Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Huldra. Informasjonsavis for Lardal kommune. Nr 2 Årgang 16 Desember 2009. www.lardal.kommune.no"

Transkript

1 Huldra Informasjonsavis for Lardal kommune Nr 2 Årgang 16 Desember 2009

2 Ordføreren har ordet Valget er over og resultatet ble at den rød/grønne regjeringen fikk flertall. Det sikrer kommunal sektor trygghet for de økonomiske rammene de neste fire år. HULDRA 2008 Utgiver Lardal kommune, Svarstadtunet 15, 3275 Svarstad Telefon Sentralbord Legekontor NAV Vakttelefon E-post Lardal kommunes hjemmeside Trykk ETN Erik Tanche Nilssen as Opplag Utgave Juni Desember Deadline Utgivelse Uke 26 Uke 51 Ansvarlig redaktør Rådmannen Redaksjon Inger Kalleberg Else Engelstad Redaksjonen ønsker alle en riktig god jul og et godt nyttår! Forsidebilde: Kjell Harangen Vi har gått inn i høsten og vinteren, med mørke kvelder og det blir kjøligere ute. For mange er dette en høydare med jakt på skogsfugl samt storvilt. Naturen skifter farge og gjør seg klar for vinteren. Hva skjer i Lardal kommune i disse tider? Vi har et rikt kultur- og organisasjonsliv, og om høsten og vinteren er det stor aktivitet i forskjellige lag og foreninger. Som ordfører gleder jeg meg over å få delta på mye av det som skjer. Alt fra 4H, der jeg blir kjempeimponert over den iver og dyktighet disse unge i Lardal viser, til diakoniutvalget som steller i stand samlinger flere ganger i året for eldre. Dette er bare noe av frivillig arbeid som blir lagt ned til glede for oss i Lardal. Så en stor takk til alle dere som står på. I høst har vi også vedtatt at Lardal Kantori skal være Lardal kommunes ambassadør. Tidligere har vi hatt Svarstad fotball som ambassadør i 2 år. Lardal Kantori hadde et ønske om dette, og det ble imøtekommet med et tilskudd på kr ,-. Som bidrag tilbake ønsker Kantoriet å bringe allsangen på banen der en lager kvelder med forskjellig tema, der en også har sangkvelder forskjellige steder i kommunen. Dette tror vi kan være positivt tilskudd til det eksisterende kulturlivet. Lardal kommunestyre vedtok at de statlige midlene vi fikk fra tiltakspakka skulle brukes til oppgradering av skolene og til asfaltering. Når vi går forbi ungdomsskolen kan vi se at nye vinduer er på plass i garderobe og to klasserom, nye inngangsdører, nytt inngangsparti for bevegelseshemmede, ny utvendig trapp og flere andre ting er på plass. Barneskolen har fått pusset opp klasserom med maling og gulvbelegg. Når det gjelder asfaltering ble Storenga boligfelt og deler av Sogn industriområde prioritert, samt at skadene på veien ved Herland Mølle ble utbedret. I Kjærraområdet skjer det mye positivt. Jeg tenker både på Geoparken og Høyt og Lavt som åpnet klatrepark i sommer. De fikk en pangstart med kjempeomtale og topp karakter i Dagbladet. Avisen konkluderte anmeldelsen med: Unik og spennende parkopplevelse for hele familien uten kjøpepress. Klatreparken passer alle aldrer og vanskelighetsgrader.. I løpet av sesongen har over besøkt parken. Det er hyggelig å få så mange positive tilbakemeldinger fra fornøyde besøkende. Vi vil også gratulere Hans Christian Wilson med tittelen Årets gründer. På denne tiden av året kommer vi ikke utenom å si noe om budsjett og økonomiplan. Det er hyggelig å kunne meddele at noen av kommunens prioriteringer ser ut til å komme på plass. Jeg tenker spesielt på: Opprusting av skolelokaler/ idretts-/flerbrukshall Rulleringsplan for gang-/ sykkelvei Solbergåsen Jeg håper at de politiske partiene i fellesskap finner fram til god fordeling. Til slutt vil jeg si at ordføreren er til for dere. Kom og slå av en prat, ta opp forhold som vi kan bli bedre på, ting som vi må arbeide med. Gi positiv eller negativ tilbakemelding. Det skjer mye positivt i kommunen som jeg håper vil bidra til vekst og utvikling. Jeg vil ønske alle en fredfylt julehøytid og takke alle ansatte i Lardal kommune for innsatsen i La oss huske å ta vare på hverandre! God Jul!

3 Rådmannen har ordet Så nærmer det seg slutten på Denne høsten har vært preget av stort fokus på planer, samt forberedelser i forhold til å møte pandemien svineinfluensa. Legekontoret og helsestasjonen har gjort en meget god jobb her, både når det gjelder informasjon og vaksinering. Så her er Lardal kommune godt ivaretatt. En oppsummering av året 2009 viser at vi også i år har fått til mye og kan være godt fornøyd med innsatsen. Enhetene driver gode tjenester innenfor sine områder, og har et stort fokus på å levere gode tjenester til innbyggerne. Hoveddelen av driften i Lardal kommune foregår ute på enhetene, og det er her mange av innbyggeren møter kommunen og dens ansatte. Arbeidet med klima- og energiplan er godt i gang og skal etter planen ferdigstilles i løpet av våren Klima og energi har stort fokus for tiden, og kommunens rolle som samfunnsutvikler, tjenesteyter, innkjøper, eiendomsbesitter og myndighetsutøver med ansvar for lokal og regional planlegging gir en unik mulighet til å tilrettelegge for det gode og klimavennlige liv i lokalsamfunnet. Innenfor alle disse områdene kan kommunene legge til rette for mer effektiv energibruk og reduserte klimautslipp i egen organisasjon og i lokalsamfunnet. Kommunen har også en viktig rolle i arbeidet med å få befolkningen til å medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og for å lage partnerskap mellom kommune, næringsliv og befolkning. Det er inngått vertskommuneavtale med Kongsberg kommune om brannvesen, og ansvar for beredskap og forebyggende brannvern ble overtatt av Kongsberg Feieren i Lardal vil fra være ansatt i Kongsberg kommune. Innenfor området barnevern har det gjennom året vært samtaler med Larvik kommune med tanke på en felles barnevernstjeneste. Nå ser det ut til at en vertskommuneavtale kommer på plass, og vil tre i kraft fra dersom begge kommuner fatter positive vedtak. En større barnevernstjeneste vil medføre et større fagmiljø og mindre sårbarhet, noe som vil være positivt for innbyggerne i Lardal. Skifellesskapet mellom Larvik og Lardal er nå oppløst, og det har vært arbeidet med å få på plass en ny ordning for løypekjøring i Vindfjelltraktene. Det ser ut til at det kommer på plass en intensjonsavtale for kommende sesong, med mål om en avtale over noe lengre tid. Utbygging av Naugfoss vannverk pågår for fullt, og skal etter planen ferdigstilles høsten Budsjett- og økonomiplan er nå offentlig, og skal behandles politisk i desember. Enhetslederne har jobbet mye med dette i løpet av høsten, og har vært veldig delaktige i de prioriteringer som ligger til grunn i budsjettforslaget. Lardal kommune er i en heldig situasjon som ikke har vært nødt til å foreta kutt i tjenestetilbudene i Så kunne vi jo selvfølgelig ønske at vi kunne fått til enda mer, men slik vil det vel alltid være. Jeg håper at juletiden blir en fredelig tid med rom for ettertanke, hyggelig samvær og godt skiføre. Jeg vil også benytte anledningen til å takke for meg i Lardal kommune, og ønsker dere alle en riktig god jul. Mette Hvål Konstituert rådmann Gamle ord og uttrykk fra Lardal Han var kæggen irritert, småsinna Jæ sansær e itte jeg husker det ikke Vi oppfordrer igjen leserne til å sende oss ord/uttrykk/gamle historier og gjerne bilder fra gamle dager. Det behøver ikke være veldig gammelt heller det er artig å se igjen bilder/høre historier fra f eks 60-, 70- og 80- åra. Alt mottas imidlertid med takk. Ord for dagen Ikke vurder dagen etter hva du har høstet, men etter hva du har sådd. (ukjent) Vær klar for å ta en risiko venter du på det rette øyeblikket, kommer det aldri.. (ukjent) Du drømmer om et bedre liv en gang i fremtiden, men ditt beste liv er nå! Du kan finne styrke i motgang når du slipper taket i fortiden, du kan utvikle et positivt selvbilde når du lever for å gi, morgendagen får du kanskje aldri sevelg derfor å være glad, for ditt beste liv er nå! (Joel Osteen) Side 3

4 Nyrestaurert gapahuk Barnekolens gapahuk på Holemyra trengte sårt vedlikehold etter de store snømengdene sist vinter. Derfor stilte FAU opp med en dugnadsgjeng som fikset taket, lagde nye benker både i gapahuken og rundt ildstedet. Det ble kvistet og ryddet og ødelagt trevirke ble fjernet. Nå er elever og lærere fornøyd, og det er ekstra trivelig å drive uteskole. Takk til dugnadsgjengen i FAU! Populær månehuske på barneskolen Den nye månehuska som ble satt opp i høst har blitt meget populær. Elevene har stått i kø. Det har vært nødvendig å begrense tiden for hver gruppe i huska for at alle skulle få prøve den. Det er fotballgruppa som har satt opp huska. Takk for utmerket dugnadsjobb! Svarstad kirke med nytt tak! Til venstre: Kirken under restaurering. Til høyre: En flott kirke med nytt tak! Vakkert bilde tatt i kveldslys av Kjell Harangen. Fra en svunnen tid Bildene ovenfor er tatt fra samme sted i Svarstad sentrum. Vi vet ikke når det gamle svart/hvitt-bildet er tatt. Kanskje noen av leserne kan hjelpe oss å tidfeste det? Fargebildet er tatt i november 2009 av Kjell Harangen.

5 Brannsjefen informerer Lardal kommune kjøper brann- og feiertjenester fra Kongsberg kommune. Avtalen inkluderer tjenester som brannsjef, brannforebyggende arbeid, brannteknisk saksbehandling samt informasjons- og motivasjonstiltak. Fra ble avtalen utvidet til også å omfatte beredskap, utrykning og feiertjenester. Lardals egen feier Ole Gunbjørn Brekke blir dermed overført til Kongsberg brann- og redningstjeneste, og har allerede blitt tatt godt i mot av sine nye feierkollegaer. Ole Gunbjørn vil med sin lokalkunnskap i Lardal være en stor ressurs for feierne. Forebyggende arbeid I 2009 har det blitt utført et godt og omfattende forebyggende brannvernarbeid i Lardal: Feiing og boligtilsyn. Tilsyn ved samtlige særskilte brannobjekter i kommunen (industri, skoler, barnehager, overnattingssteder osv). Eget prosjekt rettet mot omsorgs- og trygdeboliger. Tilsyn og gjennomgang av brannsikkerheten ved alle disse. Brannvernundervisning og praktisk slukkeøvelse med alle sjetteklassingene. Kurs og øvelser. I 2010 videreføres dette arbeidet, og det settes i tillegg fokus på eldre leilighetsbygg. Beredskap Ved branner og ulykker er det mannskaper fra Hvittingfoss brannstasjon som rykker ut til Lardal. Brannvesenet i Hvittingfoss var inntil nylig et interkommunalt samarbeid mellom Kongsberg, Hof og Lardal, men ble fra en del av Kongsberg brann- og redningstjeneste siden både Hof og Lardal nå kjøper alle brannverntjenester fra Kongsberg kommune. Deltidsmannskapene i Hvittingfoss vil dermed bli en del av et større arbeidsmiljø, noe som igjen vil bidra til bedre utstyr og økt kompetanse. Det planlegges bygging av ny brannstasjon i Hvittingfoss, og denne forventes å stå ferdig i april Sjekk røykvarsleren Desember er årets klart verste brannmåned. Faktisk brenner nesten 50% flere boliger denne måneden enn i en gjennomsnittlig måned ellers i året. Dette er skremmende tall, og en påminnelse om at alle bør være ekstra oppmerksom på brannfaren i julemåneden. Pass derfor på å bytte batteri i røykvarslerne og test om de virker som de skal. Røykvarsleren er din beste livsforsikring, og redder hvert eneste år mange liv her i Norge. Ha en trygg og brannsikker jul! Rita Kirsebom Brannsjef Sikker adkomst for feier Mange huseiere i Lardal har den siste tiden hatt besøk av feiere fra brann- og redningstjenesten. Feiingen er et viktig ledd i det brannforebyggende arbeidet i kommunen. Feieren skal kunne utføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg til alle årstider og under værforhold som gjør at arbeid på tak er risikofylt. Feieren har krav på å kunne utføre arbeidet under trygge forhold uten å utsette seg for fare. Arbeidstilsynet krever at alle feieog tilsynsobjekter hvor det er fare for å falle ned fra taket, skal være tilrettelagt ved bruk av takstige/ taktrinn, takbru og plattform. Alle tak med helling utover skal ha takstige eller taktrinn. På bygninger der gesimshøyden er mer enn 5 meter, skal det være montert stigefeste som forhindrer sideglidning. Stigen skal være så lang at den rekker én meter over taket. På tak med flere enn én skorstein må det monteres takbru eller takstige/taktrinn til hver skorstein. Der hvor skorsteinen er høyere enn 1,2 meter skal det monteres arbeidsplattform eller feierluke. Både takstige, taktrinn og takbru som benyttes, skal ivareta kravene til styrke, funksjonalitet og sikkerhet. Alt utstyr skal være tilstrekkelig solid til å hindre eller stanse fall. Alt utstyr må festes til tak på en sikker måte, og være montert i henhold til krav i monteringsveiledning. Feieren har på egenhånd ikke anledning til å fravike sikkerhetsbestemmelsene. Dersom det er tvil om hvordan krav i forskrift skal oppfylles, kan feieren gi råd og veiledning. Kontakt oss gjerne på tlf I forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn stilles det krav om at fyringsanlegg skal være intakte og virke som forutsatt. Om disse er tilfredsstillende vil avdekkes i forbindelse med feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Det er derfor viktig at feieren har tilgang til hele fyringsanlegget. Feierlærling Line Hamre og feiersvenn Kjell Hogstvedt ved Kongsberg brannog redningstjeneste. Side 5

