Offentlig journal Periode:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal Periode: 19112012 -"

Transkript

1 Offentlig journal Periode: Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja

2 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Viseadministrerende direktør Pasient- og brukerrettighetsloven med forskrifter Påminnelse til invitasjon til høringskonferanse vedr. endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og implementering av pasientrettighetsdirektivet. Saksansv: Juridisk enhet / Marianne Blair Berg Saksbeh: Viseadministrerende direktør 04/ X Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Ortopedi - Julianne Olaussen Organisering og drift av Legevaktsentral (LV-sentral), Stensby Referat fra drøftingsmøte vedr. opphør av legevakttjenester ved Stensby sykehus. Saksansv: Kirurgisk divisjon / Pål Wiik Saksbeh: Ortopedi / Julianne Olaussen 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Arbeidsgiverforeningen Spekter Sekretariat/Rådgiverpool Samarbeid med arbeidsgiverforeningen Spekter (tidligere NAVO) Varsel om ordinær generalforsamling i Arbeidsgiverforeningen Spekter. Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool Side1

3 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Divisjon for psykisk helsevern - Sjur Seim Spesialistregler i psykiatri Endring av spasialistregler i psykiatri, til orientering. Saksansv: HR-drift / Per Eidholm Saksbeh: Divisjon for psykisk helsevern / Sjur Seim 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Økonomi - Jørn Arthur Limi Styret Ahus Fullmakter ved Ahus Fullmakter ved Ahus 2013, styresak Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Økonomi / Jørn Arthur Limi 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Viseadministrerende direktør Kardiologiaktivitet i Helse Sør-Øst - faglig referansegruppe Notat til kardiologiutvalget Helse Sør-Øst vedr. PCI-sentra (primær percutan coronar intervensjon). Saksansv: Medisinsk divisjon / Stein Vaaler Saksbeh: Viseadministrerende direktør Side2

4 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Mikrobiologisk avdeling - Silje B. Jørgensen Registrering og forebygging av sykehusinfeksjoner Nasjonal prevalensundersøkelse av helseassosierte infeksjoner og antibiotikabruk i sykehus (PIAH) 4. kvartal 2012, orientering. Saksansv: Mikrobiologisk avdeling / Merete Holth Saksbeh: Mikrobiologisk avdeling / Silje B. Jørgensen 04/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/Rådgiverpool - Eva Moxness Styret Ahus Orienteringer fra administrerende direktør til styret Administrerende direktørs orienteringer, styresak Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: Sekretariatet/Rådgiverpool / Eva Moxness 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Administrerende direktør - Hilde Alstad IKT-strategi for Helse Sør-Øst Invitasjon til regional lederkonferanse i arbeidet med IKT, strategi, handlingsplan, IKT styringsmodell og budsjettarbeidet i Helse Sør-Øst , Oslo. Saksansv: E-helse og IKT / Øyvind Waal Saksbeh: Administrerende direktør / Hilde Alstad Side3

5 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Kommunikasjonsavdelingen - Bjarte Reve Helse Sør-Øst RHF Korridorpasienter ved Ahus Utkast av besvarelse til helse og omsorgsministeren vedr. korridorpasienter ved sykehuset. Saksansv: Medisinsk divisjon / Ivar Thor Jonsson Saksbeh: Kommunikasjonsavdelingen / Bjarte Reve 04/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Regnskapsavdelingen Nasjonale faglige retningslinjer for behandling av hjerneslag Tildeling av prosjektnummer for prosjekt "Informasjonstiltak om hjerneslag". Saksansv: Medisinsk divisjon / Yngve Mikkelsen Saksbeh: Regnskapsavdelingen 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Viseadministrerende direktør Nasjonalt arbeid innenfor kreftomsorgen Rapport for legemiddeløkonomisk analyse av ipilimumab for norske forhold. Saksansv: Medisinsk divisjon / Ivar Thor Jonsson Saksbeh: Viseadministrerende direktør Side4

6 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Siv Søgnen Melding, endring av kostnadssted fra Saksansv: HR-drift / Stine Karlsen Saksbeh: HR-drift / Siv Søgnen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Ansettelse, søknad om permisjon uten lønn fra Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side5

7 04/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet Viseadministrerende direktør Samarbeid med Universitetet i Oslo, Medisinsk fakultet Utlysningspraksis og omfang av samarbeid med sykehus utenom Oslo universitetssykehus og Ahus, vitenskapelige stillinger. Saksansv: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk Saksbeh: Viseadministrerende direktør 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse 50% stilling til Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, korrigert til lønnsgruppe 7 som spesialsykepleier og ny årslønn i hht lønnsoppgjøret fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side6

8 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, nytt kostnadssted fra , overgang til blodsykdommer Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, tilbake fra permisjon. Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, ny stillingstittel og tillegg fra Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen Side7

9 04/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Senter for helsefremmende arbeid - Else Karin Kogstad Helse Sør-Øst RHF Norsk nettverk for helsefremmende arbeid (tidligere Nettverk av helsefremmende sykehus (NHFS)) Anmodning gjennom kommende oppdragsdokument: styrking av videreføring av Nettverk for helsefremmende sykehus, kopi av brev Saksansv: Senter for helsefremmende arbeid / Else Karin Kogstad Saksbeh: Senter for helsefremmende arbeid / Else Karin Kogstad 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, enhetsleder ved kirurgisk kodeenhet fra Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av arbeid på natt i perioden Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side8

10 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Ansettelse, sluttmelding fra Klosteret - siste dag med lønn Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av stilling til Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Side9

11 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, PP, forlengelse av konstituering som seksjonssykepleier til og med Saksansv: HR-drift / Stine Karlsen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, 100% fast stilling som psykiatrisk sykepleier/mottakskoordinator ved akuttpsykiatrisk avdeling, mottaksseksjonen fra Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 04/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side10

12 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Hafslund Nett AS Avdeling for drift og vedlikehold - Alf Christian Jørgensen Tilsyn/kontroll av elektriske anlegg på Ahus Vedtak om utbedring av jordfeil etter kontroll ved Lurudveien 13. Saksansv: Avdeling for drift og vedlikehold / Øyvind Opdan Martinsen Saksbeh: Avdeling for drift og vedlikehold / Alf Christian Jørgensen 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Ansettelse, tilbud om 10 % vikariat som onkologisk sykepleier i tiden Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Siv Søgnen Melding, økning fra 50% til 80% stilling Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Siv Søgnen Side11

13 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Siv Søgnen Melding, tilbake i 100% stilling etter foreldrepermisjon fra Saksansv: HR-drift / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-drift / Siv Søgnen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av konstituering til Saksansv: HR-drift / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, videreutdanning innen rus, ny lønn ved tiltredelse Klosteret. Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side12

14 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, redusert til 60% stilling i perioden Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, tilbake til stilling som bioingeniør ved transfusjonsmedisinsk enhet fra Saksansv: HR-drift / Anja Nilsen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Lønn, tillegg for seksjonsleder og mastergrad fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen Side13

15 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Kommunikasjonsavdelingen - Bjarte Reve Parkeringsforhold ved Ahus Purring på forespørsel om bedre adkomst- og parkeringsmuligheter for funksjonshemmede på Ahus, spørsmål fra Stortinget. Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Kommunikasjonsavdelingen / Bjarte Reve 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Kommunikasjonsavdelingen - Bjarte Reve Helse Sør-Øst RHF Parkeringsforhold ved Ahus Adkomst- og parkeringsmuligheter for funksjonshemmede på Ahus, svar på spørsmål fra Stortinget. Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Morten Løkken Bendiksen Saksbeh: Kommunikasjonsavdelingen / Bjarte Reve 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side14

16 05/ X Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Medisinsk teknisk avdeling - Per Arnesen Vedlikehold av EEG utstyr fra Scan-Med. AS Anskaffelsesprotokoll for vedlikeholdskontrakt for NicONE EEG-utstyr. Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling / Ingunn Elisabeth Janbu Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling / Per Arnesen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, individuell avtale som tillegg til arbeidsavtalen Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som overlege ved nevroklinikken, siste arbeidsdag Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen Side15

17 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, forlengelse av konstituering som overlege med tillegg til Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Lønn, endring av årslønn fra Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, tilkallingshjelp ved åpen akuttpost A fra Saksansv: HR-drift / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side16

18 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, innregistrert i PP i perioden Saksansv: HR-drift / Heidi Thorkildsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, tilbake fra overlegepermisjon i 100% stilling ved Nevroklinikken fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side17

19 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, nytt kostnadssted fra , overgang til urologi merkantil Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, 40% stilling som prosjektsykepleier fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, 60% stilling som sykepleier ved Nevroklinikken fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side18

20 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, tillegg i årslønn for mastergrad Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Juridisk enhet - Marianne Blair Berg Dips ASA Funksjonalitet og drift av DIPS - elektronisk pasientjournal ved Ahus Forespørsel om - Saksansv: E-helse og IKT / Sverre Knutsen Saksbeh: Juridisk enhet / Marianne Blair Berg 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Juridisk enhet - Vår Na-Ji Grytbakk Helse Sør-Øst RHF Funksjonalitet og drift av DIPS - elektronisk pasientjournal ved Ahus Organisering av samarbeidet i regionen innenfor informasjonssikkerhet og personvern. Saksansv: E-helse og IKT / Sverre Knutsen Saksbeh: Juridisk enhet / Vår Na-Ji Grytbakk Side19

21 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, 100% vikariat som lege i spesialisering kategori B ved Barne- og ungdomsklinikken, avdeling for leger i perioden Saksansv: HR-drift / Hanna Moxness Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, tilbud om tilkallingshjelp som turnuslege ved kirurgisk divisjon i tiden Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis 2012 Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Side20

22 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, fortsatt redusert til 80% til Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis 2012 Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Side21

23 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, 100% vikariat som konstituert overlege ved medisinsk divisjon, avdeling for blodsykdommer i perioden Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, sluttmelding som tilkallingshjelp ved nyfødt, siste dag Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: BUK, Avdeling for barn og ungdom - Johnny Jakobsen Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved barne - og ungdomsklinikken, barnemottaket BS02, i perioden Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: BUK, Avdeling for barn og ungdom / Johnny Jakobsen Side22

24 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, korrigering av lønn i hht lønnsoppgjøret og korrigering av lønnsgruppe Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Lønn, ny personlig lønn fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, 40% fast stilling som spesialpedagog ved endokrinologisk avdeling, læringsog mestringsenheten i perioden (100% stilling fra ) Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen Side23

25 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Lønn, endring av lønn med personlig tillegg fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Lønn, endring av lønn med personlig tillegg ved BUP fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Personalia Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Side24

26 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis 2012 Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, sluttmelding fra fast stilling med siste dag Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side25

27 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, ny ansiennitet Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Lønn, nytt tillegg som traumekoordinator fra Saksansv: HR-drift / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson Side26

28 05/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) - Jeanette Borthen Helsedirektoratet Donasjon, uttak, testing, prosessering, konservering, oppbevaring og distribusjon av celler og vev (beinbanker), forskrift og drift ved Ahus Informasjon om etablering av meldeordning (meldingsregister for celler og vev) og anmodning om innsending av e-postadresse, tilbakemelding. Saksansv: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk Saksbeh: Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) / Jeanette Borthen 05/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) Donasjon, uttak, testing, prosessering, konservering, oppbevaring og distribusjon av celler og vev (beinbanker), forskrift og drift ved Ahus Viktig informasjon til virksomheter godkjent etter celler og vev forskriften, fra Pacific Coast Tissue Bank, Los Angeles. Saksansv: Forskningssenter / Karin Anne Vassbakk Saksbeh: Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis 2012 Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side27

29 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 05/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Siv Søgnen Melding, forlengelse av 50% engasjement til Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Siv Søgnen Side28

30 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Lønn, ny årslønn fra Saksansv: HR-drift / Torgeir Bøhn Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Nevroklinikken Ansettelse, 100% vikariat som lege i spesialisering kategori C ved nevroklinikken i perioden Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: Nevroklinikken 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side29

31 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Dokumentasjonssenteret - Ruth Ann Gullbekk Avdelingsutvalg ved dokumentasjonssenteret Referat fra møte i avdelingsutvalget, dokumentasjonssenteret Saksansv: Dokumentasjonssenteret / Ruth Ann Gullbekk Saksbeh: Dokumentasjonssenteret / Ruth Ann Gullbekk 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen Side30

32 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, tillegg for konstituering som avdelingssjef i perioden Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Anestesi - Elisabeth Ekren Jacobsen Anestesiavdelingen, møter med tillitsvalgt/verneombud samt avdelingsutvalg Referat fra avdelingsutvalg ved anestesiavdelingen Saksansv: Anestesi / Liv Ingunn Dieseth Saksbeh: Anestesi / Elisabeth Ekren Jacobsen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, vikariat i tiden Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side31

33 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Lønn, ny årslønn grunnet fagbrev som renholdsoperatør Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Ansettelse, tilbud om 80% vikariat som onkologisk sykepleier ved Medisinsk divisjon i perioden Saksansv: HR-drift / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Dialyse, nyre, endo og blodsykdommer Ansettelse, 80% vikariat som onkologisk sykepleier ved seksjon for hematologisk poliklinikk i perioden Saksansv: HR-drift / Inger-Johanne Sande Saksbeh: Dialyse, nyre, endo og blodsykdommer Side32

34 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Akuttpsykiatri - Bjørn Erik Sørli Ansettelse, tilkallingshjelp som sykepleier ved akuttpsykiatri, åpen akuttpost A i perioden Saksansv: HR-drift / Tone Wright Saksbeh: Akuttpsykiatri / Bjørn Erik Sørli 06/ S Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Avdeling for samhandling - Sonja Brugman ELIN-k-prosjektet - Elektronisk informasjonsoverføring i pleie- og omsorgssektoren i kommunene Sluttevaluering av ELIN-k fase2 og prosjekt for implementering av pleie- og omsorgsmeldinger på Ahus, ledergruppesak Saksansv: Avdeling for samhandling / Sonja Brugman Saksbeh: Avdeling for samhandling / Sonja Brugman Side33

35 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, individuelt tillegg i perioden Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, ny årslønn fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Side34

36 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, innregistrert i 20 % vikariat i tiden Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk kontortjeneste - Trude-Lise Fjellstad Ansettelse, 20% vikariat som sekretær ved medisinsk kontortjeneste, akuttområdet, i perioden Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Medisinsk kontortjeneste / Trude-Lise Fjellstad Side35

37 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk divisjon Ansettelse, 100% vikariat som lege i spesialisering kategori C ved Medisinsk divisjon, avdeling for fordøyelsessykdommer i perioden Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: Medisinsk divisjon 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, 100% vikariat som lege i spesialisering kategori C ved Medisinsk divisjon, avdeling for fordøyelsessykdommer i perioden Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side36

38 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Sykehuspartner Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) Registrering og rapportering av personskader (NPR) Beskrivelse av årsaker for manglende personskaderapportering fra DIPS for Ahus, orientering. Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Divisjon for diagnostikk og teknologi (DDT) 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, redusert til 80% stilling i perioden Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Ansettelse, tilbud om vikariat i 90 % stilling som onkologisk sykepleier ved poliklinikk blodsykdommer dagenhet kreft i tiden Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side37

39 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst RHF Viseadministrerende direktør Finansieringsansvar og bruk av TNF-hemmere (biologiske legemidler) Invitasjon til LIS TNG seminar i Oslo, og LIS MS seminar i Molde. Saksansv: Økonomi / Jørn Arthur Limi Saksbeh: Viseadministrerende direktør 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsenheten - Kristin Biller Fylkesmannen i Oslo og Akershus Pasientsak - Tilbakemelding i pasientsak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Anne Wenche Lindboe Saksbeh: Kvalitetsenheten / Kristin Biller 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, 100% vikariat som psykolog ved BUP Grorud i perioden Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen Side38

40 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Per Eidholm Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, nytt kostnadssted fra , overgang til leger gynekologi Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, nytt kostnadssted fra , overgang til Myrvegen Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen Side39

41 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Lønn, ny vaktlønn fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, 80% stilling fra Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis 2012 Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Side40

42 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis 2012 Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, øker stillingsbrøken til 14,79 % fra Saksansv: HR-drift / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, arbeid hver 2.helg i perioden Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side41

43 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, innregistrering PP, tilkallingshjelp som assistent/sykepleierstudent ved enhet for bemanning i perioden Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Statens helsetilsyn HR, avdeling rekruttering, bemanning og kompetanse Autorisasjoner for helsepersonell Liste over personer som har fått suspendert, tilbakekalt eller gitt frivillig avkall på autorisasjon som helsepersonell pr Saksansv: HR-enhet / Jan Inge Pettersen Saksbeh: HR, avdeling rekruttering, bemanning og kompetanse 06/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Anne Lindgaard Undersøkelser fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Driftsindikatorer for distriktspsykiatriske sentre, rapport Saksansv: Divisjon for psykisk helsevern / Trond Rangnes Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Anne Lindgaard Side42

44 06/ I Dok.dato: Udatert Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Kunnskapssenteret Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Anne Lindgaard Undersøkelser fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i institusjonsresultater, rapport Saksansv: Divisjon for psykisk helsevern / Trond Rangnes Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Anne Lindgaard 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Lønn, ny årslønn som følge av lønnsoppgjøret 2012 Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson Side43

45 06/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Nevroklinikken - Tormod Fladby GlaxoSmithKline (China) R&D Samarbeid og midler fra GlaxoSmithKline Avtale om samarbeid mellom Ahus og GlaxoSmithKline (China) - "Confidential Disclosure Agreement", avtale til signering. Saksansv: Medisinsk divisjon / Yngve Mikkelsen Saksbeh: Nevroklinikken / Tormod Fladby 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, tilbake i 100% stilling Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side44

46 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Avtale, permisjon med lønn ved utdanning på deltid i tiden juni 2014, bindingstid 9 mnd. i hht. avtale. Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Oslo kommune, Helseetaten Medisinsk divisjon Samarbeid mellom sykehusmottakene, AMK og allmennlegevakten Invitasjon til møte mellom allmennlegevakten, AMK og ambulansetjenesten for drøfting av situasjonen rundt enkelte pasientkategorier. Saksansv: Akuttmedisinsk avdeling / Mona Budahl Saksbeh: Medisinsk divisjon 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Ansettelse, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen Side45

47 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av 90% stilling til Saksansv: HR-drift / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 06/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Avtale, tilbud om økonomisk støtte til videreutdanning i operasjonssykepleie i tiden Bindingstid 24 måneder Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, innregistrering PP, vikariat som seksjonsleder i perioden Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson Side46

48 06/ I Dok.dato: Jour.dato: Hjertemedisinsk avdeling Ansettelse, 100% vikariat som seksjonssykepleier ved hjertemedisinsk avdeling S403 i perioden Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Hjertemedisinsk avdeling 06/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, godtgjøring videreutdanning avsluttes Saksansv: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side47

49 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Lønn, korrigering av lønn fra Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av stilling til Saksansv: HR-drift / Anja Nilsen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side48

50 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, nytt kostnadssted etter omorganisering fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, nytt kostnadssted fra , overgang til kvinneklinikken poliklinikk Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som tilkallingshjelp ved nevroklinikken, siste arbeidsdag Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen Side49

51 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, 100% fast stilling som psykologfaglig rådgiver ved DPS Øvre Romerike, allmennpoliklinikken fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, individuelt tillegg ved Jessheim DPS fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Melding, rullering til føde/obs fra Saksansv: HR-drift / Safia Hussain Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side50

52 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 07/ I Dok.dato: Jour.dato: BUK, Avdeling for barn og ungdom - Judith Schrøder Ansettelse, 80% vikariat som sykepleier ved BUK, avdeling for barn og ungdom i perioden Saksansv: HR-drift / Hanna Moxness Saksbeh: BUK, Avdeling for barn og ungdom / Judith Schrøder 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Anestesi - Anne-Marie Gisholt Ansettelse, 100% vikariat som sykepleier ved anestesiavdelingen, postoperativ seksjon, i perioden Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Anestesi / Anne-Marie Gisholt Side51

53 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, tilbake til 75% stilling fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som førstesekretær ved kar/thorax, siste arbeidsdag Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, innregistrert som LIS ved akuttpsykiatri til Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side52

54 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis 2012 Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Melding, innregistrert med individuelle tillegg for leger fom Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Tone Sørensen Ansettelse, 100% fast stilling som overlege ved DPS Øvre Romerike, administrasjonen, fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Tone Sørensen Side53

55 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse som tilkallingshjelp til Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som intensivsykepleier ved postoperativ seksjon, siste arbeidsdag Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, psykologspesialist fra Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen Side54

56 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Ansettelse, sluttmelding som tilkallingshjelp ved nevroklinikken, siste arbeidsdag Saksansv: HR-drift / Brith Fremstad Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: HELFO Helseøkonomiforvaltningen hovedkontor Urologi Finansiering og refusjon av utgifter til medisiner/medikamenter/legemidler Refusjon av utgifter til kaliumcitrat til kroniske nyrestendannere, tilbakemelding. Saksansv: Kirurgisk divisjon / Pål Wiik Saksbeh: Urologi 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Lønn, ny årslønn fra Saksansv: HR-drift / Tone Kjefsøy Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen Side55

57 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, sluttmelding med siste dag Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Avtale, arbeid hver 2. helg i tiden Saksansv: HR-drift / Heidi Thorkildsen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, tilbake til 100% stilling fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side56

58 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Lønn, ny lønn fra Saksansv: HR-drift / Mie Madeleine Moestue Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, nytt kostnadssted fra , overgang til gynekologi felles Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis 2012 Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side57

59 07/ U Dok.dato: Jour.dato: Kvalitetsenheten - Hanne-Marie With Solvang Pasientsak - Tilbakemelding i pasientsak - Saksansv: Kvalitetsenheten / Anne Wenche Lindboe Saksbeh: Kvalitetsenheten / Hanne-Marie With Solvang 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, 100% fast stilling som jordmor ved Kvinneklinikken, poliklinikk fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune Divisjon for service og teknikk (DST) Reguleringsplaner for Lørenskog kommune, eksterne byggemeldinger Sak 115/12 fra Lørenskog komunestyre forespørsel om uttalelse om forlengelse av Vittenbergtunnellen. Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Thorun Lundring Saksbeh: Divisjon for service og teknikk (DST) Side58

60 07/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Codan Norge AS Anestesi - Karin Bakken Avvik på medisinsk teknisk utstyr fra 2008 Reklamasjon på trykkmålersett, kabel (752069), tilbakemelding. Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling / Thedchanamoorty Nanthakumar Saksbeh: Anestesi / Karin Bakken 07/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Ansettelse, sluttmelding for 100% stilling som psykolog ved UK, siste dag med lønn Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 08/ U Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Berit Meyer Næsheim Avtale, økonomisk støtte til videreutdanning i operasjonssykepleie i tiden Bindingstid Saksansv: HR-drift / Inger-Johanne Sande Saksbeh: HR-drift / Berit Meyer Næsheim Side59

61 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mie Madeleine Moestue Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Mie Madeleine Moestue 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Melding, nytt kostnadssted fra , overgang til abdomen Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Brith Fremstad Melding, forlengelse av konstituering som overlege til Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Brith Fremstad Side60

62 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) - Hellen Haave Andersson Helsetilsynet i Oslo og Akershus Tilsyn ved avdeling DPS, psykisk helsevern Oversendelse av dokumentasjon for tilsyn ved Follo DPS Saksansv: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Anne Lindgaard Saksbeh: Distriktspsykiatrisk senter (DPS) / Hellen Haave Andersson 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Melding, 21% stilling fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Nordre Follo brannvesen IKS Divisjon for service og teknikk (DST) - Maj-Britt Hvammen Branntilsyn ved avdeling DPS Utsettelse av frist på branntilsyn ved Follo DPS og Ski sykehus Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Maj-Britt Hvammen Saksbeh: Divisjon for service og teknikk (DST) / Maj-Britt Hvammen Side61

63 08/ U Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Avdeling for drift og vedlikehold - Jan Widar Foss Nordre Follo brannvesen IKS Branntilsyn ved avdeling DPS Branntilsyn ved Follo DPS døgnenheten , tilbakemelding. Saksansv: Divisjon for service og teknikk (DST) / Maj-Britt Hvammen Saksbeh: Avdeling for drift og vedlikehold / Jan Widar Foss 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Diverse, tjenestebevis Saksansv: HR-drift / Monica Solem Sørensen Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side62

64 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Hjertemedisinsk avdeling Ansettelse, 100% fast stilling som sykepleier ved hjerteovervåkning BS403-B fra Saksansv: HR-drift / Bjørg Halvorsen Saksbeh: Hjertemedisinsk avdeling 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Monica Solem Sørensen Lønn, personlig lønn fra Saksansv: HR-drift / Mikkel Christensen Saksbeh: HR-drift / Monica Solem Sørensen 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Sterilforsyningsavdelingen - Karin Sæther HMS-sak - Referat fra drøftingsmøte vedr. sykefravær - Saksansv: Sterilforsyningsavdelingen / Karin Sæther Saksbeh: Sterilforsyningsavdelingen / Karin Sæther Side63

65 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Mikkel Christensen Lønn, ny vaktlønn fra Saksansv: HR-drift / Mehwish Bokhari Saksbeh: HR-drift / Mikkel Christensen 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Patrik Nilsson Melding, innregistrering PP, 75,1% vikariat som hjelpepleier ved spesialpsykiatrisk avdeling seksjon C i perioden Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Patrik Nilsson 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Melding, korrigert sluttdato til Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side64

