Magasinet for Skanska-ansatte 1/2009. Relasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasinet for Skanska-ansatte 1/2009. Relasjon"

Transkript

1 Magasinet for Skanska-ansatte 1/2009 Relasjon

2 Offensiv balansekunst Vi er alle klare over at vi lever i en verden preget av en global finanskrise. På samme tid skal vi være klar over at Norge er bedre stilt enn våre nordiske naboland. Vi skal også huske at Skanska har en sterkere økonomisk ryggrad enn våre konkurrenter. Både Nasjonal Transportplan og regjeringens krisepakker vil bidra positivt i forhold til markedet Skanska konkurrerer i. Hvor stor innvirkning dette vil ha vet vi enda ikke. Derfor må vi til tross for statlige tiltak og vår økonomiske styrke, ha stram styring av våre ressurser og kostnader. En av konsekvensene er at cirka 600 dyktige medarbeidere har måttet forlate Skanska siden slutten av Vi står overfor en utfordrende tid; en tid hvor vi er nødt til å se og gripe mulighetene. Vi må være endringsvillige og offensive om vi skal beholde vår posisjon som markedsledende i byggebransjen. Jeg opplever at det er snakk om balansekunst. Samtidig som vi må skjære ned på bemanningen, er det nå vi må være offensive og se mulighetene som finnes. Det viktigste for Skanska akkurat nå er å vinne nye jobber. Når vi nå omorganiserer selskapet er valgene vi gjør ikke bare begrunnet med at vi må bli mer kostnadseffektive. Det handler også om å øke vår konkurransekraft i det tøffe markedet vi er inne i. Det grønne initiativet til Skanska skal bidra til at vi får nye jobber i fremtiden. Jeg har stor tro på satsningen på LEED som ble lansert i begynnelsen av LEED står for Leadership in Energy and Environmental Design, og er et av verdens ledende system for miljøsertifisering av bygg. Ressursbruk, byggets plassering, utforming og innendørsklima, samt energieffektivisering og avfallshåndtering, er noen av kriteriene som inngår i en LEED klassifisering. Skanska er først i Norden med å tilby sine kunder miljøsertifiserte bygg og næringsprosjekter i henhold til LEED-standarden. Alle Skanskas nye egenutviklede næringsprosjekter, samt nye kontorer for selskapet vil fra nå av bli LEED-sertifiserte. Vi har satt i gang et utdanningsprogram hvor vi utdanner våre egne ansatte innenfor LEED, slik at vi selv har ekspertisen tilgjengelig. Per i dag har 10 ansatte i Skanska i Norge gjennomført denne utdanningen, og denne kompetansen bidrar til å skille oss fra våre konkurrenter. Sagt på en annen måte; LEED er enda et nytt konkurransefortrinn selskapet har. Nå må vi sørge for å utnytte alle våre konkurransefortrinn slik at vi kaprer nye prosjekter. Vi er nødt til å kontrahere flere prosjekter dersom vi skal komme oss ut av den bølgedalen vi befinner oss i. Det er alle i selskapet nødt til å ta innover seg. Gå ut og møt tidligere og potensielle kunder. Ta kontakt med private og offentlige byggherrer. Benytt den ekspertisen som finnes innad i Skanska. Vi er spesialister på å bygge skoler, barnehager, sykehus og fengsler, for ikke å snakke om næringsbygg og boliger. Vi har enorm kompetanse innen anleggsvirksomhet, som er et marked i vekst og som derfor blir viktig for oss fremover. Vi leverer alt fra asfalt til himlinger, og kan tilby alle typer kontraktsformer. Skrytelisten vår er lang. Det er imidlertid nå det gjelder. Det er nå vi må vise hva vi er gode for. Geir M. Aarstad 3

3 De fem nuller 4 Erfaring De kan lite på mitt råd, for jeg har sanket erfaringer i livets skole Henrik Ibsen Hvert år feirer Skanska sine jubilanter på SAS-hotellet i Oslo. Som relativt ung og med begrenset erfaring fra selskapet er det lett å bli beveget under disse tilstelningene. Det er de som har jobbet i selskapet i henholdsvis 40, 30 og 25 år som blir hyllet. Feiringen er høytidelig og verdig. Selv får jeg frysninger hvert år. Årets jubilanter har jobbet til sammen 2155 år i selskapet. Tenk på det. Og dette er bare tre årskull. Den samlede kompetansen i Skanska er helt unik. Disse erfarne seniorene må vi ta godt vare på. Skjønt man kan diskutere om det er riktig å kalle alle seniorer. Geir Aas og Bjørn Erik Nordahl er for eksempel begge 42 år, men begge kunne feire 25 års jubileum i år. I teorien kan de jobbe i selskapet i 50 år. Og hva med Egil og Oddbjørn Berntsen. De er tvillinger, 54 år gamle, og jaggu begynte de ikke i Skanska på samme dag for 30 år siden. Historiene som årets jubilanter kan fortelle fra årene i Skanska er nok både eksotiske, spennende, skremmende og morsomme. Mye har skjedd både i samfunnet og i Skanska i løpet av jubilantenes lange yrkesliv. Det er viktig for Skanska at vi klarer å videreføre erfaringen jubilantene besitter til nye generasjoner med ingeniører og fagarbeidere. Erfaringsoverføring kalles gjerne dette i festtalene. For at erfaringsoverføring skal være mulig må det være både en mottaker og en avsender. Vi som er unge og uerfarne må være nysgjerrige og ta oss tid til å lytte. Seniorene må på sin side ville bidra de også, kanskje gjennom å lære litt mer om moderne teknologi som gjør erfaringsoverføringen mer effektiv. Skal vi utvikle oss videre så holder det ikke med gamle erfaringer. Ny teknologivitenskap må også vi i Skanska ta inn over oss. I denne utgaven av Relasjon kan du både lese mer om årets jubilanterfaring og om bruk av ny og miljøriktig kompetanse og teknologi. God lesning. Geir Linge Kommunikasjonssjef Relasjon 1/2009 Redaktør: Geir Linge. Redaksjon: Sissel L. Carlsen, Geir Linge, Pål P. Syse, Annett Aamodt, Arnt Olav Hønsvik, Espen Robertsen, Per Ola Ulseth. Grafisk design/layout: Elena Akopian. Redaksjonen avsluttet: Forside: illustrasjon, Fremtidens Bygg Utgiver: Skanska Norge AS, Drammensveien 60, Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo. tlf , faks Tips oss om smått og stort fra hverdagen i Skanska. Sissel L. Carlsen tar imot tips på tlf , faks eller Etiske Retningslinjer Code of conduct Vi er stolte av den etiske forretningsskikken Skanska har etablert. Vi tolererer ikke noen form for korrupsjon, bestikkelser, konkurransehindrende aktiviteter, diskriminering eller trakassering. Våre første etiske retningslinjer ble etablert av styret i Skanska AB i Høsten 2008 vedtok styret en revidert og oppdatert versjon. Oppdateringene inkluderer blant annet: Videre definisjon av våre partnere i prosjekter Eksplisitt krav for sertifisering til ISO Beskytte innfødte gruppers interesser Bistå ansattes arbeidsplaner med trening og utdanning Alle finansielle transaksjoner skal være bokført og rapportert George Fadool fra Skanska USA building og Christel Åkerman fra Skanska AB har ansvaret for utrullingen av den oppdaterte Code of Conduct. De har også ansvar for opplæringsprogrammer, oppdatering av retningslinjer for å reflektere revisjonene samt å utvikle et system for å måle overholdelsen av de etiske retningslinjene. Skanska Norge har siden 2005 hatt et varslingssystem for brudd på de etiske retningslinjene. Alle saker som til nå har blitt varslet er fulgt opp. Kontaktgruppen består av ansatterepresentantene i Skanska Norges styre, juridisk direktør og en regiondirektør. Code of Conduct blir nå oversatt, og en revidert versjon vil etter hvert bli tilgjengelig i brosjyreform. Null tapsprosjekter De fem nullene er basert på våre etiske retningslinjer og vår foretningsstrategi. De er viktige mål som alle som jobber i selskapet alltid bør arbeide mot. Målsetningene som ligger i de fem nullene er enkle men offensive. Null negative miljøhendelser Null ulykker Null tapsprosjekter Bygg og anlegg er en kompleks virksomhet, og vår risiko er til dels stor. Bare noen få tapsbringende prosjekter kan være helt ødeleggende for selskapet. Derfor legger vi stor vekt på risikohåndtering. Vi har ikke råd til å gjøre feil. Null negative miljøhendelser Skanska har svært gode meritter å vise til når det gjelder implementering av det internasjonale miljøstyringssystemet ISO 14001, men vi arbeider hele tiden for å redusere vår miljøpåvirkning ytterligere. Når vi planlegger og gjennomfører prosjekter ser vi derfor etter smarte løsninger for anskaffelse og bruk av energi og materialer, vern av økosystemer og begrensning av lokal miljøpåvirkning. Null etiske brudd Null ulykker Sikkerheten på våre prosjekter går foran alt. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå ulykker og skader på våre prosjekter. En ulykke rammer ikke bare livet til den forulykkede, men familie, venner og kolleger rammes også. Sikkerhet er alles ansvar. For at vi skal nå målet om null ulykker må du personlig ta ansvar for sikkerheten på arbeidsplassen. Bry deg og gå ikke forbi en farlig situasjon. Null etiske brudd Vi mener at korrupsjon, bestikkelser, urettferdig og konkurransehindrende virksomhet vrir markedet Null feil og står i veien for økonomisk, sosial og demokratisk utvikling. Skanska godtar ikke slik virksomhet. Vi har også svært tydelige regler når det gjelder diskriminering, trakassering og urettferdig behandling på arbeidsplassen. Vårt mål er å være ledende i bransjen når det gjelder mangfold, likestilling og etikk på arbeidsplassen. Dette er nedfelt i selskapets Etiske Retninglinjer (Code of Conduct). Null feil Å sikre at vi leverer resultater av høyeste kvalitet i alle våre prosjekter er helt avgjørende for at vi skal oppnå suksess. Å oppnå null feil i et bygg- eller anleggsprosjekt innebærer hardt arbeid. Uansett hvilken rolle du har, må du ikke ta snarveier, men i stedet ta ansvar hvis du ser at det gjøres feil eller brukes dårlige materialer. 5

4 Skanskafondet Verktøy til tom sløydsal Regiondirektør Roger Pettersen overrasket elever og lærere med nyheten om at sløydsalen blir fylt med utstyr med hjelp fra Skanskafondet. Utstyret var ikke ankommet skolen til åpningen, men var bestilt og underveis. Tekst og foto: Arnt Olav Hønsvik Saga skole og grendehus har på mange måter blitt et signalbygg i Alta kommune. Elevene kunne flytte fra en falleferdig skole, som minte mer om et svært medtatt fjøs, til en topp moderne skole og grendehus. Men, det nye bygget har kostet kommunen penger, såpass mye at innkjøp av verktøy til sløydsalen måtte settes på vent. Men igjen viser det seg at det lønner seg å hyre Skanska som entreprenør. Prosjektet med prosjektingeniør Bendik Hardersen i spissen så mulighetene i Skanskafondet. Det ble søkt om midler til verktøy for til sammen kroner, og de fikk det. - Da vi hørte at ikke hele skolen kunne tas i bruk med en gang, tenkte vi at vi kunne prøve å bidra litt i den tomme sløydsalen. Skanskafondet var da en glimrende ide som dukket opp. Verken vi eller rektor ved skolen trodde vi skulle få tildelt så mye penger til dette. De ansatte ved skolen satte umåtelig stor pris på det, og rektor greide faktisk å holde det hemmelig for de andre ansatte helt til åpningsdagen, sier en fornøyd Hardersen. Skanska anser det som en viktig del av sitt samfunnsansvar å stimulere til å utvikle kompetansen til bransjen. Da er det viktig at unge håndverkere kan få utfolde seg allerede på barneskolen Utdrag fra begrunnelsen for tildelingen. Feilfritt Frydenberg På Frydenberg i Oslo ble hus 23 på felt E overlevert fra Skanska Norge AS til Skanska Bolig AS i januar. Hus 23 inneholder 40 leiligheter og er den tredje blokken som overleveres på felt E. Samtlige 40 leiligheter ble overlevert med 0-feil. Til nå er det totalt overlevert 265 leiligheter med 0-feil, etter godt samarbeid mellom Skanska Bolig og Skanska Norge. Den planlagte utbyggingen av Frydenberg består av til sammen 25 blokker med cirka 625 leiligheter fordelt på fem felt. Frydenberg-prosjektet gjennomføres i en partneringsavtale mellom Skanska Bolig AS, Skanska Norge AS og Contiga. En av grunntankene i prosjektet er å etablere et langsiktig samarbeid med leverendører/ueer, for på den måten å sammen finne optimale løsninger til lavest mulig kostnad og få økt gjentagelseseffekt i hvert felt. Frydenberg er også et pilotprosjekt i forbindelse med BIM-prosjektering. Det planlegges salgsstart for nye leiligheter på Frydenberg felt C i september På felt C planlegges det 4 blokker med 94 leiligheter. For mer informasjon om prosjektet se: 6 Søknader til Skanskafondet Skanska etablerte Skanskafondet i desember 2007 som et prøveprosjekt for perioden , for å øke selskapets fokus på arbeidet med samfunnsansvar. Midlene i Skanskafondet skal gå til samfunnsmessig gode tiltak i de lokalmiljøene som Skanska har virksomhet. Alle ansatte i Skanska Norge AS og tilhørende datterselskaper kan foreslå hvordan midlene i fondet skal benyttes. Tildeling av midlene gjøres av en komité bestående av to tillitsvalgte og to representanter for ledelsen i selskapet. Alle tildelininger gjøres med utgangspunkt i Skanskafondets statutter. Dersom du ønsker å sende inn en søknad, kan denne sendes per e-post til: eller per post til: Skanska Norge AS, Skanskafondet Postboks 1175 Sentrum Oslo. Bidraget ble annonsert under åpningen av Saga skole og grendehus 15. januar, ved regiondirektør i Skanska, Roger Pettersen. Han delte også ut prosjektgaver til elevene i form av Skanskasekker, inneholdende bl.a. refleksvester og fotball. Til spontan jubel fra de unge i salen. Tildeling av midlene fra Skanskafondet gjøres ut ifra følgende kriterier: Det kan gis støtte til Skanska-prosjekter som ønsker å gjøre samfunnsmessig gode tiltak, som forbedrer brukernes opplevelse av produktene Skanska leverer. Det kan gis støtte til samfunnsmessig gode tiltak initiert av Skanska i lokalmiljøene hvor Skanska har virksomhet. Det kan gis støtte til eksterne organisasjoner som gjennomfører samfunnsmessig gode tiltak, men det forutsettes at tiltakene i en eller annen form kan knyttes til Skanskas virksomhet. Midlene kan også benyttes til sponsing/gaver i henhold til anbefalingene i Skanska`s Policy for Corporate Community Involvement, som anbefaler å fokusere på støtte til utdanning, sikkerhet og krisehjelp. I tildelingen av midler skal tiltak hvor det gjøres en kobling mellom bruken av midlene i fondet og det å engasjere Skanska-ansatte til frivillig lokal innsats prioriteres. Årsresultat Skanska i Norge med et samlet resultat på 529 millioner kroner Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte på 529 millioner kroner, mot 697 millioner kroner i Nedgangen skyldes hovedsakelig det svake boligmarkedet, som har medført nedskrivninger av verdien i tomteporteføljen og usolgte boliger, samt avsetning til omstilling i entreprenørvirksomheten. Den samlede omsetningen i selskapene endte på 11,78 milliarder kroner. Resultatet fordeler seg med 561 millioner kroner for entreprenøren Skanska Norge og et negativt resultat på 32 millioner kroner for Skanska Bolig. Skanska Norge Omsetningen for entreprenøren Skanska Norge AS endte på 11,4 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 561 millioner kroner (4,9 %). - Vi leverer et bra resultat til tross for at vi i fjerde kvartal har gjort betydelige avsetninger for omstilling av selskapet, forteller Geir M. Aarstad, administrerende direktør i Skanska Norge AS vil bli et utfordrende år for selskapet. Vi forventer en nedgang i aktivitetsnivået på % og vi jobber nå med å tilpasse organisasjonen et lavere volum. Vi er imidlertid bevisste på at vi fortsatt må bygge den langsiktige kompetansen til selskapet, og vi vil også i 2009 ta inn nyutdannede ingeniører/sivilingeniører og lærlinger i opplæringsstillinger i selskapet, sier Aarstad. Skanska Bolig Omsetningen for boligutvikleren Skanska Bolig endte på 800 millioner kroner og et negativt resultat før skatt på 32 millioner kroner. Markedet for salg av nye boliger har vært vanskelig gjennom hele 2008 og finanskrisen medførte at salget av nye boliger i praksis stoppet opp i siste kvartal av året. Prisfallet i boligmarkedet, som spesielt tiltok i fjerde kvartal, medførte at Skanska Bolig har gjennomført en verdivurdering av tomteporteføljen og usolgte boliger. Disse vurderingene førte til betydelige nedskrivninger i fjerde kvartal. Uten nedskrivningene hadde Skanska Bolig levert et positivt resultat. Rentenedgangen og priskorreksjonen i markedet synes til en viss grad å ha brakt boligkundene tilbake til markedet. Vi forventer en gradvis forbedring i markedet gjennom 2009 og at lavere byggekostnader vil gjøre det mulig å introdusere nye attraktive boligprosjekter. Skanska AB Resultatet for Skanskas globale virksomhet endte på 4,1 milliarder Svenske kroner, mot 5,4 milliarder i Den samlede omsetningen i konsernet endte på 143,7 milliarder Svenske kroner, som er en oppgang fra 2007 da den var på 138,8 milliarder kroner var i all hovedsake et bra år for Skanska, med høy aktivitet og gode marginer for mange virksomheter. Byggvirksomheten i Sverige, Polen, USA og Latin-Amerika viser sterke resultater. Også salget av eiendommer og prosjekter har visst god inntjening. Konjunkturnedgangen og den finansielle uroen førte til et kraftig fall i salget av boliger. Reduserte volumer i de nordiske byggvirksomhetene medfører omfattende reduksjoner i årsverk. Samtidig skrives verdien for usolgte boliger, tomter og kontorprosjekter ned med totalt 1,4 milliarder svenske kroner. Vi forventer at volumene vil reduseres ytterligere i løpet av Konsernet har imidlertid solid finansiell styrke. 7

5 Attføringsbedrift lager spilevegger til Strømmen Oppvekstsenter: - Et oppdrag som gir selvtillit Torbjørnsbu verksted er en attføringsbedrift eid av Arendal kommune, som tilbyr kurs og yrkesopplæring med utviklende arbeidsoppgaver under tett oppfølging. Bedriften har 25 såkalte APS-plasser (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) et tilbud for de som ønsker å kartlegge sine ressurser mot arbeidsmarkedet og finne sin retning i yrkeslivet. I tillegg har de ti VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid)- for dem som sliter med tyngre psykiske lidelser. Det er til sammen 560 m2 som skal dekkes med spilevegger på Strømmen Oppvekstsenter. Her jobber Ali Israilov (t.v.) og arbeidsleder Ole Ivar Knutsen Nedenes (t.h.) med en av dem. Formann i Skanska, Kåre Haaversen, Skanska-tømrer Margrethe Grimstad og daglig leder ved Torbjørnsbu verksted, Torgeir Kylland følger prosessen. 8 Den lille attføringsbedriften Torbjørnsbu verksted jublet over sitt største oppdrag noen sinne, da Skanska hyrte dem til å lage spilevegger til Strømmen Oppvekstsenter. 202 vegger skal være klare til mai. Det er et løft for deltakerne at Skanska bruker oss, da ser de at det de lager betyr noe, sier arbeidsleder ved verkstedet, Ole Ivar Knutsen Nedenes. Bygger selvtillit Det betyr mye både for verkstedet og deltakerne å få muligheten til å gjøre en slik jobb. Å bygge selvtillit står sentralt for den lille vernede bedriften. Vellykket gjennomføring av krevende oppdrag og oppmerksomhet bidrar til nettopp dette. - Vi får reklame utad, og det er kjempepositivt at Skanska vil profilere dette sammen med oss. Et slikt oppdrag er noe som gir selvtillit for alle som deltar. Når et stort og kjent selskap som Skanska tar kontakt for å få gjennomført et oppdrag, så betyr det mye. Dette er noe som blir stående igjen, og deltakerne kan si at de har vært med på å innrede Strømmen Oppvekstsenter. De skal opp på omvisning om ikke lenge for å se hva de har gjort. Vi har en butikk hvor vi selger andre ting vi lager, men det blir mer spesielt når vi lager noe som er mer varig, sier Knutsen Nedenes, som håper på flere lignende jobber. God jobb Mange av arbeidstakerne ved Tobjørnsbu har brukt sin tid på planlegging og produksjon av spileveggene. Her får de testet både nøyaktighet, tålmodighet og finmotorikk. Det lages spesielle spilevegger som skal dempe akustikken. Veggene er spesialtilpassede oppvekstsenteret, så verkstedet har hatt en utfordring å bryne seg på. Skanska hadde alternative leverandører, men prosjektet fant ut at Torbjørnsbu verksted var konkurransedyktig på pris og hadde den nødvendige kompetansen. Jeg fant frem til Torbjørnsbu gjennom bekjente, som snakket varmt om stedet. De som jobber der er stolt av å faktisk jobbe, i stedet for å gå på trygd. Vi hadde pris på oppdraget fra andre leverandører, men Torbjørnsbu kom med et godt tilbud som vi slo til på. Det er flott å kunne bruke en lokal bedrift, sier formann i Skanska, Kåre Haaversen, som også skryter av samarbeidet med verkstedet. - De har gjort en fin jobb med disse veggene, og vi har samarbeidet godt. Vi har fra vår side fulgt opp hele veien og stilt med materiell og utstyr. Tekst: Arnt Olav Hønsvik Foto: Agderposten 9

6 Feiring av 2008-jubilantene Per Edvard Andersen 40 år i Skanska, Arendal med sin ledsager Esther Marit Andersen. 40 år i selskapet viser jo at vi har det bra. Vi har lagt oss med Furuholmen og våknet med Selmer og Skanska i en del år. Men, det var ikke store motstanden da Skanska kjøpte opp Selmer. Vi visste jo at det var et solid selskap, men det var trist å miste Furuholmen-navnet. Det var til sammen 72, 25-, 30- og 40-årsjubilanter i 2008, og de fleste var til stede ved feiringen på SAS-hotellet, 16. januar i år. Administrerende direktør Geir Magne Aarstad ønsket jubilanter og ledsagere velkommen. Han takket alle for innsatsen og avsluttet sin åpningstale med disse ordene: - «Nærhet til enkeltmennesket skal prege oss fremover, vi må ta vare på hverandre i selskapet og det må også prege oss utenfor arbeidstid. Skanska vil i tiden fremover ha økt fokus på samfunnsansvar og globalt miljø. Dette krever noe av hver enkelt av oss både på jobb og i våre lokalmiljøer. Da vi alle er ansvarlige også for vårt samfunn, blir jeg ekstra glad for historier om medarbeidere i Skanska som er forbilder også på dette plan». 40-årsjubilanter Norsk Musikkskoles Barnekor var en del av underholdningen. Flott underholdning fra egne ansatte, Øivind Hansen (IT) og Kristin Wold Jenssen (anlegg). Petter Wehus og Erling Haugland, hhv 30 og 25 år i Skanska, begge i Farsund: - Skanska er mer åpent enn før, og det er mer variasjon i jobbene. Lojaliteten til selskapet viser at vi har hatt det greit. Det er ikke lenger vanlig at folk blir så lenge i jobbene. Vi reiste mye de første åtte til ti årene. Her utdeles programmet for dagen. Oddgeir Blikken med ledsager i samtale med Jan Vidar Lie. Tor Bernt Berntsen 25 år i Skanska som forskalingssnekker - Det har vært greit i Skanska i disse årene, og det er jo grunnen til at vi har vært så lenge. Det het jo F. Selmer den gang, og det er nok et navn som flere av oss savner litt. Foran f.v. Bjørn Stensrud, Amund Johan Svardal og Tore Solberg. Bak f.v. Odd Sandnes, Geir Aarstad, Atle Knapstad og Per Edvard Andersen. Rein Hompland var ikke tilstede da bildet ble tatt. 10 Lise Skoland 30 år i Skanska, Oslo En viktig grunn til at jeg har vært her så lenge og trives, er at jeg har fått gjort så mange forskjellige ting. Jeg har bl.a. vært i regnskap, personal, informasjon, og ute som kontorleder. Jeg har stortrivdes hele veien. En av fordelene ved å jobbe i et stort selskap er at man får muligheten til å variere, og det har vært viktig for meg. Lise s ledsager, Ragnar Skoland, har jobbet i selskapet i 34 år, som driftsleder og med logistikk det siste året. Til sammen har de 65 år i Skanska. 30-årsjubilanter Kåre Torleif Askeland, Per Otto Aukan, Per Kristian Andresen, Oddvar Bergli, Egil Berntsen, Oddbjørn Berntsen, Oddgeir Blikken, Harald Braaten, Kjellaug Marit Førde, Kjell Arne Finstad, Vidar Rolf Haugan, Geir Norvald Haram, Ola Husevåg, Bjørn R. Jermstad, Jan-Arne Johansen, Per Jørgensen, Lise Mari Johansen Skoland, Tor Hilding Karlsen, Niri Landerud, Odd Lilleseter, Kristen Ludvigsen, Terje Myrvang, Karl Edgar Nethus, Viggo Olsen, Egil Olsen, Ole Reistadbakken, Reidar Rui, Aud Sandnes, Ole Magnus Skog, Rolf Gudmund Skog, Birger J. Smevik, Johan Skaufel, Armann Thorstensen, Norvald Thue, Ivar Upsahl, Geir Vesterhaug, Petter Wehus, Svein Wang, Torill Wang, Øystein Wernerson, Arnfinn Ingvard Øen, Arnfinn Øglend. 25-årsjubilanter Leif Auestad, Gaute Hallvar Aune, Geir Aas, Tor Bernt Berntsen, Arnt Einar Bråten, Robert Farinetti, Tom Gausland, Jan Oluf Hagen, Magne Hannisdal, Erling Haugland, Gunnar Haukedal, Kjell Tormod Hansen, Marianne Hegg, John William Johannessen, Jan Vidar Lie, Åsmund Nilsen, Bjørn Erik Nordahl, Olav Arner Orthe, Odd Hallgeir Ramen, Ståle Skage, Jan Arvid Skaget, Edvin Skarsbø, Ole Kristian Storvoll. Kjell Arne og Bjørg Jorun Finstad, Arnfinn og Tove Skandsen Øglend sammen med regiondirektør Rogaland, Rune Hognestad. Adm. dir. Geir M. Aarstad Kjell Tormod Hansen med sin ledsager Inger Lise Hansen har en trivelig dag under jubilantfeiringen. 30-års jubilant Aud Sandnes i samtale med dagens konferansier, Pål P. Syse. F.v. ses også Ole Reistadbakken og Reidar Rui (bak Syse). Jubilanten Karl Edgar Nethus med sin ledsager Kari Nethus. 11

7 Skanska Aktiv 12 for alle Tekst: Knut Irion, Siri Grønborg Christensen og Frode Edvardsen viser deler av Skanska Aktivs nye treningstøy-kolleksjon. Rune Stene Foto: Arnt Olav Hønsvik Våren 2008 ble det arrangert en samling for ildsjeler og oppmenn i Skanskas ulike bedriftsidrettslag. Målet var å danne en felles organisasjon som gir like vilkår for alle ansattes mulighet til fysisk og sosial aktivitet. Ett år har gått og nå ønsker vi å presentere resultatet - Skanska Aktiv. Nasjonal organisasjon Et interimstyre bestående av ansatte fra Stavanger, Kløfta, Tromsø og Oslo har siden i fjor vår arbeidet med ulike oppgaver. Det er blant annet utarbeidet og signert en hovedavtale mellom Skanska Norge og Skanska Aktiv. Avtalen gir føringer og rammer for begge parter, og danner sammen med de nye vedtektene, grunnlaget for Skanska Aktiv drift. Sosialt og aktivt Skanska Aktiv har som målsetting å tilrettelegge og administrere idrettslig og helsefremmende aktiviteter for alle ansatte i Skanska Norge. Over tid er målet at økt fysisk aktivitet vil bidra til redusert sykefravær. Skanska Aktiv ønsker videre å være kilde til sosialt samhold på tvers av arbeidsoppgaver, alder, stilling og lokal tilhørighet. Treningstøy For å underbygge ønsket om en felles organisering og likhet, er det utarbeidet en ny treningstøykolleksjon. Det nye treningstøyet vil med et moderne og tidsriktig design bidra til at Skanska fremstår som en spennende, inkluderende og attraktiv arbeidsgiver. Ildsjeler og dugnad Alt arbeidet med Skanska Aktiv er basert på god gammeldags dugnadsinnsats fra ildsjeler rundt om i Skanska-organisasjonen. Uten deres bidrag ville ikke Skanska Aktiv vært liv laga. Behovet for engasjerte ildsjeler er alltid til stede. Ønsker du å bidra i en eller annen form, ta kontakt med din lokale oppmann i Skanska Aktiv. Det er lagt ut noe info på intranettet, men alle ansatte kan gå inn via linken til Trimtex ved kjøp av treningstøy. For mer informasjon om treningstøy og bestilling, se denne web-siden: webshop.trimtex.no/skanska Hver kunde må registrere seg før bestilling. Kun kortbetaling. Bestillingene blir delt opp i ulike bestillingsvinduer. Det første bestillingsvindu åpner i uke 11 og lukkes kl Dvs. bestillinger som blir utført etter dette vil ikke bli satt i produksjon før lukking av neste bestillingsvindu. Bestillingsvindu nr 2 åpner kl og lukker kl Info om ytterligere bestillingsvinduer vil komme på et senere tidspunkt. Spennende oppdrag: Håkon Fløisbotn var en av bidragsyterne fra Skanska som var med på oppmålingene til storfilmen Max Manus. Her fra settet. Max Manus: Skanska bidro til den tøffeste scenen Tekst: Arnt Hønsvik Den mest kompliserte scenen i storfilmen Max Manus ble produsert med hjelp fra Skanska og vår avanserte 3D skannerteknologi. Mange har sikkert sett den norske krigsfilmen på kino rundt om i landet. Scenene fra havnen i Oslo, der Max Manus og de andre i den såkalte Oslogjengen sniker seg fram i kanoer og sprenger tyske krigskskip, var den desidert største utfordringen for filmskaperne. Av praktiske årsaker var det ikke mulig å filme der aksjonen opprinnelig skjedde, så et av kriteriene var å finne et sted som lignet nok til at den kunne være stand-in, og som samtidig var praktisk for å gjenskape de detaljene som trengtes. Etter å ha trålet havneområdet i Oslo etter egnede steder endte de opp på Sørenga. Skanska bidro med å kartlegge hele området med millimeterpresisjon, og leverte fra seg en punktsky som ble brukt både før og etter filming. Ved å vite nøyaktig hvordan stedet så ut, kunne de planlegge hva som syntes i de forskjellige kameravinklene og de kunne planlegge hvor det var mest hensiktsmessig å filme fra. Etter innspillingen av scenene ble informasjonen fra skanneren blant annet brukt når de skulle legge inn digitale modeller av tre krigsskip. Det var faktisk 3D: På bakgrunn av materialet som ble hentet inn på Sørenga, kunne en lage en nøyaktig 3Dmodell av location, og bruke den som grunnlag for å lage en previsualisering av hele scenen. bare ett av krigsskipene i filmen som var reelt. Med hjelpen fra Skanska kunne filmskaperne enkelt gjenskape den dramatiske Operasjon Mardonius som skjedde i april Å jobbe med et oppdrag som dette var først og fremst svært spennende fordi vi fikk innsikt i en helt annen bransje. Det var morsomt å se hvordan de utnyttet vårt produkt til andre formål enn det vanligvis brukes til, og hvilke muligheter de så i teknologien vi presenterte for dem. De poengterte også at de hadde spart mye tid og penger ved å benytte denne teknologien, og det er jo alltid veldig hyggelig å høre, sier oppmålingsingeniør Håkon Fløisbonn i Skanska Survey. Resultatet: Slik så scenen ut på den ferdige filmen. Skanskas teknologiske bidrag gjorde det blant annet enkelt for filmskaperne å legge på effekter. 13

8 Konkurransekraft i Ny organisasjon et tøffere marked fra 1. april 2009 Omorganisering Trond Krogstadmo Konserndirektør for Bygg med ansvar for regionene Nord, Midt-Norge, Vest og Rogaland. Fra stilling som regiondirektør i Skanska Industri. Ola By Regiondirektør for Fjell og Masse. Fra stilling som konserndirektør for Anleggsregionene. Vi har de siste månedene gjennomført et større analyse og kartleggingsarbeid for å finne ut hvordan vi skal rigge organisasjonen slik at vi har størst mulig konkurransekraft i det tøffe markedet vi er inne i. Endringene vi nå lanserer vil tre i kraft fra 1. april Lars-Olav Solbakken Konserndirektør for Anleggsregionene. Fra stilling som regiondirektør for Fjell og Masse. Stein-Ivar Hellstad Konserndirektør (CFO) for Økonomi og finans (økonomiavd., finans, controller og Risk Management). Fra stilling som leder for controllerfunksjonen. Skal vi lykkes med denne omorganiseringen er vi avhengig av at våre ledere stiller seg bak de tiltakene vi nå iverksetter. Vår evne til å omstille oss utfordres ikke av bokser og linjer i et organisasjonskart. Omstillingsevnen utfordres derimot av vår organisasjonskultur, og vår organisasjonskultur skal preges av våre ønskede kulturtrekk: åpenhet, ydmykhet og helhetstenkning. Ordene har et innhold som krever en innsats av oss alle. I den nye organisasjonen er det lagt til rette for at vi skal øke vår konkurransekraft; at vi skal vinne nye jobber samtidig som vi er kostnadseffektive. Den nye organisasjonen skal sikre vår posisjon som markedsledende innen byggenæringen i Norge. SNP P O Ulseth Bygg 1 A Eliassen Bygg 2 T Krogstadmo Adm. dir. G M Aarstad Anlegg L O Solbakken Døtre H R Broch CFO S I Hellestad Stab 1 S Legernes Stab 2 P Syse Utfordringen vår er klar: Vi må styrke organisasjonen slik at vi vinner flere jobber. Vi fokuserer sterkere på koordinering av markedssatsing innen bygg og anlegg i vår nye struktur, og oppretter derfor en egen markedsfunksjon. Vi må endre organisasjonen slik at vi blir mer kostnadseffektive. Dette innebærer at flere tjenester sentraliseres enten på regionnivå, Skanska Norge-nivå eller nordisk nivå. Samtidig tilpasses støtteapparatet et noe lavere volum. Vi må utvikle organisasjonen slik at vi blir Ett Skanska. Våre ønskede kulturtrekk er åpenhet, ydmykhet og helhetstenkning. Disse er mer aktuelle enn noen sinne som en ledestjerne. Vi ser i dag et fortsatt potensiale i forhold til å bli Ett Skanska ett selskap som trekker i samme retning og jobber mot de samme målene. Følgende er gjort SPB inkl STE T Damås SEU G Svanevik Marked T J Hegna FU / Strategi Reg Oslo M Skallerud Reg Øst H T Gaarder Reg BVT T Mikkelsen Reg Agder R Nykvist Reg Nord R Pettersen Reg Midt-N O A Fuglem Reg Vest A Sande Reg Rogaland R Hognestad Reg F&M O By Reg B&I S Rød* Reg B&M G Sørebø E-Service S Myhre Asfalt M Rønnbo UCO B Larsen Acusto P Grøtte BC/Finans/Risk S I Hellestad Juridisk G Garred Økonomi A Bjørnsen Teknikk Konsulent T P Valeur HMS E Robertsen KS/SGVD H Schiager IT Innkjøp Kommunikasjon G Linge HR A Kendall 14 Ledelsen i selskapet har jobbet med denne utfordringen en lang stund allerede. I november gikk vi ut med informasjon om at vi må kutte i størrelsesorden 800 årsverk i Skanska Norge. Status per i dag er faktisk at vi har avviklet over 600 av disse årsverkene, og tilpasset produksjonskapasiteten og stabsaktiviteten et lavere volum. I tillegg har Ledergruppen sett på hvordan toppledelsen best bør organiseres og har gjort en vurdering av sammensetningen av Ledergruppen. I arbeidet med de forskjellige prosessene er store deler av organisasjonen blitt involvert. De har kunnet gi sine innspill, og disse bidragene har vært viktige i de diskusjonene som Ledergruppen har hatt rundt endringene. Mange beslutninger har vært vanskelige. Argumenter for og imot har blitt grundig drøftet. Prosessen har i midlertid vært meget god og vi tror vi har fått alle argumentene på bordet i dette arbeidet. I tillegg etablerer vi en strategifunksjon for å styrke det videre arbeidet med utviklingen av selskapet. Uavklart leder Tor Johs Hegna Fra stilling som konserndirektør til leder for ny Markedsenhet. Ny leder Arve Sande Regiondirektør for region Vest. Tidligere DK-sjef for bygg i Bergen. SIPN *Trond Hansen frem til 1.juli 2009 Ståle Rød Regiondirektør for Betong og Industri. Tidligere prosjektsjef for anlegg i Bergen. Forklaring til forkortelser: CFO = Konserndir. Økonomi og Finans SNP = Skanska Norge Prosjekter SPB = Spesialprosjekter Bygg STE = Skanska Tekniske Entrepriser AS FU = Forretningsutvikling F&M = Fjell og Masse B&I = Betong og Industri B&M = Bro og Marine BC = Business controllere Risk = Risikohåndtering HMS = Helse/Miljø/Sikkerhet KS = Kvalitetssikring SGVD = Slik Gjør Vi Det HR = Human Resources SIPN = Skanska Industrial Prod. Nordic 15

9 Vil være med på utfordringen Møt kvinnen som takket ja til stillingen som Skanska Boligs nye salgssjef i en svært tøff tid for boligmarkedet; Margrethe Kielland. Tekst: Meylin S. Loo Hva motiverte deg til å starte som salgssjef for Skanska Bolig? Jeg synes Skanska Bolig og Skanska RDN (Residential Development Nordic) skiller seg ut positivt med sitt sterke, langsiktige salgssfokus. Dermed er jeg overbevist om at dette er et spennende sted å være ikke minst nå i dagens utfordrende marked som uten tvil krever at vi gjør oss selv enda bedre. Ramstad Gård er blant boligprosjektene som kommer for salg. Prosjektet ligger ved Nesttun i Bergen og består av leiligheter i kombinasjon med rekkehus og kjedede eneboliger. Lysere tider for boligmarkedet Hva er ditt bidrag til Skanska Bolig? Som salgssjef ønsker jeg å bidra med å utvikle en kundeorientert salgsfunksjon slik at vi kan skape positive resultater. Jeg skal gjøre mitt beste for å legge til rette for gode prosesser og finne sterke virkemidler og verktøy for at vi skal komme i kontakt med så mange potensielle kunder som mulig gi dem en profesjonell og trygg kjøpsopplevelse og forhåpentligvis selge flere nye boliger. Hvilket inntrykk sitter sterkest etter én måned i selskapet? Det fascinerer meg at Skanska er en enorm kunnskapsbase. Det er ekspertise på så mange ulike områder det er inspirerende å se hvordan man jobber i team på tvers av avdelinger og regioner. 16 Etter en mørk høst med stadig nye avisoverskrifter om stans i nyboligsalget viser første kvartals salgsstall en langt lysere utvikling. Tekst: Meylin S. Loo Illustrasjon: Skanska Bolig Fjoråret var en mørk tid for boligbransjen. Statistikk fra Boligprodusentenes forening viste nærmest fullstendig stopp i nyboligsalget. I følge foreningen falt salget av nye boliger med omtrent 66 prosent i 4. kvartal 2008 sammenlignet samme periode i Hittil i år har Skanska Bolig solgt omtrent like mange boliger som i løpet av hele Vi ser at markedet i Norge starter å løsne merkbart. Rentenedgangene i Norge har vist store, positive konsekvenser og det ser ut til at det er i gang med å normaliseres, sier Niclas Wullt, EVP Sales & Marketing i RDN. Han er overbevist om at fremtidstroen blant folk er sterkt knyttet til renteutvikling og den aktuelle økonomiske tilstanden og at dette veier tyngre enn frykt for utviklingen i arbeidsmarkedet. Trenger gode forutsetninger Salgssjef i Skanska Bolig, Margrethe Kielland, ser optimistisk på fremtiden og tror salget vil holde seg stabilt slik det er nå eller gradvis øke i løpet av Deretter tror hun boligmarket vil være tilnærmet normalisert i løpet av Men skal vi lykkes som en konkurransedyktig aktør i fremtidens boligmarked trenger vi også de rette forutsetningene. Det innebærer blant annet reduserte byggekostnader. Da kan vi selge nye boligprosjekter med dagens markedspris som er redusert siden i fjor, mener Margrethe Kielland. Kommende prosjekter I dag har Skanska Bolig omtrent 20 boligprosjekter ute for salg, fordelt over fem regioner. Totalt omfatter dette i overkant av 80 boliger. En rekke prosjekter er under prosjektering og planlegging så de skal være klare for lansering når markedet løsner. Eksempler på kommende prosjekter er Ranheimsfjæra i Trondheim, Grannesbakken i Stavanger, Ramstad Gård i Bergen, Dvergsnestangen i Kristiansand og Helles Have i Oslo. Hva tror du om våre muligheter nå fremover? I den tøffe perioden vi er i nå vil kun de sterkeste aktørene overleve. Vi som har et langsiktig mål om å bli Nordens ledende boligutvikler har et enormt konkurransefortrinn. Som profesjonell aktør med solide finansielle muskler og stor kunnskapsplattform vil vi ha muligheten til å kapre markedsandeler og realisere alle prosjekter vi nå planlegger. 17

10 Lansering av LEED Tekst: Elisabeth Hersoug Foto: Annett Aamodt Skanskas mål er å være den ledende grønne prosjektutvikler og entreprenør. Vår globale virksomhet gir oss mulighet til å bygge kunnskap på tvers av landegrenser. Lanseringen av LEED-sertifiserte bygg er et eksempel på dette. I møte med våre kunder forsøker vi alltid å presentere grunner til å velge grønt. Dette gjør vi ved å ta grønne initiativ. Veiviserne til miljøriktig bygging Skanska lanserer nå det internasjonale miljøsertifiseringssystemet LEED i den nordiske byggvirksomheten. Dette betyr at Skanska blir først i Norden med å tilby sine kunder miljøsertifiserte bygg og næringsprosjekter i henhold til LEED-standarden. - Etterspørselen etter miljøklassifiserte og energieffektive bygninger øker. Denne trenden tror vi vil forsterkes i takt med at markedet snur. Da kommer vi til å være klare, sier Johan Karlström, konsernsjef i Skanska AB. LEED er et av verdens ledende system for miljøsertifisering av bygg. Skanska har også gjennomført sju prosjekter i Norden som er klassifisert i henhold til den europeiske EU GreenBuilding standarden for energieffektivisering av bygg. LEED kan anvendes parallelt med EU Green Building-klassifisering. - Når vi nå implementerer LEED-sertifisering også i vår nordiske virksomhet, betyr det at vi kan dele kunnskap og erfaring på tvers i selskapet, i stedet for å finne opp hjulet på nytt. Vi tror dette systemet kan brukes globalt, vi slipper å bruke tid på å utvikle noe nytt, og vi kobler også denne regionen opp mot et internasjonalt nettverk som er i rask utvikling, sier Petter Eiken, konserndirektør i Skanska AB. I løpet av de neste månedene vil ca 100 nordiske Skanska-ansatte gjennomgå opplæring i LEED og ca 30 av disse utdannes til å bli LEED akkreditert (LEED AP). - Vår LEED satsing er en viktig del av arbeidet mot vår visjon om å være den ledende aktøren innen miljøriktig bygging og prosjektutvikling, og vi har en ambisjon om at de første norske LEED-prosjektene er sertifisert eller i produksjon i løpet av året, sier Geir M. Aarstad, administrerende direktør i Skanska Norge AS. Pioneren: Thomas Willumstad var den første i Norge med LEED akkreditering. Nå har han fått følge av ni norske kolleger i Skanska. 71 Tekst og foto: Arnt Olav Hønsvik I dag er det ti personer som er LEED akkrediterte i Norge. Alle disse er ansatt i Skanska. Den som var først ute i Norge med en slik akkreditering var prosjektleder i Spesialprosjekter Bygg, Thomas Willumstad. Han har vist vei i Skanskas satsing på miljøriktig bygging i Norge, og nå har flere kommet etter. Thomas gjennomførte opplæringen og tok eksamen i Seattle i Han ble tipset av kolleger i USA, som mente han ville dra nytte av dette når han skulle tilbake til Norge. Og det gjorde han. Ut fra min erfaring mener jeg vi har valgt et godt system for miljøsertifisering, som er spesielt utbredt i USA, men som jeg tror også vil slå an i Norge. Vi gjør veldig mye av det LEED krever allerede, men her settes det i system, sier Willumstad. LEED utdanningen har gjort Willumstad i stand til å følge opp miljøløsninger gjennom alle prosjektfaser. Utdanningen har gitt meg kunnskap om systemet og innsikt i kravene LEED stilte, som for eksempel til dokumentasjon i forhold til miljø. Jeg mener det er viktig at LEED akkrediterte personer kommer inn i tidligfase i prosjekter, slik at kravene kan prosjekteres inn fra starten av, sier Willumstad som ikke lenger er den eneste i Norge med denne akkrediteringen. I slutten av mars ble ytterligere ni norske Skanska-ansatte smykket med tittelen LEED AP (accredited professional). Disse er: Inger Andresen (miljøavdelingen), Elisabeth Hersoug (Global trainee), Bjørn Wachenfeldt (SNP), Ketil Tellevik (STE), Yngve Jacobsen (Region Oslo), Birgitte Molstad (Skanska Xchange), Ingebjørg Eldevik (Region BVT), Kent-Eirik Gerhardsen (Region Nord) og Lars Lund Mathisen (Skanska Bolig). LEED på Med lanseringen fulgte et introduksjonsseminar i Oslo 12. og 13. februar. Totalt var 49 personer til stede da Dan Haas og Courtney Lorenz fra Skanska USA Building ga en god innføring i tankegangen bak LEED samt en gjennomgang av de enkelte kapitlene under LEED. På deltakerlisten var representanter fra konsernledelsen i Skanska Norge, prosjekteringsledere fra forskjellige regioner, representanter for miljøavdelingen og ellers andre interesserte både fra Skanska Norge og de andre nordiske virksomhetene. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et internasjonalt system for design, bygging og sertifisering av miljøriktige bygg. Til forskjell fra andre sertifiseringssystemer som for eksempel Svanen, omfatter LEED sertifiseringen alle delene av miljøriktig bygging, ikke bare fokus på energi. Bygg blir LEED sertifisert etter blant annet disse kriteriene: Energieffektivisering Avfallshåndtering Innendørsklima Byggets plassering Ressursbruk Materialvalg Gjennom å oppfylle de kravene LEED stiller og kunne dokumentere disse, kan bygninger oppnå et LEED sertifikat for Grønne Bygg. Dette sertifikatet kan oppnås på tre nivåer: LEED Platinum, LEED Gull og LEED Sølv, etter hvor mange poeng bygget har oppnådd i de nevnte kategoriene. Rehabiliteringsprosjekter kan også sertifiseres. Sertifiseringen gjennomføres og verifiseres av en nøytral tredjepart; den amerikanske miljøorganisasjonen United States Green Building Council (USGBC). Personer som er LEED akkrediterte er ansvarlige for å lede og gi råd i forbindelse med miljøriktig bygging. Disse personene har gjennomført LEED utdanning og blitt akkreditert av Green Building Certification Institute i USA. Dette er en uavhengig organisasjon med ansvar for å administrere og overvåke prosessen. 19

11 Videokonferanse en suksess Videokonferanseutstyr i Skanska Norge Regiondirektør Hans Thomas Gaarder er en ivrig bruker av videokonferanseutstyret, noe som bidrar til vesentlig lavere reisekostnader og mer effektive arbeidsdager. Her fra et møte med Region Øst, representert ved Anders Prestnes Stusdal og Sverre Morken. Tekst: Rune Stene Foto: Arnt Olav Hønsvik Like før jul ble det anskaffet og montert 12 nye videokonferanseenheter rundt om på ulike Skanska kontorer i Norge. Hovedargumentene for anskaffelsen er reduserte reisekostnader og mindre miljøbelastning. Utstyret er blitt godt mottatt og bruken har vært stor. Hver dag blir det gjennomført videosamtaler mellom Skanskas kontorer, både i Norge og i utlandet. I februar valgte også Vassbakk & Stol å investere i slikt utstyr. Bedret kommunikasjon Det blir daglig holdt interne møter som med fordel kan gjennomføres ved bruk av videokonferanseutstyr. Rapporteringsmøter, regionalstyremøter, ORA-gjennomganger, kalkylegjennomganger, tilbudsgjennomganger, resultatsikringsmøter, arbeidsmøter, intern opplæring og AMU-møter er noen eksempler på møter som raskt og effektivt kan gjennomføres elektronisk med lyd og bilde. På denne måten begrenses reiseaktiviteten. I første omgang har man valgt å installere videokonferanse ved de største kontorene. Etter hvert som man gjør seg erfaringer rundt bruksområder og muligheter, vil man se nærmere på om det skal anskaffes enklere løsninger på større prosjekter, noe som vil øke mulighetene for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. Besparelser Om man tar utgangspunkt i at annenhver videokonferanse erstatter en flyreise, kan man enkelt se for seg at bruken vil gi både økonomiske og miljømessige besparelser. I tillegg til reduserte reisekostnader frigjøres mye tid som kan benyttes til beste for bedrift og familie. Regiondirektør Hans Thomas Gaarder fremhever mer effektive arbeidsdager og mindre tid på vinterglatte veier, som gode argumenter for bruk av videokonferanse. - I region Øst har vi ukentlige avklarings- og oppdateringsmøter mellom distriktskontorene. Månedlige ledermøter blir også gjort pr videokonferanse. For oss har dette utstyret redusert reisekostnadene betraktelig og samtidig gitt oss mer effektive arbeidsdager, sier Gaarder. Bruk av utstyret Ved hvert kontor er det utpekt en lokal brukerkontakt som har fått grundig opplæring. Brukerkontakten hjelper til med lokal støtte. Utstyret er brukervennlig, men det er likevel viktig at man i starten tar seg tid til å lære å bruke utstyret. Implementering av videokonferanse som kommunikasjonsutstyr har fungert veldig bra takket være entusiastiske kollegaer og behjelpelige brukerkontakter, sier konserndirektør Tor Johs Hegna som selv ikke har reist med fly (i jobbsammenheng) så langt i år. Som følge av den nye IT strukturen er det initiert et videokonferansesamarbeid med Skanska Sverige. Dette vil om en stund gi oss flere funksjoner og muligheter, som for eksempel ekstern oppkobling og flerpartskonferanse (>4). Ønsker du å gjennomføre møter pr video tar du kontakt med din lokale brukerkontakt, som vil hjelpe deg med gode råd. 10. februar ca klokken omkom John Terje Blakstad på byggeplassen Østensbulia i Arendal. John Terje ble 48 år. Han etterlater seg samboer og to barn. John Terje begynte i Skanska 18. april Han arbeidet for det meste på boligprosjekter og fikk gjennom de 15 årene i Skanska mange gode venner og kolleger. John Terje var en utadvendt og sprudlende person som alltid var midtpunktet blant sine arbeidskolleger. John Terje utstrålte en Læring etter hendelse: Av granskingen av ulykken har det kommet frem noen elementer som vi må ta læring av. Disse ble gjennomgått under markeringen etter ulykken, som ble gjennomført på alle prosjekter i Skanska. aura av omsorg, lojalitet og stolthet over sine kollegaer, sitt arbeid og selskapet han arbeidet for. - I sitt arbeid var han en propell og det oste alltid kvalitet og respekt av det han gjorde. Han var ansatt som tømrer, men han løste alle arbeidsoppgaver han ble satt til, uansett fag, med iver og glød. Han hadde gjennom den siste tiden oppgaven som verneombud og bas, noe han engasjerte seg sterkt i. Han var svært opptatt av å legge forholdene til rette for sine arbeidskamerater. I tillegg til familien var hans store lidenskap travhester og han var ofte å se langs veien med hest og sulky. John Terjes blide og sprudlende humør vil bli savnet blant oss i DK-Arendal, forteller Finn Ljøsne, DK-sjef i Arendal, og våre tanker går til John Terjes familie, Ulykken skjedde i forbindelse med lossing av en lastebil som skulle levere materialer til byggeplassen. John Terje skulle anvise hvor materialene skulle plasseres. Noe gikk imidlertid galt under 1. Ved lasting, avsikring og lossing av last er det en faresone, både rundt bilen, i løftesonen og der lasten plasseres, som må sikres slik at ingen oppholder seg i området der last kan falle ned. 2. Ved varemottak må en etablere nødvendig kommunikasjon og samarbeid med transportøren for å sikre området hvor lossingen skal foregå. lossingen. Da ulykken skjedde sto John Terje tett ved lastebilen, og en pakke med trematerialer falt direkte over ham, slik at han ble slått bevisstløs. Til tross for at det ble startet gjenoppliving med en gang, og redningspersonalet var på stedet kort tid etter, sto livet ikke til å redde. Medvirkende til at materialpakken falt kan ha vært måten materialene var lastet på, mulige forskyvninger under transport og fordi snøen hadde gjort plasten rundt materialene glatt (det snødde i Kristiansand da lastebilen ble lastet opp), kombinert med at lastebilen var parkert i en svak sideveis helning. - Det som ikke skulle skje, det skjedde. Det er en ufattelig tragisk hendelse, og mine tanker går først og fremst til familien til John Terje, og til hans venner og kolleger. Ord blir fattige i en slik stund, men ulykken minner oss om hvor utsatt vår virksomhet er. Det beste vi kan gjøre er å sørge for at dette ikke skjer igjen, sier Geir M. Aarstad. Vi arbeider videre med våre byggvareleverandører for å sikre en omforent og sikker arbeidspraksis ved varelevering. Også vår prosedyre for bestilling, mottak og lagring av byggevarer vil bli oppdatert. Videre omtales den avdekkede risikoen og sikkerhetsbarrierer i introduksjon for nye arbeidstakere på prosjekt og vil være tema i oppstartsmøter med underentreprenører

12 Skanska.no - norges tredje beste nettsted er tildelt tredjeplassen i konkurransen Årets nettsted Prisen er en av flere kommunikasjonspriser som hvert år deles ut i regi av Kommunikasjonsforeningen og Dataforeningen. - Kåringen anses å være den mest prestisjetunge i bransjen, så dette er veldig moro, sier Country Web Manager, Hanne Hafver Rønjum. Gjennom nettstedet sitt viser Skanska at det ikke bare er boliger, bygg og anlegg de kan utforme. Skanska har bygget et nettsted med en form, funksjon og arkitektur som greier å presentere Skanskas tjenester og prosjekter på en tillitvekkende og spennende måte, og var med å kjempe om seieren helt frem til målstreken. Nettstedet viser tydelig hvilke målgrupper det henvender seg til, og det er spesielt måten man presenterer innholdet på gjennom gode tekster og flotte illustrasjoner som imponerer juryen. I kombinasjon med et tiltalende og tillitvekkende design selger dette Skanska sine prosjekter og tjenester på en effektiv måte, heter det i juryens begrunnelse. Nettstedene i konkurransen blir evaluert ut fra ni kriterier. Skanska får toppkarakter på tekst og kommunikasjon, målgruppefokus og design og konsept. - Vi har hatt en betydelig satsning på web det siste året, og disse punktene er svært viktige i Skanskas webstrategi. Den høye plasseringen i konkurransen vitner om at vi lykkes, sier Rønjum. Fortsatt rom for forbedring - Nettstedet har likevel noen forbedringspotensialer. Vi scorer ganske lavt på tilgjengelighet. Nettstedet er per i dag ikke tilpasset nye medier, som foreksempel mobiltelefon. Det er heller ikke tilrettelagt for brukere med spesielle behov som folk med lesevansker. Mellom 15 og 25 prosent av Norges befolkning tilhører nevnte gruppe, så her har vi en jobb å gjøre. Juryen bemerker også at integreringen med boligsiden burde vært bedre. Innovasjon Norge og vant konkurransen i år. og kom på henholdsvis andre, fjerde og femteplass. Nesten best: Country Web Manager Hanne Hafver Rønjum er strålende fornøyd med 3. plassen i kåringen Årets nettsted. kjempet lenge om førsteplassen. Feiringer: 50 år 01/4 Øystein Mo 04/4 Bjørn Erling Lingaas Larsen 16/4 Dagur Sveinbjørnsson 16/4 Ovald R/ Johansen 16/4 Egil Gunnar Mathisen 19/4 Jan Gunnar Brekke 19/4 Hans-Erik Andersen 20/4 Tormod Stigen 28/4 Vidar Danielsen 30/4 Tore Buan 30/4 Anne Mette Moløkken 02/5 Runar Nykvist 06/5 Jan Terje Eikrem 06/5 Jan Viken 08/5 Dag Dalen 10/5 Stig Eirik Eriksen 11/5 Øyvind Korsrud 15/5 Bernt Harald Heiskel 24/5 Bent-Arne Sørensen 31/5 Magne Arvid Bjørnvolden 01/6 Tor Rasmussen 05/6 Are Eliassen 07/6 Tor Glomvik 10/6 Alf Ragnar Hansen 13/6 Johnny Ivarjord 15/6 Jørn-Yngve Ommedal 15/6 Geir Ivar Isaksen 18/6 Steinar Fretheim 23/6 Vidar Andersen 24/6 Bjørn Laxaa 26/6 Rune Lensberg 30/6 Jan Martin Rømo 60 år 01/4 Ole Andres Andresen 05/4 Syvert Raustøl 08/4 Kjell Roar Hansen 12/4 Jostein Johnsen 16/4 Rein Hompland 21/4 Vidar Dalshagen 21/4 Frøyne Jørgensen 29/4 Tore Bentsen 02/5 Finn Karlsen 02/5 Johannes Åmot 06/5 Svein Arne Venberget 12/5 Jan Urbanski 20/5 Bjørn Skjellerudsveen 22/5 Johnny Sten-Inge Persson 23/5 Jostein Opskar 26/5 Kjell Arne Halvorsen 01/6 Trond Å Lindh 04/6 Kjell Tore Berg 09/6 Helge Ludvig Nordvang 09/6 Bjørnar Audun Sørbotten 10/6 Tor Tronsgård 12/6 Arnt Einar Bråten 12/6 Signar Pedersen 14/6 Knut Magne Olsen Ravi og Knut: Med Skanskas gravemaskin på brystet harselerte Knut Nærum og hans sidekamerat Ravi, med siste ukes nyheter. For de som måtte lure fikk Knut Nærum tilsendt T-skjorten fra kommunikasjonsavdelingen. Gjør som Knut Nærum Kjøp klærne dine i Skanskas profilbutikk Det var mange som kjente igjen den oransje gravemaskinen i Nytt på Nytt, 13. februar. Foran 1,4 millioner seere satt Knut Nærum og viste hvor tøffe Skanskas profilklær er. T-skjorten med gravemaskintrykket har blitt en populær artikkel som mange har kommentert. Gjennom profilbutikken kan du skaffe deg denne og mange andre profilartikler, som kan brukes med stolthet. Det har også kommet noen nye artikler. Eksempel på nyheter er krus, miljøpenn (laget av mais), termokopp, USB Memory stick samt en ny, røff allværsjakke. Eksempler på nye artikler i Profilbutikken: Oversikt over produkter i profilbutikken For Skanska-ansatte belastes privatkjøp ved trekk i lønn (oppgi ID-nr). For de som ikke har tilgang til intranettet, kan bestilling skje ved å ringe tlf (ekstern leverandør). Privatkjøp leveres fraktfritt og uten gebyr. Firmakjøp tillegges frakt pr. forsendelse/bestilling. Alle priser er eksklusive MVA, og ev. bytting/retur av vare må skje innen 30 dager. Miljø-penn, laget av mais (100 stk.) kr. 500,- T-skjorter m/ gravemaskin Barne-, Dame- og Herremodell (små størrelser) kr. 59,- Krus (6 stk i pakken) kr. 174,- Termokopp kr. 115,- Allværs-jakker (Nimbus) Dameog Herre-modell (normale størrelser) kr. 1099,- USB memory stick kr. 75,

13 Puslespillfabrikken i Forsand Jernbinder Oddmund Frafjord i full gang med produksjon av element til kaia ved det nye konserthuset i Stavanger. Snart starter produksjon til elementbroa i Ryfylke. Fv611 - Ny bro og vei Finnøy kommune: 24 Totalentreprise, på 96 mill. Ferdigstillelse mars Prosjektet omfatter ny vei på til sammen 3,2 km, bredde 6 meter. Broen er ca 254 meter og skal bygges mellom to sjøfyllinger, som utføres i en annen kontrakt. Fundamentering med betongsøyler på fjell i de seks midtre aksene og på stålrørspæler i fire akser i fyllingen på begge sider. Fremgangsmåte prefabrikkert bro: Grunnen sprenges ut og planeres. Deretter settes det ned klosseelementer på bunnen. Så settes det ned pilarer på klossene, hjulpet av et guidesystem i stål. Pilarene boltes deretter fast gjennom klosselementet og ned i fjellgrunen. Det understøpes mellom klosseelement og søyle med bruk av dykkere. På det dypeste vil pilarene ligge 25 meter under vann, mens 2-3 meter vil være over vannflaten. Så monteres 8-9 meter høye søyler på toppen av pilarene, også det gjøres med et guidesystem og understøp. Boltene blir gyset. Spennvidde mellom søylene er ca 29 meter. Så legges broelementene på cirka 400 tonn på toppen. Alle elementene blir produsert på Skanskas industriområde i Forsand. Prefab ved vannkanten: Skanskagjengen i Forsand produserer betongelement på harde livet. Her er 19 av cirka 25 som vil holde til på området: Fra venstre: Øyvind Gjøse, Torbjørn Kommedal, Oddvar Bjerkreim, Kjell Idsø, Arve Siem, Reidar Førland (foran), Paul Spørkel, Raymond Blix, Ivar Nygård, Oddmund Frafjord (foran), Alf H. Kleven, Svein A. Larsen, Odd Kjetil Roth (foran). Skanska monterer i disse dager prefabrikkerte betongelementer til kaia ved det nye konserthuset i Stavanger. Og om kort tid startes også produksjon av elementer til en 254 meter lang bro, som nesten utelukkende er et puslespill av store prefabrikkerte betongelementer. Alt produseres på Skanskas eget industriområde i Forsand, ytterst i Lysefjorden. Tar sjøveien I løpet av 2008 kjøpte Skanska opp 18 mål av Myra industriområde i Forsand, med formål å produsere store betongelementer som fraktes sjøveien. Frakt med kranfartøy gir fleksibilitet i forhold til å produsere større element enn om frakten foregår på land. Hvert element som produseres i Forsand er opp mot 400 tonn. Dette gir muligheter. Skanska har produsert kaielementer siden 1987 på Lervik kai i Stavanger og fra 1996 i Jåttåvågen. Jåttåvågen skal nå utbygges med boliger og næringsbygg, og Skanskas virksomhet måtte flyttes. Valget falt på Myra industripark, der det allerede var et opparbeidet industriområde. Skanska har etablert et rigg- og produksjonsområde på Myra. Dette innebærer blant annet bygging av en 80 meter lang kai og montering av kranbane. Ferdig til VM I dag produserer til sammen 25 ansatte elementer like ved kaikanten for enkel pålossing, men det er planlagt en sliskebane som vil gjøre at større deler av industriområdet kan utnyttes til produksjon. Prefabben på Forsand er en del av region Bro og Marine, og skal fungere som et nonprofit prosjekt overfor byggeprosjektene. Det vil si at det ikke legges påslag på tjenestene. Dette blir lagt på i prosjektene. Frem til mai skal det produseres cirka 13 elementer til den nye kaia ved konserthuset i Stavanger. De har nemlig en litt spesiell delfrist som skal rekkes. Den 15. juni arrangeres sandvolleyball-vm i Stavanger, og hele området rundt konserthuset blir gjort om til sandvolleybaner på rekke og rad langs havnen. De sier dette arrangementet blir større enn fotball-vm, men det tror jeg ikke helt på. Men det er stort og vi må være ferdig slik at cruisebåtene får legge til kaia, sier prosjektsjef i Forsand, Odd Inge Lunde. Spennende broprosjekt neste Det neste prosjektet det skal produseres betongelement til er et spennende broprosjekt i Finnøy kommune. Det skal bygges bro mellom Tjul og Nord- Talgje i Finnøy kommune. Bortsett fra landkarene, skal hele den 254 meter Elementene blir fraktet med kranfartøy, noe som gjør at forskalingssnekker Torbjørn Kommedal og de andre kan produsere større element enn om de hadde blitt fraktet på land. lange broen prefabrikkeres på Skanskas område i Forsand, og hvert element vil veie opp mot 400 tonn. Conlift som vi bruker til frakt og montering har en kapasitet på 400 tonn, og vi lager elementene som veier opp mot dette for å utnytte båtens kapasitet til fulle. I tillegg passet det også godt i dette prosjektet i forhold til vekt og dimensjoner, sier Lunde. Presisjonsarbeid Broen vil bestå av til sammen 29 elementer som lappes sammen. Dette blir en presisjonsjobb som ikke mange andre greier å gjennomføre. Løsningen med prefabrikkering prosjekteres også av Skanska med Statens Vegvesen som kontrollinstans. Jeg vil ikke si at andre ikke kan gjøre det på denne måten, men det er i hvert fall svært få. Elementene vil bli montert helt ned til 25 meter under vann, og dette krever stor presisjon og god planlegging. Det er svært sjelden at en bro bygges på denne måten, mener prosjektsjefen. Tekst og foto: Arnt Olav Hønsvik 25

