tidende nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tidende nr 26-2003.06.23 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no"

Transkript

1 nr NO årgang 93 ISSN Norsk varemerke tidende Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefax (+47)

2 Norsk varemerketidende nr Innholdsfortegnelse Registrerte varemerker... side 3 Internasjonale registreringer...» 47 Rettelser...» 85 Endringer i varemerkeregisteret 26...» 86 Fornyelser...» 87 Slettelser...» 88 Innsigelser...» 89 INID-koder...» 90

3 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ORAL-B VISION KAMERAONE (730) Innehaver: Gillette Canada Co (also trading as Oral-B Laboratories), Robert Speck Parkway 4, Mississauga, ON, CA (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 21: Tannbørster. (730) Innehaver: Kamera Holding AB, Drottninggatan 92-94, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Elektroniske apparater, datamaskiner og dataprogrammer for bruk innen produksjon og formidling av bildemateriell over nettverk, herunder bredbåndsnettverk eller globalt datanettverk. KL. 35: Bistand med utarbeidelse og produksjon av bildemateriell; informasjon i forbindelse med programformat og konsept innen finansiell informasjon, utdanning, nyheter, sport, underholdning, kultur. KL. 38: Nyhetsbyråvirksomhet, fjernsynssending, radiosending, telekommunikasjon, kringkasting. KL. 42: Utvikling og produksjon av hard- og software for bruk i forbindelse med salg og lisensiering av bildemateriell; utvikling og produksjon av bildemateriell; lisensiering av immaterielle rettigheter, som for eksempel bevegelig bildemateriell; lisensiering av programformat og konsepter innen finansiell informasjon, utdanning, nyheter, sport, underholdning; nyhetsformidlingsvirksomhet, nyhetsrapporteringstjenester, journalistikk; informasjon i forbindelse med utvikling og produksjon av hard- og software; informasjon i forbindelse med lisensiering av immaterielle rettigheter, som for eksempel bevegelig bildemateriell. 3

4 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAXIM (730) Innehaver: Felix Dennis, 9-11 Kingly Street 2nd Floor, London W1R 5LD, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Tidsskrifter. KL. 41: Utgivelse av tidsskrifter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Majortrans Frogner AS, Grini Næringspark 1, 1361 Østerås, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 39: Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; flyttebyråer. (730) Innehaver: Rittal GmbH & Co KG, Auf dem Stützelberg, D Herborn, DE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 6: Kledninger av metall for dører og vegger. KL. 9: Kabinetter, herunder koblingskabinetter laget av metall og/eller plast, stativer, hus og pulter, fortrinnsvis til industri, installasjon, elektronikk, datamaskiner, interaktive terminalsystemer og informasjonsoverføring, også i forbindelse med konsollsystemer, også luftkondisjonerte og/eller jordskjelv- og/eller vandaliserings- og/eller eksplosjonssikre; komponentbærere for innstikkssubsammenstillinger med elektroniske kretser (inkludert i denne klassen); signaleringsinnretninger for overvåkning av og sikkerhet ved kabinetter, særlig koblingskabinetter; strømfordelingskomponenter (inkludert i denne klassen), spesielt konnektor- og apparatadaptere og lastbrytere; innretninger for overvåkning av gassledninger, spesielt gasstrykkregulatorstasjoner; lukkeinnretninger av metall, herunder dørlåser; festeinnretninger av metall, herunder holdevinkler; monteringsinnretninger og monteringshjelpemidler av metall, faste eller bevegelige, herunder monteringspaneler, dreibare rammer, kammerbaser; installasjonstilbehør, herunder lamper for koblingskabinetter, ledningsføringshjelpemidler av metall eller plast, herunder kabelklembånd, kabelinntak, profilerte gummiklemmer, merkebånd; strømforsyninger, herunder lysnettdeler; innsatser for subsammenstillingsbærere, innstikkskort, busskort, kassetter, innstikkskonnektorer, samt deler for alle de ovennevnte varer. KL. 11: Apparater for luftkondisjonering, herunder kjøleapparater, varmevekslere, filterventilatorer og varmesystemer, herunder for koblingskabinetter. KL. 19: Kledninger av glass eller plast for dører og vegger. KL. 42: Datamaskinrådgivningstjenester; oppdatering, utarbeidelse og utleie av programmer for databehandling; utvikling av datamaskinprogramvare; forskning innen teknologi- og ingeniørfag, konstruksjonsplanlegging, materialprøving; fysisk forskning. 4

5 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MAGNO BACK (730) Innehaver: Specialised Petroleum Services Group Ltd, Arnhall Business Park, Westhill, Aberdeen, AB32 6TQ, Skottland, GB (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: 24 Hour Fitness USA Inc, 5030 Franklin Drive, Pleasanton, CA 94588, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer; ryggsekker og gymvesker. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; klær, nemlig T-skjorter, trøyer, treningsgensere, BH-topper, gymdrakter, strømpebukser, treningsbukser, treningsshorts, sykkelbukser, leggings, jakker, sokker, hodeplagg, hansker og fottøy. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; helsestudiotjenester; instruksjon vedrørende helse og fysisk form. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; fremskaffelse av informasjon vedrørende helse og fysisk form via et globalt datanettverk. US, , 76/245,751 US, , 76/245,850 (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 7: Apparater til boring av olje og gass; brønnrensingsapparater, renseverktøy; apparater til fremskaffelse av «bypass»-sirkulasjon i olje/gassbrønner; brønnhullverktøy med magneter for rensing og samling av boreavfall; brønnhullverktøy med magnetdrivkraftsinnretninger; filtreringsinnretninger for brønnhull; varefortegnelsen omfatter ikke pumper, motorer, enheter bestående av pumper og motorer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: NOMADEN (730) Innehaver: Paul Martin Staff, c/o Nomaden, 0287 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 18: Reisebager, reisevesker, ryggsekker. KL. 24: Lakenposer, reisetepper, pledd, myggnett, pengebelter av tekstil. KL. 35: Fremvisning av varer for andre, som reisebager, reisevesker, ryggsekker, lakenposer, reisetepper, pledd, myggnett, pengebelter av tekstil, reiselitteratur og kart, slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe disse varene. 5

6 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Noral ASA, Industriveien 1, 1870 Ørje, NO (730) Innehaver: See Design AS, 0473 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); trykktyper; klisjéer. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. KL. 42: Strategisk design; emballasjedesign; industrielt design; grafisk formgivning; industridesign, industriell formgivning; interiørarkitekttjenester; interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); motedesigntjenester; tegning; utforming og utarbeidelse av forretningskjennetegn; varemerkebygging (branding). (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 11: Apparater og installasjoner for belysning. 6

7 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: World Wrestling Federation Entertainment Inc, 1241 East Main St., Stamford, CT 06902, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Magneter; kinematografiske filmer som viser sportsunderholdning; film laget for TV, innspilte grammofonplater, lydbånd og CD-plater, alle inneholdende sportsunderholdning; spillemaskiner for underholdning, underholdningsapparater for bruk bare med en fjernsynsmottaker og spilleautomater med myntinnkast; dataspillprogrammer, dataspill i form av båndkassetter, dataprogramvare, spilledisketter; videospill i form av båndkassetter, bånd, programvare, spilledisketter; innspilte videobånd og lydbånd, alle inneholdende sportsunderholdning; kameraer, fotografiapparater; museputer; øyeprodukter, herunder briller, linser, solbriller, lorgnetter og snorer, kjeder og etuier derfor, brillesnorer, -kjeder, herunder også slike fremstilt av plast; brilleinnfatninger, brilleetuier; kort med magnetiske felter (smartkort); hjelmer til bruk i sport, beskyttelseshjelmer; kne- og albuebeskyttere for arbeidere. KL. 16: Trykksaker, plakater; fotografier, samlealbum for fotografier, handlekort; etiketter, trykte etiketter (ikke av tekstil); mapper, permer, brosjyrer om sportsunderholdning; emballasje av papir eller papp, emballasjeplast (ikke opptatt i andre klasser), papirsekker, papirposer, pappesker, pappcontainere for pakking; plastposer for allment bruk; dekketøy av papir, papirservietter, bordservietter, kuvertbrikker og duker av papir; klistremerker; penner; blyanter, blyantetuier, etuier for skrivesaker, blyantspissere; linjaler; viskelær; bokomslag, notisbokpapir, notisbokdelere, skilleark for notisbøker; fargebøker; aktivitetsbøker for barn, tegneseriehefter, bildebøker, avtalebøker; adressebøker; klistremerkealbum; kalendere; kritt; tidsskrifter, magasiner og aviser innen området sportsunderholdning; postkort; gratulasjonskort; tatoveringsoverføringsbilder; erindringsprogrammer angående sportsunderholdning; lunsjposer av papir; huskeblokker; gummistempler; stempelputer; forutbetalte telefonkort for gjenbruk (ikke magnetisk kodet); telefonringekort for gjenbruk (ikke magnetisk kodet); frimerker, samlefrimerker og jubileumsfrimerkeark; spesialfremstilte personlige banksjekker; sjekkbokomslag; etiketter for returadresse; store klistremerker; overføringsbilde til vinduer; litografier; partyfavoritter i papir, papirhatter for party; konfetti; stensiler; gaveinnpakningspapir av papir eller plast samt metallisk eller metallbelagt emballasje til gaver; papirdekorasjoner til kaker. KL. 25: Klær, hodeplagg og fottøy. KL. 28: Spill og leketøy; aksjons- og kamphandlingsleketøysfigurer samt tilbehør og etuier for slike leketøysfigurer; lekekjøretøyer; brettspill; lekesnurrebasser; video effekt- og utgangsspillemaskiner som viser bryting; videospill relatert til bryting; flipperspill relatert til bryting; håndholdte enheter for å spille elektroniske spill; aksjons- og ferdighetsspill (bordmodeller) relatert til bryting; puslespill; byggesett; leketøysbryteringer; dukker; marionetter; fylte og stoppede lekedyr; kortspill; spillkort; lekegitarer; vanngeværer, -pistoler (leketøy); harpungeværer (sportsartikler); badebassengprodukter i vinyl for lek, herunder liggestol med pute; enmanns eller tomanns oppblåsbare båter; jetski; flåter; innerslanger, fotpumper; juletrepynt; kostymemasker; lekebelter, dukkemøbler; selskapseffekter slik som smell-bong-bonger, kinaputtbong-bonger og støyinstrumenter; rullebrett; bowlingkuler og tilbehør for bowling nemlig mansjetter, bowlinghansker, rensesett for bowlingkuler, håndleddsstøtter, bager for bowlingkuler; opptrekkbare leker; scootere, sparkesykler, motorbåter; bowlingpinner, -plugger; hjelmer; kne- og albubeskyttere (sportsartikler); walkie-talkier, transportable radiotelefoner; jojoer; ansiktsmalingsett; plastmodelleringssett; biljardkøller; fortinnete pengebanker; tyggegummimaskiner; mekaniske dispensere for sukkertøy og tyggegummi; innretninger som lager tyggegummifigurer (gum figure makers). KL. 41: Underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter; produksjon, utstilling og organisering av begivenheter og arrangementer (levende) innen området bryting og gjennom fjernsynsmedia; fremskaffelse av nyheter og informasjon om bryting via et globalt datanettverk. 7

8 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: MICHÈLE SINAI (730) Innehaver: Michèle Sinai, 200 East 57th Street Apt 6B, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 24: Håndklær, laken, putevar, putetrekk, kappelaken, dyner, tepper, dyne- og teppetrekk, dusjforheng, bordduker, servietter, tekstiler, bordbrikker, dekkeservietter og -tøy for husgeråd. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Markedsføringstjenester på området hjemmeinnredning, tekstiler og bekledning. KL. 42: Designtjenester, nemlig design av hjemmeinnredning, tekstiler og bekledning; konsultasjonstjenester, nemlig tilby konsultasjoner på området hjemmeinnredning, tekstiler og bekledning. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CENRAL (730) Innehaver: Pfizer Products Inc, Eastern Point Road, Groton, CT 06340, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer; materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. GB, , (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ATTICUS (730) Innehaver: Atticus Clothing Inc, Carlsbad, CA, US (730) Innehaver: Eizo Nanao Corp, 153, Shimokashiwano-cho, Matto-shi, Ishikawa-ken, JP (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Skjermvisningsenheter (displayenheter); skjermvisningsenheter av flytende krystall (LCDenheter); katodestrålerørskjermvisningsenheter (CRTskjermer). KL. 10: Radiologiskjermer til bruk for medisinske formål; radiologiske apparater for medisinske formål; røntgenapparater for medisinske formål; visningsenheter for medisinske formål og andre apparater relatert til visningsenheter for medisinske formål. (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 25: Klær, hodeplagg og skotøy, belter, skjorter, jakker, gensere, treningsgensere, treningsbukser, bukser, shorts, sokker, hatter, solskjermer, luer, sko. 8

9 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DUALSTAR (730) Innehaver: Dualstar Entertainment Group LLC, 1801 Century Park East 12th Floor, Los Angeles, CA 90067, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Kosmetikk, herunder pudderdåser, dekkstifter og - kremer, blushere, rouge, maskara, grunnsminke og sminkebasiser, blyanter for øye og øyebryn, leppestift, lipgloss, øyenskygge, øyestrekere (eyelinere), neglelakk, neglelakkfjerner, neglesjablonger, harde kunstige negler, hudsåper, flytende såper for hender, ansikt og kropp; badeartikler, herunder bobler, krystaller, skum, geléer, olje, perler, pudder, ikke-medisinske salter, boblebad, dusjgeléer; hårpleieprodukter, herunder balsam, antiflokepreparater, strukturbehandlingsmidler, geléer, volumpreparater (lighteners), lotion, mousse, pomader, relaxere (hårpleie), relaxerpreparater (hårpleie), rense- og skyllemidler, spray, rette- og glattepreparater, stylingpreparater, bølgelotion, hårfargere; hudpleiepreparater, herunder fuktighetskremer og - preparater, bodylotion og kroppskremer; oljer, nemlig aromaterapioljer, baby oil, badeoljer, kroppsoljer, massasjeoljer, parfymeoljer, sololjer og solkremer; parfymevarer, nemlig parfyme, cologne, parfymevann og etterbarberingsvann; lotion, herunder sollotion, hårbølgingslotion, hårpleielotion, hud-, hår-, ansikts- og kroppslotion; kroppsglitterspray. KL. 25: Klær, herunder topper, underdeler, ullvester og gensere, stramme kvinnebukser (capri pants), langbukser (slacks), bukser, shortser, underbukser, undertøy, pyjamas, badedrakter og badebukser, badetøy, udelte drakter, todelte drakter, omslag, surfeshortser, skjorter, gensere (sweatere og sweatshirts), skjørt, drakter og dresser, tanktopper (tank tops), t-skjorter, stroppetopper, jakker, regnjakker, ponchoer, nattøy, nattkjoler, morgenkåper, nattskjorter, nattbukser, kapper, pyjamassett, stretchbukser, treningsbukser, oppvarmingsbukser, treningsjakker, oppvarmingsjakker, chemise, underliv, BH, truser, boksershorts, pannebånd og hodeplagg, nemlig hatter, caps, tørklær, solskjermer (visor); kapper og frakker, belter, søkker, ankelsokker, sportssokker og tights; fottøy, herunder sportssko, sandaler, slippers, tresko, støvler, rulleskøytesko, regnstøvler og gummistøvler. KL. 41: Produksjon og distribusjon av film, spillefilm, fjernsynsshow, online webside- og radioprogrammer; produksjon av videobånd, lydopptak, lydbånd og CD; produksjon av online webcast programmering innen en rekke forskjellige felter; distribusjon av det forannevnte for andre via et globalt datainformasjonsnettverk; fanklubbtjenester via et globalt datainformasjonsnettverk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: ULTRATHON (730) Innehaver: 3M Co, 3M center, 2501 Hudson Road, St. Paul, MN 55144, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 5: Insektsfrastøtende midler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HELPING CARD (730) Innehaver: May-Irene Aamodt, Hvalstadjordet 2, 1395 Hvalstad, NO og Jo Grim Gullvåg, Hvalstadjordet 2, 1395 Hvalstad, NO KL. 16: Kort, postkort og andre trykksaker beregnet for bistand til humanitære formål. 9

10 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Wiersholm, Mellbye & Bech, Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo, NO og Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; organisering og ledelse av kollokvier, seminarer, konferanser, kongresser, symposium, utstillinger; opplæringsvirksomhet; organisering av konkurranser vedrørende undervisning eller underholdning; utgivelse av bøker; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; underholdningsvirksomhet; tekstforfattervirksomhet; korrespondanseundervisning; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Rådgivning for immateriell eiendomsrett; juridiske tjenester. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Wiersholm, Mellbye & Bech, Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo, NO og Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; organisering og ledelse av kollokvier, seminarer, konferanser, kongresser, symposium, utstillinger; opplæringsvirksomhet; organisering av konkurranser vedrørende undervisning eller underholdning; utgivelse av bøker; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; underholdningsvirksomhet; tekstforfattervirksomhet; korrespondanseundervisning; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Rådgivning for immateriell eiendomsrett; juridiske tjenester. 10

11 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Wiersholm, Mellbye & Bech, Postboks 1400 Vika, 0115 Oslo, NO og Protector Intellectual Property Consultants AS, Postboks 5074 Majorstua, 0301 Oslo, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; organisering og ledelse av kollokvier, seminarer, konferanser, kongresser, symposium, utstillinger; opplæringsvirksomhet; organisering av konkurranser vedrørende undervisning eller underholdning; utgivelse av bøker; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; underholdningsvirksomhet; tekstforfattervirksomhet; korrespondanseundervisning; sportslige og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Rådgivning for immateriell eiendomsrett; juridiske tjenester. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Biosense Laboratories AS, HIB- Thormøhlensgt 55, 5008 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse andre enn for medisinske og veterinære formål; preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse for industrielt bruk, forskningsformål og vitenskapelig bruk; preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse for å påvise giftkonsentrasjoner og forekomst av tungmetaller i vann, næringsmidler og biologisk materiale herunder tester for å påvise dioxin, estrogen, microcystin, algetoxin, tungmetaller og polykloreder. KL. 5: Preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse for medisinsk og veterinært bruk; diagnostiske preparater og tester for å påvise forekomst av giftkonsentrasjoner herunder dioxin, estrogen, microcystin, algetoxin, tungmetaller, polykloreder i levende dyr, levende fisk og levende skalldyr; tester for biomarkører for hormonforstyrrende preparater. 11

12 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Biosense Laboratories AS, HIB- Thormøhlensgt 55, 5008 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse andre enn for medisinske og veterinære formål; preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse for industrielt bruk, forskningsformål og vitenskapelig bruk; preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse for å påvise giftkonsentrasjoner og forekomst av tungmetaller i vann, næringsmidler og biologisk materiale herunder tester for å påvise dioxin, estrogen, microcystin, algetoxin, tungmetaller og polykloreder. KL. 5: Preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse for medisinsk og veterinært bruk; diagnostiske preparater og tester for å påvise forekomst av giftkonsentrasjoner herunder dioxin, estrogen, microcystin, algetoxin, tungmetaller, polykloreder i levende dyr, levende fisk og levende skalldyr; tester for biomarkører for hormonforstyrrende preparater. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Biosense Laboratories AS, HIB- Thormøhlensgt 55, 5008 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse andre enn for medisinske og veterinære formål; preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse for industrielt bruk, forskningsformål og vitenskapelig bruk; preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse for å påvise giftkonsentrasjoner og forekomst av tungmetaller i vann, næringsmidler og biologisk materiale herunder tester for å påvise dioxin, estrogen, microcystin, algetoxin, tungmetaller og polykloreder. KL. 5: Preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse for medisinsk og veterinært bruk; diagnostiske preparater og tester for å påvise forekomst av giftkonsentrasjoner herunder dioxin, estrogen, microcystin, algetoxin, tungmetaller, polykloreder i levende dyr, levende fisk og levende skalldyr; tester for biomarkører for hormonforstyrrende preparater. 12

13 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Biosense Laboratories AS, HIB- Thormøhlensgt 55, 5008 Bergen, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 1998 Nordnes, 5817 Bergen KL. 1: Preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse andre enn for medisinske og veterinære formål; preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse for industrielt bruk, forskningsformål og vitenskapelig bruk; preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse for å påvise giftkonsentrasjoner og forekomst av tungmetaller i vann, næringsmidler og biologisk materiale herunder tester for å påvise dioxin, estrogen, microcystin, algetoxin, tungmetaller og polykloreder. KL. 5: Preparater og laboratorietestsett for diagnostikk og analyse for medisinsk og veterinært bruk; diagnostiske preparater og tester for å påvise forekomst av giftkonsentrasjoner herunder dioxin, estrogen, microcystin, algetoxin, tungmetaller, polykloreder i levende dyr, levende fisk og levende skalldyr; tester for biomarkører for hormonforstyrrende preparater. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket (730) Innehaver: Din Håndverker AS, Skuiveien 50, 1339 Vøyenenga, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 37: Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; malevirksomhet, bygningstapetsering og tømmerarbeide. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Industritjeneste AS, Postboks 436 Økern, 0513 Oslo, NO KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet. 13

14 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: KK Sony Computer Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment Inc), 1-1, Akasaka 7-chome, Minato-ku, Tokyo , JP (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: FellesJuice AS, Bedriftsvn. 7, 0950 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; behandling og bearbeiding av informasjon via datamaskiner; annonse- og reklamevirksomhet via postordre; formidling av avisabonnementer for tredjemann; auksjonssalg; reklameoppslag; forretningsinformasjoner; bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; byråer for handelsinformasjon; innsamling av informasjon for bruk i databaser; datasøk i datafiler, for andre; demonstrasjoner av varer; utsendelse av reklamemateriell; import- og eksportagenturer; markedsstudier; nyhetsklipping; online annonsering på datanettverk; radioreklame og -annonsering; utleie av reklameplass; tekstbehandlingstjenester. 14

15 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: COOL COMBUSTION (730) Innehaver: Catalytica Energy Systems Inc, 1388 North Tech Boulevard, Gilbert, AZ 85233, US (730) Innehaver: World Investment Company Ltd, Globe House, 2 Milford Lane, London WC2R 3LN, England, GB (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; platinagruppemetallkatalysatorer for katalytiske forbrenningssystemer for gassturbiner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: XONON COOL COMBUSTION (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FIGHTBOX (730) Innehaver: Catalytica Energy Systems Inc, 1388 North Tech Boulevard, Gilbert, AZ 85233, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler (klebemidler) til industrielle formål; platinagruppemetallkatalysatorer for katalytiske forbrenningssystemer for gassturbiner. (730) Innehaver: The British Broadcasting Corp, Broadcasting House, London W1A 1AA, England, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Audio- og videostillbilder og bevegelige bilder og datainnspillinger i komprimert og ukomprimert form; dataprogramvare, dataprogramvare med programvare til bruk i nedlasting av audio- og videostillbilder og bevegelige bilder og data i komprimert og ukomprimert form fra en datamaskin eller kommunikasjonsnett og dataorganisering; nedlastbare elektroniske publikasjoner; data-, elektronikkog videospillprogrammer og -innretninger; musematter; elektroniske instruksjons- og undervisningsapparater og - instrumenter; fjernsyns- og radiosignaloverførere og - mottakere; mobiltelefonfascier og -deksler; deler til alle forannevnte varer. GB, ,

16 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: PORTRAIT (730) Innehaver: CW Travel Holdings NV, Dalsteindreef 8, NL-1112 XC Diemen, NL (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo (730) Innehaver: Stiftelsen Håll Sverige Rent, Box 7009, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; fotografier; skrivesaker og papirvarer; instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); tidsskrifter; trykktyper; klisjéer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; markedsundersøkelsestjenester, særlig innen miljøområdet, markedsstudier, sammenstilling av rapporter. SE, , 2002/06184 KL. 35: Innsamling av data innen feltet reise og reiseliv, spesielt ved hjelp av en online database for lagring, gjenfinning og oppdatering av reiseprofiler og informasjon for ansatte; produksjon av administrasjonsrapporter og administrative rapporter vedrørende de nevnte reiseprofiler og reiseinformasjon basert på de data som er lagret i forannevnte database. KL. 39: Reisebyråtjenester, nemlig tilby informasjon innen feltet reise og reiseliv, spesielt ved hjelp av en online database for lagring, gjenfinning og oppdatering av reiseprofiler og informasjon for ansatte, og for produksjon av administrasjonsrapporter og administrative rapporter derom. KL. 42: Tilby tilgangstid til en online, interaktiv computerdatabase som kan tilby datalagring innen feltet reise, reiseliv og reisebyråtjenester, tilbudt ved hjelp av et globalt datanettverk, for vedlikehold av reiseprofiler og reiseinformasjon for ansatte, for lagring og gjenfinning av reiseinformasjon fra forskjellige steder i hele verden, og for synkronisering av nye data med eksisterende data på datastyrte reisereservasjonssystemer tilhørende andre og andre datastyrte reisereservasjonsprogrammer. BX, ,

17 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HP INSTANT CONTACT (730) Innehaver: Hewlett-Packard Co, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (730) Innehaver: Cerpus AS, 8432 Alsvåg, NO KL. 9: Datamaskinprogram på Web-applikasjonsserver. KL. 41: Utdannelses- og opplæringsvirksomhet som bruker eller er knyttet til vårt produkt. KL. 42: Design (grensesnitt) og videreutvikling av vårt dataprogram. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: THE BLOCK (730) Innehaver: Viacom International Inc, 1515 Broadway, New York, NY, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 41: Underholdningsvirksomhet, nemlig produksjon, distribusjon og utleie av fjernsyns- og radioprogrammer og av filmer, levende filmer og lyd- og videoopptak; produksjon av sceneunderholdningsinnslag, produksjon av fjernsynsunderholdningsinnslag; publikasjon og utgivelse av bøker, magasiner og tidsskrifter; tilveiebringelse og tilgjengeliggjøring av informasjon innenfor området underholdning, musikk og utdannelse ved hjelp av globale datanettverk. KL. 42: Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; personlige informasjonsbehandlingstjenester. US, , 76/ (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DA LUCA (730) Innehaver: Western Wines Ltd (British), 1 Hawksworth Road, Central Park, Telford, Shropshire, TF2 9TU, England, GB (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 33: Viner; bordviner. GB, ,

18 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DYNOBEL DIVIDE (730) Innehaver: Dyno Nobel ASA, Drammensveien 147 A, 0277 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 13: Skytevåpen; ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff; fyrverkerisaker. (730) Innehaver: Johnson & Johnson, New Brunswick, NJ, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinsk utstyr for å forhindre sammenklebning ved kirurgi. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: F Andhøy AS, Holgerslystvei 7 B, 0280 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; innsamling og systematisering av informasjon for bruk i databaser samt markedsstudier og -undersøkelser. (730) Innehaver: Arnt B. Johansen, Postboks 51, 2831 Raufoss, NO KL. 42: Sertifiseringstjenester. 18

19 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Trendus AB, Toregatan 5, S Ämtervik, SE (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 28: Spill og leketøy. EM, , (730) Innehaver: FellesJuice AS, Postboks 113, Kalbakken, 0902 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is. KL. 32: Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker, fruktnektar, grønnsaksaft, fruktekstrakter og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker. KL. 43: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Prototech AS, Postboks 6034 Postterminalen, 5892 Bergen, NO KL. 10: Kirurgiske og medisinske apparater og instrumenter, samt ortopediske artikler. 19

20 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SELECT TRAVEL (730) Innehaver: Select Collection Travelproduction AB, Artillerigatan 6, S Stockholm, SE (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Interiørforum AS, Søren Lemmichsgate 4, 3015 Drammen, NO KL. 20: Kjøkkenskap, garderobeskap, baderomsskap, klesskap, møbler for oppbevaring. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 39: Organisering av reiser; reisebyråvirksomhet; rådgivning relatert til organisering av reiser. FI, , T (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: STABLEYZ (730) Innehaver: Alcon Inc, Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Interiørforum AS, Søren Lemmichsgate 4, 3015 Drammen, NO KL. 5: Oftalmiske farmasøytiske preparater. KL. 20: Kjøkkenskap, garderobeskap, baderomsskap, klesskap, møbler for oppbevaring. 20

21 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Alcon Inc, Bösch 69, CH-6331 Hünenberg, CH (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 10: Oftalmiske medisinske og kirurgiske instrumenter og apparater. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Jan Willy Hagen, 8001 Bodø, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. KL. 36: Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. KL. 38: Informasjonsbyråer (nyheter). KL. 42: Utarbeidelse av dataprogrammer; dataprogrammering. (730) Innehaver: BP Solvay Polyethylene North America, 3333 Richmon Avenue, Houston, TX 77098, US (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 1: Kjemiske produkter for industriell bruk; ubearbeidet plast; kunstige og syntetiske harpikser. EM, ,

22 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: DOMLUX (730) Innehaver: Metsäpuu OY, Puusepänkatu 1, SF Loimaa, FI (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 19: Bygningsmaterialer; stive rør for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus, ikke av metall; monumenter, minnesmerker, ikke av metall. KL. 20: Møbler, speil, billedrammer, varer av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. (730) Innehaver: Li & Fung (BVI) Ltd, P.O. Box 957, Road Town, Tortola, VG (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 13: Fyrverkeri og kinaputter. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FRICTION FIGHTERS (730) Innehaver: Statoil ASA, 4035 Stavanger, NO (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 4: Smøreoljer. 22

23 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: SABRINA TECHNICLEAN (730) Innehaver: Hearts on Fire Co, 333 Washington Street - Suite 851, Boston, MA 02108, US (740,750) Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 765 Sentrum, 0106 Oslo KL. 14: Edle stener og juvelérvarer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Castrol Ltd, Wakefield House, Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, England, GB (740,750) Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 3: Midler for rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; såper, vaskemidler, rensemidler og fettfjerningsmidler, unntatt slike brukt som rustfjerningspreparater; rengjøringspreparater; hygieniske preparater for toalettbruk; malingsfjerningsmidler. KL. 5: Preparater, midler og materialer for sterilisering; hygieniske preparater (andre enn for toalettbruk); desinfeksjonsmidler for hygienisk bruk; hygieniske preparater og stoffer for medisinske formål. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Wilwin AS, Parkenga 10 B, 0957 Oslo, NO KL. 21: Glassvarer, porselen og keramikk. (730) Innehaver: Fairline Boats Plc, Peterborough, England, GB (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 12: Båter og båtskrog; deler og tilbehør. KL. 16: Trykksaker og publikasjoner relatert til båter; bøker og tidsskrifter relatert til navigasjon, båter og håndtering. KL. 25: Yttertøy; vanntette klær; hatter; støvler og sko; gensere. KL. 39: Båtmeglervirksomhet. 23

24 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: HOLDEN HTL (730) Innehaver: Chris Miller, Del Mar, CA, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 18: Lommebøker, ryggsekker, sports- og treningsbager. KL. 25: Klær, i form av jakker, gensere, treningsgensere, bukser, shorts, treningsbukser, T-skjorter, skjorter, ermeløse trøyer (tank tops), poloskjorter, sokker, undertøy, overall, vester, pyjamaser, kjeledresser, treningsdrakter, badedrakter, belter, bukseseler, og yttertøy i form av snøbukser, snøjakker, skibukser med seler, snødrakter, hansker, isolasjons- og varmebukser, jakker og skjorter; hodeplagg i form av hatter, luer, solskjermer. (730) Innehaver: Tommy Jocumsen Consult, Furumovei 6, 2050 Jessheim, NO KL. 35: Online annonsering på datanettverk; salgsfremmende tjenester for tredjemann. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: FIBNET (730) Innehaver: Telenor Fiber Solutions AS, Serviceboks 505, 4898 Grimstad, NO (740,750) Fullmektig: Advokatene i Telenor ASA, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu KL. 38: Tele- og datakommunikasjonsvirksomhet; fiberoptiske kommunikasjoner; tilrettelegging av tilgang til lokale aksessnett, drift av lokale aksessnett. 24

25 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Mediateket AS, 1368 Stabekk, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 9: Dataprogrammer. KL. 41: Digitale billedtjenester; film- og videoproduksjon; musikkproduksjon; videobåndredigering og redigering via tape; filmproduksjon på videobånd; produksjon av radioog TV-programmer; opplæringsvirksomhet; arrangering og ledelse av praktiske konferanser. KL. 42: Tekniske prosjektstudier; utarbeidelse og design av computersystemer; faglige konsulenttjenester. (591) Merket er i farger (730) Innehaver: Masterfoods AS, Postboks 274 Skøyen, 0212 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 Oslo KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter, korn og frø; levende dyr, fugler og fisker; næringsmidler for dyr, fugler og fisker samt preparater og tilberedninger for tilsetning til slike næringsmidler; malt; blekksprutben; spiselige ben og pinner for kjæledyr; strø for dyr; friske frukter, grønnsaker, rotfrukter og poteter samt preparater og tilberedninger av disse for bruk som tilsetning til næringsmidler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: CATAPULT (730) Innehaver: Roger Lien, Haugesgt 46, 3019 Drammen, NO KL. 35: Fjernsynsreklame, nyhetsklipping, reklamebyrå, reklamevirksomhet. KL. 41: Filmproduksjon, fjernsynsprogram, fjernsynsunderholdning, digital billedbearbeidelse, fotografering, reportasjer, filmstudio, utleie av videokamera, videofilming, videobåndredigering. 25

26 Norsk varemerketidende registrerte varemerker nr (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato: (210) Søk.nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Shimano Inc, Osaka, JP (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 28: Fiskeutstyr, omfattende fiskesneller, fiskestenger, fiskesnører, snøreførere (til bruk på fiskestenger), fiskekroker, åte (kunstig) til fisking, kunstig agn, fiskekurver (fiskeutstyr), dupper, fiskevekter (i form av søkke), håv for fiskere, fiskevesker, fiskehansker; etuier for fiskestenger og oppbevaringsbokser til fiskeutstyr. (730) Innehaver: Modul-System Sweden AB, Veddestavägen 17, S Järfälla, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Majorstua, 0306 Oslo KL. 9: Elektriske kontrollenheter som brukes til å kontrollere om parkerte kjøretøy er registrerte i et parkeringssystem for parkering. KL. 35: Administrative tjenester angående betaling av parkering for kjøretøy. SE, ,

Første avdelings avslag var begrunnet som følger:

Første avdelings avslag var begrunnet som følger: Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7793 Søknad nr. 2002 05503 Søker: World Wrestling Entertainment Inc., Stamford, Connecticut, USA Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Oslo Annen avdelings

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 10 2003.03.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 10 2003.03.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 10 2003.03.03 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 52-2003.12.22 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 50-2003.12.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 10-2003.09.15 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 13/12-2012.03.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 41-2003.10.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 41-2003.10.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 41-2003.10.06 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 15/14-2014.04.07 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 12/08-2008.03.17 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 12/08-2008.03.17 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 44-2003.10.27 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 15-2004.07.19 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL)

Vare/tjeneste (Nice klasser) 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 16, 21, 22, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 Unilever NV (NL) Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Logo Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.07.02 16:18:00 Tekst i merket Hovedstatus Detaljstatus UNILEVER Søknadsnummer 201001796 Inngitt 2010.02.17

Detaljer

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 41/09-2009.10.05 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 41/09-2009.10.05 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 43/09-2009.10.19 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 43/09-2009.10.19 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 7 2003.02.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk

design tidende nr NO årgang 3 ISSN Norsk nr 18-2005.08.29 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet!!!!!! BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 45 2001.11.05 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 37-2003.09.08 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 39/11-2011.09.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 39/11-2011.09.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925

nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 . nr 17/16-2016.04.25 NO årgang 106 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 06/08-2008.02.04 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 06/08-2008.02.04 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 26/09-2009.06.22 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 26/09-2009.06.22 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 29-2003.07.14 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

tidende nr 23-2003.06.02 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 23-2003.06.02 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 23-2003.06.02 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 15 2000.04.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2000.09.18 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 20 2000.05.15 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 17-2003.12.22 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 34 23.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer