Melding om utbetaling - statlige INTERREG midler - prosjekt "Vidensamarbeide, innovasjon og entreprenørskab."

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "31.08.2011 31.08.2011. Melding om utbetaling - statlige INTERREG midler - prosjekt "Vidensamarbeide, innovasjon og entreprenørskab." 30.08."

Transkript

1 om godkjenning av opplæringsdel hd student - 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd Ny sensur etter klage på karakter AL103 Klage på karakterfastsetting AL / / S Melding om utbetaling - statlige NTERREG midler - prosjekt "Vidensamarbeide, innovasjon og entreprenørskab." rosjekt - E - nterreg V A - KASK - Vidensamarbejde om øget innovation og vækst i KASK-regionen - Lunnan 009/ / Østfold fylkeskommune Tilsynsrapport - elsdyrgården, revehus - inspeksjon Mattilsynet - SHF 010/ / Mattilsynet Side: 41 av 400

2 Tilsynsrapport - pelsdyrgården, minkhus - tilsyn Mattilsynet - SHF 010/ / Mattilsynet Statement fraom the evaluation committee hd-mappe - 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd rofessor, Dosent Rolf Färe m.fl. Ny sensur etter klage på karakter - EDS355 Klage på karakterfastsetting EDS / / S Arbeidsavtale ersonalmappe - 010/ / Side: 413 av 400

3 Tilrettelegging muntlig eksamen AOS30 Studentmappe - 009/ / S Arbeidsavtale ersonalmappe - 009/ / Arbeidsavtale ersonalmappe 010/ / Høring - Strategi for Matområdet ved MB Høring - Strategi for Matområdet ved MB 011/ / Cato Andersen, student m.fl. Side: 414 av 400

4 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Ny sensur etter klage på karakter - NATF40 Klage på karakterfastsetting - NATF40 - Forvaltning av ferskvannsfisk 011/ / S Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Side: 415 av 400

5 rosjektsøknad NFR - Genomic understanding of seed development controlling baking quality in wheat - med vedlegg Genomic understanding of seed development controlling baking quality in wheat 011/ / nntatt etter offentlighetslovens 14 Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Tilrettelegging - Bekreftelse - Ammepause Studentmappe - 010/ / S Endringsskjema - Endring gjelder fra ersonalmappe - 006/ / Side: 416 av 400

6 Arbeidsavtale - fast fra ersonalmappe - 010/ / Krav om erstatning etter påkjørsel av lindetre (Tilia `allida`) ved Drøbakveien 31. Erstatning etter påkjørsel av tre i Drøbakveien / / Felegeselam Johannes Ny sensur etter klage på karakter - BS3 Klage på karakterfastsetting BS3 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter - BS 3 Klage på karakterfastsetting BS3 011/ / S Side: 417 av 400

7 Bedømmelseskomite for hd-graden - hd mappe - N 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Application for admission to hd programme hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd Oppdatering av værstasjon til en automatstasjon på MB - Forslag til grunneieravtale Oppdatering av værstasjon til en automatstasjon på MB 011/ / Meteorologisk nstitutt Assessment of thesis - Natthorn ntawiwat h.d.-mappe 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 418 av 400

8 Høring - NO 011: 13 Når sant skal skrives Høring - NO 011:13 Når sant skal skrives 011/ / Justis- og politidepartementet Klage på karakter - MAST300 Klage på karakterfastsetting MAST / / S Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Receipt rosjekt - Sustainable management and local development of Norwegian State Commons, in a dynamic society (STATECOMMONS) 011/ / Side: 419 av 400

9 Receipt om prosjektmidler MT / / Receipt Genomic understanding of seed development controlling baking quality in wheat 011/ / Kommentarer til klage over formelle feil ved evaluering i emnet Klage på forhold i tilknytning til eksamen - N 011/ / SS Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / Side: 40 av 400

10 nndragning av B-midler - trednings- og tilretteleggingsmidler Fornybar energi med hovedvekt på bioenergi / / Fylkesmannen i Oslo og Akershus om opptak til hd-studiet hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd om opptak til hd-studiet hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd Digitalisering av studentarkiv ved høgere utdannelsesinstitusjoner i Norge - røveprosjekt Digitalisering av studentarkiv ved høgere utdannelsesinstitusjoner i Norge 011/ / DigForsk as Side: 41 av 400

11 om endring av veiledergruppe hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd om endring av veiledergruppe - godkjenning av utdanningsplan hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd om godkjenning av utdanningsplan i hd--studiet hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd Alarmvakt ved Skog & Landskaps anlegg i Høgskoleveien 8 Alarmsystem og vaktordning - SK 009/ / Norsk institutt for Skog og Landskap Side: 4 av 400

12 om godkjenning av utdanningsplan i hd--studiet hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd Alarmsystem og vaktordning - faktura, tillegg Alarmsystem og vaktordning - SK 009/ / Norsk institutt for Skog og Landskap Arbeidsavtale ersonalmappe - 003/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 008/ / Side: 43 av 400

13 Retningslinjer for enhetenes årsplanarbeid for 01 Årsplan 01 - budsjett N 011/ / Øystein Johnsen m.fl. Arbeidsavtale Hjelpelærer MATH007 ersonalmappe - 008/ / om utsatt sensurfrist - LAA 31 Forlenget / utsatt sensurfrist for / / Eva Falleth Arbeidsavtale Hjelpelærer MRT100 ersonalmappe - 008/ / Side: 44 av 400

14 Avtale om sensuroppdrag - Avtale om sensuroppdrag - Sensuravtaler L 011, / / nntatt etter offentlighetslovens 13 første ledd Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Endringsskjema - endring fra ersonalmappe - 003/ / om godkjenning av utdanningsplan i hd-studiet hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 45 av 400

15 Arbeidsavtale - Fast fra ersonalmappe - 011/ / Jayne Lambrou om godkjenning av utdanningsplan i hd-studiet hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd Sakkyndig utredning - Tilrettelegging Studentmappe - 011/ / S Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / Macrae, Kenneth Side: 46 av 400

16 Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / Skryseth, Linda Marie Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / Song, You Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / preti, ushpa Datta Klage på opptak Klage på opptak / / S Side: 47 av 400

17 Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / Yohannes, Felegeselam Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / Aanes, Håvard Svar på klage på opptak - ny vurdering av søknad Klage på opptak / / S Offentlig søkerliste Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / Side: 48 av 400

18 tvidet søkerliste Stipendiat - Økologiske effekter av Multiple stressors 008/ / om godkjenning av utdanningsplan hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd om godkjenning av utdanningsplan hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd Brev fra DSA vedr. overgang fra midlertidig til fast stilling Tilsetting - Vikariat i renholdsenheten, DSA - Tilsatt: Mekidme Worku Biru 010/ / Side: 49 av 400

19 om godkjenning av utdanningaplan i hd-stuidiet hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd om godkjenning av utdanningaplan i hd-stuidiet hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd Overgang fra midlertidig til fast stilling Tilsetting - Vikariat i renholdsenheten, DSA - Tilsatt: Mekidme Worku Biru 010/ / Anne Syversen Høvde Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Berg, Kirsten Ranheim Side: 430 av 400

20 Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Dershijev, lja Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Haugsand, Hroar Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Horneland, Ragnhild Forbord om godkjenning av utdanningsplan i hd-studiet hd-mappe - 009/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 431 av 400

