Nr. 3 September 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 3 September 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE"

Transkript

1 HOF-NYTT Nr. 3 September 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: Telefax: E-post: Side 1

2 KJÆRE HOF SOKNINGER I skrivende stund er sommerferien over og de fleste er tilbake på jobb eller skole, mer eller mindre fornøyd med ferieværet. At juli måned kanskje ikke var varmere enn mars kan vi ikke gjøre noe med. Men jammen er det mange saker vi kan gjøre noe med bare man aldri gir opp. Et eksempel er gangvei til Kleppan. Der har de samme innbyggerne stått på aktivt i over 30 år og endelig juni 2012 kom det brev fra Vestfold Fylkeskommune : Spleiselag mellom Hof kommune og Vestfold Fylkeskommune: Gang/sykkelveg langs fv. 32 Haslestad Kleppan. Vedtaket innebærer at det startes planlegging i 2012, med anlegg av gang- og sykkelvegen i Det er veldig positivt og det beviser at man aldri skal gi opp. I slutten av juni i år ble det omlegging til ny telefonsentral og nye telefoner her på herredshuset. Det ble litt barnesykdommer i starten som førte til at publikum hadde problemer med å komme fram til vårt sentralbord. Det beklager Hof kommune sterkt. I høst skal vi blant annet behandle ny kommuneplan og budsjettet som de to viktigste sakene. Det er derfor viktig at DU engasjerer deg og kommer med innspill til oss politikere. Folkemøte vil bli arrangert 26.sept. kl i Kultursalen og da er det veldig viktig at du møter opp og fremfører dine ønsker. Det er nå du kan være med på å utvikle Hof i den retning du vil hvor skal vi bygge og bo hvor skal vi ha næringsutvikling hvor skal vi tilbringe vår fritid osv. Side 2

3 Fylket behandler sin RPBA (regional plan for bærekraftig arealpolitikk) som skal gjelde til 2040 og vil være med å tegne kartet også hos oss d.v.s. avgrensinger for hvor utvikling kan skje. Viktig: Møt opp i Kultursalen 26. september! Til slutt vil jeg ønske dere en flott høst. (vi får alltid vær til gode). Sjøl gleder jeg meg til småviltjakta. Med vennlig hilsen Ragnar Lindås ordfører Eldres dag i Hof kommune 1. oktober 2012 Hof kommune v/råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne inviterer til Eldres dag den 1. oktober kl på Hof menighetshus. Tradisjonen tro vil det bli underholdning og servering av mat. Påmelding til Hof kommunes sentralbord, tlf: innen Vel møtt! Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Hjelpeverger Overformynderiet trenger flere hjelpeverger - ta kontakt med Per Kr. Syvertsen mob.tlf Side 3

4 Fri sikt ditt ansvar Eier eller disponerer du en eiendom med utkjørsel til gang- og sykkelvei, fortau eller vei der gående og syklende ferdes? Har du trær ut mot vei, fortau eller gang- og sykkelvei? Da har du et avsvar for å hindre ulykker ved å sørge for fri sikt og god fremkommelighet: Vegetasjon og tette gjerder skal ikke være høyere enn 50 cm i siktsonene i veikryss (gjelder ikke stammetrær). 50 cm kan i noen tilfeller virke lavt, men husk at snø legger seg på hekker etc. Siktsoner på de minste veiene: 4 meter før krysset skal det være fri sikt minst 20 meter i hver retning, inntil 40 meter ved mye helling. På større veier gjelder lengre avstander. Trær og busker må ikke ha greiner og kvister som henger lavere enn 3 m over fortau eller gang- og sykkelvei. Høyden over kjørevei skal være minst 4,7 m. Trafikkskilt og veinavnskilt skal være godt synlig. Greiner skal ikke skjule gatebelysning. Flytt hekken inn på tomten og plant blomster og lave planter i frisiktsonen - så kan du heller plante busker lenger inne på tomten hvis du vil være i skjul. Side 4

5 Miljøtipset - bil Økokjøring handler om å gjøre små endringer i kjøreteknikk, slik at du kan redusere forbruket betydelig uten å kjøre mindre. Bruk høyest mulig gir og hopp over gir. Akselerer raskt, langsom akselerering krever mer drivstoff. Bruk gasspedalen omtenksomt, slipp den i nedoverbakke. Hold fartsgrensen. Kjør med plass omkring deg og velg din egen rytme uten å stanse mer enn nødvendig. Unngå tomgangskjøring. Minst mulig aircondition. Unngå unødvendig bruk av takstativ, skibokser og last i bilen. Bruk motorvarmer og kupevarmer med tidsinnstilling ved temperaturer under +5 C. Sjekk dekktrykket ofte. Feil dekktrykk gir økt forbruk. Ta bilen på service jevnlig. Feiljustering og slitasje gir høyere forbruk. Vask bilen på bensinstasjonen hvor miljøskadelige stoffer samles opp. Kilder: og Ladbare biler er det beste miljøvalget. På finner du kart over ladepunkter i distriktet og mye spennende informasjon. Flere ladepunkter er under planlegging. Side 5

6 Nå blir matavfallet ditt til biogass Epleskrottene og middagsrestene dine ble tidligere sendt til kompostering. Fra 2012 sender vi dem til produksjon av biogass til busser og biler, samt til biogjødsel til landbruket. Grunnen til dette er den store miljøgevinsten som ligger i å erstatte fossilt drivstoff med fornybart drivstoff. Sorter bare matrester, ikke planterester og jord. Biogassanleggene har strenge kriterier for hva avfallet kan inneholde, og jord og planterester kan ikke brukes i prosessen. Det som skal sorteres for å kunne bli til biogass er alle slags matrester, samt brukt tørkepapir, kaffefilter og teposer. Derfor vil vi heller ikke lenger kalle dette avfallet bioavfall, men matavfall. Dette er matavfall: matrester (frukt, grønnsaker, kjøtt, fisk, ost, yogurt, bake varer, matolje, sauser, supper, desserter, eggeskall) kaffefiltre- og grut teposer brukt tørkepapir/servietter kan også kastes som matavfall Alt matavfall skal legges i matavfallsposen før det legges i beholder med brunt lokk. Dette er ikke matavfall: aske (restavfall) bleier (restavfall) ekskrementer fra hund, katt og andre husdyr (restavfall) hundeposer (restavfall) juletrær (hageavfall) knokler (restavfall) sneiper (restavfall) mordersnegler/snegler (restavfall) avskårne blomster, potteplanter og planterester (som hageavfall, evnt restavfall) hageavfall (leveres gratis til gjenvinningsstasjonen eller komposteres i egen hage) Side 6

