Navigator 7 Manual MapFactor s.r.o.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navigator 7 Manual. 2007... MapFactor s.r.o."

Transkript

1 Navigator 7 Manual

2 I Navigator 7 Table of Contents Foreword 0 Part I Velkommen 4 Part II Installing Navigator Oversikt... 7 Installing Navigator Innstallere kart Part III Installere Navigator 7 for PC 19 Part IV Bruke Navigator Kople til din... GPS mottager 21 2 Stille inn dine... navigasjonsonsker 26 3 Velge destinasjon Adresse By/Region POI Postnummer Navigering Part V Bruke kartet 45 Part VI Navigator 7 Meny 49 Part VII Favoritter 52 1 Legge til favoritter Bruke favoritter Behandle grupper Part VIII Avstandsmller 62 Part IX Ruting 65 Part X Nattinnstilling 71 Part XI Lagring og avspilling av dine reiser 73 Part XII Innstillinger 77 1 GPS 2 Navigering 3 TMC

3 Contents II 4 Sporing Scout varslingssystem Program Produktnrkkel Tastatur Metriske og imperiske... enheter 87 Sprlk Part XIII Kjrretrysporing 90 1 Legge til eller... endre kjrretry 91 2 Spor dine kjrretry Part XIV Skrive inn spesielle tegn fra skjermtastaturet 97 Part XV TCP/IP kommunikasjon 99 Part XVI Problemlrsning 101 Index 0

4 Part I

5 Velkommen 4 1 Velkommen Takk for at du valgte Navigator 7. Dette programmet er laget for å gjøre livet lettere, det fører deg fra dør til dør gjennom de fleste Europeiske land. Navigator 7 støtter to plattformer: - Pocket Navigator 7 er for PDA's med Pocket PC 2003, Windows Mobile 5 eller WindowsCE.NET PC Navigator er for PC med 2000 / XP / Vista (laptops, TabletPC, CarPC og lignende)

6 Part II

7 Installing Navigator Installing Navigator 7

8 7 Navigator Oversikt Navigator 7 leveres på forkjellige media. Har du kjøpt Navigator på et SD minnekort setter du dette rett inn i din PDA og følger instruksjonene på skjermen. Har du programmet på en CD/DVD så gjøres installasjonen i to omganger, program og kartdata Installing Navigator 7 Programmet kan installeres på to måter, ved hjelp av Pocket Navigator Installer eller ved å kopiere cab filene til din PDA. Når du setter inn CD/DVD vil Pocket Navigator Installer starte automatisk. Er det første gang du starter installasjonsprogammet blir du bedt om å skrive inn produktnøkkelen. Klikk så Installer program.

9 Installing Navigator 7 8 Velg så målmappe for cab filene (Pocket PC install file). Er din PDA koplet til PC-en så kan du velge mappe direkte, Installer til eget utstyr. Alternativt, om du bruker en kortleser så velger du Forbered installasjonen til lokal stasjon. Klikk Neste >>

10 9 Navigator 7 Velg hvilket språk du ønsker. Klikk Neste >>

11 Installing Navigator 7 10 Nå kan du velge målmappen. Velg en mappe på utstyret eller minnekortet der du vil ha installasjonsfilene. Bruk opprett mappe knappen for å lage nye mapper. Klikk Installer >>

12 11 Navigator 7 Når installasjonen er ferdig klikk Utført. Du kommer nå tilbake til hovedmenyen. Nå velger du hvilke kart du rnsker l installere Innstallere kart Du kan legge til eller fjerne kart fra din PDA ved å bruke installasjonsprogrammet på disken.

13 Installing Navigator 7 12 Klikk på Installer data.

14 13 Navigator 7 Velg så målmappe for cab filene (Pocket PC install file). Er din PDA koplet til PC-en så kan du velge mappe direkte, Installer til eget utstyr. Alternativt, om du bruker en kortleser så velger du Forbered installasjonen til lokal stasjon Om du installerer kartene på et minnekort har du mere minne tilgjengelig til programmerer. Klikk Neste >>

15 Installing Navigator 7 14 Velg så hvilket språk du vil at Navigator 7 skal snakke. Språk merket med et rødt x er ikke installert og de som er merket med en grønn hake er installert. Klikk Neste >>

16 15 Navigator 7 Velg hviket kart du ønsker å installere. Du kan velge direkte på kartet eller fra listen på skjermen. Merk at store land er delt i regioner slik at de kan installeres på små minnekort (128Mb). Når du er fornøyd med valget så klikker du Klikk Neste >>

17 Installing Navigator 7 16

18 17 Navigator 7

19 Part III

20 19 Navigator 7 3 Installere Navigator 7 for PC Når du setter inn installasjons DVD-en skal installasjonsprogrammet starte automatisk. Gjør det ikke det så start SETUP.EXE fra installasjons DVD-en og følg instruksjonene på skjermen.

21 Part IV

22 21 Navigator 7 4 Bruke Navigator 7 For å starte Navigator på din PDA, berør først Start og deretter Programs. Velg så Navigator 7. Vennligst merk at betjening av din PDA mens du kjører kan være trafikkfarlig og vi anbefaler deg å forberede dine ruter på forhånd. Først vil du bli vist et oversikstkart over regionene du har installert. Før du starter navigering må du stille inn din GPS. 4.1 Kople til din GPS mottager Velg Meny øverst på kartskjermen. Du får opp denne menyen:

23 Bruke Navigator 7 22 Berør høyre pil to ganger for å få opp denne skjermen. Velg Instillinger og du kommer til menyen for oppsett.

24 23 Navigator 7 Velg GPS. Velg Innstillinger.

25 Bruke Navigator 7 24 Har du en seriekabel eller innebygget GPS, velg Autodeteksjon og Navigator vil stille inn din GPS for deg. Hvis ikke, velg Manuell innstilling. En liste over tilgjengelige COM porter vil bli vist. Velg den COM porten som GPS mottageren er koplet til.

26 25 Navigator 7 I de fleste tilfeller bør du bruke Baud hastighet på 4800 om ikke annet er anbefalt i GPS mottagerens bruksanvisning. Nå vil du se GPS informasjonen på skjermen. Om alt er i orden vil du se informasjon om signalet og dataene som kommer fra mottageren. For å gå tilbake til kartvindiet berører du 4 ganger. Du er nå klar til å stille inn Navigasjons parametrene.

27 Bruke Navigator Stille inn dine navigasjonsonsker Velg Meny øverst på kartskjermen. Du får opp denne menyen: Berør høyre pil to ganger for å få opp neste skjerm. Velg Innstillinger og du kommer til menyen for oppsett.

28 27 Navigator 7 Velg Navigering. Du er nå i Navigasjonsoppsett 1/2. Velg Autozoom for å slå autozoom av og på. Autozoom vil automatisk justerer kartoppløsningen mens du kjører, zoomer ut mellom manøvrer og zoomer inn når du nærmer deg neste manøver. Velg 3D visning for å veksle mellom 3D og 2D kart. Velg Bil/Lastebil for å markere hvilket kjøretøy du kjører. Lastebil instilling vil være mer selektiv i valg

29 Bruke Navigator 7 28 av veier, for eksempel trange gater ol. Velg Ruteoppsett for å velge ønsker rutetype. Raskest - dette ar standard instilling. Den tar deg til din destinasjon på raskeste måte. Kortest - dette valget beregner ruten med den korteste kjøredistansen. Billigst - beregner ruten med minst forbruk av drivstoff. Til fots - bruk dette valget på spaserturer.. Velg Detaljert nav på/av for å velge detaljert navigasjon. Detaljert navigasjon gir deg ekstra instruksjoner når du kjører en vei rett fram. Velg Slå på 'snap' GPS for å kople til eller fra GPS fra å følge veien under navigering. Snapping på holder deg limt til veien og i rutens retningen hele tiden. Merk at det er to Navigasjon oppsett menyer. Berør høyre pil for å gå til meny 2. Her kan du velge hvilke informasjoner du vil se nederst i navigasjonsbildet mens du kjører. Valgene er: Avstand til destinasjonen - hvor langt du har igjen i km eller miles Tid til destinasjonen - tiden du har igjen til du er framme ved destinasjonen. Beregnet ankomstid - beregnet ankomsttid. Tid til manøver - tid fram til neste manøver. Høyde, Hastighet, Retning, Antall satelitter, Posisjon, Tid og Dato gir deg data og nåværende posisjon og satelittsignal. Når du har satt dine Navigasjonsønsker så berør kartvisning. til du kommer tilbake til hovedmenyen eller TMC Administrator - Om du har en TMC utstyrt GPS eller navigasjon utstyr kan du kople til dette for trafikk informasjon og omkjøringer. Du er nå klar til å planlegge din rute.

30 29 Navigator Velge destinasjon Du kan velge din destinasjon på flere måter, fra kartet, fra søkemenyen eller fra en av dine favoritter. Fra kartet I kartvisning vil du se en knapp nederst til høyre. Berør denne og den utvider seg til 4 knapper. Berør dukker opp:. Pek så på den posisjonen på kartet du ønsker å bruke som destinasjon. Følgende meny

31 Bruke Navigator 7 30 Berør Sett start. Fra søkemenyen Berør Meny i toppen av kartskjermen. Følgende meny dukker opp: Velg Finn og Naviger.

32 31 Navigator 7 Det er fire typer database å velge fra: Adresse, By/Region, POInavn (Points of Interest) og Postnummer. Du kan også bruke en destinasjon fra det siste foregående søk. Fra Favoritter Berør Meny i toppen av kartskjermen. Følgende meny dukker opp: Velg Favoritter

33 Bruke Navigator 7 32 Berør først gruppen der din favoritt er katalogisert og deretter høyre pil. Velg Behandle Velg din favoritt fra listen.

34 33 Navigator 7 Velg Naviger til og din rute vil bli beregnet Adresse Kjenner du gatenavnet (og gjerne husnummeret) velg Adresse. Du vil nå bli bedt om navn på by eller region.

35 Bruke Navigator 7 34 Du kan skrive fra skjermtastaturet. Mens du skriver vil Navigator automatisk finne nærmeste treff og liste dem etter hverandre. Med en gang du ser ønsket by så berør den. Nå må du skrive inn gatenavnet du vil finne. Du kan skrive fra skjermtastaturet. Mens du skriver vil Navigator automatisk finne nærmeste treff og liste dem etter hverandre. Med en gang du ser ønsket gate så berør den.

36 35 Navigator 7 Du vil nå bli bedt om å velge et husnummer fra listen. Vet du ikke husnummeret velg Hvilket som helst. Velg Naviger til og din ønskede rute blir beregnet. Ønsker du å starte søket på nytt berør nederst på skjermen.

37 Bruke Navigator By/Region Om du ønsker en rute til sentrale deler av en by eller region velg By/Region. Du vil nå bli bedt om navn på by eller region. Du kan skrive fra skjermtastaturet. Mens du skriver vil Navigator automatisk finne nærmeste treff og liste dem etter hverandre. Med en gang du ser ønsket by så berør den. Velg Naviger til og din ønskede rute blir beregnet.

38 37 Navigator 7 Ønsker du å starte søket på nytt berør nederst på skjermen POI Ønsker du å navigerer til et POI så velg POI navn. Velg type POI du ser etter. Vil du søke gjennom alle POI så velg Hvilket som helst.

39 Bruke Navigator 7 38 Skriv inn navnet på det POI du ser etter. Du kan skrive fra skjermtastaturet. Mens du skriver vil Navigator automatisk finne nærmeste treff og liste dem etter hverandre. Ikonet til venstre for navnet viser type POI. Med en gang du ser ønsket POI så berør det. Velg Naviger til og din ønskede rute blir beregnet. Ønsker du å starte søket på nytt berør nederst på skjermen Postnummer Vet du postnummeret så velg Postnummer. Du vil nå bli bedt om postnummer.

40 39 Navigator 7 Velg landet du vil søke i. Du kan skrive fra skjermtastaturet. Mens du skriver vil Navigator automatisk finne nærmeste treff og liste dem etter hverandre. Med en gang du ser ønsket postnummer så berør det.

41 Bruke Navigator 7 40 Velg Naviger til og din ønskede rute blir beregnet. Ønsker du å starte søket på nytt berør nederst på skjermen. 4.4 Navigering Du bør nå være i navigerings modus. Din rute vil bli merket på kartet. Du vil se noe likt dette

42 41 Navigator 7 eller avhengig av om du har valgt 2D eller 3D visning. Instruksjon om din neste manøver vises med et gjennomsiktig tegn nederst på skjermen. Forlater du ruten vil Navigator automatisk beregne ruten på nytt. Berører du kartet så vises fire gjemte knapper - zoom inn, meny, zoom ut og nederst til høyre en knapp for ruteoversikt

43 Bruke Navigator 7 42 Berør ruteoversikt for å se hele lengden av ruten. Du kan nå bevege deg i kartet uten at det sentreres omkring din GPS posisjon. Dette kan brukes til å finne andre steder på kartet, eller finne en alternativ rute. For å komme tilbake til navigasjonsmodus så berør ruteoversikt igjen. For å se hele reiseruten velg Meny og deretter Reiserute. Her kan du se kjøreinstruksjoner for hele ruten. Velg hvilket som helst post i listen og deretter høyre pil og du får opp følgende meny.

44 43 Navigator 7 Her kan du velge å vise posten på kartet, legge den til i favoritter eller fjerne den fra rutemulighetene. Når en post er stengt for ruting vil den ikke bli brukt i senere ruteberegning.

45 Part V

46 45 Navigator 7 5 Bruke kartet Når du starter Navigator 7 får du opp en skjerm som denne. Det er tre knapper øverst på skjermen - zoom inm - gir tilgang til Navigators menyer (søking, ruting, innstillinger osv.) - zoom ut Nederst til høyre finner du en annen knapp. Berører du denne får du et valg på fire.

47 Bruke kartet 46 Hver av disse gir deg forskjellige funksjoner på kartet. - Bruk denne til å dra kartet rundt. Pek hvor som helst på kartet, hold og dra. Kartet tegnes opp igjen så fort du fjerner pekeren fra skjermen. - Når du peker på et punkt på kartet viser en boble informasjon om dette slik: Skjermen viser deg nå detaljer om punktet du pekte på. Fordi kartet er bygget opp av flere lag kan du

48 47 Navigator 7 ha pekt på flere punkt. I så tilfelle vises en liste over alle. Velg Finn nærmeste for søke et POI eller Legg til favoritter om du vil legge punktet til dine favoritter. Berør for å gå tilbake til kartet. - Velger du denne knappen får du opp en glideskala på høyre side.med denne kan du zoome ut eller inn ved å skyve glideren opp elle ned. For å zoome inn til et spesielt punkt så berør dette først. En rødt merke vil nå legge seg over punktet og når du drar glideren vil du zoome i kartet med senter i dette. - Berør punktet på kartet der du vil merke din destinasjon. Følgene meny vil vises: Berør et av valgene for å stille inn et rutepunkt.

49 Part VI

50 49 Navigator 7 6 Navigator 7 Meny Når du berører Meny på kartet kommer du til Navigator's meny system. Hovedmenyen er delt i tre sider (på skjermer med andre oppløsninger enn VGA eller QVGA kan det bli noe annet).

51 Navigator 7 Meny 50 Berør for å gå tilbake til kartvisning. For å bytte mellom sidene berør pilene nederst i skjermen.

52 Part VII

53 Favoritter 52 7 Favoritter Bruk favoritter til å lage din egen database over steder som du raskt ønsker å finne igjen for bruk i ruteberegning. Du kan legge til favoritter på to måter, fra kartet eller fra Finn og naviger menyen. Favoritter kan organiseres i forskjellige grupper for lettere å finne dem igjen. Før du legger til favoritter må du opprette en gruppe. Velg Favoritter Hovedmeny 1. Velg legg til gruppe.

54 53 Navigator 7 Skriv inn gruppens navn, f.eks Privat. For å skrive store bokstaver berør og hold på tasten i 1 sekund. (på skjermtastaturet). Berør. For å komme tilbake til Favoritt-skjermen, berør. 7.1 Legge til favoritter Legge til en favoritt fra kartet. Ønsker du å legge til en favoritt fra kartet må du først flytte kartet og zoome inn på rett sted. Velg nederst til høyre på skjermen. Berør punktet hvor du vil legge til en favoritt. Informasjon om punktet du pekte på vil vises slik:

55 Favoritter 54 Velg Legg til favoritter for å legge punktet til som favoritt. Du blir nå bedt om å velge en gruppe for denne favoritten.

56 55 Navigator 7 Skriv inn et navn for favoritten og berør. For å skrive store bokstaver berør og hold tasten i 1 sekund. (på skjermtastaturet). Den vil bli lagret og du kommer tilbake til kartet. Legge til en favoritt fra Finn og naviger menyen Når du har gjort et søk etter en Adresse, By/Region, POI (Points of Interest) eller et Postnummer vil du få opp følgende dialog.

57 Favoritter 56 Velg Legg til favoritter. Du blir nå bedt om å velge en gruppe for denne favoritten. Skriv inn et navn for favoritten og berør. For å skrive store bokstaver berør og hold tasten i 1 sekund. (på skjermtastaturet). Du vil nå komme tilbake til Finn og naviger menyen.

58 57 Navigator Bruke favoritter Ved å bruke favoritter kan du raskt finne steder og stille inn rutepunkter. Velg Favoritter i Hovedmeny Velg en gruppe. Nå ser du en liste med alle favoritter i denne gruppen. Velg en.

59 Favoritter 58 Resultatmenyen har to sider. Den første lar deg utføre et valg på denne favoritten (vise på kartet eller legge til som et rutepunkt). Den andre lar deg behandle favoritten. Erstatt navn - bytte navn på favoritten. Flytte til - flytte favoritten til en ny gruppe.

60 59 Navigator Behandle grupper Velg Favoritter i Hovedmeny 1 Velg Behandle. Velg gruppen du ønsker å behandle. Berør Slett for å fjerne gruppen og Erstatt navn for å bytte navn.

61 Favoritter 60 Berør for å komme tilbake til hovedmenyen.

62 Part VIII

63 Avstandsmller 62 8 Avstandsmller Avstandsmåleren lar deg registrere kjørt distanse og også fordele den mellom privat og firmakjøring. Velg Avstandsmåler i Hovedmenyen. Her kan du se total distanse kjørt for både privet og firmakjøring. Berør høyre pil for å komme til oppsettsmenyen for avstandsmåleren. Velg Bruk privat eller Bruk firma for å skifte mellom privat eller firma måler. Merk at du kan bruke bare

64 63 Navigator 7 en måler av gangen, det er umulig å registrere en reise både som privat og firmakjøring. For å nullstille en eller begge målerene berør Nullstill privat, Nullstill firma eller Nullstill alt. Berør for å komme tilbake til hovedmenyen.

65 Part IX

66 65 Navigator 7 9 Ruting I Navigator er det mulig å beregne rute uten å bruke Navigering. Du kan velge rutepunkter (start, destinasjon og rutepunkter) på samme måte som i velge destinasjon. Vis dine rutepunkter ved å berøre Rute i Hovedmeny 1. Velg Rutepunkter. Velg et rutepunkt ved å peke på det.

67 Ruting 66 Bruk pilene (^ og v) for å flytte et rutepunkt opp eller ned i listen. Berør høyre pil for å få tilgang til flere valg. Slett - sletter det valgte rutepunktet. Slett alt - sletter alle rutepunktene i listen. Vis på kartet - Viser det valgte rutepumktet på kartet. Legg til favoritter - lagrer det valgte rutepunktet som en favoritt. Reverser rute - reverserer rutepunktene, beregner en rute tilbake fra destinasjonen til start. Optimér - har du valgt fler enn et rutepunkt vil Navigator 7 sortere dem til raskeste rute. Berør høyre pil for å få tilgang til flere valg..

68 67 Navigator 7 Lagre rute - Lagrer valgte rute Hente rute - Henter fram en tidligere lagret rute. Berør for å komme tilbake til hovedmenyen. Når du er fornøyd med valg av rutepunkter velger du Finn rute i Hovedmeny 1. Ruten vil bli merket på kartet. For å se på reiseruten velger du Meny, så Rute og til slutt Reiserute. Her ser du kjøreinstruksjoner for hele ruten og rutens totale lengde. Du kan utføre valg på forbindelsene ved å peke på dem. Dette vil vise deg denne menyen.

69 Ruting 68 Vis på kartet - viser manøvren i forstørret utgave på kartet. Legg til favoritter - legger en posisjon til som favoritt. Steng for ruting - unngå denne posisjonen ved ruteberegning. Har du stengt en manøver fra ruteberegning så må du beregne ruten på nytt ved å velge Finn rute i Hovedmeny 1. For å tillate bruk av denne posisjonen igjen så må du gå til Rute menyen og velge Frakoplete gater. Ønsker du å beholde reiseruten men vil fjerne markeringen på kartet går du til Hovedmeny 1, Rute og velger Sjul rute. TMC Her kan du se en liste med trafikkvarsler og deres avstand fra din posisjon.

70 69 Navigator 7 Berør et for å se det på kartet.

71 Part X

72 71 Navigator 7 10 Nattinnstilling I Navigator 7 er det mulig å bytte til en annen skjermfarge for bruk i mørket. Denne innstillingene er behageligere for øynene ved kjøring i mørket. For å bytte mellom daginnstilling og nattinnstilling gå til Hovedmeny 2. Velg Daginnstilling eller Nattinnstilling.

73 Part XI

74 73 Navigator 7 11 Lagring og avspilling av dine reiser I Navigator 7 er det mulig å lagre dine GPS ruter som en fil og senere spille dem av. Lagre dine ruter For å lagre en rute går du til Hovedmeny 2 Velg Lagre rute. Velg hvor du vil lagre filen, enten på Minnekortet eller Object Store (Internt minne). Du bli bedt om å skrive inn et navn for filen. Et navn basert på dato og tid blir foreslått, men du kan endre dette som du vil.

75 Lagring og avspilling av dine reiser 74 Berør. GPS dataene blir nå lagret i en fil. For å stoppe lagringen berør Stopp rutelagring. Avspill ruten Når du ønsker å spille av en rute velger du Avspill rute. En liste over tilgjengelige ruter vises.

76 75 Navigator 7 Velg en ved å berøre den og deretter. Går du nå til kartet vil du se ruten avspilles.

77 Part XII

78 77 Navigator 7 12 Innstillinger Innstillingene for Navigator 7 finner du i Hovemeny 3. Velg Innstillinger. Det er flere valg her Gps, Navigering, Sporing, og Program.

79 Innstillinger GPS Velg Innstillinger. Har du en seriekabel eller innebygget GPS, velg Autodeteksjon og Navigator vil stille inn din GPS for deg. Hvis ikke, velger du Manuell innstilling. En liste over tilgjengelig COM porter vises.

80 79 Navigator 7 Velg den COM porten GPS mottageren er koplet til. I de fleste tilfelle bør du bruke Baud hastighet på 4800 om ikke annet er skrevet i bruksanvisningen for din GPS mottager.

81 Innstillinger 80 Nå får du opp et GPS informasjonsvindu. Er alt i orden ser du informasjon om signal og posisjonsdata som kommer fra din mottager. Berør for å gå tilbake til GPS oppsett. Her bestemmer du hvordan ruten skal vises på kartet. Velg Ikke roter kartet tor å holde kartet med nord opp uansett hviken retning du kjører. Velg Roter kartet for å vise kartet med din kjøreretning opp (dvs du vil alltid ha kjøreretning mot toppen av skjermen).

82 81 Navigator 7 Velg Ikke sentrer kart for å hindre kartet i å automatisk justere din posisjon. Velg Sentrer kart for å holde din posisjon på skjermen hele tiden. Merk at i navigeringsmodus er rotering og sentrering av kartet automatisk påslått. Når navigasjon slås av blir disse innstillenge satt tilbake til siste valg Navigering Du er nå i innstillingsmenyen for Navigator. Velg Autozoom på/av for å slå Autozoom på eller av. Autozoom vil automatisk justere kartet mens du kjører, zoome ut mellom manøvre og zoome inn når du nærmer deg neste menøver. Velg 3D visning/flat visning for å skifte mellom 3D og 2D kart. Velg Lastebil/bil for å velge biltypen du kjører. Lastebil innstilling vil være mer selektiv mot å sende deg inn i trange gater. Velg Ruteoppsett for å velge ønsket rute tyoe.

83 Innstillinger 82 Raskest - dette ar standard instilling. Den tar deg til din destinasjon på raskeste måte. Kortest - dette valget beregner ruten med den korteste kjøredistansen. Billigst - beregner ruten med minst forbruk av drivstoff. Til fots - bruk dette valget for spaserturer.. Velg Detaljert nav på/av for å velge detaljert navigasjon. Detaljert navigasjon gir deg ekstra instruksjoner når du kjører rett fram. Velg Slå på/av 'snap' GPS for å kople til eller fra GPS fra å følge veien under navigering. Snapping på holder deg limt til veien og i rutens retningen hele tiden. Merk at det er to Navigasjon oppsett menyer. Berør høyre pil for å gå til meny 2. Info Panel 1/2 - Her kan du velge hvilke informasjoner du vil se nederst i navigasjonsbildet mens du kjører. Valgene er: Avstand til destinasjonen - hvor langt du har igjen i km eller miles Tid til destinasjonen - tiden du har igjen til du er framme ved destinasjonen. Beregnet ankomstid - beregnet ankomsttid Tid til manøver - tid fram til neste manøver. Høyde, Hastighet, Retning, Antall satelitter, Posisjon, Tid og Dato gir deg data, nåværende posisjon og satelittsignal. Tillat/ikke tillat bomvei - Bruk denne innstillingen for å unngå bomveier. Vær obs på at vi i Norge ikke har alternative veier så om du lager en rute til et sted omgitt av en bomring kan programmet lage noen merkelige ruter. (For eksempel vil en rute til Oslo bli beregnet med bilferge fra Danmark for å unngå bommene). Tillat/ikke tillat betalvei - Bruk denne innstillingen for å unngå betalveier.. Betalveier skiller seg fra bomveier ved at du må kjøpe en oblat for å bruke dem.

84 83 Navigator TMC Ønsker du å bruke TMC - aktuell trafikk informasjon, under navigering, så må du stille inn TMC protokollen og TMC tjenesten. I menyen Innstillinger velger du TMC. TMC protokoll - velg protokollen din TMC mottager bruker. TMC Administrator - Om du har en TMC utstyrt GPS eller navigasjon utstyr kan du kople til dette for trafikk informasjon og omkjøringer.

85 Innstillinger Sporing Merk: Disse innstillingene skal bare gjøres av brukere som har anskaffet VTU008 / VTU009 GPRS sporingsenhet. For å kunne spore kjøretøy på Navigator 7 må du først registrere deg på https://gprs.mapfactor.com og få et brukernavn og passord. Har du allerede dette fra Navigator 4.4 på PC så kan du bruke samme brukernavn og passord.

86 85 Navigator 7 Still inn disse verdiene: Server IP/Navn - gprs.mapfactor.com Server port Brukernavn - brukernavn registrert hos https://gprs.mapfactor.com Passord - passord registrert hos https://gprs.mapfactor.com 12.5 Scout varslingssystem Om du har importert en fil med fotobokser eller om den var inkludert i din programvare, kan du bruke Scout varslingsfunksjonen til å gi deg tidlig varsling når du nærmer deg en fotoboks. Varslingen kan stilles til å varsle 100, 500 og 1000 meter før objektet. Berør et ikon for å slå varslingen av/ på for ønsket avstand. Slå alle av for å stenge av Scout Program Her kan du legge inn valg som påvirker vanlig bruk av Navigator Produktnrkkel Noen ganger kan det være behov for å legge inn ny produktnøkkel i Navigator 7. For eksempel om du oppgraderer din versjon eller ønsker å etablere kjøretøysporing på din PDA.

87 Innstillinger 86 Velg Produktnøkkel i Applikasjonsinnstillinger. Du vil nå bli bedt om å bekrefte at du ønsker å endre din produktnøkkel. Berør for å fortsette. Du vil nå bli bedt om å skrive inn den nye nøkkelen.

88 87 Navigator 7 Berør Endringen trer i kraft neste gang du starter Navigator Tastatur I Navigator 7 er det to skjermtastaturer - et standard QWERTY tastaturet som på din PC og et alfabetisk tastatur ABCDEF. Det er helt opp til din personlige smak hva du velger. Slik ser de to tastaturene ut Metriske og imperiske enheter Velg Metriske enheter for å vise avstand og hastighet i km og meter. Stemmeanvisningen vil automatisk skifte til metriske enheter( f.eks sving til venstre om 500 meter). Velg Imperiske enheter for å vise avstand og hastighet i miles og yards. Stemmeanvisningen vil automatisk skifte til imperiske enheter (f.eks sving til venstre om 500 yards).

89 Innstillinger Sprlk Dette valget lar deg velge språk for Navigator 7's skjermbilder og stemmeveiledning. Merk: Du kan kun velge språk som du har installert. Flere språk kan være tilgjengelige på DVDen.

90 Part XIII

91 Kjrretrysporing Kjrretrysporing I Navigator 7 er det mulig å spore kjøretøy som er utstyrt med sporingsenheten VTU008 / VTU009 tilkoplet GPRS. Det er 3 ting du må vite om kjøretøysporing: 1. Du kan kun legge til maksimum 10 kjøretøy. 2. Du kan bare spore et kjøretøy om gangen. 3. Du må etablere en Internet tilkopling manuelt (3G, GPRS, WiFi ol.) før sporing av kjøretøy. Før du kan starte sporing av dine kjøretøy må du stille inn Tilkopling tiil serveren (Tracking>Main}. For å kople til kjøretøysporing går du til Hovedmeny 2 Velg Kjøretøysporing.

92 91 Navigator Legge til eller endre kjrretry Legge til et kjøretøy Velg Kjøretøyer. Velg Legg til ny.

93 Kjrretrysporing 92 Skriv inn et navn for kjøretøyet og berør. Du kan velge hvilket som helst navn her. Nå skriver du inn serienummeret på sporingsenheten VTU008 / VTU009. Dette nummeret finner du på enhetens underside. Berør. Kjøretøyet vil nå bli lagret. Endre kjøretøy

94 93 Navigator 7 For å endre et kjøretøy velger du Endre eksisterende. Velg ønsket kjøretøy og følg anvisningene ovenfor. For å fjerne et kjøretøy velger du Slett eksisterende. Velg så det kjøretøyet du vil fjerne fra Navigator Spor dine kjrretry Det er to måter å spore et kjøretøy på kartet - Lokaliser kjøretøy og Spor kjøretøy. Lokaliser kjøretøy viser bare den seneste posisjonen til kjøretøyet og kopler deretter fra serveren. Spor kjøretøy vil være kontinuerlig oppkoplet mot serveren og oppdaterer kartet hver gang det mottas ny posisjon fra sporingsenheten.

95 Kjrretrysporing 94 Velg Lokaliser kjøretøy eller Spor kjøretøy. Velg så hvilket kjøretøy du vil vise på kartet. Navigator 7 vil gå tibake til kartet og vise kjøretøyets posisjonen.

96 95 Navigator 7 Har du valgt kjøretøysporing og vil stoppe denne går du til Hovedmeny 2, velger Kjøretøysporing og deretter Stopp kjøretøysporing.

97 Part XIV

98 97 Navigator 7 14 Skrive inn spesielle tegn fra skjermtastaturet Det er mulig å skrive inn spesielle bokstaver fra skjermtastaturet. Bruk tastene og for å skifte til internasjonale tegn. Noen internasjonale bokstaver kan skrives fra et standard tastatur Bokstaver som mangler i tabellen ovenfor kan erstattes av bokstaver uten apostrof. For eksempel,

99 Part XV

100 99 Navigator 7 15 TCP/IP kommunikasjon Denne funksjonen gjør at du kan sende en destinasjon som koordinater til Navigator, via et TCP/IP nett. For å starte Navigator med TCP server skrives disse parametrene i adresselinjen "- tcpserver=ipaddress:port" (f.eks -tcpserver= :4242). Om ingen port eller IP adresse spesifiseres, velger navigator adresse og port sjøl. TCP kommandoen er "destination=lat;lon" (f.eks. destination=15.123;42.123). Dette vil sette Navigator 7 i navigasjonsmodus med destination på "lat;lon". Koordinatene er desimalgrader (WGS84). Som en enkel test er det mulig å bruke Internet Explorer og skrive dette i adresselinjen: Navigator skal nå starte i navigasjonsmodus med destinasjon på , MERK: er et eksempel og skal erstattes av din egenip.

101 Part XVI

102 101 Navigator 7 16 Problemlrsning 1. Problem ved start av Navigator 7 Løsning: I de fleste tilfeller skyldes dette en korrupt konfigurasjonsfil. Gå til mappen der Navigator 7 er installert og berør filen ResetToDefaults. Dette vil starte Navigator 7 med fabrikkinnstillinger. Eksisterende data flyttes til ConfigBackup mappen. Hjelp oss med å analysere problemet ved å sende den som vedlegg i en e-post til 2. Ved oppstart rapporterer Navigator 7 denne feilen "Cannot initialise routing! Not enough memory(?) Exit?(recommended)" Løsning: Avslutt programmet og avinstaller kart over land/regioner du ikke trenger. Alternativt, frigjør programminne. 3. Ruteberegning tar for lang tid (10 minutt) Løsning: Gå til Applikasjonsinnstillinger / Velg regioner og steng regioner du ikke trenger. Frigjør så mye programminne som mulig.

Din bruksanvisning NAV N GO IGO 8 http://no.yourpdfguides.com/dref/3214271

Din bruksanvisning NAV N GO IGO 8 http://no.yourpdfguides.com/dref/3214271 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAV N GO IGO 8. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAV N GO IGO 8 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W970BT Norsk Januar 2013, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W970BT som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265

Din bruksanvisning NAVIGON MN7 PDA http://no.yourpdfguides.com/dref/3952265 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny.

For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. TomTom NAVIGATOR 1. Før du går i gang... Før du går i gang... Oppsett For å bruke din telefon som en navigasjons-enhet, pek på TomTomknappen i Windows Mobil startmeny. For å stille inn din navigasjonsenhet,

Detaljer

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Brukerveiledning. Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Versjon 1.3 Januar 2008 Copyright 1993-2008 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte varemerker.

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287

Din bruksanvisning NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6 http://no.yourpdfguides.com/dref/1299287 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVIGON MOBILENAVIGATOR 6. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0

Brukerveiledning. Alpine Navigation System. Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System. Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Brukerveiledning Alpine Navigation System Navigasjonsprogramvare for Alpine Navigation System Norsk Mars 2015, ver. 1.0 Innholdsfortegnelse 1 Advarsler og sikkerhetsinformasjon... 5 2 Komme i gang... 6

Detaljer

Komme i gang 5. Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5. Planlegge en rute 6

Komme i gang 5. Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5. Planlegge en rute 6 TomTom App Innhold Komme i gang 5 Start TomTom App... 5 Oppdatere TomTom App... 5 GPS-mottak... 5 Planlegge en rute 6 Planlegge en rute... 6 Ruteoppsummering... 7 Dele ruten... 7 Andre reisemålalternativer...

Detaljer

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon

Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon Brukerveiledning _T Brukerveiledning Den mest komplette lœsningen for GPS-navigasjon 1 Versjon 1.0 Juni 2006 Copyright 1993-2006 ROUTE 66. Alle rettigheter forbeholdt. ROUTE 66 og ROUTE 66-logoen er registrerte

Detaljer

Moov/Navman Spirit-serien. Mio Spirit brukerveiledning

Moov/Navman Spirit-serien. Mio Spirit brukerveiledning Moov/Navman Spirit-serien Mio Spirit brukerveiledning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE IGJENNOM FØR DU INSTALLERER PRODUKTET I ET KJØRETØY Dette er advarselssymbolet for sikkerhet. Det burkes for

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5

Brukerhåndbok. MobileNavigator 5 Brukerhåndbok MobileNavigator 5 Sist oppdatert juni 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Berliner Platz 11 D-97080 Würzburg Servicetelefon: 820-3305 (3,26 NOK/min) Opplysningene og spesifikasjonene i dette

Detaljer

Brukerhåndbok. Navigasjon

Brukerhåndbok. Navigasjon Brukerhåndbok Navigasjon Ansvarlig utgiver Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Uten eksplisitt, skriftlig tillatelse fra Clarion er det ikke tillatt å kopiere

Detaljer

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk

SEAT Portable System. Brukerhåndbok. Norsk SEAT Portable System Brukerhåndbok Norsk Juli 2013 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan du se listen over hva esken inneholder på produktemballasjen.

Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan du se listen over hva esken inneholder på produktemballasjen. TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom GO Easy Click-feste USB-kabel USB-billader eller RDS-TMC trafikkmottaker, avhengig av produktet Hvis du vil se hva som er inkludert i ditt produkt, kan

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx NAVIGON Live Services Norsk Desember 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk

Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 2100 2110 Norsk August 2007 Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrautstyr

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 63xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 63xx Norsk September 2009 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle

Detaljer

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk

NAVIGON 42 Essential. Brukerhåndbok. Norsk NAVIGON 42 Essential Brukerhåndbok Norsk November 2011 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

F10. Brukerveiledning. Norsk

F10. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort)

a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp C Et minnekort (SD-kort) TomTom RIDER 1. Hva er i esken Hva er i esken A TomTom RIDER 1 2 3 4 5 6 a Touch-skjerm b Av/på-knapp c Minnekortspalte (SD-kort) d USB-kontakt e Ladekontakt f Tilbakestillingsknapp B Ditt produktkodekort

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken

TomTom GO. Easy Click-feste. USB-kabel. USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker. Installasjonsplakat. Hva er i esken TomTom GO 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom GO Easy Click-feste USB-kabel USB-billader/RDS-TMC-trafikkmottaker Installasjonsplakat 2 2. Les meg først Les meg først EasyClick-holder Bruk EasyClick-holderen

Detaljer