Utvinning. Av olje og gass i hele verden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvinning. Av olje og gass i hele verden."

Transkript

1 Innblikk

2 Utvinning. Av olje og gass i hele verden. Wintershall opererer i den libyske ørken i åtte oljefelt på land i konsesjonene 96 og 97 og i enda et operasjonsområde sør-øst i landet.

3 Gå videre. Skape fremtid i Nord-Afrika. eller: Mer enn å utvinne olje og gass. Vi er fortsatt inne i en vekstfase. For at dette skal fortsette, trapper vi opp våre aktiviteter verden rundt. Dr. Rainer Seele Styreleder Året 2011 var svært begivenhetsrikt. Især berørte de politiske forandringene i den arabiske verden oss personlig og yrkesmessig. I februar forverret sikkerhetssituasjonen i Libya seg til de grader at vi fløy ut våre internasjonale medarbeidere og for sikkerhets skyld stanset vår produksjon i flere måneder. I midten av oktober kunne vi starte opp utvinningen igjen og allerede i slutten av 2011 hadde den stabilisert seg på et høyt nivå. Jeg er her fremfor alt våre libyske medarbeidere takk skyldig for deres innsats som gjorde dette mulig. I Europa har vi iverksatt mange prosjekter: Utvinningen av funnene som er gjort i Norge, følger vi videre opp. Oljefeltene Knarr og Luno står foran oppstarten av utviklingen. Dessuten økte vi våre andeler i det lovende Maria-funnet fra 25 prosent til 50 prosent. I den britiske delen av Nordsjøen begynte plattformen Wingate, som blir drevet i egen regi, med gassproduksjon; i den nederlandske delen av Nordsjøen produserer K-18 Golf nå gass. I Tyskland klarte vi å holde vår innenlandske produksjon stabil. I Sør-Amerika utvinner vi offshore-feltet Vega Pleyade på Ildlandet som skal levere gass fra og med Dessuten undersøker vi de første skifergassforekomstene i provinsen Neuquén i Argentina. Også våre aktiviteter i Midt- Østen-regionen trappes videre opp. I 2011 la vi også grunnlaget for en videreføring av det vellykkede samarbeidet med Gazprom: I Russland kommer vi til å utvide våre aktiviteter på Achimov-horisonten med ytterligere områder. Vårt etablerte fellesforetak Achimgaz har allerede nådd den kommersielle produksjonsfasen og produserer gass og kondensat fra seks boringer, ytterligere boringer pågår. Et av våre viktigste mål: Europas forsyningssikkerhet. I høst ble gassforbindelsesrørledningen i Østersjøen, på tysk Ostsee-Pipeline- Anbindungs-Leitung (OPAL), og den første rørstrengen av Nord Stream satt i drift etter planen. Dessuten ble byggingen av den nordeuropeiske gassledningen, på tysk Nordeuropäische Erdgasleitung (NEL), startet opp. Utover dette planlegger vi å delta i offshoreavsnittet av South Stream som skal bringe gass via Svartehavet til Vest-Europa. Også i 2011 foregikk gassforretningsvirksomheten under vanskelige forhold preget av en midlertidig overforsyning av det europeiske gassmarkedet. Til tross for høy konkurranseintensitet lyktes vi allikevel i å utforme vår gassforretningsvirksomhet på en vellykket måte. Det andre utbyggingstrinnet av gassmagasinet Haidach ble påbegynt i mai; også byggearbeidet på Jemgum-magasinet går fremover. Vår status for 2011: Vi har nådd våre mål. Vår drivkraft for fremtiden: I løpet av de neste årene skal vi bli enda mer internasjonalt orienterte, trappe oppvår produksjon og fremheve E&P-området med vår ekspertise og på denne måten sørge for langsiktig vekst i tidensom kommer.

4 Nystart. Oppbrudd i Libya. Wintershall er den største tyske olje- og gassprodusenten som opererer internasjonalt, og har mer enn 2000 medarbeidere fra over 40 nasjoner i 11 tidssoner på verdensbasis. Vi har drevet med leting og utvinning av olje og gass verden over i mer enn 80 år. Og det er noe det er fremtid i for også i år 2035 kommer halvparten av verdens energibehov til å bli dekket av disse råstoffene. På bakgrunn av de politiske hendelsene i den arabiske verden og spesielt i Libya besto utfordringen for oss som operatør av åtte onshoreoljefelt i å ta de riktige beslutningene med fremsyn og gangsyn. Derfor måtte produksjonen i den libyske ørkenen stanses i flere måneder i Men allerede i midten av oktober kunne Wintershall gjenoppta oljeproduksjonen i Libya. I konsesjonene 96 og 97 ble anleggene kontrollert gjenoppstartet. I Tripoli og fremfor alt i kontrollregionene i Nakhla og Jakhira, i As Sarah og på produksjonsstedene feiret kollegaene fra Wintershall Libya at produksjonen var startet opp igjen. Nystarten på oljefeltene innebærer samtidig også et ytterligere skritt mot fremtiden, men også mot normalitet. Takken for det går fremfor alt til medarbeiderne fra Wintershall Libya som vedlikeholdt produksjonsanleggene gjennom de bekymringsfulle månedene. En fungerende oljebransje kommer i avgjørende grad til å bidra til å sette fort fart på den libyske økonomien igjen. Libya og menneskene der fortjener vår støtte. De kan stole på Wintershall. LUBMIN WYBORG Østersjø-pipeline Nord Stream stiller til start. Et viktig bidrag til Europas langsiktige energisikkerhet yter Wintershall som partner i Nord Stream-prosjektet. Den første rørstrengen av Østersjø-pipelinen ble tatt i bruk 8. november i nærvær av den tyske forbundskansleren Angela Merkel, den russiske presidenten Dmitrij Medwedew samt de franske og nederlandske premierministerne. Med ferdigstillelsen av den andre rørstrengen i år 2012 kommer den 1224 kilometer lange pipelinen til å ha en årlig transportkapasitet på opp til 55 milliarder kubikkmeter og vil da kunneforsyne Den europeiske union med russisk gass i minst 50 år. Pipelinen er dermed et nøkkelprosjekt for Europas energiinfrastruktur. Hjelp til libyske barn. 10 nye lisenser i Norge. Wintershall utvinner ikke bare olje og gass, men fremmer også håp og dermed en bedre fremtid. Produksjonsstans av sikkerhetsgrunner betydde ikke slutten på Wintershall-engasjementet i Libya. Foretaket gir støtte ikke bare til den Røde Halvmånebevelgelsen og Røde Kors, men også til den internasjonalt største uavhengige hjelpeorganisasjonen for barn Save the Children ved å sende hjelpeleveranser. I de første månedene besto støtten fra Wintershall i å sende containere med over fire tonn med medikamenter, som antibiotika og smertestillende midler, kirurgisk operasjonsutstyr og sterilt utstyr. Takket være dette kan mer enn mennesker få medisinsk hjelp. I tillegg hjelper Wintershall som ledd i akutthjelpen til Libya med medisinsk oppfølging av hardt sårede som ikke kan få tilstrekkelig med medisinsk hjelp i hjemlandet sitt. De flys til Tyskland der de blir operert og rehabilitert. Det er ingen tvil om at Wintershall også etter at konflikten er avsluttet kommer til å delta i gjenoppbyggingen av spesielt hardt rammede regioner. Foretaket har vært aktivt i Libya i mer enn 50 år og har nær tilknytning til landet. Ekspertisen fra Wintershall overbeviser nok en gang det norske oljeog energidepartementet. I den forbindelse sikrer Wintershall Norge ASA seg 10 nye eksplorasjonslisenser på den norske kontinentalsokkelen. Nest etter det statseide energiforetaket Statoil fikk Wintershall i lisensrunden APA 2010 dermed flest lisenser på stedet; og operatørskap for seks av dem. Denne konsekvente opptrappingen av engasjementet bekrefter foretakets langsiktige strategi. I mellomtiden investerer Wintershall rundt 50 prosent av eksplorasjonsbudsjettet for hele verden på den norske kontinentalsokkelen.

5 Gassrørledningen OPAL ferdigstilt. Arbeidene på Tysklands lengste byggeplass er sluttført. Gassen fra Nord Stream kan komme: Etter en byggetid på 22 måneder ble OPAL, tilkoplingsrørledningen til Østersjø-pipelinen og dermed Vest-Europasstørste gassrørledning, ferdigstilt av WINGAS-gruppen sommeren Den nye gassrørledningen har en transportkapasitet på 36 milliarder kubikkmeter gass per år. Dette tilsvarer omtrent en tredjedel av det aktuelle tyske årsbehovet for gass. Den over 470 kilometer lange tilkoplingsrørledningen til Nord Stream transporterer gassen fra de sibirske reservoarene til forbrukerne i Tyskland og i de europeiske nabolandene. I alt har WINGAS og partnere investert over en milliard euro i energiinfrastrukturprosjektet. LUBMIN Olbernhau 1,5 millioner kubikkmeter gass per dag fra den britiske delen av Nordsjøen. Plattformen er omtrent 1200 kvadratmeter stor. Plattformdekket veier rundt 950 tonn og står på en 45 meter høy og rundt 850 tonn tung stilas, den såkalte Jacket, som er forankret i havbunnen. Med Wingate-plattformen startet Wintershall i 2011 den første gassproduksjonen i egen regi i den britiske delen av Nordsjøen. Plattformen i Det britiske havet skal i første omgang produsere 1,5 millioner kubikkmeter gass. En annen boreoperasjon skal fordoble produksjonskvoten til tre millioner kubikkmeter gass. Dermed kan da rundt husholdninger forsynes med gass. Med en investering på mer enn 50 millioner euro for Wingate-prosjektet er Wintershall epokegjørende for fremtiden av eksplorasjonen i den sørlige delen av Nordsjøen. Vi leter etter nye oljefunn her hjemme. Samarbeidet med Gazprom utvidet. Nyeste teknikk gjør det mulig: Wintershall satser fortsatt på innenlandsk oljeutvinning og startet i 2011 i tillegg til aktiviteter i Emlichheim og Aitingen/Schwabmünchen også en ny boreoperasjon på lokasjonen Landau i Pfalz. Siden 1955 har oljevirksomheten utvunnet rundt 4,4 millioner tonn olje. Boreoperasjonen Landau 2 ble i en dybde av 800 meter ledet i vestlig retning for å utvinne de resterende oljereservene som ligger 1580 meter nede i reservoaret. På denne måten skal det utvinnes ytterligere tonn olje i Pfalz innen år Riktignok dekker oljen som utvinnes her til lands, kun tre prosent av det innenlandske behovet, allikevel styrker hver utnyttelse av innenlandske ressurser forsyningssikkerheten. Den vellykkede gassutvinningen som Gazprom og Wintershall har stått for i fellesskap, er utvidet. For dette formålet ble en utveksling av andeler avtalt i Ifølge det skal to ytterligere blokker av Achimovformasjonen i Urengoi-feltet i Vest-Sibir utvinnes i fellesskap. Wintershall kommer i første omgang til å ha en andel på 25 prosent pluss en andel i utviklingen av blokkene IV og V, med opsjon på å øke denne andelen til 50 prosent. Til gjengjeld skal Gazprom få andeler til en tilsvarende verdi i noen utvalgte lete- og produksjonsprosjekter som Wintershall er engasjert i i Nordsjøen (Nederland, UK). Ved siden av denne avtalen er også Wintershalls andel på 15 prosent i offshoreavsnittet av South Stream et viktig skritt i partnerskapet med Gazprom som har eksistert i over 20 år. Den 940 kilometer lange pipelinen skal gå gjennom Svartehavet og koble EU-medlemsstatene i Sør-Øst- Europa direkte til Russland. I tillegg gikk fellesforetaket Achimgaz i november 2011 over til å drive full feltutvikling etter en toårig pilotfase.

