i sentrum Utgitt av Grimstad Frikirke JESUS har seiret over døden!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "i sentrum Utgitt av Grimstad Frikirke 1-2013 JESUS har seiret over døden!"

Transkript

1 i sentrum Utgitt av Grimstad Frikirke JESUS har seiret over døden!

2 møtes igjen Ungdommene i kirka møtes igjen ved jevne og ujevne mellomrom. Det begynte med menighetsweekendean i høst der mange unge var med. Flere ytret ønske om å møtes igjen, og det la vi til rette for på ulike vis i kirka, hjemme hos noen og på festival og konsert. Siden februar har flere møttes annenhver tirsdag til bibelgruppe hjemme hos en av ungdommene. Malene Tørresen, Kjetil Hanson og Feruz Semere ordner i stand mat og leker, og leder de andre i bibelstudie og bønn. Det er plass til flere. Kontakt menighetskontoret for mer informasjon. Opptur til Vrådal i mars mars dro vi til Vrådal på Opptur til Flatlandgården i Vrådal. Minibuss og privatbiler var fullastede med ski, halvstekte pizza og forventningsfulle deltagere og ledere. En helg som dette består mye av spill og moro og god mat. Uno, Ligretto og 5 i sofaen var noen av innslagene. Pizza, Taco og pølser på bål var også sikre vinnere + varme sveler og kakao. Roar Flatland var vert på gården sin og hadde lagt så bra til rette for oss, holdt fyr i vedovnene og kjørte opp skiløype for de ferske ski-entusiastene. 21 innlosjerte han på gården sin uten problem! Lørdagen var det mange som stod slalåm i det flotte skianlegget. Andre fikk øvd seg i å gå på ski; Altmuligmann Ole Tørresen var foruten å være bussjåfør, andaktsholder og muntrasjonsråd også skiinstruktør samen med kona Solveig for 3 av jentene som gikk på ski for første gang. Temaet for andakter fredag og lørdag var «dører», og tekster hentet fra Joh.Åp kap 3 og 4. Vi snakket fredagskvelden om Jesus som står for døren og banker, og som gjerne vil komme INN til oss, uansett hvordan det ser ut der inne. Lørdag var fokuset dører ut og opp: Jesus som sier at han har satt foran oss en åpnet dør, som han vil ta oss med UT gjennom. Tryggheten å vite at han er med oss videre. Og han har åpnet en dør OPP hvor han inviterer oss til å sette av tid og høre hva han har å fortelle oss. Søndagen hadde vi mini-gudstjeneste der 4 av ungdommene ledet bibelstudie i grupper over dagens tekst. «Møtes igjen» utover våren Det er klart at dette er jo bare begynnelsen. Vi må møtes igjen, og har lagt noen planer for dette. Et par kvelder på Bibelskolen med gymsal og gapahuk til disposisjon håper vi å få til, i tillegg til en tur på gocartbanen på Evje, og båttur når sommeren ankommer. Mellom disse eventene er bibelsgruppene annenhver uke pulsslaget. Ledere har begynt å vokse fram i arbeidet og det gleder vi oss over. I tillegg får vi god hjelp fra Bibelskolestudenter. Hilsen Anne Mari Schiager Topland (tekst og foto) 2 FOTO: EVEN TOPLAND

3 i sentrum Kontoradresse: Grimstad Frikirke, Skonnertveien 10, 4876 Grimstad Postadresse: postboks 121, 4898 Grimstad Kontortid: tirsd. og torsd. kl Telefon kontor: Kontonummer: Ansv. utgiver: Grimstad Frikirke Pastor: Gunstein Vetrhus, mobil Menighetsarbeider: Trine Syvertsen, mobil Leder eldsteråd: Espen Schiager Topland mobil Leder diakonråd: Solveig Kleivene, mobil Frivillig medarbeider: Marianne Njølstad Redaksjonskomité: Gunstein Vetrhus og Solveig Kleivene Grafisk formgiver: PEERS grafisk design Trykk: Birkeland trykkeri Distribusjon: Norpost «Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Påskas budskap er FRED Kjære alle sammen i Grimstad Frikirke! Først og fremst må jeg få si takk for at dere har valgt å kalle meg til pastor i menigheten. Jeg ser fram til og er litt spent på å ta fatt på tjenesten til sommeren. Etter å ha mottatt den gode nyheten har vi nå også som familie kunnet begynne å se fram til et «nytt» liv i Grimstad. Hege og jeg har bodd i Israel i seks år hvor vi har vært utsendinger for Israelsmisjonen, jeg som daglig leder for Caspari Center og Hege som medarbeider i diakonalt arbeid i organisasjonen Machaseh. Jeg er utdannet prest og Hege er barnevernspedagog. Vi har fått oppleve spennende år her i Jerusalem, en by som betyr så mye for så mange mennesker, som er fylt av historie og tro og hvor vi har fått oppleve at Gud er til stede også idag. Vi har også vært så Hilsen fra Jerusalem heldige å få to flotte gutter her, Jonatan (3 ½) og Joel (1 ½). Så det er med blandede følelser vi nå går mot avslutning av tjenesten vår her. Det er mange folk og mange steder i dette landet vi må ta avskjed med, men samtidig ser vi veldig fram til å komme nærmere familie i Norge, og ikke minst til å flytte til Grimstad. Jonatan spurte i går om ikke vi skulle «flytte til Grimsdag i morgen!» Allerede nå har dere fått oss til å kjenne oss varmt velkomne gjennom hilsener og mail vi har fått. Det er vi veldig takknemlige for, og vi gleder oss til å bli bedre kjent med dere og til å stå i en ny tjeneste i Grimstad Frikirke. Varme hilsener fra Joel, Jonatan, Hege og Knut Helge 4 I Johannes evangelium kapittel 20, vers 19 står det: «Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» Vi hører om frykt og stengte dører. Disiplene var redde. Kanskje ville de romerske soldatene komme og ta dem med seg kanskje ville de lide den samme skjebne som Jesus, ende sitt liv på et kors Vi kjenner nok igjen at det er mye som kan gjøre oss redde og engstelige. Noen er redde for å dø, mens noen synes det å leve er vanskelig det kan være sykdom, dårlig selvfølelse, nederlag. Ei løsning er å stenge ute det som truer, det jeg er redd for, men det er ei dårlig løsning. Når vi feirer påske hører vi om Jesu vei til Jerusalem for oss han led, døde og sto opp for vår skyld. Og påskedagen handler om EN VEI UT AV FRYKTEN. Den samme dagen som Jesus var stått opp, kom han. Han gikk gjennom den stengte døra og sto midt iblant dem! Påskedagen handler om at Jesus kan og vil gå gjennom stengte dører. Om det er ei dør som er stengt på grunn av sorg eller bitterhet. Eller fordi ble du så skuffa over noen. Kanskje er det dine egne nederlag som har stengt døra til Gud. Jesus kan og vil gå gjennom vår stengte dør! Jesus vil vise oss en vei ut av frykten, en vei ut av det som stenger og holder oss nede. For mange mennesker oppleves døden som ei stengt dør. Det er lett å skyve tankene om å dø fra oss, vi vil heller leve her og nå. Det skal vi også gjøre vi skal gripe dagen når den er der. Men, påska forteller at Jesus har gått gjennom døra inn til døden. Han har beseiret synd, død og djevel for vår skyld. Vi synger om det: Bøtt er brøden, død er døden, død er døden som syndens sold. Bibelen forteller om den tomme grava. Et liv etter døden, et liv sammen med Jesus for dem som tar imot med tomme hender. For oss tror og håper på Jesus er døden et utropstegn! Det han sa til røveren på korset, det sier han til alle: «Sannelig, I dag skal du være med meg i paradis.» Pastor Gunstein 5

4 Hans Hanssen Trelasthandlertreskjærerkordirigent Hans Hanssen ble etter hvert en sentral person i bybildet, fordi han var engasjert på mange områder, ikke bare innen trelast. Spør vi en tilfeldig Grimstad-borger i dag: Hvem var Hans Hanssen? vil kanskje noen svare Hans Hansen «Rep», som kjempet for å få reist Terje Vigen-bautaen på Fjære kirkegård. Andre vil nok si trelasthandler Hans Hanssen som var så kjent at det var på tale å kalle opp en brygge etter ham. Trelast-tomta hans lå akkurat der «Terje Vigens brygge» ligger i dag. Hans Hanssen ble etter hvert en sentral person i bybildet, fordi han var engasjert på mange områder, ikke bare innen trelast. 6 Hanssen ble født 1884 på Hansnes i Øyestad, og kom 3 år gammel med sine foreldre, Anne og Ole Severin Hanssen, til Grimstad. Her var faren ansatt ved Froland Verks trelastforretning (Smith & Thommesen). Fra høsten 1892 ble han bestyrer. De første årene bodde de på Naudenes ved Rorevannet, i et hus som Froland Verk eide. Barna gikk da på Frivoll skole. Senere kjøpte de det huset på Ruffen øverst i Vestregate, som familien siden har eid. Sønnen Hans fikk etter hvert sin utdannelse i bedriften. Denne bedriften måtte innstille, fordi tomta og brygga, den såkalte «Værkensgården», ble ekspropriert til jernbanestasjon. Da startet Hans Hanssen i 1906 egen forretning i trelastbransjen. Han leide Jørgen Bangs brygge, og avdøde kjøpmann Huselands butikk og lagerbu ved Bryggegaten. I 1913 kjøpte han begge eiendommene, og bedriften ble utvidet betraktelig. Hanssen solgte allslags trematerialer, murstein og takstein, sement og kalk, rørleggingsmaterialer m.m.. Av tømmer ble store partier fraktet til Vestlandet. Han solgte også mengder med ved. GRIMSTAD CEMENTSTØPERI I 1916 satte Hanssen i gang Grimstad Cementstøperi med produksjonssted på Hippen i Landvik Senere, i 1960-åra, ble trelasthandelen og cementstøperiet delt mellom sønnene Olav og Hans Stifoss etter at faren var blitt eldre og trakk seg tilbake fra ledelsen. Firmaet var i 1920-åra gått over til aksjeselskap, Hans Hanssen A/S, og det var Olav som drev trelastdelen. Da Olav døde, overtok hans sønner Bjørn Olav og Bengt Petter trelasthandelen fra I 1992 ble forretningstomta solgt til Grimstad kommune, og forretningsdelen solgt til en byggvarekjede. Firmaet ble endret til et eiendomsselskap som drev et utleiebygg oppført i Selskapet ble solgt i I 1980-årene ble Kristiansands Cementstøperi A/S den endelige eier av cementstøperiet etter at Hans Stifoss hadde avviklet virksomheten. Hans Stifoss var en kort periode ordfører i Grimstad. Søsteren Annie var i mange år på trelastkontoret før hun ble leder på gamlehjemmet i Grimstad. Bengt Petter ble etter en anerkjent bildekunstner. Hanssen giftet seg i 1908 med Nicoline, født Heimdal. Hun ble populært kalt Nico, og var datter av daværende frikirkeforstander Heimdal. De fikk 9 barn. To av dem, tvillinger, døde like etter fødselen. Hanssen ble fra 1910 valgt inn i bystyret som representant for Edruelighetspartiet. Ved valget i 1913 fikk dette partiet 7 representanter, og Hanssen hadde flest stemmer. Han ble i 1914 valgt inn i Formannskapet, og fikk etter hvert også andre tillitsverv, bl. a. som medlem av styret for Norges Bank i Arendal. Han var med i forskjellige organisasjoner i næringssammenheng. Også DNT s avholdsarbeid sto hans hjerte nær. Han var på det frikirkelige området eldste fra 1919 til 1963 i Grimstad frikirke. Han var da medlem av lederteamet i kirken. På Hanssens initiativ kom et nytt blandakor i gang i Frikirka fra Dette erstattet det tidligere «Tellefsens kor», som var i gang noen år før, med navn etter dirigenten. Hanssen dirigerte helt fra starten og 53 år framover. Da overtok Hans Stifoss dirigentvervet. Koret hadde et medlemstall helt oppe i 40, men det har i gjennomsnitt ligget omkring 20. Koret deltok ofte ved gudstjenester og møter, mest i Frikirken, men ble også spurt om å synge i andre sammenhenger. Den store opplevelsen for koret var å komme på sangerstevnene som ble arrangert på forskjellige steder hvert år, fra 1920 og fram til omkring Her kunne det være opptil flere hundre sangere. Koret innstilte bortimot år 2000 etter nesten 100 års sammenhengende virksomhet, vesentlig på grunn av vansker med å skaffe dirigent. Menigheten har kjent dette som et stort savn. STOR TRESKJÆRER Hanssen var i mange år formann i styret for Frikirkens folkehøgskole (tidligere kalt ungdomsskole). Et resultat av denne perioden var hans store treskjærerarbeid som henger på skolen. Det viser Fredtuns betydning og plassering i samfunnet. Hanssen var en dyktig treskjærer. Han skar relieffer og figurer i mange størrelser. Han hadde en særlig forkjærlighet for hester som fikk en livaktig, naturtro utforming. Bildene kunne være ganske store, for eksempel Kristus i Getsemane, tavlen som opprinnelig hang på fondveggen i den tidligere Frikirka i Vestregate. Nå henger den i lillesalen i den nåværende Frikirka. Interessen for treskjæring var så stor at han kunne bruke store deler av døgnet til skjæringen, ofte langt utover natta. Hanssen var av de første som hadde bil i Grimstad, både lastebiltil bruk i bedriften og personbil. Hans datter Annie var av de første kvinnene i Grimstad som hadde førerkort. Det var nok status å ha bil på den tiden, i åra. Hanssen var medlem i Motorførernes Avholdsforbund, og gikk ofte med sjåførlue, med sort trekk i vinterhalvåret og hvitt om sommeren, og naturligvis med det ovale emblemet foran på lua. Hanssen kan karakteriseres som en livsglad, humørfylt person. Noen ville vel si at han var en livskunstner. Han satte stor pris på familie og venner, og bad ofte mennesker med seg hjem, for eksempel etter et kveldsmøte. Der ble mange spørsmål drøftet, og gode historier fortalt slik at latteren runget. Noen mørk, pietistisk kristendom passet ikke på ham. Han likte godt et parti sjakk mens røyken fra en sigar steg mot taket. Hanssen var glad i å reise, og tok ofte familien med seg i bilen, særlig i den sørlige del av landet. Han drog ofte på turer, også i nærområdet. Det kunne være en rask badetur til Indre Maløya og senere til Hampholmen. Han badet til langt ut på høsten. Noen observerte at han tok en dukkert 28. oktober på 75-årsdagen. Han likte også fisketurer i skjærgården. Han var også glad i å fiske i innlandet sammen med nære venner, i små vann og tjern, der han fristet ørreten med oter. Naturligvis hørte mat og kaffe med. Kanskje det var det viktigste. Noe som nok ikke var så offentlig, var hans omsorg for de som ikke hadde det så godt. Det var ikke få som kom på kontoret og fikk ned seg en seddel til Hauges kafe, hvor det kunne stå: «Gi denne mannen et godt måltid mat. Hans Hanssen». Fanter ble heller ikke bortvist. Han hadde et helt lager av ting han hadde kjøpt hos dem; visper, kniver og andre saker som «de reisende» hadde laget. Han var medlem av en tidligere kunstforening i Grimstad, og var også representert på utstillinger, ikke minst på hobbyutstillinger. I 1959 fikk han en velfortjent Kongens fortjenestemedalje. Hans Hanssen døde i 1977, 93 år gammel, og dermed var en kjent og aktet person borte, en mann med samfunnsnyttige og kunstneriske evner. KILDER Grimstad bys historie, «Kirke i hverdag og helg» Grimstad Frikirke Jeg takker særlig Roald Hanssen som har registrert de fleste av Hans Hanssens treskjærerarbeider med bilder, nær 80. Mange av dem er blitt med i denne artikkelen. Han har også samlet andre bilder til artikkelen. Personlige opplysninger om Hans Hanssen er gitt av: Randi Leite Roald Hanssen Signe Hanssen Bjørn Olav Hanssen Per Stifoss-Hanssen Jeg takker også dem. Knut Øvensen 7

5 Tilbake TIL GRIMSTAD Påskedagsgudstjeneste PÅSKEN I KIRKA 9 I år ønsker vi å presentere påskens budskap gjennom både dans, drama, solosang og korsang. Dette er kirkens største høytid og vi ønsker å visualisere det som skjedde på Golgata da Jesus gav sitt liv til frelse for alle mennesker. Dette vil skje under festgudstjenesten 1.påskedag som blir en familiesamling. Pr i dag er det ikke noe ferdig manus på dette, men Trine Syvertsen og Tone Pedersen jobber for tiden med dette. Planen er at det hele skal øves inn lørdag påskeaften formiddag. Og herved inviteres alle som tilbringer påsken i Grimstad til workshop i Grimstad Frikirke lørdag 30. mars fra kl 11:00. Vi trenger alle som har lyst, for det er mange oppgaver å ta tak i. Hvis du ikke liker å synge, danse eller spille drama, liker du kanskje å lage påskepynt eller bake? Noen må jobbe bak i kulissene, mens andre kan synge solo, spille et instrument eller lese en tekst. Her skulle alle finne en oppgave de kan trives med. Vi håper at dette kan bli en hyggelig opplevelse for hele familien og vi vil samtidig å legge vekt på det sosiale fellesskapet. Intensjonen vår er også at dette skal bli en flott og sterk opplevelse for alle som vil være med å bidra og for alle som kommer til gudstjenesten første påskedag. 24. Palmesøndag kl 11: Påskemåltid kl 18:00. Påmelding til kontoret , kr 125,- 29. Langfredag-gudstjeneste kl 11: Påskeverksted kl 11:00 i kirka. Påmelding: Trine Syvertsen eller Tone Pedersen påskedag-gudstjeneste med nattverd og påskespill kl. 11:00 Etter å ha bodd på Østlandet i 22 år har vi nå flyttett tilbake til Grimstad. Som regel er det sørlendingene som vender tilbake. Men vi er to drammensere som på 80-tallet flyttet hit og fikk stor kjærlighet til byen og de som bodde her. Våre barn hadde en stor del av sin oppvekst her og fikk være med i det barne- og ungdomsarbeidet som foregikk. Vi er takknemlig for at de fikk vokse opp i en småby. Ser vi noen forandringer siden vi bodde her sist? Det er et spørsmål vi har fått. Ved å Muntre glimt Sanne historier fra livet i menigheten rusle en tur rundt i byen ser vi jo at det har vært en aktiv byggevirksomhet. Det åpne landskap er tettet igjen med ulik bebyggelse i disse årene, og det er inn å flytte i leilighet. Selv bor vi nå på det engang så fasjonable hotellet, Helmers Hus, - som er ombygget til boligblokker. Fortsatt utvides anlegget med flere leiligheter. Der trives vi veldig bra. Vi ser også det nye flotte universitetet som har kommet. Det gjør jo at antall studenter har økt, og byen har økt i antall innbyggere. Grimstad eser utover, men fremdeles kan den kalles en småby. Punktering Denne episoden skriver seg fra 1920-åra, da en liten gruppe fra menigheten hadde vært borte i Porsgrunn på et stevne. De kjørte hovedveien bort, men ville ikke ta samme vei tilbake, for de hadde lyst på en tur. Så det ble å kjøre om Telemark. Kjøretøyet var en T-Ford, en pålitelig bil, men en på lengre turer måtte en regne med ekstra tid til Kjører vi igjennom sentrum etter at butikkene har stengt, er Grimstad en mørk og tom by. Med så stor tilflytting til byen, og med så mange studenter, burde byen hatt et større tilbud av kafeer og andre spisesteder i sentrum. Hva med å utnytte det særpreg og de mulighetene byen har ved å ligge i sjøkanten? Vi ser fram til våren og sommeren og håper også Grimstad by kan stille opp med noen ute-kafeer og spisesteder til erstatning for Dr Berg og Haven. Byen er nok forandret, men allikevel er det veldig koselig å gå ut på dagtid, møte venner og bekjente. Selv om sentrum blir mørk og stille når butikkene stenger, opplever vi stor aktivitet både i menigheter og andre lokale lag. Vi er takknemlig for at vi igjen er tilbake i Grimstad. Mye er forandret, men mye er også ved det samme. Det skal bli spennende og se hva vi skal bruke tiden vår til. Vi har store forventninger til framtida her i Grimstad. Som kjent blir en ikke pensjonist i Guds rike. Så vi gleder oss til fortsettelsen. Laila og Bergsvein Normann å lappe slanger. Punkteringer hørte til dagens orden i bilens barndom. Denne turen var ikke noe unntak i så måte, og godt utpå kvelden, etter diverse punkteringer med tilhørende lappepauser, var de fire på veien et like stykke fra Treungen. Da hørte de et illevarslende smell fra et hjul, nesten som en eksplosjon. Med kjente rutiner tok de fram jekk og annet verktøy, fikk hjulet av og slangen ut. Denne gangen var det en revne i slangen på cm! En oppgitt sjåfør skal til å finne lapper og lim, men en av passasjerene mener at i denne situasjonen må de først be til Gud. En annen passasjer, litt mer nøktern kanskje, utbryter, med øynene festet på den maltrakterte slangen: Synes du ikke hullet er vel stort? Med til historien hører det at de faktisk ba til Gud sammen, før de vendte tilbake til arbeidet med den ødelagte slangen. På disse bilene var det en verktøykasse under baksetet. De trengte noe av dette verktøyet, så de ga seg til å rote i kassa. Helt i bunnen av kassa, under alt verktøyet, lå det ei uåpna eske. I den viste det seg å være en spill ny slangen! 10

6 Min sang Møte med Det er et ordtak som sier: «Det finnes mennesker som kommer inn i livet vårt og forlater det igjen. Det finnes mennesker som blir værende en stund, og etterlater fotspor i hjertet, og etterpå er vi aldri mer den samme» I mitt liv kan dette gjelde mange, men den som tidlig kom inn i mitt liv og satte varige spor, var farmor( frem til hun døde da jeg var 14 år). Farmor var en god kristen og et varmet menneske med hjerte for de svake. Hun elsket sang og musikk, og siden vi var mye sammen fikk jeg lært å spille gitar og synge salmer. Jeg vet senere at det var på bedehuset hun trivdes best, og det bar sangvalget preg av bl.a. «hvi skulle ei sørge hvi har jo en venn», «hvilken venn vi har i Jesus», og den som hun var mest glad i og som har betydd mest for meg «Det er makt i de foldede hender». Selv i perioder i mitt liv langt borte fra Gud, dukket denne sangen opp, og som jeg nynnet på. Ikke for det, teksten har jeg aldri glemt. Farmor ba, hun gav aldri opp troen på bønn og forbønn, hun var tålmodig og visste hun ble hørt. Det å ha noen som ber for en, er noe av det tryggeste jeg opplever fra Gud, og selv om noen dør, er det alltid noen nye som kommer til og tar en med i bønn. Derfor var jeg kanskje ikke så langt borte fra Gud som jeg trodde Gud gav i alle fall aldri slipp på meg. Forbønn fikk meg tilbake. Jeg bruker ofte sanger som bønn når jeg er blant andre, derfor er denne sangen viktig for meg. DET ER MAKT I DE FOLDEDE HENDER Det er makt i de foldede hender. I seg selv er de svake og små. Men mot allmaktens Gud du dem vender, Han har lovet at svar skal du få. Det er svar underveis, engler kommer med bud. Om det drøyer, det fram dog skal nå. For det lovet jo løftenes trofaste Gud: Kall på meg, og du hjelpen skal få! Du som ber for ditt barn, dine kjære, Er i forbønn fra år og til år, Om du tålmodets lekse må lære, Himlens bønnesvar engang du får. Det er makt i de foldede hender Når i frelserens navn du får be, Og en gang når du livsløpet ender, Hvert et bønnesvar klart skal du se. Marianne Njølstad er eldste i Frikirken og ei sporty dame. Hun er mangeårig speiderleder og veldig glad i friluftsliv. Her er hun på vei hjem etter en vintertelttur på Øynaheia. 11 RISKA fra RISKA Hun heter Karin Riska og er i sin beste alder, 42 år gammel. Kommer fra det lille stedet Riska i Sandnes kommune. Flyttet til Grimstad våren Jobber som lærer på Bibelskolen i Grimstad og er aktiv i Frikirken. Sammen med palestinske barn Karin har gjort mye og hatt spennende jobber før hun kom til Grimstad. Som 16-åring gikk hun på Frikirkens folkehøgskole Fredtun i Stavern. Der ble hun godt kjent med Frikirken, og etter videregående dro hun til Oslo for å gå på Frikirkens bibelskole, LBM (Luthersk Bibel- og Menighetsseminar). Etterpå fulgte et halvt år som voluntør for Den norske Israelsmisjon i Haifa, så tilbake til Riska et år, etterfulgt av 3 måneder i kibbutz. Etter hvert kom tiden for å skaffe seg utdannelse, og Karin begynte igjen på LBM, denne gang for å ta mellomfag i kristendom. Cand. mag. ble hun etter å ha tatt sosialantropologi og religionshistorie på Universitetet i Oslo. De første jobbene var som lærer i 2 år på Bakketun Folkehøgskole og senere 3 år som lærer på GÅ UTsenteret i Hurdal. I Hurdal jobbet hun med unge mennesker som fikk opplæring og utrustning til å drive misjon. Etter noen måneder med opplæring ble ungdommene sendt ut i team til land i Sør-Amerika, Afrika og Asia, der de fikk erfaring med evangelisering og diakonalt arbeid. Fem år i Israel, i de palestinske områdene Så ble Karin kalt til å være stedlig representant for Frikirken i Israel og de palestinske områdene. Ei stor og krevende oppgave. Karin jobbet tett på både det israelske og det palestinske bibelselskapet. Hun fulgte opp Frikirkens samarbeid med bibelbutikken i Tel Aviv, der Andy Ball arbeider, og menigheten i Haifa, der Samuel Aweida er pastor. Et viktig prosjekt for det palestinske bibelselskapet er «Palestinian Child & Youth», som er får økonomisk støtte fra Frikirken og NORAD. Prosjektet driver holdningsskapende arbeid blant barn og ungdom. Mange lever i en forferdelig vanskelig situasjon på grunn av den fastlåste og ødeleggende konflikten mellom jøder og arabere. Mange barn blir frarøvet sin barndom og blir ikke godt nok tatt vare på. Prosjektet prøver å gi dem livshjelp, hjelp til å bearbeide krigens traumer og sår. I dag er prosjektet ikke bare rettet mot barna, men mot hele familien, for å hjelpe hele familien til å takle utfordringer i en krevende hverdag. Prosjektet bygger også broer mellom kristne og muslimer. Prosjektet er med og legger et grunnlag for en fredeligere fremtid. Bokhandelen i Gaza Det som gjorde sterkest inntrykk på Karin var arbeidet knyttet til den fastlåste og deprimerende situasjonen i Gaza. De kristne palestinerne på Gaza-stripen er i en veldig vanskelig situasjon. På Gaza var det en bokhandel som ble drevet av det palestinske bibelselskapet, og bl.a støttet økonomisk av Frikirken. Karin hadde mye kontakt med kollegaene i Gaza, deriblant lederen for butikken, Rami. I 2007 ble Rami brutalt drept. Karin ble sentral i å hjelpe og følge opp familien til Rami og medarbeiderne i Bibelselskapet i Gaza. Dette ble en stor utfordring og følelsesmessig belastning for Karin. Hun så det meningsløse i at en ung, kristen mann med ei viktig oppgave mistet livet. Rami ble en av de mange som har mistet livet på grunn av sin tro. Men, midt i all fortvilelse, opplevde hun å kunne gjøre en forskjell i en kritisk situasjon. Det handlet om å være til stede, lytte og gi støtte, være nær. På grensen til Nord-Korea Fokus på enkeltmennesker og forsoning Jeg spør Karin: «Er det noe håp for konflikten i Midtøsten. Nytter det å hjelpe?» Karin smiler, og hun vet hvor håpløs situasjonen kan se ut utenfra. «Men, det nytter», sier hun. «Jeg har opplevd hvor mye forsoningsarbeidet har betydd for enkeltmennesker. Også på Gaza har jeg møtt mye varme og glede og tro på at det en dag kan bli fred. Vi må aldri gi opp håpet om fred, og det er noen håpsglimt, selv om vi må tett på dem for å se dem», sier Karin. Bridgebuilders-prosjektet er et slikt lyspunkt, der kristne palestinske, israelske og norske ungdommer samles for bønn, lovsang, samtaler og brobygging. Godt å være i Grimstad Vi er glade for å ha Karin i vår menighet, og det er godt å høre at hun trives med å bo i Grimstad. Hun har opplevd å bli tatt varmt i mot i menigheten. Etter mange år på farten opplever hun det er godt å slå røtter og kjenne på tilhørighet. Grimstad Frikirke var også en av menighetene som fulgte med og ba for situasjonen da Karin var i Israel/de palestinske områdene. På Bibelskolen leder hun ei linje som heter WWW (World Wide Walk). Karin har et sterkt ønske om å sende ungdommer ut i verden for å fortelle om Jesus og drive hjelpearbeid. Ungdom trenger å utvide horisonten og ikke bare oppleve noe for egen del, men å bety en forskjell for andre mennesker. WWW-linja sender ut ungdommer i team til Israel/palestinske områder, China, Thailand og Ecuador. Nytt land til høsten blir Tanzania. Tanker om framtida Hvilke tanker har du for framtida, hva håper du å gjøre? «Jeg er opptatt av ungdom og trives med å være sammen med dem. Jeg ønsker fortsatt å være med og utruste ungdommer til å dra ut i verden og til å gjøre viktige erfaringer for resten av livet. Dette vil jeg gjerne holde på med i årene framover», sier Karin. 12

7 PROGRAM for våren MARS 03. Storfamiliegudstjeneste m Soul Children kl 11: Gudstjeneste m nattverd kl 11: Gudstjeneste kl 11: Palmesøndaggudstjeneste m nattverd kl 11: Hyggetreff kl 11: Påskemåltid (påmelding til kontoret, kr 125,-) kl 18: Langfredaggudstjeneste kl 11: Påskeverksted, planlegge påskespill Påskedaggudstjeneste, påskespill og nattverd kl 11:00 APRIL 07. Gudstjeneste m nattverd kl 11: Misjonsforening kl 19: Fellesbønn i Fevik Misjonskirke kl 19: Gudstjeneste kl 11: Storfamiliegudstjeneste m speiderne kl 11: Menighetsmøte kl 19: Gudstjeneste m nattverd kl 11: Hyggetreff kl 11:00 MAI 05. Gudstjeneste m nattverd kl 11: Sanggudstjeneste m «fest» etterpå kl 11: Misjonsforening kl 19: pinsedaggudstjeneste kl 11:00 JUNI 02. Gudstjeneste kl 11: Gudstjeneste m nattverd kl 11: Storfamiliegudstjeneste m Legen Lukas kl 11: Gudstjeneste kl 11: Gudstjeneste m nattverd kl 11:00 Quiz om våren 1 Hvor lang er dagen når det er vårjevndøgn? 1 18 timer x 12 timer 2 6 timer 2 Hvilken italiensk komponist har skrevet en fiolinkonsert som ganske enkelt heter Våren? 1 Rossini x Vivaldi 2 Paganini 3 Hva heter den første vårmåneden på den sørlige halvkulen? 1 mars x juli 2 september 4 Våren i Praha var navnet på en politisk reformperiode i Tsjekkoslovakia når? x Hvilket av disse insektene er det første som viser seg om våren? 1 øyenstikker x humle 2 snutebille Svar kan sendes til En vinner trekkes som får et blomsterkort. MARKHUS EIENDOM AS 13

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Tore Kransberg til et helt nytt liv!

Tore Kransberg til et helt nytt liv! Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! De første stegene Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! www.gudidinby.no Innhold Tore Kransberg VELKOMMEN til et helt nytt liv! Gud? 5 Frelst? 7

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (20 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet Husker dere sist gang? Vi stilte spørsmålet om hvorfor det

Detaljer

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på

DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne. Manuset får du kjøpt på DRAUM OM HAUSTEN av Jon Fosse Scene for mann og kvinne Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com Vi møter en mann og en kvinne som forelsker seg i hverandre. De har møttes før, men ikke satt ord på sine

Detaljer

Håp gjennom en god frokost

Håp gjennom en god frokost 2. søndag i påsketiden (27 april) Hovedtekst: Joh 21,1-14 GT tekst: Jes 43,10-13 Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21 Barnas tekst: Joh 21,1-14 Håp gjennom en god frokost 60 S ø n d a g e n s t e k s t T E K

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger.

Noen kvinner er i dyp sorg. De kommer med øynene fylt med tårer til graven hvor deres Mester og Herre ligger. Preken 1. Påskedag 2006 Tekst: Lukas 24,1-12 Antall ord: 2114 Han er oppstanden! Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand.

Detaljer

DAG KL. ARRANGEMENT ANNET

DAG KL. ARRANGEMENT ANNET SEMESTERPLAN FOR GRIMSTAD FRIKIRKE - VÅREN 2014 DAG KL. ARRANGEMENT ANNET Januar Ons. 01.01 18.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd Søn. 05.01 11.00 Gudstjeneste Kristi Åpenbaringsdag Tir. 07.01 18.00 Speidersamling

Detaljer

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø?

Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Kurskveld 8: Hvorfor må tte Jesus dø? Introduksjonsaktivitet (10 minutter) Alternativer Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger Synd og Godhet (20 minutter) Finn en bunke med aviser, som har noen eksempler

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker

dem ved veikanten. (Matt 21,19) Men dette fikentreet var plantet i en vingård og hadde dermed fått ekstra god pleie. Det er tydelig at Jesus tenker Januar 1. JANUAR Da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet: Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne

Detaljer

Velkommen til. Dette heftet tilhører:

Velkommen til. Dette heftet tilhører: Velkommen til Dette heftet tilhører: 1. samling: Hva er Bibelen? Skapelsen. Babels tårn Ukas forskeroppgave På denne samlingen har vi snakket om Bibelen. Det er ei gammel bok som har betydd mye for mange.

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel:

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 1. kapittel: Preken i Fjellhamar kirke 10. januar 2010 1. s. e. Kristi Åpenbaringsdag Kapellan Elisabeth Lund Noe nytt er på gang! Nå er jula over, og vi er i gang med et nytt år. Jesusbarnet har blitt hjertelig mottatt

Detaljer

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE

PÅSKEMORGEN GUDSTJENESTE OPPGAVE DEN ÅTTENDE DAGEN FARGELEGG BILDENE SELV. FØRSTE DAG: ANDRE DAG: TREDJE DAG: PALMESØNDAG MANDAG TIRSDAG JESUS RIR INN I JERUSALEM. JESUS ER PÅ TEMPELPLASSEN. EN FATTIG ENKE JESUS ER SAMMEN MED JESUS RIR

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka!

Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Uke 13-15 Velkommen til Misjonskirka! Her finner du informasjon om hva som skjer i Misjonskirka de neste ukene. Bilde over: Ansiktsmaling er gøy!! Fra småbarnstreff 18.mars. Bilde under: Fra Karneval i

Detaljer

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING

GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING BOKMÅL INNHOLD GRAVFERD I BEDEHUSFORSAMLING... 2 GRAVFERDSORDNING:... 2 1. MENS VI SAMLES... 2 2. FELLES SALME... 2 3. INNLEDNING VED LEDER... 2 4. BØNN:... 2 5. MINNEORD....

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO februar/ mars 2013 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Fastelavenssøndag kommer 10 februar i år, feitetirsdag er tirsdagen etter, 12 februar, og så starter

Detaljer

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012.

Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. Fra Gudstjenesteboken 2011 Ordning for Dåp i hovedgudstjeneste Vedtatt av Kirkemøtet 2011. Gjelder fra 1. s. i advent 2011 og tas i bruk senest 1. s. i advent 2012. I. mottakelse til dåp En dåpssalme synges

Detaljer

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten

Ordning for dåp i hovedgudstjenesten Vedlegg til KR-sak 41/15 Revisjon av dåpsliturgien KR 41.1/15 NFGs forslag til revidert Ordning for dåp i hovedgudstjenesten, vedtatt i møtet 18. juni 2015. Ordning for dåp i hovedgudstjenesten 1 Mottakelse

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Temagudstjeneste for Haukeland skole

Temagudstjeneste for Haukeland skole Temagudstjeneste for Haukeland skole Tirsdag 20. desember 2010 kl. 1130 Ansvar: 3. klasse og 7. klasse Inngang / Prosesjon ( 3. klasse m/ lys - mørk kirke) Inngangsord ( presten ) / (lys legges fremme

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011

Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Konfirmasjon i Gruben Kirke 2011 Inngang Preludium (alle står) Inngangssalme: salme 268 - melodi fra Rana Herre Gud, ditt dyre navn og ære over verden høyt i akt skal være, og alle sjele, de trette træle,

Detaljer

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse

S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse S.f.faste Joh. 12. 20-33 1 Familiemesse Maria hadde gledet seg til å være med til kirken! Det var familiemesse, og i kirken var det helt fullt av mennesker. Presten hadde lest om de som var grekere, og

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12.

5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12. GT tekst: 1 Mos 15,1-6. NT tekst: Rom 4,1-8. Barnas tekst: Mark 2-12. 5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar) Hovedtekst: Mark 2,1-12 GT tekst: 1 Mos 15,1-6 NT tekst: Rom 4,1-8 Barnas tekst: Mark 2-12 Tungt å bære 20 S ø n d a g e n s t e k s t F OR B A R N OG V O K S

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

For Gud er god, uansett hva!

For Gud er god, uansett hva! For Gud er god, uansett hva! Jeg tenker tilbake på når jeg først møtte Jesus. Jeg var 15 år og visste ikke så veldig mye om han. Gud visste jeg om. Det var som jeg alltid visste at han fantes; jeg ba når

Detaljer

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL)

-sanger -utenatlæring av bibelord -tegning -muntlig fortelling - -Ordkart (MILL) 3 timer pr.uke Bibelen, utgave 2011, og salmeboka Katekisme Kristendomshefter 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F og 3G. Tidsplanukenr. Innhold og fagmomenter Arbeidsmåter og aktiviteter Kompetansemål Salmer og bibelvers

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013

Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 & Bibeltimer for barn (7-12 år) Sommeren 2013 Bibeltimeopplegg Kjære bibeltimeholder! Her kommer et opplegg for bibeltimer for sommerleirene 2013. Temaet for sommeren er La ditt rike komme. Bibelfortellingen

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

FYLLINGSDALEN MENIGHET

FYLLINGSDALEN MENIGHET FYLLINGSDALEN MENIGHET ORDNING FOR DÅP Dåpsbarna med foreldre og søsken går inn i prosesjon når gudstjenesten starter, til sitteplasser på første rekke. Dåpen kommer etter GLORIA-leddet i gudstjenesten,

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars/ april 2012 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Vi er nå midt inne i fastetiden som startet Askeonsdag 22 februar. Fastetiden varer 40 dager, frem

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Velkommen til Sandefjord Døvekirke

Velkommen til Sandefjord Døvekirke Velkommen til Sandefjord Døvekirke - et kirkelig tilbud for tegnspråkbrukere BARN, UNGE og VOKSNE i Buskerud, Telemark og Vestfold Program for VINTEREN og VÅREN 2017 - men blir ikke klar til bruk denne

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus.

barna jongcheol Be for de glemte barna i nord-korea overlevde ikke. Han døde for sin tro på Jesus. Be for de i nord-korea jongcheol Noen gatebarn (på folkemunne: vandrende svaler ) greier å flykte fra Nord-Korea. Jong-Cheol var 11 da han rømte til Kina. Åpne Dører ble kjent med ham, og han fikk bo hos

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden

spise. Populariteten og interessen rundt Jesus hadde økt merkbart på en god stund nå. GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden GUDSTJENESTE MED DÅP OG NATTVERD 3. søndag i påsketiden PREKEN Fjellhamar kirke 10. april 2016 Markus 6, 30 44 KINDEREGGET TRE TING I EN Noen har alltid tre punkter i en tale. I dag har jeg også det. Fortellingen

Detaljer

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst

Jesus og Bibelen.notebook. November 28, 2014. Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Pakt: ordet pakt betyr avtale eller overenskomst Det nye testamentet I det nye testamentet viser Jesus hvem Gud er. Det betyr Jesus er Guds ansikt på jorda. Ordet kristen kommer fra navnet Kristus og betyr

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Store ord i Den lille bibel

Store ord i Den lille bibel Store ord i Den lille bibel Preken av sokneprest Knut Grønvik i Lommedalen kirke 4. søndag i fastetiden 2015 Tekst: Johannes 3,11 17 Hvilket bibelvers søkes det mest etter på nettet? Hvilket vers i Bibelen

Detaljer

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013

Dåp - folkekirke 36 572 døpte 2013 Samtale Det er andre møtet i barselgruppa. Ellen har akkurat fortalt hvor fantastisk flott det var i kirka på søndag da Cornelius ble døpt. Anne(38, førstegangsmor) sier: Petter og jeg hadde en skikkelig

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 1 2014 ÅRGANG 45 Seminar med Åpne Dører 28. febr. 2. mars Ytremisjonsprosjekt Innholdsrik møteaksjon med Steinar Harila En våken disippel www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn?

Den katolske kirke. Katolsk betyr «for alle mennesker» Hva kjennetegner verdens største kirkesamfunn? KAPITTEL 2 Katolsk og ortodoks kristendom 1 korttekst Side 32 43 i grunnboka Den katolske kirke Katolsk betyr «for alle mennesker» I Norge i dag har den katolske kirke litt over 55 000 medlemmer (tall

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Preken 1. april 2010 i Fjellhamar kirke Skjærtorsdag Kapellan Elisabeth Lund Vi har alle bilder i hodet, og smaker i ganen og følelser i kroppen fra måltider vi har vært med på. Opplevelsen av å sitte

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham.

HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. HVA ER BØNN? Det er vanskelig å bli kjent med Gud uten å snakke med ham. Bønn er å snakke med ham. Bønn har en sentral plass i de fleste religioner. I islam er bønnen den nest viktigste av de fem sentrale

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10

For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 Velsignet sommer! For han ventet på byen med de faste grunnvollene, den som har Gud til byggmester og skaper. Heb. 11,10 I hebreerbrevets ellevte kapittel leser vi om tro. I løpet av 40 vers løftes troen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8.

2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28. GT tekst: 1 Mos 32,24-30. NT tekst: Jak 1,2-8. Barnas tekst: Joh 3,1-8. 2. søndag i fastetiden (16.mars) Hovedtekst: Matt 15,21-28 GT tekst: 1 Mos 32,24-30 NT tekst: Jak 1,2-8 Barnas tekst: Joh 3,1-8 Merket for livet 42 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: M A T T

Detaljer

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd.

Du er høyt elsket! Det min Far har gitt meg, er større enn alt annet, og ingen kan rive det ut av min Fars hånd. Du er høyt elsket! DU er unik. Du er høyt elsket. Du er skapt i Guds bilde og Gud gav sin sønn, den eneste, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men hå evig liv! Jesus kom ikke til verden

Detaljer

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg!

Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! 34 Vi tror på èn Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn Gud, takk for at du sendte din sønn og at han ble menneske menneskesønn - slik at vi kan leve i fellesskap med deg! For så høyt har Gud elsket verden

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen...

Ordning for nattverd... 2. Hva nattverden er... 2. Nattverden i Luthers lille katekisme... 2. Noen praktiske råd... 3. Nattverdhandlingen... ORDNING FOR NATTVERD BOKMÅ INNHOD Ordning for nattverd... 2 Hva nattverden er... 2 Nattverden i uthers lille katekisme... 2 Noen praktiske råd... 3 Nattverdhandlingen... 5 1. Innbydelse... 5 2. Innstiftelsesordene...

Detaljer

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene

ANITA forteller. om søndagsskolen og de sinte mennene ANITA forteller om søndagsskolen og de sinte mennene Tekst og foto: Marianne Haugerud (Fortellingen bygger på virkelige hendelser, men er lagt i Anitas munn av Stefanusalliansen.) 1 Hei! Jeg heter Anita,

Detaljer

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre.

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. Jeg en etterfølger Igangsetter Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer for gøy. Hva kunne det være? Del med hverandre. En lærling Herren Gud har gitt meg disiplers

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN.

PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. PÅSKEVANDRING PÅ SØNDAGSSKOLEN. En påskevandring er som en reise der barna blir tatt med og får oppleve de ulike elementene i påskefortellingen på ulike måter. Barna får komme med hele seg og bli med på

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

August Søn. 02.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Taler: Knut Helge Høyland

August Søn. 02.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Taler: Knut Helge Høyland Semesterplan for Grimstad Frikirke Høsten 2015 August Søn. 02.08 11.00 Gudstjeneste med nattverd Søn. 09.08 11.00 Gudstjeneste Taler: Kurt Hjemdal Tir. 11.08 Søn. 16.08 Konfirmantleir på Evjetun Søn. 16.08

Detaljer

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende:

Santa Lucia. et adventspill. Medvirkende: Santa Lucia et adventspill av Axel Hambræus oversatt av Vera Melland Medvirkende: 1. Søster Ensomhet 2. Søster Lætitia 3. Søster Serena 4. Søster Barmhjertighet 5. Søster Tro 6. Søster Irene 7. Søster

Detaljer

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015:

Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: Fellesskapskirken i Åsane sitt fokus for høsten 2015: «Sammen er vi bedre» - En 24 dagers vandring i Guds ord, av Rick Warren. (Originaltittel: «Better Together») Menighetsrådet har oversatt de 4 første

Detaljer

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN.

GUDS JOMFRUFØDTE SØNN. JESU LIV OG VANDRING. OG SE DU SKAL BLI FRUKTSOMMELIG OG FØDE EN SØNN OG DU SKAL KALLE HAM JESUS. Luk.1/31 FOR HAN SKAL FRELSE SITT FOLK FRA DERES SYNDER. Matt.1/21. Denne beskjeden fikk Maria fra engelen

Detaljer

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn!

Konfirmantene setter fra seg rosene i vasene. Gi tegn! Konfirmasjonsgudstjenester September 2009 Gudstjenesten er et tverrfaglig samarbeid i staben og med ungdomsledere der konfirmantene er hovedpersoner og medvirker også med sang. Ungdomsledere (20-25stk)

Detaljer