Nr. 3 September 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 September 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 3 September 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 KJÆRE HOF SOKNINGER I skrivende stund er sommerferien over og de fleste er tilbake på jobb eller skole, mer eller mindre fornøyd med ferieværet. At juli måned kanskje ikke var varmere enn mars kan vi ikke gjøre noe med. Men jammen er det mange saker vi kan gjøre noe med bare man aldri gir opp. Et eksempel er gangvei til Kleppan. Der har de samme innbyggerne stått på aktivt i over 30 år og endelig juni 2012 kom det brev fra Vestfold Fylkeskommune : Spleiselag mellom Hof kommune og Vestfold Fylkeskommune: Gang/sykkelveg langs fv. 32 Haslestad Kleppan. Vedtaket innebærer at det startes planlegging i 2012, med anlegg av gang- og sykkelvegen i Det er veldig positivt og det beviser at man aldri skal gi opp. I slutten av juni i år ble det omlegging til ny telefonsentral og nye telefoner her på herredshuset. Det ble litt barnesykdommer i starten som førte til at publikum hadde problemer med å komme fram til vårt sentralbord. Det beklager Hof kommune sterkt. I høst skal vi blant annet behandle ny kommuneplan og budsjettet som de to viktigste sakene. Det er derfor viktig at DU engasjerer deg og kommer med innspill til oss politikere. Folkemøte vil bli arrangert 26.sept. kl i Kultursalen og da er det veldig viktig at du møter opp og fremfører dine ønsker. Det er nå du kan være med på å utvikle Hof i den retning du vil hvor skal vi bygge og bo hvor skal vi ha næringsutvikling hvor skal vi tilbringe vår fritid osv. Side 2

3 Fylket behandler sin RPBA (regional plan for bærekraftig arealpolitikk) som skal gjelde til 2040 og vil være med å tegne kartet også hos oss d.v.s. avgrensinger for hvor utvikling kan skje. Viktig: Møt opp i Kultursalen 26. september! Til slutt vil jeg ønske dere en flott høst. (vi får alltid vær til gode). Sjøl gleder jeg meg til småviltjakta. Med vennlig hilsen Ragnar Lindås ordfører Eldres dag i Hof kommune 1. oktober 2012 Hof kommune v/råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne inviterer til Eldres dag den 1. oktober kl på Hof menighetshus. Tradisjonen tro vil det bli underholdning og servering av mat. Påmelding til Hof kommunes sentralbord, tlf: innen Vel møtt! Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Hjelpeverger Overformynderiet trenger flere hjelpeverger - ta kontakt med Per Kr. Syvertsen mob.tlf Side 3

4 Fri sikt ditt ansvar Eier eller disponerer du en eiendom med utkjørsel til gang- og sykkelvei, fortau eller vei der gående og syklende ferdes? Har du trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei? Da har du et avsvar for å hindre ulykker ved å sørge for fri sikt og god fremkommelighet: Vegetasjon og tette gjerder skal ikke være høyere enn 50 cm i siktsonene i veikryss (gjelder ikke stammetrær). 50 cm kan i noen tilfeller virke lavt, men husk at snø legger seg på hekker etc. Siktsoner på de minste veiene: 4 meter før krysset skal det være fri sikt minst 20 meter i hver retning, inntil 40 meter ved mye helling. På større veier gjelder lengre avstander. Trær og busker må ikke ha greiner og kvister som henger lavere enn 3 m over fortau eller gang- og sykkelvei. Høyden over kjørevei skal være minst 4,7 m. Trafikkskilt og veinavnskilt skal være godt synlig. Greiner skal ikke skjule gatebelysning. Flytt hekken inn på tomten og plant blomster og lave planter i frisiktsonen - så kan du heller plante busker lenger inne på tomten hvis du vil være i skjul. Side 4

5 Miljøtipset - bil Økokjøring handler om å gjøre små endringer i kjøreteknikk, slik at du kan redusere forbruket betydelig uten å kjøre mindre. Bruk høyest mulig gir og hopp over gir. Akselerer raskt, langsom akselerering krever mer drivstoff. Bruk gasspedalen omtenksomt, slipp den i nedoverbakke. Hold fartsgrensen. Kjør med plass omkring deg og velg din egen rytme uten å stanse mer enn nødvendig. Unngå tomgangskjøring. Minst mulig aircondition. Unngå unødvendig bruk av takstativ, skibokser og last i bilen. Bruk motorvarmer og kupevarmer med tidsinnstilling ved temperaturer under +5 C. Sjekk dekktrykket ofte. Feil dekktrykk gir økt forbruk. Ta bilen på service jevnlig. Feiljustering og slitasje gir høyere forbruk. Vask bilen på bensinstasjonen hvor miljøskadelige stoffer samles opp. Kilder: og Ladbare biler er det beste miljøvalget. På finner du kart over ladepunkter i distriktet og mye spennende informasjon. Flere ladepunkter er under planlegging. Side 5

6 Nå blir matavfallet ditt til biogass Epleskrottene og middagsrestene dine ble tidligere sendt til kompostering. Fra 2012 sender vi dem til produksjon av biogass til busser og biler, samt til biogjødsel til landbruket. Grunnen til dette er den store miljøgevinsten som ligger i å erstatte fossilt drivstoff med fornybart drivstoff. Sorter bare matrester, ikke planterester og jord. Biogassanleggene har strenge kriterier for hva avfallet kan inneholde, og jord og planterester kan ikke brukes i prosessen. Det som skal sorteres for å kunne bli til biogass er alle slags matrester, samt brukt tørkepapir, kaffefilter og teposer. Derfor vil vi heller ikke lenger kalle dette avfallet bioavfall, men matavfall. Dette er matavfall: matrester (frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk, ost, yogurt, bake varer, matolje, sauser, supper, desserter, eggeskall) kaffefiltre- og grut teposer brukt tørkepapir/servietter kan også kastes som matavfall Alt matavfall skal legges i matavfallsposen før det legges i beholder med brunt lokk. Dette er ikke matavfall: aske (restavfall) bleier (restavfall) ekskrementer fra hund, katt og andre husdyr (restavfall) hundeposer (restavfall) juletrær (hageavfall) knokler (restavfall) sneiper (restavfall) mordersnegler/snegler (restavfall) avskårne blomster, potteplanter og planterester (som hageavfall, evnt restavfall) hageavfall (leveres gratis til gjenvinningsstasjonen eller komposteres i egen hage) Side 6

7 Reguleringsplaner under arbeid Gang- og sykkelvei Haslestad Rønnebergveien Reguleringsplanen ble vedtatt av Kommunestyret Kunngjort med klagefrist Engrønningen Prinsippsak om adkomst ble behandlet av TLM- utvalget Alternativ 2, fra Kaarbyveien direkte mot lysløypa, ble valgt. Veset (vei og nytt boligområde) Varsel om oppstart av planarbeid i Arkeologisk registrering er utført, noen funn. Videre utredninger krever budsjettmidler. Kaarby 4 NVE har innsigelse. Planen omarbeides for bedre overvannshåndtering, uteområder for barnehagen, fortausløsninger m.m. Gang- og sykkelvei Eidsfos kirke - Virefabrikken Er regulert, men planen må endres for å få gang- og sykkelveien på utsiden av Synken. Prestegårdshagen En utbygger ønsker å utvikle området. Mindre endring av reguleringsplan er aktuelt for å kunne tilby flere ulike boligtyper. Forslaget ikke klart ennå. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 4. juli ble en del plandokumenter offentliggjort. Mest spennende er plankart som viser forslag til fremtidige byggeområder i kommunene, også Hof. Fylkestinget vil behandle planen 27.september og sende den på høring med frist i januar Sluttbehandling er tenkt i mars Alle dokumenter er tilgjengelige på under regionalutvikling. Planlegger Laila Sagerøy Side 7

8 Info fra helsekroken: Vi har en jordmor Anne Synnøve Hovland ansatt 10 % i Hof kommune. Hun er her hver 14. dag. Vi oppfordrer Hofs gravide om å benytte vår flotte og empatiske jordmor. Anne Sofie jobber ellers som jordmor på Vestfold Sentralsykehus Timebestiling gjennom helsestasjonen tlf Ellers anbefaler helsesøster Mai Britt å starte med tran, sunt for hele kroppen! Kontor for forvaltning og koordinerende enhet Fra er det opprettet en ny lovpålagt funksjon i Helse og omsorgstjenesten i Hof. Formålet er å sikre best mulig koordinering av tjenester, spesielt der det er behov for flere tjenesteytere rundt samme bruker. Ved å ha felles mottak for alle søknader til kommunale tjenester og boliger ønsker vi å sikre raskest mulig saksbehandling og riktig nivå og omfang på tjenestene som tildeles. Søknad om behov for tjenester eller kommunal bolig sendes til: Hof kommune Kontor for tjenestetildeling Hofslundveien Hof Eventuelt ta kontakt på telefon / Søknadsskjema finner du på kommunens internettside, Hof legekontor, Hof Herredshus eller ved henvendelse til Helse og omsorgstjenesten. Side 8

9 Ellinor R. Berg ny styrer i Hof barnehage Ellinor er opprinnelig nordfra, og bodde i Tysfjord kommune til hun var 8 år. Siden den gang har hun hatt adresse i Tønsberg. Hun har to barn, men det er bare minstemann på 15 år som fortsatt bor hjemme. På fritiden spiller Ellinor trompet i en brasskvintett og i orkester. Ellers er hun en ivrig hobbyfisker, og trives godt med både tursko og skøyter på beina. Ellinor er utdannet førskolelærer, spesialpedagog og musikkterapeut. Etter endt utdanning ble hun tilsatt i Tønsberg kommune. Der har hun utført musikkterapeutisk arbeid med barn, ungdom og voksne i 21 år. Samtidig har hun vært fast engasjert som kursholder for Norsk Musikkråd og timelærer ved høgskolen i Harstad. Ellinor forteller gjerne om sitt positive møte med Hof kommune. Hun trekker frem den hjertelige og varme mottagelsen hun har fått både i barnehagen og på kommunehuset. Nå i startfasen er hun spesielt opptatt av å bygge gode relasjoner samt å skape trivsel, slik at små og store får en trygg og god start på det nye barnehageåret. Ellinor vil arbeide for at Hof barnehage også under hennes ledelse blir et trygt sted å være, leke og lære. I tillegg til de administrative oppgavene, ønsker hun å bidra med sang, musikk- og dramaaktiviteter på avdelingene. Side 9

10 HA BRANNØVELSE HJEMME Alle har brannøvelse på jobb og skole, men det er i hjemmet de fleste omkommer i brann. Brannvesenet utfordrer nå alle husstander i Hof til å holde brannøvelse hjemme. Dersom du gjennomfører øvelsen i løpet av september, kan du vinne premier for flere tusen kroner. Undersøkelser viser at bare 1 av 10 har gjennomført brannøvelse i hjemmet i løpet av det siste året. Under halvparten har en rømningsplan i tilfelle brann. Selv blant barnefamilier er andelen lav. Dette er kanskje den gruppen som har størst behov for å gjennomføre brannøvelser hjemme, fordi barna som regel er avhengig av hjelp i en nødssituasjon. I september avholdes Nasjonal Brannøvelse i regi av Norsk brannvernforening. Alle som gjennomfører en brannøvelse i løpet av måneden, og registrerer dette på er med i trekningen av premier for kr. Deltakelsen er gratis og man bestemmer selv hvordan man vil gjennomføre øvelsen. Sjekk røykvarsleren hver måned - Røykvarsleren er din beste livsforsikring. I en brannsituasjon er det røyken som tar liv, forklarer branninspektørene Jan Robin Herregaarden og Jørn-Vidar Johansen ved Kongsberg brann og redning. Selv hadde de aldri tort å sove i en bolig uten fungerende røykvarsler. Røykvarsleren skal monteres i tak minimum 50 cm fra vegg. Brannvesenet anbefaler minst én røykvarsler i hver etasje, gjerne flere. Seriekoplede røykvarslere anbefales. Sjekk slukkemidlene Alle i boligen må vite hvor brannslukningsapparatene eller brannslangene er plassert. Trykkmåleren må stå på grønt. Side 10

11 Eiers og leietakers ansvar Huseier har ansvar for at røykvarsler og slukkemiddel er montert i hver boenhet, samt at det er minst to mulige rømningsveier. Leietaker har ansvar for å teste røykvarsleren én gang i måneden, samt å bytte batteri ved behov. Videre skal leietaker føre jevnlig tilsyn med slukkemidlene, gjøre seg kjent med rømningsveiene, og varsle eier dersom det oppdages feil. Tips til en god brannøvelse: - Hele familien bør være enige om hva som skal gjøres i tilfelle brann. Sett dere ned og lag en plan i fellesskap. - Avtal et samlingspunkt utenfor boligen. Dette er viktig for at man skal ha full oversikt over at alle har kommet seg i trygghet. - Test alternative rømningsveier som f.eks brannstiger og liknende, slik at dere vet at det fungerer. - Test røykvarslerer, med testknapp eller røyk. - Sjekk at brannslukkeutstyret er lett tilgjengelig og klart til bruk. Utfør selv ettersyn av brannslange og brannslukningsapparat. Husk at brannslukningsapparater skal sendes inn til kontroll hvert 5. år. Sjekk at dette følges opp. - Evaluer øvelsen etter gjennomføring. Oppdager dere at ting ikke fungerer som dere hadde tenkt, er det viktig å justere planen dere har laget. Brannøvelser redder liv og verdier! All erfaring viser at det nytter å øve. Vi kjenner mange historier om branner og branntilløp som endte godt fordi de som var involvert, hadde trent på hvordan de skulle opptre i en brannsituasjon, sier branninspektørene. Ta gjerne kontakt med brann- og redningstjenesten på tlf dersom du har spørsmål Mer info: Side 11

12 Folkemøte kl i Kultursalen Hof kommune skal i gang med revisjon av kommuneplanen, og inviterer til folkemøte den 26.september kl både for å informere om planprosessen, og for ta imot innspill, forslag og ønsker. Kommuneplanen består av flere deler. I Hof skal både samfunnsdelen (tidligere kalt tekstdel) og arealdelen revideres. Det betyr at kommunen skal finne fram til de største utfordringene i årene framover, både for hele lokalsamfunnet og for kommunen som organisasjon. Det skal settes mål for hva vi vil oppnå på de forskjellige samfunnsområdene, og planen skal si hvordan Hof kommune skal jobbe for å nå disse målene. Arealdelen skal bestå av et juridisk forpliktende kart og bestemmelser for bruk av arealene. Hvordan skal vi bruke arealene våre for å oppnå de målene samfunnsdelen kommer til å sette opp? I den forbindelse kommer vi til å måtte bruke tid på den store regionale arealplanen som Vestfold fylkeskommune fullfører denne høsten. Fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunene i Vestfold har gjennom en lang prosess kommet fram til et forslag til noen felles prinsipper for hvordan arealene i fylket skal brukes. Noen av disse prinsippene blir retningslinjer kommunene pålegges å følge. Noen av dem kjenner vi fra før, andre er nye. Nå må alle kommuner se på hvordan dette slår ut hos dem, og det gjelder altså også for Hof. På folkemøtet vil de viktigste av disse nye retningslinjene bli presentert. Samfunnsdel først I arbeidet med planens samfunnsdel skal vi først se på hvordan det står til i kommunen nå - og deretter settes oss mål for hvordan vi vil at ting skal bli framover. Det er mange spørsmål som må stilles og besvares. Hvor stor vekst skal vi legge til rette for? Side 12

13 I Hof har det vært vekst over en lang periode, men den har ikke vært like stor som i fylket for øvrig. Så langt i år har det vært flere som har flyttet inn enn ut, mens fødselstallene ikke har vært like høye som tidligere. Hva betyr dette når vi skal planlegge? - Hvordan vil sammensetningen av befolkningen se ut om noen år? - Har vi gode nok tjenester til den befolkningen vi har i dag og den befolkningen vi kommer til å få? - Hvordan skal næringslivet utvikles? - Legger kommunen godt nok til rette for etablering av nye bedrifter og videreutvikling av dem som allerede er her? - Har vi god nok infrastruktur og beredskap til å takle klima endringer og våtere vær? - Får alle innbyggerne de tjenestene de trenger og har krav på også de som trenger litt ekstra? - Hvordan skal vi bruke kommuneplanen til å fremme en bedre folkehelse? Kommuneplanens samfunnsdel skal forsøke å svare på alle disse spørsmålene. Hof kommune kommer til å samarbeide med Holmestrand og Re i denne prosessen, og inviterer også kommunens innbyggere til å komme med forslag og meninger. Folkemøtet den blir første mulighet. Varsel om planoppstart Kommunen varsler oppstart av kommuneplanrevisjon nå i høst. Samtidig med at planprogrammet for samfunnsdelen sendes ut på høring, vil det bli gitt en invitasjon til grunneiere (og andre) som ønsker å komme med innspill til arealdelen av kommuneplanen. På folkemøtet vil det bli gitt informasjon om hvordan disse forslagene skal sendes inn, og hva slags dokumentasjon som bør legges ved. Dette varselet kommer til å bli annonsert i lokalavisene, og det kommer mye informasjon på kommunens hjemmesider. Inger Christensen, kommuneplanlegger i Holmestrand, Hof og Re Side 13

14 Program for folkemøte kl 18 i Kultursalen Velkommen og møteledelse v/ragnar Lindås Ny kommuneplan for Hof - Hvordan skal prosessen være? - Hvilke temaer skal planen ta opp? - Hva betyr den nye regionale arealplanen i Hof - Hvordan kan grunneiere og andre komme med forslag og innspill? v/3ks felles kommuneplanlegger Inger Christensen Gruppearbeid spørsmål og diskusjon Utleie av kommunale lokaler/bygg Hof kommune leier i dag ut flere bygg til ulike arrangementer. Tidligere måtte leietaker betale for leie av Hofhallen, Hof kulturhus og Voldshagan (klubbhuset). Hof skole, herredshuset og nye lokaler for kulturskolen var derimot ikke omfattet av dette. Kommunestyret i Hof vedtok den 19. juni 2012 nytt reglement for utleie av kommunale bygg. Reglementet legger opp til en enhetlig praksis der alle bygg leies ut på like vilkår. Hensikten med reglementet er å sikre at kommunens verdier, i form av bygningsmasse, forvaltes på en måte som sikrer forutsigbarhet og likebehandling. Videre er det viktig å klargjøre vilkårene og hvilke forventingen som stilles for utleie slik at man ansvarliggjør leietakerne. Kontakt i forbindelse med utleie: - for Hof skole: for alle andre bygg: Du kan finne reglement, priser og skjema for utleie: Trimtilbud for ungdom Vi startet opp igjen med trimtilbud for ungdom i samarbeid med Hof treningssenter 1. september. Zumba: mandag og onsdag kl Spinning: tirsdag og torsdag kl Treningen foregår på treningssenteret, og koster kr. 10 pr gang. Bli med - og kom i form!! Påmelding hos Mette på kulturkontoret. Side 14

15 KULTURKALENDEREN: DuoRETRO med belg og streng på Veset. Åpent arr. Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken Strikkekafe på Granly Kl Arr: Hobbyloftet Forlkemøte om ny kommuneplan i kulturhuset kl "Hekta på røtter" bruk av alle slags rotfrukter i matlaging. Tradisjonsmat. Granly Kl Arr: Vassås bygdekvinnelag Trollebolle forestilling på Granly Kl Arr: Granly amatørteatergruppe Eldres dag på Hof meninghetshus kl Dansefest på kulturhuset Kl Arr: Hofnarren Kunsthåndverksmarked på Eidsfoss Julesalgsmesse På Grendehuset i Sundbyfoss kl Arr: Kaarby Sanitetsforening Loppemarked i Hof-hallen Kl Arr: Lions Club Hof Rull og syltekurs ved Hof skole Arr: Vassås bygdekvinnelag Flatbrød- og lefsekurs Arr: Vassås bygdekvinnelag Frode Molthemyr på Veset. Åpent arrangement Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken Juleutlodning på Hof menighetshus. Kl Stort basarbord. Adventsprogram kl. 12. Arr: Kirkeringen og husstyret Nordic Tenors julekonsert i Biorama. Kl Buss settes opp for vår eldre garde. Påmelding til sentralbordet innen Arr: Den kulturelle spaserstokken Nyttårskonsert med Ophelia Orcestra Kl i kultursalen Mer info i neste Hof-nytt. Side 15

16 Kulturminneregistrering i Hof Arbeidet med registrering av kulturminner i Hof fortsetter. Denne høsten blir viktig i arbeidet med innsamling av kulturminner i marka og bilder. Hof Historielag og Hof kommune arbeider sammen om prosjektet. Vi oppfordrer alle som er i gang til å bruke høsten til få fortsette arbeidet. Høsten er en fin tid til å ta bilder når vegetasjonen visner og den mørke tida er godt egnet til å få skrevet ned det vi vet på skjema eller data. Bilder er viktig! Hof Historielag har kjøpt en bildescanner som står på kulturkontoret til scanning av bilder. Ta kontakt hvis du har gamle bilder av hus eller andre kulturminner som er i ferd med eller har gått i glemmeboka. Under viser vi et bilde av Sundbyfoss sag. Bilde er et maleri som er avfotografert, dette er også en mulighet. Bilde er malt av Hans Svendsen. Saga står til venstre i bildet. Det er ikke annet igjen av saga i dag enn et steinfundament og deler av tømmerrenna. Saga var arbeidssted for 3-4 mann. Tømmeret ble kjørt hit på sledeføre og etter at jernbanen kom var det lett å frakte tømmeret som ble solgt ut av bygda. Vi ser brua for veien med jernbanebrua bak. Sundbyfossen har vært utnyttet til å drive sagbruk og møller siden Registreringen er gjort av Arnfinn Svendsen. Åse Marie Green Side 16

17 Høring - utkast til forskrift Graveinstruks 12-kommunesamarbeidet i Vestfold Hof kommune er en del av 12-kommunesamarbeidet i Vestfold. Der har rådmannsgruppa i møte den sak 15/12, vedtatt å legge «Graveinstruks 12-kommunesamarbeidet» i Vestfold ut til høring og offentlig ettersyn. Dokumentene er å finne på 12Ks nettsider: www:12k.no under aktuelt. Kommentarer til forskriften merkes Høringsuttalelse graveinstruks og sendes Larvik kommune innen Postadresse: Larvik kommune, pb 2020, 3255 Larvik. Epost: «Sommer i Hof» - hele året? To aktive uker med tilbud som spenner fra topptur, lyckliga gatan og gårds/seterbesøk til Sommarland, Tusenfryd, og kino er over for i år. Det var også i år stor oppslutning om arrangementene, ca 550 besøk av glade og fornøyde barn og ungdom. Det er en stor glede å reise på turer med så mange flotte barn og unge. De oppfører seg pent, og når vi var på Tusenfryd med 104 personer, var alle på plass til tiden når vi skulle reise hjem igjen! Det er flott syns jeg! Bussene har vært strøkne; helt fri for søppel og rot! Vi kan alle være stolte av Hof-barn/ungdom!! Ungdommene ønsker seg «sommer i Hof hele året» som en erstatning for ungdomsklubben. Vi tenker derfor å tilby aktivitet i høstferien og vinterferien. Det kommer program, og vi prøver å lage variasjon i forhold til alder bl.a. Jeg tar gjerne imot tips om hvor vi kan reise på slike turer. Hilsen Mette på kulturkontoret Side 17

18 var det ett år siden vi flyttet inn på Veset Dagen markeres med pasienter og ansatte på den enkelte avdeling/bolig.god mat og bløtkake hører med på en slik markering. Vi har nå fått bodd oss inn, og trivselen blant beboere og ansatte er stor. Teknisk etat har gjort en kjempejobb med uteområdene, og vi nyter nå den fine utsikten over bygda vår. Det har kommet husdyr på Veset. Vi er så heldige og fått sauer i pensjon på nordsiden av bygget. I sansehagen gjenstår det fortsatt en del arbeid, men dette er under planlegging. Hagen brukes allikevel flittig av beboerne. I juni avholdt vi sommerfest i sansehagen til glede for beboere, pårørende og dagsenterbrukere. Julebord og påskelunch har det også blitt tid til i året som har gått. I tillegg har det vært underholdning via Den kulturelle spaserstokk. Det er andakt annen hver torsdag noe som mange av våre beboere setter stor pris på. Pårørende foreningens tilstelninger den første søndag hver måned er med på å skape stor trivsel og hygge her på Veset. Vi er svært takknemlige for den gode hjelpen de yter. Kjøkkenet vårt er en viktig del av trivselen for beboerne, og de får mye skryt av den gode maten de lager. Dagsenteret vårt bistår med aktivisering og er et sosialt møtepunkt for hjemmeboende med vedtak på dagopphold. Vi vil på det varmeste få takke for alle positive tilbakemeldinger vi har fått fra beboere/brukere og pårørende. Vil også få takke for gaver og minnegaver vi har mottatt. Gratulerer med ettårs dagen ! Med vennlig hilsen alle oss på Veset Side 18

19 DRØMMEJOBB LEDIG! Hof skolekorps ønsker seg støttespillere for våre yngste spillere. dvs. de som har spilt i ca to år. Vi tenker oss en voksen/ ungdom som kan komme på noen av våre øvelser og bare spille sammen med dem. Korpset spiller tirsdager fra klokken Vi garanterer deg et trivelig miljø. Spørsmål?: Ring Kristin Herland på tlf Helgekurs på skolekjøkkenet ved Hof skole Rull - og syltekurs november Oppstart fredag 9.nov. kl Kursleder: Hans Arne Rønningen Flatbrød - og lefsekurs november Oppstart fredag 16.nov. kl Kursleder: Kari Aakerholt Kursavgift per kurs ca 550 kroner + råvarer. Påmelding innen 1.november til Ellen Zimmermann, tlf / Arr. Vassås bygdekvinnelag DANSEFEST I KULTURSALEN Lørdag den 27. oktober kl arrangerer Hofnarren dansefest i kultursalen. Clazzic Quartet spiller opp til dans, med sine knallbra toner og takter! Servering av øl, vin, rusbrus, mineralvann og div kioskvarer. Ta med deg venner, bekjente, naboer og familie og kom! Billetter ved inngang. 18 årsgrense. Side 19

20 Til ungdommer som liker å synge: Høsten 2012 starter vi opp et musikalprosjekt for ungdommen i Hof. Her vil dere får muligheten til å synge i gruppe, og også til å få prøvd dere som solister. Prosjektet vil avslutte med en konsert våren Her skal vi få med oss et band. Øvelsene vil hovedsakelig være på torsdager fra Kl i Gamle Eidsfoss. (base på skolen) Første øvelse blir torsdag 13. sept Dirigenter for prosjektet er Erik Andreas Stensholt og Kristine Bonstad. Dette er et samarbeid mellom kulturkontoret og Skibergkoret. For mer info. gå på hjemmesiden til Skibergkoret evt. ta kontakt med Ragnhild Brotnow, epost: Erik Andreas Stensholt, epost Kontingenten for hele prosjektet blir på kr. 500,-. Påmelding via e-post til: Skibergkoret ønsker nye medlemmer velkommen torsdag den kl kultursalen. Vi starter da med nye sanger for 10 års jubileet 2013, og julerepertoaret. For mer informasjon: Side 20

21 Trollebolle holder forestilling for barn i alle aldre og voksne med Lørdag 13. oktober på Granly i Vassås kl Inngang: 100 for barn og 50 for voksne. Kiosk. Arr: Granly amatørteatergruppe Stort loppemarked Loppemarkedet i Vassås utsettes til våren (dato kommer senere) pga. andre dugnadsarbeider som skal gjøres i bygda denne høsten og fordi vi ikke har samlet så mye lopper hittil. Men vi tar fortsatt imot lopper, og vi er behjelpelige med henting! Ring Kjell Lindås på tlf , Espen Elvekrok på tlf eller Marit Haga på tlf Vassås Vel Strikkekafe På Granly i Vassås Onsdag 19. september kl Butikken Motepinnen viser frem høstnytt og har med seg forskjellig garn. Oppskrifter og pinner for salg. Ta med eget strikketøy og bytt ideer med andre! Servering av kaffe og kaker. Ta gjerne med en liten gevinst til utlodning. Møt opp til en koselig høstkveld! Alle er velkommen! Hilsen hobbyloftet i Vassås Side 21

22 STORT LOPPEMARKED i Hofhallen Lørdag 3. nov. kl Mange fine lopper. Kafeteria. Har du lopper? Kontakt Ole Bjørn Bonstad Arr.: Lions Club Hof Lørdag kl JULEUTLODNING på Hof Menighetshus Stort basarbord! Adventsprogram kl 12 Arr: Kirkeringen og husstyret Side 22 Kaarby Sanitetsforening Basar og julesalgsmesse På Grendehuset i Sundbyfoss Lørdag 17. november kl Trekning kl Lokale utstillere stiller ut sine hjemmelagde produkter for salg. Lynlotteri salg av kaffe og kaker Salg av juletallerken kl Alle hjertelig velkommen. Ønsker du stand? kontakt Aase Kjennerud på tlf /

23 COMENIUS-TUR TIL ISTANBUL Hof skoles ungdomstrinn er med i et Comenius-prosjekt sammen med Spania, Nederland, England, Tyrkia og Romania. Prosjektet går over to år, Tittelen på prosjektet er «European Eco Volunteers», og har som mål å fremme bevisstheten til elevene rundt ulike temaer rundt miljøet og miljøutfordringer. Stine Cecilie Laxå Pettersen, Ylva Mariken Gjernes, Ragnhild Anna Hoff Husøy, Lars Jacob Wike, Emilie Solberg og Karine Guran fra 10. klasse, reiser sammen med Are Holand og Thale Gravir Røhmen til Istanbul i oktober. Siden elevene skal bo i vertsfamilier, vil de få god innsikt i hvordan en tyrkisk familie lever. De vil også møte elever fra de andre samarbeidslandene. Dette er en unik mulighet for elevene til å bli kjent med en annen kultur og få venner fra andre land. Comenius For tredje år på rad får Hof besøk fra den samme spanske skolen. I år er det Ara, Lara, Carmen C og Carmen A som er på besøk. De skal være her i tre måneder til midt i november, og bor i hver sin vertsfamilie. Uten familiene hadde vi ikke kunnet gjennomføre prosjektet. Tøffe jenter, de er de yngste som har vært her i dette prosjektet, de er 14 og15 år. Elevene har sin egen timeplan, som består av noen norske fag, noen oppdrag fra Spania og norskopplæring. Fra venstre: Carmen A, Carmen C, Lara og Ara. Side 23

24 HOF-NYTT - Utgivelsesplan for år 2012 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2012 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2012 mandag ca. uke 19 Nr. 3/2012 mandag ca. uke 37 Nr. 4/2012 mandag ca. uke 48 Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen - det tas forbehold om endringer på utgivelsesplanen - Side 24