TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TT1.0/TT2.0/TT3.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TT1.0/TT2.0/TT3.0"

Transkript

1 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TT/TT/TT

2 TT/TT/TT Titanium TT konsollknapper 2 Titanium TT konsollknapper 3

3 TT/TT/TT Titanium TT konsollknapper LCD skjerm 1 Kalorier 2 Programnivåer 3 Pulstreningssoner 4 HRC og alder 5 Tid 6 Fart 7 Skråningsnivå 8 Vekt/avstand 9 Informasjonsdisplay 4 5

4 TT/TT/TT BETJENING AV KNAPPER i-drive STOPP Brukes til å kontrollere programvalg og bekreftelse, øke intensitet og bla gjennom programvalg. Vri for å velge informasjon og trykk for å bekrefte. For å stoppe en treningsøkt på noe punkt. Trykk én gang - vil stanse programmet og tredemølle-hastighet vil avta sakte og stoppe. (For å starte, trykk START). Trykk og hold inne i to sekunder - tredemøllen vil stoppe helt opp og vise en oppsummering av treningsøkten. Fart STOP-knappen kan også brukes til å vende tilbake til det foregående menyvalget ved valg av programmer For å øke og redusere hastigheten. Øk intensiteten i programmene. Tilgangstaster er plassert på konsollen og på høyre håndtak Vifte Trykk for å aktivere den innebygde viften (ikke tilgjengelig på TT modell). STIGNING For å øke eller redusere stigning på tredemøllen. Stigningsnivået indikeres som vist. Sikkerhetsnøkkel Verdien sirklet i grønn er nåværende stigningsnivå. Denne maskinen leveres med en rød sikkerhetsnøkkel, uten den vil ikke tredemøllen fungere. Dens formål er å umiddelbart stoppe maskinen ved en nødsituasjon. Verdien sirklet i rødt er forespurt stigningsnivå.. Umiddelbart hastighet Klipsen på den andre enden av sikkerhetsnøkkelen må festes til brukeren til enhver tid under treningen for å sikre at maskinen stopper umiddelbart ved en nødsituasjon. 6/10/14/18KPH (2/5/8/11MPH) I rask start og manuell programmodus, trykk instant speed-knappen for å velge ønsket hastighet. USB-inngang For å koble i-pod / i-phone / i-pad. USB vil lade enheten, men den vil ikke være forankret. Umiddelbar STIGNING 0/5/10/15 - I rask start og manuell programmodus, trykk på umiddelbar skråning-knappen for å velge ønsket stigningsnivå. 6 7

5 TT/TT/TT programmer brukerprofiler PROGRAMVALG Rotere i-drive-knappen for å velge ønsket program Det er fem brukerprofiler tilgjengelig. (MANUAL > P1 > P2 > P3 > P4 > P5 > P6 > RANDOM 1(BASIC) > RANDOM 2 (RMAL) > RANDOM 3 (ADVANCED) > RANDOM 4 (HIGH LEVEL) > USER > H.R.C 60% > H.R.C 75% > HRC_THR BODY FAT) Velg brukerprofil 1-5 Trykk på i-drive-knappen Velg alder ved å rotere i-drive-knappen Trykk på i-drive-knappen for å bekrefte Trykk på knappen for å velge alder Velg vekt ved å rotere i-drive-knappen Trykk på i-drive-knappen Velg kjønn M eller F ved å rotere i-drive-knappen Trykk på i-drive-knappen Velg vekt ved å rotere i-drive-knappen Trykk på i-drive-knappen for å angi vekt Trykk START-knappen for å fullføre dataregistrering Merk: Programlisten vil fortsette å bla gjennom til i-drive trykkes for å velge program. manuell Det manuelle programmet lar brukeren manuelt legge inn følgende parametere: Tid / Avstand / Kalorier. Your profile will now be stored until manually changed. Bruke i-drive-knappen for å velge tid og trykk for å bekrefte. Din profil vil nå bli lagret inntil manuelt endret. Bruke i-drive-knappen for å velge avstand og trykk for å bekrefte. Vi anbefaler at du gjennomgår profilen din jevnlig da dataene blir brukt for kroppsvekt og HRC-programmer Trykk START når nødvendige felt er fylt ut. Bruke i-drive-knappen for å velge kalorier og trykk for å bekrefte. Merk: Alle 3 felt må IKKE legges inn. Hvis du bare ønsker å legge inn tid/avstand eller kalorier, trykk start etter du har angitt bestemte data, mens de andre 2 på 0. Hurtigstart Trykk på START-knappen for å starte treningen umiddelbart. Stigning og hastighet kan justeres manuelt ved hjelp av øyeblikkelige knapper, speed/incline-knapper eller håndtakkontroller. Tid Standardverdien for klokkemål er 00:00 utvalg 1:00-99:00 minutter. Avstand Standardverdien for avstand er 0. Utvalget er 1,00 til 99,00 enheter er km (kilometer). 8 9

6 TT/TT/TT Velg varighet med i-drive-knappen og trykk for å bekrefte. Kalorier P2 har en forhåndsinnstilt treningstid på 30 minutter. Utvalget er minutter. Standardverdien for kalorier er 0. Utvalget er Under manuelt program kan stigningen og hastigheten justeres ved hjelp av umiddelbar hastighet og stigning-taster og hastighet +/- knapper og Stigning +/- knapper på konsollen og styret. Under forhåndsinnstilte programmer kan ikke 1-6 hastighet og stigning justeres manuelt. Skråning og hastighetsprofiler vil følge diagrammet nedenfor. Nivået av intensitet kan være forhåndsinnstilt før treningen begynner og vil avgjøre det nødvendige nivået av innsats under treningen. forhåndsinnstilt program 1-6 PROGRAM P1 3,5 km gange P1 har en forhåndsinnstilt avstandsmål på 3,5 km. Velg P1 med i-drive-knappen. Trykk på i-drive-knappen for å bekrefte treningen. Displayet viser Ready Go, og treningen vil starte. Tiden telles ned fra forhåndsinnstilt tid. Avstand teller opp fra 0. PROGRAM P3 Hill run PROGRAM P4 interval PROGRAM P5 ROlling PROGRAM P6 weight loss PROGRAM RANDOM Velg nivået av intensitet ved hjelp i-drive-knappen og trykk for å bekrefte Det er fire tilfeldige programmer - hver har en ulik grad av intensitet. Trykk på start for å begynne. Avstanden teller ned fra 3,5 km. Programmet vil ende når avstanden er fullført. Random 1 Basic intensity - ideell for nybegynnere. PROGRAM P2 bakkeløp P2 har en forhåndsinnstilt programprofil. Velg P2 med i-drive-knappen og trykk for å bekrefte. Velg intensitetsnivå med i-drive-knappen og trykk for å bekrefte. P2 har et forhåndsinnstilt intensitetsnivå, området er Random 2 Normal intensity -Ideell for middels brukere med god kondisjon. Random 3 Advanced intensity -Ideell for middels brukere med god kondisjon. Random 4 High intensity - Ideell for brukere med høyt fitnessnivå. Stigningen og hastigheten er høyere og raskere etter hvert som intensiteten øker. Tid og avstand kan stilles inn med i-drive-knappen. Tiden telles opp 0,00 minutter. 11

7 TT/TT/TT Avstand teller opp fra 0 km Trykk på i-drive-knappen og gjenta for alle segmenter Stigning er forhåndsinnstilt og holder seg på 0 under trening med mindre den justeres manuelt. Trykk på i-drive-knappen i 3 sekunder for å lagre brukerens programprofil og sluttet. Hastighet og stigning kan justeres manuelt ved hjelp av forhåndsinnstilt speed og inclineknappene eller +/- speed-knapper og +/- incline-knapper på konsollen og styret. Bruke i-drive-knappen for å velge treningstid og trykk for å bekrefte Bruke i-drive-knappen for å velge treningsavstand og trykk for å bekrefte Bruke i-drive-knappen for å velge kalorier og trykk for å bekrefte Trykk på start for å begynne treningen. MERK: Du kan trykke på start etter du har tastet inn tid eller avstand. brukerdefinert program Brukerprogrammer kan lages av brukeren og er helt individuelt. Når dataene er lagt inn og programmet er opprettet vil det bli lagret og klar til bruk igjen og igjen. Rotere i-drive-knappen for å velge brukerprogrammer fra U1 til U4, og deretter trykk på i-drive knappen for å bekrefte. Bruke i-drive-knappen for å velge treningstid og trykk for å bekrefte Bruke i-drive-knappen for å velge treningsavstand og trykk for å bekrefte Treningsprogrammer for hjertefrekvens MERK: for å nøyaktig bruke disse programmene anbefaler vi bruk av et polar brystbelte. Hvis systemet ikke får pulssignal i 45 sekunder vil den stoppe og viser PULSE, trykk STOP og sjekk pulsstroppen. Dette HRC-programmet har 3 nivåer, 60 % av maksimal hjertefrekvens, 75 % av maksimal hjertefrekvens og målpuls - manuelt matet inn av brukeren. Under trening vil hjerteslag per minutt (BPM puls) bli angitt. Mål-BPM, vil bli indikert som THR = inndata. Hvert 10. sekund vil programmet øke eller senke hastigheten for å justere intensiteten på treningen for å stemme overens med bruker-hr med THR. Hvis selve pulsen er lavere enn målverdien, vil TOO LOW angis på skjermen. Hvis selve pulsen er høyere enn målpulsen vil skjermen vise TOO HIGH Hvis hastigheten øker 10 ganger kontinuerlig vil skråning øke 1 nivå. Hvis hastigheten minsker 10 ganger kontinuerlig vil skråning minske 1 nivå. Under Heart Rate Training Zone-programmet kan hastigheten og stigningen justeres manuelt ved hjelp av hastighet og stigning-tastene. Bruke i-drive-knappen for å velge kalorier og trykk for å bekrefte Trykk på START for å starte treningen. MERK: du kan trykke START etter du har angitt noe av informasjonen som er trening. Alle detaljefeltene må ikke legges inn.t. For å opprette et brukerprogram: Bruke i-drive-knappen for å velge brukerprogrammets profil U1 - U4 Trykk på i-drive-knappen for å bekrefte. Trykk på i-drive-knappen i 3 sekunder for å gå inn i programmodus for oppretting %, 75 % pulstreningssoner Bruke i-drive-knappen for å velge 60 % eller 75 %. Målets hjertefrekvensnivåer som er basert på prosent av personlig makspuls, alder = Maksimal hjertefrekvens. Rotere i-drive-knappen for å justere ønsket treningstid - serien er 20:00-99:00 minutter og trykk for å bekrefte. Displayet vil deretter angi målets BPM basert på brukerens profildata som tidligere er angitt. Trykk i-drive for å bekrefte målpulsverdi og treningen starter. Rotere i-drive-knappen for å stille inn hastigheten. Angi skråningsnivå ved hjelp av umiddelbare knapper eller +/- skråningstaster på konsollen 12 13

8 TT/TT/TT Kroppsfettprogram THR (målpuls) Bruk i-drive-knappen for å velge THR Rotere i-drive-knappen for å justere ønsket treningstid - serien er 20:00-99:00 minutter og trykk for å bekrefte. Rotere i-drive-knappen for å velge mål-hr - standardverdien er 72 BPM Trykk i-drive for å bekrefte hjertefrekvens og treningen starter. hjertefrekvens (hjertefrekvens treningssone) Skjermbeskrivelse Innenfor treningsprogrammet er det fire forhåndsinnstilte soner: Lav: 0-64 % av maksimal hjertefrekvens Bruk i-drive-knappen for å velge BODY FAT Trykk på i-drive for å bekrefte. Programmet vil bruke personlige data (Kjønn / høyde / vekt) fra profilen som brukes (se avsnittet brukerprofil) Vennligst legg begge hendene på pulssensorene i 15 sekunder Konsollen vil vise Kroppsfett-avlesning Etter verdien vises, trykk på STOP-knappen Forstå kroppsfett-data Kroppsfett-data bør brukes som en veiledning til den fysiske tilstanden til brukeren. Det bør ikke brukes som eneste mål på helse og fitness, men er en god indikator på progresjon og generell helse. Merk at disse beregningene ikke tar muskelmasse i betraktning. Denne informasjonen er ikke egnet for gravide, barn, de med mye muskler og de som har mistet muskelmasse - når du blir eldre. Ulike etniske grupper har en annen fettprosent og dataene under kan kanskje ikke være riktig for deg. Ta kontakt med legen din for mer informasjon om kroppsfett. Fettforbrenning: % av maksimal hjertefrekvens Aerobic: % av maksimal hjertefrekvens UNDER WEIGHT RMAL WEIGHT OVER WEIGHT OBESE MINDRE ENN 18, Større enn 30 Høy: 85 % og oppover av maksimal hjertefrekvens Maksimal hjertefrekvens beregnes ved: Maksimal hjertefrekvens = ALDER Eksempel: Dersom brukeren er 30 år, er den maksimale HRC 190 (220-30). Når du trener i HRC treningsmodus, hvis brukerens puls er 120 bpm, vil avlesning vise LOW - beregnet til 120 bpm/190 (maks HR) = 63 % 14 15

