/ BRUK/ / M. / Sprøyte. Oversikt over modeller, side 2 og , , Se maksimalt arbeidstrykk på side 2 og 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "/ BRUK/ / 309965M. / Sprøyte. Oversikt over modeller, side 2 og 3 .. 309092, 306686, 312145. Se maksimalt arbeidstrykk på side 2 og 3"

Transkript

1 / BRUK/ / M / Sprøyte Oversikt over modeller, side 2 og 3 Se maksimalt arbeidstrykk på side 2 og 3 Assosierte instruksjonsbøker , , , , Patentanmeldt i USA VIKTIGE ADVARSLER OG INFORMASJON Les informasjonen og behold den som referanse TI1081 / Ekstra kraftig vogn / / Lett vogn / GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: Fax: Copyright 2001, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

2 / Modell oversikt / B I = B I = Built-in Filter (innebygd filter) B I = B I = HD = HD = Heavy Duty Cart (ekstra kraftig vogn) HD = LW = LW = Light Weight Cart (lett vogn) LW = Del nr. Serie Trykkforhold / pumpe Pumpenr. Pumpedel nr. Pistol Slange B I HD LW Max. arbeidstrykk for væske Maksimum Max. inntakstrykk for luft A 33:1 Bulldog X X 22.8 MPa (228 bar) (3300 psi) A 33:1 RIQ Bulldog X X 22.8 MPa (228 bar) (3300 psi) A 33:1 Bulldog X X 22.8 MPa (228 bar) (3300 psi) A 33:1 Bulldog X X 22.8 MPa (228 bar) (3300 psi) A 33:1 Bulldog X X 22.8 MPa (228 bar) (3300 psi) A 33:1 Bulldog X X 22.8 MPa (228 bar) (3300 psi) A 41:1 Bulldog X X 28.3 MPa (283 bar) (4100 psi) A 41:1 Bulldog X X 28.3 MPa (283 bar) (4100 psi) A 41:1 Bulldog X X 28.3 MPa (283 bar) (4100 psi) A 45: X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) A 45:1 Quiet X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) A 45: X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) (7.0 bar)100 psi A 45: X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) (7.0 bar)100 psi A 45: X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) (7.0 bar)100 psi A 45: X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) (7.0 bar)100 psi A 45: X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) (7.0 bar)100 psi A 45:1 Quiet X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) (7.0 bar)100 psi A 45: X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) (7.0 bar)100 psi

3 / Modell oversikt / Modellerin listesi B I = B I = Built-in Filter (innebygd filter) B I = B I = HD = HD = Heavy Duty Cart (ekstra kraftig vogn) HD = LW = LW = Light Weight Cart (lett vogn) LW = Del nr. Serie Trykkforhold / pumpe Pumpenr. Pumpedel nr. Pistol Slange B I HD LW Max. arbeidstrykk for væske Maksimum Max. inntakstrykk for luft A 56: X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56:1 Quiet X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56: X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56: X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56: X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56:1 Quiet X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56:1 Quiet X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56: XTR X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56: X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56: X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56:1 Quiet X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 68: X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68:1 Quiet X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68: X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68:1 Quiet X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68: XTR X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68:1 Quiet X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68: XTR X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68:1 Quiet XTR X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68: X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68: X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68: X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68:1 Quiet X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi)

4 / Modell oversikt / Modellerin listesi B I = B I = Built-in Filter (innebygd filter) B I = B I = HD = HD = Heavy Duty Cart (ekstra kraftig vogn) HD = LW = LW = Light Weight Cart (lett vogn) LW = Del nr. Serie Trykkforhold / pumpe Pumpenr. Pumpedel nr. Pistol Slange B I HD LW Max. arbeidstrykk for væske Maksimum Max. inntakstrykk for luft A 80: X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80:1 Quiet X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80: X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80:1 Quiet X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80: XTR X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80:1 Quiet XTR X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80: XTR X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80:1 Quiet XTR X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80: X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80: X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80:1 Quiet X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi)

5 Symboler / Se under ADVARSLER på side 4 7.når du finner et symbol i håndboken, slik som for eksempel. ADVARSEL FARE VED FEIL BRUK AV UTSTYRET Feil bruk av utstyret kan forårsake at det sprenges eller svikter, og du kan bli alvorlig skadet som resultat. Les alle bruksanvisninger, merker og etiketter før utstyret tas i bruk. Det må aldri brukes høyere trykk enn det maksimale arbeidstrykket til den svakeste komponenten i systemet. Max. arbeidstrykk for hver pakke er gitt på side 2 og 3. Utstyret må ikke endres eller modifiseres. Ikke dra i slangene for å flytte utstyret. Bruk hørselsvern under arbeidet. Deler som beveger seg kan klemme eller amputere fingre eller andre legemsdeler. Følg alle offentlige forskrifter som gjelder brann, elektrisitet og annen sikkerhet

6 ADVARSEL VÆSKE UNDER HØYT TRYKK OG INJEKSJONSFARE Det kan sprute væske i øynene eller på huden fra pistolen, fra slangelekkasjer eller fra ødelagte deler, med alvorlige skader som resultat. Væske som sprøytes under høyt trykk eller lekkasjer kan injisere væske i kroppen. Utfør Trykkavlastningsprosedyren på side 12 hver gang du avbryter sprøytingen eller før du foretar vedlikehold av sprøyten. Væske som er injisert under huden kan se ut som et sår, men det er en meget alvorlig skade. Søk legehjelp øyeblikkelig. Hånden eller fingrene må aldri legges over dysen, og pistolen må aldri rettes mot andre mennesker eller mot noen del av kroppen. Forsøk aldri å stoppe eller avlede væskelekkasjer med hånden, kroppen, hansken eller ei fille. Slanger, rør og kuplinger må sjekkes daglig. Stram alle væskekoblinger før sprøyten brukes. Gjør deg kjent med alle data for produktene du bruker. Les væskeprodusentens advarsler. Bruk egnede verneklær, vernehansker, vernebriller og friskluftsmaske. Sørg alltid for å ha dyseholderen og avtrekkersikringen på pistolen når du sprøyter. Slanger, rør og kuplinger må sjekkes daglig. Skift ut slitte eller skadde deler med en gang. Kuplinger på høytrykksslanger kan ikke repareres. Hele slangen må skiftes ut

7 ADVARSEL BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Gasser fra løsningsmidler og maling kan antennes eller eksplodere. De følgende forholdsreglene bidrar til å forhindre brann eller eksplosjon: Både utstyret og gjenstanden som skal sprøytes må jordes. Se under Jording på side 8. Det må være meget god ventilasjon der sprøyten brukes. Hold pistolen godt mot siden av et jordet spann mens avtrekkeren trekkes inn og væsken sprøytes ned i spannet. Bruk kun en elektrisk ledende maleslange. Hvis du oppdager elektrostatiske gnister mens du bruker dette utstyret, må du stoppe sprøytingen øyeblikkelig. Finn feilen og reparer den. Fjern alt som kan antenne, slik som åpen ild, sigaretter og plastduker, som kan danne elektrostatiske gnister. El-kabler må ikke kobles til eller fra strømuttak og elektriske lysbrytere må ikke slås av eller på i arbeidsområdet. Bruk kun gnistfritt verktøy for å unngå faren for elektrostatisk gnist som kan føre til brann eller eksplosjon og alvorlige skader

8 / Oversikt / 1 Løsne mutteren 2 Reguler luften 3 Stram mutteren PÅ AV. Pumpens luftregulator Lufttilførselsventil (Må være av typen med avlufting) Tappekran/trykkavlasting STENG Jordledning ÅPEN

9 Jording / Bruk kun elektrisk ledende slanger. 1. Jordledningen og klemmen kobles til en god jordforbindelse. 2. Gjenstanden som skal sprøytes, malingsbeholdere, spann med løsningsmiddel og alt annet utstyr i sprøyteområdet må jordes. Bruk kun metallspann. Disse må ikke settes på ikke-ledende underlag slik som papir, papp eller plast. MALING TI1102 TI

10

11 Sammensetting Må fullføres før utstyret brukes for første gang Nødvendig verktøy: 1. To skiftenøkler 2. Gnistfri hammer eller plasthammer 3. Momentnøkkel 4. Jordledninger og klemmer til spann 5. To 19 liters metallspann

12 1. Sprøyten jordes. Se side Sjekk pakkmutteren. Fyll med pakkmutterolje (TSL) og trekk til med et moment på N.m. TI1399A

13 Sammensetting 3. Fest den elektrisk ledende maleslangen på pumpen og trekk til koblingen. 4. Fest den elektrisk ledende maleslangen på pistolen og trekk til koblingen. TI Koble luftforsyningen til lufttilførselsventilen Skyll. Se side 15. Fyll opp pumpen. Se side 18. SKYLL SPILLVÆSKE MALING SPILLVÆSKE

14 / Trykkavlastning / Følg trinn 1 3 når du avbryter sprøytingen og før rengjøring, sjekking eller service av utstyret. 1. Steng lufttilførselsventilen av typen med avlufting. 2. Hold pistolen med god kontakt mot et jordet metallspann og trekk inn avtrekkeren. TI1217B TI Legg returslangen i et avfallsspann. Åpne tappekranen/ trykkavlastningen sakte. SPILLVÆSKE TI

15 Skyll / Utstyret må skylles før det brukes for første gang, før hvert fargeskifte, før maling kan tørke eller herde, og før det settes bort. 1. Avlast trykket. Se side 14. TI1217B Ta av dysen og dyseholderen , Fjern det innebygde filteret som finnes på noen modeller. TI

16 Skyll / / 4. Legg sugeslangen i løsningsmidlet Skyll slangen og pistolen. Legg returslangen i et jordet avfallsspann. Åpne luftventilen. Bruk alltid lavest mulig trykk ved skylling. Åpne tappekranen/trykkavlastingen sakte. SKYLL , ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ SPILLVÆSKE SPILLVÆSKE TI1217B TI

17 Skyll / / 8. Når det renner reint løsningsmiddel ut av returslangen, stenges kranen. Pumpen vil da stanse. SPILLVÆSKE 9. Avlast trykket. Se side 14. TI1217B 10. La løsningsmidlet ligge i sprøyten og sett den bort, eller fyll den opp med en annen væske for å fortsette sprøytingen. TI0972B

