SAMFUNNSODONTOLOGISK FORUM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAMFUNNSODONTOLOGISK FORUM"

Transkript

1 SAMFUNNSODONTOLOGISK FORUM «Kvalitet og pasientsikkerhet i tannhelsetjenesten» BODØ 11/6-13/ Bodø. Foto: Dag Einar Olsen

2 TIRSDAG DEN 11/6 Vi inviterer til to valgfrie opplevelser (prioriter ved påmelding) Kjerringøy handelssted. Foto: Bjørn Erik Olsen Ribb i Saltstraumen. Foto: Bjørn Erik Olsen 16.15: UTFLUKT TIL KJERRINGØY med buss/ferge. Havrettsbord på Kjerringøy brygge, omvisning på det gamle handelstedet. Et besøk ved Nord-Norges best bevarte handelssted er en reise tilbake i tiden. Her kjenner du suset av fortiden, med jektefart og fiskehandel, storsildfiske og høgkonjunktur- og hverdagsliv i et nordnorsk kystsamfunn i det 19. århundre : UTFLUKT TIL SALTSTRAUMEN verdens sterkeste malstrøm. Det blir tur med havgående gummibåter (RIB) gjennom Saltstraumen til idylliske Arnøya, hvor det serveres havrettsbord på brygga.

3 SAMFUNNSODONTOLOGISK FORUM 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i tannhelsetjenesten. «Mer til de syke, mindre til de friske». Risikovurdering og differensierte innkallingsintervaller. Samfunnsodontologisk forum 2013 setter fokus på kvalitet i tannhelsetjenesten. Vi ønsker at forum 2013 skal bidra til en økt felles forståelse for kvalitet og pasientsikkerhet og hvordan vi kan fremme en kvalitetskultur i tannhelsetjenesten og en organisasjon i kontinuerlig forbedring. Vi vil også rette fokus mot risikopasienten og hvordan vi fordeler og utnytter våre ressurser. Vår innfallsvinkel til dette er «Grenslös tandvård i Norr», et samarbeidsprosjekt mellom tannhelsetjenesten i Nordland og folktandvården i Västerbotten. Det er utført en komparativ studie når det gjelder demografi, organisasjon, drift, ressursbruk og resultat. Målet med prosjektet er at vi skal lære av hverandre, skape varige samarbeidsrelasjoner og overføre det beste fra hverandre over landegrensen. På grunnlag av studien har vi på norsk side valgt noen utviklingsområder. To av disse samsvarer godt med nasjonale føringer og er valgt som tema på årets forum. Kvalitet i tannhelsetjenesten, med hovedvekt på kunnskapsbaserte tjenester, der faglige retningslinjer er et virkemiddel for kvalitetssikringen.»» «Mer til de syke, mindre til de friske». En bedre oppfølging av risikogrupper og risikoindivider, ved hjelp av verktøy, for å identifisere risikopasienten og kriterier for differensierte innkallingsintervall

4 ONSDAG 12/6 - KULTURHUSET BODØ 08:00: Registrering 09:00: Åpning Fylkestannlege i Nordland Lars Inge Byrkjeflot 09:10: Velkommen til Nordland Fylkesmann Hill-Marta Solberg 09.30: Kulturelt innslag 09.45: Introduksjon til tema disse to dagene Lars Inge Byrkjeflot 10.00: Presentasjon av prosjektet «Grenslös tandvård». Bakgrunn, analyse, resultater og satsingsområder Silja Ildgruben og Ulf Søderstrøm 11.00: Lunchutflukter Norsk luftfartsmuseum guidet tur gjennom Norges største museum når det gjelder luftfart, lunch på museet En historisk byvandring i Bodø som avsluttes med lunch på hurtigruta Keiservarden En gåtur i naturen med praktfull utsikt mot lofotveggen, lunch utendørs på Keiservarden Galleri Bodøgård, omvisning i kunstutstillingen og lunch 14.00: På tross av mange likheter når de gjelder demografi, samfunnsstruktur og organisering ser vi at Nordland og Västerbotten har oppnådd ulike resultater med sine tannhelsetjenester. Vi ser på mulige årsaker til dette ved å ha et tilbakeblikk på området «tannhelse» et retrospektivt og også litt framtidsrettet blikk med hovedvekt på den svenske «tandvårdsmodellen». Hva kan Norge og andre land lære av den svenske modellen? 14.10: Foredragsholdere Elisabeth Wärnberg Gerdin og Eeva Widstrøm 15.10: Kulturelt innslag 15.40: Pause 16.00: Utviklingsområde 1 Introduksjon: Kvalitet i tannhelsetjenesten kunnskapsbasert praksis og faglige retningslinjer. Lars Inge Byrkjeflot»» 16.10: Kunnskapsbasert praksis og kvalitet i helsevesenet Katrine Aasekjær

5 16.45: Hva er kunnskapsgrunnlaget i tannhelsetjenesten? Hvordan får vi dette implementert i den daglige praksis? Erfaringer fra Sverige Nils Oscarson og Ulf Søderstrøm 17.40: Retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og ungdom Ivar Parmann 19.30: Apéritif på Radisson BLU 20.00: Festmiddag Radisson BLU hotel Bodø - pent antrekk (etter middagen blir det konsert med Ola og Lars Bremnes mm) TORSDAG 13/6 - RADISSON BLU HOTEL BODØ 09.00: «Vår gode tannklinikk» presentasjon av et kvalitet- og utviklingsverktøy i tannhelsetjenesten Silja Ildgruben 09.30: Utviklingsområde 2 introduksjon: Tannhelsetjenester etter behov, «mer til de syke-mindre til de friske» Lars Inge Byrkjeflot 09.45: Ulikhet i tannhelse hos barn og ungdom et økende problem? Pia Gabre Sosiøkonomiske risikofaktorer Identifisering av risikogrupper og risikoindivider Forebyggende tannhelsearbeid mot risikogrupper og risikoindivider 11.00: Pause 11.30: Erfaring med risikovurdering og differensiering av innkallingsintervall i Skåne Ing-Mari Redmo Emanuelsson 12.30: Lunch 13.40: Utdeling av Zendiumprisen : Kulturelt innslag 14.00: Paneldebatt med tema fra disse to dager. Debattleder prof. Anders Lindseth Senter for praktisk kunnskap Universitetet i Nordland 15.00: Slutt - Hjemreise

6 ELISABETH WÄRNBERG GERDIN Tandvårdsstrateg. Landstinget i Östergötland EEVA WIDSTRØM Professor i samfunnsodontologi. Universitetet i Tromsø. KATRINE AASEKJÆR Senter for kunnskapsbasert praksis. Bergen NILS OSCARSON Forskningssjef ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for nord-norge, Tromsø ANDERS LINDSETH Leder for paneldebatt Professor. Senter for praktisk kunnskap, Universitetet i Nordland.

7 SILJA ILDGRUBEN Silja Ildgruben er Tannhelsesjef på Helgeland og prosjektleder for prosjektet «Gränslös tannvård i Norr». Ildgruben har 20 års erfaring som leder i kommunal, interkommunal og fylkeskommunal virksomhet og har vært Tannhelsesjef i Nordland siden ULF SÖDERSTRÖM Tandvårdsstrateg Folktandvården Västerbotten og svensk prosjektleder «Grenslös tandvård» PIA GABRE Chefstandläkare, Uppsala og universitetslektor ved Sahlgrenska akademin. ING-MARI REDMO EMANUELSSON Vårdutvecklare/ övertandläkare,folktandvården Skåne IVAR PARMANN Leder for nasjonal arbeidsgruppe i Norge retningslinjer for tannhelsetjenester til barn og ungdom. LARS INGE BYRKJEFLOT Fylkestannlege i Nordland. Han har arbeidet i den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland i over 30 år. Han har tidligere vært distriktstannlege, overtannlege og fagsjef. Har videreutdanning i samfunnsodontologi fra UiB og en master i helseadministrasjon fra UiO. Han er med i styringsgruppen og er en aktiv aktør i prosjektet «Grenslös tandvård».

8