STYRESEMINAR OG STYREMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRESEMINAR OG STYREMØTE"

Transkript

1 Det innkalles til STYRESEMINAR OG STYREMØTE Torsdag 6. og fredag 7. september 2007, kl ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen Ekstern representant Ellen Øseth Ekstern representant Sidsel Kruuse-Meyer Teknisk/administrativt tilsatte Elisabeth Romàn Faglige tilsatte Bjørn Reidar Sørensen Faglige tilsatte Annette Meidell Faglige tilsatte Per Johan Nicklasson Faglige tilsatte Bodil Synnøve Wang Studentrepresentant Tor Erik Gartland Studentrepresentant Kopi til orientering: Vararepresentanter Randi Punsvik vara - ekstern Merethe Kumle vara - ekstern Frode Strøm vara - teknisk/administrativt Marit Andreassen vara - faglig Joakim Gundersen vara - faglig Wei Deng Solvang vara - faglig Bjørn hristian Nilsen vara - faglig esilie Pettersen vara for Bodil Synnøve Wang Geir Arne Isaksen vara for Tor Erik Gartland Per Åge Ljunggren kst. rektor Kjetil Kvalsvik Høgskoledirektør SSiN v/direktør SPiN v/leder 1 of 68

2 SAKSLISTE SAK 62/07 SAK 63/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE RESTANSELISTE SAK 64/07 STUDENTOPPTAKET 2007 SAK 65/07 SAK 66/07 SAK 67/07 REKRUTTERING AV REKTOR DELEGERING AV TILSETTINGSMYNDIGHET LOKALT PERSONALREGLEMENT FOR HIN SAK 68/07 FORHANDLINGSFULLMAKT VED LOKALE LØNNSFORHANDLINGER 2007 SAK 69/07 TILSETTING AV STUDIESJEF SAK 70/07 ORIENTERINGSSAKER 70.1 Referat fra IDF-møte Referat fra IDF-møte Tilbakemelding fra etatsstyringsmøte 70.4 Nasjonal evaluering av ingeniørutdanningen (muntlig) 70.5 Samarbeidsavtalen med NORUT 70.6 Honorering av verv i styret (muntlig) 70.7 Orientering om situasjonen på ekstern seksjon (muntlig) SAK 71/07 EVENTUELT Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet 2 of 68

3 SAK 62/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 4/ juni of 68

4 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Torkild Sivertsen Torunn Hamran Wivi-Ann Tingvoll Elena Shelygina Ola Slagstad Bjørn Steinsvik Eva Opshaug Teigen Jørn Bergvill Gunnhill Andreassen Fra administrasjonen: Direktør Kjetil Kvalsvik Personal- og økonomisjef Anette Søraas Observatører: Forfall: 4 of 68

5 SAKSLISTE dag 1 SAK 45/07 SAK 46/07 SAK 47/07 SAK 48/08 SAK 49/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE RESTANSELISTE RETILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II INNEN VIRKSOMHETSUTVIKLING (saksframlegget u.off 6.4 ) TILSETTING AV LABORANT VED MILJØLABORATORIET (50 % STILLING) TILSETTING I PROFESSORAT INNEN TEKNOLOGI I KALDT KLIMA /BYGNINGSTEKNOLOGI (saksframlegget u.off 6.4 ) SAK 50/07 TILSETTING I PROFESSORATER VED IHSV (saksframlegget u.off 6.4 ) SAK 51/07 SAK 52/07 SAK 53/07 OPPRETTING AV 2 PROFESSOR II STILLINGER VED IDER KNYTTET TIL ELKRAFTTEKNISKE FAG (saksframlegget u.off 6.4 ) BISTILLING VED IDER KNYTTET TIL SAMARBEID MED RE SANELL (saksframlegget u.off 6.4 ) SAKKYNDIG UTVALG TIL PROFESSORAT I INDUSTRIELL TEKNOLOGI SAK 54/07 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2007 SAK 55/07 SAK 56/07 SAK 57/07 SAK 58/07 SAK 59/07 SAK 60/07 TILSETTING AV STUDIESJEF (saksframlegget u.off 6.4 ) SENTER FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (SEVU) INNSTILLING AV REKTOR (saksframlegget u.off 6.4 ) KONSTITUERING AV REKTOR ORIENTERINGSSAKER 59.1 Referat fra IDF-møte Referat fra IDF-møte Referat fra IDF-møte Eventuelt SAKSLISTE dag 2 SAK 61/07 TILSETTING AV REKTOR Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet 5 of 68

6 SAK 45/07 GODKJENNING AV REFERATER, INNKALLING OG SAKSLISTE Referater, innkalling og saksliste ble godkjent. SAK 46/07 RESTANSELISTE Restansesakene ble tatt til etterretning. SAK 47/07 RETILSETTING I STILLING SOM PROFESSOR II INNEN VIRKSOMHETSUTVIKLING Forslag til vedtak: Professor Ralph Høibakk retilsettes i professor II stilling ved IAV for perioden til SAK 48/07 TILSETTING AV LABORANT VED MILJØLABORATORIET (50 % STILLING) Forslag til vedtak: Instituttet gis anledning til å søke etter laborant til miljølaboratoriet i en 50 % stilling. Stillingen vil kunne kombineres med en 50 % vikarstilling ved bygg og anleggslaboratoriet. SAK 49/07 TILSETTING I PROFESSORAT INNEN TEKNOLOGI I KALDT KLIMA /BYGNINGSTEKNOLOGI Forslag til vedtak: Per Arne Sundsbø tilsettes som professor innen teknologi i kaldt klima/bygningsteknologi ved institutt for bygning, drift og konstruksjonsteknologi. SAK 50/07 TILSETTING I PROFESSORATER VED IHSV Forslag til vedtak: 1) Astrid Bergland tilsettes i professorat i sykepleievitenskap/helsefag. 2) Britt Unni Wilhelmsen tilsettes i professorat i sykepleievitenskap/helsefag. 6 of 68

7 SAK 51/07 OPPRETTING AV 2 PROFESSOR II STILLINGER VED IDER KNYTTET TIL ELKRAFTTEKNISKE FAG Forslag til vedtak: 1) Lars Norum engasjeres i 2 år i en professor II stilling ved institutt for data, elektro- og romteknologi. 2) Terje Gjengedal engasjeres i 2 år i en professor II stilling ved institutt for data, elektro- og romteknologi. Stillingen finansieres av Statkraft. SAK 52/07 BISTILLING VED IDER KNYTTET TIL SAMARBEID MED RE SANELL Forslag til vedtak: Tim Lommasson engasjeres i ett år i 20 % stilling som førsteamanuensis ved institutt for data, elektro- og romteknologi. I denne perioden skal det gjennomføres sakkyndig vurdering som eventuelt vil gi grunnlag for videre engasjement. Stillingen finansieres av RE Scancell, Narvik. SAK 53/07 SAKKYNDIG UTVALG TIL PROFESSORAT I INDUSTRIELL TEKNOLOGI Forslag til vedtak: Det opprettes følgende sakkyndige utvalg for å vurdere søkerne til professorat i Industriell teknologi: Professor Anders Kinnander,?? Professor Torsten J. A. Kjellberg, KTH, Sverige Professor Gunnar Bolmsjö, Universitetet i Lund, Sverige Professor Anders Kinnander er (forespurt om å være) leder for utvalget. SAK 54/07 ØKONOMISTATUS PR. 1. TERTIAL 2007 Forslag til vedtak: Regnskapsrapporteringen per 1. tertial 2007 til KD og internt tas til etterretning. SAK 55/07 TILSETTING AV STUDIESJEF Forslag til vedtak: Saken utsettes til neste styremøte. 7 of 68

8 SAK 56/07 SENTER FOR ETTER- OG VIDEREUTDANNING (SEVU) Forslag til vedtak: 1) Senter for etter- og videreutdanning etableres ved Høgskolen i Narvik administrativt organisert under studiesjef. 2) Fra 1. august 2007 og ut 2008 kjøres en prosjektfase for å innarbeide senteret i markedet og å få økt kursporteføljen fra HiN. 3) Økonomisk inndekning for stillingen i 2007 er innarbeidet i høgskolens økonomiske ramme. Deretter vurderes økonomisk behov som en del av budsjettet for SAK 57/07 INNSTILLING AV REKTOR Forslag til vedtak: I tråd med styrevedtak 44/07 legges saken, inkludert referat fra høringsmøte med representantene for hovedsammenslutningene og leder for SPiN, fram for styret i møtet 27. juni SAK 58/07 KONSTITUERING AV REKTOR Forslag til vedtak: 1) Høgskolen i Narvik konstituerer Per Åge Ljunggren som rektor fra og fram til ny ansatt rektor tiltrer stillingen. 2) Styreleder har på vegne av styret ansvar for å forhandle betingelser for konstitueringen. SAK 59/07 ORIENTERINGSSAKER Sakene tas til orientering. SAK 60/07 EVENTUELT Ingen saker. SAK 61/07 TILSETTING AV REKTOR Evaluering av styremøtet runde rundt bordet Møtets varighet: 27. juni 2007, kl juni 2007, kl of 68

9 Neste styremøte: Narvik, 28. juni 2007 Kjetil Kvalsvik direktør 9 of 68

10 SAK 63/07 RESTANSELISTE Saknr Saksbeskrivelse Effektuert/ ansvarlig Kommentar 65/ /05 +78/03 -Organisering av ekstern virksomhet -Navneskifte for seksjon for ekstern virksomhet -Forretningsplan for miljølaboratorium (Henger sammen med pågående prosess med Norut) rektor/kkv Under arbeid 52/05 Rapport om masterutdanning Ligger inne som tiltak i rektor Under arbeid økonomiplanen /06 Prosjekt økt læringsutbytte rektor Under arbeid 27/06 Sakkyndig utvalg til professorat i elkraft efm Under arbeid 50/06 Rekruttering av ansatt rektor og prorektor styret/kkv/ aso Under arbeid 10 of 68

11 SAK 64/07 STUDENTOPPTAK HØST 2007 Forslag til vedtak: 1. Styret mener at rekrutteringssituasjonen er alvorlig, særlig ved masterstudiene i teknologi da disse er av særskilt strategisk betydning. 2. Styret ber ledelsen om å forberede en intensivering av markeds- og rekrutteringsarbeidet, og at det foretas en helhetlig gjennomgang av utdanningstilbudenes innhold og struktur med tanke på økt attraktivitet. Narvik, 31. august 2007 Per Åge Ljunggren Konstituert rektor Andreas Stellander Fung. studiesjef Bakgrunn: Studentopptaket for studieåret 07/08 er nå i all hovedsak ferdigavviklet. Høgskolen vil imidlertid i henhold til langvarig praksis fortløpende ta opp kvalifiserte søkere, inntil allerede gjennomført undervisning begrenser denne muligheten. Antallet som har takket ja til studieplass vil således kunne øke noe i tiden framover. På den annen side vil de endelige tallene over hvor mange som rent faktisk har registrert seg og innbetalt semesteravgift normalt være vesentlig lavere. Nøyaktige tall for 2007 får vi ikke før det rapporteres til departementet i begynnelsen av oktober. Fram til den tid vil anslagsvis % av søkerne som opprinnelig takket ja til studieplass ha unnlatt å møte eller falt ifra av ulike årsaker. Tabell I Nye studenter per studieprogram Totalt AL 1.år Bachelor i ingeniørfag - Alta, alle studieretninger B-BIN Bachelor ingeniørfag - Bygg og industri 61 * 68 * 82 B-DT Bachelor ingeniørfag - Datateknikk B-EKR Bachelor ingeniørfag - Elektro-, Kraft- og Romteknologi 32 * 16 * 31 B-YEN Bachelor ingeniørfag - Elektronikk Y-VEI B-YKD Bachelor ingeniørfag - Kraftdesign Y-VEI SUM ing B-SYK Bachelor Sykepleie B-ØA Bachelor i økonomi og administrasjon FOR 1-årig Forkurs for Ingeniør- og Maritim utdanning FORA 1-årig Forkurs for Ingeniør- og Maritim utdanning - Alta FORB 1-årig Forkurs for Ingeniør- og Maritim utdanning - Bodø 36 SUM forkurs of 68

12 M-EL Master i teknologi - Elektroteknikk M-IB Master i teknologi - Integrert Bygningsteknologi M-ID Master i teknologi - Ingeniørdesign M-IN Master i teknologi - Industriell teknologi M-IT Master i teknologi - Data/IT M-RT Master i teknologi - Romteknologi SUM master tekn NOF-2 Norsk språk og samf.kunnskap for utenlandske studenter PPU Praktisk pedagogisk utdanning PØL Praktisk økonomi og ledelse S-LRT Semesterstudium for arbeid i skolen VD Videreutdanning i Datateknikk VRU Videreutdanning i rusforebyggende arbeid VRUR Videreutdanning i rusrelatert arbeid tallene er per 23. august. * Totalt antall for Allmenn bygg og Industriteknikk * Totalt antall for Elektronikk, Kraftdesign og Romteknologi Generelt bilde: I Strategisk plan har høgskolen uttrykt en klar målsetning om 2010 studenter i år For å styrke høgskolens posisjon som Nord-Norges teknologiske høgskole er det av avgjørende betydning at studentantallet øker, og at man får satt en stopper for den nedadgående trenden. Generelt sett indikerer årets opptakstall at det i realiteten er vanskelig å trekke det ønskede antall studenter til høgskolen. Som nordnorsk og relativt liten høgskole merker man dessverre altfor tydelig den tiltrekningskraft større byer og læreinstitusjoner gjerne har på uteksaminerte elever fra videregående og øvrige potensielle søkere. Man har altså ikke fått den positive dreiningen som man håpet på, og høgskolen har fremdeles store utfordringer fram mot neste års opptaksrunde. I siste rapporteringsdokument til Kunnskapsdepartementet (Rapport og planer ) ble det blant annet fastsatt bestemte delmål for hvordan høgskolen tenker å oppfylle ulike overordnede målsetninger, samt en risikoanalyse i forhold til mulige negative utviklingstrekk. I tilknytning til søkertall så er det verd å merke seg at høgskolen den gang beskrev en sviktende eller stagnerende rekruttering av nye studenter som en høy risiko i forhold til delmål 1.1 om å utdanne kandidater med høy kompetanse med relevans for samfunnets behov. Det ble videre presisert at dersom sviktende eller stagnerende rekruttering ble utfallet ved årets opptak, så skulle tiltakene som måtte settes i verk være sterkere prioritering av markedsføringstiltak i kombinasjon med en helhetlig gjennomgang av den totale studieporteføljen. En annen risiko som ble ført opp var nedgang i studieproduksjon og antall uteksaminerte studenter. Nasjonalt sett har det vært en oppgang i forhold til søkertilførselen til ingeniørstudier de senere år. Høgskolen i Narvik på sin side har, verken i år eller i fjor, fått tatt synlig del i denne utviklingen. Også på masterutdanningene har man per i dag for få studenter totalt sett. Årets opptak må betraktes som svakt, og man er ikke på det nivået man har ambisjoner om å være. 12 of 68

13 Situasjon per utdanningstilbud: I forhold til forkursutdanningen så noterer vi oss en positiv oppgang. Dette skyldes at det aldri tidligere har vært flere som har takket ja til forkurset i Alta, og at igangsettingen av forkurs i Bodø har vært veldig populært. Siden direkte opptak til våre ingeniørutdanninger forutsetter at søkerne i utgangspunktet må ha spesiell studiekompetanse, er det betenkelig at færre og færre besitter denne nødvendig kompetansen i realfag på forhånd. Forkurs- og treterminordningen som sørger for kvalifisering til ingeniørstudiene er og blir en svært viktig rekrutteringskanal. Oppgangen på forkurs vil forhåpentligvis medføre en oppgang også på ingeniørstudiene til neste år. Ingeniørstudiene har også i år for lav søkning, men uten at man vil kalle resultatet kritisk. Innføring av Felles førsteår ingeniør førte ikke til økt popularitet i denne omgang. Først og fremst vil endringene tilrettelegge for fleksible og desentraliserte ordninger i tiden som kommer. Mest bekymringsfull er utviklingen i søkertilførselen til master i teknologi. Dette beskrives nærmere i eget avsnitt nedenfor. Situasjonen krever handling. Masterutdanningene må revitaliseres betydelig slik at man opprettholder og videreutvikler et tilstrekkelig grunnlag for arbeidet fram mot retten til å tildele egen doktorgrad samt akkreditering som vitenskapelig høgskole. Sykepleierutdanningen har som vanlig oppnådd et tilfredsstillende resultat, selv om det er en nedgang i søkningen. Det samme må kunne sies om bachelorstudiet i økonomi og administrasjon, selv om det her merkes en liten nedgang. Det er nå tredje året vi tar opp studenter, og etterspørselen vil naturligvis være noe laver enn det året studiet ble lansert. Lærerutdanningen i realfag og teknologi sliter derimot tungt med å få nok studenter. Det ble dessuten kjørt en ekstra annonseringskampanje der man reklamerte med en særskilt stipendordning, men likevel fikk ikke søkertallene til LURT noe oppsving. Videreutdanning i rusforebyggende arbeid hadde syv søkere som takket ja, men tilbudet ble trukket da dette var under minimumskravet for oppstart. PPU, PØL og videreutdanning i rusrelatert arbeid har relativt bra oppslutning. Men høgskolen har ikke maktet å lansere flere nyutviklinger. Antall etter- og videreutdanningsstudenter er lavt sett i sammenlikning med øvrige institusjoner. Forhåpentligvis vil SEVU (Senter for etter- og videreutdanning) kunne bidra til bedre og mer profesjonell administrativ håndtering av denne type utdanningstilbud, men systemet forutsetter imidlertid at man har kurspakker og attraktive tilbud som man kan markedsføre. Innholdsmessig så må det fremdeles gjøres mye utviklingsarbeid. Det er i år tatt opp totalt 36 utenlandske studenter. Etter fullført ettårig språkkurs vil 15 av disse fortsette på bachelor og 21 fortsette på master. Høgskolen har dreid opptaket mot en større andel masterstudenter, jf. departementets signaler ved årets etatssyringsmøte. Nærmere om Master i Teknologi: Frafallsproblematikk og lav vitnemålsproduksjon har åpenbare sammenhenger med søkertall. Bachelorstudiene får naturligvis mange studenter fra vårt eget forkurs, og masterstudiene får flesteparten av studentene fra våre bachelorutdanninger. Dette er noe av forklaringen på årets dårlige resultat i forhold til opptak til master. Andelen ekstern rekruttering til master er jevnt lav over tid, jf. tabell II nedenfor. 13 of 68

14 Tabell II Antall nye masterstudenter (ikke tidligere registrert på andre studieprogram) M-EL Master i teknologi - Elektroteknikk M-IB Master i teknologi - Integrert Bygningsteknologi M-ID Master i teknologi - Ingeniørdesign M-IN Master i teknologi - Industriell teknologi M-IT Master i teknologi - Data/IT M-RT Master i teknologi - Romteknologi SUM Master tekn. * * Utenlandske studenter er ikke med i oversikten siden de er tidligere registrert også på språkkurset. Det faktum at høgskolen i stor grad har basert seg på en høy prosentandel intern rekruttering fører til at man er sårbare når antall interne studenter som har kvalifisert seg for videre studier på høyere grad minsker. I år ser man tydelig at når gjennomføringsprosenten på bachelor synker, og vi uteksaminerer færre ingeniørstudenter, så sitter vi igjen med færre potensielle interne søkere til master, noe som igjen fører til lavere tall. Mye av årsaken til de lave søkertallene ligger i at vi denne sommeren bare utstedte omtrent 50 vitnemål (Bachelor i Ingeniørfag), noe som er en vesentlig reduksjon fra tidligere år. Tabell III Antall uteksaminerte kandidater (Bachelor i ingeniørfag) All Studieprogram ING B-AB Bachelor ingeniørfag - Allmenn bygg ING B-DT Bachelor ingeniørfag - Datateknikk ING B-EK Bachelor ingeniørfag - Elkraft ING B-EN Bachelor ingeniørfag - Elektronikk ING B-IN Bachelor ingeniørfag - Industriteknikk ING B-RO Bachelor ingeniørfag - Romteknologi ING Masterutdanningene er i et tett avhengighetsforhold til bachelor i den forstand at antall uteksaminerte kandidater direkte vil påvirke antall studenter som påbegynner masterstudier. Dersom man får tatt opp flere studenter tilknyttet ingeniørstudiene, redusert frafallsandelen samt får flere gjennom på normert tid, så vil dette slå gunstig ut for master. I motsatt fall vil det viktigste rekrutteringsgrunnlaget for master i teknologi ytterligere svekkes. Tabell IV Frafall gjennom studiet (Bachelor i ingeniørfag) Kull: HØST 2003 HØST 2004 HØST 2005 HØST 2006 HØST 2007 ING HØST ING HØST ING HØST ING HØST ING HØST of 68

15 Vi skal heller ikke glemme at masterutdanningen sliter med at arbeidsmarkedet er svært bra for ingeniører, og at mange kanskje utsetter, eller ikke ser et direkte behov for, det å påbegynne et toårig sivilingeniørstudie. Konklusjon / Oppfølging: HiN har totalt sett en sterk økning i antall forkursstudenter i Det må utformes en strategi for å holde på flest mulig av disse studentene og rekruttere dem til videre studier ved HiN. Konstituert rektor og Instituttlederne ved IBDK og IDER har påtatt seg ansvaret for å analysere situasjonen.ed masterutdanningene og ta nødvendige grep. Studieadministrasjonen har satt i verk et større evalueringsarbeid av årets markedsførings- og rekrutteringsarbeid. Markedsplan for 2008 vil utarbeides på bakgrunn av en helhetlig gjennomgang av nåværende ressursbruk sett i forhold til effekt på opptakstallene. I tillegg ønsker man å gi nettsidene, annonser, brosjyrer og annet markedsføringsmateriell m.v. et tydeligere teknologisk rettet og tidsriktig profil. Man har allerede vært i kontakt med profesjonelle aktører som vil bistå med å oppgradere nettsidene med ny design og lettere tilgjengelig informasjon. 15 of 68

16 AD STUDENTOPPTAK OG GJENNOMFØRINGSGRAD. For å få økt gjennomføringsgrad på HiN, må vi også legge forholdene til rette for de ansatte. Økt trivsel hos de ansatte på alle nivå forventes å gi bedre oppfølging av studentene. For ett år siden kom lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen på plass. Men vesentlige deler er ennå ikke implementert. Det gjelder først og fremst medbestemmelse på enhetsnivå. Vi ber om at dette kommer på plass snarest. I vårsemesteret 2007 ble det gjennomført et forsøk med tidsregistrering i ESS for en del teknisk/administrativt ansatte. Det er vår oppfatning at disse forsøkene medførte betydelige frustrasjoner for impliserte, noe vi anser som uheldig. Forsøket ble også gjennomført på tross av innsigelser fra organisasjonene på HiN og hovedverneombud. HiN praktiserer et system for registrering av arbeidstid som for lengst er gått ut på dato. For de faglige ansatte på HiN er tidsregistreringen betydelig mer restriktiv enn ved de fleste andre høgskolene. Den er også i strid med anbefalingene fra Universitets- og høgskolerådet. Vi ber om at Hin snarest forhandler med organisasjonene om en ordning for tidsregistrering som er mer i samsvar med gjeldende praksis ved høgskolene og som ikke påfører ansatte unødvendige frustrasjoner. Mvh Tekna Forskerforbundet Utdanningsforbundet Svein Arne munkvold Eirik Sørslett Reidun Bottenvann Norsk Sykepleierforbund Gunn-Mari Jenssen NTL Ketil Forselv 16 of 68

17 SAK 65/07 REKRUTTERING AV REKTOR Forslag til vedtak 1. Styret vedtar utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for stillinga som ansatt rektor 2. Stillingen lyses ut snarest. 3. Styret utpeker 3 medlemmer fra styret selv fra henholdsvis eksterne representanter, ansatte og studenter som arbeidsutvalg for styret i tilsettingsprosessen. Personal og økonomisjef er sekretær for arbeidsutvalget. 4. Rekrutteringsfirma engasjeres for å drive aktivt søk etter kandidater og å bistå i intervjuprosessen. 5. Det tas sikte på å gjøre tilsettingsvedtak på styremøtet i desember. Narvik, 31. august 2007 Per Åge Ljunggren Rektor Kjetil Kvalsvik Direktør 1. Bakgrunn for saken Etter en grundig prosess i ved HiN i 2006 besluttet styret å bytte ledelsesform med ansatt rektor. Dette innebærer at rektor tilsettes på åremål og overtar den myndighet og de fullmakter direktør har i en todelt ledelsesmodell. I september 2006 vedtok styret følgende: SAK 50/06 LEDELSESMODELL VED HIN 1. Høgskolen i Narvik velger å innføre enhetlig ledelse fra og med , med rektor ansatt på åremål. - 9 stemte for alternativ A enhetlig ledelse, 2 stemte for alternativ B todelt ledelse. Enstemmig vedtak: 2. Styret ved høgskolen i Narvik skal være i henhold til lovens normalmodell, med 11 representanter og ekstern styreleder utpekt av departementet. Prorektor ansettes på åremål Høgskoledirektør ansettes på åremål for en periode på 6 år, med mulighet til forlengelse i 6 år. 3. Styret vil på bakgrunn av denne beslutningen oppfordre ledelsen til raskt å følge opp: For høgskoledirektør iverksettes rekrutteringsprosessen straks, inkl. utlysning med utgangspunkt i vedlagte stillingsbeskrivelse og utlysningstekst og diskusjonen i styret. Stillingsbeskrivelser/kravspesifikasjon og utlysningstekst for rektor og prorektorstillingene legges fram for styret på neste styremøte i oktober. Dette vedtaket ble fulgt opp på neste styremøtet 26. oktober med følgende vedtak: SAK 67/06 REKRUTTERING AV ANSATT REKTOR OG PROREKTOR 17 of 68

18 Enstemmig vedtak: 1. Det sittende styret gjennomfører rekrutteringsprosessen fram til innstilling. Tilsetting skjer i samråd med påtroppende styre om mulig. Hvis ikke tilsetter nytt styre rektor. 2. Det nedsettes et innstillingsutvalg. Dette består av ett eksternt styremedlem (leder), direktør, en ansatt utpekt av organisasjonene og en studentrepresentant utpekt av SPiN. Personal- og økonomisjef er sekretær for utvalget. 3. Utvalget gjennomfører en prosess og henter inn råd fra de enkelte enhetene og SPiN. Utkast til stillingsbeskrivelse og utlysningstekst legges fram for styret til neste møte. 4. Innstillingsutvalget kan engasjere profesjonell rekrutteringsbistand til stillinga som ansatt rektor. 5. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal komme med forslag til navn på mulige eksterne styrerepresentantene i neste styreperiode. For første gang vil det også gjelde styrelederen. Gruppa bør bestå 1-2 fra ledergruppa, 2 fra de faglig ansatte og 1 fra de administrativt ansatte oppnevnt av organisasjonene, samt en studentrepresentant oppnevnt av SPiN. Gruppa leverer sine forslag til ledergruppa innen 1. februar Prorektors stillingsstørrelse samt tilsettingsprosedyre avklares i samråd med ny rektor. 7. De økonomiske kostnadene knyttet til rekrutteringsprosessen, begrenses oppad til kr ,- og fordeles mellom 2006 og Inndekninga tas fra midler som står til disposisjon for styret. Dette må det tas hensyn til i budsjettet for De økonomiske konsekvensene av å øke prorektorstillinga til 100 %, er ca kr ,- i 2007 og kr ,- årlig i perioden (obs bare 7 mnd av 2011 dersom ordninga forlates etter den første åremålsperioden. Denne utgiftsøkninga legges inn i budsjett 2007 og økonomiplan Et innstillingsutvalg ble opprettet i samråd med tjenestemannsorganisasjonene og Studentparlamentet (SPiN). Håkon With Andersen ledet utvalget. Utvalget gjennomførte møter med samtlige enheter, samt studentene og organisasjonene ved HiN for å få innspill til utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for rektorstillingen. Dette ledet fram til følgende vedtak i styret 7/8. desember: SAK 79/06 UTLYSNINGSTEKST OG STILLINGSBESKRIVELSE - ANSATT REKTOR Enstemmig vedtak: 1. Styret vedtar utlysningstekst og stillingsbeskrivelse for stillinga som ansatt rektor. 2. Stillinga lyses ut snarest. 3. Innstillingsutvalget jobber aktivt for å søke etter mulige kandidater, om nødvendig også etter at søknadsfristen er utløpt, og leier eventuelt inn bistand i rekrutteringsprosessen. 4. Innstillingsutvalget utarbeider en framdriftsplan for videre arbeid. 5. Status for arbeidet legges fram for styret på neste møte 28. februar Stillingen ble lyst ut med søknadsfrist 8. februar Ved søknadsfristens utløp var det innkommet 4 søknader og 2 av disse ble innkalt til intervju. Ekstern bistand gjennom Eivind Hellevik i Bedriftskompetanse (Bodø) ble brukt i gjennomføringen av intervjuene i begynnelsen av april Hellevik gjennomførte også personlighetstester og innhentet referanser på vegne av utvalget. For utvalget var det et mål å fremme to kandidater med en noe forskjellig profil for styret. Flertallet var ikke tilfreds med søkertilfanget og valgte å gjøre aktivt søk etter flere søkere ved hjelp av Bedriftskompetanse etter at søknadsfristen var forfalt. Hellevik startet sitt arbeid med aktivt søk i slutten av april 18 of 68

19 særlig rettet inn mot teknologiske miljøer. Etter at Sverre Mogstad sluttet som direktør i slutten av februar oppstod det utover våren en uenighet om styrevedtaket i S 62 pkt. 2. Organisasjonene mente at Mogstad skulle tre ut av utvalget til fordel for nytilsatt direktør som tiltrådte 15. mars. Leder av komiteen mente dette ikke var hensiktsmessig da Mogstad allerede hadde vært med på intervju av 2 kandidater. Leder for komiteen orienterte styret om status for arbeidet med rektorprosessen 24. april. Leder mente med dette å ha fått styrets aksept for videreføring av sammensetningen av utvalget. Tjenestemannsorganisasjonene fastholdt imidlertid sin kritikk og rektor/styreleder besluttet i begynnelsen av juni at ny direktør skulle inn i utvalget og Mogstad skulle tre ut. Leder av utvalget oppfattet dette som at styreleder ikke hadde tillit til hans funksjon som leder i utvalget og trakk seg som leder og medlem av utvalget. Tidligere i prosessen var det også medieoppslag (24. april) som omtalte en av søkerne som hadde bedt om konfidensialitet, og det ble gjennomført møter om rektorsaken rundt i organisasjonen i regi av utvalgets representant for de ansatte uten at dette var forankret i utvalgsarbeidet. Dette var også en medvirkende årsak til at leder av utvalget trakk seg fra arbeidet. På bakgrunn av denne situasjonen valgte rektor å oppløse utvalget og innkalte til ekstraordinært styremøte 14. juni (telefonmøte). Rett forut for styremøtet forelå det 2 nye kandidater og 1 potensiell kandidat til stillingen som rektor som resultat av arbeidet til Hellevik. Disse kandidatene krevde full konfidensialitet hvis de skulle være aktuelle for stillingen. Dette valgte rektor å tillegge stor vekt, og så langt som mulig gardere seg mot lekkasjer og offentlig omtale slik som skjedd tidligere. Følgende ble vedtatt på styremøtet 14. juni. SAK 44/07 REKRUTTERINGSPROSESS REKTOR Følgende vedtaksforslag ble fremmet av direktør under møtet: 1. Innstilling til ny rektor gjøres av styret selv. 2. Tilsetting av rektor gjøres av sittende styre i samråd med påtroppende styre om mulig. Hvis ikke tilsetter nytt styre rektor. 3. Rektor og styrerepresentant Bjørn Steinsvik foretar intervju av nye kandidater sammen med innleid konsulent. Personal- og økonomisjef er sekretær. 4. Det avholdes et høringsmøte med en representant for hver hovedsammenslutning og leder for SPiN. Deltakerne på høringsmøtet pålegges taushetsplikt. Vedtak om tilsetting er offentlig. Votering: Alternativt forslag til pkt. 2 fremmet av Eva Opshaug Teigen: Tilsetting av rektor gjøres av sittende styre i samråd med påtroppende styre. Forslaget falt mot en stemme. Hele vedtaket: Vedtatt mot en stemme. Jf. styrevedtaket ble det gjennomført intervju med en kandidat etter samme metode som de to første intervjuene. Neste kandidat trakk sin søknad den dagen intervjuet skulle finne sted. Det ble avholdt et møte med den potensielle kandidaten, men denne hadde ikke anledning til å stå som formell søker på dette tidspunktet. 19 of 68

20 En representant for hver av hovedsammenslutningene og leder studentparlamentet ble invitert til et høringsmøte om rektorkandidatene 26. juni. Disse hadde da anledning til å uttale seg om kandidaten som rektor ønsket å fremme for styret. Organisasjonene valgte å ikke kommentere kandidaten, med ga en kritisk uttalelse til prosessen, særlig fra det opprinnelige utvalget ble lagt ned. Studentrepresentanten ga positivt uttalelse om den kandidaten som ble fremmet. Et utgangspunkt for hele prosessen var at styret skulle gjøre tilsetting i samråd med påtroppende styre om mulig jf S67/06 og S 44/07. Behandlingen av rektorsaken på styremøtet 27. og 28. juni var derfor delt i 3 stadier: a) Styret diskuterte en innstilling til stillingen, b) samråd med påtroppende styre og c) evt. vedtak om tilsetting. Etter samråd med medlemmer av det påtroppende styret fattet styret følgende vedtak. SAK 57/07 INNSTILLING AV REKTOR Saken trekkes. Per Åge Ljunggren ble i samme møte enstemmig konstituert som rektor fra fram til ny rektor tiltrer i stillingen. Etter styremøtet ble søkerne informert om at det ikke ble foretatt tilsetting i stillingen. 2. Erfaringer fra prosessen Rektor ønsker ikke å gå inn på en full evaluering av prosessen, da dette ikke er mulig å gjennomføre innenfor den tiden som er til rådighet. Det er også viktig å se framover i denne saken og prioritere framdrift. Rektor vil likevel trekke fram følgende elementer. - Prosessen ble dratt ut over for lang tid og det hadde flere ulemper, blant annet i forhold til informasjon til søkerne samt konfidensialitet. Søkerne har nok følt at de har blitt fulgt dårlig opp og fått lite informasjon. - Profesjonalitet med hensyn til konfidensialitet. - Rekrutteringsfirma skulle kommet inn i prosessen på et tidligere stadium. - Manglende forståelse for at rektor nå skal tilsettes og ikke velges og at andre kjøreregler dermed skal følges. 3. Status og framdrift videre Situasjonen med vedtak i S 57/07 er at prosessen med tilsetting av rektor i sin helhet er overført til nytt styre. Styret står således med blanke ark og kan legge opp den prosessen som den selv mener er hensiktsmessig. Ansettelse av rektor er regulert i Lov om Universiteter og Høgskoler Ansettelse av rektor (1) Styret kan vedta at rektor skal ansettes på åremål. Slikt vedtak må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer Styret selv foretar utlysing og ansettelse av rektor. Ansettelsesprosessen må sikre at 20 of 68

21 rektor har faglig og ledelsesmessig legitimitet, og at studentene og de ansatte blir hørt. Styret bestemmer om det skal foretas innstilling og hvem som skal innstille. (2) Ansatt rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. (3) Ansatt rektor er sekretær for styret og skal, i samråd med styrets leder, forberede og gi tilråding i de faglige og administrative saker som legges frem for dette. Ansatt rektor har rett til å delta i møter i alle institusjonens styrer, råd og utvalg. (4) Ansatt rektor er ansvarlig for iverksetting av de faglige og administrative vedtak som treffes i styret, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er truffet av styret. (5) Ansatt rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. (6) Ansatt rektor utarbeider og legger frem for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet. Jf. uthevet skrift ovenfor er styret suverent i vurderingen av hvordan tilsettingen skal foregå så lenge faglig og ledelsesmessig legitimitet er ivaretatt og at ansatte og studenter er hørt. Den form for tilsettingsprosess med et utvalg trenger derfor ikke benyttes i denne runden så lenge ansatte og studenter blir hørt i saken. Forslag til prosess Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst I forrige runde var det en grundig runde med medbestemmelse fra ansatte ved alle administrative og faglige enheter samt studentene i utformingen av stillingsbeskrivelsen. Spørsmålet som må vurderes er om det har oppstått nye behov for endring av stillingsbeskrivelse og hvordan den prosessen eventuelt bør kjøres. Etter samrådet med medlemmer i påtroppende styre er ikke rektor sikker på om stillingsbeskrivelsen som ble benyttet i forrige runde er i henhold til synspunktene for nytt styre. Styret må derfor vurdere om det er behov for endringer av stillingsbeskrivelsen og utlysningsteksten. Hvis endringer foreslås må også styret vurdere om det er behov for medbestemmelse fra ansatte og studenter før vedtak fattes. Forrige stillingsbeskrivelse og utlysningstekst ligger vedlagt. Utlysning og kandidatsøk Styret må ta stilling til hvordan utlysning og evt. aktivt søk etter kandidater skal gjøres. Hvis rekrutteringsbyrå skal benyttes er det viktig at denne trekkes inn i prosessen fra start slik at denne får kontinuitet i arbeidet. Rektor mener det vil være en fordel å sette en søknadsfrist som behandles som absolutt og aktivt søk etter kandidater foregår innenfor søknadsfristen. Dette gir et mer ryddig bilde og sikrer en korrekt behandling av søkerne til stillingen enn ved forrige runde. Rektor anbefaler at rekrutteringsbyrå benyttes da denne har nettverk som kan bidra med relevante søkere. Administrasjonen har også begrenset kapasitet og kompetanse til å foreta aktive søk etter kandidater for stillingen. Utvalg for intervju og behandling i styret 21 of 68

22 Neste spørsmål er hvordan intervju og vurdering av kandidater bør legges opp. Rektor vurderer at styret har to hovedalternativ: 1) Nedsette et innstillingsutvalg jf. samme modell som forrige runde (jf. S67/06) 2) Nedsette et utvalg fra styret selv (internt i styret) bestående av ett eksternt styremedlem, et styremedlem fra de ansatte og ett medlem fra studentene. Denne benevnes som et arbeidsutvalg for styret. Styret må vurdere om alternativ 2 ivaretar medvirning for ansatte og studenter i tilstrekkelig grad. Det er ingen grunn til å tro at styrets representanter fra de ansatte og studentene ikke vil ha den legitimitet internt på høgskolen som trengs for å ivareta prinsippet om medbestemmelse. Velges en slik løsning bør det da avholdes høringsmøte med hovedsammenslutningene forut for det styremøtet som behandler saken. Imidlertid er tjenestemannsorganisasjonene klar på at de ønsker å oppnevne ett medlem i et innstillingsutvalg da styremedlemmer ikke representerer de ansatte i en slik sak, men styret selv (se vedlegg). I så måte må da studentenes interesser ivareta ut fra samme prinsipp og også oppnevne en representant som ikke sitter i styret. Hovedavtalen er ikke spesifisert på noen måte om hvordan medbestemmelse skal ivaretas og et høringsmøte hvor kandidatene presenteres skal i så måte være tilstrekkelig jf. regelverket. Søkere som krever konfidensialitet var en stor utfordring i forrige prosess. Det er sannsynlig at aktuelle kandidater for stillingen krever konfidensialitet også i denne omgang. Det skal da foretas en reell og konkret vurdering av anmodninger fra søkerne opp mot de hensyn som taler for offentlighet, jf. offentlighetsloven 6, første ledd nr. 4. Dersom konfidensialitet gis må dette overholdes. Et sentralt dilemma ved konfidensielle søkere er ivaretakelsen av medvirningen til ansatte og studenter. Denne har man jf. loven plikt til å ivareta. Det er derfor vesentlig å legge opp til en medbestemmelsesform for ansatte og studenter som er så tett som mulig samtidig som man har mulighet til å håndtere konfidensielle søkere på en sikker måte. Et viktig element for å kunne gi konfidensialitet er at saken ikke trekker for langt ut i tid. Dette er en klar erfaring fra forrige runde. Det bør derfor legges opp en rask framdriftsplan etter søknadsfrist. Framdrift i saken Hvis styret i denne saken godkjenner utlysningstekst og stillingsbeskrivelse vil det være realistisk å kunne styrebehandle tilsetting av rektor i desember. Stillingen vil da lyses ut ca. 20. september med søknadsfrist ca. 1 november. Intervju, evt. testing og referanseinnhenting gjøres da i november. Vedlegg. Forslag til stillingsbeskrivelse Forslag til utlysningstekst Uttalelse fra tjenestemannsorganisasjonene 22 of 68

23 Vedlegg 1 Stillingsbeskrivelse for rektor (1) Rektor er leder for den samlede faglige og administrative virksomheten ved høgskolen. (2) Rektor skal lede og inspirere det faglige arbeidet som drives ved høgskolen. Å motivere og stimulere til stadig kvalitetsheving innen utdanning, forskning og læringsmiljø er sentrale oppgaver. Rektor skal påse at det utøves god faglig ledelse med vekt på kvalitet i hele organisasjonen. (3) Rektor skal i forståelse med styret initiere og lede høgskolens utviklings- og strategiprosesser og gjennom egnede tiltak møte utfordringene høgskolen står overfor. (4) Rektor representerer høgskolen utad og skal profilere høgskolen som utdannings- og forskningsinstitusjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Rektor skal posisjonere høgskolen som en viktig samarbeidspartner for næringslivet og offentlig forvaltning og vedlikeholde, utvikle og formalisere kontakten med eksterne samarbeidsparter (5) Rektor skal bidra til å utvikle en positiv organisasjonskultur og et godt og produktivt arbeidsmiljø for alle ansatte. Rektor har et særlig ansvar for å utvikle et godt læringsmiljø, og for kontakten med studenter og mellom studenter og arbeidslivet. (6) Rektor skal sørge for at høgskolen drives på en rasjonell og effektiv måte. Rektor skal påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltning er i samsvar med departementets bestemmelser og Stortingets bevilgninger. (7) Rektor forbereder saker for styret i samråd med styreleder. Rektor er sekretær for styret og iverksetter styrets beslutninger 23 of 68

24 Vedlegg 2 Utlysningstekst Høgskolen i Narvik skal forsterke sin rolle som Nord-Norges teknologiske høgskole. Høgskolen har et bredt undervisningstilbud som inkluderer: Master i teknologi, bachelor i ingeniørfag, i sykepleie og i økonomi og administrasjon i tillegg til lærerutdanninger. De teknologiske fagene utgjør hoveddelen av aktiviteten. Gjennom samarbeid med bl.a. NTNU i Trondheim, Luleå Tekniske Universitet og Universitetet i Tromsø kan høgskolen også tilby doktorgradsstudium. Høgskolen i Narvik har en internasjonal karakter som vi ønsker å styrke. Vi har i dag ca. 160 ansatte og vel studenter fra en rekke land. Nordområdesatsningen åpner nye og spennende muligheter for Høgskolen. Det samme gjør et utvidet og forsterket samarbeid med regionens næringsliv og offentlig forvaltning. Kvalitetsreformen og kravene som stilles til universitets- og høgskolesektoren gjør at Høgskolen nå står på terskelen til en ny tid. Vi søker derfor en rektor som kan være drivkraft i disse endrings- og utviklingsprosessene. Ved Høgskolen i Narvik er det ledig stilling som Rektor Høgskolens styre har vedtatt enhetlig ledelse med ekstern styreleder og rektor som leder for både den faglige og administrative virksomheten. HiN iverksetter denne styrings- og ledelsesmodellen fra HiN søker en visjonær rektor med evne og kompetanse til å lede og utvikle institusjonens samlede virksomhet. Rektors viktigste oppgaver vil være å Utvikle og heve kvaliteten i utdanning, forskning og læringsmiljø i tråd med visjonen om Nord-Norges teknologiske høgskole profilere og posisjonere høgskolen som utdannings- og forskningsinstitusjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt posisjonere høgskolen som viktig samarbeidspartner for næringsliv og offentlig forvaltning initiere og lede strategiprosesser utvikle gode administrative tjenester og påse at virksomheten drives effektivt skape en positiv organisasjonskultur og et godt og produktivt arbeids- og læringsmiljø saksforberede for styret og iverksette styrets vedtak Vi søker en rektor med gode strategiske evner og betydelig organisasjons- og samfunnsforståelse. En kjernekompetanse er evnen til å formidle verdier og visjoner for å lede endringsprosesser. Det legges vekt på gode kommunikasjonsevner og evne til å skape tillit og nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig at vedkommende er resultatorientert, har handlekraft og evne til å prioritere. Vi søker en rektor med en motiverende lederstil preget av humør, åpenhet, samarbeid og dialog. 24 of 68

25 Det kreves utdanning av høyere grad som et minimum. Det forutsettes at rektor har godt kjennskap til universitets- og høgskolesektoren, - til høyere utdanning, forskning og institusjonenes særpreg. Vi søker en person med godt dokumentert ledererfaring samt godt dokumentert erfaring i endringsledelse og organisasjonsutvikling. Det er også ønskelig at rektor har erfaring fra forsknings- og utviklingsarbeid. Rektor tilsettes i en åremålsstilling for en periode på 4 år, med mulighet til forlengelse i 4 år. Den som tilsettes må rette seg etter de lover og avtaler som gjelder for statstilsatte. Kvinner oppfordres til å søke. Stillingen lønnes i stillingskode 1004 rektor, lønnstrinn Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Stillingsbeskrivelse er lagt ut på Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til konstituert rektor Per Åge Ljunggren, tlf. xxxx, mobil xxxxx, e-post: eller styreleder, professor Håkon With Andersen, mobil eller e-post: Kopier av vitnemål og attester sendes til Høgskolen i Narvik, postboks 385, 8505 Narvik. Søknad med V og referanser må sendes elektronisk via link på denne siden søk denne stilling. Søknadsfrist: 1. november of 68

26 Styresak 65/07 Rekruttering av rektor Høgskolen i Narvik står overfor store utfordringer på flere områder, og arbeidet med å bli en vitenskapelig høgskole samt å få flere studenter spesielt til våre teknologiske utdanninger, er kanskje de aller viktigste oppgavene for høgskolen. For at dette skal kunne lykkes, er det svært viktig at HiN så raskt som mulig får en kvalifisert rektor på plass. Til saken ønsker Tekna, Forskerforbundet og NTL å uttale følgende: 1. Det bør letes etter mulige rektorkandidater også blant interne ansatte ved HiN og blant tidligere søkere som er kvalifiserte for stillingen. 2. Ved en eventuell ny utlysning må det i innstillingsutvalget være minst en representant for de ansatt ved HiN, utpekt av organisasjonene (jfr. Hovedavtalens 1 om medbestemmelse). 3. Prosessen med tilsetting av rektor må være så rask og effektiv som mulig, og organisasjonene er i tvil om verdien av å benytte eksterne konsulenter i dette arbeidet. HiN Svein Arne Munkvold Ketil Forselv Eirik Sørslett Tekna NTL Forskerforbundet Johnny Tokle NITO 26 of 68

27 SAK 66/07 DELEGERING AV TILSETTINGSMYNDIGHET Forslag til vedtak: 1) Med bakgrunn i Universitets- og høgskoleloven, 6-3 (1), delegerer høgskolestyret tilsettingsmyndighet i undervisnings- og forskerstillinger til tilsettingsutvalg for faglige stillinger. 2) Med bakgrunn i Lov om statens tjenestemenn, 5-1 delegerer høgskolestyret tilsettingsmyndighet i teknisk/administrative stillinger til tilsettingsutvalg for teknisk / administrative stillinger. Narvik, 31. august 2007 Per Åge Ljunggren Rektor Anette Søraas Personal og økonomisjef Bakgrunn Høgskolen har fulgt Personalreglement for statlige høgskoler i påvente av at Høgskolen i Narvik vedtar eget personalreglement. Departementet har sendt ut standardmal og veiledning for personalreglementer i staten. Denne malen skal danne grunnlag når det forhandles fram personalreglementer for nye statlige virksomheter. Før Personalreglement for Høgskolen i Narvik vedtas må høgskolestyret vedta nødvendig delegasjonsfullmakt (jf. sak 51/07, forslag til personalreglement, 9-2). 27 of 68

28 SAK 67/07 LOKALT PERSONALREGLEMENT FOR HIN Forslag til vedtak: Forslag til lokalt personalreglement vedtas og sendes til Kunnskapsdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet for stadfestelse. Narvik, 31. august 2007 Per Åge Ljunggren Rektor Anette Søraas Personal- og økonomisjef Bakgrunn for utarbeiding av lokalt personalreglement I dag følger Høgskolen i Narvik sentralt fastsatt personalreglement for statlige høgskoler gjeldende fra I brev datert skriver det daværende Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) at nevnte personalreglement gjelder inntil den enkelte høgskole eventuelt fastsetter eget reglement, dersom det skulle være behov for lokale tilpasninger. I 2001 distribuerte KUF ny standardmal for personalreglementer samt veiledning for utarbeiding av disse. I brev datert ba KUF den enkelte høgskole vurdere å inngå avtale med tjenestemannsorganisasjonene ved virksomheten om eget personalreglement. Ved Høgskolen i Narvik ser vi at rekrutteringsprosessene ofte tar for lang tid, og i noen tilfeller mister vi gode kandidater av den grunn. Prosessene er meget tidkrevende for alle parter som er involvert og administrasjonen har fått tilbakemeldinger både fra tjenestemannssiden og fra institutt- og enhetsledere om at dagens prosedyrer bør gjennomgås og effektiviseres. På bakgrunn av dette startet administrasjonen et arbeid med å utarbeide utkast til Personalreglement for HiN. I IDF-møte orienterte vi organisasjonene om igangsatt arbeid og fikk tilslutning til å fortsette arbeidet og presentere et utkast som behandles i IDFmøte og deretter framlegges høgskolestyret. I arbeidet med personalreglementet har vi tatt utgangspunkt i Lov om universiteter og høgskoler, Lov om statens tjenestemenn, Hovedavtalen i Staten, inngått tilpasningsavtale ved Høgskolen i Narvik samt standardmal for personalreglementer i staten. Vi har også sett til andre statlige høgskolers lokale personalreglementer. 28 of 68

29 PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I NARVIK DEL I GENERELT 1. Reglementets virkeområde Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Narvik og bygger på Lov om universiteter og høgskoler (heretter uhl), lov om statens tjenestemenn (heretter tjml), Hovedavtalen i Staten (HA) og standardmal for personalreglementer i staten. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse tilsettingssakene gjelder ikke kravene til kunngjøring og innstilling. Rektor, eller den rektor gir fullmakt, har tilsettingsmyndighet. En tilsetting/forlengelse av et tilsettingsforhold som vil strekke seg ut over seks måneder, skal behandles etter reglementets vanlige regler. DEL II KUNNGJØRING 3 Kunngjøring av stillinger 1. Ledige stillinger skal kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse. 2. Rektor eller den rektor gir fullmakt, kan bestemme at administrative stillinger bare skal kunngjøres internt. Bestemmelsen kan fattes generelt for en periode, eller i den enkelte tilsettingssak. Slik bestemmelse skal alltid treffes etter samråd med tjenestemannsrepresentantene i tilsettingsorganet. 29 of 68 2

30 3. Når midlertidig tilsetting er foretatt etter offentlig kunngjøring der det er blitt oppgitt mulighet for senere fast tilsetting, og etter ordinær tilsettingsprosedyre, kan tilsettingsmyndigheten fatte vedtak om fast tilsetting uten ny kunngjøring. 4. Rektor eller den rektor gir fullmakt, kan gjøre unntak fra hovedregelen i tjml. 2 om at ledige stillinger skal kunngjøres offentlig for stillinger knyttet til oppdrag som er eksternt finansiert, jf. forskrift til tjml. 3 nr 2 pkt. a. 5. Når særlige grunner taler for det, kan styret foreta tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger uten forutgående kunngjøring. Slik tilsetting kan ikke foretas hvis mer enn ett medlem av styret motsetter seg dette (uhl 6-3, pkt 6). 6. Stillinger som kunngjøres offentlig skal også kunngjøres internt. Alle ledige stillinger skal gjøres kjent i virksomheten ved at utlysingsteksten legges ut på HiN`s hjemmeside. Fraværende tjenestemenn bør så langt råd er, gis underretning om ledige stillinger. Den enkelte enhet (dvs institutt eller administrativ enhet) har ansvaret for at slik underretning skjer. 7. Forslag til utlysingstekst og eventuell stillingsbetenkning utformes av enheten og oversendes personaladministrasjonen for behandling i tilsettingsorganet eller den tilsettingsorganet har gitt myndighet. Tilsettingsorganet og likestillingsutvalget (HA 21.4, HiNs handlingsplan for likestilling pkt ) får forslagene til uttalelse før utlysingen finner sted. Ved tilsetting i lederstillinger skal også hovedtillitsvalgte ha forslagene til uttalelse. Svarfrist settes til tre dager. 8. Når stillinger kunngjøres offentlig, skal de meldes til Arbeids- og velferdsetaten (NAV). For øvrig gjelder retningslinjer for statens annonsering i dagspressen. 4 Kunngjøringers innhold 1. Kunngjøringen skal inneholde en beskrivelse av stillingen, opplysninger om evt. stillingsbetenkning, opplysninger om tittel og arbeidsområde, kvalifikasjonskrav, lønnsvilkår, arbeidssted (for tiden) og fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig. Det skal opplyses om søknadsfristen, som ikke må være kortere enn to uker. 2. Kunngjøringen skal også inneholde opplysninger om stillingen er en heltids- eller deltidsstilling og om det er en fast eller midlertidig stilling. Dersom en lavere stilling kan forventes å bli ledig ved at den utlyste stillingen besettes av intern søker, og det er aktuelt å besette denne stillingen samtidig, skal dette opplyses i kunngjøringen, slik at det også er anledning til å inkludere denne stillingen i søknaden. 3. Opplysning om prøveforelesning/undervisning tas inn i utlysningsteksten dersom dette tenkes gjennomført. 4. Videre skal kunngjøringen nevne at søknadsdokumenter må sendes i fire eksemplarer og hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen m.m. 30 of 68 3

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 4/2007 27.-28. juni 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Torkild Sivertsen Torunn Hamran Wivi-Ann Tingvoll Elena Shelygina Ola Slagstad Bjørn

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

NTNU S-sak 36/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 36/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 36/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.07.12 Arkiv: Til: Styret Fra: Styreleder Om: Tilsetting av rektor ved NTNU N O T A T Tilråding: 1. Stillingen som rektor utlyses i tråd

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US US 86/2016 Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US Universitetsledelsen Saksansvarlig: Styreleder Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé, Elizabeth de

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 2/2007 24. april 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Roald Halvorsen Torkild Sivertsen Torunn Hamran Wivi-Ann Tingvoll Elena Shelygina Ola Slagstad

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010

Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Sak STY 67/10 Protokoll fra styremøte nr. 5/2010 Møtedato: 13.12.10 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Høgskoledirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Forslag til protokoll fra styremøtet nr

Detaljer

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-37/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som prorektor og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008

Kompetanseutfordringene. i Nord-Norge. Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Kompetanseutfordringene i Nord-Norge Konst. rektor Per Åge Ljunggren, HiN mars 2008 Størrelse ~ 1200 studenter 17 % utenlandske studenter fra 25 ulike nasjoner (spesielt Russland og Kina) Antall ansatte:

Detaljer

NTNU S-sak 39/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Arve Skjærvø

NTNU S-sak 39/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Arve Skjærvø NTNU S-sak 39/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 23.05.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Arve Skjærvø NOTAT Til: Styret Fra: Styreleder Om: Tilsetting av rektor ved NTNU - Kunngjøringstekst

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor Universitetsdirektøren Arkivref: 2013 / 4377 Dato: 11.9.2013 Saksnr: Styresak 50-13 SAK S 50-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 19.09.2013 Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Detaljer

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 16. juni 2015 kl.08.30-12.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Merethe Kumle Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL

Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Styremøte nr. 4/2014 PROTOKOLL Tid: Torsdag 2. oktober 2014 kl. 09:00 15:40 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Are Strandlie Sigrid Wangensteen

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag Styresak 49/06 vedlegg 2 Versjon 0.2 til diskusjon i styret før utsendelse til høring Notat til alle ansatte, studenter og deres organisasjoner i forbindelse med vurdering av ny styringsstruktur for Kunsthøgskolen

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

US 105/2016 Tilsetting av rektor. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. Oppnevning av utvalg

US 105/2016 Tilsetting av rektor. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. Oppnevning av utvalg US 105/2016 Tilsetting av rektor. Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst. Oppnevning av utvalg Universitetsledelsen Saksansvarlig: Styreleder Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse

Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Orientering til søkere og bedømmelseskomiteer ved tilsetting i stilling som professor/førsteamanuensis, samt opprykk til professor etter kompetanse Denne orienteringen gir en kort oversikt over sentrale

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess

US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess US 106/2016 Tilsetting av prorektorer. Utlysningstekst og prosess Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd

«Ordinær søknad» Ja 2 år Ja 2-1 (6) Nei Nei Ja, men den vurderer først om ny fullstendig bedømmelse er påkrevd 1 av 6 Personalavdelingen Notat Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Opprykk til professor - utfyllende bestemmelser Styret behandlet sak om utfyllende regler til 2-1 Framgangsmåte

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Høgskoleadministrasjonen NOTAT Dato: 13.01.2004 TIL: Høgskolestyret Arkiv: 04/143 FRA: Høgskoledirektøren HS-sak: 002/2004 SAK: TILSETTINGSMYNDIGHET FRA 2004 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

Detaljer

Forslag til saksliste:

Forslag til saksliste: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Fakultetsstyret for fakultet for miljøvitenskap og teknologi Postboks 5003 1432 ÅS Norge Ledelsesstab Vår ref. 14/00750-1 Deres ref. Vår dato 19.02.2014 Innkalling

Detaljer

Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag.

Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag. Statistisk undersøkelse om rekrutteringsgrunnlag. Figurene og tabellene nedenfor søker å si noe om studentsammensetningen for nye studenter ved HiN. Med nye studenter menes alle som er nye på et studieprogram

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30. på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 14.30 på Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole

Retningslinjer for organisering av- og valg ved institutter ved Norges Handelshøyskole 1. Instituttordningen Den faglige virksomheten ved høyskolen organiseres i institutter. Hver enkelt av de ansatte i undervisnings- og forskerstillinger skal tilhøre ett av de følgende institutter: - Institutt

Detaljer

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S.

NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. NTNU O-sak 15/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.06.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Anne Lise S. Larsen NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekan, Fakultet

Detaljer

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst

Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen. Forslag til kunngjøringstekst Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 29.01.10 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/10 Godkjenning av kunngjøringstekst for stilling som studiedirektør ved Studieseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv:

NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: NTNU S-sak 55/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 26.08.2010 PA/pw Arkiv: NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Revidering av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisings- og forskerstillinger

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 40 Til: Styret v/ Det medisinske fakultet Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: 2 Møtedato: 26 september 2017 Sakstittel: Retningslinjer

Detaljer

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7

HMS-håndbok Dato: 07.03.06 Godkjent av: Sverre Mogstad. Revisjon nr. 1 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Kapittel 2 Dokument 1 Side 1 av 7 Innhold 2.... 1 2.1 Organisasjonskart... 1 2.2... 2 2.3 Verneorganisasjon... 3 2.4 AMU... 5 2.5 Verneområder / HVO... 5 2.6 Saksgang i HMS-saker... 6 2.7 Opplæring i HMS-arbeid...

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer

US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer US 104/2016 Sammensetning og oppnevning av NMBUs innstillings- og tilsettingsorganer Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Personal- og organisasjonsavdelingen Arkiv nr: 16/04533

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell

PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02. Tid: 22. februar 2002 kl Høsbjør Hotell 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/02 Tid: 22. februar 2002 kl. 09.00-14.00 Sted: Høsbjør Hotell Tilstede: Fraværende: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Vedtakssak Dato:

Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.06.13 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-18/13 Kunngjøringstekst for åremålsstilling som rektor og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til:

STYREMØTE. Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN. Det innkalles til: Eksterne deltakere ringer inn. Innkallingen går til: Det innkalles til: STYREMØTE Telefonmøte 27. august 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Eksterne deltakere ringer inn Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) pr 01.01.2017 Fastsatt av universitetsstyret 16.06.2016 i sak US-62/16; arkiv nr. 16/00948 1 Innhold Styring & ledelsesreglement

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 05/01 DEN 8. JUNI 2001 1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 06/01 Tid: 21. september 2001 kl. 10.00 15.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, rom 8 Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Elisabeth Johnsgaard,

Detaljer

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04134 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Organisasjon Saksnr: D-sak 2 Møtedato: 11. desember 2014 Notatdato: 1. desember 2014 Saksbehandler:

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER

DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE SAKKYNDIGKOMITE FOR BEDØMMELSE AV SØKERNE TIL POSTDOKTORSTILLINGER UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 95 Saksnr.: 2014/12250 Møte: 11. desember 2014 DELEGERING AV MYNDIGHET TIL INSTITUTTLEDERNE TIL Å OPPNEVNE

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV kl. 9:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 30.10.2015 kl. 9:00 Møtet ble holdt Campus Drammen Til stede Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Sverre Gotaas, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver,

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet

Godkjenning av protokoll fra interimsstyrets møte Statsbudsjettet for 2017 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Innlandet MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 26.01.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Hamar, rom B006 Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad (ikke under sak 7 og 8),

Detaljer

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik.

Høringssvar-Strategisk plan 2007-2010 Høgskolen i Narvik. Narvik bystyre vedtar Høringssvar Strategisk plan 2007 2010 for Høgskolen i Narvik. NARVIK KOMMUNE Plan og strategi Saksframlegg Arkivsak: 06/4387 Dokumentnr: 2 Arkivkode: K2-U01, K3-Q13 Saksbeh: Pål Domben SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Bystyret 09.11.2006

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015

S T Y R E S A K # 36/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 S T Y R E S A K # 36/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 RAPPORT FRA GJENNOMFØRING AV OPPTAKET FOR 2014/2015 Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen til orientering og ber om at det fremmes en

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 11/2006 Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag HS-møte nr 11/2006 Høgskolestyret HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 11/2006 INNKALLING Møtedato: 20.12.06 Møtested: Styrerommet, Schnitlergården, Sverresgt 15 Møtetidspunkt: Kl. 0900-1530 Saksliste: 073/2006: Oppnevning av utvalg - eksterne kandidater

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra: Til stede: Styremedlemmer STYREMØTE 10. desember 2015 kl.12.00 15.15 Styrerommet, HiN Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 1 av 6 Personalavdelingen Notat 05.10.2015 Til: Kopi til: Fra: Fakultetene, Vitenskapsmuseet Personalavdelingen Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunnskapsdepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.04.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET

PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROSEDYREBESTEMMELSER FOR TILSETTING I PROFESSORATER VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET 1. VIRKEOMRÅDE Disse bestemmelser gjelder ved tilsetting i alle professorater der tilsettingsmyndigheten

Detaljer

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN

S T Y R E S A K # 46/15 STYREMØTET DEN DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN S T Y R E S A K # 46/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 DEKAN VED AVDELING FOR DESIGN Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner at en 100 % stilling som dekan lyses ut. 2. Styret godkjenner det vedlagte

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer