OD Lær. 2 Forstå. 3 Jobb. temahefte. Internasjonal Uke: oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober for UNGDOm SSKOLe N.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OD 09. 1 Lær. 2 Forstå. 3 Jobb. temahefte. Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009. for UNGDOm SSKOLe N."

Transkript

1 OD 09 temahefte for UNGDOm SSKOLe N Internasjonal Uke: oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreier seg om 3 Jobb om du ønsker det!

2 Innhold ansvarlig UtGIveR Operasjon Dagsverk akersbakken Oslo Telefon: Telefax: e-post: ansvarlig ReDaKtøR Ingvild austuglen ReDaKtøR astrid fadnes DeL 1: OpeRaSjON DaGSveRK 4 Ta et standpunkt! 5 Oppdatering fra Bangladesh 6 hvordan fungerer egentlig Operasjon Dagsverk? DeL 2: årets prosjekt 8 Om atlas-alliansen og årets prosjekt 9 et liv med funksjonsnedsettelse 10 uganda, mosambik, sør-afrika og malawi 12 Turistinformasjon DeL 3: I dybden 14 hvilke begrep bruker man? 15 jonas gahr støre om funksjonshemmedes rettigheter 16 ler du av blindesketsjer? 17 en afrikansk helaften 18 Young voices ReDaKSjONeN marthe Dehli, Ida Thinn, stein roar fredriksen, marie fosse, Trygve vinje, Ingvild austgulen. pengene fra årets aksjon kanaliseres gjennom atlas-alliansen, postboks 9218 grønland, 0134 Oslo. Operasjon Dagsverk arrangeres av elevorganisasjonen i norge: tusen takk Tusen takk til alle som har hjulpet til i arbeidet med dette heftet! spesielt takk til alle tekstforfattere, fotografer og flittige korrekturlesere. DeSIGN OG produksjon Oktan alfa trykk: norprint rotasjon as Opplag: foto: Bilder, dersom annet ikke er oppgitt: atlas-alliansen/od Små grep store forskjeller I år er Det 45 år siden Operasjon Dagsverk ble arrangert for første gang. siden 1964 har norske elever arbeidet inn rundt én milliard kroner til ulike utdanningsprosjekter rundt om i verden. I år skal de innjobbede midlene gi ungdom med nedsatt funksjonsevne i mosambik, malawi, uganda og sørafrika tilgang til den utdanningen de har krav på. konkrete tiltak som skal settes i gang, er blant annet utdanning av døvetolker og tilrettelegging av skolebygg og skolemateriell. Dette vil kunne finansieres av midlene dere elever jobber inn på OD-dagen. men årets ODprosjekt handler om mye mer enn det. vi vil også være med å endre holdninger ovenfor funksjonshemmede både i lokalmiljøet i prosjektlandene, og også blant norske elever og dermed kunne styrke ungdommene i prosjektlandenes astrid fadnes Redaktør for temaheftet for ungdomsskolen selvtillit, og gi dem viljen til å kunne skape sin egen framtid. med Internasjonal uke håper vi å kunne gi dere litt mer innsikt i hva det egentlig vil si å ha en funksjonsnedsettelse, og hvordan funksjonshemmede ungdommer ikke er ubrukelige, men heller en viktig ressurs vi trenger i samfunnet! med årets OD-prosjekt kan små grep gjøre store forskjeller. Å fjerne en dørstokk, kan bety tilgang til utdanning for en ungdom i rullestol. Å bedre holdninger til funksjonshemmede, vil fjerne flere barrierer. sammen kan vi skape de store forskjellene, for ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. jeg håper dette heftet kan være med å gi deg ny kunnskap, forståelse og motivasjon til å jobbe på OD-dagen og dermed være med å skape de store forskjellene! 2 OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen

3 Operasjon Dagsverk OppSUmmeRt n Det er frivillig å jobbe på OD-dagen. n Operasjon Dagsverk bygger på solidaritet og frivillighet. n Operasjon Dagsverk er av, med og for ungdom. n Hvert år bestemmer norske skoleelever hva OD-pengene skal gå til. 3

4 INGvILD austgulen OD-leder 2009 «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!» Fra diktet Du må ikke sove av Arnulf Øverland 5 på gata Ta et standpunkt! Har du noensinne blitt urettferdig behandlet eller sett andre bli det? se for deg at det er en fyr på skolen din som heter Morten. Morten er ikke en av de kuleste, og blir mobbet av en gjeng på skolen som er venner av deg. SKaL jeg ReaGeRe? hvis du bryr deg om at morten blir mobbet, står du gjerne ovenfor tre mulige måter å reagere på: 1. Du tenker at dette er urettferdig og dårlig gjort. morten blir ikke bra behandlet, og sånn burde det ikke være. likevel gjør du ikke noe for å endre situasjonen. 2. Du tenker at dette er urettferdig og viser din medfølelse ved å si til morten at du synes dette er dårlig gjort. 3. Du tenker at dette er urettferdig og viser det ved å stille deg opp sammen med morten neste gang du ser han bli mobbet. Du sier ifra til de som mobber at dette er dårlig gjort og at han ikke fortjener å bli behandlet på denne måten. hvis du velger alternativ 1, godtar du situasjonen som den som den er. alternativ 2 vil styrke mortens selvtillit og viser at det ikke bare er han som ser at han blir behandlet urettferdig. men det er kanskje ikke nok til at gjengen slutter å mobbe? alternativ 3 vil styrke mortens selvtillitt og gjøre hans sak sterkere. samtidig viser du ovenfor gjengen at det de gjør er feil, og kanskje vil de også innse det selv. SteRKeRe SammeN Det skal mye til å velge alternativ 3. Å stille seg opp mot de som er flere, «sterkere» og har mer makt enn deg, er hardt. ved å støtte morten risikerer du at gjengen ikke lenger liker deg fordi du går imot dem, og viser at du ikke er «likegyldig» til det de gjør. mye tilsier at du ikke skal velge alternativ 3, men velger du dette, viser du det vi kaller solidaritet. Ikke bare bryr du deg, men du gjør også noe aktivt for å vise din støtte til den som blir dårlig behandlet. Ingenting er som å kunne stå sammen Hva tenker du når du hører ordet «solidaritet»? jeg tenker med en gang samhold og fellesskap, og det at man hjelper hverandre og stiller opp, uansett hva det er. Inger Sofie johansen (14), Oslo jeg tenker på medmenneskelighet, evnen til å hjelpe hverandre. jeg tenker også på samhold, og hvordan solidaritet kan binde mennesker sammen. annum Saher Islam (18), Oslo jeg tenker at solidaritet er når noen hjelper andre på tross av kulturforskjeller og sånt. at noen hjelper andre fordi en har lyst til å hjelpe, ikke for at en må. Lars haug Nilsen (15), svolvær med noen i kampen om rettferdighet i motsetning til at noen må ta hele slaget alene. Brorskap er en god forklaring på solidaritet. Du kjemper for andre fordi de er like mye verdt som deg og derfor ikke skal behandles dårligere enn deg. Det er vanskelig å stå alene, men sammen kan vi skape like muligheter for alle. morten kan ikke vinne kampen mot gjengen alene, han trenger støtte, for sammen står vi sterkere. LæR forstå jobb! solidaritet og brorskap kan stille deg opp i et hjørne og gi deg valget mellom å gå forbi eller å gjøre noe aktivt for å vise at du er uenig i noe. Operasjon Dagsverk 2009 gir deg muligheten til å ta et slikt valg. men det er viktig at du gjør det på riktig grunnlag! for at du skal kunne velge på riktig grunnlag, arrangerer vi Internasjonal uke og informerer norske elever om årets prosjekt og om dagens situasjon i prosjektlandene. alle skoler som er med på Operasjon Dagsverk har Internasjonal uke der alle elevene deltar. OD-dagen derimot, er frivillig. for Operasjon Dagsverk er det ikke viktigst at du jobber på OD-dagen, men at du jobber på ODdagen fordi du synes at prosjektet er verdt å jobbe for. norske elever skal ikke bare vite om situasjonen for ungdom i sør, men vi skal også ha god forståelse for den. Derfor mener vi i Operasjon Dagsverk at Internasjonal uke er like viktig som selve OD-dagen. Det handler ikke kun om å jobbe inn penger til prosjektene, det handler også om utdanning til oss her i norge! ved å lære om utfordringene og de skjeve fordelingene i verden, kan vi få forståelse for hvorfor det er slik, og dermed lettere kunne gjøre noe med det. på den måten kan vi skape holdningsendringer og en mer rettferdig verden, der vi stiller oss opp og går imot massene hvis vi mener noe er galt og urettferdig. jeg tenker på blant annet å hjelpe andre uten å forvente noe tilbake. Å gjøre noe frivillig, ikke bare på grunn av dårlig samvittighet og kjempe sammen mot et felles mål. magnus hagder Olsen (16), Tromsø jeg tenker på vennskap og respekt, også for dem som man ikke har møtt, men ønsker det beste likevel. Ingrid husby Liland (19), leder av elevorganisasjonen 4 OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen

5 OpeRaSjON DaGSveRK midlene norske skoleelever jobbet inn på OD-dagen i fjor, gikk til strømmestiftelsens shonglap-prosjekt. En oppdatering fra Bangladesh I fjor arbeidet norske skoleelever til inntekt for strømmestiftelsens shonglap-prosjekt i bangladesh. Formålet med prosjektet er å gi jenter på landsbygda i bangladesh en utdanning slik at de kan bli sett på som en ressurs av foreldre og lokalsamfunn. 17 år gamle Purnima Das var blant de 17 jentene som kom på besøk til Norge i forbindelse med od08. Nå har det gått ett år, og mye har forandret seg i Purnimas liv. jeg heter purnima DaS, og er en 17 år gammel jente fra den sørvestlige delen av Bangladesh. jeg studerte på en katolsk misjonsskole, men strøk på eksamen. Derfor avsluttet jeg utdanningen min i 2006, og som «avhopperelev» fikk jeg plass på shonglap-senteret. I oktober 2008 besøkte jeg norge som Irp, invitert av Operasjon Dagsverk og strømmestiftelsen. jeg besøkte mer enn 10 skoler, og hadde foredrag for norske elever. Det var en fantastisk læringsprosess for meg, og forhåpentligvis også for de norske elevene. Da jeg kom hjem bestemte jeg meg for å fortsette studiene, selv om stemoren min og faren min var uenige i det. før norgesbesøket mitt forsøkte stemoren min å gifte meg bort, men lærerne på misjonsskolen fikk overbevist faren min om å ikke gjøre det. jeg var fast bestemt på å fullføre studiene mine, og å få meg et selvstendig arbeid. Da jeg kom hjem fra norge, var det en utfordring å møte menneskene rundt meg igjen. noen av dem mente det var farlig å reise langt bort, og stilte kritiske spørsmål til hvor jeg hadde vært helt alene. jeg ble særlig mistrodd siden jeg var jente, det stred mot kulturen. jeg prøvde å forklare at jeg fikk god oppfølging og støtte gjennom hele oppholdet, og med tiden skjønte folk at reisen har vært både bra og viktig for meg. etter hvert tok jeg også eksamen på nytt, og det var bare mulig fordi jeg fikk pengestøtte til ekstra undervisning samt bøker og skrivesaker gjennom en av strømmestiftelsens partnerorganisasjoner. nå jobber jeg med shonglapprogrammet for 2009, og for dette får jeg 22dollar i månedslønn. jeg har aldri vært så glad som da jeg fikk min første lønning! jeg bestemte meg for å gi alle pengene til pappa, så han skulle skjønne at jeg faktisk gjør en viktig jobb og bidrar til hjemmet. for det gjør jeg virkelig! jeg føler meg privilegert og stolt når shonglap-jenter kommer til meg med problemene sine, og foreldrene deres ønsker at døtrene deres skal gå i mine fotspor. ORDfORKLaRING n Shonglap-senter: lokalt oppbygd skole hvor jenter i Bangladesh får bl.a lese- og skriveopplæring, yrkesopplæring og rettighetsopplæring. n IRP: Internasjonal Ressursperson, gjest fra prosjektlandet under Internasjonal Uke n Strømmestiftelsen: ODs samarbeidsorgansiasjon i 2008 jeg og de andre jentene ble motiverte av reisen til norge. Det ga oss håp for fremtiden, og et ønske om å jobbe for en endring. jeg bestemte meg for å bli sykepleier, og nå tar jeg et kurs over seks måneder for å oppfylle det ønsket. når kurset er ferdig, vil jeg trolig få kunne en jobb. Da vil jeg først motta en månedslønn på 43dollar, som gradvis stiger til mellom 73 og 86 dollar. Dette er helt fantastisk for meg. jeg er velsignet, og kan nå gå inn i et nytt og bedre liv. jeg er så takknemlig ovenfor alle som ga meg den støtten jeg Vil vite mer om tidligere trengte for å få utdanningen min. OD-prosjekt? Se interaktivt kart på OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen 5

6 Hvordan fungerer egentlig Operasjon Dagsverk? Hvert år er det omtrent 5000 frivillige som står bak arrangeringen av operasjon Dagsverk: SKOLeKOmIté: arrangerer Internasjonal uke og OD-dagen på sin skole DISKtRIKSKOmIté: Bistår skolene og skolekomiteene i sitt fylke i arrangeringen av Operasjon Dagsverk. hovedkomiteen: lager OD-kampanjen og alt informasjonsmateriellet og bistår Distriktskomiteene i arrangeringen av OD. elever: alt i OD bestemmes av elever, og det er elevene som jobber på OD-dagen, Dermed er du som elev den viktigste brikken i Operasjon Dagsverk! har du lyst å jobbe mer aktivt for Operasjon Dagsverk? Ta kontakt! kontaktinformasjon til ditt fylke, finner du på Ofte stilte spørsmål 6 hvem bestemmer OD-pROSjeKtet? elever bestemmer OD-prosjektet. ODs rolle i denne prosessen er å kvalitetssikre prosjektene. våre frivillige eksperter går gjennom søknadene som kommer inn fra norske bistandsorganisasjoner, forsikrer at prosjektene er i samsvar med ODs grunnprinsipper, og at de er bistandsfaglig gode nok. De beste prosjektene går videre til avstemning på skolene. stemmene fra skolene legges sammen med resultatene fra avstemningen på elevtinget, elevorganisasjonen sitt årsmøte hvor representanter fra alle skolene som er medlem av elevorganisasjonen har stemmerett. hvorfor StøtteR IKKe OD prosjekter I NORGe OG ReSteN av europa? ODs bakgrunn er fra elever som jobbet med OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen elevrettigheter i norge og som mente at man kunne avse en dag i året til å jobbe for andre ungdommers utdanning. I Operasjon Dagsverks grunndokument står det at ODs prosjekter skal være i afrika, asia eller latinamerika. Disse grunnprinsippene er bestemt av elever på elevtinget. hvor mye av pengene GåR DIReKte til prosjektet? av de 200 kr du jobber inn, går maksimum 30 kr (15 prosent) til informasjonskampanjen og administrasjon i OD. OD-prosjektene varer rundt fem år og OD betaler ut prosjektmidler årlig. I disse årene står pengene i banken, får renteinntekter og beløpet vokser. allerede det første året i banken kan dine 170 kroner vokse til 180 kr. av disse kan atlasalliansen bruke 5 prosent, altså 9 kroner, til å administrere OD-prosjektene. fordi de innjobbede midlene betales ut årlig og får god rente i banken, har vi sett at beløpet som har blitt betalt ut til prosjektene faktisk har blitt større enn det beløpet som opprinnelig ble jobbet inn. hvordan vet DeRe at pengene NåR fram til prosjektene? alle midlene går via lokale partnere i prosjektlandene, som jevnlig må rapportere til OD om drift og prosjekter. pengene blir ikke utbetalt i kun én pulje, men utbetales i flere puljer over en periode på minst fem år. Om prosjektet ikke går som det skal, kan OD stoppe pengestrømmen til det er utarbeidet en løsning på problemet. Dette har skjedd én gang i ODs historie.

7 årets prosjekt elever ved en skole for blinde i Uganda OppSUmmeRt n Årets prosjekt skal sikre utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne n Årets prosjektland er Mosambik, Malawi, Uganda og Sør-Afrika n Årets prosjekt vil jobbe for at ungdom med funksjonsnedsettelser møter positive holdninger i lokalsamfunnet n Årets samarbeidsorganisasjon er Atlas-alliansen OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen 7

8 Åpne dørene ingen er ubrukelige! av RIKKe bækkevold daglig leder Atlas-Alliansen ORDfORKLaRING n Elevtinget: Elevorganisasjonens årlige landsmøte. n Bistandsarbeid: Bistand kommer av uttrykket å bistå, som betyr å hjelpe eller å støtte. n Meslinger: Akutt, smittsom infeksjonssykdom som skyldes et virus. Meslinger rammer som regel barn, og gir varig immunitet. n Malaria: Sykdom som fører til gjentatte anfall av høy feber og frysninger. 8 I SeptembeR 2008 sendte vi i atlas-alliansen vår søknad til Operasjon Dagsverk. Torsdag 17. mars i år var vi i folkets hus da elevenes stemmer ble talt opp på elevtinget. vi ble imponerte over elevenes engasjement for vår sak, og er svært takknemlige over å få tildelt OD når dette skrives er vi i full gang med arbeidet knyttet til informasjonskampanjen, deriblant heftet du nå leser. I dag lever over 10 prosent av verdens befolkning med en form for funksjonsnedsettelse. Det utgjør mer enn 600 millioner mennesker. av disse bor ca 80 %, altså over 480 millioner mennesker, i fattige land. sannsynligheten for at du har, eller får, en funksjonsnedsettelse er langt større hvis du lever i et utviklingsland enn om du bor i norge. meslinger fører daglig til over 500 dødsfall blant barn og kan også føre til blindhet og hjerneskader. hvert år dør nærmere barn av malaria på verdensbasis. mange av dem som overlever malariasmitte kan pådra seg skader som blant annet kan resultere i at de mister syn eller hørsel. at det er en stor andel funksjonshemmede i utviklingsland skyldes i hovedsak fattigdom og manglende ressurser. Barn blir født med funksjonshemminger fordi foreldrene ikke har hatt penger til å bruke på næringsrik mat eller til å oppsøke lege. andre kan få funksjonsnedsettelser senere i livet fordi det mangler midler til å bygge ut helsetjenester. slik kan sykdommer vi i norge rask kan bli behandlet for, få langt alvorligere konsekvenser i enkelte land. vi vet at en høy andel av funksjonsnedsettelsene i utviklingsland er tilknyttet fattigdom, og kunne vært forebygget. samtidig vet vi at mennesker med funksjons hemminger mange steder i verden ikke får delta i samfunnet på samme måte som andre. hvis du er utestengt fra skole og arbeidslivet mister du muligheten til å tjene penger, og sjansen til å jobbe deg ut av fattigdom. Dermed oppstår en ond sirkel: fattigdom fører til funksjonshemminger og funksjonshemminger fører til fattigdom. Denne sirkelen må brytes. vi vet at utdanning både kan være veien ut av fattigdom for enkeltpersoner, og bidra til utvikling i fattige samfunn. samtidig vet vi at ni av ti barn og unge med funksjonsnedsettelser i det sørlige afrika ikke går på skole. De blir holdt utenfor og oversett, og dette vil vi gjøre noe med. atlas-alliansen har tidligere hatt prosjekter som ble støttet med midler fra Operasjon Dagsverk. Om lag 2400 ungdommer med funksjonsnedsettelser i malawi, Zanzibar, Tanzania og uganda har fått en ny og bedre hverdag takket være pengene som ble jobbet inn av norske skoleelever i OD 98. I år skal pengene norske elever jobber inn gå til prosjekter i uganda, mosambik, malawi og sør-afrika. ungdom OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen med ulike typer funksjonshemminger skal få utdanning, opplæring og økte muligheter til å klare seg selv. for eksempel skal blind og svaksynt ungdom i mosambik få opplæring i, og tilgang til, tilrettelagt pc-utstyr. for blinde og svaksynte er datamaskinen et viktig verktøy for å skaffe seg informasjon og kommunisere. I malawi skal funksjonshemmet ungdom gis opplæring i dagligdagse ferdigheter så vel som inntektsbringende aktiviteter. ved å styrke ungdommenes selvstendighet og selvtillit kan de selv kjempe for å delta i samfunnet på lik linje med andre. Derfor vil vi også bidra med opplæring i rettighetsarbeid og ledelse. I tillegg til å styrke funksjonshemmet ungdom vil vi jobbe for å skape positive holdninger i lokalsamfunnet. I mosambik skal lærere få opplæring i punktskrift og i hvordan blinde orienterer seg. slik kan blinde elever lettere inkluderes i undervisningen. I uganda skal flere tegnspråkinstruktører utdannes, og det skal produseres læremateriell i tegnspråk for døve og hørselshemmede. flere ungdom med funksjonshemminger skal komme seg i jobb og få sin egen inntekt. I sør-afrika skal det arrangeres seminarer og kurs som tar for seg overgangen fra skole til arbeidsliv. målet er at ungdom skal være rustet til å takle denne overgangen, og stå på egne ben etter endt utdanning. ungdom med funksjonshemminger ønsker ikke særbehandling, men rettigheter og muligheter på lik linje med andre. gjennom OD-prosjektene vil vi bidra til å åpne dørene og legge til rette for at denne gruppen kan vise hvilken ressurs de er. vi i atlas-alliansen er stolte over at norske elever vil jobbe for våre samarbeidsprosjekter. vi og våre partnere har stor respekt for det solidaritetsinitiativet Operasjon Dagsverk og norske elever viser hvert år. vi ser frem til det videre samarbeidet i årene som kommer, og ønsker alle som skal jobbe den 29. oktober en god arbeidsdag og lykke til med gjennomføringen. Hvem er Atlas-Alliansen? Atlas-Alliansen består av 18 organisasjoner av og for funksjonshemmede i Norge som har drevet med internasjonalt bistandsarbeid i 30 år. Vi jobber for å bedre funksjonshemmedes levekår i fattige land og for å bekjempe tuberkulose, som tar livet av nesten to millioner mennesker hvert år. Vi har i dag 60 prosjekter fordelt på 20 land i verden. Bak søknaden til Operasjon Dagsverk står fire av Atlas-Alliansens organisasjoner, som sammen med sine partnere og ungdom i prosjektlandene vil drive OD-prosjektene: Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbud, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Stiftelsen Signo, som jobber med døve og døvblinde.

9 Erfaring frå eit liv med funksjonsnedsettelse Eg heiter Nakitanda Edith, er 23 år og studer samfunnsfag ved universitetet i Kyambogo. Eg blei fødd i Kawempe Wakiso-distriktet og var frisk heilt fram til eg var to år. Då fekk eg malaria og høg feber, som begge var teikn på polio. Dette gjorde at mitt venstre bein blei svakt. årets prosjekt familien OG mora mi gjorde det beste dei kunne for å gjere situasjonen betre. Dei tok meg med til tradisjonelle heksedoktorar og terapeutar, men alt var forgjeves heilt til vi prøvde det ortopediske sjukehuset i mulago. Der fekk eg rehabilitering og no kan eg bruke ein stokk og ei opphøgd sko. som barn med nedsett funksjonsevne fekk eg normal behandling heime, sjølv om eg ikkje kunne hjelpe til i alle situasjonar. Då eg gjekk i grunnskolen var ikkje livet enkelt. elevane utan nedsett funksjonsevne ville ikkje vere med meg, og dei ga meg stygge kallenamn. Dei etterlikna til og med måten eg gjekk på og andre rørsler. nokre gongar eg gjekk forbi, stoppa dei ofte opp, stirra og kviskra bak ryggen min. på dennne tida sosialiserte eg meg lite. sjølv om eg torde å snakke med dei andre barna og delte godteri med dei, var dei redde for å vere med meg. I ungdomskulen byrja ting å endre seg. nokre av På helsa løs Da Alex var fem år fikk han hjernehinnebetennelse. Fordi han ikke fikk ordentlig behandling, ble han døv. medelevane mine sosialiserte seg med meg, og sjølv om mange framleis såg rart på meg, hjalp det meg gjennom dagen å ha nokre vener. lerarane var snille og ga meg all støtten og omsorgen eg hadde behov for. utanfor skulen var det også katastrofalt sidan dei lokale innbygjarane såg på meg, for så å hente vener og bekjende til å sjå på den «krøpla» jenta i byen. eg hadde ingen vener utanfor heimen eller skulen fordi dei erta meg, til tross for at dei var vaksne menneske. på universitetet har ikkje livet vore så vanskeleg fordi få av elevane tek seg tid til å sjå på meg og mobbe meg. sosialiseringa har vore enklare og eg har hatt moglegheita til å vere med kven som helst utan problem. eg har lenge bedd til gud om dette, og endeleg har han svart på ynkje mitt, sjølv om eg framleis har funksjonshemninga. ORDfORKLaRING n Polio: Forkortelse for poliomyelitt. Virussykdom som ofte resulterer i lammelse i musklene. alex er OppvOKSt I UGaNDa og er bare en av mange i sør-østlige afrika som får varige funksjonsnedsettelser etter infeksjoner eller smittsomme sykdommer. mange av sykdommene, som for eksempel elveblindhet, finnes det medisiner for. likevel får ikke barn og unge behandling. Det kan skyldes at medisinene rett og slett er for dyre for folk flest eller at de er vanskelige å få tak i. sykdommer som er spesielt utbredt i fattige land forskes det også lite på fordi det regnes som lite lønnsomt å utvikle medisiner for disse landene. medisiner for barn er spesielt lite utviklet og bruken av voksenmedisiner kan gi farlige bivirkninger. LIvReDDeNDe vaksine mange infeksjonssykdommer kunne vært unngått gjennom vaksinering. Betty bor også i uganda. Da hun var fire år gammel fikk hun meslinger og mistet synet. hadde Betty blitt vaksinert mot barnesykdommer hadde hun ikke fått meslinger og kanskje aldri blitt blind. Det kan være mange grunner til at barn ikke vaksineres. Ofte skyldes det at mor ikke kommer med barnet til helsestasjonen. kanskje vet hun ikke hvor viktig det er. kanskje er ikke barnet registrert slik at myndighetene vet om det. I enkelte land er så mye som prosent av barn ikke registrert. selv om både Betty og alex fikk varige funksjonsnedsettelser etter sine sykdommer, klarte de seg likevel ganske bra. Begge går i dag på universitetet og har mange planer og drømmer for sine liv. alex er blant de mange som har fått varige funksjonsnedsettelser som følge av infeksjonssykdommer som kunne vært unngått. n Dette fører daglig til handikap i Afrika sør for Sahara: dårlig ernæring, sykdommer, fødselsskader, skadelig miljøkonsekvenser, naturkatastrofer, trafikk- og arbeidsulykker, krig og militære konflikter. n Mange sykdommer, som polio, meslinger, malaria og elveblindhet, kan føre til funksjonshemninger eller død om de ikke blir behandlet. n Trakom er den vanligste infeksjonsårsaken til blindhet. Om lag millioner mennesker regnes som angrepet av bakterien. Antibiotika kan behandle sykdommen og forhindre blindhet. n Hvert år dør minst 5 millioner barn under 5 år av sykdommer som kunne vært behandlet med trygge medisiner eller vaksiner. Dette tilsvarer 500 barn hver time. marie fosse Operasjon Dagsverk KIRSteN myhr Health Action International (HAI) OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen 9

10 SUDaN etiopia ZambIa KeNya Uganda tanzania hovedstad: kampala folketall: 28,2 millioner areal: km2 Språk: engelsk, niger-kongospråk, nlio-sahariske språk, swahili, arabisk og luganda. n viktigste eksportvarer: kaffe, fiskeprodukter, te, bomull, gull forventet levealder i uganda er 42 år, aids-epidemien har satt dype spor i landet. uganda var under britisk styre fra 1890, før de fikk sin selvstendighet i Den nåværende presidenten Yoweri museveni fikk makten ved statskupp i 1986, og har blitt kritisert for å ikke følge demokratiske spilleregler, og han har heller ikke klart å stanse opprørsgruppen lord s resistance army (lra) som terroriserer nord-uganda. likevel er ikke alt mørkt i uganda. 80 prosent av befolkningen er bønder, og landet er selvforsynt med mat. De viktigste handelspartnerne er kenya, storbritannia og japan. ZImbabvve botsvvana NamIbIa Sør-Afrika hovedstad: pretoria folketall: 43,6 millioner areal: km2 Språk: IsiZulu, isixhosa, afrikaans, sepedi, engelsk, setswana, sesotho, xitsonga viktigste eksportvarer: gull, diamanter og mineraler Diskriminering og rasisme er stikkordene til sør-afrikas nyere historie. Det afrikanerdominerte national parti (np) vedtok fra 1948 flere lover som undertrykket og diskriminerte landets svarte innbyggere. lovene førte til at den svarte delen av befolkningen ikke hadde politiske, sosiale eller økonomiske rettigheter. regimet ble kalt apartheid og ble først avskaffet på 1990-tallet. Det er likevel fortsatt store sosiale og økonomiske forskjeller mellom svarte og hvite i sør-afrika i dag. Det antas at 21,5 prosent av den voksne befolkningen har hiv/aids. Til tross for at myndighetene har begynt å dele ut medisiner, er det fortsatt mange som ikke har tilgang til behandling. I 2010 skal sør-afrika være vertsnasjon for fotball vm. et vellykket arrangement vil styrke landet politisk, sosialt og økonomisk. 10 Ope r a sjon Dag sv e r k 09 * Te ma h efte for u ngdoms s ko len

11 tanzania Malavvi IK mosambik hovedstad: lilongwe folketall: 14,3 millioner areal: km2 Språk: engelsk viktigste eksportvarer: Tobakk, te og sukker malawi var tidligere underlagt storbritannia, men ble frigjort i I dag er landbruk svært viktig for malawis økonomi. landet har også mange ubrukte ressurser, som kull, uran og bauxitt. forventet levealder i malawi har gått ned de siste årene, noe som i stor grad skyldes aids-epidemien. I jordbruket går dette utover produksjonen fordi flere voksne dør og flere blir hjemme for å pleie syke. Det er i tillegg stor mangel på helsepersonell i malawi, til innbyggere finnes det kun én lege. skolesystemet sliter også med store utfordringer skolebygg, materiell og lærere er mangelvare. år ets pr OSj ek t ZambIa tanzania malavvi ZambIa ZImbabvve Mosambik SøR-afRIKa hovedstad: maputo folketall: 21,7 millioner areal: km2 Offisielt språk: portugisisk (I tillegg finnes et titall afrikanske språk) n viktigste eksportvarer: reker, cashewnøtter og bomull mosambik var tidligere underlagt portugisisk styre. etter 2. verdenskrig gav mange europeiske nasjoner slipp på sine kolonier og gav dem uavhengighet. portugal derimot klamret seg fast til sine kolonier, deriblant mosambik. Ønsket om å være uavhengig fra portugal vokste sterkt årene etter krigen og etter 500 år under portugisisk styre og 10 år med frigjøringskrig, ble mosambik selvstendig i mosambik er fortsatt et av de fattigste landene i verden, men har de siste årene hatt en positiv utvikling i økonomien. helse er en viktig faktor for levestandarden, i mosambik finnes det ca. 800 leger, dette tilsvarer én lege per innbyggere. Op eras j On Dags verk 0 9 * TemahefT e fo r un g DO m s s ko le n 11

12 Afrika / Øst Afrika + RepUbLIc Of malavvi e hovedstad: lilongw gmt+2 TIDssOne: km² areal: er BefOlknIng: 14,3 million kwacha (mwk) valuta: engelsk språk: + UGaNDa hovedstad: TIDssOne: areal: BefOlknIng: valuta: språk: kampala gmt km² 28,2 millioner shilling (ugx) Åk, engelsk, niger-kongospr ahili, nlio-sahariske språk, sw a. and lug Og BIsk ara The vvarm heart vi of Africa Meksalotisavk reisemål ed Uganda landet m innsjøer, isbreer og fjelltopper e fjell under liker du tanken på å kjenn den ene dagen, snø i deg le rul du bena? vil kken den na i ken for så å kjenne solste på nilen? te raf å til nok f tøf neste? er du rste stø n De uganda har mye å by på! lever som en, rilla lgo attraksjonen er fjel du kan som n me, ing ydn utr til n på grense. da an ug i rk finne i Bwindi nasjonalpa la, pa kam en tad eds hov Om du reiser til inn på kan du for eksempel sjekke minutter fra 45, tell sheraton kampala ho hvorfor t. por air al tion rna entebbe Inte ningsøkt, tre en ikke begynne dagen med pool? ga kyo e Th til for så å finne veien ved g pin lap avs og ing pp etter litt sho t, kan du bevege bassengkanten på hotelle e. Der kan du ge. ng oun lou tor ua deg videre til eq kaster deg ut nyte en god middag, før du e rytmer. het på dansegulvet til Dj ens uganda er der er du? vil du utforske et mer er om en i sommer? enten du drømm estur som els lev opp en r elle luksusferie emålet for deg! backpacker, er malawi reis levelser opp Det varierte landet byr på er i nyrika, tein les rul ike un er; typ alle av, og det 3000 svalende skoger i Zomba je massif. lan mu t meter høye paradise rker, med lpa na sjo na e ng malawis ma g og trin kla er, muligheter for fjelltur det vakre se å ten må te bes den ridning, er yrende et å ogs r ha fastlandet på. landet ildlife w s laiw ma i ari saf på dyreliv, og dyrene på nært reserves kan du oppleve hold. gjestfrie I tillegg til en rik kultur og desidert beste de i law ma r ha mennesker, d. Det tropiske strendene i afrikas innlan g, snorkling og kin dyk r gjø n van livet under hele familien! fiske til en opplevelse for t hjerte i dit m var? på du hva venter malawi. + SøR-afRIKa hovedstad: TIDssOne: areal: BefOlknIng: valuta: språk: pretoria gmt km² 43,6 millioner rand (Zar) ns, IsIZulu, IsIXhOsa, afrikaa ana, sepedi, engelsk, setsw sesotho, XITsOnga frik.adurban Sør-A tiske Ekso dis ara iep fer mt gje et er a frik sør-a strender med i øst kan by på langstrakte fing og sur de bå for r gode mulighete t bading, og Cape Town i ves levelser, reiser kan by på flotte naturopp i nelson øk bes og tain un til Table mo bben Island. ro på mandelas fengselscelle berømte den til en tur ta Det anbefales å se løver, kan r du kruger nasjonalpark, hvo n og hor nes rte sva leoparder, elefanter, derimot s ale bef an t De. dyr ke andre eksotis som der ien tve ikke å være ensformig i ma er n ste tky Øs a. frik r-a du tar turen til sø iske retter, og preget av svært sterke ind spesialiteter er ver store deler av landet ser ert frit og er lett som krokdillekote t. blekkspru : president i sør-afrika n nelson mandela t til livsvarig fra han ble døm ten, og satt sta t mo fengsel for konspirasjon n ble løslatt. ha før fengslet fra du heller ikke er du fotballinteressert, kan eten i 2010: nh ive beg re gå glipp av den sto fotball-vm!, og ta heller avbestill sydenturen din nå a! frik r-a sø re vak turen til + mosambik hovedstad: TIDssOne: areal: BefOlknIng: valuta: språk: maputo gmt km² 21,7 millioner metical (mzn) portugisisk bik amten eligenepermleos Fredbik av kys øst på er mosam på. med sine afrika som har mye å by it sandstrand tolv kilometer med kritthv du snorkle ved kan n, og krystallklart van d lokale fiskere. me le sei r elle korallrevene O p e r a sjon Dag sv e r k 09 * Te ma h e f Te for u ngdoms s kolen omtalt som et Trofo er en landsby som er teder. Der kan du av verdens beste dykkes annet hvalhaien, nt dykke sammen med bla verdens største fisk. emba nfor byen pem I gulodo Beach longe ute telt ari saf e iøs sur luk kan du overnatte i stjernene. og spise fersk fisk under benytte et lenger inn i landet kan du etter elefanter ikk utk for n observasjonstår du bli med og ville dyr, og hver høst kan etter se å for lokale marinebiologer knølhval i havet utenfor. a og det ika frik mosambik opplev afr. ferieparadis ultimate

13 I dybden LæR mer Om n Hvilke begrep som er greit å bruke om funksjonshemmede n Hvilke rettigheter funksjonshemmede har n Hvordan humor kan være et godt virkemiddel for å bryte ned fordommer n Hvordan du kan lage en afrikansk helaften OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen 13

14 «Krøpling baade i legemlig og aandelig henseende» overskriften er hentet fra en domfellelse i høyesterett i Denne beskrivelsen ville aldri blitt benyttet i noe offentlig dokument i dag. siden 1960-tallet har begrepene som brukes om mennesker med nedsatt funksjonsevne endret seg drastisk. IDa thinn ODs prosjektkoordinator i Atlas-Alliansen ORDfORKLaRING n Stigmatisering: Å merke noen på en negativ måte, som for eksempel å hevde at alle innen en minoritetsgruppe har en dårlig egenskap. Dette SItatet ville neppe blitt skrevet i noe offentlig dokument i dag. siden 1960-tallet har begrepene som brukes om mennesker med nedsatt funksjonsevne endret seg drastisk. StIGmatISeRING Ord som tilbakestående, åndssvak, idiot eller krøpling ble lenge brukt når en omtalte mennesker med funksjonsnedsettelser i medisin- og rettspraksis. fordi de sier lite om hvilken funksjonsnedsettelse den Hva betyr ordene? Invalid: Ikke gyldig. (prøv å si det på engelsk) Handikap: Stammer opprinnelig fra lotterispillet «hand in cap». Det ble spilt på 1600-tallet, og gikk ut på å jevne ut forskjeller mellom to spillere. Senere ble det brukt i hestesport, der de raskeste hestene måtte ha ekstra lodd. I 1915 ble ordet for første gang brukt om folk med nedsatt funksjonsevne. Åndssvak: Brukt om personer med IQ på under 50. Idiot: Gresk ord for «uvitende person». Brukt om personer med IQ på under 35. Tilbakestående: Lite (åndelig) utviklet Krøpling: Beslektet med «å krype», person med (større) (legems)skavank. Kilder: Ordnett.no, Online Etymology Dictionary det gjelder faktisk har, bidro begrepene til å sette en hel gruppe mennesker i bås. De siste 40 årene har funksjonshemmedes krav om inkludering i samfunnet blitt et menneskerettighetsspørsmål. Dette har ført til økt fokus på hvilke begreper det er greit å bruke når en prater om mennesker med nedsatt funksjonsevne. er DU mongo? selv om vi ikke lengre bruker de gamle begrepene når vi omtaler mennesker med nedsatt funksjonsevne, har de blitt en del av det norske språket. Dommeravgjørelser er idiotiske. Band spiller sinnssykt bra, og mattelærere er skikkelig hemma. folk flest mener neppe å stigmatisere mennesker med nedsatt funksjonsevne når disse ordene blir brukt. likevel kan det være verdt å ta seg bryet med å tenke over hva vi faktisk sier, og hvilken betydning ordene vi bruker har hatt. Hvem har nedsatt funksjonsevne? Du har nedsatt funksjonsevne hvis du har en langvarig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse, som i samspill med ulike barrierer gjør at du ikke kan delta i samfunnet på lik linje med andre. Kilde: FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne på en skole for døve i uganda kommuniserer ungdommene godt gjennom tegnespråk. 14 OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen

15 Utfordringer for funksjonshemmet ungdom i utviklingsland FN anslår at om lag 650 millioner mennesker i dag har fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser. Gruppen er svært sammensatt og årsakene til funksjonsnedsettelse kan være mange så vel sykdom som ulykker, krig eller konflikt. I DybDeN et fellestrekk for mange er at de er i en sårbar situasjon og ofte opplever å bli diskriminert. fn-konvensjon for funksjonshemmede fns generalforsamling vedtok i desember 2006 en internasjonal konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. formålet med konvensjonen er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter og bygge ned hindringer som mennesker i denne gruppen opplever. norge deltok på alle forhandlingsmøtene i fn, og representanter fra organisasjoner for funksjonshemmede var med i de norske delegasjonene. konvensjonen sier at personer med nedsatt funksjonsevne blant annet har rett til utdanning, arbeid, bolig og helsetjenester på lik linje med alle andre i samfunnet. alle skal ha vern mot vold og overgrep. Ingen skal bli diskriminert på grunn av en funksjonsnedsettelse. funksjonshemmede I UtvIKLINGSLaND men realitetene viser at personer fra denne gruppen gjennomgående faller utenfor. Det gjelder særlig i land med færre ressurser. vi vet at funksjonshemmede i utviklingsland ofte er blant de fattigste av de fattige. unicef anslår at 98 prosent av funksjonshemmede barn i de fattigste land ikke går på skole. jentebarn er ofte ekstra utsatt. Den nye konvensjonen ønsker å rette søkelyset på disse utfordringene. Det er derfor positivt at konvensjonen inneholder egne artikler om kvinner og barn. symbolsk er det også av stor betydning at fn erklærer at personer med nedsatt funksjonsevne ikke skal diskrimineres. men konvensjonens ord må følges opp i form av faktiske realiteter. stater som innlemmer konvensjonen i sine lover, ratifiserer den, må påse at de oppfyller konvensjonens krav. fn-konvensjonen I NORGe norge er i ferd med å tilpasse norsk rett slik at vi kan ratifisere konvensjonen. uten et slikt forarbeid kunne konvensjonen bare forblitt bestemmelser på papiret, uten faktiske konsekvenser for dem det gjelder. Barne- og likestillingsdepartementet koordinerer våre egne forberedelser og regjeringen planlegger å be om stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen våren INteRNaSjONaLt SamaRbeID en rekke utviklingsland har allerede ratifisert konvensjonen, mens andre vurderer å gjøre det samme. realisering av konvensjonen på landnivå vil være krevende for mange land og mange vil ønske bistand utenfra på dette feltet. konvensjonen har en artikkel om viktigheten av internasjonalt samarbeid. Det kan dreie seg om samarbeid mellom stater, samarbeid med relevante internasjonale og regionale organisasjoner eller samarbeid med frivillige organisasjoner. Internasjonalt samarbeid skal støtte stater med å virkeliggjøre konvensjonens formål og hensikt. Tiltak kan blant annet være å sikre at programmer for utviklingshjelp er inkluderende og tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette passer godt i forhold til målet om at norsk utviklingssamarbeid skal være rettighetsbasert; det vil si at bekjempelse av fattigdom dreier seg om å fremme menneskerettigheter, også rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. fn-systemet kan være en god kanal for bistand til arbeidet med personer med nedsatt funksjonsevne. Det er en rekke organisasjoner som er aktive her; f.eks. unicef, unesco, IlO og who. norge har som kjent god erfaring med samarbeid med frivillige organisasjoner. gjennom arbeidet med den nye konvensjonen er det skapt et tydelig fokus på denne gruppens situasjon både i vestlige land og i utviklingsland. vi ser en mobilisering i det sivile samfunn som ønsker å bruke konvensjonen for å få til forbedringer. Dette er positivt. årets OD-pROSjeKt gjennom atlas-alliansen mottar de 16 medlemsorganisasjonene årlig støtte fra norad til internasjonalt bistandsarbeid for å styrke menneskerettighetene til personer med ulike typer funksjonshemming. Dette er et viktig arbeid. midlene fra Operasjon Dagsverk i 2009 skal gå til ungdom med funksjonsnedsettelser i uganda, malawi, mosambik og sør-afrika. De skal få bedre tilgang til utdanning som er tilrettelagt deres behov. på den måten står de bedre rustet til å skaffe seg egen inntekt og få et verdigere liv. jeg setter stor pris på engasjementet til atlas-alliansen og til alle dere skoleelever som bidrar til Operasjon Dagsverk Dere gjør en viktig jobb! jonas GahR StøRe Utenriksminister foto: Bjørn sigurdsøn ORDfORKLaRING n Ratifisere: Når en stat ratifiserer en avtale, blir avtalen en del av statens lovverk og staten er forpliktet til å følge den. n Konvensjon: Avtale mellom stater. OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen 15

16 Ler du av blindesketsjer? Det gjør i alle fall mange synshemmede. Komikerne som tuller med blinde, mener selv det er mer inkluderende enn diskriminerende å lage humor av funksjonshemninger. KaRI KLepp Blindeforbundet SveRRe fuglerud Blindeforbundet blindegeneral «arne spon» tumler inn på scenen med hvit stokk, og snubler ned ved programlederens bord. publikum ler av at den blinde karakteren ramler, går feil vei og lar seg provosere hver gang noen bruker et uttrykk som inneholder ordet «se». I Blindeforbundets kretser snakkes det mye om komikertrioen raske menns «arne spon»-sketsjer. Ingen ler så mye av blindegeneralen som synshemmede selv. StøteNDe SKetSjeR? sketsjene slo godt an her i alle fall. galgenhumor er jo bare morsomt, sier tidligere nestleder i norges Blindeforbunds ungdom, lise Bakkan. Å tulle med det å være blind bidrar dessuten til å bryte ned eventuelle fordommer seende måtte ha mot oss. Det ufarliggjør synshemminger. hun har ikke hørt om noen som har følt seg støtt av sketsjene. LatteR på alvor så hvor går grensen mellom moro og mobbing? Den går vel der latteren stopper, sier humorforsker og teaterviter maja løvland. når ting begynner å bli ondskapsfullt er det ikke mange som synes det er morsomt lenger. hvis mange føler seg støtt har en bommet som komiker. løvland mener at humor er en form for inkludering. at en tuller med en gruppe betyr ikke at en sparker nedover. Det kan gjerne være mer sårende at noen utenfor gruppa kritiserer humoren for å være diskriminerende. Dette er stand-up komiker jon schau enig i. hvis en tror at de vil bli støtt av vitser, betyr jo det at en setter seg selv over gruppen det gjelder, og synes synd på dem. komikeren, som selv har levd med alvorlig sykdom, mener BlInDerallY: «Blindegeneral arne spon» alias Øyvind rafto. anders hoff t.h. (foto: Tvnorge) det ikke finnes et eneste tema som er for tungt til å tåle en spøk. nei, jeg vil si det er helt motsatt. jo vondere noe er, jo viktigere er det å le av det. hvis noe var for alvorlig til å tulle med, ville det vært en fastlåst tragedie. Du burde heller få deg glassøyne I humorboka «Du burde heller få deg glassøyne», forteller funksjonshemmede selv om komiske situasjoner fra dagliglivet. Her er noen utdrag: 16 marit hoem kvam, «Du burde heller få deg glassøyne», frifant forlag UeGNet for Døve jeg ville leie en leilighet i Oslo- området, og fant i en avisannonse en leilighet som interesserte meg. via tolketjeneste for døve ringte jeg husverten for å få mer informasjon. «jeg heter mirijam, og jeg er døv», skrev jeg på min teksttelefon. «jeg er interessert i den leiligheten du har avertert». Operatøren på teksttelefonen formidlet min melding til husverten. «Dessverre», svarte han. «leiligheten er ikke tilpasset handikappede. Den ligger i tredje etasje og har ikke engang heis!» - mirjam OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen trillebåren Ola er ute og kjører i sin manuelle rullestol. Da hører han ei jente på tre-fire år rope: «mamma, mamma! kom og se! her er en mann som kjører trillebår mens han selv sitter oppi!» - Gunnar frekt jeg er sterkt svaksynt og har problemer med å ferdes der det er mange mennesker. en dag dunket jeg borti en dame på majorstuen i Oslo. «Du bør lære å se deg for!» freste damen. «Det skulle jeg ønske at jeg kunne» svarte jeg. «men jeg er født nesten blind.» «Det er det frekkeste jeg har hørt» sa damen. «Tenk å late som om du er funksjonshemmet bare for å komme deg ut av en kinkig situasjon.» - helga

17 Afrikansk helaften Her kommer noen tips til hvordan du kan drømme deg bort fra regn og kulde i Norge og lage en helaften med eksotisk mat, fin musikk og en spennende film med Afrika som kveldens tema. mat beef curry Soup fra Sør-afrika Opplysningskontoret for kjøtt. Ingredienser: 250 g okseboger, utbenet 1 løk 1/2 ss margarin 3/4 l kraft 1 ss karri 1 stk laurbærblad 1 stk potet 1 ss eddik 1 ts salt Framgangsmåte: stek kjøttet i en gryte med hakket løk og margarin. hell over kraften og tilsett karri og laurbærblad. la det småkoke i 30 minutter. kutt potet i skiver og tilsett sammen med eddik og salt. la det trekke i 45 minutter til 1 time, til kjøttet er mørt. lykke til og bon appétit! mtedza peanøttkaker fra malavvi Ingredienser: 3/4 kopp fint hakkede peanøtter uten salt kopp smør 2 ss sukker ts vaniljesukker 1 kopp hvetemel en liten klype salt melis Framgangsmåte: sett ovnen på 160 grader. Bland smør og sukker. Tilsett hakkede peanøtter, vaniljesukker og mel. rull deigen til små kuler som settes på en smurt stekeplate eller bakepapir. stek i ca 35 minutter. Ta kakene ut av ovnen, og mens de fremdeles Vil du lære mer om årets tematikk? er varme, rulles de i melis. rull dem en gang til i melis når kakene er avkjølt. musikk afrikansk musikk er mer enn bare trommerytmer; du kan finne musikk innen de fleste sjangrer, og til en hver smak. bebe cool ugandisk rapper/reggaeartist med tekster både på engelsk, swahili og luganda. har blant annet gitt ut «fitina» og «manbo mingi». låt verdt å høre: «prison» azagaia - spennende musiker og samfunnsdebattant fra mosambik. med en musikkstil blandet av rap, hip hop og soul, er musikken noe som fenger mange. låt verdt å høre: «Combatentes da fortuna». Du kan høre han på: azagaiamz miriam makeba sør-afrikansk artist som har gitt ut en rekke albumer med musikk der hun blander jazz og tradisjonelle sørafrikanske melodier. låt verdt å høre: «pata pata» film juma s story Denne filmen handler om den unge mannen juma fra malawi, som viser hvordan livet kan være for store deler av befolkningen. samtidig som den viser et land med stor fattigdom, der aids-epidemien preger mange, viser den også de positive sidene både ved landet malawi, og jumas eget liv. Her er noen tips om du er interessert i å lære mer om operasjon Dagsverk og årets tema: bøker: NettSteDeR: n jens O.simensen og Dagfinn enerly: n Tomm kristiansen: «mor afrika» er n Operasjon Dagsverk sin nettside: «Så fort kan livet snu» gir et innblikk i en lærerik bok med historier fra flere livet til fotballspilleren afrikanske land. forfatteren, som har n atlas-alliansen sin nettside: Dagfinn enerly vært korrespondent etter at han ble i afrika i mange år, n fellesrådet for afrika sin nettside nakkeskadet etter framstiller de mange her finner du masse en kollisjon på fotballbanen 2005 og lam i store deler av kroppen. Boka sidene av kontinentet, og ble i 1994 nominert til Brageprisen for bokutgivelsen. god informasjon om problemstillinger knyttet til afrikanske land, landinformasjon og om prosjekter de har. forteller om livet før ulykken, og om n fn-sambandet sin nettside: hvordan hverdagen hans brått endret her finner du seg fra å være en aktiv fotballspiller til å sitte i rullestol. masse god informasjon om alle land i hele verden og om årsaken til ulike konflikter i dag. I DybDeN OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen 17

18 Young Voices Ungdommers egne syn på inkluderende siden 2003 har Atlas-Alliansen støttet inkluderingsprosjekter for unge mennesker i Malawi, Uganda, tanzania og Zanzibar. I prosjektet Young voices får ungdom i tanzania og Uganda si sin mening om inkluderende utdanning. Hva skal til for å skape en inkluderende skole, og hva får dem til å føle seg inkludert i undervisningen? «participating in activities like singing and dancing makes me feel I m included» - Scovia awino, student med psykisk nedsatt funksjonsevne, Rock high School «In this school, every religion is allowed to worship freely. That makes me feel included» - emmanuel papaok, student med fysisk funksjonsnedsettelse, Rock high School «I feel included in this school because there is freedom of expression, speech and movement» - juliana atwine, student, Rock high School «In class, I go and learn with my friends properly and we are mixed, not separated like you re disabled sit here and those ones sit here. no, we are mixed and that makes me happy» - Isaac Otedo, student med psykisk nedsatt funksjonsevne, agururu primary School «many friends make me feel included in this school because they help me when I am faced with hard tasks» - Rachael Nadunga, student, Rock high School «If a parent has a child with a disability, some of them keep their children at home. But they should take them to school» - tausi Saidi, student, bigwa fdc «we should work hard as students. we should try to get the education we came here for» - teresia Kisawani, student med psykisk nedsatt funksjonsevne, bigwa fdc 18 OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen

19 I DybDeN «Being in an inclusive school makes us learn how we can help each other and also understand that education is for everybody» - pauline awori, student, Rock high School «we need to listen if we are going to understand» - angel Kejo, student, bigwa fdc «we have people with special requirements here. If we see someone with problems we have to be tolerant and help them we are not all the same» - Dickson msemo, student, bigwa fdc «we need to love each other». - aron Nducha, student, bigwa fdc ORDfORKLaRING n Worship: Tilbe n Disability: Funksjonsnedsettelse n Requirement: Behov «To me inclusion means being part of something being part of different activities and societies like football, education, music, dance and drama» - juliana atwine, student, Rock high School OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen 19

20 Operasjon Dagsverk akersbakken Oslo Til: e-post: For at ungdom med og uten funksjons - ned settelser skal kunne nå det samme målet, må det tilrette legges for alle. Utdanning er en viktig brikke på veien mot et mer rettferdig og tilrettelagt samfunn. OD09 jobber for at funksjonshemmet ungdom i Mosambik, Malawi, Uganda og Sør-Afrika skal få den utdanningen de har krav på! Les mer på

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Søknad om TV-aksjonen 2018 E T NYTT LIV

Søknad om TV-aksjonen 2018 E T NYTT LIV Søknad om TV-aksjonen 2018 E T NYTT LIV Søknad om TV-aksjonen 2018 ET NYTT LIV HJELP OSS Å GI FUNKSJONSHEMMEDE I FATTIGE LAND ET NYTT LIV - IGJEN! Norges Blindeforbund Diabetesforbundet Norges Handikapforbund

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11

Oversatt: Sverre Breian. SNOWBOUND Scene 11 Oversatt: Sverre Breian SNOWBOUND Scene 11 AKT II, DEL II Scene 11 Toms hus, desember 2007 Tom og Marie ligger i sofaen. Tom er rastløs. Hva er det? Ingenting. Så ikke gjør det, da. Hva da? Ikke gjør de

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn

Katrine Olsen Gillerdalen. En mors kamp for sin sønn Katrine Olsen Gillerdalen Odin En mors kamp for sin sønn Til Odin Mitt gull, min vakre gutt. Takk for alt du har gitt meg. Jeg elsker deg høyere enn stjernene. For alltid, din mamma Forord Jeg er verdens

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/

Fest&følelser Del 1 Innledning. Om seksualitet. http://suntogsant.no/kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Fest&følelser Del 1 Innledning Om seksualitet http:///kursdeler/innledning-om-seksualitet/ Dette er manuset til innledningen og powerpoint-presentasjonen om seksualitet. Teksten til hvert bilde er samlet

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Filmen EN DAG MED HATI

Filmen EN DAG MED HATI Filmen EN DAG MED HATI Filmen er laget med støtte fra: 1 Relevante kompetansemål Samfunnsfag Samfunnskunnskap: Samtale om variasjoner i familieformer og om relasjoner og oppgaver i familien. Forklare hvilke

Detaljer

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN

GUDSTJENESTE. Fjellhamar kirke 3. desember Lukas 4,16-22a. Hvordan kunne dette vært i dag (drama med barna): PREKEN PREKEN GUDSTJENESTE Fjellhamar kirke 3. desember 2017 Lukas 4,16-22a BIBELTEKSTEN I NY OG GAMMEL DRAKT Dagens prekentekst står i Lukas 4, og jeg har lært den utenat: 16 Han kom også til Nasaret, hvor han

Detaljer

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE LIKEVERD OVER Fattigdom og utvikling Kompetanse og erfaring fra norske funksjonshemmedes organisasjoner og pasientorganisasjoner skal bidra til å sette fokus på og inkludere funksjonshemmede og tuberkulosebekjempelse

Detaljer

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK

ELEVOPPGAVER DET MAGISKE KLASSEROMMET FATTIG/RIK Er du enig? i FATTIGDOM sett kryss ved riktig svar 1. Det er de fattiges egen skyld at de er fattige. 2. Det er umulig å hjelpe alle fattige barn. 3. Alle fattige barn er ulykkelige. 4. Alle barn skal

Detaljer

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse

Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Autisme / Asperger syndrom hva betyr det for meg? Innholdsfortegnelse Forord. X Forord til den norske utgaven.. XI Til de voksne leserne: familier, lærere og andre XII Hvorfor denne boken ble laget XII

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

Informasjon til søkere om OD2018

Informasjon til søkere om OD2018 Informasjon til søkere om OD2018 Kort om OD Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens årlige solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. 2500-3000 elever engasjerer seg frivillig for OD-kampanjen hvert år.

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse

Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse Lærerveiledning Ungdom og funksjonsnedsettelse I dette opplegget skal elevene lære mer om FN og FNs menneskerettighetskonvensjoner, med særlig fokus på konvensjonen om personer med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet

Tumaini. [håp] Et utdanningsprosjekt. Livet ble ikke som forventet Tumaini [håp] Et utdanningsprosjekt Livet ble ikke som forventet Utdanning til unge Maasai-jenter Vi befinner oss sørøst i Kenya, helt på grensa til Tanzania og i skyggen av det mektige Mount Kilimanjaro.

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter

Sorg kan skade. - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Sorg kan skade - Om ungdom som opplever traumatiske dødsfall. Birgitte Gjestvang, Gestaltterapeut MNGF, Oslo Gestaltsenter, journalist/ forfatter Det er ikke sykt å sørge. Sorg er en normal reaksjon på

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur

Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur Manusark til bildeserie fra Laos En gang skal det bli min tur 1 2 En gang skal det bli min tur (..å leke ordstafetten!) 3 Hei! Jeg heter Mito. Jeg er 8 år. Her er jeg på skolen min i Aii Song. 4 I dag

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E

Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole M I G R E N E Anne Christine Buckley Poole: Migrene Norsk utgave Schibsted Forlag AS, Oslo 2011 Elektronisk utgave 2011 Elektronisk tilrettelegging: RenessanseMedia

Detaljer

OD 09. Ressurshefte og undervisningsopplegg for lærere. Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009

OD 09. Ressurshefte og undervisningsopplegg for lærere. Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 OD 09 LÆRERhefte ungdomsskole Ressurshefte og undervisningsopplegg for lærere Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 Innhold ansvarlig utgiver Operasjon Dagsverk Akersbakken

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Anders, Eli, Frida, Hege Anders: Jeg tror Gud er en mann, kanskje bare en ånd. Jeg tror at han har stor stemme! Eli: Jeg tror Gud er en mann.

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du?

BLUE ROOM SCENE 3. STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. ANTON Hva gjør du? BLUE ROOM SCENE 3 STUDENTEN (Anton) AU PAIREN (Marie) INT. KJØKKENET TIL STUDENTENS FAMILIE. Varmt. Hun med brev, han med bok. Hva gjør du? Skriver brev. Ok. Til hvem? Til en mann jeg møtte på dansen/

Detaljer

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk

Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk En bok for barn som pårørende Min lese-, skrive- og tegnebok når en jeg er glad i er syk Mitt navn er:.. Skrevet av psykiatrisk sykepleier Britt Helen Haukø, med hjelp fra barneansvarlige ved sykehuset

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

OD 09. Ressurshefte og undervisningsopplegg for lærere. Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009

OD 09. Ressurshefte og undervisningsopplegg for lærere. Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 OD 09 LÆRERhefte Studiespesialiserende Ressurshefte og undervisningsopplegg for lærere Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 Innhold ansvarlig utgiver Operasjon Dagsverk Akersbakken

Detaljer

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra:

RETTEN TIL UTDANNING. Undervisningsopplegg om. Filmen er laget med støtte fra: RETTEN TIL UTDANNING Undervisningsopplegg om Filmen er laget med støtte fra: 1 Alle barn har rett til å gå på skolen! Skolen skal være gratis og gi alle barn en god utdannelse dette står nedfelt i FNs

Detaljer

La din stemme høres!

La din stemme høres! Internserien 5/2015 Utgitt av Statens helsetilsyn La din stemme høres! Unge om tilsyn med tjenestene 14 oktober 2015 Kontaktperson: Bente Smedbråten 2 LA DIN STEMME HØRES! Unge om tilsyn med tjenestene

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Arbeidskort. Del 1 Til arbeidsgiver

Arbeidskort. Del 1 Til arbeidsgiver Arbeidskort OD-dagen 29. oktober Internasjonal uke 12.-23. oktober www.od.no Med lik rett Del 1 Til arbeidsgiver Husk å betale for dagsverket før eleven har avsluttet arbeidsdagen, slik at eleven får med

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SVERDET APRIL 2013 Hei alle sammen Denne måneden har vi gjort masse kjekke ting sammen på Sverdet, vi har blant annet hatt mange fine turer, spilt spill og ikke minst sunget og

Detaljer

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart!

MARIETTA Melody! Å, det er deg! Å, min Gud! Det er barnet mitt! Endelig fant jeg deg! MARIETTA Lovet være Jesus! Å, mine bønner er endelig besvart! WHATEVER WORKS Melody har flyttet uten forvarsel fra sine foreldre, og bor nå med sin mann Boris. Moren til Melody, Marietta, er blitt forlatt av sin mann, og er kommet til leiligheten deres. Det er første

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant.

Innledning: Elsket. Dette er en hemmelighet fordi veldig få av oss er klar over det, og enda færre klarer å tro at det er sant. Forord Å lese Elsket er som å prate med en morsom og veldig klok bestevenn. En som sier det som det er, som heier på deg, som peker på Gud for deg, og som kan le godt i løpet av praten. Ønsker du å forstå

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Kristin Ribe Natt, regn

Kristin Ribe Natt, regn Kristin Ribe Natt, regn Elektronisk utgave Forlaget Oktober AS 2012 Første gang utgitt i 2012 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1049-8 Observer din bevissthet

Detaljer

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1

TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 TB undervisningspakke Spørsmål og svar 1 Innhold Hva er tuberkulose eller TB?... 2 Hva er symptomer (tegn) på tuberkulose?... 2 Hva kan jeg gjøre hvis jeg eller barna mine blir syke?... 2 Kan man få tuberkulose

Detaljer

Et skrik etter lykke Et håp om forandring

Et skrik etter lykke Et håp om forandring Et skrik etter lykke Et håp om forandring Nei, du kjente han ikke.. Han var en som ingen.. så hørte husket Han var alene i denne verden Derfor skrev han Kan du føle hans tanker? 1 HAN TAKLET IKKE VERDEN

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

unge tanker...om kjærlighet

unge tanker...om kjærlighet unge tanker...om kjærlighet ungetanker_hefte_003.indd 1 9/13/06 10:11:03 AM Ofte er det sånn at man blir forelsket i dem som viser at de er interessert i deg. Joachim, 21 år ungetanker_hefte_003.indd 2

Detaljer

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre)

(Vi har spurt om lov før vi har tatt bilde av de eldre) Malta uke 3 Så var vi alt på den siste uken, på tirsdagen arrangerte vi en «Beauty dag» på saura home. Vi Vasket hendene og masserte inn med fuktighets krem og lakkerte neglene deres. Det var mange som

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE

MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Vedlegg 1 MÅL FOR ELEVENES SOSIALE KOMPETANSE Målene for elevenes sosiale kompetanse tar utgangspunkt i en utviklingstrapp med 4 trappetrinn. Målene innenfor de 4 trappetrinnene kan elevene arbeide med

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og

Neste halvår byttet vi skole fordi klassekameratene våre skulle nå ut i praksis. Derfor begynte vi på faculdad de filologia, noe som er et høyere og Studentrapport Jeg hadde lenge ønsket meg å komme meg litt vekk fra alt her hjemme. Jeg hadde tross alt aldri bodd lenger unna enn i nabobyen og jeg følte jeg trengte litt nye inntrykk. Jeg snakket mye

Detaljer

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne FN-konvensjonen: Hva så? Om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Innledning I 2013 ratifiserte Norge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det vil si

Detaljer

Janicke Sæther Olsen Vestfold 2. juni 2017

Janicke Sæther Olsen Vestfold 2. juni 2017 Janicke Sæther Olsen Vestfold 2. juni 2017 MENNESKERETTIGHETER OG OPPLÆRING «The mankind owes to the child the best it has to give» Declaration of the rights of the Child (the 1924 Declaration of Geneva)

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er?

Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Dersom det er sant at Gud finnes, hvordan tror du han/hun er? Inger Oline Jeg tror Gud er snill, omtenksom og hjelpsom. Karoline Jeg tror egentlig at Gud er ganske liten, og så er Gud glad og snill. Inger

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

INNHOLD KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER LES Diamant INNHOLD DIALOG/SAMTALE.. 7 BOK... 29 FAKTA... 47 RELIGION/LIVSSYN.. 65 HISTORIE.. 95 SANG/DIKT 109 AVIS... 117 BREV... 129 RAPPORT.. 135 REFERAT.. 139 REKLAME.. 141 JOBB/CV. 143 KOPIERINGSORGINALER/LÆRINGSSTRATEGIER

Detaljer

Oppgaveveiledning for alle filmene

Oppgaveveiledning for alle filmene Oppgaveveiledning for alle filmene Film 1 Likestilling Hvorfor jobbe med dette temaet: Lov om barnehager: Barnehagen skal fremme likestilling og motarbeide alle former for diskriminering. Rammeplan for

Detaljer

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015

Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 Månedsbrev Valhaug, Oktober og november 2015 KJÆRE FORELDRE HVORDAN VAR AUGUST OG SEPTEMBER Så var høsten her og sein sommeren er forbi. Vi har brukt tida på å bli kjent å trygg i gruppa. Mange kjente

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden.

Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor høyt Gud elsker verden. Preken i Fjellhamar kirke 20. mars 2011 2. søndag i faste Kapellan Elisabeth Lund Jesus hadde et oppdrag da han kom hit til jorda. Han kom med Guds rike. Han kom for å frelse menneskene, for å vise hvor

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

June,Natalie og Freja

June,Natalie og Freja June,Natalie og Freja Forord: Vi har skrevet om fattigdom og vannmangel. Dette er et stort problem for mange milliarder mennesker nå til dags. Mennesker kjemper og dør for vannet. Folk lider på grunn av

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

Når mamma, pappa eller et søsken er syk

Når mamma, pappa eller et søsken er syk MIN BOK Når mamma, pappa eller et søsken er syk Forord Dette heftet er utarbeidet i sammenheng med Føre var prosjektet i Helse Nord, av Elisabeth Heldahl og Bjørg Eva Skogøy. Ideen er hentet fra den svenske

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 8. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: Uprisen søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Uprisen søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til Uprisen

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt.

gå på skole. Men siden jeg ikke kan skrive så har jeg fått en dame i Kirkens bymisjon som kan både romani og norsk til å skrive litt om livet mitt. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 27. november 2016 Matteus 21,1-11 (Det er et fiktivt brev jeg henviser til om Aleksandra fra Romania. Historien er inspirert

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, SEPTEMBER 2014. Hei alle sammen og tusen takk for en lærerik og spennende måned sammen med barna deres. Det er en utrolig fin barnegruppe som har gjort mye kjekt sammen,

Detaljer

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter De kan oppleve forskjellige forventninger - hjemme og ute Når de er minst mulig norsk blir de ofte mer godtatt i minoritetsmiljøet Når de er

Detaljer

R.J. Palacio. Oversatt av Rune R. Moen. Gyldendal

R.J. Palacio. Oversatt av Rune R. Moen. Gyldendal R.J. Palacio Mirakel Oversatt av Rune R. Moen Gyldendal Til Russell, Caleb og Joseph Doctors have come from distant cities just to see me stand over my bed disbelieving what they re seeing They say I must

Detaljer

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom

Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN. Å vokse opp i fattigdom Å VÆRE BARN I AFGHANISTAN Å vokse opp i fattigdom Å være fattig Afghanistan er et av verdens fattigste land, men hva innebærer det egentlig å være fattig? - Ikke ha ordentlige sko, ikke engang om vinteren.

Detaljer

Bjørn Ingvaldsen. Far din

Bjørn Ingvaldsen. Far din Bjørn Ingvaldsen Far din Far din, sa han. Det sto en svart bil i veien. En helt vanlig bil. Stasjonsvogn. Men den sto midt i veien og sperret all trafikk. Jeg var på vei hjem fra skolen, var sein, hadde

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.

GIVERGLEDE. «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR. GIVERGLEDE Informasjon for Norges Blindeforbunds givere NR.5 2004 «Det er urettferdig å bli mobbet fordi man ser dårlig» Cecilie, 15 år I januar 2004 fikk Cecilie en viktig telefon fra Blindeforbundet.

Detaljer