Referat. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Start: Slutt: 19:53 Sted: A1 Antall personer tilstedet ved oppstart: 64

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Start: 16.09 Slutt: 19:53 Sted: A1 Antall personer tilstedet ved oppstart: 64"

Transkript

1 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag Start: Slutt: 19:53 Sted: A1 Antall personer tilstedet ved oppstart: 64

2 Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og Dagsorden med eventuelle endringer. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Følgende ansvarlige skal velges: - Ordstyrer: Emil Eide Eriksen - Bisitter: Sebastian Ringseth - 2 personer til å utgjøre referenter: Tiril Sulland og Martin Bjerkmo - 3 personer til å utgjøre tellekorps: Marlene Nerland, Thale Espenes og Katrine Nilsen - 2 personer til å undertegne protokollen: Håkon Berge Sæther og Rune Presthus Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner kandidatene. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 3 Oppføring av saker til eventuelt Bakgrunn: Dersom Generalforsamlingen har noen saker til eventuelt, må disse fremlegges på dette tidspunkt. Det vil ikke være anledning til å føre opp saker ved et senere tidspunkt. Sakene vil bli behandlet under Sak 23. Kontroll- og vedtektskomiteen gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen Ingen saker blir oppmeldt Sak 4 Behandling/Godkjenning av referat fra vårens Generalforsamling Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim. v/leder Bakgrunn: Se vedlegg 5: Referat fra Generalforsamling

3 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner referat fra Generalforsamling med eventuelle endringer. Viser til side nummer 53 i vedlegget. Ingen spørsmål stilt angående vedlegg. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 5 Behandling/Redegjørelse fra Styret og Ledelsen i BIS Trondheim 2010 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Vedlegg: 6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Styret og Ledelsens redegjørelser for2012. Det er sånn at, for de som ikke har sett det. Vi har to generalforsamlinger i BIS. Nå i våres ble jeg og mitt styre valgt inn, samt KVK og VK. Derfor skal vi nå regjøre for den jobben vi har gjort siden sist. Vedlegg 6. Jeg takker for den tilitten jeg fikk da, og viser til det som står i vedlegg. Ingen spørsmål ble stilt angående dette. KA: ØA: SA: NA: MA: FA: Jeg har tatt over for tidligere KA Katharina. Henviser til redgjørelsen som ligger vedlagt. Det kan også være spørsmål angående tidligere ting. Heter Stig Ove Nystad sitter som ØA. Kort om økonomisk tilstand i dag En del forsinkelser på en del faktura fra fadderuka. I skrivende stund, for ca 2 uker siden hadde på bok. Var også ØA i fadderstyret. Det ble solgt 484 fadderbånd. Økning på 7,4% fra i fjor. Referer ellers tilbake til redgjørelsen. Spørsmål? Ingen stilt. Heter Chris Alexander Valbrek og har ansvar for alle sosiale arrangement her på skolen. Viser til redegjørelsen. Spørsmål? Ingen stilt Caspar Vere, sitter som NA. Ansvar for de litt mer profesjonelle arrangementene på skolen blant annet NLD. Viser til redegjørelsen. Spørsmål? Ingen stilt. Heter Aleksander Moberg, sitter MA. God tilbakemelding om fadderuke. Veldig godt. Henviser til redgjrøelse side 33 og 34. Spørsmål? Ingen stilt. Tina Wang Jacobsen, sitter som FA. viser til redegjørelsen. Spørsmål? Ingen stilt. 3

4 Vedtak. Enstemmig vedtatt Sak 6 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Fagansvarlig Forslagsstiller: BIS Sentralstyret/KVK Bakgrunn: I sammenheng med strategiarbeidet styringsgruppen har gjennomført kom det frem at det måtte bli gjort noen endringer i Fagansvarlig sin stillingsinstruks. Endringene består i hovedsak av å fjerne utdaterte elementer som ble gjort sammen med Fagansvarlig SS og Fagansvarlige lokalt, samt implementere deler av strategien som hører under Fag. Kontroll- og vedtektskomitéen (KVK) ber generalforsamlingen godkjenne stillingsinstruksen for Fagansvarlig. Vedlegg: 1 og 2 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Fagansvarlig. KVK: informerer om endring i vedtekter. Ingen store endringer og melde om. Spørsmål? Ingen stilt. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 7 Behandling/Godkjenning av stillingsinstruks for Økonomiansvarlig Forslagsstiller: BIS Sentralstyret v/kvk Bakgrunn: Det er i hovedsak endret et punkt i stillingsinstruksen til Økonomiansvarlig. Dette går ut på at Økonomiansvarlig skal skrive et notat med forklaringer til posteringene ved slutten av sin vervsperiode. Dette skal leveres til påtroppende Økonomiansvarlig i sammenheng med overlapping. Kontroll- og vedtektskomitéen (KVK) ber generalforsamlingen godkjenne stillingsinstruksen for Økonomiansvarlig. Vedlegg: 3 og 4 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinstruksen for Økonomiansvarlig. KVK: Endring i stillingsinstruks til økonomiansvarlig. Ingenting å legge til på bakgrunn, viser til vedlegg. Ingen spørsmål stilt Vedtak: Enstemmig vedtatt 4

5 Sak 8 Behandling/ Godkjenning av oppdaterte vedtekter for linjeforeninger ved BI Trondheim Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/kvk Bakgrunn: På bakgrunn av den fornyede satsingen på linjeforeninger ved BI Trondheim oppstod det et behov for å oppdatere og endre de eksisterende vedtektene vedrørende linjeforeninger ved BI Trondheim. Vedlegg: 9 og 10 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektene for linjeforeninger ved BI Trondheim KVK: Informerer om nye linjeforeninger. Ny satsing. Ikke fornøyd med eldre retningslinjer. Disse er nå revidert. Viser til vedlegg 9 og 10. Spørsmål? Ingen stilt. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 9 Behandling/Godkjenning av vedtektsendring for ledelsen BIS Trondheim Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/kvk Bakgrunn: Jobben som grafisk ansvarlig ved BIS Trondheim har fått en større arbeidsmengde de siste årene. Det ble dermed ansett som nødvendig å ha to grafisk ansvarlig for å kunne holde tritt med arbeidsmengden Vedlegg: 11 og 12 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene KVK: Et behov oppstod i sommer, der vi så at jobben som grafik ansvarlig har blitt for stor. Vi har nå fordelt oppgavene på 2 personer. Endret retningslinjer for å gjøre dette mulig. Viser til vedlegg 11 og 12. Spørsmål? Ingen stilt. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 10 Behandling/Godekjenning av opprettelse av Undergruppeansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/leder Bakgrunn: De siste årene har BIS som organisasjon vokst drastisk. Med denne ekspansjonen har dette ført til et stort press i arbeidsmengden hos styremedlemmene med underutvalgene under seg. En del av disse undergruppene er ikke nødt til å ligge under de eksisterende styremedlemmene. Styret i BIS ønsker dermed å opprette et nytt styrverv som skal ha ansvar for disse undergruppene. 5

6 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godtar opprettelsen av undergruppeansvarlig MA SL: MA SL: MA SL: Det er ikke bare vi i styret som driver denne sjappa her. Alle som sitter som engasjerte har en i styret over seg. Disse skal rapporteres til. Vi har innsett at denne rapporteringen er til dels vanskelig. Start BI og Bull invest er gode eksempler på dette. Derfor ønsker styret og foreslå opprettelse av undergruppeansvarlig. Da blir vi 8 i styret i stedet for 7. Undergruppe ansvarlig har ansvar for undergruppene Bull invest, studentaksjonen, idrett, start bi. Undergruppe ansvarlig vil ha ansvar for alle undergruppene. Er det flere funksjoner utenom det som allerede er sagt? Medlem av styret, og vil ha en finger med i spillet ved dagligdrift. Håper at terskelen for å starte en ny undergruppe vil bli lavere. Ettersom det blir klart hvem man skal forholde seg til. Dette er en klar fordel. Hva er begrunnelse for at personen for stemmerett i styret: Begrunnelsen er enkel, Det er også en ledelse, som består av flere ledere. Alternativet var å plassere undergruppeansvarlig under en i styret. Da vil hensikten forsvinne. Så dette kommer av administriative årsaker? Spørsmålet er vel heller hvem som skulle hatt denne under seg. Blir dette gjennomført på andre skoler? Nydalen har tilsvarende stilling. Men utover dette nei. Et sted må vi starte. Dersom saken går igjennom er stillingen allerede utlyst. Det vil bli valg av denne senere i agendaen. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 11 Behandling/Godkjenning av stillingsinnstruks for Undergruppeansvarlig Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/kvk Bakgrunn: Kun gjeldende hvis sak 10 blir godkjent. Vedlegg: 13 og 14 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner stillingsinnstruks for UA KVK: Ny stillingsinstruks nødvendig ved oppretellese av ny stiling. Viser til vedlegg 13 og 14. Spørsmål? Ingen stilt. Vedtak: Enstemmig vedtatt 6

7 Sak 12 Orientering/ Samarbeids- og rabattavtaler for BIS Trondheim Forslagsstiller: Markedsansvarlig (MA) BIS Trondheim Bakgrunn: Markedsansvarlig ønsker å informere studentene på BI Trondheim om hvilke samarbeids- og rabattavtaler som er gjeldende. MA: MA: Her er det mye gammel nytt for dere som var med i fadderuken, men la oss ta en kjapp innføring fordi det er sikkert noen i salen som ikke deltok der. DNB: de stiller med mye penger. Vi kan derfor presse ned prisene på de sosiale arrangementene. DNB hovedsammarbeidspratner. Bidrar med mye penger. Bidrar med mye kompetanse. Planlagt at det skal bli en DnB kveld i løpet av okotber. Academic work: De fokuserer på studenter som er under utdanning eller ferdig. De stiller også med mye penger til oss. De stiller også med kompetanse når det kommer til jobbsøking og CV. I begynnelsen av oktober skal de ha bedpres med speeddating. Også presentasjon om CV skriving. Clarion Hotel: Nyeste avtale. Clarion kommer til å bli viktige. DE kommer til å huse de viktigste arrangementene våre. En del rabatter. 595 natt enkeltrom 795 pr natt dobbeltrom. Mat i lobbybaren har vi 20% på. Alle kaffetyper til 25. Øl og vin til 65 på fredager. Greit å kunne forholde seg til en pris Piraten frisør: Tilbyr rimelig klipp. Natterageln: Ligger i munkegata. 10% på hele menyen. Egen BI drink til for fingermat og cava. IKKE PER PERS, men flere på den siste. G-sport: 10 % på alle ordinare varer. Alle må ha klistremerke for å få rabatt. Handlekveld på Gsport i midtbyen 8.oktober. 20% på alle varer + en del varer til special price. Mye gode kupp! Dromedar kaffebar: 10% på kaffe. Får også kaffe ved kjøp av mat Retro: Vår klesforretning. Spesialist på mote og merkeklær. 10% på alle ordinare varer. Prøver å få til handlekveld en dag i oktober. Egon solsiden: Bra sambarbeid. 15% på hele menyen. Får beholde Bakisburgeren på søndager. Raw: Munkegata. Spesialiserer seg på juice, shake og økologisk brødmat. Et sunt alternativ. 10% på alle varer. SATS: 299,- pr måned. Gjelder foreløping intill videre (SIT). Mange har stilt spørsmål om 3T. Svar: Lokasjon, nærmere der folk bor. To treningsenter, Valentinlyst og Bakkebru. Mange bor nært her. Club Gossip: Jobbet mye for denne avtalen. BI Ølen til 29 hele uka, og en cava til 149 hele uka. 2 for en av øl og shots på torsdag. Fri cover før 24 på de dagene med cover. Gratis garderobe hele torsdag og før kl 24 på fredag og lørdag. Informerer om markedskveld, blir en veldig bra kveld med konkuranser og info. 18.oktober. Clarion hotel! Spørsmål? Egon ikke klar over bakisburgern. Skal ta dette videre 7

8 Sak 13 Behandling/Godkjenning av retningslinjer for Valgkamp Forslagsstiller: Sentralledelsen v/kvk - KVK Trondheim orienterer Bakgrunn: Det er utarbeidet retningslinjer/vedtekter for et nytt pilotprosjekt - valgkamp - som skal gjennomføres i Trondheim. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene for valgkamp. KVK: KVK: KVK: MA SL: Vi skal prøve noe nytt til våren: det er et pilotprosjekt som kjøres her og BI Bergen. Det står ikke noe i sakspapirene om vedlegg, men det skal være nr 15. Retningslinjer for valgkamp. Den vil foregå slik at man først intverjues av VK. Tre (3) kandidater blir valgt som kjører valgkamp. Disse vil bli informert To (2) uker i forkant av valgkamp. Litt regler: det skal avlegges en debatt. For eksempel her i A1 der de skal debattere seg imellom. På GF vil det foregå på vanlig måte med apell og 5 minutter med spørsmål, samt en instilling fra VK. Spørsmål? Skal de komme med en instilling til slutt? ja det skal de. bare 3 personer? Ja, men man kan benke på GF om man ikke er fornøyd med kandidatene og mener man selv er bedre. Det har aldri blitt kjørt på BI tidligere. NHH kjører dette, det er en veldig fin kultur der. Veldig stor oppslutning. Bra uke med valgkamp, som vi ønsker å få til her. Det vil bli kjørt slikt fordi det vil blir mer åpent om hvem som egner seg som en god leder. Enklere å vise til sine sterke sider. Studentmassen vil se klarere hvem som er det beste alternativ. Det blir mer action, og mer blest. Kjempe prosjekt! Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 14 Behandling/Godkjenning av vedtektsendringer foretatt av Styringsgruppen Forslagsstiller: Sentralledelsen v/kvk KVK Trondheim orienterer Bakgrunn: Ved Styringsgruppemøte som ble avholdt ble det vedtatt diverse standardiserte vedtektsendringer. Vedlegg: 15 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner vedtektsendringene som blir lagt fram. 8

9 KVK: Det har gått litt fort for seg når jeg laget sakspapirene, det er ikke vedlegg 15 men 16. Disse gjelder for Trondheim. Vi har flere typer vedtekter, lokale Trondheim som kun gjelder oss og lokalt standarisert gjelder alle LA og sentrale vedtekter gjelder SL. Disse vedtektene gjelder lokale vedtekter standarisert. Blitt godkjent av styringsgruppen tidligere i høst. Er det noen spørsmål om vedtektsendringene?. Ingen stilt. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 15 Orientering/ Informering angående helserefusjon Forslagsstiller: Økonomiansvarlig (ØA) BIS Trondheim Bakgrunn: Økonomiansvarlig ønsker å redegjøre for helserefusjon. Retningslinjer for hvordan den blir delt ut og bakgrunn for å søke. ØA: ønsker å vise en kjapp introduksjon om hvordan dette fungerer. Kriteriene for å søke er først og fremst at man har hatt uforutsette regninger på bakgrunn av helse. Tannlege, lege, fysioterapaut o.l. Fikk ikke lagt ved refusjonsskjema som vedlegg, ellers viser jeg til hjemmesiden til BIS der alt ligger. Det som er nytt for året er: Den gamle ordningen var minimum søkesum på 500 kr. Nytt av året: Egenandel på 1000kr og et tak på utbetaling 5000kr. Dette er noe som skal være til hjelp for de som virkelig trenger det. Det kan skje fort at det blir dyrt. Derfor ønsker vi å revidere helserefusjonsordningen. Fordelingsnøkkel som vil fungere slik at de fleste får 40% refundert. Ikke noe fast fordelingsnøkkel, men vil bli satt opp slik at man kan vurdere dette i forhold til budsjett. Har ikke endret dokumentet pga tekninsk inkompetanse De som med vilje har lagt inn feil info i sin søknad vil automatisk bli avslått, samme gjelder for de med manglende ufylling og feil utfylt. Vi ringer ikke samtlige søkere, ettersom det er tidkrevende. For dette semsteret er søknadsfrist påfølgende år. Dokumentasjon som må legges ved søknad viser til skjema på bis.no Spørsmål? Ingen stilt Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 16 Behandling/Godkjenning av regnskap for vår 2012 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Vedlegg: 7 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for vår ØA: Over til det vi har drevet med i vår. Begynner med markedsstøtte. Denne er regnskapsført med knappe Det er ikke på grunn av dårlig innstats. 9

10 Inntekt NLD vil reelt sett være Det har ikke vært noen salg av bedpres hele forrige semester, dette vil det bli bedre med. Inntekt sosial: House of spring: Ikke helt veien slik vi ønsket det. Inntekt ball: fikk solgt 412 billetter gikk opp mot budjsett som ønskelig. BISSI: Lite inntekt pga lite opplag på annonsesiden. Dette finasierer avisen. Medlemskontigent er god. LNU: søker dette 1 gang i semesteret, Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner. Om ei ny idrettsgruppe opprettes kan vi søke her om støtte. Inntekt NLD. Henholdsvis opp mot billettsalg og stand. Inntekt fotball: Økning i inntekt. Salg avgiftsfri: Ok (alkohol for eksempel) Andre driftsrelatert inntekt. Totalt gir dette oss en inntekt på 1.1 millioner. Marked: skyldes hovedsak markedskveld. Moberg har orientert oss om dette. StartBI skyldes en kontingent. Får en god støtte her. Sosial: HOS: ene posten er høy pga stor satsing. Dårlig billettsalg gikk ikke dette helt veien økonomisk sett. Kostnader opp mot vinteraktivtetsdagen. Ball: Maten er omtrent det eneste som ligger i kostnaden. Slik at opplevelsen blir best for dere. Trykk: Plakater osv. Fag: masterdag og temakveld. Bissi: Skyldes lite opplag som nevnt. Sosial styre og ledelsen: Knyttet opp mot diverse motivasjons tiltak. For øvrig har dere regnskapet med noter som vedlegg. Styreoverlapping: er knyttet til en overlappingstur. Leie av hytte blant annet. Helserefusjon: Regnskapsført med 27k, for forrige semester. På lang sikt ønsker vi at denne skal bli større og større, til det beste for dere. Mobilrefusjon: dobbeltført, knytta til høst semester Ikke periodisert derfor dobbeltført. NLD: Gikk noen og 40k i minus. Grunn: Greide ikke få tak i nok bedrifter fra NU sin side. Gikk ikke helt etter budsjett Vi var litt på defensiv med å innhente bedrifter, ikke nok ville møte! Idrett: Går på årsoppgjør som haller osv. Generelt om idrett er disse knyttet til hallleie. Andre drifskostnader: Klementiner gitt bort på lesesaler noe vi synes er veldig hyggelig. Konstaterte tap: Har ingen direkte påvirkning på regnskapet. Generelt har vi derfor fått en minus på NLD, Ball og HOS er synderne på minussiden. Totalt sett MA SL: ØA: MA: ØA: ØA: Inntekt øverst der, markedsstøtte. Vil det der føres videre på den måten? Den skal endres. Jeg har prata med leder for NLD. De 50 i minus kan føres på en slik måte, men inntekten vil reduserers med 50k. Er det kun marekdsstøtte som er ført på NLD Vi har noe ført på markedsstøtte med også noe på markedskveld. Hva blir lagt i posten sosialt styret og ledelsen? kan du svare på denne Håkon? Bare til info dette regnskapet er ikke ført av meg, så jeg har ikke innsikt i alt enda. Posten før het bare 7050 styret. Dette har blitt endret. Det lå mye rart her før. Derfor splittet jeg opp, derfor ble det foreslått 10 til sosialt styre og ledelsen. Her i år ligger det litt kostnader på overlappingsturen. Styret på TØH. Der vi finasierte litt mat. I hovedsak disse to tingene. Da var det greit 10

11 Fra Sal: ØA Ikke til deg Stig Ove, dere er flinke til å få mye ut av lite penger. Men kanskje kan vi få en orientering av noen andre. Er det greit å tape så mye på de små arrangementene? Ballet først, som Stig Ove sa er det om å gjøre å ha mist mulig inntekt på ball. Egenandel skal være lavest mulig. Dette ga et tap pr person på Grunnen til regnskapført kostand opp mot budsettet, flere stundeter ville på ball enn hva vi budsjetterte med. En sprekk vi er fornøyd med. Angående post 19: I stor grad knyttet til HOS i april. Også knyttet til andre arrangementer den våren. Stor satsning. Skulle bli en stor fest. Startet som et samarbeid mellom oss og studentforeningen på TØH. Vi skulle stå for halvparten. Når vi satte i gang, sviktet STØH. Vi satt da igjen med hele greia alene, ikke noe stort problem vi regnet med at dette ville gå greit. Vi gjorde en stor innsats for å få med hele studentmassen. Det vi har sett i ettertid er at arrangementet var for tett opp til eksamensperioden. Vi tok en beslutning i styret, avlyse 2 uker før og ta en kostand på ,- eller fullføre med høyere kostnad? Styret fullførte, det ble et godt arrangement for de som var det. Det var omtrent 160 gjester tilstede, det ble en god fest! 100 kroner kostet billetten, vi gikk på en smell. Hva med å se på sponsor midler til diverese? Må gå ann å få opp noen sponsorer til dette. For eksempel DNB vinterball? DNB har ikke valgt ballet, de har valgt andre. Vi har prøvd men det er overhodet ingen lett sak. Det ble hentet inn ,- som sponsing til ballet. Ballet hadde gått i 0,- hvis vi hadde valgt å ta betalt for hele kostnaden via billett. Spørsmål på andre poster? Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 17 Behandling/Godkjenning av revidert budsjett for høsten 2012 og forslag til budsjett for 2013 Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ økonomiansvarlig. Bakgrunn: Økonomiansvarlig har ansvaret for gjennomføring av saken. Se vedlegg 8: Revidert budsjett for høsten 2012 og forslag til budsjett for Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner revidert budsjett for høsten 2012 og budsjett for ØA: (viser fram forslag til budsjett 2012) Begynner med inntektsiden på nytt. Markedsstøtte, vil denne posten bli fordelt? Det vil den ikke bli. Budsjetert med i fra gossip. Også får vi 25 fra Academic. Dette ligger til grunn for markedsstøtten pluss andre ting som kan komme. Dette blir da en bonus. Vi har ordnet et nytt styre på NLD. Vi håper at vi får en økning i inntekt på NLD og generelt Bedpres. Fadderuka: budsjettert med 200k, hovedsakelig billettsalg. Billett til 400. Også bakt inn i fadderne, disse har pris 150,-. BISSI: satser på mer opplag og mer inntekt. Skap: får vi solgt 25 pr semester er vi opp mot budsjett. Driftstøtte admin: En post der vi har mulighet til å søke støtte. Bare en 11

12 post for syns skyld, trenger ikke bruke denne uten noe nytt vi skal prøve oss på. Kostnadsiden: Hovedsakelig forskjell: økning i fagpost med 1 000,- for masterdag og uforutsette utgifter, disse er bra ettersom de ganger studentene. Redusert posten sosialstyre og ledelse, Helserefusjon økt. Vi ønsker at denne skal bli høyere og høyere. Søk på denne, dette er en gode for dere! Linjeforening: har gått opp med 7k. for eksempel dagen som var i fadderuka, linjeforeningsendag. Det er slike ting vi ønsker å støtte, veldig bra å bruke penger på. Teambuilding: Litt som styreposten slik at de kan møtes å bli bedre kjent. Langsiktig investering: Aggregat til fadderuka er eksempel på slike investeringer. Idrett: Har ikke vært budsjettert med noen ting dette semesteret. Vi har fått en del regninger på baneleie som ikke var plasserbar. En generell post her altså. Fotball: Gutter: generelt er en kontingent som må betales og ellers er idrettspostene de samme. Vi har meldt oss inn i NSI. Vi har muligheten for å motta støtte på idrett. Dette er bra. Bank og kort gebyr, ikke noe å si om. Kun renteinntekt. Dette var forslaget på Spørsmål? MA: ØA: ØA: ØA: MA SL: SA: ØA Vil bare legge til at posten markedsstøtte 2012 så fikk vi inn +20 der. dette går på inntekt fadderstøtte. Den har ikke noe med markedsstøtte og gjøre sånn sett, vil ikke påvirke denne posten. Andre spørsmål? (ingen stilt) Nå til budsjett Høstparten er helt identisk med høst 12. Ingen spørsmål her? Ingen spørsmål stilt. NLD 2013: I samarbeid med ØA NLD har vi satt opp et veldig fornuftig budsjett. Her har vi fått en inntekt på ,-. Kostnadsida på NLD er jo tilsvarende, altså 50k i minus. Ikke noe å si for likviditet og endelig resultat. NU: Tiltak som vi kan søke på. Eller drift av eksisterende ting. Ellers: Ingen forandring på 2013! Spørsmål? Tenker på kostnadene ball, budsjettert samme som i fjor. Er det meninga at det skal være på Clarion? Clarion Vil ikke Clarion blir dyrere? Akkurat på dette har vi ikke innhentet noe prisforslag, så budsjettet vil endres hvis konstnad blir høyere. Hele prosjektet skal jo gå i minus, så det vil ikke gi noen effekt på studentmassen. Vi har en god buffer på denne! Vi ønsker å gjerne bruke den, men vi har satt inn bufferet slik at vi kan gjøre ting som gangner studentene. For eksempel mer penger til ballet Kostnad på hotell osv, BIS inngår i disse dager en nasjonal avtale med choice slik at vi vil ha bedre priser på clarion enn rica. Det vil bli billigere på Clarion. En annen ting er at vi på Rica har kostnader på utstyrsleie siden Rica ikke har dette, i forhold til Clarion som stiller med dette selv, når det gjelder revyen. I tillegg Stian, hadde vi full stappa sal i fjor, vi må forflytte oss. Flere spørsmål? (ingen stilt) Vedtak: Enstemmig vedtatt. 12

13 PAUSE (kl 17:32) KVK: Trekning av dobbeltstemme. Skal brukes ved hemmelig valg. Den som får dobbeltstemme får en blankett. Ikke i bruk ved personvalg. (Nr 38 ble valgt.) Sak 18 Behandling/Ansvarsfrihet for det sittende styret Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Styret i BIS Trondheim ber om ansvarsfrihet for all aktivitet som har foregått siden forrige Generalforsamling. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret ansvarsfrihet for perioden Ordstyrer: Informerer om at dette betyr at styret ikke kan bli belastet i forhold til tidligere saker/forhold. Vedtak: Enstemmig vedtatt. Sak 19 Behandling/Handelshøyskolen BI Trondheim innmelding i SiT Forslagsstiller: Styret i BIS Trondheim v/leder Bakgrunn: Det har vært mye frem og tilbake tidligere år hvorvidt Handelhøyskolen BI Trondheim skal melde seg inn i SIT. Styret har derfor gått i dialog med BI og SiT og vil presentere en utredning om dette. Vedlegg: 17 Forslag til vedtak: Styret anmoder BI om å søke tilknytning til SiT Ordstyrer: Dette vil berøre mange, derfor er det tid for debatt! BI er ikke pr i dag tilknyttet SIT. I 2003 ble det lovpålagt for alle utdanningsinstitusjoner å være tilknyttet en studentsamskipnad. Dette er på bakgrunn av søking om fritak fra loven. Vi fikk fritak siden vi tilfredstiller diverse velferdsordninger. Denne saken har blitt tatt opp omtrent hver eneste gang på GF siden. Saken har ikke blitt tatt videre, men nå åpner vi for dette. Vi ønsket en full utredning angående denne saken. Vi ønsker å ta en endelig beslutning. Derfor har jeg vært i kontakt med forrige leder for å høre om hva han har gjort angående denne saken. Vi har holdt et møte med rektor, og Tore resell (studieleder). Hva vil det innebære? Det er selvfølgelig en stor og viktig sak. SIT ønsker oss inn. BI administrasjonen har utalt at de ønsker å følge 13

14 studentens mening i denne saken. Det har vist seg at saken egentlig har to sider: Den er noe som står på SIT sine plikter og noen står på BI s plikter. Viser til vedlegget angående saken. OM KONTIGENT: Dette vil altså si om BI knyttes til SIT en kontingent på totalt 860 kr pr år. OM TRENING: Har i dag tre idrettsbygg. Gløshaugen, Dragvoll og Solsiden. Det på Solsiden er av midlertidig art. SIT er på utkikk etter en tomt til en 3. idrettsbygg som skal være mer sentrumsnært. Etter dette vil treningstilbudet på solsiden falle bort. Om VELFERD: Tilbud om barnehage til 0 åringer og oppover. Om barnet ditt blir syk, har de eksamensgaranti under eksamen. Slik at man kan bli refundert. Dette er ikke noen lovnad, det er slik det er. OM BOKHANDEL: Til opplysing, BI får støtte fra Norli. BI har ikke noe med Norli å gjøre, men i utgangspunktet vil SiT kreve en bokhandel på vår campus. OM KANTINE: Kantine pr i dag, en privat aktør driver hos oss. Vi har en kontrakt på over flere år, og det er ikke aktuelt med SiT kantine før denne er utløpt. Fra salen: MA: MA: ER det noen negative konsekvenser for BIS? Kan de finne på noen lure triks Ikke som jeg ser det. SiT og BIS driver med ganske forskjellige ting, de vil ikke sette restriksjoner for vår aktivtet. De vil ikke blande seg inn. Det vil være SiT og BIS. SiT som omhandler de punkter som er nevnt, og BIS vil fortsette slik vi har gjort. Grunnen til at vi ønsker å ta opp dette er fordi vi ønsker å fronte saken for dere, i stedet for at enkelte studenter skal før den selv. Vil det være mulighet for en endring i BIS kontigenten? Helse utgifter kan jo gå ned. BIS kontigententen er mulig å endre. Det er ikke noe styret bestemmer for seg selv. Det er opp til dere hvor mye dere vil spytte inn i kontingent, det er en mulighet for å senke kontigenten. I forhold til trening, har de informert noe om denne nye tomten de er på utkikk etter? Kontunerlig leting, dette har de visstnok vært i mange år. Vi er jo alle kjent med planer og store bygg, dette er jo noe som tar tid. Anslagsvis vil jo ikke solsiden være et tilbud som faller bort med det første! Angående pris, den vil gå opp noe. Hva er estimat? Ca 10% SA: Til opplysning: en sum som vil variere også på bakgrunn av hvilken avtale vi gjør med SIT. Den trenger ikke være slik den er i dag. HIST studentene betaler for eksempel litt mer for aktivetene enn det ntntu gjør. SIT mente at ntnu var snillere med antall kroner de spytter inn, derfor er det slik. NTNTU studenter betaler 100 kr mindre enn de andre tilknyttet SIT gjør. Vi også bør ligge på eventuelle tillegg. 10% annslagsvis. 14

15 om vi skulle gå inn en avtale med SIT vil alle studentene bli fakturert 2 000,- mer. SA: Fra Sal: SA: SA: Nei dette er feil. Det er valgt fritt med trening. Ved å være tilknyttet får man tilbud om trening slik er det. Hvor mange studiepoeng må man ha for å få treningstilbud? Meg bekjent er det slik at man ikke trenger mer enn et fag på ntnu for å trene billig. det stemmer Det vil vel ta 2 år før vi får tilgang på SiT kafe, men hva med boliger? Som SIT sier: dette er ikke noe de gjør hver dag. De er selv usikre på prosessen og hvor lang tid den tar. Det som hypotetisk kan skje vist vi stemmer fram dette nå, er at vi vil da anmodne BI og søke seg inn i SIT. Vi kan anta at det tidligst at det kan være på plass nå til høsten, eller om 1 år for eksempel. Full tilgang vil jo først bli når BI studentene har betalt avgiften ved nytt semesteroppstart mest sannsynlig. Når det gjelder vår kantine og bokforhandler er det vanskelig å si. Tidsperspektivet er nok langsiktig. Kanskje neste høst er realistisk Vil det være en endring for konting på eksamen? Du spør vanskelig. Konteavgift er jo en avgift til BI. Men konteavgiften forsvinner ikke? nei BIS kontigenten er jo egentlig frivellig. Blir også SIT kontigenten slik? Kan man velge det bort? nei det tror jeg ikke. Dette vil bli obligatorisk. Man må betale denne uansett med andre ord? Ja, om vi blir tilknyttet SIT Vil ikke BIS spare mye penger på halleie for eksempel? kapasitetmessig som håndball, fotball osv er den ganske fylt opp p.t. Hvis kapasiteten er der så ja. NTNUI beslaglegger mye av disse kapasitetene. Men ja, godt spørsmål! Kan du informere om velferdstinget`? Velferdstinget består av studenter. De er representanter fra de skolene som er tilknyttet SIT. Gjerne leder for studentforeningen ved disse skolene. De som 15

16 deltar kan være med å bestemme over hvordan SiT sine ressurser forvaltes. Vi får da en stemme hvis vi blir tilknyttet SiT. SA: VK: MA: SA: Var ikke de forrige i BIS styret bekymret over kun 1 stemme? 1 stemme er jo bedre enn ingen. Retningslinjene sier jo at alle skal ha det samme tilbudet. De større skolene vil jo selvfølgelig ha flere stemmer enn oss der, i hvilken grad det vil være negativt er vanskelig å si. Det som administrasjonen setter som en positiv faktor er at man får en langt bredere studentmasse, vi er jo litt utenfor og vi kan bli mer inkludert. Det blir jo som regel veldig politisk i dette velferdstinget. Om de ser at BI blir urettferdig behandlet så vil jo disse gå inn. Det står her at BI trondheim ønsker å følge studentene sine ønsker. Og det er jo få her. Alle studenter er meget velkommen inn i dette rom på dette tidspunkt. De som ikke benytter sin stemme her i dag setter sin lit til de som allerede er her. At det er bare 5% av studentmassen her kan ikke vi gjøre mye med! VI har prøvd så gått vi kan, og det vet BI Hvis det blir nei, kan vi ta det opp på et senere tidspunkt? Om dette kommer til våren 2013, kan vi si at nei vi ønsker ikke SIT. Derfor går vi igjennom dette veldig grundig nå. Men på sikt kan den gjennopptas Man er kanskje redd for at studenter ikke ønsker å betale begge avigfter (BIS OG SIT). Men disse er to helt forskjellige kontigenter. SIT har et godt treningstilbud, BIS leverer sosiale arrangement. Derfor tror ikke jeg at folk slutter å betale BIS kontigenten. Hvis BI blir tilknytta SIT i dag, vil det være problematisk å bryte kontrakten senere? Bra spørsmål, da må man søke kunnskapdepartementet om fraknyttning. Det er mulig, men hvilken grad det innvilges er uvisst. Stort sett går det ut på hva vi ønsker å benytte oss av. Spørsmålet jeg kommer til å stille meg er om BI stundeter kommer til å benytte seg nok av SIT slik at det på sikt blir gunstig for oss. Benytter vi oss mye av dette tjener vi og motsatt taper vi. I utgangspunktet, bolig, de ønsker jo en økning. Men det er jo bra trøkk på disse fra før av. Vil BI studenter kunne få leilighet? BI vil stille på lik linje med de andre skolene. Det er jo omtrent som har tilbud fra SIT i dag, det vil jo være begrenset med BI studenter som får tilbud. 14% tilbud er et annslag. Vi stiller i samme kø, men det er jo ikke bolig til alle. I den økningen de ønsker, vil det bli bygget næremere BI? 16

17 FA: MA SL: MA SL: MA: FA: SA: MA SL: Ikke som jeg vet. SIT har aldri hatt planer om dette, hvis vi velger å gå inn i SIT nå kan det bli aktuelt på sikt å bygge i nærheten av BI. Vi tar jo denne avgjørelsen nå slik at kanskje førsteklassingene kan få nytte av dette på sikt. BI skal jo være her videre i flere år, og vi må sette i gang denne prosessen nå. Det er jo klart at det er attraktivt å bygge her nå, ting skjer jo her på Brattøra. Du sa jo omtrent 5 år. Vil dere holde på SATS og de andre avtalene til vi går inn i SIT? Det er jo ikke noen grunn til at vi skal gi slipp på eksisterende avtaler med SATS og andre ting. Hvor mye gjennomslagskraft vil BI sin stemme ha i SIT-rådet? Er de giret på å få inn oss? SiT vil jo gjerne ha flere instutisjoner tilknyttet, de har vært veldig giret på å få oss inn. De vil jo ha flest mulig studenter i sitt system. Den ene stemmen, i hvilken grad har den betydning? Fordommer osv? De kan ikke sette noen slike restriksjoner. Andre saker som går på generelle ting som budsjett osv er kanskje mer aktuelt. Der vil vi ha en stemme og en mening. Hvorvidt vi skal spekulere i fordommer, i et såpass høyt organ vet jeg ikke helt. Dette gjelder flere, Dronning maud + HIST osv. Vi har en stemme og dette teller. jeg kjenner til velferdstinget. De er veldig objektivte. Om fordommene som ligger her i byen er det bare snakk. Jeg mener at vi har vært alt for lenge ute av dette selskapet. Skal vi se på alle som en helhelt. Så trur jeg at dette er riktig vei å gå, vise at vi vil være en del av fellesskapet. I forhold til det Bjørnbeth sa, det å ha en kompotent person fra BI der og snakke vår sak, vil telle mer enn bare den ene stemme. De andre skolene sitter på langt flere stemmer. Alle som sitter der har mange ulike bakgrunner. Det er sjelden total enighet på velferdstinget. Vår stemme vil telle og den vil være viktig. Jeg ser nytten. Vi har ingen ting å tape, så lenge det ikke vil gå utover BIS sine aktiviteter. Det er som dere sier, om noen år kan det være aktuelt å bygge noe uttpå her! Vi må se den totale nytten. For oss er kanskje pengene viktig. Det er snakk om store summer, ca en million. Det er jo ikke alle som vil benytte seg av den trenignsbiten for eksempel. Styret har jo behandlet denne oss i mellom, og vi har hatt en veldig omfattende utredelse internt. Det ble 4 mot 2 stemmer. Bare for å informere. 17

18 Har SIT egentlig plass til oss? Helsetjenesten har lang kø. Vanskelig å si. Det blir det samme som bolig egentlig, det er et tilbud ikke alle vil få. Det er kø på gløshaugen, ikke solsiden har jeg hørt. SA: Når jeg gikk på NTNU for noen år siden, var det alltid et kapasitetsproblem (3 år siden). De har alltid bygget ut, og jeg tror ikke at innmelding av nye studenter vil gjøre noen vesentlig forskjell. Leder Vårt bidrag er ikke stort, sett i et helhetlig bilde. Så dette vil ikke gjøre noe vesentlig forskjell for SIT. Det totale bildet, virker som en positiv greie. Helsetjeneste, trening, muligheter og tilbud som er gode for oss. De er snakk om en liten kontingent, som vi får igjen for! Jeg ser ingen problem med dette forholdet. I stedet for å grave seg ned på grunn av kapasitetsproblem på bolig, så mener jeg at det totale bildet er posisitv. Se på det store bildet, det var det jeg ønsket å si. Ingen flere spørsmål? (ingen spørsmål stilt) STEMMERUNDEN BEGYNNER FOR:49 MOT:10 Vedtak: forsamlingen har vedtatt at styret skal anmode BI om å søke tilknytning til SiT. Da vil styret meddele dette videre til BI, så får vi se hvordan det går! Sak 20 Orientering/Arbeidsprosessen til Valgkomitéen Orienterer: Valgkomitéen Bakgrunn: Valgkomitéen (VK) ønsker å informere Generalforsamlingen om sin arbeidsprosess frem mot Generalforsamlingen. Hvordan jobber VK? Hvilke kriterier setter vi i forbindelse med intervju, og hvordan vurderer vi hvem som er best egnet til de ulike vervene. Når man skal velge inn nye medlemmer i BIS har man behov for forskjellige mennesker, med ulike kvaliteter og bakgrunn. Det er VK sin oppgave å finne disse menneskene, og sette sammen et godt kvalifisert styre. Derfor ønsker vi med denne informasjonen å presisere viktigheten av å følge VK sin innstilling og å stole på vår anbefaling. VK: Grunnen til at jeg står her, er at dere skal bli mer kjent med hva valgkomiten faktisk gjør. Før vi starter et intverju prosess, går vi sammen med Academic work. Vi sikrer oss en kvalitetsmessig prosess. Alle som søker hos oss stiller på lik linje. Alle 3 som sitter i valgkomiten vil bli med på intervjue runden av søker. Vi ønsker ikke å gi det inntrykket at folk som har kjennskap til oss har 18

19 fordeler. Jeg ønsker å gjøre det klart at dette er særdeles uønsket. Rune Presthus sitter som KVK, han er også med på intervjuene til styrestillinger. Slik at vi sikrer oss en rettferdig prosess. Når vi er ferdig setter alle i komiteen seg ned og snakker om dette i felleskap. Vi velger den vi tror passer best til stillingen. Det er ingen personlige kjennskap som kommer til fordel her. Til syvende og sist er det jo studentene som bestemmer og stemmer på de valgte. Spørsmål? Ingen stilt. Sak 21 Behandling/Valg av tillitsvalgte i BIS Trondheim Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Følgende verv i BIS Trondheim skal velges: - Kontroll- og vedtektskomité (1 representant) - Valgkomité (1 representant) - Undergruppeansvarlig Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger valgkomiteens innstilling. Ordstyrer: Vi skal velge tillitsvalgte. Vi har en del personer som nå skal holde apell. Valgkomiteen har valgt disse. De har da 5 minutter til disponisjon til apellen. Det blir så stilt spørsmål i 5 minutter. Det skal velges inn en kandidat til KVK, en til VK og undergruppeansvarlig. 1. Vervet som Kontroll- og Vedtekteskomité Ordstyrer: Ingen kandidater her. Da åpnes det for at salen kan benke. Så ikke sett. 2. Vervet som valgkomite En (1) kandidat, Simen Eknes Slotsvig Kandidat 1: Simen Eknes Slotsvig Hei jeg heter Simen Eknes Slotssvik, jeg er fra drammen. Jeg går første året internasjonal markedsføring. Jeg ser på meg selv som en positiv og engasjert type. Jeg er ryddig, og gjør det ordntlig. Av erfaring har jeg diverse delttidsjobber: Blant annet en velykket ungdomsbedrift. Vi kan si mye positivt om BIS, de har en sterk posisjon i forohld til mange andre i Trondheim. Jeg føler at jeg har mye å bidra med, jeg vil være med på å styrke styret og organisasjonen. Jeg mener at mine kvalifikasjoner er veldig riktig i forhold til stillingen. Jeg vil fokusere på hva folk gjør før de sender CVn til valgkomitten. Jeg har fått en litt dårlig oppfatning av søknadsrunden. Jeg vil prøve å finne de folkene som er engasjerte, men kanskje ikke så veldig motiverte. Det er mange som har mye å bidra med. Jeg søker også fordi jeg mener at det er en selvrealisering. Som ledertype er jeg lyttende og dynamisk. Nå er det klart at vi skal jobbe 3 på en gruppe, og det mener jeg er et riktig antall. Her kan man være objektiv og sakelig. Jeg er også ansvarsfull, jeg vil at ting jeg er med på skal være gjort ordentlig. Jeg vil ikke ha mitt navn på noe som ikke ser bra ut. Jeg har ikke noe deltids jobb for øyeblikket 19

20 og vil derfor vie mye tid til dette vervet. Jeg ønsker å være med aktivt i BIS og hjelpe til der det trengs. Jeg ønsker ikke å skuffe noen, stem på meg! Takk for meg! Spørsmålsrunde Simen Eknes Slotsvig 1. Veldig viktig ting, er du sosial? Tiltrekker du deg mennesker? Svar: Ja, jeg er sosial. Jeg drar gjerne folk med meg fra hver sine sider og knytter dem sammen 2. Gruppen er av 3 stykker, vil du ta styringen eller vil du holde deg tilbake? Svar: Jeg nevnte jo at jeg er en ledertype, men ønsker å gå inn ydmyk og bli kjent med de jeg skal jobbe sammen med. For særlig å bli kjent med rollen. Blir ikke jobben gjort, stikker jeg meg frem. 3. Hva tenker du om valgkamp opplegget? Svar: Kult! Veldig kult, jeg ble positivit overrasket over dette. Det byr selvfølgelig på utfordringer, Jobben blir hardere og så videre, men det blir gøy 4. Om det oppstår konflikt, hva gjør du da? Svar: Sette seg ned få fakta på bordet. Roe ned tempo, diskutere for og imot på en saklig måte. 5. Har du stremme rett i styret? Svar: Jeg ønsker å påvirke styret slik jeg eventuelt kan 6. Om det er en søker som skal til intervju, og denne søkeren er en nær bekjent av deg. hvordan vil du forholde deg til dette, og hva vil du gjøre? Svar: Jeg vil informere de andre i VK og KVK om dette og forholde meg til de reglene som gjelder. 7. Du er jo førsteklassing, kanskje ikke har så mye innsikt i BIS. Det må du ha for å gjøre en god jobb. Hvordan vil du sette deg inn videre? Svar: Jeg har satt meg inn i nettsidene, jeg har sett igjennom referatetene som er blitt lagt ut fra tidligere, jeg vil bli kjent med alle som jobber i BIS. Endel sitter jo her, de er sterke og ressursfulle. Jeg vil bruke de flittig 8. Du nevnte det og ta ansvar utenfor ditt område. Hvordan vil du takle en situasjon hvor du må ofre deg selv? Svar: Selvfølgelig vil jeg hjelpe til i alle situasjoner. Ordstyrer: da er tiden ute! Valgkomiteens innstilling: Simen Eknes Slotsvig 20

21 Stemmegiving: Simen Eknes Slotsvig: 60 BLANK: 1 Simen Eknes Slotsvig er nytt medlem av valgkomiteen. 3. Vervet som undergruppeansvarlig En (1) kandidat, Lars Andreas Haugen Kandidat 1: Lars Anderas Haugen: Noen har jo sett meg før, og dere vil få muligheten igjen! Litt om meg selv: Jeg går 3. øk.ad er 23 år og har sittet 1 år i valgkomiteen fra 1 klasse. Har gjort ganske mye forksjellig Innenfor BIS. Har hatt det kjempegøy og håper å få muligheten igjen. Jeg er også medlem av NU. Jeg ser ingen konflikt her. Jeg har mye tid, jeg har sluttet på min deltidsjobb. BIS vil jeg prioritere høyt. Jeg har erfaring fra valgkomiten som sagt. Jeg har også vært med på alt av Start arrangement fra jeg kom hit til BI trondheim. Start BI Start NTNTU for eksempel. Har vært aktiv som fotballspiller, vært med på årsoppgjøret 2 ganger og det har vært mye gøy. Hva skal man gjøre som undergruppe ansvarlig? Jeg mener at alle de med ansvar for gruppene virker dyktige. Jeg vil fungere som en støttespiller for dem under perioder med mye og hardt arbeid. Slik at alt blir lettere for de, frem mot de større arrangementene. Jeg kan også støtte disse med min erfaring fra tidligere BIS verv. Still gjerne masse spørsmål, jeg har satt meg inn i denne stillingen så godt som mulig og føler at jeg har et godt utgangspunkt. Jeg er åpen for nye undergrupper og løsninger. Kjør på med spørsmål Spørsmålsrunde Lars Andreas Haugen 1. Du sitter nå i NU, du vil nå komme inn i styret med stemmerett hvis du blir valgt. Hvordan vil det være når din egen leder sitter i styret med stemmerett med deg? Vil dette bli en konflikt vi må undersøke? Svar: Det er en intressant problemstilling, det er jo muligheter for å påvirke vel mye. Men det vil ikke skje i praksis. Jeg vil ha de ansvarlige i gruppene i fokus. De gangene det kan oppstå en konflikt vil jeg ha min mening 2. Du har forpliktet deg til NU, du har forpliktet deg til å tjene inn en inntekt på ,- til NLD og du går 3 året Øk/ad, hvordan vil du løse dette med tanke på tid? Svar: ja, jeg mener at jeg har tid. I fjor hadde jeg et tidkrevende verv, jeg kombinerte dette med 40% stilling. Jeg har ikke lengre denn jobben, slik at jeg kan fullt fokusere på BIS og skolen. Jeg ser at den totale arbeidsmendgen jeg kan få vil muligens tilsvare en som sitter i styret. Vi har gitt oss selv god tid, det er jo periodebaserte verv. Styreverv går jo over hele året. Jeg ønsker å være tidlig ute. 3. Som du nevnte, var det tidligere en full jobb for deg. Hvordan vil du planlegge tidsstrukturen selv om du nå ikke har den deltidsjobben du nevnte. 21

22 Svar: Min ide å bruke tid på undergruppen handler om å effektivisere den jobben som allerede gjøres. Jeg vil prøve å lette deres arbeidsmendge og støtte dem. Ikke pålegge de mer arbeid. Jeg vil ha en veldig smidig prosess slik at vi bruker så lite tid som mulig når det ikke er nødvendig. Valgkomiteens innstilling: Lars Andreas Haugen Stemmegiving: Lars Andreas Haugen:47 Blank:13 Lars Andreas Haugen er ny undergruppeansvarlig Sak 22 Behandling/Fullmakt til det sittende Styret for å konstituere eventuelle manglende tillitsverv Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim Bakgrunn: Styret kan med Generalforsamlingens tillatelse konstituere de tillitsverv man ikke greier å få valgt ved Generalforsamlingen, med unntak av ledervervet. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen gir det sittende styret fullmakt til å konstituere Manglende tillitsverv. Ordstyrer: 1 kvk stilling mangler, om dette blir gjennomstemt kan styre sette inn vervet når en passende kandidat har meldt seg. Vedtak: Enstemmig vedtatt Sak 23 Eventuelt Ordstyrer: Ingen saker er oppmeldt. Generalforsamlingen avsluttes kl 19:53 22

23 23

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 14.03.2013 Klokken 13.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 06.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, kommunikasjon, sosialt, VK1, VK2, VK3, marked, økonomi, NU, NLD, KVK1, KVK2, Studentaksjonen, idrett, Start

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 20.10.2012 Klokken 16.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen

Styremøte 09.08.2012 BIS Bergen SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Bergen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Bergen 1 Sted: Rederiet Tid: kl. 17:00 Ikke til stede: KVK (Martine), Henrik (NU), Henrik (Fag) Sak 1: Til Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er

Detaljer

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt.

MA: Eksamen, Egmont skriv om BIS, samtale med Sixt. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 20.05.12 Skype Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Tilstede: Leder, SP, MA, KA, PK, Fag, NA, VK, KVK, påtroppende leder

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 06-09- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 12-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 13-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim

EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim EKSTRAORIDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 17.04.2012 Tid: 11:45 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: SAK x54-12 Behandlingssak/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: ØA som ordstyrer og KA

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 20.03.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, fag, sosialt, idrett, KVK, NU, start BI, IT, VK1, VK2, KA, ØK, MA. Deltagelse fra påtroppende i styret/ledelsen

Detaljer

Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere

Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Sak 2 Behandling/Valg av ordstyrer, bisitter, referenter, tellekorps og protokollførere Sak 1 Behandling/Godkjenning av innkallelse og dagsorden Forslagstiller: Styret i BIS Trondheim v/ Leder. Bakgrunn: Leder har ansvaret for gjennomføring av saken. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4

Referat Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 Referat Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM

EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN TRONDHEIM Dato: 21.10.2014 Tid: 16.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SPA, KA, UA, NLD, HR, Leder, SA, FA, MA, NU, AK Sak 143-14: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 17.01.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-17 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER. Side 1 SAKSPAPIRER Side 1 STYREMØTE Allrommet, BI Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 1 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3 16

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SA, NLD, SP, UA, MA, NA, ØA, FA, KA HR Niels, Susanne HR, Sak 1-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 03.April 2013 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.11.11 Tid: 17:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: leder, økonomi, idrett, VK-sentralt, VKx2, KVKx2, fag, NLD, NU, SA, BULL, IT SAK x248-11 Behandlingssak/Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 25-08- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 25.08.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 25.08.2014 BI Bergen 1 Sted: Tid: Dato: Rederiet 18.00 25.08.14 Ikke tilstede: Rebecca Sosialt ansvarlig Sak 01-01 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 15.03.2012 Klokken 13.00 A1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, ØA, NA, FA, UA,SA, HRx2, SPA PT: Leder, KA,ØA, NA, FA, MA, NA,NLD Leder HRx2 Sak 59 15: Til behandling:

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 13.02.2012 Dag: Mandag Tid: 18:00 startet: 18:02 Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede: Leder, SA, KVK, KA, MA, STUD, LIM, Fag, Redaktør, ØA SAK 19 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 11.12.2013 Tid: 17.00 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: SA Tone, KVK Sondre, Leder Stian, ØA Joachim, NA Per Olav, HR Lisbeth, VK Annelie, KA Karita, MA Christian. SAK

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 01.04.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, MA, ØK, SA, KVK, FA, HR(Stephan) HR(Niels) VK Påtroppende: MA, UA, AK, SA, ØK, Leder SAK 63 14 Til Behandling:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR1, HR2, HR3, KA, SPA, NU, MA, UA, ØA, SA, FA, AK Påtroppende: HR1, HR2, MA, KA, SA, Leder, ØA Sak 35 15:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.08.2013 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim, U1

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.08.2013 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim, U1 STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.08.2013 Tid: 15:30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Stian, Christian, Tone, Joachim, Sondre, Rune, Per Olav, Annelie, Karita. stk. 9 SAK 147 13 Presentasjon fra Sit

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 12.08.2012 Tid: 18:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: leder, KVK x2, NA, IA, VK (Jarle & Ida), MA, FA, leder StartBI, SA SAK x99-12 Til Behandling: Valg av ordstyrer og

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

SAKSPAPIRER. Ledelsesmøte U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim SAKSPAPIRER Ledelsesmøte 27.09.2016 U6, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 104-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 105-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 03-11- 2014. Referat. Styremøte 03.11.2014 BI Bergen Referat Styremøte 03.11.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 55-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 56-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 57-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.11.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, ØA, NU, NLD, KA, SA, HRx1, SPA, ØAA, UA Sak 152-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 04.03.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder(Stian), HR(Lisbeth), KVK(Sondre), MK(Christian), SU(Tone), VK(Annelie og Rikke) NLD (Per olav og Tiril) SAK

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn 08-03-2014. Referat. Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 08.03.2014 Sentralledelsen Innholdsfortegnelse Sak 26 14- Orienteringssak: Eventueltsaker.........s5 Sak 11-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

Referat. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim Referat Ledelsesmøte 25.10.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 135-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 136-16 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 11.02.2014 BI Bergen Innholdsfortegnelse Sak 32-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 33-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 34-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK Sak 2: Gjennomgang

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl. 12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, SAKSPAPIRER STYREMØTE Kl. 12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 20.04.2016 Kl. 12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 53-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 54-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-16

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00

Sakspapirer. Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 10.10.2013 Klokken 16.00 A1 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen

REFERAT STYREMØTE. 13.09.2015 Bergen REFERAT STYREMØTE 13.09.2015 Bergen INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 85-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 86-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 87-15 Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste

Sakspapirer. Ekstraordinær Generalforsamling Viste Sakspapirer Ekstraordinær Generalforsamling 12.05.2015 14.00 Viste Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.02.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.02.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.02.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØA, KVKx2, NLD, NU, Redaktør, MA, Start, IT, IA, VK (Lars og Agnete), Studentaksjonen, kommunikasjon (fra kl

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen

Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse. Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen Vedtekter for Linjeforeningen Kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI Nydalen 1 Vedtatt 04.09.2015 Innholdsfortegnelse Definisjoner 2 1 Navn og formål 3 2 Medlemskap 3 3 Vedtekter og hovedprioriteringer

Detaljer

SAKSPAPIRER STYREMØTE Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim

SAKSPAPIRER STYREMØTE Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim SAKSPAPIRER STYREMØTE 08.03.2016 Allrommet, Handelshøyskolen BI campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 44 16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45 16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra

Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra Lokale vedtekter BIS Trondheim Gjeldende fra 06.03.15 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som gjelder

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 16:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. Godkjent Sak

Detaljer

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand

Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Referat styremøte 13.11.2012 BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 17:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. OK!

Detaljer