Melding om utbetaling - statlige INTERREG midler - prosjekt "Vidensamarbeide, innovasjon og entreprenørskab."

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "31.08.2011 31.08.2011. Melding om utbetaling - statlige INTERREG midler - prosjekt "Vidensamarbeide, innovasjon og entreprenørskab." 30.08."

Transkript

1 om godkjenning av opplæringsdel hd student - 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd Ny sensur etter klage på karakter AL103 Klage på karakterfastsetting AL / / S Melding om utbetaling - statlige NTERREG midler - prosjekt "Vidensamarbeide, innovasjon og entreprenørskab." rosjekt - E - nterreg V A - KASK - Vidensamarbejde om øget innovation og vækst i KASK-regionen - Lunnan 009/ / Østfold fylkeskommune Tilsynsrapport - elsdyrgården, revehus - inspeksjon Mattilsynet - SHF 010/ / Mattilsynet Side: 41 av 400

2 Tilsynsrapport - pelsdyrgården, minkhus - tilsyn Mattilsynet - SHF 010/ / Mattilsynet Statement fraom the evaluation committee hd-mappe - 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd rofessor, Dosent Rolf Färe m.fl. Ny sensur etter klage på karakter - EDS355 Klage på karakterfastsetting EDS / / S Arbeidsavtale ersonalmappe - 010/ / Side: 413 av 400

3 Tilrettelegging muntlig eksamen AOS30 Studentmappe - 009/ / S Arbeidsavtale ersonalmappe - 009/ / Arbeidsavtale ersonalmappe 010/ / Høring - Strategi for Matområdet ved MB Høring - Strategi for Matområdet ved MB 011/ / Cato Andersen, student m.fl. Side: 414 av 400

4 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Ny sensur etter klage på karakter - NATF40 Klage på karakterfastsetting - NATF40 - Forvaltning av ferskvannsfisk 011/ / S Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Side: 415 av 400

5 rosjektsøknad NFR - Genomic understanding of seed development controlling baking quality in wheat - med vedlegg Genomic understanding of seed development controlling baking quality in wheat 011/ / nntatt etter offentlighetslovens 14 Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Tilrettelegging - Bekreftelse - Ammepause Studentmappe - 010/ / S Endringsskjema - Endring gjelder fra ersonalmappe - 006/ / Side: 416 av 400

6 Arbeidsavtale - fast fra ersonalmappe - 010/ / Krav om erstatning etter påkjørsel av lindetre (Tilia `allida`) ved Drøbakveien 31. Erstatning etter påkjørsel av tre i Drøbakveien / / Felegeselam Johannes Ny sensur etter klage på karakter - BS3 Klage på karakterfastsetting BS3 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter - BS 3 Klage på karakterfastsetting BS3 011/ / S Side: 417 av 400

7 Bedømmelseskomite for hd-graden - hd mappe - N 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Application for admission to hd programme hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd Oppdatering av værstasjon til en automatstasjon på MB - Forslag til grunneieravtale Oppdatering av værstasjon til en automatstasjon på MB 011/ / Meteorologisk nstitutt Assessment of thesis - Natthorn ntawiwat h.d.-mappe 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 418 av 400

8 Høring - NO 011: 13 Når sant skal skrives Høring - NO 011:13 Når sant skal skrives 011/ / Justis- og politidepartementet Klage på karakter - MAST300 Klage på karakterfastsetting MAST / / S Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Receipt rosjekt - Sustainable management and local development of Norwegian State Commons, in a dynamic society (STATECOMMONS) 011/ / Side: 419 av 400

9 Receipt om prosjektmidler MT / / Receipt Genomic understanding of seed development controlling baking quality in wheat 011/ / Kommentarer til klage over formelle feil ved evaluering i emnet Klage på forhold i tilknytning til eksamen - N 011/ / SS Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / Side: 40 av 400

10 nndragning av B-midler - trednings- og tilretteleggingsmidler Fornybar energi med hovedvekt på bioenergi / / Fylkesmannen i Oslo og Akershus om opptak til hd-studiet hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd om opptak til hd-studiet hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd Digitalisering av studentarkiv ved høgere utdannelsesinstitusjoner i Norge - røveprosjekt Digitalisering av studentarkiv ved høgere utdannelsesinstitusjoner i Norge 011/ / DigForsk as Side: 41 av 400

11 om endring av veiledergruppe hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd om endring av veiledergruppe - godkjenning av utdanningsplan hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd om godkjenning av utdanningsplan i hd--studiet hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd Alarmvakt ved Skog & Landskaps anlegg i Høgskoleveien 8 Alarmsystem og vaktordning - SK 009/ / Norsk institutt for Skog og Landskap Side: 4 av 400

12 om godkjenning av utdanningsplan i hd--studiet hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd Alarmsystem og vaktordning - faktura, tillegg Alarmsystem og vaktordning - SK 009/ / Norsk institutt for Skog og Landskap Arbeidsavtale ersonalmappe - 003/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 008/ / Side: 43 av 400

