Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember 2009. www.lardal.kommune.no"

Transkript

1 Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 2 Årgang 16 Desember 2009

2 Ordføreren har ordet Valget er over og resultatet ble at den rød/grønne regjeringen fikk flertall. Det sikrer kommunal sektor trygghet for de økonomiske rammene de neste fire år. HULDRA 2008 Utgiver Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad Telefon Sentralbord Legekontor NAV Vakttelefon E-post Lardal kommunes hjemmeside Trykk ETN Erik Tanche Nilssen as Opplag Utgave Juni Desember Deadline Utgivelse Uke 26 Uke 51 Ansvarlig redaktør Rådmannen Redaksjon Inger Kalleberg Else Engelstad Redaksjonen ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår! Forsidebilde: Kjell Harangen Vi har gått inn i høsten og vinteren, med mørke kvelder og det blir kjøligere ute. For mange er dette en høydare med jakt på skogsfugl samt storvilt. Naturen skifter farge og gjør seg klar for vinteren. Hva skjer i Lardal kommune i disse tider? Vi har et rikt kultur- og organisasjonsliv, og om høsten og vinteren er det stor aktivitet i forskjellige lag og foreninger. Som ordfører gleder jeg meg over å få delta på mye av det som skjer. Alt fra 4H, der jeg blir kjempeimponert over den iver og dyktighet disse unge i Lardal viser, til diakoniutvalget som steller i stand samlinger flere ganger i året for eldre. Dette er bare noe av frivillig arbeid som blir lagt ned til glede for oss i Lardal. Så en stor takk til alle dere som står på. I høst har vi også vedtatt at Lardal Kantori skal være Lardal kommunes ambassadør. Tidligere har vi hatt Svarstad fotball som ambassadør i 2 år. Lardal Kantori hadde et ønske om dette, og det ble imøtekommet med et tilskudd på kr ,-. Som bidrag tilbake ønsker Kantoriet å bringe allsangen på banen der en lager kvelder med forskjellig tema, der en også har sangkvelder forskjellige steder i kommunen. Dette tror vi kan være positivt tilskudd til det eksisterende kulturlivet. Lardal kommunestyre vedtok at de statlige midlene vi fikk fra tiltakspakka skulle brukes til oppgradering av skolene og til asfaltering. Når vi går forbi ungdomsskolen kan vi se at nye vinduer er på plass i garderobe og to klasserom, nye inngangsdører, nytt inngangsparti for bevegelseshemmede, ny utvendig trapp og flere andre ting er på plass. Barneskolen har fått pusset opp klasserom med maling og gulvbelegg. Når det gjelder asfaltering ble Storenga boligfelt og deler av Sogn industriområde prioritert, samt at skadene på veien ved Herland Mølle ble utbedret. I Kjærraområdet skjer det mye positivt. Jeg tenker både på Geoparken og Høyt og Lavt som åpnet klatrepark i sommer. De fikk en pangstart med kjempeomtale og topp karakter i Dagbladet. Avisen konkluderte anmeldelsen med: Unik og spennende parkopplevelse for hele familien uten kjøpepress. Klatreparken passer alle aldrer og vanskelighetsgrader.. I løpet av sesongen har over besøkt parken. Det er hyggelig å få så mange positive tilbakemeldinger fra fornøyde besøkende. Vi vil også gratulere Hans Christian Wilson med tittelen Årets gründer. På denne tiden av året kommer vi ikke utenom å si noe om budsjett og økonomiplan. Det er hyggelig å kunne meddele at noen av kommunens prioriteringer ser ut til å komme på plass. Jeg tenker spesielt på: Opprusting av skolelokaler/ idretts-/flerbrukshall Rulleringsplan for gang-/ sykkelvei Solbergåsen Jeg håper at de politiske partiene i fellesskap finner fram til god fordeling. Til slutt vil jeg si at ordføreren er til for dere. Kom og slå av en prat, ta opp forhold som vi kan bli bedre på, ting som vi må arbeide med. Gi positiv eller negativ tilbakemelding. Det skjer mye positivt i kommunen som jeg håper vil bidra til vekst og utvikling. Jeg vil ønske alle en fredfylt julehøytid og takke alle ansatte i Lardal kommune for innsatsen i La oss huske å ta vare på hverandre! God Jul!

3 Rådmannen har ordet Så nærmer det seg slutten på Denne høsten har vært preget av stort fokus på planer, samt forberedelser i forhold til å møte pandemien svineinfluensa. Legekontoret og helsestasjonen har gjort en meget god jobb her, både når det gjelder informasjon og vaksinering. Så her er Lardal kommune godt ivaretatt. En oppsummering av året 2009 viser at vi også i år har fått til mye og kan være godt fornøyd med innsatsen. Enhetene driver gode tjenester innenfor sine områder, og har et stort fokus på å levere gode tjenester til innbyggerne. Hoveddelen av driften i Lardal kommune foregår ute på enhetene, og det er her mange av innbyggeren møter kommunen og dens ansatte. Arbeidet med klima- og energiplan er godt i gang og skal etter planen ferdigstilles i løpet av våren Klima og energi har stort fokus for tiden, og kommunens rolle som samfunnsutvikler, tjenesteyter, innkjøper, eiendomsbesitter og myndighetsutøver med ansvar for lokal og regional planlegging gir en unik mulighet til å tilrettelegge for det gode og klimavennlige liv i lokalsamfunnet. Innenfor alle disse områdene kan kommunene legge til rette for mer effektiv energibruk og reduserte klimautslipp i egen organisasjon og i lokalsamfunnet. Kommunen har også en viktig rolle i arbeidet med å få befolkningen til å medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og for å lage partnerskap mellom kommune, næringsliv og befolkning. Det er inngått vertskommuneavtale med Kongsberg kommune om brannvesen, og ansvar for beredskap og forebyggende brannvern ble overtatt av Kongsberg Feieren i Lardal vil fra være ansatt i Kongsberg kommune. Innenfor området barnevern har det gjennom året vært samtaler med Larvik kommune med tanke på en felles barnevernstjeneste. Nå ser det ut til at en vertskommuneavtale kommer på plass, og vil tre i kraft fra dersom begge kommuner fatter positive vedtak. En større barnevernstjeneste vil medføre et større fagmiljø og mindre sårbarhet, noe som vil være positivt for innbyggerne i Lardal. Skifellesskapet mellom Larvik og Lardal er nå oppløst, og det har vært arbeidet med å få på plass en ny ordning for løypekjøring i Vindfjelltraktene. Det ser ut til at det kommer på plass en intensjonsavtale for kommende sesong, med mål om en avtale over noe lengre tid. Utbygging av Naugfoss vannverk pågår for fullt, og skal etter planen ferdigstilles høsten Budsjett- og økonomiplan er nå offentlig, og skal behandles politisk i desember. Enhetslederne har jobbet mye med dette i løpet av høsten, og har vært veldig delaktige i de prioriteringer som ligger til grunn i budsjettforslaget. Lardal kommune er i en heldig situasjon som ikke har vært nødt til å foreta kutt i tjenestetilbudene i Så kunne vi jo selvfølgelig ønske at vi kunne fått til enda mer, men slik vil det vel alltid være. Jeg håper at juletiden blir en fredelig tid med rom for ettertanke, hyggelig samvær og godt skiføre. Jeg vil også benytte anledningen til å takke for meg i Lardal kommune, og ønsker dere alle en riktig god jul. Mette Hvål Konstituert rådmann Gamle ord og uttrykk fra Lardal Han var kæggen irritert, småsinna Jæ sansær e itte jeg husker det ikke Vi oppfordrer igjen leserne til å sende oss ord/uttrykk/gamle historier og gjerne bilder fra gamle dager. Det behøver ikke være veldig gammelt heller det er artig å se igjen bilder/høre historier fra f eks 60-, 70- og 80- åra. Alt mottas imidlertid med takk. Ord for dagen Ikke vurder dagen etter hva du har høstet, men etter hva du har sådd. (ukjent) Vær klar for å ta en risiko venter du på det rette øyeblikket, kommer det aldri.. (ukjent) Du drømmer om et bedre liv en gang i fremtiden, men ditt beste liv er nå! Du kan finne styrke i motgang når du slipper taket i fortiden, du kan utvikle et positivt selvbilde når du lever for å gi, morgendagen får du kanskje aldri sevelg derfor å være glad, for ditt beste liv er nå! (Joel Osteen) Side 3

