SESONGEN 2009 / 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SESONGEN 2009 / 2010"

Transkript

1 Stordal Alpin sesonghefte SESONGEN 2009 / 2010 Erika 5. plass i Junior-NM 2009 Jørgen 4. plass både i Ungdoms-VM i Italia og i Hovedlandsrennet 2009 Ingrid 7. plass i Hovedlandsrennet 2009 Andrea 6. plass i Landsfinalen i Mo i Rana 2009

2 2 Stordal Alpin sesonghefte Lederen har ordet Årets sesong er nå godt i gang. Nytt for denne sesongen er at vi har 2 løpere på nyopprettet idrettslinje på Stranda i Alpint. Vegard Busengdal og Erika Holand Tøsse. I tilegg første års FIS løper Jørgen Vinje Tøsse. Disse tre, Ingrid Busengdal og andre på samme alder fra kretsen deltar på felles treningsopplegg med trener/ lærer Erik Skaslien. Blant løperne 10 år og eldre startet sesongen på Galdhøpiggen Sommerskisenter allerede i august/september. I høstferien hadde vi klubbsamling med hele 18 løpere. Siste dagene samarbeidet vi med Møre og Romsdal skikrets. Vi har mange gode trenere i kretsen og det ble mange gode treningsøkter. I slutten av oktober kunne vi starte Bjorli sesongen. Hver helg frem til snøen kom i Stordal var det oppsatt samlinger. Også her stort utbytte med egne trenere og felles med krets/- andre klubber. Først på nyåret kunne vi starte å trene på hjemmebane. Dette er veldig sjelden, og vi er kanskje av de få som håper at snøen kommer tidligere neste år. I Stordal Alpin har vi en engasjert trenergruppe som har satt opp godt variert treningsplan fra oktober til april. Bl.a. barmark for alle i Stordalshallen, på treningssenteret for de eldste, ski-trening og renndager. Vi gjennomførte også aktivitetsdag med 60 deltagere. Klatrevegg, trampoline, ATV kjøring, Team-Track, balanse/- koordinasjons trening, skyting og ikke minst kosestund med Taco som avslutning. Rundt 50 aktive medlemmer med stort og smått viser at vi er en av de største klubbene i fylket (og i Norge?). Våre løpere markerer seg godt i løypene og dette er vi selvfølgelig kjempestolt av. Det at vi har engasjerte foreldre skal også ha sin oppmerksomhet. Uten disse hadde vi ikke vært der vi er i dag. Takk til alle som bidrar i fellesskapet!! Nesten hver helg gjennom sesongen er våre løpere ute og representerer. Følg oss aktivt på Denne oppdateres jevnlig. Se også vårt store bildearkiv fra renn og samlinger. Vi er spente på sesongens oppsummering i slutten av april. Her er håp om gode plasseringer i Landscupen for åringer på Oppdal og for åringer på Hovedlandsrennet i Hafjell, samt NM jr. i Narvik og på Geilo. For 11 år og yngre blir årets høydepunkt Bendit Bama på Ål. To ting er sikkert, vi setter spor og at vi på alle disse arenaene er godt synlig i våre raude Stordal Alpin-dressa. Stor takk til våre sponsorer! Vibeke Helland Stordal Alpin

3 Stordal Alpin sesonghefte

4 4 Stordal Alpin sesonghefte Trenarane har ordet Etter som åra går, får Stordal Alpin ei større og større gruppe med alpinistar. Denne sesongen er truleg antallet det største gjennom alpingruppa si historie, som vi trenarar skal ta oss av. Det trengs då endå fleire som bidreg, dersom dette skal gå i hop noko som stort sett går bra. Det er likevel ei utfordring - å få kabalen til å gå opp. Spørsmålet er ofte kven har tid neste trening. For oss som er trenarar gjev det oss ei utfordring i å kommunisere godt nok med kvarandre, slik at tilbakemeldingane til løparane blir godt nok samordna. Dei eldste FIS løparane er godt plassert hos Erik Skaslien på skigymnaset på Stranda, men deltek av og til på klubben sine treningar. I tillegg har dei eldste (94-95 årgangane) eit godt treningstilbod med skigymnaset. Denne koblinga opp mot skigymnastilbodet er naturligvis ein viktig faktor for å utvikle desse løparane, men og ein viktig faktor for å utvikle kompetansen i klubben. Følgjande trenarar er med denne sesongen: Ole Busengdal, Magne Tøsse, Charles Tøsse, Jan Ove Øvrebust, Olai Nakken, Hans Øyen og Lars Ove Breivik som fordelar trenaransvaret på gruppene med god hjelp frå fleire, som t.d. Gunnar Bratland, Marianne Nakken, Grete Nakken og Hallgeir Hove m/fl. Som tidlegare år brukar vi til tider Erik Skaslien som trenar også i klubbregi. Ettersom Erik no er tilsett ved Stranda skigymnas, gjev dette oss muligheiter til å nytte han oftare. Barmarkstreningane styrke er i hovudsak styrt av Hans Øien og Olai Nakken. Olav Grønningsæter, Hallgeir Hove og Jan Ove Øvrebust har også i år tatt dei fleste treningane på hausthalvåret i Stordalshallen, men med god hjelp frå dei andre i gruppa. Også i år har vi hatt gode samlingar både på Juvass og Bjorli. Snøen kom seint på Overøye denne sesongen i motsetning til i fjor, men etter nyttår har vi hatt svært gode treningsforhold på heimebane. Bakkane på Overøye inneheld det meste for dei fleste, alt frå bratte heng til flate løyper. Slik alpinsporten har utvikla seg, er det etterkvart like viktig å meistre ulike terrengvariasjonar slik vi som sagt har på heimebane. Som før får vi nye løparar inn i gruppa det er vi svært glade for. Stordal Alpin er drive etter dugnadsprinsippet, dvs at det er løparane og foreldra som i fellesskap må syte for at alt er på plass og at treningar, renn og andre arrangement vert gjennomført etter prinsippet om at alle bidreg der dei kan. Ei aktiv og arbeidsvillig foreldregruppe er også nødvendig dersom vi som trenarar skal kunne yte vårt beste og slik er det heldigvis også denne sesongen. Ole Hermann Busengdal har ein siste pep-talk med 12- og 13-åringane før rennstart i Overøye. Helsing trenarane

5 Stordal Alpin sesonghefte Møre og Romsdal skikrets Idrettsveien Molde Tel Gratulerer Stordal Alpin! Det er ingen annen klubb som kan måle seg med Stordal Alpin sitt engasjement og bredde innen alpinsporten i Møre og Romsdal Skikrets. I de senere år/-sesonger har stordalsløperne plassert seg på toppen av den nasjonale ranking i aldersbestemte klasser. Dette er nok ingen tilfeldighet. Stordal Alpin, har skapt et utrolig sterkt sportslig tilbud i en trygg og sosial ramme for sine løpere. Det kommer tydelig fram når Stordalsalpinistene stiller på samling og konkurranser, der framstår "stordalingan" som en velorganisert og sportslig sterk gruppering. Møre og Romsdal Skikrets gratulerer Stordal Alpin med flere flotte prestasjoner i toppen og med en stadig økende bredde! Vi ønsker lykke til med sesongen og håper på et fortsatt godt og tett samarbeid med oss i Skikretsen! Med hilsen Møre og Romsdal Skikrets Harald Mowinckel leder

6 6 Stordal Alpin sesonghefte

7 Stordal Alpin sesonghefte Linksofa,Twinstol,DesignHelgeTaraldsen,MNIL HELLANDMØBLERAS,NO6250STORDAL T //www.helland.no

8 8 Stordal Alpin sesonghefte

9 Stordal Alpin sesonghefte

10 10 Stordal Alpin sesonghefte Rennhelg i Stordal - Charles Tøsse Aldri ein alpinsesong utan renn på heimebane slik heller ikkje i år. Første vinterferiehelga var det vår tur til å arrangere kretsrenn i storslalom. Laurdagens renn var kvalifisering til Hovedlandsrennet og Alpin Landscup, medan rennet søndag var KM for Møre og Romsdal skikrets. Flotte forhold var det denne helga, til tross for lite snø slik det har vore denne vinteren. Som vanleg var det stor deltaking, om lag 160 deltakarar kvar dag truleg det meste i kretsen denne sesongen. Ein ekstra stas var det at svært mange kom frå vår eigen klubb, noko som lovar godt for framtida. Ein stor og god arrangørstab gjorde sitt til at renna gjekk fort unna sett i samanheng med den store deltakinga. Etter laurdagens renn, som var det siste kvallikrennet i storslalom, vart det klart at troppene til HL og LC kom til å bli sterkt prega av løparar frå Stordal. Søndagens renn som då var KM gav mange flotte resultat og medaljar. Gull til Kine Kvammen Tøsse, Kjetil Holand Tøsse og Vegard Busengdal, Sølv til Jørgen Vinje Tøsse og Bronse til Vibeke Innselset. Ei hektisk rennhelg blei avslutta med ei flott premieutdeling, med tilhøyrande trekkepremiar frå våre gode samarbeidspartnarar. Gutar 8 år og yngre på pallen i Overøye.

11 Stordal Alpin sesonghefte Vi er på lag med Stordal Alpin

12 12 Stordal Alpin sesonghefte Dei aktive løparane i Stordal alpin - Lisbeth Vinje Tøsse REKRUTTANE: Dette er ein gjeng skiglade jenter og gutar i alderen 5-10 år. Dei fleste trenar kvar tirsdag i skibakken i Overøye. Mange har også vore på treningssamlingar på Bjorli og deltatt på fleire renn utanfor bygda. Nokre av dei har også vore med på Bendit skifestival både på Oppdal og på Ål. Trenarar er Lars Ove Breivik og Hans P. Øyen. LØPARANE FRÅ 11 ÅR OG ELDRE: Dei fleste av våre løparar frå 11 år og oppover startar skisesongen i september/oktober med skisamlingar på Juvassbrèen ved Galdhøpiggen skisenter i Lom(ca 2000 m.o.h). I november og desember er Bjorli treningsarena, før endeleg snøen kjem heime i anlegget vårt på Overøye. Her trener dei tirsdager, onsdager og torsdager og er oftast på renn laurdager og søndager rundt omkring i fylket/landet. Desse løparane brukar mykje tid på idretten sin, og mange av dei har klare mål for framtida. Jenter 11 år: Hovedmål for sesongen: Bendit skifestival på Ål, samt Sparebanken Møre Cup her i kretsen. Jenter/gutar år: Hovedmål for sesongen: Kvalifisere seg til Landsfinalen (NM) på Oppdal i slutten av mars, samt Sparebanken Møre Cup. Trenarar for begge desse gruppene er Jan Ove Øvrebust og Magne Tøsse.

13 Stordal Alpin sesonghefte Jenter/gutar år: Hovedmål for sesongen: Kvalifisere seg til Hovedlandsrennet på Hafjell i mars, samt Sparebanken Møre Cup. Trenarar er Ole H. Busengdal og Charles Tøsse. FIS/junior-gruppa (16-17år): Desse 3 løparane deltek i år på mange internasjonale renn - såkalla FIS-konkurransar - og konkurrerer saman med seniorløparar(!) Desse renna går for det meste i Norge og ein del i Sverige. Hovedmålet deira er å gjere det sterkast mogleg under Junior-NM på Geilo i april. Trenar for gruppa er Erik Skaslien i samarbeid med klubbens eige trenarteam. Sjå forøvrig eigen reportasje om denne gruppa anna stad i heftet.

14 14 Stordal Alpin sesonghefte Sesongavslutning - Hallgeir Hove Fredag 12. juni 2009 var ei gruppe med om lag 30 born og like mange vaksne samla i Stordalshallen, til sesongavslutning. På programmet stod fysisk aktivitet både ute og inne, løparsamtalar, gjennomgong av aktivitetsplan med meir. Som ei flott avrunding på økta vart det servert nydeleg grillmat og medan ein hygga seg med maten og også i etterkant av denne, vart det synt fram mange flotte bilder frå sist sesong på storskjermen i grendasalen. Om det heile kunne kallast ei sesongavslutning eller om det var oppstarten på neste sesong, er ikkje lett å seie. Den særs aktive gruppa hadde på dette tidspunktet nemleg lagt bak seg fleire barmarskssamlingar i og omkring Stordalshallen og dei ivrigaste var klare til å legge turen til Juvassbreen alt då. len denne fredagskvelden var ei flott markering av dette. Stordal Alpin kunne uansett sjå attende på ein formidabelt flott sesong og treffet i Stordalshal- Dei yngste gutane hadde også tid til litt grillmat. Nydeleg grillmat og mange flotte bilder... Hard kamp om ballen i soft-hockey.

15 Stordal Alpin sesonghefte Kajakkveke i juni - Hallgeir Hove Alpingruppa gjennomførte ei eiga kajakk-veke i juni og i den samanhengen hadde ein også fått med seg Mattis Næss som instruktør. Næss har mellom anna bronse frå VM i K-2 og 5. plass frå OL i Athen (2004) på merittlista. Liten tvil i at det var eit inspirerande møte for dei unge alpinistane våre, og kajakkane vart flittig brukt heile veka. På bildet over instruerer Mattis Næss ei interessert samling alpinistar under kajakk-veka. På bildet til venstre ser vi Marie og Mattis Næss som er ute og padlar saman.

16 16 Stordal Alpin sesonghefte Samling for store og små i Stordalshallen - Hallgeir Hove Dei siste åra har alpingruppa hatt fleire samlingar i og omkring Stordalshallen, fullspekka med aktivitet og det heile vert lagt opp med stort fokus på den sosiale biten. Fellesmåltidet i grendasalen utpå kvelden, med mange flotte tilbakeblikk frå renn og samlingar på storskjermen er alltid stor stas. - BALANSE/KOORDINASJON (instruktør: Ole Hermann Busengdal) - ATV (Geir Innselset, Bjørn Petter Haraldsvik og Brian Søe Valde) Det var ekstra kjekt at Atle Mannseth, frå Ålesund Turnforening, stilte opp på samlinga. Han bidrog med mange nye impulsar knytta til turnøvingane. Flott var det også at Robin Aasen stilte opp og tok hand om instruksjonen på trampolina. I tilllegg til namna ovanfor, var det sjølvsagt mange fleire i aksjon, ikkje minst dei som stod bak den gode maten som vart servert. Frukt er viktig bensin ein slik dag og utøvarane kunne forsyne seg med dette undervegs. Det var elles også lagt inn ein matpause midtvegs. Atle Mannseth og Olai Nakken instruerar på Team Tracken Samlinga vi hadde laurdag den 31. oktober vart like vellukka. Heile 45 stordalsalpinistar i alderen frå 4 til 16 år, var saman heile dagen, og avslutta med felles middag i grendasalen utpå kvelden. Det heile starta kl på morgonen, med utdeling av namnelapp til kvar enkelt og med presentasjon av gruppeleiarane. Reidun Lid Bratland leie ei grundig og god (felles) oppvarming til musikk. I løpet av dagen rullerte så gruppene og fekk med seg fyljande aktivitetar (det var sett av 45 minutt på kvar stasjon): Ein kjekk og innhaldsrik dag vart avslutta med felles middag i grendasalen og då med m.a. ferske glimt frå Juvass og Bjorli på storskjerm. Stas var det då også å få sjå dei mange bilda, som var knipsa undervegs på samlinga. Middagen samla over 100 store og små og vart eit flott punktum på den flotte samlinga. I tillegg til alt anna var det også lagt til rette for sal av brukt utstyr innad i gruppa og vidare hadde Sport1 Tomra utpakking med mange flotte produkt og med gode rabattar. At det var med heile 45 born og unge, seier det meste om den oppslutninga Stordal Alpin opplever om dagen... - TURN (instruktørar: Atle Mannseth, Olai Nakken, Olav Grønningsæter og Jan Ove Øvrebust) - TRAMPOLINE (instruktørar: Robin Aasen og Charles Tøsse) - KLATRING (instruktørar: Helga Øvrebust og Hallgeir Hove) - SKYTING (instruktørar: Odd Einar Kalvø, Harry Tøsse og Gunnar Bratland) Helga Øvrebust og Hallgeir Hove instruerar i klatreveggen

17 Stordal Alpin sesonghefte

18 18 Stordal Alpin sesonghefte Skisamlinger på Juvass høsten Grethe Nakken Stordal alpin sine alpinister (årgangene -99) har høsten `09 hatt 5 skisamlinger på juvassbreen i Lom ( totalt 23 skidager). FIS-løperne våre + 95 og 96 årgangen har hatt en del flere skidager i lag med skigymnaset på Stranda og Erik Skaslien som trener. Vi har hatt gode og læringsrike samlinger i uvær og strålende sol. Vi er veldig ivrige alpinister. Det viste seg en dag vi kom opp på breen og skitrekket ikke startet p.g.a. for mye vind. Da tok vi (foreldre, trenere og løpere) like godt føttene fatt og trakket opp et stykke og stakk løype. Løperne hadde noen flotte turer til tross for litt klaging over at dette var vel slitsomt, og at nesten alle andre klubber hadde reist ned igjen. Mottoet til Stordal Alpin: Først i bakken og sist ut av bakken. Høstferien tilbringer mange av alpinistene våre på Juvass. Denne høstferien hadde vi losji på Raubergstulen. Det var flott. Der har de også ei aktivitetsløype i naturen. Der man får utfordringer i balanse, koordinasjon og høgde. Dette er en løype der man bruker tau og klatreutstyr. Mange av alpinistene tøyde mange grenser denne dagen. MEN jeg som var med som foreldre på dette, oppfordrer ingen til og gjøre dette en høstferie i minusgrader. Vi var forfrosne og kalde, og mørkt var det også når vi endelig var ferdig. Turen tok 3 timer. Høstferien ble i år som mange foregående år, siste skisamling på juvass. Da står Bjorli for tur. Takk for juvass-sesongen M.v.h. : Grethe N. Med Raubergstulen i bakgrunnen. Under trening oppe på breen. Det er nok mange som også forbinder dette med Juvass. I horisonten kan ein sjå alle som på rekke og rad er på veg opp på Galdhøpiggen.

19 Stordal Alpin sesonghefte

20 20 Stordal Alpin sesonghefte Samlingar på Bjorli - Harry Tøsse Frå slutten av oktober og fram til nyttår hadde alpingruppa treningstilbud til løparane på Bjorli. Nokre helgar var organisert som klubbsamling, andre som kretssamlingar. I tillegg til våre egne gode trenarar har Erik Skaslien vore med som trenar i fleire av samlingane. Det har vore lagt stor vekt på teknikk- og posisjonstrening gjennom heile hausten, noko løparane vil ha mykje att for gjennom vinterens konkurransar. Samlingane har vore prega av gode treningsforhold, godt treningsopplegg og høg motivasjon blant løparane. Fast bopel denne hausten har vore på Kråkeslottet, i heimekosleg stil og med sjølvhushold av beste merke; takka vere mange gode kokkar i Stordal sin alpinfamilie. Nøgde karar.. Godt humør blant Stordalskarane. Løparane i varmestova. Informasjonsmøte i varmestova før kretssamling fart. Traseen på Bjorli. Takka vere kunstsnøanlegg var forholda gode heile hausten.

21 Stordal Alpin sesonghefte Totalleverandør av sikker vei Mesta er Norges ledende entreprenør på bygging, drift og vedlikehold av vei. Vi tar også på oss oppdrag innen grunnarbeider, utarbeidelse av infrastruktur til bolig- og industribygging. Vår lange erfaring og kompetanse sikrer deg som kunde de beste løsningene. Ta kontakt for nærmere informasjon. Telefon Bank og forsikring - alt på ein stad. Ørskog Sparebank er kjent som ein bank med gunstige bustadlån. Vi tilbyr no også ei totalpakke på alle typar skadeforsikring; bustadforstadforsikring, bilforsikring reise mv. Når vi no gjev deg tilbod om skadeforsikring, er det nettopp fordi du kan få dekt bank- og forsikringsbehova dine hos nokon du kjenner og stolar på. Ta kontakt og få eit totaltilbod på bustadlån og forsikring. Tlf: Telefaks: Heimeside:

22 22 Stordal Alpin sesonghefte Bendit Alpinfestival, Oppdal 6-8.februar Reidun Bratland Tradisjon tro så reiste en god gjeng fra Stordal Alpin til Oppdal for å delta på Bendit Alpinfestival. Vi var 38 forventningsfulle små og store som tok turen denne helga i februar. Noen starta tidlig fredag morgen for å få med seg super-g treninga i Vangslia. Resten kom i løpet av fredag kveld. Vi bodde også denne gang på Sletvold Hotell. Koselig plass å bo når vi er mange i troppen. Fredag kveld var det utdeling av startnummer i peisestua, og ellers info om opplegget resten av helga. Lørdag var det storslalom som stod på programmet. Vi var som vanlig tidlig på plass i bakken for besiktigelse og andre forberedelser til rennet. Det var to løyper, en for 8 år og yngre og en annen for 9 år og eldre. Løpere som stilte i 8 år og yngre var: Celina Olsen Almås, Ane Innselset Øyen, Marte Ekroll Hove, Thea Marie Ekroll Hove, Mattea Breivik, Hanna Breivik, Hedda Helland, Helene Vinje Øvrebust og Jørgen Larsen Stavseng. Veldig mange gode tider av disse løperne. I klasse 9 og 10 år deltok disse: Ådne Nakken, Marie Larsen Stavseng, Katrin Innselset, Lill Karin Bratland, Julie Olsen Almås og Mathilde Vinje Øvrebust. Alle disse låg blant de ti beste i klassen (disse klassene blir ikke rangert). I klasse J11 fikk vi følgende resultat: Rebekka Helland nr. 6, Vibeke Innselset nr. 7, Amalie Ekroll Hove nr. 24. Lørdag kveld var det premieutdeling og underholdning på utescene bak hotellet. I et kaldt og flott vintervær fikk ungene være med på fakkelshow. Og det var forskjellige innslag fra scenen av lokale utøvere. Søndag var det superg som stod for tur. En ny og spennende dag for løpere og foreldre. Klasse 8 år og yngre kjørte en egen løype. Alle løperne fra Stordal Alpin hadde gode tider. Det hadde også løperne som stilte i klasse 9 og 10 år. De var også denne dagen blant de ti beste i klassen. Veldig god kjøring av disse løperne. I klasse J11 fikk vi disse resultatene: Vibeke Innselset nr. 9, Rebekka Helland nr. 13, Amalie Ekroll Hove nr. 25. Jan Ove og Mahilde. Bendik var også med til Oppdal. Mathilde og Julie. Troppen frå Stordal alpin i Oppdal samla.

23 Stordal Alpin sesonghefte STUDIO SLETTVOLL BUTIKKER: Bergen: Christiesgate 5 Bærum/Kolsås: Brynsveien 140 Drammen: Ellingsen Møbler Førde: Atle Naustdal Harstad: Bårnakkveien 1 Haugesund: In-Design Kristiansand: Møbelmiljø Kristiansund: Møbeldesign Lillehammer: Kiil Lillestrøm: Solheimsgate 2E Oslo/Skøyen: Karenslyst Allé 7 Porsgrunn: Storgata 107 Sarpsborg: Hundskinnveien 98 Ski: Åsenveien 3 Stavanger: Marieroveien 21A Tromsø: Strandgata 5 Trondheim: Dyre Halssesgt.1 Tønsberg: Tollbodgaten/Storgaten Ålesund: Breivika

24 24 Stordal Alpin sesonghefte Bendit Alpinfestival, Ål mars Hallgeir Hove 6 av våre løparar deltok på denne skifestivalen, som er verdas største barneskirenn. Deltakarane er frå 11 år og yngre. I 11-års klassa deltok Rebekka Helland, Vibeke Nyli Innselset, Amalie Ekroll Hove og Gunn Eli Hjelle. Dei tjuvstarta med Super-G fredag, og køyrde vidare storslalåm laurdag og slalåm søndag. Dei fekk laurdag selskap av dei to 10-åringane Julie Olsen Almås og Mathilde Vinje Øvrebust som køyrde parallell storslalåm laurdag og storslalåm i ei lengre løype på søndag. I Super-G for 11-åringane fredag var det 59 som stilte til start, og her vart det 20. plass på Gunn Eli, 23. plass på Vibeke og 26. plass på Rebekka. Amalie var uheldig og var mellom dei som vart diska. I Storslalåm laurdag tok Rebekka ein glimrande 7. plass mellom dei 73 startande, Vibeke fulgte opp med 16. plass, Gunn Eli med 25. plass og Amalie med 67. plass. I slalåmrennet søndag var det også 73 startande, og denne gongen var det Vibeke sin tur til å ta 7. plassen, medan Rebekka var tett bak på 8. plass. Gunn Eli kom her på 13. plass, og Amalie på 59. plass. Dette er kjempeflotte resultat i dette sterke selskapet som samlar dei beste i denne årsklassa frå heile landet. Julie og Mathilde deltok i 10-årsklassa, og der er det ikkje tellande resultat. Men dei køyrde veldig bra i selskap med andre gode alpinistar frå heile landet, og ein kan sjå med spenning fram mot neste år då dei nok er tilbake og deltar i 11-årsklassa. Stordal alpin sine deltakarar på Bendit skifestival på Ål samla med fedrene sine, som alle var med. Bildet er teke ved oppstilling for innmarsjen og offisiell opning av festivalen fredag. Kjetil Andrè Aamodt stod for premieutdelinga på Ål. Her saman med våre 11-åringar.