7 Reguleringsplaner under arbeid Gang- og sykkelvei Haslestad Rønnebergveien Reguleringsplanen ble vedtatt av Kommunestyret Kunngjort med klagefrist Engrønningen Prinsippsak om adkomst ble behandlet av TLM- utvalget Alternativ 2, fra Kaarbyveien direkte mot lysløypa, ble valgt. Veset (vei og nytt boligområde) Varsel om oppstart av planarbeid i Arkeologisk registrering er utført, noen funn. Videre utredninger krever budsjettmidler. Kaarby 4 NVE har innsigelse. Planen omarbeides for bedre overvannshåndtering, uteområder for barnehagen, fortausløsninger m.m. Gang- og sykkelvei Eidsfos kirke - Virefabrikken Er regulert, men planen må endres for å få gang- og sykkelveien på utsiden av Synken. Prestegårdshagen En utbygger ønsker å utvikle området. Mindre endring av reguleringsplan er aktuelt for å kunne tilby flere ulike boligtyper. Forslaget ikke klart ennå. Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) 4. juli ble en del plandokumenter offentliggjort. Mest spennende er plankart som viser forslag til fremtidige byggeområder i kommunene, også Hof. Fylkestinget vil behandle planen 27.september og sende den på høring med frist i januar Sluttbehandling er tenkt i mars Alle dokumenter er tilgjengelige på under regionalutvikling. Planlegger Laila Sagerøy Side 7

8 Info fra helsekroken: Vi har en jordmor Anne Synnøve Hovland ansatt 10 % i Hof kommune. Hun er her hver 14. dag. Vi oppfordrer Hofs gravide om å benytte vår flotte og empatiske jordmor. Anne Sofie jobber ellers som jordmor på Vestfold Sentralsykehus Timebestiling gjennom helsestasjonen tlf Ellers anbefaler helsesøster Mai Britt å starte med tran, sunt for hele kroppen! Kontor for forvaltning og koordinerende enhet Fra er det opprettet en ny lovpålagt funksjon i Helse og omsorgstjenesten i Hof. Formålet er å sikre best mulig koordinering av tjenester, spesielt der det er behov for flere tjenesteytere rundt samme bruker. Ved å ha felles mottak for alle søknader til kommunale tjenester og boliger ønsker vi å sikre raskest mulig saksbehandling og riktig nivå og omfang på tjenestene som tildeles. Søknad om behov for tjenester eller kommunal bolig sendes til: Hof kommune Kontor for tjenestetildeling Hofslundveien Hof Eventuelt ta kontakt på telefon / Søknadsskjema finner du på kommunens internettside, Hof legekontor, Hof Herredshus eller ved henvendelse til Helse og omsorgstjenesten. Side 8

9 Ellinor R. Berg ny styrer i Hof barnehage Ellinor er opprinnelig nordfra, og bodde i Tysfjord kommune til hun var 8 år. Siden den gang har hun hatt adresse i Tønsberg. Hun har to barn, men det er bare minstemann på 15 år som fortsatt bor hjemme. På fritiden spiller Ellinor trompet i en brasskvintett og i orkester. Ellers er hun en ivrig hobbyfisker, og trives godt med både tursko og skøyter på beina. Ellinor er utdannet førskolelærer, spesialpedagog og musikkterapeut. Etter endt utdanning ble hun tilsatt i Tønsberg kommune. Der har hun utført musikkterapeutisk arbeid med barn, ungdom og voksne i 21 år. Samtidig har hun vært fast engasjert som kursholder for Norsk Musikkråd og timelærer ved høgskolen i Harstad. Ellinor forteller gjerne om sitt positive møte med Hof kommune. Hun trekker frem den hjertelige og varme mottagelsen hun har fått både i barnehagen og på kommunehuset. Nå i startfasen er hun spesielt opptatt av å bygge gode relasjoner samt å skape trivsel, slik at små og store får en trygg og god start på det nye barnehageåret. Ellinor vil arbeide for at Hof barnehage også under hennes ledelse blir et trygt sted å være, leke og lære. I tillegg til de administrative oppgavene, ønsker hun å bidra med sang, musikk- og dramaaktiviteter på avdelingene. Side 9

10 HA BRANNØVELSE HJEMME Alle har brannøvelse på jobb og skole, men det er i hjemmet de fleste omkommer i brann. Brannvesenet utfordrer nå alle husstander i Hof til å holde brannøvelse hjemme. Dersom du gjennomfører øvelsen i løpet av september, kan du vinne premier for flere tusen kroner. Undersøkelser viser at bare 1 av 10 har gjennomført brannøvelse i hjemmet i løpet av det siste året. Under halvparten har en rømningsplan i tilfelle brann. Selv blant barnefamilier er andelen lav. Dette er kanskje den gruppen som har størst behov for å gjennomføre brannøvelser hjemme, fordi barna som regel er avhengig av hjelp i en nødssituasjon. I september avholdes Nasjonal Brannøvelse i regi av Norsk brannvernforening. Alle som gjennomfører en brannøvelse i løpet av måneden, og registrerer dette på er med i trekningen av premier for kr. Deltakelsen er gratis og man bestemmer selv hvordan man vil gjennomføre øvelsen. Sjekk røykvarsleren hver måned - Røykvarsleren er din beste livsforsikring. I en brannsituasjon er det røyken som tar liv, forklarer branninspektørene Jan Robin Herregaarden og Jørn-Vidar Johansen ved Kongsberg brann og redning. Selv hadde de aldri tort å sove i en bolig uten fungerende røykvarsler. Røykvarsleren skal monteres i tak minimum 50 cm fra vegg. Brannvesenet anbefaler minst én røykvarsler i hver etasje, gjerne flere. Seriekoplede røykvarslere anbefales. Sjekk slukkemidlene Alle i boligen må vite hvor brannslukningsapparatene eller brannslangene er plassert. Trykkmåleren må stå på grønt. Side 10

11 Eiers og leietakers ansvar Huseier har ansvar for at røykvarsler og slukkemiddel er montert i hver boenhet, samt at det er minst to mulige rømningsveier. Leietaker har ansvar for å teste røykvarsleren én gang i måneden, samt å bytte batteri ved behov. Videre skal leietaker føre jevnlig tilsyn med slukkemidlene, gjøre seg kjent med rømningsveiene, og varsle eier dersom det oppdages feil. Tips til en god brannøvelse: - Hele familien bør være enige om hva som skal gjøres i tilfelle brann. Sett dere ned og lag en plan i fellesskap. - Avtal et samlingspunkt utenfor boligen. Dette er viktig for at man skal ha full oversikt over at alle har kommet seg i trygghet. - Test alternative rømningsveier som f.eks brannstiger og liknende, slik at dere vet at det fungerer. - Test røykvarslerer, med testknapp eller røyk. - Sjekk at brannslukkeutstyret er lett tilgjengelig og klart til bruk. Utfør selv ettersyn av brannslange og brannslukningsapparat. Husk at brannslukningsapparater skal sendes inn til kontroll hvert 5. år. Sjekk at dette følges opp. - Evaluer øvelsen etter gjennomføring. Oppdager dere at ting ikke fungerer som dere hadde tenkt, er det viktig å justere planen dere har laget. Brannøvelser redder liv og verdier! All erfaring viser at det nytter å øve. Vi kjenner mange historier om branner og branntilløp som endte godt fordi de som var involvert, hadde trent på hvordan de skulle opptre i en brannsituasjon, sier branninspektørene. Ta gjerne kontakt med brann- og redningstjenesten på tlf dersom du har spørsmål Mer info: Side 11

12 Folkemøte kl i Kultursalen Hof kommune skal i gang med revisjon av kommuneplanen, og inviterer til folkemøte den 26.september kl både for å informere om planprosessen, og for ta imot innspill, forslag og ønsker. Kommuneplanen består av flere deler. I Hof skal både samfunnsdelen (tidligere kalt tekstdel) og arealdelen revideres. Det betyr at kommunen skal finne fram til de største utfordringene i årene framover, både for hele lokalsamfunnet og for kommunen som organisasjon. Det skal settes mål for hva vi vil oppnå på de forskjellige samfunnsområdene, og planen skal si hvordan Hof kommune skal jobbe for å nå disse målene. Arealdelen skal bestå av et juridisk forpliktende kart og bestemmelser for bruk av arealene. Hvordan skal vi bruke arealene våre for å oppnå de målene samfunnsdelen kommer til å sette opp? I den forbindelse kommer vi til å måtte bruke tid på den store regionale arealplanen som Vestfold fylkeskommune fullfører denne høsten. Fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunene i Vestfold har gjennom en lang prosess kommet fram til et forslag til noen felles prinsipper for hvordan arealene i fylket skal brukes. Noen av disse prinsippene blir retningslinjer kommunene pålegges å følge. Noen av dem kjenner vi fra før, andre er nye. Nå må alle kommuner se på hvordan dette slår ut hos dem, og det gjelder altså også for Hof. På folkemøtet vil de viktigste av disse nye retningslinjene bli presentert. Samfunnsdel først I arbeidet med planens samfunnsdel skal vi først se på hvordan det står til i kommunen nå - og deretter settes oss mål for hvordan vi vil at ting skal bli framover. Det er mange spørsmål som må stilles og besvares. Hvor stor vekst skal vi legge til rette for? Side 12

13 I Hof har det vært vekst over en lang periode, men den har ikke vært like stor som i fylket for øvrig. Så langt i år har det vært flere som har flyttet inn enn ut, mens fødselstallene ikke har vært like høye som tidligere. Hva betyr dette når vi skal planlegge? - Hvordan vil sammensetningen av befolkningen se ut om noen år? - Har vi gode nok tjenester til den befolkningen vi har i dag og den befolkningen vi kommer til å få? - Hvordan skal næringslivet utvikles? - Legger kommunen godt nok til rette for etablering av nye bedrifter og videreutvikling av dem som allerede er her? - Har vi god nok infrastruktur og beredskap til å takle klima endringer og våtere vær? - Får alle innbyggerne de tjenestene de trenger og har krav på også de som trenger litt ekstra? - Hvordan skal vi bruke kommuneplanen til å fremme en bedre folkehelse? Kommuneplanens samfunnsdel skal forsøke å svare på alle disse spørsmålene. Hof kommune kommer til å samarbeide med Holmestrand og Re i denne prosessen, og inviterer også kommunens innbyggere til å komme med forslag og meninger. Folkemøtet den blir første mulighet. Varsel om planoppstart Kommunen varsler oppstart av kommuneplanrevisjon nå i høst. Samtidig med at planprogrammet for samfunnsdelen sendes ut på høring, vil det bli gitt en invitasjon til grunneiere (og andre) som ønsker å komme med innspill til arealdelen av kommuneplanen. På folkemøtet vil det bli gitt informasjon om hvordan disse forslagene skal sendes inn, og hva slags dokumentasjon som bør legges ved. Dette varselet kommer til å bli annonsert i lokalavisene, og det kommer mye informasjon på kommunens hjemmesider. Inger Christensen, kommuneplanlegger i Holmestrand, Hof og Re Side 13

14 Program for folkemøte kl 18 i Kultursalen Velkommen og møteledelse v/ragnar Lindås Ny kommuneplan for Hof - Hvordan skal prosessen være? - Hvilke temaer skal planen ta opp? - Hva betyr den nye regionale arealplanen i Hof - Hvordan kan grunneiere og andre komme med forslag og innspill? v/3ks felles kommuneplanlegger Inger Christensen Gruppearbeid spørsmål og diskusjon Utleie av kommunale lokaler/bygg Hof kommune leier i dag ut flere bygg til ulike arrangementer. Tidligere måtte leietaker betale for leie av Hofhallen, Hof kulturhus og Voldshagan (klubbhuset). Hof skole, herredshuset og nye lokaler for kulturskolen var derimot ikke omfattet av dette. Kommunestyret i Hof vedtok den 19. juni 2012 nytt reglement for utleie av kommunale bygg. Reglementet legger opp til en enhetlig praksis der alle bygg leies ut på like vilkår. Hensikten med reglementet er å sikre at kommunens verdier, i form av bygningsmasse, forvaltes på en måte som sikrer forutsigbarhet og likebehandling. Videre er det viktig å klargjøre vilkårene og hvilke forventingen som stilles for utleie slik at man ansvarliggjør leietakerne. Kontakt i forbindelse med utleie: - for Hof skole: for alle andre bygg: Du kan finne reglement, priser og skjema for utleie: Trimtilbud for ungdom Vi startet opp igjen med trimtilbud for ungdom i samarbeid med Hof treningssenter 1. september. Zumba: mandag og onsdag kl Spinning: tirsdag og torsdag kl Treningen foregår på treningssenteret, og koster kr. 10 pr gang. Bli med - og kom i form!! Påmelding hos Mette på kulturkontoret. Side 14

15 KULTURKALENDEREN: DuoRETRO med belg og streng på Veset. Åpent arr. Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken Strikkekafe på Granly Kl Arr: Hobbyloftet Forlkemøte om ny kommuneplan i kulturhuset kl "Hekta på røtter" bruk av alle slags rotfrukter i matlaging. Tradisjonsmat. Granly Kl Arr: Vassås bygdekvinnelag Trollebolle forestilling på Granly Kl Arr: Granly amatørteatergruppe Eldres dag på Hof meninghetshus kl Dansefest på kulturhuset Kl Arr: Hofnarren Kunsthåndverksmarked på Eidsfoss Julesalgsmesse På Grendehuset i Sundbyfoss kl Arr: Kaarby Sanitetsforening Loppemarked i Hof-hallen Kl Arr: Lions Club Hof Rull og syltekurs ved Hof skole Arr: Vassås bygdekvinnelag Flatbrød- og lefsekurs Arr: Vassås bygdekvinnelag Frode Molthemyr på Veset. Åpent arrangement Kl Arr: Den kulturelle spaserstokken Juleutlodning på Hof menighetshus. Kl Stort basarbord. Adventsprogram kl. 12. Arr: Kirkeringen og husstyret Nordic Tenors julekonsert i Biorama. Kl Buss settes opp for vår eldre garde. Påmelding til sentralbordet innen Arr: Den kulturelle spaserstokken Nyttårskonsert med Ophelia Orcestra Kl i kultursalen Mer info i neste Hof-nytt. Side 15

16 Kulturminneregistrering i Hof Arbeidet med registrering av kulturminner i Hof fortsetter. Denne høsten blir viktig i arbeidet med innsamling av kulturminner i marka og bilder. Hof Historielag og Hof kommune arbeider sammen om prosjektet. Vi oppfordrer alle som er i gang til å bruke høsten til få fortsette arbeidet. Høsten er en fin tid til å ta bilder når vegetasjonen visner og den mørke tida er godt egnet til å få skrevet ned det vi vet på skjema eller data. Bilder er viktig! Hof Historielag har kjøpt en bildescanner som står på kulturkontoret til scanning av bilder. Ta kontakt hvis du har gamle bilder av hus eller andre kulturminner som er i ferd med eller har gått i glemmeboka. Under viser vi et bilde av Sundbyfoss sag. Bilde er et maleri som er avfotografert, dette er også en mulighet. Bilde er malt av Hans Svendsen. Saga står til venstre i bildet. Det er ikke annet igjen av saga i dag enn et steinfundament og deler av tømmerrenna. Saga var arbeidssted for 3-4 mann. Tømmeret ble kjørt hit på sledeføre og etter at jernbanen kom var det lett å frakte tømmeret som ble solgt ut av bygda. Vi ser brua for veien med jernbanebrua bak. Sundbyfossen har vært utnyttet til å drive sagbruk og møller siden Registreringen er gjort av Arnfinn Svendsen. Åse Marie Green Side 16

17 Høring - utkast til forskrift Graveinstruks 12-kommunesamarbeidet i Vestfold Hof kommune er en del av 12-kommunesamarbeidet i Vestfold. Der har rådmannsgruppa i møte den sak 15/12, vedtatt å legge «Graveinstruks 12-kommunesamarbeidet» i Vestfold ut til høring og offentlig ettersyn. Dokumentene er å finne på 12Ks nettsider: www:12k.no under aktuelt. Kommentarer til forskriften merkes Høringsuttalelse graveinstruks og sendes Larvik kommune innen Postadresse: Larvik kommune, pb 2020, 3255 Larvik. Epost: «Sommer i Hof» - hele året? To aktive uker med tilbud som spenner fra topptur, lyckliga gatan og gårds/seterbesøk til Sommarland, Tusenfryd, og kino er over for i år. Det var også i år stor oppslutning om arrangementene, ca 550 besøk av glade og fornøyde barn og ungdom. Det er en stor glede å reise på turer med så mange flotte barn og unge. De oppfører seg pent, og når vi var på Tusenfryd med 104 personer, var alle på plass til tiden når vi skulle reise hjem igjen! Det er flott syns jeg! Bussene har vært strøkne; helt fri for søppel og rot! Vi kan alle være stolte av Hof-barn/ungdom!! Ungdommene ønsker seg «sommer i Hof hele året» som en erstatning for ungdomsklubben. Vi tenker derfor å tilby aktivitet i høstferien og vinterferien. Det kommer program, og vi prøver å lage variasjon i forhold til alder bl.a. Jeg tar gjerne imot tips om hvor vi kan reise på slike turer. Hilsen Mette på kulturkontoret Side 17

18 var det ett år siden vi flyttet inn på Veset Dagen markeres med pasienter og ansatte på den enkelte avdeling/bolig.god mat og bløtkake hører med på en slik markering. Vi har nå fått bodd oss inn, og trivselen blant beboere og ansatte er stor. Teknisk etat har gjort en kjempejobb med uteområdene, og vi nyter nå den fine utsikten over bygda vår. Det har kommet husdyr på Veset. Vi er så heldige og fått sauer i pensjon på nordsiden av bygget. I sansehagen gjenstår det fortsatt en del arbeid, men dette er under planlegging. Hagen brukes allikevel flittig av beboerne. I juni avholdt vi sommerfest i sansehagen til glede for beboere, pårørende og dagsenterbrukere. Julebord og påskelunch har det også blitt tid til i året som har gått. I tillegg har det vært underholdning via Den kulturelle spaserstokk. Det er andakt annen hver torsdag noe som mange av våre beboere setter stor pris på. Pårørende foreningens tilstelninger den første søndag hver måned er med på å skape stor trivsel og hygge her på Veset. Vi er svært takknemlige for den gode hjelpen de yter. Kjøkkenet vårt er en viktig del av trivselen for beboerne, og de får mye skryt av den gode maten de lager. Dagsenteret vårt bistår med aktivisering og er et sosialt møtepunkt for hjemmeboende med vedtak på dagopphold. Vi vil på det varmeste få takke for alle positive tilbakemeldinger vi har fått fra beboere/brukere og pårørende. Vil også få takke for gaver og minnegaver vi har mottatt. Gratulerer med ettårs dagen ! Med vennlig hilsen alle oss på Veset Side 18

19 DRØMMEJOBB LEDIG! Hof skolekorps ønsker seg støttespillere for våre yngste spillere. dvs. de som har spilt i ca to år. Vi tenker oss en voksen/ ungdom som kan komme på noen av våre øvelser og bare spille sammen med dem. Korpset spiller tirsdager fra klokken Vi garanterer deg et trivelig miljø. Spørsmål?: Ring Kristin Herland på tlf Helgekurs på skolekjøkkenet ved Hof skole Rull - og syltekurs november Oppstart fredag 9.nov. kl Kursleder: Hans Arne Rønningen Flatbrød - og lefsekurs november Oppstart fredag 16.nov. kl Kursleder: Kari Aakerholt Kursavgift per kurs ca 550 kroner + råvarer. Påmelding innen 1.november til Ellen Zimmermann, tlf / Arr. Vassås bygdekvinnelag DANSEFEST I KULTURSALEN Lørdag den 27. oktober kl arrangerer Hofnarren dansefest i kultursalen. Clazzic Quartet spiller opp til dans, med sine knallbra toner og takter! Servering av øl, vin, rusbrus, mineralvann og div kioskvarer. Ta med deg venner, bekjente, naboer og familie og kom! Billetter ved inngang. 18 årsgrense. Side 19

20 Til ungdommer som liker å synge: Høsten 2012 starter vi opp et musikalprosjekt for ungdommen i Hof. Her vil dere får muligheten til å synge i gruppe, og også til å få prøvd dere som solister. Prosjektet vil avslutte med en konsert våren Her skal vi få med oss et band. Øvelsene vil hovedsakelig være på torsdager fra Kl i Gamle Eidsfoss. (base på skolen) Første øvelse blir torsdag 13. sept Dirigenter for prosjektet er Erik Andreas Stensholt og Kristine Bonstad. Dette er et samarbeid mellom kulturkontoret og Skibergkoret. For mer info. gå på hjemmesiden til Skibergkoret evt. ta kontakt med Ragnhild Brotnow, epost: Erik Andreas Stensholt, epost Kontingenten for hele prosjektet blir på kr. 500,-. Påmelding via e-post til: Skibergkoret ønsker nye medlemmer velkommen torsdag den kl kultursalen. Vi starter da med nye sanger for 10 års jubileet 2013, og julerepertoaret. For mer informasjon: Side 20

21 Trollebolle holder forestilling for barn i alle aldre og voksne med Lørdag 13. oktober på Granly i Vassås kl Inngang: 100 for barn og 50 for voksne. Kiosk. Arr: Granly amatørteatergruppe Stort loppemarked Loppemarkedet i Vassås utsettes til våren (dato kommer senere) pga. andre dugnadsarbeider som skal gjøres i bygda denne høsten og fordi vi ikke har samlet så mye lopper hittil. Men vi tar fortsatt imot lopper, og vi er behjelpelige med henting! Ring Kjell Lindås på tlf , Espen Elvekrok på tlf eller Marit Haga på tlf Vassås Vel Strikkekafe På Granly i Vassås Onsdag 19. september kl Butikken Motepinnen viser frem høstnytt og har med seg forskjellig garn. Oppskrifter og pinner for salg. Ta med eget strikketøy og bytt ideer med andre! Servering av kaffe og kaker. Ta gjerne med en liten gevinst til utlodning. Møt opp til en koselig høstkveld! Alle er velkommen! Hilsen hobbyloftet i Vassås Side 21

22 STORT LOPPEMARKED i Hofhallen Lørdag 3. nov. kl Mange fine lopper. Kafeteria. Har du lopper? Kontakt Ole Bjørn Bonstad Arr.: Lions Club Hof Lørdag kl JULEUTLODNING på Hof Menighetshus Stort basarbord! Adventsprogram kl 12 Arr: Kirkeringen og husstyret Side 22 Kaarby Sanitetsforening Basar og julesalgsmesse På Grendehuset i Sundbyfoss Lørdag 17. november kl Trekning kl Lokale utstillere stiller ut sine hjemmelagde produkter for salg. Lynlotteri salg av kaffe og kaker Salg av juletallerken kl Alle hjertelig velkommen. Ønsker du stand? kontakt Aase Kjennerud på tlf /

23 COMENIUS-TUR TIL ISTANBUL Hof skoles ungdomstrinn er med i et Comenius-prosjekt sammen med Spania, Nederland, England, Tyrkia og Romania. Prosjektet går over to år, Tittelen på prosjektet er «European Eco Volunteers», og har som mål å fremme bevisstheten til elevene rundt ulike temaer rundt miljøet og miljøutfordringer. Stine Cecilie Laxå Pettersen, Ylva Mariken Gjernes, Ragnhild Anna Hoff Husøy, Lars Jacob Wike, Emilie Solberg og Karine Guran fra 10. klasse, reiser sammen med Are Holand og Thale Gravir Røhmen til Istanbul i oktober. Siden elevene skal bo i vertsfamilier, vil de få god innsikt i hvordan en tyrkisk familie lever. De vil også møte elever fra de andre samarbeidslandene. Dette er en unik mulighet for elevene til å bli kjent med en annen kultur og få venner fra andre land. Comenius For tredje år på rad får Hof besøk fra den samme spanske skolen. I år er det Ara, Lara, Carmen C og Carmen A som er på besøk. De skal være her i tre måneder til midt i november, og bor i hver sin vertsfamilie. Uten familiene hadde vi ikke kunnet gjennomføre prosjektet. Tøffe jenter, de er de yngste som har vært her i dette prosjektet, de er 14 og15 år. Elevene har sin egen timeplan, som består av noen norske fag, noen oppdrag fra Spania og norskopplæring. Fra venstre: Carmen A, Carmen C, Lara og Ara. Side 23

24 HOF-NYTT - Utgivelsesplan for år 2012 Utgave Stoffrist Sendes ut Nr. 1/2012 mandag ca. uke 7 Nr. 2/2012 mandag ca. uke 19 Nr. 3/2012 mandag ca. uke 37 Nr. 4/2012 mandag ca. uke 48 Mette Måge Olsen, tlf.: eller sendes på mail: HOF-NYTT utgis av Hof kommune v/kulturkontoret Layout: Mette Måge Olsen - det tas forbehold om endringer på utgivelsesplanen - Side 24

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Program og påmelding til aktiviteter

Program og påmelding til aktiviteter Sommer i Hof 2011 Program og påmelding til aktiviteter Kulturkontoret i samarbeid med kirken og SFO tilbyr sommeraktiviteter for barn og unge i tidsrommet 8. - 19. august. Alle aktivitetene har utgangspunkt

Detaljer

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune

HØSTPROGRAM. Den Kulturelle Spaserstokken. Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune HØSTPROGRAM Den Kulturelle Spaserstokken 2010 Et samarbeid mellom Re, Holmestrand, Hof og Andebu kommune Velkommen til gode opplevelser! Den kulturelle spaserstokken er i full gang og vi i samarbeidskommunene

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 September har gitt oss mange flotte utedager med godt og varmt høstvær. Vi ser at barna trives med å være ute. Mange er svært glad i å sykle og det

Detaljer

Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø

Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø Klipp hekk og busker! - Tenk trafikksikkerhet i ditt lokalmiljø God sikt trafikksikkert lokalmiljø Du som eier eller er bruker av en eiendom er ansvarlig for at vegetasjonen ikke skaper trafikkfarlige

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2013 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei

Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Vei, natur og idrett Hekk-klipping Informasjon om beskjæring av vegetasjon mot offentlig vei Klipp hekk og busker - tenk trafikksikkerhet! Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle?

Detaljer

Nr. 4 desember 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2013 Årgang 22 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Våren 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Våren 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 4 desember 2012 Årgang 21 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN MAI AUGUST 2015 NB : Pub/dans Kick-Off Rekruttering av frivillige! Seniortur til Sverige Sommerdans på torget Håper å se mange av dere på kulturtiltakene i Nedre Eiker! KULTUR-HELSE

Detaljer

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program

Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere. Invitasjon og Program Slektsstevne for Ole L. og Gjertrud Aalmos etterkommere på Hitra, 3-4. juni 2011. Invitasjon og Program. Arrangementskomitéen for Slektsstevnet har gleden av å innvitere alle etterkommere av Gjertrud og

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Nr. 5 November 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 5 November 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 5 November 2011 Årgang 20 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen.

MÅL FOR PERIODEN: - Vi ønsker at barna skal kunne noen sommerblomster, samt se endringene som har skjedd i naturen. UKE 25 TEMA: SOMMER MANDAG 17 /6 Vi har avdelingsmøte 12.30-14.00 SSV: Solfrid TIRSDAG 18/6 LEKE SSV: Mette ONSDAG 19/6 TUR I SKOGEN for de som ikke skal på besøk. Besøk på Grashoppa for de som skal begynne

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Årsmelding. Nordre Land 2013.

Årsmelding. Nordre Land 2013. Årsmelding Nordre Land 2013. Styret: Styret har i året 2013 bestått av følgende personer. Leder Nestleder Sekretær Kasserer Tine Solberg Kjell Rønningen Lene Haugerud Ida Charlotte Sveen Therese Vinjarengen

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole Barn og unge fritid TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2015 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne

Detaljer

Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE

Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE HOF-NYTT Nr. 3, september 2010 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FRA HOF KOMMUNE Utgis av Hof kommune Adresse: Hofslundveien 5, 3090 Hof Telefon: 33 05 95 00 Telefax: 33 05 95 15 E-post: postmottak@hof.kommune.no

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden oktober 2013.

Arbeidsplan for Askeladden oktober 2013. Arbeidsplan for Askeladden oktober 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 09 1 2 3 4 Samling: Ann Karin Samling: Ann Karin Samling: Trond Samling: Trond Turdag: kl 10 Varm mat: Tomatsuppe 7 Kulturskole

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks

Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og teks Nyhetsbrev for mai Nyhetsbrevene kommer hvert månedsskifte og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienbergsenteret måned for måned. «Kom mai du skjønne milde» synger vi på Sofienberghjemmet,

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE

MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE MÅNEDSPLAN FOR GRØNNFINKENE Takk for godt oppmøte på " suppen" vår og en trivelig ettermiddag. Vi vil fortsatt jobbe for å bli kjent med hverandre og ha fokus på vennskap i alt vi gjør, i lek, aktiviteter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL GRUPPER - VOKSNE For FRIVILLIGE ved BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL Babytreff arrangeres på Bjørndal grendehus hver onsdag kl.11-14. Her kan frivillige hjelpe til med servering, avlaste nybakte mødre og oppleve

Detaljer

Aktivitetshefte for små brannsjefer

Aktivitetshefte for små brannsjefer brannvernuka 2009 ktivitetshefte for små brannsjefer www.brannvernuka.no Hei! lle barn har brannøvelser i barnehagen og på skolen. De voksne har brannøvelser på jobb. Det er viktig at alle i familien vet

Detaljer

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter

Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter. Høsten 2015. Borgehaven 1 3911 Porsgrunn. Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Porsgrunn kommune Borgehaven Bo- og rehabiliteringssenter Velkommen til Borgehaven Aktivitetssenter Høsten 2015 Foto:Tom Riis Borgehaven 1 3911 Porsgrunn Borgehaven Brukerråd skal ivareta brukernes interesser

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2014 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule

Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna Skule Til: Byrådsavdelingen for barnehage, skole og idrett Bergen 25.02.2016 Høringsuttalelse til Skolebruksplan 2016-2030 fra Ressursgruppen for vi som vil beholde ungdomstrinnet og barnetrinnet på Ytre Arna

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER, 2016. Hei alle sammen, og tusen takk for en travel, men samtidig veldig flott måned hvor vi har blitt bedre kjent med våre nye barn, delt erfaringer og utforsket

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016.

Fiolen. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. Fiolen Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2016. I oktober har vi vært mye på tur i skogen. Det er mange av barna som liker seg i skogen og synes det er moro å klatre og å leke under trærne. Annenhver

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON

Li-Nytt KOMMUNAL / STATLIG INFORMASJON Li-Nytt Utgiver: Lierne kommune, 7882 Nordli E-post: postmottak@lierne.kommune.no Tlf.: 74 34 34 00 Fax: 74 34 34 90 Hjemmeside: www.lierne.kommune.no Dagens redaktør: Jorunn Margrete Granheim Ansvarlig

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over:

Muruvikposten. Huff, dette hørtes da veldig pessimistisk ut. Vi har mange ting å glede oss over: Muruvikposten oktober 2013 DUGNAD Huskomiteen la opp til en dugnad i høst for å få malt grendahuset og garasjen utvendig. Det ble åpnet for mange kvelder/dager hvor man kunne ta del i dugnaden. Dessverre

Detaljer

Oktober. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tema «en god start» Avdeling Ravnene

Oktober. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Tema «en god start» Avdeling Ravnene Oktober Tema «en god start» Avdeling Ravnene Uke 40 Observatører Kommer (se info ) Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3. 4. 5. Lek og aktiviteter på avdelingen 6. 4 åringene skal på teater på Gand. Vidergående

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mars 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Leksehjelp Vi har stadig behov for frivillige leksehjelpere, i mange fag, på alle nivåer. Vi har også en mann fra Sri Lanka som vil ha noen å prate norsk med. Han snakker allerede godt norsk, men vil praktisere

Detaljer

STATUS VEDRØRENDE TVANGSMULKT MURUVIK GRENDEHUS

STATUS VEDRØRENDE TVANGSMULKT MURUVIK GRENDEHUS Muruvikposten September 2009 Dette flotte bildet er tatt av Sondre Balstad og viser en av sommerens glorøde solnedganger med naustene på Flatholman i forgrunnen. Vi etterlyser fremdeles bilder som vi kan

Detaljer

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016:

AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: AKTIVITETSPLAN VINTER 2016: Mandag: Kl.10.00 11.00 - Avspenning og lett styrketrening (annen hver uke 3) Kl.13.30 15.00 - Datahjelp og hjelp til overføring av bilder fra kamera til PC, tilbys enkelte mandager

Detaljer

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre.

Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Haraldreina og Kvislabakken skolekorps Høst 2011 Hei alle aspiranter, korpsmedlemmer og foresatte! Korpsavisa for høsten 2011 inneholder spilleplan og forskjellig informasjon om korpsene våre. Fra lederne

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia

FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia FORSLAG TIL PLANPROGRAM: Reguleringsplan for Oddeskogen - Oddelia 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET...3 LOVVERK...3 PLANPROGRAM...3 FØRINGER FOR PLANARBEIDET...3 NASJONALE OG REGIONALE RAMMER

Detaljer

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende

Velkommen til Kåtorp. Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Velkommen til Kåtorp Informasjonsbrosjyre til nye beboere og deres pårørende Kåtorp er et bo- og aktivitetssenter med 36 beboere. I tillegg har vi en korttidsplass. Vi er en del av hjemmebasert omsorg.

Detaljer

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K

Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Utgave 3 Ut Utgave Invitasjon til det 29. distriktsmøtet i Lions distrikt 104K Vinger Hotell & Spa Kongsvinger 19.- 21. april 2013 Arrangør: Lions Club Odal Velkommen til Distriktsmøtet 2013 Det er en

Detaljer

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK.

MUSIKKENS HUNDRE SPRÅK. PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2016. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår! Vi håper dere alle har hatt en nydelig sommer og kost dere med ferie og herlige barn. På Sølje ble vi

Detaljer

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015

KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR APRIL 2015 KULTUR-HELSE / SPASERSTOKKEN JANUAR 2015 JANUAR Tirsdag 6. kl. 1130 Bråtavn 16 Kaffetreffen og allsang Torsdag 8. kl. 1100- Solberglia Marita Moen allsangskonsert

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Utsikten vår Program for vinter/vår 2015 Vi ser frem til et nytt år med mange nyheter på

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2013 AREMARK FRIVILLIGSENTRAL 1 Styrets sammensetning 2013 Leder: Geir Aarbu (representant for kommunestyret). Personlig vara: Harald Nilsen Nestleder: Marte Espelund Styremedlem: Sissel Nilsen

Detaljer

Arbeidsplan for Askeladden november 2013.

Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Arbeidsplan for Askeladden november 2013. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 8 Samling: Mette Samling: Mette Turdag: kl 10:00 Kulturskole 3 år kl 10:00 4 år kl 10:35 Foreldrekaffe 15-16:30 Varmmat

Detaljer

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad

Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Livsgledeuka 27. mai.-10. juni 2015 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2015 Fra 27. mai til 10. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer

Detaljer

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid.

Alle deltagerkorpsene vil få tildelt korpsfølger ved ankomst, som vil følge dere hele tiden og sørge for at dere kommer til rett sted til rett tid. Informasjon 2 Praktisk informasjon Billettpriser: Voksne kr 60. Barn under 16 år og pensjonister kr 30. Billettene gjelder for hele dagen på både Lørenskog Kultursenter (Triaden) og Kjenn Skole. Det er

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013

GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 GUIDEBOK TIL LARVIK S HÅNDBALLSKOLE 2013 www.larvikhk.no Innhold Velkommen til Larvik Håndballskole 2013.... 2 Fremmøte, bosted og bespisning... 3 Program og instruktører... 4 Dagsaktiviteter... 5 Kveldsaktiviteter...

Detaljer

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager

Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Grønt Flagg miljøgjennomgang for barnehager Denne miljøgjennomgangen er utarbeidet på en slik måte at de største barna i barnehagen kan delta. De skal kunne være med på å finne ut hva som foregår i barnehagen,

Detaljer

Styrets årsberetning 2013

Styrets årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Med innkalling til årsmøte 22. april 2014 kl. 19.00 på grendehuset Lovisenberg skole Invitasjon til årsmøte i Lovisenberg Vel Tirsdag 22. april kl. 19 på grendehuset på Lovisenberg

Detaljer

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk

BRANNSIKKER BOLIG. Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann. Norsk BRANNSIKKER BOLIG Gode råd om hvordan du sikrer deg selv og familien din mot brann Norsk Boligbranner i Norge Hvert år omkommer rundt 60 mennesker i branner i Norge de fleste i sine egne hjem. Brannvesenet

Detaljer

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014

Smørblomsten. Refleksjoner og noen tanker videre. Oktober 2014 Smørblomsten Refleksjoner og noen tanker videre Oktober 2014 September er vel overstått og vi har hatt en måned der vi har hatt hovedfokus på Forut aksjonen vår og på hvordan barna i Nepal lever og har

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00

Møt opp i hagen mandag 10. juni kl. 10.00 Medlemsblad for Prestrudsenteret og Kløverengas venner Nr. 30, Juni 2013 VÅRDUGNAD I HAGEN Ser vi et par generasjoner tilbake i tid var det en uskreven regel at vi ikke måtte plante ut sommerplantene før

Detaljer

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012

PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 PROGRAM, SØRØYDAGENE 2012 Tirsdag, 3.Juli Kl. 12:00-16:30 Fotballskole ( Nergård/TIL) (påmeldingsfristen var den 14.Juni 2012) Arr: Sørøy Glimt Onsdag, 4.Juli Kl.19:00 Offisiell åpning av Sørøydagan 2012

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016

Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 HelArt samling for 3 Arbeidsplan for Tyrihans januar 2016 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 11 HelArt samling for 3 Vi feirer Tiril som ble 2 år 29.12 HURRA Pitapizza 12 Laks m/poteter og grønnsaker

Detaljer

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30

Vennatunet PROGRAM HØSTEN. Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 Vennatunet PROGRAM HØSTEN 2015 Vennatunet tlf.: 91 33 72 30 DAG DATO HVA SKJER I SEPTEMBER KL HVOR Onsdag 02.09 Gågruppe i nærmiljøet Allsang og trekkspill m/ John Lerånn Filmkveld Vi viser filmen Sang

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak

TUSENTIPS? møteplassen RING OSS 91 700 100 M I N N E B O K E N. Gir midler til friluftstiltak N A V N E D A G Joar, Jarle og Jarl Jarle Gundersen er med i «navnedagklubben» denne tirsdagen. 24.1.2012 P Å D E N N E D A G årets 24. dag 24. januar 1965 døde Winston Churchill, statsminister i Storbritannia

Detaljer

BRUN DUNK. Slik reduserer du vond lukt om sommeren STAVANGER KOMMUNE. Dette skal ikke oppi den brune dunken. Dette skal oppi den brune dunken

BRUN DUNK. Slik reduserer du vond lukt om sommeren STAVANGER KOMMUNE. Dette skal ikke oppi den brune dunken. Dette skal oppi den brune dunken Du trenger ikke bruke bioposer til alt Tørt matavfall (brød, skorper ol.), potteplanter, blomster og hageavfall kan du kaste rett i den brune utedunken. Vått matavfall kan du pakke inn i avispapir før

Detaljer

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no

Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø. Haugenstua. Aktiviteter høsten 2012. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Haugenstua Aktiviteter høsten 2012 www.stovnerungdom.no Program for høsten 2012 - Haugenstua Scene For påmelding og informasjon se skjema

Detaljer

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned.

Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Nyhetsbrev for juni Nyhetsbrevene kommer hver måned og viser med bilde og tekst litt av hva vi har drevet med på Sofienberghjemmet måned for måned. Det er rart å tenke på at årets første sommermåned allerede

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER

SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016. Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER SOMMER SAMMEN PROGRAM 2016 Informasjon og påmelding EN OPPLEVELSESRIK SOMMER MED AKTIVITETER Avdeling Barn og Unge Fritid ved Kulturenheten i Harstad kommune, ønsker alle som vil oppleve en spennende og

Detaljer

Advent, en tid for ettertanke

Advent, en tid for ettertanke Virksomhetsplan, Praktiske opplysninger, Årsplan 2015-2016, Pedagogisk plan og Foreldrepost finner dere også på vår hjemmeside: www.hogmo.barnehageside.no Advent, en tid for ettertanke Det finnes noen

Detaljer

Barneleir på Solhøgda 17-18 april

Barneleir på Solhøgda 17-18 april Nr. 2, mai 2010 Her er en ny utgave av Agder Nytt! I denne utgaven får du en oppdatering på vårens mange aktiviteter. Fra denne utgaven: Barneleir på Solhøgda 17-18 april... 1 Kula & Myggen... 2 Flott

Detaljer

INFO om forestillinger/avslutninger

INFO om forestillinger/avslutninger INFO om forestillinger/avslutninger D E N N E I N F O G J E L D E R A L L E E L E V E R P Å S H O W S K O L E N LØRDAG 2.MAI er det klart for ELEVFORESTILLING på Byscenen Håper så mange som mulig kan denne

Detaljer

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00

Trekøveren for februar 2009. Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Trekøveren for februar 2009 Beboer-møte med brannvesenet onsdag 18. februar kl.18.00 Brannsikkerheten i hjemmet vårt I den senere tid har vi i Tv og aviser sett mange branner med store konsekvenser. I

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JUNI 2012 Hei alle sammen! Da har vi på Sølje hatt enda en fin måned sammen med mange gode og positive opplevelser sammen. Vi har vært veldig mye ute og kost oss i det nydelige

Detaljer

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud

TEGNEAKTIVITETEN ETTER BESØKET DATO SKOLE TID GRUPPE Torsdag 13. oktober Slemmestad Kunstneren Tirill Benedicte Sæverud OBLIGATORISK AKTIVITET 1 BOKGLEDE/TEGN EN BOK TIL ALLE KONTAKTLÆRERE PÅ 3. TRINN I RØYKEN KOMMUNE Som dere vet skal elevene på 3. trinn ha DKS aktiviteten Bokglede/Tegn en bok, høsten 2011. Her kommer

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer