Epidemiologiske prosjekt. Pilotstudie knuttet til forskningsnettverk. Foto: Kerstin Sjöquist

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Epidemiologiske prosjekt. Pilotstudie knuttet til forskningsnettverk. Foto: Kerstin Sjöquist"

Transkript

1 Epidemiologiske prosjekt Pilotstudie knuttet til forskningsnettverk Foto: Kerstin Sjöquist

2 Epidemiologi Tannhelse i Nord «Tromstannen» (Finnmark) (Troms fylkeskommune) Et i planleggingsfase (Tromsøundersøkelsen, Tromsø 7)

3 TROMSTANNEN - munnhelse i Troms Fylkeskommune

4 Mål Det overordnede målet med prosjektet er å kartlegge tannhelseforhold, inkludert mulige risikofaktorer- og årsakssammenhenger, i den voksne befolkningen (20-79 år) i Troms fylkeskommune for å kunne tilby alle et likeverdig tannbehandlingstilbud basert på den enkeltes behov. Utvalg: 3000 tilfeldig utvalgte fra år i Troms Fylkeskommune T R O M S T A N N E N

5 Spesifika mål med undersøkelsen er å kartlegge tilstanden i munnen og kjever når det gjelder: antall tenner; foregående tannpleie; protetiske konstruksjoner; munnhygiene; karies; periodontitt; bittfunksjon; slimhinner bruk og fornøydhet av tannhelsetjenester friskfaktorer (faktorer som bidrar til å holde individene friske) selvrapportert munnhelse og munnhelserelatert livskvalitet holdninger til tenner og munn målt som verdien av hele og friske tenner, funksjon, estetikk atferd, holdninger, selvtillit og praksis i forhold til tannhygiene forekomst av odontofobi utvalgte livsstilsfaktorer (kost, alkohol, tobakksbruk)

6 Undersøkelsesteam TkNN Storslett Finnsnes Målselv Harstad-O Prosjektkoordinator Eva Sofie Sæther Klinikkkoordinator Silje Kristin Hansen Klinikkoordinator Renate Tangedal Nitter (målselv) Klinikkkoordinator Renate Tangedal Nitter Klinikkkoordinator Inger Åse Valle Anders Tillberg og Liv Marit Bergli / Irene Fjellseth Christoffer Skøyen og Toril Irene Hansen/Lill Berg Ida Kathrine Birkelund Sørli og Inger Eva Pedersen Hilde Halvorsen og Tove Granberg Line Rørslett Hardersen og Siv Linda Hansen Gro Eirin O Holde og Lisa Gamst/Liya Hagos Michel Nils-H enrik Melin og Mina Aker Sagen og Silje Kristin Hansen Elizabeth Mc Cann Thon og Zarifa Kuko Mona Hagen Urd Lilleng og Maria Bakke Trondsen Nils Oscarson og Birgitta Jönsson / Liv Marit Bergli T R O M S T A N N E N

7 Undersøkelse Klinisk undersøkelse Bittfunksjon Slimhinner Kliniske foto Røntgenbilder Høyde og vekt Tannstatus Periodontal status Sammendrag behandlingsbehov T R O M S T A N N E N

8 Undersøkelse Spørreskjema med spørsmål om eksempelvis; Utdanning, sosioøkonomiske forhold Bruk av tannhelsetjenesten Generell helse Kosthold med spise- og drikkevaner, Tobakk og alkohol Munnhygienevaner Mestring Fornøydhet KASAM (Sense of Coherence) Munnhelserelatert livskvalitet (OHRQoL) T R O M S T A N N E N

9 Kjeveledd Tyggemuskulatur Gapeevne Eichner indeks Slimhinner Bittfunksjon og slimhinner T R O M S T A N N E N

10 T R O M S T A N N E N Eichner indeks

11 T R O M S T A N N E N FOTO

12 Røntgen

13 Tannstatus Tidligere tannbehandling Karies T R O M S T A N N E N

14 Periodontal status Plakk Lommer Blødning Tannstein T R O M S T A N N E N

15 Oppmøte 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Ja Nei Kanskje Ikke fått tak i Flyttet/Død Nord-Troms Midt Troms Sør-Troms Tromsø by

16 Aldersfordeling TROMSØ Aldersgruppe Antall Us Prosent Totalt ,5 Høyest deltakelse blant åringer Lavere deltakelse blant åringer T R O M S T A N N E N

17 Kjønnsfordeling Klinikk Kvinne Mann Totalt Antall (%) Antall (%) Antall Tromsø ,2 % ,8 % 642 Finnsnes/Målselv 60 50,8 % 58 49,2 % 118 Harstad 83 51,9 % 77 48,1 % 160 Storslett 46 54,8 % 38 45,2 % 84 Distrikt ,2 % ,8 % 362 Totalt ,4 % ,6 % 1004 Flere kvinner enn menn som deltar T R O M S T A N N E N

18

19 Hvordan kan vi ytterligere øke interessen og deltakelse for forskning i tannhelsetjenesten?

20 AllmenTann forskningsnettverk -en mulighet i tannhelsetjenesten?

21 Organisasjon-AllmennTann Prosjektgruppen - Guri Rørtveit (leder), Bergen - Kristin Klock, Bergen - Jørund Strand, Oslo - Ivar Espelid, Oslo/Tromsø Arbeidsgruppe allmennpraksis leger Knut Arne Wensaas (leder), Bergen Tor Carlsen, Norsk foren. for Allmennmedisin Svein Gjelstad, Oslo Jon Magnussen, Trondheim Peder Halvorsen, Tromsø Arbeidsgruppe tannhelsetjenesten Nils Oscarson (leder), Tromsø Kirsten Ahlsen, (fylkestannhelsesjef) Jon E. Dahl (Dir. NIOM) Øyvind Asmyhr (NTF)

22 Oppgave Utarbeide utkast til rapport til Helsedirektoratet om hvordan man kan organisere forskningsnettverk innen allmennmedisin og tannhelsetjenesten Innehold: Organisatoriske, økonomiske, strukturelle og eventuelle andre forhold som er av betydning for å opprette velfungerende nettverk i allmennpraksis, skal gjennomgås i rapporten, og den skal ende ut i et forslag til hvordan dette kan gjøres i Norge, og hvordan det kan finansieres. Klar desember 2013

23 Figure 1. Model for the Norwegian Primary Care Research Network

24 Vanlig klinisk spørsmål

25 Mål med pilotprosjekt i AllmenTann Det overordnede målet med pilotstudien er å prøve en metode for innsamling av data i et mindre nettverk i tannhelsetjenesten, før planlegging og organisering av et nasjonalt nettverk Spesifika mål med undersøkelsen er å beskrive forekomst av slimhinneforandringer og få en indikasjon på hvor vanlig det er med slimhinneforandringer hos individer 16 år som blir kalt inn til helsekontroller ved syv tannklinikker i tannhelsetjenesten, privat og offentlig, i en bestemt periode.

26 Deltakende tannklinikker. Antall tannlege og tannpleiere på respektive tannklinikk (privat=p, offentlig=o) Klinikk Tannlege Tannpleier Madlagården/Hafrsfjord (p) 7 3 Bodø (o) 3 Tannklinikk-Dine tenner (p) 11 1 Ski (o) 6 4 Lade (o) 4 Larvik (o) 3 1 Krokstadelva (o) 4 Totalt 38 9

27 Metode Samtlige individer 16 år, ved syv tannklinikker, og som er kalt til klinikken for undersøkelse eller behandling i løpet av 3 uker i september måned, inkluderes i studien. Den som gjennomfører undersøkelsen eller behandlingen (tannleger eller tannpleiere), vurderer om det foreligger en slimhinneforandring eller ikke. Hvis det foreligger en forandring, vurderes forandringen med støtte fra en spesiell protokoll

28 Noen preliminære resultat fra piloten

29 2607 studiedeltakere har medvirket i pilotstudien (i forhold til klinikkenes totale «recallpasienter) Tannklinikker Tannklinikk Total «Recallpasienter»-under tilsyn på klinikken totalt per år 16 år Totale antall pasienter deltakende i prosjektet

30 Alder, kjønn og tobakksbruk Legemiddelbruk Antall individer med noen form av slimhinneforandring Den vanligst forekommende slimhinneforandringen Materialkontakt og materialtype

31 600 Aldersfordeling antall per aldersgruppe

32 Kjønn (antall) 1434 (55 %) 1173 (45 %) Mann Kvinne

33 Tobakksbruk 622; 24 % Nei Ja 1984; 76 %

34 Røyker eller snuser 185 Røyker Snuser 427

35 Legemidler 996; 38 % 1611; 62 % Legemidler 1 Ikke noen legemidler

36 Mest vanlig brukt legemidler (for de individene som bruker legemidler) hjerte eller hjertekrampe medisin ( 19 %) mot astma/allergi ( 12 %) kortison el. andre inflammatoriske (5 %)

37 Slimhinneforandring 23 % Ja Nei 77 %

38 Mest vanlig slimhinneforandring Snusindusert lesjon/tobakksindusert leukoplaki (26 %) Kinn- og leppebiting (19 %) Amalgamtatovering (10 %) Tungeforandringer (6 %) (L.geogr., romb. med, pap.hypertr.)

39 Noen erfaringer fra dere som medvirket som undersøker i prosjektet Quest-back, nett-basert spørreskjema

40 Erfaringer fra de som medvirket som undersøker i prosjektet Quest-back, nett-basert spørreskjema 37 av 47 (79 %) har respondert på spørreskjema, hvorav 49 prosent privat og 51 prosent offentlig ansatte. Interesse for forskning. 34 prosent svarte at de blitt mer interessert i forskning etter engasjement i prosjektet og for halvparten hadde prosjektet i seg ikke forandret noe. Majoriteten (73 prosent) svarte at et engasjement i forskning vil være positivt for deres pasientbehandling og mer enn 80 prosent at forskning vil gjøre den kliniske hverdagen mer interessent. Dataregistrering. Majoriteten (73 %) ønsker helst å bruke et PC-basert skjema for dataregistrering meden 19 prosent helst ønsket papirskjema. Informasjon og hjelp. >90 prosent av deltakerne var tilfreds med informasjon de fikk på forhand om prosjektet. 50 prosent var tilfreds med den hjelp de fikk under prosjektet og 46 prosent var ikke i behov for hjelp.

41 Tid for forskning i hverdagen og kompensasjon På spørsmålet om den kliniske hverdagen er så travel at det er utelukket å drive med forskning i tillegg var 44 respektive 37 prosent av de privat og offentlig enig og ca. 30 prosent var hverken enig eller uenig. Hvis forholdene hadde blitt lagt til rette (økonomi og veiledning) kunde 47 prosent av de offentlige og 56 prosent av de private tenkt seg å engasjere seg i forskning. For 32 prosent av de offentlige ansatte hadde dette ikke spilt noen rolle. Hvis frikjøp eller stipendieordninger kan bidra til at de ansatte kan tenke seg å forske var 72 prosent av de private og 47 prosent av de offentlig ansatte helt enig. For 26 prosent av de offentlige ansatte var dette ikke avgjørende. For ca. 25 prosent av både offentlige og private mener at dette ikke gir noen forskjell.

42 Foto: Kerstin Sjöquist

43