådmannen Oppdatert dato: 28.10. Utarbeidet av: Liss Eriksen, Bente Floer og Rita Hellesvik Studie: Pedagogisk ledelse og veiledning 2004 Side 1 av 12 Grunnen for å velge å bruke Løsningsfokusert tilnærming LØFT som metode for å ha medarbeider

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6.

Nr Fagforbundet avd. 211 har kontor i Gamle porten. murhuset ved siden av inngang 6. Nr. 2. 2016 Håper du har hatt en fin ferie og har ladet batteriene for vinteren. Fygearket er et informasjonsbrev som sendes til alle medlemmene i Fagforbundet, Helse Stavanger HF. Arket kommer ut 2 ganger

Detaljer

FICC-Rally sommeren 2004

FICC-Rally sommeren 2004 FICC-Rally sommeren 2004 FICC-Rally sommeren 2004 Nå som Norsk Bobinforening har vært medlem av FICC en stund, har jeg lyst til og skrive litt om verdenstreffet som FICC arrangerer hvert år. I de senere

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men!

I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Dirigenter, representanter, gjester gode kamerater! I går sang Maria Haukaas Mittet, Har en drøm. For 3 år siden mente mange at vi var i drømmeland når satt oss et mål for medlemsvekst, men! Vi har aldri

Detaljer

Landsmøte Innledning til egen organisasjon.

Landsmøte Innledning til egen organisasjon. Odd Haldgeir Larsen 12.11.2013 Landsmøte 2013. Innledning til egen organisasjon. Dirigenter, Landsmøte. Vi har nå kommet til debatten om vår egen organisasjon. Jeg vil med en gang vise til debatten vi

Detaljer

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

KS-området. Tariffhøring Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 KS-området Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

REFERAT OØ2SK 04.10.14

REFERAT OØ2SK 04.10.14 REFERAT OØ2SK 04.10.14 TILSTEDE: Nestleder, Kasserer, varasekretær, O&I leder, 14 GSR, 2 vara GSR, 3 stk. observatør (14 stk. med stemmerett), totalt 23 stk. INNLEDENDE PUNKTER: Leder ønsket velkommen,

Detaljer

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune

Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune BERGEN KOMMUNE Arbeidsgiverpolitisk plattform for Bergen kommune Vedtatt i Byrådet 22.9.04, sak 1531/04. Bergen kommune, Arbeidsgiverseksjonen www.bergen.kommune.no/for_ansatte/arbeidsgiverpolitikk (internett)

Detaljer

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( )

MORGENDAGEN ER I DAG FINNE FOTFESTE ( ) 1 MORGENDAGEN ER I DAG I denne jubileumstalen skal vi se på foreningen og fosterhjemsarbeidet i et historisk lys der vi beveger oss 5 år av gangen med historiske brille på. Jeg har satt et stikkord på

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. 1. mai Statens tariffområde HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. mai 2016 Statens tariffområde KRAV NR. 1 12. april 2016 kl. 13.00 Innledning Staten er en kompetanseintensiv sektor med høy andel ansatte som har et høyt utdanningsnivå. Ansatte

Detaljer

Trøndelag fotograflaug

Trøndelag fotograflaug Trøndelag fotograflaug Medlemsoversikt tilsammen Næringsdrivende Ikke næringsdrivende, Leverandører og lærere Lærlinger/ Studenter Pensjonister Æresmedlem i lauget 52 18 17 6 11 Styrets sammensetning Trøndelag

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden!

Info nr.: 7/2015 3. september 2015. AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fagforeningsnytt Info nr.: 7/2015 3. september 2015 AUGUST 2015 Infoskriv fra Elektrikernes Fagforening Trøndelag. Dette har skjedd den siste måneden! Fullt betalende Lærlinger Elever Pensjonister Totalt

Detaljer

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no

GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no GRATIS NTL KURS MED SØKNADSFRIST I OKTOBER 2015 På Sørmarka studie- og konferansesenter www.sormarka.no 9. 11. november Forhandlingskunnskap (NTL-skolen trinn II) (Kun for medlemmer i staten) Søknadsfrist:

Detaljer

Informasjonsbrev nr. 1/2016

Informasjonsbrev nr. 1/2016 Til lagene: Informasjonsbrev nr. 1/2016 fra fylkesstyret SENIORUKA PÅ STOREFJELL I 2016-20. 23. juni 2016 Invitasjon og program til Senioruka på Storefjell er sendt til alle lokalforeningene, seniordansgruppene,

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010

Epilepsiforeningen i Hedmark. Årsberetning 2010 Hedmark Årsberetning 2010 Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Lise Marita Tyskeberg ( t.o.m. 02.06.10) Kasserer:

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området

Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området Gjennomføring av lokale forhandlinger i NHO-området - Et tipshefte for tillitsvalgte Innhold Lokale forhandlinger i NHO-avtaler... 2 1. Generelt om lokale forhandlinger... 2 2. Hvem gjennomfører lokale

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen

Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Informasjonsmøte i forbindelse med brudd i forhandlingene med Virke og streikeberedskapen Tariffavtaler avtale mellom en fagforening og en arbeidsgiverforening om arbeids- og lønnsvilkår eller andre arbeidsforhold

Detaljer

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016.

Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. Årsrapport fra NTNU Her kommer en liten oppsummering på hva vi lokallaget ved NTNU har drevet med etter landsmøte 2016. PS-HiST + PS-NTNU Vi har måttet ta adjø med HiST, og vi har vært med på en stor omstilling,

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Hovedavtalen privat sektor

Hovedavtalen privat sektor GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2: TILLITSVALGTROLLEN Hovedavtalen privat sektor Introduksjon til de viktigste bestemmelsene i hovedavtalen(e) Hovedtemaer 1. Generelt om hovedavtalene 2. Valg av

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Bruk kreftene riktig!

Bruk kreftene riktig! Bruk kreftene riktig! Hvem er vi og hva gjør vi? Senter for statlig økonomistyring (SSØ) ble opprettet i 2004 for å ha ett samlet fagmiljø for statlig økonomistyring. SSØ har som oppgave å styrke den statlige

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer