/ BRUK/ / M. / Sprøyte. Oversikt over modeller, side 2 og , , Se maksimalt arbeidstrykk på side 2 og 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "/ BRUK/ / 309965M. / Sprøyte. Oversikt over modeller, side 2 og 3 .. 309092, 306686, 312145. Se maksimalt arbeidstrykk på side 2 og 3"

Transkript

1 / BRUK/ / M / Sprøyte Oversikt over modeller, side 2 og 3 Se maksimalt arbeidstrykk på side 2 og 3 Assosierte instruksjonsbøker , , , , Patentanmeldt i USA VIKTIGE ADVARSLER OG INFORMASJON Les informasjonen og behold den som referanse TI1081 / Ekstra kraftig vogn / / Lett vogn / GRACO N.V.; Industrieterrein Oude Bunders Slakweidestraat 31, 3630 Maasmechelen, Belgium Tel.: Fax: Copyright 2001, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

2 / Modell oversikt / B I = B I = Built-in Filter (innebygd filter) B I = B I = HD = HD = Heavy Duty Cart (ekstra kraftig vogn) HD = LW = LW = Light Weight Cart (lett vogn) LW = Del nr. Serie Trykkforhold / pumpe Pumpenr. Pumpedel nr. Pistol Slange B I HD LW Max. arbeidstrykk for væske Maksimum Max. inntakstrykk for luft A 33:1 Bulldog X X 22.8 MPa (228 bar) (3300 psi) A 33:1 RIQ Bulldog X X 22.8 MPa (228 bar) (3300 psi) A 33:1 Bulldog X X 22.8 MPa (228 bar) (3300 psi) A 33:1 Bulldog X X 22.8 MPa (228 bar) (3300 psi) A 33:1 Bulldog X X 22.8 MPa (228 bar) (3300 psi) A 33:1 Bulldog X X 22.8 MPa (228 bar) (3300 psi) A 41:1 Bulldog X X 28.3 MPa (283 bar) (4100 psi) A 41:1 Bulldog X X 28.3 MPa (283 bar) (4100 psi) A 41:1 Bulldog X X 28.3 MPa (283 bar) (4100 psi) A 45: X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) A 45:1 Quiet X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) A 45: X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) (7.0 bar)100 psi A 45: X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) (7.0 bar)100 psi A 45: X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) (7.0 bar)100 psi A 45: X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) (7.0 bar)100 psi A 45: X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) (7.0 bar)100 psi A 45:1 Quiet X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) (7.0 bar)100 psi A 45: X X 31.0 MPa (310 bar) (4500 psi) (7.0 bar)100 psi

3 / Modell oversikt / Modellerin listesi B I = B I = Built-in Filter (innebygd filter) B I = B I = HD = HD = Heavy Duty Cart (ekstra kraftig vogn) HD = LW = LW = Light Weight Cart (lett vogn) LW = Del nr. Serie Trykkforhold / pumpe Pumpenr. Pumpedel nr. Pistol Slange B I HD LW Max. arbeidstrykk for væske Maksimum Max. inntakstrykk for luft A 56: X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56:1 Quiet X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56: X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56: X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56: X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56:1 Quiet X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56:1 Quiet X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56: XTR X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56: X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56: X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 56:1 Quiet X X 34.5 MPa (345 bar) (5000 psi).62 MPa (6.2 bar) (90 psi) A 68: X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68:1 Quiet X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68: X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68:1 Quiet X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68: XTR X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68:1 Quiet X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68: XTR X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68:1 Quiet XTR X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68: X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68: X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68: X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi) A 68:1 Quiet X X 46.9 MPa (469 bar) (6800 psi)

4 / Modell oversikt / Modellerin listesi B I = B I = Built-in Filter (innebygd filter) B I = B I = HD = HD = Heavy Duty Cart (ekstra kraftig vogn) HD = LW = LW = Light Weight Cart (lett vogn) LW = Del nr. Serie Trykkforhold / pumpe Pumpenr. Pumpedel nr. Pistol Slange B I HD LW Max. arbeidstrykk for væske Maksimum Max. inntakstrykk for luft A 80: X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80:1 Quiet X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80: X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80:1 Quiet X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80: XTR X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80:1 Quiet XTR X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80: XTR X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80:1 Quiet XTR X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80: X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80: X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi) A 80:1 Quiet X X 50.0 MPa (500 bar) (7252 psi).61 MPa (6.1 bar) (88 psi)

5 Symboler / Se under ADVARSLER på side 4 7.når du finner et symbol i håndboken, slik som for eksempel. ADVARSEL FARE VED FEIL BRUK AV UTSTYRET Feil bruk av utstyret kan forårsake at det sprenges eller svikter, og du kan bli alvorlig skadet som resultat. Les alle bruksanvisninger, merker og etiketter før utstyret tas i bruk. Det må aldri brukes høyere trykk enn det maksimale arbeidstrykket til den svakeste komponenten i systemet. Max. arbeidstrykk for hver pakke er gitt på side 2 og 3. Utstyret må ikke endres eller modifiseres. Ikke dra i slangene for å flytte utstyret. Bruk hørselsvern under arbeidet. Deler som beveger seg kan klemme eller amputere fingre eller andre legemsdeler. Følg alle offentlige forskrifter som gjelder brann, elektrisitet og annen sikkerhet

6 ADVARSEL VÆSKE UNDER HØYT TRYKK OG INJEKSJONSFARE Det kan sprute væske i øynene eller på huden fra pistolen, fra slangelekkasjer eller fra ødelagte deler, med alvorlige skader som resultat. Væske som sprøytes under høyt trykk eller lekkasjer kan injisere væske i kroppen. Utfør Trykkavlastningsprosedyren på side 12 hver gang du avbryter sprøytingen eller før du foretar vedlikehold av sprøyten. Væske som er injisert under huden kan se ut som et sår, men det er en meget alvorlig skade. Søk legehjelp øyeblikkelig. Hånden eller fingrene må aldri legges over dysen, og pistolen må aldri rettes mot andre mennesker eller mot noen del av kroppen. Forsøk aldri å stoppe eller avlede væskelekkasjer med hånden, kroppen, hansken eller ei fille. Slanger, rør og kuplinger må sjekkes daglig. Stram alle væskekoblinger før sprøyten brukes. Gjør deg kjent med alle data for produktene du bruker. Les væskeprodusentens advarsler. Bruk egnede verneklær, vernehansker, vernebriller og friskluftsmaske. Sørg alltid for å ha dyseholderen og avtrekkersikringen på pistolen når du sprøyter. Slanger, rør og kuplinger må sjekkes daglig. Skift ut slitte eller skadde deler med en gang. Kuplinger på høytrykksslanger kan ikke repareres. Hele slangen må skiftes ut

7 ADVARSEL BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE Gasser fra løsningsmidler og maling kan antennes eller eksplodere. De følgende forholdsreglene bidrar til å forhindre brann eller eksplosjon: Både utstyret og gjenstanden som skal sprøytes må jordes. Se under Jording på side 8. Det må være meget god ventilasjon der sprøyten brukes. Hold pistolen godt mot siden av et jordet spann mens avtrekkeren trekkes inn og væsken sprøytes ned i spannet. Bruk kun en elektrisk ledende maleslange. Hvis du oppdager elektrostatiske gnister mens du bruker dette utstyret, må du stoppe sprøytingen øyeblikkelig. Finn feilen og reparer den. Fjern alt som kan antenne, slik som åpen ild, sigaretter og plastduker, som kan danne elektrostatiske gnister. El-kabler må ikke kobles til eller fra strømuttak og elektriske lysbrytere må ikke slås av eller på i arbeidsområdet. Bruk kun gnistfritt verktøy for å unngå faren for elektrostatisk gnist som kan føre til brann eller eksplosjon og alvorlige skader

8 / Oversikt / 1 Løsne mutteren 2 Reguler luften 3 Stram mutteren PÅ AV. Pumpens luftregulator Lufttilførselsventil (Må være av typen med avlufting) Tappekran/trykkavlasting STENG Jordledning ÅPEN

9 Jording / Bruk kun elektrisk ledende slanger. 1. Jordledningen og klemmen kobles til en god jordforbindelse. 2. Gjenstanden som skal sprøytes, malingsbeholdere, spann med løsningsmiddel og alt annet utstyr i sprøyteområdet må jordes. Bruk kun metallspann. Disse må ikke settes på ikke-ledende underlag slik som papir, papp eller plast. MALING TI1102 TI

10

11 Sammensetting Må fullføres før utstyret brukes for første gang Nødvendig verktøy: 1. To skiftenøkler 2. Gnistfri hammer eller plasthammer 3. Momentnøkkel 4. Jordledninger og klemmer til spann 5. To 19 liters metallspann

12 1. Sprøyten jordes. Se side Sjekk pakkmutteren. Fyll med pakkmutterolje (TSL) og trekk til med et moment på N.m. TI1399A

13 Sammensetting 3. Fest den elektrisk ledende maleslangen på pumpen og trekk til koblingen. 4. Fest den elektrisk ledende maleslangen på pistolen og trekk til koblingen. TI Koble luftforsyningen til lufttilførselsventilen Skyll. Se side 15. Fyll opp pumpen. Se side 18. SKYLL SPILLVÆSKE MALING SPILLVÆSKE

14 / Trykkavlastning / Følg trinn 1 3 når du avbryter sprøytingen og før rengjøring, sjekking eller service av utstyret. 1. Steng lufttilførselsventilen av typen med avlufting. 2. Hold pistolen med god kontakt mot et jordet metallspann og trekk inn avtrekkeren. TI1217B TI Legg returslangen i et avfallsspann. Åpne tappekranen/ trykkavlastningen sakte. SPILLVÆSKE TI

15 Skyll / Utstyret må skylles før det brukes for første gang, før hvert fargeskifte, før maling kan tørke eller herde, og før det settes bort. 1. Avlast trykket. Se side 14. TI1217B Ta av dysen og dyseholderen , Fjern det innebygde filteret som finnes på noen modeller. TI

16 Skyll / / 4. Legg sugeslangen i løsningsmidlet Skyll slangen og pistolen. Legg returslangen i et jordet avfallsspann. Åpne luftventilen. Bruk alltid lavest mulig trykk ved skylling. Åpne tappekranen/trykkavlastingen sakte. SKYLL , ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ ÄÄÄÄ SPILLVÆSKE SPILLVÆSKE TI1217B TI

17 Skyll / / 8. Når det renner reint løsningsmiddel ut av returslangen, stenges kranen. Pumpen vil da stanse. SPILLVÆSKE 9. Avlast trykket. Se side 14. TI1217B 10. La løsningsmidlet ligge i sprøyten og sett den bort, eller fyll den opp med en annen væske for å fortsette sprøytingen. TI0972B

18 / Oppfylling / / 1. FORSIKTIG Pumpen måikke primes via tappekranen/ trykkavlastingskranen med to-komponent materialer. Blandede to-komponent materialer vil herdes i kranen og føre til at den går tett. Steng lufttilførselsventilen med avlufting. 2. Juster luftregulatoren ved å dreie håndtaket mot urviseren

19 3. Monter dysen og dyseholderen , TI Legg sugeslangen eller returslangen i væsken. MALING MALING TI

20 / Oppfylling / / 5. Åpne luftventilen. 6. Luftregulatoren justeres ved å dreie håndtaket med urviseren helt til pumpen starter. Bruk lavest mulig lufttrykk

21 7. Hold pistolen godt mot et jordet metallspann og trekk inn avtrekkeren helt til det kommer en jevn stråle ut av pistolen. Slipp avtrekkeren. Legg returslangen i sprøytevæsken. Sprøyten er nå klar til bruk , , TI1217B

22 Sprøyting 1. Sett på dyseholderen , , Åpne lufttilførselsventilen med avluftning. 3. Juster lufttrykksregulatoren. TI1235B

23 Sprøyting / 4. Test sprøytebildet. Les anbefalingene fra væskeprodusenten. Juster etter behov , , Skyll og avlast trykket når du er ferdig med å sprøyte. Se side 12 og

24 Vedlikehold / Hver dag / 1. Skyll. Se side 15. SKYLL 2. Avlast trykket. Se side 14. TI1217B 3. Sjekk pakkmutteren. Juster pakningene og fyll på TSL (pakkmutterolje) etter behov. Tiltrekningsmomentet skal være N.m. TI1400A

25 Vedlikehold / 4. Tøm luftfilteret for vann. 5. Rengjør sugeslangen med et dertil egnet løsningsmiddel. Rengjør yttersiden av sprøyten med ei fille og et egnet løsningsmiddel

26 Vedlikehold 6. Sjekk, slanger, rør og kuplinger. Alle væskekoblinger skal alltid trekkes til før bruk. TI Rens det innebygde væskefilteret. / Feilsøking /

27 Dimensjoner (Se bruksanvisningen for luftpumpen for plassering av monteringshull) A TI1400A B C B I = B I = Built-in Filter (innebygd filter) B I = B I = HD = HD = Heavy Duty Cart (ekstra kraftig vogn) HD HD = LW = LW = Light Weight Cart (lett vogn) LW LW = Pumpemodell alle med BI-filter Vogn A (mm) A () B (mm) B () C (mm) C () (kg) Vekt (ca.) (kg) () (kg) Bulldog HD 49,5 31, Bulldog LW 48,5 32, HD 51,0 31, LW 50,0 32, Quiet HD 50,6 31, Quiet LW 49,6 32,

28 Graco Standard Garanti Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by Graco and bearing its name to be free from defects in material and workmanship on the date of sale to the original purchaser for use. With the exception of any special, extended, or limited warranty published by Graco, Graco will, for a period of twelve months from the date of sale, repair or replace any part of the equipment determined by Graco to be defective. This warranty applies only when the equipment is installed, operated and maintained in accordance with Graco s written recommendations. This warranty does not cover, and Graco shall not be liable for general wear and tear, or any malfunction, damage or wear caused by faulty installation, misapplication, abrasion, corrosion, inadequate or improper maintenance, negligence, accident, tampering, or substitution of non Graco component parts. Nor shall Graco be liable for malfunction, damage or wear caused by the incompatibility of Graco equipment with structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco, or the improper design, manufacture, installation, operation or maintenance of structures, accessories, equipment or materials not supplied by Graco. This warranty is conditioned upon the prepaid return of the equipment claimed to be defective to an authorized Graco distributor for verification of the claimed defect. If the claimed defect is verified, Graco will repair or replace free of charge any defective parts. The equipment will be returned to the original purchaser transportation prepaid. If inspection of the equipment does not disclose any defect in material or workmanship, repairs will be made at a reasonable charge, which charges may include the costs of parts, labor, and transportation. THIS WARRANTY IS EXCLUSIVE, AND IS IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Graco s sole obligation and buyer s sole remedy for any breach of warranty shall be as set forth above. The buyer agrees that no other remedy (including, but not limited to, incidental or consequential damages for lost profits, lost sales, injury to person or property, or any other incidental or consequential loss) shall be available. Any action for breach of warranty must be brought within two (2) years of the date of sale. GRACO MAKES NO WARRANTY, AND DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IN CONNECTION WITH ACCESSORIES, EQUIPMENT, MATERIALS OR COMPONENTS SOLD BUT NOT MANUFACTURED BY GRACO. These items sold, but not manufactured by Graco (such as electric motors, switches, hose, etc.), are subject to the warranty, if any, of their manufacturer. Graco will provide purchaser with reasonable assistance in making any claim for breach of these warranties. In no event will Graco be liable for indirect, incidental, special or consequential damages resulting from Graco supplying equipment hereunder, or the furnishing, performance, or use of any products or other goods sold hereto, whether due to a breach of contract, breach of warranty, the negligence of Graco, or otherwise. FOR GRACOS NORSKE KUNDER Partene bekrefter at de har bedt om at dette dokumentet så vel som alle andre dokumenter, beskjeder og rettssaker som blir ført, enten som direkte eller indirekte resultat av dette, skal være skrevet på engelsk. Graco Information TO PLACE AN ORDER OR FOR SERVICE, contact your Graco distributor, or call to identify the nearest distributor Toll Free All written and visual data contained in this document reflects the latest product information available at the time of publication. Graco reserves the right to make changes at any time without notice. This manual contains Russian, Greek, Norwegian, and Turkish. MM Graco Headquarters: Minneapolis International Offices: Belgium, China, Japan, Korea GRACO INC. P.O. BOX 1441 MINNEAPOLIS, MN /2001 Revised 1/

President luftmotorer

President luftmotorer Bruksanvisning Deleliste President luftmotorer Brukes til Graco væskehåndteringspumper. 306982N Rev. AF Se instruksjonsboken som tilhører pumpen for maksimalt arbeidstrykk. Modell 205647, serie L Middeltrykks

Detaljer

DutyMax hydrauliske sprøyter

DutyMax hydrauliske sprøyter Bruk DutyMax hydrauliske sprøyter 3A2459A NO - Kun til profesjonell bruk - - Ikke godkjent for bruk i det europeiske markedet på steder der det foreligger eksplosjonsfare - Modeller: 24M054 (EH200DI),

Detaljer

Merkur Merkur Ikke-oppvarmede sprøyteanlegg

Merkur Merkur Ikke-oppvarmede sprøyteanlegg Instruksjoner/deler Merkur Merkur Ikke-oppvarmede sprøyteanlegg 33678N NO For høyytelses overflate- og beleggbehandlinger på eksplosjonsfarlige eller ikkeeksplosjonsfarlige steder. Kun til profesjonelt

Detaljer

Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Fire-Ball pumper med forhold 15:1 INSTRUKSJONER - DELELISTE 306-531N INSTRUKSJONER Denne utgaven inneholder viktige advarsler og informasjon. LES, OG OPPBEVAR FOR SENERE BRUK Rev. W Erstatter V og PCN W Fire-Ball pumper med forhold 15:1

Detaljer

Salt Water Sanitizing System

Salt Water Sanitizing System Salt Water Sanitizing System Innhold Velkommen...4 Medfølgende Utstyr...4 Oversikt av ACE systemet.....4 Ansvar for eier av badet...5 ACE System Status...6 Oppstart......7 Vedlikehold.....8 Systemstyring.....9

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1350DN FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellen FS-1350DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Quicktionary 2 Brukermanual

Quicktionary 2 Brukermanual Quicktionary 2 Brukermanual Innholdsfortegnelse Introduksjon... 1 Kontakt- og supportinformasjon... 1 Kom i gang.... 2 Bli kjent med pennen... 2 Oppstart av pennen... 2 Grunnleggende bruk av pennen...

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-2020D/FS-3920DN/FS-4020DN/ FS-6970DN FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-2020D, FS-3920DN, FS-4020DN og FS-6970DN. Merk Denne operatørhåndboken inneholder

Detaljer

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon

Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C. Bruk - Deler - Reparasjon Bruk - Deler - Reparasjon Håndholdt malingssprøyte for beskyttende lag 3A2875C NO - Kun for bruksområder for bærbare sprøyter for beskyttende lag - - Kun for profesjonelt bruk - - Ikke godkjent for bruk

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1300D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1100 og FS-1300D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Bruk. ThermoLazer oppmerkingssystem 3A0039C NOR

Bruk. ThermoLazer oppmerkingssystem 3A0039C NOR Bruk ThermoLazer oppmerkingssystem US Patent No. D619,625 S 3A0039C NOR - For profesjonell påføring av termoplastiske blandingsmaterialer for trafikkoppmerking (reflekterende glassperler påføres samtidig

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-1100 FS-1028MFP/FS-1128MFP FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-1028MFP/FS-1128MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D

OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D OPERATØRHÅNDBOK FS-1120D FS-1320D Denne operatørhåndboken gjelder for modellene FS-1120D og FS-1320D. Merk Denne operatørhåndboken inneholder informasjon vedrørende bruk av både de europeiske og de amerikanske

Detaljer

Viktig informasjon 2015

Viktig informasjon 2015 2015 Viktig informasjon Web-område for Sony-brukere På www.sonymobile.com/support finner du en kundestøttedel der du raskt får tilgang til hjelp og tips. Her finner du de siste programoppdateringene og

Detaljer

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP

FS-6025MFP, FS-6025MFP/B, FS-6030MFP FS-605MFP, FS-605MFP/B, FS-6030MFP Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-605MFP / FS-605MFP/B / FS-6030MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig

Detaljer

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning

VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM VÅT -/TØRRSTØVSUGERE IP24 02-16 17-32. Operator s manual. Bruksanvisning VQ1220PF/1250W / 20L WET/DRY VACUUM 02-16 VÅT -/TØRRSTØVSUGERE 17-32 Operator s manual Bruksanvisning IP24 TABLE OF CONTENTS SECTION Page Warranty........... 2 Safety Instructions and Warnings...........

Detaljer

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 266ci OPERATØRHÅNDBOK q PRINT q COPY q SCAN q FAX TASKalfa 66ci OPERATØRHÅNDBOK Introduksjon Takk for at du har kjøpt TASKalfa 66ci. Denne brukerveiledningen er laget for å hjelpe deg å bruke maskinen korrekt, til å foreta

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no

OPERATØRHÅNDBOK. Code: 565804no OPERATØRHÅNDBOK d-copia6500mf/8000mf N Code: 565804no PUBLIKASJON UTGITT AV: Olivetti S.p.A. Gruppo Telecom Italia Via Jervis, 77-10015 Ivrea (ITALY) www.olivetti.com Copyright 2011, Olivetti Alle rettigheter

Detaljer

Håndbøker som følger med

Håndbøker som følger med Håndbøker som følger med Introduksjon Takk for at du har kjøpt KM-2560/KM-3060. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold og enkel

Detaljer

PRINT ECOSYS P6030cdn

PRINT ECOSYS P6030cdn PRINT ECOSYS P6030cdn OPERATØRHÅNDBOK Innhold 1 Maskindeler Deler på forsiden av skriveren... 1-2 Komponenter på venstre side av skriveren... 1-2 Innvendige deler... 1-3 Deler på baksiden av skriveren...

Detaljer

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2

PPC 800 SIDE-POWER. Thruster Systems. manual onboard! Keep this. Installation and user's manual v 1.0.2 SIDE-POWER Thruster Systems PPC 800 Keep this manual onboard! GB Installation and user's manual v 1.0.2 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70

Detaljer

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P6130cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P6130cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-1100 FS-3640MFP FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3540MFP FS-00 FS-3640MFP FS-300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3540MFP/FS-3640MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre

Detaljer

q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK

q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK q PRINT ECOSYS P6035cdn OPERATØRHÅNDBOK > Forord Forord Takk for at du kjøpte ECOSYS P6035cdn. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte, utføre rutinemessig vedlikehold

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP

OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP OPERATØRHÅNDBOK FS-1030MFP/FS-1130MFP FS-1035MFP/FS-1135MFP Introduksjon Takk for kjøpet av FS-1030MFP/FS-1130MFP/FS-1035MFP/FS-1135MFP. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen

Detaljer

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning

Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Pro9000 1080p LED-laser hybrid Hjemmekino DLP -projektor Bruksanvisning Modellnummer VS14826 Samsvarsinformasjon FCC-erklæring Dette apparatet etterkommer del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende

Detaljer

OPERATØRHÅNDBOK FS-3040MFP+ FS-1100 FS-3140MFP+ FS-1300D

OPERATØRHÅNDBOK FS-3040MFP+ FS-1100 FS-3140MFP+ FS-1300D OPERATØRHÅNDBOK FS-3040MFP+ FS-1100 FS-3140MFP+ FS-1300D Introduksjon Takk for at du har kjøpt FS-3040MFP+/FS-3140MFP+. Denne operatørhåndboken skal sørge for at du kan bruke maskinen på korrekt måte,

Detaljer

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard

Welcome to Leopard. Velkommen til Leopard Welcome to Leopard Velkommen til Leopard 1 Komme i gang www.apple.com/no/support apple Apple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, Boot Camp, Cover Flow, Exposé, FireWire,

Detaljer

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C

USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C XP USER MANUAL BRUKERHÅNDBOK BRUGSVEJLEDNING 6000026C 2 Engels... 4 Norsk... 28 Dansk... 52 3 English 2015 Handicare All rights reserved. The information provided herein may not be reproduced and/or published

Detaljer

Komme i gang. www.apple.com/no/support

Komme i gang. www.apple.com/no/support 1 Komme i gang www.apple.com/no/support Installer Leopard Hvis du vil oppgradere til Mac OS X Leopard, setter du inn installeringsplaten og dobbeltklikker på Installer Mac OS X. Klikk deretter på Omstart.

Detaljer