9 TT/TT/TT TT TREDEMØLLE APP-FUNKSJON **Bare tilgjengelig på TT tredemølle** Tredemølle TT i titan er utstyrt med en Bluetooth-mottaker og kan koble til mange ios-og Android-enheter. Vennligst se STØTTEDE ENHETER for å sjekke enhetens kompatibilitet. Når Pafers tredemølle monitor-app og run on earth-apps er lastet ned fra App Store og installeres kan brukeren overvåke deres trening. sammenkobling via Bluetooth 1 1 Sett i-pad-en på holderen i tredemøllen. 2 Gå inn på Innstillinger på ipad. Apple-enhet Denne tredemøllen har en i-pod/pad-ledning via en USB-port på datamaskinen, og brukeren kan plassere i-pod/pad på tredemøllen og koble til direkte. Dette vil la brukeren bruke enheten mens du trener, i-pad-en vil også lade når du er tilkoblet. 3 Velg Bluetooth, ipad vil oppdage alle Bluetooth-enheter som er innenfor rekkevidde. Finn TT tredemølle og velg paring. *Hvis du av en eller annen grunn ikke kjenner navnet på tredemøllen kan du kontakte ditt lokale kontor for ytterligere råd*. *Vær oppmerksom på at enheten vil lade, men vil ikke være forankret med tredemøllen*

10 TT/TT/TT 4 Vent i noen sekunder før status for enheten endres til connected, deretter kontrollere at Bluetooth-ikonet vises på den øverste høyre hjørne av enheten. Hvis den er koblet til uten at denne blir hvit, hvis den ikke er tilkoblet vil den forbli grå. 8E tter bruk av APP må du lukke programmet helt. Trykk på HOME -knappen på ipad to ganger, lukk nylig brukt APP i bakgrunnen (som figuren nedenfor). Deretter går du tilbake til ipad-innstillinger for å lukke Bluetooth-funksjonen. Etter ca sekunder piper tredemøllen og går tilbake til vanlig LCD-skjerm. 5 Etter Bluetooth er vellykket tilkoblet i 10 sekunder, vil symbolet på mobilenhetens tilkoblingsstatus i nederste høyre hjørne på tredemølleskjermen endres fra til og konsollen piper for å bekrefte tilkoblingen. 6 Når Bluetooth er koblet til, trykk på HOME -knappen på ipad og åpne Pafers tredemølle APP lastet ned fra itunes Store. Android-enhet Koble Android-nettbrettet til Play Store, søk etter Pafers og last ned den aktuelle APP med tredemøllefunksjon på enheten, for eksempel Run On Earth. Andre APPs ikke designet for tredemølle vil ikke koble til med denne tredemøllekonsollen. 7 Når APP er åpnet vil tredemøllen og programvaren pares. Når de er vellykket tilkoblet blir APPfunksjoner låst opp, du kan bruke hver modus på APP-grensesnittet for å styre tredemøllen

11 TT/TT/TT sammenkobling via Bluetooth 1 Sett nettbrettet på holderen i tredemøllekonsollen. 2 Angi nettbrettets innstillinger og åpne Bluetooth-funksjonen. 5 Vent i noen sekunder før status for enheten endres til connected, og deretter kontroller at Bluetooth-ikonet vises på den øverste høyre hjørne av enheten. Hvis den er koblet til uten at denne blir hvit, hvis den ikke er tilkoblet vil den forbli grå. 6 Etter Bluetooth er vellykket tilkoblet i 10 sekunder, vil symbolet på mobilenhetens tilkobling i nedre høyre hjørne på tredemøllekonsollen endres fra til og konsollen piper for å bekrefte tilkoblingen. 7 Når du er ferdig med å bruke APP, må du lukke den helt, du må lukke den brukte APP i bakgrunnen. Deretter går du tilbake til Android-innstillinger for å lukke Bluetooth-funksjonen. Etter ca. 10 sekunder piper maskinen og går tilbake til vanlig LCD-skjerm TATER 3 Trykk på HOME -knappen for å gå til skrivebordet og åpne det tilknyttede Pafers APP som er lastet ned fra Play Store. 4 Når APP er åpnet vil tredemøllen oppdage det. Tilkoblingssiden åpnes i APP, trykk på Koble til og Android-enheten vil oppdage alle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde. Finn TT tredemølle og velg paring. *Hvis du av en eller annen grunn ikke kjenner navnet på tredemøllen kan du kontakte ditt lokale kontor for ytterligere råd*. Etter vellykket sammenkobling kan du starte tredemølle-app innen 2 minutter. Dersom appen ikke har begynt innen to minutter eller avstanden mellom nettbrettet og tredemøllen er over 2 meter, blir forbindelsen brutt automatisk. For å gjenoppta må enhetene kobles sammen igjen. Betjeningen og funksjonen av hver APP er forskjellige, du kan kontakte forhandleren eller besøke Pafers nettside for APP-instruksjoner, merknader og introduksjon. APP vil ikke endre enheten av metrisk/engelsk automatisk når enheten mellom APP og konsoll er forskjellige, du kan bytte enheten i APP. Programvaren vil bli oppdatert eller en ny APP vil bli lansert på en ikke fast tidsplan (Se App Store) APP inneholder funksjoner som er fastsatt i dette dokumentet, vi foreslår at brukere bruker 3G eller Wi-Fi-nettverk for å nyte alle funksjonene. FITNESS MANAGEMENT Registrer din personlige konto i APP og logg deg på, du kan ta opp eller vurdere dine fitness-data for hver treningsøkt

12 TT/TT/TT Feilsøking Når du bruker applikasjonen kan du bruke bakgrunnsapplikasjoner som musikk, bilder og andre Apps. Prøv å unngå å åpne for mange programmer da det kan føre til at forbindelsen blir avbrutt på grunn av ressursallokering og egenbeskyttelse av enheten. Hvis forbindelsen blir avbrutt, vil tredemøllen starte beskyttelsesfunksjonen og datamaskinen piper kontinuerlig. Datamaskinen vil også stoppe og maskinen stopper opp for å sikre brukerens sikkerhet. ios (apple) ENHET SVARER IKKE 2 Gå inn på Android-innstillinger, finn tredemøllens Bluetooth-navn, og trykk på cancel matching. 1 Trykk to ganger på HOME-knappen på enheten og slett alle apper i det midlertidige minnet (inkludert Pafers APP). 2 Angi Innstillinger-programmet, trykk på på høyre side av Bluetooth-enhetens navn og velg Yes for å glemme denne enheten. 3 Lukk Bluetooth-funksjonen og slå av tredemøllen. 4 Slå på tredemøllen etter 10 sekunder. 5 Gå inn på enhetsinnstillinger-programmet, åpne Bluetooth-funksjonen, du kan søke på tredemøllens enhetsnavn og pare igjen. 6 Etter vellykket sammenkobling kan du starte Pafers APP på nytt. H vis problemet ikke er løst, sjekk om Bluetooth-enheten er riktig koblet til denne tredemøllen. Hvis ja, slå av enheten midlertidig, enheten kan ha krasjet eller støtt trådløse forstyrrelser. Android-enheten svarer ikke 1 Søk, last ned og installere Advanced Task Killer i Google Play Store. Åpne Advanced Task Killer, velg Alle applikasjoner (inkludert Pafers APP), og trykk deretter på Kill selected App Lukk Bluetooth-funksjonen og slå av tredemøllen. 4 Slå på tredemøllen etter 10 sekunder. 5 Android-nettbrettets program, åpne Bluetooth-funksjonen, du kan søke på tredemøllens enhetsnavn og pare igjen. 6 Etter vellykket paring kan du gå tilbake til skrivebordet og starte Pafers APP på nytt. 7H vis problemet ikke er løst, sjekk om Bluetooth-enheten er riktig koblet til denne tredemøllen. Hvis ja, slå av enheten midlertidig, enheten kan ha krasjet eller støtt trådløse forstyrrelser. 23

13 TT/TT/TT støttede enheter IOS ENHETER ipod touch (4th generation) Varslingsfunksjon Hvis konsollen viser følgende symbol, krever tredemøllen smøring. Standard smøringsperiode er 300 km. Silikonolje bør legges mellom løpebåndet og dekk. For å avslutte denne menyen, trykk på i-drive-knappen. Meldingen vises til maskinen har blitt smurt og Etter smøring, trykk på speed +/- knapper i fem sekunder for å tilbakestille systemet. ipod touch (3rd generation) iphone 5 iphone 4S iphone 4 ipad Mini ipad ipad 2 ANDROID ENHETER ASUS Nexus 7 Samsung Galaxy Note 2 Samsung S4 For andre ios-eller Android-enheter som ikke er nevnt i noen tilfeller kan APP fortsatt installeres og brukes. På grunn av ulike skjermstørrelser kan imidlertid bildet og oppløsning vises ufullkomment. De modellene som er oppført ovenfor har blitt kalibrert, en oppdatering deklareres på Pafers nettside. Krever IOS -versjonen eller høyere, Android til 4,0 eller høyere. mph-kph konvertering Strøm på tredemølle, gå inn i brukerprofilen når du er i brukerens vektinnstilling, trykk og hold inne i-drive-knappen i 10 sekunder for å angi Imperial/metrisk innstilling. Skjermen vil vise den nåværende enheten som ML = imperial målinger, KM = metriske målinger. Trykk på speed +/- tasten for å endre enheten. Trykk på i-drive-knappen for å bekrefte. Strømsparing Dette produktet er produsert i samsvar med Erp-forskrift og er utstyrt med en strømsparingsmodus som vil aktiveres dersom tredemøllen er inaktiv for en periode på 4 minutter. For å starte tredemøllen kan du ganske enkelt fjerne og sette på plass sikkerhetsnøkkelen

14 TT/TT/TT PROGRAM P1 Walk P1-P6 programprofiltabellen Program P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 26 ENDRINGER I HASTIGHET OG STIGNING

15 TT/TT/TT PROGRAM P2 hill climb P1-P6 programprofiltabellen Program P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 28 Fart og høydeforskjeller

16 TT/TT/TT PROGRAM P3 hill run P1-P6 programprofiltabellen Program P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 30 Fart og høydeforskjeller

17 TT/TT/TT PROGRAM P4 interval P1-P6 programprofiltabellen Program P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 32 BARE HASTIGHETSENDRINGER

18 TT/TT/TT PROGRAM P5 rolling P1-P6 programprofiltabellen Program P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 34 BARE HASTIGHETSENDRINGER

19 /productsupport

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLBRUKERHÅNDBOK Titanium Computer Knapp Kjør-knapp Rotere i-drive-bryteren for å justere innstillingsverdier eller motstandsnivåer, vri med klokken for å øke og mot klokken for å minke. Motstandsnivåer

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica WinTech Art. nr. 555 312 Modell D12 VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Sykkelen skal kun brukes som beskrevet i denne

Detaljer

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11

ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App Side 6-11 Side 2-5 BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Hurtigguide for oppsett og bruk av Made for iphone-funksjonalitet (MFi) Kompatible

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual

Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual Sportsmaster sittesykkel RB100 Brukermanual 1. HOVED-DELER Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Ant A Hovedenheten 1 J Sete 1 B Setestamme 1 K Pedal-høyre 1 C Bakre støtteben 1 L Pedal-venstre 1 D Fremre

Detaljer

Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual

Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual Sportsmaster Trimsykkel U100i Brukermanual 1. Deler til montering Del Beskrivelse Ant Del Beskrivelse Del A Hovedramme 1 H Fremre deksel 1 B Styre 1 I Høyre fotpedal 1 C Fremre Støtteben 1 J Venstre fotpedal

Detaljer

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no

Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Introduksjon til Min Sky - http://min-sky.no Min Sky 1 Velkommen til Min Sky! Min Sky er en tjeneste for å lagre dine bilder og filer enkelt og trygt i nettskyen. Når disse er lagret kan du se dem på din

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica 8000 Art. nr. 558 000 Modell MST 8000P MONTERING KOMPLETT DELETEGNING BRUKSANVISNING TIL COMPUTER KNAPPENE Engelsk Norsk Start/Stop Start/Stopp For å starte

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android

BRUKERVEILEDNING. ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone ReSound Smart App for iphone Pare med Android telefon ReSound Smart App for Android BRUKERVEILEDNING ReSound Made for iphone Plasser høreapparatene i ørene mens

Detaljer

Pulsklokke fra Atech

Pulsklokke fra Atech Pulsklokke fra Atech Bruksanvisning Introduksjon Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen seinere bruk. Konsulter alltid en lege

Detaljer

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003

Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Casall X600 ELLIPSEMASKIN 93003 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

HURTIGGUIDE BEYOND APP

HURTIGGUIDE BEYOND APP HURTIGGUIDE BEYOND APP KOM I GANG MED BEYOND APP BEYOND TM høreapparat fra WIdex og Bluetooth-tilkobling, gir deg den best mulige lydopplevelse der du er, det være seg i bilen, på konsert eller i en travel

Detaljer

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Innholdet i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bunn lås 3) ipad topp lås 4) Tastatur 5) Funksjonstaster 6) Bluetooth LED 7) Lade LED 8) Av / på og Bluetooth tilkoplingsknappen 9) USB lading 5V/DC 1 5 3 8 9 4 5

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000

Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Bruks- og monteringsanvisning til Abilica SportElip Art. Nr. 551 000 Modell E1000P VIKTIG INFORMASJON Bruksområdet for dette treningsapparatet er hjemmetrening. Barn må ikke benytte apparatet uten tilsyn,

Detaljer

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN

Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Casall R300 II bruksanvisning ROMASKIN Før du fortsetter må du finne serienummer. Serienummer: - 3 - R300 II Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A DATAMASKIN 1 SETT

Detaljer

210 Hurtigstartguide

210 Hurtigstartguide 210 Hurtigstartguide m Rider 210 Rider 210 er utstyrt med et barometer som viser høyden over havet i sanntid. Denne enheten har tre taster som dekker flere funksjoner. Tastefunksjoner 1 BACK ( ) Trykk

Detaljer

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007

Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 Instruksjoner for montering og bruk for Innendørssykkel S600 91007 F-14 O 1 UTVIDET TEGNING F-16 O 1 FULLSTENDIG SYKKELMONTERING F-16 O 2 MONTERING INSTRUKSJONER TRINN 1 1. Monter bakre og fremre stabilisator

Detaljer

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID

Fitwatch R80. Brukermanual for ANDROID Fitwatch R80 Brukermanual for ANDROID Innholdsfortegnelse 1. Lading og tilkobling til maskin...3 2. Trykkfunksjon / Trykk hold funksjon...4 3. Introduksjon av hovedmeny...5 4. Koble til med bluetooth...6

Detaljer

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD

BRUKERVEILEDNING KID ButikkSim IPAD IPAD Følg stegene under for å installere og starte simuleringen 1 2 3 4 Gå til: http://kid.attensi.com og trykk på «Dowload on the App Store» Logg inn på itunes Store Trykk på «Installer». Vent mens appen

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004

BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 BRUKERHÅNDBOK XT10.5 93004 Monteringstrinn 1 1. Løsne de forhåndsmonterte skruene på fremre (J) og bakre (J4) stabilisator. 2. Fest fremre og bakre stabilisator til hovedrammen med 2 vognbolter (K2), muttere

Detaljer

Brukerveiledning LagerMester ios

Brukerveiledning LagerMester ios ios Hvis du spiller på ipad eller iphone, følg disse stegene for å laste ned appen, logge inn og starte treningen Gå til: lagermester.attensi.com, trykk på «Download on the App Store» Logg inn på itunes

Detaljer

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600

Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 Instruksjonshåndbok ROMASKIN R-600 SETTVERKTØY OG SKRUESETT Liste R600 I-1 Allen Bolt M8x16mm ]8 ^ I-2 Curved washer for?8*?19*2t bolt(8) I-3 Screw M5*12 (8) Screwdriver (1) (Pedal Wrench) Allen Key(1)

Detaljer

Brukerveiledning. 440 cycle SRS-137M

Brukerveiledning. 440 cycle SRS-137M Brukerveiledning 440 cycle SRS-137M DELE-SKISSE Deleliste Nr. Beskrivelse Antall Nr. Beskrivelse Antall 1 HOVEDRAMME 1 49 LAGER 2 2 VENSTRE KJEDEDEKSEL 1 50 LAGER IC1735-FT 1 3 HØYRE KJEDEDEKSEL

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899

Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Pulsklokke fra Pulse Sonic K899 Bruksanvisning Les bruksanvisningen før bruk, slik at du får størst mulig utbytte av pulsklokken din. Oppbevar bruksanvisningen til seinere bruk. Pulsklokken trenger to

Detaljer

60 Hurtigstartguider

60 Hurtigstartguider Hurtigstartguider NO Rider Rider leveres med berøringsskjerm. Du kan klikke på skjermen eller bruke den fysiske knappen for å styre enheten. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbake/Pause/ Stopp ( /BACK/

Detaljer

Benefit B520 Sykkel 91102

Benefit B520 Sykkel 91102 Benefit B520 Sykkel 91102 1 B520 Allen Key Carriage Bolt M8 Allen Bolt M7*P1.0*30MM 1 1 Regular Washer * 12x1t 2 Curved Washer Acorn Nut for M8 Bolt Box Spanner 1 Spring Washer *2t Screwdriver 1 2 Monteringstegning

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Gratulerer med den nye Speed Sonic-sportsklokken! Speed Sonic-klokken er utviklet for å motivere deg og vise deg veien til bedre resultater.

Detaljer

FORENKLET BRUKERVEILEDNING

FORENKLET BRUKERVEILEDNING Pro Form 400 C FORENKLET BRUKERVEILEDNING 1 HVORDAN SETTE INN STRØMLEDNINGEN Dette produktet må bli koblet til en stikk kontakt som er jordet. Hvis tredemøllen ikke fungerer riktig eller gå i stykker,

Detaljer

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2

AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual. for ios V4.2 AirPatrol WiFi Versjon 2 Full Manual for ios V4.2 Innholdsfortegnelse 3 - Hva gjør AirPatrol WiFi? 4 - Lys og knapper 5 - WiFi Nettverk 6 - Installere AirPatrol WiFi 7 - Hurtigoppsett 8 - AirPatrol WiFi-oppsett

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006

BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 BRUKERHÅNDBOK BT10.5 91006 1 BT10.5 K-10 Carriage Bolt M8*P1.25*55MM (4) NO.K-1 Metal cover (1) K-5 Allen Bolt M7*P1.0*30MM (1) NO.K-7 T-shape knob M7*65L(1) NO.K-6 Bushing NO.K-9 Acorn Nut for M8 Bolt

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok

BackBeat GO 3. Brukerhåndbok BackBeat GO 3 Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble og tilpasse 4 Sammenkobling 4 Få den beste lyden 4 Installere appen 6 Bruke BackBeat GO 3 Companion-appen 6 Lade 7 Lade 7

Detaljer

Pulse Sonic K5505-K5506

Pulse Sonic K5505-K5506 Velkommen til håndboken for din nye Pulse Sonic-pulsklokke! Denne klokken er utviklet for å dekke mange forskjellige treningsbehov. Du trenger denne håndboken for å tilpasse klokken til nettopp dine behov.

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Smart Access Driftsprosedyre

Smart Access Driftsprosedyre Smart Access Driftsprosedyre A. Forhåndsbetingelse... 3 1. Smarttelefonkompatibilitet... 3 2. Valg av kabel... 3 a. Apple-enheter (iphone 4/4s)... 3 b. Apple-enheter (iphone 5/5c/5s)... 3 c. Android-enheter

Detaljer

Sportsmaster Ellipsetrener E100i. Brukermanual

Sportsmaster Ellipsetrener E100i. Brukermanual Sportsmaster Ellipsetrener E100i Brukermanual 1. Oversiktsillustrasjon 1 2. Deleliste hoved-deler for montering DEL Beskrivelse Ant DEL Beskrivelse Ant A Hovedenhet 1 H Venstre sidedeksel til frontledd

Detaljer

Abilica Art. nr

Abilica Art. nr Abilica 4000 Art. nr. 554 000 Deleliste Nr Delebeskrivelse Antall Nr Delebeskrivelse Antall A1 Hovedramme 1 1 Bolt for tvertstag M8 / 90mm 2 A2 Fremre tverrstag 1 2 Mutter for tverrstag M8 2 A3 Nedre glideplate

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks nettbrett (ios og Android) Kristiansand folkebibliotek Tips og triks nettbrett (ios og ) Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3... 3 App er... 4 Sikkerhet... 9 Tilpassing...10 Oppdatering...10 Praktiske ting...10 Sikkerhetskopiering...12

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (ios) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned Brother

Detaljer

Brukerhåndbok. AirPrint

Brukerhåndbok. AirPrint Brukerhåndbok AirPrint FORORD Mye arbeid er blitt lagt ned for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er fullstendig, nøyaktig og oppdatert. Produsenten påtar seg ikke ansvar for konsekvenser av feil

Detaljer

Casall R400 bruksanvisning ROMASKIN

Casall R400 bruksanvisning ROMASKIN Casall R400 bruksanvisning ROMASKIN Monteringsdiagram UTVIDET DIAGRAM - 3 - Deleliste Nr. Beskrivelse Antall A COMPUTER 1 SETT A-1 FESTESKRUE TIL COMPUTER 4 STK B HOVEDRAMME 1 SETT B-1 FESTEBRAKETT TIL

Detaljer

9 Brukergrensesnitt (Ny design)

9 Brukergrensesnitt (Ny design) 9 Brukergrensesnitt (Ny design) Når du er ferdig med å lage prosjektet, laste det opp til Sensiokontrolleren og til internett, vil du kunne prøve ut brukergrensesnittet i Sensio xsetup. Du kan også styre

Detaljer

Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden.

Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden. Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden. Home Connect. En app for alt. Home Connect er første app som vasker, skyller, baker, koker kaffe og ser etter hva som finnes i kjøleskapet for deg. Ulike husholdningsapparater,

Detaljer

DELESKISSE

DELESKISSE Art nr. 104584 DELESKISSE 35 12 36 34 31 30 37 2 DELE LISTE NR BESKRIVELSE ANTALL 1 Computer 1 stk 2 Puls sensor 1 sett 3 Gummihåndtak til styret 1 sett 4 Styre 1 stk 5 T-skrue for innfestning av styret

Detaljer

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brukerveiledning Living full of energy 1/7 Gratulerer med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline + app for Android og ios gir mulighet for å regulere ditt Roth Touchline gulvvarmesystem

Detaljer

NORSK BRUKERVEILEDNING

NORSK BRUKERVEILEDNING NORSK BRUKERVEILEDNING INNHOLD Viktige forholdsregler 3 Spørsmål 4 Innhold 4 Oppstart 4 Installering av applikasjon og oppsett av teller 5 Lading av teller 6 Hvordan bære teller 7 Rengjøring av teller

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO Installasjonguide LAG DIN EGEN BRUKERKONTO KONFIGURER MOT WI-FI MOTTA VIDEO-SAMTALE DEL TILGANG MED FLERE BRUKERE BEVEGELSE SENSOR CLOUD VIDEO OPPTAK KOSTNAD FOR CLOUD FEILSØKING LAG DIN EGEN BRUKERKONTO

Detaljer

FAQ for Transformer TF201

FAQ for Transformer TF201 FAQ for Transformer TF201 NW7211 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2

Detaljer

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01

Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) Innholdsfortegnelse SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 SB7J01(1A)/ 6MB4121A-01 Tilkoblingsveiledning (for DSLR-kameraer) No Innholdsfortegnelse Innledning...2 Grensesnittet...2 Problemer med tilkoblingen?...2 Mer om SnapBridge...2 Du trenger...3 Hva du kan

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T8i MANTTIS - BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T8i MANTTIS - BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T8i MANTTIS - BRUKERMANUAL INNHOLD 1. OVERSIKTSILLUSTRASJON... Feil! Bokmerke er ikke definert.2 2. VIKTIG SIKKERRHETSINFORMASJON... 3 3. JORDINGSINFORMASJON... 4 4. SJEKKLISTE

Detaljer

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic

BRUKERMANUAL for 650 Magnetic BRUKERMANUAL for 650 Magnetic INNHOLD Forholdsregler 2 Sjekkliste 3 Smådeler 4 Deleliste 5 Oversiktsdiagram 7 Montering 9 Computer 15 Treningsinstruksjoner 23 FORHOLDSREGLER Les nøye gjennom alle instruksjonene

Detaljer

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile

Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Hurtigveiledning for Novell Messenger 3.0.1 Mobile Mai 2015 Novell Messenger 3.0.1 og nyere er tilgjengelig for støttede mobile ios-, Android- BlackBerry-enheter. Siden du kan være logget på Messenger

Detaljer

Les VEILEDNING FOR TREDEMØLLE før du bruker denne HÅND- HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE

Les VEILEDNING FOR TREDEMØLLE før du bruker denne HÅND- HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE Les VEILEDNING FOR TREDEMØLLE før du bruker denne HÅND- HÅNDBOK FOR TREDEMØLLE 2 MONTER- ADVARSEL Det er flere områder under monteringen som krever spesiell oppmerksomhet. Det er svært viktig å følge monteringsanvisningen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. Farveringen Håndterminal

BRUKERVEILEDNING. Farveringen Håndterminal BRUKERVEILEDNING Farveringen Håndterminal Sammendrag Lær å bruke Farveringen Håndterminal på en effektiv måte! Les alltid brukerveiledningen før bruk av håndterminalen første gang. Farveringen kundeservice@farveringen.no

Detaljer

Minnelek Flex. Brukerveiledning. www.mv-nordic.com

Minnelek Flex. Brukerveiledning. www.mv-nordic.com Minnelek Flex Brukerveiledning www.mv-nordic.com Systemkrav minimumskrav For å trene med Minnelek Flex trenger du en PC eller MAC eller et nettbrett (f.eks ipad, Android) med internettforbindelse. Vi anbefaler

Detaljer

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang

Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang Koble husholdningsapparatet til fremtiden. Komme i gang I din husholdning starter fremtiden nå! Flott at du bruker Home Connect * Gratulerer med en fremtidsrettet kaffeautomat! Det vil allerede i dag gjøre

Detaljer

ROWER MACHINE R600 II. Owner s Manual

ROWER MACHINE R600 II. Owner s Manual 94006 ROWER MACHINE R600 II N Owner s Manual Important: Please locate your serial number and record in the box below for service support purposes. Serial number here: 2 Hardware chart R600 II M-2 Screw

Detaljer

Koble til tørketrommelen til fremtiden. BSH_022_HC_Geraetebeil_Trocknen_P_Bosch_210x148_no.indd 1

Koble til tørketrommelen til fremtiden. BSH_022_HC_Geraetebeil_Trocknen_P_Bosch_210x148_no.indd 1 Koble til tørketrommelen til fremtiden. SH_022_H_Geraetebeil_Trocknen_P_osch_210x148_no.indd 1 12.01.16 10:52 Home onnect. En app til alt. Home onnect er den første appen som kan vaske og tørke klær, ta

Detaljer

BRUKERMANUAL For 370 Magnetic

BRUKERMANUAL For 370 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 370 Magnetic BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

Koble til vaskemaskinen din til fremtiden. BSH_022_HC_Geraetebeil_Waschen_P_Siemens_210x148_no.indd 1

Koble til vaskemaskinen din til fremtiden. BSH_022_HC_Geraetebeil_Waschen_P_Siemens_210x148_no.indd 1 Koble til vaskemaskinen din til fremtiden. SH_022_H_Geraetebeil_Waschen_P_Siemens_210x148_no.indd 1 15.01.16 12:41 Home onnect. En app til alt. Home onnect er den første appen som kan vaske og tørke klær,

Detaljer

Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden.

Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden. Koble opp kaffeautomaten din mot fremtiden. Home Connect. En app for alt. Home Connect er første app som vasker, skyller, baker, koker kaffe og ser etter hva som finnes i kjøleskapet for deg. Ulike husholdningsapparater,

Detaljer

FAQ for Eee Pad TF201

FAQ for Eee Pad TF201 FAQ for Eee Pad TF201 NW6915 Behandle filer... 2 Hvordan får jeg tilgang til data som er lagret på microsd, SD-kort og USB-enhet?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte filen til en annen mappe?... 2 Hvordan

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4

Innhold 2. Polar H10 pulssensor 3. Pulssensorens deler 3. Ha på deg pulssensoren 3. Slik kommer du i gang 4. Tilkobling til Polar Beat 4 BRUKERHÅNDBOK INNHOLD Innhold 2 Polar H10 pulssensor 3 Polar H10 pulssensor 3 Pulssensorens deler 3 Ha på deg pulssensoren 3 Slik kommer du i gang 4 Tilkobling til Polar Beat 4 Sensorminne 5 Bruk av pulssensoren

Detaljer

Nedlasting av apper på Apple

Nedlasting av apper på Apple Nedlasting av apper på Apple Vi skal se på hvordan du kan laste ned apper på ditt nettbrett. Først, hva menes med uttrykkene app, apper applikasjoner. app er kortversjonen av det engelske uttrykket application,

Detaljer

Tips og triks ipad Kristiansand folkebibliotek

Tips og triks ipad Kristiansand folkebibliotek Tips og triks ipad Kristiansand folkebibliotek Hva er nettbrett?... 2 ipad... 3 App er... 3 Sikkerhet...10 Tilpassing...12 Oppdatering...12 Praktiske ting...12 Sikkerhetskopiering...14 Mistet nettbrett/

Detaljer

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T520 BRUKERMANUAL

SPORTSMASTER TREDEMØLLE T520 BRUKERMANUAL SPORTSMASTER TREDEMØLLE T520 BRUKERMANUAL Innhold 1. Kontroll av deler Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Oversikt montert tredemølle 3 2.1. Kabelholder og strømbryter 4 2.2. Løpebånd og stigningsramme

Detaljer

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup

1. Hent NotaPlan Online Backup på www.notaplan.no 2. Trykk på Download i menyen og på Download i linjen med Notaplan Backup 1 Systemkrav ADSL eller minimum ISDN via router. Ved automatisk backup: Min. Windows XP / 2000 / 2003 (pga. Service) Ved manuellt system: Min. Windows 98 SE NotaPlan Backup bør installeres på den/de maskiner

Detaljer

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser

VIBRO III. Les alle forholdsregler og instruksjoner nøye før bruk av apparatet. Ta vare på manualen for fremtidige referanser VIBRO III DELEOVERSIKT ADVARSLER OG MERKNADER PRODUKTPLASSERING COMPUTER BESKRIVELSE AV COMPUTER HVORDAN BRUKE MASKINEN EGENDEFINERTE PROGRAMMER HVORFOR TRENE MED VIBROPLATE? TRENINGSVEILEDNING KUNDESERVICE

Detaljer

Casall INFINITY 1.3B Sykkel 91019

Casall INFINITY 1.3B Sykkel 91019 Casall INFINITY 1.3B Sykkel 91019 INFINITY 1.3B No:J-2 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-4 Spring Washer?7*2t(2) No:J-3 Regular Washer?7*1t(2) No:J-5 Bushing φ12*40l (1) No:J-8 Metal cover (1) No:J-7 Screw

Detaljer

HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE

HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE HEOS 1 Go Pack QUICK START GUIDE FØR DU BEGYNNER Påse at du har følgende, og at alt fungerer: HEOS 1-høyttaler Apple ios eller Android mobilenhet koblet til nettverket ditt Før du bruker en ny HEOS 1-høyttaler

Detaljer

BRUKERMANUAL for 4000 Pro E

BRUKERMANUAL for 4000 Pro E BRUKERMANUAL for 4000 Pro E BUILT FOR HEALTH OVERSIKTSDIAGRAM DELELISTE Nr Beskrivelse Spesifikasjoner Ant 1 Hovedramme 1 2 Styrestamme 1 3 Høyre pedalarm 1 4 Venstre pedalarm 1 5 Venstre koblearm 1 6

Detaljer

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter)

Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter) Brukerguide for mobil utskrift og skanning for Brother iprint&scan (Apple-enheter) Innholdsfortegnelse Før du bruker Brother-maskinen... Definisjoner av merknader... Varemerker... Innledning... Last ned

Detaljer

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic

BRUKERMANUAL For 335 Magnetic ccc BRUKERMANUAL For 335 Magnetic BUILT FOR HEALTH Sikkerhetsinstruksjoner Inspiser apparatet regelmessig for skader og slitte deler. Dersom du skulle overlate dette apparatet til en annen person, forsikre

Detaljer

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR

Android Ver. 4.2.2. 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Android Ver. 4.2.2 164-179 Hurtigveiledning nettbrett / NOR Hurtigveiledning nettbrett Android ver. 4.2.2 Norsk Takk for at du bestemte deg for et Blaupunkt-produkt. Du har gjort et smart valg. Naturligvis

Detaljer

Koble stekeovnen til fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_NO.indd :17:41

Koble stekeovnen til fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_NO.indd :17:41 9001 154 759 Koble stekeovnen til fremtiden. BSH_HC_Geraetebeileger_Ofen_Siemens_NO.indd 1 30.10.2015 14:17:41 Home Connect en app til alt. Home Connect er den første appen som kan vaske klær, ta oppvasken,

Detaljer

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Vedlegg til bruksanvisning for caravan MyHobby-app

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Vedlegg til bruksanvisning for caravan MyHobby-app ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS Vedlegg til bruksanvisning for caravan 2017 N Informasjon om: - HobbyConnect - MyHobby-app HobbyConnect* HobbyConnect gjør det mulig å

Detaljer

Tillegg til bruksanvisning på modell PR-D3. Gjelder DAB modulen på modell DPR 45 Hvordan bruke din digitale mottaker DAB 1. Trykk på knappen for Standby for å slå på din digitale mottaker. Dersom den digitale

Detaljer

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide

Hurtigstartveiledning. Quick Start Guide Hurtigstartveiledning Quick Start Guide Rider Rider har tre taster som brukes til flere funksjoner. Viktige funksjoner Opp (1) Holde inne lenge for å skru på/av bakgrunsbelysningen. I metervisningen, kort

Detaljer

Eduroam. Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS?

Eduroam. Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS? Eduroam Hvordan koble seg til trådløst nettverk på UiS? 1 Innhold Microsoft Windows XP, Vista og 7 Apple Mac OsX iphone/ipad Android Mulige problemer 2 Windows Åpne en nettleser og skriv inn www3.uis.no/eduroam

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent på nettbrett (ipad og Android)

Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent på nettbrett (ipad og Android) Brukerguide T2 - Bli Kjent Denne brukerguiden beskriver hvordan man går frem for å spille simuleringen T2 - Bli Kjent på nettbrett (ipad og Android) Innhold Spille simuleringen på nettbrett (ipad og Android)...2

Detaljer

Casall EB200 Sykkel 91001

Casall EB200 Sykkel 91001 Casall EB200 Sykkel 91001 EB200 NO:J-1 Aorra Nut for M8 Bolt(4) No:J-6 Spring Washer φ7*2t(2) No:J-4 Allen Bolt M7*P1.0*30L (1) No:J-8 C-shape knob M7*55L(1) No:J-4 C-shape knob M7*65L(1) No:J Metal cover

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning

Multi-Faktor Autentisering. Brukerveiledning Multi-Faktor Autentisering Brukerveiledning 1 Innhold Innledning... 3 Telefonanrop (standard)... 3 Oppsett... 3 Bruk... 3 Mobil App (valgfri)... 4 Oppsett... 4 Bruk... 5 Multi-Faktor portal...7 Pålogging...7

Detaljer

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok

BackBeat 100-serien. Brukerhåndbok BackBeat 100-serien Brukerhåndbok Innhold Hodesettoversikt 3 Vær trygg 3 Sammenkoble 4 Sammenkobling 4 Sammenkoble modus 4 Grunnleggende 5 Slå av eller på 5 Justere volumet 5 Besvare eller avslutte et

Detaljer

BRUKERVEILEDNING for 600 MAGNETIC

BRUKERVEILEDNING for 600 MAGNETIC BRUKERVEILEDNING for 600 MAGNETIC BUILT FOR HEALTH Steg 1: a. Montér fremre og bakre stabilisator (I og J) til hovedrammen, og fest med skrue (N-4) og flat skive (N-3). Steg 2 a. Stram venstre og høyre

Detaljer

Mobilsynkronisering. for Android

Mobilsynkronisering. for Android Mobilsynkronisering for Android Innhold 1. Innledning... 3 2. Ofte spurte spørsmål (FAQ)... 3 3. Hvordan løsningen fungerer... 4 4. Laste ned MobileIron@Work TM applikasjonen... 5 5. Oppsett av MobileIron-applikasjonen...

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer