Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Jarlsberg konferansesenter SEPREP Ung ved Olav Løkvik, fagutvikler/koordinator for SEPREP i

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Jarlsberg konferansesenter 13.03.15 SEPREP Ung ved Olav Løkvik, fagutvikler/koordinator for SEPREP i"

Transkript

1 Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Jarlsberg konferansesenter SEPREP Ung ved Olav Løkvik, fagutvikler/koordinator for SEPREP i Vestfold

2 SEPREP har drevet med utdanningsarbeid siden slutten av 1980-tallet Etablert som stiftelse i 1990 i erkjennelse av behovene for mer omfattende behandlings- og rehabiliteringsopplegg for personer med alvorlige psykiske lidelser Fram til nå finansiert gjennom opptrappingsplanen for psykiatrien ( ) via direkte overføringer fra HOD via HDir SEPREP samarbeider med organisasjoner som TIPS, ISPS, NAPHA, NRoP og kontakt med bruker- og pårørendeorganisasjonene for målgruppene

3 SEPREP - landsdekkende aktiviteter SEPREP TU psykose siden 1994 SEPREP alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse siden 2004 SEPREP Ung fra 2011 UPP Psykose Psykoterapiutdanning Fagbulletin Dialog (4 nr i året)

4 SEPREP Ung, Vestfold årig, tverrfaglig og tverretatlig utdanningsprogram tidlig oppdagelse og intervensjon ved psykose Et samarbeid mellom SEPREP, KPR, BUPA og TIPS i Vestfold

5 Målgrupper for satsingen forebyggende, tidlig oppdagelse og intervensjon ved risiko for alvorlige psykiske forstyrrelser hos barn, ungdom, unge voksne, ved psykosedebut Og andre biologiske, psykologiske og psykososiale problemer som tilknytnings- og adferdsforstyrrelser, rus, traumer, spiseforstyrrelser, spillavhengighet, depresjon, isolering etc

6 Den lokale undervisningsplanen lages av den lokale styringsgruppen på bakgrunn av fagplanen Følger de Nasjonale retningslinjene for psykose- og ROP lidelser samt annen relevant og oppdatert kunnskap Erfaringskunnskap vektlegges Engasjerer anerkjente foreleserne fra hele Norden Rekrutterer dyktige klinikere fra vårt eget fylke

7 SEPREP Ung - utdanning for hvem? Minimum 50 % stilling med oppgaver innen oppfølging, rehabilitering og behandling ved alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse Bachelornivå; sykepleiere, sosionomer, pedagoger, barnevernspedagoger, vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre. Åpent for leger og psykologer. Med oppgaver innen psykisk helse og rustjenester i kommune og spesialisttjeneste, NAV, skole, bolig, arbeidstiltak, kriminalomsorg

8 Hannah Petrie, forfatter av boka Ung Jente foreleste på SEPREP Ung åpningsseminaret på Tjøme september 2013

9 Deltakere og gjester ved åpningsseminaret, Tjøme september 2013 Fagutvikler, koordinator, veileder - /

10 SEPREP Ung studiets innhold 3 hovedemneområder 1: Psykiske lidelser/psykoseforståelse i et utviklingsperspektiv 15 stp 2: Forebygging, tidlig oppdagelse og behandling i et helhetlig perspektiv 15 stp 3: Tjenestenettverk og samhandling 30 stp

11 Pedagogiske tilnærminger i utdanningen Forelesning 100 timer Veiledning 80 timer Kollokvie/litteraturgruppe 40 timer Gruppeoppgaver 2 På ny studieplan kommer i tillegg: Individuelt refleksjonsnotat Individuelt teoriframlegg i veiledningsgruppen

12 Læringsmål- og utbytte Økt kunnskap om alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse biologisk, psykologisk og sosialt perspektiv Tid og rom for refleksjon over egen praksis Økt innsidekunnskap sett fra bruker- og pårørendeperspektiv Økt nettverk- og samhandlingskunnskap Økt kjennskap til tjenestenettverket

13 Evalueringsrapport og flere linker Se SEPREP Ung , Kristiansand og Notodden evaluert av HBV Senter for psykisk helse og rus. Forskningsrapp nr 9/2014 Se også der fagplaner, litteraturlister etc

14 SEPREP Ung klassen i gruppearbeid under halvtidsevalueringen juni Fagutvikler, koordinator, veileder - /

15 Fagutvikler, koordinator, veileder - / Barne- og ungdomspsykiater Jannicke Engelstad Snoek holdt en av de innledende forelesningene om forståelse av alvorlig psykiske forstyrrelser hos barn og ungdom

16 Inger Stølan Hymer, TIPS-konsulent i underviste om familiearbeid ved psykose også med stor innsikt i pårørendes opplevde virkeligheter. Fagutvikler, koordinator, veileder - /

17 Silje Marie Strandberg, erfaringsformidler og Lone Viste Fagerland, sykepleier underviste om relasjonsbehandling og dens betydning, juni Se også filmen; Et rom uten utsikt Fagutvikler, koordinator, veileder - /

18 Ingvild Oda, erfaringsformidler og Hans Petter Solli, phd musikkterapi demonstrer metode, hensikt og effekt av musikkterapi for SEPREP Ung, mai 2014 Fagutvikler, koordinator, veileder - /

19 Forelesere fra NAV/VIPS, navlosen, jobbspesialisten, behandlere på NVDPS rehab pol.klin psykose. Viser hvordan problemløsning foregår i samarbeidsmøtene deres, i en demonstrasjon for SEPREP Ung, Fagutvikler, koordinator, veileder - /

20 Andre temaer: Fenomenologisk perspektiv på selvutvikling og psykose, Paul Møller Kognitiv terapi og MI, Arne Repål Relasjonsbehandling, identitetsopplevelse, Arnhild Lauveng Rusmidlers innvirkning ved psykose, Jon Jonsen Traumer og traumebehandling A S Dalsbø Tidlig intervensjon, differensialdiagnostikk, Kjersti Karlsen Etisk refleksjon, Reidar Pedersen, SME IP ved Lene Christin Holum Håp, arbeid, recovery, Victoria Ibabao Edwards Virksomme relasjoner og kognitiv terapi, MK Johnsen/LH Jensen Praksis- og tjenesteutvikling, Vidar Bjørn Recovery, Alain Topor Psykoterapi uten motivasjon, Rolf Sundet Om sekundærtraumatisering og om hvordan ivareta seg selv i hjelperrollen?

21 Blir det flere SEPREP utdanninger i Vestfold? Ingen nye program under planlegging. Det er det 7. programmet i Vestfold som avsluttes i juni 2015 SEPREP Ung eller SEPREP alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse kan søkes om: SiVHF/KPR ved DPSene, PFA og BUPA kan være arrangører Nye program kan også forankres i, og arrangeres av en kommune Takk for meg - og takk til alle i Vestfold som har bidratt til SEPREP utdanningene på ulike nivå siden 1999; særlig studentene, arbeidsgiverne, erfaringsformidlerne, veilederne, foreleserne, styremedlemmene, merkantil, økonomi m flere Hilsen Olav