Kopplingsur Koblingsur

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopplingsur Koblingsur"

Transkript

1 Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur analogt/analoginen 24 H

2 Analogt kopplingsur med dygnsfunktion Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare i fast installation, om du säkert vet hur du skall göra. Felmontering kan innebära livsfara och brandrisk. Endast behörig installatör får utföra nyinstallation eller utökning av befintlig installation (montera fast el-material i eller på väggar och tak), samt byta ut fast el-materiel i våta utrymmen, t.ex. badrum eller utomhus. Mått Analogt kopplingsur med dygnsfunktion För montering på DIN-skena. Kan även monteras på vägg. Kvartsur med analog visning. Tekniska data Spänningsområde:...20 V~ (50-60 Hz) Antal till/frånslag: till, 48 från Kortaste inställbara tidsintervall: minuter Batteritid/gångreserv: 200 timmar Antal kretsar: Lasttålighet: Resistiv last; 250 V~, 6 A Induktiv last; 250 V~, 4 A Burlindad/kortsluten motor: ½ HP 250 V AC Volframlampbelastning: 900 W 250 V A Kompenserade lysrör: 400 W Kapslingsklass:.....IP20 Antal moduler: Effektförbrukning:...ca. 0,5 VA Drifttemperaturområde: -0 C till +55 C Mått: x 60 x 88,5 mm (bxdxh) Elanslutningar 2 6 A 250 V 5 220/240 V AC 6 2

3 Montering Programmering Tryck in de segment på programskivan som motsvarar den valda programmeringstiden. 2 2 Funktion : Segmenten trycks in (röd färg är synlig) Funktion 0: Segmenten dras ut (röd färg är ej synlig) Programmeringsegenskaper Period Antal till/ frånslag per dygn 24 tim. 48 till, 48 från Inkopplingstid per segment Minsta intervall mellan 2 inkopplingar 5 min. 0 min. Funktion -positioners väljare: Inställning av klockan (24-timmarsversion) Vrid programmeringsskivan medurs för inställning av korrekt tid på 24-timmarsskivan mitt emot markeringen. Vrid den transparenta skivan med minutvisaren för inställning av den exakta tiden (den transparenta skivan kan vridas i båda riktningarna). 0 = OFF permanent Klocksymbol = Automatiskt programmerad funktion = ON permanent

4 Analogt koblingsur med døgnfunksjon Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet, som kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/ endre fast elmateriell i eller på vegger og tak). Du kan selv skifte ut elmateriell slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 6 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko. Mål Analogt koblingsur med døgnfunksjon For montering på DIN-skinne. Kan også monteres på vegg. Kvartsur med analog visning. Tekniske data Spenningsområde:...20 V~ (50 60 Hz) Antall på-/avslag: på, 48 av Korteste innstillbare tidsintervall: minutter Batteritid/gangreserve: 200 timer Antall kretser: Maks. belastning:....resistiv last; 250 V~, 6 A Induktiv last; 250 V~, 4 A Burviklet/kortsluttet motor: ½ HP 250 V AC Wolframpærebelastning: 900 W 250 V A Kompenserte lysrør:..400 W Kapslingsklasse:....IP20 Antall moduler: Effektforbruk: ca. 0,5 VA Driftstemperaturområde: -0 C til +55 C Mål: x 60 x 88,5 mm (bxdxh) Eltilkoblinger 2 6 A 250 V 5 220/240 V AC 6 4

5 Montering Programmering Trykk inn de segmentene på programskiven som tilsvarer den valgte programmeringstiden. 2 2 Funksjon : Segmentene trykkes inn (rød farge er synlig) Funksjon 0: Segmentene dras ut (rød farge er ikke synlig) Programmeringsegenskaper Periode Antall på-/ avslag per døgn 24 timer 48 på, 48 av Innkoblingstid per segment Minste intervall mellom 2 innkoblinger 5 min. 0 min. Funksjon -posisjoners velger: Innstilling av klokke (24-timersversjon) Drei programmeringsskiven med klokka for innstilling av riktig klokkeslett på 24-timerskiven midt imot markeringen. Drei den transparente skiven med minuttviseren for innstilling av eksakt tidspunkt (den transparente skiven kan dreies i begge retninger). 0 = OFF permanent Klokkesymbol = Automatisk programmert funksjon = ON permanent 5

