INFO SLIPPEN No. 1/ 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFO SLIPPEN No. 1/ 2015"

Transkript

1 INFO SLIPPEN No. 1/ 2015 På veg til «Vårskjelven» for snart 100 år sida, langt tøffare klima for motorsyklistar den gang Innhald: -Referat frå årsmøtet Årsmelding Rekneskap for Aktivitetar 2015

2 Referat frå årsmøtet 21. november Tid og stad: Fredag klokka 19:00, Gange Rolv MC sine lokale, Skutvika, Ålesund. Tilstades var: Arild Gravdehaug (s), Geir Eide(s), Atle Morsund(s), Nina Jones(s), Torgeir Båtnes(s), Terje Slåtten, Lars Røsok, Oddbjørn Vågnes, Jørn Høydal, Torgeir Vatnehol, Roar Indergård, Tor Arild Malin, Bernhard Øyangen, Geir Rønnestad, Runar Sæthre, Øystein Melbø Helgesen, Inge Bjermeland, Robert Sandberg, Janne Fladmark, Bjørn Rønnestad, Kenneth Hansen, Kirsti Lysberg, Jan Olav Røysland, Arnfinn Hammerø, Leif Karl Skorpen, Thore Gagnat, Hans Morten Midtsand (s)=styremedlem 1) Godkjenning av innkalling: Dei frammøtte hadde høve til å komme med innvendingar til møteinnkallinga, men slike kom ikkje og møtet vart sett 19:35. 2) Val av ordstyrar: Arild Gravdehaug 3) Val av referatskrivar: Torgeir Båtnes 4) Årsmelding: Årsmelding frå formannen vart opplest av møteleiar. Ingen kommentarar frå årsmøtet. Årsmeldinga ligg ved referatet. 5) Reknskap: Reknskapet vart lagt fram slik som det ligg ved dette referatet. Økonomien er god. Inntekter på om lag ,- er frå Vårskjelven, kontingent og julebordet. Utgifter er ,- : Vårskjelven (36.771,-), 10% av verdier (telt, vogn etc..) er avskreve (totalt 7.850,-), leige datasystemer (nettside), julebord (mat), premier (Vårskjelven). Totalt eit driftsoverskot medrekna avskrivingar på ,- Kontantar i kassa er 1.617,- og på bok er der ,- Reknskapet vart godkjent av årsmøtet. 6) Val av nytt styre: Desse verva var på val: Formann, Skrivar og Treffansvarleg. Valnemnda har arbeidd med saka, og har spurt sitjande skrivar om å ta ei periode til, og det sa han seg viljug til. Valnemnda har arbeidd med saka, og har spurt sitjande treffansvarleg om å ta ei periode til, og det sa ho seg viljug til. Valnemnda har spurt sitjande formann om å ta ei periode til, og det sa han seg viljug til. Årsmøtet si innstilling til dei verva i styret som er på val er: * Formann : Arild Gravdehaug valperiode 1 år * Skrivar : Torgeir Båtnes valperiode 2 år * Treffansvarleg : Nina Jones valperiode 1 år Årsmøtet si innstilling for formann, skrivar og treffansvarleg vart einstemmig innklappa. Atle Morsund held fram som heimesideansvarleg/pressetalsmann. Ny valkomité for 2015 vert Jørn Høydal og Bjørn Nybø. 7) Aktivitetar/Fredagsmøta 2015, sjå vedlagt liste. Innkomne saker: 8) Kiosk/sekreteriatvogna gis bort til Tresfjord Røde Kors. Baklykter må plukkast av og erstattast med Biltemabaklykter på førespurnad frå Torgeir Vatnehol, då det er MZ baklykter på vogna, og disse er for verdifulle til å gje vekk. Utstyret til klubben vert vidare lagra hjå formann Arild. Forslag frå T. Vatnehol; få til ei ordning, betalt, der eigaren av Skoglund Camping lagrar utstyret for klubben. Evt. sponse utbygging av lagerskur. Slik at Vårskjelven i framtida ikkje krev «stor» logistikk, med hengarar, køyring hit og dit, etc.. Dette har vore lufta tidlegare med eigaren, utan å ha kome til mål. Årsmøtet meiner styret nok ein gong bør ta kontakt med campingplasseigar for å få på plass denne ordninga. 9) Atle Morsund sit i styret i NVMC sentralt. Klubben slit med å finne arrangør for Skogsløpet 2015 ettar at Gjøvik og Finnmarksavd. har takka nei til forespurnadar frå NVMC sentralt. Atle har spurt styret i NVMC Sunnmøre om dette er noko lokalavdelinga kan arrangere. Skrivar har forslått evt. arrangering innanfor tilsvarande rammer som Vårskjelven, for enkelheits skuld Skogsløpet er trass alt ikkje større enn Vårskjelven, sett i antal deltakarar. Atle har gitt styret i NVMC førebelse positive tilbakemeldingar, og NMVC sentralt vil då komme med forespurnad om lokalavdelinga kan arrangere Skogsløpet anten i 2015 eller Frå benkane: - Det kan tenkast at lokalavdelinga kan arrangere Skogsløpet i 2015, men då som ein «Skogskjelv», der ein sler saman Vårskjelven med Skogsløpet, og arrangerer dette i Juni 2015.

3 - Dette er mogeleg for Vårskjelven å vekse på å arrangere Skogsløpet, då deltakarar på Skogsløpet, som vanlegvis ikkje kjem til Vårskjelven, kan få sjå kor flott plass Vårskjelven vert arrangert på og kor flott stemning det er der. Vi kan, ved å dra erfaringar frå arrangeringa av tidlegare Vårskjelvar og m.a. BSA International 2013, verkeleg «briljere» med eit slikt arrangement. - Det einaste som skil Skogsløpet frå Vårskjelven er sjølve løpet på laurdagen, som kunne tenkast å erstatte fellesturen på ein Vårskjelv. Det Vårskjelven har som ikkje Skogsløpet har hatt, er ei meir «sosial» ramme kring treffet, både på fredagskvelden og laurdagskvelden. - Ein skal og tenke på at Vårskjelven er eit «hellig» treff, ei merkevare, som ein skal vere varsam med å «tynne» ut med andre aktivitetar. - Kva med å gje styret sentralt signal om at istadenfor å arrangere Skogsløpet, so kan klubben sentralt heller støtte opp om eit treff pr. år, som hevast til løpstatus, og på sikt etablerer ei ordning som erstatter Skogsløpet. Årsmøtet stiller seg totalt sett lunken til forspurnaden, då berre 1/3 av årsmøtedeltakarane slutta seg til forslaget om å arrangere Skogsløpet, etter at ei handsopprekking. 10) Eventuelt: Kontingenten aukast? Nei, ikkje no heller. Vert som tidlegare 100,- året. Årsmøtet vart so heva klokka 21:00, og vi gjorde oss klar til å innta årets julebord. Styret for 2015: Formann: Arild Perry Gravdehaug Selneset 6393Tomrefjord tel Skrivar: Torgeir Båtnes Aurhølå 18A 6036 Mauseidvåg tel Kasserar: Geir Eide Valle 6260 Skodje tel mob Treffansvarleg: Nina Jones Tuenesvegen Ålesund tel Native american art, er det ikkje det det heiter Pressetalsmann: Atle Morsund Ola Fladmarksveg Molde tel mob Til slutt gjer vi medlemmane merksame på: -Medlemskontingent 2015 Denne er kroner 100, og må betalast inn v.hj. av giroblankett lagt ved denne forsendinga.de som ikkje har betalt for 2014 vert oppmoda om å betale vedlagt purring omgåande. Frist for innbetaling er sett til: 31. Mars Vi i styret ynskjer dykk alle ei God Jul og eit velsigna, innhaldsrikt Godt Nytt År!

4 Årsmelding 2014 for NVMC avdeling Sunnmøre Enda ett år er tilbakelagt. Ja det er så en kan få inntrykk av, at åra er blitt noe kortere. I alle fall har vi lagt bak oss, en av de fineste somrene i mans minne, og den som ikke har fått luftet motorsykkelen i år, må ha en god forklaring. Klubbåret, har vært på det jevne, med fredagsmøter, og Vårskjelv. Medlemsmassen har vel heller ikke forandret seg nevneverdig, foruten at vi er ett år eldre. Fredagmøtene har vært jevnt over bra besøkt, med ett snitt på ca 12 personer. Men som sagt før, det er plass til flere. Kjenner du noen som kunne være interessert i rølping rundt det meste av mekanikk, så ta de med. Til de som ikke møtte, dere gikk glipp av mange gode historier. Men det skulle ikke forundre meg, om de ikke blir fortalt også neste år, og sikkert enda mer detaljert, og dramatisk. Så møt opp. I året som gikk, har vi vært på Slinningen hos Benna. 12 stk møtte opp for å se boksere i forskjellige stadium. Alltid hyggelig å komme hit, selv om verten kan bli litt utagerende. I februar hadde 18 stk tatt turen til Langevågen for å bivåne motorsykkelverkstedet til Runar Sætre. Det kan være kjekt å få se, hvordan profesjonelle motorsykkelreparatørene arbeider, og gi oss ett og annet tips. Mars var satt av for ett møte i Rosenes by. Atle tok i mot 9 utsendinger fra avd. Sunnmøre, samt noen lokale. Her ble det mulighet for å gløse på de mange syklene til verten, samt å få en lytteprøve på trimma trømoped. Formannen tok imot 10 stk for kaffe, og godsnakk, i april. Her fikk vi også benyttet anledningen til årets første styremøte, for litt planlegging av Vårskjelven. Nina hadde som vanlig, det aller meste under kontroll. Årets mai tur gikk av stabelen allerede den 27/4, til Åndalsnes, og Syltes historiske bensinstasjon. Formannen hadde lovlig frafall da han var på studietur til Stafford. Men etter bilder å bedømme, ser det ut som 3 sykler, og 5 personer møtte? Vårskjelven gikk av stabelen første helga i juni, som vanlig. Dette ble ett av de bedre besøkte, og styret har inntrykk av, at deltakerne trives på ett litt rolig treff, uten for mye ståhei. Skrivaren tok i mot medlemmer på Fiskarstrand verft i september. Her ble det omvisning på ett av nybyggene, samt kaffe og knask. Fredagsmøtene ble avsluttet i oktober, med butikk, og verksted besøk hos AMS. Geir Rønnestad gaida oss igjennom en stort og rikholdig butikk, og ett flott verksted. Økonomien til klubben er sunn. Og driften i 2014 har ikke forverret denne. Dette tar kassereren mer om i neste sak. En årsmelding burde vel ta opp noen vyer for fremtiden, men det ser ut som medlemsmassen er rimelig fornøyd med tingenes tilstand. Styret har i hvert fall ikke registrert noen større ønsker til forandring. Formannen vil på vegne av styret, ønske alle medlemmer en god jul, og ett godt nytt år. Så håper vi at vi enda flere av oss vil møtes i det nye året. Styret har i år bestått av følgende: forman Arild Gravdehaug, kasserer Geir Eide, skriver Torgeir Båtnes, treffansvarlig Nina Lynn Jones, og hjemmesideansvarlig Atle Morsund «Indian Squaw»

5 Reknskap 2014 for NVMC avd. Sunnmøre

6

7 Aktivitetar Vinter / Vår 2015: Fredag 09. Januar Arild P. Gravdehaug tek imot oss heime i si eiga stue, på Selneset v/tomrefjorden. Ring Arild P. på om du treng GPS koordinatar. (NB!: Flytta møtestad frå marsmøte) Fredag 06. Februar Tor-Arild Malin tek imot oss på Borgund Vidaregåande Skule, billinja. Det vert omvisning, der ymse testutstyr og undervisningsmateriell vert demonstrert. Kaffi og knask vert det og tid til. Ring Tor-Arild på for informasjon. Fredag 06. Mars Vi skal ut til Furtebua til Bernhard Øyangen. Den ligg på Lingehaugane 1, Slinningen, Heissa pr. Ålesund. Ring Benna på og kom til Furtebua og furt i lag med andre furtne motorsyklistar denne kvelden. (NB!: Flytta møtestad frå januarmøte) Fredag 10. April Vi vonar at våren kjem for fullt i april, og sadlar opp for ein tur til Rekdal, der Jan Olav Røysland tek vel imot oss på den raude Sjøbua. Ring Jan Olav på for info. Søndag 26. April?? Fellestur til vårtreff for veterane og klassiske køyredoningar på to og fire hjul på Brødr. Syltes historiske bensinstasjon, Mjelva, Åndalsnes. For oppdateringar om dato, kontakt skrivar Torgeir Båtnes på telefon Sjå for info og bileter frå tidlegare treff. Fredag Mai Lars Røsok inviterer oss til Harøya/Finnøya, der det vert opplegg med overnatting og moro. Meir info kjem etter kvart på heimesida og på fjøsboksida vår. Ring Lars på for info og påmelding (overnatting) Juni VÅRSKJELVEN 2015 Sjå eiga annonse i Sidevogna og på

8 Aktivitetar Hausten 2015: Fredag September Torgeir Vatnehol arrangerer tur til Trandal med overnatting og åtgaum. Meir info kjem etter kvart på heimesida og på fjøsboksida vår. Ring Torgeir Vatnehol på for info og påmelding (overnatting). Fredag 02. Oktober Skrivar Torgeir Båtnes tek imot på Fiskerstrand Verft AS på Sula. Denne fredagen kan det verte høve til å få ei omvisning om bord på nybygga til Boreal Transport Nord A/S, som er avanserte, LNG drevne pendelferger, samt generell åtgaum kring storskjermen med diverse Youtube-snuttar og løgne opplevingar. Ein skvett kaffi og knask vil det og vanke på pauserommet til teknisk avdeling. Ring Torgeir Båtnes på for info. Fredag 20. November Årsmøte/julebord Eiga innkalling vert sendt ut. Henderson Six prototype, som det ser ut til å ha vore laga fleire eksemplar av både «offisielt» og «privat»? Noko for dei kreative i klubben å lukte på? Støype ei blokk, maskinere ei veiv, smi ei rame resten er vel hyllevare?

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane

ÅRSMØTEPAPIRER 2014. NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane ÅRSMØTEPAPIRER 2014 NORSK BOBIL OG CARAVAN CLUB avdeling Sogn og Fjordane Årsmøte for årsmeldingsperioden 2014 Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster 7. februar 2015 Kl. 14.00 Side! 2 av! 14 ÅRSMELDING

Detaljer

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar

HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar HansAvisa Hordalands Aktive Nolevande Supre 4H Alumnar Årgang 10, Nummer 1 Januar 2006 Innhald ÅRSMØTE OG NYTTÅRSBALL Leiaren 2 Det nya styret 3 Årsmøte og Nyttårsball 5 Han Sa!! 6 Når kommunikasjon sviktar

Detaljer

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014

Årsmøte 2013. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Årsmøte 2013 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 12. mars 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2013 3. Rekneskap

Detaljer

http://sportsfiskaren.ning.com INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad

http://sportsfiskaren.ning.com INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad INFO fra Sportsfiskaren Kvinnherad Nokre ord frå leiaren. No skal eg prøva noko nytt, Eg er oppvekst med bokmål som skriftspråk. Men eg har i fleire år hatt lyst til å skriva på nynorsk og no gjer eg alvor

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014

Årsmøte 2014. SunnFJORD GOLFklubb. Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Årsmøte 2014 SunnFJORD GOLFklubb Rica Sunnfjord Hotel 26. februar 2014 Sakliste: 1. Konstituering: a. Val av ordstyrar b. Val av referent c. Val av to til å skrive under møtebok. 2. Årsmelding 2014 3.

Detaljer

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim

Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Returadresse: NIFYEA v/ Christian Harholt Holen 6460 EIDSVÅG i R. World peace through understanding IFYENYTT Nummer 1 2004 Her har eg teke med meg styret ut på tur i Trondheim Presentasjon av styret --

Detaljer

Nr.1 2007 / 23. årgang. Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Nr.1 2007 / 23. årgang. Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Nr.1 2007 / 23. årgang Tilslutta LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Tillitsvalgte i SAK 2007 Styret Telefon Mob Tlf Mail adresse Formann Terje Vadset 91693908 tvadset@online.no Nestleder

Detaljer

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget.

Fyriord. Godt nytt år til alle i Hallinglaget. 1/11 INNHALD Innhaldsliste side 3 Fyriord side 4 Innkalling til Årsmøte side 6 Årsmelding for laget 2010 side 7 Hyttemelding 2010 side 11 Infoside om laget side 13 Bilete frå øvingskveldar side 14 Program

Detaljer

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014

Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Årsmelding for DIS-Møre og Romsdal 2014 Styret i perioden 1/1-15/3 2014: Åge Nortun leder Liv Skramstad, nestleder Britt Iren Neergård, kasserer Borgny Aakvik Vorpbukt, sekretær Arnstein Slinning, styremedlem

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e

ÅRSMELDING 2013. 1 S i d e ÅRSMELDING 2013 1 S i d e Styret/funksjoner i klubben: Styret Navn Valg/År På valg Leiar Frode Fester 1 år Nei Nestleiar Christian Hagen 0 år Ja Skrivar Hildegunn Pettersen 0 År Ja Økonomi Thomas Zwartjes

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland.

Joakims troshistorie s. 6. Gospel på norsk s. 7. Fargerik julefeiring s. 8. Bildøy besøk s. 9. Godt å vera saman s.11. s. 4-5. imfrogaland. Organ for Indremisjonsforbundet i Rogaland, Nr 1 2014. Årgang 54 Joakims troshistorie s. 6 Gospel på norsk s. 7 Fargerik julefeiring s. 8 s. 4-5 Bildøy besøk s. 9 Godt å vera saman s.11 imfrogaland.no

Detaljer

Wintergames på Frænabu Tekst Kari Sørensen /Torgeir Frøsøye - Bilde NRI

Wintergames på Frænabu Tekst Kari Sørensen /Torgeir Frøsøye - Bilde NRI nr. 2-2012 - 14. årgang leder Seksuelle krenkelser Frænabubasar side 2 Politiattest Påskemøtene i Aure og på Frænabu Side 3 På reise med Kåre Eikrem Side 4 Wintergames på Frænabu Tekst Kari Sørensen /Torgeir

Detaljer

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR.

FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. nr. 4-2012 - 14. årgang FLOTT OG VELLYKKET FRÆNABUBASAR. Leder Vegen framover Annonser om arrangement side 2 Tekst og foto Jan Inge Nasvik - Bymisjonær til Kristiansund - Kretslederen melder Side 3-2 plakater

Detaljer

Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1. medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6. Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund.

Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1. medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6. Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund. Nummer 1-2012 Hør på meg Side 1 Hør på meg medlemsblad nr. 1 feb 2012 årgang 6 Her er eit sommarminne frå turen vår til Bjørnsund. Hva skjer i fylket? Aktivitetskalender side 38! Av innholdet ellers: Innkalling

Detaljer

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2013 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland 1 Innhald: Side Program til årsmøtet i 2014 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2014 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5-37 HSG si heimeside

Detaljer

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal

Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal B Returadresse: Norsk Bygdesagforening 6763 Hornindal Sagbladet Forum for Norske Bygdesager Nytt fra fylkeslagene s4 God Jul Program for årsmøtehelg 2012 s5 Årsmelding s 6-8 Medlemsbedriften Gryting Trelast

Detaljer

Kan du kunsten med å marknadsføre og selge?

Kan du kunsten med å marknadsføre og selge? I denne utgåva Styreinnlegg Påtroppande pres. 2 Prosjektledar 2 Kasserer/sekretær 3 Hovetema på plenum 3 Minikurs i salgsteknikk Referat fra mai-plenum 4 Kan du kunsten med å marknadsføre og selge? På

Detaljer

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte for 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 04.04.13, kl. 16.30 18.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styret si årsmelding for 2012 Sak

Detaljer

Tilsluttet Tilslutta LMK LMK - - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

Tilsluttet Tilslutta LMK LMK - - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Nr.2 2007 / 23. årgang Tilsluttet Tilslutta LMK LMK - - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber Tillitsvalgte i SAK 2007 Styret Telefon Mob Tlf Mail adresse Formann Terje Vadset 91693908 tvadset@online.no

Detaljer

Lokallagsutsending våren 2015

Lokallagsutsending våren 2015 Lokallagsutsending våren 2015 Innhald: Leiar, Marna Ramsøy Informasjon frå administrasjonen Vedlegg: Ringeguide, Bygdekvinnelaget sin vervekampanje 2015 Bli - medlem - flyer Oppskriftshefte "Barnas egne

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014

d eb ra-nytt Nr 2 JUNI 2014 debra-nytt Nr 2 JUNI 2014 Kjære alle venner! Solen står høyt på himmelen, det er blitt varmt og deilig. Her er sommerens debra nytt. Denne våren har vi begynt å utarbeide en produktliste over hva personer

Detaljer

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015

Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Årsmøte i Kanari-Fansen Lillestrøm 10. februar 2015 Dagsorden 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og to personer til undertegning av protokollen. 2. Godkjenning av fremmøtte, innkalling og saksliste.

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2014. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2014 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland Innhald: Side Program til årsmøtet i 2015 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2015 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5 HSG si heimeside

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket.

Julemessene i gang. Region Nordvest. Nytt fra Region Nordvest. Etterfølgere Tenåringsarbeid nytter. Barnehageliv Verdifulle og elsket. Region Nordvest 26.oktober 122. Årgang 19 2012 Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tungt til å høre. Jes 59,1 Julemessene i gang I disse dager går startsskuddet for

Detaljer