6 2011 kronikk. Januar Det største forskningsprosjektet Wintershall for tiden har sammen med BASF, tar for seg soppen Schizophyllum commune. Soppen er interessant fordi den - med sukker og oksygen - under veksten produserer et fullstendig biologisk nedbrytbart fortykningsmiddel som kan utnyttes i oljeutvinningen. Ved hjelp av denne soppen kan det mer effektivt presses mer olje ut av de underjordiske bergartene enn med vann. Et mønsterprosjekt som Wintershall i løpet av de neste fire årene kommer til å investere over 41 millioner euro i. WINGAS engasjerer seg for klimavern og fremmer kraft-varmekoplingsteknologien med en KVK-PartnerBonus. Bonusprogrammet henvender seg til gassverk-kunder som vil starte med markedsføringen av små KVK-anlegg i forsyningsområdene sine. Som en av de største gassleverandørene i Tyskland leverer WINGAS til gassverk, regionale gassleverandører og industrielle storforbrukere. Med det milliontunge støtteprogrammet styrkes gassens rolle i energimiksen og som naturlig partner for de fornybare energiene. Handelen med CO 2 -nøytral gass, såkalt økogass, går strykende. WINGAS har allerede klart å selge over en milliard kilowatttimer. Det svarer omtrent til årsforbruket for en by som Chemnitz eller Gütersloh. Februar Wintershall Norge blir hedret med Annual Employer Brand Award. Foretaket hører dermed til de mest attraktive arbeidsgiverne på den norske kontinentalsokkelen. Høytstående representanter og toppledere fra den norske E&P-bransjen lovpriser antallet utmerkede medarbeidere. Det sies at den ekspertisen som Wintershall som det største tyske E&P-foretaket har hatt med seg til Norge, har drevet frem den usedvanlig raske og suksessfulle rekrutteringen av talenter fra inn- og utlandet. Den nordeuropeiske gassrørledningen (NEL) får plangodkjennelsen i Mecklenburg-Vorpommern. Delstatsmyndighetene har dermed gitt godkjennelse for det 440 kilometer lange rørledningsavsnittet. NEL kommer, som også OPAL, til å forbinde Nord Stream med det eksisterende europeiske gassrørledningssystemet. Rørledningen har en årlig transportkapasitet på rundt 20 milliarder kubikkmeter og skal via Nord Stream transportere gass fra Russland til Tyskland, Danmark, Belgia, Storbritannia pg Nederland. I februar blir oljeproduksjonen i Libya midlertidig stanset som følge av den aktuelle situasjonen. Foretaket flyr sine internasjonale medarbeidere og deres familiemedlemmer ut av Libya. Wintershall har løpende kontakt med Utenriksdepartementet og de lokale medarbeiderne som er blitt igjen i Tripoli og i ørkenen. Mars BASF, Wintershall og Gazprom inngår en intensjonsavtale om felles utvinning av ytterligere to blokker på Achimov-formasjonen i Urengoy-feltet i Vest-Sibir. Som gjenytelse får Gazprom ifølge intensjonsavtalen andeler i lete- og produksjonsprosjektene til Wintershall i Nordsjøen til en tilsvarende verdi. Noen få dager senere erklæres en felles intensjon som går ut på at BASF-datterselskapet Wintershall også ønsker å ha 15 prosent av andelene i offshore-delen av South Stream. Ved årets pressesamtale kan Wintershall trekke en positiv konklusjon. Med en oljeekvivalent på 133 millioner fat olje lå produksjonen av olje og gass også i 2010 fortsatt på et høyt nivå. Og dette til tross for OPEC-restriksjonene i Libya. Under letingen etter nye olje- og gassforekomster i Nordsjøen gjorde Wintershall i 2010 funn ved 12 boreoperasjoner. Ved å styrke vår teknologiske kompetanse, takket være nye lovende funn i Nordsjøen og opptrapping av vårt partnerskap med verdens største gassprodusent Gazprom er forholdene lagt til rette for fremtidig vekst, sa styrelederen i Wintershall, dr. Rainer Seele. Wintershalls datterselskap innen gass, det tysk-russiske fellesforetaket WINGAS, har i 2010 kunnet hevde sin stilling på det tyske så vel som på det europeiske gassmarkedet. Med 317,9 milliarder kilowatt-timer (kwh) oppnådde foretaket på nytt et rekordsalg. Også i Tyskland oppnådde WINGAS økt salg og vokste dermed atter en gang sterkere enn markedet, ble det konkludert med under årets pressesamtale i Wintershall. Som følge av konjunkturoppgangen og de kalde værforhold i vintermånedene økte totalsalget i alle tre fellesforetak som drives i fellesskap med Gazprom (WINGAS, WIEH og WIEE), med 6 prosent sammenliknet med 2009 til i alt 412,6 milliarder kilowatt-timer.. April I Mecklenburg-Vorpommern går startskuddet for utbyggingen av den nordeuropeiskegassrørledningen (NEL) i flere avsnitt parallelt. Den 440 kilometer lange rørledningen kommer til å gå fra ilandføringspunktet til Nord Stream i Lubmin og strekke seg 240 kilometer gjennom Mecklenburg-Vorpommern og derfra 200 kilometer videre gjennom Niedersachsen til Rehden og blir dermed koblet til det vesteuropeiske rørledningsnettet. Dermed dekker WINGAS enda et hull i den europeiske gasstransportinfrastrukturen. I den aktuelle 21. lisensrunden fikk Wintershall tildelt to nye produksjonslisenser fra det norske Olje- og energidepartementet. Foretaket er operatør for begge lisenser. Dette fører til en ytterligere opptrapping av aktivitetene i Norge. WINGAS satser på europeisk vekst og åpner nytt salgskontor i Nederland. Markedsandelen i Nederland skal økes gradvis på samme måte som den gjorde i Belgia. Dermed oppfylles ønske-

7 ne i markedet. Mange WINGAS-kunder holder til i Nederland. Også her er WINGAS leverandør for regionale forsyningsselskaper, industrikunder og kraftverk. Mai tret for natur og teknikk, og da spesielt olje- og gassproduksjon. Som konkrete tiltak er det planlagt ekskursjoner i bedrifter og prosjektarbeid i skolen med fokus på temaer knyttet til oljeog gassproduksjon. I tillegg tilbyr Wintershall elever og lærere ved partnergymnaset Lohne praksisplasser. Stream rørledningen tas i drift som planlagt etter en testfase i løpet av fjerde kvartal Utover OAO Gazprom har også BASF-datterselskapet Wintershall og E.ON Ruhrgas, Nederlandse Gasunie og GDF SUEZ fra Frankrike andeler i pipelinen Nord Stream. andeler i dette selskapet. Takket være South Stream-prosjektet styrkes forsyningssikkerheten til de sørøstlige EU-statene. Oktober Det norske Storting godkjenner utviklingsplanen for Knarr-feltet der Wintershall har 20 % av eierandelene. Planlagt produksjonsstart er i Byggingen av kavernelageret i Jemgum skrider frem: Utbyggingen av det tekniske gassanlegget som brukes til å pumpe gassen ned i og hentes opp fra de underjordiske hulrommene, har begynt. De første ti planlagte boringene for utvinning av kavernene er ferdigstilt. I Tripoli og kontrollrommene i Nakhla og Jakhira, i As Sarah og på utvinningsstedene feirer de ansatte i Wintershall Libya at produksjonen er gjenstartet. I konsesjonene 96 og 97 i ørkenen er anleggene satt kontrollert i gang igjen. Det utvinnes olje igjen. Juli Etter en byggetid på to år har energiforetakene RAG, WINGAS og Gazprom økt kapasiteten i gasslageret Haidach i nærheten av Salzburg til over 2,6 milliarder kubikkmeter gass ved slutten av utbyggingstiden. Det er et volum som omtrent tilsvarer en fjerdedel av årsbehovet for gass i Østerrike. Haidach er dermed det neststørste gasslageret i Sentral-Europa. Wintershall øker sin andel i Maria-funnet, et av de største norske oljefunn i de seneste årene, til 50 prosent. Størrelsen på funnet anslås til å ligge mellom 60 og 120 millioner fat utvinnbar olje og 2 til 5 milliarder standardkubikkmeter (Sm 3 ) utvinnbar gass. Juni For første gang har Wintershall vært med på en leteboring i Chile. Det er planlagt i alt 6 leteboringer. Foretaket øker dermed sitt engasjement i Sør-Amerika. Wintershall forlenger skolesamarbeidet med gymnaset Lohne med enda to år. Målet er å få ungdommene til å bli mer begeis- Live fra trasséen. Arbeidet på den 440 kilometer lange utbyggingsstrekningen for den nordeuropeiske gassledningen (NEL) ledsages regelmessig av en videojournalist. Hvordan en slik gassrørledning blir installert, hvordan de kjempestore stålrørene blir sveiset sammen og hvordan kilometerlange pipelines blir senket ned kan beundres på nettet på Å støtte medarbeiderne med å få sine yrkesmessige, familiære og private interesser til å harmonere med bedriftsmessige krav - det er målet med Work & Life Service. Wintershall utbygger sitt engasjement og etter 10 års jubileet for den første barnehagen drevet i regi av foretaket tar Wintershall sikte på å bygge enda en barnehage for barna til de ansatte ved foretakets lokasjon i Kassel. For disse barna skal det her opprettes omkring 70 nye barnehageplasser for barn i alderen fra seks måneder og opptil seks år. August Den direkte gassforbindelsen mellom de store russiske forekomstene i Sibir og Europa er på plass: Den første rørstrengen til Nord Stream rørledningen er tilkoblet gassforbindelsesledningen OPAL. Dermed kan den første rørstrengen til Nord September Wintershall forbereder seg på å gjenoppta produksjonen i Libya. Så snart sikkerheten i den libyske ørken tillater det og sanksjonene er opphevet, kan produksjonen startes igjen. For øyeblikket tar lokale medarbeidere, som er blitt igjen i Libya, hånd om produksjonsstedene. I tillegg til dette tas det sikte på å trappe opp engasjementet i Midt-Østen og Nord-Afrika (MENA). I arabiske områder lagres omtrent 60 prosent av verdens oljereserver. Den tyske gass- og oljeprodusenten er aktiv i Nord-Afrika og i Den arabiske golfen, og da især i Libya, i De Forenede Arabiske Emirater og Qatar. I nærvær av den russiske statsministeren Wladimir Putin ble det inngått prosjektavtaler om utvikling av offshore-delen av South Stream i Sochi. De 940 kilometer lange pipelines skal gå gjennom Svartehavet og knytte EU-statene i Sørøst-Europa direkte til Russland. I tillegg til Gazprom (50 %) og Wintershall (15 %) har det italienske selskapet ENI (20 %) og det franske EdF (15 %) Styreleder dr. Rainer Seele drar til Libya for å danne seg et bilde av situasjonen i landet. Medarbeiderne i internasjonale hjelpeorganisasjoner har gitt ham en oversiktsbeskrivelse av de humanitære forholdene der. Wintershall støtter nødhjelpen til Libya og finansierer hjelpeleveranser av medikamenter og medisinsk utstyr det er prekært behov for der. Neukünkendorf, som er en bydel i Angermünde i det nordlige Brandenburg, har grunn til å være fornøyd. Denne kommunen er det første stedet langs OPAL som blir tilsluttet det effektive telekommunikasjonsnettet som er konstruert som ledd i byggingen av den 470 kilometer lange gassrørledningen som går gjennom Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg og Sachsen.

8 BASF, Wintershall og Gazprom inngår en rammeavtale der den planlagte byttingen av andelene i forbindelse med videreutviklingen av det vellykkede samarbeidet blir fastlagt. Ifølge denne avtalen skal partene i fellesskap utvinne ytterligere to blokker på Achimov-formasjonen i Urengoy-feltet i Vest-Sibir. I første omgang skal Wintershall ha andeler på 25 prosent pluss en andel i utviklingen av blokkene IV og V. I tillegg får Wintershall en opsjon til å øke denne andelen til 50 prosent. I rammeavtalen legges det opp til at Gazprom som motytelse får andeler i en tilsvarende størrelsesorden i lete- og produksjonsprosjektene til Wintershall i Nordsjøen (Nederland, UK). største underjordiske borekanal bygges. Med en lengde på nøyaktig 1080 meter og en diameter på 1,80 meter går den under de to dikene og gjennom Elben som er rundt 300 meter bred på dette stedet. Såkalt horisontal retningsboring (HDD) ble anvendt i forbindelse med dette arbeidet. Ved hjelp av de mest moderne styremuligheter muliggjør denne teknikken målrettet grøftløs boring uten å etterlate seg spor over bakken. På den måten ble naturen mest mulig skånet. EU, og da især for Tyskland, er Norge av avgjørende betydning som energipartner. Som følge av det økte engasjementet i Russland har Wintershall nå etablert et eget kompetanseområde i styret. Mario Mehren tar seg av det nye kompetanseområdet Russia i Moskva. Siden aktivitetene i Russland får stadig større betydning, blir foretakets aktiviteter skilt ut fra det tidligere kompetanseområdet Finance & Russia og samlet i et femte kompetanseområde. Utover engasjementene Wintershall hittil har hatt i Russland, nemlig Juschno Russkoje, Achimgaz og Wolgodeminoil, og Østersjø rørledningen Nord Stream, er det med South Stream og utbyggingen av Achimov-produksjonen nylig iverksatt ytterligere storprosjekter med Gazprom. November Den nordeuropeiske gassrørledningen (NEL) har klart å krysse Elben. Før rørledningen kunne krysse Elben, måtte Europas Etter omtrent halvannet års bygging blir den første rørledningen i Nord Stream gjennom Østersjøen tatt i drift under en høytidelig seremoni i nærvær av høytstående gjester. Over 500 gjester og representanter fra politikk og næringsliv, herunder forbundskansler Angela Merkel, den russiske presidenten Dmitrij Medwedew, den franske statsministeren François Fillon, den nederlandske statsministeren Mark Rutte og EUs kommissær for energisaker Günther Oettinger overvar festseremonien i anledning av åpningen. I Oslo drøfter representanter fra politikk, næringsliv og forskning på en internasjonal energikonferanse muligheten for en Europeisk formel innen energiforsyning og Norges rolle. Blant dem er Norges olje- og energiminister Ola Borten Moe og den tidligere tyske forbundskansler Gerhard Schroeder. Styreleder i Wintershall Dr. Rainer Seele belyser den strategiske bakgrunnen for et økt engasjement i Norge. Wintershall planlegger investeringer på over to milliarder euro i leting etter olje og gass og feltutvikling i Norge og Storbritannia innen år Hans fasit: For I Barnstorf blir det lagret tusenvis av steinprøver fra hele verden. Nå etableres Tysklands største internasjonale borkjernelager der. Utbyggingen skal gi plass til ytterligere kjernemeter og spyleprøver fra steinlag som er millioner av år gamle. Wintershall investerer opptil en million euro i utvidelsen av sitt arkeologiske bibliotek. Etter at en to års pilotfase med Achimgaz var over, fulgte overgangen til full feltutvikling (CPP - Commercial Production Phase) i november nye produksjonsboringer er planlagt i et første delprosjekt. I den dyptliggende Achimov-formasjonen i Urengoi-feltet i Vest-Sibir utvinner det tysk-russiske fellesforetaket Achimgaz gass og kondensat til tross for utfordrende geologiske forhold. Desember Wintershall presenterer seg som gullsponsor på World Petroleum Congress 2011 i Qatar, verdens største olje- og gasskongress. I Qatar gjennomfører foretaket leteoperasjoner umiddelbart i nærheten av verdens største gassfelt. Qatar disponerer rundt 26 billioner kubikkmeter gass og har verdens tredje største gassreserver etter Russland og Iran. I tillegg til det nye forskningsprosjektet Skizofyllan presenterer Wintershall på WPC 2011 sin teknologiske ekspertise basert på 80 års erfaring, og sitt engasjement i Midt-Østen. Tradisjonen tro gir Wintershall finansiell støtte til karikative og sosiale prosjekter med tyngdepunkt innen visse regioner. I tillegg til forskjellige prosjekter i Barnstorf-regionen gis det ved utgangen av 2011 også pengegaver til foreningen til fremme av Maria-Luisen barnehjem i Buenos Aires, foreningen Venner og sponsorer av nevropediatrien ved sykehuset i Kassel for å opprette et nytt sanserom og foreningen for gjensidig internasjonal forståelse, som sponser et rehabiliteringssentet for utviklingshemmede barn i Nowy Urengoy. Er det noe fremtid i olje og gass? Er det mulig å utvinne mer olje ved hjelp av sopp? De som vil vite mer om fremtidsrettede temaer og forretningsvirksomheten til Wintershall, kan lese mer om dette på de nye nettsidene til Wintershall. På har den største tyske olje- og gassprodusenten siden desember 2011 presentert seg multimedialt og med nye funksjoner. Samtidig byr hjemmesiden med Corporate Social Mediakanalene på en interaktiv plattform for dagsaktuelle temaer. I Argentina har vi sammen med partnere besluttet å utvikle offshore produksjonsstedet Vega Pleyade langs kysten i Ildlandet. Prosjektutviklingen skal begynne i Planlagt produksjonsstart er i Et annet satsingsområde til Wintershall Energía er utvinning av ukonvensjonelle produksjonssteder i provinsen Neuquén i Sentral-Argentina.

9 Vokse. Med de oppgavene vi står overfor hver eneste dag. Året 2011 og fremfor alt utviklingen i Nord-Afrika har vist at Wintershall er i stand til å mestre selv utfordringer utenom det vanlige. I ørkenområdene i Libya hadde selskapet i år mer enn sandstormer og temperaturer på over 50 grader celsius å stri med. Hvis det tidligere var de ekstreme klimatiske og geologiske forhold fra Afrika til Sibir som satte vår evne til utholdenhet og de innovative lete- og produksjonsteknologiene på prøve, så kom Wintershall i løpet av de siste månedene først og fremst til gode å handle beslutsomt og effektivt. Også i fremtiden kommer vi gang på gang til å mestre de forskjelligste utfordringene med besluttsomhet, utholdenhet og ekspertise. Takket være mangeårige erfaring i Tyskland der det på grunn av vanskelige geologiske rammebetingelser ikke er helt lett å utvinne nye olje- og gassfelt, klarte vi å bygge opp solid ekspertise innen krevende produksjonsteknikker og Enhanced Oil Recovery (EOR). For eksempel forsker vi for øyeblikket på nye innovative metoder for oljeutvinning som kommer til å gi oss en særstilling i den internasjonale konkurransen. Mange års erfaring har også gjort oss til eksperter innen horisontalboring. Sammen med våre partnere anvender vi denne teknikken med gode resultater i Tyskland, Nordsjøen, Russland og Argentina. Gjennom en kombinasjon av avledete boringer og Frac-prosessen har vi dessuten lyktes i å utvinne globalt vanskelige tight-gass- og gasskondensatreserver. Sammen med vårt morskonsern BASF arbeider våre eksperter på nye metoder for lete- og produksjonsprosesser som blir stadig mer krevende utfordringer. I alle oppgaver vi påtar oss, tar vi ansvar. Uansett hvor vi arbeider, står HMS i fokus og prioriteres høyere enn økonomiske interesser. Og vi bruker de naturlige ressursene med så mye ansvar og bærekraftighet som mulig. Og Wintershall står for fremtidsrettede teknologier. I Nederland styrer vi ved hjelp av et av verdens mest moderne fjernstyringssystem en stor del av våre plattformer i Nordsjøen. Vi tar sikte på å være i teten hva angår teknikk også i fremtiden. Og å vokse med hver ny oppgave.

10 VÅRE FOKUSREGIONER. I over 80 år har Wintershall drevet med leting og utvinning av olje og gass. Siden 1969 har Wintershall vært aktiv som 100% eiet datterselskap til BASF. Ved leting og produksjon av olje og gass konsentrerer vi oss om utvalgte fokusregioner, fremfor alt Europa, Nord-Afrika, Sør-Amerika og Russland og i stadig økende grad også Midt-Østen og regionen rundt Det kaspiske hav. Her har vi stor regional, geologisk og teknologisk ekspertise. EUROPA Som foretak med tyske røtter leter Wintersfall nå som før etter og utvinner olje og gass i Tyskland. Siden 1965 har vi også operert i den nederlandske delen av Nordsjøen som grenser til Tyskland. Ettersom gass fra Nordsjøen kommer til å spille en viktig rolle for Europas gassforsyning også i tiden fremover, har vi kjøpt ytterligere lovende lisenser i den britiske, danske og norske delen av havet. Spesielt på den norske kontinentalsokkelen trapper vi opp engasjementet vårt og satser på fortsatt vekst der. MIDT-ØSTEN Omtrent 50 prosent av verdens olje- og gassreserver finnes i Midt-Øst regionen. Derfor trapper vi opp vårt engasjement på den arabiske halvøya ytterligere. Som det første tyske E&P-foretak overhodet åpnet Wintershall i 2010 et salgskontor i Abu Dhabi, et av de viktigste sentrene for oljeog gassaktiviteter i Golf-regionen. Utenfor kysten av Qatar konsentrerer vi oss i tillegg om eksplorasjonen av nye gassreserver. I Qatar ligger verdens tredje største gassreserver nest etter Russland og Iran. Russland I etter hvert 20 år har Wintershall i Russland hatt et samarbeid med Gazprom innen gasshandel. Med fellesprosjektet Juschno Russkoje og Achimgaz ble partnerskapet også utvidet til å omfatte gassproduksjon. De to prosjektene i Sibir kommer også i fremtiden til å yte et bidrag for å sikre Tysklands og Europas energiforsyning. I tillegg leter vi i regionen omkring Det kaspiske havet, og i Volgograd-området har vi i over ti år utvunnet olje i et fellesforetak med det russiske selskapet Lukoil. SØR-AMERIKA Allerede siden 1978 har Wintershall hatt en vellykket utvinning av betydelige gassforekomster i Argentina. Konsesjonsrettigheter i olje- og gassfelt i Sentral-Argentina, utenfor kysten av Ildlandet og også i nabolandet Chile gir oss på lang sikt muligheten til å ha del i Sør-Amerikas svært lovende hydrokarbonreserver. Utenfor kysten av Ildlandet er Wintershall sammen med partnere aktive på verdens sørligste plattform. Utover dette leter vi etter nye forekomster med fokus på olje. Nord-afrika Libya hører til de største oljeprodusentene i Afrika. Allerede siden 1958 har vi vært aktivt med i leteoperasjoner og utvinning av olje der, noe vi kommer til å fortsette med fremover. Oljefeltet As Sarah i nærheten av oasen Jakhira er den mest produktive forekomsten. Der driver vi dessuten et anlegg som er enestående i hele landet, som prosesserer den gassen som følger med oljen fra våre felt og som leverer produktene gass og kondensat til salgssteder langs kysten. Ved siden av en andel i produksjonen utenfor kysten har vi et ytterligere eksplorasjonsområde sør-øst i Libya og i Mauretania.

11 Styret I TALL. Wintershall totalt DR. RAINER SEELE STYRELEDER MARTIN BACHMANN LETING & PRODUKSJON DR. TIES TIESSEN FINANS Netto omsetning, tredje mill Investeringer og akkvisisjoner 1 mill Driftsresultat (EBIT) mill herav ikke medregnet skatt av næringsinntekt fra oljeproduksjonen mill Antall ansatte 2 status Den 51-årige kjemikeren har tidligere hatt flere stillinger hos BASF, Wintershall og WINGAS og har vært leder for foretaket fra Kassel siden oktober Den 52-årige geofysikeren har vært styremedlem og hatt ansvaret for leting og produksjon av olje og gass hos Wintershall siden Den 54-årige juristen har vært styremedlem siden februar Han er leder for områdene finans- og informasjonsmanagement, jus, skatt, forsikring og materialadministrasjon. Leting og produksjon Netto omsetning, tredje mill Leting, investeringer og akkvisisjoner 1 mill Oljeproduksjon 3 MBOE 4 25,0 44,1 Gassproduksjon 3 MBOE 4 87,9 89,0 Driftsresultat (EBIT) mill Gasshandel DR. GERHARD KÖNIG GASSHANDEL Mario Mehren Russland Netto omsetning, tredje mill Salg av gass fellesforetak 1 mill Erdgasabsatz J.V. (100 %) 5 mrd. kwh 416,6 412,6 herav WINGAS 5 mrd. kwh 304,7 317,9 Driftsresultat (EBIT) mill Den 46-årige økonomen har hatt ansvaret for forretningsvirksomheten rundt gasshandelen hos Wintershall siden oktober 2009 og er samtidig pressetalsmann for den daglige ledelsen i WINGAS. Den 41-årige siviløkonomen har ledet det nye kompetanseområdet Russia siden oktober I tillegg er han medlem av kontrollorganet (på tysk: Aufsichtsrat, omtrent representantskap) i flere av Wintershalls russiske fellesforetak. Mer om forretningsvirksomheten til Wintershall er å finne under: Regnskapet fra og med 2005 er iht. IFRS. Tallene tilsvarer segmentet olje og gass i BASF-gruppen. 1 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. 2 Uten deltidsansatte, deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. 3 Inkludert Achimgaz fra og med Million Barrels of Oil Equivalent. 5 Inklusive salgsvolumet til BASF.

12 ANSVARLIG FOR INNHOLDET Wintershall Holding GmbH, Kassel Hvis du vil vite mer om vårt foretak, ønsker flere informasjoner, eller har spørsmål knyttet til Wintershall, vil du finne det rette hos oss. Tel.: Fax: Wintershall Holding GmbH Friedrich-Ebert-Straße Kassel, Deutschland Også på: Garantert bruk av FSC-sertifisert papir.

13

MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN.

MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN. Innblikk. 2012. F R E M O V E R MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN. Wintershall og Gazprom har avtalt å øke selskapenes felles produksjon i Vest-Sibir. Fra og med 2016 skal det hvert år utvinnes opp til

Detaljer

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 2013. Med VellykkeT eksplorasjon, kompaniskap og Teknisk kompetanse Holder Vi stø kurs. Ærede damer og herrer, Rainer Seele styreleder Vår økende verdensbefolkning

Detaljer

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.»

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Wintershall. Et innblikk. 2014 2015 2014. «Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Rainer Seele Styreleder Kjære leser Det blir stadig fl ere mennesker på jorda,

Detaljer

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI.

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. WINTERSHALL. VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. 2015 Forord Vi er effektive, innovative og produktive der energikilden er «VI HOLDER STØ KURS. MED VELLYKKET LETING, GODT PARTNERSKAP OG TEKNOLOGISK EKSPERTISE.»

Detaljer

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge Pressemelding Wintershall med stabil inntekt Fjerde år på rad med milliardoverskudd Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge 19. mars 2015 Michael Sasse PI-14-12 Tel. +49 561 301-3301 Faks

Detaljer

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972.

Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Årsrapport 2000 Den norske stats oljeselskap as ble etablert som et heleid statlig selskap gjennom en enstemmig beslutning i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet har gjennom snart 30 år utviklet seg

Detaljer

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter

Årsrapport 2003. Om å gripe muligheter Årsrapport 2003 Om å gripe muligheter USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Italia Portugal Algerie Finland Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Østerrike Kasakhstan

Detaljer

Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt

Årsrapport 2011 VNG Norge AS. Med kompetanse og kapasitet til å nå langt Årsrapport 2011 VNG Norge AS Med kompetanse og kapasitet til å nå langt 1 2 35 4 2 Nøkkeltall Årsrapport 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 Antall lisensandeler per 31.12. 25* 23* 26 Operatørskap 4 1 2 Produksjon

Detaljer

Suksess gjennom samarbeid

Suksess gjennom samarbeid Suksess gjennom samarbeid Årsrapport 2004 Mexico USA Norge Danmark Storbritannia Irland Belgia Frankrike Algerie Sverige Estland Latvia Russland Litauen Polen Tyskland Kasakhstan Georgia Tyrkia Aserbajdsjan

Detaljer

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H

T 1999 OR APP O ÅRSR Fokus for fremtiden DR Y NORSK H N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 1 9 9 9 Fokus for fremtiden Hydros strategi Forsidebildet: Avansert teknologi er tatt i bruk i Hydros "reservoarhule" i Bergen. Ved hjelp av seismiske data skapes

Detaljer

SDØE OG PETORO 2002 AS

SDØE OG PETORO 2002 AS 2002 SDØE OG PETORO AS Hvorfor navnet? Hva symboliserer logoen? Det ikke helt norskklingende navnet oppstod etter et besøk på restaurant Oro i Oslo og spiller på omformingen av det sorte og flyktige petroleum

Detaljer

forme fremtiden Årsrapport 2006

forme fremtiden Årsrapport 2006 forme fremtiden Årsrapport 2006 Fremtiden former vi nå Hvert år får studenter anledning til å være med i Statoils sommerprosjekt, der de får prøve seg på konkrete oppgaver. Denne gruppen, bestående av

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Vendepunkt for Det norske

Vendepunkt for Det norske Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 3 - august 2011-18. årgang Midt-Norge til Offshore Europe Sterk internasjonal satsing. Shell med enorme investeringsplaner Skal bruke 70

Detaljer

Årsrapport 2012. VNG Norge AS

Årsrapport 2012. VNG Norge AS Årsrapport 2012 VNG Norge AS Unser Alltag: Gemeinsam erkunden. Vielseitig arbeiten. Stetig dazulernen. Mən çox bilik bir yerə toplanmiş olduğu bir mühitdə işləmək istəyerəm. Rett fra skolen til VNG Norge

Detaljer

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO

Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Bygger styrke globalt NORSK HYDRO Årsrapport 2001 Tallenes tale 2001 Tross lavere oljepriser og svakere marked for aluminium, leverte vi i 2001 et av de beste resultatene i Hydros historie. Resultat millioner

Detaljer

Verdsettelse av Statoil ASA

Verdsettelse av Statoil ASA Verdsettelse av Statoil ASA - Ved bruk av den driftsrelaterte super-profittmodellen Phuong Thi Bich Vu Masteroppgave i 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag Sammendrag Jeg utfører

Detaljer

Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel.

Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge. E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel. Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 2 - mai 2011-18. årgang E.ON Ruhrgas øker stadig på norsk sokkel. Nye store oppdrag til lokale leverandører på Nyhavna. LEDER: En berikelse

Detaljer

Annual report. Årsrapport

Annual report. Årsrapport Annual report 2006 Årsrapport 2006 Aker Yards-ansatte ved verftet Saint Nazaire i Frankrike mennesker med kompetanse Aker er et aktivt, industrielt eierselskap Aker-selskapene har 55.000 ansatte i 45 land

Detaljer

Norsk Hydro. Norsk Hydro. 0240 Oslo. Tlf.: 22 53 81 00 Fax: 22 53 27 25 e-post: konsernet@hydro.com. Internett: www.hydro.com

Norsk Hydro. Norsk Hydro. 0240 Oslo. Tlf.: 22 53 81 00 Fax: 22 53 27 25 e-post: konsernet@hydro.com. Internett: www.hydro.com Norsk Hydro 0240 Oslo Tlf.: 22 53 81 00 Fax: 22 53 27 25 e-post: konsernet@hydro.com Internett: www.hydro.com Hydro Media 03.2001 11898 N O R S K H Y D R O Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 2000 Norsk Hydro

Detaljer

Verdier må skapes før de deles

Verdier må skapes før de deles Verdier må skapes før de deles Samfunnsrapport OLF Oljeindustriens Landsforening OLF er interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for oljeselskaper og leverandørbedrifter på norsk kontinentalsokkel. 2 Samfunnsrapport

Detaljer

mestre utfordringene

mestre utfordringene mestre utfordringene Statoil og bærekraftig utvikling 2006 Nøkkeltall Finansielle data 1 2006 2005 2004 Driftsinntekter 425 166 387 411 301 443 Resultat før finans, andre poster, skatt og minoritetsinteresser

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 1999 ET MER FOKUSERT STATOIL Den norske stats oljeselskap a.s - Statoil - ble stiftet ved et enstemmig vedtak i Stortinget den 14. juni 1972. Selskapet er fortsatt eiet 100 prosent

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

Årsrapport FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG STYRKEN AV EN GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE

Årsrapport FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG STYRKEN AV EN GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE 2004 Årsrapport FOKUS PÅ BONDENS AVKASTNING ANSVARLIGHET GJENNOM HELE VERDIKJEDEN LEDERSKAP MÅ VISES HVER DAG STYRKEN AV EN GLOBAL TILSTEDEVÆRELSE INNHOLD 02 I SITT FØRSTE ÅR som eget selskap oppnådde

Detaljer

Globaliseringsfesten

Globaliseringsfesten 1/2014 DERfOR GRåtER ScaROnI n fortsatt høy GaSSEKSPORt n IntERvjuEt n KROnIKK G Dramatisk fall i oljeforbruket EU-snitt på -13 prosent: Side 13 PERISKOP: 2011-2013: Globaliseringsfesten Aldri før har

Detaljer

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE?

2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? 2006 i korte trekk SPRENGE GRENSER HVER DAG HVORFOR IKKE? I 101 år har det vært vår drivkraft å gjøre det umulige mulig. Denne holdningen ligger også til grunn for utbyggingen av Ormen Lange, det største

Detaljer

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet

Årsrapport. Millom bakkar og berg ut med havet Årsrapport 2012 Millom bakkar og berg ut med havet INNHOLD Årsrapport 4 Styrets årsberetning 48 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 59 Årsregnskap med noter 68 Erklæring fra styret

Detaljer

Trondheim blir IOR-sentrum

Trondheim blir IOR-sentrum Informasjonsavisen for olje- og gassaktiviteter i Midt-Norge Nr. 1 - februar 2012-19. årgang Åpner døra til dypet Luva kan bli starten på dypvannsutbygging i Norskehavet. Damene og Ola Årets Norskehavskonferanse,

Detaljer