Miljøbehandling og kommunikasjon med personer med demens. Tromsø Kjersti Wogn-Henriksen Alderspsykiatrisk poliklinikk Molde sykehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøbehandling og kommunikasjon med personer med demens. Tromsø 17.03.2010 Kjersti Wogn-Henriksen Alderspsykiatrisk poliklinikk Molde sykehus"

Transkript

1 Miljøbehandling og kommunikasjon med personer med demens Tromsø Kjersti Wogn-Henriksen Alderspsykiatrisk poliklinikk Molde sykehus

2 Miljø Avledet fra det franske au milieu de (i midten av)

3 Forutsetninger Mennesket preges av miljø og omgivelser Personer med demens er så mye mer enn sine svikt Svikten er ikke absolutt eller definitiv men kan variere med dagsform, setting, samspill, mening Ny forskning om negativ effekt av nevroleptika og polyfarmasi

4 Miljøbehandling: Systematisk tilretteleggelse av fysiske, psykiske og sosiale faktorer i miljøet for å oppnå optimalt funksjonsnivå og trivsel hos den enkelte

5 Tre nivåer av miljøbehandling: Ytre rammebetingelser: a. Fysisk inne og ute b. Psykososiale forhold Individuelt forandringsarbeid symptomfokusert, systematisk Spesifiserte metoder for individ eller gruppe

6 Fysiske tiltak: Inne: oversiktlighet, gjenkjennelighet, hjemlighet, kontrastfarger, belysning, areal, stimulusrikdom, møblering, farver, innredning (standard og tidskoloritt), lyd- og lysforhold, mulighet for fellesskap og tilbaketrekking, skjerming, SE Ute: stier og bevegelsesmuligheter, naturelementer, gjenkjennelighet i kulturlandskap, farger, duft, stimulusrikdom, mulighet for variert bevegelse, sitteplasser, flora og fauna, utsikt, fellesfora

7 Psykososiale Psykososiale: atmosfære, holdninger, menneskesyn, forventninger, fleksibilitet/rigiditet, kunnskap, relasjonskompetanse, pasientorientering, vifølelse Strukturelle: ledelse, målsetting, antall stillinger, kompetanse, tverrfaglighet, møter og informasjonsrutiner, undervisning

8 Personorientert omsorg (Kitwood 97) Er kjenn at individet er en person som kan erfare liv og relasjoner til tross for den progredierende sykdommen Inkluder personens fortid og livshistorie Fokuser på hva kan mer enn ikke kan Støtt personens rettigheter, verdier og oppfatninger Anta at mening bak all atferd Gi valgmuligheter og respekter deres valg

9 Tre nivåer av miljøbehandling: Ytre rammebetingelser: a. Fysisk inne og ute b. Psykososiale forhold Individuelt forandringsarbeid symptomfokusert, systematisk Spesifiserte metoder for individ eller gruppe

10 Problemløsnings-modellen (Witsø og Teksum 1998) Problemdefinisjon: Hva skal behandles? Datainnsamling Analyse, vurdering, utforming av tiltak Gjennomføring Evaluering, justering

11 Situasjonsanalyse av utagering hos pmd (Mork Rokstad, Stendal, Horn og Skarstein 1996) Stellesituasjoner Situasjoner med økt sjanse for forvirring Grensesetting Kommunikasjonsvansker Mulige indre sammenhenger

12 De mange dilemma Akseptere folk som de er vs behandle dem Stimulering vs skjerming Autonomi vs trygghet Forvente aktivitet vs akseptere tilbaketrekking Timing og dosering av tiltakene Gi hjelp på måter som ikke kolliderer ned mottakerens vaner, verdier, tempo, oppfatning, temperament

13 Den STORE utfordringen: Hvordan omsette miljøtiltak til forpliktende praksis i hverdagen der alle ansatte forstår hvorfor og hvordan og trekker i samme retning systematisk og målrettet 24 timer i døgnet?

14 Tre nivåer av miljøbehandling: Ytre rammebetingelser: a. Fysisk inne og ute b. Psykososiale forhold Individuelt forandringsarbeid symptomfokusert, systematisk Spesifiserte metoder for individ eller gruppe

15 Spesifikke teknikker et utvalg: Aktivitetsterapi, aromaterapi, berøring, bevegelsesterapi, dans, gyngestolterapi, farveterapi, hukommmelsestrenin g, interpersonlig terapi, individualterapi, lammeterapi, lysbehandling, kjæledyrterapi, kognitiv terapi... Kreativ uttrykksterapi, multilevel sensory intervention, musikkterapi, psykoedukative metoder, reminisens, realitetsorientering, sang, sensorimotorisk trening, støtteterapi, sykkelterapi, undervisning, valideringsterapi...

16 Personalets rolle Den gode relasjonen er behandlingens kjerne også i miljøarbeid

17 Kommunikasjon Alle prosesser som utveksler meningsfulle signaler kroppslig, språklig, atferdsmessig mellom to individer

18 M. Buber om kommunikasjon: Alt virkelig liv er møte Jeg et blir til gjennom et Du

19 Kommunikasjon (Kringlen 2000) Alle ønsker vi å bli hørt, men ikke bare hørt. Vi ønsker å bli forstått, å bli hørt med det vi tror vi sier og det vi vet vi mener.

20 Basis for all god kommunikasjon Respekt Empati Ærlighet

21 Kommunikasjonens mange dimensjoner: Ikke-verbal, kroppslig kommunikasjon Verbal kommunikasjon Atferd som kommunikasjon Hva vi faktisk gjør - Hva vi ikke gjør Utagerende atferd som kommunikasjon - Taushet som kommunikasjon - Seksualitet som kommunikasjon Skriftlig / kunstnerisk kommunikasjon

22 Viktige koder for å regulere nærhet og distanse (Holthe 2001) Kinetikk (kroppsbevegelser, mimikk, blikk) Stemmebruk Fysisk distanse Berøring Synkronien i alle disse kanalene

23 Verbal kommunikasjon Språket er både informativt og formativt Gjennom språket konstruerer vi verden og re-konstruerer den

24 Kommunikasjon rommer Et innholds-aspekt Et relasjons-aspekt

25 Demens kan gi Ekspressive svikt (vansker med å uttrykke seg) Reseptive svikt (vansker med å motta og forstå innkommende kommunikasjon)

26 Forutsetningene for kommunikasjon endres Spesifikke vansker: benevning, taleflyt, setningskontruksjon Generelle vansker: oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse, kognitive funksjoner, psykomotorisk tempo, abstraksjonsevne

27 Kommunikasjonsutfordringer rapportert av pleiere og pårørende: Spør samme spørsmål om igjen Forteller samme historie om igjen Vansker med å begynne og følge opp konversasjon Vansker med kommunikasjon når flere Mister fokus i samtalen Husker ikke navn på personer, steder, objekter Snakker uavlatelig om gamle dager Sier ting som ikke er sanne

28 Det er liksom noe som stenger inni der. Jeg synes jeg har en del å snakke om... men jeg får det ikke fram, liksom!

29 Frankfurt am Main 29 November 1901 Hva heter De Auguste Når er De født Attenhundreog I hvilket år er De født? I år, nei i fjor Hva heter Deres ektefelle? Min ektefelle er ikke hjemme Deres ektefelle? Jaså, min ektefelle.. Er De gift? Ja, selvfølgelig. Jeg har en datter som bor i Berlin. Hun er 52 år Hvor gammel er De? 56 Og da skal Deres datter være 52? 53, nei 54

30 Jeg vil være redd for at jeg har vansker med å forstå (Forstå hva?) -hvem som gjør hva og ikke hva, hvem vi har til hjelpesmenn og kvinner. Det er det som er: Hvem jeg kjenner og hvem jeg kan (Stole på?) Stole på, ja nettopp. Det var et godt ord!

31 Kommunikasjon og... Kjønn Klasse Kultur Individ eldre en svært heterogen gruppe Generasjon oppdragelse, utdanning, verdier, språkbruk, sosialhistorisk livserfaring Grad /type demens mild-moderat-ftld

32 Kommunikasjon med personer med demens må Individualiseres Moduleres i forhold til type, mengde, tidspunkt, dagsform, Tilpasses kommunikasjonens hensikt

33 Kommunikasjonens mangfold: Informasjon Småpraten Stimulerings-samtalen Støtte/ refleksjonssamtale

34 Hva ligger foran meg? Hvem er jeg? Hva kan jeg gjøre? Hvorfor er jeg slik?

35 Kompetanse (Fagermoen, 1999) Know-how Refleksjon sannhetens øyeblikk

36 Jeg som redskap: Profesjonalitet innebærer selvrefleksjon. I det kritiske ligger nemlig en motvekt mot vanens makt og vilkårlighet (Jensen 1994)

37 Pasientuttalelser om kommunikasjon (Wogn-Henriksen 1997) Jeg vet verken hvem jeg er eller om jeg er. (Hvorfor ikke?) Ingen spør meg om noe lenger... De er så raske! Især hun er nordlendingen. Hun er snar og jeg er sein du veit da blir det gale! Personalet må vise meir hensyn til den enkeltes åndsevner. Jeg er lei kakling og tomprat! De svarer ikke engang når jeg sier Takk for maten!

38 Tiltak: God tid Vise vennlig interesse (indirekte reparasjon) Enkelt språk, gjenta nøkkelord Bidra til å holde fokus Ta høyde for sansesvikt Peil deg inn på tema som engasjerer Bruk tydelig mimikk, peking, bilder

39 Noen vanlige kommunikasjonsmetoder: Realitetsorientering Validering Reminisens

40 Æ veit faktisk ikkje kor gammel æ e! Hvor gammel tror du du er da? Nei... Veit ikkje Bare gjett! Kom igjen! (sint, så lei:) Kordan trur du det e å ikkje komme på nokke? Æ føle mæ så DUM!

41 Selvforståelsens dynamikk Clare 2005 Jeg er fortsat meg Jeg er forandret

42 The human being is a self-interpretive animal ( animal (Charles Taylor) Samfoto Hvem er du? Hva er du opptatt a Hva vil du?

43 Kommunikasjon og relasjon Det er sterke krefter i det mellommenneskelige rom!

44 Lykke til og takk for meg!