6 Analoginen kellokytkin vuorokausitoiminnolla Saat itse tehdä seuraavanlaisia pieniä sähkötöitä: vaihtaa liitäntäjohdon, lampunpidikkeen, pistotulpan tai valaisimen johdon virtakytkimen, jos olet ehdottoman varma, että osaat tehdä nämä työt oikein. Väärin tehty sähköasennus voi aiheuttaa hengenvaaran tai tulipalovaaran. Vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset saavat tehdä uusia sähköasennuksia ja laajentaa olemassa olevia (asentaa kiinteästi sähkölaitteita seiniin tai kattoon) sekä vaihtaa kosteiden tilojen, kuten kylpyhuoneen tai ulkotilojen kiinteitä sähköasennuksia. Mitat Analoginen kellokytkin vuorokausitoiminnolla Asennetaan DIN-kiskoon. Voidaan kiinnittää myös seinälle. Viisarinäytöllä varustettu kvartsikello. Tekniset tiedot Jännite: V~ (50-60 Hz) Päälle-/poiskytkentöjen lukumäärä: päälle, 48 pois Pienin aikaväli: min Varmennusakku: tuntia Piirien lukumäärä:.... Kuormitettavuus:....Resistiivinen kuorma: 250 V~, 6 A Induktivinen kuorma: 250 V~, 4 A Häkkikäämitetty/ oikosulkumoottori:...½ HP 250 V AC Volframilamppukuorma: 900 W 250 V A Kompensoitu loisteputki: 400 W Kotelointiluokka:....IP20 Moduulien lukumäärä: Tehonkulutus: n. 0,5 VA Käyttölämpötila: C C Mitat: x 60 x 88,5 mm (lxsxk) Sähköliitännät 2 6 A 250 V 5 220/240 V AC 6 6

7 Asennus Ohjelmointi Paina alas valittua ajanjaksoa vastaavat ohjelmoinlevyn lohkot. 2 2 Ohjelmointi Päällä: Lohko painetaan sisään (punainen väri näkyy) Pois: Lohko vedetään ylös (punainen väri ei näy) Ajanjakso 24 tuntia 48 päälle, 48 pois Päälle-/ poiskytkentöjen lukumäärä vuorokaudessa Kytkentäaika lohkoa kohti Pienin aikaväli kahden kytkennän välillä 5 min. 0 min. Toiminta -asentoinen valitsin: Kellon ohjelmointi (24 tunnin versio) Kierrä ohjelmointilevyä myötäpäivään, kunnes oikea tuntilukema on 24 tunnin kiekon merkinnän kohdalla. Kierrä läpinäkyvää minuuttiviisarilevyä niin, että oikea aika on merkinnän kohdalla (läpinäkyvää levyä voi kiertää molempiin suuntiin). 0 = POIS Kellosymboli = Ohjelmointi päälle/ poiskytkentä = PÄÄLLÄ 7

8 Analogt tænd/sluk-ur med døgnfunktion Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vægstikkontakter samt fast installerede strømafbrydere, hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert montering kan medføre livsfare og risiko for brand. Kun autoriserede installatører må installere nye installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere faste el-materialer på vægge og loft) samt udskifte fast el-materiel i våde rum, f.eks. badeværelser eller udendørs. Mål Analogt tænd/sluk-ur med døgnfunktion Til montering på DIN-skinne. Kan også monteres på væg. Kvartsur med analog visning. Tekniske data Spændingsområde:..20 V~ (50-60 Hz) Antal til-/frakoblinger: 48 til, 48 fra Korteste indstillelige tidsinterval: minutter Batteritid/-backup:..200 timer Antal kredse: Belastningsevne:....Resistiv belastning; 250 V~, 6 A Induktiv belastning; 250 V~, 4 A Kortslutningsvikling/ kortslutningsmotor:..½ HP 250 V AC Wolframlampebelastning: 900 W 250 V A Kompenserende lysstofrør: 400 W Kapslingsklasse:....IP20 Antal moduler: Effektforbrug: ca. 0,5 VA Driftstemperaturområde: -0 C til +55 C Mål: x 60 x 88,5 mm (bxdxh) Eltilslutninger 2 6 A 250 V 5 220/240 V AC 6 8

9 Montering Programmering Tryk de segmenter ind på programmeringsskiven, som svarer til den valgte programmeringsskive. 2 2 Funktion : Segmentet trykkes ind (rød farve er synlig) Funktion 0: Segmentet trækkes ud (rød farve er ikke synlig) Programmeringsegenskaber Periode Antal til-/ frakoblinger pr. døgn 24 timer. 48 til, 48 fra Tilkoblingstid pr. segment Mindste interval mellem 2 tilkoblinger 5 min. 0 min. Funktion Vælger med -positioner: Indstilling af uret (24-timers format) Drej programmeringsskiven med uret for at indstille det korrekte klokkeslæt på 24-timers skiven ud for markeringen. Drej den transparente skive med minutviseren for at indstille det korrekte klokkeslæt (den transparente skive kan drejes i begge retninger). 0 = OFF permanent Ursymbol = Automatisk programmeret funktion = ON permanent 9

10

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

[ENGLISH] USER MANUAL MOVEMENT DETECTOR

[ENGLISH] USER MANUAL MOVEMENT DETECTOR USER MANUAL EL1250 [ENGLISH] USER MANUAL MOVEMENT DETECTOR Please read through the entire manual before installation and save it for future adjustments. location of the movement detector Recommended installation

Detaljer

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB

CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB CD-SPELARE MED MP3/USB CD-SPILLER MED MP3/USB CD-SOITIN JA MP3/USB CD-AFSPILLER MED MP3/USB Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder

Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Foderspridare Foringsautomat Rehunlevityslaite Foderspreder Art. 48-826 Art. 48-090 med solcellsladdare med solcellelader jossa aurinkokennolaturi med solcelleoplader Tillverkat för Biltema Sweden AB,

Detaljer

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR

ELEMENT VARMEOVN LÄMMITIN RADIATOR ELEMENT Med glaspanel VARMEOVN Med glasspanel LÄMMITIN Lasipaneeli RADIATOR Med glasspanel Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt

Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Cu-330 Splitt Cu-450 Splitt Norsk Svensk Suomi English Cu-330/Cu-450 splitt Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Før montering s 3 CU-330 SPLITT s 3 Mål og tekniske spesifikasjoner s 3

Detaljer

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD

NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD R NOCeco10LCD NOCeco10TLS, NOCeco10LCD, NOCeco15TLS, NOCeco15LCD, NOCeco20TLS, NOCeco20LCD, NOCeco25TLS & NOCeco25LCD DA FI NO 08/51336/0 Issue 0 Products comply with the European Safety Standard: EN 60335-2-30

Detaljer

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler

Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler Radio med förinställda kanaler Radio med forhåndsinnstilte kanaler Radio, jossa muistipaikat kanaville Radio med forudindstillede kanaler LI GH T P O R 6 8 9 0 BA ND / WAK E O R Art. 24-505 Radio med förinställda

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER

BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER 84-140_141_manual.indd 2012-04-2, 10.12.00 Art. 84-140, 84-141 BRÖDROST BRØDRISTER LEIVÄNPAAHDIN BRØDRISTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BRÖDROST VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Läs följande

Detaljer

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine

Polermaskin med dubbla polerdiskar. Polermaskin med doble polerskiver. Kiillotuskone. Polermaskine Polermaskin med dubbla polerdiskar Polermaskin med doble polerskiver Kiillotuskone jossa kaksi kiillotuslaikkaa Polermaskine med dobbelte polerskiver 350 W SE SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ELMASKINER LÄS

Detaljer

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ

Bruksanvisning. Brugervejledning. Käyttöohjeet. Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP. Innhold KØLE-/FRYSESKAB JÄÄKAAPPI/PAKASTIN YHDISTELMÄ IUPSY 17xx F J Norsk Bruksanvisning KOMBINERT KJØLE-/ FRYSESKAP Innhold Bruksanvisning, 1 Teknisk assistanse, 2 Beskrivelse av apparatet, 4 Beskrivelse av apparatet, 6 Ombytting av døråpning, 7 Installasjon,

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Svenska 1 UPP/Missade nr. Norsk 1 OPP/Ubesvarte anrop. Dansk. Suomi

Svenska 1 UPP/Missade nr. Norsk 1 OPP/Ubesvarte anrop. Dansk. Suomi arc 3 1 2 3 4 5 6 11 10 9 8 7 Svenska 1 UPP/Missade nr 2 Vänster menyknapp/ok 3 Linjeknapp 4 NED 5 * och knapplås 6 Återuppringning 7 Telefonbok 8 R-knapp 9 # och ringsignal av/på 10 Nedkopplingsknapp

Detaljer

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T

DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T SE DIGITAL INOMHUSANTENN DVB-T Denna inomhusantenn tar emot marksända digitala TV-signaler (DVB-T), DAB- signaler, samt VHF- och UHF-frekvenssignaler. TRE PLACERINGSMETODER 1. PLACERING PÅ BORD, BÄNK,

Detaljer

Operating Manual (2...21) Bruksanvisning (22...41) Bruksanvisning (42...61) Betjeningsvejledning (62...81) Käyttöohje (82...101)

Operating Manual (2...21) Bruksanvisning (22...41) Bruksanvisning (42...61) Betjeningsvejledning (62...81) Käyttöohje (82...101) GB S N DK FIN PL H Operating Manual (2...21) Bruksanvisning (22...41) Bruksanvisning (42...61) Betjeningsvejledning (62...81) Käyttöohje (82...101) Instrukcja obsługi (102...121) Kezelési útmutató (122...141)

Detaljer

Cu-350 Cu-450 Cu-900

Cu-350 Cu-450 Cu-900 Cu-350 Cu-450 Cu-900 Norsk Svensk Suomi English Cu-350, Cu-450, Cu-900 Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Før montering s 4 Felles monteringsanvisning