66 08/ I Dok.dato: Jour.dato: Medisinsk teknisk avdeling - Bente Hennie Bakke BHM pasientsak - Søknad om Inogen One og forstøverapparat i BHM pasientsak - Saksansv: Medisinsk teknisk avdeling / Elisabeth Fahlstrøm Saksbeh: Medisinsk teknisk avdeling / Bente Hennie Bakke 08/ X Dok.dato: Jour.dato: Tilg. kode: U Par.: Avdeling for samhandling - Bente Heggedal Gerner Avdeling for samhandling - Jan Emil Kristoffersen Pasienttransport i Helse Sør-Øst RHF - prosjekt pasientreiser Referat fra samarbeidsmøte mellom Pasientreiseavdelingen OUS, AMK og Ahus. Saksansv: Administrerende direktør / Hulda Gunnlaugsdottir Saksbeh: Avdeling for samhandling / Bente Heggedal Gerner 08/ X Dok.dato: Jour.dato: HR-drift - Bodil Vigrestad Ansettelse, sluttmelding fra stilling som psykolog ved Åråsen døgn - siste dag med lønn , siste permisjonsdag Saksansv: HR-drift / Bodil Vigrestad Saksbeh: HR-drift / Bodil Vigrestad Side65

Offentlig journal Periode: 14012013 -

Offentlig journal Periode: 14012013 - 23012013 Offentlig journal Periode: 14012013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00041-16 U Dok.dato: 15012013 Jour.dato: 16012013 Tilg. kode: U Par.: Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29102012 -

Offentlig journal Periode: 29102012 - 06112012 Offentlig journal Periode: 29102012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00106-47 I Dok.dato: 01112012 Jour.dato: 01112012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24092012 -

Offentlig journal Periode: 24092012 - 02102012 Offentlig journal Periode: 24092012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-45 I Dok.dato: 24092012 Jour.dato: 24092012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 03122012 -

Offentlig journal Periode: 03122012 - 11122012 Offentlig journal Periode: 03122012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-172 I Dok.dato: 03122012 Jour.dato: 03122012 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11062012 -

Offentlig journal Periode: 11062012 - 20062012 Offentlig journal Periode: 11062012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-31 I Dok.dato: 12062012 Jour.dato: 14062012 Tilg. kode: U Par.: NAV Arbeidslivssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 10062013 -

Offentlig journal Periode: 10062013 - 19062013 Offentlig journal Periode: 10062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00332-14 I Dok.dato: 25102012 Jour.dato: 14062013 Tilg. kode: U Par.: Ole Harald

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26032012 -

Offentlig journal Periode: 26032012 - 03042012 Offentlig journal Periode: 26032012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-27 I Dok.dato: 27032012 Jour.dato: 30032012 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 06082012 -

Offentlig journal Periode: 06082012 - 14082012 Offentlig journal Periode: 06082012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-44 I Dok.dato: 06082012 Jour.dato: 07082012 Tilg. kode: U Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode: 08072013 -

Offentlig journal Periode: 08072013 - 16072013 Offentlig journal Periode: 08072013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-44 X Dok.dato: 27062013 Jour.dato: 11072013 Bedriftshelsetjenesten - June Taje

Detaljer

Offentlig journal Periode: 24062013 -

Offentlig journal Periode: 24062013 - 02072013 Offentlig journal Periode: 24062013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00294-19 I Dok.dato: 16062013 Jour.dato: 27062013 Omsorgspartner AS Divisjon for

Detaljer

Offentlig journal Periode: 01012012 -

Offentlig journal Periode: 01012012 - 10012012 Offentlig journal Periode: 01012012 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-44 I Dok.dato: 05012012 Jour.dato: 05012012 Tilg. kode: U Par.: Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Offentlig journal Periode: 18102010 -

Offentlig journal Periode: 18102010 - 27102010 Offentlig journal Periode: 18102010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-98 U Dok.dato: 06102010 Jour.dato: 18102010 Sekretariat/Rådgiverpool - Hilde

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21032011 -

Offentlig journal Periode: 21032011 - 29032011 Offentlig journal Periode: 21032011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00092-104 I Dok.dato: 24032011 Jour.dato: 24032011 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11072011 -

Offentlig journal Periode: 11072011 - 19072011 Offentlig journal Periode: 11072011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00162-36 S Dok.dato: 11032011 Jour.dato: 13072011 Tilg. kode: U Par.: Utviklingsenheten

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21102013 -

Offentlig journal Periode: 21102013 - 30102013 Offentlig journal Periode: 21102013 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00127-59 I Dok.dato: 21102013 Jour.dato: 21102013 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 19052014 -

Offentlig journal Periode: 19052014 - 28052014 Offentlig journal Periode: 19052014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00029-49 I Dok.dato: 16052014 Jour.dato: 22052014 Tilg. kode: U Par.: NAV Tiltak

Detaljer

Offentlig journal Periode: 22062015 -

Offentlig journal Periode: 22062015 - 30062015 Offentlig journal Periode: 22062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00208-29 I Dok.dato: 22062015 Jour.dato: 22062015 Tilg. kode: U Par.: Det kongelige

Detaljer

Offentlig journal Periode: 30062014 -

Offentlig journal Periode: 30062014 - 09072014 Offentlig journal Periode: 30062014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-48 I Dok.dato: 06072014 Jour.dato: 06072014 NAV Arbeidslivssenter HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 16062014 -

Offentlig journal Periode: 16062014 - 25062014 Offentlig journal Periode: 16062014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-47 S Dok.dato: 03032014 Jour.dato: 20062014 Tilg. kode: U Par.: HR, avdeling

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28062010 -

Offentlig journal Periode: 28062010 - 06072010 Offentlig journal Periode: 28062010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00028-27 I Dok.dato: 04062010 Jour.dato: 01072010 Tilg. kode: U Par.: Landsorganisasjonen

Detaljer

Offentlig journal Periode: 02022015 -

Offentlig journal Periode: 02022015 - 11022015 Offentlig journal Periode: 02022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00135-27 I Dok.dato: 04022015 Jour.dato: 04022015 Tilg. kode: U Par.: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal Periode: 13042015 -

Offentlig journal Periode: 13042015 - 21042015 Offentlig journal Periode: 13042015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00202-71 X Dok.dato: 08042015 Jour.dato: 13042015 Tilg. kode: U Par.: Sekretariat/rådgiverpool

Detaljer

Offentlig journal Periode: 04052015 -

Offentlig journal Periode: 04052015 - 12052015 Offentlig journal Periode: 04052015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00096-25 U Dok.dato: 24042015 Jour.dato: 05052015 Tilg. kode: U Par.: Drift og vedlikehold

Detaljer

Offentlig journal Periode: 28112011 -

Offentlig journal Periode: 28112011 - 06122011 Offentlig journal Periode: 28112011 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00042-17 U Dok.dato: 28112011 Jour.dato: 28112011 Tilg. kode: U Par.: E-helse og

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23032015 -

Offentlig journal Periode: 23032015 - 31032015 Offentlig journal Periode: 23032015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00169-41 S Dok.dato: 04122014 Jour.dato: 27032015 Utviklingsenheten - Marit Kise

Detaljer

Offentlig journal Periode: 11012010 -

Offentlig journal Periode: 11012010 - 20012010 Offentlig journal Periode: 11012010 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-30 I Dok.dato: 17062009 Jour.dato: 11012010 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 29062015 -

Offentlig journal Periode: 29062015 - 07072015 Offentlig journal Periode: 29062015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00635-27 I Dok.dato: 23062015 Jour.dato: 02072015 Tilg. kode: U Par.: Statsministerens

Detaljer

Offentlig journal Periode: 26012015 -

Offentlig journal Periode: 26012015 - 24022015 Offentlig journal Periode: 26012015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00035-60 I Dok.dato: 28012015 Jour.dato: 30012015 Tilg. kode: U Par.: Helse Sør-Øst

Detaljer

Offentlig journal Periode: 21042014 -

Offentlig journal Periode: 21042014 - 29042014 Offentlig journal Periode: 21042014 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00125-44 I Dok.dato: 22042014 Jour.dato: 24042014 Tilg. kode: U Par.: Lørenskog kommune

Detaljer

Offentlig journal Periode: 23022015 -

Offentlig journal Periode: 23022015 - 03032015 Offentlig journal Periode: 23022015 - Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Alle Alle Alle Ja 04/00059-20 U Dok.dato: 25022015 Jour.dato: 27022015 Medisinsk teknologi og e-helse

Detaljer