21 om godkjenning av utdanningsplan i hd-studiet hd-mappe - 009/ / D Ofl. 13, 1. ledd Evaluering av avhandling - hd-mappe - 006/ / D Ofl. 13, 1. ledd Tomtegrunn til studentboliger Bygging / etablering av nye studentboliger / hybler - samarbeid mellom Studentsamskipnaden i Ås SiÅs og NLH - blandt annet gjelder det Kilehagen 004/ / Kunnskapsdepartementet Studentmappe - 008/ / SS Side: 43 av 400

22 rotokoll Tilleggsprotokoll 33 krav ngeniørstillingskoder August 011 Lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen.3.3 krav høsten / / Erklæring om MB tilslutning til Charter og Code E-tiltak for forskerrekruttering - Charter, Code og Euraxess 009/ / European Commision B-tillegg ersonalmappe - 003/ / rotokoll B-tillegg ersonalmappe - 003/ / Side: 433 av 400

23 rotokoll B-tillegg ersonalmappe - 003/ / rotokoll B-tillegg ersonalmappe - 009/ / rotokoll B-tillegg ersonalmappe - 010/ / Godkjennelse av avhandling for disputas - fra bedømmelseskomiteen hd-mappe - 006/ / D Ofl. 6, 1. ledd Side: 434 av 400

24 Forespørsel anleggsgartner på rammeavtale til MB Rammeavtale for anleggsgartnertjenester 011/ / Tilbudsbrev anleggsgartnertjenester på rammeavtale Rammeavtale for anleggsgartnertjenester 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd teanlegg AS Anvendelse av regjeringens tiltakspakke 011 Formidling av elever til lærebedrifter - Lærlinger - Tilskudd og / / Akershus fylkeskommune Forespørsel om oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker ersonalmappe - 008/ / Side: 435 av 400

25 Tildelingsbrev anbudskonkurranse Rammeavtale for anleggsgartnertjenester 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd teanlegg AS Høring av verneforslag for skogområde i Lillesand kommune i Aust-Agder fylke - Badstudalen naturreservat Høring av verneforslag for skogområde i Lillesand kommune i Aust-Agder fylke - Badstudalen naturreservat 011/ / Fylkesmannen i Aust-Agder rotokoll Rammeavtale for anleggsgartnertjenester 011/ / tlysningstekst og konkurransegrunnlag Etablering av nye handikap-plasser - Anleggsgartnertjenester 011/ / Side: 436 av 400

26 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Tilbud Etablering av nye handikap-plasser - Anleggsgartnertjenester 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd teanlegg AS Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Anskaffelsesprotokoll - HC-plasser Etablering av nye handikap-plasser - Anleggsgartnertjenester 011/ / Side: 437 av 400

27 tlysning og konkurransegrunnlag - arkanlegg standsetting av parkanlegg etter arkeologiske utgravinger 011/ / Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Tilbud for etablering/reperasjon i Frukthage, planteskole og park etter arkeologiske utgravinger standsetting av parkanlegg etter arkeologiske utgravinger 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Skaaret Landskap AS Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Side: 438 av 400

28 Tildelingsbrev - istandsettelse parkanlegg MB standsetting av parkanlegg etter arkeologiske utgravinger 011/ / Skaaret Landskap AS m.fl. Forelesning og Disputas hd-mappe - 003/ / D Ofl. 13, 1. ledd Anskaffelsesprotokoll standsetting av parkanlegg etter arkeologiske utgravinger 011/ / Sjekkliste kvalifikasjonskrav - istandsetting av parkområde standsetting av parkanlegg etter arkeologiske utgravinger 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Side: 439 av 400

29 rotokoller og korrespondanse ang parkanlegg standsetting av parkanlegg etter arkeologiske utgravinger 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd om bolig om bolig ved MB - tleie - Ledig bolig - Leilighet / / Ashoka Sreedhara tlysningstekst og konkurransegrunnlag - Laboratorieinnredning 451 Meieribygniningen - Varme/ventilasjon - Laboratorieinnredninger, avtrekkskap og supplerende møbler 010/ / Tilbud med vedlegg 451 Meieribygniningen - Varme/ventilasjon - Laboratorieinnredninger, avtrekkskap og supplerende møbler 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Labflex A/S Side: 440 av 400

30 Tildelingsbrev 451 Meieribygniningen - Varme/ventilasjon - Laboratorieinnredninger, avtrekkskap og supplerende møbler 010/ / Labflex A/S Svar på tilbud i konkurranse for anskaffelse av laboratorieinnredninger - avtrekkskap og supplerende møbler 451 Meieribygniningen - Varme/ventilasjon - Laboratorieinnredninger, avtrekkskap og supplerende møbler 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd KLAB AS att. Kjetil Thøgersen resisering vedrørende svar på tilbud i konkurranse for anskaffelse av laboratorieinnredninger - avtrekkskap og supplerende møbler 451 Meieribygniningen - Varme/ventilasjon - Laboratorieinnredninger, avtrekkskap og supplerende møbler 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd KLAB AS att. Kjetil Thøgersen Vedlikehold og programservice - Avtalenr Ricoh - avtale Biblioteket 011/ / Ricoh AS Side: 441 av 400

31 Anskaffelsesprotokoll 451 Meieribygniningen - Varme/ventilasjon - Laboratorieinnredninger, avtrekkskap og supplerende møbler 010/ / Eurasia stipendprogram H01-H014 - sskjema - prosjektnr CEAST-H011/1049 Eurasia programmet 011/ / S Legeerklæring Studentmappe - 011/ / S nvitasjon til møte om Fondsregion Hovedstaden - tlysning av midler nvitasjon til møte om Fondsregion Hovedstaden - tlysning av midler 011/ / Akershus fylkeskommune Side: 44 av 400

32 Legeerklæring - Fravær ved eksamen Studentmappe - 010/ / S Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / Legeerklæring - Fravær eksamen Studentmappe - 011/ / S Rammeavtale om kjøp av tjenester mellom MB og teanlegg AS Rammeavtale for anleggsgartnertjenester 011/ / teanlegg AS Side: 443 av 400

33 Arbeidsavtale ersonalmappe - 008/ / om godkjenning av utdanniongsplan hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd om godkjenning av utdanniongsplan hd-mappe - 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd Request for Approval of change om study plan hd-mappe - 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 444 av 400

34 Request for Approval of change om study plan hd-mappe - 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Jensen, Kjell Sverre Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Lilleby, ngrid Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Moe, Magne Side: 445 av 400

35 Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Ramstad, Tor Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Røvig, Kathinka Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Svendsgård, Lisbeth Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Sætervoll, Roar Side: 446 av 400

36 tlysningstekst Jobbnorge Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Offentlig søkerliste Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / tvidet søkerliste Ledig stilling - Rådgiver- Økonomiavdelingen 008/ / Signert avtale om forskningstermin ersonalmappe - 003/ / Side: 447 av 400

37 om endring av utdanningsplan hd-mappe - 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd om endring av utdanningsplan hd-mappe - 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Receipt NFR-er / / tlysing - ingeniør - husdyrstell tlysing - ingeniør - husdyrstell N 011/ / Jan Reiling Side: 448 av 400

