Journaldato: , Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Journaldato: 4.8.2014-10.8.2014, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: , Journalenhet: MJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A nvitation and information - circular letter PR-6782-ETR-CRS-1414 WMO - nternational training course on Seasonal forecast for agriculture in the Mediterranean, CNR-BMET, Florence, taly, / / DR/AE DR/AE WMO World Meteorological Organization pdated informasjon from CHy - circular letter CHy-195-CLW-HWR-CHy WMO - Commission for Hydrology- CHy - 6 to 14 November / / DR/AE DR/AE WMO World Meteorological Organization Likvidrapport for juli 2014 Likvidrapport / / DR-EØ/SR 120 Mottaker Senter for statlig økonomistyring Roba Kanaganathan EØ-REGNSKAP/ROB Side: 1 av 13

2 Bekreftelse på deltagelse på informasjonsmøte samt interesse for deltagelse i fellesanskaffelsen Rammeavtale for anskaffelse av krisestøtteverktøy CM 2014/ /2014 DR-STAB/YAA 050 Mottaker KD Kunnskapsdepartementet Yousef Abu Afifi DR-STAB/YAA ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tilg.kode P 2014/ /2014 Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr MDV-VNN/HBBS MDV-VNN/HBBS TE ***** Påmelding til informasjonsmøte samt program for møte Rammeavtale for anskaffelse av krisestøtteverktøy CM 2014/ /2014 DR-STAB/YAA 050 DR-STAB/YAA TE KD Kunnskapsdepartementet Økonomisk støtte for arbeid med å innhente og formidle brukerrelevant informasjon KSS - Nasjonalt klimaservicesenter - Norsk klimaservicesenter 2012/ /2014 FO-DR/ØH METKLM-STAB/HB Miljødirektoratet Side: 2 av 13

3 Bidrag til oppdatering av "Klima i Norge 2100" KSS - Nasjonalt klimaservicesenter - Norsk klimaservicesenter 2012/ / FO-DR/ØH METKLM-STAB/HB Miljødirektoratet Brukerundersøkelse med svarfrist Riksrevisjonens regnskapsrevisjon brukerundersøkelse for å identifisere måter å bli bedre på 2014/ /2014 DR-EØ/SR 127 DR-EØ/SR Riksrevisjonen nderskrevet avtale om teknisk støtte under etablering av automatisk radiosondestasjon Andenes Automatisk radiosonde Andenes - Andøya autosonde 2014/ /2014 OBSTJ-FD/KJS OBSTJ-FD/KJS TE ASC - Andøya Space Center AS nderskrevet avtale Forskningsdagene avtale mellom Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) om deltagelse på Forskningstorget 2014/ /2014 EOS-KA/PT EOS-KA/PT HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus v/ Forskningstorget Side: 3 av 13

4 nderskrevet avtale om service på kaffemaskin Avtale med Kaffegruppen AS om Total serviceavtale 2014/ /2014 DR-EØ/SR DR-EØ/SR Kaffegruppen AS Ber om presisering av stedbenevnelse Værmeldingen på tv - spørsmål om Langfjella 2014/ / VA-STAB/THS VA-STAB/THS ngeborg Engan Jevne Current status Status of Working Capital Fund and call-up of contributions towards the EMETSAT Budgets / / DR/AE 342 DR/AE B 9 EMETSAT European Organisation for the Expl. of meteorolog. satellites 3nd instalment (20%) of the contribution of Norway Status of Working Capital Fund and call-up of contributions towards the EMETSAT Budgets / / DR/AE 342 DR/AE B 9 EMETSAT European Organisation for the Expl. of meteorolog. satellites Side: 4 av 13

5 Answer and comments to currant status and Norways contribution to the 3nd instalment Status of Working Capital Fund and call-up of contributions towards the EMETSAT Budgets / /2014 DR/AE 342 Mottaker EMETSAT European Organisation for the Expl. of meteorolog. satellites Simon Rasmussen DR-EØ/SR nvitation to Tender - OT Weather Forecast Service Varsler for oljeleting, utslipp o.l 2014/ / VV-STAB/KHD Tilg.kode Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr VV-SAMFNN/ONE B 2 Eni Norge AS Kommentarer til høring om ny utgave av "Støtte og samarbeid" Høring - Ny utgave av publikasjonen "Støtte og samarbeid" fra Forsvarsdepartementet 2014/ /2014 DR-EOS/HL 008 Mottaker KD Kunnskapsdepartementet Yousef Abu Afifi DR-STAB/YAA ndertegnet avtale om standplass og diverse informasjonsmateriale avtale med io nstitutt for informatikk (F) om deltagelse 2014/ /2014 TDV-TV/ADC Mottaker Audun D. Christoffersen TDV-TV/ADC Side: 5 av 13

6 nvitation to Tender - OT Weather Forecast Service - Form of Acknowledgement and Confidentiality ndertaking Varsler for oljeleting, utslipp o.l 2014/ /2014 VV-STAB/KHD Tilg.kode Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr Mottaker ***** Oddlaug Nese VV-SAMFNN/ONE Værdata for Risvær i Vågan kommune Værforespørsel - privat / /2014 MDV-VNN/HBBS MDV-VNN/SEØ TE Rambøll ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Tilg.kode P 2014/ /2014 Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr MDV-VNN/HBBS MDV-VNN/HBBS TE ***** nformasjon Varsel om skogrydding under og langs lavspentlinjer målenr Valla / / OBSTJ-STAB/[fordelt] ***** OBSTJ-STAB/[fordelt] Helgeland Kraft AS Side: 6 av 13

7 SubContract phase 2 for signing ESA-CC-CERA-Phase 2 of the ESA Climate Change nitiative Aerosol_cci - DLR number D/565/ ESRN/Contract No /14/-NB 2014/ / FODV- STAB/PHS 342 FODV- STAB/PHS Deutsches Zentrum for Luft und Raumfahrt DLR e.v. Konkurransegrunnlag med kravspesifikasjoner Avtale med Oslo Digitaltrykk AS om tjenester knyttet til utrednings- og utviklingsoppgaver 2014/ / FODV- STAB/PHS Mottaker Allmennheten Per Helmer Skaali FODV- STAB/PHS Tilbud Avtale med Oslo Digitaltrykk AS om tjenester knyttet til utrednings- og utviklingsoppgaver 2014/ / FODV- STAB/PHS FODV- STAB/PHS B 10 CopyCat Tilbud Avtale med Oslo Digitaltrykk AS om tjenester knyttet til utrednings- og utviklingsoppgaver 2014/ / FODV- STAB/PHS FODV- STAB/PHS B 10 Kursiv Media AS Side: 7 av 13

8 Tilbud Avtale med Oslo Digitaltrykk AS om tjenester knyttet til utrednings- og utviklingsoppgaver 2014/ / FODV- STAB/PHS FODV- STAB/PHS B 10 NetPrint AS Tilbud Avtale med Oslo Digitaltrykk AS om tjenester knyttet til utrednings- og utviklingsoppgaver 2014/ / FODV- STAB/PHS FODV- STAB/PHS B 10 Oslo digitaltrykk AS Meddelelse om tildeling av kontrakt Avtale med Oslo Digitaltrykk AS om tjenester knyttet til utrednings- og utviklingsoppgaver 2014/ / FODV- STAB/PHS Mottaker Oslo Digitaltrykk AS Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker CopyCat Kursiv Media AS NetPrint Oslo AS NetPrint AS Per Helmer Skaali FODV- STAB/PHS Side: 8 av 13

9 Tilbud om stilling Personalmappe - ***** ***** 2014/ /2014 EOS-HR/BHS Tilg.kode P Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr Mottaker ***** Bente Hagen Skuland EOS-HR/BHS Ber om opplysninger om egen egenmeldt sykefravær Egenmeldt sykefravær 2.kvartal 2014, RA / / EOS-HR/KB 228 EOS-HR/KB B 2 SSB Statistisk Sentralbyrå Rapport om egenmeldt sykefravær for 2. kvartal 2014 Egenmeldt sykefravær 2.kvartal 2014, RA / / EOS-HR/KB 228 Mottaker SSB Statistisk Sentralbyrå Kjetil Bjerk EOS-HR/KB Lønnsregulering Personalmappe - ***** ***** 2014/ /2014 EOS-HR/BHS Tilg.kode P Hjemmel: Offl. 13 Jfr. Fvl. 13 nr Mottaker ***** Bente Hagen Skuland EOS-HR/BHS Side: 9 av 13

10 nderskrevet avtale mellom NFR og MB - samt partneravtale NFR prosjekt - Centre for Environmental Radioactivity, a Centre of Excellence (CERAD), SFF CERAD Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø - NFR prosjektnr samarbeidspartner - Met K3: / / FODV- STAB/PHS FODV- STAB/PHS TE Norges forskningsråd Tildelingsbrev 2013 med budsjett NFR prosjekt - Centre for Environmental Radioactivity, a Centre of Excellence (CERAD), SFF CERAD Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø - NFR prosjektnr samarbeidspartner - Met K3: / / FODV- STAB/PHS FODV- STAB/PHS B 5 Cerad - SFF Center for Environmental Radioactivity Regnskapsrapport for 2013 med faktura NFR prosjekt - Centre for Environmental Radioactivity, a Centre of Excellence (CERAD), SFF CERAD Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø - NFR prosjektnr samarbeidspartner - Met K3: / / FODV- STAB/PHS Mottaker niversitet for miljø- og biovitenskap, NLH-Ås Mottaker Cerad - SFF Center for Environmental Radioactivity Per Helmer Skaali FODV- STAB/PHS Side: 10 av 13

11 Vedtak om tvangsmulkt grunnet manglende svar på undersøkelse ndersøkelse om ledige stillinger for 2. kvartal 2014, RA / /2014 EOS-HR/BHS 228 EOS-HR/BHS SSB Statistisk Sentralbyrå ndertegnet samarbeidsavtale - lærlinger med VOX, NP, MET og Lånekassen Lærlinger / /2014 EOS-STAB/VK 273 EOS-STAB/VK TE Lånekassen 4 stk underskrevne oppdragskontrakter - CERAD prosjektet 2014 NFR prosjekt - Centre for Environmental Radioactivity, a Centre of Excellence (CERAD), SFF CERAD Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø - NFR prosjektnr samarbeidspartner - Met K3: / / FODV- STAB/PHS FODV- STAB/PHS TE niversitet for miljø- og biovitenskap, NLH-Ås Side: 11 av 13

12 nformasjon om prosjektframdrift og bemanning NFR prosjekt - Centre for Environmental Radioactivity, a Centre of Excellence (CERAD), SFF CERAD Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø - NFR prosjektnr samarbeidspartner - Met K3: / / FODV- STAB/PHS Mottaker niversitet for miljø- og biovitenskap, NLH-Ås Per Helmer Skaali FODV- STAB/PHS Fakturagrunnlag og tildelingsbrev for delprosjekter i 2014 samt faktura til MB for utført oppdrag NFR prosjekt - Centre for Environmental Radioactivity, a Centre of Excellence (CERAD), SFF CERAD Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø - NFR prosjektnr samarbeidspartner - Met K3: / / FODV- STAB/PHS FODV- STAB/PHS TE Cerad - SFF Center for Environmental Radioactivity nvitasjon og informasjon om 3-dagers workshop Workshop om anvendelse av matematisk modellering, statistikk og optimering av vitenskap og industri i regi av Havforskningsinstituttet og ib institutt for informatikk, i Bergen -WiMOpt / /2014 FODV-H/LAB FODV-H/LAB H Havforskningsinstituttet Side: 12 av 13

13 Møtereferat initial phase 2 negotiation ACC2-neg-01 ESA-CC-CERA-Phase 2 of the ESA Climate Change nitiative Aerosol_cci - DLR number D/565/ ESRN/Contract No /14/-NB 2014/ / FODV- STAB/PHS 342 FODV- STAB/PHS TE Deutsches Zentrum for Luft und Raumfahrt DLR e.v. Payment plan and signed forms for the Application to phase 2 ESA-CC-CERA-Phase 2 of the ESA Climate Change nitiative Aerosol_cci - DLR number D/565/ ESRN/Contract No /14/-NB 2014/ / FODV- STAB/PHS 342 Mottaker Deutsches Zentrum for Luft und Raumfahrt DLR e.v. Per Helmer Skaali FODV- STAB/PHS Side: 13 av 13

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06.

Journaldato: 8.6.2015-14.6.2015, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 15.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.6.2015-14.6.2015, Journalenhet: MJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 15.06.2015 Ber om hjelp til å vurdere bevaringsverdighet

Detaljer

Journaldato: 6.4.2015-12.4.2015, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.01.

Journaldato: 6.4.2015-12.4.2015, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 14.01. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.4.2015-12.4.2015, Journalenhet: MJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.04.2015 Tilsetting i stilling Personalsak - *****

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Dok.dato: 29.11.2012

Dok.dato: 28.11.2012. Dok.dato: 29.11.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.12-07.12 2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 12.12.2012 Bekreftelse på anmeldt forhold - grovt tyveri fra kontor Bekreftele på anmeldt forhold 2012/759-1

Detaljer

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03.

Offentlig journal. Control of visual observations. Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011 07.03.2011 08.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.03-11.03 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.03.2011 Control of visual observations Visuelle observasjoner- brev til observatørene 2011/170-6 478/2011

Detaljer

Journaldato: 20.4.2015-27.4.2015, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.02.

Journaldato: 20.4.2015-27.4.2015, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 05.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.4.2015-27.4.2015, Journalenhet: MJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A Tilbud - Værtjenester DOF-Goliat 2015 nstallasjon

Detaljer

Dok.dato: 26.03.2010. Dok.dato: 31.03.2010. Dok.dato: 23.03.2010

Dok.dato: 26.03.2010. Dok.dato: 31.03.2010. Dok.dato: 23.03.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.04-09.04 2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.04.2010 nvitasjon til halvårlig samarbeidsmøte mellom Avinor og Meteorologisk institutt nvitasjon til møte

Detaljer

Dok.dato: 03.08.2010. Dok.dato: 02.08.2010

Dok.dato: 03.08.2010. Dok.dato: 02.08.2010 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.08-13.08 2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 20.08.2010 Retur av undertegnet avtale om tilsyn av automatisk værstasjon 12320 Hamar Stavberg Tilsynsavtale

Detaljer

Tiltak for forebygging av naturkatastrofer for 2012 rettet mot styrking av værvarslingstjenesten i samarbeidsland i Asia- Myanmar og Vietman

Tiltak for forebygging av naturkatastrofer for 2012 rettet mot styrking av værvarslingstjenesten i samarbeidsland i Asia- Myanmar og Vietman Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.04-26.04 2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 29.04.2013 Søknad om tilskudd til tiltak for forebygging av naturkatastrofer for 2013 rettet mot styrking av

Detaljer

Innkalling til IDF-møte 12.02.2015 - inkludert notat nr 2/2015 nr 3/2015 nr 4/2015 nr 5/2015 samt internt notat nr 1/2015. Dok.dato: 06.02.

Innkalling til IDF-møte 12.02.2015 - inkludert notat nr 2/2015 nr 3/2015 nr 4/2015 nr 5/2015 samt internt notat nr 1/2015. Dok.dato: 06.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.3.2015-8.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 10.03.2015 nnkalling til DF-møte 12.02.2015 - inkludert notat nr 2/2015 nr 3/2015 nr 4/2015 nr 5/2015 samt

Detaljer

Offentlig journal. The ECMWF budget for 2012. The ECMWF budget for 2012 2012/164-1 348/2012 22.02.2012 27.02.2012

Offentlig journal. The ECMWF budget for 2012. The ECMWF budget for 2012 2012/164-1 348/2012 22.02.2012 27.02.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.02-02.03 2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2012 The ECMWF budget for 2012 The ECMWF budget for 2012 2012/164-1 348/2012 22.02.2012 ECMWF European

Detaljer

Offentlig journal. Værforhold Reine, Moskenes kommune. Værforespørsel - Offentlig 2013 2013/69-10 1198/2013 09.08.2013 12.08.2013

Offentlig journal. Værforhold Reine, Moskenes kommune. Værforespørsel - Offentlig 2013 2013/69-10 1198/2013 09.08.2013 12.08.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.08-16.08 2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.09.2013 Værforhold Reine, Moskenes kommune Værforespørsel - Offentlig 2013 2013/69-10 1198/2013 09.08.2013

Detaljer

Offentlig journal. Resultat av hovedtariffavtalens pkt 2.3.3 - årlige forhandlinger samt protokoll nr 15/2014. Personalsak - ***** *****

Offentlig journal. Resultat av hovedtariffavtalens pkt 2.3.3 - årlige forhandlinger samt protokoll nr 15/2014. Personalsak - ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.1.2015-1.2.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.02.2015 Resultat av hovedtariffavtalens pkt 2.3.3 - årlige forhandlinger samt protokoll nr 15/2014 ersonalsak

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2009. Klassering: 314.1

Dok.dato: 12.03.2009. Klassering: 314.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.03-20.03 2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.03.2009 Varsel om revisjon av flysikrings- og flyværtjenesten ved Svalbard lufthavn, Longyear Revisjon av

Detaljer

Prosjektnr.178559/S30 - POLEWARD: A drifter experiment to quantify the poleward transport, transformation and spreading of oceanic properties

Prosjektnr.178559/S30 - POLEWARD: A drifter experiment to quantify the poleward transport, transformation and spreading of oceanic properties Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.03-19.03 2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 26.04.2010 Vedr.prosjekt 178559/S30 oleward og Norsk olarinstitutts andel i 2010 rosjektnr.178559/s30 - OLEWARD:

Detaljer

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.07.

Journaldato: 14.7.2014-20.7.2014, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 11.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.7.2014-20.7.2014, Journalenhet: MJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.07.2014 Submitted Form C period 01.01.203-30.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Likvidrapport for februar 2012. Likvidsrapport 2012 2012/90-2 424/2012 07.03.2012 19.03.2012

Offentlig journal. Likvidrapport for februar 2012. Likvidsrapport 2012 2012/90-2 424/2012 07.03.2012 19.03.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.03-16.03 2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 19.03.2012 Likvidrapport for februar 2012 Likvidsrapport 2012 2012/90-2 424/2012 Senter for statlig økonomistyring

Detaljer

The fifth Meeting of the Joint Scientific Committee of WMO World Weather research Programme (WMO/WWRP) 11-13 April 2012

The fifth Meeting of the Joint Scientific Committee of WMO World Weather research Programme (WMO/WWRP) 11-13 April 2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-09.03 2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 13.03.2012 The fifth Meeting of the Joint Scientific Committee of WMO World Weather research rogramme (WMO/WWR)

Detaljer

Journaldato: 04.05.2015-10.05.2015, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.04.

Journaldato: 04.05.2015-10.05.2015, Journalenhet: MIJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 30.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 10.05.2015, Journalenhet: MJ - Meteorologisk institutt journalenhet, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.05.2015 Nedbør for Oslo - Bygdøy sommeren 2014 Vær og

Detaljer

Offentlig journal. Oversendelse av undertegnet avtale. Isfjorden - past and present climate 2013/164-2 373/2013 07.03.2013 18.03.

Offentlig journal. Oversendelse av undertegnet avtale. Isfjorden - past and present climate 2013/164-2 373/2013 07.03.2013 18.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 11.03-15.03 2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.03.2013 Oversendelse av undertegnet avtale sfjorden - past and present climate 2013/164-2 373/2013 07.03.2013

Detaljer

Offentlig journal. Tre vindkraftverk i Solund kommune - høring av to meldinger og en søknad. Invitasjon til møter

Offentlig journal. Tre vindkraftverk i Solund kommune - høring av to meldinger og en søknad. Invitasjon til møter Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.11-07.11 2008, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.11.2008 Tre vindkraftverk i Solund kommune - høring av to meldinger og en søknad. nvitasjon til møter Tre

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud på værtjenester. Værmeldingstjeneste Ungdoms-OL - 2016 2014/470-3 1348/2015 15.06.2015 11.06.2015

Offentlig journal. Tilbud på værtjenester. Værmeldingstjeneste Ungdoms-OL - 2016 2014/470-3 1348/2015 15.06.2015 11.06.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.6.2015-21.6.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.06.2015 Tilbud på værtjenester Værmeldingstjeneste ngdoms-ol - 2016 KL 2014/470-3 1348/2015 Offl. 13 Jfr.

Detaljer

Dok.dato: 31.03.2011. Dok.dato: 29.04.2011. Distribution of a WMO WDCGG Data Summary from the WMO World Data Centre for Greenhouse Gases Japan

Dok.dato: 31.03.2011. Dok.dato: 29.04.2011. Distribution of a WMO WDCGG Data Summary from the WMO World Data Centre for Greenhouse Gases Japan Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.05-06.05 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 09.05.2011 nnhold: Candidature for membership to the Executive Council of WMO Election of the Executive Council

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i styringsgruppen for BarentsWatch

Offentlig journal. Innkalling til møte i styringsgruppen for BarentsWatch Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 21.11 2011-25.11 2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.12.2011 nnkalling til møte i styringsgruppen for BarentsWatch BarentsWatch (BW) - Overvåkings- og varslingssystem

Detaljer

Dok.dato: 01.10.2012. Dok.dato: 04.10.2012. Dok.dato: 25.09.2012

Dok.dato: 01.10.2012. Dok.dato: 04.10.2012. Dok.dato: 25.09.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 08.10-12.10 2012, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.10.2012 Halvårsrapporter for 2012 fra Meteorologisk institutt Halvårsrapporter for 2012 2012/623-1 1505/2012

Detaljer

Dok.dato: 21.12.2009. Klassering: 063.10. Dok.dato: 01.12.2009. Klassering: 063.10. Dok.dato: 03.12.2009. Klassering: 314.1

Dok.dato: 21.12.2009. Klassering: 063.10. Dok.dato: 01.12.2009. Klassering: 063.10. Dok.dato: 03.12.2009. Klassering: 314.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.12-11.12 2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.12.2009 WMO Fellowships in the Russian Federation commencing in September 2010 WMO Fellowships in the Russian

Detaljer

Dok.dato: 09.03.2009. Klassering: 321.2. Dok.dato: 26.02.2009. Klassering: 045.3. Dok.dato: 02.03.2009. Klassering: 333.1

Dok.dato: 09.03.2009. Klassering: 321.2. Dok.dato: 26.02.2009. Klassering: 045.3. Dok.dato: 02.03.2009. Klassering: 333.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 09.03-13.03 2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 18.03.2009 Forespørsel om værsituasjon nær svenskegrensen i Rostadalen, Målselv i Troms 04.02.2009 Forespørsel

Detaljer

Offentlig journal. Engasjement som timebetalt ekstrahjelp. Personalsak - ***** ***** ***** 2015/238-1 796/2015 27.03.2015 30.03.

Offentlig journal. Engasjement som timebetalt ekstrahjelp. Personalsak - ***** ***** ***** 2015/238-1 796/2015 27.03.2015 30.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2015-5.4.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.04.2015 Engasjement som timebetalt ekstrahjelp ersonalsak - 2015/238-1 796/2015 Kommentarer til påskereklamen

Detaljer

Journaldato: 5.3.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 5.3.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 5.3.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 07.03.2013 Bekreftelse vedr. deres ref:

Detaljer

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015

Dok.dato: 23.02.2015. Dok.dato: 23.02.2015 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.2.2015-1.3.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A 02.03.2015 Etterspør vinddata fra 10.01.2015 for Haugesund lufthavn målestasjon, Karmøy (Rogaland) Vær og

Detaljer

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2

25.03.2011 31.03.2011 31.03.2011 31.03.2011. Side: 1286 av 400 2 Avlysning dialogmøte - NAV ersonalmappe - 006/1705-8 4380/011 31.03.011 5.03.011 Kursbevis Foodstream hd-mappe 005/079-1 4381/011 01.04.011 31.03.011 D rioritering av internasjonale hd i studentboliger

Detaljer