OVERSIKT OVER HAMAR KOMMUNES DELTAKELSE I SELSKAPER, KOMMUNALE FORETAK OG INTERKOMMUNALE SAMARBEID. Oppdatert pr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERSIKT OVER HAMAR KOMMUNES DELTAKELSE I SELSKAPER, KOMMUNALE FORETAK OG INTERKOMMUNALE SAMARBEID. Oppdatert pr 25.01.2008"

Transkript

1 OVERSIKT OVER HAMAR KOMMUNES DELTAKELSE I SELSKAPER, KOMMUNALE FORETAK OG INTERKOMMUNALE SAMARBEID Oppdatert pr

2 OVERSIKT OVER HAMAR KOMMUNES DELTAKELSE I SELSKAPER, FORETAK OG INTERKOMMUNALE SAMARBEID Selskap/org. nr Formål Eierandel/ kommunens andel aksjekapital Styret/ daglig leder Kommunens repr i gen.fors/ repr.skap 1 Aksjeselskap Hamar Energi Holding AS ( ) Eie aksjer i energiselskaper, kapitalforvaltning samt annet som står i forbindelse til dette. Prinsipper for eierstyring vedtatt av. Hamar kommune: 100% Aksjekapital: /reservefond ) Hans Kolstad Helge Hafsahl Karset Kristin Sletten Solveig Seem Terje Selnes Hamar Formannskap HOA AS Utbygge, eier og drive Hamar Olympiahall, Vikingskipet, Hamar Olympiske Amfi, nordlyshallen og Storhamar Ishall. Selskapet skal i tillegg utbygge og eie andre eiendommer i Hamar kommune som har tilknytning til idrett. I forbindelse med sin virksomhet kan selskapet også engasjere seg i eiendomsutvikling som ikke har idrettsaktiviteter som formål. Hamar kommune 100% Aksjekapital: Svein M Skaaraas Pål Tajet Terje Selnes Bjørnar Håkensmoen Guri Sjetne Anni Onsager Kjersti Gundersen Viggo Sundmoen Hamar Formannskap 1 Oversikten viser hvem som møtte for i kommunen i generalforsamling i Formannskapet er delegert myndighet til å utnevne kommunens representant. er kommunens representant med mindre annet er bestemt. 2

3 Hamar Sportsanlegg AS Eierinteresser i: Briskeby Gressbane AS (50%) Børstad idrettspark AS (50%) (Hamar Stadion Eiendom AS (34 %) Fuglsethmyra Eiendom AS (34%)) BioHus AS ( ) Vangsveien 73 AS ( ) Datterselskaper: Vangsvegen 73 Eiendoms AS (100%) Bekkeliveien 2 AS ( ) Erverv, utvikling, utbygging, drift og utleie av idrettsanlegg for nasjonal/ regional/idrettsutøvelse, og eie av aksjer i selskap med detter formål i Hamar kommune. Kunne engasjere seg i andre kommersielle selskaper med det formål å skaffe økonomiske midler som bidrag til å finansiere selskapets primære virksomhet som beskrevet over. Kunne delta i andre selskaper hvis formål er knyttet til erverv, utvikling, utbygging, eie, drift og utleie av idrettsanlegg på Hamar. Har ikke i sin virksomhet til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Et eventuelt overskudd i selskapet skal kun anvendes til investering, drift, vedlikehold og utvikling av idrettsanlegg som falle inn under selskapets virksomhet. Etablere og drive Bioteknologiens hus på Hamar. Selskapet skal tilby et kompetansefellesskap med avanserte laboratorie- og lagerløsninger til virksomheter som bruker bioteknologi i sin produksjon av varer og tjenester, herunder utdanning. Utviklingsorientering vektlegges. Virksomheten skal drives på forretningsmessige vilkår. Eiendomsdrift og investering i andre selskaper Forvaltning og drift av eiendom Hamar kommune 34% HOA 22% Ham-kam Fotball 22% Hamar Idrettslag 22% Aksjekapital: Hamar kommune 50% UP Entra AS 50% Andel Aksjekapital: ( ) Hamar kommune 60% Ringsaker kommune 40% Andel aksjekapital: ( ) Hamar Kommune 27,3% Ringsaker kommune 33,9% Stange kommune 19,2% Løten kommune 7,7% HIAS næring AS 11,9% Erik Stensrud (Ham-Kam fotball) Pål Johnsrud (HK) Viggo Sundmoen (HOA) Truls Norderhaug (HIL) Georg Larsen (Hamar idrettsråd) Kommunens representant velges av kommunen direkte. Erik Stensrud Harald Gjein Tron Sannerud, Kjell Eivind Vada Terje Haugan Jens G Bergaust Kari Finsås Arne Olav Loeng Dgl leder: Leif H Asla Odd Lindstad Arne Olav Loeng Erik Haugerud Sigbjørn Gregusson 3