14 Nye oppdrag Relasjon. Her finner du de fleste nye oppdrag (over 5 mill. kroner) som Skanska har fått siden siste nummer av Redaksjonen v/sissel L. Carlsen tar gjerne imot informasjon og bilder fra nye prosjekter. Gauldal skole og kultursenter Treningssenter ved Haakonsvern Orlogsstasjon Skanska vant en åpen prosjektkonkurranse utlyst i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Midtre Gauldal kommune, og har i samspill med oppdragsgiverne utviklet det nye bygget som vil romme Støren ungdomsskole, Gauldal videregående skole og et moderne kultursenter. Samlokalisering av de to skolene vil gi Midtre Gauldal kommune et senter for læring, hvor om lag 550 elever vil samles. Kultursenteret vil inneholde bibliotek, konsertsal med plass til 350 personer i amfi, kinosal, kulturskole og voksenopplæring. Nybygget, med et areal på ca m 2, oppføres i tilknytning til Størenhallen. Byggene går i hovedsak over to plan. De eksisterende skolene rives. Det legges vekt på energisparende løsninger for prosjektet som helhet. Kontraktssum ca 181 mill kroner og nybygget beregnes ferdigstilt til 1. august Prosjektleder Rune Haugen, anleggsleder Jan Storsve og prosjekteringsleder Inge Nørstebø. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Skanska Tekniske Entrepriser, som er total underentreprenør for de tekniske fagene. - Vi spurte DK-sjef Frode Berg hva som pr i dag så ut til å bli den største utfordringen: - Her blir utfordringen relativt kort byggetid og mange brukergrupper som skal medvirke og ta beslutninger til rett tid. Bygget skal tilfredsstille energimål og det ligger en liten utfordring i selve utførelsen av kultursal og kino. Og sist, men ikke minst, den store interessen i nærmiljøet, sier Frode Berg. Skanska, Region Vest har inngått kontrakt med Forsvarsbygg om bygging av et militært treningsanlegg til en verdi av ca 200 mill kroner. Kontrakten innbefatter et nybygg på ca 9500 m 2 som inneholder svømme- og livredningsbasseng, idrettshall, nærkamprom, styrketreningsrom, klatrevegg, spinningsal, rom for skadeforebygging/restitusjon samt kontorer. Bygningen er lokalisert med nærhet til sjøen og militære aktiviteter. Kontrakten omfatter også etablering av et utendørsanlegg på ca m 2 med bl.a. fotball-/løpebane, sandvolleyball, hinderbane, klatretårn og nytt bryggeanlegg. Prosjektet starter i april 2009 og er beregnet ferdigstilt i desember Vi ba prosjektsjef Kjell-Roar Nordvik si noe om hva som pr i dag ser ut til å bli den største utfordringen: - Den største utfordringen ved prosjektet blir betongarbeider hva gjelder støping av vanntett kjeller på ca kote minus 1,7, samt 13 meter høye vegger i svømmehall med synlig betongoverflate og særlige overflatekrav. Det er også en stor andel komplekse tekniske fag. Badeanlegg og våtrom er alltid krevende og her stiller man med en stor porsjon ydmykhet! Søker å løse dette med et bredt og tverrfaglig sammensatt prosjektteam, god erfaringsinnhenting og forberedelser med nitid og god planlegging og selvfølgelig løpende avstemming og kvalitetssikring under utførelsen, avsluttet Kjell-Roar Nordvik. 26 Hamarøy Sentralskole Prosjektet omfatter full renovering/ombygging av Hamarøy Sentralskole. Ny Skole blir på ti klassetrinn med plass til 120 elever, SFO samt tilhørende administrasjon. Areal ca 2000 m 2 BTA. Utføres i hovedentreprise for Hamarøy kommune. Kontraktssum ca 25 mill og bygget ferdigstilles i desember Anleggsleder Kim Vegard Martinsen. Follebu skole, Follebu For Gausdal kommune bygger Skanska i totalentreprise, Follebu skole. Dette er en skole med plass til 220 elever i trinnene 1-7. I tillegg til elevrom inneholder skolen også kantine, bibliotek, gymsal og garderober. Totalt areal ca 3000 m 2. Kontraktssum ca 51 mill, og bygget er beregnet ferdigstilt i desember Prosjektleder Ståle Rorgemoen og driftsleder Tore Martin Linn. APL 4, Arendal For APL skal det i totalentreprise bygges et kontor- og parkeringsbygg i gammel sørlandsstil i plasstøpt betong. Totalt areal ca 1800 m 2. Kontraktssum ca 15 mill. Ferdigstilles i desember Anleggsleder Ottar Haugmoen. Slagen barnehage, Tønsberg For Tønsberg Kommunale Eiendom KF bygges i hovedentreprise en ti-avdelings barnehage. Totalt ca 1500 m 2. Barnehagen skal drives etter en modell for avdelingsfri barnehage med plass til 180 barn. Det skal også opparbeides ca 39 parkeringsplasser og etableres støyskjerm mot nabobebyggelse i sør. Bygget får trinnfri adkomst og er tilrettelagt for funksjonshemmede både inne og ute. Kontraktssum ca 17,6 mill og ferdigstilles i des Anleggsleder Jørn Johannessen. Byggmakker, Sortland Skanska utfører i totalentreprise, utvidelse av eksisterende butikk og lager for Vesterålsgata 134 AS. Areal ca 1500 m 2. Kontraktssum ca 14,8 mill og bygget skal ferdigstilles i november Anleggsleder Alexander Jakobsen. Rige Næringspark, Farsund I totalentreprise for Rige Næringspark AS, skal et settes opp nytt kontor- og forretningsbygg i fire etasjer med parkeringskjeller. Totalt areal ca 8300 m 2. Kontraktssum ca 92,5 mill og byggeperiode fra oktober 2008 til februar Anleggsleder Roy Quale. Tjuvholmen bro 3, Oslo havn Tjuvholmen Bro 3 spenner mellom Odden og Holmen, og skal binde sammen gang- og kjøretrafikk. Det er en betongbro i tre spenn på totalt 40 meter som skal utføres i totalentreprise for en kontraktssum på ca 17 mill. Ferdigstilles i oktober Anleggsleder John Harveland Sædal skole, Indre Sædal Skanska bygger i hovedentreprise ny barneskole og flerbrukshall i Indre Sædal. Byggherre Bergen kommune. Skolen er over tre plan og har plass til ca 400 elever. Hovedentreprisen består av grunn-, betong- og bygningsmessige arbeider, herunder alle arkitektfag. Totalt areal ca 5500 m 2. Kontraktssum ca 73 mill og byggetiden er 18 mnd. Anleggsleder Carina Schrøder Fv 611, Ny bro og vei For Statens vegvesen Vest utfører Skanska i totalentreprise, ny vei og nytt brosamband mellom øyene Kyrkjøy, Tjul og Nord-Talgje i Finnøy kommune. Prosjektet omfatter ca 3,2 km vei med bredde 6m samt sprenging gjennom skjæringer og masseutskifting i myr- og jordområder. 260 meter bro bygges mellom to sjøfyllinger, som utføres i egen kontrakt. Kontraktssum ca 96 mill og beregnet ferdigstilt i mars Prosjektleder Kjell-Harald Fjellstad. (se egen omtale side ) NAV pensjon, Porsgrunn Rehabilitering av et eldre bygg fra 70-tallet til nytt kontorbygg for Entra Eiendom som skal huse NAV pensjon. Totalt areal ca 2500 m 2. Bygget er strippet innvendig og bygges opp fra bunn av, herunder isolering av alle yttervegger. Det settes inn nye vinduer, ny større heissjakt, dører, gulv, systemvegger og himlinger. Nytt ventilasjonsrom etableres på tak og all gammelt EL og rør rives og bygges nytt. Kontraktssum ca 9,5 mill og beregnet ferdigstilt i nov Anleggsleder Steinar Dale. NAV Moss Total rehabilitering av kontorbygg i tre etasjer til bruk for NAV i Moss. Mye innvendige arbeider, totalt areal ca 3300 m 2 BTA. Utføres i hovedentreprise for MK Eiendom. Beregnet ferdigstilt i august Kontraktssum ca 11 mill. Anleggsleder Thomas Wenberg. Ågotnes skole, Bergen Skanska skal i hovedentreprise bygge ny ungdomsskole etter konseptet «universell utforming» for Fjell kommune. Areal ca 4850 m 2 fordelt på to plan med 2 stk tekniske rom som en tredje etasje. Skolen vil bestå av tre klassetrinn med ca 480 elever Kontraktssum ca 28 mill og beregnet ferdigstilt i juli Prosjektleder Svein O. Lavik. Langøyåsen barnehage, Kråkerøy For Fredrikstad kommune skal Skanska i total-entreprise bygge en barnehage i en etasje med fem avdelinger. Totalt ca 1170 m 2. Bygningen utføres i tradisjonelt treverk, og er formet som et spørsmålstegn. Kontraktssum ca 11 mill og beregnet ferdigstilt i desember Anleggsleder Raymond Iversen. Vardø skole Rødskolen, fase 1 Det skal utføres bygningsmessige arbeider ved ombygging og utvidelse av «Rødskolen» for Vardø kommune. Bygget er i tre etasjer + loft samt mellombygg med heis på ca 210 m 2. Totalt areal ca 2100 m 2. Eksisterende bygninger ligger i Skolegata 1 i sentrum av Vardø. Dette er en delentreprise fase 1 med byggetid fra februar til august Kontraktssum ca17,5 mill. Anleggsleder Rolf Harald Olsen. Dølemo skole, Åmli For Åmli kommune skal Skanska i totalentreprise oppføre ny skole og barnehage. Bygningen består av en skoledel og en barnehagedel og bygges som en tradisjonell trekonstruksjon på 530 m 2. Tomta skal opparbeides med parkeringsplasser og utomhusarealer. Kontraktssum ca 7,6 mill med en byggetid på 9 måneder. Prosjektleder Roald Rasmussen. 27

15 RELASJON Returadresse: Skanska Norge AS P.b Sentrum 0107 Oslo Skanskas mål er å være den ledende grønne prosjektutvikler og entreprenør. Vår globale virksomhet gir oss mulighet til å bygge kunnskap på tvers av landegrenser. Lanseringen av LEED-sertifiserte bygg er et eksempel på dette. Du kan lese mer om LEED og Skanskas grønne initiativ på side 18 og 19 samt på våre nettsider 28

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2

Model number: X0020502 2546 /// 16248624682 XOOF TYPE 2 Model number: X0020502 2546 16248624682 XOOF TYPE 2 Hardt arbeid, rettferdighet og gode produkter var Art Parkers oppskrift på suksess. Det er snart 100 år siden han grunnla det som nå er et av verdens

Detaljer

Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden. Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon

Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden. Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon Skanska Bolig En del av Skanska Boligutvikling Norden Trygghet og verdiskapning gjennom samarbeid og innovasjon Hvem er vi? Skanska Bolig AS er en del av Skanska AB et av verdens ledende entreprenør- og

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09

ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & KJÆRLIGHET. En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder. Foto: Christin Olsen - DMpro - 09 ASYLSØKERS HVERDAG I FREDRIKSTAD TRO HÅP & K KJÆRLIGHET En fortelling om asylsøkerens hverdag i tekst og bilder Veumallen - Norsk Folkehjelp Veumallen - Norsk Folkehjelp Foto: Trond Thorvaldsen Foto: Erik

Detaljer

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg

Acusto er en ledende leverandør. av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Acusto er en ledende leverandør av bygginnredning til offentlige og private næringsbygg Miljø Vi planlegger fremtidens bygg Resultatet er miljøvennlige og effektive bygginnredninger i alle typer bygg.

Detaljer

Mal for vurderingsbidrag

Mal for vurderingsbidrag Mal for vurderingsbidrag Fag: Norsk Tema: Skrive søknad. Trinn: 7 Tidsramme: 3 skoletimer+ lekser. ----------------------------------------------------------------------------- Undervisningsplanlegging

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Skanska tanker Tor Johs Hegna 3. Mars 2009

Skanska tanker Tor Johs Hegna 3. Mars 2009 Miljøklassifisering av bygg Skanska tanker Tor Johs Hegna 3. Mars 2009 1 Skanska's visjon: Vi skal være ledende innen miljøriktig prosjektutvikling og bygging 2 Et av verdens ledende entreprenørselskaper

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal

Ellen Vahr. Drømmekraft. En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer. Gyldendal Ellen Vahr Drømmekraft En bok om å følge hjertet, leve sant og lykkes med drømmer Gyldendal Til Thea Marie og Kristen Innledning Trust in dreams, for in them is hidden the gate to eternity. Profeten Kahlil

Detaljer

Sammen bygger vi Svevia.

Sammen bygger vi Svevia. Sammen bygger vi Svevia. For deg som jobber på oppdrag fra oss i Svevia. Hvor vil Svevia? 2 Bli med oss på veien. Dette heftet er ment for deg som jobber sammen oss i Svevia. Du kan være en tilfeldig leverandør,

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Åfjord Næringsforening

Åfjord Næringsforening Åfjord Næringsforening nytt fra næringsliv i Åfjord Plansmia er i gang! Åfjord Næringsforening Telefon: 72 53 15 00 Fax: 72 53 15 01 Web: E-post: Adresse: www.aanf.no post@aanf.no Næringstorget, 7170 Åfjord

Detaljer

Kirkevollprofeten. Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016

Kirkevollprofeten. Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016 Kirkevollprofeten Humanitæraksjonen på Kirkevoll skole 21.4.2016 Nå er tiden for den årlige humanitæraksjonen på Kirkevoll Skole. Dette er det 8. året på rad at Kirkevoll har dette arrangement, og vi har

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER

PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER PERSPEKTIV 2012 HVA ER KRITISK FOR LINK ARKITEKTUR? BRANSJEFORENINGEN LYTTER Frokostseminar i Arkitektbedriftene 03.03.11. - Foredrag v/siri Legernes, adm dir LINK arkitektur as 16 kontor i Norden, 270

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Klar for miljøansvar i praksis?

Klar for miljøansvar i praksis? Klar for miljøansvar i praksis? Om oss Kari Sæther Nilsen Stiftelsen Miljøfyrtårn kari@miljofyrtarn.no Magne Beddari VINN magne@vinn.no Gode miljøvalg er ofte gode økonomiske valg Sort bunnlinje. Grønn

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

HMS. HelgelandsKraft AS

HMS. HelgelandsKraft AS HMS HelgelandsKraft AS HelgelandsKraft Våre 240 medarbeidere jobber for vår visjon: HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Vi er sertifisert ihht. NS-ISO 9001 og NS ISO 14001 og har høy fokus

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

Sangkort - norsk med tegnstøtte

Sangkort - norsk med tegnstøtte Sangkort - norsk med tegnstøtte Sluttrapport Prosjektnummer: 2007/3/0014 Hørselshemmedes landsforbund Signe Torp Prosjektet er finansiert med Extra-midler fra Helse og Rehabilitering Forord..3 Sammendrag..4

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN

STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN STRATEGIPLAN OG AKTIVITETS- ROTARY DISTRIKT 2310 PLAN 2015-2017 2 FORORD Rotary international (RI) har presisert sine strategiske mål: Støtte og styrke klubbene, fokusere på og øke humanitær tjeneste samt

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE

ARBEIDSGLEDE PÅ VÅR MÅTE ARBEIDSGLEDE På vår måte Sweco har som visjon å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur. Som rådgivere ønsker vi å sette nye standarder i bransjen og videreutvikle

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering

Forord. Sammendrag. Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet. Kap. 2: Prosjektgjennomføring. Kap. 3: Resultatvurdering Forord Sammendrag Kap. 1: Bakgrunn og målsetting for prosjektet Kap. 2: Prosjektgjennomføring Kap. 3: Resultatvurdering Kap. 4: Oppsummering og videre planer 2 Forord Denne rapporten er en beskrivelse

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Rexel, Building the future together

Rexel, Building the future together En veiledning for de ansatte Rexel, Building the future together Editorial Kjære kollegaer, Verden rundt oss endrer seg med stormskritt og bringer nye utfordringer og anledninger. I den sammenheng må vi

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig. Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre.

1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig. Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre. Sacred Money Archetypes 1 = Sterkt uenig 2 = Uenig 3 = Nøytral 4 = Enig 5 = Svært enig GRUPPE 1: Jeg er en gavmild person som ofte gir eller låner ut penger til andre. K2 Jeg liker å vurdere fordelene

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook?

En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? En e-bok fra Appex Hvordan få mest ut av Facebook? Klikk for å dele Denne e-boken er inspirert av og delvis oversatt fra Facebook sin utgivelse «Page Publishing Best Practices». 2 Facebook beste praksis

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS, Mesta Entreprenør AS, Mesta Elektro AS,

Detaljer

NYE IMPULS NR NOVEMBER 2007

NYE IMPULS NR NOVEMBER 2007 NYE IMPULS NR. 2. NOVEMBER 27 Hvorfor er DU medlem i JCI, Hanne Sofie Løkkevik? Hanne Sofie har vært medlem siden 26. Les mer side 6-7 Antall faglige aktiviteter Barometre Hvordan er aktiviteten i lokalforeningene

Detaljer

Aleris Communication on Progress (COP) 2017

Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris Communication on Progress (COP) 2017 Aleris fortsetter i 2017 vår støtte til Global Compact; FNs nettverk for bedrifters samfunnsansvar. Aleris vil gjennom vår virksomhet stake ut veien for en positiv

Detaljer

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn

Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Anne Kristin Peersen Rådgiver Stiftelsen Miljøfyrtårn Velkommen 1. Presentasjonsrunde / registrering 2. Programmet 3. Administrative forhold Hva er Miljøfyrtårn? Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo

samarbeid Alltid i forkant Hovedkontor: 3. Industrivei Oslo RYKTE Foto: Terje Borud samarbeid Hovedkontor: 3. Industrivei 25 0668 Oslo Postadresse: Postboks 6441 Etterstad 0605 Oslo Telefon: 09300 Faks: 2232 9001 www.tollpost.no Alltid i forkant RYKTE Foto: Terje

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Mål og strategi. for. samfunnsansvar

Mål og strategi. for. samfunnsansvar Mål og strategi for samfunnsansvar 15. mars 2007 Vårt samfunnsansvar Bama Gruppen AS krever ærlighet, integritet og redelighet i all forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Det er derfor et viktig

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015

Tema Levering. E-handelen i Norden Q1 2015 Tema Levering E-handelen i Norden Q1 2015 Nordisk netthandel for SEK 36,5 milliarder i første kvartal FORORD Netthandelen i Norden er i stadig utvikling. I første kvartal 2015 kjøpte flere enn sju av ti

Detaljer

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters

SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters 16 SOM PLOMMEN I EGGET: Studentene koser seg i septembersolen utenfor Tollboden. Mer sentralt kan det neppe bli: Midt på brygga og kun et par minutters gange fra togstasjonen i Larvik. I forgrunnen (til

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5

DRAMMEN 8. mai 2013. Verksted 5. geir.johan.hansen@ks.no. Geir Johan Hansen. 20. mai 2014 Verksted 5 DRAMMEN 8. mai 2013 Verksted 5 Geir Johan Hansen geir.johan.hansen@ks.no 2 20. mai 2014 Verksted 5 Partssamarbeidet Hva mangler? FaFo; Moland og Lien 2013 Speed-date Tenk deg en tjeneste: der alle er

Detaljer

Skoleverket. Introduseres i 2012

Skoleverket. Introduseres i 2012 Skoleverket Introduseres i 2012 Vi ønsker oss en skole som henter det beste ut av lærere, elever, foreldre og besteforeldre, kunstnere, næringslivsledere, helsearbeidere... Nesten uansett hvor i all verden

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han.

For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. For Torbjörn Christensson, sjef for ettermarked hos Volvo, er målet klart: Vi skal være best, men vi vil aldri bli helt ferdige, sier han. service 1Sklik skal Volvo være best på service Opplæring, kommunikasjon

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50

#Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 FOLK / 1 / 2015 / TIDSSKRIFT FOR HVERDAGSTEOLOGI FOKUS: Ordet om korset SIDE 58 #Utvalgt #fest #Nyttårsfestival SIDE 30 Bønn for dummies SIDE 50 1 1 FOLK - Tidsskrift for hverdagsteologi NR. 1, 2015. 30.

Detaljer

ledende på gjenvinning og miljøtjenester

ledende på gjenvinning og miljøtjenester istockphoto ledende på gjenvinning og miljøtjenester I spennet mellom visjonære tanker og nære handlinger Norsk Gjenvinning-konsernet er landets ledende aktør innenfor gjenvinning og miljøtjenester. Vi

Detaljer

Telenor Open Mind. Verdensdagen for Psykisk helse. Trondheim 17. oktober 2017 Ingrid Ihme & Marianne Glomseth

Telenor Open Mind. Verdensdagen for Psykisk helse. Trondheim 17. oktober 2017 Ingrid Ihme & Marianne Glomseth Telenor Open Mind Verdensdagen for Psykisk helse Trondheim 17. oktober 2017 Ingrid Ihme & Marianne Glomseth Handling skaper holdning Telenor har to ulike arbeidstreningsprogrammer i Norge: Ett for funksjonshindrede

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

! LederUtvikling i Bertel O. Steen! Gode opplevelser. 25. september 2006

! LederUtvikling i Bertel O. Steen! Gode opplevelser. 25. september 2006 ! LederUtvikling i Bertel O. Steen! Gode opplevelser 25. september 2006 Oljetrykket - Energi måling i Bertel O. Steen Faktisk tilbakemelding september 2006 Hvis alle ledere hadde visst hvor mye det betyr

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010

NYHETSBREV. Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 NYHETSBREV Stiftelsen Miljøfyrtårn Mai 2010 Statistikk mai: Per 20. mai 2010 var det 2281 godkjente sertifiseringer på landsbasis. 10 på topp pr 20. mai 2010 Etter innbyggere pr. sertifisering : 1. Namsskogan

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk

Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk Landbruks- B Y G G tilpasset ditt bruk BYGG FOR LANDBRUK OG INDUSTRI RingAlm Tre AS er en tradisjonsrik leverandør av bygg til landbruk og industri. Bedriften har drevet byggevirksomhet siden 1955, og

Detaljer

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I KONJUNKTURUTSATTE BRANSJER. VEIDEKKES UTFORDRINGER OG STRATEGISKE VALG

UTFORDRINGER OG MULIGHETER I KONJUNKTURUTSATTE BRANSJER. VEIDEKKES UTFORDRINGER OG STRATEGISKE VALG UTFORDRINGER OG MULIGHETER I KONJUNKTURUTSATTE BRANSJER. VEIDEKKES UTFORDRINGER OG STRATEGISKE VALG Energi 1-konferanse 13. sept. 2016 Anton Husøy / Tedd Årnes VEIDEKKE I FREMGANG ORDRE RESULTAT VERDI

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe

REKRUTTERINGSDOKUMENT. Prosjektleder og anleggsleder. til. AS Ingeniør Gunnar M. Backe REKRUTTERINGSDOKUMENT Prosjektleder og anleggsleder til AS Ingeniør Gunnar M. Backe Utarbeidet av: Arne J. Halvorsen Virksomheten AS Ingeniør Gunnar M. Backe (GMB) er et av 10 selvstendige entreprenørselskaper

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen

1 Ludvig Lahell Aron Skytterklubb, Drammen Klasse FA Feltpistol Stevne 01015 Mysen PL 1 Ludvig Lahell Aron 9 9 9 10 10 10 11 10 10 12 100(49 2 Arne Kvam Bærum Pist.Kl. 9 9 9 10 10 9 11 10 10 12 99(48 3 Rune Johansen Askim Pk 9 9 9 9 10 9 11 10

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand

Andakten ved Brit Jorun Hovin Sandvand Livstegn fra Nr 2 2014 Kontaktorgan Årgang 20 Åpne arrangement: her finnes noe for alle! 16. 18. jan 2015 Kvinnehelg 1/2, taler Marit Landrø 3. 5. februar Bibelkurs, taler Anfin Skaaheim 13. 15. februar

Detaljer