TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TT1.0/TT2.0/TT3.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TT1.0/TT2.0/TT3.0"

Transkript

1 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TT/TT/TT

2 TT/TT/TT Titanium TT konsollknapper 2 Titanium TT konsollknapper 3

3 TT/TT/TT Titanium TT konsollknapper LCD skjerm 1 Kalorier 2 Programnivåer 3 Pulstreningssoner 4 HRC og alder 5 Tid 6 Fart 7 Skråningsnivå 8 Vekt/avstand 9 Informasjonsdisplay 4 5

4 TT/TT/TT BETJENING AV KNAPPER i-drive STOPP Brukes til å kontrollere programvalg og bekreftelse, øke intensitet og bla gjennom programvalg. Vri for å velge informasjon og trykk for å bekrefte. For å stoppe en treningsøkt på noe punkt. Trykk én gang - vil stanse programmet og tredemølle-hastighet vil avta sakte og stoppe. (For å starte, trykk START). Trykk og hold inne i to sekunder - tredemøllen vil stoppe helt opp og vise en oppsummering av treningsøkten. Fart STOP-knappen kan også brukes til å vende tilbake til det foregående menyvalget ved valg av programmer For å øke og redusere hastigheten. Øk intensiteten i programmene. Tilgangstaster er plassert på konsollen og på høyre håndtak Vifte Trykk for å aktivere den innebygde viften (ikke tilgjengelig på TT modell). STIGNING For å øke eller redusere stigning på tredemøllen. Stigningsnivået indikeres som vist. Sikkerhetsnøkkel Verdien sirklet i grønn er nåværende stigningsnivå. Denne maskinen leveres med en rød sikkerhetsnøkkel, uten den vil ikke tredemøllen fungere. Dens formål er å umiddelbart stoppe maskinen ved en nødsituasjon. Verdien sirklet i rødt er forespurt stigningsnivå.. Umiddelbart hastighet Klipsen på den andre enden av sikkerhetsnøkkelen må festes til brukeren til enhver tid under treningen for å sikre at maskinen stopper umiddelbart ved en nødsituasjon. 6/10/14/18KPH (2/5/8/11MPH) I rask start og manuell programmodus, trykk instant speed-knappen for å velge ønsket hastighet. USB-inngang For å koble i-pod / i-phone / i-pad. USB vil lade enheten, men den vil ikke være forankret. Umiddelbar STIGNING 0/5/10/15 - I rask start og manuell programmodus, trykk på umiddelbar skråning-knappen for å velge ønsket stigningsnivå. 6 7

5 TT/TT/TT programmer brukerprofiler PROGRAMVALG Rotere i-drive-knappen for å velge ønsket program Det er fem brukerprofiler tilgjengelig. (MANUAL > P1 > P2 > P3 > P4 > P5 > P6 > RANDOM 1(BASIC) > RANDOM 2 (RMAL) > RANDOM 3 (ADVANCED) > RANDOM 4 (HIGH LEVEL) > USER > H.R.C 60% > H.R.C 75% > HRC_THR BODY FAT) Velg brukerprofil 1-5 Trykk på i-drive-knappen Velg alder ved å rotere i-drive-knappen Trykk på i-drive-knappen for å bekrefte Trykk på knappen for å velge alder Velg vekt ved å rotere i-drive-knappen Trykk på i-drive-knappen Velg kjønn M eller F ved å rotere i-drive-knappen Trykk på i-drive-knappen Velg vekt ved å rotere i-drive-knappen Trykk på i-drive-knappen for å angi vekt Trykk START-knappen for å fullføre dataregistrering Merk: Programlisten vil fortsette å bla gjennom til i-drive trykkes for å velge program. manuell Det manuelle programmet lar brukeren manuelt legge inn følgende parametere: Tid / Avstand / Kalorier. Your profile will now be stored until manually changed. Bruke i-drive-knappen for å velge tid og trykk for å bekrefte. Din profil vil nå bli lagret inntil manuelt endret. Bruke i-drive-knappen for å velge avstand og trykk for å bekrefte. Vi anbefaler at du gjennomgår profilen din jevnlig da dataene blir brukt for kroppsvekt og HRC-programmer Trykk START når nødvendige felt er fylt ut. Bruke i-drive-knappen for å velge kalorier og trykk for å bekrefte. Merk: Alle 3 felt må IKKE legges inn. Hvis du bare ønsker å legge inn tid/avstand eller kalorier, trykk start etter du har angitt bestemte data, mens de andre 2 på 0. Hurtigstart Trykk på START-knappen for å starte treningen umiddelbart. Stigning og hastighet kan justeres manuelt ved hjelp av øyeblikkelige knapper, speed/incline-knapper eller håndtakkontroller. Tid Standardverdien for klokkemål er 00:00 utvalg 1:00-99:00 minutter. Avstand Standardverdien for avstand er 0. Utvalget er 1,00 til 99,00 enheter er km (kilometer). 8 9

6 TT/TT/TT Velg varighet med i-drive-knappen og trykk for å bekrefte. Kalorier P2 har en forhåndsinnstilt treningstid på 30 minutter. Utvalget er minutter. Standardverdien for kalorier er 0. Utvalget er Under manuelt program kan stigningen og hastigheten justeres ved hjelp av umiddelbar hastighet og stigning-taster og hastighet +/- knapper og Stigning +/- knapper på konsollen og styret. Under forhåndsinnstilte programmer kan ikke 1-6 hastighet og stigning justeres manuelt. Skråning og hastighetsprofiler vil følge diagrammet nedenfor. Nivået av intensitet kan være forhåndsinnstilt før treningen begynner og vil avgjøre det nødvendige nivået av innsats under treningen. forhåndsinnstilt program 1-6 PROGRAM P1 3,5 km gange P1 har en forhåndsinnstilt avstandsmål på 3,5 km. Velg P1 med i-drive-knappen. Trykk på i-drive-knappen for å bekrefte treningen. Displayet viser Ready Go, og treningen vil starte. Tiden telles ned fra forhåndsinnstilt tid. Avstand teller opp fra 0. PROGRAM P3 Hill run PROGRAM P4 interval PROGRAM P5 ROlling PROGRAM P6 weight loss PROGRAM RANDOM Velg nivået av intensitet ved hjelp i-drive-knappen og trykk for å bekrefte Det er fire tilfeldige programmer - hver har en ulik grad av intensitet. Trykk på start for å begynne. Avstanden teller ned fra 3,5 km. Programmet vil ende når avstanden er fullført. Random 1 Basic intensity - ideell for nybegynnere. PROGRAM P2 bakkeløp P2 har en forhåndsinnstilt programprofil. Velg P2 med i-drive-knappen og trykk for å bekrefte. Velg intensitetsnivå med i-drive-knappen og trykk for å bekrefte. P2 har et forhåndsinnstilt intensitetsnivå, området er Random 2 Normal intensity -Ideell for middels brukere med god kondisjon. Random 3 Advanced intensity -Ideell for middels brukere med god kondisjon. Random 4 High intensity - Ideell for brukere med høyt fitnessnivå. Stigningen og hastigheten er høyere og raskere etter hvert som intensiteten øker. Tid og avstand kan stilles inn med i-drive-knappen. Tiden telles opp 0,00 minutter. 11

7 TT/TT/TT Avstand teller opp fra 0 km Trykk på i-drive-knappen og gjenta for alle segmenter Stigning er forhåndsinnstilt og holder seg på 0 under trening med mindre den justeres manuelt. Trykk på i-drive-knappen i 3 sekunder for å lagre brukerens programprofil og sluttet. Hastighet og stigning kan justeres manuelt ved hjelp av forhåndsinnstilt speed og inclineknappene eller +/- speed-knapper og +/- incline-knapper på konsollen og styret. Bruke i-drive-knappen for å velge treningstid og trykk for å bekrefte Bruke i-drive-knappen for å velge treningsavstand og trykk for å bekrefte Bruke i-drive-knappen for å velge kalorier og trykk for å bekrefte Trykk på start for å begynne treningen. MERK: Du kan trykke på start etter du har tastet inn tid eller avstand. brukerdefinert program Brukerprogrammer kan lages av brukeren og er helt individuelt. Når dataene er lagt inn og programmet er opprettet vil det bli lagret og klar til bruk igjen og igjen. Rotere i-drive-knappen for å velge brukerprogrammer fra U1 til U4, og deretter trykk på i-drive knappen for å bekrefte. Bruke i-drive-knappen for å velge treningstid og trykk for å bekrefte Bruke i-drive-knappen for å velge treningsavstand og trykk for å bekrefte Treningsprogrammer for hjertefrekvens MERK: for å nøyaktig bruke disse programmene anbefaler vi bruk av et polar brystbelte. Hvis systemet ikke får pulssignal i 45 sekunder vil den stoppe og viser PULSE, trykk STOP og sjekk pulsstroppen. Dette HRC-programmet har 3 nivåer, 60 % av maksimal hjertefrekvens, 75 % av maksimal hjertefrekvens og målpuls - manuelt matet inn av brukeren. Under trening vil hjerteslag per minutt (BPM puls) bli angitt. Mål-BPM, vil bli indikert som THR = inndata. Hvert 10. sekund vil programmet øke eller senke hastigheten for å justere intensiteten på treningen for å stemme overens med bruker-hr med THR. Hvis selve pulsen er lavere enn målverdien, vil TOO LOW angis på skjermen. Hvis selve pulsen er høyere enn målpulsen vil skjermen vise TOO HIGH Hvis hastigheten øker 10 ganger kontinuerlig vil skråning øke 1 nivå. Hvis hastigheten minsker 10 ganger kontinuerlig vil skråning minske 1 nivå. Under Heart Rate Training Zone-programmet kan hastigheten og stigningen justeres manuelt ved hjelp av hastighet og stigning-tastene. Bruke i-drive-knappen for å velge kalorier og trykk for å bekrefte Trykk på START for å starte treningen. MERK: du kan trykke START etter du har angitt noe av informasjonen som er trening. Alle detaljefeltene må ikke legges inn.t. For å opprette et brukerprogram: Bruke i-drive-knappen for å velge brukerprogrammets profil U1 - U4 Trykk på i-drive-knappen for å bekrefte. Trykk på i-drive-knappen i 3 sekunder for å gå inn i programmodus for oppretting %, 75 % pulstreningssoner Bruke i-drive-knappen for å velge 60 % eller 75 %. Målets hjertefrekvensnivåer som er basert på prosent av personlig makspuls, alder = Maksimal hjertefrekvens. Rotere i-drive-knappen for å justere ønsket treningstid - serien er 20:00-99:00 minutter og trykk for å bekrefte. Displayet vil deretter angi målets BPM basert på brukerens profildata som tidligere er angitt. Trykk i-drive for å bekrefte målpulsverdi og treningen starter. Rotere i-drive-knappen for å stille inn hastigheten. Angi skråningsnivå ved hjelp av umiddelbare knapper eller +/- skråningstaster på konsollen 12 13

8 TT/TT/TT Kroppsfettprogram THR (målpuls) Bruk i-drive-knappen for å velge THR Rotere i-drive-knappen for å justere ønsket treningstid - serien er 20:00-99:00 minutter og trykk for å bekrefte. Rotere i-drive-knappen for å velge mål-hr - standardverdien er 72 BPM Trykk i-drive for å bekrefte hjertefrekvens og treningen starter. hjertefrekvens (hjertefrekvens treningssone) Skjermbeskrivelse Innenfor treningsprogrammet er det fire forhåndsinnstilte soner: Lav: 0-64 % av maksimal hjertefrekvens Bruk i-drive-knappen for å velge BODY FAT Trykk på i-drive for å bekrefte. Programmet vil bruke personlige data (Kjønn / høyde / vekt) fra profilen som brukes (se avsnittet brukerprofil) Vennligst legg begge hendene på pulssensorene i 15 sekunder Konsollen vil vise Kroppsfett-avlesning Etter verdien vises, trykk på STOP-knappen Forstå kroppsfett-data Kroppsfett-data bør brukes som en veiledning til den fysiske tilstanden til brukeren. Det bør ikke brukes som eneste mål på helse og fitness, men er en god indikator på progresjon og generell helse. Merk at disse beregningene ikke tar muskelmasse i betraktning. Denne informasjonen er ikke egnet for gravide, barn, de med mye muskler og de som har mistet muskelmasse - når du blir eldre. Ulike etniske grupper har en annen fettprosent og dataene under kan kanskje ikke være riktig for deg. Ta kontakt med legen din for mer informasjon om kroppsfett. Fettforbrenning: % av maksimal hjertefrekvens Aerobic: % av maksimal hjertefrekvens UNDER WEIGHT RMAL WEIGHT OVER WEIGHT OBESE MINDRE ENN 18, Større enn 30 Høy: 85 % og oppover av maksimal hjertefrekvens Maksimal hjertefrekvens beregnes ved: Maksimal hjertefrekvens = ALDER Eksempel: Dersom brukeren er 30 år, er den maksimale HRC 190 (220-30). Når du trener i HRC treningsmodus, hvis brukerens puls er 120 bpm, vil avlesning vise LOW - beregnet til 120 bpm/190 (maks HR) = 63 % 14 15

9 TT/TT/TT TT TREDEMØLLE APP-FUNKSJON **Bare tilgjengelig på TT tredemølle** Tredemølle TT i titan er utstyrt med en Bluetooth-mottaker og kan koble til mange ios-og Android-enheter. Vennligst se STØTTEDE ENHETER for å sjekke enhetens kompatibilitet. Når Pafers tredemølle monitor-app og run on earth-apps er lastet ned fra App Store og installeres kan brukeren overvåke deres trening. sammenkobling via Bluetooth 1 1 Sett i-pad-en på holderen i tredemøllen. 2 Gå inn på Innstillinger på ipad. Apple-enhet Denne tredemøllen har en i-pod/pad-ledning via en USB-port på datamaskinen, og brukeren kan plassere i-pod/pad på tredemøllen og koble til direkte. Dette vil la brukeren bruke enheten mens du trener, i-pad-en vil også lade når du er tilkoblet. 3 Velg Bluetooth, ipad vil oppdage alle Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde. Finn TT tredemølle og velg paring. *Hvis du av en eller annen grunn ikke kjenner navnet på tredemøllen kan du kontakte ditt lokale kontor for ytterligere råd*. *Vær oppmerksom på at enheten vil lade, men vil ikke være forankret med tredemøllen*

10 TT/TT/TT 4 Vent i noen sekunder før status for enheten endres til connected, deretter kontrollere at Bluetooth-ikonet vises på den øverste høyre hjørne av enheten. Hvis den er koblet til uten at denne blir hvit, hvis den ikke er tilkoblet vil den forbli grå. 8E tter bruk av APP må du lukke programmet helt. Trykk på HOME -knappen på ipad to ganger, lukk nylig brukt APP i bakgrunnen (som figuren nedenfor). Deretter går du tilbake til ipad-innstillinger for å lukke Bluetooth-funksjonen. Etter ca sekunder piper tredemøllen og går tilbake til vanlig LCD-skjerm. 5 Etter Bluetooth er vellykket tilkoblet i 10 sekunder, vil symbolet på mobilenhetens tilkoblingsstatus i nederste høyre hjørne på tredemølleskjermen endres fra til og konsollen piper for å bekrefte tilkoblingen. 6 Når Bluetooth er koblet til, trykk på HOME -knappen på ipad og åpne Pafers tredemølle APP lastet ned fra itunes Store. Android-enhet Koble Android-nettbrettet til Play Store, søk etter Pafers og last ned den aktuelle APP med tredemøllefunksjon på enheten, for eksempel Run On Earth. Andre APPs ikke designet for tredemølle vil ikke koble til med denne tredemøllekonsollen. 7 Når APP er åpnet vil tredemøllen og programvaren pares. Når de er vellykket tilkoblet blir APPfunksjoner låst opp, du kan bruke hver modus på APP-grensesnittet for å styre tredemøllen

11 TT/TT/TT sammenkobling via Bluetooth 1 Sett nettbrettet på holderen i tredemøllekonsollen. 2 Angi nettbrettets innstillinger og åpne Bluetooth-funksjonen. 5 Vent i noen sekunder før status for enheten endres til connected, og deretter kontroller at Bluetooth-ikonet vises på den øverste høyre hjørne av enheten. Hvis den er koblet til uten at denne blir hvit, hvis den ikke er tilkoblet vil den forbli grå. 6 Etter Bluetooth er vellykket tilkoblet i 10 sekunder, vil symbolet på mobilenhetens tilkobling i nedre høyre hjørne på tredemøllekonsollen endres fra til og konsollen piper for å bekrefte tilkoblingen. 7 Når du er ferdig med å bruke APP, må du lukke den helt, du må lukke den brukte APP i bakgrunnen. Deretter går du tilbake til Android-innstillinger for å lukke Bluetooth-funksjonen. Etter ca. 10 sekunder piper maskinen og går tilbake til vanlig LCD-skjerm TATER 3 Trykk på HOME -knappen for å gå til skrivebordet og åpne det tilknyttede Pafers APP som er lastet ned fra Play Store. 4 Når APP er åpnet vil tredemøllen oppdage det. Tilkoblingssiden åpnes i APP, trykk på Koble til og Android-enheten vil oppdage alle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Finn TT tredemølle og velg paring. *Hvis du av en eller annen grunn ikke kjenner navnet på tredemøllen kan du kontakte ditt lokale kontor for ytterligere råd*. Etter vellykket sammenkobling kan du starte tredemølle-app innen 2 minutter. Dersom appen ikke har begynt innen to minutter eller avstanden mellom nettbrettet og tredemøllen er over 2 meter, blir forbindelsen brutt automatisk. For å gjenoppta må enhetene kobles sammen igjen. Betjeningen og funksjonen av hver APP er forskjellige, du kan kontakte forhandleren eller besøke Pafers nettside for APP-instruksjoner, merknader og introduksjon. APP vil ikke endre enheten av metrisk/engelsk automatisk når enheten mellom APP og konsoll er forskjellige, du kan bytte enheten i APP. Programvaren vil bli oppdatert eller en ny APP vil bli lansert på en ikke fast tidsplan (Se App Store) APP inneholder funksjoner som er fastsatt i dette dokumentet, vi foreslår at brukere bruker 3G eller Wi-Fi-nettverk for å nyte alle funksjonene. FITNESS MANAGEMENT Registrer din personlige konto i APP og logg deg på, du kan ta opp eller vurdere dine fitness-data for hver treningsøkt

12 TT/TT/TT Feilsøking Når du bruker applikasjonen kan du bruke bakgrunnsapplikasjoner som musikk, bilder og andre Apps. Prøv å unngå å åpne for mange programmer da det kan føre til at forbindelsen blir avbrutt på grunn av ressursallokering og egenbeskyttelse av enheten. Hvis forbindelsen blir avbrutt, vil tredemøllen starte beskyttelsesfunksjonen og datamaskinen piper kontinuerlig. Datamaskinen vil også stoppe og maskinen stopper opp for å sikre brukerens sikkerhet. ios (apple) ENHET SVARER IKKE 2 Gå inn på Android-innstillinger, finn tredemøllens Bluetooth-navn, og trykk på cancel matching. 1 Trykk to ganger på HOME-knappen på enheten og slett alle apper i det midlertidige minnet (inkludert Pafers APP). 2 Angi Innstillinger-programmet, trykk på på høyre side av Bluetooth-enhetens navn og velg Yes for å glemme denne enheten. 3 Lukk Bluetooth-funksjonen og slå av tredemøllen. 4 Slå på tredemøllen etter 10 sekunder. 5 Gå inn på enhetsinnstillinger-programmet, åpne Bluetooth-funksjonen, du kan søke på tredemøllens enhetsnavn og pare igjen. 6 Etter vellykket sammenkobling kan du starte Pafers APP på nytt. H vis problemet ikke er løst, sjekk om Bluetooth-enheten er riktig koblet til denne tredemøllen. Hvis ja, slå av enheten midlertidig, enheten kan ha krasjet eller støtt trådløse forstyrrelser. Android-enheten svarer ikke 1 Søk, last ned og installere Advanced Task Killer i Google Play Store. Åpne Advanced Task Killer, velg Alle applikasjoner (inkludert Pafers APP), og trykk deretter på Kill selected App Lukk Bluetooth-funksjonen og slå av tredemøllen. 4 Slå på tredemøllen etter 10 sekunder. 5 Android-nettbrettets program, åpne Bluetooth-funksjonen, du kan søke på tredemøllens enhetsnavn og pare igjen. 6 Etter vellykket paring kan du gå tilbake til skrivebordet og starte Pafers APP på nytt. 7H vis problemet ikke er løst, sjekk om Bluetooth-enheten er riktig koblet til denne tredemøllen. Hvis ja, slå av enheten midlertidig, enheten kan ha krasjet eller støtt trådløse forstyrrelser. 23

13 TT/TT/TT støttede enheter IOS ENHETER ipod touch (4th generation) Varslingsfunksjon Hvis konsollen viser følgende symbol, krever tredemøllen smøring. Standard smøringsperiode er 300 km. Silikonolje bør legges mellom løpebåndet og dekk. For å avslutte denne menyen, trykk på i-drive-knappen. Meldingen vises til maskinen har blitt smurt og Etter smøring, trykk på speed +/- knapper i fem sekunder for å tilbakestille systemet. ipod touch (3rd generation) iphone 5 iphone 4S iphone 4 ipad Mini ipad ipad 2 ANDROID ENHETER ASUS Nexus 7 Samsung Galaxy Note 2 Samsung S4 For andre ios-eller Android-enheter som ikke er nevnt i noen tilfeller kan APP fortsatt installeres og brukes. På grunn av ulike skjermstørrelser kan imidlertid bildet og oppløsning vises ufullkomment. De modellene som er oppført ovenfor har blitt kalibrert, en oppdatering deklareres på Pafers nettside. Krever IOS -versjonen eller høyere, Android til 4,0 eller høyere. mph-kph konvertering Strøm på tredemølle, gå inn i brukerprofilen når du er i brukerens vektinnstilling, trykk og hold inne i-drive-knappen i 10 sekunder for å angi Imperial/metrisk innstilling. Skjermen vil vise den nåværende enheten som ML = imperial målinger, KM = metriske målinger. Trykk på speed +/- tasten for å endre enheten. Trykk på i-drive-knappen for å bekrefte. Strømsparing Dette produktet er produsert i samsvar med Erp-forskrift og er utstyrt med en strømsparingsmodus som vil aktiveres dersom tredemøllen er inaktiv for en periode på 4 minutter. For å starte tredemøllen kan du ganske enkelt fjerne og sette på plass sikkerhetsnøkkelen

14 TT/TT/TT PROGRAM P1 Walk P1-P6 programprofiltabellen Program P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 26 ENDRINGER I HASTIGHET OG STIGNING

15 TT/TT/TT PROGRAM P2 hill climb P1-P6 programprofiltabellen Program P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 28 Fart og høydeforskjeller

16 TT/TT/TT PROGRAM P3 hill run P1-P6 programprofiltabellen Program P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 30 Fart og høydeforskjeller

17 TT/TT/TT PROGRAM P4 interval P1-P6 programprofiltabellen Program P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 32 BARE HASTIGHETSENDRINGER

18 TT/TT/TT PROGRAM P5 rolling P1-P6 programprofiltabellen Program P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 34 BARE HASTIGHETSENDRINGER

19 /productsupport

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INFINITY 1.5 BRUKERHÅNDBOK FOR TREDEMØLLE Kjære kunde! Vi er glade for at du har valgt Casall treningsutstyr. Dette kvalitetsproduktet er utviklet for hjemmebruk, og er testet og sertifisert i henhold

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide Innhold Velkommen 3 Komme i gang 4 Klokken din 5 Bruke bordholderen... 5 Bruke sykkelholderen... 6 Klokkestatus... 7 Aktiviteter 9 Om aktiviteter... 9 Starte

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 10 M400 10 H7 pulssensor 11 USB-kabel 11 Polar Flow-appen 11 Polar FlowSync-programvare 11 Polar Flow-nettjenesten 11 Kom i gang 12 Lad batteriet 12

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR M400

BRUKERHÅNDBOK FOR M400 BRUKERHÅNDBOK FOR M400 INNHOLD Innhold 2 Innledning 8 M400 8 H7 pulssensor 9 USB-kabel 9 Polar Flow-appen 9 Polar FlowSync-programvare 9 Polar Flow-nettjenesten 9 Kom i gang 10 Lad batteriet 10 Batteriets

Detaljer

INNHOLD. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Pulsbelte 13. Drift og justeringer 14

INNHOLD. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Pulsbelte 13. Drift og justeringer 14 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Pulsbelte 13 Drift og justeringer 14 Flytting og folding av tredemøllen 28 Feilsøk 29 Retningslinjer 32 Deleliste

Detaljer

1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken...

1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken... Brukerhåndbok INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... Oversikt... Dette er Polar Loop... Innhold i esken... 3 3 3 4 2. KOM I GANG... Koble til Polar Loop... Last ned og installer Polar FlowSync... Bli med

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 12 V800 12 H7 pulssensor* 13 USB-kabel 13 Polar Flow-appen 13 Polar FlowSync-programvare 13 Polar Flow-nettjenesten 13 Kom i gang

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER. Plassering av varselsmerker 2. Viktige forholdsregler 3. Før du begynner 5. Montering 6. Drift og justeringer 13 INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 5 Montering 6 Drift og justeringer 13 Flytting og folding av tredemøllen 22 Feilsøk 23 Retningslinjer 26 Deleliste 37 Oversiktsdiagram

Detaljer

SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 BRUKERHÅNDBOK SUUNTO AMBIT3 SPORT 2.0 BRUKERHÅNDBOK 2 1 SIKKERHET... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Taster og menyer... 8 2.2 Sett opp... 9 2.3 Justering av innstillingene... 12 3 Funksjoner... 14 3.1 Overvåking av aktivitet...

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800

INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 INNHOLDSFORTEGNELSE FOR V800 Innholdsfortegnelse for V800 1 Innledning 11 V800 11 H7 pulssensor* 12 USB-kabel 12 Polar Flow-appen 12 Polar FlowSync-programvare 12 Polar Flow-nettjenesten 12 Kom i gang

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING Modell nr. PETL40907.0 Serienr. Skriv ned serienummeret i feltet over for fremtidig bruk. Serienummermerke MERK: Les alle forholdsregler og instruksjoner i denne brukerveiledningen

Detaljer

Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland

Display symbols S625X LÖPEMONITOR S725X SYKKELMONITOR NOR BRUKERVEILEDNING. Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Display symbols Produsert av: Polar Electro Oy Professorintie 5 FIN-90440 KEMPELE Finland Tlf.nr. +358-8-520 2100 Faks +358-8-520 2300 www.polar.fi Indikerer en pågående pulsmåling, og blinker i takt med

Detaljer

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0. b r u k e r v e i l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 b r u k e r v e i l e d n i n g 2011-2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER

Hurtigreferanse S520 /S510 HJERTEFREKVENSMÅLER Cover S520 S510 NOR A.fh8 30.1.2002 15:54 Page 1 COMPLETE HR Viser hjertefrekvensen som bpm og % av HR max, gjennomsnittlig hjertefrekvens og varighet på treningen. Du kan stille inn fem ulike treningsprofiler

Detaljer

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan

Forerunner. 910XT brukerveiledning. Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan Forerunner 910XT brukerveiledning Mai 2014 190-01371-38_0D Trykt i Taiwan 2011-2014 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene kan ikke denne brukerveiledningen kopieres,

Detaljer

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76

49 50 51 52-57 53-54 55 56 57 58-66 58 59 60-61 62-64 65 65 66 67-73 67 69-70 71 72 73-81 73 74 75 76 Innhold Introduksjon Før du tar i bruk produktet Kontroller og tilkobling Kontroller for navigering Konfigurasjon av nettverk Tilkobling av din radio i ditt nettverk Alternativer for fjernstyring via nettverk

Detaljer

fēnix 2 Brukerveiledning

fēnix 2 Brukerveiledning fēnix 2 Brukerveiledning Mars 2014 190-01730-38_0A Trykt i Taiwan Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin

Detaljer

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK

SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK SUUNTO AMBIT3 PEAK 1.5 BRUKERHÅNDBOK 2 1 SIKKERHET... 6 2 Kom i gang... 8 2.1 Taster og menyer... 8 2.2 Sett opp... 9 2.3 Justering av innstillingene... 12 3 Funksjoner... 14 3.1 Overvåking av aktivitet...

Detaljer

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes

Detaljer

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE FOR MODELL: HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE INNLEDNING INNLEDNING GRATULERER og TAKK for at du kjøpte denne Casall-tredemøllen! Enten målet ditt er å vinne løp eller bare få en rikere og sunnere livsstil, kan

Detaljer

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok

SUUNTO QUEST Brukerhåndbok SUUNTO QUEST Brukerhåndbok no 1 SIKKERHET.................................................................... 5 Typer sikkerhetsregler:................................................ 5 Sikkerhetsregler:......................................................

Detaljer

INNEHÅLL. Tänk på att spara originalkvittot på att du köpt denna produkt. Skriv även ner följande information för framtida referens: Serienummer:

INNEHÅLL. Tänk på att spara originalkvittot på att du köpt denna produkt. Skriv även ner följande information för framtida referens: Serienummer: INNEHÅLL Säkerhetsföreskrifter 3 Varningsdekaler och serienummer 4 Specifikationer 5 Före montering 5 Delar 6 Smådelar 7 Verktyg 7 Montering 8 Flytta träningsmaskinen 17 Stabilisering av träningsmaskinen

Detaljer

TomTom Golfer Referanseguide 1.0.8

TomTom Golfer Referanseguide 1.0.8 TomTom Golfer Referanseguide 1.0.8 Innhold Velkommen 4 Nye funksjoner 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Rengjøre klokken... 7 Bruke bordholderen... 8 Klokkestatus...

Detaljer

Innholdsfortegnelse NORSK

Innholdsfortegnelse NORSK Innholdsfortegnelse 1. KOM I GANG... 4 Bli kjent med Polar FT60... 4 Start med grunninnstillingene... 5 Knappene og menystrukturen på klokken... 6 Symboler på Displayet... 7 2. FØR TRENINGEN... 8 Aktiver

Detaljer

SUUNTO M4 Brukerhåndbok

SUUNTO M4 Brukerhåndbok SUUNTO M4 Brukerhåndbok no 1 SIKKERHET.................................................................... 5 Typer sikkerhetsforholdsregler:...................................... 5 Sikkerhetsregler:......................................................

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

Polar F11. Brukerveiledning

Polar F11. Brukerveiledning Polar F11 Brukerveiledning Innholdsfortegnelse 1. SLIK KOMMER DU I GANG... 3 Bli kjent med Polar F11... 3 Angi grunnleggende innstillinger... 4 Oppfølging... 22 Filer... 23 Dataoverføring... 27 2. FØR

Detaljer

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER

INNHOLD PLASSERING AV VARSELSMERKER INNHOLD Plassering av varselsmerker 2 Viktige forholdsregler 3 Før du begynner 4 Smådeler 5 Montering 6 Drift 13 Vedlikehold og feilsøk 26 Retningslinjer 28 Deleliste 29 Oversiktsdiagram 31 Service 32

Detaljer