Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember 2009. www.lardal.kommune.no"

Transkript

1 Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 2 Årgang 16 Desember 2009

2 Ordføreren har ordet Valget er over og resultatet ble at den rød/grønne regjeringen fikk flertall. Det sikrer kommunal sektor trygghet for de økonomiske rammene de neste fire år. HULDRA 2008 Utgiver Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad Telefon Sentralbord Legekontor NAV Vakttelefon E-post Lardal kommunes hjemmeside Trykk ETN Erik Tanche Nilssen as Opplag Utgave Juni Desember Deadline Utgivelse Uke 26 Uke 51 Ansvarlig redaktør Rådmannen Redaksjon Inger Kalleberg Else Engelstad Redaksjonen ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår! Forsidebilde: Kjell Harangen Vi har gått inn i høsten og vinteren, med mørke kvelder og det blir kjøligere ute. For mange er dette en høydare med jakt på skogsfugl samt storvilt. Naturen skifter farge og gjør seg klar for vinteren. Hva skjer i Lardal kommune i disse tider? Vi har et rikt kultur- og organisasjonsliv, og om høsten og vinteren er det stor aktivitet i forskjellige lag og foreninger. Som ordfører gleder jeg meg over å få delta på mye av det som skjer. Alt fra 4H, der jeg blir kjempeimponert over den iver og dyktighet disse unge i Lardal viser, til diakoniutvalget som steller i stand samlinger flere ganger i året for eldre. Dette er bare noe av frivillig arbeid som blir lagt ned til glede for oss i Lardal. Så en stor takk til alle dere som står på. I høst har vi også vedtatt at Lardal Kantori skal være Lardal kommunes ambassadør. Tidligere har vi hatt Svarstad fotball som ambassadør i 2 år. Lardal Kantori hadde et ønske om dette, og det ble imøtekommet med et tilskudd på kr ,-. Som bidrag tilbake ønsker Kantoriet å bringe allsangen på banen der en lager kvelder med forskjellig tema, der en også har sangkvelder forskjellige steder i kommunen. Dette tror vi kan være positivt tilskudd til det eksisterende kulturlivet. Lardal kommunestyre vedtok at de statlige midlene vi fikk fra tiltakspakka skulle brukes til oppgradering av skolene og til asfaltering. Når vi går forbi ungdomsskolen kan vi se at nye vinduer er på plass i garderobe og to klasserom, nye inngangsdører, nytt inngangsparti for bevegelseshemmede, ny utvendig trapp og flere andre ting er på plass. Barneskolen har fått pusset opp klasserom med maling og gulvbelegg. Når det gjelder asfaltering ble Storenga boligfelt og deler av Sogn industriområde prioritert, samt at skadene på veien ved Herland Mølle ble utbedret. I Kjærraområdet skjer det mye positivt. Jeg tenker både på Geoparken og Høyt og Lavt som åpnet klatrepark i sommer. De fikk en pangstart med kjempeomtale og topp karakter i Dagbladet. Avisen konkluderte anmeldelsen med: Unik og spennende parkopplevelse for hele familien uten kjøpepress. Klatreparken passer alle aldrer og vanskelighetsgrader.. I løpet av sesongen har over besøkt parken. Det er hyggelig å få så mange positive tilbakemeldinger fra fornøyde besøkende. Vi vil også gratulere Hans Christian Wilson med tittelen Årets gründer. På denne tiden av året kommer vi ikke utenom å si noe om budsjett og økonomiplan. Det er hyggelig å kunne meddele at noen av kommunens prioriteringer ser ut til å komme på plass. Jeg tenker spesielt på: Opprusting av skolelokaler/ idretts-/flerbrukshall Rulleringsplan for gang-/ sykkelvei Solbergåsen Jeg håper at de politiske partiene i fellesskap finner fram til god fordeling. Til slutt vil jeg si at ordføreren er til for dere. Kom og slå av en prat, ta opp forhold som vi kan bli bedre på, ting som vi må arbeide med. Gi positiv eller negativ tilbakemelding. Det skjer mye positivt i kommunen som jeg håper vil bidra til vekst og utvikling. Jeg vil ønske alle en fredfylt julehøytid og takke alle ansatte i Lardal kommune for innsatsen i La oss huske å ta vare på hverandre! God Jul!

3 Rådmannen har ordet Så nærmer det seg slutten på Denne høsten har vært preget av stort fokus på planer, samt forberedelser i forhold til å møte pandemien svineinfluensa. Legekontoret og helsestasjonen har gjort en meget god jobb her, både når det gjelder informasjon og vaksinering. Så her er Lardal kommune godt ivaretatt. En oppsummering av året 2009 viser at vi også i år har fått til mye og kan være godt fornøyd med innsatsen. Enhetene driver gode tjenester innenfor sine områder, og har et stort fokus på å levere gode tjenester til innbyggerne. Hoveddelen av driften i Lardal kommune foregår ute på enhetene, og det er her mange av innbyggeren møter kommunen og dens ansatte. Arbeidet med klima- og energiplan er godt i gang og skal etter planen ferdigstilles i løpet av våren Klima og energi har stort fokus for tiden, og kommunens rolle som samfunnsutvikler, tjenesteyter, innkjøper, eiendomsbesitter og myndighetsutøver med ansvar for lokal og regional planlegging gir en unik mulighet til å tilrettelegge for det gode og klimavennlige liv i lokalsamfunnet. Innenfor alle disse områdene kan kommunene legge til rette for mer effektiv energibruk og reduserte klimautslipp i egen organisasjon og i lokalsamfunnet. Kommunen har også en viktig rolle i arbeidet med å få befolkningen til å medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og for å lage partnerskap mellom kommune, næringsliv og befolkning. Det er inngått vertskommuneavtale med Kongsberg kommune om brannvesen, og ansvar for beredskap og forebyggende brannvern ble overtatt av Kongsberg Feieren i Lardal vil fra være ansatt i Kongsberg kommune. Innenfor området barnevern har det gjennom året vært samtaler med Larvik kommune med tanke på en felles barnevernstjeneste. Nå ser det ut til at en vertskommuneavtale kommer på plass, og vil tre i kraft fra dersom begge kommuner fatter positive vedtak. En større barnevernstjeneste vil medføre et større fagmiljø og mindre sårbarhet, noe som vil være positivt for innbyggerne i Lardal. Skifellesskapet mellom Larvik og Lardal er nå oppløst, og det har vært arbeidet med å få på plass en ny ordning for løypekjøring i Vindfjelltraktene. Det ser ut til at det kommer på plass en intensjonsavtale for kommende sesong, med mål om en avtale over noe lengre tid. Utbygging av Naugfoss vannverk pågår for fullt, og skal etter planen ferdigstilles høsten Budsjett- og økonomiplan er nå offentlig, og skal behandles politisk i desember. Enhetslederne har jobbet mye med dette i løpet av høsten, og har vært veldig delaktige i de prioriteringer som ligger til grunn i budsjettforslaget. Lardal kommune er i en heldig situasjon som ikke har vært nødt til å foreta kutt i tjenestetilbudene i Så kunne vi jo selvfølgelig ønske at vi kunne fått til enda mer, men slik vil det vel alltid være. Jeg håper at juletiden blir en fredelig tid med rom for ettertanke, hyggelig samvær og godt skiføre. Jeg vil også benytte anledningen til å takke for meg i Lardal kommune, og ønsker dere alle en riktig god jul. Mette Hvål Konstituert rådmann Gamle ord og uttrykk fra Lardal Han var kæggen irritert, småsinna Jæ sansær e itte jeg husker det ikke Vi oppfordrer igjen leserne til å sende oss ord/uttrykk/gamle historier og gjerne bilder fra gamle dager. Det behøver ikke være veldig gammelt heller det er artig å se igjen bilder/høre historier fra f eks 60-, 70- og 80- åra. Alt mottas imidlertid med takk. Ord for dagen Ikke vurder dagen etter hva du har høstet, men etter hva du har sådd. (ukjent) Vær klar for å ta en risiko venter du på det rette øyeblikket, kommer det aldri.. (ukjent) Du drømmer om et bedre liv en gang i fremtiden, men ditt beste liv er nå! Du kan finne styrke i motgang når du slipper taket i fortiden, du kan utvikle et positivt selvbilde når du lever for å gi, morgendagen får du kanskje aldri sevelg derfor å være glad, for ditt beste liv er nå! (Joel Osteen) Side 3

4 Nyrestaurert gapahuk Barnekolens gapahuk på Holemyra trengte sårt vedlikehold etter de store snømengdene sist vinter. Derfor stilte FAU opp med en dugnadsgjeng som fikset taket, lagde nye benker både i gapahuken og rundt ildstedet. Det ble kvistet og ryddet og ødelagt trevirke ble fjernet. Nå er elever og lærere fornøyd, og det er ekstra trivelig å drive uteskole. Takk til dugnadsgjengen i FAU! Populær månehuske på barneskolen Den nye månehuska som ble satt opp i høst har blitt meget populær. Elevene har stått i kø. Det har vært nødvendig å begrense tiden for hver gruppe i huska for at alle skulle få prøve den. Det er fotballgruppa som har satt opp huska. Takk for utmerket dugnadsjobb! Svarstad kirke med nytt tak! Til venstre: Kirken under restaurering. Til høyre: En flott kirke med nytt tak! Vakkert bilde tatt i kveldslys av Kjell Harangen. Fra en svunnen tid Bildene ovenfor er tatt fra samme sted i Svarstad sentrum. Vi vet ikke når det gamle svart/hvitt-bildet er tatt. Kanskje noen av leserne kan hjelpe oss å tidfeste det? Fargebildet er tatt i november 2009 av Kjell Harangen.

5 Brannsjefen informerer Lardal kommune kjøper brann- og feiertjenester fra Kongsberg kommune. Avtalen inkluderer tjenester som brannsjef, brannforebyggende arbeid, brannteknisk saksbehandling samt informasjons- og motivasjonstiltak. Fra ble avtalen utvidet til også å omfatte beredskap, utrykning og feiertjenester. Lardals egen feier Ole Gunbjørn Brekke blir dermed overført til Kongsberg brann- og redningstjeneste, og har allerede blitt tatt godt i mot av sine nye feierkollegaer. Ole Gunbjørn vil med sin lokalkunnskap i Lardal være en stor ressurs for feierne. Forebyggende arbeid I 2009 har det blitt utført et godt og omfattende forebyggende brannvernarbeid i Lardal: Feiing og boligtilsyn. Tilsyn ved samtlige særskilte brannobjekter i kommunen (industri, skoler, barnehager, overnattingssteder osv). Eget prosjekt rettet mot omsorgs- og trygdeboliger. Tilsyn og gjennomgang av brannsikkerheten ved alle disse. Brannvernundervisning og praktisk slukkeøvelse med alle sjetteklassingene. Kurs og øvelser. I 2010 videreføres dette arbeidet, og det settes i tillegg fokus på eldre leilighetsbygg. Beredskap Ved branner og ulykker er det mannskaper fra Hvittingfoss brannstasjon som rykker ut til Lardal. Brannvesenet i Hvittingfoss var inntil nylig et interkommunalt samarbeid mellom Kongsberg, Hof og Lardal, men ble fra en del av Kongsberg brann- og redningstjeneste siden både Hof og Lardal nå kjøper alle brannverntjenester fra Kongsberg kommune. Deltidsmannskapene i Hvittingfoss vil dermed bli en del av et større arbeidsmiljø, noe som igjen vil bidra til bedre utstyr og økt kompetanse. Det planlegges bygging av ny brannstasjon i Hvittingfoss, og denne forventes å stå ferdig i april Sjekk røykvarsleren Desember er årets klart verste brannmåned. Faktisk brenner nesten 50% flere boliger denne måneden enn i en gjennomsnittlig måned ellers i året. Dette er skremmende tall, og en påminnelse om at alle bør være ekstra oppmerksom på brannfaren i julemåneden. Pass derfor på å bytte batteri i røykvarslerne og test om de virker som de skal. Røykvarsleren er din beste livsforsikring, og redder hvert eneste år mange liv her i Norge. Ha en trygg og brannsikker jul! Rita Kirsebom Brannsjef Sikker adkomst for feier Mange huseiere i Lardal har den siste tiden hatt besøk av feiere fra brann- og redningstjenesten. Feiingen er et viktig ledd i det brannforebyggende arbeidet i kommunen. Feieren skal kunne utføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg til alle årstider og under værforhold som gjør at arbeid på tak er risikofylt. Feieren har krav på å kunne utføre arbeidet under trygge forhold uten å utsette seg for fare. Arbeidstilsynet krever at alle feieog tilsynsobjekter hvor det er fare for å falle ned fra taket, skal være tilrettelagt ved bruk av takstige/ taktrinn, takbru og plattform. Alle tak med helling utover skal ha takstige eller taktrinn. På bygninger der gesimshøyden er mer enn 5 meter, skal det være montert stigefeste som forhindrer sideglidning. Stigen skal være så lang at den rekker én meter over taket. På tak med flere enn én skorstein må det monteres takbru eller takstige/taktrinn til hver skorstein. Der hvor skorsteinen er høyere enn 1,2 meter skal det monteres arbeidsplattform eller feierluke. Både takstige, taktrinn og takbru som benyttes, skal ivareta kravene til styrke, funksjonalitet og sikkerhet. Alt utstyr skal være tilstrekkelig solid til å hindre eller stanse fall. Alt utstyr må festes til tak på en sikker måte, og være montert i henhold til krav i monteringsveiledning. Feieren har på egenhånd ikke anledning til å fravike sikkerhetsbestemmelsene. Dersom det er tvil om hvordan krav i forskrift skal oppfylles, kan feieren gi råd og veiledning. Kontakt oss gjerne på tlf I forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn stilles det krav om at fyringsanlegg skal være intakte og virke som forutsatt. Om disse er tilfredsstillende vil avdekkes i forbindelse med feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Det er derfor viktig at feieren har tilgang til hele fyringsanlegget. Feierlærling Line Hamre og feiersvenn Kjell Hogstvedt ved Kongsberg brannog redningstjeneste. Side 5

6 Innføring av veinavn og gateadresser i Lardal Som det ble informert om i juniutgaven av Huldra, pågår det et prosjekt med innføring av veinavn og gateadresser i Lardal. Sak om Fastsettelse av veinavn ble behandlet av formannskapet , det vil si at formannskapet da vedtok navn på de enkelte veier som skal tildeles navn i dette prosjektet. Med bakgrunn i dette har administrasjonen nå startet arbeidet med å legge disse veinavnene inn i de systemer dette skal registreres inn i, samt tildele adressenummer (husnummer) etter de regler som er vedtatt i Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Lardal kommune. Arbeidet vil foregå puljevis framover i 2009 og Det er mange veier og hus som skal tildeles nummer, og dette arbeidet tas innimellom andre oppgaver vi må håndtere. Det vil derfor ta tid før hele kommunen er tildelt offentlig adresser. Som innbyggere vil dere oppdage, etter hvert som Lardal kommune registrerer inn veinavn og husnummer, at offentlige etater som har tilgang til disse opplysningene begynner å bruke disse adressene. Det vil skje før administrasjonen har rukket å sende ut denne informasjonen til den enkelte huseier. Vi vil imidlertid forsøke å sende ut opplysninger om offisiell adresse til den enkelte huseier så snart vi får det til etter at opplysningene er registrert inn. Veier som er ferdig registrert, og hvor det på nåværende tidspunkt er bestilt skilt, er: Krokenveien, Presteseterveien, Tanumveien, Brandsrudveien, Nordre Svartangvei, Hukesletta og Lieveien (Lieveien avventes i forhold til godkjenning av skrivemåten fra navnekonsulent i Statens kartverk). Renovasjon jul og nyttår 2009 Det er ingen endring i hentedager på husholdningsrenovasjon jul og nyttår Renovasjonsrute Mandag: Steinsholt vestsiden av Lågen til Askjem Tirsdag: Svarstad sentrum Onsdag: Østsiden av Lågen Otterstad Tanum Hem Lie Kroken Kildesorteringsstasjon på Sogn Ordinære åpningstider Mandag Torsdag Første lørdag i hver måned Priser Personbil kr 50,- Personbil m/henger/varebil kr 100,- Endring i jul og nyttår 2009 Åpent lørdag 9/ kl Torsdag Torsdag Lørdag Stengt Stengt Stengt God jul og godt nyttår ønskes alle våre abonnenter! Turnuslege Som mange har fått med seg har vi Ragnhild Hellesnes som turnuslege nå. Hun slutter 15/2-10, og er da ferdig utdannet lege. Hun blir avløst av ny turnuslege som heter Dorthe Huse. Brøyting/strøing Lardal kommune har ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier. Veier, kryss og plasser skal normalt ikke ryddes mellom kl og Ved snøfall om natten skal veiene være gjennombrøytet og ryddet før morgentrafikken setter inn. Snømengden skal være minimum 5 cm og maksimum 10 cm før snørydding igangsettes. Det er i år 3 kontraktører som utfører vintervedlikehold for Lardal kommune. Jon Inge Dieseth: Lieveien, Hem, Nordby. Kjell Arne Hagen: Svarstad sentrum, øst og vest for RV 40. Tommy Skaug: Steinsholt I tillegg utfører Lardal kommune selv vedlikehold av kommunale anlegg og plasser på dagtid.

7 Politiske vedtak i Lardal kommunestyre Biogass i Vestfold etablering av forprosjekt Lardal kommune slutter seg til 12K-styrets vedtak om forprosjektet Biogass i Vestfold. Vedtaket har sin bakgrunn i at store mengder biologisk avfallsog overskuddsmateriale håndteres på en uøkonomisk og lite klimavennlig måte. 12k-samarbeidet i Vestfold har derfor utredet muligheten for å produsere biogass i Vestfold, basert på lokal råstofftilgang ved å: - utnytte avfall og slam på en mer klimavennlig måte enn i dag - bidra til at innbyggere og næringsliv kan håndtere avfall og slam på en klimavennlig og bærekraftig måte - bidra til at biogassproduksjonen kan utnyttes i Vestfold Søknad om midler til renovering av Breidablikk Søknaden søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplanarbeidet Styrvoll ungdomslag har søkt om midler til å renovere lokalet Breidablikk. Tiltak som ønskes utført er: skifte tak, nytt fyringsanlegg, bygging av handikaptoalett, utskifting/utbedring av el-anlegg og VVS-anlegg, ny inngang til leilighet og kjeller, oppussing av eksisterende arealer, oppgradering av utarealer Tiltakene er kostnadsberegnet til kr og ungdomslaget søker om kr fra Lardal kommune. Søknad om tilskudd for å være ambassadør for Lardal kommune Søknad fra Lardal Kantori om å være ambassadør for Lardal kommune imøtekommes med et tilskudd på kr Tilskuddet gis under forutsetning av bidrag tilbake som forespeilet i søknaden. (Deltakelse/bidrag i form av sang ved ulike begivenheter/arrangementer i kommunen, men også utenfor kommunen i sammenhenger der man representerer kommunen på den kulturelle siden.) Fremtidig organisering av nødmeldetjenesten, høringsuttalelse Lardal kommune gir sin tilslutning til innføringen av ett felles nødnummer (112) med tilhørende etablering av syv eller åtte 112- sentraler, i tråd med den anbefalte modell C for fremtidig organisering av nødmeldetjenestene. Lardal kommune forutsetter at forholdene blir lagt til rette for at deler av dagens bemanning på 110-sentralene blir gitt anledning til nødvendig kompetanseheving for tjenestegjøring ved 112- sentralen. Lardal kommune legger til grunn at en fremtidig overgang til felles 112-sentral ikke vil medføre ekstra kostnader for kommunen. TV-aksjonen 2009 TV-aksjonen 2009 CARE Norge ytes tilskudd stort kr I likhet med foregående år ble det bevilget penger til innsamlingsformålet, som denne gang gikk ut på å gi hjelp til selvhjelp for kvinner i fattige land. Avvikling av Skifellesskapet, fordeling av eiendeler Lardal kommune kjøper ut Larvik kommune med inntil kr for å beholde den nyeste løypemaskinen, Prinoth 2004 Kostnaden dekkes av reduserte renteutgifter innenfor området skatt, ramme og finans. For å sikre løypekjøring i fylkesanlegget Borgen og i Vindfjelltraktene overdras maskinen til Svarstad IL. Svarstad IL forplikter seg da til å ta på seg ansvaret for løypekjøring i fylkesanlegget Borgen de neste 3 årene og i Vindfjelltraktene i henhold til intensjonsavtale Det inngås egen avtale med Svarstad IL og andre parter om ansvar for løypekjøring og tilskudd til dette arbeidet. Dersom forutsetningene i dette vedtak endres må det i samarbeid med Svarstad idrettslag avklares eierskap/fordeling av løypemaskinen. Vedtaket ble fattet i forbindelse med at Skifellesskapet er oppløst og eiendeler og beholdning skal deles mellom Larvik og Lardal kommuner. Tilsynsutvalg sykehjem og omsorgsboliger Lardal kommune støtter synspunktene til 12k PLO-nettverket, rådmannsgruppen og styret i 12k, og oppretter ikke tilsynsutvalg ved sykehjem og omsorgsboliger. Det utarbeides et system som sørger for god informasjon til pasienter, brukere og pårørende om de klage- og tilsynsordninger som allerede er etablert og på den måten bidrar til at disse brukes på best mulig måte. Saken kom opp på bakgrunn av henvendelse fra helseutvalget i Norsk Pensjonistforbund. Saken har vært til behandling i fagnettverk for ledere i pleie- og omsorgstjenester i 12k, og de anbefaler ikke at 12k-kommunene oppretter slike tilsynsutvalg. Kommunene oppfordres i stedet til å sørge for god informasjon til pasienter, brukere og pårørende om de klage- og tilsynsordninger som allerede er etablert, og på den måten bidra til at disse brukes på en best mulig måte. Felles standard i sykehjem 1. Lardal kommune er positiv til forslag til felles standard for tjenestetilbudet i sykehjem, men ser at enkelte av standardene kan gi rom for tolkning og dermed ulik forståelse og praksis. 2. Lardal kommune tar forbehold om godkjenning av standardene inntil en lokal forståelse er utarbeidet av ansatte og tillitsvalgte ved sykehjemmet og politisk vedtatt. Saken ble fremmet etter initiativ av 12k sitt pleie- og omsorgsnettverk med bakgrunn i erfaringer fra Fylkesmannens tilsyn, samt enkelte kommuners erfaring med definering av standarder på tjenestene. Side 7

8 Ny rådmann i Lardal kommune Foto: Erik Berge/Østlands-posten Harry Bjørnestad er ansatt som rådmann i Lardal fra 11. januar Han er 58 år, er samboer, har tre voksne barn og er bestefar. Han er utdannet ved Krigskolen for hæren og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har arbeidet 10 år i forsvaret og 25 år som økonomidirektør, bedriftsrådgiver og styremedlem i forskjellige virksomheter, bl.a. i Lillehammer- OL 94, Telenor og Oslo Hovedflyplass. De siste 5 årene har han vært ansatt på Høgskolen i Vestfold. Jeg starter opp i stillingen først på nyåret, men har allerede fått anledning til å hilse på noen medarbeidere. Jeg opplever å møte en organisasjon som fungerer godt med mange hyggelige og dyktige medarbeidere. Jeg har trasket rundt i skogene i Lardal i mange år og lært å sette pris på folket og lynnet. Selv om jeg enda ikke har tiltrådt og derfor heller ikke har full oversikt, er det enkelte forhold som framstår som tydelige for meg. Kommunene vil framover stå ovenfor store utfordringer, bl.a. i forbindelse med gjennomføringen av flere store reformer. Kommunen vil få nye oppgaver knyttet til å forebygge sykdom og omsorg for pasienter. Arbeidet med å skape en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning innebærer også endrede oppgaver for kommunen. I tillegg kommer økt fokus på skole og miljø. Samtidig med arbeidet for å løse nye oppgaver må kommunen yte pålagte oppgaver og levere grunnleggende velferdstjenester. Viktigere enn alt annet blir det likevel å bidra til at kommunen lykkes som politisk og demokratisk organisasjon. Disse utfordringene vil kreve evne og vilje til å utvikle nye tjenester. Det stilles dermed også nye krav til kompetanse. Endringer oppnås best gjennom samarbeid og medvirkning - både internt i kommuneorganisasjonen og i forhold til kommunens beboere, næringsliv, foreninger og lag. Gode samarbeidsløsninger finnes best når samarbeidet baseres på likeverdighet. Som rådmann blir det viktig å bidra til å utvikle ledere og medarbeidere som utfordrer, stiller krav og støtter. Jeg gleder meg til å ta fatt. Moro på Lardal bibliotek! Under Litteraturuka i Vestfold i begynnelsen av november gjestet tvillingbrødrene Egil og Svein Nyhus biblioteket med barneforestillingen "To menn og en tavle". Kun ved hjelp av tavlen, tusjer og litt utkledning skapte de en fantastisk morsom og engasjerende forestilling for alle barna som var kommet for å se. Også de voksne som var med koste seg og syntes det var moro. Historien om tavleungen ble diktet opp og tegnet underveis, og barna deltok svært aktivt i diktningen. En av dem sørget for at en skummel slange stadig dukket opp i fortellingen, noe som skapte mye latter i biblioteket. Dette er tredje året på rad at Nyhus-brødrene besøker Lardal bibliotek under Litteraturuka, og de slår like godt an hver gang! Huldregenser Vi presenterer her et nytt huldreprodukt en genser designet og strikket av Laila Omholt, etter mønster fra Huldrebedet i Svarstad. Lardal Kantori har blitt ambassadører for Lardal kommune, noe som bl a innebærer at koret på forskjellige måter skal representere og markedsføre kommunen når de er ute på sangoppdrag osv. Huldregenseren er et av virkemidlene som kan brukes i denne sammenhengen, og på bildet ser vi ordfører Liv Grinde og kormedlemmene Laila Omholt og Else Engelstad iført hver sin huldregenser. Stor suksess med strikkekafe på Klokkergården Tirsdag 24. november inviterte Lardal kunst- og hobbyforening til strikkekafe på Klokkergården. Til det første møtet kom det 47 deltakere! Aldersspredningen var akkurat slik som ønsket, fra dem på godt over åtti til de yngre på noen og tjue. Neste møter er avtalt til 12. januar, 9. februar, 9. mars og 13. april. Om flere skulle ha lyst til å være med er det bare å møte opp.

9 Lardal seniordans Da Lardal seniordans startet for 7 år siden var vi 14 stykker. I dag er vi 31 medlemmer. Flere av pionerene her i Lardal er fortsatt med og er like ivrige. Hvert annet år arrangerer Forbundet Seniordans i Norge landsstevne, hvor det møter opp ca dansere fra hele landet. Lardal stiller opp! Vi danser en gang i uka, men har flyttet fra Klokkergården i Svarstad til ungdomslokalet Breidablikk i Styrvold pga. plassmangel. I tillegg blir det fra forbundets side arrangert sydenturer for seniordansere med seniordans annenhver dag og bading, soling og andre turistaktiviteter. Seniordans er en ringdans hvor vi danner par ved å bruke røde og blå bånd. Seniordansen bygger på folkedanser og selskapsdanser og er tilpasset eldre mennesker. Vi danser i ca 2 timer med innlagt matpause, for å dyrke den viktige sosiale delen. Hvis du synes dette høres morsomt ut, så møt opp på Breidablikk. Vi danser mandager fra kl og har plass til flere, både damer og menn. Du må være godt voksen (ca 55 år og oppover) og danseglad. Du vil oppleve et miljø hvor danseglede og godt humør er dominerende. Siste vers på en av sangene våre med melodi Ned på Youngstorvets basar sier mye om hva denne form for aktivitet gir oss: Vi har også kontakt med andre dansegrupper og besøker hverandre. Det er hyggelig både å bli kjent med andre og danse i en større ring. Regionstyret i Vestfold arrangerer hver høst tur til et høyfjellshotell, hvor ca 200 dansere fra regionen deltar. Lardal deltar med ei gruppe hvert år. Da danser vi fra ankomst fredag ettermiddag til vi reiser hjem søndag ettermiddag. Noen pauser har vi, og det er festmiddag lørdag kveld. Har du spørsmål, ring gruppeleder Berit Hem, tlf , mob eller danseleder Reidun Aakre, tlf , mob Hilsen Reidun Aakre Dansen gir oss godt humør, og vi kommer i vigør. Seniordans er jo bra for hele kroppen. Mye glede har vi hatt siden vi tok dansen fatt, for SENIORDANSEN er for mange helt toppen. Pynting av juletre på herredshuset! Mandag 30. desember hadde vi besøk fra Svarstad barnehage. På bildet til venstre er de i full gang med å pynte treet sammen med ordfører Liv Grinde. På bildet til høyre ser dere alle de flinke ungene (og voksne), og det ferdigpynta flotte treet! Og all julepynten hadde de laget selv! Tusen takk til alle sammen! Bildet til venstre er fra julegaten i Svarstad sentrum i Foto: Per foss Side 9

10 Informasjon fra NAV Fra og med overtok Helseforetakene ansvaret for dekning av reiseutgifter i forbindelse med behandling. Det er ikke lenger NAV som skal oppsøkes i denne sammenhengen. Nedenfor følger informasjon. TV-aksjonen 2009 Care Norge Årets TV-aksjon gikk av stabelen søndag 18. oktober og Lardal ble nok en gang beste kommune i Vestfold med kr 48,47 kroner pr innbygger, som er godt over landsgjennomsnittet på ca kr 40. Totalt pr 23. november er det samlet inn kr på landsbasis. Kommunekomiteen og DnbNOR Lardal samarbeidet som vanlig om aksjonen i vår kommune. Vi takker alle bøssebærere som var i sving på aksjonsdagen. Elevene fra ungdomsskolen stilte sporty opp også i år, til tross for angrep av (trolig) svineinfluensa som reduserte antallet elever som kunne være med. Foreldrene, sammen med medlemmer fra lag og foreninger og andre stilte også velvillig opp. Tusen takk alle sammen! Fyrverkeri Brann- og redningstjenesten har ikke mottatt søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i år. Det er derfor ingen utsalgssteder i Lardal som selger fyrverkeri i romjulen. Det vil imidlertid foregå salg i Hvittingfoss. Det oppfordres til å utvise stor forsiktighet ved oppskyting av fyrverkeri. PENSJONISTER I LARDAL! Gruer du deg for is og glatte partier utenfor huset ditt? Vi hjelper deg gjerne med strøsand gratis og tilkjørt! Ring: EGIL HEM i Lågendalen Rotary, tlf eller

11 Babysvømming Grenland svømme- og livredningsklubb har i høst leid bassenget i Svarstad en gang pr uke til babysvømming. Tiltaket ble satt i gang som en prøveordning som skulle evalueres etter bl a forholdet til driftsrutiner ved varmere vann, arbeidsmiljø for ansatte når bassengrommet blir varmere, økt bakterievekst, strømutgifter, justering av ventilasjonsanlegg. Disse punktene er nå evaluert, og tilbakemeldingen går på at den økte oppvarmingen fungerer greit så langt. Det er imidlertid fortsatt knyttet noe usikkerhet til de bygningsmessige konsekvensene ved temperaturøkningen, og det er derfor besluttet å forlenge prøveperioden fram til sommeren 2010 for å få et bedre grunnlag for vurdering av dette. De aller minste badegjestene kan derfor glede seg over fortsatt mulighet til å boltre seg i oppvarmet vann i svømmebassenget under kyndig veiledning og instruksjon. Side 11

12 Allidrett/skitrening Svarstad IL har i mange år hatt tilbud om allidrett til aldersgruppen 5-8 år. I år er tilbudet blitt utvidet til også å gjelde for 9-11 åringene. Svarstad IL og skigruppa samarbeider om et opplegg på torsdagene som gjør at også disse barna får et variert og godt aktivitetstilbud. Aldersgruppen 5-8 år har boltret seg i gymsalen med ulike aktiviteter som turn, balløvelser, leiker, balanse og koordinasjon. De eldste barna har vært igjennom svømming, turn, aerobic, ballspill, friidrett og basistrening. Det er nå med over 60 barn mellom 5-8 år mens det er 48 barn med i aldersgruppa 9-11 år. Det er kjempefint at så mange barn vil delta på idrettslagets opplegg! Skigruppa har også treninger for åringene på tirsdagene. Da er det tradisjonell trening med vekt på kondisjon og "hardkjør". Skigruppas eldste gruppe, +12 år, samkjører sine treninger med alpingruppa. Det er gledelig å se at vi også her har mange utøvere med på treningene! Kanskje vil mange av våre håpefulle delta i vårt tradisjonelle romjulsrenn i Borgen 30. desember? Etter nyttår fortsetter allidretten/ skitreninga i Borgen. Det er da mulig for barn født i 2001 å være med på skitreninga på torsdagene. Alpingruppa ønsker velkommen til trening i Svarstad skisenter! Ønsker dere mer informasjon vedr. treningene kan Hege Melby kontaktes på tlf Sola snur-tur Det blir nissemarsj på solsnudagen til Myraåsen mandag 21. desember med oppmøte hos Arne Lindsverk kl Vi tenner fakler oppover til Myraåsen og på toppen venter bål og kanskje en liten overraskelse til barna. Ta med grillmat, drikke, sitteunderlag og kanskje et akebrett hvis det er snø! Poengrenn Poengrenn starter opp onsdag 13. januar og arrangeres 6 ganger. Det blir avslutning med premieutdeling 17. februar. Allidrett for 5-8 år vil i denne perioden være poengrenna. Dugnad i lysløypa og ny snøscooter Det har vært dugnad i lysløypa i sentrum. Traseen er ryddet og lyset sjekket. Det gjenstår noe arbeid med å bytte noen få lyspærer. Det har også blitt kjøpt inn ny snøscooter. Idrettslaget håper derfor på mye snø slik at det kan kjøres løyper på jorder og i lysløypa. Informasjon om Svarstad IL finner dere på svarstadil.no!

13 Skofterud og Aukland vant i Pinåsløpet 2009! Anders Aukland befestet sin posisjon som kongen av Pinås ved å ta hjem seieren tredje året på rad. I det syvende Pinåsløpet var det spenning på forhånd om Odd Bjørn Hjelmeset skulle ta steget opp på toppen av tronen, men ganske tidlig opparbeidet Anders Aukland seg en ledelse som han aldri ga fra seg. I mål skilte det 21 sekunder i Anders Auklands favør. streken. Hun hadde slitt med ei vond hofte, og måtte i timene før løpet melde avbud. Dermed skulle det bli jevnere konkurranse enn i 2008, hvor Kristin utklasset de andre damene ved å vinne med 4.14 i avstand til nr. 2. I første halvdel av løpet, på veg opp de første 300 høydemetrene i løpet av 1,5 km, var feltet samlet med Ella Gjømle Berg først på toppen og vinner av spurtprisen. Tett bak fulgte Vibeke Skofterud og en lokal utøver, Hanne Smukkestad. I siste halvdel av løypa skulle det vise seg at Vibeke Skofterud var den sterkeste og i mål hadde hun fått 40 sekunders ledelse på Ella Gjømle Berg. Den som overrasket alle, ikke minst seg selv, var Hanne Smukkestad som ble nr. 2 totalt av damene og var kun 22 sekunder bak Vibeke Skofterud i mål. Ingen av løyperekordene ble slått i år, så da må vi vente til Pinåsløpet 2010 for å se om noen kan tukte Anders Aukland og Kristin Størmer Steiras løyperekorder! Han var meget fornøyd med arrangementet og løypa og sa følgende etter løpet: Pinåsløpet ble også i år en utrolig bra opplevelse. Dette er et skikkelig terrengløp av den gode gamle typen. Vi ønsker oss flere slike løp! Takk til arrangørene for nok et fantastisk arrangement. Veldig synd ikke flere skiløpere i yngre årsklasser var med, håper å se dere til neste år! Arrangøren kunne til slutt konkludere med at alt hadde gått bra og var meget tilfreds med gjennomføringen av det 7. Pinåsløpet. Pinåsløpet 2009 ble velsignet med flott sommervær, noe som ikke var vanlig på Østlandet denne sommeren. Deltakere og publikum koste seg i det fine været og mange unge autografjegere fikk tak i etterlengtede autografer fra verdenskjente lagrennsløpere. Vi ønsker nye og gamle deltakere velkommen igjen til Pinåsløpet 2010 lørdag 21. august! Mer info på løpets nettsider I dameklassen var det usikkert i dagene før løpet om løyperekordholder og fjorårsvinner Kristin Størmer Steira ville stå på start- Foto: Jørgen Sogn Side 13

14 Farten i Svarstad sentrum Fartsgrensen gjennom Svarstad sentrum er for det meste 40 km/t. Lav fart gir større trafikksikkerhet. Sannsynligheten for ulykker reduseres. Lav fart har stor betydning for å begrense skader, dersom ulykker likevel skjer. Lav fart bidrar i det hele tatt til at det blir hyggeligere og tryggere å bo og ferdes i Svarstad. Egentlig burde det være nok å skilte fartsgrensen. Respekt for lave fartsgrenser i et tettsted burde være en selvfølge. Likevel, - i høst har det blitt lagt to nye fartshumper på fylkesveien gjennom Svarstad. Begge har gangfelt. Den riktige betegnelsen er derfor opphøyde gangfelt. Samtidig er 40sonen utvidet fra før innkjøringen til Hukesletta og ned til Røde kors huset. Hensikten er å gjøre bilister, og andre førere av motorkjøretøy, mer oppmerksomme på fartsgrensen gjennom Svarstad. Lardal kommune har tatt initiativ til tiltaket, som utføres i samarbeid med Statens vegvesen. Statens vegvesen eier veien, og bestemmer antallet og utformingen av opphøyde gangfelt, og fartsgrensen. Ikke alt er helt ferdig. Humpen ved Hukesletta skal heves noen få centimeter, og males som gangfelt. Fortauet skal også tilpasses gangfeltet. Deler av dette blir antakelig utsatt til våren. Det er ikke tenkt gangfelt eller fartshump ved Danmarksveien. Påskriften i veibanen her er feil. Det er nok ulike oppfatninger av hvor godt tiltaket vil virke. Noen vil mene at fartshumper og gangfelt bør være høyere og flere. Andre vil mene at fartshumper er unødvendig, og til ulempe. De to nye opphøyde gangfeltene er svært lave. Rent fysisk hindrer de ikke høy fart. Forventningen burde likevel være tydelig. Loppemarked Årskullet -95 ved ungdomsskolen skal på tur til Polen neste år, og har begynt å jobbe med finansiering av turen. De planlegger derfor å arrangere loppemarked som skal finne sted på Markedsdagene i Svarstad i august, og ønsker å starte innsamling allerede nå. Kontakt Frank Gravdal på tlf hvis dere har ting dere ønsker å gi til loppemarkedet (NB ikke klær!). Han eller noen andre fra arrangørene vil da se på og hente loppene, og lagre dem fram til neste høst. Ungdomsskoleelevene er også interessert i å ta på seg småjobber som f eks snømåking, maleoppdrag, rydding, vasking etc for å tjene penger til turen. Dersom noen har bruk for slike tjenester, ta da kontakt med Ole Martin Bergan på tlf eller epost Ønsker du å jobbe en gang i blant? Lardal kommunale eiendom har behov for ringevikarer til renhold av kommunale bygg. Er du interessert, kan du ta kontakt med ledende renholder Marit R. Gåskjenn på telefon , eller enhetsleder Britt Helen Lie på telefon / Etterlysning Etterlysning Kjell Håkestad har fått full jobb i Lardal. I forbindelse med innsamlingsaksjonen KULTURDUGNAD etterlyser jeg 2 personer som har innbetalt penger i Bank i butikk. Jeg mangler kontonummer for å få tilbakebetalt pengene. Ved rydding av bokshvelvet i DnBNOR ble det funnet en sølvskje som er glemt av en kunde. Ta kontakt på telefon Dersom ingen melder seg innen 1. januar blir pengene overført Lardal kantori. Savner du en skje som har vært oppbevart i din bankboks så ta kontakt. Vi ønsker noen opplysninger som identifiserer skjeen før den utleveres. Laila Omholt Det er ingen graveringer som indikerer hvem som er eier av den. Ta kontakt med banken. DnBNOR Lardal

15 Takk for gaver til minibussen! Vi retter en stor takk for gaver vi har fått inn til minibussen. Vi har pr. 1. nov. fått gaver fra: Svarstad Sanitetsforening Kroken Sanitetsforening Reumatikerforeningen Og private Vi håper at minibussen er til glede for mange i kommunen vår. Hilsen Minibussens venner Til deg som mottar hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller middag Nå er det vinter og til tider vanskelige kjøreforhold. For at vi skal komme fram til deg, må du sørge for at veiene er brøyta eller strødd hvis det er glatt. Er veiene ufremkommelige kan resultatet bli at dere ikke får besøk av oss. Hilsen oss i hjemmesykepleien Lardal bibliotek Siste åpningsdag før jul er torsdag 17. desember. Biblioteket åpner igjen mandag 4. januar. God jul! Lardal lensmannskontor åpningstider i romjulen Tirsdag 22. desember Tirsdag 29. desember For øvrig er kontoret på Revetal åpent for publikum: 24. desember kl desember kl desember kl Hybel i Svarstad ønskes leid! Er det noen som har en hybel til leie i Svarstad sentrum til en av våre ansatte? 18 år gammel jente fra Kodal, jobber som lærling i Lardal kommune og synes reiseveien er litt lang. Ta kontakt med Annika Jensen Tlf: Lardal kommune Takk! Takk til alle som støttet oss med gevinster, til alle som tok lodd og til alle som møtte opp på høstfesten vår på Breidablikk i oktober. Med hilsen styret i Firkløver 4H NAV Lardal åpningstider i romjulen Julaften: Stengt Mandag 28. desember: Tirsdag 29. desember: Onsdag 30. desember: Nyttårsaften: Stengt Lardal legekontor åpningstider i romjulen Mandag 28. desember Tirsdag 29. desember Onsdag 30. desember Stengt julaften og nyttårsaften. Henvendelse legevakten Servicetorget åpningstider i romjulen Julaften Stengt Mandag 28. desember Tirsdag 29. desember Onsdag 30. desember Nyttårsaften Stengt Side 15

16 Fulldistribusjon - landets beste bokommune

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen Arbeidsplan for Rødhette august 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 : 5 : 7 : Torunn Henrik 4 år 6 : Tomatsuppe m/makaroni 8 Tur dag 11 : Torunn 12 : Torunn 13 Kjøttdeig og spagetti 14 15 Tur dag

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ.

Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Et tilbakeblikk på de siste ukene, og noen tanker videre for oktober og november. SmørblomstenJ. Den første høstmåneden er nå over og har vist seg fra sin beste side med masse deilig vær og mye tid til

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

ORIENTEN. Ut på tur, aldri sur. Asylsøkere fra Slobrua deltok i årets Dølisjøen rundt Side 8-11

ORIENTEN. Ut på tur, aldri sur. Asylsøkere fra Slobrua deltok i årets Dølisjøen rundt Side 8-11 ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL - Nr. 3/2015!! www.slastad-il.no orienten@slastad-il.no Fin markering av Friluftslivets år på Trondsbu siste helga i august. (Foto Eivind Hartmann) Ut på tur, Asylsøkere

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ÅPNINGSTIDER JULA 2011 Biblioteket er stengt fra 23. desember til og med 1. januar. KOMMUNEHUSET OG NAV 27.12.11 09.00-14.30 28.12.11

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden januar 2016

Arbeidsplan for Askeladden januar 2016 Arbeidsplan for Askeladden januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 6 7 Samling: Mette Vi feirer Max 5 år 11 Samling: Mette og Trond 5 Samling: Mevlyde og Trond Lunsj: Omelett 12 Samling: Mette

Detaljer

ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL

ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL ORIENTEN KLUBBAVIS FOR SLÅSTAD IL - Nr. 4/2016-50. årgang www.slastad-il.no Fyller 50 år Orienteringsgruppa i Slåstad idrettslag startet klubbavisa uten navn i mars i 1966. Mannen bak var Ole Sverre Moss.

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2012 Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år! Vi håper dere alle har hatt en fin sommer og kost dere masse med de herlige små barna deres som plutselig

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016.

Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Nytt fra Maur, juni, juli og august 2016. Så er snart barnehage året 2015/2016 slutt og vi ser frem til sommerferie og late dager. Vi har hatt en fantastisk tid sammen med deres barn og vi har opplevd

Detaljer

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag November TRØANYTT Væretrøa grendelag SAKER BEHANDLET AV STYRET SOMMEREN OG HØSTEN KUNSTGRESS Kunstgressbanen ble ferdigstilt i løpet av august, og det ble satt opp gjerde i løpet av september. Banen ble

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden september 2013.

Arbeidsplan for Askeladden september 2013. Arbeidsplan for Askeladden september 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 4 5 6 Samling: Ann Karin Samling: Mette Turdag: Gravfeltet 5 år kl 9:30 Varm mat: Grønnsaksuppe Heming begynner på Askeladden

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016

PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 PERIODEPLAN EVALUERING Avdeling: Blåmeis EVALUERING AV PERIODE 2: desember 2016 SLIK JOBBET I DESEMBER Desember måned er forbi, og vi har jobbet med julen og tradisjoner knyttet til dette. Hver dag hadde

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Februar 2014 Februar måned er vel overstått, og den første vårmåneden står for tur. Februar har jo tradisjonen tro hatt et fokus på karneval og forberedelser

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette september 2013

Arbeidsplan for Rødhette september 2013 Arbeidsplan for Rødhette september 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 TUR for alle gruppene 4 Eldste: Torunn 5 Eldste: Torunn Minste: Marianne Minste: Marianne 5 åringene kl 9.30 6 9 4 åringene

Detaljer

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr.

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. år Som superløypevenn og Ivrigmedlem får du 20% rabatt på

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014

MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014 MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 36 1 2 3 4 5 Vennskap Tur til gapahuken MAT Smøremåltid Tursekk med mat og drikke Matpakke Smøremåltid Varm mat 37 8 9 10 11

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Idretts-skole. sesongen 2008/ 2009 H.E.G I.L.

Idretts-skole. sesongen 2008/ 2009 H.E.G I.L. Idretts-skole sesongen 2008/ 2009 H.E.G I.L. Gjennom de siste årene har det blitt mindre deltagelse på flere av idretts-skolens aktiviteter. Det ER vanskelig å bestemme hva vi skal drive på med, men vi

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime PLAN FOR MAI 2016 LOPPA TEMA: 17.mai og fysisk aktivitet Uke/ fagområde Språk, tekst og kommunikasjon Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Nærmiljø og samfunn 9. 16. 2. pinsedag Bhg stengt 3. Uteleik

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb

MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4. Førskoletur Knøtteneklubb. Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute. Førskoletur Knøtteklubb MÅNEDSPLAN MAI 2015 TUSSER OG TROLL MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 4 5 6 7 8 Førskoletur Knøtteneklubb Avd. møter Varm mat Dugnad 18.00-20.00 11 12 13 14 15 Vi markerer 17 mai Aktiviteter ute KRISTI

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk

Først var det for lite vann, og så var det for mye vann, slik at Gjedda fortsatt står på land. Men så fort det lar seg gjøre, skal den i bruk Månedsbrev Harelabben Juni 2013 Hva har vi gjort: Så skriver vi juni, og dette barnehageårets siste månedsbrev er klart! I mai skjer det Tilbakeblikk påmye mai:i barnehagen, og vi må jammen jobbe på, for

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 15 7. Uteleik Inneleik grupper 8. Uteleik Inneleik grupper 9. Vi feirer aprilbarnas bursdag, lager istand 10. Vi går tur til

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Emilie 7 år og har Leddgikt

Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie 7 år og har Leddgikt Emilie vil danse selv om hun har leddegigt. Hun drømmer om at være med i et rigtigt danseshow. Leddegigten giver Emilie meget ondt i kroppen af og til. Lægerne vil prøve noget

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden Januar 2015

Arbeidsplan for Askeladden Januar 2015 Arbeidsplan for Askeladden Januar 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Samling: Mette Kulturskole 6 Samling: Mette 7 Samling: Anne Grethe 8 Samling: Anne Grethe 9 TURDAG For 3 og 5 åringer Gruppene

Detaljer

Til foreldre som vil arrangere

Til foreldre som vil arrangere Til foreldre som vil arrangere Å forske vekker begeistring Barn stiller de beste spørsmålene. Når de får undersøke egne spørsmål, bruker de nysgjerrigheten sin, er kreative og løser problemer de interesserer

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016.

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016. FØRSKOLEOPPLEGG FOR Se og Hør klubben September, oktober og november 2015. Vi er klubben for de store SE OG HØR, SE OG HØR. Vi er klubben for de store SE OG HØR. For vi bøyer og vi tøyer, og gjør masse

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis Da har november gått og den har gått fort. Desember nærmer seg med stormskritt. Jeg legger ved en egen månedsplan for desember som viser de ulike aktivitetene vi har tenkt å

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua

MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua MÅNEDSBREV FOR JUNI Furua Så nærmer vi oss juni, og vi er i gang med barnehageårets siste månedsbrev dette året har gått utrolig fort! Men, de sier jo at tiden går fort når man har det gøy I mai har det

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014.

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Grupper: start kl 10 Kulturskole 5 år kl 10:35 6 Grupper: start kl 10 7 Samling: Trond 8 Samling: Trond Varm mat: Innbakt horn

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK BRYNJÅ APRIL 2014 Hei alle sammen! Takk til alle som deltok på påskefrokosten. Både små og store setter stor pris på at dere tar dere tid til å spise sammen med oss. April har vært

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Datoer å huske på i desember: Da var enda en måned flydd - 11.12: Lysfest forbi, denne med både vinter, - 15.12: Nissefest vår og høst på en gang. Snøen - 17.12:

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013

LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013 LEIRELVAPOSTEN AUGUST 2013 VELKOMMEN TIL ET NYTT OG SPENNENDE BARNEHAGEÅR. Nå er august måneden snart over og det er på tide å evaluere måneden. Denne måneden har vi hatt fokus på oppstarten til mange

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 TEMA: Mangfold og vennskap Månedens land: Fokusord: Språk Likhet Nyttår Januar Kulde Oldemor Blomstrete Konkylie Pentagon og Trapes Mandag

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog! Høst Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog! Høst 2017 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig høst! Velkommen tilbake til et nytt skoleår på MAKS! Nå er sommeren snart over og vi går sakte men sikkert inn i høstmånedene,

Detaljer

TILBAKEBLIKK FRA BRINGEBÆR - AUGUST 2017

TILBAKEBLIKK FRA BRINGEBÆR - AUGUST 2017 TILBAKEBLIKK FRA BRINGEBÆR - AUGUST 2017 Liakroken barnehage Da er det nye barnehageåret allerede godt i gang. August har gått med til tilvenning av nye barn og etablering av ny barnegruppe. Vi har hatt

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MERKNADER 22. 30. 31. 1. Tur til gammel skolen på Spongdal 3. 2. KASPER 6 ÅR MAT smøremåltid matpakke tursekk smøremåltid varmmat 23. 6. Tur i nærområdet 7. 8.

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE

MÅNEDSPLAN FOR VIPENE MÅNEDSPLAN FOR VIPENE Det har blitt desember og julen er rett rundt hjørnet. En tid både små og store ser frem til i barnehagen. Det er en tid for ro, vennskap og ikke minst det å få gode opplevelser sammen.

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Kurser og tilbud for tredje trinn høsten 2015! Velkommen til tredje trinn på Årvoll Aktivitetsskole! Ett stort Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva vi

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16

Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Arbeidsplan for Gullhår Januar -16 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 Vi feirer Angelika 2 år. Fiskegrateng m/ grønsaker. grupper Tur med Askeladden. Vi feirer Olav 2 år. 11/1 12/1

Detaljer

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL

1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL 1 Innhold 1.0 KORT OM ENGERDAL FRIVILLIGSENTRAL... 3 2.0 ÅRSPLAN... 4 3.0 STYRET har hatt følgende sammensetning... 4 4.0 FRIVILLIGE / BRUKERE / DELTAGERE... 5 5.0 FASTE AKTIVITETER... 5 5.1 «Tirsdagstreffen»...

Detaljer

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret

Kulturkalenderen høsten 2013. Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Kulturkalenderen høsten 2013 Kultur- og fritidstilbud fra Integreringsseksjonen og Ungdomskontoret Toppenklubben Fritidsklubben er åpen for alle, men er spesielt tilrettelagt for mennesker med utviklingshemming.

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR SOLA NOVEMBER 2016.

MÅNEDSPLAN FOR SOLA NOVEMBER 2016. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 EVENTYR- PERIODE 31 Samlingsstund på skolen Kl 12.15 1 Åpning av eventyrperiode 9.30 3 7. far i huset 2 Heldag i gapahuken. Ta med mat som kan grilles. Vi leser

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss

Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss SAKER BUK 2008: gruppe 1: Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss SKOLE: HALLINGBY Lydanlegg til idrettshall Hallen brukes til gym, dans og til konserter. Trenger derfor et ok anlegg 10000 FAU, elevråd:

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST

MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST MÅNEDSPLAN FOR LEIRFIVLENE AUGUST Vi ønsker alle nye og gamle foreldre velkommen til et nytt barnehageår. Håper alle gleder seg til å treffe igjen gamle venner og knytte nye vennskap. BLI KJENT OPPLEGGET

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Årsplan for TUSSEBO 2015

Årsplan for TUSSEBO 2015 Årsplan for TUSSEBO 2015 I Høyjord barnehage har vi valgt å ha fokus på to hovedområder fra rammeplanen i år. Det ene er «Kommunikasjon, Språk og tekst» og det andre er «Natur, miljø og teknikk». Vi på

Detaljer