38 Dokumentet er tapt - Receipt NFR-er / / KBM Offisiell instituttadresse Dokumentet er tapt - Receipt NFR-er / / KBM Offisiell instituttadresse RE: Receipt NFR-er / / Bjørg Egelandsdal Dokumentet er tapt - Receipt NFR-er / / KBM Offisiell instituttadresse Side: 449 av 400

39 om godkjenning av opplæringsdel i hd-studiet hd-mappe 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd Endringer i avtaleperioden for hd-studiet - ny sluttdato hd-mappe - 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd om godkjenning av opplæringsdel i hd-studiet hd-mappe 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd Endringer i avtaleperioden for hd-studiet - ny sluttdato hd-mappe - 006/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 450 av 400

40 Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Afanou, Komlavi Anani (Johnny) Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Ahmed, Shehzad Oversendelse av leiekontrakt. tleie av bolig - Høgskoleveien 1 vest - (Stallmesterboligen) 010/ / Ashish Kumar Shah Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / badina, abdulrasak Side: 451 av 400

41 Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Bednarczyk iotr, iotr Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Chettichipalayam rabhaharan, Sakthi Dharan Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Endale, Milkyas Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Figueiras, Teresa Side: 45 av 400

42 Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / slam, Mohammad Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Jagtap, Sandeep Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Kumar, Mrinal Nishant Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Kvendbø, Eva Side: 453 av 400

43 Oppfølgingsplan for sykmeldt arbeidstaker ersonalmappe - 009/ / Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Ruhul Amin Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Rahimzadeh khoei, mohammad Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Shah, Sayyed Rahmat Ali Side: 454 av 400

44 Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Sunku, Kiran Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Tariq, Muqaddas Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Trolleboe, Anastasia Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Yohannes, Felegeselam Side: 455 av 400

45 Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Aabøe, Ragnhild tlysningstekst Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / hytosanitary certificate - helsesertifikat på frø Vedtak om dispensasjon - Tilsynsrapport m.m. - M 009/ / Mattilsynet Offentlig søkerliste Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Side: 456 av 400

46 tvidet søkerliste Ledig stilling - Stipendiat innen Geitmelk 008/ / Svar ang utvidet frist for sletting av data rosjekt /110 - Analyse av virkemidler i norsk skogpolitikk 003/ / Statistisk sentralbyrå Tildelingsbrev - anskaffelse av robot for rensing av biomolekyler Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Fisher Scientific m.fl. Taushetserklæring Johan A Tøraasen - studentrepresentant Etablering av en strategisk eiendomsenhet ved MB 011/ / Side: 457 av 400

47 Letter of Reference - Ellinor Sahlén Det skandinaviske bjørneprosjektet - MB (ublic 14/0) 003/ / Sverige-Amerika Stiftelsen tlysningstekst Etablering av en strategisk eiendomsenhet ved MB 011/ / Forespørsel om tilgang til jorddata fra Landskogtakseringens permanente prøveflater rosjekt /S30 - rocess modelling of forest ecosystems and integrated analysis of climate change impacts in Norway 005/ / Landsskogtakseringen, Norsk institutt for skog og landskap nnstilling tlysing - vit.ass. etologi og husdyrmiljø 011/ / Side: 458 av 400

48 Tilsettingsvedtak tlysing - vit.ass. etologi og husdyrmiljø 011/ / Høringsbrev - Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren Høring - Helsedirektoratets høring vedrørende sektorveilederen - Samfunnsøkonomiske analyser i helsesektoren 011/ / Det kongelige kunnskapsdepartementet rotokoll fra møte i tilsettingsutvalget tlysing - vit.ass. etologi og husdyrmiljø 011/ / Oppsigelse av driftsavtale - M - Driftsavtalenr Avtale mellom M og Ricoh Norge AS 005/ / Ricoh Norge AS Side: 459 av 400

49 om godkjenning av utdanningsplan hd-mappe 010/ / D Ofl. 13, 1. ledd Retur av søknad tlysing - vit.ass. etologi og husdyrmiljø 011/ / Bishnu rasad Regmi m.fl. DoReMi - Low Dose Research towards Multidisciplinary ntegration - tillegg til bevilgning Low Dose Research towards Multidisciplinary ntegration (DoReMi) 011/ / STK - Radiation and Nuclear Safety Authority Endelig svar på forespørsel om jakt på MBs eiendom om jakt på ender og gjess ved Årungen / / Ås jeger- og fiskerforening v/ål Bergan Side: 460 av 400

50 Oversender rapport om Dannelsesaspekter i utdanning Dannelsesaspekter i utdanning 011/ / niversitets- og høgskolerådet om tilrettelegging ved studier og eksamen - forlenget tid på eksamen Studentmappe - 011/ / S nnstilling tlysing - stipendiat etologi 011/ / Tilsetting tlysing - stipendiat etologi 011/ / Side: 461 av 400

51 Retur av søknad tlysing - stipendiat etologi 011/ / Rachel Chojnacki m.fl. Revisjon av MBs studieportefølje 01/013 MBs studieprogramportefølje revisjon N 009/ / Are Aastveit m.fl. rosjektavtale for Fo-formidling i Follo Fo Start - Akershus - rosjektnr / / Nofima Mat AS Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Side: 46 av 400

52 Ny sensur etter klage på karakter MATH111 Klage på karakterfastsetting 010 og MATH / / S Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Leie av grunn til automatisert værstasjon på Sem i Asker - Befaring Oppdatering av værstasjon til en automatstasjon på MB 011/ / Meteorologsk institutt Forespørsel om ny oppfølgingsplan for sykemeldt arbeidstaker ersonalmappe 003/ / Side: 463 av 400

53 Anskaffelse brukt lastebil Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Findeis mport AS Appointment of the evaluation committee hd -mappe - 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd om permisjon med lønn og ersonalmappe - 007/ / Bekymring for utdanningssituasjonen - skogbrukets driftsteknikk tdanningssituasjonen i skogbrukets driftsteknikk 011/ / Skognæringa Kyst Side: 464 av 400

54 Ny sensur etter klage på karakter AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S Forskningstermin - signert avtale ersonalmappe 003/ / Bekreftelse på mottak av lønn under heimevernstjeneste i mottar ikke lønn ersonalmappe - 008/ / articipant agreement Fredskorpset / / Nina Camilla Lande Side: 465 av 400

55 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / om strategisk tilleggsforslag 01 - master i naturbasert reiseliv (NA) Årsplan 01 - budsjett 011/ / Valborg Lippestad Retur av signert standartdkontrakt Feltforsøk og spesialanalyser - ndersøkelser av sortsrenhet av såkornprøver ved elektroforese. MB prosjektnr 810M 004/ / Bioforsk Øst Apelsvoll Ny sensur etter klage på karakter AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S Side: 466 av 400

56 Arbeidsavtale ersonalmappe - 011/ / nnvilgelse forlenget tid på eksamen Studentmappe 011/ / S raktisering av B-tillegg og overtid ersonalmappe - N 003/ / Ny sensur etter klage på karakter AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S Side: 467 av 400

57 raktisering av B-tillegg og overtid ersonalmappe - N 003/ / raktisering av B-tillegg og overtid ersonalmappe - N 003/ / nnstillingsskjema for tilsetting - tekn. / adm.-stillinger med vedlegg - Administrasjonssjef NA Still.nr 11/681 - Administrasjonssjef NA 011/ / Ørjan Totland nnstillingsskjema for tilsetting - vitenskapelige stillinger ersonalmappe - 006/ / Arild Veidahl Side: 468 av 400