13 Retningslinjer for enhetenes årsplanarbeid for 01 Årsplan 01 - budsjett N 011/ / Øystein Johnsen m.fl. Arbeidsavtale Hjelpelærer MATH007 ersonalmappe - 008/ / om utsatt sensurfrist - LAA 31 Forlenget / utsatt sensurfrist for / / Eva Falleth Arbeidsavtale Hjelpelærer MRT100 ersonalmappe - 008/ / Side: 44 av 400

14 Avtale om sensuroppdrag - Avtale om sensuroppdrag - Sensuravtaler L 011, / / nntatt etter offentlighetslovens 13 første ledd Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Endringsskjema - endring fra ersonalmappe - 003/ / om godkjenning av utdanningsplan i hd-studiet hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 45 av 400

15 Arbeidsavtale - Fast fra ersonalmappe - 011/ / Jayne Lambrou om godkjenning av utdanningsplan i hd-studiet hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd Sakkyndig utredning - Tilrettelegging Studentmappe - 011/ / S Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / Macrae, Kenneth Side: 46 av 400

16 Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / Skryseth, Linda Marie Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / Song, You Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / preti, ushpa Datta Klage på opptak Klage på opptak / / S Side: 47 av 400

17 Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / Yohannes, Felegeselam Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / Aanes, Håvard Svar på klage på opptak - ny vurdering av søknad Klage på opptak / / S Offentlig søkerliste Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / Side: 48 av 400

18 tvidet søkerliste Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / om godkjenning av utdanningsplan hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd om godkjenning av utdanningsplan hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd Brev fra DSA vedr. overgang fra midlertidig til fast stilling Tilsetting - Vikariat i renholdsenheten, DSA - Tilsatt: Mekidme Worku Biru 010/ / Side: 49 av 400

19 om godkjenning av utdanningaplan i hd-stuidiet hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd om godkjenning av utdanningaplan i hd-stuidiet hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd Overgang fra midlertidig til fast stilling Tilsetting - Vikariat i renholdsenheten, DSA - Tilsatt: Mekidme Worku Biru 010/ / Anne Syversen Høvde Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Berg, Kirsten Ranheim Side: 430 av 400

20 Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Dershijev, lja Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Haugsand, Hroar Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Horneland, Ragnhild Forbord om godkjenning av utdanningsplan i hd-studiet hd-mappe - 009/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 431 av 400

21 om godkjenning av utdanningsplan i hd-studiet hd-mappe - 009/ / D Ofl. 13, 1. ledd Evaluering av avhandling - hd-mappe - 006/ / D Ofl. 13, 1. ledd Tomtegrunn til studentboliger Bygging / etablering av nye studentboliger / hybler - samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Ås SiÅs og NLH - blandt annet gjelder det Kilehagen 004/ / Kunnskapsdepartementet Studentmappe - 008/ / SS Side: 43 av 400

22 rotokoll Tilleggsprotokoll 33 krav ngeniørstillingskoder August 011 Lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen.3.3 krav høsten / / Erklæring om MB tilslutning til Charter og Code E-tiltak for forskerrekruttering - Charter, Code og Euraxess 009/ / European Commision B-tillegg ersonalmappe - 003/ / rotokoll B-tillegg ersonalmappe - 003/ / Side: 433 av 400

23 rotokoll B-tillegg ersonalmappe - 003/ / rotokoll B-tillegg ersonalmappe - 009/ / rotokoll B-tillegg ersonalmappe - 010/ / Godkjennelse av avhandling for disputas - fra bedømmelseskomiteen hd-mappe - 006/ / D Ofl. 6, 1. ledd Side: 434 av 400

24 Forespørsel anleggsgartner på rammeavtale til MB Rammeavtale for anleggsgartnertjenester 011/ / Tilbudsbrev anleggsgartnertjenester på rammeavtale Rammeavtale for anleggsgartnertjenester 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd teanlegg AS Anvendelse av regjeringens tiltakspakke 011 Formidling av elever til lærebedrifter - Lærlinger - Tilskudd og / / Akershus fylkeskommune Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker ersonalmappe - 008/ / Side: 435 av 400

25 Tildelingsbrev anbudskonkurranse Rammeavtale for anleggsgartnertjenester 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd teanlegg AS Høring av verneforslag for skogområde i Lillesand kommune i Aust-Agder fylke - Badstudalen naturreservat Høring av verneforslag for skogområde i Lillesand kommune i Aust-Agder fylke - Badstudalen naturreservat 011/ / Fylkesmannen i Aust-Agder rotokoll Rammeavtale for anleggsgartnertjenester 011/ / tlysningstekst og konkurransegrunnlag Etablering av nye handikap-plasser - Anleggsgartnertjenester 011/ / Side: 436 av 400

26 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Tilbud Etablering av nye handikap-plasser - Anleggsgartnertjenester 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd teanlegg AS Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Anskaffelsesprotokoll - HC-plasser Etablering av nye handikap-plasser - Anleggsgartnertjenester 011/ / Side: 437 av 400

27 tlysning og konkurransegrunnlag - arkanlegg standsetting av parkanlegg etter arkeologiske utgravinger 011/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Tilbud for etablering/reperasjon i Frukthage, planteskole og park etter arkeologiske utgravinger standsetting av parkanlegg etter arkeologiske utgravinger 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Skaaret Landskap AS Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Side: 438 av 400

28 Tildelingsbrev - istandsettelse parkanlegg MB standsetting av parkanlegg etter arkeologiske utgravinger 011/ / Skaaret Landskap AS m.fl. Forelesning og Disputas hd-mappe - 003/ / D Ofl. 13, 1. ledd Anskaffelsesprotokoll standsetting av parkanlegg etter arkeologiske utgravinger 011/ / Sjekkliste kvalifikasjonskrav - istandsetting av parkområde standsetting av parkanlegg etter arkeologiske utgravinger 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Side: 439 av 400

29 rotokoller og korrespondanse ang parkanlegg standsetting av parkanlegg etter arkeologiske utgravinger 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd om bolig om bolig ved MB - tleie - Ledig bolig - Leilighet / / Ashoka Sreedhara tlysningstekst og konkurransegrunnlag - Laboratorieinnredning 451 Meieribygniningen - Varme/ventilasjon - Laboratorieinnredninger, avtrekkskap og supplerende møbler 010/ / Tilbud med vedlegg 451 Meieribygniningen - Varme/ventilasjon - Laboratorieinnredninger, avtrekkskap og supplerende møbler 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Labflex A/S Side: 440 av 400

30 Tildelingsbrev 451 Meieribygniningen - Varme/ventilasjon - Laboratorieinnredninger, avtrekkskap og supplerende møbler 010/ / Labflex A/S Svar på tilbud i konkurranse for anskaffelse av laboratorieinnredninger - avtrekkskap og supplerende møbler 451 Meieribygniningen - Varme/ventilasjon - Laboratorieinnredninger, avtrekkskap og supplerende møbler 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd KLAB AS att. Kjetil Thøgersen resisering vedrørende svar på tilbud i konkurranse for anskaffelse av laboratorieinnredninger - avtrekkskap og supplerende møbler 451 Meieribygniningen - Varme/ventilasjon - Laboratorieinnredninger, avtrekkskap og supplerende møbler 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd KLAB AS att. Kjetil Thøgersen Vedlikehold og programservice - Avtalenr Ricoh - avtale Biblioteket 011/ / Ricoh AS Side: 441 av 400

31 Anskaffelsesprotokoll 451 Meieribygniningen - Varme/ventilasjon - Laboratorieinnredninger, avtrekkskap og supplerende møbler 010/ / Eurasia stipendprogram H01-H014 - sskjema - prosjektnr CEAST-H011/1049 Eurasia programmet 011/ / S Legeerklæring Studentmappe - 011/ / S nvitasjon til møte om Fondsregion Hovedstaden - tlysning av midler nvitasjon til møte om Fondsregion Hovedstaden - tlysning av midler 011/ / Akershus fylkeskommune Side: 44 av 400

32 Legeerklæring - Fravær ved eksamen Studentmappe - 010/ / S Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Legeerklæring - Fravær eksamen Studentmappe - 011/ / S Rammeavtale om kjøp av tjenester mellom MB og teanlegg AS Rammeavtale for anleggsgartnertjenester 011/ / teanlegg AS Side: 443 av 400

33 Arbeidsavtale ersonalmappe - 008/ / om godkjenning av utdanniongsplan hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd om godkjenning av utdanniongsplan hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd Request for Approval of change om study plan hd-mappe - 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 444 av 400

34 Request for Approval of change om study plan hd-mappe - 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Jensen, Kjell Sverre Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Lilleby, ngrid Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Moe, Magne Side: 445 av 400

35 Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Ramstad, Tor Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Røvig, Kathinka Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Svendsgård, Lisbeth Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Sætervoll, Roar Side: 446 av 400

36 tlysningstekst Jobbnorge Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Offentlig søkerliste Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / tvidet søkerliste Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Signert avtale om forskningstermin ersonalmappe - 003/ / Side: 447 av 400

37 om endring av utdanningsplan hd-mappe - 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd om endring av utdanningsplan hd-mappe - 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Receipt NFR-er / / tlysing - ingeniør - husdyrstell tlysing - ingeniør - husdyrstell N 011/ / Jan Reiling Side: 448 av 400

38 Dokumentet er tapt - Receipt NFR-er / / KBM Offisiell instituttadresse Dokumentet er tapt - Receipt NFR-er / / KBM Offisiell instituttadresse RE: Receipt NFR-er / / Bjørg Egelandsdal Dokumentet er tapt - Receipt NFR-er / / KBM Offisiell instituttadresse Side: 449 av 400

39 om godkjenning av opplæringsdel i hd-studiet hd-mappe 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd Endringer i avtaleperioden for hd-studiet - ny sluttdato hd-mappe - 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd om godkjenning av opplæringsdel i hd-studiet hd-mappe 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd Endringer i avtaleperioden for hd-studiet - ny sluttdato hd-mappe - 006/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 450 av 400

40 Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Afanou, Komlavi Anani (Johnny) Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Ahmed, Shehzad Oversendelse av leiekontrakt. tleie av bolig - Høgskoleveien 1 vest - (Stallmesterboligen) 010/ / Ashish Kumar Shah Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / badina, abdulrasak Side: 451 av 400

41 Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Bednarczyk iotr, iotr Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Chettichipalayam rabhaharan, Sakthi Dharan Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Endale, Milkyas Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Figueiras, Teresa Side: 45 av 400

42 Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / slam, Mohammad Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Jagtap, Sandeep Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Kumar, Mrinal Nishant Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Kvendbø, Eva Side: 453 av 400

43 Oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker ersonalmappe - 009/ / Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Ruhul Amin Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Rahimzadeh khoei, mohammad Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Shah, Sayyed Rahmat Ali Side: 454 av 400

44 Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Sunku, Kiran Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Tariq, Muqaddas Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Trolleboe, Anastasia Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Yohannes, Felegeselam Side: 455 av 400

45 Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Aabøe, Ragnhild tlysningstekst Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / hytosanitary certificate - helsesertifikat på frø Vedtak om dispensasjon - Tilsynsrapport m.m. - M 009/ / Mattilsynet Offentlig søkerliste Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Side: 456 av 400

46 tvidet søkerliste Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Svar ang utvidet frist for sletting av data rosjekt /110 - Analyse av virkemidler i norsk skogpolitikk 003/ / Statistisk sentralbyrå Tildelingsbrev - anskaffelse av robot for rensing av biomolekyler Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Fisher Scientific m.fl. Taushetserklæring Johan A Tøraasen - studentrepresentant Etablering av en strategisk eiendomsenhet ved MB 011/ / Side: 457 av 400

47 Letter of Reference - Ellinor Sahlén Det skandinaviske bjørneprosjektet - MB (ublic 14/0) 003/ / Sverige-Amerika Stiftelsen tlysningstekst Etablering av en strategisk eiendomsenhet ved MB 011/ / Forespørsel om tilgang til jorddata fra Landskogtakseringens permanente prøveflater rosjekt /S30 - rocess modelling of forest ecosystems and integrated analysis of climate change impacts in Norway 005/ / Landsskogtakseringen, Norsk institutt for skog og landskap nnstilling tlysing - vit.ass. etologi og husdyrmiljø 011/ / Side: 458 av 400

48 Tilsettingsvedtak tlysing - vit.ass. etologi og husdyrmiljø 011/ / Høringsbrev - Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren Høring - Helsedirektoratets høring vedrørende sektorveilederen - Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren 011/ / Det kongelige kunnskapsdepartementet rotokoll fra møte i tilsettingsutvalget tlysing - vit.ass. etologi og husdyrmiljø 011/ / Oppsigelse av driftsavtale - M - Driftsavtalenr Avtale mellom M og Ricoh Norge AS 005/ / Ricoh Norge AS Side: 459 av 400

49 om godkjenning av utdanningsplan hd-mappe 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd Retur av søknad tlysing - vit.ass. etologi og husdyrmiljø 011/ / Bishnu rasad Regmi m.fl. DoReMi - Low Dose Research towards Multidisciplinary ntegration - tillegg til bevilgning Low Dose Research towards Multidisciplinary ntegration (DoReMi) 011/ / STK - Radiation and Nuclear Safety Authority Endelig svar på forespørsel om jakt på MBs eiendom om jakt på ender og gjess ved Årungen / / Ås jeger- og fiskerforening v/ål Bergan Side: 460 av 400

50 Oversender rapport om Dannelsesaspekter i utdanning Dannelsesaspekter i utdanning 011/ / niversitets- og høgskolerådet om tilrettelegging ved studier og eksamen - forlenget tid på eksamen Studentmappe - 011/ / S nnstilling tlysing - stipendiat etologi 011/ / Tilsetting tlysing - stipendiat etologi 011/ / Side: 461 av 400

51 Retur av søknad tlysing - stipendiat etologi 011/ / Rachel Chojnacki m.fl. Revisjon av MBs studieportefølje 01/013 MBs studieprogramportefølje revisjon N 009/ / Are Aastveit m.fl. rosjektavtale for Fo-formidling i Follo Fo Start - Akershus - rosjektnr / / Nofima Mat AS Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Side: 46 av 400

52 Ny sensur etter klage på karakter MATH111 Klage på karakterfastsetting 010 og MATH / / S Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Leie av grunn til automatisert værstasjon på Sem i Asker - Befaring Oppdatering av værstasjon til en automatstasjon på MB 011/ / Meteorologsk institutt Forespørsel om ny oppfølgingsplan for sykemeldt arbeidstaker ersonalmappe 003/ / Side: 463 av 400

53 Anskaffelse brukt lastebil Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Findeis mport AS Appointment of the evaluation committee hd -mappe - 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd om permisjon med lønn og ersonalmappe - 007/ / Bekymring for utdanningssituasjonen - skogbrukets driftsteknikk tdanningssituasjonen i skogbrukets driftsteknikk 011/ / Skognæringa Kyst Side: 464 av 400

54 Ny sensur etter klage på karakter AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S Forskningstermin - signert avtale ersonalmappe 003/ / Bekreftelse på mottak av lønn under heimevernstjeneste i mottar ikke lønn ersonalmappe - 008/ / articipant agreement Fredskorpset / / Nina Camilla Lande Side: 465 av 400

55 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / om strategisk tilleggsforslag 01 - master i naturbasert reiseliv (NA) Årsplan 01 - budsjett 011/ / Valborg Lippestad Retur av signert standartdkontrakt Feltforsøk og spesialanalyser - ndersøkelser av sortsrenhet av såkornprøver ved elektroforese. MB prosjektnr 810M 004/ / Bioforsk Øst Apelsvoll Ny sensur etter klage på karakter AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S Side: 466 av 400

56 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / nnvilgelse forlenget tid på eksamen Studentmappe 011/ / S raktisering av B-tillegg og overtid ersonalmappe - N 003/ / Ny sensur etter klage på karakter AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S Side: 467 av 400

57 raktisering av B-tillegg og overtid ersonalmappe - N 003/ / raktisering av B-tillegg og overtid ersonalmappe - N 003/ / nnstillingsskjema for tilsetting - tekn. / adm.-stillinger med vedlegg - Administrasjonssjef NA Still.nr 11/681 - Administrasjonssjef NA 011/ / Ørjan Totland nnstillingsskjema for tilsetting - vitenskapelige stillinger ersonalmappe - 006/ / Arild Veidahl Side: 468 av 400

58 nnstillingsskjema for tilsetting - vitenskapelige stillinger Tilsetting - 3-årig NFR stilling ostdoc in Tropical Land-use Change and Biodiversity - Tilsatt: James Gilroy 011/ / Arild Veidahl Ny sensur etter klage på karakter - AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S nnstillingsskjema for tilsetting - vitenskapelige stilinger Tilsetting - hd-position in Fish Ecology - Tilsatt: Atle Rustadbakken 011/ / Arild Veidahl Side: 469 av 400

59 Retur av søknad tlysing - Forsker, midlertidig stilling 100% - HA - etologi 011/ / Carole Di oi m.fl. Ny sensur etter klage på karakter - AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S nnstilling - rofessor Konstruksjonsteknikk (nr. 09/1313) Førsteamanuensis/professor i konstruksjonsteknikk 009/ / Skattefritak i forbindelse med forskningsopphyold i SA ersonalmappe 009/ / Side: 470 av 400

60 Bekreftelse på godkjent arbeidspraksis ved MB, parkenheten ersonalmappe - 011/ / Ny sensur etter klage på karakter - AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter - AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S Konkurransegrunnlag Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Side: 471 av 400

61 Kravspesifikasjon Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Alam, A M Muhammad Nurul tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Ali, Mohd Yousuf Tilbud 1 Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Findeis mport AS Side: 47 av 400

62 tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Chongtham, man Raj Tilbud Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Findeis mport AS tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Gebrekirstos, Biniyam Hagos Kunngjøring Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Side: 473 av 400

63 tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Giatsis, Christos HMS-egenerklæring Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Findeis mport AS Skatteattest Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Findeis mport AS Skatteattest-mva Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Findeis mport AS Side: 474 av 400

64 tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Gimzal Aure, Aylin tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Hossein Najdegerami, Ebrahim tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Jagtap, Sandeep tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Jewel, Md Abu Sayed Side: 475 av 400

65 Fremdriftsplan Lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen.3.4 krav høsten / / tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / kim, sunghyun tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Kunwar, rabesh Singh tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Martinsen, Tone Stigen Side: 476 av 400

66 tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / NKENG AGBOR, MOSES tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Reveco, Felipe tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Siddiqui, Md. Noman tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Singh, Rinku Side: 477 av 400

67 tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Skugor, Adrijana Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Tripathi, Sushil tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / demba, Gozie Side: 478 av 400

68 Ny sensur etter klage på karakter AL01 Klage på karakterfastsetting AL01 011/ / S tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Vidakovic, Aleksandar nvitasjon fra L hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Side: 479 av 400

69 tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Vitti Moro, Giovanni tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Yohannes, Felegeselam tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / ZH, shutian Forslag til bedømmelseskomite ersonalmappe - 003/ / Side: 480 av 400

70 tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Zimonja, Tamara tlysningstekst Jobbnorge tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Ny sensur etter klage på karakter - AL01 Klage på karakterfastsetting AL01 011/ / S Anskaffelsesprotokoll Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Side: 481 av 400

71 Offentlig søkerliste tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / tvidet søkerliste tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / tlysningstekst og konkurransegrunnlag - Tjenester vedr brannsikkerhet ved MB Brannvern - innkjøp - teknisk utstyr 010/ / nformasjon i forbindelse med forhandlinger iht. Hovedtariffavtalens(HTA) pkt særlige grunnlag - høsten 011 Lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen.3.4 krav høsten 011 N 011/ / Dag Guttormsen m.fl. Side: 48 av 400

72 Arbeidsavtale timer ersonalmappe - 008/ / Tilbud - Brannsikkerhet, varer og tjenester Brannvern - innkjøp - teknisk utstyr 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Firesafe AS Østfold tlysing av stilling som instituttleder ved ØR 008/ / Øygard, Ragnar tlysningstekst Jobbnorge tlysing av stilling som instituttleder ved ØR 008/ / Side: 483 av 400

73 Offentlig søkerliste tlysing av stilling som instituttleder ved ØR 008/ / Endringsskjema - endringen gjelder fra ersonalmappe - 005/ / rotokoll for anskaffelser - Levering av varer og tjenester vedr brannsikkerhet til MB Brannvern - innkjøp - teknisk utstyr 010/ / tvidet søkerliste tlysing av stilling som instituttleder ved ØR 008/ / Side: 484 av 400

74 Ny sensur etter klage på karakter - AL01 Klage på karakterfastsetting AL01 011/ / S Alminnelige betingelser for tjenester - Brannsikkerhet Brannvern - innkjøp - teknisk utstyr 010/ / Åpningsprotokoll - Brannsikkerhet Brannvern - innkjøp - teknisk utstyr 010/ / rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Bolvashenkov, gor Side: 485 av 400

75 hd-graden - Forelesning og Disputas hd Mappe - 004/ / D Ofl. 13, 1. ledd Sjekkliste kvalifikasjonskrav - Brannsikkerhet Brannvern - innkjøp - teknisk utstyr 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Dakka, Sam rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Horn, Svein Jarle Side: 486 av 400

76 Tildelingsbrev anbudskonkurranse - Levering av varer og tjenester vedr brannsikkerhet til MB Brannvern - innkjøp - teknisk utstyr 010/ / Firesafe AS Østfold v/agmund Nordeide rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Kolhe, Mohan Evaluation of promotion to full professor at MB ersonalmappe - 003/ / rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Lechtenböhmer, Stefan Side: 487 av 400

77 rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Leiekontrakt Kongeveien 6 tleie av bolig - Kongeveien 6, 1 etg. sv 010/ / Olav Fjeld Kraugerud - HA rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Side: 488 av 400

78 rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Ny sensur etter klage på karakter - ECN301 Klage på karakterfastsetting - ECN / / S Leiekontrakt tleie av bolig - Høgskoleveien 1 vest - (Stallmesterboligen) 010/ / Ashish Kumar Shah Forskningstermin - signert avtale vedlagt ersonalmappe - 003/ / Side: 489 av 400

79 tlysningstekst Jobbnorge rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Legeerklæring Studentmappe - 011/ / S Offentlig søkerliste rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / tvidet søkerliste rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Side: 490 av 400

80 tlysning/kunngjøring og konkurransegrunnlag - Maling og vindusrehabilitering, rammeavtale Rammeavtale med malerfirma med god kompetanse på vindusrehabilitering og gamle maleteknikker 011/ / ristilbud med vedlegg Rammeavtale med malerfirma med god kompetanse på vindusrehabilitering og gamle maleteknikker 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd MHA Malermester Harald Askautrud AS Tildeling - underskrevet Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Tildelingsbrev - maling og vindusrehabilitering Rammeavtale med malerfirma med god kompetanse på vindusrehabilitering og gamle maleteknikker 011/ / Vindu Rehabilitering AS m.fl. Side: 491 av 400

81 rotokoll for anskaffelser - Maling og vindusrehabilitering, rammeavtale Rammeavtale med malerfirma med god kompetanse på vindusrehabilitering og gamle maleteknikker 011/ / Sjekkliste kvalifikasjonskrav - Malerarbeider og vindusrehabilitering Rammeavtale med malerfirma med god kompetanse på vindusrehabilitering og gamle maleteknikker 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Referanseinnhenting - Malerarbeider og vindusrehabilitering Rammeavtale med malerfirma med god kompetanse på vindusrehabilitering og gamle maleteknikker 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Godkjenning av overtid for TS - september 011 Godkjenning av overtid T og service 011/ / Side: 49 av 400

82 Anskaffelsesprotokoll Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Bjartan, ål Kristian Berntzen Avvisningsbrev m/underskrift Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Applied Biosystems Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Breivik, Åshild S. Side: 493 av 400

83 Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Brovold, Margaretha Jansen Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Dybsjord, ndrejit Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Fosnes, Kjetil Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Habib, Ahsan Side: 494 av 400

84 Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Haglerød, Camilla Appointment of the evaluation committee hd-mappe 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Tilbudsbrev 1 Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Fisher Scientific Tilbud m/priser Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Fisher Scientific Side: 495 av 400

85 HMS-erklæring Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Fischer Scientific Skatteattest Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Fisher Scientific Appointment of the evaluation committee hd student - 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd Skatteattest-mva Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Fisher Scientific Side: 496 av 400

86 Appointment of the evaluation committee hd mappe - 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Kunngjøring Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Legeerklæring - Fravær eksamen Studentmappe - 011/ / S Epostkorrespondanse ifm sammensetning av komite hd-mappe 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 497 av 400

87 Forespørselsbrev og konkurransegrunnlag for anskaffelse av HighSpeed sentrifuge Anbud - High Speed Sentrifuge 011/ / Ann-Kristin Øyen Avtale mellom Terratec AS og MB / NA om konsulentoppdrag vedr. flybåren laserscanning av skog i Tanzania rosjekt - Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forests in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques (søker: Sokoine niversity of Agriculture (SA), Tanzania) 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Terratec AS ristilbud med vedlegg Anbud - High Speed Sentrifuge 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Nerliens Meszansky AS Tildelingsbrev - High speed sentrifuge til MB Anbud - High Speed Sentrifuge 011/ / VWR m.fl. Side: 498 av 400

88 Anskaffelsesprotokoll Anbud - High Speed Sentrifuge 011/ / raktisering av B-tillegg og overtid ersonalmappe - 003/ / Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Hansen, Hanne Hellerud Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Heier-Baardson, Helene Side: 499 av 400

89 Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Herning, Hilde Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Hogstad, Tatiana tlysning/kunngjøring og konkurransegrunnlag - rehabilitering av eldre murbygninger Rammeavtale med murerfirma med god kompetanse på rehabilitering av eldre murbygninger 011/ / Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / qbal, Faiza Side: 500 av 400

90 Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Jabeen, Shakila Tilbud - rammeavtale murertjenester Rammeavtale med murerfirma med god kompetanse på rehabilitering av eldre murbygninger 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Murpartnern AS Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Johansson Schneider, da Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Kristoffersen, Anne Karin Side: 501 av 400

91 Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Lamkhannat, Mustapha Tildelingsbrev Rammeavtale med murerfirma med god kompetanse på rehabilitering av eldre murbygninger 011/ / Alliero AS m.fl. Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/35-976/ Michalsen, Bjørn-Erik Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Moen, Lars Fredrik Side: 50 av 400

92 Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / haro, Anne Sjekkliste kvalifikasjonskrav - murerarbeid/rehabilitering Rammeavtale med murerfirma med god kompetanse på rehabilitering av eldre murbygninger 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Sjekkliste kvalifikasjonskrav - tilbud på HighSpeed sentrifuge Anbud - High Speed Sentrifuge 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Ramsnes, ngunn Side: 503 av 400

93 tlysing maging chlorophyll fluorometer_na nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Rustad, Monica Referanseinnhenting - Murerarbeid Rammeavtale med murerfirma med god kompetanse på rehabilitering av eldre murbygninger 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Røinaas, Espen Andre Side: 504 av 400

94 Referanseinnhenting - High Speed sentrifuge Anbud - High Speed Sentrifuge 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd rotokoll for anskaffelser - Rammeavtale murerarbeid Rammeavtale med murerfirma med god kompetanse på rehabilitering av eldre murbygninger 011/ / Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Sinnadurai, Kalpana Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Thorbek, Lisbeth Side: 505 av 400

95 Specifications _ i utlysing nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / nvitation to tender nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / Tilbud hoton Systems nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd hoton Systems om forskningsmidler - prosjekt Sustainable use and management of freshwater fish - a new tool for characterizing and describing fish resources (søker: NNA) - NA: S. Stensland rosjekt - Sustainable use and management of freshwater fish - a new tool for characterizing and describing fish resourser (søker: NNA) 011/ / Norges forskningsråd Side: 506 av 400

96 htoton Systems-skatt nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / hoton Systems-HMS nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / Tilbud Heinz Walz nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Heinz Walz Sjekkliste kvalifikasjoner nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / Side: 507 av 400

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2 Avlysning dialogmøte - NAV ersonalmappe - 006/1705-8 4380/011 31.03.011 5.03.011 Kursbevis Foodstream hd-mappe 005/079-1 4381/011 01.04.011 31.03.011 D rioritering av internasjonale hd i studentboliger

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

09.12.2009 30.09.2013 09.02.2010 17.03.2010

09.12.2009 30.09.2013 09.02.2010 17.03.2010 Referat - Styremøte - 9.12.9 Møtebok - Styremøter - HA - 29 213/1844-12 1434/213 1.1.213 9.12.29 Framdriftsrapport pr 1.1.213 rosjekt 184636/S3 - Effects of changing climate on the alpine tree line and

Detaljer

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml

file:///c:/users/elinbr/desktop/postliste/2015.03.09%20-%202015.03.15.xml Page 1 of 30 Offentlig journal 09.03.2015-15.03.2015 14/00093-4 Til: U Dok.dato: 11.04.2014 Jour.dato: 12.03.2015 Arkivkode: 059 Grad: UO Uoff: Offl 23 tredje ledd Bio-Rad Laboratories Millipore AS Kjøp

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml

file:///z:/postliste/2014.12.08%20-%202014.12.14.xml Page 1 of 48 Offentlig journal 08.12.2014-14.12.2014 14/01000-1 X Til: Dok.dato: 11.11.2013 Jour.dato: 09.12.2014 Arkivkode: 452 Grad: Sak: NFR Prosjekt 204051/V10 - " Monitoring and risk assessment of

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml

file:///z:/postliste/2015.03.02%20-%202015.03.09.xml Page 1 of 115 Offentlig journal 02.03.2015-09.03.2015 14/00120-1 Dok.dato: 09.01.2014 Jour.dato: 04.03.2015 Arkivkode: Grad: U Sak: Utleie av 5711 - Utveien 6A - leilighet H0104-1 fra vest Dok: Leiekontrakt

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X I, 14/00042-31 Tilsynsrapport for vekstkontroll Mattilsynet - IPV Mattilsynet Region Stor-Oslo Journaldato: 25.08.2015 Tilg. kode: Institutt for plantevitenskap /Morten Lillemo Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml

file:///c:/users/paem/desktop/2015.04.27%20-%202015.05.03.xml Page 1 of 20 Offentlig journal 27.04.2015-03.05.2015 14/01992-1 Dok.dato: 25.03.2014 Jour.dato: 30.04.2015 Arkivkode: 221 Grad: U U Til: Silje Eriksmoen Sak: Personalmappe offentlig - Eriksmoen, Silje

Detaljer

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml

file:///z:/postliste/2015.02.16%20-%202015.02.22.xml Page 1 of 106 Offentlig journal 16.02.2015-22.02.2015 14/01377-3 U Dok.dato: 04.03.2014 Jour.dato: 20.02.2015 Arkivkode: 452 Grad: U Til: NFR NFR - Eli Ragna Tærum Sak: NFR - 230296/E50 - Land: Man and

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

file:///z:/postliste/2014.08.16%20-%202014.08.31.xml

file:///z:/postliste/2014.08.16%20-%202014.08.31.xml Page 1 of 42 Offentlig journal 16.08.2014-31.08.2014 14/01433-1 Dok.dato: 26.02.2014 Jour.dato: 18.08.2014 Arkivkode: 820 Grad: U U Til: Tollregion Oslo og Akershus Sak: Søknad om registrering som avgiftsfri

Detaljer

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9

31.08.2012 31.08.2012 31.08.2012 01.09.2012. Side: 2722 av 378 9 Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2012/171-1 1031/2012 31.08.2012 31.08.2012 Endelig godkjenning av delstudier i utlandet tudentmappe 2011/2667-4 10407/2012 1.0.2012 31.08.2012 Forhåndsgodkjenning

Detaljer

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1

Dok.dato: 29.01.2009. Klassering: MN FAI/PERTU. Dok.dato: 18.04.2009. Klassering: 373.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.9.2011-11.9.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 13.09.2011 Bekreftelse for bestått norsktest trinn 4 ***** ***** ***** - Studentmappe 2009/1736-8 7311/2009

Detaljer

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering

Offentlig journal. Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.10.2014-19.10.2014, Dokumenttype:,, tatus: J,A 21.10.2014 Faglig forankring av etterutdanningen - Felleskompetanse i rehabilitering Etterutdanning - rehabilitering

Detaljer

Journaldato: 1.4.2012-31.5.2012, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 10.02.

Journaldato: 1.4.2012-31.5.2012, Journalenhet: JNP - Journal Norsk Polarinstitutt, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 10.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.4.2012-31.5.2012, Journalenhet: JN - Journal, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 29.06.2012 Arctic Field Grant 2010 Arctic Field Grant 2010 2010/133-1 192/2010

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 24.6.2013-4.8.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00497-003 U Datert: 04.12.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES Mattilsynet v/ Friede Andersen Sak: Pristilbud

Detaljer

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05.

Dok.dato: 17.12.2009. Klassering: OD/LEIFEJ. Dok.dato: 04.05.2011. Klassering: 376.1 HF ILN/SANDRAJ HF STUD/KAJAS HF STUD/KAJAS. Dok.dato: 18.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 17.06.2014 Svar på henvendelse vedr Albert Heides legat til fordel for studenter ved Det odontologiske

Detaljer

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4

30.07.2011 31.07.2011 01.08.2011 01.08.2011. Side: 2609 av 388 4 Klage på karakter ved eksamen i KJ-106 tudentmappe 2011/175-3 10621/2011 08.08.2011 30.07.2011 øknad om førstelektorkompetanse og opprykk til dosent etter kompetanse Personalmappe 2008/326-2 1236/2011

Detaljer

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11.

Journaldato: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype: I,U,N, Status: J,A. Dok.dato: 05.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.01.2014, Journalenhet: J-SADM - Journalenhet Fellesadministrasjonen, Dokumenttype:,,, Status: J,A 06.01.2014 Svar fra SL på søknad - tvekslingsstudent

Detaljer

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok.

Dok.dato: 10.02.2011. Klassering: MED HELSAM/KATHRJ MED/KRISTMHE. Dok.dato: 21.02.2011. Klassering: 212.1 EMBIO/TOREE BIOTEK/KTASKEN. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.6.2011-26.6.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 28.06.2011 Godkjenning av ekstern sensor Studentmappe - ***** ***** - SH, Seksjon for helsefag 2008/18217-9

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN

Dok.dato: 15.04.2008. Klassering: ***** UB ADM/HEHANSEN Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 25.10.2011 Forlengelse av vikariat som overbibliotekar ved HS. Personalmappe B-HS - ***** ***** 2008/1344-3 10204/2008

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.7.2014-27.7.2014, Dokumenttype:,,N,, Status: J,A 30.07.2014 Oppnemning som medlem til styret for Norsk ordbok i perioden 2011-2014 Oppnemning til styret

Detaljer

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09.

Journaldato: 01.10.2014, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 23.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: DS01,DS02,DS03,DS04,DS05,DS06,DS07,DS08, Dokumenttype:,,,,S, Status: J,A 31.10.2014 Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen H 13 JR Tilrettelegging

Detaljer

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04.

Offentlig journal. 01/04/2014 Klage på karakter i FYS102 - Elektromagnetisme. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2014/76-7 6042/2014 07.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.4.2014-13.4.2014, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 09.05.2014 01/04/2014 Klage på karakter i FY102 - Elektromagnetisme tudentmappe 2014/76-7 6042/2014 Ofl.

Detaljer