OD Lær. 2 Forstå. 3 Jobb. temahefte. Internasjonal Uke: oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober for UNGDOm SSKOLe N.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OD 09. 1 Lær. 2 Forstå. 3 Jobb. temahefte. Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009. for UNGDOm SSKOLe N."

Transkript

1 OD 09 temahefte for UNGDOm SSKOLe N Internasjonal Uke: oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreier seg om 3 Jobb om du ønsker det!

2 Innhold ansvarlig UtGIveR Operasjon Dagsverk akersbakken Oslo Telefon: Telefax: e-post: ansvarlig ReDaKtøR Ingvild austuglen ReDaKtøR astrid fadnes DeL 1: OpeRaSjON DaGSveRK 4 Ta et standpunkt! 5 Oppdatering fra Bangladesh 6 hvordan fungerer egentlig Operasjon Dagsverk? DeL 2: årets prosjekt 8 Om atlas-alliansen og årets prosjekt 9 et liv med funksjonsnedsettelse 10 uganda, mosambik, sør-afrika og malawi 12 Turistinformasjon DeL 3: I dybden 14 hvilke begrep bruker man? 15 jonas gahr støre om funksjonshemmedes rettigheter 16 ler du av blindesketsjer? 17 en afrikansk helaften 18 Young voices ReDaKSjONeN marthe Dehli, Ida Thinn, stein roar fredriksen, marie fosse, Trygve vinje, Ingvild austgulen. pengene fra årets aksjon kanaliseres gjennom atlas-alliansen, postboks 9218 grønland, 0134 Oslo. Operasjon Dagsverk arrangeres av elevorganisasjonen i norge: tusen takk Tusen takk til alle som har hjulpet til i arbeidet med dette heftet! spesielt takk til alle tekstforfattere, fotografer og flittige korrekturlesere. DeSIGN OG produksjon Oktan alfa trykk: norprint rotasjon as Opplag: foto: Bilder, dersom annet ikke er oppgitt: atlas-alliansen/od Små grep store forskjeller I år er Det 45 år siden Operasjon Dagsverk ble arrangert for første gang. siden 1964 har norske elever arbeidet inn rundt én milliard kroner til ulike utdanningsprosjekter rundt om i verden. I år skal de innjobbede midlene gi ungdom med nedsatt funksjonsevne i mosambik, malawi, uganda og sørafrika tilgang til den utdanningen de har krav på. konkrete tiltak som skal settes i gang, er blant annet utdanning av døvetolker og tilrettelegging av skolebygg og skolemateriell. Dette vil kunne finansieres av midlene dere elever jobber inn på OD-dagen. men årets ODprosjekt handler om mye mer enn det. vi vil også være med å endre holdninger ovenfor funksjonshemmede både i lokalmiljøet i prosjektlandene, og også blant norske elever og dermed kunne styrke ungdommene i prosjektlandenes astrid fadnes Redaktør for temaheftet for ungdomsskolen selvtillit, og gi dem viljen til å kunne skape sin egen framtid. med Internasjonal uke håper vi å kunne gi dere litt mer innsikt i hva det egentlig vil si å ha en funksjonsnedsettelse, og hvordan funksjonshemmede ungdommer ikke er ubrukelige, men heller en viktig ressurs vi trenger i samfunnet! med årets OD-prosjekt kan små grep gjøre store forskjeller. Å fjerne en dørstokk, kan bety tilgang til utdanning for en ungdom i rullestol. Å bedre holdninger til funksjonshemmede, vil fjerne flere barrierer. sammen kan vi skape de store forskjellene, for ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. jeg håper dette heftet kan være med å gi deg ny kunnskap, forståelse og motivasjon til å jobbe på OD-dagen og dermed være med å skape de store forskjellene! 2 OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen

3 Operasjon Dagsverk OppSUmmeRt n Det er frivillig å jobbe på OD-dagen. n Operasjon Dagsverk bygger på solidaritet og frivillighet. n Operasjon Dagsverk er av, med og for ungdom. n Hvert år bestemmer norske skoleelever hva OD-pengene skal gå til. 3