58 nnstillingsskjema for tilsetting - vitenskapelige stillinger Tilsetting - 3-årig NFR stilling ostdoc in Tropical Land-use Change and Biodiversity - Tilsatt: James Gilroy 011/ / Arild Veidahl Ny sensur etter klage på karakter - AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S nnstillingsskjema for tilsetting - vitenskapelige stilinger Tilsetting - hd-position in Fish Ecology - Tilsatt: Atle Rustadbakken 011/ / Arild Veidahl Side: 469 av 400

59 Retur av søknad tlysing - Forsker, midlertidig stilling 100% - HA - etologi 011/ / Carole Di oi m.fl. Ny sensur etter klage på karakter - AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S nnstilling - rofessor Konstruksjonsteknikk (nr. 09/1313) Førsteamanuensis/professor i konstruksjonsteknikk 009/ / Skattefritak i forbindelse med forskningsopphyold i SA ersonalmappe 009/ / Side: 470 av 400

60 Bekreftelse på godkjent arbeidspraksis ved MB, parkenheten ersonalmappe - 011/ / Ny sensur etter klage på karakter - AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S Ny sensur etter klage på karakter - AL50 Klage på karakterfastsetting AL50 011/ / S Konkurransegrunnlag Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Side: 471 av 400

61 Kravspesifikasjon Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Alam, A M Muhammad Nurul tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Ali, Mohd Yousuf Tilbud 1 Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Findeis mport AS Side: 47 av 400

62 tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Chongtham, man Raj Tilbud Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Findeis mport AS tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Gebrekirstos, Biniyam Hagos Kunngjøring Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Side: 473 av 400

63 tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Giatsis, Christos HMS-egenerklæring Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Findeis mport AS Skatteattest Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Findeis mport AS Skatteattest-mva Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Findeis mport AS Side: 474 av 400

64 tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Gimzal Aure, Aylin tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Hossein Najdegerami, Ebrahim tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Jagtap, Sandeep tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Jewel, Md Abu Sayed Side: 475 av 400

65 Fremdriftsplan Lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen.3.4 krav høsten / / tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / kim, sunghyun tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Kunwar, rabesh Singh tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Martinsen, Tone Stigen Side: 476 av 400

66 tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / NKENG AGBOR, MOSES tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Reveco, Felipe tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Siddiqui, Md. Noman tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Singh, Rinku Side: 477 av 400

67 tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Skugor, Adrijana Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Tripathi, Sushil tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / demba, Gozie Side: 478 av 400

68 Ny sensur etter klage på karakter AL01 Klage på karakterfastsetting AL01 011/ / S tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Vidakovic, Aleksandar nvitasjon fra L hd-mappe - 011/ / D Ofl. 13, 1. ledd Avtale Avtale mellom MB og assosierte brukere vedrørende tilgang til nettverk eller tjenestemaskiner eid av MB / / nntatt etter offentlighetslovens 3 første ledd Side: 479 av 400

69 tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Vitti Moro, Giovanni tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Yohannes, Felegeselam tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / ZH, shutian Forslag til bedømmelseskomite ersonalmappe - 003/ / Side: 480 av 400

70 tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Zimonja, Tamara tlysningstekst Jobbnorge tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / Ny sensur etter klage på karakter - AL01 Klage på karakterfastsetting AL01 011/ / S Anskaffelsesprotokoll Anskaffelse av brukt lastebil - DSA 011/ / Side: 481 av 400

71 Offentlig søkerliste tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / tvidet søkerliste tlysing - hd - fish nutrition (AC) 008/ / tlysningstekst og konkurransegrunnlag - Tjenester vedr brannsikkerhet ved MB Brannvern - innkjøp - teknisk utstyr 010/ / nformasjon i forbindelse med forhandlinger iht. Hovedtariffavtalens(HTA) pkt særlige grunnlag - høsten 011 Lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen.3.4 krav høsten 011 N 011/ / Dag Guttormsen m.fl. Side: 48 av 400

72 Arbeidsavtale timer ersonalmappe - 008/ / Tilbud - Brannsikkerhet, varer og tjenester Brannvern - innkjøp - teknisk utstyr 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Firesafe AS Østfold tlysing av stilling som instituttleder ved ØR 008/ / Øygard, Ragnar tlysningstekst Jobbnorge tlysing av stilling som instituttleder ved ØR 008/ / Side: 483 av 400

73 Offentlig søkerliste tlysing av stilling som instituttleder ved ØR 008/ / Endringsskjema - endringen gjelder fra ersonalmappe - 005/ / rotokoll for anskaffelser - Levering av varer og tjenester vedr brannsikkerhet til MB Brannvern - innkjøp - teknisk utstyr 010/ / tvidet søkerliste tlysing av stilling som instituttleder ved ØR 008/ / Side: 484 av 400

74 Ny sensur etter klage på karakter - AL01 Klage på karakterfastsetting AL01 011/ / S Alminnelige betingelser for tjenester - Brannsikkerhet Brannvern - innkjøp - teknisk utstyr 010/ / Åpningsprotokoll - Brannsikkerhet Brannvern - innkjøp - teknisk utstyr 010/ / rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Bolvashenkov, gor Side: 485 av 400

75 hd-graden - Forelesning og Disputas hd Mappe - 004/ / D Ofl. 13, 1. ledd Sjekkliste kvalifikasjonskrav - Brannsikkerhet Brannvern - innkjøp - teknisk utstyr 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Dakka, Sam rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Horn, Svein Jarle Side: 486 av 400

76 Tildelingsbrev anbudskonkurranse - Levering av varer og tjenester vedr brannsikkerhet til MB Brannvern - innkjøp - teknisk utstyr 010/ / Firesafe AS Østfold v/agmund Nordeide rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Kolhe, Mohan Evaluation of promotion to full professor at MB ersonalmappe - 003/ / rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Lechtenböhmer, Stefan Side: 487 av 400

77 rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Leiekontrakt Kongeveien 6 tleie av bolig - Kongeveien 6, 1 etg. sv 010/ / Olav Fjeld Kraugerud - HA rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Side: 488 av 400

78 rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Ny sensur etter klage på karakter - ECN301 Klage på karakterfastsetting - ECN / / S Leiekontrakt tleie av bolig - Høgskoleveien 1 vest - (Stallmesterboligen) 010/ / Ashish Kumar Shah Forskningstermin - signert avtale vedlagt ersonalmappe - 003/ / Side: 489 av 400

79 tlysningstekst Jobbnorge rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Legeerklæring Studentmappe - 011/ / S Offentlig søkerliste rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / tvidet søkerliste rofessorater i bioenergi og energisystemer - stillinger 009/ / Side: 490 av 400

80 tlysning/kunngjøring og konkurransegrunnlag - Maling og vindusrehabilitering, rammeavtale Rammeavtale med malerfirma med god kompetanse på vindusrehabilitering og gamle maleteknikker 011/ / ristilbud med vedlegg Rammeavtale med malerfirma med god kompetanse på vindusrehabilitering og gamle maleteknikker 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd MHA Malermester Harald Askautrud AS Tildeling - underskrevet Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Tildelingsbrev - maling og vindusrehabilitering Rammeavtale med malerfirma med god kompetanse på vindusrehabilitering og gamle maleteknikker 011/ / Vindu Rehabilitering AS m.fl. Side: 491 av 400

81 rotokoll for anskaffelser - Maling og vindusrehabilitering, rammeavtale Rammeavtale med malerfirma med god kompetanse på vindusrehabilitering og gamle maleteknikker 011/ / Sjekkliste kvalifikasjonskrav - Malerarbeider og vindusrehabilitering Rammeavtale med malerfirma med god kompetanse på vindusrehabilitering og gamle maleteknikker 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Referanseinnhenting - Malerarbeider og vindusrehabilitering Rammeavtale med malerfirma med god kompetanse på vindusrehabilitering og gamle maleteknikker 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Godkjenning av overtid for TS - september 011 Godkjenning av overtid T og service 011/ / Side: 49 av 400

82 Anskaffelsesprotokoll Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Bjartan, ål Kristian Berntzen Avvisningsbrev m/underskrift Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Applied Biosystems Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Breivik, Åshild S. Side: 493 av 400

83 Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Brovold, Margaretha Jansen Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Dybsjord, ndrejit Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Fosnes, Kjetil Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Habib, Ahsan Side: 494 av 400

84 Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Haglerød, Camilla Appointment of the evaluation committee hd-mappe 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Tilbudsbrev 1 Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Fisher Scientific Tilbud m/priser Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Fisher Scientific Side: 495 av 400

85 HMS-erklæring Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Fischer Scientific Skatteattest Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Fisher Scientific Appointment of the evaluation committee hd student - 007/ / D Ofl. 13, 1. ledd Skatteattest-mva Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Fisher Scientific Side: 496 av 400

86 Appointment of the evaluation committee hd mappe - 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Kunngjøring Anskaffelsessak - Robot for rensing av biomolekyler ved bruk av magnetiske kuler 011/ / Legeerklæring - Fravær eksamen Studentmappe - 011/ / S Epostkorrespondanse ifm sammensetning av komite hd-mappe 008/ / D Ofl. 13, 1. ledd Side: 497 av 400

87 Forespørselsbrev og konkurransegrunnlag for anskaffelse av HighSpeed sentrifuge Anbud - High Speed Sentrifuge 011/ / Ann-Kristin Øyen Avtale mellom Terratec AS og MB / NA om konsulentoppdrag vedr. flybåren laserscanning av skog i Tanzania rosjekt - Enhancing the measuring, reporting and verification (MRV) of forests in Tanzania through the application of advanced remote sensing techniques (søker: Sokoine niversity of Agriculture (SA), Tanzania) 010/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Terratec AS ristilbud med vedlegg Anbud - High Speed Sentrifuge 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Nerliens Meszansky AS Tildelingsbrev - High speed sentrifuge til MB Anbud - High Speed Sentrifuge 011/ / VWR m.fl. Side: 498 av 400

88 Anskaffelsesprotokoll Anbud - High Speed Sentrifuge 011/ / raktisering av B-tillegg og overtid ersonalmappe - 003/ / Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Hansen, Hanne Hellerud Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Heier-Baardson, Helene Side: 499 av 400

89 Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Herning, Hilde Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Hogstad, Tatiana tlysning/kunngjøring og konkurransegrunnlag - rehabilitering av eldre murbygninger Rammeavtale med murerfirma med god kompetanse på rehabilitering av eldre murbygninger 011/ / Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / qbal, Faiza Side: 500 av 400

90 Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Jabeen, Shakila Tilbud - rammeavtale murertjenester Rammeavtale med murerfirma med god kompetanse på rehabilitering av eldre murbygninger 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Murpartnern AS Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Johansson Schneider, da Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Kristoffersen, Anne Karin Side: 501 av 400

91 Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Lamkhannat, Mustapha Tildelingsbrev Rammeavtale med murerfirma med god kompetanse på rehabilitering av eldre murbygninger 011/ / Alliero AS m.fl. Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/35-976/ Michalsen, Bjørn-Erik Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Moen, Lars Fredrik Side: 50 av 400

92 Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / haro, Anne Sjekkliste kvalifikasjonskrav - murerarbeid/rehabilitering Rammeavtale med murerfirma med god kompetanse på rehabilitering av eldre murbygninger 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Sjekkliste kvalifikasjonskrav - tilbud på HighSpeed sentrifuge Anbud - High Speed Sentrifuge 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Ramsnes, ngunn Side: 503 av 400

93 tlysing maging chlorophyll fluorometer_na nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Rustad, Monica Referanseinnhenting - Murerarbeid Rammeavtale med murerfirma med god kompetanse på rehabilitering av eldre murbygninger 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Røinaas, Espen Andre Side: 504 av 400

94 Referanseinnhenting - High Speed sentrifuge Anbud - High Speed Sentrifuge 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd rotokoll for anskaffelser - Rammeavtale murerarbeid Rammeavtale med murerfirma med god kompetanse på rehabilitering av eldre murbygninger 011/ / Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Sinnadurai, Kalpana Avdelingsingeniør - Mat og helse 009/ / Thorbek, Lisbeth Side: 505 av 400

95 Specifications _ i utlysing nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / nvitation to tender nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / Tilbud hoton Systems nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd hoton Systems om forskningsmidler - prosjekt Sustainable use and management of freshwater fish - a new tool for characterizing and describing fish resources (søker: NNA) - NA: S. Stensland rosjekt - Sustainable use and management of freshwater fish - a new tool for characterizing and describing fish resourser (søker: NNA) 011/ / Norges forskningsråd Side: 506 av 400

96 htoton Systems-skatt nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / hoton Systems-HMS nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / Tilbud Heinz Walz nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / AB Ofl. 3 tredje ledd Heinz Walz Sjekkliste kvalifikasjoner nnkjøp av maging chlorophyll fluorometer til NA 011/ / Side: 507 av 400

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01.

Offentlig journal. Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011. Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011 24.01.2011 31.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 31.1.2011-6.2.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.02.2011 Rapportering 2010 og søknad kontantmidler 2011 Tildeling Geovekst for Finnmark 2007/247-25 249/2011

Detaljer

Journaldato: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X S, Status: J,A. Dok.dato: 07.02.

Journaldato: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U, N, X S, Status: J,A. Dok.dato: 07.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.04.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,, N, X S, Status: J,A 01.05.2013 Lønnsjustering for administrerende direktør

Detaljer

30.11.2011 30.11.2011 01.11.2011. Samarbeidsavtale mellom NINA og INA-UMB - prosjekt Kraftgater og biologisk mangfold: teger (Heteroptera) 01.12.

30.11.2011 30.11.2011 01.11.2011. Samarbeidsavtale mellom NINA og INA-UMB - prosjekt Kraftgater og biologisk mangfold: teger (Heteroptera) 01.12. Oppfølgingplan sykemeldt arbeidstaker ersonalmappe - U 009/1199-5 14793/011 3.1.011 30.11.011 NAV Andebu Oppølgingsplan sykemeldt arbeidstaker ersonalmappe - U 011/103-5 14794/011 3.1.011 30.11.011 NAV

Detaljer

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06.

Styremedlemmer til Per E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. : 977 183 421. Dok.dato: 17.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 06.08.2010 Styremedlemmer til er E. Ramslands stiftelse for forskning og utvikling innen musikk og billedkunst, Org.nr. :

Detaljer

Journaldato: 14.06.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 13.06.

Journaldato: 14.06.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 13.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 15.06.2012 Rector's appointment letter Studentmappe-h.D student

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 03.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 27.09.2012

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Offentlig journal. Kontrakt vedr. leie av bolig. Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 26.04.2011

Offentlig journal. Kontrakt vedr. leie av bolig. Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 26.04.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.4.2011-1.5.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 02.05.2011 Kontrakt vedr. leie av bolig Regionkontor Nord-Norge 2010/161-8 845/2011 11.04.2011 Forburkerrådet

Detaljer

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.

Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok.dato: 14.10.2011. Klassering: TN-ADM/HKH. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.2.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, Status: J,A 28.02.2012 Stillingsbeskrivelse ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/499-13 21963/2011 14.10.2011 TN-ADM/ALS

Detaljer

09.12.2009 30.09.2013 09.02.2010 17.03.2010

09.12.2009 30.09.2013 09.02.2010 17.03.2010 Referat - Styremøte - 9.12.9 Møtebok - Styremøter - HA - 29 213/1844-12 1434/213 1.1.213 9.12.29 Framdriftsrapport pr 1.1.213 rosjekt 184636/S3 - Effects of changing climate on the alpine tree line and

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01.

Offentlig journal. Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket. Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1 322/2009 05.02.2009 28.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.1.2011-30.1.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 31.01.2011 Samlokaliseringsalternativer for Skogfrøverket Stiftelsen Det norske Skogførverket 2009/263-1

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Journaldato: 15.12.2010, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.12.2010.

Journaldato: 15.12.2010, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 03.12.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.12.2010 øknad om støtte til Erasmus utveksling-tek/adm personale 2010-2011

Detaljer

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212.

Dok.dato: 11.04.2012. Klassering: STAB-PA/GAAT. Dok.dato: 20.04.2012. Klassering: SV-ADM/EØT. Dok.dato: 13.04.2012. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 27.6.2012, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 29.06.2012 Referat fra møtet i velferdsutvalget 10.04.2012 Velferdsutvalget 10.04.2012 2012/1285-2 8839/2012 11.04.2012

Detaljer

Journaldato: 2.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.12.

Journaldato: 2.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 22.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 03.12.2013 Akademisk kalender for studieåret 2010/2011 Akademisk

Detaljer

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM.

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM. Offentlig journal Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00368-018 X Datert: 02.11.2012 Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

31.01.2011 01.02.2011 01.02.2011 01.02.2011. Side: 546av 400 2

31.01.2011 01.02.2011 01.02.2011 01.02.2011. Side: 546av 400 2 Arbeidsavtale - 01.01.011-31.05.011 ersonalmappe - 008/1164-6 1300/011 01.0.011 31.01.011 Arbeidsavtale - 01.01.011-31.05.011 ersonalmappe - 009/916-7 1301/011 01.0.011 01.0.011 Ny sensur etter klage på

Detaljer

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 13.10.2014

Dok.dato: 10.10.2014. Dok.dato: 13.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.11.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 25.11.2014 Analyse jordprøver Jordprøver 2013/2383 2491/2014 10.10.2014 Norsk institutt for naturforskning Samarbeidsbrev

Detaljer

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014

Offentlig journal. Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt. Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser 2014/153-3 2867/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2014-7.12.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 08.12.2014 Revidert håndbok V712 Konsekvensanalyser er vedtatt Høring - Revidert Håndbok 140 Konsekvensanalyser

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel (engasjement/vikar) i fag/arbeidsområde ved enhet Ber om utlysing

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

26.10.2012 29.10.2012 29.10.2012 25.10.2012. Side: 3183 av 366 7

26.10.2012 29.10.2012 29.10.2012 25.10.2012. Side: 3183 av 366 7 tviklingen i festeavgiften for tomt 181 Begjæring om tvangssalg av eiendom gnr. 42 bnr. 1 fnr. 181 - Lyngveien 2 A 2011/188-8 121/2012 29.10.2012 26.10.2012 Terra eiendomsmegling Forelesning og disputas

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2012. 2 Research Positions - Silviculture/Growth and Yield modelling Norsk institutt for skog og landskap - st. ref.

Dok.dato: 01.06.2012. 2 Research Positions - Silviculture/Growth and Yield modelling Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.9.2012-9.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 24.09.2012 Melding om mulig oppfinnelse Melding om idè Dofi 2012/110-1 1984/2012 01.06.2012 Campus Kjeller nnkalling

Detaljer

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste

Dok.dato: 12.09.2012. Kartlegging av elektroniske system for produksjon av dokument som kjem inn under lov om målbruk i offentleg teneste Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 24.9.2012-30.9.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.10.2012 SV: Purring på tilbakemelding om vidare målbruksarbeid Målbruk i offentleg teneste (Tidligere

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12.

Offentlig journal. Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy. DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 14.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 20.12.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.01.2010 Ferdigstilling av AR5 for Dyrøy DMK og gårdskart for Dyrøy kommune 2009/70-2 2386/2009 20.10.2009 GÅRDSKART/M

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212.

Dok.dato: 07.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 08.07.2010. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 19.10.2010. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.12.2010 tillingsbetenkning og utlysningstekst - norsk Tilsettingsprosess professor T st.id. 30035414 X 2010/2208-14 14078/2010

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01.

Journaldato: 10.01.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 11.01.2013 Søknad om studiepermisjon Studiepermisjon 2013/114-1

Detaljer

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok.

Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. AmS til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To laminerte skilt. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 09.10.2009 Hå k. Njærheim gnr 8. Deponi av runestein. Am til Hå kyrkjelege fellesråd: Oversending av fornminneskilt. Vedlegg: To

Detaljer

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.6.2007-10.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 11.06.2007 nnhold: Retur av arbeidsavtalen ***** ***** - ersonalmappe 2007/425-2 1383/2007 23.05.2007 ERØK/AO

Detaljer

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013

28.08.2013 28.08.2013 27.08.2013 28.08.2013 nnvilgelse av forlenget tid og bruk av C eksamen MB tudentmappe - 213/1515-2 12472/213 6.9.213 28.8.213 tleie Norderås - Tilleggsavtale - Leie av 2 rom i 1. etg. lab.bygning - Ellen Eikenes tleie - Norderås

Detaljer

15.02.2012 19.04.2012 15.02.2012 28.02.2012. Side: 1726 av 366 7

15.02.2012 19.04.2012 15.02.2012 28.02.2012. Side: 1726 av 366 7 Egenerklæring om lagring av primærdata - Østergaard Lagring av rimærdata - Egenerklæring for publikasjoner 2009,2010, 2011, 2012 2011/181-56 5684/2012 30.04.2012 15.02.2012 Søknad om lærlingplass Lærlinger

Detaljer

Journaldato: 9.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.02.

Journaldato: 9.12.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 28.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.12.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 10.12.2013 Fransk-Norske mastergrader 2011 - Rapporteringsskjema

Detaljer

Journaldato: 31.05.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 30.05.

Journaldato: 31.05.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 30.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 01.06.2012 Søknad om eksamen under særlige vilkår Eksamen under

Detaljer

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1

Offentlig journal / U Datert: Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 Offentlig journal Journaldato: 5.11.2012-11.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00032-048 U Datert: 31.10.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/STUDSJEF1 ***** Sak: Autorisasjoner 2012 Dok: Vurdering

Detaljer

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok.

Dok.dato: 13.11.2006. Global expression of defence-related genes in Populus and transfer og knowledge to Norway spruce NFR-nr. 178576/V40. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.11.2010-14.11.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.11.2010 Rødlistearter i Trillemarka Verneplan for Trillemarka - Rollag Østfjell, sentral høring 2006/318-4

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Offentlig journal. Nabovarsel om bygging av automatisk værstasjon Høvringen. Automatisk værstasjon Høvringen - Byggesøknad 2013/53-2 274/2013

Offentlig journal. Nabovarsel om bygging av automatisk værstasjon Høvringen. Automatisk værstasjon Høvringen - Byggesøknad 2013/53-2 274/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 18.02-22.02 2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 25.02.2013 Nabovarsel om bygging av automatisk værstasjon Høvringen Automatisk værstasjon Høvringen - Byggesøknad

Detaljer

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2

30.06.2011 29.06.2011 29.06.2011 29.06.2011. Side: 2049 av 400 2 nnstilling, protokoll fra tilsettingsutvalg Tilsetting - førstekonsulent ved servicetorget TS - Tilsatt: ngunn Ramsfjell Taksdal 011/06-3 7714/011 01.07.011 30.06.011 Off. 5 nnkalling til møte i Klagenemnda

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00351-9 Forlengelse av stipendiatperiode Doktorgrad og tilsetting i stipendiatstilling organisasjonsutvikling /Lisa Åse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 312.65, 14/01724-15 Søknad NFR prosjekt

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Offentlig journal Journaldato: 16.9.2013-22.9.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2008/00073-069 X Datert: 05.05.2010 Arkiv: ***** Saksans: LED/YNGVILDW Til: Sak: Samorganisering av Universitetet

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01258-30 Co-author declaration / Erklæring fra medforfatter Doktorgrad Dok. dato: 20.10.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 14/01258-31 Co-author declaration /Erklæring fra medforfatter Doktorgrad

Detaljer

Journaldato: 15.3.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.

Journaldato: 15.3.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.3.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 16.03.2011 Høring - Ny utsendelse - Veiledende retningslinjer

Detaljer

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05.

Offentlig journal. Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008. Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008 22.01.2008 04.05. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.4.2012-6.5.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.05.2012 Geovekst-aktivitet, rapport 2007, plan 2008 Tildeling Geovekst for Østfold fylke 2007/230-5 182/2008

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 31.03.2011 ATN 17/10 søknad om forlengelse av stipendiatstilling, ØR Møte i Ansettelsesutvalget/-rådet TN 08.02.2011

Detaljer

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2 Avlysning dialogmøte - NAV ersonalmappe - 006/1705-8 4380/011 31.03.011 5.03.011 Kursbevis Foodstream hd-mappe 005/079-1 4381/011 01.04.011 31.03.011 D rioritering av internasjonale hd i studentboliger

Detaljer

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06.

Offentlig journal. Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune. Høringer 2012 2012/10-25 2263/2012 25.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2012-8.7.2012, Dokumenttype:,, Status: J, 09.07.2012 Lokal og sentral høring av forslag om Renålia naturreservat i Selbu kommune Høringer 2012 2012/10-25

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12.

Journaldato: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 18.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 04.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 11.03.2013 aksfremlegg til opptaksmøte for masterstudiet

Detaljer

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel. utlysningstekst Off/utvidet søkerliste (utvidet søkerliste kan legges som vedlegg)

Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok U.off. Stillingstittel. utlysningstekst Off/utvidet søkerliste (utvidet søkerliste kan legges som vedlegg) Vedlegg 1: Personalforvaltning 1 Blå tekst = fylles inn Rød tekst = skjermes Tilsettingssak Journalpostopplysninger Dok.off. Stillingstittel Ber om utlysing av stilling (engasjement/vikar) i Forslag til

Detaljer

Journaldato: 05.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.12.

Journaldato: 05.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,,S, Status: J,A 11.03.2013 Masterutredning tredninger høsten 2011 2011/808-32

Detaljer

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11.

Journaldato: 25.11.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 11.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 26.11.2013 Tjenesteavtale - Ny avtale om lønns- og regnskapstjenester

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014

Offentlig journal. Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune. Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune 2014/ /2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2014-28.9.2014, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 01.10.2014 Oppstart av periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik kommune Periodisk ajourhold av AR5 for Gjøvik

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer

Dok.dato: 30.06.2011. Dok.dato: 11.08.2011. Dok.dato: 17.08.2011

Dok.dato: 30.06.2011. Dok.dato: 11.08.2011. Dok.dato: 17.08.2011 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.9.2011-30.9.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 04.10.2011 nnkalling til dialogmøte 9. august 2011 ersonalmappe - 2010/310-6 1168/2011 30.06.2011 Rapport

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Høgskolen i Buskerud. Personalmappe - ***** ***** 16.11.

Offentlig journal. Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Høgskolen i Buskerud. Personalmappe - ***** ***** 16.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport ferdigstilt: 17.11.2010, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A nnhold: Tilbud om midlertidig tilsetting som kommunikasjonskonsulent ved Personalmappe - ***** ***** Sak/dok

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

01.11.2011 13.10.2011 01.11.2011 01.11.2011. Side: 365av 366 7

01.11.2011 13.10.2011 01.11.2011 01.11.2011. Side: 365av 366 7 Bransjestrategisk ledelsesutviklingsprogram, 11132 Oversendelse av avtale for godkjenning NHO Mat og Bio - Bransjestrategisk ledelsesutviklingsprogram avtale med EV, 11132 2011/1442-2 13202/2011 06.01.2012

Detaljer

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10.

Journaldato: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 18.03.13, Journalenhet: J1 - Journalenhet for Norges Handelshøyskole, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 21.03.2013 Opplysninger til kontrakt Rammeavtaler for

Detaljer

Journaldato: 9.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A

Journaldato: 9.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 9.4.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A 10.04.2013 Kostnader knyttet til studenters bruk av advokat

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.4.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.04.2013 Tilsvar - Rapport om målbruk i offentlig teneste

Detaljer

31.05.2011 31.05.2011 01.06.2011 01.06.2011. Side: 1748 av 400 2

31.05.2011 31.05.2011 01.06.2011 01.06.2011. Side: 1748 av 400 2 nnvilgelse av forlenget tid eksamen - MB Studentmappe - 011/716-637/011 01.06.011 31.05.011 S Tilbakemelding på levert legeattest Studentmappe - 011/71-6373/011 01.06.011 31.05.011 S Oppnevning av sensor.

Detaljer

Journaldato: 25.3.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.03.

Journaldato: 25.3.2014, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 14.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.3.2014, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 26.03.2014 Rapport om oppfølging av sykmeldt arbeidstaker

Detaljer

84210 - Losistua målestasjon / værstasjon- Opprettelse av punktfeste Narvik kommune Eiendom 1805/91/ 1/0. Dok.dato: 10.02.2015

84210 - Losistua målestasjon / værstasjon- Opprettelse av punktfeste Narvik kommune Eiendom 1805/91/ 1/0. Dok.dato: 10.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2015-22.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.02.2015 nderskrevet avtale om ettersyn/tilsyn av automatisk værstasjon 84210 - Losistua målestasjon /

Detaljer

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12.

Journaldato: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: PERS - UiAs personalarkiv, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 25.09.2012. Dok.dato: 17.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.5.2014-25.5.2014, Arkivdel: ERS - ias personalarkiv, Dokumenttype: I,,N,X, Status: J,A 12.06.2014 Midl. tilsetting som postdoktor i IKT 2012/793-3 4547/2014

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS

Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. Industripark Kværnhuset Industri-Inkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver: Kværner Egersund AS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.12.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.12.2011 Eigersund k. Gnr 8, bnr 36. ndustripark Kværnhuset ndustri-nkubator. Ark. undersøkelser. - Tiltakshaver:

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 30.9.2013-6.10.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2011/00329-004 X Datert: 14.06.2013 Arkiv: ***** Saksans: MATINF/FMNHOLST Til: Sak: Prosjektavtale mellom Bioforsk

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012

Offentlig journal. Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4 21673/2012 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 12.10.2012 Vedr. søknad om endring av individuell utdanningsplan / godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2012/2655-4

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

30.09.2011 23.05.2012 06.01.2012

30.09.2011 23.05.2012 06.01.2012 nnmeldingsskjema anskaffelse Anbudssak - Lås og beslag 2011/1311-1 4495/2012 30.09.2011 Grethelinn Rasmussen arkeringsbestemmelser og håndheving av overtredelser på MBs område arkering ved MB - arkeringsklagenemnda

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

31.01.2012 31.01.2012 31.01.2012 31.01.2012. Side: 739av 366 7

31.01.2012 31.01.2012 31.01.2012 31.01.2012. Side: 739av 366 7 Arbeidsavtale - 09.01.2012-31.01.2012 ersonalmappe 2010/1448-5 1388/2012 31.01.2012 31.01.2012 Arbeidsavtale - 01.02.2012-31.12.2014 ersonalmappe - 2011/-2 1389/2012 31.01.2012 31.01.2012 Stillingsbeskrivelse

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013

Offentlig journal. Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1777670191 2013/307-41 1938/2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 3.6.2013-9.6.2013, Dokumenttype:,,N,, Status: J, 12.06.2013 Svarbrev, søknad mottatt - Position in Forest Carbon Monitoring/REDD+ Norsk institutt for skog

Detaljer

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010.

Journaldato: 12.1.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 21.12.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.1.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,, tatus: J,A 13.01.2011 nnhold: Letter of support Erasmus Mundus Joint Degree

Detaljer

Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 ***** ***** ***** ***** *****

Avslagsbrev 2 - stilling besatt - Avdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815 ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 23.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J, 21.11.2011 vslagsbrev 2 - stilling besatt - vdelingsingeniør Norsk institutt for skog og landskap - st. ref. 1147539815

Detaljer

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.

Journaldato: 06.02.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 05.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 08.02.2013 øknad om eksamen unders særlige vilkår Eksamen unders særlige

Detaljer

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01.

Offentlig journal. Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06. Studentmappe ***** ***** 2007/72-1 86/2007 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,N,, tatus: J,A 22.05.2007 Fritak for deler av emner i forbindelse med utvekslingsopphold - høst 06 tudentmappe 2007/72-1 86/2007 08.01.2007

Detaljer

28.02.2011 29.02.2012 13.02.2012. Application to NFR: Fows and Practices. The Politics of Integrated Water Resources Management in Africa 29.02.

28.02.2011 29.02.2012 13.02.2012. Application to NFR: Fows and Practices. The Politics of Integrated Water Resources Management in Africa 29.02. Masterstudium i fornybar energi - Bistand i emnet prosjektplanlegging Masterprogram i fornybar energi 2009/344-4 2808/2012 29.02.2012 28.02.2011 rosjektforum Oppsigelse av stilling ersonalmappe - 2004/1282-6

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Offentlig journal. Bestilling av 2 stk Armor X10 gx. Anskaffelse - Felt-PC september 2011 2011/195-2 2268/2011 19.09.2011 26.09.

Offentlig journal. Bestilling av 2 stk Armor X10 gx. Anskaffelse - Felt-PC september 2011 2011/195-2 2268/2011 19.09.2011 26.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.9.2011-2.10.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.10.2011 Bestilling av 2 stk Armor X10 gx Anskaffelse - Felt-PC september 2011 2011/195-2 2268/2011 19.09.2011

Detaljer

Offentlig journal. Lønnsjustering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** 2008/169-25 165/2011 24.05.2013 12.01.

Offentlig journal. Lønnsjustering ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Personal ***** ***** 2008/169-25 165/2011 24.05.2013 12.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.5.2013-26.5.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.08.2013 Lønnsjustering ersonal 2008/169-25 165/2011 12.01.2011 Ofl. 13 jfr. Forvaltningsloven 13 nr. 1

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av tilslutningsavtale til signering. Rammeavtale - IT-relaterte avtaler med Uninett 2014 2014/867-7 7426/2014

Offentlig journal. Oversendelse av tilslutningsavtale til signering. Rammeavtale - IT-relaterte avtaler med Uninett 2014 2014/867-7 7426/2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,X,N,S,E, Status: J - Journalført 10.07.2014 Oversendelse av tilslutningsavtale til signering Rammeavtale - T-relaterte avtaler med ninett

Detaljer

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato:

Journaldato: , Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 22.03.2012 øknad om dispensasjon - Bacheloroppgave Dispensasjon

Detaljer

Journaldato: 15.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok.

Journaldato: 15.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.4.14, Journalenhet: ds01,ds02,ds03,ds04,ds05,ds06,ds07,ds08, Dokumenttype:,,N,X,S, Kopimottaker: 0, Status: J,A 28.04.2014 nnhold: Endelig godkjenning

Detaljer

Offentlig journal. Møteplan HUFU utvalg. Strategisk handlings- og utviklingsplan for forskerutdanningen 2008/3709-5 17009/2008 22.09.

Offentlig journal. Møteplan HUFU utvalg. Strategisk handlings- og utviklingsplan for forskerutdanningen 2008/3709-5 17009/2008 22.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 05.03.2010 Møteplan HF utvalg Strategisk handlings- og utviklingsplan for forskerutdanningen 2008/3709-5 17009/2008 22.09.2008

Detaljer

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011

28.04.2011. Søknad om godkjenning av Avtale om gjennomføring av PhD-program ved UMB, samt av Utdanningsplan 31.03.2011 Minikonkurranse, tstyr til ndervisningsrom ved MB - saksnr. 011/671 Minikonkurranse - tstyr til undervisningsrom ved MB 011 011/671-1 5198/011 8.04.011 8.04.011 Yit m.fl. Søknad om godkjenning av Avtale

Detaljer

Offentlig journal. Undersøkelse - toll og avgifter - innførsel fra Tyskland i 2008. Avklaring av toll og avgifter Core 2010/588-3 3863/2010

Offentlig journal. Undersøkelse - toll og avgifter - innførsel fra Tyskland i 2008. Avklaring av toll og avgifter Core 2010/588-3 3863/2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 11.11.2010 ndersøkelse - toll og avgifter - innførsel fra Tyskland i 2008 Avklaring av toll og avgifter Core 2010/588-3

Detaljer