God distribusjonspraksis (GDP)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God distribusjonspraksis (GDP)"

Transkript

1 God distribusjonspraksis (GDP) Oppdatert regelverk, forventninger ved inspeksjon. Audny Stenbråten legemiddelinspektør Statens legemiddelverk

2 GDP regelverk Det er for tiden to organisasjoner som jobber med fornyelse og oppdatering av GDP regelverk (retningslinjer, anbefalinger, formater, prosedyrer, harmonisering, etc.) EMA (European Medicines Agency) Norge er fullverdig deltaker i EMA gjennom medlemskapet i EØS PIC/S (The Pharmaceutical Insepction Cooperation Scheme) Legemiddelverket er medlem av denne organisasjonen

3 GDP regelverk Bakgrunnen for oppdatering av GDP regelverket er å få til internasjonal harmonisering og oppdatering (EMA). Prosedyrer for fellesskapet (EU/EØS) EudraGMP / EudraGDP (database) WHO MRA PIC/S og andre internasjonale instanser (myndigheter) ICH Industrien og andre interesseparter

4 GDP regelverk EMA har nedsatt en arbeidsgruppe med EU/EØS medlemmer som arbeider med å: Oppdatere EU GDP retningslinjene (gamle fra 1994) Spesielt for inspektører: Utarbeide prosedyrer og maler relatert til god distribusjonspraksis Inkorporere disse dokumentene i Compilation of Community Procedures of Inspections and Exchange of Information

5 GDP regelverk i arbeid EU GDP Draft Group: Nye EU GDP retningslinjer Utarbeide harmoniserte prosedyrer og maler (formater) Compilation of Community Procedures Concept paper ble sendt på høring februar 2009 frist for kommentarer var mai mange kommentarer kom inn Utkast skal ut på offentlig høring 2Q 2010 (forventet)

6 GDP regelverk hva er nytt? Krav om alle aktører i distribusjonskjeden skal betraktes som grossister (ikke detaljist) Forsterke GDP inspeksjoner Påbudt audit av leverandører Påbudt rapportering om forfalskninger Kvalitetssystem (ICH) Strengere krav til oppbevaring av fortegnelser/ dokumenter GDP fellesskapsdatabase (EudraGDP)

7 GDP regelverk forslag Nytt punkt 7 i Compilation (samling av EU prosedyrer for inspektører): 1. Guideline on GDP Inspection Process 2. Procedure for dealing with serious GDP non-compliance 3. Guideline on Training and Qualification of GDP Inspectors 4. The issue and update of GDP certificates 5. GDP Inspection report Community format 6. Community Basic Format for Wholesale Distribution Authorisation 7. GDP Certificate Grunnlag for enhetlig overvåking av distribusjonskjeden!

8 GDP regelverk PIC/S arbeidsgruppe nedsatt i 2007 har hatt to arbeidsmøter og til nå er det utarbeidet 4 GDP dokumenter som: Aide-memoire on GDP inspections (sjekkliste) PIC/S Recommendation on best practices on licensing of wholesale activities PIC/S Recommendation on best practices on transport conditions/global distributions for medicinal products PIC/S Recommendations on the definition and interpretation of wholesale activities Dokumenter for inspektørene for å gjennomføre en enhetlig inspeksjon.

9 GDP regelverk - i arbeid Nytt møte i Oslo denne våren (2010) skal jobbe videre med temaene (GDP Working Group): Responsible person (FFA) Return Audits Create an annex on counterfeiting Create an annex on risk-based GDP inspection Organise an Expert Circle on GDP (2010/2011) Mange av medlemmene i disse to gruppene er de samme - hindre at man utarbeider samme dokumenter - sikre god kommunikasjon mellom arbeidsgruppene

10 GDP regelverk Mange endringer i GDP regelverket i fremtiden Henvisning til EU GDP Guideline i 9 i grossistforskriften Henvisning i grossistforskriften til EØS-avtalen vedlegg II pkt. 15b (direktiv 92/25/EØF) Mulig konsekvens: Den norske grossistforskriften må oppdateres for å implementere endringer som nå er under utarbeidelse i EU

11 Forventninger ved GDP inspeksjon Vi forventer at norske grossister skal: Følge grossistforskriften Følge retningslinjene for grossistvirksomhet Ha utarbeidet et kvalitetssystem beskrevet i en kvalitetsmanual /overordnet dokument Ha utarbeidet rutiner og prosedyrer som i varetar aktivitetene beskrevet i grossistregelverket Ha en FFA som utfører sine legale plikter

