Skolestart, fisketur og nye førsteklassinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skolestart, fisketur og nye førsteklassinger"

Transkript

1 Sørreisa kommune Skolestart, fisketur og nye førsteklassinger Informasjonsavis for Sørreisa kommune - Nr Omslag.indd :45:22

2 Paul Dahlø, Ordfører noen Det skjer utrolig mye positivt i kommunen vår. Noen gjør en masse jobb i frivilligheten. De havner ikke på lønningslistene, men gjør en utrolig viktig jobb! Dette er en takk til alle disse noen! Torgdag, turn, fotballskole, korpshelg, eldretur... lista er mye lenger enn som så, den er utrolig lang. Alle disse tiltakene er det mange, mange som setter pris på. Og jeg skal bruke spalteplassen min til å gi dem alle honnør! Når jeg vil konsentrere meg om turer i skog og mark, så er det bare ett eksempel. Jeg har vært på flere slike turer, til en topp, til et vatn, til en fantastisk utsikt, og med en kjempegod naturopplevelse. Min siste tur var til Veltasetra. Et flott friluftsområde på Andsfjellet, mot Målselvgrensa. Noen hadde vært der før meg, boka i kassa foreller om det. Men jeg tenker på flotte røde merker på busker og steiner, en godt merka sti. Jeg kjenner navnet på noen ildsjeler som har vært med. Men Veltasetra er også bare et eksempel. Mange ildsjeler og mange lag og foreninger har gjort en slik jobb. Tusen takk til alle disse ildsjelene. Når kommunestyret i siste møte bevilget noen kroner til turløypemerking av de pengene vi ikke hadde brukt opp i 2011, så er det et synlig tegn på 2 at det er en veldig viktig jobb dere gjør alle dere som har vært med på denne merkinga! Midt-Troms Friluftsråd er en viktig samarbeidsordning som legger til rette på mange områder for at vi alle skal kunne bruke naturen mer i nærområdet vårt. Turkalenderen til alle husstandene er et flott tiltak. Jeg håper alle fjellturene blir årlige tiltak for oss alle, og at katalogen blir et nyttig redskap til å pushe på oss alle til å komme oss ut, i lag med de ildsjelene som stiller opp som turverter. Jeg har sagt ja til å være Friluftsrådsambassadør, fordi den jobben de gjør er viktig for oss alle. Det er for oss bare å ta i bruk tiltakene. Folkehelse, hva er det? Jo det er din og min helse det dreier seg om. Alle turene ut, sommer og vinter, det er et utrolig viktig tiltak for å holde oss i form. Det fellesskapet vi får på slike turer betyr også enormt mye for helsetilstanden vår. Her snakker jeg av egen erfaring. Min helsetilstand måtte bli bedre. Uten de 20 kg ned i vekt, og uten trening og trening, ville jeg ikke hatt det overskuddet jeg i dag har. Dette henger nøye sammen. Jeg hadde da ikke vært ordfører denne perioden! Ildsjelene er gull verdt! Takk til alle dere noen som stiller opp til glede for oss alle, - jeg er sikker på at dere også føler glede sjøl ved det dere gjør! Paul Dahlø, Ordfører Omslag.indd :45:23

3 i Sørreisa Natur og miljø i skolen Jeg vil innlede med noen få ord om regnskapsresultatet fra 2011, der vi hadde mindreforbruk på 4,8 mill i forhold til netto driftsbudsjettet. Det gode resultatet har bakgrunn i blant annet: Resultat fra nedstyringer av driftsutgifter. Større statlige overføringer Mindre sykefravær, dermed reduserte vikarutgifter Større overføringer i forbindelse med kommunens tjeneste til ressurskrevende brukere Selv om vi nå har god kontroll over driftsøkonomien, har vi ikke god råd. Vi har bl.a høy lånegjeld, stort investeringsbehov og stort etterslep på vedlikehold. Vi må belage oss på stramme driftsbudsjetter i mange år framover. Fiskeprosjekt på Skøelv skole Flere fra administrasjon og politisk ledelse ble invitert på lunsj ute i det fri den siste dagen av Fiskeprosjektet på Skøelv skole, og jeg er veldig glad for at jeg takket ja. Jeg koste meg ordentlig sammen med elever og voksne på Lavold Gård, der «fiske-campen» var etablert. Dette er et årvisst samarbeidsprosjekt mellom Skøelv Grunneierlag, Sørreisa jeger- og fiskeforening og Skøelv skole. Det er et kroneksempel på godt samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunen, og noe vi gjerne ser mer av. Prosjektet består både av teori på skolen og praktiske øvelser ved elva. Her fikk elevene bl. a se og lære om laksetrappa, øve seg på å kaste med stang og lage et fiskemåltid ute på bål. Bilde på forsida viser noen av kokkene, - her er både elever, lærere og frivillige. Høydepunktet var nok når alle elevene fikk hver sin havfiskestang fra Sørreisa Jeger- og Fiskeforening. Jeg håper at alle elevene får mye glede og nytte av fiskeutstyret! Jeg tror at å lære ungene våre å bli glad i friluftsliv er noe av det lureste vi kan gjøre. Lykkes vi med å gi barna gode opplevelser i naturen kan det på sikt få positiv effekt for folkehelsa, for miljøengasjement og for lyst og motivasjon til å bosette seg i Sørreisa. Wigdis N. Andersen, rådmann Skrotnisser I mange kommuner er forsøpling et stort problem, og Sørreisa er ikke noe unntak. Fylkesmannen i Troms har bevilget litt ekstra midler til kommuner som ønsker å ta tak i problemene. Sørreisa har fått kr , og hos oss er det elever ved Sentralskolen som skal gjøre noe av jobben. Ei elevgruppe fra 8. og 9. klasse skal dokumentere/ fotografere søppel, og hele klasser eller større grupper skal eventuelt rydde områdene. De har valgt å fokusere på strandlinja, og skal kartlegge deler av Solbergfjorden og rundt deler av Andsvatn og Skøvatn. De skal konsentrere seg ekstra omkring de områdene som brukes av mye innbyggerne. Rydding er aktuelt på de strandområdene som brukes mye til utfart og bading f.eks Storvika, Vollen ved Reisvatnet, Skøvatn og Bakkejordvika. Rådmannen ønsker å presisere at arbeidet skal skje i samråd med grunneiere, og at alle grunneiere i de aktuelle områdene vil bli kontaktet. I tillegg til det praktiske arbeidet inneholder prosjektet også holdningsskapende arbeid blant ungdom. Det er kjempebra! Mange av oss voksne hadde nok heller ikke hatt vondt av en holdningskampanje på området, ansvarlig som vi er for det aller meste av søppelet og rotet. Ansvarlig redaktør: Wigdis N. Andersen Redaksjonen: Kulturkontoret Produksjon: abcprofil Kontaktinfo: Aina Løhre, tlf: eller epost: Ka skjer Med vennlig hilsen Wigdis N. Andersen, Rådmann Forsiden Bjørn Brones og Inge Edvardsen fra Sørreisa Jeger - og fiskeforening grillet fisk til elever fra Skøelv skole, her ved Thomas Olsen Skogheim, Kaja Simonsen og Sofie Larsen. 3 Del 1.indd :06:42

4 Info Møteplan for Sørreisa kommune Kommunestyret Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 31 Formannskapet Oppvekst- og Kulturutvalget Helse- og sosialutvalget Teknisk- og arealutvalget Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Alle møter er i prinsippet åpne for publikum, dersom ikke noe annet er bestemt. Sørreisa kommune Kommunestyremøtene annonseres særskilt i dagspressen. Sakspapirer til alle møter legges ut på Servicekontoret, biblioteket og nettsiden. Åpningstid på telefon Åpningstiden på kommunens sentralbord er kl Tlf Saksbehandlere treffes på telefon fra kl på vedkommendes direktenummer. Telefonliste finner du på Kommunens adresse er: Post: Storveien 20, 9310 Sørreisa Elektronisk: Leilighetsvis skjenkebevilling Søknad om leilighetsvis skjenkebevilling eller for en enkeltanledning må være levert kommunen minst 14 dager før arrangementet finner sted. Søknaden skal til uttalelse hos helse- og sosialrådgiver og lensmannen, før en bevilling eventuelt kan gis. Det må søkes på fastsatt skjema. Søknadsskjema fås ved henvendelse til Servicekontoret. Bostøtte Søknad om bostøtte skal sendes inn på eget skjema sammen med nødvendig dokumentasjon. Får du innvilget bostøtte for en termin, er det ikke nødvendig å søke på nytt, dersom du ikke flytter eller ønsker å få lagt faktisk inntekt til grunn. Du får skriftlig svar på søknaden tilsendt rett etter at terminen er utløpt. Søknadsskjema, sammen med nødvendig dokumentasjon sender du innen fristen til Bostøttekontoret i kommunen. Vikarer - barnehage Vi har behov for å knytte til oss flere vikarer til kommunens barnehager. Er det noen som er glad i å jobbe med barn, og kan tenke seg å være tilkallingsvikar? Er du en sprek pensjonist eller av andre årsaker ikke er i jobb for tiden, ta kontakt med Sørreisa kommune, Servicekontoret tlf Søknadsfrist er den 14. i hver måned. Utbetaling den 10. i påfølgende måned. 4 Del 1.indd :06:42

5 Skolebibliotekene Vi søkte om midler til utvikling av skolebibliotekene i vår, og alle tre skolene fikk til sammen kroner. Prosjektperioden startet 15. August i år og varer et år. Det jobbes iherdig med å få skolebibliotekene i drift. I tillegg skal skolene gjennomføre ei kompetanseheving i personalet. Vi vil gi kommunens skoleelever et godt bibliotektilbud, og opplæring i å bruke bibliotekene. Følg med, det kommer mer. VI HAR BRUK FOR DEG som Besøkshjem Støttekontakt Tilsynsfører i fosterhjem Leksehjelper Ta kontakt med oss i barneverntjenesten for nærmere info: Barnevernleder Anne Lise Skadal, tlf KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2012 Søknadsfrist 1. oktober Sørreisa Kommune har fått tildelt midler til kommunalt næringsfond fra Troms fylkeskommune Næringsfondsstyret behandler innkomne søknader, avgjør hvilke prosjekter som skal støttes og størrelsen på tilskuddet. Prioriterte områder er etablering av nye virksomheter, utviklingsprosjekter for å øke antall arbeidsplasser i enkeltbedrifter, samarbeidsprosjekter mellom bedrifter, samt prosjekter og tiltak der målgruppen er kvinner og ungdom. Det kan også gis tilskudd til videreutvikling av eksisterende bedrifter. Det gis ikke tilskudd til drift, gjeldssanering eller ferdigstilte prosjekter. Søknadsskjema og retningslinjer fås ved henvendelse til næringsrådgiver på mailadr. eller telefon Ragnvald Tollefsen skal være saksbehandler i Kirsti Kleppes permisjonstid. Tilskuddsforvaltning for landbruket i Sørreisa Kirsti Kleppe har permisjon fra sin stilling. I permisjonsperioden vil tilskuddsforvaltningen bli utført av Dyrøy kommune. De ordningene avtalen gjelder er: Produksjonstilskudd i jordbruket og Regionalt miljøprogram Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid, sykdom mv Tidligpensjon for gårdbrukere Katastrofeordningene (avlingssvikt og vinterskader) saksbehandling vedrørende Smil midlene saksbehandling vedrørende forskrift om gjødselvarer mv. Det er fagleder hav og landbruk, Ragnvald Tollefsen, som vil være saksbehandler. Søknader kan etter ønske leveres i Dyrøy eller i Sørreisa. Ønsker du å treffe saksbehandler vil kontorstedet være i Dyrøy, Dyrøytunet 1. Han har tlf (resepsjon Dyrøy kommune tlf ). 5 Del 1.indd :06:42

6 Skoleruta HØST 2012 Aug skolestart skoledager Sept høstferie skoledager Okt 23 skoledager Nov skolefri skoledager Des siste skoledag før 14 skoledager jul: Sum høsthalvåret 84 skoledager VÅR 2013 Jan skolestart skoledager Feb vinterferie 16 skoledager Mars påskeferie 15 skoledager April 21 skoledager Mai skolefri skoledager Juni siste skoledag 15 skoledager 21.6 Sum vårhalvåret 106 skoledager Tilsammen 190 Skoledager Skolene er godt i gang. Her ser vi Sander(bak) og Snorre som hopper tau på Gottesjord skole. Sørreisa Musikkforening Styrets sammensetning for 2012/2013 Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Knut Thorsteinsen Anita Djupvik Jorunn Vollstad Kari Nordahl Andrè Bjørklund Mona Myrlund Sørreisa Musikkforening øver hver mandag fra kl til Vår dirigent er Kirsti Karlstad Vaeng. Vi ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen! Ta gjerne kontakt med Jorunn, tlf Hilsen Sørreisa Musikkforening 6 Del 1.indd :06:46

7 Skryt for innsats mot sykefravær! For første gang deler IA-rådet i Troms ut en pris som roser og belønner de som har gjort en god innsats for et inkluderende arbeidsliv. Sørreisa kommune ble nominert for snuoperasjonen som har ført kommunen langt opp på listen over sykefravær, fra bunn plassering på landsbasis. Åtte virksomheter ble nominert: Olavsgården bosenter, Rentex Harstad, Gratangen kommune, Kvalitetsfisk AS Torsken, ASKO Nord og Remiks Husholdning AS, sammen med Sørreisa kommune. I nominasjonsteksten om Sørreisa kommune heter det: Nominert for sterk reduksjon i sykefraværet som følge av aktivt og godt IA-arbeid. Bruk av veiledningspedagogikk og økt medbestemmelse i avdelinger med høyt fravær Konkret premiering av avdelinger med minst 70 % nærvær (ut og spise) Kurs for tillitsvalgte, verneombud og ledere i sam tale om sykefravær Særlig innsats overfor ansatte på demensavdeling på sykehjemmet Tordis Rasmussen fikk overrakt blomster ved nominasjonen Årlig sosial sammenkomst for alle ansatte på Kulturhuset Aktiv innsats for å stimulere legene til å ha ens praksis Aktiv bruk av NAVs arbeidsgiverlos for å skape trygghet i arbeidet med utfordrende brukergrupper Stikkord: Ønske om bedre trivsel og trygghet for de ansatte. Smart bruk av NAV Arbeidslivssenters ressurser (LØFT-kurs, arbeidsgiverlos). Har redusert fravær fra 10,86 % i hele 2009 til rundt 8 % i Regnskapssjef Jeg er fra Finnsnes og har 3 gutter på 23, 21 og 16 år. Jeg var ferdig med revisjonsutdannelse ved høyskolen i Harstad i fjor sommer. Det siste året har jeg jobbet som regnskapskontrollør ved den Interkommunale arbeidsgiverkontroll i Midt-Troms. I min tidligere yrkeskarriere har jeg vært selvstendig næringsdrivende i ulike bransjer. Linda Gundersen er ansatt som ny regnskapssjef i Sørreisa kommune Jeg er ydmyk i forhold til at jeg er nyutdannet og skjønner at læringskurven nok kommer til å bli bratt. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, og ser frem til et godt samarbeid med nye kollegaer i Sørreisa Kommune. 7 Del 1.indd :06:48

8 «KOSTHOLDETS BETYDNING FOR ELDRES HELSE» I forbindelse med Forskningsdagene i Midt- Troms har Sørreisa kommune valgt å sette fokus på kosthold for eldre. Det er lagt opp til et 2-delt arrangement med foredrag/ dialog i Sørreisa Kulturhus torsdag 20 september,og en praktisk del med smaksprøver og demonstrasjon på Frivilligsentralen mandag 24. september. næringsutvikling i distriktene? - Senja Næringshage informerer om sine tilbud til næringslivet i regionen - Sørreisa Næringsforening : «en aktiv med spiller for næring og samfunnsutvikling» - Åpent for spørsmål og dialog. Enkel servering. Arrangør: Sørreisa Næringsforening og Sørreisa Kommune i samarbeid med Innovasjon Norge og Senja Næringshage. Torsdag 20 sept. Kl 1800 SØRREISA KULTURHUS «Kan riktig kosthold påvirke eldres helsetilstand på en positiv måte? Foredrag med dialog. Foredragsholder: Harald Eugen Helling, MBA, overlege Unn, geriatri. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til foredragsholder om emnet. Torsdag 20. september kl Åpent møte på Sørreisa Hotell «Næringsutvikling i Sørreisa» Målgruppe: næringsaktører, politikere og administrasjon Innovasjon Norge v/hans Tore Nilsen deltar også på møtet. Mandag 24 sept kl 1200 FRIVILLIGSENTRALEN «Tilberedning av sunn og næringsrik mat for 1-2 personshusholdning» Elever og lærere fra Senja VGS. avd. Sørreisa presenterer gode og sunne matretter og demonstrerer tilberedning av enkle retter for 1 2 personer. Det blir også laget et enkelt hefte med oppskrifter som deltakerne kan få med seg. Bidragsytere: Sørreisa Kommune, Senja vgs. avd. Sørreisa, Frivilligsentralen, LHL, Sørreisa pensjonistforening, Prosjekt grønnsmak Agenda: - Velkommen v/ordfører - Sørreisa Kommune: planstrategi næring- og samfunnsutvikling. - Innovasjon Norge: hva kan IN bidra med for 8 Del 1.indd :06:48

9 IDENTITET * ET FOREDRAG FOR UNGDOM MED ANDREAS GRAVDAL Sørreisa kulturhus Mandag 29. september kl Ungdom og voksne er hjertelig velkomne! Hvorfor dropper noen ungdommer ut av skolen, mens andre får greie karakterer? Hvorfor snakker noen med alt og alle, mens andre leiter etter hullet i bakken? Hvorfor tar enkelte utfordringer på strak arm, mens andre knapt gidder å stå opp om morgenen? Svarene er mange og komplekse. Samtidig, hvordan vi oppfører oss og hvordan vi navigerer i livet koker ned til dette enkle spørsmålet: hvem er jeg? Spørsmålet oppsummerer hva identitet handler om, og beskriver samtidig hvorfor vi velger som vi gjør. Det er nemlig ut fra det bildet vi har av oss selv at vi velger i livet. I dette foredraget snakker Andreas blant annet om hvordan vi bygger et godt selvbilde, merkelappene vi bærer med oss og hvordan gjøre positive valg. For mer informasjon, se andreasgravdal.com eller ta kontakt på Tømming av slamavskillere i Sørreisa kommune 2012 Følgende roder tømmes i 2012: Rode 1 Skøelv Bjørga Rode 2 Skøelv Gumpedal Skøvatn Rode 3 Lyshaugveien Skarveien Lyshaug Rode 4 Skøelv Straumen Rode 5 Bakkejordveien Rode 6 Bonhaugveien Rode 7 Sørsiveien m/ Sjømannsveien Tømmingen starter i uke 38 (fra og med 17. september) Septiktank for bolighus skal tømmes annet hvert år. Slamgebyr vil også bli fakturert for de eiendommer hvor septiktanken skal tømmes i år, men som ikke er klartgjort når slambilen kommer. Tanker som er vanskelig å se i terrenget må merkes med stake hvis mulig også med gnr/ bnr. Abonnenten plikter å sørge for adkomst til septiktank og at tanklokk er avdekket. Klagefrist vedrørende septiktømming: 1 mnd. etter utført tømming til Perpetuum Miljø AS, 9350 Sjøvegan, tlf Tilskudd til rusforebyggende tiltak Helse- og sosialutvalget i Sørreisa har vedtatt at inntektene fra bevillingsgebyrer, skal disponeres til rusforebyggende tiltak for ungdom i Sørreisa. Lag og foreninger som primært har som oppgave å drive rusforebyggende aktivitet, i lokaler som er klart definert som rusfrie, kan søke om tilskudd. Det samme gjelder lag og foreninger som driver opplysningsvirksomhet og/eller holdningsskapende arbeid, hvor rusmiddelspørsmål er satt på dagsordenen. Lag og/eller foreninger som søker om støtte må framlegge årsrapport med regnskap for de siste tre år. Søknad sendes til Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa eller på e-post til: sorreisa.kommune.no. Søknadsfrist 15. oktober Del 1.indd :06:48

10 i Sørreisa Ka skjer Kalender for Sørreisa Nr Svømmehallen er åpen Mandag kl Onsdag kl Fredag kl Straumen kapell Torsdagsklubben fra 4 år kl 1730 Formiddagstreff 1. torsdag i hver måned kl Speidere: onsdager kl Frivilligsentralen Eldretreff Mandager Småbarnstreff Tirsdager Sentralskolen, mediateket Leksehjelp Tirsdager Lysglimt - Gottesjord forsamlingshus fredager kl fredager i partallsuker fra Lørdag 8. september Idrettshallen: Dansegalla Arr: Skøelv IGL Søndag 9 september Kino: Modig (Norske stemmer) Kl år datteren til kong Fergus (Billy Connolly) og dronning Elinor (Emma Thompson). Fast bestemt på å gå sine egne veier i livet, trosser Merida en eldgammel skikk som er hellig for de høyrøstede landsherrene: Digre Lord MacGuffin (Kevin McKidd), gretne Lord Macintosh (Craig Ferguson) og den kranglevorne Lord Dingwall (Robbie Coltrane). Helt utilsiktet skaper Meridas handlinger kaos og raseri i riket, og da hun henvender seg til en eksentrisk gammel heks (Julie Walters) for å få hjelp, får hun oppfylt et ønske som blir skjebnesvangert. Farene som følger tvinger Merida til å oppdage betydningen av sant mot for å bryte en dyrisk forbannelse før det er for sent. The Bourne Legacy Kl år Manuskaperen av Bourne - filmserien, Tony Gilroy, inntar registolen i dette neste kapittelet av den enormt populære spionfranchisen som har spilt inn nesten 1 milliard dollar i kinoinntekter på verdensbasis: The Bourne Legacy. Gilroy utvider her Bourne-universet skapt av Robert Ludlum med et originalmanus som introduserer en ny helt (Jeremy Renner), hvis livsfarlige prøvelser utløses av hendelsene i de første tre filmene. Fredag 21. september Kino: Istid 4: Kontinenter på avveie (Norsk tale) Scrats elleville jakt på den forbannede eikenøtta, som han har jaktet på siden tidenes morgen, får verdensomspennende konsekvenser i Istid 4: Kontinenter på avveie. Kontinentene deler seg! Disse voldsomme kontinentale omveltningene sender Manny, Diego og Sid på sitt mest spennende eventyr noensinne. I det kontinentene deler seg kommer de tre vennene bort fra resten av flokken, og med Sids bestemor på slep støter de borti en flokk brokete pirater som gjør alt for å forhindre at Manny, Diego og Sid kommer hjem igjen... Onsdag 19. september Foajeen: Kl Onsdagsdans Fredag 28. september Kulturhuset kl 1800 Billig brus - familieforstilling Den dyktige bueskytteren Merida er den impulsive 10 Lørdag 15. september Idrettshallen Loppemarked Arr: Sørreisa skolekorps Mandag 1. oktober Frivilligsentralen kl Eldredagen feires med underholdning og sang med Del 1.indd :06:48

11 Fritz Roy Solvang og Ove Nordli. Kaffe og kaker til alle. Onsdag 3.oktober Foajeen: Kl Onsdagsdans Lørdag 6. oktober Kulturhuset Eldrefest Arr: Lions/Helselaget Søndag 7. oktober Idrettshallen Handballkamper Arr: Sørreisa IL handball Onsdag 17. oktober Foajeen: Kl Onsdagsdans Lørdag 20. oktober Idrettshallen Handballkamp Arr: Sørreisa IL handball oktober Idrettshallen/Kulturhuset Kunst og handverksmesse Arr: Sørreisa IL fotball Tirsdag 30. oktober Idrettshallen Handballkamp Arr: Sørreisa IL handball Onsdag 31. oktober Idrettshallen Kl Halloween med hopp og sprell Arr: Sørreisa Turn Onsdag 31.oktober Foajeen: Kl Onsdagsdans Lørdag 3. november Kulturhuset Jubileumskonsert Arr: Sørreisa Mannskor TV-aksjonen NRK Amnesty International 2012 Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 21. oktober, og har fått slagordet «Stå opp mot urett!» Amnesty vil sette søkelys på fem viktige områder; Ytringsfrihet - Å ytre seg er en menneskerett Diskriminering - Å elske er en menneskerett Krigens bakgård - Trygghet er en menneskerett Bedrifters samfunnsansvar - Å leve i verdige omgivelser er en menneskerett Reformer i Midt-Østen - Å bli behandlet rettferdig er en menneskerett Pengene fra NRKs TV-aksjon 2012 går til Amnestys arbeid med å styrke de grunnleggende rettighetene til millioner av mennesker over hele verden, et arbeid organisasjonen har ledet an i over femti år. Amnesty vil blant annet sette fokus på at mennesker straffes for å bruke ytringsfriheten, at kvinner og minoriteter blir diskriminert, og at folk lever i frykt i undertrykkende regimer. For mer informasjon Ta vel i mot bøssebæreren søndag 21. oktober. Startskuddet i Sørreisa er kl Ønsker du å være bøssebærer? Du må være 15 år eller gå sammen med en voksen. Kunne du tenke deg å være bøssebærer, kan du ta kontakt med Servicekontoret på telefon Del 1.indd :06:48

12 Fra Torgdagen i juni Skolekorps - for full musikk Sørreisa skolekorps er i gang med et nytt korpsår. Mye trivelig er planlagt dette året. Vi blir 26 korpsmedlemmer i år. Av disse er det 7 nye som starter opp nå i aspirantkorpset, og har egne øvinger fram mot våren og 17. mai. Og, - vi har plass til flere i korpset! Dirigent blir også i år Kirsti Karlstad Vaeng. Hun jobber i Kulturskolen, og skolekorpset har en avtale der vi kjøper dirigenttjeneste derfra. Dette er en veldig god ordning. Mange av korpsmedlemmene går også i Kulturskolen. Det er litt av hemmeligheten bak at de så fort mestrer spilling på sitt instrument, og kommer med i hovedkorpset. Loppemarkedet er høstens første store arrangement. Vi er kjempeglad for alle som både leverer inn lopper, og som kommer på loppemarkedet. Vil en bare kjenne på den gode stemningen så kan en kjøpe kaffe, kjøpe lodd og lytte på musikk. Loppemarkedet har hvert år gitt skolekorpset så god inntekt at det økonomiske grunnlaget er på plass. Dette er gull verdt, - en stor takk til alle som støtter skolekorpset! Øvingshelger hører med, og det skal vi ha midt i oktober. Da har vi invitert nabokorpsene, og får sikkert også i år ei trivelig helg både sosialt og musikalsk. 12 Julekafèen på 1.søndag i advent er blitt en tradisjon, rett i etterkant av julegrantenninga, og dagen etter at vi deltar i julekonserten i Tømmervik kirke. Utenlandstur står også på programmet dette korpsåret, sommeren Det ble ikke noe korpsstevne i år. Da la vi de pengene til side og satser på at hele korpset skal få en skikkelig fin opplevelse med en utenlandstur i Det er gøy å være med i korps, - hver uke skal vi ha det trivelig sammen! Del 1.indd :06:49

13 SØRREISA KULTURSKOLE HØSTEN 2012 Sørreisa Kulturskole er godt i gang med nytt skoleår, og vi har i høst tatt imot 64 elever fordelt på, i alt, 14 forskjellige undervisningstilbud. I tillegg har Kulturskolen ansvaret for dirigentjobben i Sørreisa Musikkforening og Sørreisa skolekorps, samt og gjennomføre Ungdommens Kulturmønstring. 38 elever er i aldersgruppa 1.-7 klasse, 19 elever går i Ungdomsskolen og 7 elever er i videregående skole eller eldre. 4 lærere tar seg av overnevnte undervisningstilbud. Alle elever får sin undervisning i Kulturskolens egne lokaler i Sørreisa sentralskole, og vi har undervisning på dagtid, på ettermiddag og på kveldstid, alt etter hva foreldre og elever ønsker. Kulturskolens lokaler brukes i tillegg av diverse band, aspirantkor og Nabojent`n. AKTIVITETSPLAN HØSTEN 2012: Denne høsten har vi lagt opp til følgende plan for aktivitet utover vanlig undervisning: Huskonserter for de fleste elever som ikke har spilt så lenge Deltakelse på Julekonsert i Tømmervik kirke lørdag 1. desember Konsert på sykehjemmet og på frivilligsentralen mandag 10.desember LEDIGE ELEVPLASSER: Vi har kapasitet til å ta i mot noen flere elever, og de som er interessert kan ta kontakt med Kulturskolens kontor på kommunehuset, tlf Vi har to ledige plasser på gitar/bass og 1-2 plasser på klarinett. Oskar Larsen Rektor Sørreisa Kulturskole 13 Del 1.indd :06:50

14 Jeg bosatte meg i Tromsø og har hatt hele min voksne yrkeskarriere ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Etter videreutdanning innenfor den administrative veien, har jeg det meste av tiden hatt forskjellige lederstillinger i UNN. Lisbeth Tollefsen ny Enhetsleder for Helse og omsorg i Sørreisa. Ny Enhetsleder for Helse og omsorg Jeg heter Lisbeth Tollefsen og vil i løpet av oktober tiltre i stillingen som Enhetsleder for Helse og omsorg i Sørreisa. Familien min kom flyttende til Sørreisa i januar 1968, så jeg har vokst opp som en av «natoungene» på Golanhøyden/Bonhaugen. Vi ble bofaste og regnet oss etter hvert som Sørreisaværinger. Sørreisa var allerede den gang et flott sted å vokse opp. Fritidsaktiviteter som speider n og forskjellige idrettsgreiner oppholdt meg som ung. I januar 1987 begynte jeg på Sykepleierhøgskolen i Tromsø. Jeg hadde da jobbet som pleiemedhjelper ved sykehjemmet ei tid og proklamerte høyt og tydelig at jeg skulle returnere etter 3 år. Sånn skulle det ikke gå. Det skulle gå hele 25 år. Mange har spurt meg om hvorfor vi ønsket å returnere, «mot strømmen», til Sørreisa etter mange år i Tromsø. Etter at «limet i familien», foreldrene mine døde - har vi kjent mer og mer på ønsket om å være nær den øvrige familien. De fleste helger tilbringes på hytta vår ved Andsvannet. For oss som liker friluftsliv, har Sørreisa rikholdige muligheter til utfoldelse, både til lands (fjells) og til vanns. Jobben som jeg har takket ja til, virker både spennende og utfordrende, ikke minst etter at Samhandlingsreformen ble en realitet fra i år. Helse og omsorg er en stor og sentral enhet i kommunal sektor. Sektoren berører oss alle på et eller annet vis gjennom legetjeneste, sykehjem, hjemmesykepleie, omsorgshybler, kjøkken,... Det er med stolthet og ydmykhet jeg tar fatt på jobben. Jeg overtar etter en høyt respektert og verdsatt leder, Nils Arne Nøstvold. Kommunal sektor er ny erfaring for meg. Det er mange ting jeg må lære meg og læringsskurven er bratt. Jeg håper at kommunens ansatte og innbyggere er tålmodig og vil dele sine erfaringer og kunnskap med meg. Med på flyttelasset har jeg min sykepleierektefelle. Vi ser frem til å bli en del av bygda og håper på å bli integrert relativt raskt. Lisbeth Tollefsen Halloweenparty Unglyn-info Sted: Galtnes samfunnshus Dato: Lørdag 27.oktober Unglyn info For aller barn. KL Voksen(16 år). Fra kl DJ Nays spiller fra kl Gratis for alle 100 kr Premie til ALLE barn Kåring av skumleste kostyme kl (frivillig å kle seg ut). Arr.: Bygdelaget Del 1.indd :06:50

15 Sørreisakalenderen Det vil bli salg av kaffe, kaker og åresalg. Sørreisa historielag Velkommen til Sørreisa Historielags Høstprogram 2012 Kunst og Håndverksmessa Lørdag 27. og søndag 28. oktober vil vi ha stand på messa. Vi trenger noen til å bemanne vår stand så bare ta kontakt med leder hvis du har lyst å være med. Historielagskveld på Kramvigbrygga Tirsdag 4. desember kl 1900 på Kramvigbrygga vil det være historielagskveld Program kommer senere. Salg av Årbok Årboka vil selges på Prix, Biblioteket, Servicekontoret og på Kramvigbrygga Krigsår bind 2 Vi er veldig stolte av at vi nå er ferdig med bind 2 av Krigsår. Årbokkomiteen har gjort en kjempejobb. Lanseringsmøte av boka var 1. september i Nordavindshagen i Dyrøy. Vi hadde også ei Kulturvandring i Sørreisa på fredag 7. september i forbindelse med lanseringen. Den gikk fra Kramvigbrygga til kanonstillingene ved Bonhaugen. Boka vil være i salg på Prix, Biblioteket, Service-kontoret og på Kramvigbrygga fra 3. september og koster kr 300. Sørreisa historielags 25 års jubileum. Lørdag 29. september vil Sørreisa historielag feire sine første 25 år. Frist for medlemmer å melde seg på festen er 20 sept. Kulturminnebevaring i Bonhaugen Vi fortsetter arbeidet med bevaringen av kanonstillingene i Bonhaugen. Fra nå og ut september blir det dugnad på mandag kl Dette er et samarbeidsprosjekt mellom grunneierne og historielaget der målet er å formidle en del av krigshistoria i Sørreisa. Dugnad Fra mandag 1. oktober fortsetter vi med dugnad på brygga fra Det vil være litt malings og snekkerarbeid. Kontordager Sørreisa Historielag Vi er nå ferdig med historielagets kontorer i 2. etasje på Kramvigbrygga, inngang fra vest (gamle ekspedisjon). Kontoret vil være åpent hver mandag fra kl Lansering av Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2012 Tirsdag 23. oktober kl 1900 på Kramvigbrygga Lansering av Årbok for Dyrøy og Sørreisa 2012 og Henvendelse til historielaget E-post: Hjemmeside: Leder Dag Martinsen tlf Del 1.indd :06:52

16 1. klasse ved Gottesjord skole Bak fra venstre: Johan Arctander Nilssen, Stian Gulbrandsen Dalgård, Hans-Åge Andreassen Vaeng, Eline Moan, Ingrid Oline Espenes, Thor Olsen Barkli, Astrid Midtbø, Theodor Herman Storelvmo. Foran fra venstre: Alma Alvestad Hansen, Erlend Berg Korneliussen, Alma Charlott Wehner, Amalie Susanne Jensen, Dina Helen Edvardsen Del 1.indd :08:25

17 1. klasse ved Skøelv skole Bak fra venstre: Johan Arctander Nilssen (stående), Stian Gulbrandsen Dalgård, Hans-Åge Andreassen Vaeng, Eline Moan, Ingrid Oline Espenes, Thor Olsen Barkli, Astrid Midtbø, Theodor Hermanc Storelvmo Foran fra venstre: Alma Alvestad Hansen, Erlend Berg Korneliussen, Alma Charlott Wehner, Amalie Susanne Jensen og Dina Helen Edvardsen :08:23 Del 1.indd 14

18 SØRREISA DAMEKOR Torsdag 30. august er vi i gang igjen i Sørreisa Damekor; et kor for sangglade damer fra 18 år og oppover. Koret øver i Sørreisa Kulturhus på torsdager fra kl Vi gir egne konserter, synger på lokale arrangement og er med å skape stemning i bygda! Høstens storsatsing: Verdens Vakreste Julekonsert; en isblå mørketidskonsert med artist Elin Synnøve Bråthen i samklang med damekoret. Spilles i Midt-Troms i desember. Liker du å synge og vil du være med i et flott fellesskap, så møt opp å se om dette kan være noe for deg! Har du behov for mer informasjon ring vår dirigent Lise Løvland, tlf Eller du kan ta kontakt med en av sangerne i damekoret. 18 Del 1.indd :08:32

19 KUNST SØRREISAMESSA & HÅNDVERKS oktober 2 Del 1.indd :08:35

20 Del 1.indd :08:38

21 Del 1.indd :08:40

22 Å arrangere Troms største Kunst- og Håndverksmesse er ingen liten jobb. Det hele starter allerede i mars, og så går det slag i slag med ulike milepæler hele sommeren gjennom, frem mot oktober. Den største jobben gjør vi imidlertid i fellesskap. Rundt 80 personer er med på en eller annen måte, og uten alle disse hadde ikke messa i sin nåværende form vært mulig å få til. Og det er medlemmer og foresatte i Sørreisa IL Fotball som utgjør selve messa. Kunst- og Håndverksmessa er det eneste store arrangementet klubben alene arrangerer, for å generere inntekter som brukes til å gi barn og unge et idrettstilbud i Sørreisa. Vi slipper kakelotteri på butikkene, og vi slipper å kjøre rundt å samle inn tomflasker for å pante oss til inntekt. Med en ekstra innsats en litt travel helg, har vi spart oss for et helt år med mindre dugnadsjobber på den ene eller andre måten. Del 1.indd :08:45

23 Nabojent n, da vi sang og danset i fjøsen på Mellem Gård i Dyrøy i 23 minusgrader, Aspirantkoret er et tilbud for barn fra 6 år. Koret øver hver torsdag på Sørreisa Sentralskole i kulturskolens lokaler mellom kl Vi øver inn sanger som vi gjerne opptrer med både innenfor og utenfor kommunens grenser. Prøv deg på å synge sammen med oss i et godt og trivelig miljø! Oppstart på høstterminen er torsdag 13. september. Bli gjerne med ditt barn for å se om dette tilbudet kan være interessant eller ring dirigenten hvis dere har spørsmål. Nabojent n ungdomskor er koret for deg som har begynt i ungdomsskolen. Du kan være med i koret helt til du er ferdig på videregående skole. Vi øver hver torsdag mellom kl i kulturskolens lokaler. Oppstart på høstterminen er torsdag 13. september. Vi har et utrulig godt fellesskap og synger gjerne flerstemt. I tillegg synes vi det er gøy å dra ut på sangerturer, noe vi gjør av og til. Hvis du liker sang og musikk og har lyst på å prøve om dette er noe for deg, er du hjertelig velkommen! Du kan lese mer om oss på vår nettside: eller ta kontakt med vår dirigent Wenche Monika Hermansen, tlf Del 1.indd :08:50

24 Sørreisa Mannskor SØRREISA MANNSKOR 75 ÅR Sørreisa mannskor fyller 75 år i 2012, og jubileet markeres med konsert, middag og fest i Sørreisa Kulturhus 3.november. Vi skal invitere 3-4 kor som sammen med oss skal holde konsert, som selvfølgelig er åpen for publikum. Konserten kommer nok til å inneholde mer enn vanlig korsang - det blir også rom for litt ablegøyer. Etter dette blir det festmiddag og fest der deltakende kor er med. Konserten blir på tidlig ettermiddag, og vi håper vårt trofaste publikum vil komme for å være sammen med oss da. Sørreisa Frivilligsentral hadde i fjor høst 10 - års jubileum. Vi har hatt 10 aktive og fine år og det er blitt lagt ned mange frivillige timer. Aktiviteten har økt med årene og nå er det mye som skal samordnes. Vi har en gjeng med veldig positive frivillige som gjør en kjempejobb og uten dem hadde det ikke vært mye aktivitet. Aktivitetene vi har spenner aldersmessig fra nyfødte til de som er over 100 år. Vi trenger stadig nye frivillige og om du kan tenke deg å bruke litt av din tid på andre så ta kontakt. Vi har aktiviteter som eldretreff, småbarnstreff, middagskjøring, busskjøring, besøkstjeneste, leksehjelp og ellers hjelp på sentralen. Vi kan ikke tilby deg lønn, men det du mottar av respekt, glede, takknemlighet fra mottakerne og følelsen av å være til nytte er lønn nok. Husk at det kanskje er deg neste gang som trenger litt hjelp og støtte fra andre. Lær av gårsdagen, lev for dagen i dag, håp for morgendagen Ragnhild Hjorthen Daglig leder Sørreisa Frivilligsentral tlf Del 1.indd :08:51

25 Sørreisa kulturhus fredag 28. september kl 1800 Billig Brus Medvirkende: Anethe Alfsvåg, Mats Holm Ernstsen, Agnes Bohne, Espen Renø Svendsen, Mariann Lødemel, Fredrik Nyseth Billetter: kr 60,- Publikum om Billig Brus: «Dæm e så god» Eiril 4 år, som i tillegg har oppkalt kosehunden sin etter Billig Brus oppvarmingssang «Tuttitei» «E det lenge til neste Billig Brus?» Leonard 6,1/5 år, sagt fem minutt etter forestilling. «Vet du ka, æ holdt på å flire mæ i hjel» Marie 4,1/5 år Billig Brus er en gruppe improvisatører som spiller improvisert teater for barn. De går på scenen uten manus, men sammen med barna i salen dikter de fram historien underveis. Barna får se sine ideer bli utspilt på scenen, og skuespillerne får spille nye og spennende historier de aldri har hørt om før. Resultatet blir en unik teateropplevelse for hele familien. Billig Brus har vært tilknyttet Hålogaland Teater siden 2010, og har vært, og er, en stor suksess for barnefamilier. Våren 2012 måtte det settes opp doble lørdagsforestillinger på grunn av stor etterspørsel, hvorpå mange til og med kjøpte billetter til begge for «det skjer jo noe nytt hver gang». Magien, gleden og historiene oppstår sammen med publikum, og barna får oppleve teater på deres egne premisser helt uten hemninger. 25 Del 1.indd :08:52

26 Bransjeliste - Næringsvirksomhet i Sørreisa (mars 2012) Bygg og anlegg, Handtverkere Bertheussen Malerservice AS EK Automasjon AS Helse og velvære Herbalife Distributør Bente M.Evanger Isaksen Eiendom AS Jakobsen byggvirksomhet Snekker Kulde og VVS Consult AS Lasse Larsen, Snekker Midt Troms Elektronikkservice Midt Troms Rørtjenester Myre Elektro Teknikk AS Nilsen, Tormod, Snekker Legekontoret Stakkevold AS Legekontoret Sørreisa Midt-Troms psykologtjeneste Odd Eivinn Vaeng Selvst Herbalife distributør Sørreisa Tannklinikk Sørreisa Tøy & Bøy AS Tankefeltterapeut Anne-Grethe Furøy gulbygget.no Rørsystem AS - Dører, vinduer, kjøkken - Ominnredning forretningsbygg Tlf: Totalrenovering Fax: Vaktmestertjenester Stornesvn Sørreisa Mob: Bjørn Simonsen Sørreisa Elektroinstallasjon AS no Tømrer K-O. Nordgård Escape hud og spa ogspa.com Mona s fotterapi Massasjeterapaut Bente Bråthen Massasjeterapaut Jorunn Vollstad Midt-Troms psykologtjeneste Naturterapeut, Ragnhild Marie Iversen, hotmail.com Del 1.indd :08:53

27 Landbruk og Mat Andsvatn Reinslakteri Arne Mathisen Bjørklund Gård Borgvald Hanssen Bjørn Arne Bjørkmo Einar Nikolaisen Eivind Idar Hansen Fred Johansen Gry B Bjørklund Inge Andersen Ingvald Olsen Ingvar J Østrem Jan- Erik Nikolaisen Jarl Kato Solset Jørn Lundberg Knut Inge Midtbø NH-Rein Nils Heaika Oskal Odd Magne Lombnes Oddbjørn Olsen Oddgeir Kroken Ole O Lange Otto-Kjell Antonsen Ronny Jakobsen Sjømatbilen Inge Vågå Steinhaug gård Stian og Eirin Nilsen Vidar Nordli Varehandel AMNOR AS Andsvatn Reinslakteri BM Mulitshop Coop Midt-Troms BA Furøy Geir Agentur ICA Sørreisa Polarstrikk - produksjon og salg av ullester Rasmussen Per Import Red-Fox Norge DA Rema Sentrum Kiosk AS Shell Sørreisa Skokroken Sportscenteret ANS Sørreisa Brukthandel Sørreisa Solavskjerming Industri M.A. Kramvig AS Perpetuum Midt-Troms Treindustri AS Treindustrisenteret i Troms AS Elverums produkter Del 1.indd :08:53

28 Tjenesteyting Storveien 9, 9310 Sørreisa Tlf AMnor AS Rengjøring / Rundvask Forside timekort Siv.ark. MNAL Camilla Moy Bexmo Din frisør Dark Design Data Service AS Bakside timekort SWECO Norge AS dag.../... kl.... Demoneye Sørreisa blomster Begravelsesbyrå dag kl.... Sørreisa Frisør Hot for swingende dag.../... kl.... Fritz Roy Solvang - Friske toner for konsert og arrangement...dag.../... kl.... Frivillighetssentralen Thune Autoservice dag.../... kl.... Gunvald H Grønlund ToJo AS dag Gunnvor.../... kl.... Bells Eftf Begravelsesbyrå Vigour Health AS Hanssen Bent Helgesen Ivar, O-kart Welldone AS Hyginor Wellington AS Stempel innenfor 74 x 24 mm. Storveien 9, 9310 Sørreisa Ingeniør Tlf.: Sørfosbog Reiseliv og Org.nr.: MVA Larsen Linkup/Distriktstorget opplevelser Erics Gjestestue AS Anders Sandborgh Larsen Sture Furøy Marketing Service Fishingcamp Midt-Troms Begravelsesbyrå og furoyfishingcamp.com Gunnvor Bells Eftf Furøy Fiske og Feriesenter A/S Midt-Troms Vaktmesterservice Mitra AS Nord-Norsk Skadedyrkontroll Sandbakk begravelseshjelp Gamtofta Samisk Boplass Krogstadtunet Sandbakken Feriesenter Del 1.indd :08:54

29 Transport og Maskin ATB Bilutleie Bakkland Transport A/S trond-bakk Drosjesentralen Eilertsen Einar Gundersen Maskiner Jan Pedersen Transport Johnsen Rolf Arne Lange, Ole Anlegg og Maskin AS Lars Eriksen Transport AS Maskinservice Midt-Troms Bruktbilutleie ANS Nordhaug Maskin AS Utdanning Anleggsskolen AS anleggsskolen.no Finnfjordbotn vgs. avd Sørreisa Bedriftssupport Sørreisa kommune, Næringsrådgiver Bengt Johnsen Sørreisa kommune - Ragnvald Tollefsen, landbruksleder Senja Næringshage Sørreisa Næringsforening - Gunvald Grønlund Stenslette Bil og Maskin stenslettebilogmaskin.no Svein Molund Sørreisa Kran og Transport AS Sørreisa Maskin Team AS Ulf Kolstad En rekke virksomheter står oppført i bransjeregisteret uten adresse. Meld inn din korrekte adresse til sorreisa.kommune.no så gjør du det lettere for dine kunder å få kontakt med deg. Nord-Norges ledende kundesenter! Er din bedrift opptatt av service? Opplever du kunder som ikke får tak i deg på tlf? Vi tilbyr kvalifisert hjelp til nettopp DIN bedrift! Møtebooking, kundeservice, oppfølging, salg, sentralbordtjenester. Ring oss da vel, få en bedre opplevelse! Daglig leder Odd Eivinn Vaeng Telefon E-post Skaper positive opplevelser 29 Del 1.indd :08:54

30 Velkommen til Skolekorpsets årlige gigant- WELLINGTON arbeider med styreog bedriftsøkonomisk rådgivning, strategiutvikling og økonomistyring, med spesiell fokus på næringslivet i distriktene. Vi har utviklet og gjennomfører egne praktiske programmer for bedrifter. Programmene er forankret i høyskole- og universitetsmiljøer. Vi arbeider i tillegg med kjøp/salg, organisering og restrukturering av bedrifter. I forbindelse med økonomistyring og selskapsstyring utfører vi også regnskap og årsoppgjør. Vår logo er et konkret løfte til våre oppdragsgivere om at det skal lønne seg å bruke oss. Samtidig uttrykker fordi det lønner seg en forpliktelse i å legge avgjørende vekt på lønnsomhet i utvikling og gjennomføring av selskapsstyring og våre styre-, strategi- og bedriftsprogrammer. LOPPEMARKED Lørdag , kl I IDRETTSHALLEN, Sørreisa Massevis av ting og tang alskens småting, møbler, bøker, - alt mulig! Alt er ryddig lagt fram. Hurtiglotteri Auksjon på flere fine ting Skolekorpset spiller Kafè med mye godt OBS; Vi tar gjerne imot flere lopper fredag kveld, 14.9.fra kl. 18 Dette blir en trivelig dag! VELKOMMEN! Stig Knudsen Tlf Welligton As, Pb. 10, 9315 Sørreisa 30 Del 1.indd :08:54

31 Skøelv Grendehus, Solglimt Storsal for ca 350 personer, Lillesal for ca 50 personer. Godt utstyrt kjøkken. Møterom med internett og projektor Utleiepriser: HVA * MEDLEM IKKE MEDLEM VASK Hele huset (ikke møterom) Lillesal Storsal Møterom Bryllup (fredag + lørdag) Inntektsbringende arrangement Møterom lokale foreninger L ydanlegg / Lydutstyr Internett Projektor Leie for ekstra døgn kr * MEDLEM. Med dette menes voksen person som har betalt medlemsavgiften for inneværende år og forutgående år. Medlemmer kan ikke leie huset til medlemspris på vegne av andre. Kontaktperson: Solfrid Larsen tlf INVITASJON Skøelv IGL s nye Grendehus, som er satt opp på dugnad, er nå ferdigstilt. I den forbindelse vil vi ha en offisiell åpning av huset. Du og din partner inviteres til å delta på den offisielle åpningen av Skøelv IGL s Grendehus lørdag 22. september kl 1900 Koldtbord (kr pr pers) og salg av drikke Det vil bli levende musikk og mulighet for en svingom senere på kvelden På grunn av matservering må vi ha påmelding senest innen 15 september til: Otto Skogheim, tlf eller Magnor Olsen, tlf Hjertelig velkommen! 31 Del 1.indd :08:55

32 Hjelp oss å finne flere festere til gravene i Sørreisa Vi har de siste årene hatt fokus på sikkerhet ved kirkegårdene, og vi har lagt ned en rekke gravminner. Mange er satt opp igjen og sikret med bolter. Noen er slettet etter festerens ønske, for eksempel fordi vedkommende bor for langt unna til å kunne ta vare på grava. Men noen gravminner ligger fortsatt nede, og disse fjernes etter hvert som teknisk etat får ledig kapasitet For noen år siden ble det gjort en henvendelse til alle husstander i kommunen med sikte på å få festere til alle gravene i Sørreisa. Her lyktes vi bra, og mange nye festere kom på plass i festeregisteret. Noen av festerne har gått bort i mellomtiden, og det er ikke kommet nye festere til de gravene de hadde ansvar for. Systemet fanger opp at mange graver blir uten festere, men systemet kan ikke lage nye festere. Festere har ansvar for tilsyn I hht. Gravferdslovens forskrift 19 skal det skal være fester til hver grav, og festere har ansvar for tilsyn og sikkerhet ved hvert gravminne,jfr. 26 i samme forskrift. For å kunne handheve 26 må det finnes festere som kirkegårds- forvaltningen kan ta kontakt med. 40 års fredningstid Videre sier de lokale kirkegårdsvedtekter i 2 at det er 40 års fredningstid og 20 års festetid, altså 60 år levetid på en grav. Dette tilsier at graver som er mer klipp her enn 60 år skal slettes, men mindre fester søker om forlenget festetid. Det kan søkes om 2 x 10 år. Etter denne tid skal graven slettes. I Sørreisa har vi en rekke gamle graver som står i fare for å bli slettet med mindre det dukker opp festere som vil gjøre krav på forlenget festetid. Hjelp oss å komme i kontakt med disse slik at de får mulighet til å søke om lengre festetid dersom de ønsker det! Menighetsrådet har ansvar for forvaltningen av kirkegårdene på vegne av Sørreisa kommune. Forvaltningen står pr i dag med ansvar for en rekke gravminner. Det er umulig for menighetsrådet/ Sørreisa kommune å ta ansvar, tilsyn og sikkerhet ved så mange gravminner og vi blir etter hvert tvunget til å slette graver og destruere gravminner. Vi ber derfor om snarlig tilbakemelding på festere på svarslippen. Noen har ansvar for flere gravminner, de kan kopiere opp svarslippen. Det er ønskelig med svar fra ALLE, også festere på graver helt frem til i dag. Sørreisa kommune har lagt til rette for at kirkegårdsforvaltningen/ menighetsrådet skal kunne utføre arbeidet best mulig og i tråd med lovverket som regulerer feltet ved å innføre festeavgift. Den kreves nå inn for de som holder av ny plass og de som skal beholde gravene etter 40 års fredningstid. Tusen takk for at dere hjelper oss å rydde opp på kirkegårdene, og å handheve lovverket. Snakk om saken i familien og send inn svarslippen. Ha en riktig fin høst! Kirkevergen Navn på gravminne/ avdøde. Hvor lenge vil du ta ansvar for festet år Navn på fester Adr... tlf Hvem kan overta ansvar for feste dersom du dør eller av andre årsaker ikke kan ta ansvar for gravstedet? Navn på fester etter deg. Adr. tlf.. Svarfrist: 1.oktober 2012 Del 1.indd :08:55

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær!

Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Juni 2014 Sommeravslutning på fjorden i herlig sommervær! Foto: Siri R. Grønskar God sommer! Sommerferien står for døren og vi har lagt bak oss en sesong med mange flotte musikalske opplevelser. Høsten

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Kjære farende venner!

Kjære farende venner! AVD. 153 ALTA Kjære farende venner! Som ny leder for Altaavdelinga, er det både gledelig og spennende å kunne ønske dere hjertelig velkommen til Pinsetreffet 2015 her i Lakselv. Ekstra gledelig er det

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høsten 2013 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for høsten 2013 Her på Nordberghjemmet har vi mye å se frem til denne høsten. Vi

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015

TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 TORSDAGSPOSTEN 06.05.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 19 Tirsdag 12.05 Besøksdag for nye 1. klassinger. Tirsdag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Velkommen til +Huset

Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Velkommen til +Huset Den offisielle åpningen av +Huset 3. september 2015 representerte en milepæl for mange seniorer i Fredrikstad. Med eldrerådet i spissen har et eldres hus vært

Detaljer

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg.

Aktivitetsposten VINTEREN ER HER! Vinter 2015. Vinteraktiviteter! Vi håper du finner noen aktiviteter som passer for deg. ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Vinter 2015 Vinteraktiviteter! VINTEREN ER HER! Vi håper du finner noen aktiviteter

Detaljer

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne.

PROTOKOLL. Med bakgrunn i reglementets pkt. 2.11.3, ble det gitt anledning til bruk av åpen talerstol. Ingen benyttet denne. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 07.06.2012 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø Jan-Eirik Nordahl May-Tove Grytnes Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Ole G Koch

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005

Årsberetning 2005. Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN KORPS-MEDLEMMER. 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 Olsvik Skolekorps Postboks 538 OLSVIK, 5884 BERGEN Årsberetning 2005 KORPS-MEDLEMMER Korpset har pr. 31.12.2005 13 Musikanter 5 Juniorer 9 Aspiranter AKTIVITETER 2005 5. januar: Oppstart etter ferien.

Detaljer

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no

Hallangspollens Vel HALLANGSPOSTEN. ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 e-post: styret@hallangspollensvel.no HALLANGSPOSTEN ÅRG. 15 Utgis av: Hallangspollens Vel NR. 2, mars 2007 INFORMASJON Referat fra Årsmøte i Folkets Hus Vann Veier Dugnad 19 mai 2007 Sommerfest lørdag 7. juli 2007 Web siden Flytebryggene

Detaljer

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst

Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger. Senter for oppvekst Informasjon til Enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst 1 VELKOMMEN TIL DRAMMEN! www.visitdrammen.no Byen vår Drammen tilhører Buskerud fylke og ligger 4 mil sydvest for Oslo. Drammen er en

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 22.05.13 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet. Som

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært

Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Kreativt, sosialt og nært- vi bruker det vi har lært Formål: 1 Oppdal kommune eier og driver SFO ved alle de kommunale barneskolene. 2 SFO er et åpent tilbud for alle skolebarn fra 1. til 4.trinn. Innhold

Detaljer

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune

12-2009. ei riktig god jul og et godt nyttår. Premieutdeling. i fra Storfjord kommune FULLDISTRIBUSJON 12-2009 i fra Storfjord kommune Premieutdeling Storfjord kommune benytter anledningen til å ønske alle innbyggere for de som har levert inn deltakerskjema for ei riktig god jul og et godt

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET AUGUST 2012 Hei alle sammen Nå er et nytt barnehage - år i gang igjen, og vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til et spennende og kjekt år! Vi gleder oss veldig til

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015

TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 TORSDAGSPOSTEN 12.11.2015 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 46 Tirsdag 24.11 Månedsfest kl.11:30. Foreldre er velkomne

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram vår 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Program for VINTER/VÅR 2014 Her på Nordberghjemmet har vi mye å glede oss til i tiden fremover

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv KULTURPROGRAM høst 2015 Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv PROGRAM FOR HØSTEN 2015 Høsten bringer med seg mange fine opplevelser, og på Nordberghjemmet

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram

Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv. Kulturprogram Dine behov - felles kunnskap - ditt gode liv Kulturprogram høst 2014 Dine behov, felles kunnskap, ditt gode liv Kulturprogram for høsten 2014 Etter en lang og varm sommer med mange aktiviteter i hagen,

Detaljer

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar

Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet. Januar og februar Januar og februar Skrivekurs for ungdom Tirsdag 19.01, 26.01 og 02.02 kl. 18.00 20.15 NB: Kurset er fulltegnet Skrivekonkurranse for ungdom: vinn en ipad Air 2 Unge mellom 13 og 17 år inviteres til skrivekonkurranse!

Detaljer

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail.

Her er nyhetsbrevet for mai 2015. Nyhetsbrevene ligger på hjemmesiden, og du kan få dem på papir eller mail. Siste nytt fra Frivilligsentralen Fordi Helen Mollatt søker permisjon fra Home-start, skal Ingvild Vatne vikariere for henne. Først i 60%, så i hel stilling, slik at vi må få inn en vikar for Ingvild fra

Detaljer

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO.

Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Velkommen. Vi ønsker barn og foreldre velkommen til et nytt år ved Olsborg SFO. Dere som foreldre er våre viktigste samarbeidspartnere. Et godt samarbeid og god dialog mellom skole og hjem er viktig og

Detaljer

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole

MAKS-1. Tilbudskatalog. katalog! Høst. Marienlyst Aktivitetsskole MAKS-1 Tilbudskatalog katalog! Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Gledelig skolestart! Endelig har skolen begynt etter den lange, harde sommerferien! Vi på MAKS gleder oss skikkelig til å begynne, og

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad

Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Livsgledeuka 2.-11. juni 2016 Grimstad Velkommen til Livsgledeuka 2016 Fra 2. - 11. juni gir vi deg mulighet til å delta på spennende og uforglemmelige opplevelser i Grimstad. Vi fokuserer på kulturelle,

Detaljer

Velkommen til Torridal SFO

Velkommen til Torridal SFO Velkommen til Torridal SFO Info om SFO Skolefritidsordningen er et tilsyns, omsorgs og leketilbud for barna til og med 4 klasse. Når barna er ferdige med skoledagen går de hit hvor de kan leke, være med

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2012 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND

HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND HALVÅRSRAPPORT SiN YTRE HELGELAND Høsten 2009 MARI MOE KRYSINSKA Prosjekter i perioden 01.august-31.desember, 2009 1 INNHOLD: 1. REGIONALT PROSJEKT, LITTLE SHOP OF HORRORS...S. 3 2. REGIONALT PROSJEKT,

Detaljer

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN

TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN Høsten 2015 TREKANTEN ÅPEN BARNEHAGE HJERTELIG VELKOMMEN For deg som er hjemme med barn på dagtid Tir - Ons - Tor Kl 09.00-14.30 VELKOMMEN TIL OSS :) Barnehagen er dagens høydepunkt for både foreldre og

Detaljer

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune

Livsgledeuka. 3. - 10. mai 2014. En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Livsgledeuka 3. - 10. mai 2014 En uke spekket med opplevelser for seniorer i Ringerike kommune Velkommen til Livsgledeuka 2014 Stiftelsen «Livsglede for eldre» ble opprettet i 2006. Dette er en frivillig

Detaljer

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Kurs og tilbud for fjerde trinn høsten 2015! Velkommen til fjerde trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, noe som vi tror blir

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

FRIVILLIGHETSSENTRALEN

FRIVILLIGHETSSENTRALEN ÅRSMELDING 2005 Solnedgang sett fra Røyse i Hole kommune foto Odd B. Odinsen FRA FRIVILLIGHETSSENTRALEN I HOLE Frivillighetssentralen har i år 10 års jubileum, og fremstår som et kraftsenter for lokalsamfunnet,

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 243 GODT NYTTÅR TIL DERE!!!! HAGLEBUPOST Nr. 243 Dato: 06.januar 2015 Temp: -3 grader Været: Skyet Snødybde: ca. 40 cm. Fått ca. 3 cm de to siste døgn. Skiløyper: Litt usikre her, men dere kan følge Eggedal Turlag på facebook, eller

Detaljer

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune

Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune Årsmelding 2005 for Bygdesentralen Frivillighetssentralen i Torsken kommune - 1 - Utfordringer og hovedmålsettinger for 2005. Kommunestyret og formannskapet har bestemt at Søndre Torsken Bygdesentral skal

Detaljer

TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014

TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014 TORSDAGSPOSTEN 27.11.2014 Ukentlig informasjonsbrev fra Lillehammer Steinerskole Hjemmeside: http://www.lillehammersteinerskole.no Kalender uke 48 Lørdag 29.11 Julemarked! Kl 10:00 16:00 Torsdag 04.12

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.06.2015 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær på telefon 32068300 eller til

Detaljer

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR

TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR Harstad kulturskole TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD FOR BARN, UNGDOM OG VOKSNE MED FUNKSJONSHEMMING VÅR 2013 TILRETTELAGTE FRITIDSTILBUD I HARSTAD KOMMUNE I denne brosjyren vil du finne en oversikt over fritidstilbud

Detaljer

Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et

Døves Kulturdager skal i år legges til Nordens Paris, nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et DØVE S KULTURDAGER I ro s l. - 3. oktober 1999 Døves Kulturdager skal i år legges til "Nordens Paris", nemlig Tromsø. Det vil merkes godt siden Tromsø og omegn døveforening inviterer til et program som

Detaljer

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps?

Velkommen til Brønnøysund skolekorps. Hvorfor spille i korps? Velkommen til Brønnøysund skolekorps Velkommen som musikant og foreldre/foresatte i Brønnøysund skolekorps (BSK)! Korpset er det eneste skolekorpset i Brønnøysund og rekrutterer fra Nordhus skole, BBU

Detaljer

Invitasjon til Gapskratten 2012

Invitasjon til Gapskratten 2012 Invitasjon til Gapskratten 2012 Tresfjord 26. 03. 2012 For 9. gang arrangerer vi Gapskrattfestivalen i Tresfjord, - regionfestival for Nord- Vestlandet. Stikkord for festivalen: Tre forestillinger i Storsalen;

Detaljer

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no

Aktivitetsposten. Mai 2014 VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! HUSK VOLUMFESTIVALEN 18. - 22. juni - volumfestivalen.no ELVERUM KOMMUNE Sektor for kultur Aktivitet og fritid med bistand Aktiviteter for utviklingshemmede Aktivitetsposten Mai 2014 Sommeraktiviteter! VÅREN ER HER OG SOMMEREN ER PÅ VEI! Vi håper du finner noen

Detaljer

Flora Barnehage Nythetsavis

Flora Barnehage Nythetsavis Flora Barnehage Nythetsavis Da er påska over, og vi er inn i hverdagen igjen, Floristen blir litt forsinket denne måneden, i og med at vi fikk påskeferien inn i denne måneden. Vi velger også å ta både

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ AUGUST 2015 HEI ALLE SAMMEN! Vi har nå kommet til september måned og vi har kommet godt i gang med den nye barnehagehverdagen. Barnegruppen vår i år vil bestå av 5 gutter

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013

Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Pedagogisk tilbakeblikk Sverdet November 2013 Hei, alle sammen. November var en veldig produktiv og fin måned. Vi fikk ommøblert på avdelingen på planleggingsdag, kjøpt inn nye leker og utstyr, og gjort

Detaljer

KORPSLAPP NOVEMBER 2015 www.fetskolekorps.no. Følg oss på facebook

KORPSLAPP NOVEMBER 2015 www.fetskolekorps.no. Følg oss på facebook Hei alle sammen, Jula nærmere seg med stormskritt, og som dere ser på månedens korpslapp, er det mange aktiviteter fremover. Tiden kan oppleves som litt hektisk for mange, men det er også en tid for å

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!!

HAGLEBUPOST Nr. 245 AFTERSKI --- PARTYYY!!!!! HAGLEBUPOST Nr. 245 Dato: 17.februar 2015 Temp: -2 varmegrader Været: Sol og nydelig vær Snødybde: ca.1 meter Skiløyper: Alle løyper kjørt opp, men følg dem på skisporet.no og Eggedal Turlag. Åpningstider

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og

Vi luftet idéen på et FAU-møte i vinter, og representantene der støttet planene og www.nesodden.steinerskolen.no Nesodden krøllalfa steinerskolen.no 1 Fredagsbladet Fellesinformasjon Foreldrestyrt dag Uke 17, 06.03.2015 K ollegiet planlegger en studiedag til fots langs den gamle pilgrimsleden

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PERLÅ MARS 2011 Hei alle sammen Enda en måned er over og vi nærmer oss våren. Det er mye liv og røre i barnehagen og denne måneden har ikke vært et unntak. Vi har blant annet vært

Detaljer

Ukebrevet 23/8) FELLES

Ukebrevet 23/8) FELLES Ukebrevet Uke 34 (17/8 23/8) Velkommen: FELLES Vi ønsker alle velkommen til nytt skole - og barnehageår, håper alle har hatt en fin sommer å se tilbake på. Vi ønsker spesielt velkommen til alle nye barn,

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Info foresatte Straumen skole - juni 2014

Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Straumen den, 19. jun. 14 Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Renovering av skolen nærmer seg slutten I skrivende stund er vi ennå ikke flyttet over til hovedbygg. Når vi tar skoleferie håper vi

Detaljer

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015

ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 ÅRS- OG AKTIVITETSPLAN 2014/2015 FAGERLIDAL SFO Fagerlidal 9325 Bardufoss SFO avdeling kl 0715 1615 Tlf. 93468827 SFO leder kontor kl 0900 1445 Tlf 93468825 Sentralbord skolen kl 0800 1530 Tlf. 93468824

Detaljer

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe.

Ha en magisk vår og så er det bare å ta kontakt hvis det skulle være noe. Jeg skal gjøre mitt beste for å hjelpe. Ny i kommunen og på jakt etter en oversikt over det tilrettelagte fritidstilbudet? Eller kanskje du allerede er godt etablert, men vil finne ut av når aktivitetene starter opp igjen? Da er dette brosjyren

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene.

PROTOKOLL. Møteleder orienterte om gjennomføringa av møtet og gikk gjennom sakslista. Han gikk også gjennom valgreglene. SØRREISA KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 20.10.2011 Tilstede: Arbeiderpartiet: Paul Dahlø May-Tove Grytnes Jan-Eirik Nordahl Stein-Morten Gulbrandsen Tor Ivar Olsen Høyre: Lars Eriksen

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00

SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Drammen Akvarieklubb SJØHESTEN Klubbkveld 09.04.2015kL 19.00 Nr.04-2015 Utkommer dann og vann SJØHESTEN NR.4-2015 Organ for Drammen Akvarieklubb Utkommer med 10 nummer i året. Blir sendt til alle betalende

Detaljer

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no

Sommer 2011. Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner. www.stovnerungdom.no Oslo kommune Bydel Stovner Enhet for ungdom, kultur og nærmiljø Sommer 2011 Tilbud til deg mellom 9 og 18 år, bosatt i Bydel Stovner www.stovnerungdom.no Dagsturer Tusenfryd UKE 26 TIRSDAG 28.6 Oppmøte

Detaljer

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket

foreldremøtet å synliggjøre skriftspråket Gaustadgrenda barnehage er opptatt av bl.annet pedagogisk dokumentasjon og prosjektarbeid. På foreldremøtet snakket vi bl.annet om hvordan vi jobber med pedagogisk dokumentasjon, prosjektarbeid, barnegruppa

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1

FJELLVOLLPOSTEN. Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 FJELLVOLLPOSTEN Mars FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 15.året 2014 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 1 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09

NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 NYTT FRA SØRUM SKOLE NR. 3 08/09 ADMINISTRASJONENS HJØRNE Nok et skoleår går mot slutten og sommeren nærmer seg med stormskritt! Ungene koser seg ute i friminuttene og det skjer andre ting på skolen enn

Detaljer

Telefylkets Musikkorps

Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps Sponsorprogram for 2013/2014 Telefylkets Musikkorps Telefylkets Musikkorps (TMK) er janitsjarkorps. Korpset er et av Grenlands eldste korps og ble stiftet i 1893 på Bakken i Skien.

Detaljer

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved:

Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: DET SKAPENDE MENNESKE Bilde og skulpturverksted ved Kulturskolen i Ås Elevene skal i møte med billedkunst og formidler utfordres på flere områder ved: å bruke hverdagen som inspirasjonskilde gjennom tålmodighet

Detaljer

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015!

Årvoll. Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Kurser og tilbud for andre trinn høsten 2015! Årvoll Velkommen til andre trinn på Aktivitetsskolen Årvoll! Hei til både barn og foresatte! Sammen med de andre voksne på AKS har vi laget, et hva

Detaljer

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015

Nytt Fra. Posten Tirsdag 23. juni 2015 Nytt Fra Tirsdag Onsdag Torsdag Vidaråsen landsby 19 15 17 Posten Tirsdag 23. juni 2015 Åpen Dag 2015 I går kveld møttes Anne M., Sven, Rolf Kåre, Rosemaria og Walter til det første møtet om Åpen Dag 2015.

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Til foreldrene litt om det å ha barn i Steindal Skolekorps

Til foreldrene litt om det å ha barn i Steindal Skolekorps Til foreldrene litt om det å ha barn i Steindal Skolekorps Steindal Skolekorps er et fritids og musikkopplæringstilbud som er åpent for nåværende og tidligere elever ved Steindal Skole. For å undervise

Detaljer

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012

Søgne kulturskole Tilbud skoleåret 2011 2012 Tilbud skoleåret 2011 2012 eies og drives av Søgne kommune. Den ble opprettet i 1998. Kulturskolen er i prinsippet åpen for alle innbyggere i kommunen, men barn og ungdom er hovedmålgruppen. Hvorfor gå

Detaljer

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET

RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET RAPPORTSKJEMA Temakveld:_STATUS I KORPSET Korps: Tjensvoll skolekorps, Stavanger Dato: 19. mars 2012 Kontaktperson i korpset: Aina Merethe Løhre Veileder: Eli Cantillon Tlf kontaktperson 99016720 Antall

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 16.året 2015 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår november 14

Arbeidsplan for Gullhår november 14 Arbeidsplan for Gullhår november 14 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 3/11 4/11 6/11 7/11. 5/11 Turdag 3 åringene på tur med Tyrihans. fiskegrateng 10/11 11/11 12/11 13/11 14/11 Turdag Kjøttkaker m/grønnsaker

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer