Årsberetning 2013 For Nord-Norsk Skøytekrets Styrets beretning for sesongen 2013/2014: Hurtigløp Inline Kunstløp Roller Derby

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2013 For Nord-Norsk Skøytekrets Styrets beretning for sesongen 2013/2014: Hurtigløp Inline Kunstløp Roller Derby"

Transkript

1 Årsberetning 2013 For Nord-Norsk Skøytekrets Styrets beretning for sesongen 2013/2014: Hurtigløp Inline Kunstløp Roller Derby 1

2 1. Styrets organisering og arbeid Styrets sammensetning: Leder: Janniken Høybakk - Harstad Skøyteklubb Nestleder: Arne K. Hansen - Holmgang IL Sekretær/kasserer: Christina Ahlkvist - Tromsø Skøyteklubb Styremedlem: Simen Høybakk - Harstad Skøyteklubb Sportslig leder: Geir Hestad - Harstad Skøyteklubb Varamedlem: Anne-Mette Steinhaug- Bodø Roller Derby klubb Barentsansvarlig: Ragnvald Næss - Narvik Skøyteklubb Anleggsansvarlig: Dagfinn Sjonsti - Harstad Skøyteklubb Styremøter: Det har vært avholdt seks styremøter i tingperioden, alle er avholdt som telefonmøter på Skype og dette har fungert godt. På disse møtene har det vært behandlet 35 saker. I tillegg har fire saker blitt behandlet pr. mail mellom styremøtene. Styrets arbeid: Styret har hatt tett dialog med alle klubblederne gjennom sesongen. Klubbene har også i år brukt kretsen aktivt når de har en utfordring eller lurer på noe, og vi har ofte blitt rådspurte i enkeltsaker mot de øvrige idrettsleddene. Styret har i denne sesongen brukt resultatene fra kartleggingen av klubbenes utfordringer/behov fra forrige sesong til å lage en handlingsplan for de to neste årene. Det har vært jobbet mye for å skape mest mulig aktivitet i kretsen for alle idrettsgrenene, legge til rette for mer kursing, skape miljø for mer samarbeid mellom klubbene og styrking av de små klubbene. Styret har prøvd å fordele ressurser på alle fire idrettsgrener og hvert medlem i styret har hatt ansvar for en gren. I tillegg har det vært jobbet mye mot skøyteforbundet for å få inn representanter i de ulike utvalgene og for å få vår skøytekrets mer inkludert i resten av skøytenorge. Kretsens nettside og facebook-side brukes fortsatt aktivt for å få ut informasjon og for å oppdatere skøytefolk generelt om hva som skjer i kretsen. Møter i regi av styret: - Terminlistemøte i september i Tromsø - Høstmøte i Tromsø i november for alle klubbene - Møte i Bodø med Arctic Roller derby med NIK og NSF til stede. - Klubbledermøte for hurtigløpsklubbene i Harstad i januar. Representasjon på arrangementer/møter: - Forbundsting i Norges Skøyteforbund - Kretsledermøte i regi av Norges Skøyteforbund - Anleggsmøte for idretten i Troms i regi av Troms Idrettskrets - Flere møter ang. Barents Winter Games i Tromsø - Samling for særkretser i Nordland Idrettskrets - Kretsting i Troms Idrettskrets 2. Medlemstall for kretsen Kretsen består i dag av 11 klubber, hvor to av disse er Roller Derby-klubber og resten er hurtigløpsklubber. Under er en tabell som viser antall medlemmer i NNSK sine klubber. 2

3 Nordland Troms Finnmark Sum *Tall hentet fra idrettsregistreringen Aktive hurtigløpere Nordnorsk Skøytekrets Nord-Trøndelag Skøytekrets Sør-Trøndelag Skøytekrets Sogn og Fjordane Skøytekrets Hordaland Skøytekrets Rogaland Skøytekrets Telemark/Aust-Agder Skøytekrets Vestfold Skøytekrets Buskerud Skøytekrets Oppland Skøytekrets Hedmark Skøytekrets * Statistikker utarbeidet av Torbjørn Digernes, NSF 3

4 3. Felles samlinger Det har i denne sesongen vært arrangert to fellessamlinger der utøvere fra inline, hurtigløp, kunstløp og roller derby har vært invitert. Målet med slike samlinger er å få samlet hele skøytekretsen og prøve å skape et større miljø for utøvere, trenere og ledere der man kan utveksle erfaringer og kompetanse da alle idrettene har noe å lære av hverandre. Den første samlingen var aktivitetshelga i Narvik i august der det deltok 12 stk fra Roller Derbymiljøet og 38 stk fra hurigløp. Hovedbasen var på Skistua skole der de fleste sov og hvor vi hadde felles bespisning. Alle påmeldte var forpliktet til å delta på minst en av helgens aktiviteter som bestå av to forksjellige administrasjonskurs, trenerkurs, treningssamling på barmark, isøkter og åpen Roller Derby trening. Vi hadde leid Ankeneshallen til treningene til Roller Derby og ishallen til bruk for hurtigløpstrening og praksisen til trenerkurset. Kenneth Grødahl hadde lørdag en vellykket felles treningsøkt på friidrettsbanen for alle utøverne. Deretter bar det rett til ishallen der alle var på is, inkludert deltagerne på trenerkurset. NSK sto for grilling ute i skolegården på lørdagskvelden der middagen ble inntatt og quizkonkurranse ble arrangert. Samlingen ble avsluttet med en åpen RD-trening der alle hurtigløperne fikk prøve seg på deres rulleskøyter. Den andre samlingen ble arrangert i Tromsø i november med 49 deltakere, 15 fra Roller Derby og 34 fra hurtigløp. Kunstisbanen ble brukt som hovedbase for helgas møter (trenermøte og høstmøte) og bespisning. Ellers ble Fløyahallen leid til RD-treningene. Foreldrene i TSK sto for matlagingen hele helgen og lagde blant annet middag til alle sammen lørdags kveld. 4. Hurtigløp Høsten 2013 ble ikke av samme kvalitet som forrige høst. Men som vanlig så var Skjervøy først ute, av naturisbanene med islagt flate. Også Tromsdalen kunstisbane åpnet i november. Narvik hadde is i desember og Kanebogen hadde is rundt juletider. Men ønsket er jo is til første helga i november. Til tross for at vi i kretsen kommer på is senere enn ellers i landet så ble det oppnådd gode resultater av løperne og mange har viste god fremgang. Gjennom sesongen har kretsen arrangert fem treningssamlinger, der tre har vært rene hurtigløpssamlinger. Høstsamlingen ble arrangert i Tromsø i september og besto av barmarkstrening, trening i ishallen og inlineløp. I tillegg ble det arrangert to issamlinger for kun hurtigløp i Tromsø i november og i desember. Ikke alle terminfestede løp i kretsen ble gjennomført som planlagt. I starten av sesongen var det litt trøbbel og det er beklagelig at NNM sprint på Skjervøy ble avlyst grunnet dårlig deltagelse. Under NNM enkeltdistanser i Tromsø måtte de lengste distansene på søndag avlyses grunnet kulde. Se for øvrig NNSK sin statistikk for sesongen utarbeidet av kretsens statistikkfører, Sigmund Akselsen. Nå er påsken tilbakelagt og mange løpere er klar for opptrening til ny sesong. Motivasjonen er til stede for satsing når man ser tilbake på sist sesong og de resultater som ble oppnådd. Miljøet er lite, men godt. Det er vanskelig å rekruttere nye løpere all den tid man ikke har is før rundt juletider. Unger ønsker å gå på skøyter og når ikke isen er der så uteblir fremtidige løpere. Er det tilgjengelighet på is så kommer rekruttene. Det har vist seg at det å lage «løkkebaner», vanne små områder i borettslag, på skoler osv er en katalysator for rekruttering av nye løpere. Det er ikke mye som skal til. 5. Inline 4

5 Rulleskøytessesongen ble innledet med ei treningssamling i Harstad 1. og 2. Juni. For første gang arrangerte kretsen en egen samling for inline beregnet for løpere og trenere. Utøvere og trenere fra følgende 3 klubber deltok: Tromsø SK (10 løpere, 2 trenere), Harstad SK (9 løpere, 3 trenere) og Narvik SK (2 trenere). Kretsen var heldig å få Asier Peña Iturria fra Oslo Speedskaters som dyktig og inspirerende instruktør. Første løpet hos oss var Festspill Inline i Harstad lørdag 29. juni. Arrangørklubben hadde denne gang lagt løpet i ny trasé nærmere byen, noe som trolig bidro til større deltakelse enn tidligere, totalt 15 løpere startet på den ca. 10 km lange løypa. Raskest av de 10 på rulleskøyter var ikke uventet Ragnvald Næss. Fem løpere gjennomførte løpet på rulleski. Beisfjordrullet i Narvik som ble arrangert for 4. gang, ble gjennomført 28. juli. Løpet var først lagt til juni, men måtte flyttes på grunn av andre arrangementer i Narvik. Totalt 10 løpere gjennomførte den ca. 14 km lange løypa. (9 på rulleskøyter og 1 på rulleski). Vinner på rulleskøyter: Ragnvald Næss. Eneste maratonløp (NNM) ble gjennomført i Hadsel 3. august. Løpet samlet 11 inlineløpere. Vinner og Nordnorsk mester: Ragnvald Næss, Narvik SK (1.21,54), 2. Sigmund Akselsen, Harstad SK (1.32,52), 3. Tobias Hübscher, Tromsø SK (1.33,38). Nordnorsk mester i kvinneklassen: Silvia Tasarra, Narvik SK (2.02,52) 6. Kunstløp I løpet av året 2013 har kunstløpgruppa i Tromsø Skøyteklubb hatt en god vekst. Vi har totalt hatt omlag 45 medlemskontigenter på skøyteskolen fordelt på to terminer. Antall jenter på aspirantnivå er ganske stabilt med 15 jenter på hver termin så 30 kontingenter totalt. Foruten om dette har voksengruppa vært meget populært. Vi opplever at stadig flere ser på dette som en god mulighet til og selv være i aktivitet mens barna trener. Andre på voksengruppa er med for å oppfylle gamle barndomsdrømmer. I 2013 hadde vi omlag 24 kontingenter på voksengruppa. Fra januar til mai 2013 var hovedtrenere Espen Røtterud og Christina Ahlkvist. Fra august 2013 fikk vi en ny trener, Ingvild Hetland. Dessverre mistet vi Espen Røtterud som trener ved årsskiftet, da han flyttet sørover på grunn av studier. I 2013 hadde vi for første gang i historien også muligheten til å tilby "våris" til våre aspirantjenter. Vi hadde trening to ganger i uken i hele mai måned. Dette er noe som vi fortsetter med i 2014, men vi har nå utvidet tilbudet til også å inkludere barmarkstrening og vi vil være i aktivitet til og med 19. juni. For å utvide tilbudet ytterligere og for å tenke fremtidig rekruttering til aspirantnivå, har vi også utvidet våristilbudet til også å inkludere 15 utvalgte jenter fra skøyteskolen. Mediedekningen i året som har gått var ganske god. Til sommer- og juleavslutningen hadde vi besøk av både Nordlys og ITromsø. Fra dette fikk vi en del henvendelser fra foreldre med barn som ønsket å starte på kunstløp. Også i forbindelse med våres første deltakelse på konkurranse fikk vi god mediedekning. Dette ble forøvrig lagt merke til av de andre klubbene som deltok på konkurransen i Tønsberg. Vi ser at vi nå er i ferd med å utvikle oss ytterligere med tanke på medlemstall og det faktum at vi nå i 2014 har vært på våres første konkurranse med to løpere. Til høsten tar vi sikte på å delta i to konkurranser da både med konkurranseløpere, oppvisningsløpere og en veteranutøver. Året 2014 vil det trolig fremdeles være en vekst av antall medlemmer som følge av Anne Line Gjersem sin 5

6 deltakelse i OL. Det er hva vi nå opplever som kunstløpfeber i Norge og aldri før har kunstløp stått så sterkt i moderne tid. Vår kunstløpavdeling har allerede mottatt flere henvendelser med ønske om deltakelse til høsten Roller Derby Siden NNKS-ting i fjor har det skjedd litt i roller derby miljøet i nord. Bodø Roller Derby har deltatt på Havnedagan i Bodø på våren i fjor, noe som også inkluderte en deltakelse i Ta sjansen. Både Arctic og Bodø Roller Derby hadde meldt seg på den første RD-turneringen som skulle gå av stabelen i Trondheim i oktober. Arctic så etter hvert at de ikke var i stand til å stille lag og trakk seg. Bodø manglet noen spillere for å kunne stille, og det ble da løst ved at noen av spillerne fra ARD spilte for BRD. Dette var begge lags aller første kamp (bout), og BRD endte på en fjerdeplass i turneringen. Ellers har det vært jobbet mye med rekruttering, tjene penger til klubbkassa og få mer tid i hall. Her har Troms Idrettskrets bistått ARD mye da de i utgangspunktet kun fikk tildelt to timer i uka på det mest ugunstige tidspunktet, i tillegg har de fått hjelp til å skaffe trenere. For å tjene penger har både ARD og BRD deltatt i mobilreturkampanjen til Telenor/NIF. Begge lag skal etter planen spille kamp (bout) 10.mai. ARD i Oslo og BRD i Trondheim. 8. Klubbutviklingsprosjekt Prosjektet ble startet opp av forbundet høsten 2012 og NNSK ble valgt til å være første krets ut. Mens NSF har hatt tilstand i prosjektet fortsatte kretsen med arbeidet i den nye sesongen og har gjennomført flere møter i klubbene sammen med representanter fra skøyteforbundet og idrettskretsene. Det gjenstår kun oppstartmøte i to klubber og de resterende klubbene er enten ferdig med prosessen eller har planlagt oppfølgingsmøter i de nærmeste månedene. Kretsens utgifter i forbindelse med prosjektet fullfinansieres av post 3-midlene fra NSF. FREMDRIFTSPLAN Klubb Oppstartmøte Oppfølg. møte 1 Oppfølg. møte 2 Øvrige deltagere SSSK TIK, NSF, NNSK TSK Juni 2014 TIK, NSF, NNSK ARD TIK, NSF, NNSK NSK NIK, NSF, NNSK HSK Juni 2014 NIK/TIK, NSF, NNSK BRD NIK, NSF, NNSK SSK Juni 2014 BUL Juni

7 9. Barentssamarbeid I utgangspunktet var planen at årets barenstkamp skulle inngå i Barents Winter Games som skulle arrangeres for første gang i Tromsø, 4-6 april i år. Tromsø Kommune fant ut at det ble for kostbart å holde anlegget åpent helt til BWG-helga og stengte anlegget som normalt i mars. Troms idrettskrets jobbet hardt for å overbevise kommunen om at de burde holde anlegget åpent slik at skøyter fikk delta, men det var nytteløst. Det ble da i stede avtalt at man skulle arrangere vår tradisjonelle barentskamp i Monchegorsk i Russland mars under Nordfestivalen. Dessverre uten deltakere fra Finland. Følgende personer deltok fra Norge: Løpere -Ragnvald Næss, Narvik SK og Øystein Akselsen, Harstad SK menn allround, Bertil Grødahl, Tromsø SK og Alf Harbitz, Tromsø SK menn sprint, Siv Tone Kristiansen, Harstad SK og Gabriel Hofstra Tromsø SK junior A, Anja Andersen, Narvik SK, Stian Førde, Tromsø SK, Øyvind Pedersen, Tromsø SK junior B, Ine Førde, Tromsø SK, Synne Hangstad Tromsø SK, Simon Eliseussen, Tromsø SK junior C. Ledere - Trine Førde, Tromsø SK leder, Olaf Schaug-Pettersen, Narvik SK, trener, Valentina Bulycheva, Narvik SK, tolk. Utdrag fra rapport fra Olaf: Fredag kl syntes de fleste av løperne våkne og klar til dyst for første dags løp etter en god frokost og joggetur på tidlig morgenkvist. Dessverre var isen ikke av beste sort. Det hadde vært mildvær noen dager og spesielt på oppløpssida var det noen stygge hakk i isen, såpass at undertegnete som overdommer ville hatt problemer med å godkjenne løp på banen. Dette resulterte i at iallfall seks løpere direkte snublet i hakkene, blant annet Ragnvald og Ine, men heldigvis uten å skade seg. Ragnvald fant å måtte merke de verste hakkene med klosser og dermed ble det en form for skøyteslalåm de siste 50 m før passering. Dette behersket han dårlig og fikk bare 50,43 på 500 m. På 3000 m ble han etter hvert så konsentrert om å unngå klossene at han overså et ikke merket hakk og snublet så lang han var. Derfor bare 5,21,90 på 3000 m. Men som vi skal komme tilbake til revansjerte han seg de neste to dagene. For de øvrige løperne gikk det bedre selv om tidene kom langt etter årsbesteresultatene. Stian fikk beste 500 m-tid av guttene med 43,61, tredje beste tid totalt, mens Anja hadde beste jentetid med 53,50. Det var fjerde beste totalt. På 3000 m var det bare to løpere som kom under 5,00. Med 4,56,74 fikk Stian nok en gang beste norske tid og ble nest best uansett klasse etter seniorrusseren Sergeij Zykin. Simon vant guttenes junior C-klasse på 1500 m med 2,42,34, mens Synne var beste norske med 2- plass blant jentene med 3,02,01. Vi hadde også to sprintere med, veteranene Bertil og Alf som sikret gode poenger med 2 og 3-plass på begge distansene. I Barentskampen viste det seg at vi kom et stykke etter russerne når tallene var regnet ut. Nå fikk vi bare med 12 løpere på turen til Russland, det burde vært 15 og med 3 løpere mindre enn motstanderen var det selvsagt ikke mulig å kjempe jevnt med dem. Natt til lørdag klarnet det av og banen ble preparert slik at forholdene nå var rimelig gode. I tillegg til sol og minimalt med vind ble det en fin dag på isen. Nok en gang fikk unggutten Stian beste norske tid da han fikk 2,10,97 på 1500 m og hadde bare to seniorrussere foran seg. Simon vant nok en gang i junior C med 1,38,1 på 1000 m mens Ine denne gangen ble best blant våre jenter med 1,46,76 på 2-plass etter russiske Violetta Arbekova som vant alle distansene i klassen. På den lengste distansen våknet endelig Ragnvald til live på 5000 m og etter et jevnt løp og gode rundetider mot slutten fikk han 8,10,38 mot Zykins 8,11,17. Men beste tid uansett klasse måtte Ragnvald se langt etter. Stian hadde veteranens passeringstider å gå etter og lå ei stund hele 5 sekunder foran. Ved siste passering hadde dette skrumpet inn til bare halvsekundet, men med en energisk sisterunde klarte han å presse seg to tideler foran Ragnvald. 7

8 Dermed kunne vi utrope Stian til Barentskampens klart beste norske løper og et talent vi må håpe utvikler seg videre til noe stort på isen. I junior C var lengste distanse 3000 m hvor Simon vant på 5,38,99 og Ine ble nr 2 med 5,54,03. Synne gikk sin første 3000 m og noterte 5,58,20 som sin første personlige rekord på distansen. I sprintklassen sørget Bertil for at det ble en distanseseier i denne klassen på oss da han gikk til topps på den avsluttende 1000-meteren. I junior A var deltakelsen svært tynn, bare Siv Tone i jenteklassen og Gabriel i gutteklassen. Russerne forklarte sin dårlige deltakelse med at deres løpere hadde valgt å starte i et annet større arrangement i Russland. Men all honnør til Siv Tone og Gabriel som dermed vant og skåret maks poeng med 64, det samme som Stian. Simon med tre distanseseire skåret 62, Bertil 58 og Synne og Ine 54 som våre beste poengplukkere. Totalt fikk russerne 822 poeng mens vi hadde 666. I Nordfestivalen inngår også langløp med maraton- og milløp og det ble arrangert søndag. Vi ble selvfølgelig igjen for også å delta på dette. Fra oss deltok Ragnvald, Stian, Øyvind, Bertil og Øystein i det 100 runder lange maratonløpet som fulgte indre bane, mens Alf valgte å gå 10 km for veteranklassene i oppvarmingsbanen. De som ikke stilte opp i løpet måtte være rundetellere og her måtte konsentrasjonen være på topp. For etter hvert ble flere tatt igjen med en runde eller flere så det var ikke bare bare å holde styr på hver enkelts rundepassering. Etter rundt halvgått maratonløp var det bare Ragnvald og russeren Sergeij Zykin igjen i teten og de holdt følge helt inn til mål. Etter en del parlamentering på nest siste vekslingsside virket det som de hadde inngått en gjensidig avtale og i all forbrødring tok de hverandre i hendene og seilte likt over mål. Stian leverte på sin side et meget bra debutløp på distansen. Han måtte riktignok slippe de to veteranene i teten men kom inn til en hederlig 4-plass. Også Øyvind og Bertil fullførte mens Øystein syntes det ble i lengste laget og skiftet til oppvarmingsbanen der han fullførte 10-kilometeren. Her viste for øvrig Alf utmerkete taktiske egenskaper ved først å legge seg i ryggen bak en svær russer. Da han ble for sliten og sa takk for seg skiftet han taktikk og la seg bak rompa på en russisk madonna. Dette inspirerte han til å holde følge nesten hele vegen men på sisterunden dro russerompa ubønnhørlig fra. Men Alf gikk iallfall til topps i herreklassen. 10. Utdanning/kursing På bakgrunn av ønsker fra kretstinget i fjor og klubbenes behov som har fremkommet under klubbutviklingsmøtene, har kretsen brukt ekstra ressurser på utdanning og kursing av klubbenes medlemmer. Følgende kurs er arrangert i regi av kretsen: Kurs for stevnefunksjonærer: Kretsen fikk gjennomført dommer-/tidtakerkurs i to klubber sist høst. Kurs avviklet i Alta 2. november med 10 deltakere og i Skjervøy med 7 deltakere. Det ble avviklet starterkurs i Tromsø 23. november med 6 deltakere fra Harstad SK (3), Narvik SK (1), Bossekop UL (1) og Tromsø SK (1). Stor takk til John Magne Eliassen som var kursleder på alle kursene! Trenerkurs: Aktivitetslederkurs (første del av NSF`s nye trenerløype) for hurtigløp, kunstløp og Roller Derby ble påbegynt under skøytesamlinga i Narvik august. Totalt 11 deltakere fra hurtigløp og Bodø Roller Derby. Instruktører: Linda Olsen og Camilla Farestveit fra NSF. Andre kurs: Kurs i styrearbeid og økonomikurs for tillitsvalgte i klubber og krets ble også gjennomført under samlinga i Narvik i august. Tromsø SK, Narvik SK og NNSK hadde deltakere på disse kursene. Nordland Idrettskrets stilte med to instruktører. 8

9 11. Anleggsstatus Skjervøy sykkel- og skøyteklubb har i løpet av den siste sesongen jobbet for å få på plass en ny traktor for å kunne få preparert banen skikkelig. Med midler fra kommunen og kronerulling fikk de endelig mulighet til å investere i en ny traktor. Samtidig mottok de også den gamle ismaskinen til Tromsdalen kunstisbane som kun trengte litt reparasjoner før den var i full drift i klubben. Når det gjelder selve skøytebanen så deles den fortsatt med fotballaget på Skjervøy deles i dag med fotballen. På vinterstid deles banene med ishockeymiljøet (en undergruppe av skøyteklubben) der det lages en bane med små vanter på midtbanen. Dette har fungert veldig godt og miljøet har vokst mye de siste årene. Det nye klubbhuset som sto ferdig i 2011 skal nå oppgraderes igjen med toalett og mer lagerplass for å få det mer praktisk under løp og andre arrangementer. Saltdal Skøyteklubb har lenge jobbet med kunstisplaner, men har nå lagt det på is grunnet manglende ressurser i klubben og endringer i kommunestyret. Denne sesongen har de benyttet seg av en islagt del av rullebanen på Rognan, samt et vann lengre unna. Der har det av og til i helgene vart opp mot 200 person på isen hver dag. Skøyteinteressen er stor, men interessen for å påta seg verv i klubben og bidra til å drive den videre er laber. Derfor står klubben nå i et veiskille der de vurderer videre drift av klubben eller ikke. Narvik skøyteklubbs anlegg på Fagernesbanen er også i år driftet og vedlikeholdt av dem selv med tilskudd fra kommunen. Utstyrte er gammelt og vedlikeholdes av banemannskapet deres. De har også i år fått tildelt et noe beskjedent antall timer i ishallen som de har brukt til trening. Tromsø Skøyteklubb har i de siste årene slitt mye med anlegget og samarbeidet med Tromsø kommune, og det har vært mye frem og tilbake både når det gjelder det økonomiske, dato for isperioden, hvem som skal preparer isen o.l. Anlegget ble i år åpnet i begynnelsen av november og ble stengt 3. Mars. Som nevnt tidligere i beretningen prøvde man å få kommunen til å holde åpent til første helga i april, men kommunen mente det ble for kostbart (ca ) og sa nei. Nå på våren skal klubben i gang med ilegging av masse i sprekker i betongdekket for å bedre forholdene for inline. Harstad Skøyteklubb jobber fortsatt med planene om kunstisanlegget, men det har i den siste sesongen vært stillstand i arbeidet fra klubben sin side. Klubben har i år hatt en lengre isperiode enn på lenge og den kunne i utgangspunktet hvert enda lengre, men det sliter på bannemannskapet å holde banen åpen lengre enn ti uker med det gamle utstyret man har. Klubben jobber nå med å få en ny ismaskin, samt oppgradere garasjen til å romme alt utstyret og bygge et eget hus til publikum. Bossekop i Alta holder til på Nornett stadion rett ved siden av barneskolen i Alta. Selve anlegget er i grei stand, men klubben sliter med utstyr, der i blant en skikkelig ismaskin slik at man får ordentlig trening- og løps is. Klubbene jobber mye med rekruttering og har hatt store vellykkete arrangementer de siste årene. Ønsket til skøytegruppa er å arrangere kretsløp eller et NNM, spesielt etter at de har fått utdannet funksjonærer, men responsen fra resten av kretsen har vært dårlig. På tinget i fjor ble det valgt en egen anleggsansvarlig i kretsen og den første som fikk tiltre i vervet var Dagfinn Sjonsti fra HSK. Styret kom sent i gang med å igangsette anleggsansvarlig og arbeidet er derfor i startfasen fortsatt. Dagfinn er også valgt inn i anleggsutvalget i skøyteforbundet og vil kunne gi oss mye nyttig informasjon fra deres arbeid. 9

10 11. Autorisasjonsrådet Rådet har bestått av John Magne Eliassen som leder og Olaf Sch. Pettersen og Gunnar Lødding som medlemmer. Det har vært avholdt dommer/tidtakerkurs i Alta og på Skjervøy i forkant av issesongen. Deltagerantall 7 på Skjervøy og 10 i Alta. I tillegg har det vert arrangert starterkurs i Tromsø med 6 deltagere. Autorisasjonsrådet har søkt opp følgende overdommere og startere ovenfor Dommerkomiteen i Norges Skøyteforbund: Nivå 1 ISU Starter John Magne Eliassen Nivå 2 internasjonal overdommer Gunnar Lødding Nivå 2 Internasjonal overdommer Olaf Sch. Pettersen Nivå 3 Nasjonal overdommer John Magne Eliassen, Ragnvald Næss og Dagfinn Sjonsti Nivå 3 Nasjonal starter Ole Kristian Løkken og Sander Lundahl, Rolf Ingebrigtsen og Geir Johannessen 12. Økonomi Årsregnskapet for 2013 viser et underskudd på kr. 889,63. Styret har prøvd å forvalte midlene på en slik måte at man fikk mest mulig aktivitet igjen for dem, samtidig som det skulle gagne alle grener og alle aldersgrupper. Det har vært lagt stor vekt på at det skal være billig for deltagerne/klubbene å delta på samlingene både med hensyn til mat og overnatting slik at flest mulig kan delta. Her har arrangørklubbene stilt dugnadsvillige opp med matlaging og rimelige overnattingstilbud. Vi har i denne sesongen fått ekstra tilskudd fra Troms og Nordland Idrettskrets utover de fastsatte summene fordi vi har hatt høy aktivitet. Regnskapet for Barentskampen kjøres utenom kretsens regnskap og er derfor spesifisert for seg selv. 13. Fremtiden Kretsen har lagt en aktiv sesong bak seg, både når det gjelder det sportslig og øvrige aktiviteter. I fjor var det fokusert mye på å få det grunnleggende på plass i kretsen og få en oversikt over klubbenes behov og tilstand. I år har vi satt i gang tiltak og aktiviteter basert på det som kom frem i fjor og vi ser at dette har skapt virkning i de aktuelle klubbene. Spesielt vellykket ble aktivitetshelga i Narvik som hadde et bredt tilbud av kurs, treningsopplegg m.m. og dette vil kretsen videreutvikle til neste sesong. I tillegg skal vi jobbe enda mer med å styrke de små klubbene i kretsen som alle er meget viktig for kretsens videre drift og vårt aktive miljø. Ved å tilby styrets kompetanse og våre kontakter til disse klubbene ser vi at motivasjon til å drifte videre og til å prøve nye ting blir større og lettere. Noe av det vi skal jobbe videre med i kretsen: - Fullføre klubbutviklingsprosjektet - Videreutvikle aktivitetshelg-konseptet - Forsette å ha trykk på inline og skape et godt konkurransemiljø også for de yngre - Være en aktiv støttefunksjon for klubbene, spesielt de små 10

11 - Ha stort fokus på anlegg og foreslå/iverksette tiltak for å forbedre anleggssituasjonen - Inkludering av alle i skøytesporten - Samhold mellom idrettgrenene og klubbene. Nord-norsk Skøyekrets takker for en god og aktiv sesong med alle klubbene i nord! Janniken Høybakk Geir Hestad Christina Ahlkvist Leder Sportslig leder Sekretær/kasserer Arne K. Hansen Simen Høybakk Anne-Mette Steinhaug Nestleder Styremedlem Varamedlem 11

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen

ÅRS. rapport. skøytegruppen. Håvard. Håvard Lorentzen. Sverre. Sverre Lunde Pedersen 2012 ÅRS rapport skøytegruppen Håvard Håvard Lorentzen Sverre Sverre Lunde Pedersen Innholdsfortegnelse Innledning 3 Organisasjon 3 Styret 3 Sportslig utvalg 3 Tillitsvalgt 4 Stevnekomité 4 Foreldrelagets

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2005 2007 Norges Skøyteforbund 2007 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund REFERAT FRA SEKSJONSMØTE KUNSTLØP 2012 Sted: Rica Hotel Gardermoen Tid: Kl. 1330-1600 Til stede: Mona Adolfsen (ordstyrer), Lise Røste Jensen (ansvarlig Teknisk Kunstløp), Kolfinna

Detaljer

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014

TSK-huset 25 år. Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 134. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING MANDAG 28. APRIL 2014 1 TSK-huset 25 år 1989 2014 Årsberetning og regnskap for sesongen 2013/2014 2 Minneord Ruth Løften Med Ruths bortgang døde klubbens eldste medlem i 2013. Hun var født 19. november 1922. Hun var medlem

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2007 2009 Norges Skøyteforbund 2009 Redaktør: Arild Gjerde Statistikk/resultater: Magne Teigen Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv Media AS Opplag: 600

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB.

ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB. ÅRSMØTE I KONGSVINGER SKØYTEKLUBB. 27. MAI 2014 SAKSLISTE ÅRSMØTE KONGSVINGER SKØYTEKLUBB 27. MAI 2014. 1. Åpning ved leder 2. Valg av dirigent og sekretær. (Navnefortegnelse, valg av 2 representanter

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

IDRETTS- LAGET FOR ALLE BOCCIA FOTBALL LANGRENN SVØMMING TEPPECURLING SIDE 6 OG 7 SIDE 10 OG 11 SIDE 14 OG 15 SIDE 18 OG 19 SIDE 22 OG 23

IDRETTS- LAGET FOR ALLE BOCCIA FOTBALL LANGRENN SVØMMING TEPPECURLING SIDE 6 OG 7 SIDE 10 OG 11 SIDE 14 OG 15 SIDE 18 OG 19 SIDE 22 OG 23 INFORMASJONSAVIS UTGITT AV INNSTRANDENS IDRETTSLAGS IU GRUPPE SIDE 6 OG 7 IDRETTS- BOCCIA LAGET FOR ALLE FOTBALL SIDE 10 OG 11 SIDE 14 OG 15 LANGRENN SIDE 18 OG 19 SVØMMING SIDE 22 OG 23 TEPPECURLING 2

Detaljer

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010

ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN /2010 ÅRSBERETNING ASKER SKØYTEKLUBB SESONGEN 2009/20 /2010 Regnskapsperiode 01.01.2009 31.12.2009 1. Sammendrag Asker Skøyteklubb ønsker å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Klubben

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK

Norges Skøyteforbund ÅRBOK Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2011 2013 Norges Skøyteforbund 2013 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout: Bjørn-Ove Indrøy Ansvarlig trykk: Kursiv

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54

Norges Skøyteforbund ÅRBOK. aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund ÅRBOK 2009 2011 aarbok2011_ferdig.indd 1 05.05.2011 08:39:54 Norges Skøyteforbund 2011 Redaktør: Arild Gjerde Historikk/resultater: Magne Teigen Bjørg Ellen Ringdal Ombrekking/layout:

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING LANGHUS IDRETTSLAG FOR 2007 HOVEDMÅL: 2008 UTØVERE I 2008 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00

ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 ÅRSBERETNING 2014 Årsmøte på KK- hytta, møterommet onsdag 28. januar 2015 kl. 19.00 Støtt ditt idrettslag gjennom: Vår hovedsponsor: Oppgi vårt org.nr. 975567346 neste gang du skall tippe! Saksliste årsmøte

Detaljer

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer!

Lederen har ordet. Oversikt over verv 2005/2006. Å legge ut en hjemmeside uten at den blir oppdatert vil være for dumt. Den kommer, den kommer! STYRET; Leder Nestleder Sekretær Kasserer Styremedlem Johnny William Lorentzen Kjetil Mathisen Anne Trondsen Kari Bentzen Tom Ragnar Andersen (som gruppeleder barneidrett) Vara Turid Torgersen (1) Lotte

Detaljer

Årsmelding 2013 for Astor Fotballklubb

Årsmelding 2013 for Astor Fotballklubb Årsmelding 2013 for Astor Fotballklubb Lagt fram på årsmøtet 24. februar 2014 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 2. STYRETS SAMMENSETNING OG ANDRE TILLITSVALGTE... 3. STYRETS ARBEID... 4. REPRESENTASJON...

Detaljer

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL:

Årsberetning 2011. Årsmøte 16. februar 2012. Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011. Hovedsponsor for Moss IL: Årsberetning 2011 Sølvmedaljevinnerne på 4 x 100m stafett i Jr. NM 2011 Årsmøte 16. februar 2012 Hovedsponsor for Moss IL: HOVEDSTYRETS BERETNING 2011 2011 bekreftet fremgangen som startet i 2010. Året

Detaljer