Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere. Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere. Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen"

Transkript

1 Funn og konklusjoner fra prosjektet Kartlegging av hiv-tiltak blant innvandrere Aadne Aasland, Siri Bjerkreim Hellevik, Berit Aasen NIBR 17. januar 2013

2 Om studien Aktør-perspektiv: Hvordan organisasjoner/institusjoner Øker kunnskap om hiv/aids blant innvandrere Gir informasjon om tjenestetilbud Gir praktisk og psykososial støtte til hiv-positive Koordinerer, samarbeider, etablerer nettverk Sikrer testing og behandling

3 Vi har intervjuet: Helsesystemet: OUS- infeksjonsmedisinsk avdeling (poliklinikk Ullevål), Tromsø Sosialmedisinske senter, Avdeling for migrasjonshelse, Oslo kommune, Olafiaklinikken, Helsesenter for papirløse, Bærum kommune migrasjonshelse Andre enheter: Aksept, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Smittevernoverlegen Oslo kommune, Refstad transittmottak, Bærum asylmottak

4 Vi har intervjuet: Sivil samfunnsorganisasjoner/interesseorganisasjoner HIV Norge, Primærmedisinsk verksted, Eritreisk kvinneforening, International Charismatic Church, Somalisk kvinneforening, Pasientrådet, PION, Prosenteret, Helseutvalget for homofile, LLH Nøkkelinformanter utenom disse -Olav André Manum -Kim Fangen

5 Hvor mange og hvilke grupper? Smittet før ankomst Norge

6 Funn, vurderinger og konklusjoner

7 Overordnet / på tvers Ingen quick-fix: manglende åpenhet, stigma Mye erfaring, men fragmentert innsats Geografi betyr mye Det generelle helsesystemet avgjørende Bygge tillit trenger tid

8 Asylsøkere / familieinnvandrere Nesten alle asylsøkere blir testet Vanskeligere å fange opp familieinnvandrere Helsetjenesten for asylsøkere fungerer ulikt Informasjon om hiv på introduksjonskurs, men også seksualitet, homofili, etc. Tolke- og språkutfordringer

9 Den medisinske oppfølgingen Godt ivaretatt av de infeksjonsmedisinske avdelingene Utfordringer knyttet til helhetlig (psykososial) oppfølging

10 Migrasjonshelse Manglende kunnskap om hiv og migrasjonshelse i det generelle helsesystemet Hiv som del av migrasjonshelse mange interessante erfaringer, men: Hiv kan lett drukne blant andre utfordringer Ingen (få?) fastleger spesialisert på hiv blant innvandrere En del bruker spesialisthelsetjenesten for generelle helsespørsmål

11 Forebygging / informasjon Heterogen gruppe, vanskelig å målrette Trenger mange kanaler og arenaer (også for stigmareduksjon) Seksualundervisning i skolen, utfordring i klasser med flertall innvandrere Hvordan nå innvandrere MSM, i dag ingen målrettede tiltak

12 Psykososial støtte Betydningen av Aksept Svært viktig med individuell oppfølging over tid Tillit til helsesystemet, vanskelig å initiere innvandrer-selvhjelpsgrupper

13 HIV-organisasjonene Stor interesse for temaet, ønsker å gjøre mer, men i praksis nedprioritert (unntak Aksept) Få synlige innvandrere med i arbeidet Få organisasjoner på feltet som jobber spesifikt FOR innvandrere (PMV) Sporadisk og usystematisk kontakt mellom aktører på feltet

14 Innvandrerorganisasjonene Viktig for å redusere stigma, diskriminering, spre informasjon Svake, mangler kontinuitet i arbeidet Vanskelig med tilsyn og kontroll med midlene og å vurdere effekt av tiltakene

15 Spesielt utsatte grupper MSM Sexarbeidere Papirløse migranter Hiv-positive afrikanske innvandrerkvinner

16 Våre anbefalinger

17 Opprette et ressurs- og kompetansesenter (fagmiljø) for innvandring og hiv Bygge på eksisterende strukturer Aksept? Gir veiledning til innvandrerorganisasjonene Kompetanseheving på hiv blant innvandrere i helsesystemet Fastleger øke testfrekvens, senke barriérer I lege- og sykepleieutdanningen (følge Tromsø) Som del av migrasjonshelse Økt fokus på familiegjenforente

18 Systematisk erfaringsutveksling og utvikling av nettverk Øke ressurser til noen sentrale oppgaver Mer kunnskap om innvandrere og MSM Mer informasjon om hiv, men også om seksualitet, på asylmottak, introduksjonskurs, skole, i innvandreres møter med helsevesenet

19 Kommentar til NIBR-rapporten Mer må til: om hiv-rettet arbeid overfor innvandrere Vårt fokus: Aksepts brukere «Smittet før Ankomst» Av Girmay Assemahegn Sosialkonsulent på Aksept

20 Gruppen «Smittet før Ankomst» Aksept Denne gruppen er den neste største gruppe av hiv-positive som bruker Aksept jevnlig. Den består i hovedsak av personer som kommer til Norge som asylsøkere eller familieinnvandrere. I 2012 i Norge ble det diagnostisert 97 nye hiv-tilfeller i gruppen, mot 109 tilfeller i 2011 i landet. /folkehelseinstituttet/ I sammenheng med 3 mestringskurs som Aksept har gjennomført i for nyankommende har senteret kontaktet 64 nye brukere i perioden. Ca. 48 deltok i 3 mestingskursene og 16 benyttet andre tjenester i perioden fra senteret. 24 stykker av disse kom i perioden (11% av antall hivpositve i gruppen som ankom i 2011 og 2012) Resten 42 ankom i g 2010 Våre 64 nye brukere representerer ca. 15% av gruppen smittet før ankomst som har kommet til landet de siste 4 år.

21 Aksept har bare nådd ca. 15% av antall «smittet før ankomst» gruppen God oppfølging av de hiv-smittede i denne gruppen er fortsatt ikke nådd. Utvidet samarbeid mellom aktører er viktig: for å nå frem og sikre forsvarlige helsetjenester til gruppen for å vurdere behovene i gruppen (Nettverksbygging synes ikke å være et behov for flere. Mange frykter de skal risikere anonymitet ved å kontaktet et nettverk)

22 Barrierer for tilgang til medisinsk behandling og helhetlige behandlingstilbud, eksempler Fastlegetimer var ikke tilrettelagt for mange som deltok på mestringskurset. Det var noen som hadde ikke D- nummer heller. Fylkeskommunen skal etter lov om tannhelsetjenesten sørge for at gratis tannhelsehjelp er tilgjengelig for hiv positive men mange av våre brukere var ikke informert om tannhelserettigheter. 6 stykker som oppholdte seg midlertidig på Aksepts døgntilbud ble behandlet av 2 tannleger i Oslo som aksepterer hiv positive i gruppen uten UDI/Helfo prosess De fleste sier at de ikke kunne benytte gratis tannlegetjenesten i regionene.

23 Sårbare asylsøkere med oppfølgingsbehov; Hiv-positive med endelig avslag Opplever langvarige perioder med atskillelse, tap og usikkerhet. Tilværelsen som asylsøker med endelig avslag kan i seg selv utgjøre en helserisiko Boforhold og tilbud for øvrig for gruppa bør tilrettlegges. Permisjon og støtte når de besøker Aksept. Mangel på advokatbistand ( Særlige hiv-positve kvinner med barn) Mangel av tilretteleggelsen av Returprogrammet til gruppa / Overgang gratis medisiner/ Kurs osv. IOM, UDI, Aksept og andre aktører kan samarbeide.

24 Brukere med opphold på asyl/ humanitært grunnlag som fortsatt oppholder seg i mottakene. Mange har gjennomgått traumer og tap før de kommer til Norge. Mange lider tap (hjem og eiendom), i tillegg diagnosen som er et psykiske tap (opplevelse av redusert egenverdi og skyldfølelse stigma og selvstigma ) Uten bosetting kan de ikke begynne på introduksjonsprogrammet eller søke familiegjenforening. IMDI tilbyr gruppebosetting (hiv-positive kan bo felles). Vi har brukere som har dannet nettverk og viste vilje til å bosette seg felles. Det krever bedre samarbeid med Aksept og IMDI i regionene for å hjelpe gruppen.

25 Kommunikasjon og gruppen «Smittet før Ankomst» - store utfordringer De som kan engelsk, og de som er ressurssterke og lærer språket relativt fort, får bedre oppfølging hos tjenesteyterne. Kommunikasjon er viktig for å sikre pasientens rett til informasjon, samtykke til helsehjelp, informere om deres rettigheter, og gjennomføre «Post-test» rådgivning. Aksept gir gratis tolketjeneste til hiv-positve av hivpositive til sykehus, Infeksjonsmedisinsk avdelinger, asylmottakene og andre instanser. Koordinering av ressursgruppa av hiv-positive (kvalifiserte tolker) fra nettverket som kan bidra med symbolsk honorar må vurderes.

Ensomhet, isolasjon og frykt for avsløring. Asylsøker og hivpositiv:

Ensomhet, isolasjon og frykt for avsløring. Asylsøker og hivpositiv: POSITIV Nr. 1-2013 Kr. 39,-. Asylsøker og hivpositiv: RETURUKE 21 1 INTERPRESS NORGE Ensomhet, isolasjon og frykt for avsløring Troen på kjærligheten Spør juristen om hiv Hva sier legen Psykologen svarer

Detaljer

Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug. Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009

Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug. Fra holdninger til levekår. Liv med hiv i Norge i 2009 Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde Haug Fra holdninger til levekår Liv med hiv i Norge i 2009 Arne Backer Grønningsæter, Roland Mandal, Bjørn Richard Nuland og Hilde

Detaljer

Prosjektet Innvandrer og Helse.

Prosjektet Innvandrer og Helse. 1 Rapport til Helse Midt-Norge RHF Prosjektet Innvandrer og Helse. Prosjektgruppen: Heidi Westerlund, Ota Ogie, Per Morten Jørstad og Dagfinn Bjørgen. KBT Midt-Norge, 2010 Bakgrunn.... 3 Prosjektet Innvandrer

Detaljer

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010)

Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente IS-1022 (2010) 1 Heftets tittel: Helsetjenestetilbudet til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente Utgitt: 06/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2014. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2014 AKSEPTS HAGEKONSERT 2014 Hele 2340 personer var innenfor portene i løpet av Aksepts Hagekonsert den 23. juni 2014. Alle artistene stilte opp gratis.

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Hvem gjør hva? Direktoratenes arbeid for integrering og mangfold Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Prosjekt og design: Faktotum Informasjon AS Trykk: Nr1 Arktrykk Utgitt februar 2009 Opplag: 10 000

Detaljer

ÅRSMELDING2013. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring

ÅRSMELDING2013. Aksept senter for alle berørt av hiv. Kunnskap Omsorg Mestring Aksept senter for alle berørt av hiv ÅRSMELDING2013 FRIVILLIGHET PÅ AKSEPT 2013 Aksept hadde frivillighet som ett av sine satsningsområder i 2013. Her lager frivillig Kirsten Tyvand vafler til beboerne

Detaljer

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet

Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Veronika Paulsen Hilde Michelsen Maria Brochmann Barnevernets arbeid med barn i asylsøkerfasen Faglige utfordringer og barrierer i mottaksapparatet Samfunnsforskning Veronika Paulsen, Hilde Michelsen

Detaljer

Nye Pluss kommentarer og forslag til Rambølls rapport og fremtidig norsk hivarbeid

Nye Pluss kommentarer og forslag til Rambølls rapport og fremtidig norsk hivarbeid Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen Helsedirektoratet Oslo, 15. juli 2014 Nye Pluss kommentarer og forslag til Rambølls rapport og fremtidig norsk hivarbeid Nye Pluss styre har lest og diskutert

Detaljer

Årsmelding 2011. i samarbeid med

Årsmelding 2011. i samarbeid med Årsmelding 2011 i samarbeid med Sammendrag Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter, mennesker som ikke har lovlig oppholdsgrunnlag i Norge. Senteret eies, styres

Detaljer

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans

NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER. FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre. opplysning av asylsaker i første instans NOAS ANBEFALINGER FOR BEDRE OPPLYSNING AV ASYLSAKER FAKTA PÅ BORDET NOAS anbefalinger for bedre opplysning av asylsaker i første instans Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS), oktober 2010 NOAS ANBEFALINGER

Detaljer

bydelene i Groruddalen

bydelene i Groruddalen Berit Aasen Sigrid Skålnes Introduksjonsprogrammet i de fire bydelene i Groruddalen NOTAT 2015:101 Tittel: Forfatter: Introduksjonsprogrammet i de fire bydelene i Groruddalen Berit Aasen og Sigrid Skålnes

Detaljer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer

Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Rapport Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer Helsedirektoratet Evaluering av nasjonal ordning med utdeling av gratis kondomer AGENDA Utredning & Utvikling AS

Detaljer

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen

Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi. Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Rapport - Prosjekt bolighjelp Et utviklingsarbeid på oppdrag fra IMDi Juni 2009 Hero kompetanse avdeling Bergen Sammendrag, Prosjekt bolighjelp...4 1. Introduksjon...6 2. Introduksjon av prosjektdeltakere...7

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020)

Strategi. Bolig for velferd. Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) Forsidefoto: Johnny Syversen Strategi Bolig for velferd Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014 2020) INNHOLD FORORD

Detaljer

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet

Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Årsrapport 2012 - om det skjulte helsebehovet Et samarbeid mellom Røde Kors og Kirkens Bymisjon SAMMENDRAG Helsesenteret for papirløse migranter tilbyr helsehjelp til papirløse migranter, mennesker som

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere

Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere Veien til et helsetilbud tilpasset unge brukere INNHOLD Om visjonen... 3 Bakgrunn... 4 1. Fagmiljø... 6 2. Forskning... 8 3. Rettigheter... 10 4. Tilgjengelighet... 12 5. Overganger... 14 6. Miljø... 16

Detaljer

Gjennomføring av Handlingsplanen mot HIV/AIDS- epidemien 1996-2000 en evaluering

Gjennomføring av Handlingsplanen mot HIV/AIDS- epidemien 1996-2000 en evaluering Terje Lie, Svein R. Kjosavik, Sverre Nesvåg og Ellen Ramvi Gjennomføring av Handlingsplanen mot HIV/AIDS- epidemien 1996-2000 en evaluering Hovedrapport Rapport RF 2001/013 Prosjektets tittel: Oppdragsgiver(e):

Detaljer

Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås. Levekår og livskvalitet blant hivpositive

Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås. Levekår og livskvalitet blant hivpositive Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås Levekår og livskvalitet blant hivpositive Katrine Fangen, Arne Grønningsæter, Thomas Lorentzen, Siv Øverås Levekår og livskvalitet blant

Detaljer

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsdirektoratet Utlendingsdirektoratet (UDI) er den sentrale etaten i utlendingsforvaltningen i Norge. Direktoratet, som ble opprettet i 1988, ligger under Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). UDI har ansvaret for

Detaljer

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile - for mangfold og likeverd

Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile - for mangfold og likeverd Oslo Kommune Byrådet Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile - for mangfold og likeverd (Vedtatt i byråd 6. juni 2006) 1. Innledning 2. Målgruppe 2.1 Homofil identitetsutvikling

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo

Brohodet. Sluttrapport for. et prosjekt i regi av ByBo/Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Oslo Virksomhetsområde: Forebygging Prosjektnummer: 2010/1/0687 Navn på prosjekt: Brohodet - arena for inkludering og selvhjelp Søkerorganisasjon: Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Sluttrapport for Brohodet

Detaljer

Innkomne forslag til det ekstraordinære programmøtet

Innkomne forslag til det ekstraordinære programmøtet Innkomne forslag til det ekstraordinære programmøtet Nr: 0 Programkomiteen - Tilleggsforslag Side 13, fra linje 20 Godshavn En ny godshavn for hele Bergensregionen må bygges ut så snart som mulig for at

Detaljer

Folkehelse og kompetanseheving.

Folkehelse og kompetanseheving. Hans Donali Tilset Marit Schei Olsen Folkehelse og kompetanseheving. Om regional organisering av forebyggende aktivitet og kompetanseheving i tilknytning til diabetes. Et prosjekt i samarbeid med Fosen

Detaljer