25 Stordal Alpin sesonghefte

26 26 Stordal Alpin sesonghefte Telenorlekene Landsfinalen for åringar i Mo i Rana - Odd Einar Kalvø Fem stordalsalpinistar tok den lange turen mot nord. Men resultata i renna og høg sosial faktor gjorde at 160 mil tur- retur slett ikkje vart nokon bomtur. Telenorleikane for åringar er kanskje betre kjent som Landsfinalen. Fire jenter og ein gut frå Stordal var kvalifisert til den uoffisielle noregsmeisterskapen for denne årsklassa: Kristina Maridal, Kristiane Nakken, Andrea Vinje Tøsse, Kine Kvammen Tøsse og Kjetil Holand Tøsse. Alle løparar og leiarar/ foreldre frå Møre og Romsdal budde samla på Fjordgården Hotell i Mo sentrum. Her hadde også fleire skikretsar innlosjering. Så helga blei ein vinnar også på det sosiale plan. Renna i Landsfinalen gjekk føre seg i Skillevollen Alpinsenter i nabobygda Ytteren, eit kvarters køyring frå Mo sentrum. I jenteklassa stilte det 80 løparar til start, medan guteklassa hadde heile 105 påmelde. Sidan dette er dei beste alpinistane i landet i si årsklassa, var dette ein god målestokk på kvar våre løparar ligg an. Og berre slik at det er sagt; Møre og Romsdal skikrets gjorde seg bemerka med mange sterke plasseringar i alle tre disiplinane. Totalt enda Møre og Romsdal som tredje beste skikrets i landet. Super- G Andrea vart her best av våre med ein super 6. plass. Kristiane var ikkje langt bak, med sin 12. plass. Kine kom her på 37. plass og Kristina på plass nummer 44. I guteklassen var heile 105 løparar som stilte til start. Kjetil kom her på ein heiderleg 42. plass. Dei andre løparane frå Møre og Romsdal gjorde seg sterkt gjeldande. Marius Mork, Stranda, kjempa seg til ein flott 4. plass. Christoffer Ryste, Stranda, tok seg ned til ein 8. plass og Daniel Øverås, Spjelkavik, kom på 10. plass. Svært sterkt av skikretsen samla. Storslalåm I jenteklassa bytta Kristiane og Andrea rekkefølgje frå SG- rennet. Kristiane køyrde inn til ein 8. plass, medan Andrea sikra seg 10. plassen. Kristina kom denne dagen på 42. plass, medan Kine kom på plassen etter. I guteklassen gjorde Kjetil ein kjempejobb og hamna til slutt på 12. plass. Her køyrde Daniel Øverås inn til 2. plass, etter Readyløparen Jonas Lyng- Jørgensen, som vann alle tre renna! Her er kontingenten frå Møre og Romsdal samla. Jentene frå Stordal bakerst og Kjetil i midten framme. Slalåm Jentene gjorde også i dette rennet ein god innsats. Andrea hamna til slutt på 14. plass, Kristina på 17. plass, Kristiane på 21. plass. Kine hadde eit uhell i 1. omgang og hamna på 63. plass. I den enda større guteklassa fekk Kjetil ein 26. plass, men skikretsen gjorde seg sterkt bemerka også her då Daniel Øverås kapra 2. plassen og Magnus Mork tok siste plassen på pallen.

27 Stordal Alpin sesonghefte JON S KONTOR AS DIGITALT TRYKKERI

28 28 Stordal Alpin sesonghefte Hovedlandsrennet på Bjorli Ingrid og Jørgen med sterke prestasjoner under NM - Magne Tøsse I mars måned var det klart for det som vert kalla Norgesmesterskap i alpint for åringar. I år skulle mesterskapet gå på Bjorli, vår andre heimebane, og med Moldeklubbane Rival og MOI saman med Bjorli Alpint/Møre og Romsdal skikrets som dyktige arrangørar. Hovedlandsrennet strekkjer seg over ei heil veke med SL/SSL først, så 3 dager utfortrening før sjølve rennet går 4.dagen. Super-G går så siste dagen. Frå Stordal Alpin hadde Ingrid Busengdal (14) og Jørgen Vinje Tøsse (15) kvalifisert seg for Møre og Romsdal sin tropp. Løparane bodde saman på Bjorliheimen der også Akershus krets var innlosjert. Det sosiale under eit slikt mesterskap er ein svært viktig del, og våre to såg ut til å stortrives både saman med dei andre møringane og ikkje minst blant østlendingane. Her var det høg konkurransefaktor på dagtid men tilsvarande høg sosial faktor på kvelden. For Jørgen var dette siste året i barneklassene. Den kameratskapen som blir bygd opp løparane i mellom blant anna på slike landsrenn - er ein avgjerande motivasjonsfaktor for fortsettelsen når han no skal over i juniorklassa. Så over til sjølve konkurransane: Måndag var første renndag med storslalåm på programmet. Nydelege forhold der sola strålte inn i dei velpreparerte bakkane på Bjorli, gjorde dette til ein flott startdag for arrangørane. Også for våre to vart det ein bra dag. Ingrid tok ein finfin 12.plass blant dei totalt 90 jentene. Jørgen vart nr 15 denne dagen blant totalt 110 gutar. Bra prestasjoner av begge men det skulle vise seg å verte endå betre ein dag seinare. Tirsdag var det nemleg slalåm på programmet, og Jørgen hadde vel dei største forhåpningane akkurat i den øvelsen. Ingrid tok nok eit par skritt oppover lista og enda på ein sterk 9.plass. Ho er fortsatt i denne klassa i 2010 så her konkurrerte ho også mot dei som var eitt år eldre. Jørgen køyrde ein god 1.omgang og låg oppe på 6.plass. I finaleomgangen slo han til og klatra heilt opp på ein delt 4.plass kun 0,69 sek frå bronsen. Ein meget bra slalåmkonkurranse av Jørgen! Så var det klart for 3 dager utfortrening, før sjølve konkurransen gjekk på laurdagen. Her var det Ingrid slo skikkeleg til, og kapra ein meget sterk 7.plass! Kun ei jente født i 95 var før henne på lista og ho var kun 1,16 sek frå pallen. Flott utforkonkurranse av Ingrid! Før Super-G siste dagen var Ingrid uheldig å skade seg i eit kne under synfaringa. Men Ingrid oppnådde sterke plasseringar i mesterskapet, og gav visse forhåpninger til årets mesterskap på Hafjell, der ho er eldst i klassa. Jørgen tok 23.plass i Super-G. Etter mesterskapet vart han utteken til å representere Norge i U-VM i Italia der han også gjorde sine saker meget bra. (sjå eigen reportasje) Eit meget godt mesterskap for begge løparane frå Stordal Alpin med andre ord! Vi gratulerer! Ingrid med 7. plass i utfor. Jørgen med 4. plass i slalåm.

29 Stordal Alpin sesonghefte Valle, 6260 Skodje Tlf ÅLESUND SKODJE VESTNES

30 30 Stordal Alpin sesonghefte Ungdoms-VM Abetone Italia Jørgen Vinje Tøsse på 4. plass og beste nordmann - Magne Tøsse Etter Hovedlandsrennet for åringar på Bjorli, tok Norges skiforbund ut 4 gutar og 3 jenter til å representere Norge under det uoffisielle VM i Abetone i Nord-Italia. Stordal Alpin sin Jørgen Vinje Tøsse (15) vart teken ut etter sin sterke 4.plass i slalåmen på HL. Reisa starta tirdagen etter Hovedlandsrennet og gjekk via München der vi hadde bil vidare sørover. Vi køyrde tvers gjennom Østerrike der vi blant anna var innom Innsbrück by. Når vi kom til Italia skulle vi ligge et par dager å trene i ein landsby som heitte Andalo. Her er det amerikanske landslaget sin hovedbase i Europa, og NSF hadde ordna at vi skulle få trene i deira trasè og til og med fekk låne heiskorta til dei amerikanske World Cup løparane! Kven som hadde Bode Miller sitt kort desse dagane vart ikkje løparane heilt samde om. Eit fantastisk vèr og nydelege løyper møtte oss i Andalo, og løparane fekk gode treningsdager der før vi satte kursen til Abetone og alvoret skulle ta til. Abetone ligg eit stykke sør og på turen nedover var vi innom Verona ikkje langt frå Venezia. Første dagen var det staseleg åpningsseremoni der kvart land marsjerte inn slik som vi ser i OL. Eit stort øyeblikk for løparane som då fekk opplevelsen av å representere Norge. Kvart land vart presentert og den gamle storalpinister Piero Gross åpna mesterskapet med OL-fakkel og høgtideleg åpningstale. Ramma var den aller beste og alle fekk følelsen av å vere med på noko stort. No kunne konkurransane ta til. Jørgen skulle delta i slalåmkonkurransen som var første dagen. Her stilte Norge med Martin Fjellberg frå Ullensaker og Edvard Sandvik Jørgen på veg ned slalåmløypa. frå Bærum skiklubb i tillegg til Jørgen. I dette mesterskapet stiller det løparar frå heile 44 nasjonar. Heilt frå Australia og Japan var det løparar med. I guteklassa var det 100 deltakarar på start. Det var fine forhold i løypene og Jørgen i mål etter 4. plassen Jørgen starta sist av i slalåm i U-VM i Abetone. dei norske. Edvard hadde køyrt ein sterk første omgang og låg heilt framme på 6.plass når Jørgen kom. Han køyrde meget bra og kom inn kun 2 tideler etter Edvard og inn på plass 8 etter 1.omgang. Martin var nr 14 slik at Norge hadde alle sine 3 høgt oppe. Så var det klart for finalen som skulle verte svært spennande. To tyskarar ved namn Schmid og Breu tok teten før Edvard skulle køyre. Han gjorde det bra og enda på plass 6 til slutt. Så var det Jørgen sin tur. Han satsa maksimalt. Midtvegs kom han voldsomt bakpå og var millimetere frå å fyke ut, men tok seg flott innatt. På slutten gjekk det svært fort og han jubla stort då han kika på lystavla og det stod place 3 under navnet Tesse NOR. Han hadde køyrt seg heilt fram til 3.plass i 2.omgang og vart dermed beste nordmann i konkurransen! Men på start stod ein japaneser ved namn Fujihara. Han låg før Jørgen etter 1.omgang og smatt like foran han etter andre omgang med fattige 16 hundredeler. Likevel; Jørgen hadde gjort ein meget sterk konkurranse med 4.plass i U-VM! Og i tillegg vart han som nevnt best av nordmennene. Edvard vart nr 6 og Martin nr 16. Sterk laginnsats av Norge altså. Lars Kristian Hjelseth frå Sykkylven deltok i storslalåm og tok ein fin 14.plass, medan Eirin Engeseth frå Spjelkavik tok ein 9.plass i jenteklassa. Ein 4.plass i eit slikt mesterskap med løparar frå 44 nasjonar er stort for ein løpar frå vesle Stordal! Kun 2 tyskarar og ein japaneser var foran Jørgen på resultatlista med 140 konkurrentar. Ei liste vi har teke godt vare på som eit minne frå ein stor opplevelse - både for Jørgen og ikkje minst for papsen..

31 Stordal Alpin sesonghefte

32 32 Stordal Alpin sesonghefte mai trofeet Ole H. Busengdal Vi reiste over til Funäsdalen onsdag om ettermiddagen for å delta på dette rennet som går over tre dager, og blir avslutta med ein parallellslalomfinale. Torsdag var det slalom på programmet. Dette er både ein sjøvstendig slalomkonkurranse, samt at det også er kvalifisering til laurdagens paralellslalom. Vi hadde med seks løparar frå klubben. Dette var Andrea, Kjetil, Ingrid, Jørgen, Vegard og Erika. Dei fleste konkurrerte med løparar som var et år eldre. Vår yngste deltaker, Andrea, vart nr 33 i klasse J år. Ho var yngst i si klasse, og med over 70 deltakarar, var dette ein fin prestasjon av ho. I G år vart Kjetil nr 39 med fall i første omgang. Ingrid blei nr 18 i kl J år. Jørgen hadde vår beste plassering med ein kjempegod 4. plass i G år. Erika blei diska i 2 omgang i klasse Jr 1 (16-17 år) Damer, og Vegard kom på 8. plass i klasse Jr 1 Herrer etter ein merkeleg piruett på start. Dette gjorde at dei som kvalifiserte seg til laurda- gens parallellslalomfinaler vart Ingrid, Jørgen og Vegard. Ingrid vart slått ut allereie i 1. runde av ho som til slutt kom på 2. plass. Jørgen greide å kome seg heilt til 16-dels finalen, men der vart han slått ut av løparen som til slutt kom på 3. plass. Til slutt så vart Vegard slått ut i 1.runde. På desse renna deltek mange hundrede løparar frå 11 år og opp til og med veteranklassen. Mange av Sveriges beste WC-løparar deltek også. Svenskane er proffe arrangører, og det heile foregår i eit forrykande tempo. Laurdagens finaler blir vist live på internett, og folk heime kan sende inn helsingar som blir lest opp av dyktige speakerar. Innimellom alt som skjedde vart det likevel noko dødtid, og den nytta vi til trening. Vi hadde med både saltsekkar og egne slalomstaur. Regner med at vi reiser til Funäsdalen også i Følg med oss direkte på den Jørgen Vinje Tøsse tildelt Magnorpokalen på Skikretstinget Jørgen vart kåra til beste mannlege utøvar uansett skidisiplin i aldersgruppa år i Møre og Romsdal sesongen 2008 / 2009, og vart tildelt utmerkelsen under årets Skikretsting på Rauma Kulturhus på Åndalsnes. Langrennsløparen Mari Gussiås frå Molde og omegn IF vann pokalen på jentesida. Stordal alpin gratulerer Jørgen med utmerkelsen! Jørgen Vinje Tøsse vart tildelt Magnorpokalen.

33 Stordal Alpin sesonghefte Stordal Næringsbygg AS Ledige lokaler i Stordal sentrum kontakt Stordal kommune eller styreleder Ove Løfoll

34 34 Stordal Alpin sesonghefte Dansegalla Grete Kvammen Tøsse Laurdag 26.september slo alpingruppa til med ny dansegalla. Alpingruppa hadde lagt vekk på ein mix av god voksen dansemusikk med den erfarne gruppa Living Earth, og ungdomsgruppa The Shock med musikk mynta på det litt yngre publikummet. Living Earth er godt kjende i Stordal, og 30-årsjubilanten har hatt mange opptredenar heilt tilbake i den store Breidablikk-tida. I sitt jubileumsår hadde dei no forsterka bandet med solist Trude Farstad som pryda Stordalshallen med si flotte soul-stemme. Bandet The Shock underholdt som nevnt med musikk mynta på det litt yngre publikummet, og hausta stor respons for sin opptreden. Stordal Alpin har lang erfaring med dansearrangement, og denne kvelden gjekk også knirkefritt. Hallgeir Hove og Magne Tøsse ved døra. Arrangøren hadde fortjent fleire enn 450 frammøtte denne kvelden, men arrangementet gjekk knirkefritt utan noko bråk eller uregelmessigheter. 30-års jubilant Living Earth held koken. The Shock var eit populært innslag for det yngre publikummet denne kvelden.

35 Stordal Alpin sesonghefte

36 36 Stordal Alpin sesonghefte Julegrantenning - Kari Mette Vinje Øvrebust På tradisjonelt vis vart adventstida innleda då lysa på julegrana i Stordal sentrum vart tent første søndag i advent, og Stordal Alpin var også i år arrangør. Sjølv om julesnøen mangla denne fine novemberkvelden, sørga Stordal skulekorps og alpinistane for koseleg adventsstemning med kjente og kjære julesongar. Små og store kosa seg med kake, kaffe, gløgg og tombola og jammen dukka det opp to nissar med mandarinar i sekkane. Julesang frå alpinistane. Ein ekstra stor TAKK til Stordal skulekorps. Alltid spennende med tombola. Det skal smake godt med varm drikke. Rekneskap og bokføring Marit Heggen Autoristert regnskapsførerselskap Postboks STORDAL TLF

37 Stordal Alpin sesonghefte Ingeniørkompetanse til fornuftige priser! Mangler du ingeniører i dag? Vårt team utfører tekniske tjenester innenfor forskjellige virksomheter. Våre kunder er fra små til store bedrifter over hele landet. 3D Konstruksjon og Analyse. Kreativitet, kunnskap og kvalitet. Ikke nøl med å ta kontakt ved spørsmål: Mobil (0047) E-post:

38 38 Stordal Alpin sesonghefte SPAREBANKEN MØRE CUP Magne Tøsse I mange år har Sparebanken Møre vore med å støtta økonomisk opp under klubbane i skikretsen vår. Gjennom tilskot og gåvemidlar har banken bidratt til å løfte aktiviteten både på kretsplan og kring i klubbane med sine økonomiske bidrag. I kretsen har vi no over mange år hatt Sparebanken Møre Cup som ei profilering av banken og takk for den støtta dei gir kvart år. Cupen går over heile sesongen og samtlege kretsrenn arrangert i Møre og Romsdal blir kalla Sparebanken Møre Cup. Strartnummer og start/ målsegl, samt ulike bannera, alle med bankens logo godt synleg på, vert nytta av dei ulike arrangørane. Alt dette utstyret går på rundgang frå klubb til klubb. Vi i Stordal Alpin er også svært takksam for den velvilje og støtte vi som klubb har møtt hos Sparebanken Møre. Gjennom den tette profileringa på alle renn her i kretsen, håper vi at banken føler dei får noko tilbake. Dette vere seg gjennom den store breidde av aktive barn som vi til dømes har opparbeidd her i Stordal Al- pint siste åra, eller gjennom dei etter kvart meir profilerte løparane som dei siste sesongane har hevda seg både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Sparebanken Møre Cup har kvart år eit avslutningsrenn som etter tradisjonen har vorte avvikla på Overøye her i Stordal. Dette går som parallell-slalåm, er veldig show-prega, og som kvart år markerer slutten på ein skisesong. Om lag 160 løparar har deltatt på årets cup. Frå Stordal Alpin har vi hatt heile 45 deltakarar med i desse renna. Det vert kvart år delt ut gåvesjekkar til dei 3 beste i kvar årsklasse frå 11 år og eldre, og dette er naturleg nok svært populært blant dei aktive. Vi takkar nok ein gong Sparebanken Møre for deira engasjement inn mot lokale klubbar, og spesielt for det gode samarbeid vi i Stordal Alpin har hatt med banken dei siste åra! Hurra for Stordal alpin!

39 Stordal Alpin sesonghefte Ta turen til Overøye i Stordal og du har eit unikt utgangspunkt for perfekte skiopplevingar for heile familien! For familiemedlemar som likar å boltre seg i slalåmbakken, ligg Arena Overøye like ved parkeringsområdet på Overøye. Anlegget kan by på utfordrande terreng både i preparerte bakkar og i dei etterkvart velkjende frikøyringsområda. Til dei minste kan anlegget tilby ein flat og oversiktleg trasé og beltetrekk. Telefon: / Telefon Teknisk vakt: Varmestove med servering. Vakttelefon Fjellservice: Vakttelefon Stordal Skipatrulje: Opningstider i påska 2010 Heile påskeferien: Mandag 29. mars - mandag 5. april Kl VELKOMEN TIL STORDAL OG ARENA OVERØYE! Prisar og anna info:

40 40 Stordal Alpin sesonghefte Kiosken i varmestua på Arena Overøye Kiosken har i mange år blitt drevet på dugnadsbasis av alpingruppa. Etter utbyggingen i februar 2006, har vi fått det virkelig flott i varmestua/ kiosken. Omsetningen i kiosken har økt for hvert år som har gått siden Utbyggingen førte til at vi har en varmestue som er dobbelt så stor. Mange besøkende har skrytt av lokalet. Vi har også fått tilbakemeldinger på den gode servicen som blir gitt de besøkende, og flotte rene lokaler/ toalettanlegg. Vi er 2 kioskansvarlige som sørger for å bestille varer, få de på plass, sette opp vaktlister og følge med at alt går på skinner. Dette er en omfattende jobb, men med så mange positive foreldre som stiller på på dugnader, kioskvakter, etc så går dette veldi bra. De siste årene har vi hatt en ukesvakt/ansvarsvakt som er på vakt alle åpningadager i en uke. Lørdag og søndag får vakta hjelp av 2 foreldre til pr. dag. Vi bruker pr uke 5 foreldre på vakt. Antall vakter er fordelt etter aktivitetsnivået på barna. Vi er i overkant av 30 mødre som er med på dugnaden. De som har flest vakter har 9-10 vakter gjennom denne sesongen. De med små barn/lavt aktivitetsnivå har 3 vakter. I tillegg kommer vakter til kiosken når det er skoler som har skidag. Å drive med alpin er ikke noen billig sport. Stordal Alpin har med inntektene fra kiosken mulighet til å legge forhodene til rette slik at mange kan drive med denne spennende sporten. Inntektene blir bl.a. brukt til å betale påmeldingsavgift og heiskort på renn. Selv om vi først kom i gang nyttåraften i år, har vi hatt en god omsetning i kiosken. Får håpe at fortsettelsen blir like god. Lykke til med sesongen og kom gjerne innom kiosken for å kjøpe deg en kopp kaffi og en rykende fersk vaffle. Kanskje vi kan friste med en sjokolade også. Overskuddet går rett til de aktive alpinistene våre både små og store. Frå kiosken i varmestova på Arena Overøe. Foto Kristian Almås. Vil takke foreldra som stiller på og gjør at vi kan drive kiosken på dugnad. Vil også takke Arena Overøye for at vi har mulighet til å få drive kiosken. Hilsen kioskansvarlig Centine og Lise

41 Stordal Alpin sesonghefte

42 42 Stordal Alpin sesonghefte Stordal Skipatrulje i Arena Overøye Frå midten av januar 2010 vart Stordal Skipatrulje operativ. Dei har 3 personar på vakt kvar laurdag og søndag ut sesongen, i tillegg til i vinter- og påskeferien. Stordal Skipatrulje har 16 engasjerte og lokalkjende personar som aktive medlemmar. Dei yter førstehjelp ved behov, og er uhellet ute og det går skred kan dei også utføre søk. I tillegg sjekkar Stordal Skipatrulje trekket både før og etter start, og passar på att besøkande følgjer alle reglar som gjeld i trekket. Stordal alpin er glad og takksam for at Stordal Skipatrulje er oppretta. Vi er sikre på at Stordal Skipatrulje er med og gjer Arena Overøye til ein sikker stad for alle, også for våre løparar! Interessert i kva som skjer i alpinleiren? Då bør du følgje med på heimesida vår, den brukar vi både til intern og ekstern informasjon, reportasjar og nytt, og bildegalleri med bilder frå dei aktivitetane vi er med på. Her får du førstehands informasjon - nærast rett frå bakken! E-post web-/nettredaktør: Kontaktinformasjon for Stordal Alpin: Postadresse: Stordal IL Alpingruppa Postboks Stordal E-post leiar: Telefon leiar:

43 Stordal Alpin sesonghefte

44 44 Stordal Alpin sesonghefte BAUTAS - UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR

45 Stordal Alpin sesonghefte

46 46 Stordal Alpin sesonghefte FIS - gruppa, Toppidrettslina på Stranda - Erika Tøsse Vi er ei gruppe på tre- Vegard Busengdal (93-modell), Erika Holand Tøsse (93) og Jørgen Vinje Tøsse (94) som representer Stordal Alpin og er i det vi kallar FIS- gruppa. Saman med verdens beste trenar -Erik Skaslien frå Oppdal, reiser vi landet rundt på jakt etter nye og betre FIS- punkter som vi får etter ei innvikla utrekning av resultatet der fleire faktorar spelar inn. Denne reisa tar oss med på ville og spennande eventyr. Erika og Vegard går på Standa Skigymnas saman med Sunniva Torset (93), frå Sykkylven og Magnus Torseth (92), frå Namsos. Marius Ryste (92) går ikkje på Standa vgs, men følgjer med oss så ofte som han kan. Jørgen byrjar på skigymnaset til hausten, men no går han på Stordal Skule og har med meir krav til skulearbeid enn det opplegget skigymnasløparane har. Vi på skigymnaset skal gå fire år på Stranda for å fordele faga over ei lengre periode enn dei som går tre år. Med det kan vi også legge meir og betre fokus på skule, slik vi samtidig med den tidskrevande alpinsatsinga kan skaffe oss ei god utdanning etter alpinkarriera ein dag tek slutt. kontaktlærar og elevar på ca 10 i kvar gruppe, der vi får eventuelle beskjedar og informasjon om dagen/veka. Så tek vi blyanten fatt og startar skuledagen. Fram til lunsj (11.30) har vi vanlege fag med resten av idrettsklassa. Kvar dag etter lunsj har vi muligheita til å ta turen fram på Strandafjellet med trenar Skaslien, berre 5 min frå skulen. Sidan vi går fire år, blir timeplanen lagt opp slik vi ikkje går glipp av fagtimar. På fjellet har vi ei effektiv treningsøkt på ca to og ein halv time. Det at skianlegget ligg så nære skulen gjer det veldig gunstig for oss. Skal ein bli best på ski må ein stå så mykje på ski som mogeleg. Og at vi har muligheit til å stå på ski kvar dag på skulen er vi veldig glade for. Så tek vi ferga saman med dei andre skuleelevane frå Stranda. Når vi då kjem heim, har vi som regel hatt ei skiøkt og kan då ha tid til ei barmarksøkt og eventuelt få trimma den sosiale antenna på kvelden. Det vert mange timar i bil. Erika, Jørgen og Vegard. Ein normal dag for ein skigymnasløpar ser ofte slik ut: hopper vi på bussen til Stranda, på grunn av venting og meir eller mindre dårleg tilpassing til ferga tar denne turen ca 50 min. Når vi kjem på skulen har vi først basismøte med Som ein alpinist må ein vere van med å reise. Dei ulike FIS- renna gjeng føre seg på kjende skiplassar som Geilo, Oppdal, Hemsedal, Voss osv. Av den grunn blir det mange timar i bil gjennom året, for sjølv om sommarane søkjer vi dei kvite fjelltoppane. Vi har også tatt turen utanlands fleire gongar, både samling på hausttid og på renn om våren. Vi har alle tre blitt tatt ut til uoffisielt VM i Italia, der vi har oppnådd gode resultat (Erika: 2.plass i 2006, 4.plass i Vegard: 2.plass Jørgen: 4.plass 2009).

47 Stordal Alpin sesonghefte Vi føler oss veldig heldige og privilegerte som har muligheit til å reise og oppleve så mykje allereie i ung alder. Dette har gjort oss veldig sjølvstendige og ikkje minst takknemlege ovanfor blant anna familien, spesielt foreldre som økonomisk støtte og klubben vår som har lagt forholda til rette for at vi skal kunne oppnå å bli aller best det er draumen! Elevane på alpinlina på Stranda, samen med trenar Erik Skaslien. Bilde frå reportasje i Sunnmørsposten. Strandgata, 6250 Stordal Tlf Faks

48 48 Stordal Alpin sesonghefte Reportasje i Bygdebladet 28. november 2009 SPORT Nr. 89 Laurdag 28. november Stordal IL satsar stort på alpint har aktive ungdom Stordal Alpin blir stadig større. Her fotografert i Stordalshallen i haust (foto Stordal Alpin) Sidan siste halvdel av nittitalet har aktiviteten i alpin skisport teke seg kraftig opp i Stordal. - Vi har i dag aktive barn og ungdom i alderen frå fem til sytten år, seier pressekontakt i alpingruppa, Magne Tøsse. Det er eit høgt tal for ei bygd med knappe tusen innbyggarar. - På heile åttitalet låg alpinaktiviteten nede, etter ein bra periode på syttitalet. Det var dei som var aktive på den tida som byrja å bygge opp igjen aktiviteten på siste halvdel av nittitalet. Utbygging - I dei siste åra har det også vore ei god utbygging av alpinanlegget ved Arena Overøye. Vi har eit godt samarbeid med dei, og Jørgen Vinje Tøsse etter sin 4. plass i VM for 14 og 15- åringar i Italia sist vinter. (Foto Stordal Alpin) utbygginga der er svært viktig for alpingruppa si store satsing. Mellom anna vart det sett opp eit nytt barnetrekk for 5 år sidan, noko som er verdifullt for dei aller yngste. Dugnad For at det skal la seg gjere å halde i gang ein så høg aktivitet, er ein i stor grad avhengig av mykje dugnadsarbeid. Når vi no er blitt ei så stor gruppe, er det etterkvart fleire foreldre å ta av. Den høge aktiviteten er nokså kostnadskrevjande, og det blir lagt ned mange dugnadstimar under tilstellingar av forskjellige inntektsbringande arrangement. Samtidig jobbar vi aktivt ut mot sponsormarknaden. Både topp og breidde - Dei beste utøvarane i alpingruppa har alt nådd eit svært høgt nivå. Erika Holand Tøsse, Vegard Erika Holand Tøsse har 4. plass i VM, og mellom anna bronse frå Hovudlandsrennet. (Foto Stordal Alpin) Fotomontasje: Vegard Busengdal gjekk heilt til topps i Hovudlandsrennet 2008, og vart nr. 2 i VM (Foto Stordal Alpin) Busengdal og Jørgen Vinje Tøsse køyrer i årsklassen. I tillegg har vi Ingrid Busengdal i årsklassen. Etterveksten bak desse er god, og vi ser at breidda i dei yngste klassane er svært stor. Vi merkar oss at treningsvilja til utøvarane i alderen frå 8 år og oppover er høg. Gledeleg er det også å sjå at talet på jenter i gruppa er stort. Toppidrettsklasse Både Erika Holand Tøsse og Vegard Busengdal går første året ved den nyoppretta toppidrettsklassen ved Stranda Vidaregåande Skule. Her finn vi mellom andre Erik Skaslien som er tilsett som hovudtrenar, og han er kjent som ein av dei best kvalifiserte alpintrenarane i landet. Alle klubbane i skikretsen dreg nytte av kompetansen og trenarkreftene ved skulen. Også dei to yngre utøvarane Jørgen Vinje Tøsse og Ingrid Busengdal hospiterer i periodar på skilinja ved Stranda. Topp internasjonalt nivå Dei 4 nemnte utøvarane kan vise til fleire toppresultat både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Sist sesong fekk Ingrid Busengdal ein 7. plass i Hovudlandsrennet, som fungerer som NM for dei yngre klassane. Jørgen Vinje Tøsse oppnådde ein 4. plass i same konkurransen. Han vart teken ut blant utøvarane som representerte Noreg i den uoffisielle verdsmeisterskapen i Italia. Der vart han beste norske med ein 4. plass. Sesongen 2008 vann Vegard Busengdal klassen sin i Hovudlandsrennet, medan han vart nummer 2 i VM Same sesong fekk Erika Holand Tøsse bronsemedalje i Hovudlandsrennet, medan ho vart nummer 4 i VM. Gode trenarkrefter - Alpingruppa i Stordal IL er godt besett på trenarsida. Vi har heile fire trenarar med C-kurs i klubben. I tillegg har vi intern opplæring. Dette gjer at vi no kan sjå lyst på utviklinga for alpinsporten her i Stordal, avsluttar Magne Tøsse.

SESONGEN 2010 / 2011

SESONGEN 2010 / 2011 Stordal Alpin sesonghefte 2009-2010 1 SESONGEN 2010 / 2011 Kristiane Nakken 2. sølv og 1. bronse i Landsfinalen på Oppdal 2010 Erika Holand Tøsse 5. og 6. plass i NM Jr. Geilo 2010 Ingrid Busengdal 5.

Detaljer

SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl.

SESONGEN 2011 / 2012. Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss. Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. SESONGEN 2011 / 2012 Vegard Busengdal Bronse i SG Jr.NM, 3 pl. FIS renn Bjorli Erika Holand Tøsse 6 pl. Jr.NM, 1 pl. FIS renn Voss Ingrid Busengdal 7 pl.sg Jr.NM Hafjell Vibeke Nyli Innselset 6 pl. SL

Detaljer

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003

Mai 2003 Stordalingen 1. Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 2 Nr. 3 mai 2003 Mai 2003 Stordalingen 1 Innhald i magasinet s. 2 Leiaren i S.I.L s. 3 A-Laget s. 4 Dugnadsgeneralen s. 6 Old-Boys s. 8 Mc Donalds Cup s. 9 Spb. Møre Cup Alpint s. 11 Grendacupen 2002 s. 12 Landsfinalen

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

Prosjekt Øvre Stordal

Prosjekt Øvre Stordal Juni 2002 Stordalingen 1 Nyhetsmagasin for Stordal IL. Årgang 1 Nr. 1 Juni 2002 Satsing på avis i Stordal IL Det har i mange år vore ein tradisjon for at dei enkelte idrettane sine grupper i Stordal Idrettslag

Detaljer

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

VIL-løparane gir alt. Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2011 2012 VIL-løparane gir alt Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Telenorkarusellen/Valldal/Liabygda-cup 2012 Tysdag 10. januar: Valldal fristil kl 18.30 Tysdag 24. januar: Liabygda

Detaljer

Stordalingen ~ Jubileumsutgåve 90 år ~ Oktober 2008. www.stordalil.no. Ny stadion opna. Alpint Junior-NM i Stordal.

Stordalingen ~ Jubileumsutgåve 90 år ~ Oktober 2008. www.stordalil.no. Ny stadion opna. Alpint Junior-NM i Stordal. Nyhetsmagasin for Stordal IL ~ Nr. 7 Jubileumsutgåve SIL 90 år ~ Oktober 2008 www.stordalil.no Innhald i magasinet s. 2 Helsing frå leiaren s. 4 Stordal IL - 90 år s. 5 Sportshytta ved Storvatnet s. 6

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-78. årg. Desember 2014. Sølv til jentene i Holmekollstafetten Nr: 1-78. årg. Desember 2014 HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Sølv til jentene i Holmekollstafetten Rekrutteringen blomstrer i orientering Veterantur til Ulvik 2 Havgula

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

HAVGULA. Nr : 1-74. årg. Desember 2010. Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim

HAVGULA. Nr : 1-74. årg. Desember 2010. Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim Nr : 1-74. årg. Desember 2010 HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N Historisk jenteinnsats i Kollen. Ingvill Måkestad Bovim Det gror

Detaljer

Langrennsgruppa Valldal Idrettslag

Langrennsgruppa Valldal Idrettslag 2013 2014 Langrennsgruppa Valldal Idrettslag Lokale arrangement Valldal-Liabygda Cup / Telenorkarusellen 2014 Tysdag 14.01.14 Valldal stadion Klassisk Tysdag 28.01.14 Stavsengfjellet Klassisk Tysdag 11.02.14

Detaljer

årsmelding HANDBALL rekneskap

årsmelding HANDBALL rekneskap 1914 2011 årsmelding rekneskap STORD FO STORD BARNE Ivrige fotballspelarar i aksjon. FOTBALL Formenn i laget Leif Tonning 1914 15 Magnus Jansen 1916 17 Bjarne Dahl 1918 19 Harald Nordenborg 1920 25 Magne

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag

Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Årsmelding 2014 Valldal Idrettslag Styret 2014 - Einar Hoel Anders Rem Trond Håvoll Karianne Vestre Døving Kristin Sandnes Ellisiv Valdal Jarvik Magne Eivind Glomnes Kristi Linge Stakkestad Kjersti Magnussen

Detaljer

HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N. N r : 1-75. årg.

HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N. N r : 1-75. årg. N r : 1-75. årg. Desember 2011 Ingvill Måkestad Bovim - nr. 6 i VM! HAVGULA L A G S B L A D F O R I D R O T T S L A G E T G U L A R - B Y G D E U N G D O M E N I B E R G E N Tre lag i Kollen sølv og bronse

Detaljer

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012

HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN. Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Nr: 1-76. årg. Desember 2012 Vilde Svortevik - Ny norsk juniorrekord og 6. plass i VMjr. HAVGULA LAGSBLAD FOR IDROTTSLAGET GULAR - BYGDEUNGDOMEN I BERGEN Frida Berge - Nesten finale i Barcelona O-gruppa:

Detaljer

Årgang 86 Nr. 1-2015 nr. 426 VM-BRONSE TIL SVERRE I CALGARY! Foto: Aldo Hoogveld

Årgang 86 Nr. 1-2015 nr. 426 VM-BRONSE TIL SVERRE I CALGARY! Foto: Aldo Hoogveld Årgang 86 Nr. 1-2015 nr. 426 MEDLEMSBLAD FOR F ANA IDRET T SLA G Foto: Aldo Hoogveld VM-BRONSE TIL SVERRE I CALGARY! 2 2 «Frende sine kunder opplever et godt samsvar mellom forventninger og leveranse,

Detaljer

God Jul & Godt Nytt År!

God Jul & Godt Nytt År! 1 1966 Nr. 3 2008 Vinter 16. Årgang Skirenn på Fjellstøl: Ida Sofie Staknes (nr. 2:), Tobias Helgesen (nr. 8). Wenke Marvik og Sigve Tveit. God Jul & Godt Nytt År! www.vindafjord-il.no 2 Styre og grupper

Detaljer

Årsberetning Lillehammer Skiklub 2014 2015

Årsberetning Lillehammer Skiklub 2014 2015 Årsberetning Lillehammer Skiklub 2014 2015 Ski for alle livet ut 1 MEDLEMSÅRET Lillehammer Skiklub har gjennomført enda en innholdsrik og god sesong. Aktiviteten i klubben er stadig økende, og både i alpint

Detaljer

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no Sesongen 2012 2 Nordbygda/Løten ski 2012 Nordbygda/Løten ski 2012 3 Utvalg og komiteer Utvalg/komite Navn Telefon E-post Leder Ivar Stuan 922 54 599 ivar@sponsor-link.no Nestleder/arrangement Martin Skramstad

Detaljer

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24

Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett. Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 Nordre Fjell Jubileumsmagasinet Fotball - Håndball - Friidrett Nordre Fjells historie Side 4 Forvandlingen Side 20 Takk til alle frivillige Side 24 2 30 år med idrettsglede Gratulasjon frå ordføraren Det

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe!

KONNERUD SPORT. Mer om portrettet på side 8. Et klubbmagasin for Konnerud IL. 40. årgang - 1/2015 WWW.KONNERUD.NO. Sammen om noe! KONNERUD SPORT Et klubbmagasin for Konnerud IL 40. årgang - 1/2015 Mer om portrettet på side 8 Livet i bandygruppa Side 23 Historietimen Side 4 Livet i idrettslaget Side 6 WWW.KONNERUD.NO Se WWW.KONNERUD.NO

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

Menighetsbladet. Nr 1 / 2011 Ringebu prestegjeld 67. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd

Menighetsbladet. Nr 1 / 2011 Ringebu prestegjeld 67. årgang. Ringebu Fåvang Venabygd Menighetsbladet Nr 1 / 2011 Ringebu prestegjeld 67. årgang Ringebu Fåvang Venabygd 2 R I N G E B U M E N I G H E T S B L A D Andakt Gud bygger selv sitt rike (Wilfrid Stinissen, fra boken: I Guds tid,

Detaljer

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no

programblad 2010 Brattvåg Fotball www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no www.brattvag-il.no Layout: Hilde Ellingsæter Opplag: 3500 www.hatlehols.no 100717-08 Brattvåg Fotball programblad 2010 Brattvåg Fotball vil rette ein varm takk til sine sponsorar, som støttar og set pris

Detaljer

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no

Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409. Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Årgang 76 Nr.3-2010 nr. 409 MEDLEMSBLAD FOR FANA IDRETTSLAG Klar - ferdig - gå! www.fanail.no Annonseside FAnAvArden Annonseside FAnAvArden støtter Fana Idrettslag sitt flotte arbeid for å gi et allsidig

Detaljer

GEILO POSTEN. Intervju med Ane Sandaker Kvittingen - Bordtennis er nå fullverdig gruppe i Geilo IL Informasjon om Skarverennet. www.geiloil.

GEILO POSTEN. Intervju med Ane Sandaker Kvittingen - Bordtennis er nå fullverdig gruppe i Geilo IL Informasjon om Skarverennet. www.geiloil. Nr.1 2011 GEILO POSTEN Intervju med Ane Sandaker Kvittingen - Bordtennis er nå fullverdig gruppe i Geilo IL Informasjon om Skarverennet www.geiloil.no Dette har vært en god vinter for Geilo IL! Gode resultater

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer