MUSIKK SET TING I BEVEGELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MUSIKK SET TING I BEVEGELSE"

Transkript

1 MUSIKK SET TING I BEVEGELSE ( Geir 86 år) Sunniva Ulstein Kayser musikkterapeut v/fjell sjukeheim

2 Kva er musikkterapi? Musikkterapi er bruken av musikk og/eller dei musikalske elementa som lyd, rytme, melodi og harmoni av ein kvalifisert musikkterapeut med ein klient eller ei gruppe, i ein prosess designa for å fasilitere og promotere kommunikasjon, relasjon, utfolding og mobilisering ( ) og andre relevante terapeutiske objektiver. (World Federation of Music Therapy, 1996)

3 Kva er musikkterapi? Utdanning på mastegradsnivå Oslo: Norges Musikkhøyskole. 3-årig Bergen: Universitetet i Bergen. 5 årig

4 Kva er musikkterapi? Tilhøve mellom musikk og helse Psykologi (personlegdom-og sosialpsykologi, utviklingspsykologi) Medisin (nevrologi, kroniske og degenererande sjukdommar, menneske med utviklingshindringar) Sosiologi Forskningsmetodikk

5 Musikkterapeutiske arbeidsfelt Eldreomsorg Psykiatri Sjukehus Fengsel Barnevern Spesialpedaogikk

6 TEMA Korleis kan musikkterapi ta del i ei heilskapeleg rehabilitering for menneske ramma av kronisk obstruktiv lungesjukdom (KOLS)? Empirisk erfaring hausten 2009

7 BAKGRUNN FOR VALG AV TEMA Tove, 62 år. KOLS Opplevde at musikkterapi kunne være til hjelp både: - Fysisk (betre pust) - Psykisk (økt kontroll over pusten gav redusert angst) - Relasjonelt (økt deltaking på sjukeheimen, saman med ektemannen og med barnebarna) - Psykososialt (betre kontakt med pleiepersonalet) - Livsglede og motivasjon

8 EG SYNES DET GJER DEG GODT EG Å SYNGE (Jon, 85 år) *Pust (frå klavikulær til diafragmatisk magepust) (Fried, 1990; Lehrer et.al, 1994;Wade,2002;Engen,2005; The Louis Armstrong Department of Music Therapy, 2006; Bonhila & Onofre, 2009) *Redusere angst gjennom økt kontroll på eigen pust (Clair, 2005;The Louis Armstrong Department of MusicTherapy,2006) *Redusere sosial isolasjon (Engen, 2005,The Louis Armstrong Department of Music Therapy,2006, Bonhila & Onofre,2009)

9 Engen (2005) Musikkterapeut Rebecca L. Engen (2005) Måle effekten av sanggruppe for kolsråka Fysiske helse (FEV1, The DUKE physical health subscale) Funksjonelle resultat (ANOVAS for breath management) Livskvalitet. (subjective scales,the DUKE Health Profile)

10 Engen (2005) 12 deltakarar. 7 gjennomførte Gjennomsnittsalder: 80, 67 år To deler: Vokaløvingar for pustemeistring Preferansebasert song (Engen, 2005)

11 Engen (2005) Fysisk helse: 4 av 7 oppnådde betre lungefunksjon Funksjonelle resultat: forbetring i vokalkontroll og pustestøtte under og for enkelte også etter behandlinga (p<.038 & p<.000) Klar endring i pustemønster frå klavikulær til diafragmatisk djup magepust Ei endring som skjer over tid (Engen, 2005)

12 Engen (2005) Livskvalitet: Betring i humør Føler seg mindre einsam Betre evne til å slappe av Aktivitetar ein kan gjere heime saman med familien. (Engen, 2005)

13 Bonhila & Onofre et.al. (2009) Kvantitativ studie som utforska effekten av vekentleg song hjå kolsramma Livskvalitet Lungefunksjon (Bonhila & Onofre et.al.,2009)

14 Bonhila & Onofre et.al. (2009) 30 deltakarar Songruppe (saman med en fysioterapeut) Kontrollgruppe som gjer handarbeid (Bonhila & Onofre et.al.,2009)

15 Bonhila & Onofre et.al (2009) The major finding was that while the control group showed a decline in measures of maximal expiratory pressure, the group involved in singing showed a small improvement Den forbetra lungefunksjonen var nært knyta opp mot auka livskvalitet (Bonhila & Onofre et.al, 2009/2012)

16 Bonhila & Onofre et.al. (2009) Songgrupper kan være ein praktisk og hyggeleg måte å trene lungefunksjon hos kolsramma. (Bonhila & Onofre et.al, 2009)

17 «ONCE YOU HIT THAT HIGH NOTE, YOU FEEL LIKE THE KING OF THE WORLD»

18 Music for AIR Musikkassistert avslapping Kreativt musikksamspel i gruppe The Sing-a-Lung chorus (The Louis Armstrong Department of Music Therapy, 2006).

19 Music for AIR Mål: Påvirke hjerterytme Optimere pust gjennom lungetrening Avslapping og stressmeistring (The Louis Armstrong Department of Music Therapy, 2006).

20 Lord et.al (2010) Effekten av songtimar for kolspasientar 28 deltakarar (FEV1 37.2%) randomisert til songtimar i 6 veker eller standard pleie Signifikant betring i angstnivå og eigen oppleving av fysisk velvære for gruppa som mottok songtimar Deltakarane rapporterte om at songtimane hadde lært dei å puste på ein annan måte.

21 Clair (2005) Musikkterapeut Alicia Clair ved Colmery O`-Neil VA Medical Center i Kansaas Samarbeid med fysioterapeut Personar med alvorlig form for KOLS kan gå lengre utan behov for meir oksygen når dei lytta til ein gitar eller song (Clair, referert i Miller, 2005)

22 Clair (2005) We found that we can actually manage the anxiety using rhytm and singing ( ) (Clair referert i Miller, 2005, s.2).

23 Tilbakemelding frå kolspasientar PASIENT NR.1: Grad 3 Svært mykje angst Har lita tru på å klare seg utan oksygen heime Dagleg musikkterapi i to månader

24 Pusteøving til musikk som pasienten sjølv valde Øving med munnspel Samtaleterapi Avspenning

25 Munnspelet er noko av det som har hjulpe meg mest av alt for å få kontroll på min eigen pust. Når eg kjenner behovet for oksygen prøvar eg å bruke munnspelet i staden for oksygenkolben. Då høyrer eg min eigen pust og klarer å få han ned i magen

26 Tilbakemelding Musikkterapi var heilt utrolig nyttig..., bruker munnspelet i kampen mot angsten, og eg synes det hjelper. Anbefaler alle dette. Frå ein takksam terapibrukar. (mail frå pasient )

27 Pasienteksempel Pasient nr 2. Slit med hyperventilering og angstanfall, serleg om morgonen. Song med pusteinstruksjonar og munnspel

28 Song med pusteinstruksjonar No livnar det i lundar (PUST) no lauvast det i lid (PUST) den heile skapning stundar (PUST) no fram til sumars tid PUST

29 Eg føler det løyser meir opp og eg slappar betre av. Det er lettare no å puste med magen Munnspelet har gjort det enklare å få meir pust. Eg gløymer angsten når eg speler fordi eg er opptatt med noko anna. Øvingane brukar eg kveld og ettermiddag, då er eg tung. Det hjelp på pusten og humøret. Ein gløymer sut og kav og songane lokkar fram gode minner

30 FORSKNINGSTUDIE 2010/2011 Kvalitativ modifisert grounded theory studie 3 fokusgruppeintervju med ein kolsrepresentant, musikkterapeut, fysioterapeut, hjelpepleier og lege ved Bergen Røde Kors sjukeheim.

31

32 HOVEDFUNN Gjensidig tverrfagleg samarbeid og brukarmedverknad er nødvendig for integrering av musikkterapi i kolsrehabilitering Ein økologisk forståing av KOLS

33 FRÅ PERSON TIL PASIENT Sjukdommen undertrykker dine personlige trekk (Saylor, Yoder & Mann, 2002) Gløymer dine eigne ressursar og mestringsopplevingar. (Wormnes & Manger, 2005) Reduserer sjølv-effektivitet din eigen tru på at du kan meistre situasjonen (Bandura, 1989,1997) Mange menneske med KOLS har låg sjølv-effektivitet (Wigal, Creer & Kotses, 1991) som igjen har vist seg å redusere livskvaliteten(kohler, Fish & Greene,2002, Arnold et.al, 2006)

34 Økologisk overgang (Bronfenbrenner, 1979) PERSON PASIENT

35 FRÅ EIN PASIENT SOM IKKJE KAN TIL EIN PERSON SOM KAN Hjelpe klienten til å finne tilbake til: - sine ressursar (Wormnes & Manger, 2005) - sin identiteten bak sjukdommen - Ein viktig strategi for å redusere stigma er anerkjenning (Saylor, Yoder & Mann, 2002) - Meistrings-skattekammer (Wormnes & Manger, 2005) Kan bidra til å auke sjølveffektiviten og tru på eigen kapasitet.

36 Musikk set ting i bevegelse Musikkterapeut: ( ) Eg tenker at det musikkterapeuter kan stille med spesifikk, handler om at ein kartlegg menneske gjennom musikk.

37 Musikalsk historie Musikkterapi: (Ruud, 1997) Sosiologi (DeNora, 2000) Personlighet-og sosialpsykologi (Rentfrow & McDonald,2010)

38 (...) individuals use music as a badge to communicate information about themselves (...) (Rentfrow & McDonald, 2010, p.685).

39 Musikalsk historie Kolsrepresentant: Eg gjekk mange år i kor og sang Musikkterapeut: Kva for eit kor sang du i da? Kolsrepresentant: Ehh eg sang i Lerken (anonymisert). Det held til nede på Sundet (anonymisert) Musikkterapeut: Akkurat ja..mannskor eller blanda kor? Kolsrepresentant: Nei, det var mannskor. Lege: Åhh, så flott Flere: mhm

40 Personen bak sjukdommen AUKAR SJANSEN FOR: Brukarmedverknad Anerkjenning Meistring gjennom bruk av eigne ressursar

41 Musikk set ting i bevegelse Pasient Brukermedvirkning Mestring Identitet Anerkjennelse Person

42 Musikk skapar gledesfylte augeblikk Fysioterapeut: ( ) og jeg tenker med musikkterapi, det at det er sånn en, det kombinerer behandling og glede tenker jeg. Det er kanskje behandling også samtidig, men det er også bare kjekt Flere: mhm Fysioterapeut:Det er ikke noen som kommer inn og stapper noen medisiner i deg eller noe sånt Lege: ler

43 Musikk skapar gledesfylte augeblikk Fysioterapeut: det er noe du blir glad av Kolsrepresentant: Ja Fysioterapeut: det synes jeg er unikt, det syns jeg absolutt er det positive i det. Hjelpepleier: Ja, jeg også

44 Musikk skapar gledesfylte augeblikk Kolsrepresentant: Eg syns det er eg syns at det gjør deg godt eg, å synge Forsker: ( ) kva tenker du kring det vi, du, har opplevd i timane da? Kolsrepresentant: Ja, eg likar det

45 Lehrer et.al (1994) The longer practice time devoted to music suggests that this intervention may be even more motivational than progressiv relaxation (Lehrer et al., 1994, s.15).

46 Musikkterapi i kolsrehabilitering Patients appear motivated and challenged to use their own creativity in managing their disease (Raskin & Azolulay, 2009, s.80).

47 Musikk skapar gledesfylte augeblikk Positiv psykologi: Viktigheten av å bruke dei sterke sidene sine til å oppleve glede, lykke (Seiligman, 2003;2005, referert i Rolvsjord, 2008). Meistring og bruk av eigne ressurser er derfor kanskje den viktigaste kjelda til den gleden vi opplever i musikalsk engasjement (Rolvsjord, 2008).

48 Musikk skapar gledesfylte augeblikk Motivasjon Vekst og utvikling Sjølv-verdi Livskvalitet Kreativitet

49 Rather than seeking cure of disease, the chronically ill person needs to be considered as modified rather than nonproductive. Such a perspective leads to maximization of well-being, creativity and productivity (Lubkin & Larsen, 2002, s.13).

50 Svakheiter ved forskningsprosjekta Få forskningsdeltakarar Manglande kontrollgruppe Positive opplevingar med musikkterapi i forkant av forskingsprosjekt kan skape bias og redusere validitet og grad av generalisering.

51 Musikkterapi i ein heilskapeleg kolsrehabiltering? Fysiske aspekt (pustetrening) Psykiske aspekt (angst og depresjon) Psykososiale aspekt (sosial isolasjon)

52 Takk for meg!

53 REFERANSER Bandura, A. (1989) Human agency in Social Cognitive Theory. In: American Physiologist (44) p Bandura,A. (1997) Self-efficacy. The exercise of control. New York, WH, Freeman and Company Blacking, J. (1973) How Musical Is Man? Seattle, University of Washington Press Bonhila, A.G., Onofre, F., Vieira, M.L., Prado, M.Y., Martinez, J.A. (2009) Effects of singing classes in pulmanory function and quality of life of COPD patients. In: International Journal of COPD [Internet] 2009 (4) p Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=retrieve&db=pubmed&dopt=citati on&list_uids = > [Downloaded 30. September 2010]

54 Referanser forts. Bronfenbrenner, U. (1979) The Ecology of Human Development. Experiments by nature and design. Cambridge, MA, Harvard University Press Celli, B.R & MacNee, W. (2004) Standards for the diagnosis and treatment of patients with COPD: a summary of the ATS/ERS position paper. In: European Respiratory Journal [Internet] 2004 (23), p Available from: < > [Downloaded 30.September 2010] Dager, T.N. (26.May 2009) Vi trenger forståelse, ikke fordømmelse. KOLS-pasienten i møte med samfunnets blikk, og rehabiliteringens rolle. [Internet] Available from: <http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:iabwlewzlpuj:www.lungerehab.no/foredr a g/seminar11_turid_nygaard_dager_-_vi_trenger_forst%25c3%25a5else_- _ikke_ford%25c3%25b8mmelse.pdf+turid+nygaard+dager&hl=no&gl=no&pid=bl&srcid= A DGEEShpjdCDFra2D7XFV3-V o2dkcqrjosxjikaiz1chsoohkyap242l2n0bvuajdlti5gg2hjgqpf9c0yswiidxhko3w4k0wiyuiexq8mmwv3jsltyuvk9fulcv8utzfq DTEcChAkz&sig=AHIEtbSB53EGotWnF04LqAsg05MZaCMOyQ> [Downloaded 26.April 2010] Landsforeningen for hjerte og lungesyke, Lungerehabiliteringskonferansen

55 Referanser forts. DeNora, T. (2000) Music in Everyday Life. New York, Cambridge University Press Dissanayake, E. (2001) An Ethological View of Music and its Relevance to Music Therapy. In: NordicJournal of Music Therapy, 2001,10 (2), p Engen, R.L. (2005) The Singer`s Breath: Implications for Treatment of Persons with Emphysema. In: Journal of Music Therapy [Internet] 2005 (1), p Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ > [Downloaded 1.November 2009] Fried, R. (1990) Integrating Music in Breathing Training and Relaxation: II. Applications. Biofeedback and Self-Regulation [Internet], 1990 (2), p Available from: <http://www.springerlink.com/content/kp4156t855716g12/> [Downloaded 13.October 2009]

56 Referanser forts. Garrod, R.,Marshall, J, Jones, F. (2008) Self efficacy measurement and goal attainment after pulmonary rehabilitation. In: International Journal of COPD [Internet] 2008 (4) 3, p Avilable from <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc /> [Downloaded 25.March 2011] Geradi, D. & ZuWallack, R. (2001) Non-pulmonary factors affecting survival in patients completing pulmonary rehabilitation. [Internet] Available from: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc /> [Downloaded 24.April 2010] Gutièrres, L.M (1990) Working with woman of colour: An emporwerment perspective. Social work, 35,s Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (2007) Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, [Internet] Available from: <http://www.goldcopd.org.> [Downloaded 26.April 2010]

57 Referanser forts. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (2007) Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, [Internet] Available from: <http://www.goldcopd.org.> [Downloaded 26.April 2010] Helse-og omsorgsdepartementet (2008) Samhandlingsreformen. St.meld. 47 ( ) [Internet] Available from: <http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/ /stmeld-nr /2.html?id=567203>. [Downloaded 24. April 2010] Oslo, Helse og omsorgsdepartementet Johannessen, T (ed.) (25.March 2003) Hva er KOLS? En kort orientering [Internet] Trondheim, Norsk Helseinformatikk AS. Available from: <http://nhi.no/sykdommer/lunger/illustrasjoner/kols-8260.html> [Downloaded 5.October 2009

58 Referanser forts. Johannessen, T. (ed.) (12.May 2007) Hvor alvorlig er KOLS? [Internet] Trondheim, Norsk Helseinformatikk AS. Available from: <http://nhi.no/sykdommer/lunger/kols/kolsprognose-6463.html.> [Downloaded 5.October 2009] Johannessen, T (ed.)(10.november 2009) KOLS (Kronisk Obstruktiv Lungesykdom) [Internet] Trondheim, Norsk Helseinformatikk AS. Available from: <http://nhi.no/sykdommer/lunger/kols/kols html.> [Downloaded 13.November 2009] Lehrer, P.M, Hochron, S.M., Mayne, T., Isenberg, S., Carson, V., Lasoski, A.M...Rausch, L. (1994) Relaxation and Music Therapies for Asthma Among Patients Prestabilized on Asthma Medication. Journal of Behavioral Medicine [Internet], 1994 (1), p Available from: <http://www.springerlink.com/content/r w635/ > [Downloaded 20.October 2009]

59 REFERANSER FORTS. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) (2007) Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, [Internet] Available from: <http://www.goldcopd.org.> [Downloaded 26.April 2010] McDaniel, S.H., Hepworth, J. & Doherty, W.J.(1997) The shared emotional themes of illness. Journal of Family Psychotherapy, [Internet] (4), p.1-8. Available from: <http://pdfserve.informaworld.com/710903_ _ pdf> [Downloaded 21.March 2011] Nasjonalt Folkehelseinstitutt (19.January 2011) Kols -fakta om Kronisk Obstruktiv Lungesykdom [Internet] Available from: <http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=mainleft_5670&mainarea_5661=567 0:0:15,310 2:1:0:0:::0:0&MainLeft_5670=5544:55604::1:5675:2:::0:0> [Downloaded 22.March 2011]

60 Referanser forts. Lewis, P.R. & Lubkin, I.M (2002) Illness Roles. In: Lubkin, I.M & Larsen, P.D (ed.) Chronic IllnessImpact and Interventions 5th edition. Subury, Massachusetts, Jones and Barlett Publishers, p.25-52lubkin, I.M. & Larsen, P.D. (1998) What is Chronicity? In: Lubkin I.M. & Larsen, P.D. (ed.)chronic Illness- Impact and Interventions 4th edition. Subury, Massachusetts, Jones and Barlett Publishers, UK/Canada p Lubkin, I.M. & Larsen, P.D. (2002) What is Chronicity? In: Lubkin, I.M. & Larsen, P.D. (ed.) Chronic Illness Impact and Interventions 5th edition. Subury, Massachusetts,, Jones and Barlett Publishers, p. 3-24

61 Referanser forts. Pillai, S.G, Ge, D, Zhu, G, Kong, X, Shianna,K.V., Need, A.C...Goldstein, D.B.(2009) A Genome- Wide Association Study in Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): Identification of Two Major Susceptibility Loci. In: PLoS Genetics [Internet] (3), p.1-8. Available from: <http://www.plosgenetics.org/article/info%3adoi%2f %2fjournal.pgen > [Downloaded 23.March 2011] Reeve, J. (2005) Understanding Motivation and Emotion. 4th edition. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, Inc. Reeve, J. (2005) Understanding Motivation and Emotion. 4th edition. Hoboken, NJ, John Wiley & Sons, Inc. Rentfrow, P.J., & McDonald, A. (2010) Preference, personality and emotion. In: Juslin, P.N. & Sloboda, J.A.(ed.) Handbook of Music and Emotion. Theory, Research, Applications. Oxford, Oxford University Press, p

62 Referanser forts. Rolvsjord, Randi (2004). Therapy as empowerment. Clinical and Political Implications of Empowerment Philosophy in Mental Health Practises of Music Therapy. In: Nordic Journal of Music Therapy, 13(2), p Rolvsjord, R. (2008) En ressursorientert musikkterapi. In: Trondalen, G. & Ruud, E. (ed)perspektiver på musikk og helse. 30 år med norsk musikkterapi. Skriftserie fra Senter for musikk og helse. Oslo,Unipub, s Rolvsjord, R. (2010) Resource-oriented Music Therapy in Mental Health Care. Gilsum, NH, Barcelona Publishers Ruud, E. (1997) Musikk og Identitet. Oslo, Universitetsforlaget Ruud, E. (1998) Music Therapy: Improvisation, Communication and Culture Gilsum, NH, BarcelonaPublishers

63 Referanser forts. Saylor, C., Yoder, M. & Mann, R.J. (2002) Stigma. In: Lubkin, I.M. & Larsen, P.D. (ed.) Chronic Illness Impact and Interventions 5th edition. Subury, Massachusetts, Jones and Barlett Publishers, p Small, C. (1998) Musicking. The Meanings of Performing and Listening. Hanover, NH, University Press of New England Stige, B. (2002) Culture-Centered Music Therapy Gilsum, NH, Barcelona Publishers The Louis Armstrong Department of Music Therapy (2006) Music Therapy for Adults with COPD and Heart Disease [Internet], The Louis Armstrong Center for Music and Medicine. Available from: <http://www.wehealny.org/services/bi_musictherapy/index.html> [Downloaded 13.October 2009]

64 Trevarthen, C. & Malloch, S. (2000) The dance of Wellbeing: Defining the Musical Therapeutic Effect. In: Nordic Journal of Music Therapy, 2000, 9 (2), p.3-17 Wormnes, B & Manger, T. (2005) Motivasjon og Mestring. Veier til effektiv bruk av egne ressurser. Bergen, Fagbokforlaget WHO (2011) Chronic Respiratory Diseases. [Internet] Available from: <http://www.who.int/respiratory/copd/definition/en/index.html> [Downloaded 8.April 2011]

Hekta på musikk. Konferanse om musikk, deltagelse og barnevern, 4. desember 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Monika Overå

Hekta på musikk. Konferanse om musikk, deltagelse og barnevern, 4. desember 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Monika Overå Hekta på musikk Konferanse om musikk, deltagelse og barnevern, 4. desember 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus Monika Overå Musikkterapeut ved Akershus Universitetssykehus Ahus, Seksjon IR Før musikkterapigruppa

Detaljer

Kognitiv fungering i arbeidsretta rehabilitering

Kognitiv fungering i arbeidsretta rehabilitering Kognitiv fungering i arbeidsretta rehabilitering Ein multiregional studie v/inge Holsen Prosjektmedarbeidar og fysioterapeut ved Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter Multisenter- og multiregional studie

Detaljer

Velkommen! Merethe Boge Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering

Velkommen! Merethe Boge Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Velkommen! Regional nettverkssamling innen rehabilitering av personer med lungesykdom Merethe Boge Rådgiver Regional koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering Regional nettverkssamling innen

Detaljer

GOLD Thomas Jürgens. Lill Lena Nyberg. Medisinsk avdeling, GSK Norge. Zinc-nummer: NOR/RESP/0022/17 Mai 2017

GOLD Thomas Jürgens. Lill Lena Nyberg. Medisinsk avdeling, GSK Norge. Zinc-nummer: NOR/RESP/0022/17 Mai 2017 GOLD 2017 Thomas Jürgens Lill Lena Nyberg Medisinsk avdeling, GSK Norge Zinc-nummer: NOR/RESP/0022/17 Mai 2017 Diagnostisering og vurdering av kolspasienter GOLD 2011 Vurdering av luftstrømsobstruksjonens

Detaljer

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier

Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Delprosjekt 1 Livets slutt i sykehjem pasienters og pårørendes forventninger og erfaringer En syntese av kvalitative studier Anette Fosse 1,2 Margrethe Aase Schaufel 3 Sabine Ruths 1,2 Kirsti Malterud

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICO skjema: Problemstilling: Hva er beste måte å administrere oksygenbehandling til voksne, ikke tracheostomerte innlagte pasienter på? Delspørsmål:

Detaljer

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse?

19.03.15. Konkret arbeid med psykisk helse i skulen. Kva seier opplæringslova? Kvifor arbeide systematisk og målre9a med psykisk helse? Konkret arbeid med psykisk helse i skulen Fagnettverk i psykisk helse, Sogn regionråd 19. mars 2015 Solrun Samnøy Hvem sa at dagene våre skulle være gratis? At de skulle snurre rundt på lykkehjulet i hjertet

Detaljer

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12

Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet. Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Lag, organisasjonar og frivilligsentralar si rolle i folkehelsearbeidet Hjelmeland frivilligsentral 14.02.12 Frivillig arbeid/ Organisasjonsarbeid har eigenverdi og skal ikkje målast etter kva statlege

Detaljer

Roar Stokken. Rådgjevar. Høgskulen i Volda og Regionalt kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring

Roar Stokken. Rådgjevar. Høgskulen i Volda og Regionalt kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 av 33 Rådgjevar Høgskulen i Volda og Regionalt kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 2 av 33 Dagens tekst Om KPI Om Lev eit friskare liv Om Utviklinga av Lev eit friskare

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Mestring av daglige aktiviteter. Ergoterapeut Sofia Løseth Enhet for lungerehabilitering Oslo Universitetssykehus, Ullevål, 2013

Mestring av daglige aktiviteter. Ergoterapeut Sofia Løseth Enhet for lungerehabilitering Oslo Universitetssykehus, Ullevål, 2013 Mestring av daglige aktiviteter Ergoterapeut Sofia Løseth Enhet for lungerehabilitering Oslo Universitetssykehus, Ullevål, 2013 Hva gjør at mange lungesyke sliter med daglige aktiviteter? Tung pust ved

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

Motivasjon for læring og meistring. Volda 22.03.2011 Ivar Ørstavik, kommunepsykolog i Herøy. 916 36 698 ivar.orstavik@heroy.kommune.

Motivasjon for læring og meistring. Volda 22.03.2011 Ivar Ørstavik, kommunepsykolog i Herøy. 916 36 698 ivar.orstavik@heroy.kommune. Motivasjon for læring og meistring. Volda 22.03.2011 Ivar Ørstavik, kommunepsykolog i Herøy. 916 36 698 ivar.orstavik@heroy.kommune.no Fagfolk kan ikke definere hvordan folk skal ha det i livet. Vi kan

Detaljer

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal

Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes. Diabetesforskningskonferanse 16.nov 2012 Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Motivasjon for selvregulering hos voksne med type 2 diabetes 16.nov Førsteamanuensis Bjørg Oftedal Overordnet målsetning Utvikle kunnskaper om faktorer som kan være relatert til motivasjon for selvregulering

Detaljer

Helserelatert livskvalitet hos hjertepasienter

Helserelatert livskvalitet hos hjertepasienter Helserelatert livskvalitet hos hjertepasienter Bjørg Ulvik Høgskolen i Bergen Sentrale begrep Livskvalitet: Subjektivt velvære eller tilfredshet med livet som helhet (Wilson and Cleary, 1995) Helse-relatert

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom

Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom Rehabilitering 2006/3/0163 Sluttrapport Aktiv hverdag med kronisk obstruktiv lungesykdom Landsforeningen for hjerte- og lungesyke LHL Unni Martinsen Ergoterapeut/Prosjektleer Diakonhjemmet sykehus 1 Forord

Detaljer

Kom i gang og fortsett!

Kom i gang og fortsett! Kom i gang og fortsett! TRENING = MEDISIN St. Olavs Hospital, 14. mars 2017 Borghild Kr. Lomundal Hvorfor velger vi ikke det som er sunt? Hvordan stimulere til helsefremmende aktivitet? 1. Den lydige pasienten

Detaljer

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital

Historien om KOLS Heim erfaringer så langt. Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital Historien om KOLS Heim erfaringer så langt Anne Hildur Henriksen klinikksjef lungemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital 2005: 560 innleggelser pga forverring av KOLS (av ca 2700 innleggelser) 1,6 innleggelse

Detaljer

Musikkglede. v/pedagog Maria Elind

Musikkglede. v/pedagog Maria Elind Musikkglede v/pedagog Maria Elind Sangeksempel Vi sier goddag, og hei på deg x2 Vi sier goddag og går ned og går ned og går ned, vi sier goddag og hei på deg Opp i taket, ta på skuldre, så på knærne og

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring

Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring Kunnskapsbasert praksis innen læring og mestring 30. oktober 2014, Gardermoen André Vågan seniorforsker, NK LMH Hva er kunnskapsbasert praksis? - Å utøve kunnskapsbasert praksis er å ta faglige avgjørelser

Detaljer

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering?

Hjemme eller institusjonalisert. rehabilitering? NSH konferanse 30. mai 2011 Rehabilitering -livet er her og nå! Hjemme eller institusjonalisert Kunnskapsesenterets nye PPT-mal rehabilitering? Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør 1. juni 2011 2 Kunnskapsbasert

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013

PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP OVE HERADSTVEIT PSYKOLOG, PPT ØYGARDEN 16.08.2013 BAKGRUNN Mange barn strever psykisk Ca 20% har psykisk problemer som forstyrrar dagleg fungering Vanlege problemer: angst, depresjon

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis

Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Kunnskapsutvikling & endringsarbeid i praksis Eksternkurs, St. Olavs Hospital 20.mai 2014 Hilde Strøm Solberg, seksjonsleder fysioterapi / PhD kandidat Oversikt Føringer for kunnskapsutvikling og endringsarbeid

Detaljer

Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser

Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser Arbeid og kontakt med husdyr for personer med psykiske lidelser Bente Berget og Ingeborg Pedersen Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, Universitetet for miljø- og biovitenskap Definisjon av AAT

Detaljer

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt

Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt + Våg å tenk stort, våg å tenk enkelt Om skulekonserttilbod for spesialskular Masteroppgåve musikkterapi levert våren 2012 Randi-Merete Roset + «Plutseleg er det ein som ikkje har hatt noko lyd som byrja

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

- pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning

- pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning - pårørendes opplevelse av trygghet og avlastning NSF Landskonferanse, Bergen 2015 Signe Tretteteig sykepleier og phd-student Inkluderer fysiske, psykiske, sosiale og økonomiske aspekter (Balla et al.,

Detaljer

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april

Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Kunnskapsbasert praksis (KPD) innen læring og mestring hva menes? Dagssamling for LMS i Midt-Norge 29.april Forskergjengen ved NK LMH Dagmara Bossy Una Stenberg Kari Eika Helge Skirbekk André Vågan mestring.no

Detaljer

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015

The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 SPEED-prosjektet The function of special education LP-konferansen 2015 Hamar 21. - 22. mai 2015 Peder Haug, Prosjektleiar og professor i pedagogikk Høgskulen i Volda 1 SPEED-prosjektet Eit samarbeid mellom

Detaljer

Pasientopplæring: Hva viser forskningen? Irma Pinxsterhuis Ergoterapispesialist, Ph.D. 2015

Pasientopplæring: Hva viser forskningen? Irma Pinxsterhuis Ergoterapispesialist, Ph.D. 2015 Pasientopplæring: Hva viser forskningen? Irma Pinxsterhuis Ergoterapispesialist, Ph.D. 2015 Disposisjon Forskning vedrørende pasientopplæring ved kronisk syke Forskning vedrørende pasientopplæring ved

Detaljer

HVORFOR HOUSING FIRST? Lars-Marius Ulfrstad Husbanken

HVORFOR HOUSING FIRST? Lars-Marius Ulfrstad Husbanken HVORFOR HOUSING FIRST? Lars-Marius Ulfrstad Husbanken PROBLEMSTILLINGER Hva karakteriserer de problemene våre tjenester skal løse? Hvordan er dagens forvaltningssystem innrettet for å løse disse? Samarbeid:

Detaljer

Samtalegrupper for personer med kols

Samtalegrupper for personer med kols Samtalegrupper for personer med kols - erfaringer fra pilotstudie i Tysvær. Heidi B. Bringsvor. Januar 2015. Piloten inngår i et forskningsprosjekt: Helsefremmende kompetanse, livskvalitet og mestring

Detaljer

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt?

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Linda Stigen PhD stipendiat NTNU Gjøvik Kunnskap for en bedre verden Bakgrunn Gruppen yngre mennesker med langvarige og komplekse

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

P: I: C: O: MeSH (Cochrane, Medline) Exp Hospital Outpatient Clinics/ Exp Young adult/ Exp Heart Failure, Systolic/

P: I: C: O: MeSH (Cochrane, Medline) Exp Hospital Outpatient Clinics/ Exp Young adult/ Exp Heart Failure, Systolic/ Tittel på prosedyre: Hjertesviktpoliklinikk sykepleieoppfølging av pasienter med kronisk hjertesvikt Fullstendig spørsmål: Behandling og oppfølging av voksne pasienter med kronisk hjertesvikt på poliklinikk

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS. Lungedagene 2012. Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS. Lungedagene 2012. Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS Lungedagene 2012 Knut Weisser Lind/Anita Jakobsen HVORFOR SKAL VI KUNNE DETTE Riktig diagnose: ASTMA eller KOLS? Riktig behandling og så krever også myndighetene det.. Har legekontorene

Detaljer

Musikkterapi. en reise fra pasient til livsmestrer. Hans Petter Solli & Angelica Kjos

Musikkterapi. en reise fra pasient til livsmestrer. Hans Petter Solli & Angelica Kjos Musikkterapi en reise fra pasient til livsmestrer Hans Petter Solli & Angelica Kjos Ragnar Aalbu Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser Musikkterapi «fremmer

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

MUSIKKTERAPI I SPESIALISTHELSETENESTEN Solgunn E. Knardal Musikkterapeut

MUSIKKTERAPI I SPESIALISTHELSETENESTEN Solgunn E. Knardal Musikkterapeut MUSIKKTERAPI I SPESIALISTHELSETENESTEN Solgunn E. Knardal Musikkterapeut INNHALD 1. Musikkterapi på Olaviken basert på systemreise for ein pasient FILM! 2. Musikkterapi på Møteplass for mestring MUSIKKTERAPI

Detaljer

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner

TEORI OG PRAKSIS. Kjønnsidentitet og polaritetsteori. En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner TEORI OG PRAKSIS Kjønnsidentitet og polaritetsteori En kasusstudie av en samtalegruppe med transpersoner Av Vikram Kolmannskog 1 - - NØKKELORD: transpersoner, kjønnsidentitet og uttrykk, polariteter, kjønnsnormer,

Detaljer

Aktivitet gjør godt. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Øvelser fra fysioterapeuten

Aktivitet gjør godt. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Øvelser fra fysioterapeuten HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Fysioterapiavdelingen / Avdeling for kreftbehandling og medisinsk fysikk Aktivitet gjør godt Øvelser fra fysioterapeuten 1 Kjære pasient Trening har positiv

Detaljer

Demens i familien. Demenskonferansen 2015 12.mars 2015 Quality hotel Waterfront Ålesund. Førstelektor Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda

Demens i familien. Demenskonferansen 2015 12.mars 2015 Quality hotel Waterfront Ålesund. Førstelektor Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda Demens i familien Demenskonferansen 2015 12.mars 2015 Quality hotel Waterfront Ålesund Førstelektor Institutt for sosialfag, Høgskulen i Volda Korleis er det å leve med demens i familien? Finst mykje kunnskap

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Musikk som verktøy ved forebyggende arbeid

Musikk som verktøy ved forebyggende arbeid Musikk som verktøy ved forebyggende arbeid Viggo Krüger Aleris Ungplan & BOI GAMUT, Universitetet i Bergen viggo.kruger@grieg.uib.no Møteplass for barn og voksne Undervisning, veiledning Kunstnerisk arbeid

Detaljer

Hei alle sjøstjerneforeldre

Hei alle sjøstjerneforeldre Hei alle sjøstjerneforeldre Tida flyg og me er godt i gong med oktober månad. Me har fine dagar på avdelinga og mykje fint haustvær har gjort til at me har vore mykje ute. Me har no jobba jamt og trutt

Detaljer

Helsepedagogikk og -didaktikk

Helsepedagogikk og -didaktikk Helsepedagogikk og -didaktikk Behandling, eller helsepedagogikk? Læring Meistring Helsepedagogikk som: - funksjon og praksis -synsmåte, perspektiv - relasjonar og prosessar Didaktikk - didaktisk refleksjon

Detaljer

Omsorg på en misforstått måte?

Omsorg på en misforstått måte? Omsorg på en misforstått måte? Marit Kirkevold NB. Et par av slidene, med figurer fra Zoffman-studien om personer med diabetes er ikke gjort tilgjengelig her, fordi de ikke ennå er publisert. Artikkelen

Detaljer

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS

SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS LUNGEDAGENE 2014 SPIROMETRI I ALLMENNPRAKSIS Kari Tau Strand Oanes, spesialist i allmennmedisin Stavanger Medisinske Senter Spirometri En pustetest som utreder lungefunksjon Betydning for behandling Nødvendig

Detaljer

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi?

Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Hvordan lykkes med implementering av ny teknologi? Cecilie Varsi Sykepleier PhD Postdoktor Senter for Pasientmedvirkning og Samhandlingsforskning De neste 20 minuttene... Senter for pasientmedvirkning

Detaljer

Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe?

Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Forskning, mestring og pårørende ved Huntington sykdom. Hvordan kan helsepersonell hjelpe? Pårørende opplever særskilte utfordringer i henhold til at sykdommen er: Arvelig Kronisk Ingen kurativ behandling

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon

Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon Tverrprofesjonelt samarbeid og sosial innovasjon ATLE ØDEGÅRD HØGSKOLEN I MOLDE Innhold Buzzwords! Tverrprofesjonelt Innovasjon Hva kan dere få ut av fremlegget? Umulig å vite Analysemodeller Refleksjon

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Hvordan utforske barns tanker om funksjonsnedsettelse? Torun M. Vatne Psykolog Phd Frambu

Hvordan utforske barns tanker om funksjonsnedsettelse? Torun M. Vatne Psykolog Phd Frambu Hvordan utforske barns tanker om funksjonsnedsettelse? Torun M. Vatne Psykolog Phd Frambu Hva legger Frambu i å snakke med barn Å finne ut hva de merker Å finne ut hva de tenker Å finne ut hva de føler

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Om vestibularisnevritt

Om vestibularisnevritt svimmel - vestibularisnevritt - langvarig svimmelheit Om vestibularisnevritt Vestibularisnevritt er ein sjukdom i det indre øyret og er ei av dei vanlegaste årsakene til svimmelheit. Tilstanden kan bli

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

KOR Klient og resultatstyrt praksis

KOR Klient og resultatstyrt praksis KOR Klient og resultatstyrt praksis 04.10.11 Oktoberseminaret Ove Heradstveit kommunepsykolog i Øygarden Bakgrunn Viktige oppgåver som kommunepsykolog å sørgje for: Brukarmedverknad: kva er ønsket? Vurdering:

Detaljer

Exercise capacity and breathing pattern in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)

Exercise capacity and breathing pattern in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) U N I V E R S I T Y O F B E R G E N Exercise capacity and breathing pattern in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) Predictors and longitudinal changes Bente Frisk KOLS Fjerde hyppigste

Detaljer

Bruk av IKT i spesialundervisninga

Bruk av IKT i spesialundervisninga Bruk av IKT i spesialundervisninga Terje Mølster Høgskolen i Innlandet Kvifor er dette viktig? The reason for the importance of ICT in special needs education is a consequence of the many innovations that

Detaljer

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017

Forskerroller. Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus. Stipendiatsamling 17 mars 2017 Forskerroller Tine Nordgreen Førsteamanuensis, UiB Prosjektleder, Haukeland Universitetssykehus Stipendiatsamling 17 mars 2017 Plan for presentasjonen Bakgrunnen for min rolle som forsker Ulike forskerroller

Detaljer

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders.

New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. New steps in the municipal health and care staircase: Educating for new roles and innovative models for treatment and care of frail elders. Marit Kirkevold, Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft over tid. Psykososiale utfordringar og hensiktsmessige tiltak ved kreftsjukdom Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft Det er mange utfordringar, f.eks:

Detaljer

Psykiatri, Psykisk Helse og Idrett. Meistring i aktivitet

Psykiatri, Psykisk Helse og Idrett. Meistring i aktivitet Psykiatri, Psykisk Helse og Idrett Meistring i aktivitet Henning Johansen Spesialergoterapeut v/ Dagavdelingen på Solli Distiktpsykiatriske Senter Trenar 1 i klatring og dreiv masse med klatring (før)

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016

ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 ÅRSPLAN HORDABØ SKULE 2015/2016 Fag: Norsk Klassetrinn: 2. Lærar: Linn Merethe Myrtveit Veke Kompetansemål Tema Læringsmål Vurderings- kriterier Forslag til Heile haust en Fortelje samanhengande om opplevingar

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Psykiske helseproblemer

Psykiske helseproblemer NORDISK KONFERENCE OM SUPPORTED EMPLOYMENT 10. OG 11. JUNI 2010 KØBENHAVN Psykiske helseproblemer Er registrert som hovedårsak til ca 1/3 av alle uførepensjoner (Norge og OECD) Størst er økningen i uførepensjon

Detaljer

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk

Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Dokumentasjon av systematisk litteratursøk Spørsmål fra PICOskjema: Hvordan kan ergoterapeuter kartlegge apraksi hos voksne med hjerneslag i venstre hemisfære PubMed, via UiB Dato for søk: 24. november

Detaljer

Wenche Bjarnedotter Sørfonden Førsteamanuensis sykepleie og helse Universitetet i Nordland 01.12.11

Wenche Bjarnedotter Sørfonden Førsteamanuensis sykepleie og helse Universitetet i Nordland 01.12.11 Wenche Bjarnedotter Sørfonden Førsteamanuensis sykepleie og helse Universitetet i Nordland 01.12.11 Innsikt i og forståelse for ekteparenes opplevelser ved leddgikt Sykdomsforløp kan påvirkes av pasienten,

Detaljer

Hvem sitter i førersetet? KOR som metode for feedback. Birgit Valla psykologspesialist

Hvem sitter i førersetet? KOR som metode for feedback. Birgit Valla psykologspesialist Hvem sitter i førersetet? KOR som metode for feedback Birgit Valla psykologspesialist Har psykisk helsefeltet beveget seg fremover? Analysert 12 selvbiografier fra Norge, Sverige og Danmark. Eldste fra

Detaljer

LHL Røros Rehabiliteringssenter 18.11.06 MKT

LHL Røros Rehabiliteringssenter 18.11.06 MKT LHL Røros Rehabiliteringssenter REHABILITERING Et fagområde som inneholder en rekke tiltak som på kort og lang sikt skal øke trivsel og mestring av hverdagen, og som også skal gi utvikling av ferdigheter

Detaljer

Evaluering - En kilde til inspirasjon

Evaluering - En kilde til inspirasjon Evaluering - En kilde til inspirasjon Bjørn Lau, psykolog Forskningsrådgiver, Lovisenberg DPS Raskere tilbake, Bjorn.Lau@lds.no Professor II, Universitetet i Oslo Hvorfor evaluere det vi gjør? Utvikle

Detaljer

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma

Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013. Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Rådet for funksjonshemma Leikanger 2.12.2013 Arbeid og tiltak for unge funksjonshemma Unge arbeidssøkjarar (16-24 år) Kven er dei som står utanfor arbeidsmarknaden og er registrert hos NAV? Kjelde: Arbeid

Detaljer

Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment. Marcus D. Hansen & Mari Østgaard

Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment. Marcus D. Hansen & Mari Østgaard Foreldreopplæring i Pivotal Response Treatment Marcus D. Hansen & Mari Østgaard ( 3-8.Sykehusenes oppgaver, Lov om spesialisthelsetjeneste) «Pasient og pårørende opplæring er i følge spesialisthelsetjenesteloven,

Detaljer

Disposisjon. Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere. Bakgrunn for prosjektet. Bakgrunn. Min rolle i prosjektet

Disposisjon. Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere. Bakgrunn for prosjektet. Bakgrunn. Min rolle i prosjektet Disposisjon Fysisk form, trenbarhet og psykiatriske lidelser hos rusmisbrukere Bakgrunnen for prosjektet Min rolle i prosjektet Hva som ble gjort Resultater Fysisk form Trenbarhet Reduksjon av psykiatriske

Detaljer

Musikkterapi i rusfeltet

Musikkterapi i rusfeltet 04.11.2015 Rusforum Innlandet Musikkterapi i rusfeltet med brukeren som viktigste aktør Daniel Løset Kristiansen, musikkterapeut MA Musikkterapi i rusfeltet Bakgrunn og praksis Musikkterapi i rusfeltet

Detaljer

Dialogkonferanse 2009 Modalen

Dialogkonferanse 2009 Modalen Dialogkonferanse 2009 Modalen - om planarbeid i kommunane - Opptrappingsplan psykisk helse (1999-2006 (Helse- og omsorgsdepartementet) Bakgrunn: St meld nr 25 (1996-97) Åpenhet og helhet (psykiatrimeldingen).

Detaljer

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Føreord Ørstafjorden forma som eit hjarte Ørsta kommune har sidan hausten 2014 hatt eit prosjekt med spelteknologi i dagtilbod/buavdeling. Spiren til dette

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten

I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten Regional konferanse om eldremedisin FLERE AKTIVE ÅR HVA KAN HELSEVESENET BIDRA MED? Anne Norheim, førstelektor

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag

Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag Veke 6 Mån 8.2 Tys 9.2 Ons 10.2 Tors 11.2 Prøve kap 3 KRLE Fre 12.2 Veke 7 Mån 15.2 Tys.2 Ons 17.2 Tors 18.2 Prøve i matematik k Se. planen Fre 19.2 Prøve Naturfag s 134-146 Måndag Tysdag Onsdag Torsdag

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune

Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune Frå prosjekt til fast drift Helene Fjellheim Midthun, Suldal Kommune Samarbeid, starta i 2013 Eit samarbeid mellom kommunane - Vindafjord - Etne - Sauda - Suldal - Høgskolen Stord/Haugesund - Helse Fonna

Detaljer