Gigaset HC450. Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gigaset HC450. Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. www.gigaset."

Transkript

1 A M1799- R Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modifications reserved. Gigaset HC450

2 Kort oversikt Kort oversikt Dørtelefon-funksjonen Gigaset HC450 blir en integrert del av det trådløse telefonsystemet: Kommunikasjon er mulig med alle oppmeldte trådløse telefoner. Hovedfunksjoner u Muligheten til å snakke i dørtelefonen også «handsfree» - med den trådløse telefonen. u Intuitive betjeningsfunksjoner ved hjelp av displaytastene på håndsettet (åpne dører, slå på inngangslys osv.). u Enkel konfigurering via menyen på håndsettet. u Viderekobling til eksterne telefonnumre («apotek-kobling»). u Enkel installasjon og oppmelding til gigasetsystemet. u Dørtelefonen erstatter den eksisterende ringeknappen, uten behov for ekstra ledninger (eksisterende ledninger er vanligvis nok). u De mest vanlige ringeklokker og døråpnere støttes. u Konfigureringsmuligheter for den andre ringetasten (separat døråpner på angitt håndsett, inngangslys, eller tilsvarende funksjon som den første ringetasten). Gigaset Home Control Gigaset Home Control er en standard som styrer: u husholdningsapparater u lys og persienner u alarmanlegg u varme- og klimaanlegg u dørtelefoner som f.eks. Gigaset HC450 fra en trådløs Gigaset-telefon. Alle funksjonene til dørtelefon-systemet HC450 (åpning av dør fra håndsettet, anropsoverføring til eksterne numre og konfigurering av anlegget) oppnås via trådløse Gigaset-telefoner som støtter «Gigaset Home Control». Du finner en liste over alle kompatible apparater i tillegget og på Internett under: Hvis du bruker dørtelefonapparatet med et vanlig DECT-håndsett som ikke er 100 % kompatibelt og kun støtter GAP-standarden, er kun funksjonen «Samtale» tilgjengelig. (DECT / GAP er overføringsprotokollen for trådløse telefoner. Den gjør det mulig å bruke håndsett fra en produsent på basene til andre produsenter. Slik bruk begrenser seg imidlertid kun til telefonens hovedfunksjoner.) På samme måte som dørtelefonsystemet HC450 kan andre produkter som er godkjent for «Gigaset Home Control», installeres uten ekstra ledninger og med tastetrykk inngå i nettsamband med den trådløse Gigaset-telefonen. «Gigaset Home Control» kan dermed trinnvis utvides etter dine behov. Kompatible apparater kan gjenkjennes med logoen «Gigaset Home Control». Du finner mer informasjon om disse produktene og aktuelle leverandører på Internett under: 1

3 Kort oversikt Anvendelse Programmering av begge dør-ringeknappene Dørtelefonsystemet HC450 har to dør-ringeknapper som du kan stille inn hver for seg. Øvre dør-ringeknapp: Den øvre dør-ringeknappen aktiverer en tilkoblet ekstern ringeklokke. Samtidig startes et internt anrop til et bestemt håndsett eller til alle håndsett. Nedre ringeknapp: u Den nedre dør-ringeknappen kan i tillegg til ekstern ringeklokke starte et annet internt anrop (annet håndsett eller en annen ringetone). u Funksjonen kan også programmeres på samme måte for den øvre knappen eller u når du trykker på knappen blir inngangslyset tent. Dette forutsetter at lyssystemet er tilkoblet HC450-kontrollenheten. Hvis den nedre dør-ringeknappen er programmert som «lystast», kan den ikke virke som dør-ringeknapp. Viderekobling av anrop Hvis det er aktivert viderekobling av anrop for dørtelefonen, viderekobles døråpneren til det eksterne nummeret. Viderekobling av anrop gjelder den øvre dør-ringeknappen. Viderekobling av anrop kan styres på forskjellige måter: Når beboeren er tilstede, vises statusen «Status: Hjemme», og deretter ringes det interne håndsettet opp. Hvis ingen svarer, viderekobles anropet. Hvis statusen er «Status: Borte», viderekobles døranropet direkte til det eksterne telefonnummeret. Eksempel: I huset til familien Nilsen ringer håndsett nr. 1 når det blir trykt på den øvre dør-ringeknappen merket «Familien Nilsen». Håndsett nr. 2 til sønnen i huset ringer kun når det trykkes på den nedre dør-ringeknappen som er merket «Anders Nilsen». Familien Nilsen har aktivert viderekobling av anrop. Hvis ingen er hjemme, viderekobles anropet til farens mobiltelefon. 2

4 Kort oversikt Døråpner, ringeklokke og inngangslys Følgende apparater som ikke er inkludert i leveransen, kan kobles til og aktiveres med HC450: Døråpner: Inngangsdøren kan åpnes med Gigaset-håndsettet, men også ved hjelp av et viderekoblet anrop når du er ute. En vanlig døråpner må være tilkoblet (ikke inkludert i leveransen) for at dette skal være mulig. HC450 leverer en spenningsimpuls (12 V vekselstrøm) for åpning av døren. Ringeklokke: En tilgjengelig ringeklokke kobles til HC450. Dørlys: En lampekrets (f.eks. inngangslyset) kan slås på fra håndsettet og eventuelt med den nedre ringeknappen for en periode på mellom 1 og 90 sekunder, eller den kan aktiveres i impulsmodus. Tilkobling til den potensialfrie kontakten (230 V, 10 A) må utføres av en autorisert elektriker. Illustrasjonen nedenfor viser koblingen av en eksisterende ringeklokke (før) og koblingen etter installasjon av en HC450 dørtelefon og en HC450-kontrollenhet (etter). Før Etter Ringeklokke Kontrollenhet Lys Taster Aktuator TFE Ringeklokke Dørtelefonsystem Adapter Døråpner Kontrollenhet Ringetrafo Ringetrafo (valgfritt) Ringetrafo Ringetrafo Ringeklokke Døråpner 3

5 Innhold Innhold Kort oversikt Gigaset Home Control Anvendelse Sikkerhetsanvisninger Installasjon av Gigaset HC450 Døtelefonsystem Pakningsinnhold Montering av Dørtelefonsystem HC Monter kontrollenheten HC Tilkobling av kontrollenheten HC Innstilling av dørtelefonsystemet Gigaset HC Oppmelding på basen Innstilling av funksjoner Betjening av dørtelefonsystem Gigaset HC450 med mobilhåndsett Anrop fra dørtelefonen Anrop fra dørtelefonen fra en intern abonnent Betjening ved automatisk viderekobling av anrop Menyoversikt Tillegg Rengjøring Spørsmål og svar Trådløse Gigaset-telefoner som er kompatible med HC Kundeservice Bruksområde Garanti Tekniske data Stikkordregister

6 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk. Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen. u Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på undersiden av basen eller laderen. Adapteren er kun beregnet på bruk med Gigaset HC450 og må ikke tilkobles andre apparater! Pass på at strømadapteren alltid er tilgjengelig. Ødelagte kontakter eller adaptere med skadd kapsling må ikke brukes. Det er fare for elektrisk støt. Bytt umiddelbart ut disse delene med originale reservedeler. u Kapslingen til kontrollenheten og dørtelefonen HC450 må ikke åpnes. Uautorisert åpning av kapslingene og feilreparasjoner kan føre til at garantien bortfaller. u Kontrollenheten er kun beregnet på bruk innendørs. Legg ledningene slik at ingen kan trampe på dem eller snuble over dem. u Kontrollenheten inkluderer en radiomodul som overholder DECT-standarden. Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor). u Under tordenvær må du ikke installere modulen eller dra ut eller sette inn kontakter, da det kan føre til elektrisk støt. u Unngå at det kan komme væske inn i kontrollenheten eller i dørtelefonen HC450, da dette kan føre til elektrisk støt eller kortslutning. u Ikke bruk telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser, f.eks. lakkeringsverksteder. u Husk alltid å gi brukerveiledningen for dørtelefonsystemet Gigaset HC450 videre til nye brukere. u Inngangslyset må kun monteres av en autorisert elektriker. Det må også tas hensyn til det aktuelle landets forskrifter når det gjelder elektriske installasjoner og fjernstyringssystemer. u Kun apparater som leverer lavspenning og overholder EN skal kobles til kontrollenheten. Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi. Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstreking, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC. Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater. Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt. Merknad: Det er ikke sikkert at alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen, er tilgjengelige i alle land. 5

7 Installasjon av Gigaset HC450 Døtelefonsystem Installasjon av Gigaset HC450 Døtelefonsystem Installasjon av dørtelefonsystemet HC450 krever ingen ekstra ledninger dersom du allerede har et ringeapparat med ringeklokke. I så fall vil utstyret erstatte den eksisterende ringeknappen. Du må først kontrollere at du har alle komponentene som trengs for installasjonen. Les grundig gjennom hele kapitlet om installasjonen før du starter. Pakningsinnhold u 1 Kontrollenhet med deksel u 4 plugger og skruer for å montere kontrollenheten og dørtelefonsystemet u 1 HC450 dørtelefon u 1 veggramme u 1 stømadapter u 2 imbusskruer for å feste dørtelefonapparatet til veggrammen u 1 imbusnøkkel for imbusskruene u 2 klemmeplugger for å koble ledningene til dørtelefonapparatet u 2 ringeknappdeksler og navneskilt u 2 krympestrømper Montering av Dørtelefonsystem HC450 Dørtelefonsystemet HC450 erstatter vanligvis den eksisterende ringeknappen. Det egner seg for montering utendørs og er sprutvannbeskyttet. Høyttaler Øvre knapp Nedre knapp Mikrofon u Pass på at det ikke finnes nettledninger eller andre ledninger nær monteringsstedet. u Velg stedet for fastgjøring og montering slik at minsteavstand mellom mikrofonen og nærmeste veggflate er minst 10 cm. min. 10 cm min. 10 cm 6

8 Installasjon av Gigaset HC450 Døtelefonsystem Utvendig montering u Fjern den eventuelt eksisterende ringeknappen og skru av ledningene. Før veggrammen over ledningsuttaket. Derpå skrur du en av de medfølgende grønne klemmeplugger til den eksisterende to-tråds ringeledningen (polariteten spiller ingen rolle) og plugger den inn i bøssingen med TFE-symbol (grønn bøssing). Merk: Ved bruk av den eksisterende ringeledningen må ringeanlegget frakobles spenning før monteringen. Merk: Under tordenvær må ledninger hverken tilkobles eller frakobles. u Heng inn dørtelefonen på veggrammen (45 graders vinkel, se skissen til høyre) og vipp den inntil veggen. Fest dørtelefonen med de to medfølgende imbusskruene. 7

9 Installasjon av Gigaset HC450 Døtelefonsystem Tilkoble døråpneren (valgfritt) Døråpneren skal tilkobles med en to-tråds ledning og den blå klemmepluggen til tilhørende bøssing på dørtelefonen. Dørtelefonapparat Kontrollenhet Lys Aktuator TFE Ledningsplugg Døråpner Skriv på navneskiltet u Skriv på de medfølgende navneskiltene med en vannfast penn. Legg dem inn i fordypningene på dør-ringeknappene. u Legg dekselene ned på dør-ringeknappene og trykk dem fast oppe og nede. u Utskifting av navneskilt: Hold en liten skrutrekker på venstre eller høyre side av dekselet for ringeknappen på skrå mot den smale utsparingen. Vipp dekselet forsiktig av oppover. Ta ut navneskiltet. Monter kontrollenheten HC450 Forutsetninger Følgende forutsetninger må være til stede ved monteringen: u Kontrollenhet HC450 inneholder en DECT-radiomodul. Den må monteres innenfor basens rekkevidde (innendørs utgjør dette typisk 30 m). Kontroller rekkevidden med håndsettet før du plasserer kontrollenheten. Når det er mulig å opprette forbindelse fra et DECT-håndsett til DECT-basen fra det planlagte monteringsstedet (feltstyrken viser minst én stolpe, eller samtale virker med tilfredsstillende kvalitet over et lengre tidsrom), kan du montere kontrollenheten der. Dersom du ikke oppnår forbindelse med basen fra den tiltenkte plasseringen, er det mulig å øke rekkevidden ved å bruke en repeater mellom base og kontrollenhet. 8

10 Installasjon av Gigaset HC450 Døtelefonsystem u Monter kontrollenheten HC450 på et egnet sted langs ledningen mellom ringeknapp og ringeklokke. Montering nær ringetrafoen anbefales. Denne finnes vanligvis i sikringsskapet. Når det kreves inngrep i sikringsskapet, må en autorisert elektriker utføre dette. u For å sikre et egnet valg av monteringssted bør du på forhånd gjøre deg kjent med ledningsføringen. Pass på ledningsføringen mellom ringeknappen, ringetrafoen og ringeklokken. Legg ledningene slik at ingen kan trampe på dem eller snuble over dem. Før endelig montering bør du kontrollere plasseringen av kontrollenheten med provisorisk ledningstilkobling, ved å utføre en funksjonstest (oppmelding av kontrollenheten på basen er mulig, stabil drift med tilstrekkelig kvalitet fra håndsett til dørtelefon HC450). u Vær oppmerksom på monteringsveiledningen for dørtelefonsystemet HC450 (se s. 6). u Kontrollenheten må ikke bygges inn i et sikringsskap eller en metallkapsling. u Kontrollenheten må ikke plasseres nær klimaanlegg, på steder med sterk solstråling eller i støvete omgivelser. u Kontrollenheten må sikres mot direkte påvirkning fra vann og kjemikalier. u Steder med sterke magnetfelt (trafoer, el-motorer, kraftledninger) må unngås. u Under tordenvær må ledninger hverken tilkobles eller frakobles. u Vær oppmerksom på strøm-, vann- og gassledninger i veggen ved veggmontering. Montering Løsne kapslingsskruen hvis montert. Ta av klemmedekselet nedover. Strekkavlasting Festehull Lysdiode Klemmekappe Taster Festehull Kapslingsskrue Merk av avstanden mellom de to borehullene på veggen. Bore 2 hull for 6 mm plugg. Skru den øvre skruen inn i pluggen og heng kapslingen med det øvre festehullet inn på skruen. Skru fast kapslingen gjennom det nedre festehullet. For opplegg av ledningene anbefales en flertrådet telefonledning med tråddiameter = 0,6 mm. 9

11 Installasjon av Gigaset HC450 Døtelefonsystem Tilkobling av kontrollenheten HC450 Bruk eksisterende ledning Kapp den eksisterende forbindelsen mellom dør-ringeknapp og ringetrafo/ringeklokke på et passende sted, så nær som mulig til monteringsstedet for kontrollenheten (se følgende skisse til venstre) Koble den løse enden til ringetrafoen/ringeklokken til klemmene «Aktuator» på kontrollenheten (polaritet likegyldig). Koble den løse enden til ringeklokken til klemmene «TFE» på kontrollenheten (polaritet likegyldig). Nytt ledningsopplegg Koble 2-trådsledningen på dørtelefonen til klemmene som er merket «TFE» på kontrollenheten (se skissen nedenfor). Koble ringetrafoen, hhv. ringeklokken til klemmene «Aktuator» på kontrollenheten. Merk: Under tordenvær må ledninger hverken tilkobles eller frakobles. Før Etter Dørklokke Kontrollenhet Lys Taster (valgfritt) Aktuator TFE Ringetrafo Ringetrafo Ringeklokke Dørtelefonapparat Ringetrafo Ringetrafo Ringeklokke Strømadapter Døråpner Kontrollenhet Døråpner 10