Detaljer

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158

GPS-paikannin. Original manual. Art. 43-158 GPS-spårare GPS-sporer GPS-paikannin GPS sporing Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Detaljer

GENERELT 2 SIKKERHEDSANVISNINGER 2 Advarsel 2 Sikkerhedsanvisninger 2. BESKRIVELSE AF PRODUKTET 2 Sammensætning 2 Anvendelsesområde 2

GENERELT 2 SIKKERHEDSANVISNINGER 2 Advarsel 2 Sikkerhedsanvisninger 2. BESKRIVELSE AF PRODUKTET 2 Sammensætning 2 Anvendelsesområde 2 5048552A-DK 26/04/07 15:21 Page 1 INDHOLD GENERELT 2 SIKKERHEDSANVISNINGER 2 Advarsel 2 Sikkerhedsanvisninger 2 DK BESKRIVELSE AF PRODUKTET 2 Sammensætning 2 Anvendelsesområde 2 PUNKTER, DER SKAL KONTROLLERES

Detaljer

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER

KUPÉVÄRMARE KUPÉVARMER SISÄTILANLÄMMITIN VARMEBLÆSER KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt KUPÉVARMER Maks. effekt 750 watt SISÄTILANLÄMMITIN Suurin teho 750 W VARMEBLÆSER Maks. effekt 750 Watt Art. 40-135 KUPÉVÄRMARE Max effekt 750 watt SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Svenska (se sidan SE 1-13)

Svenska (se sidan SE 1-13) 1 2 3 4 5 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 Svenska (se sidan SE 1-13) 1 Uttag för extrautrustning 2 R-knapp 3 Volymkontroll för lur/headset 4 Återuppringning 5 Sekretess 6 Knapp för headset och indikator 7 Lagra

Detaljer

BILSTEREO AUTOSTEREO

BILSTEREO AUTOSTEREO BILSTEREO AUTOSTEREO FM/AM(RDS)/MP3/WMA/SD/MMC/AUX BILSTEREO Stereoradio utrustad med PLL Synthesizer och RDS (Radio Data System). Automatisk minnessparning Med permanent minne, d.v.s. radions stationsinställningar

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

MYSON FHM. Golvvärmematta Gulvvarmematte Gulvvarmemåtte Lattialämmitysmatto. Installationsmanual Installeringshåndbok Installationsmanual Asennusohje

MYSON FHM. Golvvärmematta Gulvvarmematte Gulvvarmemåtte Lattialämmitysmatto. Installationsmanual Installeringshåndbok Installationsmanual Asennusohje Golvvärmematta Gulvvarmematte Gulvvarmemåtte Lattialämmitysmatto SE NO DK FI Installationsmanual Installeringshåndbok Installationsmanual Asennusohje www.myson.se SE Installationsmanual DK Installationsmanual

Detaljer

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Brugsanvisning - dansk... side 3-5. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 2 OBH Nordica keramisk fladjern med ionisering Før brug Før

Detaljer

Luftrenser til innendørs bruk

Luftrenser til innendørs bruk REN S AP-4 LUFTRENSER TIL INNENDØRS BRUK BRUKSANVISNING Luftrenser til innendørs bruk Bruksanvisning Modell: REN S AP-4 Serie: REN Takk for at du har valgt vår luftrenser Vær vennlig å lese bruksanvisningen

Detaljer

MountingInstructions. Plissé & Duette Gardinerne / Plissé & Duette / Persienn Plissé & Duette / Plisse & Duette Kaihtimet

MountingInstructions. Plissé & Duette Gardinerne / Plissé & Duette / Persienn Plissé & Duette / Plisse & Duette Kaihtimet MountingInstructions Plissé & Duette Gardinerne / Plissé & Duette / Persienn Plissé & Duette / Plisse & Duette Kaihtimet MountingInstructions Dansk Norsk Svenska Suomi Det er meget vigtigt, at De følger

Detaljer

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge

Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Kjølehjørne/Hörnkyl Kulmajääkaappi/Corner fridge Norsk Svensk Suomi English Kjølehjørne Innhold Produktinformasjon s 2 Viktig informasjon s 2 Mål og teknisk spesifikasjon s 3 Funksjoner s 3 Før montering

Detaljer

0 C. FMM Garda INSTRUKTION / INSTRUCTION. VA 1.43 Rev. 005 14.01 FMM nr 1000597. 3 mm [B] [A]

0 C. FMM Garda INSTRUKTION / INSTRUCTION. VA 1.43 Rev. 005 14.01 FMM nr 1000597. 3 mm [B] [A] Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. FM Mattsson garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs. INSTRUKTION / INSTRUCTION

Detaljer