4 Nyrestaurert gapahuk Barnekolens gapahuk på Holemyra trengte sårt vedlikehold etter de store snømengdene sist vinter. Derfor stilte FAU opp med en dugnadsgjeng som fikset taket, lagde nye benker både i gapahuken og rundt ildstedet. Det ble kvistet og ryddet og ødelagt trevirke ble fjernet. Nå er elever og lærere fornøyd, og det er ekstra trivelig å drive uteskole. Takk til dugnadsgjengen i FAU! Populær månehuske på barneskolen Den nye månehuska som ble satt opp i høst har blitt meget populær. Elevene har stått i kø. Det har vært nødvendig å begrense tiden for hver gruppe i huska for at alle skulle få prøve den. Det er fotballgruppa som har satt opp huska. Takk for utmerket dugnadsjobb! Svarstad kirke med nytt tak! Til venstre: Kirken under restaurering. Til høyre: En flott kirke med nytt tak! Vakkert bilde tatt i kveldslys av Kjell Harangen. Fra en svunnen tid Bildene ovenfor er tatt fra samme sted i Svarstad sentrum. Vi vet ikke når det gamle svart/hvitt-bildet er tatt. Kanskje noen av leserne kan hjelpe oss å tidfeste det? Fargebildet er tatt i november 2009 av Kjell Harangen.

5 Brannsjefen informerer Lardal kommune kjøper brann- og feiertjenester fra Kongsberg kommune. Avtalen inkluderer tjenester som brannsjef, brannforebyggende arbeid, brannteknisk saksbehandling samt informasjons- og motivasjonstiltak. Fra ble avtalen utvidet til også å omfatte beredskap, utrykning og feiertjenester. Lardals egen feier Ole Gunbjørn Brekke blir dermed overført til Kongsberg brann- og redningstjeneste, og har allerede blitt tatt godt i mot av sine nye feierkollegaer. Ole Gunbjørn vil med sin lokalkunnskap i Lardal være en stor ressurs for feierne. Forebyggende arbeid I 2009 har det blitt utført et godt og omfattende forebyggende brannvernarbeid i Lardal: Feiing og boligtilsyn. Tilsyn ved samtlige særskilte brannobjekter i kommunen (industri, skoler, barnehager, overnattingssteder osv). Eget prosjekt rettet mot omsorgs- og trygdeboliger. Tilsyn og gjennomgang av brannsikkerheten ved alle disse. Brannvernundervisning og praktisk slukkeøvelse med alle sjetteklassingene. Kurs og øvelser. I 2010 videreføres dette arbeidet, og det settes i tillegg fokus på eldre leilighetsbygg. Beredskap Ved branner og ulykker er det mannskaper fra Hvittingfoss brannstasjon som rykker ut til Lardal. Brannvesenet i Hvittingfoss var inntil nylig et interkommunalt samarbeid mellom Kongsberg, Hof og Lardal, men ble fra en del av Kongsberg brann- og redningstjeneste siden både Hof og Lardal nå kjøper alle brannverntjenester fra Kongsberg kommune. Deltidsmannskapene i Hvittingfoss vil dermed bli en del av et større arbeidsmiljø, noe som igjen vil bidra til bedre utstyr og økt kompetanse. Det planlegges bygging av ny brannstasjon i Hvittingfoss, og denne forventes å stå ferdig i april Sjekk røykvarsleren Desember er årets klart verste brannmåned. Faktisk brenner nesten 50% flere boliger denne måneden enn i en gjennomsnittlig måned ellers i året. Dette er skremmende tall, og en påminnelse om at alle bør være ekstra oppmerksom på brannfaren i julemåneden. Pass derfor på å bytte batteri i røykvarslerne og test om de virker som de skal. Røykvarsleren er din beste livsforsikring, og redder hvert eneste år mange liv her i Norge. Ha en trygg og brannsikker jul! Rita Kirsebom Brannsjef Sikker adkomst for feier Mange huseiere i Lardal har den siste tiden hatt besøk av feiere fra brann- og redningstjenesten. Feiingen er et viktig ledd i det brannforebyggende arbeidet i kommunen. Feieren skal kunne utføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg til alle årstider og under værforhold som gjør at arbeid på tak er risikofylt. Feieren har krav på å kunne utføre arbeidet under trygge forhold uten å utsette seg for fare. Arbeidstilsynet krever at alle feieog tilsynsobjekter hvor det er fare for å falle ned fra taket, skal være tilrettelagt ved bruk av takstige/ taktrinn, takbru og plattform. Alle tak med helling utover skal ha takstige eller taktrinn. På bygninger der gesimshøyden er mer enn 5 meter, skal det være montert stigefeste som forhindrer sideglidning. Stigen skal være så lang at den rekker én meter over taket. På tak med flere enn én skorstein må det monteres takbru eller takstige/taktrinn til hver skorstein. Der hvor skorsteinen er høyere enn 1,2 meter skal det monteres arbeidsplattform eller feierluke. Både takstige, taktrinn og takbru som benyttes, skal ivareta kravene til styrke, funksjonalitet og sikkerhet. Alt utstyr skal være tilstrekkelig solid til å hindre eller stanse fall. Alt utstyr må festes til tak på en sikker måte, og være montert i henhold til krav i monteringsveiledning. Feieren har på egenhånd ikke anledning til å fravike sikkerhetsbestemmelsene. Dersom det er tvil om hvordan krav i forskrift skal oppfylles, kan feieren gi råd og veiledning. Kontakt oss gjerne på tlf I forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn stilles det krav om at fyringsanlegg skal være intakte og virke som forutsatt. Om disse er tilfredsstillende vil avdekkes i forbindelse med feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Det er derfor viktig at feieren har tilgang til hele fyringsanlegget. Feierlærling Line Hamre og feiersvenn Kjell Hogstvedt ved Kongsberg brannog redningstjeneste. Side 5

6 Innføring av veinavn og gateadresser i Lardal Som det ble informert om i juniutgaven av Huldra, pågår det et prosjekt med innføring av veinavn og gateadresser i Lardal. Sak om Fastsettelse av veinavn ble behandlet av formannskapet , det vil si at formannskapet da vedtok navn på de enkelte veier som skal tildeles navn i dette prosjektet. Med bakgrunn i dette har administrasjonen nå startet arbeidet med å legge disse veinavnene inn i de systemer dette skal registreres inn i, samt tildele adressenummer (husnummer) etter de regler som er vedtatt i Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Lardal kommune. Arbeidet vil foregå puljevis framover i 2009 og Det er mange veier og hus som skal tildeles nummer, og dette arbeidet tas innimellom andre oppgaver vi må håndtere. Det vil derfor ta tid før hele kommunen er tildelt offentlig adresser. Som innbyggere vil dere oppdage, etter hvert som Lardal kommune registrerer inn veinavn og husnummer, at offentlige etater som har tilgang til disse opplysningene begynner å bruke disse adressene. Det vil skje før administrasjonen har rukket å sende ut denne informasjonen til den enkelte huseier. Vi vil imidlertid forsøke å sende ut opplysninger om offisiell adresse til den enkelte huseier så snart vi får det til etter at opplysningene er registrert inn. Veier som er ferdig registrert, og hvor det på nåværende tidspunkt er bestilt skilt, er: Krokenveien, Presteseterveien, Tanumveien, Brandsrudveien, Nordre Svartangvei, Hukesletta og Lieveien (Lieveien avventes i forhold til godkjenning av skrivemåten fra navnekonsulent i Statens kartverk). Renovasjon jul og nyttår 2009 Det er ingen endring i hentedager på husholdningsrenovasjon jul og nyttår Renovasjonsrute Mandag: Steinsholt vestsiden av Lågen til Askjem Tirsdag: Svarstad sentrum Onsdag: Østsiden av Lågen Otterstad Tanum Hem Lie Kroken Kildesorteringsstasjon på Sogn Ordinære åpningstider Mandag Torsdag Første lørdag i hver måned Priser Personbil kr 50,- Personbil m/henger/varebil kr 100,- Endring i jul og nyttår 2009 Åpent lørdag 9/ kl Torsdag Torsdag Lørdag Stengt Stengt Stengt God jul og godt nyttår ønskes alle våre abonnenter! Turnuslege Som mange har fått med seg har vi Ragnhild Hellesnes som turnuslege nå. Hun slutter 15/2-10, og er da ferdig utdannet lege. Hun blir avløst av ny turnuslege som heter Dorthe Huse. Brøyting/strøing Lardal kommune har ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier. Veier, kryss og plasser skal normalt ikke ryddes mellom kl og Ved snøfall om natten skal veiene være gjennombrøytet og ryddet før morgentrafikken setter inn. Snømengden skal være minimum 5 cm og maksimum 10 cm før snørydding igangsettes. Det er i år 3 kontraktører som utfører vintervedlikehold for Lardal kommune. Jon Inge Dieseth: Lieveien, Hem, Nordby. Kjell Arne Hagen: Svarstad sentrum, øst og vest for RV 40. Tommy Skaug: Steinsholt I tillegg utfører Lardal kommune selv vedlikehold av kommunale anlegg og plasser på dagtid.

7 Politiske vedtak i Lardal kommunestyre Biogass i Vestfold etablering av forprosjekt Lardal kommune slutter seg til 12K-styrets vedtak om forprosjektet Biogass i Vestfold. Vedtaket har sin bakgrunn i at store mengder biologisk avfallsog overskuddsmateriale håndteres på en uøkonomisk og lite klimavennlig måte. 12k-samarbeidet i Vestfold har derfor utredet muligheten for å produsere biogass i Vestfold, basert på lokal råstofftilgang ved å: - utnytte avfall og slam på en mer klimavennlig måte enn i dag - bidra til at innbyggere og næringsliv kan håndtere avfall og slam på en klimavennlig og bærekraftig måte - bidra til at biogassproduksjonen kan utnyttes i Vestfold Søknad om midler til renovering av Breidablikk Søknaden søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplanarbeidet Styrvoll ungdomslag har søkt om midler til å renovere lokalet Breidablikk. Tiltak som ønskes utført er: skifte tak, nytt fyringsanlegg, bygging av handikaptoalett, utskifting/utbedring av el-anlegg og VVS-anlegg, ny inngang til leilighet og kjeller, oppussing av eksisterende arealer, oppgradering av utarealer Tiltakene er kostnadsberegnet til kr og ungdomslaget søker om kr fra Lardal kommune. Søknad om tilskudd for å være ambassadør for Lardal kommune Søknad fra Lardal Kantori om å være ambassadør for Lardal kommune imøtekommes med et tilskudd på kr Tilskuddet gis under forutsetning av bidrag tilbake som forespeilet i søknaden. (Deltakelse/bidrag i form av sang ved ulike begivenheter/arrangementer i kommunen, men også utenfor kommunen i sammenhenger der man representerer kommunen på den kulturelle siden.) Fremtidig organisering av nødmeldetjenesten, høringsuttalelse Lardal kommune gir sin tilslutning til innføringen av ett felles nødnummer (112) med tilhørende etablering av syv eller åtte 112- sentraler, i tråd med den anbefalte modell C for fremtidig organisering av nødmeldetjenestene. Lardal kommune forutsetter at forholdene blir lagt til rette for at deler av dagens bemanning på 110-sentralene blir gitt anledning til nødvendig kompetanseheving for tjenestegjøring ved 112- sentralen. Lardal kommune legger til grunn at en fremtidig overgang til felles 112-sentral ikke vil medføre ekstra kostnader for kommunen. TV-aksjonen 2009 TV-aksjonen 2009 CARE Norge ytes tilskudd stort kr I likhet med foregående år ble det bevilget penger til innsamlingsformålet, som denne gang gikk ut på å gi hjelp til selvhjelp for kvinner i fattige land. Avvikling av Skifellesskapet, fordeling av eiendeler Lardal kommune kjøper ut Larvik kommune med inntil kr for å beholde den nyeste løypemaskinen, Prinoth 2004 Kostnaden dekkes av reduserte renteutgifter innenfor området skatt, ramme og finans. For å sikre løypekjøring i fylkesanlegget Borgen og i Vindfjelltraktene overdras maskinen til Svarstad IL. Svarstad IL forplikter seg da til å ta på seg ansvaret for løypekjøring i fylkesanlegget Borgen de neste 3 årene og i Vindfjelltraktene i henhold til intensjonsavtale Det inngås egen avtale med Svarstad IL og andre parter om ansvar for løypekjøring og tilskudd til dette arbeidet. Dersom forutsetningene i dette vedtak endres må det i samarbeid med Svarstad idrettslag avklares eierskap/fordeling av løypemaskinen. Vedtaket ble fattet i forbindelse med at Skifellesskapet er oppløst og eiendeler og beholdning skal deles mellom Larvik og Lardal kommuner. Tilsynsutvalg sykehjem og omsorgsboliger Lardal kommune støtter synspunktene til 12k PLO-nettverket, rådmannsgruppen og styret i 12k, og oppretter ikke tilsynsutvalg ved sykehjem og omsorgsboliger. Det utarbeides et system som sørger for god informasjon til pasienter, brukere og pårørende om de klage- og tilsynsordninger som allerede er etablert og på den måten bidrar til at disse brukes på best mulig måte. Saken kom opp på bakgrunn av henvendelse fra helseutvalget i Norsk Pensjonistforbund. Saken har vært til behandling i fagnettverk for ledere i pleie- og omsorgstjenester i 12k, og de anbefaler ikke at 12k-kommunene oppretter slike tilsynsutvalg. Kommunene oppfordres i stedet til å sørge for god informasjon til pasienter, brukere og pårørende om de klage- og tilsynsordninger som allerede er etablert, og på den måten bidra til at disse brukes på en best mulig måte. Felles standard i sykehjem 1. Lardal kommune er positiv til forslag til felles standard for tjenestetilbudet i sykehjem, men ser at enkelte av standardene kan gi rom for tolkning og dermed ulik forståelse og praksis. 2. Lardal kommune tar forbehold om godkjenning av standardene inntil en lokal forståelse er utarbeidet av ansatte og tillitsvalgte ved sykehjemmet og politisk vedtatt. Saken ble fremmet etter initiativ av 12k sitt pleie- og omsorgsnettverk med bakgrunn i erfaringer fra Fylkesmannens tilsyn, samt enkelte kommuners erfaring med definering av standarder på tjenestene. Side 7

8 Ny rådmann i Lardal kommune Foto: Erik Berge/Østlands-posten Harry Bjørnestad er ansatt som rådmann i Lardal fra 11. januar Han er 58 år, er samboer, har tre voksne barn og er bestefar. Han er utdannet ved Krigskolen for hæren og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har arbeidet 10 år i forsvaret og 25 år som økonomidirektør, bedriftsrådgiver og styremedlem i forskjellige virksomheter, bl.a. i Lillehammer- OL 94, Telenor og Oslo Hovedflyplass. De siste 5 årene har han vært ansatt på Høgskolen i Vestfold. Jeg starter opp i stillingen først på nyåret, men har allerede fått anledning til å hilse på noen medarbeidere. Jeg opplever å møte en organisasjon som fungerer godt med mange hyggelige og dyktige medarbeidere. Jeg har trasket rundt i skogene i Lardal i mange år og lært å sette pris på folket og lynnet. Selv om jeg enda ikke har tiltrådt og derfor heller ikke har full oversikt, er det enkelte forhold som framstår som tydelige for meg. Kommunene vil framover stå ovenfor store utfordringer, bl.a. i forbindelse med gjennomføringen av flere store reformer. Kommunen vil få nye oppgaver knyttet til å forebygge sykdom og omsorg for pasienter. Arbeidet med å skape en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning innebærer også endrede oppgaver for kommunen. I tillegg kommer økt fokus på skole og miljø. Samtidig med arbeidet for å løse nye oppgaver må kommunen yte pålagte oppgaver og levere grunnleggende velferdstjenester. Viktigere enn alt annet blir det likevel å bidra til at kommunen lykkes som politisk og demokratisk organisasjon. Disse utfordringene vil kreve evne og vilje til å utvikle nye tjenester. Det stilles dermed også nye krav til kompetanse. Endringer oppnås best gjennom samarbeid og medvirkning - både internt i kommuneorganisasjonen og i forhold til kommunens beboere, næringsliv, foreninger og lag. Gode samarbeidsløsninger finnes best når samarbeidet baseres på likeverdighet. Som rådmann blir det viktig å bidra til å utvikle ledere og medarbeidere som utfordrer, stiller krav og støtter. Jeg gleder meg til å ta fatt. Moro på Lardal bibliotek! Under Litteraturuka i Vestfold i begynnelsen av november gjestet tvillingbrødrene Egil og Svein Nyhus biblioteket med barneforestillingen "To menn og en tavle". Kun ved hjelp av tavlen, tusjer og litt utkledning skapte de en fantastisk morsom og engasjerende forestilling for alle barna som var kommet for å se. Også de voksne som var med koste seg og syntes det var moro. Historien om tavleungen ble diktet opp og tegnet underveis, og barna deltok svært aktivt i diktningen. En av dem sørget for at en skummel slange stadig dukket opp i fortellingen, noe som skapte mye latter i biblioteket. Dette er tredje året på rad at Nyhus-brødrene besøker Lardal bibliotek under Litteraturuka, og de slår like godt an hver gang! Huldregenser Vi presenterer her et nytt huldreprodukt en genser designet og strikket av Laila Omholt, etter mønster fra Huldrebedet i Svarstad. Lardal Kantori har blitt ambassadører for Lardal kommune, noe som bl a innebærer at koret på forskjellige måter skal representere og markedsføre kommunen når de er ute på sangoppdrag osv. Huldregenseren er et av virkemidlene som kan brukes i denne sammenhengen, og på bildet ser vi ordfører Liv Grinde og kormedlemmene Laila Omholt og Else Engelstad iført hver sin huldregenser. Stor suksess med strikkekafe på Klokkergården Tirsdag 24. november inviterte Lardal kunst- og hobbyforening til strikkekafe på Klokkergården. Til det første møtet kom det 47 deltakere! Aldersspredningen var akkurat slik som ønsket, fra dem på godt over åtti til de yngre på noen og tjue. Neste møter er avtalt til 12. januar, 9. februar, 9. mars og 13. april. Om flere skulle ha lyst til å være med er det bare å møte opp.

9 Lardal seniordans Da Lardal seniordans startet for 7 år siden var vi 14 stykker. I dag er vi 31 medlemmer. Flere av pionerene her i Lardal er fortsatt med og er like ivrige. Hvert annet år arrangerer Forbundet Seniordans i Norge landsstevne, hvor det møter opp ca dansere fra hele landet. Lardal stiller opp! Vi danser en gang i uka, men har flyttet fra Klokkergården i Svarstad til ungdomslokalet Breidablikk i Styrvold pga. plassmangel. I tillegg blir det fra forbundets side arrangert sydenturer for seniordansere med seniordans annenhver dag og bading, soling og andre turistaktiviteter. Seniordans er en ringdans hvor vi danner par ved å bruke røde og blå bånd. Seniordansen bygger på folkedanser og selskapsdanser og er tilpasset eldre mennesker. Vi danser i ca 2 timer med innlagt matpause, for å dyrke den viktige sosiale delen. Hvis du synes dette høres morsomt ut, så møt opp på Breidablikk. Vi danser mandager fra kl og har plass til flere, både damer og menn. Du må være godt voksen (ca 55 år og oppover) og danseglad. Du vil oppleve et miljø hvor danseglede og godt humør er dominerende. Siste vers på en av sangene våre med melodi Ned på Youngstorvets basar sier mye om hva denne form for aktivitet gir oss: Vi har også kontakt med andre dansegrupper og besøker hverandre. Det er hyggelig både å bli kjent med andre og danse i en større ring. Regionstyret i Vestfold arrangerer hver høst tur til et høyfjellshotell, hvor ca 200 dansere fra regionen deltar. Lardal deltar med ei gruppe hvert år. Da danser vi fra ankomst fredag ettermiddag til vi reiser hjem søndag ettermiddag. Noen pauser har vi, og det er festmiddag lørdag kveld. Har du spørsmål, ring gruppeleder Berit Hem, tlf , mob eller danseleder Reidun Aakre, tlf , mob Hilsen Reidun Aakre Dansen gir oss godt humør, og vi kommer i vigør. Seniordans er jo bra for hele kroppen. Mye glede har vi hatt siden vi tok dansen fatt, for SENIORDANSEN er for mange helt toppen. Pynting av juletre på herredshuset! Mandag 30. desember hadde vi besøk fra Svarstad barnehage. På bildet til venstre er de i full gang med å pynte treet sammen med ordfører Liv Grinde. På bildet til høyre ser dere alle de flinke ungene (og voksne), og det ferdigpynta flotte treet! Og all julepynten hadde de laget selv! Tusen takk til alle sammen! Bildet til venstre er fra julegaten i Svarstad sentrum i Foto: Per foss Side 9

10 Informasjon fra NAV Fra og med overtok Helseforetakene ansvaret for dekning av reiseutgifter i forbindelse med behandling. Det er ikke lenger NAV som skal oppsøkes i denne sammenhengen. Nedenfor følger informasjon. TV-aksjonen 2009 Care Norge Årets TV-aksjon gikk av stabelen søndag 18. oktober og Lardal ble nok en gang beste kommune i Vestfold med kr 48,47 kroner pr innbygger, som er godt over landsgjennomsnittet på ca kr 40. Totalt pr 23. november er det samlet inn kr på landsbasis. Kommunekomiteen og DnbNOR Lardal samarbeidet som vanlig om aksjonen i vår kommune. Vi takker alle bøssebærere som var i sving på aksjonsdagen. Elevene fra ungdomsskolen stilte sporty opp også i år, til tross for angrep av (trolig) svineinfluensa som reduserte antallet elever som kunne være med. Foreldrene, sammen med medlemmer fra lag og foreninger og andre stilte også velvillig opp. Tusen takk alle sammen! Fyrverkeri Brann- og redningstjenesten har ikke mottatt søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i år. Det er derfor ingen utsalgssteder i Lardal som selger fyrverkeri i romjulen. Det vil imidlertid foregå salg i Hvittingfoss. Det oppfordres til å utvise stor forsiktighet ved oppskyting av fyrverkeri. PENSJONISTER I LARDAL! Gruer du deg for is og glatte partier utenfor huset ditt? Vi hjelper deg gjerne med strøsand gratis og tilkjørt! Ring: EGIL HEM i Lågendalen Rotary, tlf eller

11 Babysvømming Grenland svømme- og livredningsklubb har i høst leid bassenget i Svarstad en gang pr uke til babysvømming. Tiltaket ble satt i gang som en prøveordning som skulle evalueres etter bl a forholdet til driftsrutiner ved varmere vann, arbeidsmiljø for ansatte når bassengrommet blir varmere, økt bakterievekst, strømutgifter, justering av ventilasjonsanlegg. Disse punktene er nå evaluert, og tilbakemeldingen går på at den økte oppvarmingen fungerer greit så langt. Det er imidlertid fortsatt knyttet noe usikkerhet til de bygningsmessige konsekvensene ved temperaturøkningen, og det er derfor besluttet å forlenge prøveperioden fram til sommeren 2010 for å få et bedre grunnlag for vurdering av dette. De aller minste badegjestene kan derfor glede seg over fortsatt mulighet til å boltre seg i oppvarmet vann i svømmebassenget under kyndig veiledning og instruksjon. Side 11

12 Allidrett/skitrening Svarstad IL har i mange år hatt tilbud om allidrett til aldersgruppen 5-8 år. I år er tilbudet blitt utvidet til også å gjelde for 9-11 åringene. Svarstad IL og skigruppa samarbeider om et opplegg på torsdagene som gjør at også disse barna får et variert og godt aktivitetstilbud. Aldersgruppen 5-8 år har boltret seg i gymsalen med ulike aktiviteter som turn, balløvelser, leiker, balanse og koordinasjon. De eldste barna har vært igjennom svømming, turn, aerobic, ballspill, friidrett og basistrening. Det er nå med over 60 barn mellom 5-8 år mens det er 48 barn med i aldersgruppa 9-11 år. Det er kjempefint at så mange barn vil delta på idrettslagets opplegg! Skigruppa har også treninger for åringene på tirsdagene. Da er det tradisjonell trening med vekt på kondisjon og "hardkjør". Skigruppas eldste gruppe, +12 år, samkjører sine treninger med alpingruppa. Det er gledelig å se at vi også her har mange utøvere med på treningene! Kanskje vil mange av våre håpefulle delta i vårt tradisjonelle romjulsrenn i Borgen 30. desember? Etter nyttår fortsetter allidretten/ skitreninga i Borgen. Det er da mulig for barn født i 2001 å være med på skitreninga på torsdagene. Alpingruppa ønsker velkommen til trening i Svarstad skisenter! Ønsker dere mer informasjon vedr. treningene kan Hege Melby kontaktes på tlf Sola snur-tur Det blir nissemarsj på solsnudagen til Myraåsen mandag 21. desember med oppmøte hos Arne Lindsverk kl Vi tenner fakler oppover til Myraåsen og på toppen venter bål og kanskje en liten overraskelse til barna. Ta med grillmat, drikke, sitteunderlag og kanskje et akebrett hvis det er snø! Poengrenn Poengrenn starter opp onsdag 13. januar og arrangeres 6 ganger. Det blir avslutning med premieutdeling 17. februar. Allidrett for 5-8 år vil i denne perioden være poengrenna. Dugnad i lysløypa og ny snøscooter Det har vært dugnad i lysløypa i sentrum. Traseen er ryddet og lyset sjekket. Det gjenstår noe arbeid med å bytte noen få lyspærer. Det har også blitt kjøpt inn ny snøscooter. Idrettslaget håper derfor på mye snø slik at det kan kjøres løyper på jorder og i lysløypa. Informasjon om Svarstad IL finner dere på svarstadil.no!

13 Skofterud og Aukland vant i Pinåsløpet 2009! Anders Aukland befestet sin posisjon som kongen av Pinås ved å ta hjem seieren tredje året på rad. I det syvende Pinåsløpet var det spenning på forhånd om Odd Bjørn Hjelmeset skulle ta steget opp på toppen av tronen, men ganske tidlig opparbeidet Anders Aukland seg en ledelse som han aldri ga fra seg. I mål skilte det 21 sekunder i Anders Auklands favør. streken. Hun hadde slitt med ei vond hofte, og måtte i timene før løpet melde avbud. Dermed skulle det bli jevnere konkurranse enn i 2008, hvor Kristin utklasset de andre damene ved å vinne med 4.14 i avstand til nr. 2. I første halvdel av løpet, på veg opp de første 300 høydemetrene i løpet av 1,5 km, var feltet samlet med Ella Gjømle Berg først på toppen og vinner av spurtprisen. Tett bak fulgte Vibeke Skofterud og en lokal utøver, Hanne Smukkestad. I siste halvdel av løypa skulle det vise seg at Vibeke Skofterud var den sterkeste og i mål hadde hun fått 40 sekunders ledelse på Ella Gjømle Berg. Den som overrasket alle, ikke minst seg selv, var Hanne Smukkestad som ble nr. 2 totalt av damene og var kun 22 sekunder bak Vibeke Skofterud i mål. Ingen av løyperekordene ble slått i år, så da må vi vente til Pinåsløpet 2010 for å se om noen kan tukte Anders Aukland og Kristin Størmer Steiras løyperekorder! Han var meget fornøyd med arrangementet og løypa og sa følgende etter løpet: Pinåsløpet ble også i år en utrolig bra opplevelse. Dette er et skikkelig terrengløp av den gode gamle typen. Vi ønsker oss flere slike løp! Takk til arrangørene for nok et fantastisk arrangement. Veldig synd ikke flere skiløpere i yngre årsklasser var med, håper å se dere til neste år! Arrangøren kunne til slutt konkludere med at alt hadde gått bra og var meget tilfreds med gjennomføringen av det 7. Pinåsløpet. Pinåsløpet 2009 ble velsignet med flott sommervær, noe som ikke var vanlig på Østlandet denne sommeren. Deltakere og publikum koste seg i det fine været og mange unge autografjegere fikk tak i etterlengtede autografer fra verdenskjente lagrennsløpere. Vi ønsker nye og gamle deltakere velkommen igjen til Pinåsløpet 2010 lørdag 21. august! Mer info på løpets nettsider I dameklassen var det usikkert i dagene før løpet om løyperekordholder og fjorårsvinner Kristin Størmer Steira ville stå på start- Foto: Jørgen Sogn Side 13

14 Farten i Svarstad sentrum Fartsgrensen gjennom Svarstad sentrum er for det meste 40 km/t. Lav fart gir større trafikksikkerhet. Sannsynligheten for ulykker reduseres. Lav fart har stor betydning for å begrense skader, dersom ulykker likevel skjer. Lav fart bidrar i det hele tatt til at det blir hyggeligere og tryggere å bo og ferdes i Svarstad. Egentlig burde det være nok å skilte fartsgrensen. Respekt for lave fartsgrenser i et tettsted burde være en selvfølge. Likevel, - i høst har det blitt lagt to nye fartshumper på fylkesveien gjennom Svarstad. Begge har gangfelt. Den riktige betegnelsen er derfor opphøyde gangfelt. Samtidig er 40sonen utvidet fra før innkjøringen til Hukesletta og ned til Røde kors huset. Hensikten er å gjøre bilister, og andre førere av motorkjøretøy, mer oppmerksomme på fartsgrensen gjennom Svarstad. Lardal kommune har tatt initiativ til tiltaket, som utføres i samarbeid med Statens vegvesen. Statens vegvesen eier veien, og bestemmer antallet og utformingen av opphøyde gangfelt, og fartsgrensen. Ikke alt er helt ferdig. Humpen ved Hukesletta skal heves noen få centimeter, og males som gangfelt. Fortauet skal også tilpasses gangfeltet. Deler av dette blir antakelig utsatt til våren. Det er ikke tenkt gangfelt eller fartshump ved Danmarksveien. Påskriften i veibanen her er feil. Det er nok ulike oppfatninger av hvor godt tiltaket vil virke. Noen vil mene at fartshumper og gangfelt bør være høyere og flere. Andre vil mene at fartshumper er unødvendig, og til ulempe. De to nye opphøyde gangfeltene er svært lave. Rent fysisk hindrer de ikke høy fart. Forventningen burde likevel være tydelig. Loppemarked Årskullet -95 ved ungdomsskolen skal på tur til Polen neste år, og har begynt å jobbe med finansiering av turen. De planlegger derfor å arrangere loppemarked som skal finne sted på Markedsdagene i Svarstad i august, og ønsker å starte innsamling allerede nå. Kontakt Frank Gravdal på tlf hvis dere har ting dere ønsker å gi til loppemarkedet (NB ikke klær!). Han eller noen andre fra arrangørene vil da se på og hente loppene, og lagre dem fram til neste høst. Ungdomsskoleelevene er også interessert i å ta på seg småjobber som f eks snømåking, maleoppdrag, rydding, vasking etc for å tjene penger til turen. Dersom noen har bruk for slike tjenester, ta da kontakt med Ole Martin Bergan på tlf eller epost Ønsker du å jobbe en gang i blant? Lardal kommunale eiendom har behov for ringevikarer til renhold av kommunale bygg. Er du interessert, kan du ta kontakt med ledende renholder Marit R. Gåskjenn på telefon , eller enhetsleder Britt Helen Lie på telefon / Etterlysning Etterlysning Kjell Håkestad har fått full jobb i Lardal. I forbindelse med innsamlingsaksjonen KULTURDUGNAD etterlyser jeg 2 personer som har innbetalt penger i Bank i butikk. Jeg mangler kontonummer for å få tilbakebetalt pengene. Ved rydding av bokshvelvet i DnBNOR ble det funnet en sølvskje som er glemt av en kunde. Ta kontakt på telefon Dersom ingen melder seg innen 1. januar blir pengene overført Lardal kantori. Savner du en skje som har vært oppbevart i din bankboks så ta kontakt. Vi ønsker noen opplysninger som identifiserer skjeen før den utleveres. Laila Omholt Det er ingen graveringer som indikerer hvem som er eier av den. Ta kontakt med banken. DnBNOR Lardal

15 Takk for gaver til minibussen! Vi retter en stor takk for gaver vi har fått inn til minibussen. Vi har pr. 1. nov. fått gaver fra: Svarstad Sanitetsforening Kroken Sanitetsforening Reumatikerforeningen Og private Vi håper at minibussen er til glede for mange i kommunen vår. Hilsen Minibussens venner Til deg som mottar hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller middag Nå er det vinter og til tider vanskelige kjøreforhold. For at vi skal komme fram til deg, må du sørge for at veiene er brøyta eller strødd hvis det er glatt. Er veiene ufremkommelige kan resultatet bli at dere ikke får besøk av oss. Hilsen oss i hjemmesykepleien Lardal bibliotek Siste åpningsdag før jul er torsdag 17. desember. Biblioteket åpner igjen mandag 4. januar. God jul! Lardal lensmannskontor åpningstider i romjulen Tirsdag 22. desember Tirsdag 29. desember For øvrig er kontoret på Revetal åpent for publikum: 24. desember kl desember kl desember kl Hybel i Svarstad ønskes leid! Er det noen som har en hybel til leie i Svarstad sentrum til en av våre ansatte? 18 år gammel jente fra Kodal, jobber som lærling i Lardal kommune og synes reiseveien er litt lang. Ta kontakt med Annika Jensen Tlf: Lardal kommune Takk! Takk til alle som støttet oss med gevinster, til alle som tok lodd og til alle som møtte opp på høstfesten vår på Breidablikk i oktober. Med hilsen styret i Firkløver 4H NAV Lardal åpningstider i romjulen Julaften: Stengt Mandag 28. desember: Tirsdag 29. desember: Onsdag 30. desember: Nyttårsaften: Stengt Lardal legekontor åpningstider i romjulen Mandag 28. desember Tirsdag 29. desember Onsdag 30. desember Stengt julaften og nyttårsaften. Henvendelse legevakten Servicetorget åpningstider i romjulen Julaften Stengt Mandag 28. desember Tirsdag 29. desember Onsdag 30. desember Nyttårsaften Stengt Side 15

16 Fulldistribusjon - landets beste bokommune

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 1 Juni 2010 Årgang 17. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 1 Juni 2010 Årgang 17 I dette nummeret kan du bl.a. lese om: Siste 17. mai-feiring i Styrvoll Informasjon om kulturskolen Huldrestier i Lardal Sommer på Nordgardsetra

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Juni 2008 Årgang 15. www.lardal.kommune.no

Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Juni 2008 Årgang 15. www.lardal.kommune.no Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 2 Juni 2008 Årgang 15 www.lardal.kommune.no HULDRA 2008 Utgiver Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad Telefon Sentralbord 33 15 52 00 Legekontor

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul

FULLDISTRIBUSJON. Andebu. Stikka. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang. God jul Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2004-13. årgang God jul Utgiver: Andebu kommune E-post: e.postkasse@andebu.kommune.no Andebu kommunes hjemmeside: www.andebu.kommune.no

Detaljer

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet

Andebu. Stikka. God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest på Anexet INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2007-16. årgang God jul! I dette nummer kan du lese om: Budsjettforslag 2008 Værstasjon på Andebu skole Gravdal barnehage Åpningsfest

Detaljer

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18.

Andebu. Stikk@ Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2009-18. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Prosjekt 2010 i Andebu Stortingsvalget 2009 Nytt skoleår Andebu Utgiver: Andebu

Detaljer

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i vinter? Nyttårsaften. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 2-Desember 2013

Kvænangs- budstikka. Hva skjer i Kvænangen i vinter? Nyttårsaften. Utgitt av Kvænangen kommune Nr. 2-Desember 2013 Hva skjer i Kvænangen i vinter? Onsdag 11.12 kl. 17.30 Fredag 13.12 kl. 18.00 Søndag 15.12 kl. 18.00 Onsdag 18.12 kl. 18.00 Tirsdag 24.12 kl. 14.30 Tirsdag 24.12 kl. 16.00 1. juledag kl. 11.00 2. juledag

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang

Andebu. Stikk@ God jul! Nattevandring INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2012-21. årgang Nattevandring Lørdag 3. november startet vi opp med nattevandring i Andebu. Hva er en nattevandrer? En nattevandrer

Detaljer

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr.

An Stikka. 4/2005-14. årgang FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. FULLDISTRIBUSJON u b e d An Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. I dette nummer kan du lese om: Etablererprogrammet i Vestfold Budsjett 2006 Presentasjon av barnehager Andebu mot 2020 - intervju

Detaljer

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger?

Odalstidende. Pensjonssparing - bare for gamlinger? Odalstidende Ny redaktør i Odalsportalen Pensjonssparing - bare for gamlinger? Informasjon fra GIR Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 4-2014 1 Hva vil banken

Detaljer

Odalstidende. Vellykket HMS kurs

Odalstidende. Vellykket HMS kurs Odalstidende Godt år for lokalbanken Vellykket HMS kurs Vi er Odalen! Informasjonsavis for Nord-Odal kommune, Sør-Odal kommune og Odal Sparebank. Nr 2-2014 1 Utvikling engasjement og frivillighet Vi har

Detaljer

Nummer 1 - januar 2011

Nummer 1 - januar 2011 Informasjonsblad for Høyjord og omegn utgitt av Høyjord Ungdomslag Nummer 1 - januar 2011 Kulturbonden Side 8 Ildsjelen Side 14 Pensjonisten Side 18 Pedellen Side 26 Nytt liv i den gamle Speiderhygga Side

Detaljer

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu

Andebu. Stikk@ Riv ut det grønne arket! INFORMASJON. Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2011-20. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Familiesenteret Valg 2011 Det Grønne arket 2011 Frisklivsentral i Andebu Riv

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2008-17. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Digital plandialog Ungdomshus åpnet i Andebu Andebu barnefestival 2008 Andebu

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler

Andebu. Stikka. I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad om spillemidler INFORMASJON Andebu Stikka Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2007-16. årgang I dette nummer kan du lese om: Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007 Andebu barnefestival NAV kontor i Andebu Søknad

Detaljer

Nr. Nr 1. - 20 2 1 0 4 1

Nr. Nr 1. - 20 2 1 0 4 1 AGDENES POSTEN Nr. 1-2014 NAV Agdenes, tlf: 55 55 33 33 - endret åpningstid i uke 16: Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22 00 Fax: 72 49 22 22 Åpningstider: Mandag - fredag: 08.00-15.30

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om:

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang. Les også mer om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 4/2014-23. årgang Kongen av frivillighet på slottsbesøk Gunnbjørn Tangen var på audiens hos kong Harald og dronning Sonja i oktober sammen

Detaljer

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011

Mye gøy, lærerikt og sosialt. Bygda vår - et skoleprosjekt. Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen. Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Mye gøy, lærerikt og sosialt Bygda vår - et skoleprosjekt Bjarne Sommerstad er ordfører for hele kommunen Livet i Høyjord Barnehage høsten 2011 Unge grisebønder Dropp-revyen er tilbake Vellykket Nissetog.samt

Detaljer

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang

Andebu. Stikka FULLDISTRIBUSJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang Andebu Stikka FULLDISTRIBUSJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2005-14. årgang I dette nummer kan du lese om: Barnehager i vekst Andebudagene Historisk på Store Dal Avduking av vennskapstrappa

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang. Kommunestyret 2007-2011 Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 3/2011-20. årgang Kommunestyret 2007-2011 3. rekke (bakerst) fra venstre: Rådmann Ole Sverre Lund, Cathrine Ellefsrød V, Per Asbjørn Trevland

Detaljer

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere

Driftig dame. med drill. Fiin gammel er 20 år. Vi går vinteren i møte... TEMA: Planlegg din egen alderdom. Kommunal informasjon for seniorbergensere 21. årgang nr. 4/10 Kommunal informasjon for seniorbergensere Driftig dame med drill SIDE 3-4 Fiin gammel er 20 år side 12-13 TEMA: Planlegg din egen alderdom SIDE 3-5 Vi går vinteren i møte... Side 19

Detaljer

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme

Daniels smarte valg. Valg til høsten. Ny skole på Nesøya. Hjelp å få hjemme INFORMASJON TIL ALLE HUSSTANDER I ASKER KOMMUNE NUMMER 1 - ÅRGANG 2 - JANUAR 2015 Valg til høsten 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg. Juridisk rådgiver Rolf Brakstad i Asker kommune er nøye

Detaljer

Bæringen. Akutten Årets TV-aksjon går til Blå Kors med spesielt fokus på barn og unge. Det er Barnevernvakten i Asker og Bærum glade for.

Bæringen. Akutten Årets TV-aksjon går til Blå Kors med spesielt fokus på barn og unge. Det er Barnevernvakten i Asker og Bærum glade for. Bæringen INFORMASJON Fredag 26. september 2008 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune Nr. 11 Årgang 20 Klar for Bærum Tid for opprydding Et sikkert høsttegn er høstaksjonen på Isi avfallsanlegg.

Detaljer

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre

Andebu. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang. Gave fra de eldste til de yngste. Trivselsprogrammet går videre Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 1/2012-21. årgang Gave fra de eldste til de yngste Fredag 17. februar fikk vi koselig besøk på helsestasjonen i Andebu. Toril Gullichsen

Detaljer

AGDENES POSTEN. God jul

AGDENES POSTEN. God jul AGDENES POSTEN Nr. 5-2013 God jul Åpningstider i jule - og nyttårshelga Rådhuset, jul og nyttårsaften, kl: 08.00-12.00 27.12 og 30.12, kl: 09.00-14.00 Agdenes kommune Rådhuset 7316 Lensvik Tlf: 72 49 22

Detaljer

INFO HOLTÅLEN KOMMUNE. Nr. 3/2009 HØST. Informasjonsorgan for Holtålen kommune. Holtålen - mulighetenes kommune

INFO HOLTÅLEN KOMMUNE. Nr. 3/2009 HØST. Informasjonsorgan for Holtålen kommune. Holtålen - mulighetenes kommune HOLTÅLEN KOMMUNE Holtålen - mulighetenes kommune INFO 7380 Ålen T: 72 41 76 00 F: 72 41 76 18 www.holtalen. kommune.no Informasjonsorgan for Holtålen kommune Nr. 3/2009 HØST Rådmannen Nå er snart sommeren

Detaljer

Bjørn Hagen - Konstituert rådmann

Bjørn Hagen - Konstituert rådmann 1 Rådmannens innledning Politisk organisering Befolkningsutvikling og demografi Innledning En stor seier Høyere utdanning Befolkningsøkning en stor utfordring Pendling den «gale» veien Kunstskolen Lærlinger

Detaljer

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012

GODE TIL Å STREIKE. INNBLiKK SPREK OMSORGS- TJENESTE HELT SOM BØTELEGGER KROKENS UNGE HJELPER ANDRE. Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 INNBLiKK Internavis for Tromsø kommune Nr 3, 2012 SPREK OMSORGS- TJENESTE SIDE 10 HELT SOM BØTELEGGER SIDE 2-3 KROKENS UNGE HJELPER ANDRE SIDE 12-13 GODE TIL Å STREIKE Etter å ha vært tatt ut i samtlige

Detaljer