Kopplingsur Koblingsur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kopplingsur Koblingsur"

Transkript

1 Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur analogt/analoginen 24 H

2 Analogt kopplingsur med dygnsfunktion Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare i fast installation, om du säkert vet hur du skall göra. Felmontering kan innebära livsfara och brandrisk. Endast behörig installatör får utföra nyinstallation eller utökning av befintlig installation (montera fast el-material i eller på väggar och tak), samt byta ut fast el-materiel i våta utrymmen, t.ex. badrum eller utomhus. Mått Analogt kopplingsur med dygnsfunktion För montering på DIN-skena. Kan även monteras på vägg. Kvartsur med analog visning. Tekniska data Spänningsområde:...20 V~ (50-60 Hz) Antal till/frånslag: till, 48 från Kortaste inställbara tidsintervall: minuter Batteritid/gångreserv: 200 timmar Antal kretsar: Lasttålighet: Resistiv last; 250 V~, 6 A Induktiv last; 250 V~, 4 A Burlindad/kortsluten motor: ½ HP 250 V AC Volframlampbelastning: 900 W 250 V A Kompenserade lysrör: 400 W Kapslingsklass:.....IP20 Antal moduler: Effektförbrukning:...ca. 0,5 VA Drifttemperaturområde: -0 C till +55 C Mått: x 60 x 88,5 mm (bxdxh) Elanslutningar 2 6 A 250 V 5 220/240 V AC 6 2

3 Montering Programmering Tryck in de segment på programskivan som motsvarar den valda programmeringstiden. 2 2 Funktion : Segmenten trycks in (röd färg är synlig) Funktion 0: Segmenten dras ut (röd färg är ej synlig) Programmeringsegenskaper Period Antal till/ frånslag per dygn 24 tim. 48 till, 48 från Inkopplingstid per segment Minsta intervall mellan 2 inkopplingar 5 min. 0 min. Funktion -positioners väljare: Inställning av klockan (24-timmarsversion) Vrid programmeringsskivan medurs för inställning av korrekt tid på 24-timmarsskivan mitt emot markeringen. Vrid den transparenta skivan med minutvisaren för inställning av den exakta tiden (den transparenta skivan kan vridas i båda riktningarna). 0 = OFF permanent Klocksymbol = Automatiskt programmerad funktion = ON permanent

4 Analogt koblingsur med døgnfunksjon Kan kun installeres av registrert installasjonsvirksomhet, som kan utføre nyinstallasjon eller utvidelse/endringer i eksisterende installasjon (montere/ endre fast elmateriell i eller på vegger og tak). Du kan selv skifte ut elmateriell slik som ledninger, lampeholdere, støpsler (maks 25 A) og skjøtekontakt (maks 6 A) i flyttbare elektriske apparater og lamper. Du må imidlertid med sikkerhet vite hvordan du skal gjøre dette. Feilmontering kan innebære livsfare og brannrisiko. Mål Analogt koblingsur med døgnfunksjon For montering på DIN-skinne. Kan også monteres på vegg. Kvartsur med analog visning. Tekniske data Spenningsområde:...20 V~ (50 60 Hz) Antall på-/avslag: på, 48 av Korteste innstillbare tidsintervall: minutter Batteritid/gangreserve: 200 timer Antall kretser: Maks. belastning:....resistiv last; 250 V~, 6 A Induktiv last; 250 V~, 4 A Burviklet/kortsluttet motor: ½ HP 250 V AC Wolframpærebelastning: 900 W 250 V A Kompenserte lysrør:..400 W Kapslingsklasse:....IP20 Antall moduler: Effektforbruk: ca. 0,5 VA Driftstemperaturområde: -0 C til +55 C Mål: x 60 x 88,5 mm (bxdxh) Eltilkoblinger 2 6 A 250 V 5 220/240 V AC 6 4