6 Innføring av veinavn og gateadresser i Lardal Som det ble informert om i juniutgaven av Huldra, pågår det et prosjekt med innføring av veinavn og gateadresser i Lardal. Sak om Fastsettelse av veinavn ble behandlet av formannskapet , det vil si at formannskapet da vedtok navn på de enkelte veier som skal tildeles navn i dette prosjektet. Med bakgrunn i dette har administrasjonen nå startet arbeidet med å legge disse veinavnene inn i de systemer dette skal registreres inn i, samt tildele adressenummer (husnummer) etter de regler som er vedtatt i Forskrift for navnsetting, adressering og adresseforvaltning i Lardal kommune. Arbeidet vil foregå puljevis framover i 2009 og Det er mange veier og hus som skal tildeles nummer, og dette arbeidet tas innimellom andre oppgaver vi må håndtere. Det vil derfor ta tid før hele kommunen er tildelt offentlig adresser. Som innbyggere vil dere oppdage, etter hvert som Lardal kommune registrerer inn veinavn og husnummer, at offentlige etater som har tilgang til disse opplysningene begynner å bruke disse adressene. Det vil skje før administrasjonen har rukket å sende ut denne informasjonen til den enkelte huseier. Vi vil imidlertid forsøke å sende ut opplysninger om offisiell adresse til den enkelte huseier så snart vi får det til etter at opplysningene er registrert inn. Veier som er ferdig registrert, og hvor det på nåværende tidspunkt er bestilt skilt, er: Krokenveien, Presteseterveien, Tanumveien, Brandsrudveien, Nordre Svartangvei, Hukesletta og Lieveien (Lieveien avventes i forhold til godkjenning av skrivemåten fra navnekonsulent i Statens kartverk). Renovasjon jul og nyttår 2009 Det er ingen endring i hentedager på husholdningsrenovasjon jul og nyttår Renovasjonsrute Mandag: Steinsholt vestsiden av Lågen til Askjem Tirsdag: Svarstad sentrum Onsdag: Østsiden av Lågen Otterstad Tanum Hem Lie Kroken Kildesorteringsstasjon på Sogn Ordinære åpningstider Mandag Torsdag Første lørdag i hver måned Priser Personbil kr 50,- Personbil m/henger/varebil kr 100,- Endring i jul og nyttår 2009 Åpent lørdag 9/ kl Torsdag Torsdag Lørdag Stengt Stengt Stengt God jul og godt nyttår ønskes alle våre abonnenter! Turnuslege Som mange har fått med seg har vi Ragnhild Hellesnes som turnuslege nå. Hun slutter 15/2-10, og er da ferdig utdannet lege. Hun blir avløst av ny turnuslege som heter Dorthe Huse. Brøyting/strøing Lardal kommune har ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier. Veier, kryss og plasser skal normalt ikke ryddes mellom kl og Ved snøfall om natten skal veiene være gjennombrøytet og ryddet før morgentrafikken setter inn. Snømengden skal være minimum 5 cm og maksimum 10 cm før snørydding igangsettes. Det er i år 3 kontraktører som utfører vintervedlikehold for Lardal kommune. Jon Inge Dieseth: Lieveien, Hem, Nordby. Kjell Arne Hagen: Svarstad sentrum, øst og vest for RV 40. Tommy Skaug: Steinsholt I tillegg utfører Lardal kommune selv vedlikehold av kommunale anlegg og plasser på dagtid.

7 Politiske vedtak i Lardal kommunestyre Biogass i Vestfold etablering av forprosjekt Lardal kommune slutter seg til 12K-styrets vedtak om forprosjektet Biogass i Vestfold. Vedtaket har sin bakgrunn i at store mengder biologisk avfallsog overskuddsmateriale håndteres på en uøkonomisk og lite klimavennlig måte. 12k-samarbeidet i Vestfold har derfor utredet muligheten for å produsere biogass i Vestfold, basert på lokal råstofftilgang ved å: - utnytte avfall og slam på en mer klimavennlig måte enn i dag - bidra til at innbyggere og næringsliv kan håndtere avfall og slam på en klimavennlig og bærekraftig måte - bidra til at biogassproduksjonen kan utnyttes i Vestfold Søknad om midler til renovering av Breidablikk Søknaden søkes innarbeidet i budsjett- og økonomiplanarbeidet Styrvoll ungdomslag har søkt om midler til å renovere lokalet Breidablikk. Tiltak som ønskes utført er: skifte tak, nytt fyringsanlegg, bygging av handikaptoalett, utskifting/utbedring av el-anlegg og VVS-anlegg, ny inngang til leilighet og kjeller, oppussing av eksisterende arealer, oppgradering av utarealer Tiltakene er kostnadsberegnet til kr og ungdomslaget søker om kr fra Lardal kommune. Søknad om tilskudd for å være ambassadør for Lardal kommune Søknad fra Lardal Kantori om å være ambassadør for Lardal kommune imøtekommes med et tilskudd på kr Tilskuddet gis under forutsetning av bidrag tilbake som forespeilet i søknaden. (Deltakelse/bidrag i form av sang ved ulike begivenheter/arrangementer i kommunen, men også utenfor kommunen i sammenhenger der man representerer kommunen på den kulturelle siden.) Fremtidig organisering av nødmeldetjenesten, høringsuttalelse Lardal kommune gir sin tilslutning til innføringen av ett felles nødnummer (112) med tilhørende etablering av syv eller åtte 112- sentraler, i tråd med den anbefalte modell C for fremtidig organisering av nødmeldetjenestene. Lardal kommune forutsetter at forholdene blir lagt til rette for at deler av dagens bemanning på 110-sentralene blir gitt anledning til nødvendig kompetanseheving for tjenestegjøring ved 112- sentralen. Lardal kommune legger til grunn at en fremtidig overgang til felles 112-sentral ikke vil medføre ekstra kostnader for kommunen. TV-aksjonen 2009 TV-aksjonen 2009 CARE Norge ytes tilskudd stort kr I likhet med foregående år ble det bevilget penger til innsamlingsformålet, som denne gang gikk ut på å gi hjelp til selvhjelp for kvinner i fattige land. Avvikling av Skifellesskapet, fordeling av eiendeler Lardal kommune kjøper ut Larvik kommune med inntil kr for å beholde den nyeste løypemaskinen, Prinoth 2004 Kostnaden dekkes av reduserte renteutgifter innenfor området skatt, ramme og finans. For å sikre løypekjøring i fylkesanlegget Borgen og i Vindfjelltraktene overdras maskinen til Svarstad IL. Svarstad IL forplikter seg da til å ta på seg ansvaret for løypekjøring i fylkesanlegget Borgen de neste 3 årene og i Vindfjelltraktene i henhold til intensjonsavtale Det inngås egen avtale med Svarstad IL og andre parter om ansvar for løypekjøring og tilskudd til dette arbeidet. Dersom forutsetningene i dette vedtak endres må det i samarbeid med Svarstad idrettslag avklares eierskap/fordeling av løypemaskinen. Vedtaket ble fattet i forbindelse med at Skifellesskapet er oppløst og eiendeler og beholdning skal deles mellom Larvik og Lardal kommuner. Tilsynsutvalg sykehjem og omsorgsboliger Lardal kommune støtter synspunktene til 12k PLO-nettverket, rådmannsgruppen og styret i 12k, og oppretter ikke tilsynsutvalg ved sykehjem og omsorgsboliger. Det utarbeides et system som sørger for god informasjon til pasienter, brukere og pårørende om de klage- og tilsynsordninger som allerede er etablert og på den måten bidrar til at disse brukes på best mulig måte. Saken kom opp på bakgrunn av henvendelse fra helseutvalget i Norsk Pensjonistforbund. Saken har vært til behandling i fagnettverk for ledere i pleie- og omsorgstjenester i 12k, og de anbefaler ikke at 12k-kommunene oppretter slike tilsynsutvalg. Kommunene oppfordres i stedet til å sørge for god informasjon til pasienter, brukere og pårørende om de klage- og tilsynsordninger som allerede er etablert, og på den måten bidra til at disse brukes på en best mulig måte. Felles standard i sykehjem 1. Lardal kommune er positiv til forslag til felles standard for tjenestetilbudet i sykehjem, men ser at enkelte av standardene kan gi rom for tolkning og dermed ulik forståelse og praksis. 2. Lardal kommune tar forbehold om godkjenning av standardene inntil en lokal forståelse er utarbeidet av ansatte og tillitsvalgte ved sykehjemmet og politisk vedtatt. Saken ble fremmet etter initiativ av 12k sitt pleie- og omsorgsnettverk med bakgrunn i erfaringer fra Fylkesmannens tilsyn, samt enkelte kommuners erfaring med definering av standarder på tjenestene. Side 7

8 Ny rådmann i Lardal kommune Foto: Erik Berge/Østlands-posten Harry Bjørnestad er ansatt som rådmann i Lardal fra 11. januar Han er 58 år, er samboer, har tre voksne barn og er bestefar. Han er utdannet ved Krigskolen for hæren og siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Han har arbeidet 10 år i forsvaret og 25 år som økonomidirektør, bedriftsrådgiver og styremedlem i forskjellige virksomheter, bl.a. i Lillehammer- OL 94, Telenor og Oslo Hovedflyplass. De siste 5 årene har han vært ansatt på Høgskolen i Vestfold. Jeg starter opp i stillingen først på nyåret, men har allerede fått anledning til å hilse på noen medarbeidere. Jeg opplever å møte en organisasjon som fungerer godt med mange hyggelige og dyktige medarbeidere. Jeg har trasket rundt i skogene i Lardal i mange år og lært å sette pris på folket og lynnet. Selv om jeg enda ikke har tiltrådt og derfor heller ikke har full oversikt, er det enkelte forhold som framstår som tydelige for meg. Kommunene vil framover stå ovenfor store utfordringer, bl.a. i forbindelse med gjennomføringen av flere store reformer. Kommunen vil få nye oppgaver knyttet til å forebygge sykdom og omsorg for pasienter. Arbeidet med å skape en helhetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning innebærer også endrede oppgaver for kommunen. I tillegg kommer økt fokus på skole og miljø. Samtidig med arbeidet for å løse nye oppgaver må kommunen yte pålagte oppgaver og levere grunnleggende velferdstjenester. Viktigere enn alt annet blir det likevel å bidra til at kommunen lykkes som politisk og demokratisk organisasjon. Disse utfordringene vil kreve evne og vilje til å utvikle nye tjenester. Det stilles dermed også nye krav til kompetanse. Endringer oppnås best gjennom samarbeid og medvirkning - både internt i kommuneorganisasjonen og i forhold til kommunens beboere, næringsliv, foreninger og lag. Gode samarbeidsløsninger finnes best når samarbeidet baseres på likeverdighet. Som rådmann blir det viktig å bidra til å utvikle ledere og medarbeidere som utfordrer, stiller krav og støtter. Jeg gleder meg til å ta fatt. Moro på Lardal bibliotek! Under Litteraturuka i Vestfold i begynnelsen av november gjestet tvillingbrødrene Egil og Svein Nyhus biblioteket med barneforestillingen "To menn og en tavle". Kun ved hjelp av tavlen, tusjer og litt utkledning skapte de en fantastisk morsom og engasjerende forestilling for alle barna som var kommet for å se. Også de voksne som var med koste seg og syntes det var moro. Historien om tavleungen ble diktet opp og tegnet underveis, og barna deltok svært aktivt i diktningen. En av dem sørget for at en skummel slange stadig dukket opp i fortellingen, noe som skapte mye latter i biblioteket. Dette er tredje året på rad at Nyhus-brødrene besøker Lardal bibliotek under Litteraturuka, og de slår like godt an hver gang! Huldregenser Vi presenterer her et nytt huldreprodukt en genser designet og strikket av Laila Omholt, etter mønster fra Huldrebedet i Svarstad. Lardal Kantori har blitt ambassadører for Lardal kommune, noe som bl a innebærer at koret på forskjellige måter skal representere og markedsføre kommunen når de er ute på sangoppdrag osv. Huldregenseren er et av virkemidlene som kan brukes i denne sammenhengen, og på bildet ser vi ordfører Liv Grinde og kormedlemmene Laila Omholt og Else Engelstad iført hver sin huldregenser. Stor suksess med strikkekafe på Klokkergården Tirsdag 24. november inviterte Lardal kunst- og hobbyforening til strikkekafe på Klokkergården. Til det første møtet kom det 47 deltakere! Aldersspredningen var akkurat slik som ønsket, fra dem på godt over åtti til de yngre på noen og tjue. Neste møter er avtalt til 12. januar, 9. februar, 9. mars og 13. april. Om flere skulle ha lyst til å være med er det bare å møte opp.

9 Lardal seniordans Da Lardal seniordans startet for 7 år siden var vi 14 stykker. I dag er vi 31 medlemmer. Flere av pionerene her i Lardal er fortsatt med og er like ivrige. Hvert annet år arrangerer Forbundet Seniordans i Norge landsstevne, hvor det møter opp ca dansere fra hele landet. Lardal stiller opp! Vi danser en gang i uka, men har flyttet fra Klokkergården i Svarstad til ungdomslokalet Breidablikk i Styrvold pga. plassmangel. I tillegg blir det fra forbundets side arrangert sydenturer for seniordansere med seniordans annenhver dag og bading, soling og andre turistaktiviteter. Seniordans er en ringdans hvor vi danner par ved å bruke røde og blå bånd. Seniordansen bygger på folkedanser og selskapsdanser og er tilpasset eldre mennesker. Vi danser i ca 2 timer med innlagt matpause, for å dyrke den viktige sosiale delen. Hvis du synes dette høres morsomt ut, så møt opp på Breidablikk. Vi danser mandager fra kl og har plass til flere, både damer og menn. Du må være godt voksen (ca 55 år og oppover) og danseglad. Du vil oppleve et miljø hvor danseglede og godt humør er dominerende. Siste vers på en av sangene våre med melodi Ned på Youngstorvets basar sier mye om hva denne form for aktivitet gir oss: Vi har også kontakt med andre dansegrupper og besøker hverandre. Det er hyggelig både å bli kjent med andre og danse i en større ring. Regionstyret i Vestfold arrangerer hver høst tur til et høyfjellshotell, hvor ca 200 dansere fra regionen deltar. Lardal deltar med ei gruppe hvert år. Da danser vi fra ankomst fredag ettermiddag til vi reiser hjem søndag ettermiddag. Noen pauser har vi, og det er festmiddag lørdag kveld. Har du spørsmål, ring gruppeleder Berit Hem, tlf , mob eller danseleder Reidun Aakre, tlf , mob Hilsen Reidun Aakre Dansen gir oss godt humør, og vi kommer i vigør. Seniordans er jo bra for hele kroppen. Mye glede har vi hatt siden vi tok dansen fatt, for SENIORDANSEN er for mange helt toppen. Pynting av juletre på herredshuset! Mandag 30. desember hadde vi besøk fra Svarstad barnehage. På bildet til venstre er de i full gang med å pynte treet sammen med ordfører Liv Grinde. På bildet til høyre ser dere alle de flinke ungene (og voksne), og det ferdigpynta flotte treet! Og all julepynten hadde de laget selv! Tusen takk til alle sammen! Bildet til venstre er fra julegaten i Svarstad sentrum i Foto: Per foss Side 9

10 Informasjon fra NAV Fra og med overtok Helseforetakene ansvaret for dekning av reiseutgifter i forbindelse med behandling. Det er ikke lenger NAV som skal oppsøkes i denne sammenhengen. Nedenfor følger informasjon. TV-aksjonen 2009 Care Norge Årets TV-aksjon gikk av stabelen søndag 18. oktober og Lardal ble nok en gang beste kommune i Vestfold med kr 48,47 kroner pr innbygger, som er godt over landsgjennomsnittet på ca kr 40. Totalt pr 23. november er det samlet inn kr på landsbasis. Kommunekomiteen og DnbNOR Lardal samarbeidet som vanlig om aksjonen i vår kommune. Vi takker alle bøssebærere som var i sving på aksjonsdagen. Elevene fra ungdomsskolen stilte sporty opp også i år, til tross for angrep av (trolig) svineinfluensa som reduserte antallet elever som kunne være med. Foreldrene, sammen med medlemmer fra lag og foreninger og andre stilte også velvillig opp. Tusen takk alle sammen! Fyrverkeri Brann- og redningstjenesten har ikke mottatt søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri i år. Det er derfor ingen utsalgssteder i Lardal som selger fyrverkeri i romjulen. Det vil imidlertid foregå salg i Hvittingfoss. Det oppfordres til å utvise stor forsiktighet ved oppskyting av fyrverkeri. PENSJONISTER I LARDAL! Gruer du deg for is og glatte partier utenfor huset ditt? Vi hjelper deg gjerne med strøsand gratis og tilkjørt! Ring: EGIL HEM i Lågendalen Rotary, tlf eller

11 Babysvømming Grenland svømme- og livredningsklubb har i høst leid bassenget i Svarstad en gang pr uke til babysvømming. Tiltaket ble satt i gang som en prøveordning som skulle evalueres etter bl a forholdet til driftsrutiner ved varmere vann, arbeidsmiljø for ansatte når bassengrommet blir varmere, økt bakterievekst, strømutgifter, justering av ventilasjonsanlegg. Disse punktene er nå evaluert, og tilbakemeldingen går på at den økte oppvarmingen fungerer greit så langt. Det er imidlertid fortsatt knyttet noe usikkerhet til de bygningsmessige konsekvensene ved temperaturøkningen, og det er derfor besluttet å forlenge prøveperioden fram til sommeren 2010 for å få et bedre grunnlag for vurdering av dette. De aller minste badegjestene kan derfor glede seg over fortsatt mulighet til å boltre seg i oppvarmet vann i svømmebassenget under kyndig veiledning og instruksjon. Side 11

12 Allidrett/skitrening Svarstad IL har i mange år hatt tilbud om allidrett til aldersgruppen 5-8 år. I år er tilbudet blitt utvidet til også å gjelde for 9-11 åringene. Svarstad IL og skigruppa samarbeider om et opplegg på torsdagene som gjør at også disse barna får et variert og godt aktivitetstilbud. Aldersgruppen 5-8 år har boltret seg i gymsalen med ulike aktiviteter som turn, balløvelser, leiker, balanse og koordinasjon. De eldste barna har vært igjennom svømming, turn, aerobic, ballspill, friidrett og basistrening. Det er nå med over 60 barn mellom 5-8 år mens det er 48 barn med i aldersgruppa 9-11 år. Det er kjempefint at så mange barn vil delta på idrettslagets opplegg! Skigruppa har også treninger for åringene på tirsdagene. Da er det tradisjonell trening med vekt på kondisjon og "hardkjør". Skigruppas eldste gruppe, +12 år, samkjører sine treninger med alpingruppa. Det er gledelig å se at vi også her har mange utøvere med på treningene! Kanskje vil mange av våre håpefulle delta i vårt tradisjonelle romjulsrenn i Borgen 30. desember? Etter nyttår fortsetter allidretten/ skitreninga i Borgen. Det er da mulig for barn født i 2001 å være med på skitreninga på torsdagene. Alpingruppa ønsker velkommen til trening i Svarstad skisenter! Ønsker dere mer informasjon vedr. treningene kan Hege Melby kontaktes på tlf Sola snur-tur Det blir nissemarsj på solsnudagen til Myraåsen mandag 21. desember med oppmøte hos Arne Lindsverk kl Vi tenner fakler oppover til Myraåsen og på toppen venter bål og kanskje en liten overraskelse til barna. Ta med grillmat, drikke, sitteunderlag og kanskje et akebrett hvis det er snø! Poengrenn Poengrenn starter opp onsdag 13. januar og arrangeres 6 ganger. Det blir avslutning med premieutdeling 17. februar. Allidrett for 5-8 år vil i denne perioden være poengrenna. Dugnad i lysløypa og ny snøscooter Det har vært dugnad i lysløypa i sentrum. Traseen er ryddet og lyset sjekket. Det gjenstår noe arbeid med å bytte noen få lyspærer. Det har også blitt kjøpt inn ny snøscooter. Idrettslaget håper derfor på mye snø slik at det kan kjøres løyper på jorder og i lysløypa. Informasjon om Svarstad IL finner dere på svarstadil.no!

13 Skofterud og Aukland vant i Pinåsløpet 2009! Anders Aukland befestet sin posisjon som kongen av Pinås ved å ta hjem seieren tredje året på rad. I det syvende Pinåsløpet var det spenning på forhånd om Odd Bjørn Hjelmeset skulle ta steget opp på toppen av tronen, men ganske tidlig opparbeidet Anders Aukland seg en ledelse som han aldri ga fra seg. I mål skilte det 21 sekunder i Anders Auklands favør. streken. Hun hadde slitt med ei vond hofte, og måtte i timene før løpet melde avbud. Dermed skulle det bli jevnere konkurranse enn i 2008, hvor Kristin utklasset de andre damene ved å vinne med 4.14 i avstand til nr. 2. I første halvdel av løpet, på veg opp de første 300 høydemetrene i løpet av 1,5 km, var feltet samlet med Ella Gjømle Berg først på toppen og vinner av spurtprisen. Tett bak fulgte Vibeke Skofterud og en lokal utøver, Hanne Smukkestad. I siste halvdel av løypa skulle det vise seg at Vibeke Skofterud var den sterkeste og i mål hadde hun fått 40 sekunders ledelse på Ella Gjømle Berg. Den som overrasket alle, ikke minst seg selv, var Hanne Smukkestad som ble nr. 2 totalt av damene og var kun 22 sekunder bak Vibeke Skofterud i mål. Ingen av løyperekordene ble slått i år, så da må vi vente til Pinåsløpet 2010 for å se om noen kan tukte Anders Aukland og Kristin Størmer Steiras løyperekorder! Han var meget fornøyd med arrangementet og løypa og sa følgende etter løpet: Pinåsløpet ble også i år en utrolig bra opplevelse. Dette er et skikkelig terrengløp av den gode gamle typen. Vi ønsker oss flere slike løp! Takk til arrangørene for nok et fantastisk arrangement. Veldig synd ikke flere skiløpere i yngre årsklasser var med, håper å se dere til neste år! Arrangøren kunne til slutt konkludere med at alt hadde gått bra og var meget tilfreds med gjennomføringen av det 7. Pinåsløpet. Pinåsløpet 2009 ble velsignet med flott sommervær, noe som ikke var vanlig på Østlandet denne sommeren. Deltakere og publikum koste seg i det fine været og mange unge autografjegere fikk tak i etterlengtede autografer fra verdenskjente lagrennsløpere. Vi ønsker nye og gamle deltakere velkommen igjen til Pinåsløpet 2010 lørdag 21. august! Mer info på løpets nettsider I dameklassen var det usikkert i dagene før løpet om løyperekordholder og fjorårsvinner Kristin Størmer Steira ville stå på start- Foto: Jørgen Sogn Side 13

14 Farten i Svarstad sentrum Fartsgrensen gjennom Svarstad sentrum er for det meste 40 km/t. Lav fart gir større trafikksikkerhet. Sannsynligheten for ulykker reduseres. Lav fart har stor betydning for å begrense skader, dersom ulykker likevel skjer. Lav fart bidrar i det hele tatt til at det blir hyggeligere og tryggere å bo og ferdes i Svarstad. Egentlig burde det være nok å skilte fartsgrensen. Respekt for lave fartsgrenser i et tettsted burde være en selvfølge. Likevel, - i høst har det blitt lagt to nye fartshumper på fylkesveien gjennom Svarstad. Begge har gangfelt. Den riktige betegnelsen er derfor opphøyde gangfelt. Samtidig er 40sonen utvidet fra før innkjøringen til Hukesletta og ned til Røde kors huset. Hensikten er å gjøre bilister, og andre førere av motorkjøretøy, mer oppmerksomme på fartsgrensen gjennom Svarstad. Lardal kommune har tatt initiativ til tiltaket, som utføres i samarbeid med Statens vegvesen. Statens vegvesen eier veien, og bestemmer antallet og utformingen av opphøyde gangfelt, og fartsgrensen. Ikke alt er helt ferdig. Humpen ved Hukesletta skal heves noen få centimeter, og males som gangfelt. Fortauet skal også tilpasses gangfeltet. Deler av dette blir antakelig utsatt til våren. Det er ikke tenkt gangfelt eller fartshump ved Danmarksveien. Påskriften i veibanen her er feil. Det er nok ulike oppfatninger av hvor godt tiltaket vil virke. Noen vil mene at fartshumper og gangfelt bør være høyere og flere. Andre vil mene at fartshumper er unødvendig, og til ulempe. De to nye opphøyde gangfeltene er svært lave. Rent fysisk hindrer de ikke høy fart. Forventningen burde likevel være tydelig. Loppemarked Årskullet -95 ved ungdomsskolen skal på tur til Polen neste år, og har begynt å jobbe med finansiering av turen. De planlegger derfor å arrangere loppemarked som skal finne sted på Markedsdagene i Svarstad i august, og ønsker å starte innsamling allerede nå. Kontakt Frank Gravdal på tlf hvis dere har ting dere ønsker å gi til loppemarkedet (NB ikke klær!). Han eller noen andre fra arrangørene vil da se på og hente loppene, og lagre dem fram til neste høst. Ungdomsskoleelevene er også interessert i å ta på seg småjobber som f eks snømåking, maleoppdrag, rydding, vasking etc for å tjene penger til turen. Dersom noen har bruk for slike tjenester, ta da kontakt med Ole Martin Bergan på tlf eller epost Ønsker du å jobbe en gang i blant? Lardal kommunale eiendom har behov for ringevikarer til renhold av kommunale bygg. Er du interessert, kan du ta kontakt med ledende renholder Marit R. Gåskjenn på telefon , eller enhetsleder Britt Helen Lie på telefon / Etterlysning Etterlysning Kjell Håkestad har fått full jobb i Lardal. I forbindelse med innsamlingsaksjonen KULTURDUGNAD etterlyser jeg 2 personer som har innbetalt penger i Bank i butikk. Jeg mangler kontonummer for å få tilbakebetalt pengene. Ved rydding av bokshvelvet i DnBNOR ble det funnet en sølvskje som er glemt av en kunde. Ta kontakt på telefon Dersom ingen melder seg innen 1. januar blir pengene overført Lardal kantori. Savner du en skje som har vært oppbevart i din bankboks så ta kontakt. Vi ønsker noen opplysninger som identifiserer skjeen før den utleveres. Laila Omholt Det er ingen graveringer som indikerer hvem som er eier av den. Ta kontakt med banken. DnBNOR Lardal

15 Takk for gaver til minibussen! Vi retter en stor takk for gaver vi har fått inn til minibussen. Vi har pr. 1. nov. fått gaver fra: Svarstad Sanitetsforening Kroken Sanitetsforening Reumatikerforeningen Og private Vi håper at minibussen er til glede for mange i kommunen vår. Hilsen Minibussens venner Til deg som mottar hjemmehjelp, hjemmesykepleie eller middag Nå er det vinter og til tider vanskelige kjøreforhold. For at vi skal komme fram til deg, må du sørge for at veiene er brøyta eller strødd hvis det er glatt. Er veiene ufremkommelige kan resultatet bli at dere ikke får besøk av oss. Hilsen oss i hjemmesykepleien Lardal bibliotek Siste åpningsdag før jul er torsdag 17. desember. Biblioteket åpner igjen mandag 4. januar. God jul! Lardal lensmannskontor åpningstider i romjulen Tirsdag 22. desember Tirsdag 29. desember For øvrig er kontoret på Revetal åpent for publikum: 24. desember kl desember kl desember kl Hybel i Svarstad ønskes leid! Er det noen som har en hybel til leie i Svarstad sentrum til en av våre ansatte? 18 år gammel jente fra Kodal, jobber som lærling i Lardal kommune og synes reiseveien er litt lang. Ta kontakt med Annika Jensen Tlf: Lardal kommune Takk! Takk til alle som støttet oss med gevinster, til alle som tok lodd og til alle som møtte opp på høstfesten vår på Breidablikk i oktober. Med hilsen styret i Firkløver 4H NAV Lardal åpningstider i romjulen Julaften: Stengt Mandag 28. desember: Tirsdag 29. desember: Onsdag 30. desember: Nyttårsaften: Stengt Lardal legekontor åpningstider i romjulen Mandag 28. desember Tirsdag 29. desember Onsdag 30. desember Stengt julaften og nyttårsaften. Henvendelse legevakten Servicetorget åpningstider i romjulen Julaften Stengt Mandag 28. desember Tirsdag 29. desember Onsdag 30. desember Nyttårsaften Stengt Side 15

16 Fulldistribusjon - landets beste bokommune

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2015/2016 Håndballen i Hegra har også i år hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine

Detaljer

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker.

Utstyr Til snørekjøring trenger du litt utstyr som du får kjøpt i alle dyrebutikker. Snørekjøring Å bli trukket av hunden på ski er noe av det morsomste jeg vet. Når jeg er ute på skitur, blir jeg alltid like overrasket over at det ikke er flere som benytter hunden sin til snørekjøring.

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 11 desember 2011 Utgiver Alvdal kommune. ÅPNINGSTIDER JULA 2011 Biblioteket er stengt fra 23. desember til og med 1. januar. KOMMUNEHUSET OG NAV 27.12.11 09.00-14.30 28.12.11

Detaljer

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895

VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG. Stiftet 1895 VELKOMMEN TIL BERGER IDRETTSLAG Stiftet 1895 Berger idrettslags formål Berger idrettslag skal gi et godt sportslig tilbud til barn og ungdom som naturlig tilhører Berger. Tilbudet skal gis i idretter laget

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen Arbeidsplan for Rødhette august 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 : 5 : 7 : Torunn Henrik 4 år 6 : Tomatsuppe m/makaroni 8 Tur dag 11 : Torunn 12 : Torunn 13 Kjøttdeig og spagetti 14 15 Tur dag

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag

November TRØANYTT. Væretrøa grendelag November TRØANYTT Væretrøa grendelag SAKER BEHANDLET AV STYRET SOMMEREN OG HØSTEN KUNSTGRESS Kunstgressbanen ble ferdigstilt i løpet av august, og det ble satt opp gjerde i løpet av september. Banen ble

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14

Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Arbeidsplan for Gullhår desember - 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 3 åringene har kulturskole. Felles samling i Agoraen kl 11. Juleverksted kl 10. Pepperkakedag. Foreldrekaffe

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3

Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Fasit til lytteøvelsene i kapittel 3 Kapittel 3, oppgave 1. Diktat. Skriv setningene du hører. Leyla har lyst på en jobb. Hun har god tid, og hun kjeder seg litt hjemme. Barna hennes går på skole, og mannen

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7

Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Cupregler, informasjon 2,3. Kamp program lørdag 6,7 Program 2012 GIL BYGGERIET CUP 25 & 26 AUGUST 2012 Klar for Fair play hilsen fra cupen I 2011. Foto: Gil. Gullhaug støtter fair-play og ønsker alle spillere, dommere og publikum lykke til med cupen! Innhold:

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere!

Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Kjære Nytt Liv faddere og støttespillere! Da var det klart for nyhetsbrevet for Juni. Også denne måneden er det mange ting som har skjedd. Her blir det aldri kjedelig «A» og «R». Jeg fikk telefon fra ex

Detaljer

Munnspillseminaret 2014

Munnspillseminaret 2014 Munnspillseminaret 2014 Nermo Hotell, Øyer Tekst og foto: Gustav Olsen Årets seminar var lagt til Øyer, med konserter på Lillehammer. Det var Vidar Gundersen og hans kone Hilde som var arrangører i år.

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014

Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Arbeidsplan for Rødhette desember 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 Adventsamling på avdeling kl 9.00 Med Ellen 3 9.00 med Marianne Kulturskole 3 år kl 10.15 4 år kl 11.00 8 9.00 med Marianne

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb

SEEK AND FIND 2015. inviterer deg til årets. Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb Kjeller n fritidssenter Kråkstad fritidsklubb Siggerud fritidsklubb inviterer deg til årets SEEK AND FIND 2015 for Kråkstad, Siggerud og Ski Ungdomsskole PREMIE TIL DITT LAG? FREDAG 18. SEPTEMBER 2015

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra.

Lederen har ordet. Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Lederen har ordet Ja så er det gått ett år igjen og fortsatt skjer det mye på Skramstadsætra. Elektronisk bom har kommet opp. Det mangler skilting derfor er ikke bomarmen satt i drift enda. Lys og video

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden september 2013.

Arbeidsplan for Askeladden september 2013. Arbeidsplan for Askeladden september 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2 3 4 5 6 Samling: Ann Karin Samling: Mette Turdag: Gravfeltet 5 år kl 9:30 Varm mat: Grønnsaksuppe Heming begynner på Askeladden

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Advent, en tid for ettertanke Forslag til ny rammeplan for barnehager er nå sendt på høring. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven. Den nye planen setter mobbing på dagsorden og påpeker viktigheten

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011

[ REFERAT, STYREMØTE ROGNE IL] 7. juni 2011 Sammendrag fra styremøte, Rogne IL 07.06.2011. Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og videreformidlet. Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk,

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn

PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014. Gruppe Lillebjørn PEDAGOGISK PLAN FOR SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2014 Gruppe Lillebjørn Pedagogisk plan for september, oktober og november 2014 Gruppe: Lillebjørn Hver måned vil dere få utdelt en grovplan. Følg ellers

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Info fra SFO Nissefest 3. desember blir det nissefest med risgrøt. Glutenfri havregrøt til barn med allergi for melk og gluten.

Info fra SFO Nissefest 3. desember blir det nissefest med risgrøt. Glutenfri havregrøt til barn med allergi for melk og gluten. Info fra SFO 2015 Adventstiden på SFO I hele er alle trinn samlet i sokkelen. Bruk egen garderobe. SFO begynte med adventsaktiviteter fra i går, 1.. Vi har adventskalender (video) på morgenen ca. kl. 07.40

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014

NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 NMLK S sommersamling Dovre 6.-8. juni 2014 VELKOMMEN! Velkommen! På vegne av NMLK er det en stor glede å ønske alle deltakere VELKOMMEN til årets sommer-samling på Toftemo, Dovre! Sommersamlingen 2014

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS 2.trinn. Tilbudskatalog. Høst 2015. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS 2.trinn Tilbudskatalog katalog! Gledelig høst! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nå er sommeren over og høst og vinter nærmer seg. Men vi lar ikke dette stoppe oss på MAKS, vi fortsetter med et

Detaljer

Høgliaposten Utgave 1/2012.

Høgliaposten Utgave 1/2012. Informasjonsavis for Høglia Borettslag. Høgliaposten Utgave 1/2012. Publisert 15.01.2012 Vedlikehold. Det mest prekære vedlikeholdet på bygningsmassens tak er godt i gang. Grunnet været vi har hatt den

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden Januar 2015

Arbeidsplan for Askeladden Januar 2015 Arbeidsplan for Askeladden Januar 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Samling: Mette Kulturskole 6 Samling: Mette 7 Samling: Anne Grethe 8 Samling: Anne Grethe 9 TURDAG For 3 og 5 åringer Gruppene

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr.

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. år Som superløypevenn og Ivrigmedlem får du 20% rabatt på

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. 4. Hurra for Solan 3 år Bokbamsen kommer til Loppa 11. Forming; lage maiblomster, klippe og lime PLAN FOR MAI 2016 LOPPA TEMA: 17.mai og fysisk aktivitet Uke/ fagområde Språk, tekst og kommunikasjon Dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 2. Nærmiljø og samfunn 9. 16. 2. pinsedag Bhg stengt 3. Uteleik

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Månedsplan for Haukene november 2013

Månedsplan for Haukene november 2013 Månedsplan for Haukene november 2013 Tema: Fellesskap Mål: Styrke barnets/ gruppens sosiale og personlig intelligens. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke nr 36 1. Uke nr 37 4. Dans Uke nr 38 11. Filisofiske

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette juni 2013.

Arbeidsplan for Rødhette juni 2013. Arbeidsplan for Rødhette juni 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3 4 6 5 Varm lunsj: omlett 7 Planleggingsdag Bhg. er stengt 10 11 12 Varm lunsj: kremet fiskegryte 13 14 Tur dag 17 18 19 Varm lunsj:

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016

MÅNEDSPLAN FOR STJERNESKUDDET JUNI 2016 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG MERKNADER 22. 30. 31. 1. Tur til gammel skolen på Spongdal 3. 2. KASPER 6 ÅR MAT smøremåltid matpakke tursekk smøremåltid varmmat 23. 6. Tur i nærområdet 7. 8.

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016

Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Månedsbrev fra Ekornstubben Januar 2016 Dette må vi huske i Januar! Vi holder stengt i påskeuken, og i uke 28-29-30 i sommer. Neste planleggingsdag er 26.mai Da var vi ferdig med desember som har hvert

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Adresser og adressering i Lardal kommune

Adresser og adressering i Lardal kommune Adresser og adressering i Lardal kommune Hva er en gateadresse? En offisiell adresse er en beliggenhetsbeskrivelse. I kombinasjon med skilting og kart skal den hjelpe publikum, postverk, utrykningskjøretøy

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Avisa vår. Våren 2014

Avisa vår. Våren 2014 Våren 2014 Avisa vår *Oppsett og informasjon om året hytte tur *Sjefens hjørne *Iddebo aktiviteter *Oppstart av besøksvenn med hund * 5 års jubileum solheim dagsenter * informasjon om bruker undersøkelsen

Detaljer

Velkommen til IL Skrim

Velkommen til IL Skrim Velkommen til IL Skrim Er du aktiv eller vanlig mosjonist? Eller vil du være med i støtteapparatet vårt? Uansett aktivitets og ambisjonsnivå er du velkommen i IL Skrim. Hos oss skal alle trives og finne

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER

MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER MÅNEDSPLAN FOR DESEMBER Uke/ Dag MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 3 4 SOFIA 1ÅR MØTEDAG HUSK STOR MATPAKKE 5 VARM MAT GRUPPER 6 TUR TIL SENTRUM FOR Å SE JULELYS 7 FØRJULSKOS 10 11 12 13 14 MØTEDAG

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård

Gull- Hella Nytt. Nr.1/2009. HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Gull- Hella Nytt Nr.1/2009 HUSK: Skidag søndag 8. mars kl 1130 På skiskoleområdet ved Eid gård Nytt fra styret Her kommer en forsinket utgave av Gullhella Nytt, med en oppdatering av Gullhella Vels virksomhet

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Informasjon 3. Praktisk informasjon

Informasjon 3. Praktisk informasjon Informasjon 3 Praktisk informasjon Innsending av informasjon Det er fortsatt en del korps som IKKE har sendt inn skjemaer for sceneoppsett, slagverk m.m. Dette må gjøres umiddelbart. Billettpriser Voksne

Detaljer

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016

Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplan for SFO ved Strusshamn skole 2015-2016 Årsplanen er et arbeidsredskap for personalet ved skolefritidsordningen (SFO) på Strusshamn skole. Den gir foresatte og andre informasjon om innhold og organisering

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016

MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 MÅNEDSPLAN FOR PYRAMIDEN PERIODEN 01. januar T.O.M. 31. januar 2016 TEMA: Mangfold og vennskap Månedens land: Fokusord: Språk Likhet Nyttår Januar Kulde Oldemor Blomstrete Konkylie Pentagon og Trapes Mandag

Detaljer

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016.

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016. FØRSKOLEOPPLEGG FOR Se og Hør klubben September, oktober og november 2015. Vi er klubben for de store SE OG HØR, SE OG HØR. Vi er klubben for de store SE OG HØR. For vi bøyer og vi tøyer, og gjør masse

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014

MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014 MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 36 1 2 3 4 5 Vennskap Tur til gapahuken MAT Smøremåltid Tursekk med mat og drikke Matpakke Smøremåltid Varm mat 37 8 9 10 11

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE NOVEMBER

MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE NOVEMBER MÅNEDSBREV FOR MARIKÅPENE NOVEMBER November-sangen: (mel: den gamle nissen) November er så trist og grå, men nyttig likevel for nå må barna tenke på, å lage moro selv! VURDERING: Grønt-flagg I oktober

Detaljer

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene

Mye skjer i løpet av ett år, det kan derfor komme endringer på planene ÅRSHJUL FOR SÆTRE SFO SKOLEÅRET 2013\2014 Måned Hva Hvordan august September oktober Oppstart Høst i fokus TvAksjonskveld Høstfest Vi blir kjent! De nye sfo barna trenger tid til å bli kjent med rutiner,

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune.

ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. ALVDAL KOMMUNE INFORMERER Nr. 9 oktober 2011 Utgiver Alvdal kommune. Pleie og omsorg Alvdal kommune trenger flere frivillige til utkjøring av middagsmat. Det er kjøring to dager pr. uke. Noen av våre trofaste

Detaljer

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015

Velkommen til SFO foreldremøte. Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Velkommen til SFO foreldremøte Skoleåret 2015/16 17. September 2015 Agenda SFO info Dagsplan Mål Aktiviteter Forventninger Plasstyper Praktisk info Garderoben Stille rom 18.09.2015 2 SFO INFO 92 flotte

Detaljer

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015

Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Månedsbrev fra Ekornstubben Desember 2015 Datoer å huske på i desember: Da var enda en måned flydd - 11.12: Lysfest forbi, denne med både vinter, - 15.12: Nissefest vår og høst på en gang. Snøen - 17.12:

Detaljer

Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter

Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter Solfrid Marthiniussen intervjuer to av fremtidens skogbruksjenter Under fylkesleiren til 4H Buskerud i Hemsedal denne sommeren hadde Jenter i Skogbruket i samarbeid med skogbrukslinja på Saggrenda i Kongsberg,

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Månedsplan for Mai. Hva har skjedd i April? Vår:

Månedsplan for Mai. Hva har skjedd i April? Vår: Månedsplan for Mai Hva har skjedd i April? Vår: Vi har gått endel turer i nærområde vårt. Vært på jakt etter vår tegn som er kjempe fasinerdende blandt både barna og voksne. Vi har eksripementert litt

Detaljer

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014

Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Månedsbrev fra Rådyrstien September 2014 Da var august måned alt forbi, og den har kommet og gått i en fei. «Gamle» barn og voksne har sakte men sikkert kommet tilbake fra ferie, og det har vært spennende

Detaljer

Periodeplan for november og desember 2015

Periodeplan for november og desember 2015 Periodeplan for november og desember 2015 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 47 (16.-20.11) Vi maler juleposer Førskolegruppe Salat buffé til lunsj Magisk samling Vi maler Vi maler 48 (23.-27.11)

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR APRIL 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 15 7. Uteleik Inneleik grupper 8. Uteleik Inneleik grupper 9. Vi feirer aprilbarnas bursdag, lager istand 10. Vi går tur til

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE AUGUST 2011 Hei til alle sammen Så er sommeren forbi og et nytt barnehage år har begynt. Vi vil både få ønske alle de gamle barna og foreldrene velkommen tilbake og også en

Detaljer

Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss

Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss SAKER BUK 2008: gruppe 1: Hallingby, Ringmoen, Eikli, Nes, Hønefoss SKOLE: HALLINGBY Lydanlegg til idrettshall Hallen brukes til gym, dans og til konserter. Trenger derfor et ok anlegg 10000 FAU, elevråd:

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014.

Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Arbeidsplan for Askeladden mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 Grupper: start kl 10 Kulturskole 5 år kl 10:35 6 Grupper: start kl 10 7 Samling: Trond 8 Samling: Trond Varm mat: Innbakt horn

Detaljer

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors

Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors Handlingsplan 2010 Skedsmo Røde Kors 1 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram vedtatt på landsmøte 5.oktober 2008. Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Detaljer

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER

NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER NYHETSBREV - AUGUST OG SEPTEMBER Hva har skjedd? Velkommen til TENKs første nyhetsbrev dette skoleåret. Hvis du er interessert i hva som foregår i organisasjonen vår, les gjerne videre! PANGSTARTSKVELD

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Februar 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Februar 2014 Februar måned er vel overstått, og den første vårmåneden står for tur. Februar har jo tradisjonen tro hatt et fokus på karneval og forberedelser

Detaljer

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp

Månedsbrev november I oktober måned Vi trener på å gjøre ting helt selv! Prosjekt ansiktet dit og mitt FN- dagen Prosjekt stopp Månedsbrev november I oktober måned har vi kost oss masse med deilig vær av sol, og regn og rusk. Dette har vært flott for prosjekt høst for oss. Det har gjort at vi har fått deilige turer rundt tunevannet

Detaljer