Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tidspunkt: 13:00 17:15 Møtested: Rådhus IA Kantina Fra saksnr: 61 Til saksnr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtebok. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.08.2015 Tidspunkt: 13:00 17:15 Møtested: Rådhus IA Kantina Fra saksnr: 61 Til saksnr."

Transkript

1 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Tidspunkt: 13:00 17:15 Møtested: Rådhus IA Kantina Fra saksnr: 61 Til saksnr. 74 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 35 av 37 Følgende medlemmer/varamedlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Marianne K. Bremnes Ordfører AP Jan Fjellstad Varaordf. V Kjetil Bjørkelund Medlem AP Trond Henningsen Medlem AP Lisa Arvida Angell Medlem AP Elsa Floer Medlem AP Bjørnar Benjaminsen Medlem AP Jan Henrik Elvheim Medlem AP Knut Steen Henriksen Medlem AP Hanne C Simonsen Iversen Gruppeleder FRP Jostein Andreas Rasmussen Medlem FRP Charlotte Marie Skogstad Medlem FRP Espejord Rolf Bendiksen Medlem FRP Svein Erik Saue Medlem FRP Roger Olaf Søfting Medlem FRP Mary R. Kaarby Danielsen Medlem FRP Rolf Arne Mentzen Medlem FRP Kjell Ove Karlsen Medlem FRP Helge Eriksen Medlem H Hege Signete Fredheim-Kildal Gruppeleder H Rune Stenstrøm Medlem H Reidulf Solbakken Medlem SP Anne Margrete Eneberg Medlem SP Eddmar Osvoll Medlem BSP Maria Serafia Fjellstad Gruppeleder V Johnny Kristiansen Gruppeleder SV Per Pedersen Gruppeleder KRF Kirsten Evjen Gruppeleder RØDT Jorunn Berg Medlem SFSBL/BKPF Frank Eilertsen Varamedlem AP Stig Rune Gudmundsen Jan Rune Lorentzen Varamedlem FRP Torleif Johnsen Randi Nilsen Varamedlem FRP Svein Kristian Løtveit Rudi Mikal Christensen Varamedlem H Johannes Utvåg Johanne Pedersen Tordis Lunde Sæter Rita Isaksen Hansen Ikke møtt: Finn-Ero Bustadmo, Frp. Astrid Nygård, SP Varamedlem Varamedlem Varamedlem Til stede fra administrasjonen: H SP AP Håvard Solhaug Reidulf Solbakken Halvar Hansen 1

2 Hugo Thode Hansen Henry Andersen Rita Johnsen Rådmann Kommunalsjef Kommunalsjef Andre: Eldrerådet v/leder Ivar Østberg Diverse merknader: Før åpning av møtet viste miljørådgiver Manuel Echeverria en 2 min film om avfall som er laget av Harstad kommune. Filmen skal vises på kino fra 31. aug. og fram til jul. Ordføreren ønsket velkommen til siste møte for valgperioden Det skal behandles saker fra 17/61 15/74. I tillegg skal det behandles 5 interpellasjoner og 2 spørsmål. Ordføreren foreslo å behandle referatsakene etter behandlingen av interp. og spørsmålene. Representantene sluttet seg til dette. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste: - Johnny Kristiansen, SV Bemerket at han ikke fikk møteinnkallingen på den oppgitt adr., og at hans interpellasjon ikke var blitt registrert. Ønsker endring, slik at orientering om sentrumsplanen tas tidlig i møtet. Deretter ble møteinnkalling og saksliste godkjent. Protokollgodkjenning: Jostein Rasmussen, Frp., og Anne Margrete Eneberg, SP, ble enstemmig valgt å godkjenne protokollen. Taletid: 3 min taletid ved førstegangsinnlegg. Deretter 2 min taletid ved andregangsinnlegg. Kun replikk ved førstegangsinnlegg. Marianne K. Bremnes ordfører Aud Jorun Pedersen sekretær Jostein Rasmussen Anne Margrete Eneberg Saksnr Tittel FO 15/24 Interpellasjon: Sykkelbyen Harstad FO 15/25 Interpellasjon: Gullhaugen - grønt areal FO 15/26 Interpellasjon: Reserveferge i Bjarkøy-sambandet PS 15/61 Utkast til nye kommunale vedtekter for kommunal eiendomsskatt. PS 15/62 Utbyggingsavtaler - merverdiavgift ved bygging av offentlig infrastruktur PS 15/63 Driftsanalyse og omstillingsplan for helse og omsorg PS 15/64 Nasjonal demensplan Høring PS 15/65 Elektronisk meldingsutveksling i Harstad kommune. PS 15/66 Kompetansehevning knyttet til personer som er døvblinde/ personer med behov for alternativ kommunikasjon 2

3 PS 15/67 Forslag til nye retningslinjer for bruk av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for Harstad kommune, perioden PS 15/68 Forslag til reguleringsplan for Mølnholtet samleveg - merknads- og sluttbehandling PS 15/69 Detaljert reguleringsplan for Gamtoftveien 8 - Teknor. Merknads og sluttbehandling. PS 15/70 Forslag til reguleringsplan for Røkenes Gård - Merknads og sluttbehandling PS 15/71 Reguleringsplan for Hinnøy Golfklubb. Merknads- og sluttbehandling PS 15/72 Reguleringsplan for Sjøkanten senter - Klager og mindre endring PS 15/73 Suppleringsvalg Trondenes Tingrett RS 15/2 Krav om lovlighetskontroll av reguleringssak i Hålogalands gate - Fylkesmannens behandling FO 15/24 Interpellasjon: Gullhaugen - grønt areal Hege Fredheim-Kildal, Høyre, leste opp interpellasjonen: «Gullhaugen er etablert med asfaltert gangsti. Gangstien er grodd igjen pga tett skog, stein og løv og kan ikke benyttes av personer som har utfordring med forflyttning. Der er gatelys som ikke tennes og stien brøytes ikke om vinteren. Området er eid av kommunen. Et etablert grøntareal til rekreasjon som ikke ivaretas til innbyggernes beste. Tidligere ble dette området benyttet til rekreasjon og rehabilitering både for pasienter ved sykehuset, beboere ved sykehjem og andre innbyggere som ikke kunne nyttegjøre seg av Folkeparken. Harstad Høyre vil revitalisere dette området igjen. Vi mener det er viktig å ha et tilbud til alle innbyggere av Harstad kommune. Harstad Høyre ber rådmann og ordfører om å gå i dialog med UNN for å finne en løsning på hvordan vi sammen kan nyttegjøre oss denne grønne lungen som står og venter på å bli tatt i bruk. Vi forutsetter at kommunen også har dialog med nærmeste naboer. Harstad Høyre ser for seg et rekreasjonsområde, en asfaltert sti gjennom skogen med benker som man kan sette seg på. En sti som måkes på vinteren og gatelys som tennes. En perle som vil gi et tilbud til de som ikke kan benytte seg av Folkeparken i tillegg et supplement til barnehage, sykehjem og pasienter ved UNN Harstad.» Ordføreren besvarte: «Område ved Gullhaugen vis a vis UNN Harstad er regulert som offentlig friområde. Dette området med tilhørende bru over St. Olavs gate er opparbeidet av sykehuset da dette gjennom mange år ble stilt til deres disposisjon. De siste årene har imidlertid området vært lite i bruk og det har ikke vært gjennomført vedlikehold av området. Det er det siste året etablert barnehage på naboområdet. Det har den siste perioden vært kontakt mellom UNN og Harstad kommune, og man er enige om å møtes for å diskutere videre muligheter for å opparbeide Gullhaugen til ett område som kan benyttes aktivt både til pasienter og for barn i nye Gullhaugen barnehage. UNN har signalisert at de kan være villig til å bidra økonomisk i forbindelse med en slik opparbeidelse. 3

4 Saken vil fra kommunen side bli fulgt opp av Bygg- og eiendomstjenesten og Drift- og utbyggingstjenesten med tanke om å få til et fint friområde på Gullhaugen til bruk for bl.a UNN og barnehagen, samt andre brukere.» Hege Fredheim-Kildal kommenterte deretter svaret. FO 15/25 Interpellasjon: Sykkelbyen Harstad Maria Serafia Fjellstad, V, leste opp interpellasjonen: «Harstad Venstre ønsker et grønnere sentrum og en bred satsing på forebygging for bedre folkehelse. Sykkelen er en nøkkel for å oppnå begge disse målene. Harstad Cykleklubb har lansert ideen om en trafikkpark tilknyttet Blåbærhaugen Sykkelpark, og Harstad Venstre ønsker idéen hjertelig velkommen. Harstad Venstre ønsker at Rådmannen går i dialog med sykkelklubben for å se hvordan man kan samarbeide om et slikt tiltak. I Nasjonal Transportplan påpekes det hvor viktig god trafikkopplæring i barnehage og skole er. Opplæring om trafikk og sykkel ligger også inne som kompetansemål i grunnskolens læringsplan. Det er imidlertid lite helhet og systematikk i dagens opplæring. Lærerne savner redskap for å ivareta undervisning om trafikk. Dette gjør at mange barn blir sendt ut i en trafikk de ikke har mulighet til å orientere seg i. Harstadpakken gir oss flere sykkelveier, og da må vi samtidig benytte muligheten til å gi barn og unge bedre opplæring i trafikkbildet og bruk av sykkel. Dette vil kunne bidra til økt bruk av sykkel og friluft for bedre folkehelse, og samtidig i Harstad som Trygt lokalsamfunn også være et konkret skadeforebyggende tiltak. En trafikkpark er en opplæringsarena for barn på sykkel. I et avgrenset område lager man trafikkbildet i miniatyr. Her kan barna få en realistisk opplæring uten trafikkfare, og utfordres på en annen måte enn i skolegården. Barna lærer å forstå trafikkbildet, de får vite hva de må passe seg for, og lærer hvordan de skal opptre som trafikanter. Dette gir også mulighet til trening på tekniske ferdigheter, som kan være nyttig når man går over til den virkelige trafikken. Den første trafikkparken i Norge ble anlagt på Eberg i Trondheim, og det har deretter kommet opp en rekke tilsvarende anlegg. En evaluering av Eberg trafikkgård ved Sintef i 2006 viste at elever ved skoler som hadde brukt Eberg aktivt i undervisningen hadde signifikant bedre kunnskap om trafikkregler. Den første i Nord-Norge ble etablert i Brønnøysund, og den sålangt siste er nå ferdig forprosjektet på Silsand og planlagt ferdigstilt i Disse trafikkparkene finansieres gjerne med en kombinasjon av sponsormidler, fylkeskommunale midler, midler fra Statens Vegvesen og kommunalt bidrag. Det kan nevnes at trafikkparken på Silsands forprosjekt i 2011 var finansiert gjennom fylkeskommunen med , og at man etter forprosjektet var ferdigstilt nylig ble tildelt 2.5 millioner av en total investering på 6 millioner fra Troms fylkeskommune. For å få på plass den økonomiske støtten synes det kommunale initiativ og bidrag å være vesentlig. Harstad Venstre ønsker et grønnere sentrum og en bred satsing på forebygging for bedre folkehelse. Gjennom trafikkparker med trafikkbildet i miniatyr kan barn og unge tilbys en trygg treningsarena på sykkel; som bidrar til mer bruk av sykkel for en sunnere livsstil og er et konkret skadeforebyggende tiltak. Harstad Cykleklubb har tatt initiativ for å få til et slikt anlegg i tilknytning til 4

5 Blåbærhaugen sykkelpark, og Harstad kommune har med det en anledning til et samarbeid med store positive ringvirkninger.» Ordførerens svar: «Harstad kommune har igangsatt arbeidet med å få utarbeidet en reguleringsplan som tilrettelegger for utvikling av Blåbærhaugen vest til ulik idrettsaktivitet herunder ulike sykkelaktiviteter, fotball, bueskyting og hund. Arbeidet knyttet til sykkelaktivitetene ble igangsatt etter initiativ fra Harstad Cykleklubb. Arbeidet er godt i gang og gjennomføres i nært samråd med Harstad Cykleklubb. Harstad idrettsråd er i tillegg invitert med til å delta i planarbeidet. Fra kommunens side bidrar Bygg- og eiendomstjenesten og Drift- og utbyggingstjenesten, samt areal- og byggesaks-tjenesten som kommunal planmyndighet. I dette arbeidet er det tatt inn innspill om etablering av trafikkpark for mulig tilrettelegging av trafikkopplæring av barn. I en slik trafikkpark vil offentlige etater knyttet til trafikksikkerhet og barn/unge være aktuelle samarbeidspartnere herunder kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen. En aktuell samarbeidspartner vil naturlig nok også være Harstad Cykleklubb. Det vil være naturlig at reguleringsplanarbeidet følges opp med en vurdering om mulighetene til etablering av slik trafikkpark i dette området. Dersom dette blir vedtatt vil det være naturlig å arbeide videre med detaljert utforming, finansiering og gjennomføring av utbygging. Dette er en sak som også ordfører er opptatt av, en trafikkpark vil være til berikelse for hele kommunen og i tråd med ønsket om å utvikle Harstad kommune, ikke bare som sykkelby, men også som en Safe Communitykommune.» En del representanter hadde ordet i saken. Maria Serafia Fjellstad kommenterte deretter svaret. Ordføreren hadde ordet til slutt. FO 15/26 Interpellasjon: Reserveferge i Bjarkøysambandet Jorunn Berg, Krf. leste opp interpellasjonen: «I fergesambandet Bjarkøy-Sandsøy-Grytøy har det vært flere fergestopp grunnet motorstopp, teknisk feil og hviletidsbestemmelser. Alle vet at det kan skje ting som forårsaker fergestans, men det som ikke kan aksepteres er at reserveferga ikke er klar for å settes inn i trafikk på kort varsel. I tillegg tilfredsstiller den ikke dagens krav til høyde for store kjøretøy. Mangelfull opplysning fra selskapet har medført at passasjerer som skulle med ferge fra Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy har blitt stående over natta på fergekaia. Dette har skjedd to ganger uten at det er satt inn båt for persontransport. Personer som blir stående over natta på fergekaia får ikke tilgang til mat eller drikke etter at butikkene ute på øyene er stengt. På Bjarkøy og Sandsøy er det heller ingen offentlige toaletter. Ferskvaretransporten med melk og fisk samt varetransport til butikkene ute på øyene blir svært utsatt. Dette er ikke akseptabel håndtering av trafikkavvikling for lokalbefolkning og andre reisende i Spørsmål til Ordfører. 5

6 1. Hva vil ordfører gjøre for å få en stabil reserveferge til Bjarkøysambandet, som også tilfredstiller dagens krav til høyde for transport av store kjøretøy? 2. Kan ordfører stille krav til fylkesråd for samferdsel om at det ved fergestans, med uavklart varighet, skal settes inn båt for persontrafikk?» Ordførerens svar: «Ordføreren deler interpellantens syn. Dagens trafikkavvikling ikke akseptabel for befolkningen på Bjarkøy og Sandsøy. Manglende regularitet skaper store utfordringer for så vel fastboende, tilreisende og næringsliv. Interpellanten stiller to spørsmål: 1. Hva vil ordfører gjøre for å få en stabil reserveferge til Bjarkøysambandet, som også tilfredsstiller dagens krav til høyde for transport av store kjøretøy? Ordføreren har løpende kontakt med både Troms fylkestrafikk og fylkesråden for samferdsel. Senest i møte mandag 24.08, der ordfører gjorde det klokkeklart overfor Troms Fylkestrafikk at situasjonen i dag er uholdbar, og at Troms fylkestrafikk ikke kan fortsette å skylde på rederiet for problemene som har oppstått. Ordføreren har i disse samtalene tatt opp både tilstanden og beskaffenheten til den ordinære fergen og reservefergen, og understrekt viktigheten at sambandet betjenes med materiell som gir regularitet og som løser de behov næringslivet har. Ordføreren har sterkt framholdt at tilstrekkelig høyde for transport av store kjøretøy er absolutt krav fra kommunens side. Dette for å dekke næringslivets behov. 2. Kan ordfører stille krav til fylkesråd for samferdsel om at det ved fergestans, med uavklart varighet, skal settes inn båt for persontrafikk? Ordføreren har fremsatt slikt krav overfor fylkesråden og Troms Fylkestrafikk. Ordføreren har også tatt opp spørsmålet om å bruke hurtigbåt som i skoleskyssen av elever fra Sandsøy. Ordføreren følger dette sakskomplekset tett. Kontraktsforhold, tilgang på fergemateriell og størrelsen på de samlede fylkeskommunale bevilgningene er utfordringer i dette arbeidet. Men utfordringer er til for å løses. Ordføreren vil sammen med andre gode krefter gjøre sitt til i så måte.» Jorunn Berg kommenterte deretter svaret. FO 15/27 Interpellasjon: Statutter Folkeparken Kirsten Evjen, Rødt, leste opp interpellasjonen: « vedtok kommunestyret å be administrasjonen om å tilpasse statuttene for Harstad Folkepark i tråd med dagens praksis og forståelse. Er arbeidet med dette påbegynt? Hvis ja, hvordan er det organisert? 6

7 P 4 i vedtaket sier at det er ønskelig å tilrettelegge bedre for at flere ungdommer skal bruke parken, og ber administrasjonen ta initiativ til et møte på Ungdommens Hus, med tilrettelegging som tema. Er det tatt initiativ fra kommunen sin side til et slikt møte? Styret for folkeparken fra 1947 er ikke nedlagt, men har heller ikke vært bemannet på 53 år. Anser dagens politiske ledelse at dette er en hensiktsmessig forvaltning av gaven?» Ordføreren svar: «Innen fagområdet Park- og idrett er det begrenset saksbehandlerkapasitet ved at dette kun er knyttet til en rådgiverstilling. Like etter at aktuelle sak ble behandlet i kommunestyret sa daværende stillingsinnehaver opp sin stilling og rakk ikke å starte på behandlingen/oppfølgingen denne saken. Stillingen har etter dette vært vakant fram til Denne saken er en av de sakene som ny park- og idrettsrådgiver vil starte behandlingen av høsten Harstad kommune planlegger i forbindelse med revisjon av kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet herunder friluftsliv møter med ulike interessegrupper. Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging for å kunne delta herunder barn og unge, men også andre brukere av folkeparken. Videre utvikling av folkeparken skal gjøres i tråd med tilhørende vedtak/statutter, og de konkrete behov vurderes i forhold til aktivitetsutvikling og etterspørsel i kommunen. Folkeparken vil være et eget sentralt tema i kommunedelplanen hvor «utvikling, tilrettelegging» og «god tilgjengelighet for alle» er viktige områder. Det vil være naturlig i den forbindelse å inkludere ungdommen. I dette inngår altså møte med denne gruppen. Når det gjelder utforming av «nye» statutter, så vil det være utformingsarbeid basert på gjeldende vedtak hvor hovedarbeidet gjøres av/innen de ulike fagetater i kommunen hvor Drift- og utbyggingstjenesten vil være prosessansvarlig. Styringsmodellen for parken angitt i statuttene må vurderes særskilt, og eventuelle justerte forslag til statutter må vurderes lagt til høring hos berørte brukergrupper. Det endelige forslag til justerte statutter legges fram for behandling i kommunestyret. Ordfører vil avslutningsvis gi honnør for en meget god drift av Folkeparken med tilrettelegging for brede brukergrupper både sommer og vinter. Det skal vi ta vare på samtidig som vi kan videreutvikle parken.» Kirsten Evjen kommenterte deretter svaret. FO 15/28 Interpellasjon: Organisering av Harstad Havn Johnny Kristiansen, SV, leste opp følgende interpellasjon: «Harstad kommune har valgt å organisere kommunens havnevirksomheten som et eget foretak. Foretaksorganisering har ofte vært brukt for havner, men flere kommuner vurderer nå annen organisering. Det vises her til havnesjefen i Lenvik som selv har lansert det forslag om annen organisering. Troms Fylkeskommune valgte for 4 år siden å organisere driften av kollektivtrafikken i Troms i foretaket Troms Fylkestrafikk. Dette har vist seg å være ei dårlig løsning spesielt fordi det 7

8 viste seg å bli mange konfliktsituasjoner mellom Troms fylkeskommune som eier og Troms Fylkestrafikk som driftsansvarlig. Styringsdialogen fungerte dårlig. I arbeidet med en helhetlig sentrumsplan for Harstad har det oppstått betydelige konflikter mellom Harstad kommune som eier av havna og ansvarlig for en helhetlig sentrumsplanlegging og havnas administrative ledelse og havnestyret. Et vedtak om helhetlig planlegging for hele Harstad sentrum inklusive havna som en del av dette ble fullstendig torpedert av at foretaket Havna satte i gang en egen «uavhengig» prosess for en organisering av havna uten hensyn til resten av helheten i sentrumsplanen. Havneledelsen har i denne prosessen helt åpenbart ikke forvaltet eieren Harstad kommunes formål og interesse, men kjørt et konfliktløp mot kommunen. Etter hvert gikk havneledelsen også hardt ut mot Vegvesenet. Det er helt åpenbart at havnestyret v/havnestyrets leder Helge Eriksen her har brutt alle fullmakter som er gitt havnestyret. Det tilligger ikke et kommunalt foretak å gå ut i offentlig kamp mot egen eier kommunen. Styrets leder, Helge Eriksen, uttalte i en forbindelse at Harstad kommunes (eieren av foretaket Harstad havn) opptreden minnet om «Nord-Korea». Dette uttaler den øverste ansvarlige for et kommunalt eid foretak. Uten en god og tillitsfull styringsdialog mellom eier og et foretak kan ikke foretaket fortsette som ansvarlig for virksomheten. Måten foretaket Havna v/styret og administrativ ledelse har opptrådt på har åpenbart vært skadelig ikke bare for utviklingen av Harstad havn, men ikke minst for prosessen for en helhetlig sentrumsplan. Havna har brukt betydelige økonomiske midler i en kamp mot eieren av foretaket, Harstad kommune. Dette er helt uakseptabelt og må få konsekvenser. Harstad SV foreslår at det straks igangsettes et arbeid for å omorganisere havnas virksomhet fra å være organisert til et foretak til å organiseres som en kommunal enhet direkte underlagt rådmannen. Forslag til vedtak: «Harstad kommunestyre ber rådmannen straks sette i gang et arbeid for omorganisering av havnas virksomhet. Organiseringen som et foretak avvikles snarest». Ordføreren besvarte: «Ordføreren synes interpellanten tar opp en viktig problemstilling og ser at dette er noe som bør debatteres. Ordføreren har også fått med seg at Lenvik kommune avvikler havna som kommunalt foretak og innlemmer havna i den kommunale administrasjonen. Ordføreren er ikke fremmed for å vurdere hvordan havnevirksomheten skal være organisert i fremtiden. Ordføreren mener imidlertid at en slik prosess må ha forankring i kommunestyret. Ordføreren finner derfor ikke det siste kommunestyremøtet før valget som rett tidspunkt til å starte en eventuell prosess om havnevirksomhetens organisering.» En del representanter hadde ordet i saken. Johnny Kristiansen kommenterte deretter svaret. FO 15/29 Spørsmål til ordføreren - kommunestyret Kirsten Evjen, Rødt, leste opp følgende spørsmål: «Norge forhandler sammen med 50 andre land om tjenesteavtalen TISA. S Samtidig forhandler EU og USA om investerings- og handelsavtale (TTIP) som vil få virkning i Norge 8

9 gjennom EØS-avtalen. Regjeringa har i tillegg lagt fram et forslag om bilaterale investeringsavtaler, et forslag som åpner for at Norge kan inngå avtale om tvisteløsninger som gir multinasjonale selskaper rett til å saksøke en stat som vedtar politisk noe som rammer selskapets mulighet for profitt. Det opprettes separate, private domstoler for formålet. Politiske vedtak om miljø vann, luftforurensing, energi -, tiltak mot sosial dumping, undervisning og helse, transport, og konsesjonsbestemmelser er bare noen eksempler på potensielle nye markeder der lokal regulering kan komme i veien for et stort selskaps profittmulighet. Risiko for å få høye erstatningskrav mot seg vil redusere den politiske handlingsfriheten i stat, fylke og kommuner, og blir dermed et angrep på vårt demokratiske prinsipp. KS vedtok i sitt hovedstyremøte 22.juni 2015 å støtte posisjonene som europeisk kommunesektor og Regionkomiteen har inntatt om forhandlingene: 1. Potensielle negative resultater for kommuner og fylkeskommuner diskuteres gjøres kjent og diskuteres åpent, i rådgivende grupper. 2. Bruk mulighetene for å unnta tjenester som anskaffelsesregelverket gir muligheter for. 3. Hensynet til utenlandske investorer skal ikke komme i veien for at myndighetene kan kan fortsette å beskytte folkehelse-, miljø-, forbruker- og arbeidslivsinteresser. Er ordføreren enig i at tvisteløsningsmekanismer som gir selskaper mulighet til å saksøke stater kan være til hinder for kommunal handlefrihet og lokaldemokrati? Er ordføreren enig i at rettsvesenet vil svekkes gjennom at slike tvisteløsningsmekanismer avtalefestes? Er ordføreren enig i at avtaler som hindrer reversering av politiske vedtak svekker folkestyre og lokaldemokrati? Er ordføreren enig i kravet om åpenhet om forhandlingene og konsekvensutredning før vedtak (ref. hovedstyret i KS)?» Ordførerens svar: «Som ordfører i en av landets 428 kommuner kan denne ordføreren ikke gjøre annet enn å stole på at landets til en hver tid sittende regjering fører en utenrikspolitikk som er til gavn for hele landet og for alle kommuner. Det gjelder også i dette tilfellet. Det er kompliserte spørsmål som stilles, men det som må være et krav er at alle forhandlinger føres gjennom åpne og gjennomsiktige prosesser slik at det er mulig å følge med på hva som skjer. 9

10 Dette er også et krav fra KS sitt hovedstyre. De sier videre at «hovedstyrevedtaket fra 22. juni vektlegger KS at de forventer at potensielle negative konsekvenser av de internasjonale avtalene tas på alvor. KS ønsker seg også en konsekvensutredning av TTIP og TISA avtalen knyttet til spørsmål om lokaldemokratiet, og påfølgende åpen høringsprosess, før regjeringen signer endelig.» Spørsmålene som er stilt vil med andre ord bli fulgt opp av kommunenes egen organisasjon KS, og undertegnede stoler på at dette gjøres til kommunenes beste.» Kirsten Evjen kommenterte deretter svaret. FO 15/30 Spørsmål til ordføreren - Kommunestyret Jorunn Berg, Krf. leste opp spørsmålet: «I kommunestyre 28.mai 2015 ble følgende forslag vedtatt oversendt ordføreren: Kommunestyret ber rådmannen utrede videreføring av ordningen med distriktsutvalg, jfr.bygdeutvalget for Bjarkøy. Sak fremlegges i møte 24. Juni Hva har ordfører gjort for å avklare denne saken slik at videreføring av ordningen med bygdeutvalg/distriktsutvalg for Bjarkøyområdet, kan oppnevnes etter valget?» Ordføreren besvarte med følgende: «Ordføreren finner det naturlig at det nye kommunestyret tar stilling til den politiske styringsstrukturen. I forrige periode ble politisk organisering fastsatt som sak 2 i konstituerende møte den I konstituerende møte ble følgende valg foretatt: Formannskap, ordfører, varaordfører, planutvalg, utvalg for oppvekst og kultur, utvalg for helse og sosial, representanter til KS Troms og valgkomite. Valgkomiteen forberedte øvrige valg. Noen ble gjort , men hovedtyngden først Alle valg ble gjort utfra det prinsippvedtak om politisk organisering som kommunestyret gjorde i konstituerende møte. Delegeringsreglementet og reglement for politiske styringsorganer ble fremmet for kommunestyret , også de basert på det prinsippvedtak om politisk organisering som kommunestyret gjorde i konstituerendemøte. Ordføreren anser det som naturlig å videreføre denne praksisen også for perioden Det blir således opp til det nye kommunestyret om bygdeutvalget skal videreføres eller ikke.» Jorunn Berg kommenterte deretter svaret. Ordføreren hadde ordet til slutt. PS 15/61 Utkast til nye kommunale vedtekter for kommunal eiendomsskatt. 10

11 Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Eiendomsskattevedtektene vedtatt av kommunestyret den oppheves Harstad kommunestyre vedtar vedlagte utkast til eiendomsskattevedtekter. 3. Vedtektene vedtatt i punkt 2 trer i kraft PS 15/62 Utbyggingsavtaler - merverdiavgift ved bygging av offentlig infrastruktur Til stede: 35 repr. Frp. v/rolf Bendiksen, fremmet følgende forslag: Nytt pkt. 4: «Utbyggingsavtaler og avtaler overføring av justeringsrett/- plikt for mva., herunder også de særlige forhold nevnt i 2.avsnitt pkt. 2 forelegges formannskapet for vedtak.» Formannskapets innstilling pkt. 1-3 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 4 ble vedtatt med 19 mot 16 stemmer som ble avgitt for Frp. sitt forslag. 1. Harstad kommune kan ved gjennomføring av utbyggingsavtaler, der særlige forhold ikke taler mot det, inngå avtale om overføring av justeringsplikt/justeringsrett for merverdiavgift. Anleggsbidragsmodellen skal ikke benyttes uten i særlige tilfeller der kommunen i utgangspunkt er utbygger. 2. Det kan ikke inngås avtaler om overføring av justeringsrett/-plikt for anlegg hvor det ikke er inngått en utbyggingsavtale ved byggestart for aktuelle offentlige infrastruktur, og der anleggene er ferdigstilt og overtatt innen I en overgangsperiode kan det også i særlige tilfeller inngås avtale om overføring av justeringsrett/-plikt for anlegg som overtas til kommunal drift etter angitte dato uten en forutgående utbyggingsavtale. 3. Det settes en minstegrense for inngåelse av slike avtaler på kr , slik at samla mva utgjør minst kr Administrasjonsgebyret settes til samlet 5 % av netto investering, og det avregnes med årlig andel i tråd med utbetaling av refundert mva. Dvs at samlet sett blir 80 % av refundert mva å utbetale til utbygger. 4. Rådmannen delegeres myndighet til å inngå både utbyggingsavtaler og avtaler om overføring av justeringsrett/-plikt for mva herunder også de særlige forhold nevnt i 2. avsnitt pkt

12 PS 15/63 Driftsanalyse og omstillingsplan for helse og omsorg Til stede: 35 repr. SV og Rødt v/kirsten Evjen og Johnny Kristiansen, fremmet følgende forslag: Endringsforslag: Nytt pkt. 2 (alternativ til pkt. 2): «Harstad kommunestyre ber administrasjonen fremme sak om helhetlig omorganisering og bedre velferdstjenester med målsetting og tiltaksplan for helse og omsorg, senest juni 2016 Pkt. 5. Harstad kommunestyre vil påpeke at den demografiske utvikling gir Harstad flere eldre enn de øvrige kommunene i kostra gruppe 13. Nytt pkt. 6. Harstad kommunestyre ber om at det fokuseres på utryggheten ved alle de små deltidsstillinger som sannsynligvis fører til økt sykefravær, og som dermed blir en betydelig kostnadsdriver. Harstad kommunestyre er av den oppfatning at det trengs flere hender, og ikke færre, ved Harstads sykehjem. Hanne Simonsen Iversen, Frp., fremmet forslag: Nytt pkt. 3: «Harstad kommunestyre ber rådmannen forberede søknad om å delta i forsøket med direkte statlig finansiering av sykehjem.» Utvalgets innstilling pkt. 1 ble enstemmig vedtatt. Utvalgets innstilling pkt. 2 ble vedtatt med 33 mot 2 stemmer som ble avgitt for SV/Rødt sitt forslag. Frp. sitt forslag til til nytt pkt. 3 ble vedtatt mot 14 stemmer. SV og Rødt sitt forslag til nytt pkt. 4 falt. SV/Rødt sitt forslag til nytt pkt. 5 ble enstemmig vedtatt. 1. Harstad kommunestyre tar saken til orientering. 2. Harstad kommunestyre ber administrasjonen fremme sak om helhetlig omstillingsplan med målsetting og tiltaksplan for helse og omsorg, senest desember Harstad kommunestyre ber rådmannen forberede søknad om å delta i forsøket med direkte statlig finansiering av sykehjem. 4. Harstad kommunestyre ber om at det fokuseres på utryggheten ved alle de små deltidsstillinger som sannsynligvis fører til økt sykefravær, og som dermed blir en betydelig kostnadsdriver. Harstad kommunestyre er av den oppfatning at det trengs flere hender, og ikke færre, ved Harstads sykehjem. 12

13 PS 15/64 Nasjonal demensplan Høring Følgende omforente forslag v/ordføreren ble fremmet: «Harstad kommunestyret har i sak 2015/64 vurdert utkast til nasjonal Demensplan 2020 som er til høring med frist 1. september Harstad kommunestyre oppfatter forslaget som en plan med gode strategier og tiltak. Kommunestyret ønsker å tillegge følgende elementer til planen: Finansiering av dagaktivitetstilbud o Statens andel må økes og den kommunale egenandelen finansieres gjennom øremerkede tilskudd Fallforebygging o Det bør utarbeides et nasjonalt program for fallforebygging o Slikt program kan utarbeides av Norsafety som har erfaring gjennom regionalt arbeid innenfor eldresikkerhet o Norsafety har i samarbeid med Helse Nord et skaderegister som kan være grunnlag for forskning o Harstad kommune har et forskningsprosjekt i samarbeid med forskningsinstitusjon på resultat av støtabsorberende gulv som fallforebyggende tiltak Mat/måltider o Det et fortsatt et behov for satsning og fokus på ernæringsproblematikken overfor demenspasienter Dagaktivitetstilbud o Plikten til kommunene for å tilby et dagaktivitetstilbud for personer med demens bør gjelde fra 2017 Aktivitet for personer med demens o Alle sykehjem skal ha minimum to motivasjonsverktøy som stimulerer til aktivitet for personer med demens gjennom bruk av sykkel og bilder/film fra kjente omgivelser o Det bør opprettes egen finansieringsordning for investeringen av motivasjonsverktøy Pasientrettigheter o Krav om pasienters rett til aktivitet og å kunne være ute, bør konkretiseres og rettighetsfestes Avlastningstilbud o Kommunene bør tilby et tilbud om avlastning i eget hjem som kan bestilles på kort varsel o Slikt tilbud vil styrke muligheten for at brukeren kan bo lengst mulig i eget hjem Erindringsarbeid/-tilbud o Kommunale institusjoner bør tilby pasienter med demens erindringstilbud i form av reminisensrom Botilbud o Det bør utarbeides plan og forslag til omsorgsbolig/trygghetsbolig spesielt tilpasset personer med demens som av ulike årsaker ikke 13

14 kan bo i eget hjem og for personer med demens som mangler nære pårørende.» Forslaget ble enstemmig vedtatt. 1. Harstad kommunestyre har vurdert utkast til nasjonal Demensplan 2020 som er til høring med frist 1. september Harstad kommunestyre oppfatter forslaget som en plan med gode strategier og tiltak. Kommunestyret ønsker å tillegge følgende elementer til planen: Finansiering av dagaktivitetstilbud o Statens andel må økes og den kommunale egenandelen finansieres gjennom øremerkede tilskudd Fallforebygging o Det bør utarbeides et nasjonalt program for fallforebygging o Slikt program kan utarbeides av Norsafety som har erfaring gjennom regionalt arbeid innenfor eldresikkerhet o Norsafety har i samarbeid med Helse Nord et skaderegister som kan være grunnlag for forskning o Harstad kommune har et forskningsprosjekt i samarbeid med forskningsinstitusjon på resultat av støtabsorberende gulv som fallforebyggende tiltak Mat/måltider o Det et fortsatt et behov for satsning og fokus på ernæringsproblematikken overfor demenspasienter Dagaktivitetstilbud o Plikten til kommunene for å tilby et dagaktivitetstilbud for personer med demens bør gjelde fra 2017 Aktivitet for personer med demens o Alle sykehjem skal ha minimum to motivasjonsverktøy som stimulerer til aktivitet for personer med demens gjennom bruk av sykkel og bilder/film fra kjente omgivelser o Det bør opprettes egen finansieringsordning for investeringen av motivasjonsverktøy Pasientrettigheter o Krav om pasienters rett til aktivitet og å kunne være ute, bør konkretiseres og rettighetsfestes Avlastningstilbud o Kommunene bør tilby et tilbud om avlastning i eget hjem som kan bestilles på kort varsel o Slikt tilbud vil styrke muligheten for at brukeren kan bo lengst mulig i eget hjem Erindringsarbeid/-tilbud o Kommunale institusjoner bør tilby pasienter med demens erindringstilbud i form av reminisensrom Botilbud o Det bør utarbeides plan og forslag til omsorgsbolig/trygghetsbolig spesielt tilpasset personer med demens som av ulike årsaker ikke kan bo i eget hjem og for personer med demens som mangler nære pårørende. 14

15 PS 15/65 Elektronisk meldingsutveksling i Harstad kommune. Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret tar saken til orientering. PS 15/66 Kompetansehevning knyttet til personer som er døvblinde/ personer med behov for alternativ kommunikasjon Utvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Harstad kommune bygger opp kompetanse rundt personer som er døvblind slik at vi kan gi slik tjeneste til døvblinde som kommunal tjeneste i Harstad kommune i egen organisasjon. 2. Ansatte med spesialkompetanse på personer som er døvblinde kan benyttes på tvers av enhetene i helse og omsorg ved behov. 3. Økte kostnader innarbeides i VHP gjennom omprioritering av rammen for helse og omsorg ved 2. tertial rapport 2015, og ved rullering av VHP for PS 15/67 Forslag til nye retningslinjer for bruk av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) for Harstad kommune, perioden Til stede: 35 repr. Jorunn Berg, Krf. fremmet følgende forslag: Tilføyelse i punkt 4 d: - «Bl.a vedrørende rydding og hogst i gamle plantefelt.» Svein Erik Saue, Frp. fremmet forslag (tillegg nytt pkt. e) - «Tilskudd til beitepussing av jorder som ikke er i bruk». Formannskapets innstilling pkt. 1-3 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling pkt. 4. abcd ble enstemmig vedtatt. Krf. sitt forslag ble enstemmig vedtatt. Frp. sitt forslag ble forkastet med 18 mot 17 stemmer. Formannskapets innstilling pkt. 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. 15

16 1. Fellesregler for SMIL-tilskudd: a. Prosjekt med størst miljøpotensiale i kulturlandskapet prioriteres høyest. b. Fellestiltak prioriteres foran enkelttiltak. c. Søknadsfrist: Løpende saksbehandling. 2. Fellesregler for NMSK-tilskudd: a. Prosjekter med størst næringspotensial prioriteres høyest. b. Søknadsfrist: Løpende saksbehandling. 3. Forslag til prioritert tiltak for jordbruket i perioden : a. Søknader om tilskudd til kulturlandskapstiltak, tiltak som ivaretar det rike biologiske mangfoldet på gammel kulturmark. Søknader som i etterkant kan gi regionalt miljøprogram (RMP)-tilskudd. b. Det kan gis tilskudd til tiltak for å redusere risikoen for erosjon på jordbruksarealer og i vannløp, som reduserer avrenning av næringsstoffer fra jordbruksarealer eller som reduserer forurensende utslipp fra jordbruket til jord, luft og vann. c. Søknader om tilskudd til tiltak som ivaretar kulturminner og kulturmiljøer d. Søknader om tilskudd til plan- og tilretteleggingsprosjekt. 4. Forslag til prioritert tiltak for skogbruket i perioden : a. Planting b. Ungskogpleie c. Førstegangstynning. d. Prosjekter for å øke aktivitet, bla. vedr. rydding og hogst i gamle plantefelt. 5. Søknadene på SMIL/NMSK tilskudd behandles politisk i formannskapet 6. Formannskapet ber om å få seg forelagt en sak om generell skogvedlikehold i løpet av høsten PS 15/68 Forslag til reguleringsplan for Mølnholtet samleveg - merknads- og sluttbehandling Til stede: 35 repr. Venstre v/maria Serafia Fjellstad, fremmet forslag: «Plansak returneres til Planutvalget for merknadsbehandling, også merknader fra Troms fylkeskommune og Statens vegvesen innkommet etter fristen» Høyre, Krf., SP og AP v/frank Eilertsen fremmet flg. forslag, nytt pkt. 5: «Ved etablering av Mølnholtet samlevei skal det vedtas en skiltplan som beskriver at dette er en vei kun for kollektivtransport og utrykningskjøretøy.» Venstre sitt forslag fikk 4 stemmer. 16

17 Planutvalgets innstilling pkt. 1-4 ble enstemmig vedtatt. Høyre, Krf., SP og AP sitt forslag ble vedtatt mot 2 stemmer. 1. Harstad Kommunestyre vedtar reguleringsplan for Mølnholtet samleveg med plankart datert og planbestemmelser datert , vedtatt av planutvalget Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper i 8-12 er lagt til grunn for vedtaket jf. lovens Tilsvarende deler av følgende reguleringsplaner oppheves samtidig: Medkila, planident 250, vedtatt Breivikhaugen, planident 418, vedtatt Holtet, planident 209, vedtatt Ved etablering av Mølnholtet samlevei skal det vedtas en skiltplan som beskriver at dette er en vei kun for kollektivtransport og utrykningskjøretøy. Vedtaket kan påklages innen tre uker, jf. plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningslovens 29. PS 15/69 Detaljert reguleringsplan for Gamtoftveien 8 - Teknor. Merknads og sluttbehandling. Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Harstad Kommunestyre vedtar detaljregulering av Gamtoftveien 8, Teknor. 2. Tilsvarende deler av reguleringsplan «244 - Kilbotn nord» oppheves. 3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens PS 15/70 Forslag til reguleringsplan for Røkenes Gård - Merknads og sluttbehandling Planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. Harstad Kommunestyre vedtar reguleringsplan for Røkenes Gård datert , vedtatt av planutvalget Deler av reguleringsplan for Ervik - Årnes, vedtatt , oppheves samtidig. 3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper i 8-12 er lagt til grunn for vedtaket jf. lovens 7. Vedtaket kan påklages innen tre uker, jf. plan- og bygningslovens 1-9 og forvaltningslovens

18 PS 15/71 Reguleringsplan for Hinnøy Golfklubb. Merknads- og sluttbehandling Til stede: 35 repr. SP v/anne Margrete Eneberg, fremmet flg. forslag: Nytt pkt. 3 i (rådmannens tilråding) planutvalgets innstilling: «Området berører aktiv landbruksdrift. Før det gis brukstillatelse eller ferdig attest skal det være inngått skriftlig avtale mellom Hinnøy Golfklubb og berørte grunneiere eventuelt brukere som leier landbruksareal innenfor regulert område. Avtale skal ta stilling til de punkt som er satt opp i landbruksfaglig uttalelse (vedlegg 3) fra Harstad kommune.» SV v/johnny Kristiansen, fremmet flg. forslag: 1. «Harstad kommunestyre tar til følge innsigelse 10 fra sektormyndighetene om store konsekvenser for naturmangfoldet ved etablering av en golfbane i Vikevannområdet. Svært viktige naturtyper (kalksjø) og rødlistede arter berøres. 2. Harstad kommunestyre ber derfor Hinnøy Golfklubb finne alternativ plassering av golfbanen i Sørbygda. Jfr. Planutvalgets vedtak 18. april 2012.» SV sitt forslag fikk 5 stemmer. Planutvalgets innstilling pkt. 1-3 ble vedtatt mot 6 stemmer. SP sitt forslag falt med 19 stemmer. 1. Harstad Kommunestyre vedtar regulering av Hinnøy Golfklubb. 2. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens Siden det foreligger innsigelse til planen oversendes den til Kommunal og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. PS 15/72 Reguleringsplan for Sjøkanten senter - Klager og mindre endring Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 1. Klage fra Norsk Stål tas delvis til følge ved at: a. Fortau langs Norsk Ståls eiendom tas ut. 2. Iht innvilges søknad om mindre endring fra Areal+ 3. Endringen innebærer: a. Vendehammer v/ KAI og F/K/I1 justeres med tilsvarende justeringer av byggegrense og avkjørselspiler. b. Byggegrense justeres i øst v/ F/K2 og F/K4 i hht JAF sin situasjonsplan av c. Buss-stopp endres til busslommer med forskyvning av fortau og venteareal (2 m.). Byggegrenser justeres i samme område og fotgjengerfelt forskyves unna busslomme. 18

19 Vedtaket kan påklages innen tre uker, jf. plan- og bygningsloven 1-9 og forvaltningsloven 29. PS 15/73 Suppleringsvalg Trondenes Tingrett Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret velger Eivind Bertelsen Styrvoll, Sørvik, f. 1972, som meddommer Trondenes Tingrett. PS 15/74 Søknad om Dispensasjon/tillatelse til bruk av motorkjøretøy i utmark og vassdrag Grunnvannet - Musvannet Ordførerens innstilling ble enstemmig vedtatt. 1. I ihht Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag av , 6 innvilges Harstad Janitsjar v/geir Eriksen dispensasjon for kjøring av inntil 20 turer på barmark med ATV m/henger den i forbindelse med transport av utstyr, instrumenter, mat og drikke til bruk under Harstadmarsjen. Dispensasjonen gjelder for kjøring på eksisterende vei fra folkeparken til Musvatnet, i ihht kartvedlegg datert I ihht forskriftens 7 settes følgende vilkår for vedtakets punkt 1: a. All kjøring skal foregå innenfor området som er avmerket på vedlagte kart, datert b. Det skal tas hensyn til annen friluftslivsaktivitet som utøves i området. c. Det forutsettes at kjøring ikke skjer i perioder hvor veien/kjøretraseen er av en slik beskaffenhet at den blir påført kjøreskader. d. Dispensasjonsdokument og kartvedlegg skal medbringes ved all kjøring og forevises ved kontroll. e. Grunneiers/grunneieres skriftlige tillatelse til kjøring skal medbringes ved all kjøring og forevises ved kontroll. f. Generelle vilkår i ihht dispensasjonsdokumentet datert gjelder. Naturmangfoldlovens sentrale prinsipper kunnskapsgrunnlaget og miljørettslige prinsipper er lagt til grunn ved innvilgelse av dispensasjon, jf. naturmangfoldsloven 7. Dispensasjonsdokument og kartvedlegg skal medbringes ved kjøring. Vedtaket kan påklages innen tre uker i ihht forvaltningsloven. RS 15/2 Krav om lovlighetskontroll av reguleringssak i Hålogalands gate - Fylkesmannens behandling 19

20 Leder refererte saken. Det var ingen merknader. Kommunestyret er orientert om Fylkesmannens vedtak av RS 15/3 Orientering om arbeidet med sentrumsplanen Til stede: 35 repr. Leder refererte saken. Marie Serafia Fjellstad, Venstre, fremmet følgende oversendelsesforslag: «Rådmannen bes vurdere opprettelse av treårig prosjektstilling tilknyttet fullføring/realisering av sentrumsplanen. Dette søkes innarbeidet i Virksomhetsplanen » Forslaget ble enstemmig vedtatt oversendt rådmannen 1. Kommunestyret er orientert om status i arbeidet med sentrumsplanen. Følgende forslag oversendes rådmannen: Rådmannen bes vurdere opprettelse av treårig prosjektstilling tilknyttet fullføring/realisering av sentrumsplanen. Dette søkes innarbeidet i Virksomhetsplanen

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.11.2011 Tidspunkt: 12:00 13:20 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 119 Til saksnr. 125 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.07.2011 Tidspunkt: 12:00 13:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 88 Til saksnr. 93 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.01.2012 Tidspunkt: 12:00 13:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:00 15:30 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.08.2011 Tidspunkt: 12:00 14:30 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 95 Til saksnr. 100 Av utvalgets medlemmer møtte: 7 av 9 Følgende

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-1350 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Fra saksnr: 152 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-1350 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Fra saksnr: 152 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-1350 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Fra saksnr: 152 Til saksnr. 164 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 10 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 10 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 20.10.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 10 Til saksnr. 19 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 06.10.2011 Tidspunkt: 13:00 14:00 Møtested: Rådhus IA, Kantina Fra saksnr: 114 Til saksnr. 119 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 35 av

Detaljer

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord.

Møtebok. Saker/dokumenter lagt på bordet: Kopi av brev av fra Norges vassdrags- og energidirektorat vedr gnr/bnr 89/6 Kasfjord. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 01.02.2012 Tidspunkt: 13:15 14:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 6 Befaring kl 12:00: Venusveien 8 Av utvalgets

Detaljer

Møtebok. Andre: Helge Eriksen Ordfører Fra kl. 12:05 til kl. 13:00

Møtebok. Andre: Helge Eriksen Ordfører Fra kl. 12:05 til kl. 13:00 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for oppvekst Møtedato: 09.06.2011 Tidspunkt: 12:00 14:00 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 24 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1A,formannskapssalen Møtedato: 6.5.2014 Varighet: 9.00 12.00 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai Britt

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 19.05.2015 Tidspunkt: 13:00 15:50 Møtested: Rådhus IA Formannskapsalen Fra saksnr: 37 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 19.05.2015 Tidspunkt: 13:00 15:50 Møtested: Rådhus IA Formannskapsalen Fra saksnr: 37 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 19.05.2015 Tidspunkt: 13:00 15:50 Møtested: Rådhus IA Formannskapsalen Fra saksnr: 37 Til saksnr. 45 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møtebok. Protokollunderskrift: Lisa Reppen Halseth, AP, og Torleif Johnsen, FRP, ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen.

Møtebok. Protokollunderskrift: Lisa Reppen Halseth, AP, og Torleif Johnsen, FRP, ble enstemmig valgt til å skrive under protokollen. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 16.01.2012 Tidspunkt: 12:00 14:10 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.01.2015 Tidspunkt: 13:00 14:20 Møtested: Rådhus 1A Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.01.2015 Tidspunkt: 13:00 14:20 Møtested: Rådhus 1A Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 22.01.2015 Tidspunkt: 13:00 14:20 Møtested: Rådhus 1A Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 13 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7

Møtebok. Frank Eilertsen Varamedlem AP Innhabil i sak PS 12/7 Unni Ovesen Varamedlem AP Til sak PS 12/7 Svein Erik Saue Varamedlem FRP Til sak PS 12/7 HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 14.03.2012 Tidspunkt: 12:00 15:00 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 7 Til saksnr. 23 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg- og eiendom Møtedato: 19.2.2013. Varighet: 9.00 11.

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg- og eiendom Møtedato: 19.2.2013. Varighet: 9.00 11. HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg- og eiendom Møtedato: 19.2.2013 Varighet: 9.00 11.00 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen Møtedato: 16.4.2013. Varighet: 12.00 14.10

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen Møtedato: 16.4.2013. Varighet: 12.00 14.10 HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen Møtedato: 16.4.2013 Varighet: 12.00 14.10 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom Møtedato: 15.10.2013. Varighet: 9.00 10.

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom Møtedato: 15.10.2013. Varighet: 9.00 10. HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom Møtedato: 15.10.2013 Varighet: 9.00 10.20 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Planutvalget Møtedato: Tidspunkt: 12:00 15:40 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 67 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Planutvalget Møtedato: Tidspunkt: 12:00 15:40 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 67 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 16.06.2015 Tidspunkt: 12:00 15:40 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 67 Til saksnr. 80 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 10.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Kantina Tidspunkt: 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 18.04.2012 Tidspunkt: 12:00-13:55 Møtet satt igjen etter befaring kl 1400 Tidspunkt: 14:15-14:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr:

Detaljer

Møtebok. Innkalling og saksliste med foreslått tilleggssak ble enstemmig godkjent.

Møtebok. Innkalling og saksliste med foreslått tilleggssak ble enstemmig godkjent. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 19.10.2015 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus 1B Møterom Kemner/Personal (1. etg.) Fra saksnr: 33 Til saksnr. 37 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhus 1 B, møterom bygg og eiendomstjenesten, 4. etasje Møtedato: 21.2.

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhus 1 B, møterom bygg og eiendomstjenesten, 4. etasje Møtedato: 21.2. HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1 B, møterom bygg og eiendomstjenesten, 4. etasje Møtedato: 21.2.2017 Varighet: 9.00 11.50 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom Møtedato: Varighet: HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg og eiendom Møtedato: 10.9.2013 Varighet: 9.00 11.00 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Valgkomiteen Møtedato: 17.01.2012 Tidspunkt: 14:00 15:15 Møtested: Harstad Rådhus, Kantina Fra saksnr: 1 Til saksnr. 1 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 8 av 8

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Planutvalget Møtedato: 21.04.2015 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 15/48 Til saksnr. 15/66 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg- og eiendom Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg- og eiendom Møtedato: Varighet: HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom bygg- og eiendom Møtedato: 20.3.2013 Varighet: 9.00 11.10 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 30.01.2008 FRA SAKSNR: 8/08 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 12/08 TIL KL: 19.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Økonomiutvalget Møtedato: 21.05.2012 Tidspunkt: 09:00 11:50 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 1 Til saksnr. 2 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 13.12.2006 Tid: 13.00 14.00 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Kari Marie Engnæs (Sp) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Møtebok. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen og Kurth Myrland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen.

Møtebok. Protokollunderskrift: Johanne Pedersen og Kurth Myrland ble enstemmig valgt til å underskrive protokollen. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 15.05.2012 Tidspunkt: 11:00 13:30 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 23 Til saksnr. 26 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen Møtedato: Varighet: HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen Møtedato: 24.3.2015 Varighet: 10.00 11.30 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1B, møterom 4 etasje Møtedato: 21.10.2014 Varighet: 10.00 12.05 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 08.01.2015 Møtested: Bjarkøy gamle rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 08:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 22.10.2015 Tidspunkt: 12:00 14:50 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 13 Til saksnr. 15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.03.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER.

PROTOKOLL SAKSLISTE 0002/05 EIENDOMSSKATT: OPPNEVNING AV SKATTETAKSTNEMDER. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 09.02.2005 Tid: 1700-1900 Forfall: Marianne Fuglesang (H) Pål Eriksen (AP) Tor Kittelsrud (AP) Varamedlemmer: forfall Gunn Seigerud (H) Anne Lene

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll. Komite kultur, næring og miljø STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Møteprotokoll Komite kultur, næring og miljø Halsen, Rådhuset Møtedato: 25.09.2013 Tidspunkt: 13:00-14:45 Fra sak: 79/13 Til sak: 85/13 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr.

Møtebok. Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 31.05.2011 Tidspunkt: 11:00 13:15 Møtested: Harstad Rådhus, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Nina Bakken Bye MEDL H/V Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 23.09.2009 Tid: 13:00 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen Møtedato: Varighet: HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen Møtedato: 5.5.2015 Varighet: 10.00 11.40 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai

Detaljer

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30.

Møteprotokoll. Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Sakene: 019/07-025/07 Dato: 22.06.2007 Møtested: Sandland skole Tidspunkt: 10:00 - Avgang fra Øksfjord med Tya kl. 0800 Tilbake i Øksfjord kl. 14.30. Følgende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 1/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.01.2005 Utsatt til 27.01.05 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 Randi Pedersen AP, leder Ingunn

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 19.11.2009 Møtestart: 13.00 Møteslutt: Ca. kl. 16.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Tom Tobiassen Hilde Nilsen Arne Fr. Andersen Steinar

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Jens Betsi, rådmann Marita Jakola Skansen, kontorsjef Bodil Johansen Kostamo, politisk sekretær Styre, råd, utvalg m.v. Bystyret Møtested Rica Hotel Møtedato: 02.09.2010 Fra kl. kl.18.00 Til kl. 19.45 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Svein Dragnes AP Leder Rolf Arne

Detaljer

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 15:45

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: Tidspunkt: 11:30 15:45 TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Trysil rådhus Dato: 15.03.2016 Tidspunkt: 11:30 15:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara for Erik Sletten

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anders Sletten Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 12.03.2008 Tid: 09.00 15.15 Forfall: Varamedlemmer: Kristin Madsen (GBL) I tillegg til de faste medlemmene av utvalget og møtende varamedlemmer møtte

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 46 Til saksnr. 63 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 7 av

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller pr. epost til postmottak. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Bygdeutvalget Møtedato: 13.03.2014 Møtested: Harstad Rådhus - Formannskapssalen Tidspunkt: Kl. 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00 eller pr. epost

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 27.10.2011 Tidspunkt: 13:00 16:35 Møtested: Rådhus IA, Kantina Fra saksnr: 120 Til saksnr. 130 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 35 av

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller epost til sekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf eller epost til sekretær. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 14.10.2014 Møtested: Harstad Rådhus 1B Møterom Kemner/Personal Tidspunkt: 11:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 16 eller epost til

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.2015 Tid: 10:00 12.50 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen

Møteprotokoll. Nordkapp kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00. Bernt-Aksel Jensen Nordkapp kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 09.04.02 Tidspunkt: 18:00 Følgende medlemmer møtte: Inger Anne Dokken Runar Terje Foslund Stein Tore Hansen Idar Jensen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 28.01.2009 Tid: Kl. 09.00 kl. 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm.

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Møteprotokoll. Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 04.10.2016 Tidspunkt: 09:00-13.40 Møteprotokoll Nordreisa helse- og omsorgsutvalg Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigrund

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: 03.09.2008 Fra kl. 17.00 Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Fra saknr.: 55/08 Til saknr.: 66/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.08.2016 Tid: 10:00-10:55 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall SV Nestleder Anita Håkegård Pedersen AP Medlem Østlyngen

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen Møtedato: Varighet: HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1A, formannskapssalen Møtedato: 17.2.2015 Varighet: 10.00 12.55 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Møtebok HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.10.011 Tidspunkt: 1:00 13:45 Møtested: Rådhus IA, Formannskaspssalen Fra saksnr: 104 Til saksnr. 118 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte:

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Følgende medlemmer møtte: Andre fremmøtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet

FROLAND KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Følgende medlemmer møtte: Andre fremmøtte: Følgende fra administrasjonen møtte: Formannskapet FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 08:30 - Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Ove Gundersen Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.

MØTEPROTOKOLL. Søndre Land kommune side 1. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 28.11.2011 Tid: Kl. 18.00 20.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle, unntatt

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Planutvalget Alta kommune Møteprotokoll Planutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 10:05 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Davidsen Laila UAV Medlem Pedersen Arnt Ivar H Medlem

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 FRA SAKSNR: 11/07 FRA KL: 16.30 TIL SAKSNR: 13/07 TIL KL: 17.35 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830

MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER. Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER Møtested: Rådhuset Møterom 216 Møtedato: 29.05.2012 Tid: 0830 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Knut Sletten, Rønnaug Mørk,

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Leif Lysvik Varamedlemmer H. Kjersti Karijord Smørvik

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Leif Lysvik Varamedlemmer H. Kjersti Karijord Smørvik HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1 A, formannskapsalen Møtedato: 4.5.2016 Varighet: 9.00 11.50 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer Mai Britt

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2007 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.11.2007 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Harald Bredesen SV Nestleder Hilde Sunde

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker. Knut Nilsen, Hanne Nora Nilssen, Lillian B. Tønder. Stig Tore Skogsholm Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 14.06.2012 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Fast utvalg for plansaker Tilstede på møtet: Medlemmer: Mette Karin Johnsen, Skule Storheil, Trude Jægtvik og

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Haavard Danielsen MEDL FRP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Arvid Hanssen - huset Dato: 15.12.2016 Tidspunkt: 08:00-10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunhild Øwrum Nesgård MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 25.08.2010 Tid: 13:00 14:20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok

HARSTAD KOMMUNE. Redigert Møtebok HARSTAD KOMMUNE Redigert Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.02. Tidspunkt: 12:00 13:10 Møtested: Rådhus IA, Formannskapssalen Fra saksnr: 18 Til saksnr. 26 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 12:00-12:00 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 12:00-12:00 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 15.01.2015 Tidspunkt: 12:00-12:00 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Grete Bækken

Detaljer

Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: Tid: 18:30

Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: Tid: 18:30 1 Gjerstad kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: kommunestyresalen, Almuestaua Dato: 19.03.2015 Tid: 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Ragnhild Løvdal Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Singsaas MEDL ÅF-FRP Roy Jonny Larsen MEDL ÅF-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Singsaas MEDL ÅF-FRP Roy Jonny Larsen MEDL ÅF-SP Møteprotokoll Utvalg: Åfjord kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord rådhus Dato: 16.11.2017 Tid: 09:00 12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Vibeke Stjern Medlem ÅF-AP

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00-20:35

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00-20:35 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Miljøutvalget Møtested Glitra Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00-20:35 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Ole Marius Evensen Leder H Kjell Kirkeng Medlem

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45

PROTOKOLL. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2006 Tid: 17.00 19.45 Forfall: Ellen Steen Bækken (Ap) Pål Herbrand Eriksen (Ap) Dag Ellefsrud (Frp) Anne Katrine Raassum (Ap) Varamedlemmer:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran servicekontor Dato: 19.09.2017 Tidspunkt: 18:00-20:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Fast utvalg for plansaker Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 30.01.2008 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlem: Kristin Madsen (GBL) leder Møtet ble ledet av nestleder for fast utvalg for plansaker Atle Liaklev

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud.

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: I tillegg til faste medlemmer av utvalget og møtende varamedlemmer møtte ordfører Inger Staxrud. PROTOKOLL Utvalg: Fast utvalg for plansaker Møtedato: 29.10.2008 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Varamedlemmer: Magne Stenberg (Frp) Else Randi Kolby (Ap) Tine Øverlier (Ap) Roger Nyhus (GBL) inhabil i sak 67/08

Detaljer

Levanger kommune Møteprotokoll

Levanger kommune Møteprotokoll Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 18.04.2007 Tid: 13:00 14:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning

Detaljer

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn

Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: Tid: 11:00 13:15. Faste medlemmer som møtte: Navn Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 11.12.2008 Tid: 11:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Kristine Jørstad Bock Leder AP Snorre Sundquist Nestleder AP John Wahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1 B, møterom 1, 4. etasje Møtedato: Varighet:

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget HARSTAD KOMMUNE. Møtested: Rådhus 1 B, møterom 1, 4. etasje Møtedato: Varighet: HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1 B, møterom 1, 4. etasje Møtedato: 24.1.2017 Varighet: 9.00 11.00 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2010 Tid: Kl. 11.20 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Ordfører Medlem Medlem Vara Medlem Navn Eva D. Husby Gunnar

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 18:00 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Grete Hojem MEDL DNA/SP/KRF Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 10.03.2010 Tid: 13:35 16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Robert

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Leksvik formannskap Møtested: Ordførerens kontor, Leksvik kommunehus Dato: 29.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Ordfører LE-H

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Finn Olav Odde MEDL OK-SP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Borgklinten, Rådhuset Dato: 14.08.2014 Tid: 13:30 16:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Grøntvedt Ordfører

Detaljer

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 -

Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 17:00 - Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 06.01.2011 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A Anne May Sandvik Olsen medlem

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen medlem A/SV/SP Merete Pedersen medlem A/SV/SP Rolf Baltzersen medlem A/SV/SP Møteprotokoll Utvalg: Utvalget for kultur og personrettede tjenester Møtested: Stuevika, Rådhuset Dato: 17.11.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Carl-Erik Madsen

Detaljer

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget

Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget GRIMSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Plan- og økonomiutvalget Møtedato: 21.01.10 Møtested: Formannskapssalen Møtetid: 13:15 Møtet ble ledet av ordfører Hans Antonsen (V). Til stede: Hans Antonsen (V) Per-Egil

Detaljer