12 Forventninger ved GDP inspeksjon Fortsetter: Kjøpe legemidler fra godkjente aktører / leverandører Selge legemidler til godkjente aktører Oppbevare registrering for kjøp og salg Ha et system for å melde fra om kvalitetssvikt i distribusjonskjeden Ha et system for å melde fra om forfalskninger Ha egnede lokaler og utstyr Ha kontroll over lagringsbetingelser Ha gode ruiner for salgsstopp og tilbakekalling

13 Forventninger ved GDP inspeksjon Fortsetter: Ha kvalifiserte medarbeidere Ha gode avtaler med sine transportører / underleverandører Oppbevare A og B varer (tyveriattraktive varer) på en forsvarlig måte Forsende varene til kunde på en sikker måte Sjekke ut at egen tillatelsen er gyldig søke om oppdatering 3-6 måneder før den utløper

14 FFA Funn ved GDP inspeksjoner Utfører ikke sine legale plikter Ikke gyldig stillingsinstruks og eller avtale Lager og statusmerking Hyller ikke merket med status (karantene, godkjent, sperret, etc.) Varer med forskjellig status på samme hylle Lager og temperaturovervåking Temperaturmapping ikke utført Temperatur avleses ikke i henhold til prosedyre Temperatur registreres ikke Opplæring Opplæring dokumenteres ikke Opplæringsplaner ikke utarbeidet Opplæring ikke gjennomført Opplæring ikke gjennomført de siste 2-3 år

15 Funn ved GDP inspeksjoner Intern revisjon Ikke utført de siste 2-3 år Ingen planer for intern revisjon Avtaler med transportører/underleverandører Avtale ikke utarbeidet Avtale ikke signert/ikke gyldig Avtalen dekker ikke all aktiviteter eller spesialforsendelse (termo) Validering (funksjonstesting) av lagerstyringssystemet Ikke utført Ikke dokumentert hva som ble testet Kvalitetsmanual/overordnet kvalitetsdokument Ikke utarbeidet (verken på konsern- eller avdelingsnivå) Ikke implementert i virksomheten Mangelfullt utarbeidet

16 Prosedyrer Funn ved GDP inspeksjoner Mangelfullt utarbeidet Ikke utarbeidet Ikke implementert i virksomheten Kalibrering og kalibreringssertifikat Kalibrering av termometer ikke utført Kalibrering av termometer ikke dokumentert Kalibreringssertifikat ikke utarbeidet/mottatt Kalibreringssertifikat ikke gjennomgått Tillatelser/leverandører Ikke innhentet Gått ut på dato Kan ikke fremlegges under tilsynet Batchsporing Batchnummer ikke registrering ved ankomst av vare Ikke registrert ved salg til andre grossister

17 Takk for meg!

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser...

12.3.1 Førstegangsinspeksjon... 8 12.3.2 Ordinær inspeksjon... 9. 12.4 Inspeksjonsrapporter... 9 13. QA inspeksjoner... 9 14. Referanser... NA Dok. 41: God laboratoriepraksis. Den norske GLP - ordningen Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: PBH 5.01 11.12.2014 Dok.id.: Krav/Requirement Sidenr: Side 1 av 14 God laboratoriepraksis

Detaljer

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår

Norsk akkreditering. NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Norsk akkreditering NA Dok. 25/31: Akkrediteringsvilkår Utarbeidet av: Saeed Behdad Godkjent av: GSA Versjon: 3.00 Standard Gjelder fra: 18.04.2013 Sidenr: 1 av 20 NA Dok. 25/31 Akkrediteringsvilkår Dokument

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT KVALITET OG ETTERLEVELSE AV LOVPÅLAGTE KRAV INNENFOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE, HERUNDER RESSURSKREVENDE ELEVER/ SPESIALUNDERVISNING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse.

Gjennomføring av revisjonen skal avpasses etter virksomhetens størrelse. Spesifikasjon 3-02-04 REVISJON VIRKSOMHETER Dok. ansvarlig: Otto Rune Stokke Dok. godkjenner: Frode Remvang Gyldig fra: 2014-02-24 Distribusjon: Åpen Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT OG OMFANG...

Detaljer

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak:

Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: Selskapene oppfordres til å vurdere og følge opp følgende tiltak: 1. Arbeidsplanlegging / arbeidsutførelse/ lederansvar 2. Kunnskap/ / lederansvar 3. Kunnskap/ 4. Kunnskap/ (M/O) 5. Styringssystemer 6.

Detaljer

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS)

BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) Side 1 av 6 BEDRIFTENS SYSTEM FOR PRODUKSJONSKONTROLL (PKS) PKS 0: Orientering Kontrollrådet tilbyr i dag sertifisering av produksjonskontrollsystem (PK-system) innen områder hvor sertifiseringen er frivillig.

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

Versjon: 9.00. NA Dok. 14. Vilkår for bruk av. Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker. og for henvisning til akkreditering

Versjon: 9.00. NA Dok. 14. Vilkår for bruk av. Norsk Akkrediterings logo i akkrediteringsmerker. og for henvisning til akkreditering Norsk akkreditering NA Dok. 14: Vilkår for bruk av Mandatory/Krav Utarbeidet av: SBE Godkjent av: ICL Versjon: 9.00 Gjelder fra: 03.01.2014 Sidenr: 1 av 11 NA Dok. 14 Vilkår for bruk av Dokumentkategori:

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Trondheim kommunerevisjon Rapport 5/2013 F Trondheim kommunes behandling av sensitive personopplysninger Sammendrag Sammendrag 3 Bakgrunn, metode og problemstillinger Trondheim kommune håndterer en stor

Detaljer

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten Systembeskrivelse Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for bedre og tryggere pasientbehandling Et arbeidsdokument fra - De regionale helseforetak - Statens legemiddelverk

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03

PEFC N 03. Skogsertifisering. PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk. PEFC N 02 Norsk PEFC Skogstandard PEFC N 03 PEFC N 03 Krav ved gruppesertifisering Organisasjon Vedtekter for PEFC Norge Skogsertifisering PEFC N 01 Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk Sporbarhet og Logobruk PEFC ST 2002:2013

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

NA Dok. nr. 48c Patologi

NA Dok. nr. 48c Patologi Veiledningsdokument for patologilaboratorier Side: 1 av 11 NA Dok. nr. 48c Patologi Dokument kategori: Veiledning Fagområde: Patologilaboratorier Formål Dette dokumentet gir veiledning for patologilaboratorier

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv.

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. Innledning Den 1. januar 2004 trådte ny hvitvaskingslov og tilhørende forskrift i kraft. Det nye hvitvaskingsregelverket

Detaljer

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid

Akkreditering av prøvetaking og feltarbeid Norsk akkreditering Dok.id.: VII.1.14 Guideline/Veiledning Utarbeidet av: Godkjent av: Versjon: Gjelder fra: Sidenr: SBE ICL 5.00 14.06.2014 Side 1 av 10 NA Dok. nr. 30 Akkreditering av prøvetaking og

Detaljer

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene

Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Nye krav til forsøksdyrvirksomhetene Dialog- og informasjonsmøte, forsøksdyrvirksomheter, Trondheim 16.-17. april 2015 Vera Rodas, seniorrådgiver, Mattilsynet, Avdeling for nasjonale oppgaver, region Sør

Detaljer

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

Dokument 7:1 (2012 2013)

Dokument 7:1 (2012 2013) Dokument 7:1 (2012 2013) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2012 Forord I samsvar med kontrolloven 8 nr.

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.

Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk. Fastsatt av Elektrisitetstilsynet (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 14. desember 1993 med hjemmel i lov av 24. mai 1929 om tilsyn med

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14

RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 E-16/14-19 RETTSMØTERAPPORT I sak E-16/14 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv.

Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. Iht. adresseliste Saksbehandler: Hege Aalstad Telefon direkte: +47 98261680 : 21.01.2015 : 13/03676-38 Deres dato Deres referanse: Høring - utkast til forskrift om luftfartøy uten fører om bord mv. 1.

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER

HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER HMS DIREKTIV 7 KJEMIKALIER KJEMI- KALIER Direktiveier pr. 01.01.2014 Eivind Nilsen Vennligst konsulter eventuelle lokale HMS-instrukser for installasjonsspesifikke tilleggskrav. 1 GENERELT Formål Direktivet

Detaljer