Referat fra programrådet for musikkvitenskap Møtested: 2425

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra programrådet for musikkvitenskap 20.02.12. Møtested: 2425"

Transkript

1 1 av 3 Det humanistiske fakultet Institutt for musikk Dato Referanse 29/11732/VST Møtereferat Til stede: Forfall: Kopi til: Ståle Kleiberg (studieleder), Magnar Breivik, Reidar Bakke, Lisbeth B. Østgårdsgjelten (ITV, master), Heidi Årflot Aglen (bachelor), Vegard Stolpnessæter (ref.) Roman Hankeln (ekstern representant, FoU), Randi M. Selvik, Irene Bergheim, Kjell Oversand, Leif Jonsson, Ola Nordal (representant for de midlertidige) Trine Knutsen Gjelder: Referat fra programrådet for musikkvitenskap Møtetid: Møtested: 2425 Saksliste 1. Utdanningskvalitet: KVASS-melding og evaluering av forholdet mellom intendert og faktisk læringsutbytte (jf. saksdokument 1 til og med 4) 2. Kandidatundersøkelsen: Forholdet mellom utdannelsen og arbeidsmarkedet (jf. saksdokument 5) 3. Den musikkvitenskapelige utdannelsens samfunnsoppdrag (jf. saksdokument 6) Saksdokumenter 1) Kvass-melding 2) Kvass-skjema 3) KRAV: Læringsutbytte på programnivå 4) KRAV: Læringsutbytte på emnenivå 5) Grafisk fremstilling av resultatene fra kandidatundersøkelsen 6) Samfunnsoppdraget Kandidatundersøkelsen ble tatt inn i sak 1, det gjorde også den musikkvitenskapelige utdannelsens samfunnsoppdrag. Referatet forholder seg derfor til kun punkt 1 fra saklista. I starten av møtet ble tildeling til prosjektet Performing arts between dilettantism and professionalism. Music, theatre and dance in the Norwegian public sphere markert. Postadresse Org.nr Besøksadresse Telefon Saksbehandler E-post: Dragvoll Vegard Stolpnessæter 7491 Trondheim Bygg 2, nivå 4 Telefaks Tlf: All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.

2 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vår dato av 3 Vår referanse 29/11732/VST 1. Utdanningskvalitet: KVASS-melding og evaluering av forholdet mellom intendert og faktisk læringsutbytte Kort presentasjon basert på tallmaterialet fra 211: Bachelorprogram musikkvitenskap Bachelorprogram musikkvitenskap er det bachelorprogrammet som har søkere med høyest karaktersnitt fra videregående skole ved HF. Dette selv om det er opptaksprøve til studieprogrammet, og det ikke nødvendigvis skulle vært et samsvar mellom de som består opptaksprøven og prestasjoner i fag fra videregående skole. Bachelorprogrammet har tross synkende primærsøkertall de siste fire årene (i likhet med HF som helhet) enda 1,8 søkere pr. studieplass (2,2 om man trekker i fra de 5 plassene forbeholdt ev. søknader om innpassing til 3. semester). Gjennomstrømmingen vurderes som god. Registreringen av studenter som ikke lenger er aktive er noe misvisende. Eksempelvis kan vi se nærmere på tallene fra høstopptaket 28: Antall sluttet/inndratt står som 14 av 37. Av disse er 1 trukket før start og skulle vært registrert som trukket og ikke sluttet/inndratt. 4 som oppfyller kravet til bachelorgrad står som sluttet/inndratt (2 av disse med oppnådd kvalifikasjon registrert). Da blir tallet 9 av 37. Av disse 9 har 3 fullført ett år, og siden det ikke er opptak til årsstudium for musikkvitenskap må de som for eksempel ønsker undervisningskompetanse i musikk søke opptak på bachelorgraden, men tar kanskje bare det året de trenger. 2 mangler ett emne for å fullføre. En av disse innpasser i disse dager et emne fra UiO for å fullføre. Dvs. at musikkvitenskap har mistet 5 av 37 studenter i 28-kullet uten at noen spesiell grunn kan spores. En prosentandel på 13,5 og ikke 37,8 som tallene fra statistikken viser. Masterprogram musikkvitenskap Masterprogram musikkvitenskap er det neste største masterprogrammet ved HF i opptakstall og hadde 3 primærsøkere pr. vedtatte plass. Gjennomstrømmingen har vært god. Ser man på antall studenter tatt opp for to år siden og antall studenter som oppnår grad er gjennomstrømmingsprosenten noen år over %. I dette ligger det at det ikke er de enkeltindividene som startet to år før som fullfører, men en kombinasjon av studenter på div. deltid og permisjonsløsninger, som må være ok så lenge det er innenfor fakultetets retningslinjer. Av de som ikke fullfører grad skiller EiT og selve masteroppgaven seg ut som det som gjenstår. Felles for begge studieprogram Rammevilkårene setter begrensninger. Det kunne blitt gitt mer oppfølging og undervisning.

3 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Vår dato av 3 Vår referanse 29/11732/VST De midlertidige resultatene fra den enkle kandidatkjøringen som ble gjennomført for musikkvitenskap viser at 45 % av masterkandidatene som svarte var i fulltidsjobb etter ett år. For bachelor er tallet % og for ph.d. 75 %. De aller fleste fikk en jobb (uansett størrelse) på under 3 måneder. De aller fleste har en eller annen gang jobbet som musikklærer, og instrumental- eller vokalundervisning er det de har undervist mest i. Kombinasjonen utdanningen har av både teoretisk og praktisk innhold oppleves som veldig relevant av flesteparten av master- og ph.d.-kandidatene. De aller fleste har svart «veldig relevant» eller «relevant» på det punktet i undersøkelsen. Felles for institutt for musikk Institutt for musikk har høyest prosentandel møtt til eksamen av HFs institutter på bachelor. Institutt for musikk har det høyeste antall kandidater av de frammøtte som består eksamen. Mye av dette tillegger musikkvitenskap det at det er en stor del pliktig oppmøte i undervisningen fram til vurdering. Kandidatene er forberedt til vurdering. Institutt for musikk gir prosentvis flest A og B og minst D, E og F av HFs institutter på vurderinger på lavere grad. Studentene er de ved HF med høyest snitt fra videregående skole, og det samt mye pliktig oppmøte gjennom undervisningen er nok med på å gjøre at de kan stoffet de prøves i godt, og at det ikke nødvendigvis er et utslag av for snille sensorer. KVASS-skjemaet ble fylt ut på møtet. Vedlegg: KVASS-skjema Kandidatundersøkelse musikkvitenskap

4

5

6

7 Det følgende er en grafisk fremstilling av resultat fra kandidatundersøkelse utført på kandidater med vitnemål i musikkvitenskap fra NTNU. Undersøkelsen ble sendt ut til de som har e-postadresse registrert i FS. Om denne brukes eller ikke lenger av den enkelte er uvisst. Undersøkelsen gikk i alle fall ut til minimum 15 enkeltpersoner. 64 svarte på undersøkelsen. Av de som svarte var 2 bachelor/cand.mag., master/hovedfag og 4 ph.d. VSt 29212

8 I det første halvåret etter at du var ferdig med graden, hva gjorde du? (flere valg tillatt) - I prosent Bachelor/Cand.mag. Master/Cand.philol Ph.d. Totalt 2 Jobbsøkende Studerte videre på andre fag Studere videre på høyere grad Var i deltidsjobb(er) Var i fulltidsjobb, relevant i forhold til utdanningen Var i fulltidsjobb, ikke relevant i forhold til utdanningen

9 Andel i fulltidsjobb innen et halvår etter ferdig grad. I fulltidsjobb innen et halvt år I fulltidsjobb 2 Bachelor/Cand.mag. Master/Cand.philol Ph.d. Totalt

10 Hvor lang tid tok det før du fikk jobb? - I prosent Bachelor/Cand.mag. Master/Cand.philol Ph.d. Totalt 2 Under 3 måneder Mellom 3-6 måneder Mellom 6-12 måneder Mer enn ett år Har enda ikke jobb

11 Hvis du jobber eller har jobbet som musikklærer, hvor har du jobbet? - I prosent (Musikkskole skulle nok vært Kulturskole ) Bachelor/Cand.mag. Master/Cand.philol Ph.d. Totalt 2 Musikkskole Barneskolen Ungdomsskolen VGS Folkehøgskole Høgskole Universitet

12 Prosent som har jobbet som musikklærer Har jobbet som musikklærer Har ikke jobbet som musikklærer 2 Bachelor/Cand.mag. Master/Cand.philol Ph.d. Totalt

13 Hvis du jobber eller har jobbet som musikklærer, hva underviser/underviste du? - I prosent Bachelor/Cand.mag. Master/Cand.philol Ph.d. Totalt

14 Hvis du jobber eller har jobbet som musikklærer, hva underviser/underviste du mest i? - I prosent Bachelor/Cand.mag. Master/Cand.philol Ph.d. Totalt

15 Har du i dag en jobb som er relevant i forhold til utdanningen din i musikkvitenskap? - I prosent Ja Nei 2 Bachelor/Cand.mag. Master/Cand.philol Ph.d. Totalt

16 Hvis nei - ønsker du å finne en jobb som er relevant i forhold til utdanningen din i musikkvitenskap? - I prosent Ja Nei 2 Bachelor/Cand.mag. Master/Cand.philol Ph.d. Totalt

17 I ettertid, hvor relevant føler du utdanningen i musikkvitenskap var i forhold til arbeidslivet? - I prosent Bachelor/Cand.mag. Master/Cand.philol Ph.d. Totalt 15 5 Vet ikke Veldig relevant Relevant Litt relevant Ikke relevant

18 Musikkvitenskap er en utdanning med både teoretisk og praktisk innhold. I hvor stor grad mener du denne kombinasjonen er yrkesrelevant? - I prosent Bachelor/Cand.mag. Master/Cand.philol Ph.d. Totalt 2 Vet ikke Veldig relevant Relevant Litt relevant Ikke relevant

19 Hvor sannsynlig er det at du vil utdanne deg mer innen musikkvitenskap (oppnå høyere grad) - I prosent Bachelor/Cand.mag. Master/Cand.philol Ph.d. Totalt 2 Vet ikke Veldig sannsynlig Sannsynlig Litt sannsynlig Ikke sannsynlig

20 Hvis du er i jobb, hvilken stilling har du i dag? (bachelor, master, ph.d.) Kordirigent, deltid Jobber i butikk ved siden av studiene. Ville helst hatt noe relevant, men har ikke funnet noe. Komponist og musikkprodusent, selvstendig næringsdrivende Journalist Sanglærer (privat), vikarlærer i grunnskolen Lektor i norsk og rådgjevar ved ein vidaregåande skule Gitarlærer i kulturskole Adjukt i videregående skole Freelance musikklærer Sanglærer Adjunkt spesialpedagog Kulturskolelærer, Valthorn. Undervisning Rådgiver, NTNU spesialpedagogisk rådgiver Addiktolog Kunderådgiver i bank Produsent, konsertarena Sangpedagog i kulturskolen Vokalpedagog/dirigent, musiker, konsulent i eget firma Festivalkoordinator Produsent Lektor med tilegg i kulturskole og videregående skole Lærar på ungdomsskule Rådgiver i rådmannens fagstab i en kommune. Faggruppe kultur. lærer (vgs), kordirigent, fritidsklubbleder, journalist Førstekonsulent (%, ikke mus.rel.) + dirigent (deltid) Sangpedagog universiteteslektor Lærer/kulturpedagog Kantor og lektor på musikklinje vgs Kulturskolelærer Sanglærer/pianolærer/kordirigent/musikklærer kulturskole/grunnskole Musikkterapeut 6%, og frilans konsertvirksomhet Lektor i barne- og ungdomsskole Konsulent Lektor i musikk på videregående skole Lektor Førstekonsulent i offentlig administrasjon pianopedagog fiolin/piano lærer kulturskolelærer % Sanger i TSO vokalensemble

21 distriktmusiker MogR fylke gitarlærer Sivilingeniør Førsteamanuensis Professor Professor i musikkvitenskap førsteamanuensis i musikkvitenskap