5 Montering Programmering Trykk inn de segmentene på programskiven som tilsvarer den valgte programmeringstiden. 2 2 Funksjon : Segmentene trykkes inn (rød farge er synlig) Funksjon 0: Segmentene dras ut (rød farge er ikke synlig) Programmeringsegenskaper Periode Antall på-/ avslag per døgn 24 timer 48 på, 48 av Innkoblingstid per segment Minste intervall mellom 2 innkoblinger 5 min. 0 min. Funksjon -posisjoners velger: Innstilling av klokke (24-timersversjon) Drei programmeringsskiven med klokka for innstilling av riktig klokkeslett på 24-timerskiven midt imot markeringen. Drei den transparente skiven med minuttviseren for innstilling av eksakt tidspunkt (den transparente skiven kan dreies i begge retninger). 0 = OFF permanent Klokkesymbol = Automatisk programmert funksjon = ON permanent 5

6 Analoginen kellokytkin vuorokausitoiminnolla Saat itse tehdä seuraavanlaisia pieniä sähkötöitä: vaihtaa liitäntäjohdon, lampunpidikkeen, pistotulpan tai valaisimen johdon virtakytkimen, jos olet ehdottoman varma, että osaat tehdä nämä työt oikein. Väärin tehty sähköasennus voi aiheuttaa hengenvaaran tai tulipalovaaran. Vain valtuutetut sähköalan ammattilaiset saavat tehdä uusia sähköasennuksia ja laajentaa olemassa olevia (asentaa kiinteästi sähkölaitteita seiniin tai kattoon) sekä vaihtaa kosteiden tilojen, kuten kylpyhuoneen tai ulkotilojen kiinteitä sähköasennuksia. Mitat Analoginen kellokytkin vuorokausitoiminnolla Asennetaan DIN-kiskoon. Voidaan kiinnittää myös seinälle. Viisarinäytöllä varustettu kvartsikello. Tekniset tiedot Jännite: V~ (50-60 Hz) Päälle-/poiskytkentöjen lukumäärä: päälle, 48 pois Pienin aikaväli: min Varmennusakku: tuntia Piirien lukumäärä:.... Kuormitettavuus:....Resistiivinen kuorma: 250 V~, 6 A Induktivinen kuorma: 250 V~, 4 A Häkkikäämitetty/ oikosulkumoottori:...½ HP 250 V AC Volframilamppukuorma: 900 W 250 V A Kompensoitu loisteputki: 400 W Kotelointiluokka:....IP20 Moduulien lukumäärä: Tehonkulutus: n. 0,5 VA Käyttölämpötila: C C Mitat: x 60 x 88,5 mm (lxsxk) Sähköliitännät 2 6 A 250 V 5 220/240 V AC 6 6

7 Asennus Ohjelmointi Paina alas valittua ajanjaksoa vastaavat ohjelmoinlevyn lohkot. 2 2 Ohjelmointi Päällä: Lohko painetaan sisään (punainen väri näkyy) Pois: Lohko vedetään ylös (punainen väri ei näy) Ajanjakso 24 tuntia 48 päälle, 48 pois Päälle-/ poiskytkentöjen lukumäärä vuorokaudessa Kytkentäaika lohkoa kohti Pienin aikaväli kahden kytkennän välillä 5 min. 0 min. Toiminta -asentoinen valitsin: Kellon ohjelmointi (24 tunnin versio) Kierrä ohjelmointilevyä myötäpäivään, kunnes oikea tuntilukema on 24 tunnin kiekon merkinnän kohdalla. Kierrä läpinäkyvää minuuttiviisarilevyä niin, että oikea aika on merkinnän kohdalla (läpinäkyvää levyä voi kiertää molempiin suuntiin). 0 = POIS Kellosymboli = Ohjelmointi päälle/ poiskytkentä = PÄÄLLÄ 7

8 Analogt tænd/sluk-ur med døgnfunktion Du må gerne selv udskifte eludstyr som ledninger, fatninger og stik i flytbare brugsgenstande og vægstikkontakter samt fast installerede strømafbrydere, hvis du er sikker på, hvordan du skal gøre. Forkert montering kan medføre livsfare og risiko for brand. Kun autoriserede installatører må installere nye installationer eller udbygge eksisterende installationer (montere faste el-materialer på vægge og loft) samt udskifte fast el-materiel i våde rum, f.eks. badeværelser eller udendørs. Mål Analogt tænd/sluk-ur med døgnfunktion Til montering på DIN-skinne. Kan også monteres på væg. Kvartsur med analog visning. Tekniske data Spændingsområde:..20 V~ (50-60 Hz) Antal til-/frakoblinger: 48 til, 48 fra Korteste indstillelige tidsinterval: minutter Batteritid/-backup:..200 timer Antal kredse: Belastningsevne:....Resistiv belastning; 250 V~, 6 A Induktiv belastning; 250 V~, 4 A Kortslutningsvikling/ kortslutningsmotor:..½ HP 250 V AC Wolframlampebelastning: 900 W 250 V A Kompenserende lysstofrør: 400 W Kapslingsklasse:....IP20 Antal moduler: Effektforbrug: ca. 0,5 VA Driftstemperaturområde: -0 C til +55 C Mål: x 60 x 88,5 mm (bxdxh) Eltilslutninger 2 6 A 250 V 5 220/240 V AC 6 8

9 Montering Programmering Tryk de segmenter ind på programmeringsskiven, som svarer til den valgte programmeringsskive. 2 2 Funktion : Segmentet trykkes ind (rød farve er synlig) Funktion 0: Segmentet trækkes ud (rød farve er ikke synlig) Programmeringsegenskaber Periode Antal til-/ frakoblinger pr. døgn 24 timer. 48 til, 48 fra Tilkoblingstid pr. segment Mindste interval mellem 2 tilkoblinger 5 min. 0 min. Funktion Vælger med -positioner: Indstilling af uret (24-timers format) Drej programmeringsskiven med uret for at indstille det korrekte klokkeslæt på 24-timers skiven ud for markeringen. Drej den transparente skive med minutviseren for at indstille det korrekte klokkeslæt (den transparente skive kan drejes i begge retninger). 0 = OFF permanent Ursymbol = Automatisk programmeret funktion = ON permanent 9

10

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen 24 H Digitalt programmerbart dygnstidur Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål

Detaljer

Kopplingsur Koblingsur

Kopplingsur Koblingsur Kopplingsur Koblingsur Kellokytkin Tænd/sluk-ur digitalt/digitaalinen WEEK Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare

Detaljer

SKYMNINGSRELÄ SKUMRINGSRELÉ HÄMÄRÄRELE DÆMRINGSRELÆ

SKYMNINGSRELÄ SKUMRINGSRELÉ HÄMÄRÄRELE DÆMRINGSRELÆ SKYMIGSREÄ SKUMRIGSREÉ HÄMÄRÄREE DÆMRIGSREÆ Art. 46-3058 IP44 1 2009 Biltema ordic Services AB SKYMIGSREÄ TEKISKA DATA 230 V~ 50Hz 6 A/230 V (1300 W) : 5 300 IP44 Temperatur: -30 C +50 C Mått: 118() X

Detaljer

KOPPLINGSUR KOBLINGSUR KELLOKYTKIN

KOPPLINGSUR KOBLINGSUR KELLOKYTKIN KOPPLINGSUR digitalt KOBLINGSUR digitalt KELLOKYTKIN digitaalinen Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Detaljer

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe

Stolplykta Stolpelykt. Standerlampe Stolplykta Stolpelykt Pylväsvalaisin Standerlampe Låg/lav/matala 1 2008 Biltema Nordic Services AB Stolplykta, låg Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara

Detaljer

Utomhusbelysning / Stolplykta Utendørsbelysning / stolpelykt Ulkovalaisin / Pylväslyhty Udendørsbelysning / standerlampe

Utomhusbelysning / Stolplykta Utendørsbelysning / stolpelykt Ulkovalaisin / Pylväslyhty Udendørsbelysning / standerlampe Utomhusbelysning / Stolplykta Utendørsbelysning / stolpelykt Ulkovalaisin / Pylväslyhty Udendørsbelysning / standerlampe SE Utomhusbelysning / Stolplykta Du får själv byta ut el-materiel såsom sladdar,

Detaljer

Gallerarmatur Skottlampe

Gallerarmatur Skottlampe Gallerarmatur Skottlampe Ritilävalaisin Armatur SE Gallerarmatur Du får själv byta ut el-materiel såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag, samt strömbrytare i

Detaljer

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväsvalaisin Udendørsbelysning/Standerlampe

Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväsvalaisin Udendørsbelysning/Standerlampe Utomhusbelysning/Stolplykta Utendørsbelysning/Stolpelykt Ulkovalaisin/Pylväsvalaisin Udendørsbelysning/Standerlampe Med tre lykthus/med tre lyktehus/kolme lyhtyä/med tre lygtehuse Med två lykthus/med to

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning SE Utomhusbelysning Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar i flyttbara bruksföremål och vägguttag,

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

Taklampa med sensor Taklampe med sensor. Loftlampe med sensor

Taklampa med sensor Taklampe med sensor. Loftlampe med sensor Taklampa med sensor Taklampe med sensor Liiketunnistimella varustettu kattolamppu Loftlampe med sensor 1 2011-08-11 Biltema Nordic Services AB Taklampa med sensor Du får själv byta ut el-material såsom

Detaljer

Jordfelsbrytare Jordfeilbryter Vikavirtasuojakytkin Fejlstrømsafbryder

Jordfelsbrytare Jordfeilbryter Vikavirtasuojakytkin Fejlstrømsafbryder Jordfelsbrytare Jordfeilbryter Vikavirtasuojakytkin Fejlstrømsafbryder Jordfelsbrytare Detaljförklaring 1. Röd lampa - Skyddet aktiverat 2. Reset - Aktiverar skyddet 3. T - Startar testfunktionen Bruksanvisnig

Detaljer

Arbetslampa Arbejdslampe

Arbetslampa Arbejdslampe Arbetslampa Arbeidslampe Työvalaisin Arbejdslampe Lågenergi/energiansäästölamppu/lavenergi 1 2008 Biltema Nordic Services AB Arbetslampa, lågenergi Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare

Detaljer

UtomhUsbelysning. Utendørsbelysning. UlkovalaistUs. Udendørsbelysning

UtomhUsbelysning. Utendørsbelysning. UlkovalaistUs. Udendørsbelysning 49-432 manual.indd 2011-09-8, 18.06.17 Art. 49-432 UtomhUsbelysning med rörelsesensor Utendørsbelysning med bevegelsessensor UlkovalaistUs varustettu liiketunnistimella Udendørsbelysning med bevægelsessensor

Detaljer

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE

HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE HALOGENSTRÅLKASTARE HALOGENLYSKASTER HALOGEENIVALAISIN HALOGENLAMPE Art. 35-9575 1000 W Art. 35-9573 500 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

UTOMHUSBELYSNING UTENDØRSBELYSNING ULKOVALAISIN UDENDØRSBELYSNING

UTOMHUSBELYSNING UTENDØRSBELYSNING ULKOVALAISIN UDENDØRSBELYSNING UTOMHUSBELYSNING UTENDØRSBELYSNING ULKOVALAISIN UDENDØRSBELYSNING Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-422 manual.indd 2010-11-9, 11.45.59 Art. 49-422 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Uppåtvänd, med rörelsesensor Oppovervendt, med bevegelsessensor Ylöspäin asennettava,

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin

TERMINA TR 611 top2. TR 622 top2. Monterings-och bruksanvisning 1 Kopplingsur. Asennus- ja käyttöohje 15 Kellokytkin 2 2 309 258 03 TERMINA TR 611 top2 TR 622 top2 Ext 0,5mm - 2,5mm 2 8mm 230-240V~ 50-60Hz R 10a - 30T Ext 1 4 5 6 C2 Ext 2 N 611 0 101 622 0 101 0 6 12 18 24 top2 0 6 12 18 24 top2 Monterings-och bruksanvisning

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

PERSONSKYDDSBRYTARE JORDFEILAUTOMAT HENKILÖSUOJAKYTKIN FEJLSTRØMSAFBRYDER

PERSONSKYDDSBRYTARE JORDFEILAUTOMAT HENKILÖSUOJAKYTKIN FEJLSTRØMSAFBRYDER PERSONSKYDDSBRYTARE JORDFEILAUTOMAT HENKILÖSUOJAKYTKIN FEJLSTRØMSAFBRYDER Bruksanvisning i original Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-06-14 Biltema Nordic

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning

System 2000 Tavlemontert autom. trappelys, Impuls-innsats. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning Tavlemontert automatisk trappelys Best.nr. : 0821 00 Impuls-innsats Best.nr. : 0336 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

HALOGENSTRÅLKASTARE. med IR-detektor HALOGENLYSKASTER. med IR-detektor HALOGEENIVALAISIN. IR-anturilla HALOGENLAMPE. med IR-sensor.

HALOGENSTRÅLKASTARE. med IR-detektor HALOGENLYSKASTER. med IR-detektor HALOGEENIVALAISIN. IR-anturilla HALOGENLAMPE. med IR-sensor. HALOGENSTRÅLKASTARE med IR-detektor HALOGENLYSKASTER med IR-detektor HALOGEENIVALAISIN IR-anturilla HALOGENLAMPE med IR-sensor IP44 1,0 m Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Denne bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig i nærheten av utstyret!

Denne bruksanvisningen skal alltid være tilgjengelig i nærheten av utstyret! REMKO ATR 1 + 2 Temperaturstyringsenhet dag/natt Bruk Teknologi Les disse instruksjonene nøye før anlegget monteres og tas i bruk! Ved feil montering, bruk eller vedlikehold, eller dersom det gjøres forandringer

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

2. Montering, tilslutning og drift 3-5. 3. Betjening 6. 4. Visere 6. 5. Innstilling 7. 6. Forandre innstilling 8. 6.1 Klokke og ukedag 8

2. Montering, tilslutning og drift 3-5. 3. Betjening 6. 4. Visere 6. 5. Innstilling 7. 6. Forandre innstilling 8. 6.1 Klokke og ukedag 8 N 1. Innhold 2 1. Innhold 2. Montering, tilslutning og drift 3-5 3. Betjening 6 4. Visere 6 5. Innstilling 7 6. Forandre innstilling 8 6.1 Klokke og ukedag 8 6.2 Måned og år 9 6.2.1 AU = automatisk innstilling

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

KOPPLINGSUR, DIGITALT KOBLINGSUR, DIGITALT KELLOKYTKIN, DIGITAALINEN

KOPPLINGSUR, DIGITALT KOBLINGSUR, DIGITALT KELLOKYTKIN, DIGITAALINEN KOPPLINGSUR, DIGITALT KOBLINGSUR, DIGITALT KELLOKYTKIN, DIGITAALINEN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual (SE) 2017-01-31 Biltema Nordic Services AB

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

JORDFELSBRYTARE JORDFEILBRYTER VIKAVIRTASUOJA HPFI-AFBRYDER

JORDFELSBRYTARE JORDFEILBRYTER VIKAVIRTASUOJA HPFI-AFBRYDER , 44-0006 JORDFELSBRYTARE JORDFEILBRYTER VIKAVIRTASUOJA HPFI-AFBRYDER Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual (SE) SE, 44-0006 BRUKSANVISNING I ORIGINAL

Detaljer

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart

Omstillingsvejledning. h Bemærk. d Fare! H Fare! e Fare! a Advarsel! Henvisninger vedrørende dokumentationen. Omstilling af gasart Omstillingsvejledning Omstilling ecotec plus /3, ecotec pro /3 fra naturgas- til propangasdrift omstillingssæt art.nr. 0020010641 Henvisninger vedrørende dokumentationen De følgende henvisninger er en

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

[ENGLISH] USER MANUAL MOVEMENT DETECTOR

[ENGLISH] USER MANUAL MOVEMENT DETECTOR USER MANUAL EL1250 [ENGLISH] USER MANUAL MOVEMENT DETECTOR Please read through the entire manual before installation and save it for future adjustments. location of the movement detector Recommended installation

Detaljer

KOPPLINGSUR, DIGITALT KOBLINGSUR, DIGITALT KELLOKYTKIN, DIGITAALINEN

KOPPLINGSUR, DIGITALT KOBLINGSUR, DIGITALT KELLOKYTKIN, DIGITAALINEN KOPPLINGSUR, DIGITALT KOBLINGSUR, DIGITALT KELLOKYTKIN, DIGITAALINEN SE - Läs igenom hela bruksanvisningen och förstå innehållet innan produkten används för första gången! Spara bruksanvisningen i anslutning

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTELAMPPU

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTELAMPPU LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTELAMPPU T8 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE LED-LYSRÖR T8 INTRODUKTION Denna manual ska läsas före montering

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur

Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur Väckarklocka Vekkerklokke Herätyskello Vækkeur digital / digitaalinen / digitalt 230 V ~ 50 Hz -024_manual.indd 1 2005-05-11 09:03:00 SE SPECIFIKATIONER Inkoppling: Mått: Batteri: 230 V ~ 50 Hz 120 x 104

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

USER MANUAL. DIGITAL TIMER ART.NR: EL1041

USER MANUAL. DIGITAL TIMER ART.NR: EL1041 USER MANUAL EL1041 USER MANUAL. DIGITAL TIMER 1. Main functions To control on/off switching at predetermined times and control varying on/off periods. Can be used for lamps, coffee brewers, heaters, automatic

Detaljer

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL

Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Oslo, Sept 2007 Rev: jn070907 INSTRUKS FOR INNSØKING AV TRÅDLØST ROMTERMOSTATSYSTEM PROSJEKTMODELL Før start 1. Kontroller at mottager (master) er tilkoblet i henhold til medfølgende skjema og at antennen

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand

Spjeldmotor EGM-100A. For wiretrekk. Nominell trekkraft. Ekstern styrestrømssikring Maks. vandring av trommel. Inngangsmotstand Spjeldmotor EGM-100A For wiretrekk Teknisk spesifikasjoner Nominell spenning Maks. effektforbruk Vekt Nominell trekkraft Maks. trekkraft Ekstern styrestrømssikring Min. vandring av trommel Maks. vandring

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer

INSTALLASJONSmanual IB2. Impulsrelé for to individuelt styrte motorer NO 061110 Ref: IB2-im1822041_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelé for to individuelt styrte motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig som motorene tar imot sentrale

Detaljer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer

INSTALLASJONSmanual IB4. Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer NO 061110 Ref: IB4_im1822039_no.pdf INSTALLASJONSmanual Art.nr: 1822039 IB4 Impulsrelé for gruppestyring av fire motorer Med IB4 gruppestyres 4 x 230 V AC motorer manuelt samtidig som motorene tar imot

Detaljer

ARM-402 Compact flat panel wall mount

ARM-402 Compact flat panel wall mount ARM-402 Compact flat panel wall mount User guide Användarhandledning Käyttöohje Brugervejledning Bruksanvisning EN User guide You have bought a wall mount for a flat panel display. For mounting on concrete

Detaljer

www.barebo.com Artwork 1.2

www.barebo.com Artwork 1.2 964003 S Bruksanvisning rörelsevakt N Brukermanual bevegelsesdetektor Brugermanual bevægelsesvagt Käyttöohje liiketunnistin User manual movement detector Artwork 1.2 S BRUKSANVISNING RÖRELSEVAKT Läs igenom

Detaljer

Display innhold: Eksempel a) aktuell tid og ukedag kanaltilstand f.eks. ON

Display innhold: Eksempel a) aktuell tid og ukedag kanaltilstand f.eks. ON 1. Bruksanvisning 2 1.0 Funksjonsbeskivelse Les rettledningen nøye slik at alle funksjoner kan benyttes optimalt. Betjeningen av dette nye mikroprosessorbaserte koblingsuret er basert på logiske, lettfattelige

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061

Brukerveiledning. Koblingsur. Varenr: 320 061 Brukerveiledning Koblingsur Varenr: 320 061 Innhold Hva er koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett:... 3 Innkoblingstid og utkoblingstid:... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette et

Detaljer

Bilde 1: Apparatets oppbygning

Bilde 1: Apparatets oppbygning Art.-nr. RS 8 REG HE Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. FunkBus FunkBus styringsenhet 1-10 V, DIN skinne. Art.nr. FST 1240 REG. Art.nr. FST 1240 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter]

SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] SMART LED trappelys kontroller [5-20 lyspunkter] Spesifikasjon: Forsyningsspenning: 8-15V DC Effektforbruk kontroller 0,25 Watt Maks utgangseffekt pr. kanal: 1A Omgivelsestemperatur: 5-35 C Beskrivelse

Detaljer

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Bruks- og vedlikeholdsveiledning

Detaljer

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning

Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning N Instabus tidsbrytermodul 2-kanal Bruksanvisning 1 Sentral styring av lys og apparater Med Instabus tidsbrytermodul 2-kanal får du en fleksibel styring av flere lamper eller apparater. Bare med en eneste

Detaljer

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397..

Bruksanvisning. Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/ 5(2) A~ med omkobler 0397.. Innhold Bruksanvisning Romtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med omkobler 2 Installasjon av romtemperaturregulator Bruksområde Romtemperaturregulatoren

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V

IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V IR-mottaker IR-8M/16M, 24V/230V Brukerveiledning IR-MOTTAKER IR-8M/16M, 24V/230V 8 kanaler, driftsspenning 24 V AC/DC: HMS art. nr. 028515 Best. nr.: 2204112 8 kanaler, driftsspenning 230 V AC: HMS art.

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE

Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE Bruksanvisning FUTURA PÅ DAGE FUTURA # 440010 FUTURA # 440011 + # 418071 N Montering av styringsenheten. Ledningen til styringsenheten tilkobles kontakten under det lille lokket. Den tykke delen av ledningen

Detaljer

Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning

Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning Devilink HR Skjult Relè Monteringsanvisning NO devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Bruk og funksjoner Devilink HR Devilink HR (Skjult Relè) er en komponent utviklet for å styre varmekilder, og for å styre

Detaljer

94164-02 2004-06 SP405. Brukerveiledning. Ukeur. Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk

94164-02 2004-06 SP405. Brukerveiledning. Ukeur. Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk 94164-02 2004-06 SP405 Brukerveiledning Ukeur Ta vare på denne veiledningen for fremtidig bruk Innhold 1 Innledning...2 1.1 Sammenkobling av SP405/eksisterende styringspanel...2 2 Den første tilkobling...3

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO

Brukerveiledning. Koblingsur. Art.nr RevB NO Brukerveiledning Koblingsur Art.nr 320061 RevB NO Innhold Hva er et koblingsur... 3 Programmering... 3 Dato og klokkeslett... 4 Innkoblingstid og utkoblingstid... 4 Kontroll av innlagte program... 5 Slette

Detaljer

TAKLAMPE MED LYSRØR TAKLAMPE MED LYSRØR ISOLASJONSKLASSE IP65 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

TAKLAMPE MED LYSRØR TAKLAMPE MED LYSRØR ISOLASJONSKLASSE IP65 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING TAKLAMPE MED LYSRØR TAKLAMPE MED LYSRØR ISOLASJONSKLASSE IP65 INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING INNHOLDSREGISTER INNHOLDSREGISTER...2 INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...4 TEKNISKE DATA...4 PRODUKT DATA...4

Detaljer

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator

Radio-koplingsaktuator 'Mini'/ Radio-tasteaktuator 'Mini' Bruksanvisning. Funksjon. Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuator Mini Art. r.: 0413 00 Radio-tasteaktuator Mini Art. r.: 0565 00 A) Funksjon Radio-koplingsaktuator Radio-koplingsaktuatoren muliggjør radiostyrt kopling av elektriske laster (AC

Detaljer

2. Montering, drift, tilslutning 3

2. Montering, drift, tilslutning 3 1. Innhold 2 1. Innhold 2. Montering, drift, tilslutning 3 3. Betjening 4 4. Visere 4 5. Innstilling 5 6. Koblintsinstruksjon 6 7. Blokkskjema for ukedager 7 8. Klokke og ukedag 8 9. Lese - Endre - Slette

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST..

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Senterplate for persienne styring med timer standard Art.-nr. :.. 5232 ST.. Art.-nr. :.. 5232 ST.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Styring og kontroll. Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys

Styring og kontroll. Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys Styring og kontroll Trafoer, signalutstyr, stikk. og nødlys 176 Sikkerhets- og ringetrafoer 176 Ringeklokker og summere 176 Stikkontakter 176 Nødlys / lykt 527 Tekniske data Modulærprodukter 175 Transformatorer,

Detaljer

WRD Rotationsdämpare Rotationsdæmpere Rotaatiovaimentimet Rotasjonsdempere Rotary Dampers

WRD Rotationsdämpare Rotationsdæmpere Rotaatiovaimentimet Rotasjonsdempere Rotary Dampers SE FÖRDELAR Weforma rotationsdämpare används för att kontrollera rotation. Typiska tillämpningar är kopieringsmaskinlock, skrivare, bandspelardäck och cd-spelare. Retardationsegenskaper kan vara medsols,

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 527. Elektronisk regulator.

Installasjonsveiledning. DEVIreg 527. Elektronisk regulator. DEVIreg 527 Elektronisk regulator www.devi.no Innholdsfortegnelse DEVIreg 527 1 Innledning...................... 2 1.1 Tekniske spesifikasjoner........... 3 1.2 Sikkerhetsinstruksjoner............ 4 2

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

SILENCIO EL TERMOSTAT

SILENCIO EL TERMOSTAT SILENCIO EL TERMOSTAT Dobbelt følersystem Termostaten har to innebygde følere. Den ene måler temperaturen i rommet, mens den andre regulerer temperaturen i gulvet. Termostatens innstillinger kan du endre

Detaljer

Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO. Koblingsskjema. Teknisk Data. Målskisse (mm)

Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO. Koblingsskjema. Teknisk Data. Målskisse (mm) Analog Timer TSQD1CO, TSSD1CO, TSQW1CO 3 Moduler Fjærklemmer Forhåndsvalgt kobling manuell 3-pos. bryter: Permanent ON/AUTO/Permanent OFF Koblingsposisjon indikasjon Type TSQD1CO: - Batteri backup (NiMH

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining

Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Solatube Dagslysdimmer Monteringsveilednining Gå ikke videre med monteringen før du har lest hele bruksanvisningen inklusive 2a 1 Deleliste Antall 1. Dagslysdimmer (1) 2. Festeanordninger (1) a. Folie

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark

Installation. Sverige, Norge, Finland, Danmark Installation Sverige, Norge, Finland, Danmark Installationsföreskrifter för Sverige Förutsättningar Installationsregler Säker Vatteninstallation, PER, GVK samt BBR s regler för våtutrymme ska alltid efterföljas.

Detaljer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer

Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer Manual för WMR-250 inbyggnadsmottagare med universaldimmer En unik universell trådlös mottagare för inbyggnad med dimmerfunktion för fjärrstyrning av b.l.a dimbara 230V LED lampor, lågenergilampor, glödlampor

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Dimmer konvensjonell. Bruksanvisning Dimmer trykk/vri konvensjonell Dimmer trykk/vri konvensjonell Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare

Detaljer

SE DK NO FI UK MTK 40 MTK 55 MTK 50

SE DK NO FI UK MTK 40 MTK 55 MTK 50 SE DK NO FI UK MTK 40 MTK 55 MTK 50 Monterings- och bruksanvisning för modell MTK Monterings- och brugsanvisning for model MTK Monterings- og brukerveiledning for modell MTK Asennus- ja käyttöohje tyypille

Detaljer

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Detaljer

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400

Elektroinstallasjon. Seriekobling av varmepumper. Skjermet kommunikasjon (grå kontakt) CTC EcoAir 400 Elektroinstallasjon Installasjon og omkobling i varmepumpen skal utføres av autorisert elektroinstallatør. All trekking av ledninger skal gjøres iht. gjeldende bestemmelser. Som kommunikasjonskabel brukes

Detaljer

Bevegelse og tilstedeværelse sensor DRM 01

Bevegelse og tilstedeværelse sensor DRM 01 Bevegelse og tilstedeværelse sensor DRM 01 Formål Bevegelse sensoren slår på lyset ved bevegelse og sørger for at lyset står på ved tilstedeværelse. Slår av lyset når siste bevegelse er detektert + tiden

Detaljer