Rapport Fremtidens brannvesen. Morten Svandal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Fremtidens brannvesen. Morten Svandal"

Transkript

1 Rapport Fremtidens brannvesen Morten Svandal

2 Forord Rapporten er utarbeidet høsten Rapporten ser på muligheter innen fremtidig drift og organisering av brannvesen. Studieturen ble gjennomførbar på grunn av økonomisk støtte fra DSB, direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og NBLF, norsk brannbefals landsforbund. Arendal kommune ved brannvesenet har også støttet med presentasjons- og kontormateriell, samt gitt meg permisjon med lønn for reisedagene. En spesiell takk rettes til Cambridgeshire, West Midland og Oxfordshire Fire Service for meget god mottagelse og gjestfrihet ved mitt besøk. Selv jobber eg i Arendal brannvesen som branninspektør på forebyggende avdeling. Min utdanningsbakgrunn er høgskoleingeniør med fordypning i brannsikkerhet fra studiestedet Høgskolen Stord/Haugesund.

3 Innledning I anledning NBLF sitt 25-årsjubileum i 2004, fikk de av DSB et reisestipend som styret skulle dele ut til ett eller flere av sine medlemmer. Styret besluttet å selv tilføre ytterligere midler for å øke den totale størrelsen på beløpet. For å søke stipendet skulle kandidaten se fremtidsrettet på brannvesenets drift og organisasjon. Mitt forslag til studieobjekter ble innvilget med totalt 7000,- i reisestipend. Reisa blei gjennomført i to deler. I England blei tre brannvesen besøkt for å studere det forebyggende arbeidet som praktiseres i England. I Sverige blei den nye utdanninga for brannmenn lagt under lupen. En av Guttorm Liebe, brannsjef i Skien, sine kontakter i England ordnet kontaktpersoner i Peterborough (Cambridgeshire Fire Service), Birmingham (West Midland Fire Service) og Oxford (Oxfordshire Fire Service), som alle arrangerte deler av mitt opphold i England.. I Sverige ordnet eg kontakt gjennom skolens internettsider. Til England fløy eg med Ryanair fra Torp, og transporterte meg rundt med tog mellom de ulike brannstasjonene. Reisa til Sverige ble fordelt mellom buss og tog.

4 Sammendrag Fellestrekk fra de to studieobjektene er flere, og det virker som om tankegangen rundt brannvesenets arbeidsform har felles plattform. Det legges stor vekt på proaktiv ulykkesforebygging. I England er beredskapsstyrkene den utøvende part i forebyggende arbeid, som ei forebyggende avdeling legger til rette for. Studentene i Sverige viker fra den tradisjonelle tankegangen om hvordan et brannvesens ressurser skal disponeres. De tenker helhetlig på sikkerhet generelt, med forebygging som det viktigste våpenet mot ulykker. Studiet skal gi studentene kunnskap, verktøy og metoder for utførelse av systematisk sikkerhetsarbeid. Konkrete eksempler på arbeidsformer i England er Home Fire Risk Assessment, hvor beredskapsstyrkene går på husbesøk med et kontrollskjema. Skjemaene har likhetstrekk med våre kontrollskjema for bruk under Aksjon Boligbrann. Se vedlegg 1 for hvordan skjemaet ser ut i West Midland. Skoleelever er en bevisst målgruppe for brannvesenet. Systematisk blir skoleklasser besøkt av Firefighters, som forteller om forebyggende brannvern (brannfeller), hvordan opptre når det er en virkelig brann, og faren ved å tulleringe alarmsentralen. På frivillig basis organiserer noen brannmenn Young Firefighters en gruppe med ungdommer samles på brannstasjonen og lærer om teamarbeid. Dette tiltaket gir et alternativ til ungdom som er i ferd med å falle utenfor, og er dermed et forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet. Prinsippene for en brannstasjon er i England i utvikling. Nytenking gjør at brannstasjonen ikke lenger bare er et startsted for utrykking, men en folkenær plass for allmennheten. Brannstasjonen skal være en inspirasjonskilde til forebyggende brannvern. Handsworth Community Safety Centre er en slik stasjon med mange fasiliteter. Blant fasilitetene er diverse konferanserom og en datasal, som kan benyttes gratis av veldedige organisasjoner. De tilbyr også mye informasjon om produkter som røykvarslere og sprinkleranlegg. I tilknytting til denne stasjonen er det bygget et opplevelsessenter der de besøkende blir guidet gjennom en løype med demonstrasjoner og informasjon om brannvern og om det å ringe nødsentralen. Intensjonen med denne typen brannstasjon er å lettere kunne lære og informere befolkningen om faren ved brann.

5 England og Sverige er naturlige land å sammenligne oss med, og hente inspirasjon og nytenking fra. På de punktene nevnt ovenfor er Norge i bakleksa. Brannmenn har hatt og må fortsatt ha god status blant befolkningen. Dette krever at brannvesenet utvikler seg og tilpasser seg samtida. Disse to punktene vil kunne bidra til dette. En slik åpen brannstasjon og det forebyggende arbeidet retta mot boliger og skoler vil gi brannmenn bedre kontakt med innbyggerne i kommunen, samtidig som det vil bidra til færre ulykker, ikke bare innen området brann. Denne form for arbeid er ressurskrevende, slik at beredskapsstyrker må bli den utøvende part, og ei forebyggende avdeling som koordinerer, legger til rette og styrer arbeidet. Det må også settes større fokus på boligbrann, slik England gjør med sin Home Fire Risk Assessment. Statistikken fra Norge forteller at rundt 80 % av dødsbrannene skjer i bolig.

6 Del 1: Oxfordshire, Cambridgeshire og West Midlands har noenlunde samme organisering av brannvesen. Et Fire Service dekker hele regionen. Hvert Fire Service har et hovedkvarter og flere bistasjoner. Det er både kasernerte bistasjoner og stasjoner for innkallingsmannskap. Oxfordshire Fire Service, som er minst av disse tre, betjener over 600,000 innbyggere. Forebyggende avdeling som vi kjenner den i Norge, er i England delt inn i flere avdelinger med spesialiserte oppgaver. For eksempel West Midland Fire Service, lokalisert i Birmingham, har veldig mange avdelinger som hver for seg arbeider innenfor et spesialisert fagfelt. En avdeling fører tilsyn på skoler, en annen driver med byggesaksbehandling og har tilsyn på sykehus i distriktet. En tredje koordinerer Home Fire Risk Assessment, og så videre. Det brukes store ressurser på forebyggende arbeid, og alle i brannvesenet er involvert i dette arbeidet. Beredskapsstyrkene er den utøvende part i blant anna skolekampanjene og husbesøk. En forebyggende avdeling har tilretteleggende arbeidsoppgaver, som å kjøpe inn materiale til bruk på skolekampanjene, og arrangere besøk i aktuelle klassetrinn, samt tilrettelegging for Home Fire Risk Assessment. Handsworth Community Safety Centre Handsworth Community Safety Centre er en brannstasjon åpen for publikum. Stasjonen tilbyr flere fasiliteter, som for eksempel gratis utleie av konferanserom og datasal til veldedige organisasjoner. For de som ønsker informasjon om sprinkleranlegg, røykvarslere eller annet sikkerhetsutstyr, er stasjonen godt tilrettelagt for dette. Gjennom store vinduer har også publikum direkte innsikt til vognhallen og den aktivitet som foregår der. I tilknytting til stasjonen er det bygget et opplevelsessenter hvor besøkende blir guidet rundt en løype med demonstrasjoner og informasjon. Først kommer de inn i et rom som de gjennom store glassvinduer får demonstrert hvordan en brann vil kunne utvikle seg på et kjøkken, og en demonstrasjon av backdraft. Videre fører korridoren gjennom en utstilling av en stue som er blitt utsatt for brann. De besøkende kan selv finne igjen vanlige brannårsaker på forskjellige plasser. Stearinlys som har antent gardin, telys på fjernsynsapparatet, tildekkede radiatorer, og så videre. Videre kan de besøkende prøve et artig virtuelt spill på en stor skjerm, hvor de skal gjennomføre en korrekt nødsamtale på telefon. Spillet har samme utforming som vil du bli millionær, og alarmsentraloperatøren stiller spørsmål som det gis fire svaralternativer. Spørsmålene er de samme som alarmsentraloperatørene bruker når det ringes inn på nødnummeret. På samme skjerm skal de besøkende styre et kamera rundt i et virtuelt hus og finne brannfeller. Videre på den guida rundturen vises det forskjellige filmer, blant

7 annet front room fire og en der brannmenn forteller om tragiske historier som oppstår på grunn av misbruk av nødnummeret (tulleringing). Home Fire Risk Assessment: se vedlegg 1 Fokus på sikkerhet i boliger er stor i England. Dette underbygges av statistisk materiale, som viser at de fleste brannrelaterte ulykker og dødsfall skjer i boliger. Home Fire Risk Assessment utføres ved at beredskapsstyrkene besøker boliger og går gjennom et skjema sammen med beboerne. Skjemaene beskriver potensielle brannfeller og gir nyttige tips for å bedre sikkerheten i hjemmet. Ved hvert husbesøk deles det ut røykvarsler med 10-års batteri, noe som utgjør en stor utgiftspost for brannvesenet. England har et tydelig klasseskille, og fattige strøk er ei større risikosone enn mer velstående strøk. Disse risikoområdene blir spesielt prioritert til husbesøk. Brannvesenet har en uformell samarbeidsavtale med hjemmesykepleien og vektere, som gjør at også disse kan fylle ut skjemaene for boliger de i arbeidssammenheng besøker. Tjenesten er i utgangspunktet gjensidig, men de andre instansene har ikke tilrettelagt for arbeid brannmannskaper kan utføre. Skolekampanjene Det rettes innsats mot skolebarn i fire trinn. Første møte med brannmenn er som 5 åringer, men den største innsatsen blir retta mot barn i 10 års alderen. Skoleungdom som er år og år kan også noen plasser få besøk av brannmenn. Det praktiseres ulikt fra brannvesen til brannvesen hvordan de legger opp innsatsen mot de ulike klassetrinnene. Noen brannvesen besøker alle trinnene, mens andre sender læremateriell til skolene som lærerne selv må formidle til barna. Det er mot tiåringene det rettes størst innsats. Det som i hovedsak blir gjennomgått og satt fokus på er forebyggende brannvern (brannfeller), hvordan opptre når det er en virkelig brann, og faren ved å tulleringe alarmsentralen. I Oxford samarbeider brannvesenet med andre offentlige instanser med gjennomføring av en sikkerhetsdag for å gi et bredt sikkerhetsprogram. Skoleklassen deles i ni grupper, der hver gruppe skal rundt på til sammen ni poster i løpet av dagen. De ni postene er følgende: 1) Førstehjelp, 2) Fare ved elektrisitet, 3) Sikkerhet ved tog, 4) Sikkerhet i hjemmet, 5) Sikkerhet ute (garden safety), 6) Produktsikkerhet, 7) Brannsikkerhet, 8) Trafikksikkerhet, 9) Kidnapping / fremmede folk. Young Firefighters Young Firefighters er et tilbud til ungdom om å få løse praktiske oppgaver i grupper. Gruppene får tildelt en oppgave som de skal løse på best mulig måte. Formålet med young firefighters er å lære teamarbeid, og å kunne organisere seg

8 i ei gruppe. Brannmenn jobber dugnad for å kunne gi dette tilbudet til ungdom, og det samler seg ungdom med forskjellig etnisk bakgrunn og fra ulike klasseskiller. Tiltaket gir et godt alternativ for ungdom som er i ferd med å falle utenfor, og er dermed et forebyggende tiltak mot ungdomskriminalitet. I Oxford varer samlingen to timer, en gang i uka. Del 2: Revinge er en av fire studiesteder for utdanninga for brannmenn, Skydd mot Olyckor (SMO). SMO er toårig, og utdanner studentene innen ulykkesforebyggende arbeid, og skadebegrensende arbeid i form av redningsinnsats. Ferdig uteksaminert kan studentene få jobb som brannmenn i det kommunale brannvesenet, eller sikkerhetsarbeid i kommunen, staten eller privat næringsliv. SMO tar over for ei ordning som er lik den vi praktiserer i Norge i dag, med internopplæring og kurser. Lokalene og øvingsområdene er de samme som ble benyttet ved den tidligere ordninga. Lov om Skydd mot Olyckor (Lag 2003:778) skal få kommunene til å sette fokus på trygghet og sikkerhet. Kommunene er pliktige til å verne liv, helse, verdier og miljø ved å forebygge brann, skader ved brann og andre ulykker enn brann. Det skal utarbeides en handlingsplan for forebyggende arbeid, og skal inneholde særskilte risikoer i kommunen. For brannvesenets vedkommende vil denne loven gi utslag i at brannvesenet må utføre sikkerhetsarbeid i et bredere spekter enn den tradisjonelle redningsinnsatsen mot brann. Sikkerhetsarbeidet skal gå fra reaktiv til proaktiv. Det er flere grunner til at utdanninga blei en realitet. En av grunnene er tilgjengeligheten på ledige stillinger for allmennheten. Både kvinner og minoritetsgrupper er en neglisjerbar del av brannvesenet i Sverige, noe som SMO vil kunne gi en jevnere fordeling av. En annen grunn er å skifte fokus fra reaktiv til proaktiv, samt innføre en bredere sikkerhetstenking. Med ei felles utdanning vil også opplæringa bli lettere å evaluere, fornye og forbedre. Hvordan utdanninga vil bli tatt i mot i arbeidslivet gjenstår enda og se. Første kullet er ferdig våren Sverige står ovenfor store pensjonsavganger de neste åra i kommunale brannvesen, og privat næringsliv følger spent med på studentene på SMO. For å gjøre studentene mest mulig attraktive gis de tilbud om å ta mange mulige sikkerhetskuser, blant anna livredningssertifikat. Interessen for å komme inn på studiet har vært veldig stor, til semesterstart i høst var det 1371 søkere til 162 studieplasser. Fordelinga på de som blei tatt inn er 141 menn og 21 kvinner, med en snittalder på 24 år.

9 Et av måla i utdanningsplanen er at studenten skal få forståelse for behovet av systematisk sikkerhetsarbeid og gi kunnskap, metoder og verktøy innen ulykkesforebyggende og skadebegrensende arbeid. 3. termin er studentene utplassert på et kommunalt brannvesen. Et av kursplanens delmål for utplasseringa er at studenten skal kunne beskrive brannvesenets organisasjon, og gjøre rede for muligheter til nye organisasjons- og arbeidsformer. Et anna delmål er at studenten skal kunne beskrive brannmannens rolle i fremtiden. Studentene bærer preg av å ha en åpen, helhetlig sikkerhetstenking, der de ser forebyggende arbeid som et viktig våpen mot ulykker. Dette gjelder ikke bare mot brann, men også alt fra mobbing, trafikk- og fallskader. De ser på brannmannens fremtidige arbeidsform til å bestå av aktivt forebyggende arbeid i tillegg til tradisjonell beredskapsinnsats med den nødvendige trening og vedlikehold av utstyr.

10 VEDLEGG 1 Boligbrann Brannsikkerhetssjekk All statistisk materiale er fra England Oversettelsen er gjort så norsk som mulig, men noen engelske begreper og utstyr er vanskelig å finne en norsk tilnærming på.

11 En beskjed fra Arendal brannvesen Til Husstanden, Takk for at du inviterte oss inn i boligen din for en brannsikkerhetssjekk. Dette heftet inneholder informasjon om brannvern, i tråd med de tips og råd som vi gav under besøket. Skulle du trenge mer informasjon eller oppklaringer angående brannvern i ditt hjem, nøl ikke med å ta kontakt med personen nevnt nedenfor. Arendal brannvesen ønsker å hjelpe deg å unngå brann i din bolig. Men skulle du være så uheldig å få selv en liten brann, nøl ikke med å ringe brannvesenets nødtelefon på Informasjonen vi samler hjelper oss med å få oversikt over potensielle brannårsaker, og kartlegge spesielle risikogrupper. Informasjonen er vernet under datatilsynets lover. Din brannsikkerhetssjekk ble utført av Navn: Avdeling:.. For ytterligere informasjon, vennligst ring ovenfornevnte person på:.. Følgende råd ble gitt under besøket, vennligst les de, og se deg rundt om i boligen for å forsikre deg om at det er ingen brannfare. Brannverntips: Dersom du trenger mer informasjon, kontakt oss på telefon

12 Seksjon 1 Kjøkkenet Bruker du frityr eller andre gryter med vegetabilske oljer? Frityr er den mest vanlige årsaken til brannskader i boliger, som resulterer i anslagsvis relaterte skader og 30 dødsfall hvert år. Er gryta / beholderen i god stand? Er håndtaket i håndterbar stand? Dersom du bruker slik, fyll aldri mer enn 1/3 full av olje. Dersom olja avgir røyk, er det for varmt til å lage mat: - la det kjøle ned før du har maten i. Den mest vanlige årsaken til branner på kjøkkenet er å la gryter stå over varme uten tilsyn. Uansett om du bruker gryter, steikepanne, grill eller frityrkoker: Du utsetter boligen din for en stor risiko om du går i fra mat på komfyren. Bruker du komfyr eller andre varmeapparater til å tørke klær eller tøy? Å plassere antennelige stoffer for nærme varmekilder medfører skader og 49 dødsfall i boliger hvert år. Lufter eller tørker du klær nærmere enn 1 meter fra en varmekilden? Hvorfor gjør du det? Er det et sikrere alternativ tilgjengelig? (Tørketrommel, etc.) Er alle kabler og skøyter til elektriske apparater hele og i orden? Finn ut hvor sikkert du har det i avsnittet om elektrisk sikkerhet på side 10. Oppbevares fyrstikker eller andre tennkilder tilgjengelig for barn? Barns lek med ilden er en ikke uvanlig årsak til brann. Fyrstikker, lightere og andre tennkilder som ligger åpent kan vekke et barns nysgjerrighet. Oppbevar dem på et sikkert sted. Se også tips om sikkerhet og barn på side 12. Er skadelige stoffer utenfor barnas rekkevidde? På kjøkken oppbevares ofte skadelige kjemikalier og stoffer. Beholdere bør være korrekt og tydelig merket, og oppbevart på sikkert sted. De finnes flere forskjellige barnelåser/barnesikringer som kan benyttes. Kan du med enkelthet komme inn og ut av kjøkkenet? Gjenstander kan vanskeliggjøre rømning fra kjøkkenet, og kan også hindre døra i å bli lukka ved en eventuell brann. Lukker døra tett inntil karm? Hvorfor er dette viktig? Se side 4.

13 Seksjon 2 & 3 Oppholdsrom Er peis, ved ovn og andre varmeinnretninger sikre? Varmeapparater bør alltid stå på sikre plasser, hvor de ikke kan velte eller bli snublet i. De bør ikke plasseres nær mykt møblement eller på plasser der ting kan velte over / oppå de. Flyttbare varmeovner må ikke bli brukt til å tørke klær på. Det anbefales å sitte mer enn 1 meter fra åpne flammer! Blir spraybokser lagra nær varmeinnretninger? Farlig de kan eksplodere Hvordan er kvaliteten på varmeinnretningene? Se etter brennmerker/ledninger OK Brukes gnistfanger? Alle peiser og flyttbare varmeinnretninger bør være beskytta. Ikkje plasser klær, aviser eller andre husholdningsartikler på / ved gnistfangeren. Sjekk om gnistfangeren står stabilt og posisjonert korrekt, og vær sikker på at de er sikra dersom det er barn i nærheten. Barn trenger beskyttelsen en gnistfanger gir. Der det er praktisk mulig, er alle kontakter til elektriske apparater tatt ut når de ikke er i bruk? Feil bruk av elektrisk utstyr er en av de mest vanlige brannårsakene i hjemmet. Når de ikke er i bruk bør elektrisk utstyr ideelt skrudd av (særlig TV-apparatet), men noen apparater som video- og DVD spillere er designa til å ha konstant strømtilførsel. Dersom du er usikker, kontakt produsenten eller forhandleren av apparatet. Er alle brytere og ledninger på elektriske apparater i orden? Sjekk hvor sikker du er på side 10. Lukker dørene tett til karm? En fysisk sjekk av dørene bør gjøres, særlig med hensyn til røyktetthet, og at døra fungerer som den skal. Ei lukka dør kan holde en brann inne på startrommet i opptil 20 minutt. Det er veldig viktig at du lukker dørene før du går og legger deg. Bruker du levende lys i disse rommene? Det er en markant økning i branner på grunn av levende lys. Våre Levende lys sikkerhet tips finner du på side 10. Er mykt møblement brannsikkert? Møblement i tre og tekstiler bidrar med brensel dersom de blir involvert i en brann i hjemmet ditt. De vil produsere store mengder tykk, svart røyk. Vær sikker på at dine møbler tilfredsstiller Møbel Regulativene Røyker du i disse rommene? For røykere er det en spesiell beskjed på side 12. Bli ikke offer for en brann skapt av uforsiktighet.

14 Seksjon 4 Bad Bruker du elektriske apparater på badet? Elektriske apparater som radio, hårfønere og flyttbare varmeapparater bør ikke brukes på baderommet. Det er på grunn av faren forbundet med elektrisk sjokk ved kombinasjonen vann og elektrisitet. Alle elektriske brytere må tilfredsstille Britisk Standard. Dersom du er i tvil, søk råd hos en elektriker. Bruker du levende lys på badet? Vær ekstra forsiktig når du bruker levende lys i nærheten av innretninger av plastikk plasser lysa på ubrennbart og stabilt underlag. Ikke bruk levende lys ukritisk, da resultatet kan bli fatalt. Seksjon 5 Skap Lagrer du ting sikkert? Utenom klær og håndkle bør ikke brannbare artikler lagres i skap. Er innholdet i kontakt med varme rør, eller dekker de elektriske koblinger? Er alle ledninger i god stand? Sjekk ledninger for dårlige koblinger, eller gamle, utslitte, ødelagte og svidde områder. Går ledninger over eller rundt varme overflater? Dersom det er tegn på skade: Bruk ikke utstyret skift ut ledningene umiddelbart. Seksjon 6 Soverom Bruker du elektrisk varmeteppe? Feil på elektrisk varmeteppe er årsaken til 5,000 boligbranner og koster 20 personer livet hvert år. Bruk kun varmeteppe som har blitt oppbevart flatt ikke krølla eller bretta. Sjekk ditt elektriske varmeteppe? Er det utslitt eller gammelt? Er det noen svimerker på teppet? Hvordan er standarden på de elektriske ledningene? Fungerer sikkerhetssystemet mot overoppheting? Har du det inne til kontroll hvert tredje år? dersom du er i tvil KAST DET UT!

15 Seksjon 6 Soverom Blir stikkontakter brukt korrekt, og ikke overbelasta? Hvorfor er dette viktig? Sjekk side 10. Røyker du på senga? Å røyke i senga er sannsynligvis en av de farligste tingene du kan gjøre hjemme! Vi fraråder dette på det sterkeste! Du setter livet ditt på spill. Dersom du virkelig må bruk et metall eller glassaskebeger, og vær heilt sikker på at røyken er stumpa før du sovner. Ha en ekstra røykvarsler på soverommet. Hvert år ser vi alt for mange dødsbranner forårsaka av røyking på senga. Ta det til deg! Er varmeinnretningene sikre? Finn ut på side 9 i seksjonen om peiser og varmeinnretninger. Hvorfor? Se side 9. Kan du rømme fra soverommet? Evakuering fra soverommet må kunne utføres ukomplisert, og uten forsinkelser. Gjenstander på gulv eller korridor kan hindre sikker rømming, og også hindre dører i å lukke dersom du er fanget av røyk eller flammer. Har soveromsvinduene doble glass og er låst? Hvor er nøkkelen? Tenk deg hvor vanskelig det vil være å finne en liten nøkkel dersom rommet er fylt av røyk hvor vanskelig er det? Hører du røykvarsleren når mellomliggende dør er lukket? Dersom du ikke hører den godt, innstaller en ekstra varsler! Seksjon 7 Korridor og trapp Er alle rømningsruter uten hindringer? Dette er vitale rømningsveier fra de fleste rom i boligen ut til det fri. Fremkommelighet langs alle disse rutene skal være slik at det ikke oppstår unødvendige tidsforsinkelser. Er møblement i korridor til hinder for rømming? Er hele rømningstraseen dekket av røykvarslere? Er det fare for å snuble i gjenstander på toppen av eller i trappa, eller snuble i tepper på gulvene? HVOR ER NØKKELEN TIL UTGANGSDØRA? HAR DU EN EVAKUERINGSPLAN? Dersom ikke les side 11.

16 Seksjon 8 Loft Blir det lagra brennbare materialer på loftet? En brann på loftet kan starte og utvikle seg uten å bli detektert. Dersom du lagrer ting på loftet, bør de oppbevares i esker / bokser og holdes ryddig. Ikke stable bokser inntil skorstein, og unngå å stable oppå kabler / elektrisitet. Er det lagret slik at det er mulig å bevege seg uhindret på loftet? GASS OG BRANNFARLIG VÆSKE SKAL IKKE OPPBEVARES PÅ LOFT! Dersom dette er tilfelle fjern det umiddelbart. Brukes loftet til andre formål? Loftareal er vanligvis ikke brukende til andre ting enn lett lagring. Dersom du bruker det til andre formål, anbefaler vi at du søker råd hos snekker eller entreprenør for å sikre at loftet er sikret for denne bruken. Seksjon 9 Garasje Er alle farlige og brennbare væsker og materialer lagra sikkert og korrekt? Spesielt oppmerksom må en vær dersom en lagrer bensin eller andre brannbare væsker. Er det tilrettelagt for et godt, håndterbart oppbevaringsareal for disse? Er de sikre og utenfor et barns rekkevidde? Er noen av disse materialene lagret i direkte sollys, eller i nærheten av varmeinnretning eller ubeskyttede lys? Bli søl tørka opp umiddelbart? Når disse blir brukt, er arealet da godt ventilert? Det bør ikke fylles bensin på gressklippere etc. i garasjen. Kan du lett gå inn og ut av garasjen? Dersom garasjen er ryddig er det ikke bare mindre sjanse for brann, men det vil også være lettere å kontrollere og slukke en eventuell brann. Er det noen bedre måter å oppbevare tingene på? Kan dører åpnes lett for evakuering? Dersom det er en mellomliggende dør mellom garasje og boenhet, er denne en branndør? Med en risiko for å få brann i garasjen, og risiko for at liv kan gå tapt i boenheten, bør mellomliggende dør være branndør. Denne døren bør ha en brann og røyk motstand på 30 minutter, og utstyres med selvlukker. I fra garasjen bør det også være et steg opp til boenheten for å hindre væskesøl i å renne inn til selve boligen dette er et krav i Bygnings Regulativene. Pass på at døra passer i ramma, og at du lukker og låser døra før du legger deg.

17 Seksjon 10 Deteksjon og slokkeutstyr Er det installert røykvarsler i hver etasje? Det er over 60,000 boligbranner hvert år; det er en boligbrann hvert niende minutt! Det er omtrent 500 dødsfall og 11,000 brannrelaterte skader hvert år. Du trenger en røykvarsler i hver etasje som et minimum for å beskytte deg, din familie og ditt hjem. Det finnes ingen unnskyldninger for å ikke ha røykvarslere. Har du røykvarslere i alle rømningstraseer? Har du uønska alarmer på grunn av matlaging eller ved dusjing / bading? (Dette kan bety at de er plassert på feil steder.) Høres de overalt i huset? Er typen røykvarsler hensiktsmessig hos deg? Dersom du har problemer med hørselen, eller har problemer med å få skiftet batteri, trenger du en annen type røykvarsler. Du kan få råd hos ditt lokale brannvesen. Er røykvarslerene plassert på de riktige plassene? Er de plassert slik at de kan testes og rengjort uten å forårsake noen risiko for å falle og slå seg? Røykvarsler bør ikke plasseres på baderom, nær komfyr eller i garasje. Er de plassert minst 30 cm fra vegg og så nært sentrum av rommet som mulig? Røykvarslere anbefales å plasseres nederst i trappa, og i hver etasje oppover i trappeløpet. Fungerer røykvarslerene? En røykvarsler gir ingen sikkerhet i en brannsituasjon dersom de ikke fungerer. Fungerer den som den skal? Har den et fungerende batteri? Er den ødelagt? Test alarmen nå, og ordne den umiddelbart dersom den ikke fungerer! Livet ditt er avhengig av den! Bytter du batteriet i røykvarsleren i samsvar med bruksanvisningen? Batteriet i røykvarsleren må byttes i samsvar med bruksanvisningen, slik at en kan ha tillit til røykvarsleren. Hender det at du tar bort batteriet fra røykvarsleren av andre grunner? Hvorfor det? Du setter livet ditt i fare. Dersom du trenger batteriet til annet utstyr, gå til butikken. Dersom det er på grunn av mange uønska alarmer, da er sannsynligvis røykvarsleren plassert på en dårlig plass. Flytt røykvarsleren så fort som mulig.

18 Tester du røykvarsleren hver måned? Det tar kun et par sekund å teste en røykvarsler gjør det ukentlig! Folk dør hvert år fordi røykvarsleren har dødt batteri, eller ikke batteri i det hele tatt. Du burde teste røykvarsleren ukentlig og bytte batteri hvert år (dersom den ikke er tilkoblet strømnettet, eller har 10-års batteri). Har du noen gang rengjort eller støvsugd røykvarsleren? Produsentene anbefaler at, hvert år, riller og kammeret blir støvsugd og rengjort, for å forsikre at støv ikke blokkerer for sensor kammeret. Har du brannteppe eller slokkeutstyr i boligen? Dersom ja, er de plassert hensiktsmessig (nær rømningsruten slik at det er lett tilgjengelig og lett å få øye på)? Er typen slokkeutstyr hensiktsmessig i din bolig, og TESTER DU DET HVERT ENESTE ÅR? Til slutt, vet du hvordan du skal bruke slokkemiddelet? DERSOM IKKE fjern det siden det ikke vil gjøre noen nytte hos deg VÅRT BESTE RÅD ER: DERSOM DET BRENNER HOS DEG KOM DEG UT! FÅ BRANNVESENET UT! BLI UTE! Peiser og varmeinnretninger Varmeinnretninger produserer naturligvis varme, så de må behandles med omtanke. Hold god avstand til gardiner og møbler. Sitt ikke nærmere enn 1 meter fra varmeovn. Ikke tørk klær på eller i nærheten av varmeovner eller gnistfangere. Blokker ikke luftrillene til varmeskap og varmluftsvifter. Bruk gnistfanger, særlig dersom du har barn.

19 El sikkerhet Legg aldri kabler under matter eller tepper de kan bli slitt uten at noen vil merke det. Skru av og dra ut stikkontakten på elektriske apparater. Når du bruker elektrisk utstyr som for eksempel TV apparat, sku de av og dra ut kontakten. Noen apparater er designa til å ha konstant strømtilførsel, som videospillere og DVD spillere med display som viser dato og klokkeslett. Ikke bruk mer enn ett apparat som bruker mye strøm (TV eller radiator / varmluftsvifte), i fra hver stikkontakt. IKKE OVERBELAST STIKKONTAKTENE! 1 stikkontakt = 1 støpsel. Dersom for mange støpsel trekker strøm fra samme stikkontakt kan den bli overbelasta og skape overoppheting. Dersom du må bruke forgreining er det bedre å bruke jorda forgreining enn ujordet. Ikke ha flere skjøteledninger etter hverandre. Ikke la det totale strømforbruket til apparater knyttet til samme forgreining overstige 13 ampere eller 3,000 watt. Du kan for eksempel ha to 2 ampere apparater og ett 5 ampere apparat i samme forgreining. Sikkerhet ved bruk av levende lys IKKE UNDERVURDER FAREN VED BRUK AV LEVENDE LYS Stearinlys bør plasseres på en skikkelig beholder, som ikke vil kunne velte. De må plasseres på et ubrennbart underlag, særlig gjelder dette t-lys. La aldri levende lys stå uten oppsikt. Vær helt sikker på at du har fått slukket lysene før du forlater rommet. Plasser ikke levende lys for nært gardiner, andre tekstiler eller møbler. Plasser ikke levende lys under hyller. Det er lett å glemme at et levende lys produserer masse varme. Dersom du plasserer lyset under en hylle eller andre overflater, kan lyset antenne overflaten. Sørg for at det er minst 1 meter fra stearinlys og opp til nærmeste overflate. Forlat ikke levende lys. Slukk alle lys før du forlater rommet. Legg deg aldri dersom det fortsatt brenner stearinlys. Du må aldri plassere stearinlys eller parafinlampe på barneværelset.

20 Lag din egen evakueringsplan 1. Inkluder alle som bor i huset. Alle, eldre personer og barn inkludert, bør vite nøyaktig hva de skal gjøre i en eventuell brann. 2. Velg en rømningsrute den letteste veien ut. Velg en alternativ rømningsvei i tilfelle hovedrømningsveien er blokkert. 3. Ha alltid nøkkel til dører og vinduer på en fast plass. Alle må vite hvor denne plassen er. Husk å lukk dører før du legger deg. 4. Hold rømningsveien ryddig. Hvordan opptre dersom det oppstår en brann 1. Forsterk alarmen Dersom røykvarsleren piper mens du sover, ikke gå til denne for å se om det er en virkelig brann. ROP! for å vekke alle, samle alle, og følge evakueringsplanen. Sjekk dører med hånden. Dersom de er varme, må du ikke åpne de brannen er på den andre siden. Dersom det er masse røyk, kryp og hold hodet så nært gulvet som mulig hvor lufta er klarere. 2. Evakuering gjennom vindu. Dersom du befinner deg i første eller andre etasje, kan du klare å rømme gjennom et vindu. Dersom du må knuse vinduet, dekk til det knuste glasset med håndklær eller dyner. Kast ut en madrass til å lande på. Ikke hopp ut vinduet, prøv å gå med bena først og senk deg så langt du klarer med armene, før du slipper taket. Dersom du har barn, eldre eller personer som trenger assistanse, planlegg rekkefølgen på de som skal ut slik at du kan hjelpe de ned. 3. Gå aldri tilbake til huset. Ring brannvesenet fra en mobiltelefon, naboens telefon eller en telefonkiosk. Husk å oppgi adressen der det brenner. Du må ikke returnere til huset for å hente gjenstander. 4. Hva du skal gjøre dersom rømningsveien er blokkert Få alle inn på samme rommet og lukk døren. Røyk kan drepe mennesker raskt, så prøv å tett døren så godt du kan med håndklær eller dynetrekk. Åpne vinduet og hold deg ved det for å få frisk luft og være synlig når brannvesenet kommer. Ring brannvesenet, eller rop på hjelp slik at andre kan ringe for deg.

21 Dersom du har barn Oppbevar fyrstikker og lightere utenfor barnas rekkevidde. La ikke barna finne fyrstikker eller lightere de finner dem uimotståelige. Hvert år starter tusenvis, ja tusenvis, av branner på grunn av at barn har lekt med fyrstikker som de voksne har glemt å legge på en sikker plass. Plasser levende lys utenfor barnas rekkevidde. Plasser en barnesikker gnistfanger foran ildsteder. Ikke la barna leke foran peisen, eller legge leketøy fra seg foran peisen. Ha barnelåser på skap hvor det oppbevares ting barn kan bruke for å lage brann, eller gjenstander som er farlige for barn, for eksempel kjemikalier og rengjøringsmiddel. Ikke forlat varme væsker uten oppsyn når det er nysgjerrige barn tilstede. Alt for mange barn får uhelbredelige skader fordi voksne ikke passer godt nok på. Hold flyttbare radiatorer på sikre plasser. Putt sikringsplugger inn i kontakter slik at barn ikke klarer å putte ting inn i hullene. Hold rømningsveien fri for leker og andre hindrende gjenstander. Og dersom du røyker Røyking kan drepe deg veldig raskt. Over natta, faktisk. Flere personer dør i branner som har årsak i røyking enn i noen som helst andre brannårsaker. Hvorfor? Tobakk fortsetter å brenne. Tobakk er konstruert for å brenne, særlig sigaretter. De kan stille forbrenne uten at noen merker det, og lage en langsom dødelig brann. Natt tid er dødstid Personer røyker gjerne seint på kvelden når de er trøtte og har drukket alkohol. De faller ofte i søvn mens de røyker, og de legger ikke merke til at sigaretten fortsatt brenner. Vet du hvordan du ringer til brannvesenet? Ring og si at det gjelder brann. Fortell operatøren hva som brenner og adressen inkludert gatenavn og distrikt. Snakk klart og tydelig og hold deg på linja inntil du har gitt operatøren all nødvendig informasjon. Ikke nøl! Ring Er du utsatt for ildpåsetting? Hold søppeldunker borte fra huset, og unngå at det samler seg søppel rundt huset og i hagen. Sørg for at garasjer og skjul holdes låst for å unngå uautorisert tilgang. Hold bilen din låst.

22 West MidlandsFire Service Brannsikkerhetssjekk i hjemmet Vennligst BRUK SVART PENN når du fyller ut skjemaet. Beboerne kan ønske å fullføre første siden. Beboerens navn Adresse By Postnummer Telefonnummer Kontrollørens navn Avdeling / stasjon Kontaknummer Dato for kontroll Dette feltet må fylles ut ` ` Beboere Antall beboere 1 Antall < 5 år år år år år år 7 75 og mer 8 M F ` ` Leieforhold Eier selv 1 Leier privat 2 Borettslag 3 Council rented 4 Delvis eie/leie 5 Multi-occ privat 6 Multi-occ H/ass 7 Annet 8 ` ` Type eiendom Enebolig 1 Tomannsbolig 2 terrasseleilighet 3 Bungalow 4 Campingvogn 5 Leilighet A 6 Leilighet B 7 Annet 8 ` Etnisk bakgrunn Hvit: norsk 1 Mørk: annet 6 Mix:hvit&mørk 11 Hvit: svensk 2 Asiat: indisk 7 Mix: hvit&asiat 12 Hvit: annet 3 Asiat:pakistaner 8 Mix: annet 13 Mørk: karibier 4 Asiat: banglad. 9 Kinesisk Annet (oppgi ) 15 ` Notat til kontrollør: Forklar beboeren at for å kunne foreta brannsikkerhetssjekken vil du være nødt til å kikke gjennom alle romma i boligen. Dette vil sikre at en effektiv vurdering blir gjort over de mest viktige farene i boligen. Dersom dette passer dårlig, lag en ny avtale. Start i det rommet som har størst risiko

23 SEKSJON 1 : KJØKKEN N/A Ikke tilgang Ja Nei råd gitt 1. Er frityrgryter i bruk? 2. Blir matlagingsanretninger brukt til å tørke klær eller tøy? 3. Er alle ledninger og koblinger på elektriske apparater i orden? 4. Blir alle stikkontakter brukt korrekt og ikke overbelasta? 5. Blir fyrstikker og andre antennelseskilder holdt utenfor barns rekkevidde? 6. Holdes farlige kjemikalier og væsker holdt utenfor barns rekkevidde? 7. Er gulvbelegget snublesikkert? 8. Er det lett å komme seg inn på og ut av kjøkkenet? 9. Lukker døra tett inntil karm? SEKSJON 2 : OPPHOLDSROM N/A Ikke tilgang Ja Nei råd gitt 1. Blir peis og varmeinnretninger brukt sikkert? 2. Når du tar i betraktning de personene som bor i denne boligen, er det behov for ekstra sikringstiltak? 3. Er alt elektrisk utstyr skrudd av og støpselet tatt ut, der hvor det er praktisk mulig? 4. Er alle ledninger og koblinger på elektriske apparater i orden? 5. Er gulvbelegg / teppe snublesikkert? 6. Lukker døra tett inntil karm? 7. Brukes levende lys med varsomhet? 8. Er myke møbler sikret mot brann? 9. Røyker noen i dette rommet? SEKSJON 3 : SPISEROM / ANNET N/A Ikke tilgang Ja Nei råd gitt 1. Blir peis og varmeinnretninger brukt sikkert? 2. Når du tar i betraktning de personene som bor i denne boligen, er det behov for ekstra sikringstiltak? 3. Er alt elektrisk utstyr skrudd av og støpselet tatt ut, der hvor det er praktisk mulig? 4. Er alle ledninger og koblinger på elektriske apparater i orden? 5. Er gulvbelegg / teppe snublesikkert? 6. Lukker døra tett inntil karm? 7. Brukes levende lys med varsomhet? 8. Er myke møbler sikret mot brann? 9. Røyker noen i dette rommet? SEKSJON 4 : BADEROM N/A Ikke tilgang Ja Nei råd gitt 1. Brukes elektrisk utstyr på baderommet? 2. Er det noen andre risikoforhold på baderommet, for eksempel levende lys? SEKSJON 5 : SKAP N/A Ikke tilgang Ja Nei råd gitt 1. Oppbevares gjenstandene på en sikker måte? 2. Er ledninger / kabler i orden, eksempelvis varmekabler, sentralvarme?

24 SEKSJON 6 : SOVEROM N/A Ikke tilgang Ja Nei råd gitt 1. Brukes elektrisk varmeteppe? 2. Er elektrisk varmeteppe i orden og har nylig blitt testet? 3. Blir alle stikkontakter brukt korrekt og ikke overbelasta? 4. Er alle ledninger og koblinger på elektriske apparater i orden? 5. Røyker noen av beboerne på senga? 6. Er belysning og radiatorer sikre og passelige i alle soveromma? 7. Er det lett å komme seg inn på og ut av alle soverom? 8. Er gulvbelegg / teppe snublesikkert? 9. Lukker dørene til alle soverom tett inntil karm? 10. Dersom vinduene har dobbelt glass, finnes det vinduer som kan åpnes i et nødstilfelle? Eventuelt ved bruk av nøkkel? 11. Med soveromsdørene lukket, vil røykvarsleren vekke alle som sover? SEKSJON 7 : KORRIDOR OG TRAPPER N/A Ikke tilgang Ja Nei råd gitt 1. Er alle rømningstraseer fri for hindringer? 2. I et nødstilfelle, er nøkkelen til utgangsdøra lett tilgjengelig? SEKSJON 8 : LOFT / KALDLOFT N/A Ikke tilgang Ja Nei råd (spør beboeren om følgende GÅ IKKE INN) gitt 1. Lagres det brennbart materiale eller gjenstander som gassflasker eller farlige væsker på loftet? 2. Brukes loftet til andre formål? SEKSJON 9 : GARASJE I TILKNYTTING TIL HUSET N/A Ikke tilgang Ja Nei råd gitt 1. Er alle farlige og brennbare væsker lagra sikkert og korrekt? 2. Er det lett å komme seg inn på og ut av garasjen? 3. Er det branndør mellom garasjen og boligen? 4. Er den selvlukkende og lukker den tett inntil karm? SEKSJON 10 : DETEKSJON OG SLOKKEUTSTYR N/A Ikke tilgang Ja Nei råd gitt 1. Er det installert røykvarsler i alle etasjer? 2. Er alle røykvarslerene montert korrekt? 3. Test alle røykvarslerene, virker de? 4. Har røykvarslerene hard ledning? 5. Fungerer røykvarslerbatteriet? 6. Blir røykvarslerene testet månedlig? 7. Har boligen brannteppe? 8. Er det slokkeutstyr i boligen?

25 SEKSJON 11 : RISIKO 1. Beskriv den mest sårbare personen på eiendommen Sengeliggende Rullestolbruker Immobil Trenger assistanse Trenger medisinsk støtte Annet 2. Vurder beboerne og eiendommen. Er de? Høy risiko Medium risiko Lav risiko 3. Hvordan har brannsikkerhetssjekken redusert risikoen? Avdekket høy risiko Redusert risikoen Det samme 4. Hvordan har brannsikkerhetssjekken påvirket antall fungerende røykvarslere? Ved å teste / opprettholdt Flere røykvarslere er blitt Ingen forskjell sikkerheten ved røykvarslere installert SEKSJON 12 : INFORMER BEBOEREN OM FØLGENDE BRANNSIKKERHETSBROSJYRER Ja Nei råd gitt Brannens historie Brannsikkerhet for unge barn Bruk av smoking materials i hjemmet Sikker flytting av slukket smoking materials Matlaging frityr og komfyrbrann Rutiner før du legger deg sjekk og dørlukking Evakueringsplan Kom deg ut! Få brannvesenet ut! Hold deg ute! Å ringe nødnummeret Rutiner for å unngå ildpåsetting låst bil, sikre avfallsdunk etc. SEKSJON 13 : YTTERLIGERE KOMMENTARER / FORSLAG / HANDLING Forslag til forbedring for beboeren må skrives på heftet med brannråd. BEHANDLING AV INFORMASJON: Som en del av målsettinga vår, å gjør distriktet sikkert mot branner, deler vi informasjonen med andre brannvesen for å i fellesskap kunne utføre en bedre tjeneste til deg som innbygger. All innsamlet informasjon vil bli behandlet i samsvar med personopplysningsloven og datatilsynets lover om dataregistre. Ved å fylle ut dette skjemaet sier du deg enig om at vi kan dele informasjonen med andre offentlige etater og frivillige organisasjoner. Dersom du ikke godtar at detaljer blir formidlet til slike organisasjoner, kryss av i dette feltet: Signatur: Dato:

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta

Trygg hyttekos. unngå brann på hytta Trygg hyttekos unngå brann på hytta Eksplosiv hyttevekst Antall hytter i Norge har økt dramatisk de siste årene. Hyttene blir større og bostandarden høyere. For mange er hytta blitt en ekstra bolig. Vi

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne

Røykvarsleren. Slukkeutstyret. Elektriske ting. Sett et kryss i ruta når du er ferdig med å sjekke. Lykke til! Greit å vite for voksne FLAMMBÆRT HJELPER TIL MED SIKKERHETEN! Kjære foresatte! Flammbært er brannvesenets gode hjelper. Bamsen skal hjelpe med å bedre brannsikkerheten i barnehagen, og bidra til at barna blir bevisste på og

Detaljer

hjemme Brann- og redningsetaten

hjemme Brann- og redningsetaten trygg hjemme Brann- og redningsetaten Nødnumre 110 112 113 1412 Nødnummer for hørselshemmede sjekkliste Jeg sjekker hvem jeg åpner for Jeg har røykvarslere som fungerer Jeg har slokkeutstyr som fungerer

Detaljer

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser.

Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan. sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å. snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

BRANN. Innhold. Brann

BRANN. Innhold. Brann BRANN Innhold Boligbranner i Norge / brannårsaker Krav om slokkeutstyr Rømningsveier Opptreden ved brann Tips angående bruk av åpen ild Bruk av elektriske apparater Elektriske anlegg Riktig vedfyring Dokumenter

Detaljer

Bry deg før det brenner

Bry deg før det brenner Følg oss på Facebook for gode råd: facebook.com/brydegfordetbrenner Bry deg før det brenner GODE RÅD OM BRANNSIKKERHET HOS ELDRE Bry deg før det brenner er en kampanje fra Norsk brannvernforening og KLP

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

TRYGG på hytta LES MER PÅ

TRYGG på hytta LES MER PÅ TRYGG på hytta LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Brannsikker hytte Visste du at det er samme krav til brannsikkerhet i hytter som i vanlige boliger? Årlig brenner over 100 hytter og fritidsboliger i Norge. Siden

Detaljer

Timon og Pumbaas tips til brannsikkerhet

Timon og Pumbaas tips til brannsikkerhet Timon og Pumbaas tips til brannsikkerhet Timon og Pumbaa har lært mye om brannsikkerhet. Fyll ut feltene i boksen med ord. Bruk hvert ord bare én gang. varsleren ned knær fyrstikker vann plan 1. Sjekk

Detaljer

Det er DEG det kommer an på!

Det er DEG det kommer an på! Det er DEG det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Du kan: redde liv forebygge branner gi beskjed når noe er galt slokke branntilløp Vi har alle et ansvar! nr. 1 Lovens

Detaljer

Brannforebyggende tiltak i hjemmet.

Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Brannforebyggende tiltak i hjemmet. Her får du litt informasjon om enkle og viktige tiltak du kan gjøre, og litt om den kommunale feie- og tilsynstjenesten. Ettersom det er førjulstid retter vi oppmerksomheten

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO

De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO De aller viktigste brannvernrådene! LES MER PÅ WWW.NRBR.NO Røykvarslere Det er påbudt med fungerende røykvarslere som kan høres på alle soverom med lukket dør. Røykvarsleren skal befinne seg i taket og

Detaljer

Brannsikkerhet i hoteller

Brannsikkerhet i hoteller Brannsikkerhet i hoteller Studiehefte 1 Innhold 1 Det er DEG det kommer an på! 2 Lovens krav 3 Ansvar 4 Slik oppstår brann 5 Brannårsaker: det elektriske anlegget 6 Brannårsaker: elektriske apparater,

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN Brosjyre_brann.indd 2 22.11.10 17.43 OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste

Detaljer

Hvordan unngå brann i hjemmet:

Hvordan unngå brann i hjemmet: Hvordan unngå brann i hjemmet: 1. Gå aldri fra levende lys eller peis Gjenglemte lys og åpen peis er hvert år årsaken til et stort antall branner. En gnist fra peisen eller et nedbrent lys kan overtenne

Detaljer

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G

B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G Mars 2010 B J E R K E D A L E N B O R E T T S L A G www.bjerkedalen.no RÅD OG VINK OM HÅNDTERING OG FOREBYGGING AV ULYKKER I HJEMMET NB. Det understrekes at innholdet i dette dokumentet på ingen måte er

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelskonseptet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste kollektive innboforsikring? Økonomisk

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende Feieren fører tilsyn med ildsted, røykrør, skorstein, røykvarslere, slokkemateriell, rømningsveier og oppbevaring av brannfarlig vare med mer.

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern.

Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Hvorfor brannøvelser? Det er et krav fra myndighetene at alle ansatte og brukere av bygget skal ha opplæring og øvelser i brannvern. Brannvern ved NTNU BRANNFOREBYGGENDE INFORMASJON Generell branninstruks

Detaljer

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M

BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M no-flame BRANNSTIGE 4,5M / 7,5M INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 STUDER INSTRUKSJONSBOK/BRUKSANVISNING... 4 SPESIFIKASJONER

Detaljer

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern

bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern bokmål Et elevhefte for småskoletrinnet Eldar & Vanja ombrannvern 2 Hei! Eldar og Vanja heter vi, og vi er veldig opptatt av brannvern. Av og til tenker vi at brann er kjempeskummelt. Men fordi vi allerede

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM

KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM BRANNVERNPLAN BENTSEBAKKEN BORETTSLAG NØDNUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: BENTSEGATA 15-19 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: UTENFOR STERKSTRØM Gjør deg kjent med: Hvor brannvarslere og slukkeutstyr

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie

Brannvern i helseinstitusjoner. Lysarkserie Brannvern i helseinstitusjoner Lysarkserie 1 Det er deg det kommer an på! Du er den viktigste medarbeideren i sikkerhetsarbeidet. Det er du som kan forebygge branner og slokke branner. Det er du som kan

Detaljer

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET

BRANN - SIKKERHET BRANN - SIKKERHET 52 BRANN - SIKKERHET Siden 2000 har det vært 1500 branntilløp i boliger forvaltet av Norske Boligbyggelag. Noen har utviklet seg til branner med svært dramatiske følger. Dette kan vi gjøre noe med. Les

Detaljer

Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen: Norsk brannvernforening - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gjensidige Forsikring ASA

Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen: Norsk brannvernforening - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gjensidige Forsikring ASA LÆRERVEILEDNING Undervisningsopplegg om brannvern for elever på småskoletrinnet Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen: Norsk brannvernforening - Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Gjensidige

Detaljer

Din sikkerhet, ditt ansvar

Din sikkerhet, ditt ansvar Juni 2010 Din sikkerhet, ditt ansvar Bruk strøm riktig! Det lokale elektrisitetstilsyn arbeider for å redusere ulykker forårsaket av elektrisk strøm Norges vanligste brannårsak Hvert år brenner mellom

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN

VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN BRANNVERNPLAN SKILLEBEKKEN BORETTSLAG NØDTELEFON BRANNVESENET 110 VÅR ADRESSE: OSPELIA 9-11, 1481 HAGAN Gjør deg kjent med: Hvor brannmeldere og slukkeutstyr er, og hvordan dette brukes. Hvor utganger

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV?

HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? Brannvern informasjon HAR DU TENKT PÅ BRANNVERN HJEMME HOS DEG SELV? FOREBYGGENDE BRANNVERN- INFORMASJON FRA BRANNVESENET BRANN- 110 AMBULANSE- 113 POLITI- 112 DU kan redde redde liv -ditt eget eller andre

Detaljer

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE

DEL 1: VAKTSENTRAL DEL 2: PATRULJE Brannmester manus JHV Av Glenn André Viste Bøe (mai 2011) Rollebeskrivelse: En Brannmester er et forbilde. Brannmesteren er sikker i sin sak, og er forberedt på alle situasjoner. Oppstår det et problem,

Detaljer

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no

bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra Eldar & Vanja Eldar & Vanja .no bokmål Et elevhe te or mellomtrinnet i grunnskolen. in o ra om elektrisitet o brannvern.no Oppgave:1og2 Branntrekanten En brann er flammer som er ute av kontroll. Helt siden steinalder-. 1-2-3 m ater ȧ

Detaljer

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110

BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 - 1 - BRANNVERNPLAN LINJEBO BORETTSLAG NØONUMMER BRANNVESENET: 110 KORREKT ADRESSE: Ringvegen 13-21 og Rådhusvegen 11-23 FELLES MØTEPLASS VED EVAKUERING: P-PLASS VED SLETVOLD MOT RINGVEGEN Gjør deg kjent

Detaljer

Aktivitetshefte for små brannsjefer

Aktivitetshefte for små brannsjefer brannvernuka 2009 ktivitetshefte for små brannsjefer www.brannvernuka.no Hei! lle barn har brannøvelser i barnehagen og på skolen. De voksne har brannøvelser på jobb. Det er viktig at alle i familien vet

Detaljer

LÅS OG SIKKERHET LÅS OG SIKKERHET

LÅS OG SIKKERHET LÅS OG SIKKERHET 60 LÅS OG SIKKERHET Innbrudd og hjemmeulykker leser vi om i avisen hele tiden. Vi tenker at «dette skjer ikke meg». Men for å oppnå større trygghet kan du gjøre en god del forebyggende tiltak selv. Stikkordregister

Detaljer

Brannsikkerhet i bolig

Brannsikkerhet i bolig Brannsikkerhet i bolig 1 Brannvern handler om å forebygge og begrense brann Å forebygge vil si å finne og fjerne brannkilder før brann oppstår. Å begrense brann vil si å gjøre tiltak for at konsekvensene

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

Velkommen til. brannvernopplæring. SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland

Velkommen til. brannvernopplæring. SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland Velkommen til brannvernopplæring SASIRO Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland Mål for dagen Litt om brann fakta. Tiltak for å redde liv. Kjenne til grunnleggende brannteori. Ha kjennskap til ulike brannårsaker.

Detaljer

Aksjon boligbrann 2013

Aksjon boligbrann 2013 Lærerveiledning: Aksjon boligbrann 2013 Konkurranse for alle skoleklasser på mellomtrinnet: Samarbeidsgruppa for brannvern i skolen inviterer med dette alle skoleklasser på mellomtrinnet til å bli med

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar

Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Bedre sikkerhet på campingplassen Et felles ansvar Trygg og sikker camping Hedmarken, Midt-Hedmark og Ringsaker brannvesen har tatt utgangspunkt i gjeldende lovverk, samt temaveiledningen for campingplasser

Detaljer

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER:

Brann. BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: Brann BRANN tlf. 110 NÅR DET BRENNER: VARSLE: Alle som befinner seg i området skal varsles. Utløs manuell brannmelder/brannalarm der det finnes. Meld fra til brannvesenet på tlf. 110. REDDE: Se til at

Detaljer

BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE!

BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE! BRANNVESENET INFORMERER: TRYGG LEIE! Om brannsikkerhet i utleieboliger, hybler og bofellesskap Hvem har ansvar når boliger og hybler leies ut? Mangel på studentboliger og anstrengt økonomi i studietiden

Detaljer

Fakta 3. utgave, juni 2012

Fakta 3. utgave, juni 2012 Fakta 3. utgave, juni 2012 Trygghet i hjemmet for eldre Nødnummer Brann 110 Politi 112 Ambulanse 113 Den eldre delen av befolkningen bor i større grad enn før i egne hjem eller i omsorgsboliger. Da blir

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER

FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER KONGSVINGER BBL 6 DESEMBER 2007 Temakveld med KOBBL Nina Radeid Egil Leikåsen Kirsti Klamo FOKUS PÅ BRANNER PÅ KONGSVINGER www.nbbl.no Agenda for kvelden Fakta om branner på Kongsvinger Brannvesenets erfaringer

Detaljer

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk.

Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Modell: Boks - BRUKSANVISNING - Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk. Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk. Viktig sikkerhetsinformasjon Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Velkommen til brannvernopplæring

Velkommen til brannvernopplæring Velkommen til brannvernopplæring Vi skal gjennomgå: Dagens hovedmål Ståle Fjellberg- avdelingsleder Bakgrunn for satsingen Statistikk og brannårsaker Utfordringer Forebyggende tiltak hva dere bidra med?

Detaljer

Brannsikkerhet. Beboermøte Ammerudsletta Borettslag 7. mars 2017

Brannsikkerhet. Beboermøte Ammerudsletta Borettslag 7. mars 2017 Brannsikkerhet Beboermøte Ammerudsletta Borettslag 7. mars 2017 Formål med beboermøte Gi informasjon knyttet til uønsket hendelse i kjeller 27B. Hva kan vi gjøre for å unngå lignende hendelser? Bistand

Detaljer

BRANNSIKKERHET I BOLIG

BRANNSIKKERHET I BOLIG BRANNSIKKERHET I BOLIG Foto: Ørjan Deisz, Bergens Tidende BESØK AV BRANNVESENET Alle som har registrert ildsted eller fyringsanlegg vil motta feie- og tilsynstjenester minst hvert fjerde år. Ved å fjerne

Detaljer

BRANNVESENET INFORMERER Hvordan unngå branner og riktig oppførsel i tilfelle brann.

BRANNVESENET INFORMERER Hvordan unngå branner og riktig oppførsel i tilfelle brann. Norwegisch Norsk BRANNVESENET INFORMERER Hvordan unngå branner og riktig oppførsel i tilfelle brann. Med hverandre for hverandre i landet vårt. Forord Detlef Radtke Brannsjef i delstaten Schleswig-Holstein

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013

Tangen V Borettslag Nesodden. Rundskriv 21. desember 2013 Tangen V Borettslag Nesodden Rundskriv 21. desember 2013 Styret ønsker alle beboere en riktig God Jul og Godt Nyttår! Vi benytter anledningen til å informere om følgende: 1. Styrets sammensetning Etter

Detaljer

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

er ditt hjem elsikkert?

er ditt hjem elsikkert? er ditt hjem elsikkert? I desember fikk ca. 25.000 husstander besøk av myndighetene som gjennomførte en landsomfattende kampanje hvor blant annet brosjyren vist til venstre ble utdelt. Var du en av de

Detaljer

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet.

Trygghet i hjemmet. Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. Sikkerhetsfakta / Januar 2003 Trygghet i hjemmet Blant voksne over 65 år skjer 6 av 10 ulykker i hjemmet eller i hjemmets umiddelbare nærhet. I 2001 omkom 65 mennesker i branner i Norge. 23 av disse var

Detaljer

Fakta. Trygghet i hjemmet for eldre

Fakta. Trygghet i hjemmet for eldre Fakta 2. opplag, desember 2007 Trygghet i hjemmet for eldre Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet

Detaljer

Brannsang for små brannmenn

Brannsang for små brannmenn BRANNVERN I BARNEHAGEN Hei Nå skal du få lære litt om brannsikkerhet. Du kan sikkert mye fra før, men likevel er det lurt å snakke om brannvern og trene på å ha brannøvelser. Da er det lettere å huske

Detaljer

Hva vet vi om komfyrbranner? Hvordan kan vi forhindre dem? Forskningsleder Anne Steen-Hansen, SP Fire research AS anne.steen.hansen@spfr.

Hva vet vi om komfyrbranner? Hvordan kan vi forhindre dem? Forskningsleder Anne Steen-Hansen, SP Fire research AS anne.steen.hansen@spfr. Hva vet vi om komfyrbranner? Hvordan kan vi forhindre dem? Forskningsleder Anne Steen-Hansen, SP Fire research AS anne.steen.hansen@spfr.no Bakgrunn Omlag 20 % av boligbranner skyldes feil bruk av elektrisk

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter

Energi og vann. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter. 5 7 år Diskusjonstemaer. Aktiviteter Energi og vann Varme Vi bruker mye energi for å holde det varmt inne. Ved å senke temperaturen med to grader sparer man en del energi. Redusert innetemperatur gir dessuten et bedre innemiljø. 1 3 år Aktiviteter

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

Tanker om ny organisering av forebyggende arbeid i Hallingdal brann- og redningsteneste iks. Foto: Asker og Bærum brannvesen

Tanker om ny organisering av forebyggende arbeid i Hallingdal brann- og redningsteneste iks. Foto: Asker og Bærum brannvesen Tanker om ny organisering av forebyggende arbeid i Hallingdal brann- og redningsteneste iks Foto: Asker og Bærum brannvesen Hvorfor går vi tilsyn? DLE-instruksen sier så. Det er jobben min. Det står i

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

Forskrift om brannforebygging

Forskrift om brannforebygging Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Innledende bestemmelser 2 1. Formål 2 2. Virkeområde 2 3. Generelle krav til aktsomhet 2 Kapittel 2. Forebyggende plikter for eieren av byggverk 2 4. Kunnskap og informasjon

Detaljer

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 Rapport skrevet dato: 05.09.2013 Kontaktperson kunde: Lars Hjelmås Ansvarlig utførende: Mikael Floberg Adresse: 1.strøm Terasse 60 Kompetansenummer: L Postnummer og sted

Detaljer

Brukerhåndbok Campingvogn

Brukerhåndbok Campingvogn Brukerhåndbok Campingvogn Side 1 Nøkkel til spikertelt finner du i svart boks montert i hjørne av spikertelt på elvesiden. Eierne av plassen, Henning og Maria Haukeland har også nøkkel og kan være behjelpelig

Detaljer

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere

ELEKTRISK ELEKTRISK. Stikkordregister. Andelseiers ansvarsområde. 24 Sikringsskap... 26 Ledningsnett... 27 Stikkontakter/brytere 22 ELEKTRISK ELEKTRISK Stikkordregister Tenk hvor mange liv og hvor store verdier som kunne vært spart om det er blitt foretatt nødvendig ettersyn og regelmessig vedlikehold av el-anlegget... I Norge omkommer

Detaljer

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser

Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser Veileder for bruk av sjekklister ved alvorlige uønskede hendelser J2017 Universitetet i Stavanger «DET ER SANNSYNLIG AT NOE USANNSYNLIG VIL SKJE» Aristoteles INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 1 Du har

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Konsept og design: marketings.no 4032/2015 Illustrasjon og foto: Anna-Julia Granberg BLUNDERBUSS

Konsept og design: marketings.no 4032/2015 Illustrasjon og foto: Anna-Julia Granberg BLUNDERBUSS Aksjon boligbrann stiller seg bak den nasjonale satsingen "Alt vi kan mot brann". Det er en felles, nasjonal satsing på brannforebyggende arbeid fram mot 2020. Aksjon boligbrann vil benytte anledningen

Detaljer

Ditt lokale vaktselskap

Ditt lokale vaktselskap Ditt lokale vaktselskap Hundetjeneste Trygghet utenfor hjemmet Unik personlig service I0 10 min. utrykningsgaranti! Mer om vår utrykningsgaranti finner du på sikkerhetsgruppen.no/10mingaranti Hvorfor velge

Detaljer

Røykvarslere Nina Kristine Reitan, PhD

Røykvarslere Nina Kristine Reitan, PhD Røykvarslere Nina Kristine Reitan, PhD Regelverk og anbefalinger 1985/1990: Krav om røykvarsler i nye og eksisterende boliger (Byggeforskrift 1985/FOBTOT) Anskaffelse og montering av egnet røykvarsler

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel

Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Brukerhåndbok TNS Gallup Mediepanel Innhold Velkommen til TNS Gallup Mediepanel... s. 3 Komme i gang... s. 4 Når og hvor skal jeg ha med meg Mediemeteret... s. 5 Bruk av Mediemeteret på reiser... s. 6

Detaljer

Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune

Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune Reglement for utlån av Nesoddtangen gård i Nesodden kommune 1. Innledning Rådmannen har det overordnede ansvaret for utleie og utlån av kommunale lokaler i Nesodden kommune med mindre det særskilt er vedtatt

Detaljer

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as, Jysereid. Sandvann.

Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as, Jysereid. Sandvann. Info ark angående leie av hytte, Åse- Vøllestad skogen as, Jysereid. Sandvann. Hei, Det nærmer seg snart at dere skal komme på besøk til Åse- Vøllestad skogen og sender derfor litt nyttig info. Veibeskrivelse:

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR TERMISK VARMEVARSLER Kommersiell referanse: 3103-002 Utviklet av CAVIUS Denne termiske varmevarsleren er tiltenkt områder der røykvarslere ikke er egnet pga. høy risiko for feilalarmer,

Detaljer

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av

Bruk handlenett. Send e-post. Skru tv-en helt av Bruk handlenett Det er greit å ha noe å bære i når man har vært på butikken. Handlenett er det mest miljøvennlige alternativet. Papirposer er laget av trær, plastposer av olje. Dessuten går posene fort

Detaljer

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk

12 Særskilt plikt til systematisk sikkerhetsarbeid for virksomheter som bruker byggverk Vedlegg 2 Forskrift om brannforebyggende tiltak Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [...] med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vem mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig

Detaljer

Interiørdetaljen mange glemmer

Interiørdetaljen mange glemmer Inspirasjon interiør Par Pa På elfag.no får du råd, tips og gode ideer for stue, kjøkken, bad og barnerom. Her kan du også selv bygge brytere som passer perfekt til ditt nye interiør. Interiørdetaljen

Detaljer