18 / Oppfylling / / 1. FORSIKTIG Pumpen måikke primes via tappekranen/ trykkavlastingskranen med to-komponent materialer. Blandede to-komponent materialer vil herdes i kranen og føre til at den går tett. Steng lufttilførselsventilen med avlufting. 2. Juster luftregulatoren ved å dreie håndtaket mot urviseren

19 3. Monter dysen og dyseholderen , TI Legg sugeslangen eller returslangen i væsken. MALING MALING TI

20 / Oppfylling / / 5. Åpne luftventilen. 6. Luftregulatoren justeres ved å dreie håndtaket med urviseren helt til pumpen starter. Bruk lavest mulig lufttrykk

21 7. Hold pistolen godt mot et jordet metallspann og trekk inn avtrekkeren helt til det kommer en jevn stråle ut av pistolen. Slipp avtrekkeren. Legg returslangen i sprøytevæsken. Sprøyten er nå klar til bruk , , TI1217B

22 Sprøyting 1. Sett på dyseholderen , , Åpne lufttilførselsventilen med avluftning. 3. Juster lufttrykksregulatoren. TI1235B

23 Sprøyting / 4. Test sprøytebildet. Les anbefalingene fra væskeprodusenten. Juster etter behov , , Skyll og avlast trykket når du er ferdig med å sprøyte. Se side 12 og

24 Vedlikehold / Hver dag / 1. Skyll. Se side 15. SKYLL 2. Avlast trykket. Se side 14. TI1217B 3. Sjekk pakkmutteren. Juster pakningene og fyll på TSL (pakkmutterolje) etter behov. Tiltrekningsmomentet skal være N.m. TI1400A

25 Vedlikehold / 4. Tøm luftfilteret for vann. 5. Rengjør sugeslangen med et dertil egnet løsningsmiddel. Rengjør yttersiden av sprøyten med ei fille og et egnet løsningsmiddel

26 Vedlikehold 6. Sjekk, slanger, rør og kuplinger. Alle væskekoblinger skal alltid trekkes til før bruk. TI Rens det innebygde væskefilteret. / Feilsøking /

27 Dimensjoner (Se bruksanvisningen for luftpumpen for plassering av monteringshull) A TI1400A B C B I = B I = Built-in Filter (innebygd filter) B I = B I = HD = HD = Heavy Duty Cart (ekstra kraftig vogn) HD HD = LW = LW = Light Weight Cart (lett vogn) LW LW = Pumpemodell alle med BI-filter Vogn A (mm) A () B (mm) B () C (mm) C () (kg) Vekt (ca.) (kg) () (kg) Bulldog HD 49,5 31, Bulldog LW 48,5 32, HD 51,0 31, LW 50,0 32, Quiet HD 50,6 31, Quiet LW 49,6 32,

28 Graco Standard Garanti Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco s written recommendations. This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco. This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation. THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Graco s sole obligation and buyer s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale. GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties. In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise. FOR GRACOS NORSKE KUNDER Partene bekrefter at de har bedt om at dette dokumentet så vel som alle andre dokumenter, beskjeder og rettssaker som blir ført, enten som direkte eller indirekte resultat av dette, skal være skrevet på engelsk. Graco Information TO PLACE AN ORDER OR FOR SERVICE, contact your Graco distributor, or call to identify the nearest distributor Toll Free All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice. This manual contains Russian, Greek, Norwegian, and Turkish. MM Graco Headquarters: Minneapolis International Offices: Belgium, China, Japan, Korea GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN /2001 Revised 1/

Stempelpumpe. Instruksjoner B. Modell , , , Maksimalt arbeidstrykk 3300 psi (22,8 MPa, 25 bar)

Stempelpumpe. Instruksjoner B. Modell , , , Maksimalt arbeidstrykk 3300 psi (22,8 MPa, 25 bar) Instruksjoner Stempelpumpe 312026B - Bærbar sprøyte til malingsprodukter brukt på bygninger - Modell 2466, 2467, 246, 219 Maksimalt arbeidstrykk 3300 psi (22, MPa, 2 bar) Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Bruksanvisning Deleliste

Bruksanvisning Deleliste Bruksanvisning Deleliste PREMIER KARBONSTÅL MED FORHOLD 74:1 Airless sprøyte montert på vogn MED DURA-FLO 1100 STEMPELPUMPE Maksimalt arbeidstrykk, 50,0 MPa (500 bar) 308415N Rev. H Maksimalt inntakstrykk

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

390 Elektrisk airless (høytrykk) sprøyte

390 Elektrisk airless (høytrykk) sprøyte Reparasjon 390 Elektrisk airless (høytrykk) sprøyte - Bærbar sprøyte til malingsprodukter brukt på bygninger - Modeller: 253958, 826084, 254968, 254969, 254998, 253961 Maksimalt arbeidstrykk: 3300 psi

Detaljer

Ultra Max II/Ultimate Mx II

Ultra Max II/Ultimate Mx II Reparasjon Ultra Max II/Ultimate Mx II 311379G - For bærbar airless (høytrykks) sprøyting av malinger og overflatebehandlingsprodukter for bygninger VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER. Les alle advarsler

Detaljer

FIST-FOSC-RSKG -8-NO08

FIST-FOSC-RSKG -8-NO08 FIST-FOSC-RSKG -8-NO08 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I N G Gel-forseglinger, 8 kabler 1 Gel-forseglinger, / kabel Diamater For FIST-GCO2-FX & FOSC-400-XXXG GEL SEAL Kabel Diameter 1 kabel ut

Detaljer

FIST-FOSC-RSKG -16-NO08

FIST-FOSC-RSKG -16-NO08 FIST-FOSC-RSKG -16-NO08 I N S T A L L A S J O N S V E I L E D N I N G Gel-forseglinger, 16 kabler Gel-forseglinger, / kabel Diamater 1 Klargjøring av FOSC-400-A2G & B2G GEL SEAL Kabel Diameter 1 kabel

Detaljer

- For bærbar airless (høytrykk) sprøyting av malinger og overflatebehandlingsprodukter for bygninger

- For bærbar airless (høytrykk) sprøyting av malinger og overflatebehandlingsprodukter for bygninger Reparasjon Ultra Max II 695/795/1095/1595 TexSpray Mark V irless sprøyter 311183J - For bærbar airless (høytrykk) sprøyting av malinger og overflatebehandlingsprodukter for bygninger Maksimalt arbeidstrykk

Detaljer

AA30 Luftassistert sprøytepistol Modeller: 257096, RAC-dyse; 257380, Flat dyse

AA30 Luftassistert sprøytepistol Modeller: 257096, RAC-dyse; 257380, Flat dyse AA30 Luftassistert sprøytepistol Modeller: 257096, RAC-dyse; 257380, Flat dyse Maksimalt arbeidstrykk: 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) Maksimal arbeidstrykk for luft: 100 psi (7 bar, 0,7 MPa) Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel

HT - Fiber. HT, fiber. Innholdsfortegnelse. 1 HT, fibersett. 2 Montering av HT. 3 Montering av fiber skjøtebrett. 4 Innføring av fiberkabel HT - Fiber M O N T A S J E B E S K R I V E L S E HT, fiber HT boksen har 24 x Ø: 10 mm, 2 x Ø: 20 mm & 4 x Ø: 5 mm innganger, den kan benyttes til standard skjøting. Boksen har tårn for 6 skjøtebrett med

Detaljer

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare

Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Velkommen til Linpro Norges ledende bedrift innen Linux og åpen programvare Kort om Varnish Dag-Erling Smørgrav Senior Programvareutvikler Fagansvarlig C / C++ 2007-04-26 Hva er Varnish? HTTP-akselerator,

Detaljer

Texture Airless sprøytepistol

Texture Airless sprøytepistol Bruksanvisning Deleliste Texture Airless sprøytepistol Maksimalt arbeidstrykk: 27,6 MPa (276 bar) 30849N Rev. M Del nr. 24705, serie B En RAC dyseholder og enghd63 Switch Tip dyse er inkludert Viktige

Detaljer

SVINGEKAMRE og FILTRE

SVINGEKAMRE og FILTRE BRUKSANVISNING DELELISTE Denne håndboken inneholder viktige advarsler og instruksjoner. Les den nøye og ta godt vare på den for senere bruk. BRUKSANVISNING 307-296 N SVINGEKAMRE og FILTRE 350 bar (5000

Detaljer

Norsk. G40 air-assist sprøytepistol. Instruksjoner/Deler G NO. Modell: ,

Norsk. G40 air-assist sprøytepistol. Instruksjoner/Deler G NO. Modell: , Instruksjoner/Deler Norsk G40 air-assist sprøytepistol 311949G NO Modell: 288513, 289604 - Til malingsprodukter brukt på bygninger. Kun til profesjonelt bruk.- Maksimalt arbeidstrykk: 4000 psi (280 bar,

Detaljer

Filter for væskeutløp

Filter for væskeutløp Bruksanvisning Deleliste Filter for væskeutløp 303N rev. T Les advarsler og instruksjoner Se side for modellnummer og maksimum arbeidstrykk. Innhold Modeller....................................... Symboler......................................

Detaljer

GH833 direkte nedsenkingssett

GH833 direkte nedsenkingssett Instruksjoner GH833 direkte nedsenkingssett 311572B - For installasjon av tårn/brakett. - Del nr. 287843 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les alle advarsler og instruksjoner i denne håndboken. Ta vare på

Detaljer

User manual English Svenska Norsk

User manual English Svenska Norsk User manual English Svenska Norsk Copyright This manual is the copyright of CI no 556520-4137. No part of this manual may be revised, copied or transmitted in any way without written permission from CI

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Falcon og Falcon II Air-Assist Euro pakkeløsninger

Falcon og Falcon II Air-Assist Euro pakkeløsninger Bruksanvisning Deleliste Falcon og Falcon II Air-Assist Euro pakkeløsninger 309022N Rev. E Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les alle advarsler og instruksjoner i denne instruksjonsboken. Ta vare på disse

Detaljer

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter

Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Reporting Services - oversigt Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Oversigt over Microsoft Reporting Services rapporter Summary Efterfølgende vises en oversigt over de rapporter som er indeholdt i Microsoft

Detaljer

Stempelpumpe. Reparasjon 310643N. Maksimalt arbeidstrykk 250 bar (24,8 MPa) Modell 248204, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795

Stempelpumpe. Reparasjon 310643N. Maksimalt arbeidstrykk 250 bar (24,8 MPa) Modell 248204, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Reparasjon Stempelpumpe 310643N Rev. J Maksimalt arbeidstrykk 250 bar (24,8 MPa) Modell 248204, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 695 og 795 Modell 248205, serie A Ultra Max II og Ultimate Mx II 1095

Detaljer

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse

CPWO. M o n t a s j e b e s k r i v e l s e. Hybrid veggboks. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse CPWO M o n t a s j e b e s k r i v e l s e Utarbeidet i samarbeide med Telenor Hybrid veggboks Innholdsfortegnelse 1 Hybrid veggboks, sett. 2 Montering av hybridkabel i påveggsramme direkte på vegg. 3

Detaljer

President luftmotorer

President luftmotorer Bruksanvisning Deleliste President luftmotorer Brukes til Graco væskehåndteringspumper. 306982N Rev. AF Se instruksjonsboken som tilhører pumpen for maksimalt arbeidstrykk. Modell 205647, serie L Middeltrykks

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Hybrid Terminal. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse. 1 Hybrid Terminal, sett. 1.2 Fiber skjøtebrett, sett

Hybrid Terminal. Utarbeidet i samarbeide med Telenor. Innholdsfortegnelse. 1 Hybrid Terminal, sett. 1.2 Fiber skjøtebrett, sett HT M O N T A S J E B E S K R I V E L S E Hybrid Terminal Utarbeidet i samarbeide med Telenor 1.2 Fiber skjøtebrett, sett Innholdsfortegnelse 1 Hybrid Terminal, sett. 2 Montering av Hybrid Terminal 3 Innføring

Detaljer

307 619N INSTRUKSJONER DELLISTE. HYDRA-SPRAY Monark og President pumper Modell 223 596, serie B, Monark pumpe med omsetningsforhold 23:1

307 619N INSTRUKSJONER DELLISTE. HYDRA-SPRAY Monark og President pumper Modell 223 596, serie B, Monark pumpe med omsetningsforhold 23:1 INSTRUKSJONER DELLISTE Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPEVR FOR SENERE RUK INSTRUKSJONER Førstevalg når kvalitet teller. 307 619N Rev. V Erstatter U HYDR-SPRY Monark

Detaljer

N rev.b airless (høytrykks) sprøyter

N rev.b airless (høytrykks) sprøyter Reparasjon 390 310824N rev.b airless (høytrykks) sprøyter - Bærbare sprøyter til malingsprodukter brukt på bygninger - 3300 psi (22,7MPa, 227bar) Maksimalt arbeidstrykk VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER!

Detaljer

Bruksanvisning Deleliste

Bruksanvisning Deleliste Bruksanvisning Deleliste HØYTRYKKS VÆSKELINJE Kuleventiler, tilbakeslagsventiler og svivler Viktige sikkerhetsinstruksjoner Les alle advarsler og instruksjoner i denne håndboken. Ta vare på disse instruksjonene.

Detaljer

Windlass Control Panel

Windlass Control Panel SIDE-POWER 86-08955 Windlass Control Panel v1.0.2 Windlass Systems Installasjon manual SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 w w w. s i d e

Detaljer

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig

Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Med fokus på IT sikkerhet i offshore bransjen Kristiansand, 21/10/2014, Asgeir Skretting, Dag Tang Sikkert Drillingnettverk på CAT-D Rig Agenda Hvorfor sikker offshore

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

- For bevegelig høyttrykkssprøyting av malingsprodukter brukt på bygninger - 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi) maksimalt arbeidstrykk.

- For bevegelig høyttrykkssprøyting av malingsprodukter brukt på bygninger - 22,8 MPa (228 bar, 3300 psi) maksimalt arbeidstrykk. BRUK GMAX II 3900/5900/5900HD/5900 Konvertibel/7900 TexSpray 5900HD Konvertibel/7900HD Høytrykkssprøyter (Airless) - For bevegelig høyttrykkssprøyting av malingsprodukter brukt på bygninger - 22,8 MPa

Detaljer

Nøtteknekkeren fem år etter

Nøtteknekkeren fem år etter part of Aker Geir Arne Drangeid Konserndirektør kommunikasjon 13. april 2011 2011 Aker Solutions Film skal legges inn her Slide 2 Formidlingskraft Aker er en viktig hjørnestensbedrift i det norske samfunnet

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer

FIST/FOSC-RSKG-1-NO08

FIST/FOSC-RSKG-1-NO08 FIST/FOSC-RSKG-1-NO08 Installasjonsveiledning Gel-forseglinger, 1 kabel 1 Gel-forseglinger / kabel Diamater For FIST-GCO2-FX & FOSC-400-XXXG GELSEAL Kabel Diameter. 1 kabel ut 10.5 14 mm 2 kabler ut 7.5

Detaljer

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16

Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Informasjon om permittering og lønn 08.02.16 Permittering diverse info lønn Spørsmål Svar Lønnsslipp ved permittering Sjå eksempel på lønnsslippar - side 3-6 Lønnspliktdagar Sjukmelding Fagforeningskontingent

Detaljer

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Form No. 3378-139 Rev A Strømningsfordelersett Trekkenhet i Groundsmaster 4000-serien med Yanmar-motor Modellnr. 30407 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet

Detaljer

Elektriske høytrykk (airless) sprøyter

Elektriske høytrykk (airless) sprøyter Bruk Elektriske høytrykk (airless) sprøyter 332786A NO - For bærbar sprøytepåføring av byggteknisk maling og lakk - - Kun for profesjonelt bruk - - Ikke godkjent for bruk i eksplosive atmosfærer eller

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft

LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft LEAN Kværner Verdal Konkurransekraft By Vidar Johan Stene, Robert Hallem og Frank V. Ingvaldsen 18.06.2016 Tre sentrale punkter i vår presentasjon Definering av verdikjeden Ressurseffektivisering Flyteffektivisering

Detaljer

Rolls-Royce Deck Machinery

Rolls-Royce Deck Machinery Rolls-Royce Deck Machinery - 40 years as Market Leader in Anchor Handling Gisle Anderssen 2005 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied

Detaljer

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-110 HØYTRYKKVASKER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 UTVENDIGE DELER Fig. 1 Pistol Tilkobling vannslange, Bruk ¾ krankobling Av/på bryter Tilkobling

Detaljer

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro

Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Yrkesfaglig utvalg for bygg, industri og elektro Utdrag fra mandat Utvalgene skal ta utgangspunkt i bransjens behov for kvalifiserte fagarbeidere. Utvalgene skal levere en rapport 01.03.2016 der de presenterer

Detaljer

Smørepumper DELELISTE. 50:1 Ratio Fire -Ball. 350 bar (5000 psi) maksimalt arbeidstrykk 7 bar (100 psi) maksimalt arbeidstrykk

Smørepumper DELELISTE. 50:1 Ratio Fire -Ball. 350 bar (5000 psi) maksimalt arbeidstrykk 7 bar (100 psi) maksimalt arbeidstrykk BRUKSANVISNING DELELISTE Denne håndboken inneholder viktige advarsler og instruksjoner. Les den nøye og ta godt vare på den for senere bruk. BRUKSANVISNING 307-878 N 50:1 Ratio Fire -Ball Smørepumper 350

Detaljer

Forberedelse til skolebesøk

Forberedelse til skolebesøk Engineering Challenge et læringsspill om ingeniøryrket Engineerium, Fornebu Slide 1 Innhold Verden trenger energi Hva er olje og gass Olje og gass i Norge Om olje- og gassbransjen Spennende muligheter

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

LifeSize SDI Adapter installasjonsveiledning

LifeSize SDI Adapter installasjonsveiledning LifeSize SDI Adapter installasjonsveiledning July 2007 Part Number 132-00070-001 Revision 01 Copyright Notice 2007 LifeSize Communications Inc, and its licensors. All rights reserved. LifeSize Communications

Detaljer

Xtreme. høytrykkssprøyter. Det siste innen teknologi med høy ytelse og høyt trykk VELPRØVD KVALITET. LEDENDE TEKNOLOGI.

Xtreme. høytrykkssprøyter. Det siste innen teknologi med høy ytelse og høyt trykk VELPRØVD KVALITET. LEDENDE TEKNOLOGI. Xtreme høytrykkssprøyter Det siste innen teknologi med høy ytelse og høyt trykk VELPRØVD KVALITET. LEDENDE TEKNOLOGI. Xtreme-sprøyter med NXT -teknologi Oppdag neste generasjon med Xtreme-kraft og -ytelse

Detaljer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116s-0 Printed in U.S.A. kundebetjeningsnummer Som en del av Rexairs kundebetjeningsprogram får hver Rainbow RainJet et serienummer for kundebetjening

Detaljer

Sikkerhetsaspekter ved design av dreneringssystemer

Sikkerhetsaspekter ved design av dreneringssystemer part of Aker Sikkerhetsaspekter ved design av dreneringssystemer TEKNA Prosessikkerhetsseminar Henning M Exner, Bergen 3. Nov 2011 2010 Aker Solutions Innhold Forskjellige typer dreneringsanlegg Oversikt

Detaljer

Denne håndboken inneholder viktige advarsler og informasjoner. LES DEN OG TA VARE PÅ DEN SOM REFERANSE

Denne håndboken inneholder viktige advarsler og informasjoner. LES DEN OG TA VARE PÅ DEN SOM REFERANSE INSTRUKSJONER DELLISTE 308 357N Rev. A INSTRUKSJONER Denne håndboken inneholder viktige advarsler og informasjoner. LES DEN OG TA VARE PÅ DEN SOM REFERANSE KARBONSTÅL Dura-Flo 00 Pumper Med severe-duty

Detaljer

Luftverktøysett. Luftverktøysett

Luftverktøysett. Luftverktøysett - 1 - BASIC B I C Luftverktøysett Luftverktøysett BASIC INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - - 3 - Innholdsregister INNLEDNING... 4 ADVARSEL!... 4 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 4 1. Forstå hvordan verktøyet

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Stempelpumpe Maksimalt arbeidstrykk 250 bar (24,8 MPa)

Stempelpumpe Maksimalt arbeidstrykk 250 bar (24,8 MPa) INSTRUKSJONER DELLISTE INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES OG TA VARE PÅ DEN FOR SENERE BRUK Førstevalg når kvalitet teller. 308798N Rev. M Stempelpumpe Maksimalt

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE. Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser:

KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE. Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser: KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser: Ordering seismic data packages from the Norwegian Petroleum Directorate is

Detaljer

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012

Rundebordskonferansen Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Rundebordskonferansen 2012 Janne Harstad Rasten, Fungerende EVP Prosjektstøtte Kværner 18. juli 2012 Tilbake til Nyhamna Foto: AS Norske Shell 2 Varighet i minst 6 år 3 North Sea Jackets Concrete International

Detaljer

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøytepakke 3A1808B. Bruk. Modell 24F893 Maksimalt arbeidstrykk: 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi)

WARNING. Pro Pack Bærbar sprøytepakke 3A1808B. Bruk. Modell 24F893 Maksimalt arbeidstrykk: 0,083 MPa (0,83 bar, 12 psi) Bruk Pro Pack Bærbar sprøytepakke - Til bruk med Graco håndholdte sprøyter (unntatt Fine-Finish sprøyter) - - Kun for bærbar sprøytepåføring av vann- og oljebasert (mineralsprittype) maling og belegg for

Detaljer

Replacing the batteries

Replacing the batteries ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the batteries EN NO 9010189A 5.2.14 9010189 Replacing the batteries Preparation Switch off the wheelchair via the remote control. Remove the fuses from the battery compartment

Detaljer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning

Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Microcat Authorisation Server (MAS ) Brukerveiledning Innhold Introduksjon... 2 Installer Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurer MAS... 4 Autorisasjonsbrikke... 4 Internett-alternativer...

Detaljer

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk

SkillGuide. Brukerveiledning. Norsk SkillGuide Brukerveiledning Norsk SkillGuide SkillGuide er en feedback-enhet som gir tilbakemelding på HLR-kvalitet, både i sanntid og ved en oppsummering i etterkant. www.laerdal.com Hva følger med SkillGuide

Detaljer

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering.

Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Fra tegnebrett til 2D/3D verktøy for plattform prosjektering. Roger Kopperstad 22.05.2007 Tegningsorientert metode for design 3D-orientert metode for design 3D regelbasert metode for design og ekstraksjon

Detaljer

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS BiPAP AVAPS Hurtigveiledning Stille inn apparatet versikt frontpanel Starte behandlingen Stoppe behandlingen Se informasjon Komfortinnstillinger Koble fra fukteren Fukting Stille inn maskinen For å komme

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

FinishPro II 395/595 Høytrykk/luftassistert sprøyt

FinishPro II 395/595 Høytrykk/luftassistert sprøyt Reparasjon FinishPro II 395/595 Høytrykk/luftassistert sprøyt 333141A NO Til påføring av byggteknisk maling og lakk. Kun til profesjonelt bruk. Ikke godkjent til bruk i eksplosjonsfarlige miljøer eller

Detaljer

FinishPro 390/395 Høytrykks/Air-Assist sprøyte

FinishPro 390/395 Høytrykks/Air-Assist sprøyte Reparasjon FinishPro 390/395 Høytrykks/Air-Assist sprøyte 311923E NO - Til malingsprodukter brukt på bygninger - Maksimalt arbeidstrykk for væske: 3300 psi (227 bar, 22,7 MPa) Maksimal arbeidstrykk for

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund

Fremtidens ombordproduksjon. Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Fremtidens ombordproduksjon Ari Th. Josefsson FishTech 2014 Ålesund Hva Havfisk har hovedfokus på HMS Kvalitet Bærekraft Kapasitet Renhold Bifangst Kompetanse HMS Ergonomi Folk jobber lenger. Bedre lønn

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Denne instruksjonsboken inneholder viktige advarsler og informasjon. LES DEN OG BEHOLD DEN SOM REFERANSE

Denne instruksjonsboken inneholder viktige advarsler og informasjon. LES DEN OG BEHOLD DEN SOM REFERANSE BRUKSANVISNING DELELISTE BRUKSANVISNING Denne instruksjonsboken inneholder viktige advarsler og informasjon. LES DEN OG BEHOLD DEN SOM REFERANSE 2K Ultra-Lite LUFTSTYRT, TOKOMPONENT DOSERINGSPISTOL TIL

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA

Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ekstraordinær generalforsamling HAVFISK ASA Ålesund 3. oktober 2016 kl. 1000 HAVFISK ASA Dagsorden 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen, herunder valg av en person til å medundertegne protokollen

Detaljer

Merkur Pumpeenhet. Instruksjoner - deler 313658H NO

Merkur Pumpeenhet. Instruksjoner - deler 313658H NO Instruksjoner - deler Merkur Pumpeenhet 313658H NO For høyytelses overflate- og beleggbehandlinger på eksplosjonsfarlige eller ikke-eksplosjonsfarlige steder. Kun til profesjonelt bruk. Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

DutyMax hydrauliske sprøyter

DutyMax hydrauliske sprøyter Bruk DutyMax hydrauliske sprøyter 3A2459A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI),

Detaljer

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor

Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor ASSEMBLY INSTRUCTION Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor EN NO 9010182A 5.2.7 9010182 Replacing the tube and/or tyre of a drive wheel, indoor/outdoor Preparation Be sure that

Detaljer

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual

EMS 1. Music Streamer. Owner's Manual EMS 1 Music Streamer Owner's Manual EN N 2 ENG About the EMS 1 Electrocompaniet Music Streamer This unit is designed to work with the Electrocompaniet PD 1 DAC only. A radio link is established between

Detaljer

Falcon og Falcon II Air Assist sprøyter

Falcon og Falcon II Air Assist sprøyter INSTRUKSJONER - DELELISTE 308994N Rev. INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES OG OPPEVR FOR SENERE RUK Førstevalg når kvalitet teller.z Falcon og Falcon II ir ssist

Detaljer

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions?

Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? part of Aker Hvorfor er nordområdene interessante for Aker Solutions? Simen Lieungh Konsernsjef Kirkeneskonferansen, 28. januar 2009 2009 Aker Solutions Aker Solutions Subsea 100% NOK 58.1 mrd. P&C NOK

Detaljer

Microcat MARKET Ford Europe. Brukerveiledning

Microcat MARKET Ford Europe. Brukerveiledning Microcat MARKET Ford Europe Brukerveiledning Innhold Komme i gang... 2 Oversikt over Microcat MARKET... 3 På- og avlogging... 4 Identifikasjon av et kjøretøy... 5 Søk ved hjelp av VIN eller nummerskilt...

Detaljer

BRUKSANVISNING VULKAN MUTTERTREKKER ½ TRYKKLUFT

BRUKSANVISNING VULKAN MUTTERTREKKER ½ TRYKKLUFT 6745 054 839 BRUKSANVISNING VULKAN MUTTERTREKKER ½ TRYKKLUFT SIDEREGISTER TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN... 3 TEKNISKE DATA/SPESIFIKASJONER... 4 INNHOLD...... 5 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 6 ADVARSEL!......

Detaljer

5. mai 2011 Nordiske formuerettsdager, Oslo

5. mai 2011 Nordiske formuerettsdager, Oslo Den nordiska generalklausulens överlevnad i en harmoniserad konsumenträtt och kommersiell avtalsrätt Kommentar Giuditta Cordero-Moss Professor Dr juris, UiO 5. mai 2011 Nordiske formuerettsdager, Oslo

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL

BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL BRUKSANVISNING TIL VULKAN F50 DYKKERPISTOL 1 Innholdsfortegnelse Ta vare på Bruksanvisningen. Side 2 Tekniske data.. Side 3 Innhold.. Side 3 Sikkerhetsinstruksjoner.. side 4 Luft systemet side 4 Tilkobling

Detaljer

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR

Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Survivor 06 (Model #8013418/#8013419) GB DE FRA NL DK SWE NOR FIN IT ESP POR Norge Vi er glad for at du har valgt Katadyn Survivor-06 avsalter. Den er konstruert og produsert under strenge krav av Katadyn

Detaljer

Grønn skipsfart; Teknologi- og innovasjonssystemer

Grønn skipsfart; Teknologi- og innovasjonssystemer Grønn skipsfart; Teknologi- og innovasjonssystemer Jan Emblemsvåg, Ph.D. 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to

Detaljer

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter

DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm. Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm Bergen 23.oktober 2017 Knut Bakkemyr, forvalter Helseindustrien er global, regulert og diversifisert Farmasi og biotek Konsumhelseprodukter Helse IT Generiske

Detaljer

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt?

Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? Kontaktpunkt Nyhamna - Hvordan påvirker den generelle oppdragstørken i leverandørindustrien utviklingen av Kværner lokalt og regionalt? 14. April 2015 Geir Johnsen Daglig leder Kværner avdeling Molde Vi

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK

MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK MODELL APW-90 HØYTRYKKSPYLER INSTRUKSJONSBOK LES INSTRUKSJONSBOKEN NØYE FØR HØYTRYKKVASKEREN TAS I BRUK! 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE UTVENDIGE DELER... 4 SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 5 1. Hold arbeidsområdet

Detaljer

HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR

HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR HVA KAN DU LÆRE AV OLJEFONDET? FINANSCO, ÅRSSEMINAR OSLO, 10 JANUAR 2018 KNUT N. KJÆR Basisvalg når man forvalter finansiell kapital 1. Hvor høy risiko? 2. Relasjon eier / forvalter 3. Hvor stort omfang

Detaljer

Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium, og Mark X Max Elektriske høytrykk (Airless) sprøyter

Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium, og Mark X Max Elektriske høytrykk (Airless) sprøyter Bruk Mark V Premium, Mark V Max, Mark VII Max, Mark X Premium, og Mark X Max Elektriske høytrykk (Airless) sprøyter 3A2383B Til transportabel høytrykk (Airless) sprøyting av arkitektonisk belegg og maling.

Detaljer

G15/G40 sprøytepistol

G15/G40 sprøytepistol Bruksanvisning deleliste G15/G40 sprøytepistol 3A0450E NO Et lettvektsutvalg av trykkluftsassisterte sprøytepistoler for sprøyting og ferdigstillelse av et utvalg maling og belegg, spesielt på applikasjoner

Detaljer

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions

part of Aker Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 2011 Aker Solutions 2011 Aker Solutions Aker Solutions MMO Dag Yngve Johnsen Siv Grethe Hansen HVO HR direktør Ptil Entreprenørseminar 18.10.2011 Aker Solutions forretningsområde MMO Lang industrihistorie MMO = Maintenance, Modifications & Operations

Detaljer

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010

Hvorfor hente kapital nå? En forklaring. Oslo 25. mai 2010 Hvorfor hente kapital nå? En forklaring Oslo 25. mai 2010 DISCLAIMER This document is being furnished for informational purposes only and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an

Detaljer