12 Installasjon av Gigaset HC450 Døtelefonsystem Tilkoble inngangsbelysning Dersom du vil bruke den nederste dør-ringeknappen til å slå på inngangsbelysning, må lyskilden kobles totrådig til kontrollenheten (se figuren nedenfor). Inngangsbelysningen kan også kobles inn/ut via en parallelt tilkoblet bryter (se skissen, f.eks. en bevegelsesdetektor). Alternativt kan du også tilkoble en tastinngang på en tidsbryter. Tilkobling til strømadapter Koble til strømadapteren med pluggen på høyre side av kontrollenheten. Skyv klemmekappen nedenfra på kapslingen. Skru fast klemmekappen med kapslingsskruen (se skissen s. 9). Plugg strømadapteren inn i en stikkontakt. Merk: Inngangslyset må kun monteres av en autorisert elektriker. Lissetråd må ikke brukes for tilkoblingen, og tilkoblingstrådene skal ikke avisoleres mer enn 6 mm. De medfølgende krympestrømpene skal trekkes over begge ledningstrådene (se skissen). Fest tilkoblingsledningen ved hjelp av strekkavlastingen. 6 mm krympestrømper Kontrollenhet Lys Strekkavlasting Taster Aktuator TFE Inngangslys 230 V nett 11

13 Innstilling av dørtelefonsystemet Gigaset HC450 Innstilling av dørtelefonsystemet Gigaset HC450 Etter at du har installert dørtelefonsystemet HC450 kan du greit innstille dørtelefonen via et kompatibelt håndsett. Imidlertid må du først melde opp dørtelefonsystemet på basestasjonen. Oppmelding på basen Sjekk at kontrollenheten har strømtilførsel. Når lysdioden på kontrollenheten HC450 blinker, er det ennå ingen forbindelse med basen. u Innstill evt. den 4-sifrede system-pinkoden til «0000» (se brukerveiledningen for telefonen). u Trykk på oppmelding-/paging-tasten på basen i ca. 3 sekunder. Oppmelding-/ Paging-tasten finnes til høyre ved siden av ladeholderen. u Gå til kontrollenheten og trykk innen 20 sekunder med en spiss gjenstand, f.eks. en binders (se illustrasjonen på s. 9). Etter vellykket oppmelding lyser lysdioden på kontrollenheten varig (under en samtale mellom dørtelefon og base blinker lysdioden igjen). Dersom det etter flere forsøk ikke lyktes å fullføre oppmelding, bør du redusere avstanden mellom base og kontrollenhet (basen kan du da frigjøre fra telefonledningen) og/eller du kan før oppmelding frakoble strømforsyningen til kontrollenheten et øyeblikk. u Etter vellykket oppmelding vises «Intercom» i listen over internabonnenter. Det forhåndsinnstilte navnet kan endres ved hjelp av håndsettet (se brukerveiledningen for håndsettet). Merknad: Du endrer nå igjen system-pin-koden for basen (se brukerveiledningen for telefonen). Derved sikrer du bl.a. at bare ønskede håndsett kan oppmeldes til basen. Innstilling av funksjoner Programmeringsstart Kall opp menyen for innstilling av dørtelefonen. Denne programmeringsstarten er alltid den samme for alle funksjoner som skal innstilles. Merknad: Ved installasjonen blir menyen for endring av displayspråk automatisk kalt opp (se s. 12). u Start internt anrop og velg internabonnent «Intercom». c Trykk på svartasten. Trykk på displaytasten. ~ Tast inn den 4-sifrede system- PIN-koden for dørtelefonen, dersom PIN er forskjellig fra leveringstilstanden (0000), og trykk på OK. Du er nå i menyen der du kan foreta innstillinger for dørtelefonen. Endre displayspråk Du kan vise displaytekstene i ulike språk. Kall opp menyen for innstillinger (se s. 12): q Språk OK Den aktuelle innstillingen blir vist. Deutsch Velg ønsket språk, f.eks. «Deutsch», og trykk på OK. a Langt trykk (tilbake til hviletilstand). 12

14 Innstilling av dørtelefonsystemet Gigaset HC450 Endre PIN-kode for dørtelefonen For å beskytte innstillingene i dørtelefonen mot uautorisert tilgang, kan du legge inn en egen PIN-kode. Du kan endre den 4-sifrede PIN-koden (leveringstilstand 0000) til en 4-sifret PIN som bare du kjenner. Kall opp menyen for innstillinger (se s. 12): q Dør-PIN OK ~ Angi 4-sifret PIN og trykk på OK. Oppføringen blir lagret. a Langt trykk (tilbake til hviletilstand). Merknad: For å unngå misbruk anbefaler vi at du alltid angir forskjellig PIN-kode for dørtelefonen og for basen. Åpning av døren fra en ekstern telefon er bare mulig når det på forhånd er programmert en egen PIN-kode for dørtelefonen, som er forskjellig fra 0000 (se s. 17). Innstillinger for den øverste dør-ringeknappen For den øvre dør-ringeknappen på dørtelefonen kan du innstille et eget internt anropsmål (håndsett) og en ringetone. Du kan også innstille dør-ringeknappen slik at alle oppmeldte håndsett blir anropt. Innstilling av internt anropsmål og ringetone Kall opp menyen for innstillinger (se s. 12): q Øvre dørtast OK enten... q Intern dest. OK Det blir vist en liste. Den inneholder oppføringen «Ring alle» og internnavnet på alle oppmeldte håndsett. Den aktuelle innstillingen blir vist. Velg internabonnent (f.eks. «Anne») og bekreft: q Anne OK Med innstillingen «Ring alle» blir et anrop ført til alle interne abonnenter. eller... q Ringetone OK Den aktuelle innstillingen blir vist. q Velg ønsket ringetone (anropsmelodi 1-6) eller spesiell «GHC-melodi». Lagre Trykk på displaytasten.... fortsett med a Langt trykk (tilbake til hviletilstand). Merknad: Ved innstillingen «Ring alle» og bruk av forskjellige typer håndsett, kan anropsmelodiene på de enkelte håndsettene være forskjellig. Innstillinger for den nederste dør-ringeknappen Du har 4 muligheter: 1. Instilling «Som øvre tast» (som første døranrop): Funksjonen til de to tastene er da identisk. 2. Annet døranrop : Du kan velge en annen internabonnent (og evt. et annet tonesignal). 3. Lys : Alternativt til «døranrop» kan du bruke dør-ringeknappen til å styre inngangsbelysningen. Dette forutsetter at lyssystemet er tilkoblet HC450-kontrollenheten. 4. Ingen funksjon. Kall opp menyen for innstillinger (se s. 12): q Nedre dørtast OK Den aktuelle innstillingen blir vist. 13

15 Innstilling av dørtelefonsystemet Gigaset HC450 Velg modus for nedre knapp: Som «Annet døranrop», «Lys» eller «Ingen funksjon». Lagre Trykk på displaytasten.... fortsett med a Langt trykk (tilbake til hviletilstand). Ved innstilling av det interne anropsmålet og ringetonen går du frem på samme måte som beskrevet i avsnittet «Innstillinger for den øverste dør-ringeknappen» (se s. 13). Eneste forskjell: I menyen for innstillinger av dørtelefonen velger du oppføringen «Innst. ned. tast» i stedet for «Øvre dørtast». Programmering av anropsviderekobling til eksternt Med følgende programmering kan du ordne anropsoverføring til ekstern telefon. Merk: Merk at anropsoverføringen meget lett kan aktiveres/deaktiveres fra ditt håndsett. Du er hjemme og stiller dørtelefonen til status «Status: Hjemme». Anropene fra dørtelefonen blir da sendt til ditt interne håndsett. Du er ute og stiller på forhånd dørtelefonen til status «Status: Borte». Anropene blir da ledet direkte til ditt eksterne overføringsmål. Hvordan du utfører omstillingen er forklart i kapittelet «Betjening ved automatisk viderekobling av anrop» (s. 17). Det eksterne anropsoverføringsmålet gjelder imidlertid kun for den øverste dør-ringeknappen. Overføringsmål for den autom. Opplegg for anropsoverføring til eksternt Du kan overføre anrop fra dørtelefonen til et eksternt telefonnummer. Du må da først angi måltelefonnummeret. Kall opp menyen for innstillinger (se s. 12). q Viderekobl.nr. OK ~ Angi telefonnummer (maks. 20 tegn) for den eksterne a anropsoverføringen, og trykk på OK. Innstillingen blir lagret. Langt trykk (tilbake til hviletilstand). Merk: Evt. Husk null for bylinje. Dersom du ikke angir telefonnummer for ekstern anropsoverføring, blir en eventuell innkoblet automatisk anropsoverføring til eksternt utkoblet. Automatisk anropsoverføring til eksternt: inn-/utkobling Du kan bare aktivere funksjonen «Automatisk anropsoverføring» dersom du på forhånd har angitt et overføringsmål (se s. 14). Kall opp menyen for innstillinger (se s. 12). q Viderekobling OK Den aktuelle innstillingen blir vist. r Inn-/utkobling av automatisk anropsoverføring. Lagre Trykk på displaytasten.... fortsett med a Langt trykk (tilbake til hviletilstand). Innstilling av varighet for dørlys Du kan velge blant følgende innstillinger: Impuls, 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 og 90 sekunder. Kall opp menyen for innstillinger (se s. 12): q Tidsur OK Dørlys Den aktuelle innstillingen blir vist. r Velg ønsket varighet (Impuls, 1 sek, 2 sek, 3 sek, 10 sek sek). Lagre Trykk på displaytasten.... fortsett med a Langt trykk (tilbake til hviletilstand). 14

16 Innstilling av dørtelefonsystemet Gigaset HC450 Innstilling av varigheten for ringeklokken Du kan innstille hvor lenge ringeklokken ved dørtelefonen skal ringe når det trykkes på dør-ringeknappen. Du kan velge blant følgende innstillinger: Impuls, 1, 2 eller 3 sekunder. Kall opp menyen for innstillinger (se s. 12): q Tidsur OK Dørklokke OK Den aktuelle innstillingen blir vist. r Velg ønsket varighet (impuls, 1, 2 eller 3 sek). Lagre Trykk på displaytasten.... fortsett med a Langt trykk (tilbake til hviletilstand). Innstilling av intern og ekstern anropstid ved anrop fra dørtelefonen Du kan stille inn anropstiden for både internt og eksternt anrop fra dørtelefonen. Du kan velge blant følgende innstillinger: ingen int. ring., 10, 20, 30 eller 60 sekunder. Kall opp menyen for innstillinger (se s. 12): q Tidsur OK enten... q Internt døranrop OK eller... q Ekst. døranrop OK Den aktuelle innstillingen blir vist. r Velg ønsket tid (ingen int. ring., 10, 20, 30 eller 60 sek). Lagre Trykk på displaytasten.... fortsett med a Langt trykk (tilbake til hviletilstand). Innstilling av ekstern samtaletid ved anrop fra dørtelefonen Når anropsoverføring til en ekstern abonnent er innstilt, kan du ved et anrop fra dørtelefonen begrense samtaletiden. Du kan fastsette hvor lenge en forbindelse får opprettholdes. Du kan velge blant følgende innstillinger: 30, 60, 90 eller 120 sekunder. Kall opp menyen for innstillinger (se s. 12): q Tidsur OK Ekst. anr.lengde OK Den aktuelle innstillingen blir vist. r Velg ønsket tid (30, 60, 90 eller 120 sek). Lagre Trykk på displaytasten.... fortsett med a Langt trykk (tilbake til hviletilstand). Innstilling av lydstyrke for utvendig høyttaler Du kan innstille lydstyrken for den utvendige høyttaleren ved dørtelefonen i 9 trinn. Kall opp menyen for innstillinger (se s. 12): q Volum OK r Velg ønsket lydstyrke for utvendig høyttaler (1-9). Lagre Trykk på displaytasten.... fortsett med a Langt trykk (tilbake til hviletilstand). Merknad: Under innstillingen er taleforbindelsen mellom håndsett og dørtelefon aktivert. Dermed kan du kontrollere lydstyrken til den utvendige høyttaleren direkte. 15

17 Betjening av dørtelefonsystem Gigaset HC450 med mobilhåndsett Betjening av dørtelefonsystem Gigaset HC450 med mobilhåndsett Betjening av dørtelefonsystem HC450 er stort sett den samme for alle håndsett. Den er beskrevet i brukerveiledningen for Gigaset S45 (Komfort-håndsett) I enkelte tilfeller finnes det forskjell i betjening av et standard håndsett og av et Komfort-håndsett. Anrop fra dørtelefonen Ved et anrop fra dørtelefonen (det ringer på døren) blir enten alle håndsettene eller bare ett bestemt håndsett anropt, avhengig av innstilling. Når det er programmert en viderekobling av dørtelefonen til eksternt, blir anropet viderekoblet til det innstilte telefonnummeret. a eller c / d Trykk på avslutt-tasten for å avvise anropet. Trykk på svartasten eller handsfree-tasten. Du blir koblet til dørtelefonen. Displayet viser «Intercom». enten... Døråpner Trykk på displaytasten for å betjene døråpneren. Døråpneren blir aktivert. eller... Lys Trykk på displaytasten for å slå på inngangsbelysning. a Trykk på avslutt-tasten. Ved et anrop fra dørtelefonen er følgende funksjoner ikke disponible: u Føre samtale u Spørreanrop fra en samtale med dørtelefonen u Veksling av en abonnent til dørtelefonen u Konferanse med en abonnent på dørtelefonen u Omkobling eller overføring av et anrop fra dørtelefonen Anrop fra dørtelefonen fra en intern abonnent Du kan anrope og betjene dørtelefonen internt, selv om det ikke ringte på forhånd. Du må da først velge internabonnenten «Intercom» på håndsettet. Valg av intern abonnent «Intercom»: u q Intercom c Åpne listen over internabonnenter. Trykk på displaytasten. q Koble til dør OK enten... Døråpner eller... Lys eller... a Trykk på displaytasten for å betjene døråpneren. Døråpneren blir aktivert. Trykk på displaytasten for å slå på inngangsbelysning. Trykk på avslutt-tasten. Merknad: Besøkeren ved døren kan slå på inngangsbelysningen med den nederste dørknappen, dersom dette er innstilt (se s. 11). 16

18 Betjening av dørtelefonsystem Gigaset HC450 med mobilhåndsett Betjening ved automatisk viderekobling av anrop Med viderekobling kan alle funksjoner også fjernstyres via mobiltelefon, for eksempel for å be postbudet levere pakken hos naboen. Omkobling mellom «Status: Hjemme» og «Status: Borte» Har du angitt et eksternt telefonnummer for viderekobling, kan du koble om mellom «Status: Hjemme» og «Status: Borte». Anropsoverføringen gjelder alltid kun den øverste dør-ringeknappen. u I «Status: Hjemme» blir den angitte abonnenten ringt opp ved et anrop fra dørtelefonen. Når funksjonen «Automatisk viderekobling» er aktivert og internabonnenten ikke besvarer anropet innen den innstilte tidsfristen (se «Innstilling av intern og ekstern anropstid ved anrop fra dørtelefonen», s. 15), blir anropet viderekoblet til det fastsatte eksterne telefonnummeret. u I «Status: Borte» blir et anrop fra dørtelefonen viderekoblet til det fastsatte eksterne telefonnummeret. Internt anrop til dørtelefonen: u Endre a Start internt anrop og velg den interne abonnenten «Intercom». Evt. trykk på displaytasten for å skifte modus. Langt trykk (tilbake til hviletilstand). Merknad: Dersom det eksterne telefonnummeret er opptatt når dørtelefonen anroper, eller dersom en telefonsvarer tar imot anropet, kan anropet ikke viderekobles til et annet telefonapparat. Dørtelefonen blir imidlertid ikke koblet til fastlinjen i dette tilfellet. Mottak av et viderekoblet anrop på en ekstern telefon Etter mottak av anropet hører du en talemelding som blir gjentatt med jevne mellomrom. Du har nå muligheten til å motta samtalen eller å avslutte prosedyren: 1 Trykk på tasten 1 for å besvare samtalen. # Trykk på firkanttasten # for å avslutte samtalen. Muligheten til å åpne døren blir ikke tilbudt i talemeldingen. Du har imidlertid denne muligheten når en døråpner er tilkoblet din dørtelefon. O Trykk på tasten 9 for å åpne døren. ~ Angi 4-sifret PIN. Merknad: Åpning av døren fra en ekstern telefon er bare mulig når det på forhånd er programmert en egen PIN-kode for dørtelefonen, som er forskjellig fra 0000 (se s. 13). Merk: Når du bruker døråpnerfunksjonen fra eksternt, er inngangsdørene ikke låst. Vennligst undersøk forsikringsbetingelsene når det gjelder innbrudd. Når du har tastet PIN-koden riktig, høres en talemelding og døren blir åpnet. Taleforbindelsen blir fortsatt opprettholdt, og du kan avslutte den ved å trykke på firkanttasten #. Når du ikke har tastet riktig PIN-kode, høres en talemelding: «Vennligst angi PINkode» Nå kan du enten taste PIN-koden pånytt, eller ved å trykke på stjernetasten * kan du gjenopprette taleforbindelsen med anroperen. For å avslutte taleforbindelsen trykker du på firkanttasten #. Dersom samtalen varer lenger enn den innstilte tiden for ekstern samtale, høres en talemelding 10 sekunder før forbindelsen blir brutt. Om du trykker på tasten 1 vil forbindelsen bli opprettholdt. 17

19 Betjening av dørtelefonsystem Gigaset HC450 med mobilhåndsett Dersom samtalen igjen varer lenger enn den innstilte tiden for ekstern samtale, høres på ny en talemelding 10 sekunder før forbindelsen blir brutt. Om du ikke trykker på tasten 1 innen ca. 5 sekunder, blir forbindelsen automatisk brutt. Avslutt prosedyren: # Trykk på firkanttasten. Merknad: Dørtelefonen frigjør linjen automatisk etter det innstilte tidsintervallet, og linjen er igjen ledig. 18

20 Menyoversikt Menyoversikt I Innstillinger-menyen til Gigaset HC450: Koble til dør (s. 18) Viderekobl.nr. (s. 15) Viderekobling (s. 15) Volum Volum: 1... Volum: 9 (s. 17) Øvre dørtast Intern dest. Ring alle (s. 14) INT 1... INT 6 Ringetone Melodi 1... Melodi 6 GHC-melodi ** (s. 13) (s. 14) Nedre dørtast Ingen funksjon (s. 14) Som øvre tast Annet døranrop Lys Innst. ned. tast * Intern dest. Ring alle (s. 14) INT 1... INT 6 Ringetone Melodi 1... Melodi 6 GHC-melodi ** Språk Deutsch (s. 13) English Francais Italiano Nederlands Dansk Suomi Norsk Svenska Espanol Portugues (s. 13) (s. 14) *) Denne innstillingen vises kun når menyen «Øvre dørtast» har innstillingen «Annet døranrop» aktivert. **) ikke tilgjengelig i alle Gigaset-telefoner 19

21 Menyoversikt Tidsur Dørlys impuls 1 sekund(er) sekund(er) Dørklokke Internt døranrop Ekst. døranrop Ekst. anr.lengde impuls 1 sekund(er)... 3 sekund(er) ingen int. ring. 10 sekund(er) sekund(er) 30 sekund(er) sekund(er) 30 sekund(er) sekund(er) (s. 16) (s. 16) (s. 16) (s. 16) (s. 16) 20

22 Tillegg Tillegg Rengjøring Tørk av dørtelefonapparatet HC450 kun med en lett fuktet klut (uten løsemidler) eller en antistatisk klut. Bruk aldri en tørr klut. Det er fare for statisk opplading. Spørsmål og svar Hvis det oppstår spørsmål om bruken av dørtelefonen HC450, er vi tilgjengelige døgnet rundt på I tillegg presenterer vi vanlige problemer og mulige løsninger nedenfor. Kontrollenhet Ingen funksjon Ingen strømtilførsel. Kontroller strømtilførselen. Døråpneren fungerer ikke ingen lyd Døråpneren er ikke riktig tilkoblet eller stemmer ikke med spesifikasjonene. Kontroller installasjonen. Kontroller om døråpneren stemmer med støttede spesifikasjoner. Døråpneren fungerer ikke du hører en lyd, men døren åpnes ikke. Døråpneren stemmer ikke med spesifikasjonene eller den er ikke riktig montert. Kontroller om døråpneren stemmer med spesifikasjonene, eller kontroller monteringen av døråpneren (f.eks. justeringen). HC450 dørtelefon Ingen funksjon, ingen tastebelysning Ingen strøm. Kontroller installasjonen, kontroller at alle klemmer er tilkoblet i riktig rekkefølge. Dørtelefonen virker (ringeklokken virker), men det høres ikke noe ringesignal på mobiltelefonen. 1. Kontrollenheten er ikke oppmeldt på basen. (Lysdioden til kontrollenheten blinker). Med opp kontrollenheten. 2. Kontrollenheten var oppmeldt, men mistet forbindelsen (lysdioden blinker). Reduser avstanden mellom basen og kontrollenheten. Eventuelt skaff en Repeater. Ikke noe ringesignal på håndsettene selv om kontrollenheten har forbindelse med basen (lysdioden til kontrollenheten lyser kontinuerlig). 1. ingen int. ring. er innstilt. Velg en verdi mellom 10 og 60 sekunder. 2. Viderekobling av anrop aktivert (Visning «line in use»). Velg «Status: Hjemme». 3. Håndsett er utenfor rekkevidde eller slått av, spesielt innstilt håndsett er avmeldt eller slått av. Flytt håndsettene til de er innenfor rekkevidden til basen, slå eventuelt på håndsettene eller lad dem opp. Velg et annet håndsett for signaleringen, eller endre innstillingen til «signalering til alle håndsett». Hvis ingen av disse tiltakene løser problemet, kan du tilbakestille kontrollenheten til fabrikkoppsettet. Det gjør du ved å trykke på trykknappen på kontrollenheten i 35 sekunder med en spiss gjenstand, f.eks. en binders (se illustrasjonen på s. 9). Merknad: Alle innstillinger du har foretatt manuelt går tapt ved tilbakestillingen. Du må melde opp kontrollenheten pånytt, se s

23 Tillegg Trådløse Gigaset-telefoner som er kompatible med HC450 Kompatible baser Gigaset SX440/SX445isdn Gigaset SX450/SX455isdn Gigaset E450/E455* Gigaset E450 SIM/E455 SIM* Gigaset S440/S445* Gigaset S450/S455* Gigaset S450 SIM/S455 SIM* Gigaset S450 IP* Gigaset S645 Gigaset SL440 Gigaset SL550/SL555* Gigaset SL560/SL565* Gigaset SL370/SL375* Gigaset S670/S675* Gigaset S675 IP* Gigaset C470/C475* Gigaset C470 IP/C475 IP* Kompatible håndsett Gigaset E45* Gigaset S1/S1 color Gigaset S44 Gigaset S45* Gigaset SL1/SL1 color Gigaset SL55* Gigaset SL56* Gigaset SL74 Gigaset SL37H* Gigaset S67H* Gigaset C47H* Kundeservice Vi gir deg råd - hurtig og individuelt! Vår online-støtte på Internett er tilgjengelig når og hvor du måtte trenge den: Vi gir brukerstøtte for våre produkter 24 timer i døgnet. Her finner du en liste over vanlige spørsmål og svar i tillegg til bruksanvisninger og aktuelle programvareoppdateringer (hvis det finnes slike til produktet), som du kan laste ned. Vanlige spørsmål og svar finner du også i vedlegget til denne bruksanvisningen. I forbindelse med nødvendige reparasjonsarbeider eller eventuelle garantikrav får du rask og pålitelig hjelp hos vårt servicesenter: Norge Hold kjøpsdokumentasjonen klar når du tar kontakt. I land der vårt produkt ikke selges av autoriserte forhandlere, blir det ikke tilbudt byttetjenester eller reparasjon. Bruksområde Denne enheten er ment for bruk i Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde og Sveits. Hvis den ønskes brukt i andre land, må den godkjennes i det gjeldende landet. Lands-spesifikke krav er tatt høyde for. Vi, Gigaset Communications GmbH *, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC. En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden *) Apparatene støtter fullstendig funksjonen «Gigaset Home Control» og er merket med betegnelsen «Gigaset Home Control» (ikke i alle land). * Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG. 22

24 Tillegg Garanti Gyldighet Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien. u Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personaliserte deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier. u Garantien oppfylles ved at apparater eller deler som på grunn av fabrikasjons- og/eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/ delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt. u Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende: Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep) Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen Manipulering av programvaren Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.). Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss. Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications. u Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist. u Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt. u Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss. u Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss. u Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende tekniske stand. Kostnadene ved dette blir ikke belastet kunden. Kunden har ingen rettslige krav på dette. u Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen. Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar. 23

25 Tillegg Garantiperiode u Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder. u Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet. u En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges. u Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre. Garantigiver er Gigaset Communications GmbH, Schlavenhorst 66, D Bocholt, Germany. Merk: Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte ditt nærmeste «Kundeservice (Customer Care)» 24

26 Tillegg Tekniske data Kontrollenhet HC450 RF-Standard Rekkevidde DECT opptil 300 m i fritt lende, opptil 50 m i bygninger 60 duplekskanaler MHz Kanalantall Radiofrekvensområde Duplekssignalering Tidsmultipleks, 10 ms rammelengde Kanalmønster 1728 khz Bitfrekvens 1152 kbit/s Modulering GFSK Talekoding 32 kbit/s Sendeeffekt 10 mw (middeleffekt per kanal) Driftstemperatur 0 C til +40 C Oppbevaringstemperatur 25 C til +70 C Dimensjoner Kabinett for veggmontering Vekt Beskyttelsesgrad etter DIN Belastningskapasitet for kontakt/relé Maksimal lengde på ledninger mellom kontrollenhet og dørapparat Farge 185 x 150 x 30 mm (LxBxD) 1,1 kg med strømadapter IP40 Aktuator: maks. 30 V, 1 A (30 VA) Lys: 230 V, maks. 5 A uten tilkoblet døråpner: 100 m med tilkoblet døråpner: Ringeledning 0,6 mmø: opptil 30 m Ringeledning 0,8 mmø: opptil 50 m Grå HC450 dørtelefon Driftstemperatur 20 C til +55 C Oppbevaringstemperatur 25 C til +70 C Transporttemperatur 25 C til +55 C Dimensjoner Dørapparatinnfelling: 215 x 98 x 30 mm (LxBxD) Veggramme: 210 x 93 mm (LxB) Vekt 360 g Fuktighetsbeskyttelse IP 53 Utgangseffekt Døråpner 12 V AC, 1 A Farge Sølv LED-farge på tastene Gul Strømadapter System Driftsspenning Merkeeffekt Utgangseffekt Lengde på ledninger Strømforbruk 230 V +/ 10 %/50 Hz maks. 17 VA 12 V AC, 1 A 24 V AC, 0,2 A 1,5 m Tomgang: ca. 4,5 W i drift: ca. 7 W 25

27 Stikkordregister Stikkordregister A Aktuator Andre døranrop Anop fra dørtelefonen Anrop av dørtelefonen fra en intern abonnent Anropsoverføring inn-/utkobling Anropstid Anvendelse B Base Bruksområde C CE-tegn D DECT DECT radiomodul Dørlys Dør-ringeknapp , 8, 13 Dørtelefon , 16 andre døranrop anop fra dørtelefonen betjening med mobilhåndsett betjening v. autom. viderekobling.. 17 ekstern samtaletid endre displayspråk endre PIN innstilling av anropstid internt anrop klemmeplugg lydstyrke for utvendig høyttaler motta samtalen nedre ringeknapp: oppmelding på basen overføringsmål programmering av anropsoverføring til eksternt skriv på navneskiltene system-pin varighet for ringeklokke øvre dør-ringeknapp: Dørtelefonsystem anvendelse levering montering utvendig montering Døråpner Døråpner, spenning E Ekstern samtaletid Endre displayspråk Endre PIN F Feilsøking G Garanti Gigaset Home Control H Home Control Håndsett betjening av dørtelefon I Inngangslys Innstilling av nedre tast Installasjon Intern og ekstern anropstid Intern samtale Internabonnent «Intercom» K Klemmeplugg Kompatible trådløse Gigaset-telefoner Kontrollenhet , 12 lys lysdiode montering rekkevidde tilkobling tilkobling av inngangslys Kundeservice L Levering Lydstyrke for utvendig høyttaler Lys Lysdiode Lystast

28 Stikkordregister M Medisinsk utstyr Meny oversikt Montering av dørtelefon Montering av kontrollenhet N Nedre ringeknapp: Nytt ledningsopplegg O Oppmelding-/Paging-tasten Overføring av anrop overføringsmål til eksternt, programmering av Overføringsmål P Pakningsinnhold PIN system-pin Programmeringsstart R Rekkevidde Rengjøring Repeater Ringeklokke , 6, 9, 10, 15 Ringetrafo , 10 S Service Sikkerhetsanvisninger Skriv på navneskiltene Spørsmål og svar Status fraværende til stede Strømadapter , 11 System-PIN T Tekniske data Tilkoble inngangsbelysning Trafo U Utvendig høyttaler Utvendig montering V Varighet for dørlys Varighet for ringeklokke Veggramme Viderekobling av anrop , 16, 17 betjening av dørtelefon status Ø Øvre dør-ringeknapp:

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Repeater

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Repeater GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Repeater Viktige opplysninger Viktige opplysninger Bruk For Gigaset telephones. Sikkerhetsanvisninger Merk: Vennligst les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før

Detaljer

Bruk bare den medfølgende strømadapteren, i samsvar med det som er angitt på undersiden av apparatet.

Bruk bare den medfølgende strømadapteren, i samsvar med det som er angitt på undersiden av apparatet. Viktige opplysninger Viktige opplysninger Bruk For Gigaset-telefoner. Sikkerhetsanvisninger Merk: Vennligst les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før du tar apparatet i bruk. Forklar barna om

Detaljer

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken.

Gigaset AS140 norsk. Sikkerhetsanvisninger. t Bla opp-/nedover eller still inn lydstyrken. Gigaset AS140 norsk 1 Håndsett AS14 Base 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Håndsettets internnummer 3 Display-taster 4 Svartast 3 5 Telefonbok-tast 6 Av/På/Avslutt-tast 7 Koble ringetone inn/ 4 ut (langt

Detaljer

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET

Gigaset S675/S685 IP. Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET Gigaset S675/S685 IP Tar noen få trinn å installere TRÅDLØS KOMMUNIKASJON I HJEMMET 2 Sikkerhetsanvisninger Merk: Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen på CDen før du tar telefonen i bruk. Forklar

Detaljer

Telefonforsterker AmpliPOWER40

Telefonforsterker AmpliPOWER40 Telefonforsterker Brukerveiledning Telefonforsterker AmpliPOWER40 AmpliPOWER40 HMS art. nr. 160777 Bestillingsnr.: 1106030 INNHOLDSFORTEGNELSE Telefonforsterker... 1 Innledning... 3 Advarsel... 3 Skisser

Detaljer

Manual HomeAcces dørtelefonsystem

Manual HomeAcces dørtelefonsystem Manual HomeAcces dørtelefonsystem Gratulerer med valget av HomeAccess dørtelefon HomeAccess gir deg mange muligheter, og kan tilpasses dine behov. For å utnytte systemet maksimalt, vennligst les manualen

Detaljer

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett

Gigaset A380. Hvor du finner hva. Base Oppmeldings-/pagingtast ( s. 9) Håndsett Gigaset A380 1 Batterienes ladetilstand 2 Displaytaster 3 Beskjedtast Blinker: det finnes nye beskjeder 4 Handsfreetast 5 Styretast (u) 6 Svartast 7 Telefonbok-tast (trykk nede) 8 Avslutt- og på/av-tast

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200..

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende ringeklokke 1200.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende klokke er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. Den brukes for ekstra signalisering

Detaljer

Oversikt Gigaset DA310

Oversikt Gigaset DA310 Oversikt Gigaset DA310 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Direktevalg-taster 2 Plass til direktevalg- og hrtigvalgnmmer 3 Hrtigvalg-tast 4 Lagre-tast 5 Gjenta-/Pase-tast 6 Tilbakeringe-tast 7 Lyd av-tast 8 Lydstyrke-tast

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri

Monterings- og bruksanvisning. Utenpåliggende svarapparat handsfri Monterings- og bruksanvisning Utenpåliggende svarapparat handsfri 1250.. Apparatbeskrivelse Utenpåliggende svarapparat handsfri er en ferdiglaget enhet og tilhører Gira porttelefonssystem. 4 5 6 3 2 1

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Håndsett Gigaset AL14H

Håndsett Gigaset AL14H Håndsett Gigaset AL14H 1 Nye beskjeder i telefonsvareren/ nettpostkassen (s. 4) blir varslet med blinking av displayet. 1 Batteriets ladetilstand 2 Internt nummer til håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjed-tast

Detaljer

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV

Gigaset 5005* EN / DK / FI / NO / SV Gigaset 5005* EN / DK / FI / / SV 1 8 7 2 3 6 5 4 1 Repertory keys 2 Recall key 3 Redial key 4 Handset volume control key 5 Pause key 6 Speed dial key 7 Set key 8 Mute key 1 Genvejstaster 2 Genopkaldstast

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay

FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142. Telefonknapper. Telefondisplay FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET I TELEFONEN D5142 Telefonknapper Telefondisplay Funksjonsbeskrivelse av knapper for standard håndsett D5130 FUNKSJONSBESKRIVELSE AV FUNKSJONENE OG DISPLAYET

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster.  Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe

FlexiBlink Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe Bruksanvisning UNIVERSALSENDER B-UNIe 2012-03-16 Dok.nr.: 0275B Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Universalsender-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING

JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING JUPITER BASIC BRUKERVEILEDNING Hjelp til brukerveiledningen Bruk Linker i Innholdsfortegnelsen til å navigere i denne brukerveiledningen TIL INNHOLDSFORTEGNELSEN 1. INNLEDNING Side 2 2. MONTERING Side

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Håndsett for A260/A265 Håndsett for A160/A165 Base uten telefonsvarer 14 5 1 Batteripakkens 1 ladetilstand 2 2 Internt nummer for håndsettet 3 Displaytaster 4 Beskjedtast

Detaljer

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

L410. Congratulations GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. L410 Congratulations By purchasing a Gigaset, you have chosen a brand that is fully committed to sustainability. This product s packaging is eco-friendly! To learn more, visit www.gigaset.com. GIGASET.

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00.

Funk bussystem Funk håndsender Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0412 00. Best.nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på.  CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Bruksanvisning. Relemodul

Bruksanvisning. Relemodul Bruksanvisning Relemodul 1289 00 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Betjeningselementer og symboler...4 Tilkoblingsklemmer...7 Montering...8 Innstilling av driftsmodus....9 Koble om driftsmodus

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe

FlexiBlink Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe Bruksanvisning IRIS Mottaker med display, lys, lyd og tale B-DISe 2012-03-15 Dok.nr.: 0304B Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Rekkevidde... 3 Iris-pakken inneholder... 4 Brukerveiledning...

Detaljer

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden.

Ikke forkort, forleng eller avisoler antennen. Dette kan skade apparatet. Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Art.nr. 100 FR Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til skader

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning

FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter. Bruksanvisning 1 FC307 / 308 GSM system med fjernkontroll og kontakter Bruksanvisning Dette er et teknisk produkt. Det er en forutsetning for effektiv bruk at du forstår innholdet i denne bruksanvisningen. Vær vennlig

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning

Monterings- og bruksanvisning Monterings- og bruksanvisning Dørstasjon, utenpåliggende, med enkel ringeknapp 1266 65/66/67 Dørstasjon, utenpåliggende, med 3-dobbel ringeknapp 1267 65/66/67 Dørstasjon, utenpåliggende, med 2 3-dobbel

Detaljer

Sikkerhets instruksjoner. BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon

Sikkerhets instruksjoner.  BRUKERVEILEDNING. tiptel 140. Telefon med toveis høyttalende funksjon Sikkerhets instruksjoner www.vcom.as BRUKERVEILEDNING (NOR) tiptel 140 Telefon med toveis høyttalende funksjon I II Innhold Innhold Sikkerhets instruksjoner Sikkerhets instruksjoner Innhold... 3 Sikkerhets

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Brukerveiledning Telenor DigAna 10

Brukerveiledning Telenor DigAna 10 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Oppakking og installasjon........... 4 Medfølgende deler.............. 4 Oversikt Tilkobling.................... 4................... 4 Komme igang..................

Detaljer

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på

ë «Samtale venter» på š Anonymt anrop på Kort oversikt over Gigaset 5020 * 8 7 6 Taster 1 Hurtigvalgtaster 2 Repetisjonstast 3 Spørreanropstast 4 Mikrofonbrytertast (Mute) 5 Skift-tast 6 Lavt-tast 7 Høyttalertast (Handsfree) 8 Høyt-tast 9 Lagringstast

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e

FlexiBlink Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Bruksanvisning TELEFONSENDER B-TLS5e Varenr.: 1326 2014-12-22 Dok.nr.: 0274B1 Vestfold Audio AS Sandefjord 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Teknisk informasjon... 2 Innledning... 3 Hva Telefonsender-pakken

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover

Gigaset A120/A220 ECO DECT. = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten. e V U blinker: lader. U Bla oppover/nedover Gigaset A120/A220 Kort oversikt over håndsettet 1 Batterienes ladetilstand = e V U (tomt til fullt) = blinker: batteriene er nesten utladet e V U blinker: lader 2 Skjermtaster 3 Avslutt- og av/på-tast

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning

Telenor ISDN. Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! installasjonsveiledning Vi håper du blir fornøyd med ditt ISDN-abonnement! Her er de viktigste brukerfordelene med Telenor ISDN oppsummert: To telefonlinjer det vil si at du kan bruke to teleapparater samtidig Raskere dataoverføring,

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. :

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk bussystem. Funk håndsender Mini Best.-nr. : Best.-nr. : 0412 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Ettermonteringssett belysning

Ettermonteringssett belysning Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S 00 E NL Bruksanvisning Monteringsanvisning Oppbevares i bilen! Side Side Ettermonteringssett belysning S 00 / S 00 P / S 00 / S 00 E / S

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515

2373-1-8646 17.11.2014. Teknisk håndbok ABB-Welcome. Telefon-gateway 83350-500 83350-515 2373-1-8646 17.11.2014 Teknisk håndbok ABB-Welcome Telefon-gateway 83350-500 83350-515 Innhold 1 Sikkerhet 3 2 Miljø 3 2.1 Avhending 3 3 Tekniske data 4 4 Generell beskrivelse 5 4.1 Ordliste 5 4.2 Funksjonsmåte

Detaljer

Dialog 4422 IP Office

Dialog 4422 IP Office Dialog 4422 IP Office IP telefon for Telcom Europe Hurtigreferanse Revisjon 8.1 mai 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse Logg på / Logg av... 3 Forklaring til tastene på apparatet... 3 Svare / avslutte

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT

FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT HMS art.nr. 165827 FlexiBlink Bruksanvisning ISBJØRNLAMPETT B-ISB5e v2 Art.nr. 1348 2013-01-07 Dok.nr.: 0263A3 Vestfold Audio AS Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dette bør du lese... 3 Rekkevidde...

Detaljer

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007

Brukerveiledning DT290 trådløs telefon. Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Brukerveiledning DT290 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 4 VED OPPTATT... 5 MOTTA SAMTALE... 6 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.

TALITOR TA-1000. Brukerveiledning. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem INNHOLD. Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr. Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem Brukerveiledning TALITOR TA-1000 Talitor TA-1000 HMS art. nr.: 020748 Bestillingsnr.: 2227400 INNHOLD Talitor TA-1000 trådløst overvåkingssystem... 1 Generell

Detaljer

Bruksanvisning. Komponenter

Bruksanvisning. Komponenter Bruksanvisning STABILA REC-0 Line er en mottaker med enkel betjening for rask registrering av laserlinjer. Mottakeren REC-0 Line kan kun motta pulsmodulerte laserstråler fra STABILA linjelasere. Mottakeren

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Gigaset. Gigaset C47H

Gigaset. Gigaset C47H s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning. Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20

Monterings- og bruksanvisning. Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Monterings- og bruksanvisning Dørstasjon Edelstål 2501 20, 2502 20, 2503 20 2504 20, 2506 20, 2508 20 2509 20, 2510 20, 2512 20 Innholdsfortegnelse Apparatbeskrivelse...3 Installere innbyggingsboksen...4

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256..

Funk bussystem. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Funk vinduskontakt. Funk vinduskontakt. Best.nr. : 2256.. Best.nr. : 2256.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1

Denne anvisningen er en del av produktet og skal være hos sluttkunden. Bilde 1 Best.nr. : 0843 02 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for elektrisk støt. Frikobles før gjennomføring

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701

Brugervejledning. MEMOdayplanner. Varenr: 402 701 Brugervejledning MEMOdayplanner Varenr: 402 701 Innholdsfortegnelse Beskrivelse... 3 MEMOdayplanner leveres med... 3 Montering... 3 Tavlens bakside... 4 Innstilling av lysstyrke... 4 Visning av tid som

Detaljer

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00.

Funk bussystem Funk håndsender Komfort. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. 3 Funksjon. Best.nr. : 0527 00. Best.nr. : 0527 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus persienneaktor, DIN skinne. Art.nr. FAJ 6 REG. Bruksanvisning Art.nr. FAJ 6 REG Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk.

Bruksanvisning. Melkeskummer 423008. NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. Bruksanvisning Melkeskummer 423008 NO Bruksanvisning og sikkerhetsbestemmelser. Les bruksanvisningen nøye. Kun for husholdsbruk. SIKKERHETSRÅD Les denne veiledningen, da den inneholder viktig informasjon

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset SX255isdn Gigaset Communications GmbH 2008 All rights

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Hvordan du bruker denne veiledningen? +RZ Gratulerer med det nye, numeriske telefonapparatet Alcatel Easy Reflexes. Takket være

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang.

Dette produkt er en bevegelses detektor med sender til en mottaker i trådløse ringeklokker, og radio mottakere med veksel utgang. Riktig bruk av produktet BETJENINGS- OG BRUKERVEILEDNING Du har nå anskaffet deg et kvalitetsprodukt av høy kvalitet. Normale garantibestemmelser gjelder, så sant det ikke har vært utsatt gal behandling,

Detaljer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON MONTERINGSANVISNING BILVARMEAPPARATER TEKNISK DOKUMENTASJON BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE NO BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING BETJENING FOR EBERSPÄCHER VARMERE A WORLD OF COMFORT 2 VARMEAPPARATER FOR KJØRETØYER TEKNISK

Detaljer

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP

MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP MONTERINGSANVISNING BRUKERVEILEDNING SMART STOP Waterguard NRL-SmartStopp PRINSIPPSKISSE AV WATERGUARD SMART STOP D Trådløs dørbrytter (Smart Switch) INNGANG BAD/WC Trådløs sensor S Smart Socket 230 V

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

UPPLEVA TV- og lydsystem

UPPLEVA TV- og lydsystem UPPLEVA TV- og lydsystem Hverdagen i hjemmet stiller store krav til TV- og lydsystem. UPPLEVA gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet. Produktene

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Lys styring Spenningsenhet for DIN skinne, Pulsenhet. Bruksanvisning Spenningsenhet for DIN skinne Art.nr. 1208 REG Pulsenhet Art.nr. 1208 UI Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på.  M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 200 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast meny Enter delete shift Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera.

2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X. - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera. 2.4 GHz trådløst mini fargekamerasystem Modell CCD-401X - 2,4GHz trådløs mottaker - Trådløs værbestandig IP44 kamera Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Les bruksanvisningen nøye før bruk! Les

Detaljer

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning

Funk bussystem Funk persienneaktuator Mini. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.-nr. : 0425 00. Bruksanvisning Best.-nr. : 0425 00 Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer