Kampen står om våre verdier!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kampen står om våre verdier!"

Transkript

1 Marxist-leninistisk tidsskrift Nr. 15 Årgang 12 Våren 1998 Pris kr. 20,- Kampen står om våre verdier! Det er vi arbeidsfolk som skaper de materielle verdiene, men likevel får vi stadig mindre av verdiskapninga. Stadig mer går til de rike. Under kapitalismen er dette lovlig tjueri. Side 6 Den internasjonale investeringsavtalen MAI skal gjøre utplyndring av hele verden lovlig det skal være forbudt å legge hindringer i veien for den transnasjonale kapitalens herjinger. Side 8 I tillegg vil borgerklassen som ikke lenger har noen moral påtvinge oss sine «etiske verdier» gjennom en verdikommisjon. Da vil vi heller ha en skikkelig systemdebatt. Side 2 Ellers i dette nummer System til debatt men hva så? leder side 2 POT-skandaler uten ende side 3 Eget LO-forbund for arbeidsløse! side 5 Amsterdamtraktaten et nytt steg mot forbundsstaten side 7 «Med rett til å plyndre verden» side 8 Opprulling av KPD har høyeste prioritet, sa spionsjef Erich Mielke side 10 Den historiske uretten mot albanerne i Kosova side 15 Norsk imperialisme sliper knivene side 16 Postmodernismen og den anti-imperialistiske kampen i dag side 18 Kråkerøy-talen et skammens minne side 20 Berthold Brecht 100 år side 21 Marxist-leninist i RV-ledelsen side 23 Tema: Privatisering, globalisering, imperialisme Hva er forskjellig nå fra DDR-tida? Dengang kunne vi høre at det klikket i røret Stasi fryktet den marxistleninistiske opposisjonen i DDR Les sidene 10-13

2 2 Revolusjon! Nr. 15-1/1998 System til debatt men hva så? Erik Damman har med sitt «Forum for systemdebatt» skaffet armslag for å rette et kritisk søkelys mot vår tids «hellige kuer»: Tesene om markedsøkonomiens ubestridelige overhøyhet og den kapitalistiske globaliseringas fortreffeligheter. Det er en prestasjon i seg sjøl. Etter at Francis Fukuyama, ansatt i det amerikanske utenriksdepartementet, i triumf lanserte boka «Slutten på historia Vår mening «hvis man først seriøst skal drøfte et økonomisk og politisk system som har vist seg uegnet for å løse vår tids hovedutfordringer, da må man også seriøst drøfte hva slags system som bør erstatte det nåværende.» og det siste mennesket» (The end of history and the last man) etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991, har hans postulat vært en «udiskutabel sannhet» i hele verdens borgerlige etablissement. Kjerna i Fukuyamas «oppdagelse» er at historia har nådd sitt sluttpunkt i og med kapitalismens endelige seier over sosialismen, og at alt som gjenstår er å «perfeksjonere» systemet og det borgerlige demokratiet. Dette tvers igjennom idealistiske historiesynet framkaller straks assosiasjoner til middelalderens pavekirke, hvor «Den Hellige Stol» konstaterte at jorda var flat, slik Gud skapte den, og at enhver som mente noe annet burde brennes på kjetterbålet. Den som i dag drister seg til å hevde at en Gud som ser på kapitalismen som høydepunktet i sitt skaperverk» neppe er en Gud, men snarere en Djevel og at den dialektiske utviklingsprosessen for øvrig ikke har det spor med høyere makter å gjøre blir ikke lenger brent på bålet, bare brennmerket i offentligheten som en drømmer og fantast. Slik kan virkeligheten snus trill rundt i menneskenes bevissthet, og det uten at store masser av mennesker i det hele tatt oppfatter det. Erik Damman er imidlertid en gammel kjetter fra før av, som også for 25 år sia mobiliserte tusenvis av folk i protest mot verdens urettferdighet og den rike verdens fråtsekultur. Det var rett nok i 70-åra. Når han på 90-tallet klarer å mobilisere 1500 folk til et møte for å debattere hva slags økonomisk system vi lever under, er det en bragd. Slik har han utfordret de aksepterte grensene for demokratisk debatt i Norge, som er å ventilere frustrasjoner over symptomer og virkninger av kapitalismens økonomiske jerngrep. Derfor er Forum for Systemdebatt, som etter planen skal arrangere nye stormøter til høsten, allerede i utgangspunktet tifold mere verd enn Bondevik-regjeringas navlebeskuende «verdikommisjon». Forutsetninga er imidlertid at man faktisk tør å stille spørsmålstegn ved sjølve systemets fundament. Hvis ikke, ender man som Fukuyama bare opp med å spørre hvordan det skal «perfeksjoneres». Det er grunn til å håpe at Damman har utviklet seg bevissthetsmessig noe på 25 år, fra den tida han trodde de fattige skulle få det bedre hvis vi bare alle vi «rike» i Nord, fra skipsredere til vaskehjelper, spiste knekkebrød og sykla til jobben. Men følgende smakebit fra presentasjonen av Forum for Systemdebatt, samt det sterke innslaget av brått «systemkritiske» AUF-broilere og desslike i Samfunnssalen i Oslo, får oss til å tvile: «Vår tids liberalistiske konkurranseøkonomi bygger på ideen om at en uhemmet kamp om økonomisk egennytte til sist skal bli til alles beste. Selv om denne ideen nok har vist seg å være bedre enn den kommunistiske ovenfrastyring, har også det herskende system av fri økonomisk konkurranse vist seg uegnet for å løse vår tids hovedutfordringer.» Sjølsagt er det et poeng med «bredde» for å sikre en omseggripende debatt. Men her har man alt fra første stund lagt seg flat for de rådende ideologiske vinder. Damman vil trolig innvende at dette er for å unngå stigmatisering og forsøk på å kvele enhver debatt i starten. Men det gjenstår som en ubestridelig sannhet at hvis man først seriøst skal drøfte et økonomisk og politisk system som har «vist seg uegnet for å løse vår tids hovedutfordringer», da må man også seriøst drøfte hva slags system som bør erstatte det nåværende økonomiske regimet. Et systemskifte innebærer nødvendigvis at man går videre til sosialismen, ettersom veien tilbake til føydalisme og merkantilkapitalisme forlengst er grodd igjen. Hvis sosialismen i utgangspunktet er utdefinert fra systemdebatten, kan ikke resultatet bli annet enn utskriving av nye resepter som skal redde imperialismen fra sine egne banemenn: arbeiderklassen og verdens undertrykte folk og nasjoner. Og det var vel ikke meningen? Postboks 3458 Bjølsen Abonnement/støtte ISSN N-0406 Oslo Postgiro Red.: J. R. Steinholt Abonnementspris kr. 100,-

3 Nr. 15-1/1998 Revolusjon! 3 POT-skandaler uten ende Skandalene vil ingen ende ta for overvåkerne og spionapparatet i Norge. POT er i godt selskap med danske PET og svenske SÄPO. Dobbeltagenten Svein Lamark og VG helte malurt i seiersbegeret som overvåkingssjef Per Sefland var i ferd med å svinge sammen med KrF-ministeriet, nettopp som utvisningsordren for fem russiske diplomater var blåstemplet i UD. Svein Lamark hadde i fire år vært kontaktperson for russisk etterretning og deres «diplomatiske agenter», i nær samforståelse med POT. Nå skulle man omsider få vise hvor nødvendig Politiets Overvåkingstjeneste (POT) er, og med hvilken profesjonalitet etaten skjøtter sine oppgaver til nasjonens beste. Men da han ble «lagt død» som dobbeltagent, gikk byråkraten i Kommunaldepartementet ut og fortalte offentligheten om sitt virke, etter avtale med ingen ringere enn redaktør Olav Versto i VG. Byråkraten Lamark, som jo løp en viss risiko med sine mange hel- og halvoffisielle tjenestereiser til Russland, hadde valgt å tegne en «livsforsikring» ved å ta kontakt med VG mot løfte om at saken skulle slippes hvis han skulle «forsvinne». Fornuftig tenkt, skjønt det vel kan diskuteres om VG var det mest opplagte valg om man vil beskytte seg mot overvåkere og e-tjeneste. Et troverdighetsproblem Den slags «tillitsbrudd» liker man ikke Dansk politi nøyde seg ikke med å banke streikevakter, som her under Ri-buskonflikten. Det danske SIPO, Politiets Efterretningstjeneste (PET), infiltrerte og tappet faglige aktive og de streikendes forbund SiD. under noen omstendigheter i sjette etasje nede på Grønland, sjøl om det snart kom for en dag at POT sjøl hadde avtalt med Lamark at han skulle gå til pressen, og attpåtil få bildemateriale med «på kjøpet». Feilen var at han ikke ventet et par uker, så nyansatte POT-sjef Sefland fikk sole seg i glansen. I stedet ble det til at POT, etter eget utsagn, fikk «et troverdighetsproblem i opinionen» (Sefland). Man kunne nesten mistenke mannen for å glemme at POT jo har et visst troverdighetsproblem fra før av. Nyttige spioner Var dette i det hele tatt noen spionsak? Eller: hvem spionerte egentlig på hvem? Ikke vet vi, men justisminister Aure og utenriksminister Vollebæk foregir at det i løpet av fire år ikke var kommet så langt at det var blitt utvekslet sensitiv informasjon i det hele tatt. Pytt, pytt. Så lenge det er snakk om Barentssamarbeid og delelinjer værer man Treholt-sak og tiltrengt «POT-suksess» lang vei. Det var ikke ubeleilig at man fant noen russiske spioner like før Danielsen-utvalget slapp sin rapport om Overvåkingspolitiets framtid og eventuelle omorganisering. Ikke dumt, heller, sett i lys av at POTs danske søsterorganisasjon PET, står til knes i ei myr av avsløringer som viser at overvåkerne har infiltrert ledelsen i danske venstrepartier på 80- og 90-tallet, bl.a. det trotskistiske SAP. Og i Sverige kjemper statsmakta med nebb og klør for å hindre en omfattende gransking av Säkerhetspolisen etter modell av Lund-kommisjonen. Vi forstår dem så forbannet godt. Geriljaframgang i Colombia Den colombianske regjeringshæren gikk på et av sine største nederlag noengang, da 83 regjeringssoldater ble drept i kamper med geriljasoldater fra FARC tidlig i mars. Kamphandlingene foregikk over flere dager i den sørlige Caquetaprovinsen, der geriljaen står sterkt. Geriljabevegelsene FARC, ELN og EPL har igjen kommet på offensiven, etter harde tilbakeslag de siste åra, til tross for at USA forsyner det colombianske regimet til President Ernesto Samper med større militære og økonomiske midler enn noe annet land i Latin-Amerika. Det hele skjer under falskt påskudd av kamp mot «narkotikatrafikken». Symbolsk straff for Göktepes mordere De folkelige protestene har tvunget det tyrkiske regimet til å gi sine yrkesmordere en symbolsk dom. I en farse av en rettssak er fem tyrkiske politifolk dømt til fengsel i sju og et halvt år for drapet på journalisten Metin Göktepe i Istanbul for to år siden. Det betyr at de er fri i løpet av tre år. Til sammenlikning blir ungdommer som klistrer forbudte politiske plakater gjerne idømt straffer på 15 års fengsel. Likevel er det nytt at tyrkiske politifolk i det hele tatt blir dømt for sine ugjerninger, hvor fengsling og mishandling av journalister og pressefolk regelmessig inngår. Det skyldes uten tvil den internasjonale oppmerksomheten saken har vakt, ikke minst i det internasjonale pressekorpset. I 1996 satt halvparten av alle registrerte fengsla journalister i verden i tyrkiske fengsler! Metin Göktepe (27) arbeidet i dagsavisa Evrensel. Den 8. januar 1996 skulle han dekke begravelsen til to fanger som var prylt til døde i Ümraniye-fengselet i Istanbul, en begravelse som regimet ville hemmeligholde. Göktepe ble arrestert, og døde samme dag av alvorlige hodeskader. Metin Göktepe - martyr i kampen for demokratiske rettigheter og pressefrihet

4 4 Revolusjon! Nr. 15-1/1998 Internasjonalt Europa-treff for faglige aktivister i juni For fjerde år på rad blir det arrangert et sommertreff for faglige aktivister i Europa. Seminaret finner sted helga juni, i Strasbourg. Du kan ennå rekke å melde deg på! Under den felles parola «Stå sammen mot kapitalen!» møtes folk fra en rekke land til faglig treff i Strasbourg. I fjor deltok 80 personer fra seks land på treffet i Madrid. Ved siden av det sosiale og spennende ved å utveksle erfaringer med fagopposisjonelle arbeidsfolk og arbeidsløse i andre land, har disse treffene som målsetting å gradvis utforme fellesaksjoner og gi solidariteten konkret innhold. I tida siden forrige møte er det f.eks. gjennomført en antifascistisk fellesdemonstrasjon i Strasbourg retta mot Le Pen, med italienske, tyske og spanske deltakere. Det har også vært gjensidige solidaritetsaksjoner innafor ett og samme konsern for å møte forsøk på splitt-og-hersk mellom ansatte i avdelinger i forskjellige europeiske land. Diskusjonene foregår for det meste i mindre arbeidsgrupper. I Madrid var det tre sånne grupper, som drøfta seg fram til konkrete mål for jobbinga framover. Tema i den første gruppa var hvordan slåss for ei klassekamplinje i fagbevegelsen. Den andre konsentrete seg om Maastricht-traktaten, privatiseringsbølgen og angrepa på velferdsordningene, mens den tredje gruppa tok for seg konsekvensene av internasjonaliseringa av arbeidsmarkedet. Tema: Solidaritet i praksis Det foreløpige programmet i Strasbourg har «Solidaritet» som hovedtema, med særlig vekt på disse underemnene: Enhet mellom arbeidsløse og de som har arbeid. Enhet mellom innenlandske og innvandra arbeidere. Internasjonal kampenhet, f.eks. samarbeid på konsernnivå i EU/EØS-området. Ikke minst på bakgrunn av de svære arbeidsløshetsdemonstrasjonene i Frankrike i vinter, bør dette bli spennende! Årets treff finner sted i Strasbourg juni, og det franske vertskapet tilbyr overnatting og full pensjon for ca. 500,- kroner pr. person. Hvis mange nok melder seg på, blir det organisert fellestransport fra Oslo. Påmelding og forespørsler kan rettes til Rolf Jørgensen, leder av Lokomotivpersonalets forening Øst, avd. Oslo. Tel/fax mobil Ja, jeg vil ha mer informasjon og påmeldingsskjema Navn... Adresse... Postnr. og -sted... Fagforening/bransje/tillitsverv... Tlf Send slippen til: Rolf Jørgensen fax nr eller bruk epost:

5 Nr. 15-1/1998 Revolusjon! 5 De arbeidsløse er blitt en stadig viktigere, men samtidig en grovt forsømt del av arbeiderklassen. Det er på tide å reise kravet om at de får sitt eget forbund, på tvers av fagskiller. DEN NYSTRUKTURERTE kapitalismen fordrer en mer eller mindre permanent massearbeidsløshet, som «bør» ligge på minst 4 prosent, ifølge de borgerlige økonomene. Dette er er ei bevisst målsetting for å presse fram lavere lønnsnivå, færre sosiale ytelser og en mer «fleksibel» gjenværende arbeidsstokk alt sammen for å styrke den såkalte konkurranseevnen. Virkeligheten i mange land i Europa er at det vokser opp hele generasjoner av unge som aldri noensinne kommer i vanlig jobb, i tillegg til skaren av «utbrukte» 50- og 60- åringer som ikke greier å henge med i turbokapitalismens aksellererende tempo. En forsømt oppgave De arbeidsløse er dermed blitt en stadig viktigere del av arbeiderklassen en del av klassen som risikerer å henfalle til apati og oppgitthet, og kanskje i verste fall vende seg mot en gryende fascisme i håp om å finne en mulig vei ut av håpløsheten. Her ligger en svær og hittil grovt forsømt oppgave for dagens arbeiderbevegelse og venstreside, nemlig å sørge for organisering av de arbeidsløse slik at de bevarer sin klasseidentitet, sine klasseholdninger og sin kampvilje. De arbeidsløse har potensiale til å bli en viktig samfunnsmessig kraft, hvis de bare organiserer seg og fremmer krav som hele arbeiderklassen kan fylke seg bak. Krav om at det må bli slutt på den vanvittige overtidsbruken i bedriftene mens titusener står uten jobb er ett sånt krav. Det samme gjelder kravet om kortere daglig arbeidstid, i første omgang 6-timersdagen. Franske arbeidsløse reiser bust Deler av den europeiske arbeiderklassen er nå i ferd med å vise vei. I en rekke franske byer har titusener av arbeidsløse demonstrert i gatene. En av de største markeringene fant sted i Paris i midten av januar 1998 og omfatta innpå demonstranter. Hovedkrava har vært høyere dagpenger og nedsetting av arbeidstida fra 39 til 35 timer i uka. Også i Tyskland har de arbeidsløse begynt å vise muskler, i takt med at arbeidsløsheten i landet snart er oppe i 5 mil- Eget LOforbund for arbeidsløse! lioner; det vil si at den er på nivå med mellomkrigstidas massearbeidsløshet. I de østlige delstatene er ledigheten nå på over 20 prosent. Det er også her nazistene har begynt å vinne et visst fotfeste slik som i 30-åras Tyskland. I massearbeidsløshetens Spania der korttidskontraktene rår, har en av de største fagorganisasjonene begynt å ta de arbeidsløses krav på alvor, og planlegger å opprette et eget forbund for arbeidsløse med symbolsk medlemskontingent. Et eksempel til etterfølgelse? Farvel til solidariteten? Sjøl om Norge for tida «bare» har omlag arbeidsløse, fordi vi er i ferd med å passere høykonjunkturens toppunkt, har massearbeidsløsheten bitt seg fast som et varig fenomen. Virkeligheten for de arbeidsløse er at de i praksis blir skjøvet ut i mørket, og at den som blir «overtallig» faktisk sier farvel til solidariteten i det øyeblikket han for siste gang hilser farvel til arbeidskameratene. Tilværelsen som arbeidsløs er ødeleggende. Den borgerlige staten kutter systematisk ned i dagpengene, og tvinger folk til å flytte for å ta dårlige korttidsjobber. Økonomiske problemer følges av sosial isolasjon. Klassefølelsen og -stoltheten forsvinner. Rett nok åpner flere klubber og foreninger for at arbeidsløse kolleger fortsatt kan være medlemmer. Men for det første kreves det som regel kontingent som de stadig Arbeidsrettsrådets innstilling lagt på is Innstillingen fra arbeidrettsrådet om endringer i Arbeidstvistloven (se Revolusjon nr. 14) er inntil videre lagt på is etter massive protester fra grunnplanet i fagbevegelsen. Både fra YS, AF og LO. uslere dagpengene ikke alltid strekker til for, og for det andre: hva har du etterhvert til felles med dine gamle arbeidskamerater som daglig møtes på jobben mens du sitter ved kjøkkenbordet hjemme eller står i stemplingskøen? Det de arbeidsløse mest av alt trenger er å hente styrke sammen med andre i samme situasjon. Krev eget forbund! Et riktig og rettferdig krav må være at LO oppretter et eget arbeidsløshetsforbund som ikke tar hensyn til fag- eller sektorbakgrunn. Medlemskontingenten må i høyden være symbolsk, slik at forbundets drift dekkes av LOs samla budsjett. Enhver fagorganisert som mister jobben, må automatisk bli innrullert i de arbeidsløse sitt forbund. Dette er et krav som burde vært reist for lenge siden. LO-pampene kan ha hatt sine grunner for aldri å sette det på dagsorden. Organiserte arbeidsløse ville bli en maktfaktor som kunne ødelegge trepartsforhandlingene med sine krav om bedre trygdeytelser og rett til arbeid. Ved at dette kravet reises i klubber og foreninger vil det aktualisere det livsviktige spørsmålet om bevaring av klassefølelsen. Det ville synliggjøre de arbeidsløse, og det ville tvinge fram en gjensidig solidaritet mellom de som er i jobb og de som ikke er. Hvis de fagorganiserte fylker seg bak et slikt krav, vil det være et direkte håndslag og et synlig bevis på den gjensidige solidariteten. Senterpartiet, som nå sitter i regjeringa, har vært pådriver i kampen mot innstillingen. Men det er ingen grunn til å tro at forslaget er gravlagt for godt. Vær på vakt!

6 6 Revolusjon! Nr. 15-1/1998 Her skal det privatiseres, koste hva det koste vil! Målet er ikke «effektivitet», men lønnsnedslag og privat profitt. DETTE har lenge vært trenden i politikken som føres av de herskende i stat og kommune. Dette er det som rammer bussjåfører i Trondheim, renholdsarbeidere i Oslo og lavtlønna kvinner i Telenor og Posten. Og flere andre står for tur. Både kommune og stat For noen år siden var bussjåførene i Trondheim Trafikkselskap kommunalt ansatte med tariffavtaler og særavtaler innen kommunal sektor, men da borgerskapets politikere i Trondheim kommune fant ut at det var penger å spare på å melde det kommunale aksjeselskapet inn i NHO, spilte ikke bussjåførenes lønn og trygghet noen rolle.sjåførene gikk til streik, men blei tvunget til å godta en overgangsordning som på sikt fører til et kraftig lønnskutt. I Oslo ville byrådet spare penger, satte søppeltømming ut på anbud, privatiserte arbeidet, mens administrasjonen økte og arbeiderne fikk sparken. Dette mens deler av byen flyter over av søppel, da det å effektivisere og spare penger er blitt langt viktigere enn å få vekk søpla og holde byen ren. Det gamle Televerket blei Telenor og ble et AS, bedriften ble delt opp i mange selskaper og dette rammet spesielt lavtlønna kvinner som ble premiert med sparken etter årtier med innsats for telebedriften. Det samme kan sies om Posten som har blitt et såkalt statlig særlovselskap. Også i særlovselskapet NSB rammer politikken for det frie markedet de ansatte. I NSB Gods er hundrevis av arbeidere blitt erklært overtallige, mens overtid er blitt en nødvendighet for å få togene til å gå. Oslo Sporveier I vinter ville byrådet i Oslo ha det kommunale aksjeselskapet Oslo Sporveier inn i NHO. Dette vil ført til lønnsnedgang, dårligere skifttillegg, svekka pensjonsrettigheter og mulighet for permisjoner, og ikke minst et svekka oppsigfelsesvern. Fagforeningene møtte forslaget med resolutt motstand og var forberedt på streik og aksjoner. Oslo kommune ble drevet på retrett og Oslo Sporveier fortsetter som en kommunal bedrift i et år til, men arbeiderne må være forberedt på nye angrep fra en kynisk kommunal arbeidsgiver. Myten om «sikker jobb i staten» Arbeiderklassen i offentlig sektor er innhentet av virkeligheten: I det kapitalistiske samfunnet er det kun profitten som teller, spørsmål som trygge arbeidsplasser og velferdsgoder til hele folket må vike. Det rå klassesamfunnet viser atter en gang sin sanne ansikt. Det er ingen tvil om at EU og EØS-samarbeidet har en negativ rolle i disse angrepa på arbeiderklassen. En gjennomgangstone er det frie markedet og fri konkurranse. Det gjelder det som tidligere var kommunale tjenester, det gjelder post og teletjenester og det gjelder transport. Innen jernbanetransport skal det være fri konkurranse på et statlig jernbanenett med private operatører. Dette har i liten grad kommet i gang med unntak av Malmtrafikk A/S i Narvik (LKAB-eid jernbaneselskap) og den kommende A/S Gardermobanen (statlig aksjeselskap). Det statlige utsalget i Europa, Asia og Latin-Amerika, har betydd at opphopet pengekapital har blitt kanalisert inn i vannog elektrisitetsforsyning, i post og tele osv. Selger ut folkets arvesølv I Europa nådde denne privatiseringsflommen et foreløpig høydepunkt i 1995, da statlige virksomheter for ca. 300 milliarder kroner ble lagt ut for salg i EU. Den nesten altomfattende privatiseringsbølgen har dermed bidratt til å utsette krisa som ellers ville ha kommet. Særlig gjelder dette for Tyskland, som lenge har vært inne i ei investeringskrise. Mange europeiske stater selger ut arvesølvet for å bedre budsjettbalansen og redusere de svære budsjettunderskuddene Men i framtida vil vi kanskje se flere private operatører på jernbanenettet som vil inn og hente profitter på ruter som går med overskudd. Dette vil skje på bekostning av de ansattes lønn og arbeidsmiljø og ikke minst på bekostning av sikkerheten både til publikum og ansatte. Og det kommer i større grad også inn i helsevesenet og eldreomsorgen. Omsorgen for syke og eldre blir redusert til hva man kan spare i kroner og øre. Det gjelder sjølsagt ikke for den rike kapitalistklassen som kjøper seg forbi helsekøene og som kjøper seg en «borgerlig og verdig» alderdom. Hva lærer dette oss? Dette lærer oss at borgerskapet, og i dette tilfellet representert ved sine politikere i stat og kommune, ikke skyr noen midler i kampen for det «frie» markedet og maksimal profitt. Arbeidernes lønn, faglige rettigheter og retten til arbeid spiller ingen rolle. Iveren etter å knuse fagforeninger med lange kamptradisjoner står også sentralt i dette spillet. R., arbeiderkorrespondent Privatisering av folkenes felles verdier Hvorfor er det nesten alltid de mest profitable offentlige virksomhetene som privatiseres først? for å tilfredsstille krava til Den Økonomiske og Monetære Union. De store statsselskapene i tele, elforsyning og bilindustri har behov for kostnadskrevende teknologiske nyinvesteringer som regjeringene i de enkelte statene ikke lenger ser seg «råd til». Befolkningen trues til å akseptere denne utlodninga av nasjonalt eierskap, og får beskjed om at dette er nødvendig for at staten skal ha råd til å opprettholde et minimum av sosial sikkerhet og velferdstilbud. Resultatet over tid er imidlertid at også denne delen av de statlige virksomheter blir overdratt private, f.eks. sjukehus, pleiehjem og eldreomsorg. Staten som spekulant Pengene som på denne måten blir «overført» til staten, gir flere stater muligheter til å plassere midler på de internasjonale fonds- og aksjebørsene, i stedet for å bruke dem til nasjonale investeringer.

7 Nr. 15-1/1998 Revolusjon! 7 Slik ser den ut Euro en er ikke fjernt tankespinn denne «eurodollaren» vil være gyldig fra Den følger som en konsekvens av Den økonomiske og monetære union. Amsterdamtraktaten et nytt steg mot forbundsstaten Danskene kan avgjøre Amsterdamtraktatens videre skjebne når de går til stemmeurnene den 28. mai. DANSKENE har sagt «nej» en gang før i Det vil bety en stor inspirasjon for den europeiske EU-motstanden hvis de gjør det igjen. Hva skal det stemmes over? Det er blitt fast prosedyre at de danske EU-politikerne kommer hjem med de ferskeste utkast til Unionstraktat og framstiller dem både som store sosiale og politiske framskritt i seg selv og som helt særlige seire for hele den danske nasjon. Sånn var det med Maastricht-traktaten og dens forløpere, og Amsterdamtraktaten utgjør iikke noe unntak. Amsterdamtraktaten blir nærmest presentert som tekniske justeringer og tilmed noen småforbedringer av Maastriuchtavtalen. Danskene blir fortalt at det ikke egentlig er særlig viktig denne gang er det ikke nødvendig å si fra og si «Nej». Dette er som så ofte før løgn og fanteri. Amsterdam-traktaten betyr et stort skritt henimot forbundsstaten henimot Europas forente Stater. «Blant annet er rigiditeten når det gjelder ansettelsesvilkårene i Europa en hindring for den økonomiske utviklingen.» Fred Olsen til Dagens Næringsliv Hva traktaten innebærer I heftet «Unionen breder seg, Amsterdamtraktaten fra A-Z», utgitt av Folkebevægelsen mod EF-Unionen og skrevet av europarlamentsmedlem Ib Christensen, blir dens konsekvenser på en lang række områder beskrevet i kort og presis form. Slik beskriver Ib Christensen noen av de viktigste følger for Danmark: «På det retts- og politimessige samarbeidsområdet blir Danmark i realiteten underkastet EU s beslutninger. Beslutninger som tas uten dansk medvirkning. Innvandrer- og asylpolitikken blir overstatlig og arbeidet med å styrke EU s egen politistyrke EUROPOL blir forsterket. Forbeholdet på det utenriks- og sikkerhetspolitiske område er endret, således at Danmark ikke lengre har forbehold overfor deltakelse i Vestunionen WEU. (Her er for øvrig ikke-medlemsstaten Norge assosiert medlem! red.) Vetoretten dunster vekk Det blir innført flertallsavgjørelser i den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken og en felles forsvarspolitikk er på trappene. Vestunionen vil på sikt bli lagt inn under EU. Unionsborgerskabet blir drastisk utvidet, idet man innarbeider menneskerettighetene og sosiale- og arbeidsmarkedsrettigheter i traktaten. Det betyr at det blir EU og ikke Danmark som definerer disse rettighetene. Den økonomisk-monetære Unions tredje fase ble iverksatt uten at Danmark gjentok sitt forbehold overfor deltakelse i denne fasen. Også her ble der sett bort fra forbeholdet (fra Edinburg-«kompromisset» Red.). Sysselsettingskapitlet er vakre ord uten reelt innhold. Tvertimot sementerte toppmøtet (som vedtok Amsterdamtraktaten) den monetaristiske økonomiske politikken, som avgjørende bidrar til at det er 18 millioner arbeidsløse og 50 millioner sosialt utstøtte i EU. Vetoretten det vil si retten til å stemme imot en beslutning er nesten fjernet overalt. I stedet vil de fleste beslutninger bli tatt ved flertallsavgjørelser. Alle EU s institusjoner får tildelt større kompetanse på medlemslandenes bekostning, og de større landene får stilt større makt i utsikt på bekostning av de små landene.» Dette er et delvis sammendrag av en artikkel som har stått i «Kommunistisk Politik», et tidsskrift som utgis av Foreningen Oktober.

8 8 Revolusjon! Nr. 15-1/1998 Multilateral Agreement on Investments (MAI) «Med rett til å plyndre verden» Utsettelsen av undertegningen av MAIavtalen som høyst sannsynligvis blir resultatet av OECD toppmøtet i Paris april, gir MAImotstandere verden rundt en sjanse til å intensivere arbeidet mot denne avtalen. FRA KAPITALENS og OECD-landenes side har arbeidet med MAI (Multilateral Agreement on Investment) pågått i flere år. Hvorfor har så ikke befolkningen og pressa visst noe om dette? Fordi noen slik debatt ikke har vært ønskelig, informasjon har derfor blitt holdt hemmelig så godt det har latt seg gjøre. Kapitalens behov for en internasjonal spilleplass uten sjenerende nasjonale, sosiale eller faglige hindringer krever stadig nye tiltak. MAI-avtalen er på en måte EØS-avtalen i n te potens. Når det gjelder å gi kapitalen ubegrenset bevegelsesfrihet vil den gå utenpå Det indre marked, NAF- TA og WTO. Et OECD-produkt OECD består av 29 land (alle EU-landene, Norge, Sveits, Island, Tsjekkia, Ungarn, Polen, Tyrkia, Australia, USA, Canada, Japan, Sør-Korea, Mexico og Ny Zealand.) 477 av i alt 500 av verdens største transnasjonale selskaper har hovedkontor i et OECD-land. Det sier noe om betydningen til disse landene. De fleste av disse transnasjonale selskapene er organisert i enten International Chambers of Commerce (ICC), the US Council for International Businesss (UNSCIB) eller The Roundtable of Industrialists (ERT). ERT er jo godt kjent i EU-sammenheng som arkitekten bak gjennomføringen av Det indre marked og Den økonomiske og monetære union (ØMU). MAI-avtalen er OECDs første internasjonale traktat. Arbeidet ellers er resultat av arbeidsgrupper som kommer med forslag til medlemslandene. På grunn av deres oppfatning av felles grunnlag for økonomi og Ny galgenfrist før krisa setter inn? Ekspansjonen i verdensøkonomien de seinere åra, skyldes at monopolkapitalen har fått tilgang til nye markeder, som tidligere var mer eller mindre avskjerma. Slik har privatiseringsbølgen bidratt til å utsette eller dempe den investeringstørken og krisa som ellers ville ha kommet. Men produksjonsveksten krever enda større armslag, dersom det forestående sammenbruddet skal utsettes litt til. Ny teknologi og rasjonaliseringer fører til at det tar stadig kortere tid å produsere hver enkelt vare, dvs. at verdien som uttrykk for den innbakte samfunnsmessig gjennomsnittlig arbeidstid på varene synker. For å opprettholde profittraten, må stadig flere varer produseres og omsettes. I marxistisk terminologi kalles dette «profittratens fallende tendens», som en faktor som påskynder nye overproduksjonskriser. En behøver ikke engang være marxist for å politikk, blir resultatet ofte lover og avtaler i medlemslandene. Hva er MAI? En skulle kanskje tro at MAI var et vakkert kvinnenavn, eller navnet på måneden med både arbeidernes internasjonale kampdag og den mer nasjonale 17. Men det er ikke mye vakkert ved MAI. Det som hovedsakelig ligger i avtalen er ubegrenset rett for investorer til å ture fram som de vil, med alle rettigheter. Utenlandske investorer: skal ikke diskrimineres, men tilbys de beste forhold. skal få status som nasjoner i internasjonal handelsrett. kan saksøke myndigheter for å få fjernet regelverk som de oppfatter som diskriminerende. kan saksøke myndigheter om erstatning for hva de oppfatter som «ekspropriering». Målet er å få et forutsigbart investeringsregime. Det er foreløpig lov å holde noen sektorer utenfor for Norges del vil det i dag si fiskeri- og oljesektoren. Hvordan disse unntakene vil bli behandlet senere er vanskelig å si. Men det er klart at målet er å få til en avtale forholdsvis hurtig. Da kan det være praktisk med nasjonale unntak som følger som vedlegg til avtalen. Senere kan en i MAI ta opp disse unntakene ett for ett. Hvis en ikke oppnår 2/3 flertall vil de bli forkastet! skjønne at når varemengden hoper seg opp langt utover den faktiske etterspørselen, så må det inntreffe ei alvorlig avsetningskrise. Det betyr krakk og kursras, masseoppsigelser og industrinedlegginger. Sammenbruddet på finanssektoren i Asia viser at systemet balanserer på kanten av stupet. Til Veckans Affärer sier økonomiprofessor Ravi Bata at «det kommer et stort børskrakk, seinest i 1999» prosent årlig avkastning på kapitalen er ikke mulig å opprettholde over tid, mener Bata. Et slikt avkastningsnivå er kravet for dagens investorer, og gjennom vanlig nærings- og industrivirksomhet er dette uioppnåelig. Derfor satser både banker og tradisjonelle industriselskaper i stigende grad på aksjer. I mellomtida skaffer de rike industrilanda seg en ny galgenfrist ved å kjøpe opp hele industrier i Thailand, Sør-Korea og Indonesia på billigsalg.

9 Nr. 15-1/1998 Revolusjon! 9 MAI kan først sies opp etter 5 år, og da vil de selskapene som har investert i løpet av hele perioden være sikret ikke-innblanding eller endring i vilkår de neste 15 årene. Farvel til nasjonalstaten Det er nesten ikke ett område som vil bli beholdt under nasjonal kontroll det vil ikke finnes muligheter for det. Nasjonale verktøy for styring enten det dreier seg om sosiale spørsmål eller miljøspørsmål forsvinner. MAI er mer et spørsmål om nasjonalstaten som servil tjener for de multinasjonale selskapene. Stort sett vil det det bare være politi og forsvar igjen å bestemme over. Favorisering av egen industri vil bli helt umulig. Nasjonalstaten vil være ansvarlig for brudd på avtalen også økonomisk. Protester U-landene har selvfølgelig protestert. De fleste mener at avtalen innebærer en innblanding i andre lands anliggender. Det var oppe i WTO for å få til en liknende avtale (MIA) noe som ble stoppet av Malaysia og India. De kunne likevel ikke hindre at det ble opprettet en arbeidsgruppe i WTO. Målet er nok å få u-landene på plass med bl.a. IMFs hjelp. Det viktigste som har skjedd i forhold til i hvert fall å få utsatt endelig behandling av avtalen, er Europaparlamentets tilslutning 11.mars til Kreissl-Dörfler-rapporten fra De grønne. Den tar opp en hel rekke motforestillinger i forhold til nasjonal sjølråderett, miljøspørsmål, arbeids- og sosialspørsmål. Den fikk overveldende tilslutning med 437 for, 8 mot og 62 avholdende. Et forslag fra Sosialistgruppen om ikke å gi tilslutning til avtalen i sin nåværende form, fikk også stort flertall. Kapitalflyt De siste årene har investeringer over landegrensene økt tre ganger mer enn varehandelen. Mye av dette reguleres gjennom bilaterale avtaler, men dette er ikke nok for den internasjonale kapitalen. Miljøkrav, konsesjonsvilkår, reguleringer, nasjonale bestemmelser, favorisering av nasjonal industri er alle hindringer for den totale globaliseringen som er den transnasjonale kapitalens mål. Det er også på denne bakgrunn en må se forslaget fra EU-kommisjonen om et transatlantisk indre marked (New Transatlantic Marketplace NMT) før Det indre marked i EU er blitt for lite nå må et felles EU og USA marked til. Hvis alt går som planlagt vil arbeidet med et slikt marked starte ved toppmøtet i mai. Likevel, det er en motsetning mellom et regionalt marked som Det indre marked eller NMT og en total globalisering. Det regionale vil være en barriere mot land som ikke er med og på den måten også virke proteksjonistisk. Om kapitalen ender på denne varianten eller ett eneste stort marked på verdensplan er også avhengig av styrkeforholdet mellom imperialistmaktene. Hva som er mest til nytte for dem på et bestemt tidspunkt. Men målet er et totalt åpent marked for handel og kapitalflyt. Den «globaliseringen» vi har sett hittil har faktisk vært mest regional. Den tredje verden MAI er ikke minst en avtale for at den internasjonale monopolkapitalen skal få fri Hvem betaler prisen? tilgang til ressursene i den tredje verden. Den umuligjør også skjerming av spesielle næringer av viktighet for landet. Den indiske forskeren Vandana Shiva tar opp dette i et intervju med Dag og Tid 19.mars 1998: «Dersom Noreg hadde vorte pålagt same krav til liberalisering og privatisering som landa i tredje verda møter i dag, ville de neppe kunna bygd opp oljeindustrien dykkar slik de gjorde. Noreg ville ikkje hatt eit enormt overskot frå petroleumsindustrien til å finansiere ein velferdsstat med, dersom de hadde blitt pålagt same krav som til dømes Mexico og Brasil no møter. De ville heller ikkje hatt ein sjanse til å byggje opp eit sterkt, nasjonalt selskap som Statoil.» På spørsmål om det ikke er slik at u- landene faktisk kan velge om de vil være med i MAI eller ikke svarer hun: «I teorien skal det være friviljug, men i praksis vil ikkje landa i sør få noko val. De vil vere eit take it or leave it spørsmål. Dei landa som takkar nei, vil bli møtt av hindringar og sanskjonar av ymse slag, heilt til dei sluttar seg til MAI. Denne prosessen har vi sett tidlegare når nye GATT-reglar er pressa igjennom.» En del bilaterale u-landsprosjekt vil bli umuliggjort. Med MAI kan en ikke knytte betingelser til utnytting av naturressursene, f.eks. i bytte mot teknologiutvikling. Faglige fallgruver Et av de viktige aspektene ved MAI er at den vil være med på å undergrave streikeretten. Nasjonalstaten blir ansvarlig overfor investeringsselskapet ved f.eks. streik. EU-kommisjonens forslag i forbindelse med transportstreiken i Frankrike, hvor Frankrike ble gjort økonomisk ansvarlig for 800 millioner mennesker får ikke nok mat 160 millioner barn lider av underernæring En av fem innbyggere i verden har en forventet levealder på mindre enn 40 år 1,3 milliarder mennesker har mindre enn 6 kroner dagen å leve for (Verdensbankens definisjon av absolutt fattigdom). brudd på reglene i Det indre Marked, vil bli institusjonalisert i MAI. Globalisering vil føre til større konkurranse fra lavtlønnsland, noe som igjen vil få lønnsmessige konsekvenser i vår del av verden. Det mest sannsynlige vil være lavere lønn og da særlig for ufaglært arbeidskraft. Nei til MAI! Det finnes både norske og internasjonale nettverk mot MAI-avtalen. Her i Norge har ikke arbeidet kommet så langt ennå. Det er viktig at mange miljøer; faglige, miljø-, kvinne-, solidaritetsmiljøer får kjennskap til avtalen. Fra norske myndigheters side er det få motforestillinger. Utenriksminister Knut Vollebæk hevder at «noe av ideen med MAI er å hindre markedskreftenes frie spill» (Nationen ). Hvem er det han tror han lurer? Revolusjon på web!

10 10 Revolusjon! Nr. 15-1/1998 Om hvordan Stasi knuste den marxist-leninistiske opposisjonen i DDR Opprulling av KPD har høyeste prioritet, sa spionsjef Erich Mielke Alle har hørt om den delen av Stasis virksomhet i det tidligere DDR (Øst- Tyskland) som var retta mot opposisjonelle kunstnere og vitenskapsfolk, deriblant noen såkalte «opposisjonelle kommunister», som Havemann eller sangeren Wolf Biermann. Om motstanden til marxist-leninistene i DDR har det derimot vært tyst. Les og gi videre! DDRutgaven av Roter Morgen ble spredt i forbløffende stort omfang. Den illegale avisa nådde ut til titusener. BIERMANN ble nylig belønnet med en pris på ikke mindre enn DEM fra den Tyske Nasjonale Stiftelse. Han blir hedret «for på sitt vis å ha bidratt til sammenslutning av Tysklands to deler», og blir hyllet av Helmut Kohls høyrepati CDU. Havemann fikk straks ei gate kalt opp etter seg, mens ei rekke veier og gater som bar navnet til antifascister og «skumle» kommunister er blitt omdøpt. Ny forskningsrapport om KPD Nå er det lagt fram et 45-siders halvoffisielt dokument med tittelen «Det maoistiske KPD/ML og MfS tilintetgjørelse av dets DDR-seksjon» (MfS er en forkortelse for DDRs Ministerium für Staatssicherheit - bedre kjent som StaSi). Rapporten er basert på intervjuer og gjennomgang av Stasis formidable arkivmateriele, og er ført i pennen av forskeren Tobias Wunschik. Dette er den første utførlige omtalen av partiets seksjon i DDR sett gjennom borgerlige briller siden det vesttyske Anschluss av DDR i Sjøl om det fortsatt mangler en del, har denne borgerlige forskeren levert en interessant gjennomgang av historia til kommunistenes partiseksjon i det østlige Tyskland. Historisk bakgrunn Det østtyske Ministerium für Staatssicherheit (MfS) hadde et formidabelt omfang. Til å begynne med, dengang staten ennå var sosialistisk var tallet på medarbeidere omlag (1952). Etter revisjonismens seier fikk overvåkinga et vanvittig omfang. Under Honecker rådde Stasi over ansatte, mens ca. en halv million ( ) uoffisielle medarbeidere (IM) kom i tillegg. (Tall iflg. beretninga til den siste innenriksministeren i DDR fra Tagesspiegel ). Legenden om «den reellt eksisterende sosialismen» eller «realsosialismen» var et kjernepunkt i propagandaen, som det var strengt forbudt å rokke ved. Heri ligger en av de viktigste grunnene til den massive forfølgelsen av marxist-leninistene i DDR. For revisjonistene var det et eksistensspørsmål å unngå at den røde kappa ble revet av dem. Avmaskering av regimets sanne karakter måtte for enhver pris forhindres om så ved hjelp av mord og terror. Angsten for å bli utsatt for forfølgelse ble bevisst næret og var en vesentlig faktor for å sikre maktbasisen til det revisjonistiske SED 1. Virksomhetens innretting, arbeidsstil og metoder var uttrykk for revisjonistisk ideologi. Hele landet var i praksis overvåket. Av DDRs 16,8 millioner innbyggere fantes det mapper på rundt 6 millioner mennesker. Først i ettertid er det faktiske omfanget av denne overvåkinga blitt kjent. Dette var de nesten håpløse betingelsene kommunister som valgte å slåss for sine meninger og et virkelig sosialistisk DDR hadde å jobbe under. Disse kameratene, som på ingen måte fikk noen støtte og oppmuntring fra borgerskapet i vest, gjorde en heltemodig innsats som fortjener den største respekt. Trass i alle anstrengelser greidde Stasi aldri å kvele den marxist-leninistiske opposisjonen helt. Helt fram til undergangen for staten DDR førte kamerater i den illegale «Seksjon DDR av KPD» kamp for å styrte det revisjonistiske regimet og for gjenoppretting av sosialismen. Samtidig vendte de seg skarpt imot den vesttyske monopolkapitalens Anschluss i Denne kampen var ikke forgjeves, sjøl om den ikke ga seier. Den har gitt umåtelige erfaringer og grunnlag for ny bevissthet om hvordan det sosialistiske overgangssamfunnet kan degenerere og vende tilbake til kapitalisme. Slik oppsto Seksjon DDR Ved årsskiftet 1975/76 kunngjorde partiavisa Roter Morgen at en egen avdeling av KPD/ML var opprettet i DDR. Mens KPD/ ML ble stiftet i Forbundsrepublikken i 1968, oppsto kimen til den østtyske seksjonen innafor DDR. Grupper av unge studenter og yrkesskoleelever i byer som Berlin, Magdeburg og Rostock, begynte på egen hånd å studere de marxistiske klassikerne, og lot seg også inspirere av illegale skrifter av Stalin, Mao og de Svarte panterne. Etter at denne progressive ungdomsbevegelsen ble pulverisert tidlig på 70-tallet, grunnla den harde kjerna som var

11 Nr. 15-1/1998 Revolusjon! 11 igjen celler av KPD/ML. Etterhvert sluttet også eldre kamerater seg til. Noen eksempler fra medlemsarkivet til ei celle i Berlin: 1. Fritz (72 år) - illegal fra 42 - KZ Sachsenhausen - proletarisk bakgrunn - smeltearbeider 2) Max I (73 år) - dømt til 5 års tukthus i 1928 sonet i KZ Sachsenhausen sammen med Ernst Busch - prol. bakgrunn - gruvearbeider i Ruhr 3) Max II (70) - proletarisk bakgrunn - satt kort i Weimar-republikken - arbeider nå i bedriftsrådet 4) Römer (28) - ingeniør 5) Joachim (51) - Redaktør - utdannet av partiet til redaktør etter krigen - jobbet ved flere aviser - Neues Deutschland, Berliner Zeitung - 4,5 år i fengsel - seinere jobb som portner. Gruppa har f.t. 14 sympatisører, som er fordelt mellom de enkelte kam. Ca. 20 instruktører og 30 kurerer fungerte som forbindelsesledd mellom avdelingene i Øst og Vest. Medlemskontingenten lå på åtte prosent av bruttolønna. passeringspunkt. Noen mindre opplag av avisa ble også trykket i sjølve DDR, ifølge kamerater som sjøl deltok. Ved hjelp fra en håndfull kurérer fikk particella «Cottbus» i 1979 smuglet inn 3000 eks. av DDR-utgaven av Roter Morgen, diverse internt partimateriell, ei minipresse, trykkfarge samt et lite kamera. Det ble dessuten smuglet illegalt kommunistisk materiale fra Polen og Tsjekkoslovakia, sammen med albansk litteratur bl.a. verker av Enver Hoxha som ble skaffet til veie gjennom den albanske ambassaden. Verker som «Imperialismen og Revolusjonen», «Krustsjovistene» og skrifter om kampen mot den moderne revisjonismen ble brukt både til studier og viderefordeling. Internasjonalismen var også levende; kommunistene hjalp til med å spre de polske kommunistenes illegale avis Rote Fahne gjennom polakker på arbeid i DDR, og det ble samla inn penger til de polske arbeiderne (som gjennomførte en serie med streiker i sytti- og åttiåra). I varehusene til de sovjetiske soldatene ble det lagt ut materiale og publikasjoner på russisk. Stasi ser rødt Denne landsomfattende virksomheten kunne ikke unngå å vekke oppmerksomhet og irritasjon hos Ministeriet for Staatssicherheit (MfS) og sjefen Erich Mielke. Han ga personlig ordre om at opprulling av KPD hadde høyeste prioritet (jfr. skriv fra Mielke av ). Han forlangte gjentatte ganger at arbeidet med å avdekke «seksjon DDR» måtte «forsterkes maksimalt». Det gjaldt ikke bare om å oppløse seksjon DDR, men også å tilintetgjøre KPD i Vest. Erich Mielke formulerte lange og detaljerte retningslinjer over tiltak som viser at kartlegginga av KPD-aktivistene ikke var noen enkel sak: «Den operative bearbeiding av slike krefter blir vanskeliggjort gjennom deres konspirative arbeidsstil og at det i disse gruppene råder en mistro som innebærer grundig og omfattende prøving av nye eller blivende medlemmer over lengre tid. Til dette kommer at det blir stilt relativt høye krav til politisk utdanning, offervillighet, disiplin og pålitelighet, særlig blant funksjonærer med høye verv.» (Fra etterretningsrapporten til den sentrale evaluerings- og informasjonsgruppa ZAIG av ). Den politiske hverdagen i DDR Et vanskelig punkt i arbeidet i DDR var rekrutteringa av tilhengere og sympatisører. Enhver aksjon vakte straks oppsikt og offentlig oppmerksomhet i DDR, særlig ettersom kommunistene faktisk var den eneste virkelige opposisjonen. Fra 1976 av ble det delt ut og hengt opp en mengde flyveblad, klistremerker og plakater. En egen «DDR-utgave» av Roter Morgen ble spredt i stort omfang. I en periode var dette det eneste regelmessige opposisjonelle tidsskriftet i DDR. Mindre utdelingsaksjoner ble planlagt og gjennomført av de enkelte cellene. Det ble lagt vekt på å gripe inn i de dagligdagse hendelsene. Og man vervet lyttere til Radio Tiranas tysk-språklige sendinger den eneste sosialistiske radiostasjonen. Forskeren Wunschik fastslår at kameratene i DDR oppviste en formidabel aktivitet. I løpet av 10 måneder delte aktivistene i Øst-Berlin ut 25 forskjellige løpesedler i 547 utdelingsaksjoner! Det ble også gjort arbeide direkte på arbeidsplassene, enda dette var ytterst risikofylt. Smugling og internasjonalisme Roter Morgen, trykt på ekstra tynt avispapir, ble smugla inn fra Forbundsrepublikken. Den mest brukte metoden var at avispakkene ble kastet av transittog D 359 (München-Nürnberg-Berlin) på et bestemt Infiltrasjon og angiveri Da KPD/ML fra 1979 intensiverte sine øst- FORTSETTELSE NESTE SIDE Utskrift av en dagsrapport fra Stasi's spioner Kl : Barbering, tannpuss : Oase (kona) står opp. Gjesper : Det blir hørt på vestradio - NDR program : Oase gjør morgentoalett : Afro forlater objektet : Oase forlater objektet : Rolig i objektet (...) En observasjonsgruppe ledsager Herbert Polifka til jobben. Vel framme står han under oppsyn av IM ene Bernd og Dreher. Ingen spesielle hendelser, er den lakoniske kommentaren. Kl : Gjenopptar observasjon ved inngangsdøra : Afro slentrer bortover gata : Afro går inn i en butikk. Kjøper varer for 11,47 mark : Afro trer inn i objektet : Afro lytter til albansk musikk Vestfjernsyn slått på. En sending om F.J. Strauss går på kanal ARD : Afro ler av Strauss : Afro skjeller ut kamerat Erich Honecker. (...) 22.29: Det hersker ro i objektet. Afro var Stasi-dekknavnet for Herbert Polifka, som ble overvåket 24 timer i døgnet, uansett hvor han befant seg. Dette er et ørlite utdrag av hans mappe på ti tusen sider! Som det framgår av utskriften, var ikke den minste detalj uviktig for overvåkerne ikke engang tannpussen!

12 12 Revolusjon! Nr. 15-1/1998 FORTSETTER FRA FOREGÅENDE SIDE retta aktiviteter, la Stasi seg i selen for å «oppklare støttepunktene» i DDR. Utgangspunktet var to alt identifiserte celler i Øst- Berlin og Rostock samt rapportene fra avd.xx over alle besøkende i den albanske ambassaden. Allerede i 1979 rådde flere av Stasi-avdelingene over «ikke-offisielle medarbeidere» (IM) som var virksomme innafor eller i omlandet til Seksjon DDR. Slik kunne de gradvis begynne å nøste opp kontaktnettet. I ei particelle, den tidligere nevnte Cottbus, klarte MfS å verve to informanter, som også etterhvert kom i forbindelse med partiets representanter i Vest. Mot slutten av 1980 anslo MfS antallet østtyske medlemmer, kandidater og nære kontakter til omkring 50. I denne perioden satte Stasi inn først 20, siden mer enn 30 IM. I Berlin konstruerte MfS ei rein Stasicelle. Den tjente til å kartlegge flere kontakter, men også til å spre desinformasjon gjennom kurerer til partiledelsen. I mange av cellene oppnådde Stasi etterhvert å plassere fra en til fire informanter. Denne infiltrasjonen foregikk også i partiets avdeling i Vest-Tyskland. Her hadde MfS til slutt kartlagt 22 instruktører, 33 kurerer, 42 dekkadresser og 6 dekktelefoner. Trass i alt dette kunne ikke-registrerte KPD-medlemmer fortsatt spre løpesedler og aviser. Også der hvor MfS hadde oversikt over nettet og aktivitetene, hadde MfS problemer med å framskaffe de entydige bevisene som trengtes for å innlede en straffeprosess. Overvåkerne brukte jo metoder som det ikke var hjemmel for i DDRs offisielle lovverk. Ingen metode for skitten Stasi skydde ingen midler, ei heller mordtrusler. Under forhør av mistenkte KPDtilhengere ble det gitt klar beskjed: «Skulle De i nær framtid nærme Dem den albanske ambassade, bør De ha i minne at vi alltid er til stede. Og trafikkulykker kan skje når som helst!» Ekteskapskriser ble forsøkt utnyttet til å verve informanter. Det ble planta desinformasjon for å så mistillit til ledende kamerater. Folk ble uten forvarsel innkalt til militærtjeneste. Absolutt alt ble utnyttet for å underlette IM-folkenes splittelsesmakeri og angiveri. I desember 1980 og i mars 1981 ble til sammen åtte medlemmer av KPDs DDRseksjon arrestert og tiltalt for brudd på 106 StGB («statsfiendtlig hets»). Begge de Forfulgt som kommunist i en falsk «arbeiderstat» ledende aktivistene i seksjon DDR, hvorav den ene var trykker i SED-organet Neues Deutschland, fikk påstander om åtte års frihetsberøvelse. Stasi-agentene tok parti for Kina! Et i ettertid interessant poeng er hvordan Stasi påla sine IM-folk å ta parti for Kina og maoismen i den ideologiske partidiskusjonen som fulgte etter bruddet mellom det albanske og det kinesiske partiet i Dokumenter viser f.eks. hvordan en av informantene, Günther Neuhüser, ledet an i en skarp polemikk mot Arbeidets Parti i Albania, og tok klart stilling for kineserne for å skape en ideologisk krise og følgende splittelse og utmeldinger. Det lyktes imidlertid ikke, for partiet vendte seg skarpt imot maoismen og forsvarte de albanske kommunistenes linje. Ville sprenge radiostasjon I 1982 greidde kamerater i KPD ved hjelp av en bærbar FM-sender å starte opp egne radiosendinger med base i det vestlige Berlin. Hver første mandag i måneden varslet noen takter fra «Fremad og aldri glemme» at Radio Rote Stachel (Røde Torner) var på lufta på 101 mhz. Deretter fulgte korte nyhetsmeldinger og det ble reist folkelige politiske krav fra seksjon DDR. Sendingene var alltid av kort varighet, bare på mellom 5 og 10 minutter, for å gjøre oppsporinga Herbert Polifka var et av KPD-medlemmene i DDR som aldri ga opp kampen for sosialismen i Honeckers «Arbeider- og bondestat», trass i permanent overvåking, razziaer og fengselsdommer. I avisa Roter Morgen har han berettet om hvilke konsekvenser den politiske aktiviteten fikk for ham og andre kommunistiske aktivister i DDR og for familiene deres. Stoffet Revolusjon her bringer bygger i stor utstrekning på hans artikkelserie. Allerede som 17-åring, i 1968, kom Herbert i Stasis søkelys som «operativ prioritet» fordi han på en feriekoloni ga uttrykk for skepsis til Warszawapaktens innmarsj i «broderstaten» CSSR og hørte åpenlyst på sendingene fra radio Tirana. Absolutt all tenkbar informasjon ble samlet, som det siden har vist seg, helt ned til 6. klasse. Hobbyer, fritidssysler, legejournaler, familie og omgangskrets - alt var av interesse for overvåkerne. Postkontroll ble sjølsagt iverksatt, og det varte ikke lenge før den første «konspirative» husundersøkelsen fant sted. I motsetning til de «offisielle» razziaene som kom seinere var denne type ransakinger nøye planlagt, slik at alt skulle se urørt ut når jobben var gjort. Det ble tatt bilder av bøker, brev osv. og hele leilighetens innhold ble nøye registrert. Mengden av informasjon vokste etter flere husinnbrudd slik at materialet måtte overføres til mikrofilm. Hjemmelen for denne aktiviteten var - typisk nok for falskheten i DDR - gitt i en rød ministerordre som naturligvis ikke eksisterte, ettersom den var klart i strid med det offentlige lovverket i DDR. Fullstendig avlyttingsutstyr ble installert i leiligheten fra midt på 70-tallet. Også mikrokameraer og annet utstyr ble tatt i bruk. Polifkas kone fikk seg forelagt trusselen om at deres felles barn på 3 år kunne bli bortadoptert med tvang, da familien ikke kunne sies å borge for en oppdragelse i «DDR-sosialismens ånd». vanskelig. Omlag 10 personer var involverte i virksomheten, som varte fram til februar I mellomtida var ikke bare Stasi, men også radiostøykontrollen og politiet i Vestberlin, ivrig opptatt med å få has på senderen. For Stasi var senderen så plagsom at det ble lagt konkrete planer for å sprenge den i lufta med fjernutløser, om man ikke fikk de vestberlinske og franske okkupasjonsmyndighetene til å gripe inn. Dette ble satt fram i klartekst av lederen for Hovedavsnitt III, Horst Männchen. Av forskjellige grunner ble ikke disse planene satt ut i livet, blant annet fordi Stasis «uoffisielle medarbeidere» gjennom systematisk desinformasjon fikk ledelsen i KPD til å tro at sendingene var vanskelige å oppfange i DDR, at nyhetene var foreldet når de kom på lufta, og at arbeidet følgelig var bortkasta. Etterhvert som KPD Seksjon DDR ble rullet opp fikk Avdeling XXII/3 i oppgave å holde kontroll med restene av «de fiendtlige objekter» i KPD Seksjon DDR, mens HV A II fra nå av skulle sørge for «bearbeiding» av KPD i Vest. Likvideringa av KPD I 1985 utvikla det seg sterke motsetninger innen KPD/ML i vest, en partistrid som MfS fulgte med tilfredshet og antakelig bidro til etter beste evne. Resultatet var at en opportunistisk fløy vant kontrollen og

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Arbeiderklassen. i vekst og endring. Hva betyr endringene i klassens sammensetning for den revolusjonære strategi og taktikk?

Arbeiderklassen. i vekst og endring. Hva betyr endringene i klassens sammensetning for den revolusjonære strategi og taktikk? Marxist-leninistiske hefter 2 Arbeiderklassen i vekst og endring Hva betyr endringene i klassens sammensetning for den revolusjonære strategi og taktikk? Revolusjons skriftserie # 2 2 Arbeiderklassen i

Detaljer

Marxist-leninistiske hefter Et sosialistisk Norge

Marxist-leninistiske hefter Et sosialistisk Norge Marxist-leninistiske hefter 6 Et sosialistisk Norge en drøm med solide røtter i virkeligheten! ISBN 82-91924-06-6 Forlaget Revolusjon 2000 4 For notater Innhold Del 1 Ei sosialistisk framtid side 5 Et

Detaljer

imperialistenes krigseventyr!

imperialistenes krigseventyr! Høsten 2002 Nr. 25 Årgang 16 Kr. 25,- MARXIST-LENINISTISK TIDSSKRIFT ST PP imperialistenes krigseventyr! Den økonomiske krisa gjør krig mot Irak og andre stater til en fristende utvei for kapitalen og

Detaljer

AFP: Streik 9. mai. Samvirkelaget

AFP: Streik 9. mai. Samvirkelaget Jordmor i Ramallah Avisa til Rødt nr. 4 2007 Berit Mortensen er jordmor i Sandnessjøen. Nå har hun reist til Ramallah for å drive et jordmorprosjekt der. Les mer på side 6 Vi streiker 9. mai AFP: Streik

Detaljer

Oktober! Rør ikke AFP! Irakerne gir seg aldri! Vil LO-toppen svike AFP når det hardner til? Side 4. Stort intervju med motstandslederen al-kubaisi.

Oktober! Rør ikke AFP! Irakerne gir seg aldri! Vil LO-toppen svike AFP når det hardner til? Side 4. Stort intervju med motstandslederen al-kubaisi. Høsten 2007 Nr. 35 Årgang 21 MARXIST-LENINISTISK TIDSSKRIFT Oktober! Rør ikke AFP! Vil LO-toppen svike AFP når det hardner til? Side 4 Irakerne gir seg aldri! 90 år etter Oktoberrevolusjonen i Russland

Detaljer

marxistleninistisk manifest

marxistleninistisk manifest Marxist-leninistiske hefter 7 Utkast til marxistleninistisk manifest 3. utkast november 2001 2 Innledning... side 3 Kapitalismens plass i historia... side 4 Vareproduksjonen kapitalismens grunnlag... side

Detaljer

Velferd til salgs. Av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten

Velferd til salgs. Av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten Velferd til salgs Av Asbjørn Wahl, daglig leder i For velferdsstaten 1. Introduksjon Vi lever i ei omfordelingstid. Den pågående globaliseringen av økonomien representerer en omfordeling av verdier som

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund

Unge Høyres Landsforbund Unge Høyres Landsforbund SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente 2 SLÅ TILBAKE! fremtiden nekter å vente Forord... For Unge Høyre er ikke troen på det enkelte menneske, på individet, en utslitt klisjé det

Detaljer

Condolanse. Monopolkorrupsjon og «kundepleie» Til kamp for lønn, pensjon og arbeidsmiljø! Grunnstøting for EU?

Condolanse. Monopolkorrupsjon og «kundepleie» Til kamp for lønn, pensjon og arbeidsmiljø! Grunnstøting for EU? Vår/Sommer 2005 Nr. 30 Årgang 19 MARXIST-LENINISTISK TIDSSKRIFT Monopolkorrupsjon og «kundepleie» I kapitalens Norge er bestikkelser og mafiametoder helt normale foreteelser. Side 6 Til kamp for lønn,

Detaljer

UTVEIER. Utgitt av ATTAC 1. TEMA: Investeringer og handel

UTVEIER. Utgitt av ATTAC 1. TEMA: Investeringer og handel UTVEIER Utgitt av ATTAC 1 2014 TEMA: Investeringer og handel Hvis verden var enkel / Butikk og bistand, hand i hand? Frihandelsavtale etter 18 år med protester / Sult, subsidier og WTO Blå regjering i

Detaljer

UtveierNr. 1 2011. Finanskrisen rammer

UtveierNr. 1 2011. Finanskrisen rammer attac: rapport fra landsmøtet UtveierNr. 1 2011 Et medlemsblad utgitt av attac Rally Dakar: Rapport fra World Social Forum Høyrepopulistiske partier vokser i oppgangstider WikiLeaks og Norge Utveier har

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

EØS truer faglige rettigheter

EØS truer faglige rettigheter GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 4 2012 B-Postabonnement Europadebatt: Foto: European Parliament/CC. Foto: Steve Hoang/CC. EØS truer faglige rettigheter Boligpolitikk: Ta boligene ut av markedet! Returadresse:

Detaljer

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 Mars 2015 100. årgang. TgM - 100. årgang TGM - MARS 2015 - NR 1 22

Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 Mars 2015 100. årgang. TgM - 100. årgang TGM - MARS 2015 - NR 1 22 Utgitt av Oslo grafiske fagforening Nummer 1 Mars 2015 100. årgang TgM - 100. årgang TGM - MARS 2015 - NR 1 22 LEDER INNHOLD: Det er en gang for alt dette blir min første leder som redaktør, egentlig den

Detaljer

Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land?

Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land? 1 Hvorfor internasjonal solidaritet? Hvorfor skal fagbevegelsen bry seg om folk og arbeiderbevegelse i andre land? Begrepet: Solidaritet, en følelse av samhørighet og samhold mellom individer eller grupper

Detaljer

Hvis du har kommentarer til heftet, oppdager noe som er feil eller har andre henvendelser, kan de sendes på mail til nina.reim@gmail.

Hvis du har kommentarer til heftet, oppdager noe som er feil eller har andre henvendelser, kan de sendes på mail til nina.reim@gmail. Versjon 1.0 Det du her har fått, er noe nytt i Rødt. Dette er et hefte som er ment som et praktisk redskap for Rødts aktivister. Formålet er at man skal kunne finne de faktaopplysningene man måtte trenge

Detaljer

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP!

Pensjonsranet. må stanses: FORSVAR AFP! Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 4 2008 Pensjonsranet Mot forskjellene må stanses: FORSVAR AFP! Det handler om kampen mot forskjellene, sier Terje Skog. Solidaritetsprinsippet er under angrep. Les mer på

Detaljer

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no

Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6. Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Civita Senter for næringsliv og samfunn 2004 ISBN 82-92581-00-6 Civita Akersgt. 36 0180 Oslo www.civita.no Omslag: Séan Brewer Sats: AIT Trondheim AS Trykk og innbinding: AiT AS e-dit, Oslo. Utgivers forord

Detaljer

Rødt Nytt. Sjukefraværet øker ikke: Stopp mobbinga av sjuke og uføre! «Folk» skulker ikke jobben! Ja til omkamp om AFP! Bli med i Rødt! www.roedt.

Rødt Nytt. Sjukefraværet øker ikke: Stopp mobbinga av sjuke og uføre! «Folk» skulker ikke jobben! Ja til omkamp om AFP! Bli med i Rødt! www.roedt. Rødt Nytt Avisa til Raudt nr. 1 2010 Sjukefraværet øker ikke: 9 % 8 % 7 % 6 % X X 2000 2003 2006 2009 Grafen viser tapte dagsverk pga sjukefravær for arbeidstakere 16 69 år i prosent av avtalte dagsverk.

Detaljer

(3.. ^((:\ "-b. 11\m4 IIINNemb. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

(3.. ^((:\ -b. 11\m4 IIINNemb. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 O 11\m4 IIINNemb (3.. ^((:\ "-b Handelsminister Eika: Prinsipiell forskjell... Den handelsavtalen vi nå har fått med EF og medlemskap kan egentlig ikke sammenliknes, sier handelsminister Hallvard Eika

Detaljer

Hvem tar. regninga? Bøtelegges for å la asylsøkere jobbe. Krisa: All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen!

Hvem tar. regninga? Bøtelegges for å la asylsøkere jobbe. Krisa: All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen! GRATISAVISA TIL RØDT Nr. 10 2011 B-Postabonnement Krisa: Hvem tar Foto: Tord Sollie/CC. Foto: Stortinget/CC. regninga? All makt i denne sal? Si opp EØS-avtalen! Returadresse: Rødt Osterhaus gate 27 0183

Detaljer

Storebror ser deg! FRA FORLAGET

Storebror ser deg! FRA FORLAGET Storebror ser deg! FRA FORLAGET For å få kontakt med våre lesere gir vi ut PAX-REVY, en informasjonsbulletin om forlaget og om nye utgivelser. Ved & henvende deg til PAX FORLAG, Postboks 100, Skøyen, Oslo

Detaljer

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010))

i folketrygdlova mv. (enkelte presiseringar i samband med pensjonsreforma) (Innst. 67 L (2010 2011), jf. Prop. 156 L (2009 2010)) 672 18. nov. Debatt om utenriksministerens redegjørelse om viktige EU- og EØS-saker 2010 Møte torsdag den 18. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 20):

Detaljer

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet

694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet 694 9. des. Bevilgninger på statsbudsjettet for 2006, Møte fredag den 9. desember kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 25): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger

Detaljer

SOSIALISME. Skapes ikke i RØDT STUDIEUTVALG. Studiesirkel basert på ei bok av Michael A. Lebowitz

SOSIALISME. Skapes ikke i RØDT STUDIEUTVALG. Studiesirkel basert på ei bok av Michael A. Lebowitz SOSIALISME Skapes ikke i Studiesirkel basert på ei bok av Michael A. Lebowitz RØDT STUDIEUTVALG INNHOLDSFORTEGNELSE Om boka som studiesirkelen bygger på Organiseringen av studiesirkelen Første samling:

Detaljer

Teorien brukt på KOMINTERN-partiene

Teorien brukt på KOMINTERN-partiene KAPITTEL 2 Teorien brukt på KOMINTERN-partiene (KOMINTERNs «indre» og «ytre» historie) AKP(m-1) kommer fra den kommunistiske tradisjonen, som går fra Oktoberrevolusjonen og Lenin gjennom KOMIN- TERN-perioden

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

INTERNASJONAL SOSIALISME EGYPT ARBEIDERKLASSEN FASCISME NY VENSTRESIDE VIKARBYRÅDIREKTIVET MARXISME OG KLIMA OCCUPY DRONEKRIGEN ÅPNE GRENSER

INTERNASJONAL SOSIALISME EGYPT ARBEIDERKLASSEN FASCISME NY VENSTRESIDE VIKARBYRÅDIREKTIVET MARXISME OG KLIMA OCCUPY DRONEKRIGEN ÅPNE GRENSER Time has come today Young hearts can go their way Can t put it off another day I don t care what others say They say we don t listen anyway Time has come today The Chambers Brothers INTERNASJONAL NR1 2012

Detaljer