Navigator 7 Manual MapFactor s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navigator 7 Manual. 2007... MapFactor s.r.o."

Transkript

1 Navigator 7 Manual

2 I Navigator 7 Table of Contents Foreword 0 Part I Velkommen 4 Part II Installing Navigator Oversikt... 7 Installing Navigator Innstallere kart Part III Installere Navigator 7 for PC 19 Part IV Bruke Navigator Kople til din... GPS mottager 21 2 Stille inn dine... navigasjonsonsker 26 3 Velge destinasjon Adresse By/Region POI Postnummer Navigering Part V Bruke kartet 45 Part VI Navigator 7 Meny 49 Part VII Favoritter 52 1 Legge til favoritter Bruke favoritter Behandle grupper Part VIII Avstandsmller 62 Part IX Ruting 65 Part X Nattinnstilling 71 Part XI Lagring og avspilling av dine reiser 73 Part XII Innstillinger 77 1 GPS 2 Navigering 3 TMC

3 Contents II 4 Sporing Scout varslingssystem Program Produktnrkkel Tastatur Metriske og imperiske... enheter 87 Sprlk Part XIII Kjrretrysporing 90 1 Legge til eller... endre kjrretry 91 2 Spor dine kjrretry Part XIV Skrive inn spesielle tegn fra skjermtastaturet 97 Part XV TCP/IP kommunikasjon 99 Part XVI Problemlrsning 101 Index 0

4 Part I

5 Velkommen 4 1 Velkommen Takk for at du valgte Navigator 7. Dette programmet er laget for å gjøre livet lettere, det fører deg fra dør til dør gjennom de fleste Europeiske land. Navigator 7 støtter to plattformer: - Pocket Navigator 7 er for PDA's med Pocket PC 2003, Windows Mobile 5 eller WindowsCE.NET PC Navigator er for PC med 2000 / XP / Vista (laptops, TabletPC, CarPC og lignende)

6 Part II

7 Installing Navigator Installing Navigator 7

8 7 Navigator Oversikt Navigator 7 leveres på forkjellige media. Har du kjøpt Navigator på et SD minnekort setter du dette rett inn i din PDA og følger instruksjonene på skjermen. Har du programmet på en CD/DVD så gjøres installasjonen i to omganger, program og kartdata Installing Navigator 7 Programmet kan installeres på to måter, ved hjelp av Pocket Navigator Installer eller ved å kopiere cab filene til din PDA. Når du setter inn CD/DVD vil Pocket Navigator Installer starte automatisk. Er det første gang du starter installasjonsprogammet blir du bedt om å skrive inn produktnøkkelen. Klikk så Installer program.

9 Installing Navigator 7 8 Velg så målmappe for cab filene (Pocket PC install file). Er din PDA koplet til PC-en så kan du velge mappe direkte, Installer til eget utstyr. Alternativt, om du bruker en kortleser så velger du Forbered installasjonen til lokal stasjon. Klikk Neste >>

10 9 Navigator 7 Velg hvilket språk du ønsker. Klikk Neste >>

11 Installing Navigator 7 10 Nå kan du velge målmappen. Velg en mappe på utstyret eller minnekortet der du vil ha installasjonsfilene. Bruk opprett mappe knappen for å lage nye mapper. Klikk Installer >>

12 11 Navigator 7 Når installasjonen er ferdig klikk Utført. Du kommer nå tilbake til hovedmenyen. Nå velger du hvilke kart du rnsker l installere Innstallere kart Du kan legge til eller fjerne kart fra din PDA ved å bruke installasjonsprogrammet på disken.

13 Installing Navigator 7 12 Klikk på Installer data.

14 13 Navigator 7 Velg så målmappe for cab filene (Pocket PC install file). Er din PDA koplet til PC-en så kan du velge mappe direkte, Installer til eget utstyr. Alternativt, om du bruker en kortleser så velger du Forbered installasjonen til lokal stasjon Om du installerer kartene på et minnekort har du mere minne tilgjengelig til programmerer. Klikk Neste >>

15 Installing Navigator 7 14 Velg så hvilket språk du vil at Navigator 7 skal snakke. Språk merket med et rødt x er ikke installert og de som er merket med en grønn hake er installert. Klikk Neste >>

16 15 Navigator 7 Velg hviket kart du ønsker å installere. Du kan velge direkte på kartet eller fra listen på skjermen. Merk at store land er delt i regioner slik at de kan installeres på små minnekort (128Mb). Når du er fornøyd med valget så klikker du Klikk Neste >>

17 Installing Navigator 7 16

18 17 Navigator 7

19 Part III

20 19 Navigator 7 3 Installere Navigator 7 for PC Når du setter inn installasjons DVD-en skal installasjonsprogrammet starte automatisk. Gjør det ikke det så start SETUP.EXE fra installasjons DVD-en og følg instruksjonene på skjermen.

21 Part IV

22 21 Navigator 7 4 Bruke Navigator 7 For å starte Navigator på din PDA, berør først Start og deretter Programs. Velg så Navigator 7. Vennligst merk at betjening av din PDA mens du kjører kan være trafikkfarlig og vi anbefaler deg å forberede dine ruter på forhånd. Først vil du bli vist et oversikstkart over regionene du har installert. Før du starter navigering må du stille inn din GPS. 4.1 Kople til din GPS mottager Velg Meny øverst på kartskjermen. Du får opp denne menyen:

23 Bruke Navigator 7 22 Berør høyre pil to ganger for å få opp denne skjermen. Velg Instillinger og du kommer til menyen for oppsett.

24 23 Navigator 7 Velg GPS. Velg Innstillinger.

25 Bruke Navigator 7 24 Har du en seriekabel eller innebygget GPS, velg Autodeteksjon og Navigator vil stille inn din GPS for deg. Hvis ikke, velg Manuell innstilling. En liste over tilgjengelige COM porter vil bli vist. Velg den COM porten som GPS mottageren er koplet til.

26 25 Navigator 7 I de fleste tilfeller bør du bruke Baud hastighet på 4800 om ikke annet er anbefalt i GPS mottagerens bruksanvisning. Nå vil du se GPS informasjonen på skjermen. Om alt er i orden vil du se informasjon om signalet og dataene som kommer fra mottageren. For å gå tilbake til kartvindiet berører du 4 ganger. Du er nå klar til å stille inn Navigasjons parametrene.

27 Bruke Navigator Stille inn dine navigasjonsonsker Velg Meny øverst på kartskjermen. Du får opp denne menyen: Berør høyre pil to ganger for å få opp neste skjerm. Velg Innstillinger og du kommer til menyen for oppsett.

28 27 Navigator 7 Velg Navigering. Du er nå i Navigasjonsoppsett 1/2. Velg Autozoom for å slå autozoom av og på. Autozoom vil automatisk justerer kartoppløsningen mens du kjører, zoomer ut mellom manøvrer og zoomer inn når du nærmer deg neste manøver. Velg 3D visning for å veksle mellom 3D og 2D kart. Velg Bil/Lastebil for å markere hvilket kjøretøy du kjører. Lastebil instilling vil være mer selektiv i valg

29 Bruke Navigator 7 28 av veier, for eksempel trange gater ol. Velg Ruteoppsett for å velge ønsker rutetype. Raskest - dette ar standard instilling. Den tar deg til din destinasjon på raskeste måte. Kortest - dette valget beregner ruten med den korteste kjøredistansen. Billigst - beregner ruten med minst forbruk av drivstoff. Til fots - bruk dette valget på spaserturer.. Velg Detaljert nav på/av for å velge detaljert navigasjon. Detaljert navigasjon gir deg ekstra instruksjoner når du kjører en vei rett fram. Velg Slå på 'snap' GPS for å kople til eller fra GPS fra å følge veien under navigering. Snapping på holder deg limt til veien og i rutens retningen hele tiden. Merk at det er to Navigasjon oppsett menyer. Berør høyre pil for å gå til meny 2. Her kan du velge hvilke informasjoner du vil se nederst i navigasjonsbildet mens du kjører. Valgene er: Avstand til destinasjonen - hvor langt du har igjen i km eller miles Tid til destinasjonen - tiden du har igjen til du er framme ved destinasjonen. Beregnet ankomstid - beregnet ankomsttid. Tid til manøver - tid fram til neste manøver. Høyde, Hastighet, Retning, Antall satelitter, Posisjon, Tid og Dato gir deg data og nåværende posisjon og satelittsignal. Når du har satt dine Navigasjonsønsker så berør kartvisning. til du kommer tilbake til hovedmenyen eller TMC Administrator - Om du har en TMC utstyrt GPS eller navigasjon utstyr kan du kople til dette for trafikk informasjon og omkjøringer. Du er nå klar til å planlegge din rute.

30 29 Navigator Velge destinasjon Du kan velge din destinasjon på flere måter, fra kartet, fra søkemenyen eller fra en av dine favoritter. Fra kartet I kartvisning vil du se en knapp nederst til høyre. Berør denne og den utvider seg til 4 knapper. Berør dukker opp:. Pek så på den posisjonen på kartet du ønsker å bruke som destinasjon. Følgende meny

31 Bruke Navigator 7 30 Berør Sett start. Fra søkemenyen Berør Meny i toppen av kartskjermen. Følgende meny dukker opp: Velg Finn og Naviger.

32 31 Navigator 7 Det er fire typer database å velge fra: Adresse, By/Region, POInavn (Points of Interest) og Postnummer. Du kan også bruke en destinasjon fra det siste foregående søk. Fra Favoritter Berør Meny i toppen av kartskjermen. Følgende meny dukker opp: Velg Favoritter

33 Bruke Navigator 7 32 Berør først gruppen der din favoritt er katalogisert og deretter høyre pil. Velg Behandle Velg din favoritt fra listen.

34 33 Navigator 7 Velg Naviger til og din rute vil bli beregnet Adresse Kjenner du gatenavnet (og gjerne husnummeret) velg Adresse. Du vil nå bli bedt om navn på by eller region.

35 Bruke Navigator 7 34 Du kan skrive fra skjermtastaturet. Mens du skriver vil Navigator automatisk finne nærmeste treff og liste dem etter hverandre. Med en gang du ser ønsket by så berør den. Nå må du skrive inn gatenavnet du vil finne. Du kan skrive fra skjermtastaturet. Mens du skriver vil Navigator automatisk finne nærmeste treff og liste dem etter hverandre. Med en gang du ser ønsket gate så berør den.

36 35 Navigator 7 Du vil nå bli bedt om å velge et husnummer fra listen. Vet du ikke husnummeret velg Hvilket som helst. Velg Naviger til og din ønskede rute blir beregnet. Ønsker du å starte søket på nytt berør nederst på skjermen.

37 Bruke Navigator By/Region Om du ønsker en rute til sentrale deler av en by eller region velg By/Region. Du vil nå bli bedt om navn på by eller region. Du kan skrive fra skjermtastaturet. Mens du skriver vil Navigator automatisk finne nærmeste treff og liste dem etter hverandre. Med en gang du ser ønsket by så berør den. Velg Naviger til og din ønskede rute blir beregnet.

38 37 Navigator 7 Ønsker du å starte søket på nytt berør nederst på skjermen POI Ønsker du å navigerer til et POI så velg POI navn. Velg type POI du ser etter. Vil du søke gjennom alle POI så velg Hvilket som helst.

39 Bruke Navigator 7 38 Skriv inn navnet på det POI du ser etter. Du kan skrive fra skjermtastaturet. Mens du skriver vil Navigator automatisk finne nærmeste treff og liste dem etter hverandre. Ikonet til venstre for navnet viser type POI. Med en gang du ser ønsket POI så berør det. Velg Naviger til og din ønskede rute blir beregnet. Ønsker du å starte søket på nytt berør nederst på skjermen Postnummer Vet du postnummeret så velg Postnummer. Du vil nå bli bedt om postnummer.

40 39 Navigator 7 Velg landet du vil søke i. Du kan skrive fra skjermtastaturet. Mens du skriver vil Navigator automatisk finne nærmeste treff og liste dem etter hverandre. Med en gang du ser ønsket postnummer så berør det.

41 Bruke Navigator 7 40 Velg Naviger til og din ønskede rute blir beregnet. Ønsker du å starte søket på nytt berør nederst på skjermen. 4.4 Navigering Du bør nå være i navigerings modus. Din rute vil bli merket på kartet. Du vil se noe likt dette

42 41 Navigator 7 eller avhengig av om du har valgt 2D eller 3D visning. Instruksjon om din neste manøver vises med et gjennomsiktig tegn nederst på skjermen. Forlater du ruten vil Navigator automatisk beregne ruten på nytt. Berører du kartet så vises fire gjemte knapper - zoom inn, meny, zoom ut og nederst til høyre en knapp for ruteoversikt

43 Bruke Navigator 7 42 Berør ruteoversikt for å se hele lengden av ruten. Du kan nå bevege deg i kartet uten at det sentreres omkring din GPS posisjon. Dette kan brukes til å finne andre steder på kartet, eller finne en alternativ rute. For å komme tilbake til navigasjonsmodus så berør ruteoversikt igjen. For å se hele reiseruten velg Meny og deretter Reiserute. Her kan du se kjøreinstruksjoner for hele ruten. Velg hvilket som helst post i listen og deretter høyre pil og du får opp følgende meny.

44 43 Navigator 7 Her kan du velge å vise posten på kartet, legge den til i favoritter eller fjerne den fra rutemulighetene. Når en post er stengt for ruting vil den ikke bli brukt i senere ruteberegning.

45 Part V

46 45 Navigator 7 5 Bruke kartet Når du starter Navigator 7 får du opp en skjerm som denne. Det er tre knapper øverst på skjermen - zoom inm - gir tilgang til Navigators menyer (søking, ruting, innstillinger osv.) - zoom ut Nederst til høyre finner du en annen knapp. Berører du denne får du et valg på fire.

47 Bruke kartet 46 Hver av disse gir deg forskjellige funksjoner på kartet. - Bruk denne til å dra kartet rundt. Pek hvor som helst på kartet, hold og dra. Kartet tegnes opp igjen så fort du fjerner pekeren fra skjermen. - Når du peker på et punkt på kartet viser en boble informasjon om dette slik: Skjermen viser deg nå detaljer om punktet du pekte på. Fordi kartet er bygget opp av flere lag kan du

48 47 Navigator 7 ha pekt på flere punkt. I så tilfelle vises en liste over alle. Velg Finn nærmeste for søke et POI eller Legg til favoritter om du vil legge punktet til dine favoritter. Berør for å gå tilbake til kartet. - Velger du denne knappen får du opp en glideskala på høyre side.med denne kan du zoome ut eller inn ved å skyve glideren opp elle ned. For å zoome inn til et spesielt punkt så berør dette først. En rødt merke vil nå legge seg over punktet og når du drar glideren vil du zoome i kartet med senter i dette. - Berør punktet på kartet der du vil merke din destinasjon. Følgene meny vil vises: Berør et av valgene for å stille inn et rutepunkt.

49 Part VI

50 49 Navigator 7 6 Navigator 7 Meny Når du berører Meny på kartet kommer du til Navigator's meny system. Hovedmenyen er delt i tre sider (på skjermer med andre oppløsninger enn VGA eller QVGA kan det bli noe annet).

51 Navigator 7 Meny 50 Berør for å gå tilbake til kartvisning. For å bytte mellom sidene berør pilene nederst i skjermen.

52 Part VII

53 Favoritter 52 7 Favoritter Bruk favoritter til å lage din egen database over steder som du raskt ønsker å finne igjen for bruk i ruteberegning. Du kan legge til favoritter på to måter, fra kartet eller fra Finn og naviger menyen. Favoritter kan organiseres i forskjellige grupper for lettere å finne dem igjen. Før du legger til favoritter må du opprette en gruppe. Velg Favoritter Hovedmeny 1. Velg legg til gruppe.

54 53 Navigator 7 Skriv inn gruppens navn, f.eks Privat. For å skrive store bokstaver berør og hold på tasten i 1 sekund. (på skjermtastaturet). Berør. For å komme tilbake til Favoritt-skjermen, berør. 7.1 Legge til favoritter Legge til en favoritt fra kartet. Ønsker du å legge til en favoritt fra kartet må du først flytte kartet og zoome inn på rett sted. Velg nederst til høyre på skjermen. Berør punktet hvor du vil legge til en favoritt. Informasjon om punktet du pekte på vil vises slik:

55 Favoritter 54 Velg Legg til favoritter for å legge punktet til som favoritt. Du blir nå bedt om å velge en gruppe for denne favoritten.

56 55 Navigator 7 Skriv inn et navn for favoritten og berør. For å skrive store bokstaver berør og hold tasten i 1 sekund. (på skjermtastaturet). Den vil bli lagret og du kommer tilbake til kartet. Legge til en favoritt fra Finn og naviger menyen Når du har gjort et søk etter en Adresse, By/Region, POI (Points of Interest) eller et Postnummer vil du få opp følgende dialog.

57 Favoritter 56 Velg Legg til favoritter. Du blir nå bedt om å velge en gruppe for denne favoritten. Skriv inn et navn for favoritten og berør. For å skrive store bokstaver berør og hold tasten i 1 sekund. (på skjermtastaturet). Du vil nå komme tilbake til Finn og naviger menyen.

58 57 Navigator Bruke favoritter Ved å bruke favoritter kan du raskt finne steder og stille inn rutepunkter. Velg Favoritter i Hovedmeny Velg en gruppe. Nå ser du en liste med alle favoritter i denne gruppen. Velg en.

59 Favoritter 58 Resultatmenyen har to sider. Den første lar deg utføre et valg på denne favoritten (vise på kartet eller legge til som et rutepunkt). Den andre lar deg behandle favoritten. Erstatt navn - bytte navn på favoritten. Flytte til - flytte favoritten til en ny gruppe.

60 59 Navigator Behandle grupper Velg Favoritter i Hovedmeny 1 Velg Behandle. Velg gruppen du ønsker å behandle. Berør Slett for å fjerne gruppen og Erstatt navn for å bytte navn.

61 Favoritter 60 Berør for å komme tilbake til hovedmenyen.

62 Part VIII

63 Avstandsmller 62 8 Avstandsmller Avstandsmåleren lar deg registrere kjørt distanse og også fordele den mellom privat og firmakjøring. Velg Avstandsmåler i Hovedmenyen. Her kan du se total distanse kjørt for både privet og firmakjøring. Berør høyre pil for å komme til oppsettsmenyen for avstandsmåleren. Velg Bruk privat eller Bruk firma for å skifte mellom privat eller firma måler. Merk at du kan bruke bare

64 63 Navigator 7 en måler av gangen, det er umulig å registrere en reise både som privat og firmakjøring. For å nullstille en eller begge målerene berør Nullstill privat, Nullstill firma eller Nullstill alt. Berør for å komme tilbake til hovedmenyen.

65 Part IX

66 65 Navigator 7 9 Ruting I Navigator er det mulig å beregne rute uten å bruke Navigering. Du kan velge rutepunkter (start, destinasjon og rutepunkter) på samme måte som i velge destinasjon. Vis dine rutepunkter ved å berøre Rute i Hovedmeny 1. Velg Rutepunkter. Velg et rutepunkt ved å peke på det.

67 Ruting 66 Bruk pilene (^ og v) for å flytte et rutepunkt opp eller ned i listen. Berør høyre pil for å få tilgang til flere valg. Slett - sletter det valgte rutepunktet. Slett alt - sletter alle rutepunktene i listen. Vis på kartet - Viser det valgte rutepumktet på kartet. Legg til favoritter - lagrer det valgte rutepunktet som en favoritt. Reverser rute - reverserer rutepunktene, beregner en rute tilbake fra destinasjonen til start. Optimér - har du valgt fler enn et rutepunkt vil Navigator 7 sortere dem til raskeste rute. Berør høyre pil for å få tilgang til flere valg..

68 67 Navigator 7 Lagre rute - Lagrer valgte rute Hente rute - Henter fram en tidligere lagret rute. Berør for å komme tilbake til hovedmenyen. Når du er fornøyd med valg av rutepunkter velger du Finn rute i Hovedmeny 1. Ruten vil bli merket på kartet. For å se på reiseruten velger du Meny, så Rute og til slutt Reiserute. Her ser du kjøreinstruksjoner for hele ruten og rutens totale lengde. Du kan utføre valg på forbindelsene ved å peke på dem. Dette vil vise deg denne menyen.

69 Ruting 68 Vis på kartet - viser manøvren i forstørret utgave på kartet. Legg til favoritter - legger en posisjon til som favoritt. Steng for ruting - unngå denne posisjonen ved ruteberegning. Har du stengt en manøver fra ruteberegning så må du beregne ruten på nytt ved å velge Finn rute i Hovedmeny 1. For å tillate bruk av denne posisjonen igjen så må du gå til Rute menyen og velge Frakoplete gater. Ønsker du å beholde reiseruten men vil fjerne markeringen på kartet går du til Hovedmeny 1, Rute og velger Sjul rute. TMC Her kan du se en liste med trafikkvarsler og deres avstand fra din posisjon.

70 69 Navigator 7 Berør et for å se det på kartet.

71 Part X

72 71 Navigator 7 10 Nattinnstilling I Navigator 7 er det mulig å bytte til en annen skjermfarge for bruk i mørket. Denne innstillingene er behageligere for øynene ved kjøring i mørket. For å bytte mellom daginnstilling og nattinnstilling gå til Hovedmeny 2. Velg Daginnstilling eller Nattinnstilling.

73 Part XI

74 73 Navigator 7 11 Lagring og avspilling av dine reiser I Navigator 7 er det mulig å lagre dine GPS ruter som en fil og senere spille dem av. Lagre dine ruter For å lagre en rute går du til Hovedmeny 2 Velg Lagre rute. Velg hvor du vil lagre filen, enten på Minnekortet eller Object Store (Internt minne). Du bli bedt om å skrive inn et navn for filen. Et navn basert på dato og tid blir foreslått, men du kan endre dette som du vil.

75 Lagring og avspilling av dine reiser 74 Berør. GPS dataene blir nå lagret i en fil. For å stoppe lagringen berør Stopp rutelagring. Avspill ruten Når du ønsker å spille av en rute velger du Avspill rute. En liste over tilgjengelige ruter vises.

76 75 Navigator 7 Velg en ved å berøre den og deretter. Går du nå til kartet vil du se ruten avspilles.

77 Part XII

78 77 Navigator 7 12 Innstillinger Innstillingene for Navigator 7 finner du i Hovemeny 3. Velg Innstillinger. Det er flere valg her Gps, Navigering, Sporing, og Program.

79 Innstillinger GPS Velg Innstillinger. Har du en seriekabel eller innebygget GPS, velg Autodeteksjon og Navigator vil stille inn din GPS for deg. Hvis ikke, velger du Manuell innstilling. En liste over tilgjengelig COM porter vises.

80 79 Navigator 7 Velg den COM porten GPS mottageren er koplet til. I de fleste tilfelle bør du bruke Baud hastighet på 4800 om ikke annet er skrevet i bruksanvisningen for din GPS mottager.

81 Innstillinger 80 Nå får du opp et GPS informasjonsvindu. Er alt i orden ser du informasjon om signal og posisjonsdata som kommer fra din mottager. Berør for å gå tilbake til GPS oppsett. Her bestemmer du hvordan ruten skal vises på kartet. Velg Ikke roter kartet tor å holde kartet med nord opp uansett hviken retning du kjører. Velg Roter kartet for å vise kartet med din kjøreretning opp (dvs du vil alltid ha kjøreretning mot toppen av skjermen).

82 81 Navigator 7 Velg Ikke sentrer kart for å hindre kartet i å automatisk justere din posisjon. Velg Sentrer kart for å holde din posisjon på skjermen hele tiden. Merk at i navigeringsmodus er rotering og sentrering av kartet automatisk påslått. Når navigasjon slås av blir disse innstillenge satt tilbake til siste valg Navigering Du er nå i innstillingsmenyen for Navigator. Velg Autozoom på/av for å slå Autozoom på eller av. Autozoom vil automatisk justere kartet mens du kjører, zoome ut mellom manøvre og zoome inn når du nærmer deg neste menøver. Velg 3D visning/flat visning for å skifte mellom 3D og 2D kart. Velg Lastebil/bil for å velge biltypen du kjører. Lastebil innstilling vil være mer selektiv mot å sende deg inn i trange gater. Velg Ruteoppsett for å velge ønsket rute tyoe.

83 Innstillinger 82 Raskest - dette ar standard instilling. Den tar deg til din destinasjon på raskeste måte. Kortest - dette valget beregner ruten med den korteste kjøredistansen. Billigst - beregner ruten med minst forbruk av drivstoff. Til fots - bruk dette valget for spaserturer.. Velg Detaljert nav på/av for å velge detaljert navigasjon. Detaljert navigasjon gir deg ekstra instruksjoner når du kjører rett fram. Velg Slå på/av 'snap' GPS for å kople til eller fra GPS fra å følge veien under navigering. Snapping på holder deg limt til veien og i rutens retningen hele tiden. Merk at det er to Navigasjon oppsett menyer. Berør høyre pil for å gå til meny 2. Info Panel 1/2 - Her kan du velge hvilke informasjoner du vil se nederst i navigasjonsbildet mens du kjører. Valgene er: Avstand til destinasjonen - hvor langt du har igjen i km eller miles Tid til destinasjonen - tiden du har igjen til du er framme ved destinasjonen. Beregnet ankomstid - beregnet ankomsttid Tid til manøver - tid fram til neste manøver. Høyde, Hastighet, Retning, Antall satelitter, Posisjon, Tid og Dato gir deg data, nåværende posisjon og satelittsignal. Tillat/ikke tillat bomvei - Bruk denne innstillingen for å unngå bomveier. Vær obs på at vi i Norge ikke har alternative veier så om du lager en rute til et sted omgitt av en bomring kan programmet lage noen merkelige ruter. (For eksempel vil en rute til Oslo bli beregnet med bilferge fra Danmark for å unngå bommene). Tillat/ikke tillat betalvei - Bruk denne innstillingen for å unngå betalveier.. Betalveier skiller seg fra bomveier ved at du må kjøpe en oblat for å bruke dem.

84 83 Navigator TMC Ønsker du å bruke TMC - aktuell trafikk informasjon, under navigering, så må du stille inn TMC protokollen og TMC tjenesten. I menyen Innstillinger velger du TMC. TMC protokoll - velg protokollen din TMC mottager bruker. TMC Administrator - Om du har en TMC utstyrt GPS eller navigasjon utstyr kan du kople til dette for trafikk informasjon og omkjøringer.

85 Innstillinger Sporing Merk: Disse innstillingene skal bare gjøres av brukere som har anskaffet VTU008 / VTU009 GPRS sporingsenhet. For å kunne spore kjøretøy på Navigator 7 må du først registrere deg på https://gprs.mapfactor.com og få et brukernavn og passord. Har du allerede dette fra Navigator 4.4 på PC så kan du bruke samme brukernavn og passord.

86 85 Navigator 7 Still inn disse verdiene: Server IP/Navn - gprs.mapfactor.com Server port Brukernavn - brukernavn registrert hos https://gprs.mapfactor.com Passord - passord registrert hos https://gprs.mapfactor.com 12.5 Scout varslingssystem Om du har importert en fil med fotobokser eller om den var inkludert i din programvare, kan du bruke Scout varslingsfunksjonen til å gi deg tidlig varsling når du nærmer deg en fotoboks. Varslingen kan stilles til å varsle 100, 500 og 1000 meter før objektet. Berør et ikon for å slå varslingen av/ på for ønsket avstand. Slå alle av for å stenge av Scout Program Her kan du legge inn valg som påvirker vanlig bruk av Navigator Produktnrkkel Noen ganger kan det være behov for å legge inn ny produktnøkkel i Navigator 7. For eksempel om du oppgraderer din versjon eller ønsker å etablere kjøretøysporing på din PDA.

87 Innstillinger 86 Velg Produktnøkkel i Applikasjonsinnstillinger. Du vil nå bli bedt om å bekrefte at du ønsker å endre din produktnøkkel. Berør for å fortsette. Du vil nå bli bedt om å skrive inn den nye nøkkelen.

88 87 Navigator 7 Berør Endringen trer i kraft neste gang du starter Navigator Tastatur I Navigator 7 er det to skjermtastaturer - et standard QWERTY tastaturet som på din PC og et alfabetisk tastatur ABCDEF. Det er helt opp til din personlige smak hva du velger. Slik ser de to tastaturene ut Metriske og imperiske enheter Velg Metriske enheter for å vise avstand og hastighet i km og meter. Stemmeanvisningen vil automatisk skifte til metriske enheter( f.eks sving til venstre om 500 meter). Velg Imperiske enheter for å vise avstand og hastighet i miles og yards. Stemmeanvisningen vil automatisk skifte til imperiske enheter (f.eks sving til venstre om 500 yards).

89 Innstillinger Sprlk Dette valget lar deg velge språk for Navigator 7's skjermbilder og stemmeveiledning. Merk: Du kan kun velge språk som du har installert. Flere språk kan være tilgjengelige på DVDen.

90 Part XIII

91 Kjrretrysporing Kjrretrysporing I Navigator 7 er det mulig å spore kjøretøy som er utstyrt med sporingsenheten VTU008 / VTU009 tilkoplet GPRS. Det er 3 ting du må vite om kjøretøysporing: 1. Du kan kun legge til maksimum 10 kjøretøy. 2. Du kan bare spore et kjøretøy om gangen. 3. Du må etablere en Internet tilkopling manuelt (3G, GPRS, WiFi ol.) før sporing av kjøretøy. Før du kan starte sporing av dine kjøretøy må du stille inn Tilkopling tiil serveren (Tracking>Main}. For å kople til kjøretøysporing går du til Hovedmeny 2 Velg Kjøretøysporing.

92 91 Navigator Legge til eller endre kjrretry Legge til et kjøretøy Velg Kjøretøyer. Velg Legg til ny.

93 Kjrretrysporing 92 Skriv inn et navn for kjøretøyet og berør. Du kan velge hvilket som helst navn her. Nå skriver du inn serienummeret på sporingsenheten VTU008 / VTU009. Dette nummeret finner du på enhetens underside. Berør. Kjøretøyet vil nå bli lagret. Endre kjøretøy

94 93 Navigator 7 For å endre et kjøretøy velger du Endre eksisterende. Velg ønsket kjøretøy og følg anvisningene ovenfor. For å fjerne et kjøretøy velger du Slett eksisterende. Velg så det kjøretøyet du vil fjerne fra Navigator Spor dine kjrretry Det er to måter å spore et kjøretøy på kartet - Lokaliser kjøretøy og Spor kjøretøy. Lokaliser kjøretøy viser bare den seneste posisjonen til kjøretøyet og kopler deretter fra serveren. Spor kjøretøy vil være kontinuerlig oppkoplet mot serveren og oppdaterer kartet hver gang det mottas ny posisjon fra sporingsenheten.

95 Kjrretrysporing 94 Velg Lokaliser kjøretøy eller Spor kjøretøy. Velg så hvilket kjøretøy du vil vise på kartet. Navigator 7 vil gå tibake til kartet og vise kjøretøyets posisjonen.

96 95 Navigator 7 Har du valgt kjøretøysporing og vil stoppe denne går du til Hovedmeny 2, velger Kjøretøysporing og deretter Stopp kjøretøysporing.

97 Part XIV

98 97 Navigator 7 14 Skrive inn spesielle tegn fra skjermtastaturet Det er mulig å skrive inn spesielle bokstaver fra skjermtastaturet. Bruk tastene og for å skifte til internasjonale tegn. Noen internasjonale bokstaver kan skrives fra et standard tastatur Bokstaver som mangler i tabellen ovenfor kan erstattes av bokstaver uten apostrof. For eksempel,

99 Part XV

100 99 Navigator 7 15 TCP/IP kommunikasjon Denne funksjonen gjør at du kan sende en destinasjon som koordinater til Navigator, via et TCP/IP nett. For å starte Navigator med TCP server skrives disse parametrene i adresselinjen "- tcpserver=ipaddress:port" (f.eks -tcpserver= :4242). Om ingen port eller IP adresse spesifiseres, velger navigator adresse og port sjøl. TCP kommandoen er "destination=lat;lon" (f.eks. destination=15.123;42.123). Dette vil sette Navigator 7 i navigasjonsmodus med destination på "lat;lon". Koordinatene er desimalgrader (WGS84). Som en enkel test er det mulig å bruke Internet Explorer og skrive dette i adresselinjen: Navigator skal nå starte i navigasjonsmodus med destinasjon på , MERK: er et eksempel og skal erstattes av din egenip.

101 Part XVI

102 101 Navigator 7 16 Problemlrsning 1. Problem ved start av Navigator 7 Løsning: I de fleste tilfeller skyldes dette en korrupt konfigurasjonsfil. Gå til mappen der Navigator 7 er installert og berør filen ResetToDefaults. Dette vil starte Navigator 7 med fabrikkinnstillinger. Eksisterende data flyttes til ConfigBackup mappen. Hjelp oss med å analysere problemet ved å sende den som vedlegg i en e-post til 2. Ved oppstart rapporterer Navigator 7 denne feilen "Cannot initialise routing! Not enough memory(?) Exit?(recommended)" Løsning: Avslutt programmet og avinstaller kart over land/regioner du ikke trenger. Alternativt, frigjør programminne. 3. Ruteberegning tar for lang tid (10 minutt) Løsning: Gå til Applikasjonsinnstillinger / Velg regioner og steng regioner du ikke trenger. Frigjør så mye programminne som mulig.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL

Autozeek. kjørebok BRUKERMANUAL. elektronisk kjørebok. AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone LAST NED PDF BRUKERMANUAL Autozeek kjørebok BRUKERMANUAL elektronisk kjørebok LAST NED PDF BRUKERMANUAL AUTOZEEK APP FOR ANDOID OG iphone 1 Brukerveiledning Autozeek automatisk kjørebok Autozeek automatisk kjørebok er basert på

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Linio Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett.

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Satmap Active 10 forklaring

Satmap Active 10 forklaring HURTIG MANUAL Satmap Active 10 forklaring GPS antenne SD Kort Utskiftbart front deksel Bærestropp Lysbryter Strøm ( Av og På) Tastatur (Drop in meny, som viser seg ved å trykke på dem) USB(strøm,data)

Detaljer

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide

Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide Zeus 2 Glass Helm Hurtigguide NO Slå Zeus 2 Glass Helm systemet på og av Bruk av/på knappen: - på front av Zeus 2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på ZC1

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 4.2 Oktober 2008 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for programmene Visma Avendo Økonomi 40, Visma Avendo Økonomi 60 og Visma Avendo Fakturering.

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok

Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok Bruker veiledning yrkesbil ABAX Kjørebok www.abax.no The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Innhold Gratulerer med valget av ABAX Kjørebok 3 Bruk av ABAX Kjørebok 3 Menyer 3 Kjørebok 4 Turdetaljer

Detaljer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer

Zeus 2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9 & 12 skjermer Zeus Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9 & skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å bekrefte

Detaljer

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen

NSO evo2 Hurtigguide. Slå NSO evo2 på og av. Betjening. Systemkontroll dialogen NSO evo2 Hurtigguide NO Slå NSO evo2 på og av Bruk av/på knappen: - på front av NSO evo2 prosessoren - på front av monitor (avhengig av type monitor og konfigurering) - på OP40 (tilleggsutstyr) - på HJEM

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Overføring

Detaljer

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning

GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning GPS-Sporingsklokke LGW1 Brukerveiledning Patent products, copyright reserved 1. Produkt Oversikt/Beskrivelse 1.1 Introduksjon 1.2 GPS-klokkens funksjoner 1.3 Teknisk data 2. Viktig/Vær oppmerksom på 3.

Detaljer

Remote Desktop Services

Remote Desktop Services Brukerveiledning Remote Desktop Services Fra Eltele AS 1 Innholdsfortegnelse Multi-Faktor Autentisering... 3 Pålogging... 3 Web Interface (anbefales)... 4 RemoteApp på Skrivebord... 6 Remote Desktop Klient

Detaljer

Hurtigguide. Frontpanel

Hurtigguide. Frontpanel Zeus 3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v. iduner og oppsett-meny.

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller

Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller Hurtigveiledning for «PLEXTALK Pocket» online spiller 1 Innstilling av PLEXTALK Pocket 1. Vend PLEXTALK Pocket. Sjekk at for at toppen av spilleren er opp evt fra deg hvis du holder den vannrett. Trykk

Detaljer

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1. For full instruksjoner om installasjon

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2

Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Brukerhåndbok HERE Drive

Brukerhåndbok HERE Drive Brukerhåndbok HERE Drive 1.0. utgave NO HERE Drive HERE Drive hjelper deg å finne frem med taleveiledning og detaljerte retningsbeskrivelser. Du kan: finne frem i hjemlandet ditt eller i regionen der du

Detaljer

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet

Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Hvordan deaktivere lisens, installere og oppgradere Handyman på mobil enhet Innhold 1.Deaktivere lisens til bruker med mobil enhet... 1 Office... 1 Administrator... 2 2.Installere Handyman på mobil enhet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo Fakturering, versjon 4.0 Oktober 2007 Innledning Denne installasjonsveiledningen gjelder for både første gangs installasjon og oppgradering til ny versjon. Du kan også

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710

Din bruksanvisning SONY NV-U71T http://no.yourpdfguides.com/dref/672710 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SONY NV-U71T. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SONY NV-U71T i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353

Din bruksanvisning ZENEC ZE-NA2000 http://no.yourpdfguides.com/dref/3342353 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZENEC ZE-NA2000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZENEC ZE-NA2000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer

NSS evo2 Hurtigguide. Frontpanel. 7 skjerm 9, 12, 16 skjermer NSS evo Hurtigguide NO Frontpanel 7 skjerm 9,, 6 skjermer 5 6 4 9 7 4 MARK 5 6 7 7 MARK 8 Nr. Beskrivelse Berøringsskjerm Roteringsknapp. Roter for å bla gjennom menyelementer, og trykk deretter for å

Detaljer

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017

Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Brukerveiledning Privatisering av datamaskinen For avgangselever våren 2017 Trinn 1 av 2 Du har nettopp fått maskinen din installert på nytt slik at du kan benytte den privat. Første gangen du skrur den

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.1 Rakkestad, 03.09.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Datamann Informasjonssystemer

Datamann Informasjonssystemer 1 Datamann Informasjonssystemer Brukerveiledning 2013 Datamann AS 2 3 DATAMANN INFORMASJONSSYSTEMER SYSTEMKRAV PC med Pentium eller høyere. Internettilgang med 1 Mbit/s eller høyere Internett Explorer

Detaljer

GPS Spor. Versjon 3.0

GPS Spor. Versjon 3.0 GPS Spor Versjon 3.0 Det har lenge vært vårt store mål at det skal være mulig å følge GPS spor i fjellmarka like naturlig som det å følge veier på digitale kart med f.eks bilnavigasjon. Endelig er vi der

Detaljer

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden.

En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. En liten oppskrift på hvordan jeg installert og fikk Xastir til å virke sånn at jeg ble synlig i APRS verden. La meg med en gang si at jeg er rimelig grønn i Linux verden så dere får bære over med meg

Detaljer

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows

VPN for Norges idrettshøgskole, Windows VPN for Norges idrettshøgskole, Windows Før du kobler til må du forsikre deg om følgende: 1. At du har oppdatert antivirusprogram/definisjoner. 2. Har installert siste sikkerhetsoppdateringer fra Microsoft.

Detaljer

zūmo 590 Hurtigstartveiledning

zūmo 590 Hurtigstartveiledning zūmo 590 Hurtigstartveiledning Mars 2014 190-01706-58_0A Trykt i Taiwan Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet

Detaljer

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010

KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 KONTOR påloggingsguide / Oppsett av Outlook 2010 Pålogging 1. Start nettleseren (Internet Explorer) 2. Skriv kontor i URL feltet (alternativt kontor.smikt.local ) for å starte Citrix påloggingen. 3. Hvis

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Installasjonsveiledning av Faktura Z

Installasjonsveiledning av Faktura Z Installasjonsveiledning av Faktura Z Innholdsfortegnelse INSTALLASJONSVEILEDNING AV FAKTURA Z 1 Innholdsfortegnelse 1 Oppstart av CD 1 Installasjon av Faktura Z 2 Installasjon av database 5 Programinfo

Detaljer

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning

BLISSTAVLE for Rolltalk Designer. Veiledning BLISSTAVLE for Rolltalk Designer Veiledning Innhold Installasjon av Blisstavla... 3 Blisstavla forside... 3 Teste programmet... 3 Lage en snarvei til programmet fra skrivebordet... 4 Blisstavla med ordforslag...

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W977BT Norsk (NO) Takk for at du valgte Alpine-NAVI som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med en gang. Dette dokumentet

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet

Huldt & Lillevik Lønn 5.0. Installere systemet Huldt & Lillevik Lønn 5.0 Installere systemet Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Installere Lønn 5.0... 3 Krav til maskin og operativsystem... 3 Forberede installasjonen... 3 Installere database...

Detaljer

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon

Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon Installasjonsveiledning Oppgradering av tidligere versjon For installasjon i nettverksmiljø med Windows Terminalserver og databaseserver. Denne installasjonsveiledningen gjelder dersom du har lastet ned

Detaljer

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall

Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall Installasjonsbeskrivelse for CAB Service Plattform med CABInstall INNLEDNING... 2 INSTALLASJON... 3 AVANSERT INSTALLASJON... 10 YTTERLIGERE INFORMASJON... 11 Proxy... 11 Side 1 av 11 Innledning Denne beskrivelsen

Detaljer

Kom i gang med matrikkelklienten

Kom i gang med matrikkelklienten Kom i gang med matrikkelklienten Starte matrikkelklienten Mål med oppgaven: La kursdeltager få kjennskap til hvordan en starter matrikkelklienten til kartverket Matrikkelklienten til kartverket Føring

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Nedlasting...

Detaljer

Ta smarte skjermbilder

Ta smarte skjermbilder Ta smarte skjermbilder Hvis du vil vise en kamerat noe på pc-skjermen, er programmet Jing uten sammenligning det beste verktøyet. Her viser journalist Steffen Slumstrup Nielsen hvordan du bruker det. Journalist

Detaljer

Superbrukerkurs TransMobile 7. Frode Evensen Systemutvikler

Superbrukerkurs TransMobile 7. Frode Evensen Systemutvikler Superbrukerkurs TransMobile 7 Frode Evensen Systemutvikler TransMobile 7 INTRODUKSJON TransMobile 7 brukergrensesnitt Menylinje Detaljerte kart med bl.a. høydekurver og stedsnavn Funksjonsknapper for kartvalg

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Kapittel 1 Før du går i gang...

Kapittel 1 Før du går i gang... TomTom NAVIGATOR Kapittel 1 Før du går i gang... Før du går i gang... Installering Dersom du har kjøpt TomTom NAVIGATOR på et TomTom-minnekort, sett minnekortet inn i enheten. Gå deretter til trinn 4 nedenfor.

Detaljer

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004

N o r T r i m. Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 N o r T r i m Hurtighjelp / Hvordan gjør jeg... Heftet er revidert: 12. August 2004 Innholdsfortegnelse Hva gjør jeg ved mottakelsen av programmet?... 2 Hvordan registrerer jeg kundedata?... 3 Hvordan

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Hvor i All Verden? Del 1 Introduksjon Hvor i All Verden? er et reise- og geografispill hvor man raskest mulig skal fly innom reisemål spredt rundt i Europa. I denne første leksjonen vil vi se på hvordan

Detaljer

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1

Pålogging. www.allpro.no. Hovedsiden på www.allpro.no Bilde 1 Pålogging AllPro-Kjørebok er et Web-basert kjørebokprogram, og du trenger derfor ingen programvare for å benytte programmet. Det eneste du trenger er en PC, PDA eller mobiltelefon med internettilgang.

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Visma Avendo, versjon 5.2 April 2011 Innhold Innledning... 1 Administrator... 1 Sikkerhetskopi... 1 Testfirmaet... 1 Før du starter installasjonen/oppgraderingen... 2 Installasjon/oppgradering...

Detaljer

Installasjons Guide for esam

Installasjons Guide for esam Krav til hardisken for PC (Laptop og Desktop PC) Pentium 4 eller høyere USB 2.0, min. 2 porter tilgjengelige (i nærheten av hverandre) Internet tilkopling må være tilgjengelig Opperasjonssystem: Windows

Detaljer

Scan Secure GTS 5.1 + PAS

Scan Secure GTS 5.1 + PAS Scan Secure GTS 5.1 + PAS Installasjonsmanual For versjon 5.1.7 og nyere Denne installasjonsmanualen er konfidensiell Den er kun ment til bruk for system administrator Den skal ikke benyttes av brukere

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens

DDS-CAD. Oppsett av student-/demolisens S DDS-CAD Oppsett av student-/demolisens Bruk av DDS-CAD er lisens beskyttet. Dette er fysiske USB nøkkel som inneholder kryptert lisensinformasjon. Programvaren er dermed beskyttet for å sikre legitim

Detaljer

Gratis plass til dokumentene

Gratis plass til dokumentene VELKOMMEN TIL GOOGLE-SKOLEN. DEL I DETTE NUMMERET: Fortløpende synkronisering av en pc-mappe Lagre vedlegg fra Gmail på Google Disk Send store filer i epost Lagre dokumenter fra mobilen på Google Disk

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Brukerhåndboken Navigationssoftware

Brukerhåndboken Navigationssoftware Brukerhåndboken Navigationssoftware - 2 - Innholdsfortegnelse 1 Igangsetting... 4 1.1 Viktige informasjoner... 5 1.2 Alternativ installasjon av navigasjonsprogramvaren fra minnekortet... 5 1.3 Ytterligere

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011

Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Installasjonsveiledning Visma Avendo Lønn, versjon 7.60 Oktober 2011 Innhold 1. Innledning... 1 2. Nedlasting... 2 3. Installasjon / oppgradering... 5 3.1 Installasjon av nødvendige tilleggskomponenter...

Detaljer

REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL. Versjon 5.8

REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL. Versjon 5.8 REGISTRATOR VIEWER BRUKERMANUAL Versjon 5.8 INTRODUKSJON Denne brukermanualen inneholder nyttig informasjon om bruk av Registrator Viewer. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene før programvaren tas

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D Norsk Januar 2014, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W987D/X800D-U/X800D som ditt navigasjonssystem.

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

AbleCenter AC-02 Multimedia System. Bruksanvisning

AbleCenter AC-02 Multimedia System. Bruksanvisning AbleCenter AC-02 Multimedia System Bruksanvisning Bruksanvisning AbleCenter Navigering Ablecenteret styres med piltastene. Det kan være lurt å flytte arket/boka i stedet for å bevege kamera med piltaster.

Detaljer

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1

JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Side1 JOBOFFICE POCKETLINK FOR ANDROID Installasjons- og klargjøringsprosedyre, del 1 Før support hos Holte bistår med del 2 av Installasjons- og klargjøringsprosedyren, forutsettes det at du har skaffet

Detaljer

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET.

MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. INSITE INSTALLASJONSBLAD Side 2: Installere INSITE Side 8: Fjerne INSITE MERK: DU MÅ IKKE PRØVE Å INSTALLERE PROGRAM- VAREN FØR DU HAR LEST DETTE DOKUMENTET. FEIL INSTALLASJON ELLER BRUK KAN FØRE TIL FEILAKTIGE

Detaljer

Brukerveiledning Alpine Navigation

Brukerveiledning Alpine Navigation Brukerveiledning Alpine Navigation Navigasjonsprogramvare for Alpine INE-W970BT Norsk Januar 2013, ver. 1.0 Takk for at du valgte Alpine INE-W970BT som ditt navigasjonssystem. Begynn å bruke enheten med

Detaljer

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727

Din bruksanvisning ALK COPILOT LIVE 7 http://no.yourpdfguides.com/dref/1198727 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ALK COPILOT LIVE 7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ALK COPILOT LIVE 7 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser

ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser ZoomText 10.1 för Windows 8 Tillegg for Hurtig Referanser Dette tillegget til ZoomText 10 Hurtigreferanse dekker de nye funksjonene og andre endringer som er spesifikke for ZoomText 10.1 for Windows 8.

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8.

1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. 1. Innlogging... 3 2. Velg installasjon... 4 3. Startside... 5 4. Hovedmeny... 6 5. Alarm... 7 6. Velg rom... 8 7. Rom, lys- styring... 9 8. Rom, tidsstyring lys... 10 9. Rom, varmestyring... 11 10. Rom,

Detaljer

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle

Norgestur. Introduksjon. Steg 1: Et norgeskart. Sjekkliste. Scratch. Skrevet av: Geir Arne Hjelle Scratch Norgestur Skrevet av: Geir Arne Hjelle Kurs: Scratch Språk: Norsk bokmål Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over

Detaljer

BlindShell bruksanvisning

BlindShell bruksanvisning Dato: 1.6.2015 BlindShell bruksanvisning BlindShell er en smarttelefon for blinde og svaksynte brukere. Enheten betjenes med enkle bevegelseskommandoer, talemeldinger leses opp ved hjelp av kunstig tale

Detaljer

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører

Brukermanual. System for oversiktslister. Entreprenører Brukermanual System for oversiktslister Entreprenører v2007-02-24 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse... 2 Innlogging... 3 Registrer underentreprenør... 4 Registrer mannskap... 5 Oversiktslister...

Detaljer

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C

BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C BRUKERMANUAL FOR PDA HP ipaq 614C for bruk til e-budbok Rev. 3.02 Ved mottakelse av PDA, skal PDA'en være innstilt med SIM-kort og korrekte innstillinger for tilkobling til mobilt nettverk. Internettknapp

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Undersøke modellen... 3

Undersøke modellen... 3 DDS-CAD 9 Undersøke modellen Kapittel 2 1 Innhold Side Kapittel 2 Undersøke modellen... 3 Vis alt... 3 Vis forrige utsnitt/forminsk bildet... 3 Zoom inn markert objekt... 3 Midterste musetast holdes nede...

Detaljer

Brukerdokumentasjon Prosjektrom

Brukerdokumentasjon Prosjektrom Brukerdokumentasjon Prosjektrom eksterne brukere Microsoft SharePoint 2010 Veidekke Side 1 Innhold Komme i gang... 3 Hvordan orientere seg i prosjektrommet?... 4 Laste opp dokumenter til prosjektrommet...

Detaljer

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06

Startguide kom godt i gang. Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Startguide kom godt i gang Autolog_startguide_NO.indd 1 22-09-2011 13:36:06 Autolog_startguide_NO.indd 2 22-09-2011 13:36:07 Innholdsfortegnelse Pakkens innhold......................... 4 Autolog Hardwaretyper

Detaljer

Veiledning - Avansert kart

Veiledning - Avansert kart Veiledning - Avansert kart Nedenfor får du tips til hvordan det avansert kartet kan brukes. Dette er webapplikasjon som kan presentere både vektorkart (punkter, linjer og flater) og rasterkart (punktgrafikk).

Detaljer

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm

NSS evo3 Hurtigguide. Frontpanel. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm NSS evo3 Hurtigguide NO Frontpanel 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Nr. Beskrivelse 1 Berøringsskjerm 1 2 Hjem-skjerm knapp - trykk for å åpne Hjem-skjerm og få tilgang til valg som skjerm-v.iduner og oppsett-meny.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express.

Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4. Installasjon. - første gang. Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express. Huldt & Lillevik Lønn og Personal - System 4 Installasjon - første gang Med MS SQL Server eller eksisterende MS Express Aditro HRM AS Veiledningen er oppdatert pr. 06.01.2010 Innholdsfortegnelse Installere

Detaljer

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant

Bruksanvisning for PC-Sentralbord. Ez Attendant Bruksanvisning for PC-Sentralbord Ez Attendant Logg på Etter oppstart av programmet må PC bordet Logges på telefonsystemet. Trykk på knapp for dette. Pålogging tar ca. 45 sekunder. Av eller På logging

Detaljer

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang

Nokia 500 bilnavigering Komme i gang Nokia 500 bilnavigering Komme i gang 9205371 3. utgave NO ERKLÆRING OM SAMSVAR NOKIA CORPORATION erklærer at produktet PD-14 er i samsvar med krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Brukerveiledning for Digifob Pro

Brukerveiledning for Digifob Pro Brukerveiledning for Digifob Pro Instek AS Adresse: Mårveien 6 2211 Kongsvinger Telefon: 62816833 Epost: instek@instek.no Overblikk over DigifobPro Denne guiden vil ta for seg generel bruk av digifob.

Detaljer

Hva er TegnBehandler?

Hva er TegnBehandler? Hva er TegnBehandler? TegnBehandler er et program som er utviklet for tegnspråkanalyse, men det kan også brukes til annen type arbeid hvor man vil analysere video og knytte kommentarer til videoen (MarteMeo,

Detaljer

Dwell Clicker 2. Manual

Dwell Clicker 2. Manual Dwell Clicker 2 Manual Innhold Om Dwell Clicker 2 2 Hvordan installere Dwell Clicker 2 2 Velkommen til Dwell Clicker 2 3 Dwell klikking 4 Visuelt Dwell display 5 Assisterte klikk 6 Høyre klikk og andre

Detaljer