4 Innovation Studios Norway AS ( ) Ankerløkken AS ( ) Selskapet skal arbeide med innovasjonsinnstilt utvikling, primært I tilknytning til digitale medier, som kan lede til forretningsrelatert virksomhet og samfunnsutvikling. Selskapet skal utvikle ideer og konsept og overføre disse til relaterte markeder, utvikle og/eller gjennomføre konferanser, opplæring og kompetanseutvikling, medvirke ved etablering, start og oppbygging av andre prosjekt og virksomheter innen området og herunder forenelig virksomhet, samt etablering av eierinteresser I samme. Aksjekapital: Hedmark Fylkeskommune: Hamar kommune: Eidsiva: Aksjekapital: Arbeidsmarkedsbedrift Eierandel i %: Ringsaker kommune: 27,30 Hamar kommune: 38,56 Stange kommune: 15,67 Hedmark Fylke: 12,55 Løten Kommune: 5,92 Hans Ove Hjelsvold Christoffer Horsfjord Nilsen Ola Børke Einar Busterud Bjørn Helge Hoffmann Bjarte Ytre-Arne Anne Lise Bakken Morten O Torgersen Lovise Skaug Kristen Bartnes Hans Kolstad Varaordfører v/kjell Vada Mjøssamvirket AS ( ) Selskapet har som formål å gi tilbud til yrkeshemmede, herunder investering i andre selskap. Aksjer gir ikke rett til utbytte, idet selskapets overskudd skal forbli i bedriften og disponeres til formål som styrker den fremtidige drift. Aksjekapital: Eierandel i %: Ringsaker kommune: 32,16 Hamar kommune: 27,63 Stange kommune: 18,46 Hedmark Fylke: 14,78 Løten Kommune: 6,97 Aksjekapital: kr Erik Tangen Anne Lise Bakken Morten O Torgersen Lovise Skaug Gudrun K Evensen Hans Kolstad Kristen Bartnes Morten Fjeldberg V/Kjell Vada Thor Turmo 4

5 Kunnskapsparken Hedmark AS ( ) Selskapets formål er å - være en ledende aktør i arbeidet med nyskaping og verdiskaping i Hedmark - profilere og styrke Hedmarks næringsutviklingsog nyskapingsarbeid Hedmark Fylkeskommune: 43,10% Siva selskapet for industrivekst SF: 27,80% Hamar kommune: 12,10% Andre: 17% Aksjekapital: Jan Wibe Riitta Helgestad Roger Bjurling Trond Lassen Mette Braathen Marit Aralt Skaug Jon Peder Johansen Kåre Ulven Skyberg Hedmark Vaskeri AS ( ) AS Oplandske Dampskibsselskap ( ) Tekstilutleie og vaskeridrift til helseinstitusjoner Drift av skibladner Sykehuset innlandet HF: 85% Hamar kommune: 2% Stange kommune:3% Løten kommune:2% Elverum kommune:2% Åsnes kommune:2% Ringsaker kommune:2% Tynset kommune:1% Åmot kommune:1% Aksjekapital: ,- En rekke eiere har ingen totaloversikt Hamar kommune eier Aksjenummer Aksejkapital: Kjell Ødegården Odd Håvard Larsen Birger Nordlund Trond Erik Bråthen Inger J S Rosenvinge Jan Christian Eriksen Gro A Christensen Tore Sirhaug Bjørn Blichfeldt Knut T Sandvold Finn Bergstrøm Riita Helgestad Jan H Korshavn Karin Ollsøn v/anne Myhre 5

6 Interkommunale selskap (IKS) Hedmark revisjon IKS Utføre revisjon i kommuner i henhold til Lov om ( ) kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 med senere endringer, og skal sikre de deltakende kommuner revisjon i egen regi. HIAS IKS ( ) Selskapet kan også tilby sine tjenester til andre virksomheter som fører regnskap innenfor kommunen. Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål. Vann, avløp, renovasjon. Hamar kommune: 22,9% Ringsaker kommune: 26,6% Stange kommune: 15,4% Løten kommune: 6,1% Elverum kommune: 15,8% Åmot kommune: 3,7% Stor-Elvdal kommune: 2,4% Trysil kommune: 5,8% Engerdal kommune: 1,3% Hamar kommune: 51% Ringsaker kommune: 17% Løten kommune: 8% Stange kommune: 24% Andel innskudd: Reidar Hulleberg Eli Dørum (nestleder) Bente Vestues Sveinung Løvholm Rita Hidemstrædet Morten Birk Almelid Jan Tyriberget (SK) Morten Finborud (HK) Kristin Malonæs (HK) Kjersti Hoff (LK) Elisabeth Kirkeby Ole Jjohan Hjelmstad Adm dir: Ernest Øygarden Erik Arne Eriksen (Hamar kommune) Undis Kjeldsen (vara) Kristin Sletten Riitta Helgestad Frøydis Sund Marit F Løberg Johnny Sterud Egil Reinemo Anne-Lise Bakken Interkommunale samarbeid (Kommuneloven 27) Hedmarken IKT Drift, service, forvaltning og utvikling av eierkommunenes informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), samt inngåelse og oppfølgning av avtaler om kjøp av tjenester og andre varer fra eksterne leverandører innenfor for dette området. HaLøSt IT skal være konkurransedyktig på pris og kvalitet. Skal håndtere oppdrag etter bestilling fra kommunene og innenfor rammen av deltakerkommunenes til enhver tid gjeldende IKT-strategier. Vertskommune: Hamar kommune Hamar kommune: 51,6% Stange kommune:34,8% Løten kommune:13,8% Andel innskudd: Svein M. Skaaraas, leder (HK) Gro Ellegaard (HK) Ragnar Christoffersen (SK) Gaute Arneson (LK) Kommunens Styremedlemmer velges av rådmannen etter drøftelse med formannskapet. 6

7 HIB Brannvern Vertskommune: Hamar kommune Hamar kommune: Stange kommune: Løten kommune: Tor Skraastad (HK) leder Christel Meyer (HK) Harald Romstad (LK) Erik Holset (SK) Åsa Gjestvang SK) Per Gustav Østli (ans) Per Holm (ans) Brannsjef: Geir Maller Kommunale foretak: Hamar Kino KF Drift av kino. Annen virksomhet i naturlig tilknytning til kinodrift. Ikke et selskap i selskapsrettslig forstand, men er en del av Hamar kommune som rettsubjekt Tor Rullestad Anne Bjørg Røed Åshild Karlsen Knut Faldbakken Rune Florhaug Hamar svømmehall KF Drift av svømmehall. Drift av friskvernsenter med hovedvekt på forebyggende fysisk og psykisk helsearbeid. Annen virksomhet i naturlig tilknytning til drift av svømmehall Ikke et selskap i selskapsrettslig forstand, men er en del av Hamar kommune som rettsubjekt Espen Jørgensen Odd Steinar Pedersen Kristin Røe Espen Overskott Ann Kristin Bogen Morten Lillehagen 7

8 Strandsonen utvikling KF Foretaket skal forestå nødvendig koordinering og utbygging av overordnet infrastruktur for området Strandsonen i Hamar kommunen (jf område som omfattet av KDP vedtatt 25. juni 2003) Ikke et selskap i selskapsrettslig forstand, men er en del av Hamar kommune som rettsubjekt Vidar Svendby Ann C Bjørnstad Trond A Nilsen Christel Meyer Tore Nilsen Foreninger Hamarregionen Utvikling Hamarregionen Utviklings formål er å skape mer trøkk i næringsutviklingen i Hamarregionen gjennom å: - Skape et aktivt og kompetanserikt miljø for næringsutvikling - Bistå i utvikling av regionens næringsliv og næringsklynger - Stimulere til nyetableringer, nyskaping og vekst i bedrifter, med særlig vekt på ungt entreprenørskap - Markedsføre Hamarregionen som Innlandshovedstad overfor næringsliv, offentlige institusjoner og samfunnet for øvrig - Utvikle regionens infrastruktur; veg, jernbane, nett/ bredbånd - Bidra til stimulering og utvikling av unike forsknings-, utviklings- og utdanningsmiljøer - Profilere og markedsføre regionen som en enestående bo-, arbeids-, lærings- og næringsregion Medlemmer: Hamar kommune Stange kommune Ringsaker kommune ikke ansatt Einar Busterud Jon Thomassen Frode Alhaug Anne Cecilie Arnkværn Martin Skramstad Jan Tyriberget Kristin Bjørnstad Svein Frydenlund HrU skal være et idèskapende, initiativtakende og koordinerende organ og fungere som kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet i regionen. Videre skal HrU fremme samarbeidet mellom de lokale og regionale næringsutviklingsaktører og ulike næringsinteresser i regionen. 8

EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE EIERMELDING Del II selskapene HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 DEL II: GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER DEL II: GJENNOMGANG AV KOMMUNENS EIERINTERESSER... 2 1.1 Innledning...

Detaljer

Briskebyrapporten. Oslo 17. august 2011. Unntatt offentlighet

Briskebyrapporten. Oslo 17. august 2011. Unntatt offentlighet Briskebyrapporten Oslo 17. august 2011 Unntatt offentlighet 1 Oppsummering Rapporten gjelder hendelsesforløpet omkring utvikling av idrettsanlegg i Hamar kommune med utgangspunkt i en plan fra 2001 og

Detaljer

Eierskapsmelding for Åmot kommune. 1. september 2014

Eierskapsmelding for Åmot kommune. 1. september 2014 Eierskapsmelding for Åmot kommune 1. september 2014 Vedtatt av kommunestyret 15. oktober 2014 Forord Åmot kommune har i lang tid valgt å tilby kommunens innbyggere tradisjonelle kommunale tjenester utenfor

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014

13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.10.2013 68619/2013 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/222 Formannskapet 18.12.2013 14/4 Bystyret 13.02.2014 Eierskapsmelding Forslag

Detaljer

Eiermelding 2014. Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014.

Eiermelding 2014. Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014. Eiermelding 2014 Vedtatt av kommunestyret i Røyken 9. februar 2012, sist revidert 27. november 2014. 1 Innhold 1. Generelt om kommunens eiermelding... 5 1.1. Innledning... 5 1.2. Bakgrunn og formål med

Detaljer

Gausdal kommunes eierskap pr. januar 2014

Gausdal kommunes eierskap pr. januar 2014 Gausdal kommunes eierskap pr. januar 2014 Vedlegg Lillehammer og Gausdal energiverk as Holding (LGE Holding as) sform Aksjeselskap snummer 986 652 671 Omsetning/driftsbudsjett 32.694.000 kr (2012-regnskap)

Detaljer

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del

Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune. Del 1 Generell del Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Del 1 Generell del Vedtatt i Kommunestyret 25.11.2010 Eierskapspolitikk for Lillehammer kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Motiver for selskapsdannelse...

Detaljer

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i.

Hva har vi av selskap vi eier eller er medeiere i. OVERSIKT OVERSIKT OVER OVER EIERSKAP EIERSKAP I I HAMAR HAMAR KOMMUNE KOMMUNE Pr. Pr. 1. 1. 2010 2010 Kommunestyret Kommunestyret Aksjeselskap 100% Aksjeselskap 100% Hamar Energi Holding AS Hamar Energi

Detaljer

EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter 1 1. Heleide aksjeselskap Bogaveien 24A AS Kort om selskapet Selskapets virksomhet er å erverve og forvalte

Detaljer

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012

Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012 92/12 Bystyret 31.05.2012 ARENDAL KOMMUNE Saksbehandlere Ingunn Kilen Thomassen og Trond S. Berg Saksprotokoll Referanse: 2010/1661 / 20 Ordningsverdi: 250 Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato 76/12 Formannskapet 10.05.2012

Detaljer

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak

Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Melding om eierskap i Trysil kommunes selskap og foretak Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Gjennomgang av Trysil kommunes selskap... 6 2.1 Kategorisering av eierskap... 6 2.1.1 Finansielt eierskap... 6 2.1.2

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR STOKKE KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR STOKKE KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR STOKKE KOMMUNE Innledning: Stokke kommune har eierandeler i ulike selskaper. Selskapene forvalter store verdier. På denne bakgrunn er det utarbeidet en oversikt over de selskapene

Detaljer

Eierskapsmelding for Oppdal kommune

Eierskapsmelding for Oppdal kommune Innholdsfortegnelse 1. Eierstyring...2 1.1 Bakgrunn...2 1.2. Hensikt...2 2. Oppdal kommunes eierskapspolitikk...2 2.1 Motiv for eierskap...2 2.2 Retningslinjer for eierskap, ledelse og kontroll av selskap...3

Detaljer

Årsmelding Løten kommune 2009

Årsmelding Løten kommune 2009 Årsmelding Løten kommune 2009 Redaksjon Årsmelding 2009: Rådmann Gaute Arneson, Stabssjef Frank Hauge og infomasjonsrådgiver Sigrid Friis Ruud. Trykk: Kopi og Grafisk, MjøsAnker AS. 2 Årsmelding 2009 Løten

Detaljer

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo.

Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena. Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo. Temadag om kommunalt eierskap 10. mars 2010 Briskeby arena Rådgiver og partner Jan Lunder Agendum AS Myndighet, interessenter, krise og fokus 8. september 2008 Høgskolen i Oslo Advokat og partner Vibeke

Detaljer

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding

Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding Sarpsborg kommunes eierskapspolitikk og eierskapsmelding 2015 SIDE 2 AV 70 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING KAPITTEL 1 EIERSTYRING OG STYRINGSDOKUMENTER EIERSKAPSPOLITIKK EIERSTRATEGI KAPITTEL 2 POLITISK

Detaljer

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i

Eierskapsmelding 2013 for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i for kommunalt eide selskaper Søndre Land kommunes versjon Kommunene i INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4

Detaljer

Interkommunale selskaper (IKS) etter IKS-loven

Interkommunale selskaper (IKS) etter IKS-loven Interkommunale selskaper (IKS) etter IKS-loven Hjemmel: Lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999 nr. 6. Eierstyring: Gjennom Båtsfjord kommunes deltaker(e) i representantskapet. Kjennetegn: Deltakere

Detaljer

Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper

Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper Strategi for styring, utvikling og forvaltning av kommunale og interkommunale selskaper EIERSKAPSMELDING 2013 Ski kommune À jour per: november 2013-1 - Forord... 4 1. Innledning... 5 2. Kommunalt eierskap...

Detaljer

Eierskapsmelding 2014

Eierskapsmelding 2014 Eierskapsmelding 2014 Sel kommune 1 2 1.0 INNHOLD 1.0 INNHOLD... 3 2.0 INNLEDNING... 4 3.0 DEL I - Målsetting for eierskapsmeldingen... 5 3.1 Eierskapsstrategi:... 5 4.0 Retningslinjer for eierskap, ledelse

Detaljer

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004

Grenland Havn IKS. Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Grenland Havn IKS Bamble og Porsgrunn kommune 2015 :: 405 004 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn, formål og problemstillinger... 1 1.2 Kriterier og metode... 1 1.3 Høring... 2 2 Fakta

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4.1.2... 30 4.1.2.1 ATS Gjøvik/Toten AS... 30 4.1.2.2 Mjøsmuseet AS... 31 4.1.2.3 Mjøslab IKS... 33

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4.1.2... 30 4.1.2.1 ATS Gjøvik/Toten AS... 30 4.1.2.2 Mjøsmuseet AS... 31 4.1.2.3 Mjøslab IKS... 33 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 1.1. Eierskapspolitikk og eierskapsstrategi... 4 1.2. Kategorisering av selskapsformene... 4 1.3. Roller... 5 1.4. Nye regler om inhabilitet i forvaltningsloven fra

Detaljer

OVERSIKT OVER SELSKAPER OG SAMARBEID

OVERSIKT OVER SELSKAPER OG SAMARBEID OVERSIKT OVER SELSKAPER OG SAMARBEID ENERGI Akershus Energi AS, morselskap i konsern Kontantstrøm fra drift (2012): 511 mill. kr før skatt og renter 100 %, bokført verdi 900.000.000 kr ets formål er Utbygging

Detaljer

EIERMELDING 2014. Vedlegg: Arkivsak-dok. 201200003-35 Saksbehandler Erik Lagethon. Fylkesutvalget 02.12.2014 Fylkestinget 17.02.

EIERMELDING 2014. Vedlegg: Arkivsak-dok. 201200003-35 Saksbehandler Erik Lagethon. Fylkesutvalget 02.12.2014 Fylkestinget 17.02. Regionalenheten Arkivsak-dok. 201200003-35 Saksbehandler Erik Lagethon Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 02.12.2014 Fylkestinget 17.02.2015 EIERMELDING 2014 Forslag til VEDTAK Fylkestinget tar saken til

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Eierskapskontroll For perioden 1995-2009. Nesseby kommune Desember 2009

REVISJONSRAPPORT. Eierskapskontroll For perioden 1995-2009. Nesseby kommune Desember 2009 REVISJONSRAPPORT Eierskapskontroll For perioden 1995-2009 Nesseby kommune Desember 2009 Telefon 78 96 24 05 / 78 96 24 02 forvaltningsrevisjon@ffk.no FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Finnmark kommunerevisjon

Detaljer

Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser

Kommunestyret behandler eierskapsmeldingen. Kommunal eierskapskonferanse. Kommunestyret behandler sak om status for selskaper, foretak og stiftelser Forord I byrådets tiltredelseserklæring fremkommer det at man ønsker et profesjonelt eierskap. Som ledd i denne satsningen legges Tromsø kommunes eiermelding frem på årlig basis. En kommune eier aksjer

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx. Eierskapsrnelding. rjiu fllltjin1e Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xxlxx Eierskapsrnelding rjiu fllltjin1e 1 1. Innledning I de senere år er antallet kommunale selskap utenfor den ordinære kommunale organisering økt vesentlig.

Detaljer

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013

Årsmelding 2012. Follorådet. Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Årsmelding 2012 Follorådet Vedtatt i Follorådet 4. juni 2013 Innhold Forord... 3 Mål og strategier... 4 Organisasjon... 4 Politiske organer... 4 Administrative organer... 5 Innsatsområder og aktiviteter

Detaljer

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE

EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE EIERMELDING I generell del HAMAR KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 5. mars 2014 Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL Del I: EIERMELDING HAMAR KOMMUNE GENERELL DEL... 2 1 Sammendrag og innledning...

Detaljer