Utvinning. Av olje og gass i hele verden.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvinning. Av olje og gass i hele verden."

Transkript

1 Innblikk

2 Utvinning. Av olje og gass i hele verden. Wintershall opererer i den libyske ørken i åtte oljefelt på land i konsesjonene 96 og 97 og i enda et operasjonsområde sør-øst i landet.

3 Gå videre. Skape fremtid i Nord-Afrika. eller: Mer enn å utvinne olje og gass. Vi er fortsatt inne i en vekstfase. For at dette skal fortsette, trapper vi opp våre aktiviteter verden rundt. Dr. Rainer Seele Styreleder Året 2011 var svært begivenhetsrikt. Især berørte de politiske forandringene i den arabiske verden oss personlig og yrkesmessig. I februar forverret sikkerhetssituasjonen i Libya seg til de grader at vi fløy ut våre internasjonale medarbeidere og for sikkerhets skyld stanset vår produksjon i flere måneder. I midten av oktober kunne vi starte opp utvinningen igjen og allerede i slutten av 2011 hadde den stabilisert seg på et høyt nivå. Jeg er her fremfor alt våre libyske medarbeidere takk skyldig for deres innsats som gjorde dette mulig. I Europa har vi iverksatt mange prosjekter: Utvinningen av funnene som er gjort i Norge, følger vi videre opp. Oljefeltene Knarr og Luno står foran oppstarten av utviklingen. Dessuten økte vi våre andeler i det lovende Maria-funnet fra 25 prosent til 50 prosent. I den britiske delen av Nordsjøen begynte plattformen Wingate, som blir drevet i egen regi, med gassproduksjon; i den nederlandske delen av Nordsjøen produserer K-18 Golf nå gass. I Tyskland klarte vi å holde vår innenlandske produksjon stabil. I Sør-Amerika utvinner vi offshore-feltet Vega Pleyade på Ildlandet som skal levere gass fra og med Dessuten undersøker vi de første skifergassforekomstene i provinsen Neuquén i Argentina. Også våre aktiviteter i Midt- Østen-regionen trappes videre opp. I 2011 la vi også grunnlaget for en videreføring av det vellykkede samarbeidet med Gazprom: I Russland kommer vi til å utvide våre aktiviteter på Achimov-horisonten med ytterligere områder. Vårt etablerte fellesforetak Achimgaz har allerede nådd den kommersielle produksjonsfasen og produserer gass og kondensat fra seks boringer, ytterligere boringer pågår. Et av våre viktigste mål: Europas forsyningssikkerhet. I høst ble gassforbindelsesrørledningen i Østersjøen, på tysk Ostsee-Pipeline- Anbindungs-Leitung (OPAL), og den første rørstrengen av Nord Stream satt i drift etter planen. Dessuten ble byggingen av den nordeuropeiske gassledningen, på tysk Nordeuropäische Erdgasleitung (NEL), startet opp. Utover dette planlegger vi å delta i offshoreavsnittet av South Stream som skal bringe gass via Svartehavet til Vest-Europa. Også i 2011 foregikk gassforretningsvirksomheten under vanskelige forhold preget av en midlertidig overforsyning av det europeiske gassmarkedet. Til tross for høy konkurranseintensitet lyktes vi allikevel i å utforme vår gassforretningsvirksomhet på en vellykket måte. Det andre utbyggingstrinnet av gassmagasinet Haidach ble påbegynt i mai; også byggearbeidet på Jemgum-magasinet går fremover. Vår status for 2011: Vi har nådd våre mål. Vår drivkraft for fremtiden: I løpet av de neste årene skal vi bli enda mer internasjonalt orienterte, trappe oppvår produksjon og fremheve E&P-området med vår ekspertise og på denne måten sørge for langsiktig vekst i tidensom kommer.

4 Nystart. Oppbrudd i Libya. Wintershall er den største tyske olje- og gassprodusenten som opererer internasjonalt, og har mer enn 2000 medarbeidere fra over 40 nasjoner i 11 tidssoner på verdensbasis. Vi har drevet med leting og utvinning av olje og gass verden over i mer enn 80 år. Og det er noe det er fremtid i for også i år 2035 kommer halvparten av verdens energibehov til å bli dekket av disse råstoffene. På bakgrunn av de politiske hendelsene i den arabiske verden og spesielt i Libya besto utfordringen for oss som operatør av åtte onshoreoljefelt i å ta de riktige beslutningene med fremsyn og gangsyn. Derfor måtte produksjonen i den libyske ørkenen stanses i flere måneder i Men allerede i midten av oktober kunne Wintershall gjenoppta oljeproduksjonen i Libya. I konsesjonene 96 og 97 ble anleggene kontrollert gjenoppstartet. I Tripoli og fremfor alt i kontrollregionene i Nakhla og Jakhira, i As Sarah og på produksjonsstedene feiret kollegaene fra Wintershall Libya at produksjonen var startet opp igjen. Nystarten på oljefeltene innebærer samtidig også et ytterligere skritt mot fremtiden, men også mot normalitet. Takken for det går fremfor alt til medarbeiderne fra Wintershall Libya som vedlikeholdt produksjonsanleggene gjennom de bekymringsfulle månedene. En fungerende oljebransje kommer i avgjørende grad til å bidra til å sette fort fart på den libyske økonomien igjen. Libya og menneskene der fortjener vår støtte. De kan stole på Wintershall. LUBMIN WYBORG Østersjø-pipeline Nord Stream stiller til start. Et viktig bidrag til Europas langsiktige energisikkerhet yter Wintershall som partner i Nord Stream-prosjektet. Den første rørstrengen av Østersjø-pipelinen ble tatt i bruk 8. november i nærvær av den tyske forbundskansleren Angela Merkel, den russiske presidenten Dmitrij Medwedew samt de franske og nederlandske premierministerne. Med ferdigstillelsen av den andre rørstrengen i år 2012 kommer den 1224 kilometer lange pipelinen til å ha en årlig transportkapasitet på opp til 55 milliarder kubikkmeter og vil da kunneforsyne Den europeiske union med russisk gass i minst 50 år. Pipelinen er dermed et nøkkelprosjekt for Europas energiinfrastruktur. Hjelp til libyske barn. 10 nye lisenser i Norge. Wintershall utvinner ikke bare olje og gass, men fremmer også håp og dermed en bedre fremtid. Produksjonsstans av sikkerhetsgrunner betydde ikke slutten på Wintershall-engasjementet i Libya. Foretaket gir støtte ikke bare til den Røde Halvmånebevelgelsen og Røde Kors, men også til den internasjonalt største uavhengige hjelpeorganisasjonen for barn Save the Children ved å sende hjelpeleveranser. I de første månedene besto støtten fra Wintershall i å sende containere med over fire tonn med medikamenter, som antibiotika og smertestillende midler, kirurgisk operasjonsutstyr og sterilt utstyr. Takket være dette kan mer enn mennesker få medisinsk hjelp. I tillegg hjelper Wintershall som ledd i akutthjelpen til Libya med medisinsk oppfølging av hardt sårede som ikke kan få tilstrekkelig med medisinsk hjelp i hjemlandet sitt. De flys til Tyskland der de blir operert og rehabilitert. Det er ingen tvil om at Wintershall også etter at konflikten er avsluttet kommer til å delta i gjenoppbyggingen av spesielt hardt rammede regioner. Foretaket har vært aktivt i Libya i mer enn 50 år og har nær tilknytning til landet. Ekspertisen fra Wintershall overbeviser nok en gang det norske oljeog energidepartementet. I den forbindelse sikrer Wintershall Norge ASA seg 10 nye eksplorasjonslisenser på den norske kontinentalsokkelen. Nest etter det statseide energiforetaket Statoil fikk Wintershall i lisensrunden APA 2010 dermed flest lisenser på stedet; og operatørskap for seks av dem. Denne konsekvente opptrappingen av engasjementet bekrefter foretakets langsiktige strategi. I mellomtiden investerer Wintershall rundt 50 prosent av eksplorasjonsbudsjettet for hele verden på den norske kontinentalsokkelen.

5 Gassrørledningen OPAL ferdigstilt. Arbeidene på Tysklands lengste byggeplass er sluttført. Gassen fra Nord Stream kan komme: Etter en byggetid på 22 måneder ble OPAL, tilkoplingsrørledningen til Østersjø-pipelinen og dermed Vest-Europasstørste gassrørledning, ferdigstilt av WINGAS-gruppen sommeren Den nye gassrørledningen har en transportkapasitet på 36 milliarder kubikkmeter gass per år. Dette tilsvarer omtrent en tredjedel av det aktuelle tyske årsbehovet for gass. Den over 470 kilometer lange tilkoplingsrørledningen til Nord Stream transporterer gassen fra de sibirske reservoarene til forbrukerne i Tyskland og i de europeiske nabolandene. I alt har WINGAS og partnere investert over en milliard euro i energiinfrastrukturprosjektet. LUBMIN Olbernhau 1,5 millioner kubikkmeter gass per dag fra den britiske delen av Nordsjøen. Plattformen er omtrent 1200 kvadratmeter stor. Plattformdekket veier rundt 950 tonn og står på en 45 meter høy og rundt 850 tonn tung stilas, den såkalte Jacket, som er forankret i havbunnen. Med Wingate-plattformen startet Wintershall i 2011 den første gassproduksjonen i egen regi i den britiske delen av Nordsjøen. Plattformen i Det britiske havet skal i første omgang produsere 1,5 millioner kubikkmeter gass. En annen boreoperasjon skal fordoble produksjonskvoten til tre millioner kubikkmeter gass. Dermed kan da rundt husholdninger forsynes med gass. Med en investering på mer enn 50 millioner euro for Wingate-prosjektet er Wintershall epokegjørende for fremtiden av eksplorasjonen i den sørlige delen av Nordsjøen. Vi leter etter nye oljefunn her hjemme. Samarbeidet med Gazprom utvidet. Nyeste teknikk gjør det mulig: Wintershall satser fortsatt på innenlandsk oljeutvinning og startet i 2011 i tillegg til aktiviteter i Emlichheim og Aitingen/Schwabmünchen også en ny boreoperasjon på lokasjonen Landau i Pfalz. Siden 1955 har oljevirksomheten utvunnet rundt 4,4 millioner tonn olje. Boreoperasjonen Landau 2 ble i en dybde av 800 meter ledet i vestlig retning for å utvinne de resterende oljereservene som ligger 1580 meter nede i reservoaret. På denne måten skal det utvinnes ytterligere tonn olje i Pfalz innen år Riktignok dekker oljen som utvinnes her til lands, kun tre prosent av det innenlandske behovet, allikevel styrker hver utnyttelse av innenlandske ressurser forsyningssikkerheten. Den vellykkede gassutvinningen som Gazprom og Wintershall har stått for i fellesskap, er utvidet. For dette formålet ble en utveksling av andeler avtalt i Ifølge det skal to ytterligere blokker av Achimovformasjonen i Urengoi-feltet i Vest-Sibir utvinnes i fellesskap. Wintershall kommer i første omgang til å ha en andel på 25 prosent pluss en andel i utviklingen av blokkene IV og V, med opsjon på å øke denne andelen til 50 prosent. Til gjengjeld skal Gazprom få andeler til en tilsvarende verdi i noen utvalgte lete- og produksjonsprosjekter som Wintershall er engasjert i i Nordsjøen (Nederland, UK). Ved siden av denne avtalen er også Wintershalls andel på 15 prosent i offshoreavsnittet av South Stream et viktig skritt i partnerskapet med Gazprom som har eksistert i over 20 år. Den 940 kilometer lange pipelinen skal gå gjennom Svartehavet og koble EU-medlemsstatene i Sør-Øst- Europa direkte til Russland. I tillegg gikk fellesforetaket Achimgaz i november 2011 over til å drive full feltutvikling etter en toårig pilotfase.

6 2011 kronikk. Januar Det største forskningsprosjektet Wintershall for tiden har sammen med BASF, tar for seg soppen Schizophyllum commune. Soppen er interessant fordi den - med sukker og oksygen - under veksten produserer et fullstendig biologisk nedbrytbart fortykningsmiddel som kan utnyttes i oljeutvinningen. Ved hjelp av denne soppen kan det mer effektivt presses mer olje ut av de underjordiske bergartene enn med vann. Et mønsterprosjekt som Wintershall i løpet av de neste fire årene kommer til å investere over 41 millioner euro i. WINGAS engasjerer seg for klimavern og fremmer kraft-varmekoplingsteknologien med en KVK-PartnerBonus. Bonusprogrammet henvender seg til gassverk-kunder som vil starte med markedsføringen av små KVK-anlegg i forsyningsområdene sine. Som en av de største gassleverandørene i Tyskland leverer WINGAS til gassverk, regionale gassleverandører og industrielle storforbrukere. Med det milliontunge støtteprogrammet styrkes gassens rolle i energimiksen og som naturlig partner for de fornybare energiene. Handelen med CO 2 -nøytral gass, såkalt økogass, går strykende. WINGAS har allerede klart å selge over en milliard kilowatttimer. Det svarer omtrent til årsforbruket for en by som Chemnitz eller Gütersloh. Februar Wintershall Norge blir hedret med Annual Employer Brand Award. Foretaket hører dermed til de mest attraktive arbeidsgiverne på den norske kontinentalsokkelen. Høytstående representanter og toppledere fra den norske E&P-bransjen lovpriser antallet utmerkede medarbeidere. Det sies at den ekspertisen som Wintershall som det største tyske E&P-foretaket har hatt med seg til Norge, har drevet frem den usedvanlig raske og suksessfulle rekrutteringen av talenter fra inn- og utlandet. Den nordeuropeiske gassrørledningen (NEL) får plangodkjennelsen i Mecklenburg-Vorpommern. Delstatsmyndighetene har dermed gitt godkjennelse for det 440 kilometer lange rørledningsavsnittet. NEL kommer, som også OPAL, til å forbinde Nord Stream med det eksisterende europeiske gassrørledningssystemet. Rørledningen har en årlig transportkapasitet på rundt 20 milliarder kubikkmeter og skal via Nord Stream transportere gass fra Russland til Tyskland, Danmark, Belgia, Storbritannia pg Nederland. I februar blir oljeproduksjonen i Libya midlertidig stanset som følge av den aktuelle situasjonen. Foretaket flyr sine internasjonale medarbeidere og deres familiemedlemmer ut av Libya. Wintershall har løpende kontakt med Utenriksdepartementet og de lokale medarbeiderne som er blitt igjen i Tripoli og i ørkenen. Mars BASF, Wintershall og Gazprom inngår en intensjonsavtale om felles utvinning av ytterligere to blokker på Achimov-formasjonen i Urengoy-feltet i Vest-Sibir. Som gjenytelse får Gazprom ifølge intensjonsavtalen andeler i lete- og produksjonsprosjektene til Wintershall i Nordsjøen til en tilsvarende verdi. Noen få dager senere erklæres en felles intensjon som går ut på at BASF-datterselskapet Wintershall også ønsker å ha 15 prosent av andelene i offshore-delen av South Stream. Ved årets pressesamtale kan Wintershall trekke en positiv konklusjon. Med en oljeekvivalent på 133 millioner fat olje lå produksjonen av olje og gass også i 2010 fortsatt på et høyt nivå. Og dette til tross for OPEC-restriksjonene i Libya. Under letingen etter nye olje- og gassforekomster i Nordsjøen gjorde Wintershall i 2010 funn ved 12 boreoperasjoner. Ved å styrke vår teknologiske kompetanse, takket være nye lovende funn i Nordsjøen og opptrapping av vårt partnerskap med verdens største gassprodusent Gazprom er forholdene lagt til rette for fremtidig vekst, sa styrelederen i Wintershall, dr. Rainer Seele. Wintershalls datterselskap innen gass, det tysk-russiske fellesforetaket WINGAS, har i 2010 kunnet hevde sin stilling på det tyske så vel som på det europeiske gassmarkedet. Med 317,9 milliarder kilowatt-timer (kwh) oppnådde foretaket på nytt et rekordsalg. Også i Tyskland oppnådde WINGAS økt salg og vokste dermed atter en gang sterkere enn markedet, ble det konkludert med under årets pressesamtale i Wintershall. Som følge av konjunkturoppgangen og de kalde værforhold i vintermånedene økte totalsalget i alle tre fellesforetak som drives i fellesskap med Gazprom (WINGAS, WIEH og WIEE), med 6 prosent sammenliknet med 2009 til i alt 412,6 milliarder kilowatt-timer.. April I Mecklenburg-Vorpommern går startskuddet for utbyggingen av den nordeuropeiskegassrørledningen (NEL) i flere avsnitt parallelt. Den 440 kilometer lange rørledningen kommer til å gå fra ilandføringspunktet til Nord Stream i Lubmin og strekke seg 240 kilometer gjennom Mecklenburg-Vorpommern og derfra 200 kilometer videre gjennom Niedersachsen til Rehden og blir dermed koblet til det vesteuropeiske rørledningsnettet. Dermed dekker WINGAS enda et hull i den europeiske gasstransportinfrastrukturen. I den aktuelle 21. lisensrunden fikk Wintershall tildelt to nye produksjonslisenser fra det norske Olje- og energidepartementet. Foretaket er operatør for begge lisenser. Dette fører til en ytterligere opptrapping av aktivitetene i Norge. WINGAS satser på europeisk vekst og åpner nytt salgskontor i Nederland. Markedsandelen i Nederland skal økes gradvis på samme måte som den gjorde i Belgia. Dermed oppfylles ønske-

