Musikk som ressurs for kommunikasjon Musikkterapi og Huntingtons sykdom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikk som ressurs for kommunikasjon Musikkterapi og Huntingtons sykdom"

Transkript

1 Musikk som ressurs for kommunikasjon Musikkterapi og Huntingtons sykdom

2 Denne presentasjonen er basert på erfaringer fra avdeling for Huntington ved N Olaviken alderspsykiatriske sykehus.

3 O V I T P M ersonlig bakgrunn ammeverk usikkterapi - perspektiver på musikk og musikkterpi 1. asus: «Ola» 2. asus: «Grete» 3. asus: «engehesten»

4 P O N L I G B G N D P Personlig bakgrunn Musikkterapi trening og utdanning Griegakademiet, IB. Masteroppgave (mixed method case study design) Om Parkinsons sykdom (stage 1-3) og stemmefunksjon. - «discover and recover-prinsippet» - Dialogisk perspektiv på symptomer og ressurser MT & P (Baker, lefant, Lagesen, keie) Musikkterapeut, forskningsassistent and co-skribent - gruppeterapi på steming, tale og sang for personer med P ktiv musiker

5 M M V MMV FO HNTINGTONVDLINGN (kentlig basis) 50 % musikkterapistilling jobber i tverrfaglig team Gruppetilbud Individuell oppfølging pesielle arrangementer møtepunkt for familier I miljøet

6 M M V I musikkterapi bruker sntrale metoder og -teknikker bruker sentrale temaer og -mål - Mening og identitet - essurser og symptomer - elasjon og kommunikasjon - Å uttrykke seg selv Terapiøktene er planlagt, gjennomført og evaluert i samsvar med individuelle terapimål

7 M I T P I M MITPI Perspekiver på musikk og musikkterapi Musikkterapi er prosessbasert og ser på forholdet mellom musikk og helse i forebygging, behandling og rehabilitering Ikke nødvendigvis musikk for auditiv input Bruk av musikk i terapi for hente sanger knyttet til opplevelser, erfaringer, minner, følelser, m.m. som allerede ligger i minnet

8 M I T P I M musikkterapi profesjon - teorier fra psykologi, biologi og humaniora musikkterapi som et redskap for tilgang til å uttrykke seg selv tilgang til kommunikasjon tilgang til ressurser tilgang og støtte til identitet erfaringer med mestring promote quality of life. støtte bevegelse/ motorikk støtte til regulering av emosjoner and grad av aktivitet

9 M I T P I M Musikkterapiens rolle i tverrfaglighet pennivdden i musikkterapi, tar for seg primære så vel som sekundære symptomer. Musikk er annerledes enn andre ting i hverdagen da det er direkte og umiddelbart, og er et redskap for intuitive erfaringer av mening, relasjoner og kommunikasjon.

10 M I T P I M olle Musikkterapi: amme for musikk som ressurs Musikkterapeut: rbeidsmåten - nære møter - relasjonsbygging og forståelse rfaringer her deles med andre involverte faggrupper

11 M I T P I M nvendelse i musikkterapi premisset for samværet er musikk møter den andre personen ---> komunikasjon støtter den andre personen (konteksten) - derfor er vi her relasjonsbygging jobbe målrettet

12 M I T P I M «Music making is a human activity that communicates motives - the underlying impulses for action, by which experience is gained and which are accompanied by feelings. Dette betyr (Trevarthen & Malloch, 2000) - musikk er en menneskelig aktivitet - kommuniserer motiver - underliggende impulser for handling, der erfaringer oppnås - og som er akkompagnert av følelser

13 1. 1. «To menn og en sang» praktisk eksempel av individuell musikkterapi Illustrere hvordan man kan forstå musikk terapeutisk arbeid 1.

14 1. elasjonell historie ontekst og mål - aktiv i gruppe, - frekvensen dalende - agitasjon, økende rastløshet 1. semestermål: oppleve positive erfaringer på avd 2. mål for økten: bygge en relasjon

15 1. 1. Filmsnutt av Marte Meo terapeut nn ristin øhler, for og brukt i Marte Meo filmveiledning 2. - individuell økt nummer 3

16 1. To menn i et rom som synger sammen Jeg ønsket å utforske hva som foregikk utover syngingen tforske rommet mellom oss V 1. angen som en veileder 2.

17 1. 1. T FNG - en kurs 1 musikkterapi - et møterom for identitet og mening. 2 X som en representant med muligheter for oppnåelse - bli klar over potensial heller enn å være isolert av manglende evne 3 Leder terapeuten - representant Jeg vil presentere utviklingen fra refreng 1-3 for dere, for å vise dere hvordan relasjonen endrer seg gjennom sangen.

18 1. FNG 1 Musikkterapi - et møterom for identitet og mening. -angen hans

19 1. FNG 2 Mer aktiv i relasjonen/ situasjonen Han erfarer sin egen ressurs i situasjonen 1. n representant for å ha mulighet til å oppnå noe - bli klar over potensial heller enn å være isolert av manglende evner 2. relasjonen er enda mer etablert, vi har en bedre forståelse av hverandre.

20 1. FNG 3 synkronisert med hverandre vi er knyttet til hverandre 1. ollene er endret Leder terapeuten 2.

21 F N G 1 X mt

22 F N G X mt

23 F N G 3 X 1. mt

24 1. FNG et møtested - mulighet til oppnåelse - leder the terapeuten mitt ansvar å legge til rette for kommunikasjon og erfaringen av relasjonen 1. elationship: «...the way in which two or more people or things are connected (oanes & tevenson, 2003), and portrays the relation between them» - dette vil si

25 1. PO et møterom - muligheten til oppnåelse - leder terapeuten Tre aspekter ved etablering av relatsjoner 1. - ett oppmerksomheten hos noen mot/til - Merke eller tilskrive noe til en årsak - nse noe for å høre hjemme hos/ tilhøre.

26 1. PO et møterom - mulighet til oppnåelse - leder terapeuten Denne kasusen er et eksempel på en sangstruktur som represeterer tilretteleggelse av relasjon. 1. ved å synge denne sangen sammen, Har vi etablert en relasjon. 2. denne relasjonen er bygget fordi musikk i terapi gjør det mulig for oss å kommunisere.

27 «Grete» Bakgrunnsbeskrivelse ttrykte ofte misnøye Mye roping 1. Vanskelig å forstå/ bli forstått Verbale utfordringer 2. Deltakelse i gruppetilbudet (musikkstund) Felles forståelse av ønske om samsang Metode fra MIT og Parkinsonerfaring

28 2. 2. Tiltak individuell oppfølging 2 ganger pr. uke 2. kape felles forståelse av samsang Metode fra MIT og Parkinsonerfaring 2.

29 2. 2. Måloppnåelse elasjon gjennom samsang Bedret verbalt språk 1. Bedre tilrettelagt forståelse av kommunikasjonsbehov Positivt stemningsleie 2. Musikkterapi har bidratt på sin side, der andre fagpersoner også har bidratt med sin innfallsvinkel.

30 «engehesten» Bakgrunssbeskrivelse ognitiv svekkelse vekket verbalt språk vekket evne til å uttrykke og forså tanker og følelser artlegging av referansemusikk edsel for å stå opp om morgnen 3.

31 3. Tiltak Bygge relasjon Låtskriving 3.

32 3. Måloppnåelse tøtter pasienten til å forstå situasjonen tøtter pasienten til å formidle seg selv i situasjonen tøtter personalet til å forstå pasienten i situasjonen tøtter til videre samhandling den dagen Innspilt sang som «resept» hver morgen 3.

33 F L k J O N «Because music is an outward sign of human communication, and communication can be achieved without audible or visible signals, the inner meaning of a piece of music can sometimes be grasped intuitively» (Blacking, 1969) med andre ord... - musikk er intuitiv som handling, et kommunikasjonsredskap og representerer og promoterer kommunikasjons og relasjon.?

34 F L k J O N VIN VID onklusjon Discover - recover Dialogisk perspektiv Forståelse for relasjonen. - hvem leder hvem. n dans av velvære Funn fra erfaringer i mitt arbeider Muligheten til å uttrykke seg som nøkkelord. H: n dans av velvære? - Musikk hjelper å gi mening - Ph.D.

35 Takk for oppmerksomheten imen rogstie Lagesen