Magasinet for Skanska-ansatte 1/2009. Relasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Magasinet for Skanska-ansatte 1/2009. Relasjon"

Transkript

1 Magasinet for Skanska-ansatte 1/2009 Relasjon

2 Offensiv balansekunst Vi er alle klare over at vi lever i en verden preget av en global finanskrise. På samme tid skal vi være klar over at Norge er bedre stilt enn våre nordiske naboland. Vi skal også huske at Skanska har en sterkere økonomisk ryggrad enn våre konkurrenter. Både Nasjonal Transportplan og regjeringens krisepakker vil bidra positivt i forhold til markedet Skanska konkurrerer i. Hvor stor innvirkning dette vil ha vet vi enda ikke. Derfor må vi til tross for statlige tiltak og vår økonomiske styrke, ha stram styring av våre ressurser og kostnader. En av konsekvensene er at cirka 600 dyktige medarbeidere har måttet forlate Skanska siden slutten av Vi står overfor en utfordrende tid; en tid hvor vi er nødt til å se og gripe mulighetene. Vi må være endringsvillige og offensive om vi skal beholde vår posisjon som markedsledende i byggebransjen. Jeg opplever at det er snakk om balansekunst. Samtidig som vi må skjære ned på bemanningen, er det nå vi må være offensive og se mulighetene som finnes. Det viktigste for Skanska akkurat nå er å vinne nye jobber. Når vi nå omorganiserer selskapet er valgene vi gjør ikke bare begrunnet med at vi må bli mer kostnadseffektive. Det handler også om å øke vår konkurransekraft i det tøffe markedet vi er inne i. Det grønne initiativet til Skanska skal bidra til at vi får nye jobber i fremtiden. Jeg har stor tro på satsningen på LEED som ble lansert i begynnelsen av LEED står for Leadership in Energy and Environmental Design, og er et av verdens ledende system for miljøsertifisering av bygg. Ressursbruk, byggets plassering, utforming og innendørsklima, samt energieffektivisering og avfallshåndtering, er noen av kriteriene som inngår i en LEED klassifisering. Skanska er først i Norden med å tilby sine kunder miljøsertifiserte bygg og næringsprosjekter i henhold til LEED-standarden. Alle Skanskas nye egenutviklede næringsprosjekter, samt nye kontorer for selskapet vil fra nå av bli LEED-sertifiserte. Vi har satt i gang et utdanningsprogram hvor vi utdanner våre egne ansatte innenfor LEED, slik at vi selv har ekspertisen tilgjengelig. Per i dag har 10 ansatte i Skanska i Norge gjennomført denne utdanningen, og denne kompetansen bidrar til å skille oss fra våre konkurrenter. Sagt på en annen måte; LEED er enda et nytt konkurransefortrinn selskapet har. Nå må vi sørge for å utnytte alle våre konkurransefortrinn slik at vi kaprer nye prosjekter. Vi er nødt til å kontrahere flere prosjekter dersom vi skal komme oss ut av den bølgedalen vi befinner oss i. Det er alle i selskapet nødt til å ta innover seg. Gå ut og møt tidligere og potensielle kunder. Ta kontakt med private og offentlige byggherrer. Benytt den ekspertisen som finnes innad i Skanska. Vi er spesialister på å bygge skoler, barnehager, sykehus og fengsler, for ikke å snakke om næringsbygg og boliger. Vi har enorm kompetanse innen anleggsvirksomhet, som er et marked i vekst og som derfor blir viktig for oss fremover. Vi leverer alt fra asfalt til himlinger, og kan tilby alle typer kontraktsformer. Skrytelisten vår er lang. Det er imidlertid nå det gjelder. Det er nå vi må vise hva vi er gode for. Geir M. Aarstad 3

3 De fem nuller 4 Erfaring De kan lite på mitt råd, for jeg har sanket erfaringer i livets skole Henrik Ibsen Hvert år feirer Skanska sine jubilanter på SAS-hotellet i Oslo. Som relativt ung og med begrenset erfaring fra selskapet er det lett å bli beveget under disse tilstelningene. Det er de som har jobbet i selskapet i henholdsvis 40, 30 og 25 år som blir hyllet. Feiringen er høytidelig og verdig. Selv får jeg frysninger hvert år. Årets jubilanter har jobbet til sammen 2155 år i selskapet. Tenk på det. Og dette er bare tre årskull. Den samlede kompetansen i Skanska er helt unik. Disse erfarne seniorene må vi ta godt vare på. Skjønt man kan diskutere om det er riktig å kalle alle seniorer. Geir Aas og Bjørn Erik Nordahl er for eksempel begge 42 år, men begge kunne feire 25 års jubileum i år. I teorien kan de jobbe i selskapet i 50 år. Og hva med Egil og Oddbjørn Berntsen. De er tvillinger, 54 år gamle, og jaggu begynte de ikke i Skanska på samme dag for 30 år siden. Historiene som årets jubilanter kan fortelle fra årene i Skanska er nok både eksotiske, spennende, skremmende og morsomme. Mye har skjedd både i samfunnet og i Skanska i løpet av jubilantenes lange yrkesliv. Det er viktig for Skanska at vi klarer å videreføre erfaringen jubilantene besitter til nye generasjoner med ingeniører og fagarbeidere. Erfaringsoverføring kalles gjerne dette i festtalene. For at erfaringsoverføring skal være mulig må det være både en mottaker og en avsender. Vi som er unge og uerfarne må være nysgjerrige og ta oss tid til å lytte. Seniorene må på sin side ville bidra de også, kanskje gjennom å lære litt mer om moderne teknologi som gjør erfaringsoverføringen mer effektiv. Skal vi utvikle oss videre så holder det ikke med gamle erfaringer. Ny teknologivitenskap må også vi i Skanska ta inn over oss. I denne utgaven av Relasjon kan du både lese mer om årets jubilanterfaring og om bruk av ny og miljøriktig kompetanse og teknologi. God lesning. Geir Linge Kommunikasjonssjef Relasjon 1/2009 Redaktør: Geir Linge. Redaksjon: Sissel L. Carlsen, Geir Linge, Pål P. Syse, Annett Aamodt, Arnt Olav Hønsvik, Espen Robertsen, Per Ola Ulseth. Grafisk design/layout: Elena Akopian. Redaksjonen avsluttet: Forside: illustrasjon, Fremtidens Bygg Utgiver: Skanska Norge AS, Drammensveien 60, Postboks 1175 Sentrum, 0107 Oslo. tlf , faks Tips oss om smått og stort fra hverdagen i Skanska. Sissel L. Carlsen tar imot tips på tlf , faks eller Etiske Retningslinjer Code of conduct Vi er stolte av den etiske forretningsskikken Skanska har etablert. Vi tolererer ikke noen form for korrupsjon, bestikkelser, konkurransehindrende aktiviteter, diskriminering eller trakassering. Våre første etiske retningslinjer ble etablert av styret i Skanska AB i Høsten 2008 vedtok styret en revidert og oppdatert versjon. Oppdateringene inkluderer blant annet: Videre definisjon av våre partnere i prosjekter Eksplisitt krav for sertifisering til ISO Beskytte innfødte gruppers interesser Bistå ansattes arbeidsplaner med trening og utdanning Alle finansielle transaksjoner skal være bokført og rapportert George Fadool fra Skanska USA building og Christel Åkerman fra Skanska AB har ansvaret for utrullingen av den oppdaterte Code of Conduct. De har også ansvar for opplæringsprogrammer, oppdatering av retningslinjer for å reflektere revisjonene samt å utvikle et system for å måle overholdelsen av de etiske retningslinjene. Skanska Norge har siden 2005 hatt et varslingssystem for brudd på de etiske retningslinjene. Alle saker som til nå har blitt varslet er fulgt opp. Kontaktgruppen består av ansatterepresentantene i Skanska Norges styre, juridisk direktør og en regiondirektør. Code of Conduct blir nå oversatt, og en revidert versjon vil etter hvert bli tilgjengelig i brosjyreform. Null tapsprosjekter De fem nullene er basert på våre etiske retningslinjer og vår foretningsstrategi. De er viktige mål som alle som jobber i selskapet alltid bør arbeide mot. Målsetningene som ligger i de fem nullene er enkle men offensive. Null negative miljøhendelser Null ulykker Null tapsprosjekter Bygg og anlegg er en kompleks virksomhet, og vår risiko er til dels stor. Bare noen få tapsbringende prosjekter kan være helt ødeleggende for selskapet. Derfor legger vi stor vekt på risikohåndtering. Vi har ikke råd til å gjøre feil. Null negative miljøhendelser Skanska har svært gode meritter å vise til når det gjelder implementering av det internasjonale miljøstyringssystemet ISO 14001, men vi arbeider hele tiden for å redusere vår miljøpåvirkning ytterligere. Når vi planlegger og gjennomfører prosjekter ser vi derfor etter smarte løsninger for anskaffelse og bruk av energi og materialer, vern av økosystemer og begrensning av lokal miljøpåvirkning. Null etiske brudd Null ulykker Sikkerheten på våre prosjekter går foran alt. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå ulykker og skader på våre prosjekter. En ulykke rammer ikke bare livet til den forulykkede, men familie, venner og kolleger rammes også. Sikkerhet er alles ansvar. For at vi skal nå målet om null ulykker må du personlig ta ansvar for sikkerheten på arbeidsplassen. Bry deg og gå ikke forbi en farlig situasjon. Null etiske brudd Vi mener at korrupsjon, bestikkelser, urettferdig og konkurransehindrende virksomhet vrir markedet Null feil og står i veien for økonomisk, sosial og demokratisk utvikling. Skanska godtar ikke slik virksomhet. Vi har også svært tydelige regler når det gjelder diskriminering, trakassering og urettferdig behandling på arbeidsplassen. Vårt mål er å være ledende i bransjen når det gjelder mangfold, likestilling og etikk på arbeidsplassen. Dette er nedfelt i selskapets Etiske Retninglinjer (Code of Conduct). Null feil Å sikre at vi leverer resultater av høyeste kvalitet i alle våre prosjekter er helt avgjørende for at vi skal oppnå suksess. Å oppnå null feil i et bygg- eller anleggsprosjekt innebærer hardt arbeid. Uansett hvilken rolle du har, må du ikke ta snarveier, men i stedet ta ansvar hvis du ser at det gjøres feil eller brukes dårlige materialer. 5

4 Skanskafondet Verktøy til tom sløydsal Regiondirektør Roger Pettersen overrasket elever og lærere med nyheten om at sløydsalen blir fylt med utstyr med hjelp fra Skanskafondet. Utstyret var ikke ankommet skolen til åpningen, men var bestilt og underveis. Tekst og foto: Arnt Olav Hønsvik Saga skole og grendehus har på mange måter blitt et signalbygg i Alta kommune. Elevene kunne flytte fra en falleferdig skole, som minte mer om et svært medtatt fjøs, til en topp moderne skole og grendehus. Men, det nye bygget har kostet kommunen penger, såpass mye at innkjøp av verktøy til sløydsalen måtte settes på vent. Men igjen viser det seg at det lønner seg å hyre Skanska som entreprenør. Prosjektet med prosjektingeniør Bendik Hardersen i spissen så mulighetene i Skanskafondet. Det ble søkt om midler til verktøy for til sammen kroner, og de fikk det. - Da vi hørte at ikke hele skolen kunne tas i bruk med en gang, tenkte vi at vi kunne prøve å bidra litt i den tomme sløydsalen. Skanskafondet var da en glimrende ide som dukket opp. Verken vi eller rektor ved skolen trodde vi skulle få tildelt så mye penger til dette. De ansatte ved skolen satte umåtelig stor pris på det, og rektor greide faktisk å holde det hemmelig for de andre ansatte helt til åpningsdagen, sier en fornøyd Hardersen. Skanska anser det som en viktig del av sitt samfunnsansvar å stimulere til å utvikle kompetansen til bransjen. Da er det viktig at unge håndverkere kan få utfolde seg allerede på barneskolen Utdrag fra begrunnelsen for tildelingen. Feilfritt Frydenberg På Frydenberg i Oslo ble hus 23 på felt E overlevert fra Skanska Norge AS til Skanska Bolig AS i januar. Hus 23 inneholder 40 leiligheter og er den tredje blokken som overleveres på felt E. Samtlige 40 leiligheter ble overlevert med 0-feil. Til nå er det totalt overlevert 265 leiligheter med 0-feil, etter godt samarbeid mellom Skanska Bolig og Skanska Norge. Den planlagte utbyggingen av Frydenberg består av til sammen 25 blokker med cirka 625 leiligheter fordelt på fem felt. Frydenberg-prosjektet gjennomføres i en partneringsavtale mellom Skanska Bolig AS, Skanska Norge AS og Contiga. En av grunntankene i prosjektet er å etablere et langsiktig samarbeid med leverendører/ueer, for på den måten å sammen finne optimale løsninger til lavest mulig kostnad og få økt gjentagelseseffekt i hvert felt. Frydenberg er også et pilotprosjekt i forbindelse med BIM-prosjektering. Det planlegges salgsstart for nye leiligheter på Frydenberg felt C i september På felt C planlegges det 4 blokker med 94 leiligheter. For mer informasjon om prosjektet se: 6 Søknader til Skanskafondet Skanska etablerte Skanskafondet i desember 2007 som et prøveprosjekt for perioden , for å øke selskapets fokus på arbeidet med samfunnsansvar. Midlene i Skanskafondet skal gå til samfunnsmessig gode tiltak i de lokalmiljøene som Skanska har virksomhet. Alle ansatte i Skanska Norge AS og tilhørende datterselskaper kan foreslå hvordan midlene i fondet skal benyttes. Tildeling av midlene gjøres av en komité bestående av to tillitsvalgte og to representanter for ledelsen i selskapet. Alle tildelininger gjøres med utgangspunkt i Skanskafondets statutter. Dersom du ønsker å sende inn en søknad, kan denne sendes per e-post til: eller per post til: Skanska Norge AS, Skanskafondet Postboks 1175 Sentrum Oslo. Bidraget ble annonsert under åpningen av Saga skole og grendehus 15. januar, ved regiondirektør i Skanska, Roger Pettersen. Han delte også ut prosjektgaver til elevene i form av Skanskasekker, inneholdende bl.a. refleksvester og fotball. Til spontan jubel fra de unge i salen. Tildeling av midlene fra Skanskafondet gjøres ut ifra følgende kriterier: Det kan gis støtte til Skanska-prosjekter som ønsker å gjøre samfunnsmessig gode tiltak, som forbedrer brukernes opplevelse av produktene Skanska leverer. Det kan gis støtte til samfunnsmessig gode tiltak initiert av Skanska i lokalmiljøene hvor Skanska har virksomhet. Det kan gis støtte til eksterne organisasjoner som gjennomfører samfunnsmessig gode tiltak, men det forutsettes at tiltakene i en eller annen form kan knyttes til Skanskas virksomhet. Midlene kan også benyttes til sponsing/gaver i henhold til anbefalingene i Skanska`s Policy for Corporate Community Involvement, som anbefaler å fokusere på støtte til utdanning, sikkerhet og krisehjelp. I tildelingen av midler skal tiltak hvor det gjøres en kobling mellom bruken av midlene i fondet og det å engasjere Skanska-ansatte til frivillig lokal innsats prioriteres. Årsresultat Skanska i Norge med et samlet resultat på 529 millioner kroner Resultatet for Skanskas samlede virksomhet i Norge endte på 529 millioner kroner, mot 697 millioner kroner i Nedgangen skyldes hovedsakelig det svake boligmarkedet, som har medført nedskrivninger av verdien i tomteporteføljen og usolgte boliger, samt avsetning til omstilling i entreprenørvirksomheten. Den samlede omsetningen i selskapene endte på 11,78 milliarder kroner. Resultatet fordeler seg med 561 millioner kroner for entreprenøren Skanska Norge og et negativt resultat på 32 millioner kroner for Skanska Bolig. Skanska Norge Omsetningen for entreprenøren Skanska Norge AS endte på 11,4 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 561 millioner kroner (4,9 %). - Vi leverer et bra resultat til tross for at vi i fjerde kvartal har gjort betydelige avsetninger for omstilling av selskapet, forteller Geir M. Aarstad, administrerende direktør i Skanska Norge AS vil bli et utfordrende år for selskapet. Vi forventer en nedgang i aktivitetsnivået på % og vi jobber nå med å tilpasse organisasjonen et lavere volum. Vi er imidlertid bevisste på at vi fortsatt må bygge den langsiktige kompetansen til selskapet, og vi vil også i 2009 ta inn nyutdannede ingeniører/sivilingeniører og lærlinger i opplæringsstillinger i selskapet, sier Aarstad. Skanska Bolig Omsetningen for boligutvikleren Skanska Bolig endte på 800 millioner kroner og et negativt resultat før skatt på 32 millioner kroner. Markedet for salg av nye boliger har vært vanskelig gjennom hele 2008 og finanskrisen medførte at salget av nye boliger i praksis stoppet opp i siste kvartal av året. Prisfallet i boligmarkedet, som spesielt tiltok i fjerde kvartal, medførte at Skanska Bolig har gjennomført en verdivurdering av tomteporteføljen og usolgte boliger. Disse vurderingene førte til betydelige nedskrivninger i fjerde kvartal. Uten nedskrivningene hadde Skanska Bolig levert et positivt resultat. Rentenedgangen og priskorreksjonen i markedet synes til en viss grad å ha brakt boligkundene tilbake til markedet. Vi forventer en gradvis forbedring i markedet gjennom 2009 og at lavere byggekostnader vil gjøre det mulig å introdusere nye attraktive boligprosjekter. Skanska AB Resultatet for Skanskas globale virksomhet endte på 4,1 milliarder Svenske kroner, mot 5,4 milliarder i Den samlede omsetningen i konsernet endte på 143,7 milliarder Svenske kroner, som er en oppgang fra 2007 da den var på 138,8 milliarder kroner var i all hovedsake et bra år for Skanska, med høy aktivitet og gode marginer for mange virksomheter. Byggvirksomheten i Sverige, Polen, USA og Latin-Amerika viser sterke resultater. Også salget av eiendommer og prosjekter har visst god inntjening. Konjunkturnedgangen og den finansielle uroen førte til et kraftig fall i salget av boliger. Reduserte volumer i de nordiske byggvirksomhetene medfører omfattende reduksjoner i årsverk. Samtidig skrives verdien for usolgte boliger, tomter og kontorprosjekter ned med totalt 1,4 milliarder svenske kroner. Vi forventer at volumene vil reduseres ytterligere i løpet av Konsernet har imidlertid solid finansiell styrke. 7

5 Attføringsbedrift lager spilevegger til Strømmen Oppvekstsenter: - Et oppdrag som gir selvtillit Torbjørnsbu verksted er en attføringsbedrift eid av Arendal kommune, som tilbyr kurs og yrkesopplæring med utviklende arbeidsoppgaver under tett oppfølging. Bedriften har 25 såkalte APS-plasser (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) et tilbud for de som ønsker å kartlegge sine ressurser mot arbeidsmarkedet og finne sin retning i yrkeslivet. I tillegg har de ti VTA-plasser (varig tilrettelagt arbeid)- for dem som sliter med tyngre psykiske lidelser. Det er til sammen 560 m2 som skal dekkes med spilevegger på Strømmen Oppvekstsenter. Her jobber Ali Israilov (t.v.) og arbeidsleder Ole Ivar Knutsen Nedenes (t.h.) med en av dem. Formann i Skanska, Kåre Haaversen, Skanska-tømrer Margrethe Grimstad og daglig leder ved Torbjørnsbu verksted, Torgeir Kylland følger prosessen. 8 Den lille attføringsbedriften Torbjørnsbu verksted jublet over sitt største oppdrag noen sinne, da Skanska hyrte dem til å lage spilevegger til Strømmen Oppvekstsenter. 202 vegger skal være klare til mai. Det er et løft for deltakerne at Skanska bruker oss, da ser de at det de lager betyr noe, sier arbeidsleder ved verkstedet, Ole Ivar Knutsen Nedenes. Bygger selvtillit Det betyr mye både for verkstedet og deltakerne å få muligheten til å gjøre en slik jobb. Å bygge selvtillit står sentralt for den lille vernede bedriften. Vellykket gjennomføring av krevende oppdrag og oppmerksomhet bidrar til nettopp dette. - Vi får reklame utad, og det er kjempepositivt at Skanska vil profilere dette sammen med oss. Et slikt oppdrag er noe som gir selvtillit for alle som deltar. Når et stort og kjent selskap som Skanska tar kontakt for å få gjennomført et oppdrag, så betyr det mye. Dette er noe som blir stående igjen, og deltakerne kan si at de har vært med på å innrede Strømmen Oppvekstsenter. De skal opp på omvisning om ikke lenge for å se hva de har gjort. Vi har en butikk hvor vi selger andre ting vi lager, men det blir mer spesielt når vi lager noe som er mer varig, sier Knutsen Nedenes, som håper på flere lignende jobber. God jobb Mange av arbeidstakerne ved Tobjørnsbu har brukt sin tid på planlegging og produksjon av spileveggene. Her får de testet både nøyaktighet, tålmodighet og finmotorikk. Det lages spesielle spilevegger som skal dempe akustikken. Veggene er spesialtilpassede oppvekstsenteret, så verkstedet har hatt en utfordring å bryne seg på. Skanska hadde alternative leverandører, men prosjektet fant ut at Torbjørnsbu verksted var konkurransedyktig på pris og hadde den nødvendige kompetansen. Jeg fant frem til Torbjørnsbu gjennom bekjente, som snakket varmt om stedet. De som jobber der er stolt av å faktisk jobbe, i stedet for å gå på trygd. Vi hadde pris på oppdraget fra andre leverandører, men Torbjørnsbu kom med et godt tilbud som vi slo til på. Det er flott å kunne bruke en lokal bedrift, sier formann i Skanska, Kåre Haaversen, som også skryter av samarbeidet med verkstedet. - De har gjort en fin jobb med disse veggene, og vi har samarbeidet godt. Vi har fra vår side fulgt opp hele veien og stilt med materiell og utstyr. Tekst: Arnt Olav Hønsvik Foto: Agderposten 9

6 Feiring av 2008-jubilantene Per Edvard Andersen 40 år i Skanska, Arendal med sin ledsager Esther Marit Andersen. 40 år i selskapet viser jo at vi har det bra. Vi har lagt oss med Furuholmen og våknet med Selmer og Skanska i en del år. Men, det var ikke store motstanden da Skanska kjøpte opp Selmer. Vi visste jo at det var et solid selskap, men det var trist å miste Furuholmen-navnet. Det var til sammen 72, 25-, 30- og 40-årsjubilanter i 2008, og de fleste var til stede ved feiringen på SAS-hotellet, 16. januar i år. Administrerende direktør Geir Magne Aarstad ønsket jubilanter og ledsagere velkommen. Han takket alle for innsatsen og avsluttet sin åpningstale med disse ordene: - «Nærhet til enkeltmennesket skal prege oss fremover, vi må ta vare på hverandre i selskapet og det må også prege oss utenfor arbeidstid. Skanska vil i tiden fremover ha økt fokus på samfunnsansvar og globalt miljø. Dette krever noe av hver enkelt av oss både på jobb og i våre lokalmiljøer. Da vi alle er ansvarlige også for vårt samfunn, blir jeg ekstra glad for historier om medarbeidere i Skanska som er forbilder også på dette plan». 40-årsjubilanter Norsk Musikkskoles Barnekor var en del av underholdningen. Flott underholdning fra egne ansatte, Øivind Hansen (IT) og Kristin Wold Jenssen (anlegg). Petter Wehus og Erling Haugland, hhv 30 og 25 år i Skanska, begge i Farsund: - Skanska er mer åpent enn før, og det er mer variasjon i jobbene. Lojaliteten til selskapet viser at vi har hatt det greit. Det er ikke lenger vanlig at folk blir så lenge i jobbene. Vi reiste mye de første åtte til ti årene. Her utdeles programmet for dagen. Oddgeir Blikken med ledsager i samtale med Jan Vidar Lie. Tor Bernt Berntsen 25 år i Skanska som forskalingssnekker - Det har vært greit i Skanska i disse årene, og det er jo grunnen til at vi har vært så lenge. Det het jo F. Selmer den gang, og det er nok et navn som flere av oss savner litt. Foran f.v. Bjørn Stensrud, Amund Johan Svardal og Tore Solberg. Bak f.v. Odd Sandnes, Geir Aarstad, Atle Knapstad og Per Edvard Andersen. Rein Hompland var ikke tilstede da bildet ble tatt. 10 Lise Skoland 30 år i Skanska, Oslo En viktig grunn til at jeg har vært her så lenge og trives, er at jeg har fått gjort så mange forskjellige ting. Jeg har bl.a. vært i regnskap, personal, informasjon, og ute som kontorleder. Jeg har stortrivdes hele veien. En av fordelene ved å jobbe i et stort selskap er at man får muligheten til å variere, og det har vært viktig for meg. Lise s ledsager, Ragnar Skoland, har jobbet i selskapet i 34 år, som driftsleder og med logistikk det siste året. Til sammen har de 65 år i Skanska. 30-årsjubilanter Kåre Torleif Askeland, Per Otto Aukan, Per Kristian Andresen, Oddvar Bergli, Egil Berntsen, Oddbjørn Berntsen, Oddgeir Blikken, Harald Braaten, Kjellaug Marit Førde, Kjell Arne Finstad, Vidar Rolf Haugan, Geir Norvald Haram, Ola Husevåg, Bjørn R. Jermstad, Jan-Arne Johansen, Per Jørgensen, Lise Mari Johansen Skoland, Tor Hilding Karlsen, Niri Landerud, Odd Lilleseter, Kristen Ludvigsen, Terje Myrvang, Karl Edgar Nethus, Viggo Olsen, Egil Olsen, Ole Reistadbakken, Reidar Rui, Aud Sandnes, Ole Magnus Skog, Rolf Gudmund Skog, Birger J. Smevik, Johan Skaufel, Armann Thorstensen, Norvald Thue, Ivar Upsahl, Geir Vesterhaug, Petter Wehus, Svein Wang, Torill Wang, Øystein Wernerson, Arnfinn Ingvard Øen, Arnfinn Øglend. 25-årsjubilanter Leif Auestad, Gaute Hallvar Aune, Geir Aas, Tor Bernt Berntsen, Arnt Einar Bråten, Robert Farinetti, Tom Gausland, Jan Oluf Hagen, Magne Hannisdal, Erling Haugland, Gunnar Haukedal, Kjell Tormod Hansen, Marianne Hegg, John William Johannessen, Jan Vidar Lie, Åsmund Nilsen, Bjørn Erik Nordahl, Olav Arner Orthe, Odd Hallgeir Ramen, Ståle Skage, Jan Arvid Skaget, Edvin Skarsbø, Ole Kristian Storvoll. Kjell Arne og Bjørg Jorun Finstad, Arnfinn og Tove Skandsen Øglend sammen med regiondirektør Rogaland, Rune Hognestad. Adm. dir. Geir M. Aarstad Kjell Tormod Hansen med sin ledsager Inger Lise Hansen har en trivelig dag under jubilantfeiringen. 30-års jubilant Aud Sandnes i samtale med dagens konferansier, Pål P. Syse. F.v. ses også Ole Reistadbakken og Reidar Rui (bak Syse). Jubilanten Karl Edgar Nethus med sin ledsager Kari Nethus. 11

7 Skanska Aktiv 12 for alle Tekst: Knut Irion, Siri Grønborg Christensen og Frode Edvardsen viser deler av Skanska Aktivs nye treningstøy-kolleksjon. Rune Stene Foto: Arnt Olav Hønsvik Våren 2008 ble det arrangert en samling for ildsjeler og oppmenn i Skanskas ulike bedriftsidrettslag. Målet var å danne en felles organisasjon som gir like vilkår for alle ansattes mulighet til fysisk og sosial aktivitet. Ett år har gått og nå ønsker vi å presentere resultatet - Skanska Aktiv. Nasjonal organisasjon Et interimstyre bestående av ansatte fra Stavanger, Kløfta, Tromsø og Oslo har siden i fjor vår arbeidet med ulike oppgaver. Det er blant annet utarbeidet og signert en hovedavtale mellom Skanska Norge og Skanska Aktiv. Avtalen gir føringer og rammer for begge parter, og danner sammen med de nye vedtektene, grunnlaget for Skanska Aktiv drift. Sosialt og aktivt Skanska Aktiv har som målsetting å tilrettelegge og administrere idrettslig og helsefremmende aktiviteter for alle ansatte i Skanska Norge. Over tid er målet at økt fysisk aktivitet vil bidra til redusert sykefravær. Skanska Aktiv ønsker videre å være kilde til sosialt samhold på tvers av arbeidsoppgaver, alder, stilling og lokal tilhørighet. Treningstøy For å underbygge ønsket om en felles organisering og likhet, er det utarbeidet en ny treningstøykolleksjon. Det nye treningstøyet vil med et moderne og tidsriktig design bidra til at Skanska fremstår som en spennende, inkluderende og attraktiv arbeidsgiver. Ildsjeler og dugnad Alt arbeidet med Skanska Aktiv er basert på god gammeldags dugnadsinnsats fra ildsjeler rundt om i Skanska-organisasjonen. Uten deres bidrag ville ikke Skanska Aktiv vært liv laga. Behovet for engasjerte ildsjeler er alltid til stede. Ønsker du å bidra i en eller annen form, ta kontakt med din lokale oppmann i Skanska Aktiv. Det er lagt ut noe info på intranettet, men alle ansatte kan gå inn via linken til Trimtex ved kjøp av treningstøy. For mer informasjon om treningstøy og bestilling, se denne web-siden: webshop.trimtex.no/skanska Hver kunde må registrere seg før bestilling. Kun kortbetaling. Bestillingene blir delt opp i ulike bestillingsvinduer. Det første bestillingsvindu åpner i uke 11 og lukkes kl Dvs. bestillinger som blir utført etter dette vil ikke bli satt i produksjon før lukking av neste bestillingsvindu. Bestillingsvindu nr 2 åpner kl og lukker kl Info om ytterligere bestillingsvinduer vil komme på et senere tidspunkt. Spennende oppdrag: Håkon Fløisbotn var en av bidragsyterne fra Skanska som var med på oppmålingene til storfilmen Max Manus. Her fra settet. Max Manus: Skanska bidro til den tøffeste scenen Tekst: Arnt Hønsvik Den mest kompliserte scenen i storfilmen Max Manus ble produsert med hjelp fra Skanska og vår avanserte 3D skannerteknologi. Mange har sikkert sett den norske krigsfilmen på kino rundt om i landet. Scenene fra havnen i Oslo, der Max Manus og de andre i den såkalte Oslogjengen sniker seg fram i kanoer og sprenger tyske krigskskip, var den desidert største utfordringen for filmskaperne. Av praktiske årsaker var det ikke mulig å filme der aksjonen opprinnelig skjedde, så et av kriteriene var å finne et sted som lignet nok til at den kunne være stand-in, og som samtidig var praktisk for å gjenskape de detaljene som trengtes. Etter å ha trålet havneområdet i Oslo etter egnede steder endte de opp på Sørenga. Skanska bidro med å kartlegge hele området med millimeterpresisjon, og leverte fra seg en punktsky som ble brukt både før og etter filming. Ved å vite nøyaktig hvordan stedet så ut, kunne de planlegge hva som syntes i de forskjellige kameravinklene og de kunne planlegge hvor det var mest hensiktsmessig å filme fra. Etter innspillingen av scenene ble informasjonen fra skanneren blant annet brukt når de skulle legge inn digitale modeller av tre krigsskip. Det var faktisk 3D: På bakgrunn av materialet som ble hentet inn på Sørenga, kunne en lage en nøyaktig 3Dmodell av location, og bruke den som grunnlag for å lage en previsualisering av hele scenen. bare ett av krigsskipene i filmen som var reelt. Med hjelpen fra Skanska kunne filmskaperne enkelt gjenskape den dramatiske Operasjon Mardonius som skjedde i april Å jobbe med et oppdrag som dette var først og fremst svært spennende fordi vi fikk innsikt i en helt annen bransje. Det var morsomt å se hvordan de utnyttet vårt produkt til andre formål enn det vanligvis brukes til, og hvilke muligheter de så i teknologien vi presenterte for dem. De poengterte også at de hadde spart mye tid og penger ved å benytte denne teknologien, og det er jo alltid veldig hyggelig å høre, sier oppmålingsingeniør Håkon Fløisbonn i Skanska Survey. Resultatet: Slik så scenen ut på den ferdige filmen. Skanskas teknologiske bidrag gjorde det blant annet enkelt for filmskaperne å legge på effekter. 13

8 Konkurransekraft i Ny organisasjon et tøffere marked fra 1. april 2009 Omorganisering Trond Krogstadmo Konserndirektør for Bygg med ansvar for regionene Nord, Midt-Norge, Vest og Rogaland. Fra stilling som regiondirektør i Skanska Industri. Ola By Regiondirektør for Fjell og Masse. Fra stilling som konserndirektør for Anleggsregionene. Vi har de siste månedene gjennomført et større analyse og kartleggingsarbeid for å finne ut hvordan vi skal rigge organisasjonen slik at vi har størst mulig konkurransekraft i det tøffe markedet vi er inne i. Endringene vi nå lanserer vil tre i kraft fra 1. april Lars-Olav Solbakken Konserndirektør for Anleggsregionene. Fra stilling som regiondirektør for Fjell og Masse. Stein-Ivar Hellstad Konserndirektør (CFO) for Økonomi og finans (økonomiavd., finans, controller og Risk Management). Fra stilling som leder for controllerfunksjonen. Skal vi lykkes med denne omorganiseringen er vi avhengig av at våre ledere stiller seg bak de tiltakene vi nå iverksetter. Vår evne til å omstille oss utfordres ikke av bokser og linjer i et organisasjonskart. Omstillingsevnen utfordres derimot av vår organisasjonskultur, og vår organisasjonskultur skal preges av våre ønskede kulturtrekk: åpenhet, ydmykhet og helhetstenkning. Ordene har et innhold som krever en innsats av oss alle. I den nye organisasjonen er det lagt til rette for at vi skal øke vår konkurransekraft; at vi skal vinne nye jobber samtidig som vi er kostnadseffektive. Den nye organisasjonen skal sikre vår posisjon som markedsledende innen byggenæringen i Norge. SNP P O Ulseth Bygg 1 A Eliassen Bygg 2 T Krogstadmo Adm. dir. G M Aarstad Anlegg L O Solbakken Døtre H R Broch CFO S I Hellestad Stab 1 S Legernes Stab 2 P Syse Utfordringen vår er klar: Vi må styrke organisasjonen slik at vi vinner flere jobber. Vi fokuserer sterkere på koordinering av markedssatsing innen bygg og anlegg i vår nye struktur, og oppretter derfor en egen markedsfunksjon. Vi må endre organisasjonen slik at vi blir mer kostnadseffektive. Dette innebærer at flere tjenester sentraliseres enten på regionnivå, Skanska Norge-nivå eller nordisk nivå. Samtidig tilpasses støtteapparatet et noe lavere volum. Vi må utvikle organisasjonen slik at vi blir Ett Skanska. Våre ønskede kulturtrekk er åpenhet, ydmykhet og helhetstenkning. Disse er mer aktuelle enn noen sinne som en ledestjerne. Vi ser i dag et fortsatt potensiale i forhold til å bli Ett Skanska ett selskap som trekker i samme retning og jobber mot de samme målene. Følgende er gjort SPB inkl STE T Damås SEU G Svanevik Marked T J Hegna FU / Strategi Reg Oslo M Skallerud Reg Øst H T Gaarder Reg BVT T Mikkelsen Reg Agder R Nykvist Reg Nord R Pettersen Reg Midt-N O A Fuglem Reg Vest A Sande Reg Rogaland R Hognestad Reg F&M O By Reg B&I S Rød* Reg B&M G Sørebø E-Service S Myhre Asfalt M Rønnbo UCO B Larsen Acusto P Grøtte BC/Finans/Risk S I Hellestad Juridisk G Garred Økonomi A Bjørnsen Teknikk Konsulent T P Valeur HMS E Robertsen KS/SGVD H Schiager IT Innkjøp Kommunikasjon G Linge HR A Kendall 14 Ledelsen i selskapet har jobbet med denne utfordringen en lang stund allerede. I november gikk vi ut med informasjon om at vi må kutte i størrelsesorden 800 årsverk i Skanska Norge. Status per i dag er faktisk at vi har avviklet over 600 av disse årsverkene, og tilpasset produksjonskapasiteten og stabsaktiviteten et lavere volum. I tillegg har Ledergruppen sett på hvordan toppledelsen best bør organiseres og har gjort en vurdering av sammensetningen av Ledergruppen. I arbeidet med de forskjellige prosessene er store deler av organisasjonen blitt involvert. De har kunnet gi sine innspill, og disse bidragene har vært viktige i de diskusjonene som Ledergruppen har hatt rundt endringene. Mange beslutninger har vært vanskelige. Argumenter for og imot har blitt grundig drøftet. Prosessen har i midlertid vært meget god og vi tror vi har fått alle argumentene på bordet i dette arbeidet. I tillegg etablerer vi en strategifunksjon for å styrke det videre arbeidet med utviklingen av selskapet. Uavklart leder Tor Johs Hegna Fra stilling som konserndirektør til leder for ny Markedsenhet. Ny leder Arve Sande Regiondirektør for region Vest. Tidligere DK-sjef for bygg i Bergen. SIPN *Trond Hansen frem til 1.juli 2009 Ståle Rød Regiondirektør for Betong og Industri. Tidligere prosjektsjef for anlegg i Bergen. Forklaring til forkortelser: CFO = Konserndir. Økonomi og Finans SNP = Skanska Norge Prosjekter SPB = Spesialprosjekter Bygg STE = Skanska Tekniske Entrepriser AS FU = Forretningsutvikling F&M = Fjell og Masse B&I = Betong og Industri B&M = Bro og Marine BC = Business controllere Risk = Risikohåndtering HMS = Helse/Miljø/Sikkerhet KS = Kvalitetssikring SGVD = Slik Gjør Vi Det HR = Human Resources SIPN = Skanska Industrial Prod. Nordic 15

9 Vil være med på utfordringen Møt kvinnen som takket ja til stillingen som Skanska Boligs nye salgssjef i en svært tøff tid for boligmarkedet; Margrethe Kielland. Tekst: Meylin S. Loo Hva motiverte deg til å starte som salgssjef for Skanska Bolig? Jeg synes Skanska Bolig og Skanska RDN (Residential Development Nordic) skiller seg ut positivt med sitt sterke, langsiktige salgssfokus. Dermed er jeg overbevist om at dette er et spennende sted å være ikke minst nå i dagens utfordrende marked som uten tvil krever at vi gjør oss selv enda bedre. Ramstad Gård er blant boligprosjektene som kommer for salg. Prosjektet ligger ved Nesttun i Bergen og består av leiligheter i kombinasjon med rekkehus og kjedede eneboliger. Lysere tider for boligmarkedet Hva er ditt bidrag til Skanska Bolig? Som salgssjef ønsker jeg å bidra med å utvikle en kundeorientert salgsfunksjon slik at vi kan skape positive resultater. Jeg skal gjøre mitt beste for å legge til rette for gode prosesser og finne sterke virkemidler og verktøy for at vi skal komme i kontakt med så mange potensielle kunder som mulig gi dem en profesjonell og trygg kjøpsopplevelse og forhåpentligvis selge flere nye boliger. Hvilket inntrykk sitter sterkest etter én måned i selskapet? Det fascinerer meg at Skanska er en enorm kunnskapsbase. Det er ekspertise på så mange ulike områder det er inspirerende å se hvordan man jobber i team på tvers av avdelinger og regioner. 16 Etter en mørk høst med stadig nye avisoverskrifter om stans i nyboligsalget viser første kvartals salgsstall en langt lysere utvikling. Tekst: Meylin S. Loo Illustrasjon: Skanska Bolig Fjoråret var en mørk tid for boligbransjen. Statistikk fra Boligprodusentenes forening viste nærmest fullstendig stopp i nyboligsalget. I følge foreningen falt salget av nye boliger med omtrent 66 prosent i 4. kvartal 2008 sammenlignet samme periode i Hittil i år har Skanska Bolig solgt omtrent like mange boliger som i løpet av hele Vi ser at markedet i Norge starter å løsne merkbart. Rentenedgangene i Norge har vist store, positive konsekvenser og det ser ut til at det er i gang med å normaliseres, sier Niclas Wullt, EVP Sales & Marketing i RDN. Han er overbevist om at fremtidstroen blant folk er sterkt knyttet til renteutvikling og den aktuelle økonomiske tilstanden og at dette veier tyngre enn frykt for utviklingen i arbeidsmarkedet. Trenger gode forutsetninger Salgssjef i Skanska Bolig, Margrethe Kielland, ser optimistisk på fremtiden og tror salget vil holde seg stabilt slik det er nå eller gradvis øke i løpet av Deretter tror hun boligmarket vil være tilnærmet normalisert i løpet av Men skal vi lykkes som en konkurransedyktig aktør i fremtidens boligmarked trenger vi også de rette forutsetningene. Det innebærer blant annet reduserte byggekostnader. Da kan vi selge nye boligprosjekter med dagens markedspris som er redusert siden i fjor, mener Margrethe Kielland. Kommende prosjekter I dag har Skanska Bolig omtrent 20 boligprosjekter ute for salg, fordelt over fem regioner. Totalt omfatter dette i overkant av 80 boliger. En rekke prosjekter er under prosjektering og planlegging så de skal være klare for lansering når markedet løsner. Eksempler på kommende prosjekter er Ranheimsfjæra i Trondheim, Grannesbakken i Stavanger, Ramstad Gård i Bergen, Dvergsnestangen i Kristiansand og Helles Have i Oslo. Hva tror du om våre muligheter nå fremover? I den tøffe perioden vi er i nå vil kun de sterkeste aktørene overleve. Vi som har et langsiktig mål om å bli Nordens ledende boligutvikler har et enormt konkurransefortrinn. Som profesjonell aktør med solide finansielle muskler og stor kunnskapsplattform vil vi ha muligheten til å kapre markedsandeler og realisere alle prosjekter vi nå planlegger. 17

10 Lansering av LEED Tekst: Elisabeth Hersoug Foto: Annett Aamodt Skanskas mål er å være den ledende grønne prosjektutvikler og entreprenør. Vår globale virksomhet gir oss mulighet til å bygge kunnskap på tvers av landegrenser. Lanseringen av LEED-sertifiserte bygg er et eksempel på dette. I møte med våre kunder forsøker vi alltid å presentere grunner til å velge grønt. Dette gjør vi ved å ta grønne initiativ. Veiviserne til miljøriktig bygging Skanska lanserer nå det internasjonale miljøsertifiseringssystemet LEED i den nordiske byggvirksomheten. Dette betyr at Skanska blir først i Norden med å tilby sine kunder miljøsertifiserte bygg og næringsprosjekter i henhold til LEED-standarden. - Etterspørselen etter miljøklassifiserte og energieffektive bygninger øker. Denne trenden tror vi vil forsterkes i takt med at markedet snur. Da kommer vi til å være klare, sier Johan Karlström, konsernsjef i Skanska AB. LEED er et av verdens ledende system for miljøsertifisering av bygg. Skanska har også gjennomført sju prosjekter i Norden som er klassifisert i henhold til den europeiske EU GreenBuilding standarden for energieffektivisering av bygg. LEED kan anvendes parallelt med EU Green Building-klassifisering. - Når vi nå implementerer LEED-sertifisering også i vår nordiske virksomhet, betyr det at vi kan dele kunnskap og erfaring på tvers i selskapet, i stedet for å finne opp hjulet på nytt. Vi tror dette systemet kan brukes globalt, vi slipper å bruke tid på å utvikle noe nytt, og vi kobler også denne regionen opp mot et internasjonalt nettverk som er i rask utvikling, sier Petter Eiken, konserndirektør i Skanska AB. I løpet av de neste månedene vil ca 100 nordiske Skanska-ansatte gjennomgå opplæring i LEED og ca 30 av disse utdannes til å bli LEED akkreditert (LEED AP). - Vår LEED satsing er en viktig del av arbeidet mot vår visjon om å være den ledende aktøren innen miljøriktig bygging og prosjektutvikling, og vi har en ambisjon om at de første norske LEED-prosjektene er sertifisert eller i produksjon i løpet av året, sier Geir M. Aarstad, administrerende direktør i Skanska Norge AS. Pioneren: Thomas Willumstad var den første i Norge med LEED akkreditering. Nå har han fått følge av ni norske kolleger i Skanska. 71 Tekst og foto: Arnt Olav Hønsvik I dag er det ti personer som er LEED akkrediterte i Norge. Alle disse er ansatt i Skanska. Den som var først ute i Norge med en slik akkreditering var prosjektleder i Spesialprosjekter Bygg, Thomas Willumstad. Han har vist vei i Skanskas satsing på miljøriktig bygging i Norge, og nå har flere kommet etter. Thomas gjennomførte opplæringen og tok eksamen i Seattle i Han ble tipset av kolleger i USA, som mente han ville dra nytte av dette når han skulle tilbake til Norge. Og det gjorde han. Ut fra min erfaring mener jeg vi har valgt et godt system for miljøsertifisering, som er spesielt utbredt i USA, men som jeg tror også vil slå an i Norge. Vi gjør veldig mye av det LEED krever allerede, men her settes det i system, sier Willumstad. LEED utdanningen har gjort Willumstad i stand til å følge opp miljøløsninger gjennom alle prosjektfaser. Utdanningen har gitt meg kunnskap om systemet og innsikt i kravene LEED stilte, som for eksempel til dokumentasjon i forhold til miljø. Jeg mener det er viktig at LEED akkrediterte personer kommer inn i tidligfase i prosjekter, slik at kravene kan prosjekteres inn fra starten av, sier Willumstad som ikke lenger er den eneste i Norge med denne akkrediteringen. I slutten av mars ble ytterligere ni norske Skanska-ansatte smykket med tittelen LEED AP (accredited professional). Disse er: Inger Andresen (miljøavdelingen), Elisabeth Hersoug (Global trainee), Bjørn Wachenfeldt (SNP), Ketil Tellevik (STE), Yngve Jacobsen (Region Oslo), Birgitte Molstad (Skanska Xchange), Ingebjørg Eldevik (Region BVT), Kent-Eirik Gerhardsen (Region Nord) og Lars Lund Mathisen (Skanska Bolig). LEED på Med lanseringen fulgte et introduksjonsseminar i Oslo 12. og 13. februar. Totalt var 49 personer til stede da Dan Haas og Courtney Lorenz fra Skanska USA Building ga en god innføring i tankegangen bak LEED samt en gjennomgang av de enkelte kapitlene under LEED. På deltakerlisten var representanter fra konsernledelsen i Skanska Norge, prosjekteringsledere fra forskjellige regioner, representanter for miljøavdelingen og ellers andre interesserte både fra Skanska Norge og de andre nordiske virksomhetene. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) er et internasjonalt system for design, bygging og sertifisering av miljøriktige bygg. Til forskjell fra andre sertifiseringssystemer som for eksempel Svanen, omfatter LEED sertifiseringen alle delene av miljøriktig bygging, ikke bare fokus på energi. Bygg blir LEED sertifisert etter blant annet disse kriteriene: Energieffektivisering Avfallshåndtering Innendørsklima Byggets plassering Ressursbruk Materialvalg Gjennom å oppfylle de kravene LEED stiller og kunne dokumentere disse, kan bygninger oppnå et LEED sertifikat for Grønne Bygg. Dette sertifikatet kan oppnås på tre nivåer: LEED Platinum, LEED Gull og LEED Sølv, etter hvor mange poeng bygget har oppnådd i de nevnte kategoriene. Rehabiliteringsprosjekter kan også sertifiseres. Sertifiseringen gjennomføres og verifiseres av en nøytral tredjepart; den amerikanske miljøorganisasjonen United States Green Building Council (USGBC). Personer som er LEED akkrediterte er ansvarlige for å lede og gi råd i forbindelse med miljøriktig bygging. Disse personene har gjennomført LEED utdanning og blitt akkreditert av Green Building Certification Institute i USA. Dette er en uavhengig organisasjon med ansvar for å administrere og overvåke prosessen. 19

11 Videokonferanse en suksess Videokonferanseutstyr i Skanska Norge Regiondirektør Hans Thomas Gaarder er en ivrig bruker av videokonferanseutstyret, noe som bidrar til vesentlig lavere reisekostnader og mer effektive arbeidsdager. Her fra et møte med Region Øst, representert ved Anders Prestnes Stusdal og Sverre Morken. Tekst: Rune Stene Foto: Arnt Olav Hønsvik Like før jul ble det anskaffet og montert 12 nye videokonferanseenheter rundt om på ulike Skanska kontorer i Norge. Hovedargumentene for anskaffelsen er reduserte reisekostnader og mindre miljøbelastning. Utstyret er blitt godt mottatt og bruken har vært stor. Hver dag blir det gjennomført videosamtaler mellom Skanskas kontorer, både i Norge og i utlandet. I februar valgte også Vassbakk & Stol å investere i slikt utstyr. Bedret kommunikasjon Det blir daglig holdt interne møter som med fordel kan gjennomføres ved bruk av videokonferanseutstyr. Rapporteringsmøter, regionalstyremøter, ORA-gjennomganger, kalkylegjennomganger, tilbudsgjennomganger, resultatsikringsmøter, arbeidsmøter, intern opplæring og AMU-møter er noen eksempler på møter som raskt og effektivt kan gjennomføres elektronisk med lyd og bilde. På denne måten begrenses reiseaktiviteten. I første omgang har man valgt å installere videokonferanse ved de største kontorene. Etter hvert som man gjør seg erfaringer rundt bruksområder og muligheter, vil man se nærmere på om det skal anskaffes enklere løsninger på større prosjekter, noe som vil øke mulighetene for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling. Besparelser Om man tar utgangspunkt i at annenhver videokonferanse erstatter en flyreise, kan man enkelt se for seg at bruken vil gi både økonomiske og miljømessige besparelser. I tillegg til reduserte reisekostnader frigjøres mye tid som kan benyttes til beste for bedrift og familie. Regiondirektør Hans Thomas Gaarder fremhever mer effektive arbeidsdager og mindre tid på vinterglatte veier, som gode argumenter for bruk av videokonferanse. - I region Øst har vi ukentlige avklarings- og oppdateringsmøter mellom distriktskontorene. Månedlige ledermøter blir også gjort pr videokonferanse. For oss har dette utstyret redusert reisekostnadene betraktelig og samtidig gitt oss mer effektive arbeidsdager, sier Gaarder. Bruk av utstyret Ved hvert kontor er det utpekt en lokal brukerkontakt som har fått grundig opplæring. Brukerkontakten hjelper til med lokal støtte. Utstyret er brukervennlig, men det er likevel viktig at man i starten tar seg tid til å lære å bruke utstyret. Implementering av videokonferanse som kommunikasjonsutstyr har fungert veldig bra takket være entusiastiske kollegaer og behjelpelige brukerkontakter, sier konserndirektør Tor Johs Hegna som selv ikke har reist med fly (i jobbsammenheng) så langt i år. Som følge av den nye IT strukturen er det initiert et videokonferansesamarbeid med Skanska Sverige. Dette vil om en stund gi oss flere funksjoner og muligheter, som for eksempel ekstern oppkobling og flerpartskonferanse (>4). Ønsker du å gjennomføre møter pr video tar du kontakt med din lokale brukerkontakt, som vil hjelpe deg med gode råd. 10. februar ca klokken omkom John Terje Blakstad på byggeplassen Østensbulia i Arendal. John Terje ble 48 år. Han etterlater seg samboer og to barn. John Terje begynte i Skanska 18. april Han arbeidet for det meste på boligprosjekter og fikk gjennom de 15 årene i Skanska mange gode venner og kolleger. John Terje var en utadvendt og sprudlende person som alltid var midtpunktet blant sine arbeidskolleger. John Terje utstrålte en Læring etter hendelse: Av granskingen av ulykken har det kommet frem noen elementer som vi må ta læring av. Disse ble gjennomgått under markeringen etter ulykken, som ble gjennomført på alle prosjekter i Skanska. aura av omsorg, lojalitet og stolthet over sine kollegaer, sitt arbeid og selskapet han arbeidet for. - I sitt arbeid var han en propell og det oste alltid kvalitet og respekt av det han gjorde. Han var ansatt som tømrer, men han løste alle arbeidsoppgaver han ble satt til, uansett fag, med iver og glød. Han hadde gjennom den siste tiden oppgaven som verneombud og bas, noe han engasjerte seg sterkt i. Han var svært opptatt av å legge forholdene til rette for sine arbeidskamerater. I tillegg til familien var hans store lidenskap travhester og han var ofte å se langs veien med hest og sulky. John Terjes blide og sprudlende humør vil bli savnet blant oss i DK-Arendal, forteller Finn Ljøsne, DK-sjef i Arendal, og våre tanker går til John Terjes familie, Ulykken skjedde i forbindelse med lossing av en lastebil som skulle levere materialer til byggeplassen. John Terje skulle anvise hvor materialene skulle plasseres. Noe gikk imidlertid galt under 1. Ved lasting, avsikring og lossing av last er det en faresone, både rundt bilen, i løftesonen og der lasten plasseres, som må sikres slik at ingen oppholder seg i området der last kan falle ned. 2. Ved varemottak må en etablere nødvendig kommunikasjon og samarbeid med transportøren for å sikre området hvor lossingen skal foregå. lossingen. Da ulykken skjedde sto John Terje tett ved lastebilen, og en pakke med trematerialer falt direkte over ham, slik at han ble slått bevisstløs. Til tross for at det ble startet gjenoppliving med en gang, og redningspersonalet var på stedet kort tid etter, sto livet ikke til å redde. Medvirkende til at materialpakken falt kan ha vært måten materialene var lastet på, mulige forskyvninger under transport og fordi snøen hadde gjort plasten rundt materialene glatt (det snødde i Kristiansand da lastebilen ble lastet opp), kombinert med at lastebilen var parkert i en svak sideveis helning. - Det som ikke skulle skje, det skjedde. Det er en ufattelig tragisk hendelse, og mine tanker går først og fremst til familien til John Terje, og til hans venner og kolleger. Ord blir fattige i en slik stund, men ulykken minner oss om hvor utsatt vår virksomhet er. Det beste vi kan gjøre er å sørge for at dette ikke skjer igjen, sier Geir M. Aarstad. Vi arbeider videre med våre byggvareleverandører for å sikre en omforent og sikker arbeidspraksis ved varelevering. Også vår prosedyre for bestilling, mottak og lagring av byggevarer vil bli oppdatert. Videre omtales den avdekkede risikoen og sikkerhetsbarrierer i introduksjon for nye arbeidstakere på prosjekt og vil være tema i oppstartsmøter med underentreprenører

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2009 Relasjon e Mye har endret seg i selskapet de siste månedene. Det oppleves fjernt å tenke på at vi for bare ett år siden sa at rekruttering var en av våre største utfordringer.

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2008 Relasjon Skanska og den finansielle krisen I det jeg skriver denne lederen er finanskrisen på full fart inn i vår del av verden, og også de europeiske bankene er nå

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2011 Innledning 24 Les mer om innføring av øyevern og hansker som en del av standard arbeidsantrekk på side 24 2 Innledning Hest i normalhøyde Nyhetsbildet i starten

Detaljer

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012

Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 01/2012 Innledning Illustrasjonsbilde: Fra prosjektet Arneberg Hage. 2 Innledning Forutsigbar og lønnsom Året vi har lagt bak oss endte med røde regnskapstall, noe

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #04 Magasinet for Skanska-ansatte Skaperevne God jul og godt nytt år! Anders Danielsson Ordet «entreprenør» er fransk og betyr å skape noe. En entreprenør er altså en person eller et selskap

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#01 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #01 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Skanska samler kompetansekraft i nytt forretningsområde Bygg skal sikre lønnsom vekst og suksess for Skanska Byggstrategi

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 3/2009 Relasjon Dugnad Fra E18 Bommestad-Langåker Etter å ha jobbet fem år internasjonalt, gleder jeg meg til utfordringen som nå ligger foran meg. Å lede Skanska Norge er

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 04/2011 Innledning 2 Innledning Stå han av Mens jeg sitter her og skriver denne lederen til årets siste utgave av Relasjon, herjer vinterstormene over landet vårt.

Detaljer

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010

Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 03/2010 Innledning Innledning Medeierskap Aksjeprogrammet for ansatte i Skanska ble lansert i 2008 og heter SEOP Skanska Employee Ownership Programme. Her til lands

Detaljer

2013Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2013Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2013Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte «Born to Run» God påske! Anders Danielsson Da jeg tok over som leder av Skanska Norge lanserte jeg «Back in Black» som lydspor for den snuoperasjonen vi var

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte

2012Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte 2012Relasjon #03 Magasinet for Skanska-ansatte Det viktigste av alt I denne lederen vil jeg fokusere på det som er viktigst for deg og for meg som jobber i Skanska; nemlig at vi kan gå trygt og uskadet

Detaljer

Peab bygger ny E6 i Trøndelag

Peab bygger ny E6 i Trøndelag Peabnytt Nr. 4 Desember 2012 Nyheter Landsavtale med IKEA Tema Internhandel Fotoreportasjen Sollistrand Allé i Horten Peab bygger ny E6 i Trøndelag Portrettet Spanjolen Lluis Martorell byttet ut sollys

Detaljer

#02 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte

#02 2014. 2014Relasjon. Magasinet for Skanska-ansatte. Magasinet for Skanska-ansatte 2014Relasjon #01 Magasinet for Skanska-ansatte #02 2014 Magasinet for Skanska-ansatte Veien videre Vi er i dag en av de ledende aktørene i norsk bygg- og anleggsnæring, og vi kan være stolt av vår posisjon

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2010 Relasjon Kraft og styrke Det er makt i de foldede hender, sies det. Dette er sikkert riktig, men jeg tror vel så mye på kraften som ligger i en vital organisasjon,

Detaljer

HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN

HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN Peabnytt Nr. 1 Mars 2012 HOVEDTEMA ENERGI OG MILJØ FOTOREPORTASJE RALLYSNEKKER N PORTRETTET JOHN IVAR MEJLÆNDER-LARSEN Redaksjonen Felles fane 34 PEAB I NORGE har de siste årene ekspandert kraftig. Vi

Detaljer

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#04 2013. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #04 2013 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Dialog I forrige utgave av Relasjon skrev jeg en lederartikkel om våre verdier, hvor jeg blant annet kritiserte Statens Veg vesen. Lederen var såpass spissformulert

Detaljer

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring

TS-nytt. Mars 2009. Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring TS-nytt 91 Fokus Mars 2009 Jubileumsåret 2009 Presentasjon av Backe Bygg v/sven Chr. Ulvatne Risavika - viktigste TS-prosjekt noen gang på HMS og opplæring Brøyten i granitt - vårt nye landemerke TS-nytt

Detaljer

Peabnytt. Husk Handslaget! Samarbeider om Sentrum skole Side 8. Nordens beste arbeidsplass Side 20. Sammen om et sikkert Peab Side 35

Peabnytt. Husk Handslaget! Samarbeider om Sentrum skole Side 8. Nordens beste arbeidsplass Side 20. Sammen om et sikkert Peab Side 35 Peabnytt Nr. 1 2011 15. årgang Husk Handslaget! Samarbeider om Sentrum skole Side 8 Nordens beste arbeidsplass Side 20 Sammen om et sikkert Peab Side 35 Leder Den viktige sikkerheten Å ivareta sikkerheten

Detaljer

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass

Ledelse. // TEma BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012. Kristin Skogen Lund om godt lederskap. Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2012 // TEma Familien Grieg om lederskap i en familiebedrift Miles-Olsen leder landets beste arbeidsplass Frank Mohn fra sjef i Asia til konsernsjef i Norge Kristin Skogen

Detaljer

Refleks 10 - Desember 2006. Internavis for Mesta as Totalleverandør av sikker vei. Kraftig skadereduksjon

Refleks 10 - Desember 2006. Internavis for Mesta as Totalleverandør av sikker vei. Kraftig skadereduksjon Refleks 10 - Desember 2006 1 Årets vinter overgikk alle våre verste antakelser, sier regiondirektør i Mesta, Kjell Inge Davik Elektrisk natt i Oslo s 8-9 NR.10-2006 Motorvei på leirgrunn s 14-15 Miljøvennlige

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

Relasjon #03 2013 A R D V A E G N O. Magasinet for Skanska-ansatte

Relasjon #03 2013 A R D V A E G N O. Magasinet for Skanska-ansatte #03 2013 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon S V A L B A R D N O R E G Helhetstenking Ydmykhet Våre verdier! Åpenhet Ståle Rød Konstituert administrerende direktør Våre verdier; åpenhet, ydmykhet og

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk

Gode vekstvilkår for flinke fagfolk Nr 1 2007 Stilling ledig Gode vekstvilkår for flinke fagfolk I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 bedrifter som alle trenger flere medarbeidere. Dette er noen av Norges mest attraktive

Detaljer