7 ne i markedet. Mange WINGAS-kunder holder til i Nederland. Også her er WINGAS leverandør for regionale forsyningsselskaper, industrikunder og kraftverk. Mai tret for natur og teknikk, og da spesielt olje- og gassproduksjon. Som konkrete tiltak er det planlagt ekskursjoner i bedrifter og prosjektarbeid i skolen med fokus på temaer knyttet til oljeog gassproduksjon. I tillegg tilbyr Wintershall elever og lærere ved partnergymnaset Lohne praksisplasser. Stream rørledningen tas i drift som planlagt etter en testfase i løpet av fjerde kvartal Utover OAO Gazprom har også BASF-datterselskapet Wintershall og E.ON Ruhrgas, Nederlandse Gasunie og GDF SUEZ fra Frankrike andeler i pipelinen Nord Stream. andeler i dette selskapet. Takket være South Stream-prosjektet styrkes forsyningssikkerheten til de sørøstlige EU-statene. Oktober Det norske Storting godkjenner utviklingsplanen for Knarr-feltet der Wintershall har 20 % av eierandelene. Planlagt produksjonsstart er i Byggingen av kavernelageret i Jemgum skrider frem: Utbyggingen av det tekniske gassanlegget som brukes til å pumpe gassen ned i og hentes opp fra de underjordiske hulrommene, har begynt. De første ti planlagte boringene for utvinning av kavernene er ferdigstilt. I Tripoli og kontrollrommene i Nakhla og Jakhira, i As Sarah og på utvinningsstedene feirer de ansatte i Wintershall Libya at produksjonen er gjenstartet. I konsesjonene 96 og 97 i ørkenen er anleggene satt kontrollert i gang igjen. Det utvinnes olje igjen. Juli Etter en byggetid på to år har energiforetakene RAG, WINGAS og Gazprom økt kapasiteten i gasslageret Haidach i nærheten av Salzburg til over 2,6 milliarder kubikkmeter gass ved slutten av utbyggingstiden. Det er et volum som omtrent tilsvarer en fjerdedel av årsbehovet for gass i Østerrike. Haidach er dermed det neststørste gasslageret i Sentral-Europa. Wintershall øker sin andel i Maria-funnet, et av de største norske oljefunn i de seneste årene, til 50 prosent. Størrelsen på funnet anslås til å ligge mellom 60 og 120 millioner fat utvinnbar olje og 2 til 5 milliarder standardkubikkmeter (Sm 3 ) utvinnbar gass. Juni For første gang har Wintershall vært med på en leteboring i Chile. Det er planlagt i alt 6 leteboringer. Foretaket øker dermed sitt engasjement i Sør-Amerika. Wintershall forlenger skolesamarbeidet med gymnaset Lohne med enda to år. Målet er å få ungdommene til å bli mer begeis- Live fra trasséen. Arbeidet på den 440 kilometer lange utbyggingsstrekningen for den nordeuropeiske gassledningen (NEL) ledsages regelmessig av en videojournalist. Hvordan en slik gassrørledning blir installert, hvordan de kjempestore stålrørene blir sveiset sammen og hvordan kilometerlange pipelines blir senket ned kan beundres på nettet på Å støtte medarbeiderne med å få sine yrkesmessige, familiære og private interesser til å harmonere med bedriftsmessige krav - det er målet med Work & Life Service. Wintershall utbygger sitt engasjement og etter 10 års jubileet for den første barnehagen drevet i regi av foretaket tar Wintershall sikte på å bygge enda en barnehage for barna til de ansatte ved foretakets lokasjon i Kassel. For disse barna skal det her opprettes omkring 70 nye barnehageplasser for barn i alderen fra seks måneder og opptil seks år. August Den direkte gassforbindelsen mellom de store russiske forekomstene i Sibir og Europa er på plass: Den første rørstrengen til Nord Stream rørledningen er tilkoblet gassforbindelsesledningen OPAL. Dermed kan den første rørstrengen til Nord September Wintershall forbereder seg på å gjenoppta produksjonen i Libya. Så snart sikkerheten i den libyske ørken tillater det og sanksjonene er opphevet, kan produksjonen startes igjen. For øyeblikket tar lokale medarbeidere, som er blitt igjen i Libya, hånd om produksjonsstedene. I tillegg til dette tas det sikte på å trappe opp engasjementet i Midt-Østen og Nord-Afrika (MENA). I arabiske områder lagres omtrent 60 prosent av verdens oljereserver. Den tyske gass- og oljeprodusenten er aktiv i Nord-Afrika og i Den arabiske golfen, og da især i Libya, i De Forenede Arabiske Emirater og Qatar. I nærvær av den russiske statsministeren Wladimir Putin ble det inngått prosjektavtaler om utvikling av offshore-delen av South Stream i Sochi. De 940 kilometer lange pipelines skal gå gjennom Svartehavet og knytte EU-statene i Sørøst-Europa direkte til Russland. I tillegg til Gazprom (50 %) og Wintershall (15 %) har det italienske selskapet ENI (20 %) og det franske EdF (15 %) Styreleder dr. Rainer Seele drar til Libya for å danne seg et bilde av situasjonen i landet. Medarbeiderne i internasjonale hjelpeorganisasjoner har gitt ham en oversiktsbeskrivelse av de humanitære forholdene der. Wintershall støtter nødhjelpen til Libya og finansierer hjelpeleveranser av medikamenter og medisinsk utstyr det er prekært behov for der. Neukünkendorf, som er en bydel i Angermünde i det nordlige Brandenburg, har grunn til å være fornøyd. Denne kommunen er det første stedet langs OPAL som blir tilsluttet det effektive telekommunikasjonsnettet som er konstruert som ledd i byggingen av den 470 kilometer lange gassrørledningen som går gjennom Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg og Sachsen.

8 BASF, Wintershall og Gazprom inngår en rammeavtale der den planlagte byttingen av andelene i forbindelse med videreutviklingen av det vellykkede samarbeidet blir fastlagt. Ifølge denne avtalen skal partene i fellesskap utvinne ytterligere to blokker på Achimov-formasjonen i Urengoy-feltet i Vest-Sibir. I første omgang skal Wintershall ha andeler på 25 prosent pluss en andel i utviklingen av blokkene IV og V. I tillegg får Wintershall en opsjon til å øke denne andelen til 50 prosent. I rammeavtalen legges det opp til at Gazprom som motytelse får andeler i en tilsvarende størrelsesorden i lete- og produksjonsprosjektene til Wintershall i Nordsjøen (Nederland, UK). største underjordiske borekanal bygges. Med en lengde på nøyaktig 1080 meter og en diameter på 1,80 meter går den under de to dikene og gjennom Elben som er rundt 300 meter bred på dette stedet. Såkalt horisontal retningsboring (HDD) ble anvendt i forbindelse med dette arbeidet. Ved hjelp av de mest moderne styremuligheter muliggjør denne teknikken målrettet grøftløs boring uten å etterlate seg spor over bakken. På den måten ble naturen mest mulig skånet. EU, og da især for Tyskland, er Norge av avgjørende betydning som energipartner. Som følge av det økte engasjementet i Russland har Wintershall nå etablert et eget kompetanseområde i styret. Mario Mehren tar seg av det nye kompetanseområdet Russia i Moskva. Siden aktivitetene i Russland får stadig større betydning, blir foretakets aktiviteter skilt ut fra det tidligere kompetanseområdet Finance & Russia og samlet i et femte kompetanseområde. Utover engasjementene Wintershall hittil har hatt i Russland, nemlig Juschno Russkoje, Achimgaz og Wolgodeminoil, og Østersjø rørledningen Nord Stream, er det med South Stream og utbyggingen av Achimov-produksjonen nylig iverksatt ytterligere storprosjekter med Gazprom. November Den nordeuropeiske gassrørledningen (NEL) har klart å krysse Elben. Før rørledningen kunne krysse Elben, måtte Europas Etter omtrent halvannet års bygging blir den første rørledningen i Nord Stream gjennom Østersjøen tatt i drift under en høytidelig seremoni i nærvær av høytstående gjester. Over 500 gjester og representanter fra politikk og næringsliv, herunder forbundskansler Angela Merkel, den russiske presidenten Dmitrij Medwedew, den franske statsministeren François Fillon, den nederlandske statsministeren Mark Rutte og EUs kommissær for energisaker Günther Oettinger overvar festseremonien i anledning av åpningen. I Oslo drøfter representanter fra politikk, næringsliv og forskning på en internasjonal energikonferanse muligheten for en Europeisk formel innen energiforsyning og Norges rolle. Blant dem er Norges olje- og energiminister Ola Borten Moe og den tidligere tyske forbundskansler Gerhard Schroeder. Styreleder i Wintershall Dr. Rainer Seele belyser den strategiske bakgrunnen for et økt engasjement i Norge. Wintershall planlegger investeringer på over to milliarder euro i leting etter olje og gass og feltutvikling i Norge og Storbritannia innen år Hans fasit: For I Barnstorf blir det lagret tusenvis av steinprøver fra hele verden. Nå etableres Tysklands største internasjonale borkjernelager der. Utbyggingen skal gi plass til ytterligere kjernemeter og spyleprøver fra steinlag som er millioner av år gamle. Wintershall investerer opptil en million euro i utvidelsen av sitt arkeologiske bibliotek. Etter at en to års pilotfase med Achimgaz var over, fulgte overgangen til full feltutvikling (CPP - Commercial Production Phase) i november nye produksjonsboringer er planlagt i et første delprosjekt. I den dyptliggende Achimov-formasjonen i Urengoi-feltet i Vest-Sibir utvinner det tysk-russiske fellesforetaket Achimgaz gass og kondensat til tross for utfordrende geologiske forhold. Desember Wintershall presenterer seg som gullsponsor på World Petroleum Congress 2011 i Qatar, verdens største olje- og gasskongress. I Qatar gjennomfører foretaket leteoperasjoner umiddelbart i nærheten av verdens største gassfelt. Qatar disponerer rundt 26 billioner kubikkmeter gass og har verdens tredje største gassreserver etter Russland og Iran. I tillegg til det nye forskningsprosjektet Skizofyllan presenterer Wintershall på WPC 2011 sin teknologiske ekspertise basert på 80 års erfaring, og sitt engasjement i Midt-Østen. Tradisjonen tro gir Wintershall finansiell støtte til karikative og sosiale prosjekter med tyngdepunkt innen visse regioner. I tillegg til forskjellige prosjekter i Barnstorf-regionen gis det ved utgangen av 2011 også pengegaver til foreningen til fremme av Maria-Luisen barnehjem i Buenos Aires, foreningen Venner og sponsorer av nevropediatrien ved sykehuset i Kassel for å opprette et nytt sanserom og foreningen for gjensidig internasjonal forståelse, som sponser et rehabiliteringssentet for utviklingshemmede barn i Nowy Urengoy. Er det noe fremtid i olje og gass? Er det mulig å utvinne mer olje ved hjelp av sopp? De som vil vite mer om fremtidsrettede temaer og forretningsvirksomheten til Wintershall, kan lese mer om dette på de nye nettsidene til Wintershall. På har den største tyske olje- og gassprodusenten siden desember 2011 presentert seg multimedialt og med nye funksjoner. Samtidig byr hjemmesiden med Corporate Social Mediakanalene på en interaktiv plattform for dagsaktuelle temaer. I Argentina har vi sammen med partnere besluttet å utvikle offshore produksjonsstedet Vega Pleyade langs kysten i Ildlandet. Prosjektutviklingen skal begynne i Planlagt produksjonsstart er i Et annet satsingsområde til Wintershall Energía er utvinning av ukonvensjonelle produksjonssteder i provinsen Neuquén i Sentral-Argentina.

9 Vokse. Med de oppgavene vi står overfor hver eneste dag. Året 2011 og fremfor alt utviklingen i Nord-Afrika har vist at Wintershall er i stand til å mestre selv utfordringer utenom det vanlige. I ørkenområdene i Libya hadde selskapet i år mer enn sandstormer og temperaturer på over 50 grader celsius å stri med. Hvis det tidligere var de ekstreme klimatiske og geologiske forhold fra Afrika til Sibir som satte vår evne til utholdenhet og de innovative lete- og produksjonsteknologiene på prøve, så kom Wintershall i løpet av de siste månedene først og fremst til gode å handle beslutsomt og effektivt. Også i fremtiden kommer vi gang på gang til å mestre de forskjelligste utfordringene med besluttsomhet, utholdenhet og ekspertise. Takket være mangeårige erfaring i Tyskland der det på grunn av vanskelige geologiske rammebetingelser ikke er helt lett å utvinne nye olje- og gassfelt, klarte vi å bygge opp solid ekspertise innen krevende produksjonsteknikker og Enhanced Oil Recovery (EOR). For eksempel forsker vi for øyeblikket på nye innovative metoder for oljeutvinning som kommer til å gi oss en særstilling i den internasjonale konkurransen. Mange års erfaring har også gjort oss til eksperter innen horisontalboring. Sammen med våre partnere anvender vi denne teknikken med gode resultater i Tyskland, Nordsjøen, Russland og Argentina. Gjennom en kombinasjon av avledete boringer og Frac-prosessen har vi dessuten lyktes i å utvinne globalt vanskelige tight-gass- og gasskondensatreserver. Sammen med vårt morskonsern BASF arbeider våre eksperter på nye metoder for lete- og produksjonsprosesser som blir stadig mer krevende utfordringer. I alle oppgaver vi påtar oss, tar vi ansvar. Uansett hvor vi arbeider, står HMS i fokus og prioriteres høyere enn økonomiske interesser. Og vi bruker de naturlige ressursene med så mye ansvar og bærekraftighet som mulig. Og Wintershall står for fremtidsrettede teknologier. I Nederland styrer vi ved hjelp av et av verdens mest moderne fjernstyringssystem en stor del av våre plattformer i Nordsjøen. Vi tar sikte på å være i teten hva angår teknikk også i fremtiden. Og å vokse med hver ny oppgave.

10 VÅRE FOKUSREGIONER. I over 80 år har Wintershall drevet med leting og utvinning av olje og gass. Siden 1969 har Wintershall vært aktiv som 100% eiet datterselskap til BASF. Ved leting og produksjon av olje og gass konsentrerer vi oss om utvalgte fokusregioner, fremfor alt Europa, Nord-Afrika, Sør-Amerika og Russland og i stadig økende grad også Midt-Østen og regionen rundt Det kaspiske hav. Her har vi stor regional, geologisk og teknologisk ekspertise. EUROPA Som foretak med tyske røtter leter Wintersfall nå som før etter og utvinner olje og gass i Tyskland. Siden 1965 har vi også operert i den nederlandske delen av Nordsjøen som grenser til Tyskland. Ettersom gass fra Nordsjøen kommer til å spille en viktig rolle for Europas gassforsyning også i tiden fremover, har vi kjøpt ytterligere lovende lisenser i den britiske, danske og norske delen av havet. Spesielt på den norske kontinentalsokkelen trapper vi opp engasjementet vårt og satser på fortsatt vekst der. MIDT-ØSTEN Omtrent 50 prosent av verdens olje- og gassreserver finnes i Midt-Øst regionen. Derfor trapper vi opp vårt engasjement på den arabiske halvøya ytterligere. Som det første tyske E&P-foretak overhodet åpnet Wintershall i 2010 et salgskontor i Abu Dhabi, et av de viktigste sentrene for oljeog gassaktiviteter i Golf-regionen. Utenfor kysten av Qatar konsentrerer vi oss i tillegg om eksplorasjonen av nye gassreserver. I Qatar ligger verdens tredje største gassreserver nest etter Russland og Iran. Russland I etter hvert 20 år har Wintershall i Russland hatt et samarbeid med Gazprom innen gasshandel. Med fellesprosjektet Juschno Russkoje og Achimgaz ble partnerskapet også utvidet til å omfatte gassproduksjon. De to prosjektene i Sibir kommer også i fremtiden til å yte et bidrag for å sikre Tysklands og Europas energiforsyning. I tillegg leter vi i regionen omkring Det kaspiske havet, og i Volgograd-området har vi i over ti år utvunnet olje i et fellesforetak med det russiske selskapet Lukoil. SØR-AMERIKA Allerede siden 1978 har Wintershall hatt en vellykket utvinning av betydelige gassforekomster i Argentina. Konsesjonsrettigheter i olje- og gassfelt i Sentral-Argentina, utenfor kysten av Ildlandet og også i nabolandet Chile gir oss på lang sikt muligheten til å ha del i Sør-Amerikas svært lovende hydrokarbonreserver. Utenfor kysten av Ildlandet er Wintershall sammen med partnere aktive på verdens sørligste plattform. Utover dette leter vi etter nye forekomster med fokus på olje. Nord-afrika Libya hører til de største oljeprodusentene i Afrika. Allerede siden 1958 har vi vært aktivt med i leteoperasjoner og utvinning av olje der, noe vi kommer til å fortsette med fremover. Oljefeltet As Sarah i nærheten av oasen Jakhira er den mest produktive forekomsten. Der driver vi dessuten et anlegg som er enestående i hele landet, som prosesserer den gassen som følger med oljen fra våre felt og som leverer produktene gass og kondensat til salgssteder langs kysten. Ved siden av en andel i produksjonen utenfor kysten har vi et ytterligere eksplorasjonsområde sør-øst i Libya og i Mauretania.

11 Styret I TALL. Wintershall totalt DR. RAINER SEELE STYRELEDER MARTIN BACHMANN LETING & PRODUKSJON DR. TIES TIESSEN FINANS Netto omsetning, tredje mill Investeringer og akkvisisjoner 1 mill Driftsresultat (EBIT) mill herav ikke medregnet skatt av næringsinntekt fra oljeproduksjonen mill Antall ansatte 2 status Den 51-årige kjemikeren har tidligere hatt flere stillinger hos BASF, Wintershall og WINGAS og har vært leder for foretaket fra Kassel siden oktober Den 52-årige geofysikeren har vært styremedlem og hatt ansvaret for leting og produksjon av olje og gass hos Wintershall siden Den 54-årige juristen har vært styremedlem siden februar Han er leder for områdene finans- og informasjonsmanagement, jus, skatt, forsikring og materialadministrasjon. Leting og produksjon Netto omsetning, tredje mill Leting, investeringer og akkvisisjoner 1 mill Oljeproduksjon 3 MBOE 4 25,0 44,1 Gassproduksjon 3 MBOE 4 87,9 89,0 Driftsresultat (EBIT) mill Gasshandel DR. GERHARD KÖNIG GASSHANDEL Mario Mehren Russland Netto omsetning, tredje mill Salg av gass fellesforetak 1 mill Erdgasabsatz J.V. (100 %) 5 mrd. kwh 416,6 412,6 herav WINGAS 5 mrd. kwh 304,7 317,9 Driftsresultat (EBIT) mill Den 46-årige økonomen har hatt ansvaret for forretningsvirksomheten rundt gasshandelen hos Wintershall siden oktober 2009 og er samtidig pressetalsmann for den daglige ledelsen i WINGAS. Den 41-årige siviløkonomen har ledet det nye kompetanseområdet Russia siden oktober I tillegg er han medlem av kontrollorganet (på tysk: Aufsichtsrat, omtrent representantskap) i flere av Wintershalls russiske fellesforetak. Mer om forretningsvirksomheten til Wintershall er å finne under: Regnskapet fra og med 2005 er iht. IFRS. Tallene tilsvarer segmentet olje og gass i BASF-gruppen. 1 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. 2 Uten deltidsansatte, deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. 3 Inkludert Achimgaz fra og med Million Barrels of Oil Equivalent. 5 Inklusive salgsvolumet til BASF.

12 ANSVARLIG FOR INNHOLDET Wintershall Holding GmbH, Kassel Hvis du vil vite mer om vårt foretak, ønsker flere informasjoner, eller har spørsmål knyttet til Wintershall, vil du finne det rette hos oss. Tel.: Fax: Wintershall Holding GmbH Friedrich-Ebert-Straße Kassel, Deutschland Også på: Garantert bruk av FSC-sertifisert papir.

13

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge

Presseinformasjon. Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge Presseinformasjon Wintershall utvider kontinuerlig satsingen i Norge CEO Rainer Seele på ONS 2012 i Stavanger: «Norge er definitivt en av våre kjerneregioner» 30. august 2012 Verena Sattel Tlf. +49 561

Detaljer

«Vi Er EffEkTiVE, innovative og ProdUkTiVE der EnErgikildEn Er.»

«Vi Er EffEkTiVE, innovative og ProdUkTiVE der EnErgikildEn Er.» Wintershall. Et innblikk. 2014 2015 2014. «Vi Er EffEkTiVE, innovative og ProdUkTiVE der EnErgikildEn Er.» Mario Mehren Styreleder Kjære leser Energi danner grunnlaget for velstand og vekst. Om 25 år vil

Detaljer

Press information. Rekordresultat for Wintershall. Olje- og gassprodusent oppnår driftsresultat på mer enn én milliard euro

Press information. Rekordresultat for Wintershall. Olje- og gassprodusent oppnår driftsresultat på mer enn én milliard euro Press information Rekordresultat for Wintershall Olje- og gassprodusent oppnår driftsresultat på mer enn én milliard euro 15. mars 2012 Michael Sasse PI-12-09 Tlf. +49 561 301-3301 Faks +49 561 301-1321

Detaljer

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.»

«Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Wintershall. Et innblikk. 2014 2015 2014. «Vi HoldEr stø kurs. med VEllykkET leting, godt ParTnErskaP og TEknisk EksPErTisE.» Rainer Seele Styreleder Kjære leser Det blir stadig fl ere mennesker på jorda,

Detaljer

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014

Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 Wintershall. Med ett øyekast. 2013 2014 2013. Med VellykkeT eksplorasjon, kompaniskap og Teknisk kompetanse Holder Vi stø kurs. Ærede damer og herrer, Rainer Seele styreleder Vår økende verdensbefolkning

Detaljer

Press information. Internasjonale aktiviteter utvidet. Leting og produksjon. Utvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom

Press information. Internasjonale aktiviteter utvidet. Leting og produksjon. Utvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom Press information Leting og produksjon Internasjonale aktiviteter utvidet Utvikling av oppstrømsvirksomhet sammen med Gazprom 15. mars 2012 Michael Sasse PI-12-10 Tlf. +49 561 301-3301 Faks +49 561 301-1321

Detaljer

Pressemelding. Wintershall fortsetter å vokse ved kilden. Nytt rekordresultat på 1,2 milliarder euro. Olje- og gassproduksjonen har aldri vært høyere

Pressemelding. Wintershall fortsetter å vokse ved kilden. Nytt rekordresultat på 1,2 milliarder euro. Olje- og gassproduksjonen har aldri vært høyere Pressemelding Wintershall fortsetter å vokse ved kilden Nytt rekordresultat på 1,2 milliarder euro 12. mars 2013 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301 Faks +49 561 301-1321 press@wintershall.com www.wintershall.com

Detaljer

Pressemelding. Wintershall øker olje- og gassproduksjonen. Lavere årsresultat i 2015 på grunn av prisutviklingen

Pressemelding. Wintershall øker olje- og gassproduksjonen. Lavere årsresultat i 2015 på grunn av prisutviklingen Pressemelding Wintershall øker olje- og gassproduksjonen Lavere årsresultat i 2015 på grunn av prisutviklingen Produksjonsmålet for 2018 forblir høyt og uendret 07.04.2016 Michael Sasse Tel.: +47 907 12

Detaljer

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden.

Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder. Vi former fremtiden. Wintershall Norge: holder stø kurs mot nye høyder Vi former fremtiden. Innhold Forord av Rainer Seele og Bernd Schrimpf 4 Dyktig team med vind i seilene: Wintershall Norge 7 Klart mål for øyet: å være

Detaljer

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler

Pressemelding. Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Pressemelding Wintershall og Statoil er enig om å bytte eierandeler Selskapene bytter eierandeler i følgende olje- og gassfelt i Nordsjøen; Brage, Vega, Gjøa og Edvard Grieg 22.10.2012 Verena Sattel PI-12-26

Detaljer

MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN.

MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN. Innblikk. 2012. F R E M O V E R MED PARTNERSKAP OVER HELE VERDEN. Wintershall og Gazprom har avtalt å øke selskapenes felles produksjon i Vest-Sibir. Fra og med 2016 skal det hvert år utvinnes opp til

Detaljer

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge

Pressemelding. Wintershall med stabil inntekt. Fjerde år på rad med milliardoverskudd. Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge Pressemelding Wintershall med stabil inntekt Fjerde år på rad med milliardoverskudd Wintershall fortsetter å utvide sine aktiviteter i Norge 19. mars 2015 Michael Sasse PI-14-12 Tel. +49 561 301-3301 Faks

Detaljer

Wintershall på vekstkurs tross finanskrise

Wintershall på vekstkurs tross finanskrise Wintershall på vekstkurs tross finanskrise Olje og gassproduksjon øker igjen Russiske prosjekter viktig grunn til fremgang Datterselskapet WINGAS, som trader med naturgass, opprettholder rekordomsetning

Detaljer

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI.

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. WINTERSHALL. VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. Forord «VI HOLDER STØ KURS. MED VELLYKKET LETING, GODT PARTNERSKAP OG TEKNOLOGISK EKSPERTISE.» Kjære leser Det blir stadig flere mennesker på jorda, og vi er

Detaljer

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI.

VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. WINTERSHALL. VEKST. PARTNERSKAP. TEKNOLOGI. 2015 Forord Vi er effektive, innovative og produktive der energikilden er «VI HOLDER STØ KURS. MED VELLYKKET LETING, GODT PARTNERSKAP OG TEKNOLOGISK EKSPERTISE.»

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår

DNO ASA. Resultat 2. kvartal. 1. halvår DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 2000 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2000 DNO ASA Den meget positive utviklingen for DNO konsernet fortsetter. Sammendrag (1999 tall i parentes) DNO

Detaljer

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99

DNO ASA. Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 DNO ASA Resultat 3. kvartal og pr. 30.09.99 STYRETS KOMMENTARER Høyere oljepris har bidratt til økte inntekter fra olje og gass virksomheten i 3. kvartal 1999 og selskapets driftsresultat ble derfor bedre

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999

DNO ASA. Resultat 1. kvartal 1999 DNO ASA Resultat 1. kvartal 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 1. KVARTAL 1999 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon samt tidskritiske og / eller marginale petroleumsfelt.

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 87 ULAOMRÅDET området omfatter feltene, Tambar, Blane og Oselvar. Blane, som ligger på både norsk og britisk sokkel, var det andre feltet som ble bygget ut, etter

Detaljer

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon.

på bekostning av tiltak for å økte utvinningsgraden i eksisterende prosjekter, tiltak som for eksempel produksjonsboring og brønnintervensjon. NOTAT Økt utvinning på norsk sokkel Bellona stiller seg uforstående til det høye tempoet som åpning av nye områder og tildeling av nye lisenser i kystnære områder og områder langt nord, nå skjer med. Det

Detaljer

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010

Sokkelåret 2009. Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Sokkelåret 2009 Oljedirektør Bente Nyland Pressekonferanse 15. januar 2010 Innhold Produksjon Utbyggingsplaner Investeringer Leting Seismikk Karbonfangst og -lagring Klimakur Utslipp til vann og luft 20.01.2010

Detaljer

Noe historie om norsk olje

Noe historie om norsk olje Noe historie om norsk olje Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 189 er et gassfelt sør i Norskehavet, omtrent 130 km nordvest av Molde. Gassen blir ført i land til Nyhamna i Møre og Romsdal. ligger i et område hvor de klimatiske

Detaljer

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003

DNO ASA Delårsrapport, 1. kvartal 2003 Kontakter: Stranden 1, Aker Brygge Adm. Dir. Helge Eide 0113 Oslo Telefon: 23 23 84 80/55 22 47 00 Telefon: 23 23 84 80 E-mail: helge.eide@dno.no Telefax: 23 23 84 81 Fin. Dir. Haakon Sandborg Internett:

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 92 er et oljefelt i den sørøstlige delen av norsk sokkel i Nordsjøen på 77-93 meters havdyp. Det er det første oljefeltet på norsk sokkel som blir bygd ut på ny

Detaljer

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008

Har vi langsiktighet nok i beslutningene. Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Jan Rosnes, direktør Prosjekt og strategi Presentasjon på IOR seminar 12. november 2008 Innhold Kort om Petoro og vår strategi Partnerrollen og virksomhetsstyring i lisenser IOR status og muligheter IOR

Detaljer

DNO ASA. Resultat 1. kvartal

DNO ASA. Resultat 1. kvartal DNO ASA Resultat 1. kvartal 2000 DNO ASA STYRETS BERETNING FOR 1. KVARTAL 2000 Styret er godt tilfreds med resultatet for DNO ASA (DNO) for 1. kvartal 2000. Resultatet etter skatt viser et overskudd på

Detaljer

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi?

Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Proud ownership Hvorfor investere milliarder i olje, gass og energi? Desemberkonferansen Kristiansund, 1. desember 2011 Øyvind Eriksen Konsernsjef i Aker ASA og arbeidende styreleder i Aker Solutions ASA

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 123 området området omfatter feltene, Skirne og Vale i den nordlige delen av Nordsjøen. I tillegg blir gass fra Oseberg og Huldra transportert via. Det er også

Detaljer

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008

Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 Pressemelding 13. mai 2008 Solid produksjon, gode resultater StatoilHydros kvartalsberetning og regnskap - 1. kvartal 2008 StatoilHydros resultat for første kvartal 2008 er påvirket av høye olje- og gasspriser.

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 114 Balderområdet Balderområdet omfatter feltene Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun. Det ligger omtrent 190 km vest av Stavanger der havdypet er mellom

Detaljer

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9.

Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt. Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. Sentrale problemstillinger for å sikre konkurranseevnen til norsk industri på lengre sikt Erling Øverland, President i NHO Haugesund, 9. august 2005 Norge og norsk næringsliv har et godt utgangspunkt Verdens

Detaljer

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999

DNO ASA. Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 DNO ASA Resultat 2. kvartal og 1. halvår 1999 STYRETS KOMMENTARER TIL 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 1999 SAMMENDRAG DNO har vært operatør for Heather feltet i 2 år, og driften av feltet i denne perioden har

Detaljer

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren

Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren Makroøkonomiske indikatorer for petroleumssektoren 5 4 prosent 3 2 1 197 1975 198 1985 199 1995 2* Andel av BNP Andel av investeringer Andel av eksport Andel av statens inntekter *anslag Fakta 21 figur

Detaljer

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008

1. kvartal 2008. Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 1. kvartal 2008 Det norske oljeselskap ASA Oslo, 8. mai 2008 Erik Haugane, administrerende direktør Paul E. Hjelm-Hansen, finansdirektør Torgeir Anda, kommunikasjonssjef Høydepunkter Tildeling av lisensandeler

Detaljer

12 Felt under utbygging

12 Felt under utbygging 12 Felt under utbygging FAKTA 2009 169 Alve Blokk og utvinningsløyve Blokk 6507/3 - utvinningsløyve 159 B, tildelt 2004 Funnår 1990 16.03.2007 av Kongen i statsråd StatoilHydro ASA Rettshavarar DONG E&P

Detaljer

VNG Norge Petropolen 24. april 2013

VNG Norge Petropolen 24. april 2013 VNG Norge Petropolen 24. april 2013 Vi er et fremoverlent lete- og produksjonsselskap Vi er et heleid datterselskap av VNG Verbundnetz Gas AG Vi i VNG Norge leder konsernets leteog produksjonsaktiviteter

Detaljer

Årsresultat SDØE 2010

Årsresultat SDØE 2010 Årsresultat SDØE 21 Stavanger 23.2.11 Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Store bevegelser i olje- og gassprisene Oljepris, Brent

Detaljer

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus

Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus SpareBank 1 SR-Bank Markets Endringer i energibildet og konsekvenser for Forus Forusmøtet 2014 29. April 2014 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, Sparebank 1 SR-Bank - 1 - Hvor store blir endringene og hvordan

Detaljer

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO

Fjerde kvartal 2015. Sverre Valvik CEO Fjerde kvartal 2015 Sverre Valvik CEO 1 Aksjen AFK oversikt AFK børsutvikling vs Oslo Børs indeks 10 år AFK pr 31.12.2015 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Detaljer

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998

DNO ASA. Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 DNO ASA Resultat for 4. kvartal samt årsresultat 1998 STYRETS KOMMENTARER TIL 4. KVARTAL SAMT ÅRSRESULTAT 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 198 Åsgardområdet Åsgard Norge Sverige Russland Finland Åsgardområdet ligger på Haltenbanken i Norskehavet, 200 km utenfor kysten av Trøndelag og 50 km sør for

Detaljer

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge

Offshore Strategikonferansen 2007. Oljedirektør Gunnar Berge Offshore Strategikonferansen 2007 Oljedirektør Gunnar Berge Leteåret 2006 Det er påbegynt 26 letebrønner: 18 undersøkelsesbrønner og åtte avgrensningsbrønner. 23 letebrønner er avsluttet. Barentshavet:

Detaljer

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening

Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet Muligheter og Utfordringer Finnmarkskonferansen Alta 08.09.04 Exploration Manager RWE Dea Norge, Erik Karlstrøm Leder Utvalget for Lisenspolitikk i Oljeindustriens Landsforening Barentshavet

Detaljer

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010

VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 VEKST MED REN ENERGI - TIL HAVS KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN LERCHENDAL-KONFERANSEN, 13. JANUAR 2010 NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann-, vind-, og havenergiressurser Industrielle

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI?

NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? NORGE FREMTIDENS TEKNOLOGILOKOMOTIV FOR FORNYBAR ENERGI? KONSERNSJEF BÅRD MIKKELSEN OSLO, 22. SEPTEMBER 2009 KLIMAUTFORDRINGENE DRIVER TEKNOLOGIUTVIKLINGEN NORGES FORTRINN HVILKEN ROLLE KAN STATKRAFT SPILLE?

Detaljer

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane

Det norske mot nye utfordringer. Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norske mot nye utfordringer Generalforsamling 12 april Erik Haugane Det norskes mål Det norske skal skape mer verdier for aksjonærer og for samfunnet. Det norske skal innen 2020 ha en produksjon på

Detaljer

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998

STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 STYRETS KOMMENTARER PR. 3. KVARTAL 1998 DNO har som forretningsstrategi å drive øket oljeutvinning fra felt i sluttproduksjon og i tidskritiske, marginale petroleumsfelt. Investering i borerigger og oljeservice

Detaljer

Fremtidige utbygginger

Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger Freja Dagny og Glitne Volve Sigyn Grane Vale Skirne Byggve Tune Kvitebjørn 34/7 25S (STUJ) Gjøa Fram Mikkel Kristin Lavrans Trestakk Tyrihans Heidrun Nord Snøhvit Ringhorne Tambar

Detaljer

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet

Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Aktivitetsbilder for petroleumsvirksomhet i det nordøstlige Norskehavet Kunnskapsinnhenting for det nordøstlige Norskehavet Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og

Detaljer

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst

Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Scenarioer for petroleumsvirksomhet i Barentshavet sørøst Konsekvensutredning for Barentshavet sørøst Utarbeidet på oppdrag fra Olje- og energidepartementet Innledning ved Olje- og energidepartementet

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg Statfjords betydning for Statoil Av Kristin

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015

RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Pressemelding 28. oktober 2015 RESULTAT FOR TREDJE KVARTAL 2015 Statoil leverte et justert driftsresultat på 16,7 milliarder kroner før skatt, og et justert driftsresultat etter skatt på 3,7 milliarder

Detaljer

SDØE-resultater tredje kvartal 2013

SDØE-resultater tredje kvartal 2013 SDØE-resultater tredje kvartal 2013 Stavanger 31.10.2013 Til stede fra Petoro: Grethe Moen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef Fortsatt høy kontantstrøm

Detaljer

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet

Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Elektrifisering av petroleumsinstallasjoner Bedriftsøkonomisk forsvarlig og nødvendig for klimaet Prosjekter ABB er en pionér i overførings- og styringssystemer for kraft. Selskapet er involvert i alle

Detaljer

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7

Årsrapport 2014 - Utslipp fra Hymefeltet AU-HYME-00003. Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Classification: Open Status: Final Expiry date: 2016-02-23 Page 1 of 7 Table of contents Innledning... 4 1 Feltets status... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Produksjon av olje og gass... 5 1.3 Gjeldende utslippstillatelser

Detaljer

Rammevilkår for en ny næring

Rammevilkår for en ny næring Rammevilkår for en ny næring Mette Kristine Kanestrøm Avdelingsleder Offshore Vind Lyse Produksjon AS Styremedlem ARENA NOW Vindseminar Bergen 8.mars 2010 Innhold Lyse Produksjons satsning på offshore

Detaljer

14 Fremtidige utbygginger

14 Fremtidige utbygginger Fremtidige utbygginger (Funn i planleggingsfase, hvor beslutning om utbygging ventes innen 4 år. Listen omfatter ikke funn som faller inn under nye ressurser i eksisterende felt.) 2/12-1 Freja.................................................

Detaljer

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje

Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje 1 Redusert oljeutvinning og karbonlekkasje Knut Einar Rosendahl Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå og CREE (Oslo Centre of Research on Environmentally friendly Energy) Energiseminar ved UMB,

Detaljer

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon

SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon SDØE-resultater 1 kvartal 2012 - presentasjon Kjell Pedersen, administrerende direktør Marion Svihus, økonomidirektør Jan Rosnes, direktør gassfelt og nye utbygginger Sveinung Sletten, kommunikasjonssjef

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

Produksjonsutviklingen

Produksjonsutviklingen Et sammendrag av KonKraft-rapport 2 Produksjonsutviklingen på norsk sokkel 3 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 Produksjon ( millioner fat o.e./d) Historisk Prognose 0,0 1970 2008 2040 Historisk

Detaljer

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av:

Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt. Utarbeidet av: Aktivitetsnivået innenfor olje og gass i Nord-Norge på lang sikt Utarbeidet av: Hovedkonklusjonen i analysen er at den langsiktige petroleumsveksten i Norge vil komme i Nord-Norge. 1 Fremtidig petroleumsvekst

Detaljer

Barentshavet som olje- og gassprovins

Barentshavet som olje- og gassprovins Kyst- og havnekonferansen 2011 Honningsvåg, 09. nov. 2011 Barentshavet som olje- og gassprovins - Hvilken infrastruktur blir nødvendig? Johan Petter Barlindhaug Styreleder North Energy ASA Ola Borten Moe

Detaljer

Salg av Statfjordgass Av Kristin Øye Gjerde

Salg av Statfjordgass Av Kristin Øye Gjerde Salg av Statfjordgass Av Kristin Øye Gjerde Gassco sørger for at norsk gass blir levert til Europa, der den utgjør nesten 20 prosent av det totale gassforbruket. Foto: Gassco Gass har blitt brukt i mange

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2004

Finnmarkskonferansen 2004 Finnmark Energileverandør i et globalt perspektiv Tema Barentshavet som ressursområde Geopolitiske premisser Utviklingsscenarier Hva vil bestemme Finnmarks rolle Johan P. Barlindhaug Barlindhaug AS Global

Detaljer

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan

olje- og gassfelt i norge kulturminneplan olje- og gassfelt i norge kulturminneplan 165 området området ligger sammen med Snorreområdet og Statfjordområdet på Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen. området omfatter feltene, Sør, Gimle og Tordis.

Detaljer

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge

Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Norsk Petroleums Produksjon Produksjonsoversikt Norge Rapport nr. 11-2013 Innhold: 1. Produksjon Norge 2. Prognose for produksjon i Norge 3. Petroleumsressurser 4. Produksjon pr. selskap 5. Produksjonsbarometer

Detaljer

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro

TRS - innlegg Barentshavkonferansen Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Tor Rasmus Skjærpe, Direktør Lisensoppfølging, Petoro Petoro på norsk sokkel Andre Internasjonale oljeselskaper Totalt 52 mrd gjenværende fat oe. Staten eier SDØE og Petoro AS Petoro opptrer utad som eier

Detaljer

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser.

Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. Oljemeldingen 2004 Sett med globale linser. David Ottesen Regions direktør, r, Sør r Europa-Afrika Baker Hughes INTEQ Norsk Petroleumsforenings fagkomité for petroleumsøkonomi i samarbeid med Olje- og

Detaljer

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten

Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Statlig organisering av petroleumsvirksomheten Stortinget Regjeringen Finansdepartementet Arbeids- og adminstrasjonsdepartementet Oljedirektoratet Petroleumstilsynet OEDs organisering Statsråd Politisk

Detaljer

virtuelt i utbyggingsprosjekter Hvordan arbeider Norsk Hydro Praktiske Virtuelle Prosjektorganisasjoner Tor Brynildsen

virtuelt i utbyggingsprosjekter Hvordan arbeider Norsk Hydro Praktiske Virtuelle Prosjektorganisasjoner Tor Brynildsen Hvordan arbeider Norsk Hydro virtuelt i utbyggingsprosjekter Praktiske Virtuelle Prosjektorganisasjoner Tor Brynildsen Presentasjons struktur Kort presentasjon av Hydro Eksempler på områder med virtuelle

Detaljer

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon.

Av Line Grønhaug. TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden. Friggfeltet da det var i produksjon. NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2007 TOTALs forvandling: Fra Frigg til fremtiden Av Line Grønhaug TOTAL E&P NORGE AS er det eneste selskapet på norsk sokkel som har gått gjennom hele livssyklusen til et stort felt.

Detaljer

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør

SDØE 1. kvartal 2010. Pressekonferanse Stavanger 10. mai 2010 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør SDØE 1. kvartal 21 Pressekonferanse Stavanger 1. mai 21 Marion Svihus, økonomidirektør Laurits Haga, markedsdirektør Fortsatt høy produksjon Kritiske prestasjonsindikatorer (KPI-er) Første kvartal 21 Første

Detaljer

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her!

http://www.offshore.no/nyheter/print.aspx?id=34207 Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! ntitled 1 av 5 02.01.2012 11:30 Vi fant, vi fant Olje og gass verdt opptil 2500 milliarder kroner. Alt om leteåret 2011 her! 2011 er et år for historiebøkene når det kommer til leting på norsk sokkel.

Detaljer

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS

Kostnadsutviklingen truer norsk sokkel. SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS SOL HMS konferanse, NOROG og PTIL, SOL, 6.11.2014 Roy Ruså, direktør teknologi, Petoro AS Stort gjenværende potensial avhengig av brønner mange brønner Prognosis for petroleum production - NCS Producing

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Til Finansdepartementet 3. april 2014. Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited

Til Finansdepartementet 3. april 2014. Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited Til Finansdepartementet 3. april 2014 Tilrådning om Repsol S.A. og Reliance Industries Limited Innhold 1 Sammendrag 1 2 Bakgrunn 1 3 Endringer i fellesforetaket for blokk 39 3 4 Etikkrådets vurdering 3

Detaljer

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien.

Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. Ocean Energy AS Aksjonærbrev 1/2014 Dato : 10/06 2014 Til Selskapets aksjonærer Informasjon om status for prosjektet før sommerferien. OCE har siden i fjor sommer gjennomført flere såkalte folkeemisjoner

Detaljer

Presentation NCS transaction.pdf Statoil: Transaksjon for å realisere verdi og sikre langsiktig vekst på norsk sokkel

Presentation NCS transaction.pdf Statoil: Transaksjon for å realisere verdi og sikre langsiktig vekst på norsk sokkel MeldingsID: 314051 Innsendt dato: 22.10.2012 08:00 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: STL Statoil ASA XOSL ANDRE

Detaljer

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012

NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2012 MED ÅRSMELDING Redaksjonen: Finn E. Krogh Trude Meland Geir Mossige Johannesen Gunleiv Hadland Kristin Øye Gjerde Finn Harald Sandberg «Statfjord giganten som sprenger grenser»

Detaljer

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009

Offshore vind. Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS. Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Offshore vind Konserndirektør Energi Wenche Teigland BKK AS Energirikekonferansen Tirsdag 11. august 2009 Klimaforpliktelsene en sterk pådriver i Europa og i Norge EUs fornybardirektiv og Klimaforlik i

Detaljer

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009

Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Scana Industrier ASA Kvartalspresentasjon etter 2Q-2009 Rolf Roverud CEO Frode Alhaug styrets formann Christian Rugland CFO 13-14. august 2009 Godt resultat etter andre kvartal for Scana 2 Omsetning 618

Detaljer

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig

Økt utvinning på eksisterende oljefelt. gjør Barentshavsutbygging overflødig Rapport 3/2003 Petroleumsvirksomhet Økt utvinning på eksisterende oljefelt gjør Barentshavutbyggingen overflødig ISBN 82-7478-244-5 ISSN 0807-0946 Norges Naturvernforbund Boks 342 Sentrum, 0101 Oslo. Tlf.

Detaljer

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat

DNO ASA. Foreløpig resultat 4. kvartal. årsresultat DNO ASA Foreløpig resultat 4. kvartal og årsresultat 2000 DNO ASA KONSERN STYRETS BERETNING FOR 4. KVARTAL OG PR. 31. DESEMBER 2000. Innledning DNO konsernet hadde i 2000 en betydelig vekst i virksomheten,

Detaljer

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008

Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet. Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 Hvordan takle klimautfordringene og fortsatt høy aktivitet Per Terje Vold, adm. dir. i OLF Orkanger-konferansen 29. mai 2008 100 medlemsbedrifter tuftet på kunnskap og teknologi 44 oljeselskaper Operatører/rettighetshavere

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007

Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 Kvartalsrapport Andre kvartal 2007 SalMar ASA Andre kvartal 2007 1 Rekordvolum og solid resultat som følge av god biologisk produksjon SalMar fortsetter den gode biologiske og produksjonsmessige utviklingen.

Detaljer

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE?

HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Havenergi hva nå? Arntzen de Besche og Norwea 16. september 2011 Ved Åsmund Jenssen, partner, THEMA Consulting Group HAVENERGI ET BUSINESS CASE FOR NORGE? Business case: På sikt må havenergi være lønnsomt

Detaljer

Representantforslag. S (2013 2014)

Representantforslag. S (2013 2014) Representantforslag. S (2013 2014) fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson Dokument 8: S (2013 2014) Representantforslag fra stortingsrepresentanten Rasmus Hansson om å stanse tildelingen av nye blokker

Detaljer

Fremtiden for norsk petroleumsvirksomhet og Petoros rolle i lys av fusjonen Statoil-Hydro

Fremtiden for norsk petroleumsvirksomhet og Petoros rolle i lys av fusjonen Statoil-Hydro Fremtiden for norsk petroleumsvirksomhet og Petoros rolle i lys av fusjonen Statoil-Hydro Sveinung Sletten, informasjonsdirektør Petoro AS, Rotary, Haugesund 15.09.07 Hva jeg vil snakke om Del 1: Olje-

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Kerosene = parafin 4

Kerosene = parafin 4 1 2 3 Kerosene = parafin 4 Eg. iso-oktan (2,2,4 trimetylpentan) og n-heptan 5 Tetraetylbly brukes ofte sammen med tetrametylbly som tilsetningsstoff til motorbrennstoffer (blybensin) for å øke oktantallet

Detaljer

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål

Petroleumsindustrien og klimaspørsmål Petroleumsindustrien og klimaspørsmål EnergiRike 26. januar 2010 Gro Brækken, administrerende direktør OLF Oljeindustriens Landsforening Klimamøtet i København: Opplest og vedtatt? 2 1 Klimautfordring

Detaljer

Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm

Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm Statoil går ut - skal staten følge med? Hans Henrik Ramm Ramm Kommunikasjon Samfunnsøkonomenes Høstkonferanse Oslo 17. september 2009 Statoil må vokse ute Ingen nødvendighet at aktivitetene i Norge faller

Detaljer

Industriell bruk av gass i Norge. 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010

Industriell bruk av gass i Norge. 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010 Industriell bruk av gass i Norge 22.07. 2010, Molde Rundbordskonferansen 2010 Gassvisjon Romsdal Næringsplan for Aukra kommune, 2006 Kollsnes prosessanlegg for gass lokalisert i Øygarden Kommune utenfor

Detaljer