Verdal Historielag. Årsmøte 9. mars Årsmeldinger, representasjon, styrer, utvalg, bokbeholdninger og regnskap.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal Historielag. Årsmøte 9. mars 2005. Årsmeldinger, representasjon, styrer, utvalg, bokbeholdninger og regnskap. www.verdal.historielag."

Transkript

1 Verdal Historielag Årsmøte 9. mars Årsmeldinger, representasjon, styrer, utvalg, bokbeholdninger og regnskap.

2 Saksliste til årsmøte i Verdal historielag 9. mars Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Årsmeldinger og regnskap 4. Valg 5. Eventuelt 6. Foredrag ved Per Steinar Raaen 7. Kaffe Vel møtt!

3 Årsmeldinger Fra hovedstyret Styret har bestått av: Øystein Walberg formann; Marit Kvålen Ness nestformann; Bjørg Lein sekretær; Johannes Overmo kasserer; Svein Guddingsmo styremedlem. Laget har 481 medlemmer og 8 æresmedlemmer. Det er avholdt 3 styremøter og 2 arbeidsmøter. 32 saker er behandlet. Arbeidsmøtene er gjennomført i samarbeid med Bygdeboknemnda. Tema har vært nye bøker i serien Heimer og folk i Verdal. Det er først og fremst Stiklestad og Volhaugen som er behandlet. Verdal Historielag er representert i styret for Foreningen til bevaring av De værdalske befestninger v/ Svein Guddingsmo og Øystein Walberg; i Armfeldts karoliner v/ Svein Guddingsmo; i Verdal kommunes arrangementskomité for markeringen av 100-årsminnet for unionsoppløsningen 1905 v/ Øystein Walberg; og i styret for Stiklestad Museum v/ Øystein Walberg og Johannes Overmo. Samarbeidet med Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) har som i alle år vært meget godt, og historielaget har vært medarrangør av de såkalte Onsdagstreffene og Gjenstandene forteller. Aktiviteten har vært som følger: 3. mars Årsmøte i SNK. Eskild Følstad fortalte om planene for middelaldergården Stiklarstadir. 11. mars Dialektkveld i SNK. Etter initiativ fra skriftstyrets leder Kjetil Dillan ble det arranger dialektkveld i SNK med Tor Erik Jenstad som kåsør og leksikon. 123 tilhørere og deltagere. 17. mars Arbeidsmøte i samarbeid med Bygdeboknemnda i Volhaug grendehus Tema: Bakgrunn for det nye bindet av Heimer og folk i Volhaugen. Bilder og stoff. 30 deltagere. 24. mars Onsdagstreff: Gamle bygårder i Levanger v/asbjørn Eklo 21. april Gjenstandene forteller: Gamle Storgate v/solveig Ness; Steinar Berg, Hildur Norum m.fl. 12. mai Onsdagstreff : Veger mellom folk den lange vandring over fjellene i samarbeid med Foreningen Norden i Verdal og Jämtland 26. mai Gjenstandene forteller: Spelet om Heilag Olav 50 år v/steinar Berg; Hildur Norum m.fl. 8. september Onsdagstreff: Carl Johan Veien til union mellom Norge og Sverige v/erik Bjørnskau 22. september Onsdagstreff: Hva kongen har delt, kan bare kongen sammenføye? v/aud Mikkelsen Tretvik 6. oktober Onsdagstreff: Jakt- og fisketradisjoner i Verdal v/jon Lykke 13. oktober Gjenstandene forteller: Utvandringa til Amerika v/jostein Molde; Steinar Berg; Arnstein Langåssve 23. november Dialektkveld: Tor Erik Jenstad 8. desember Gjenstandene forteller: Overtro, nisser og troll. Førjulskveld v/steinar Berg, Hildur Norum m.fl. 19. januar 05 Onsdagstreff: Den politiske bakgrunnen for 1905 v/ Anne Kristine Børresen

4 9. februar Onsdagstreff: Veger mellom folk Flyktningenes veg v/harry Byberg; i samarbeid med Foreninge Norden i Verdal og Jämtland 23. februar Gjenstandene forteller: Skolen og skolemesteren 2. mars Onsdagstreff: Michelsen og regjeringsskiftet i 1905 v/bjørn Terjesen Etter et par års forberedende arbeid har endelig Verdal Historielag kommet på Internett. En enkel presentasjon av laget, med sittende styre, og det styret som startet opp laget, og diverse reklame for vårt utmerkede lokalhistoriske arkiv på biblioteket ligger ute. Det er også lagt ut informasjon omkring våre publikasjoner samt hvordan man kan få kjøpt bøkene. Etter hvert vil også mer stoff bli lagt ut for å gjøre kommunen mer spennende for f.eks. turistene. Kun fantasi og disponibel tid setter grenser. Verdal Historielag har deltatt i arrangementer hos flere lag og foreninger forskjellige steder i Verdal i løpet av året. Flere av lagets medlemmer har vært med på dugnadsarbeid på Stiklestad og andre steder i Verdal. Flere av Verdal Historielags medlemmer deltok også i idédugnad om Verdalsøras utseende arrangert av Verdal kommune. I samarbeid med Statens veivesen og Levanger Historielag arbeides det med å sette opp en gammel milstein ved E6 på Mule i Frol. Steinen og sokkelen befinner/befant seg på Stiklestad Museum. Ordet befant er brukt, fordi sokkelen har forsvunnet i løse luften. Et annet samarbeid med Statens Veivesen går ut på å lage infotavler og rydde veier og stier ved St. Olavs bro ved Innsvatnet. Det er også tatt kontakt med Inndal Grendelag og Helgådal Idrettslag om å få reist minnesmerker om grenselosenes virksomhet under krigen. Utvalget som arbeider med stadnamn/stedsnavn har intensivert arbeidet, og det tas sikte på å arrangere en navnekveld i løpet av året. Historielaget har deltatt på arrangementer på Stiklestad som Bygdadag og Jul igjen. Verdal Historielag har vært representert på Nord-Trøndelag Historielags årsmøte. Høsten 2004 fikk Verdal Historielag invitasjon fra Foreningen til bevaring av De værdalske befestninger om å være med på historietur til Berlin, Praha, Budapest og Wien samt besøk i konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen. Flere av lagets medlemmer benyttet seg av tilbudet om å delta på denne svært innholdsrike turen. I samarbeid med det historiske tidsskriftet Levende Historie har alle medlemmene av laget mottatt/vil motta et prøveeksemplar av tidsskriftet samt tilbud om abonnement. Laget vil takke alle, både lag og enkeltpersoner, som har støttet laget økonomisk eller på annet vis. Laget vil her særlig fremheve Sparebank1Midt-Norge, avd. Verdal. Økonomien i laget er god, selv om utgiftene har vært noe større enn inntektene siste året. Det vises til det fremlagte regnskapet. For øvrig vises det til egne årsmeldinger fra underutvalgene. Verdal, i februar 2005 For styret Øystein Walberg

5 Fra Skriftstyret Enda et hektisk år er tilbakelagt, og enda ei årbok ble ferdig til jul. En god del stoff måtte ligge over til neste årbok. Alt er altså ved det gamle. Skriftstyret har hatt ti møter i tillegg til kontakt via telefon og e-post. En må kunne si at vi er en privilegert gjeng, med trofaste bidragsytere som sjelden svikter. Når en sier sjelden, så betyr det at noen uteblir på grunn av at stoffet ikke har rukket å bli klart innen fristen, men til gjengjeld kommer de oftest sterkere tilbake året etter. Ekstra hyggelig er det når nye navn dukker opp i listen over bidragsytere. Det har det også gjort i år. Litt forskjellig eller mye rart var ofte våre håpefulles svar når vi som interesserte foreldre spurte hva de hadde bedrevet på skolen om dagen. Disse ordene er vel nokså dekkende for Årbok Med et tidsperspektiv fra Olav den helliges fall på Stiklestad til nyåpning av gater på Øra måtte det nødvendigvis bli litt av hvert. Møteprotokollen fra 1930 vedr. utsmykning på Stiklestad var en liten overraskelse da vi fikk den i hende høsten Skriftstyret setter alltid pris på slike overraskelser. Gamle protokoller og lignende er forresten både artig, interessant og tankevekkende lesning. Ellers er det hyggelig å se at artikler i årboka minner leserne på ting som er kjent i samme forbindelse, og deler dette med andre leserne i etterkant, i form av en artikkel. På vinteren 2004 fikk vi forespørsel fra Inger S. og Petter Bjartnes om skriftstyret kunne bli med på å trykke opp Bonde-Praktika av L. D. Klüver. 3c i vedtektene for historielaget sier at laget vil arbeide for: Utgjeving og spreiing av årsskrift og andre aktuelle publikasjonar, altså var forespørselen i tråd med lagets formålsparagraf og vi sa ja. Dette arbeidet gikk parallelt med innspurten med årbok for Bonde-Praktika er nå i trykken, og vil foreligge ca 1. april. Dette er ikke bare kuriøs lesning, men praktisk lærdom som ikke bare gårdbrukere vil ha nytte av, men alle som har interesse for det som rører seg omkring oss. Dette blir en praktfull gaveartikkel som mange har etterspurt. Også dette meldingsåret kan en avslutte med en STOOR TAKK til våre bidragsytere, uten dere inga årbok! Kjetil Arnhild Marit Fra Slektsutvalget Interessen for slektsarbeid holder seg fortsatt oppe. Det er stadig spørsmål fra fjern og nær om hjelp. Det er avholdt kurs i slektsgranskning på våren med 5 deltagere. Slektsutvalget var også representert på Bygdadagen på Stiklestad. Det ble også innkjøpt nye kort med kirkebøker for Trøndelag, for ca kr 9000,- i Så nå har vi det meste av kirkebøker for hele Trøndelag på lokalhistorisk arkiv, hvor det er stor aktivitet i nye og lyse lokaler. Liv Jørgen Agnes

6 Fra Turutvalget Første tur gikk til Egge Museum den 2. juni. Vi ble møtt av Jørgen Røflo. Han orienterte og viste oss rundt på "gården" og Landbruksavdelingen, samt på Egge gård der de nu har restaurert hageanlegget fra ca Vi fikk servering av Røflo's kone. 15 deltok. Andre tur gikk til Værdalsbruket AS/Holmen Gård i Vuku, den 7. juli. Forstmester Anders Børstad viste oss rundt i alle husene og orienterte om brukets historie og dagens drift. I hovedbygningen fikk vi servert kaffe. 54 deltok. Tredje tur ble en dagstur til Melhus, Meldal med Løkken verk og Orkanger, den 21. august. Buss med sjåfør Odd Hallem fra Sende busstrafikk. På Melhus kom rektor og historielagsformann Ronald Nygård på bussen og tok oss med til bautasteinen over trønderhøvdingen Einar Tambarskjelve på Gimse, til Rimol hvor Håkon Jarl døde, så Korsvegen til Kolbrandstad stavkirke. Der tok en av pådriverne journalist Olav Harald Langås for oppbyggingen av kirka over og orienterte om området og byggingen som ble ferdig i Ved Svorkmo kom Steinar Dombu på bussen og tok oss med gjennom arbeiderstrøket på Løkken og til Dombu gård, hvor han er kårkall og hvor svigerdatteren Ingrid Voll hadde invitert oss på meldalsodd og kaffe. Vi takker for gjestfriheten. Steinar fortsatte guidingen i Meldal fram til gammelgruva på Løkken, hvor vi fikk bli med to unge damer inn i fjellet i driftsområdet fra og 1800-tallet. Så til Thamshavnbanen og en togtur på knapt 2 mil i vogner fra 1908, til Fannrem. På bussen igjen til Bårdshaug Herregård, før omvisning i Christian Thams innholdsrike bolig, før en velsmakende middag og retur til Verdal. 44 deltok. Fjerde tur var en gatevandring i Gamle Øra, den 2 sept.. med Solveig Ness, 18 deltakere. Så interessen er der, så Solveig berre fortsett med vandringene. Femte og siste tur lørdag 18. september gikk til Ulvilla, med orientering/omvisning av Johannes Overmo, om den gamle bosetningen som hadde vært der i sentrum. Da karen fra NTE ikke møtte opp som avtalt tok Johannes med oss på en vandring opp til inntaksdammen for Ulvilla kraftstasjon, før vi for til Aust-Grannan for servering av kaffe hos Solbjørg Grunnan. NTE-karen kom omsider, så turen ble avsluttet med en omvisning i kraftstasjonen. Knapt 40 deltok. Takker skriftstyret for bevilgningen, slik at vi kunne spandere kaffen på Bårdshaug og i Aust- Grunnan, og for 5 årbøker som er gitt til omviserer som stiller opp for oss utenfor bygda. Ellers takk til alle slik at turene har blitt gjennomført. Oddvor Georg Sturla

Verdal Historielag. Årsmøte 3. mars 2004. Årsmeldinger, representasjon, styrer, utvalg, bokbeholdninger og regnskap.

Verdal Historielag. Årsmøte 3. mars 2004. Årsmeldinger, representasjon, styrer, utvalg, bokbeholdninger og regnskap. Verdal Historielag Årsmøte 3. mars 2004. Årsmeldinger, representasjon, styrer, utvalg, bokbeholdninger og regnskap. Saksliste til årsmøte i Verdal historielag 3. mars 2004. 1. Åpning 2. Valg av møteleder

Detaljer

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11

AkersDølen. Medlemsblad for Groruddalen Historielag. Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud s 11 Nr. 1 Februar 2014 > Årgang 18 AkersDølen Medlemsblad for Groruddalen Historielag Fra Stabburstrappen s 2 Hva skjer s 3 Referat årsmøte 2014 s 4 Årsberetning 2013 s 6 Markering av valgmannsmøte på Ellingsrud

Detaljer

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av:

ÅRSMELDING FOR 2006. Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: STØREN MUSEUM OG HISTORIELAG ÅRSMELDING FOR 2006 Styret i Støren museum og historielag har i 2005 bestått av: Hans Erik Gynnild, leder Sverre tangstad, nestleder Jens Ivar Gynnild, kasserer Odd Steinar

Detaljer

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008

Støren museum og historielag. www.storenhistorielag.org. Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag Årsberetning for 2008 Støren museum og historielag har i 2008 hatt følgende styre: Jon Gunhildsøien (leder) Åshild Haukdal

Detaljer

Årsrapport 1998. Sola Historielag

Årsrapport 1998. Sola Historielag Årsrapport 1998 Sola Historielag Innkalling til første årsmøte i Sola Historielag Du innkalles med dette til årsmøte i Sola Historielag. Tid: Torsdag 15. januar 1998 kl. 1900 Sted: Sola Kulturhus Møteplan:

Detaljer

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012)

Stiftet 8.2.1982. Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Varteig Historielag Stiftet 8.2.1982 Årsberetning for årsmøteperioden 2011 (07.02.2011-27.02.2012) Tillitsmannsapparatet i Varteig Historielag har i årsmøteperioden bestått av: Valgt på årsmøtet: Styret:

Detaljer

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012

Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Årsrapport for DIS-Vestfold 2012 Nøtterøy 21 februar 2013 Mangeårige leder av DIS-Vestfold, John Ludvigsen gikk ut av styret. Unn Helgesen Linde ble valg som ny leder. Harald Lind og Hege Karina Frebergsvik

Detaljer

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Styret i perioden 1/1-15/3 2014: Åge Nortun leder Liv Skramstad, nestleder Britt Iren Neergård, kasserer Borgny Aakvik Vorpbukt, sekretær Arnstein Slinning, styremedlem

Detaljer

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen

ØSTFOLD HISTORIELAG. Randi Kristin Krogh og Berit Garsrud fra Ættehistoriekomiteen på slektsforskerdagen ØSTFOLD HISTORIELAG Nr. 3 2006 Årgang 30 Opplag 4400 Redaksjonen avsluttet 10. november 2006 Formannens spalte... 2 Henry Rogstad til minne... 3 Bokpris 2006... 4 Vårvandring... 5 Tillitsmannsmøte.. 6

Detaljer

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned.

Lederen har ordet: DIS-Østfolds vedtekter sier at årsmøtet skal avholdes innen utgangen av mars måned. Østfolddis Digitalt medlemsblad nr. 2 - mars 2010 INNHOLD: Windows-Hjørnet side 2 Årsmøtets dagsorden side 4 Årsberetning side 5 Regnskap side 8 Hvor ble det av mor? side 10 Å bruke svenske SVAR side 13

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Årsmøtedokumenter 2014. Sandar Historielag. 23. februar 2015

Årsmøtedokumenter 2014. Sandar Historielag. 23. februar 2015 Årsmøtedokumenter 2014 Sandar Historielag 23. februar 2015 Saksliste årsmøte 2014: 1. Godkjenning av innkalling til årsmøte 2014/Gunlaug 2. Godkjenning av dagsorden/gunlaug 3. Valg av møteleder: forslag

Detaljer

Årsberetning for Blaker og Sørum historielag 2011

Årsberetning for Blaker og Sørum historielag 2011 Årsberetning for Blaker og Sørum historielag 2011 Sak 3 Årsmøtet 2011ble arrangert onsdag 9. mars kl.19.00 på Sørumsand vgs. med 26 fremmøtte. Sogneprest JohnOlav Stokstad Larsen kåserte over Kirken i

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2011 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Undertegnede ble på årsmøte gjenvalgt som leder i NIFO og er i lag med resten av styret klare for nye utfordringer i året som kommer.

Detaljer

RØYKEN HISTORIELAG NR 63 JUNI 2013. Røyken historielags Hederstegn 2013 til Jørn Jensen

RØYKEN HISTORIELAG NR 63 JUNI 2013. Røyken historielags Hederstegn 2013 til Jørn Jensen RØYKEN HISTORIELAG NR 63 JUNI 2013 Røyken historielags Hederstegn 2013 til Jørn Jensen NR 63 JUNI 2013 INNHOLD Lederord 1 Røyken Historielag 2013 2014 1 Styre 1 Hva har hendt, og hva hender? 2 Utenfor

Detaljer

ÅRSMELDING FOR. 1924-90 år - 2014

ÅRSMELDING FOR. 1924-90 år - 2014 ÅRSMELDING FOR 2014 1924-90 år - 2014 1 FROSTA HISTORIELAG 90 ÅR Der Historielaget har vært delaktig i løpet av året, har det blitt opplyst at dette arrangementet er et ledd i jubileumsmarkeringa. Ellers

Detaljer

Årsmøtet i Troms historielag 2015

Årsmøtet i Troms historielag 2015 Årsmøtet i Troms historielag 2015 Årsmøtet var i år lagt til Tromsø og Scandic Grand Hotel. To dager var avsatt, lørdag 21. og søndag 22. mars. Det møtte delegater i fra historielagene i Sørreisa, Harstad,

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2010 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2010 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Mitt navn er John R. McDonald og jeg ble valgt til leder i NIFO på årsmøte i Trondheim. Jeg er 46 år, bor i bygda Hjellvik som ligger

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005 31.03. Årsmøte i Namdalseid Arbeiderparti på Sjøåsen Hotell kl 19.30. 03.04. Tombola på Solhaug Grendehus kl 14.00 16.30. Loddsalg og kaffesalg. Tombolakomiteen

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24

Cara-vennen. Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 Cara-vennen Medlemsblad for Norsk Caravan Club, avd. Askim og omegn Nr 3 - Oktober 2013 - Årgang 24 I dette bladet: Husk 16. oktober: Medlemsmøte Mysen Caravan Invitasjon medlemsmøte med julemat Invitasjon

Detaljer

INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1. 2. Årsrapport 2

INNHOLD. 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1. 2. Årsrapport 2 INNHOLD 1. Stiftelsens formål / verdigrunnlag Side 1 2. Årsrapport 2 2.1 Styret 2 2.2 Organisering 2 2.3 Økonomi 2 2.4 Lokaliteter 3 2.5 Personale 3 2.6 Frivillige 4 2.7 Brukere 2.8 Samarbeid med det offentlige

Detaljer

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling Medlemsinfo fra 1/ 2009, februar Innhold Stort julileumsnummer! Vestfold Parkinsonforenings (avtroppende) leder, Johanne Storm-Linnebo, ledet den flotte jubileumsfesten på Karlsvik gård 20.november. Mange

Detaljer

Pensjonistuniversitetet i Ålesund

Pensjonistuniversitetet i Ålesund Pensjonistuniversitetet i Ålesund Medlemsblad nr 46 / des. 2014 Des 2014 I denne utgaven: Leder, side 2 TEMAFOREDRAG FREMOVER : 29. januar: Jan Johansen: Sildefisket i 1950 åra. (s. 9) 26. mars: Tove Steinbo:

Detaljer

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett.

Lions Club Odal. Løvebrølet. Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Lions Club Odal Løvebrølet Nr 8, april lionsåret 2014-15. Årg. 33. Fra fjorårets tulipanaksjon. Øystein og Hans Oddvar har «solgt» en bukett. Redaktørens hjørne: e-post: Styret i LC Odal 2014-15: Klubbleder:

Detaljer

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00!

VI MØTES TIL AVSLUTTENDE KAFFEPRAT VED HUGULITJERN KL. 14.00! INNKALLING TIL generalforsamling i Hugulia velforening på Dal Grendehus LØRDAG 14. SEPTEMBER 2013 KL. 15.30 (Veibrukere er velkomne, og de har talerett) DAGSORDEN 1 Åpning 2 Valg av: dirigent - referent

Detaljer

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett

Nr 01-2013 I DETTE NUMMER: MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD 18. ÅRGANG. Fotogruppen. Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891. Årsmøte 2013 - Budsjett DIZ MEDLEMSBLAD FOR DIS-VESTFOLD Nr 01-2013 18. ÅRGANG I DETTE NUMMER: Fotogruppen Vestfold, hvor er det? Folketelling i 1891 Årsmøte 2013 - Budsjett Årsmøte 2013 - Regnskap DIZ Medlemsblad for DIS-Vestfold

Detaljer