4 INGvILD austgulen OD-leder 2009 «Du må ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer dig selv!» Fra diktet Du må ikke sove av Arnulf Øverland 5 på gata Ta et standpunkt! Har du noensinne blitt urettferdig behandlet eller sett andre bli det? se for deg at det er en fyr på skolen din som heter Morten. Morten er ikke en av de kuleste, og blir mobbet av en gjeng på skolen som er venner av deg. SKaL jeg ReaGeRe? hvis du bryr deg om at morten blir mobbet, står du gjerne ovenfor tre mulige måter å reagere på: 1. Du tenker at dette er urettferdig og dårlig gjort. morten blir ikke bra behandlet, og sånn burde det ikke være. likevel gjør du ikke noe for å endre situasjonen. 2. Du tenker at dette er urettferdig og viser din medfølelse ved å si til morten at du synes dette er dårlig gjort. 3. Du tenker at dette er urettferdig og viser det ved å stille deg opp sammen med morten neste gang du ser han bli mobbet. Du sier ifra til de som mobber at dette er dårlig gjort og at han ikke fortjener å bli behandlet på denne måten. hvis du velger alternativ 1, godtar du situasjonen som den som den er. alternativ 2 vil styrke mortens selvtillit og viser at det ikke bare er han som ser at han blir behandlet urettferdig. men det er kanskje ikke nok til at gjengen slutter å mobbe? alternativ 3 vil styrke mortens selvtillitt og gjøre hans sak sterkere. samtidig viser du ovenfor gjengen at det de gjør er feil, og kanskje vil de også innse det selv. SteRKeRe SammeN Det skal mye til å velge alternativ 3. Å stille seg opp mot de som er flere, «sterkere» og har mer makt enn deg, er hardt. ved å støtte morten risikerer du at gjengen ikke lenger liker deg fordi du går imot dem, og viser at du ikke er «likegyldig» til det de gjør. mye tilsier at du ikke skal velge alternativ 3, men velger du dette, viser du det vi kaller solidaritet. Ikke bare bryr du deg, men du gjør også noe aktivt for å vise din støtte til den som blir dårlig behandlet. Ingenting er som å kunne stå sammen Hva tenker du når du hører ordet «solidaritet»? jeg tenker med en gang samhold og fellesskap, og det at man hjelper hverandre og stiller opp, uansett hva det er. Inger Sofie johansen (14), Oslo jeg tenker på medmenneskelighet, evnen til å hjelpe hverandre. jeg tenker også på samhold, og hvordan solidaritet kan binde mennesker sammen. annum Saher Islam (18), Oslo jeg tenker at solidaritet er når noen hjelper andre på tross av kulturforskjeller og sånt. at noen hjelper andre fordi en har lyst til å hjelpe, ikke for at en må. Lars haug Nilsen (15), svolvær med noen i kampen om rettferdighet i motsetning til at noen må ta hele slaget alene. Brorskap er en god forklaring på solidaritet. Du kjemper for andre fordi de er like mye verdt som deg og derfor ikke skal behandles dårligere enn deg. Det er vanskelig å stå alene, men sammen kan vi skape like muligheter for alle. morten kan ikke vinne kampen mot gjengen alene, han trenger støtte, for sammen står vi sterkere. LæR forstå jobb! solidaritet og brorskap kan stille deg opp i et hjørne og gi deg valget mellom å gå forbi eller å gjøre noe aktivt for å vise at du er uenig i noe. Operasjon Dagsverk 2009 gir deg muligheten til å ta et slikt valg. men det er viktig at du gjør det på riktig grunnlag! for at du skal kunne velge på riktig grunnlag, arrangerer vi Internasjonal uke og informerer norske elever om årets prosjekt og om dagens situasjon i prosjektlandene. alle skoler som er med på Operasjon Dagsverk har Internasjonal uke der alle elevene deltar. OD-dagen derimot, er frivillig. for Operasjon Dagsverk er det ikke viktigst at du jobber på OD-dagen, men at du jobber på ODdagen fordi du synes at prosjektet er verdt å jobbe for. norske elever skal ikke bare vite om situasjonen for ungdom i sør, men vi skal også ha god forståelse for den. Derfor mener vi i Operasjon Dagsverk at Internasjonal uke er like viktig som selve OD-dagen. Det handler ikke kun om å jobbe inn penger til prosjektene, det handler også om utdanning til oss her i norge! ved å lære om utfordringene og de skjeve fordelingene i verden, kan vi få forståelse for hvorfor det er slik, og dermed lettere kunne gjøre noe med det. på den måten kan vi skape holdningsendringer og en mer rettferdig verden, der vi stiller oss opp og går imot massene hvis vi mener noe er galt og urettferdig. jeg tenker på blant annet å hjelpe andre uten å forvente noe tilbake. Å gjøre noe frivillig, ikke bare på grunn av dårlig samvittighet og kjempe sammen mot et felles mål. magnus hagder Olsen (16), Tromsø jeg tenker på vennskap og respekt, også for dem som man ikke har møtt, men ønsker det beste likevel. Ingrid husby Liland (19), leder av elevorganisasjonen 4 OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen

5 OpeRaSjON DaGSveRK midlene norske skoleelever jobbet inn på OD-dagen i fjor, gikk til strømmestiftelsens shonglap-prosjekt. En oppdatering fra Bangladesh I fjor arbeidet norske skoleelever til inntekt for strømmestiftelsens shonglap-prosjekt i bangladesh. Formålet med prosjektet er å gi jenter på landsbygda i bangladesh en utdanning slik at de kan bli sett på som en ressurs av foreldre og lokalsamfunn. 17 år gamle Purnima Das var blant de 17 jentene som kom på besøk til Norge i forbindelse med od08. Nå har det gått ett år, og mye har forandret seg i Purnimas liv. jeg heter purnima DaS, og er en 17 år gammel jente fra den sørvestlige delen av Bangladesh. jeg studerte på en katolsk misjonsskole, men strøk på eksamen. Derfor avsluttet jeg utdanningen min i 2006, og som «avhopperelev» fikk jeg plass på shonglap-senteret. I oktober 2008 besøkte jeg norge som Irp, invitert av Operasjon Dagsverk og strømmestiftelsen. jeg besøkte mer enn 10 skoler, og hadde foredrag for norske elever. Det var en fantastisk læringsprosess for meg, og forhåpentligvis også for de norske elevene. Da jeg kom hjem bestemte jeg meg for å fortsette studiene, selv om stemoren min og faren min var uenige i det. før norgesbesøket mitt forsøkte stemoren min å gifte meg bort, men lærerne på misjonsskolen fikk overbevist faren min om å ikke gjøre det. jeg var fast bestemt på å fullføre studiene mine, og å få meg et selvstendig arbeid. Da jeg kom hjem fra norge, var det en utfordring å møte menneskene rundt meg igjen. noen av dem mente det var farlig å reise langt bort, og stilte kritiske spørsmål til hvor jeg hadde vært helt alene. jeg ble særlig mistrodd siden jeg var jente, det stred mot kulturen. jeg prøvde å forklare at jeg fikk god oppfølging og støtte gjennom hele oppholdet, og med tiden skjønte folk at reisen har vært både bra og viktig for meg. etter hvert tok jeg også eksamen på nytt, og det var bare mulig fordi jeg fikk pengestøtte til ekstra undervisning samt bøker og skrivesaker gjennom en av strømmestiftelsens partnerorganisasjoner. nå jobber jeg med shonglapprogrammet for 2009, og for dette får jeg 22dollar i månedslønn. jeg har aldri vært så glad som da jeg fikk min første lønning! jeg bestemte meg for å gi alle pengene til pappa, så han skulle skjønne at jeg faktisk gjør en viktig jobb og bidrar til hjemmet. for det gjør jeg virkelig! jeg føler meg privilegert og stolt når shonglap-jenter kommer til meg med problemene sine, og foreldrene deres ønsker at døtrene deres skal gå i mine fotspor. ORDfORKLaRING n Shonglap-senter: lokalt oppbygd skole hvor jenter i Bangladesh får bl.a lese- og skriveopplæring, yrkesopplæring og rettighetsopplæring. n IRP: Internasjonal Ressursperson, gjest fra prosjektlandet under Internasjonal Uke n Strømmestiftelsen: ODs samarbeidsorgansiasjon i 2008 jeg og de andre jentene ble motiverte av reisen til norge. Det ga oss håp for fremtiden, og et ønske om å jobbe for en endring. jeg bestemte meg for å bli sykepleier, og nå tar jeg et kurs over seks måneder for å oppfylle det ønsket. når kurset er ferdig, vil jeg trolig få kunne en jobb. Da vil jeg først motta en månedslønn på 43dollar, som gradvis stiger til mellom 73 og 86 dollar. Dette er helt fantastisk for meg. jeg er velsignet, og kan nå gå inn i et nytt og bedre liv. jeg er så takknemlig ovenfor alle som ga meg den støtten jeg Vil vite mer om tidligere trengte for å få utdanningen min. OD-prosjekt? Se interaktivt kart på OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen 5

6 Hvordan fungerer egentlig Operasjon Dagsverk? Hvert år er det omtrent 5000 frivillige som står bak arrangeringen av operasjon Dagsverk: SKOLeKOmIté: arrangerer Internasjonal uke og OD-dagen på sin skole DISKtRIKSKOmIté: Bistår skolene og skolekomiteene i sitt fylke i arrangeringen av Operasjon Dagsverk. hovedkomiteen: lager OD-kampanjen og alt informasjonsmateriellet og bistår Distriktskomiteene i arrangeringen av OD. elever: alt i OD bestemmes av elever, og det er elevene som jobber på OD-dagen, Dermed er du som elev den viktigste brikken i Operasjon Dagsverk! har du lyst å jobbe mer aktivt for Operasjon Dagsverk? Ta kontakt! kontaktinformasjon til ditt fylke, finner du på Ofte stilte spørsmål 6 hvem bestemmer OD-pROSjeKtet? elever bestemmer OD-prosjektet. ODs rolle i denne prosessen er å kvalitetssikre prosjektene. våre frivillige eksperter går gjennom søknadene som kommer inn fra norske bistandsorganisasjoner, forsikrer at prosjektene er i samsvar med ODs grunnprinsipper, og at de er bistandsfaglig gode nok. De beste prosjektene går videre til avstemning på skolene. stemmene fra skolene legges sammen med resultatene fra avstemningen på elevtinget, elevorganisasjonen sitt årsmøte hvor representanter fra alle skolene som er medlem av elevorganisasjonen har stemmerett. hvorfor StøtteR IKKe OD prosjekter I NORGe OG ReSteN av europa? ODs bakgrunn er fra elever som jobbet med OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen elevrettigheter i norge og som mente at man kunne avse en dag i året til å jobbe for andre ungdommers utdanning. I Operasjon Dagsverks grunndokument står det at ODs prosjekter skal være i afrika, asia eller latinamerika. Disse grunnprinsippene er bestemt av elever på elevtinget. hvor mye av pengene GåR DIReKte til prosjektet? av de 200 kr du jobber inn, går maksimum 30 kr (15 prosent) til informasjonskampanjen og administrasjon i OD. OD-prosjektene varer rundt fem år og OD betaler ut prosjektmidler årlig. I disse årene står pengene i banken, får renteinntekter og beløpet vokser. allerede det første året i banken kan dine 170 kroner vokse til 180 kr. av disse kan atlasalliansen bruke 5 prosent, altså 9 kroner, til å administrere OD-prosjektene. fordi de innjobbede midlene betales ut årlig og får god rente i banken, har vi sett at beløpet som har blitt betalt ut til prosjektene faktisk har blitt større enn det beløpet som opprinnelig ble jobbet inn. hvordan vet DeRe at pengene NåR fram til prosjektene? alle midlene går via lokale partnere i prosjektlandene, som jevnlig må rapportere til OD om drift og prosjekter. pengene blir ikke utbetalt i kun én pulje, men utbetales i flere puljer over en periode på minst fem år. Om prosjektet ikke går som det skal, kan OD stoppe pengestrømmen til det er utarbeidet en løsning på problemet. Dette har skjedd én gang i ODs historie.

7 årets prosjekt elever ved en skole for blinde i Uganda OppSUmmeRt n Årets prosjekt skal sikre utdanning for ungdom med nedsatt funksjonsevne n Årets prosjektland er Mosambik, Malawi, Uganda og Sør-Afrika n Årets prosjekt vil jobbe for at ungdom med funksjonsnedsettelser møter positive holdninger i lokalsamfunnet n Årets samarbeidsorganisasjon er Atlas-alliansen OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen 7

8 Åpne dørene ingen er ubrukelige! av RIKKe bækkevold daglig leder Atlas-Alliansen ORDfORKLaRING n Elevtinget: Elevorganisasjonens årlige landsmøte. n Bistandsarbeid: Bistand kommer av uttrykket å bistå, som betyr å hjelpe eller å støtte. n Meslinger: Akutt, smittsom infeksjonssykdom som skyldes et virus. Meslinger rammer som regel barn, og gir varig immunitet. n Malaria: Sykdom som fører til gjentatte anfall av høy feber og frysninger. 8 I SeptembeR 2008 sendte vi i atlas-alliansen vår søknad til Operasjon Dagsverk. Torsdag 17. mars i år var vi i folkets hus da elevenes stemmer ble talt opp på elevtinget. vi ble imponerte over elevenes engasjement for vår sak, og er svært takknemlige over å få tildelt OD når dette skrives er vi i full gang med arbeidet knyttet til informasjonskampanjen, deriblant heftet du nå leser. I dag lever over 10 prosent av verdens befolkning med en form for funksjonsnedsettelse. Det utgjør mer enn 600 millioner mennesker. av disse bor ca 80 %, altså over 480 millioner mennesker, i fattige land. sannsynligheten for at du har, eller får, en funksjonsnedsettelse er langt større hvis du lever i et utviklingsland enn om du bor i norge. meslinger fører daglig til over 500 dødsfall blant barn og kan også føre til blindhet og hjerneskader. hvert år dør nærmere barn av malaria på verdensbasis. mange av dem som overlever malariasmitte kan pådra seg skader som blant annet kan resultere i at de mister syn eller hørsel. at det er en stor andel funksjonshemmede i utviklingsland skyldes i hovedsak fattigdom og manglende ressurser. Barn blir født med funksjonshemminger fordi foreldrene ikke har hatt penger til å bruke på næringsrik mat eller til å oppsøke lege. andre kan få funksjonsnedsettelser senere i livet fordi det mangler midler til å bygge ut helsetjenester. slik kan sykdommer vi i norge rask kan bli behandlet for, få langt alvorligere konsekvenser i enkelte land. vi vet at en høy andel av funksjonsnedsettelsene i utviklingsland er tilknyttet fattigdom, og kunne vært forebygget. samtidig vet vi at mennesker med funksjons hemminger mange steder i verden ikke får delta i samfunnet på samme måte som andre. hvis du er utestengt fra skole og arbeidslivet mister du muligheten til å tjene penger, og sjansen til å jobbe deg ut av fattigdom. Dermed oppstår en ond sirkel: fattigdom fører til funksjonshemminger og funksjonshemminger fører til fattigdom. Denne sirkelen må brytes. vi vet at utdanning både kan være veien ut av fattigdom for enkeltpersoner, og bidra til utvikling i fattige samfunn. samtidig vet vi at ni av ti barn og unge med funksjonsnedsettelser i det sørlige afrika ikke går på skole. De blir holdt utenfor og oversett, og dette vil vi gjøre noe med. atlas-alliansen har tidligere hatt prosjekter som ble støttet med midler fra Operasjon Dagsverk. Om lag 2400 ungdommer med funksjonsnedsettelser i malawi, Zanzibar, Tanzania og uganda har fått en ny og bedre hverdag takket være pengene som ble jobbet inn av norske skoleelever i OD 98. I år skal pengene norske elever jobber inn gå til prosjekter i uganda, mosambik, malawi og sør-afrika. ungdom OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen med ulike typer funksjonshemminger skal få utdanning, opplæring og økte muligheter til å klare seg selv. for eksempel skal blind og svaksynt ungdom i mosambik få opplæring i, og tilgang til, tilrettelagt pc-utstyr. for blinde og svaksynte er datamaskinen et viktig verktøy for å skaffe seg informasjon og kommunisere. I malawi skal funksjonshemmet ungdom gis opplæring i dagligdagse ferdigheter så vel som inntektsbringende aktiviteter. ved å styrke ungdommenes selvstendighet og selvtillit kan de selv kjempe for å delta i samfunnet på lik linje med andre. Derfor vil vi også bidra med opplæring i rettighetsarbeid og ledelse. I tillegg til å styrke funksjonshemmet ungdom vil vi jobbe for å skape positive holdninger i lokalsamfunnet. I mosambik skal lærere få opplæring i punktskrift og i hvordan blinde orienterer seg. slik kan blinde elever lettere inkluderes i undervisningen. I uganda skal flere tegnspråkinstruktører utdannes, og det skal produseres læremateriell i tegnspråk for døve og hørselshemmede. flere ungdom med funksjonshemminger skal komme seg i jobb og få sin egen inntekt. I sør-afrika skal det arrangeres seminarer og kurs som tar for seg overgangen fra skole til arbeidsliv. målet er at ungdom skal være rustet til å takle denne overgangen, og stå på egne ben etter endt utdanning. ungdom med funksjonshemminger ønsker ikke særbehandling, men rettigheter og muligheter på lik linje med andre. gjennom OD-prosjektene vil vi bidra til å åpne dørene og legge til rette for at denne gruppen kan vise hvilken ressurs de er. vi i atlas-alliansen er stolte over at norske elever vil jobbe for våre samarbeidsprosjekter. vi og våre partnere har stor respekt for det solidaritetsinitiativet Operasjon Dagsverk og norske elever viser hvert år. vi ser frem til det videre samarbeidet i årene som kommer, og ønsker alle som skal jobbe den 29. oktober en god arbeidsdag og lykke til med gjennomføringen. Hvem er Atlas-Alliansen? Atlas-Alliansen består av 18 organisasjoner av og for funksjonshemmede i Norge som har drevet med internasjonalt bistandsarbeid i 30 år. Vi jobber for å bedre funksjonshemmedes levekår i fattige land og for å bekjempe tuberkulose, som tar livet av nesten to millioner mennesker hvert år. Vi har i dag 60 prosjekter fordelt på 20 land i verden. Bak søknaden til Operasjon Dagsverk står fire av Atlas-Alliansens organisasjoner, som sammen med sine partnere og ungdom i prosjektlandene vil drive OD-prosjektene: Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbud, Norsk Forbund for Utviklingshemmede og Stiftelsen Signo, som jobber med døve og døvblinde.

9 Erfaring frå eit liv med funksjonsnedsettelse Eg heiter Nakitanda Edith, er 23 år og studer samfunnsfag ved universitetet i Kyambogo. Eg blei fødd i Kawempe Wakiso-distriktet og var frisk heilt fram til eg var to år. Då fekk eg malaria og høg feber, som begge var teikn på polio. Dette gjorde at mitt venstre bein blei svakt. årets prosjekt familien OG mora mi gjorde det beste dei kunne for å gjere situasjonen betre. Dei tok meg med til tradisjonelle heksedoktorar og terapeutar, men alt var forgjeves heilt til vi prøvde det ortopediske sjukehuset i mulago. Der fekk eg rehabilitering og no kan eg bruke ein stokk og ei opphøgd sko. som barn med nedsett funksjonsevne fekk eg normal behandling heime, sjølv om eg ikkje kunne hjelpe til i alle situasjonar. Då eg gjekk i grunnskolen var ikkje livet enkelt. elevane utan nedsett funksjonsevne ville ikkje vere med meg, og dei ga meg stygge kallenamn. Dei etterlikna til og med måten eg gjekk på og andre rørsler. nokre gongar eg gjekk forbi, stoppa dei ofte opp, stirra og kviskra bak ryggen min. på dennne tida sosialiserte eg meg lite. sjølv om eg torde å snakke med dei andre barna og delte godteri med dei, var dei redde for å vere med meg. I ungdomskulen byrja ting å endre seg. nokre av På helsa løs Da Alex var fem år fikk han hjernehinnebetennelse. Fordi han ikke fikk ordentlig behandling, ble han døv. medelevane mine sosialiserte seg med meg, og sjølv om mange framleis såg rart på meg, hjalp det meg gjennom dagen å ha nokre vener. lerarane var snille og ga meg all støtten og omsorgen eg hadde behov for. utanfor skulen var det også katastrofalt sidan dei lokale innbygjarane såg på meg, for så å hente vener og bekjende til å sjå på den «krøpla» jenta i byen. eg hadde ingen vener utanfor heimen eller skulen fordi dei erta meg, til tross for at dei var vaksne menneske. på universitetet har ikkje livet vore så vanskeleg fordi få av elevane tek seg tid til å sjå på meg og mobbe meg. sosialiseringa har vore enklare og eg har hatt moglegheita til å vere med kven som helst utan problem. eg har lenge bedd til gud om dette, og endeleg har han svart på ynkje mitt, sjølv om eg framleis har funksjonshemninga. ORDfORKLaRING n Polio: Forkortelse for poliomyelitt. Virussykdom som ofte resulterer i lammelse i musklene. alex er OppvOKSt I UGaNDa og er bare en av mange i sør-østlige afrika som får varige funksjonsnedsettelser etter infeksjoner eller smittsomme sykdommer. mange av sykdommene, som for eksempel elveblindhet, finnes det medisiner for. likevel får ikke barn og unge behandling. Det kan skyldes at medisinene rett og slett er for dyre for folk flest eller at de er vanskelige å få tak i. sykdommer som er spesielt utbredt i fattige land forskes det også lite på fordi det regnes som lite lønnsomt å utvikle medisiner for disse landene. medisiner for barn er spesielt lite utviklet og bruken av voksenmedisiner kan gi farlige bivirkninger. LIvReDDeNDe vaksine mange infeksjonssykdommer kunne vært unngått gjennom vaksinering. Betty bor også i uganda. Da hun var fire år gammel fikk hun meslinger og mistet synet. hadde Betty blitt vaksinert mot barnesykdommer hadde hun ikke fått meslinger og kanskje aldri blitt blind. Det kan være mange grunner til at barn ikke vaksineres. Ofte skyldes det at mor ikke kommer med barnet til helsestasjonen. kanskje vet hun ikke hvor viktig det er. kanskje er ikke barnet registrert slik at myndighetene vet om det. I enkelte land er så mye som prosent av barn ikke registrert. selv om både Betty og alex fikk varige funksjonsnedsettelser etter sine sykdommer, klarte de seg likevel ganske bra. Begge går i dag på universitetet og har mange planer og drømmer for sine liv. alex er blant de mange som har fått varige funksjonsnedsettelser som følge av infeksjonssykdommer som kunne vært unngått. n Dette fører daglig til handikap i Afrika sør for Sahara: dårlig ernæring, sykdommer, fødselsskader, skadelig miljøkonsekvenser, naturkatastrofer, trafikk- og arbeidsulykker, krig og militære konflikter. n Mange sykdommer, som polio, meslinger, malaria og elveblindhet, kan føre til funksjonshemninger eller død om de ikke blir behandlet. n Trakom er den vanligste infeksjonsårsaken til blindhet. Om lag millioner mennesker regnes som angrepet av bakterien. Antibiotika kan behandle sykdommen og forhindre blindhet. n Hvert år dør minst 5 millioner barn under 5 år av sykdommer som kunne vært behandlet med trygge medisiner eller vaksiner. Dette tilsvarer 500 barn hver time. marie fosse Operasjon Dagsverk KIRSteN myhr Health Action International (HAI) OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen 9

10 SUDaN etiopia ZambIa KeNya Uganda tanzania hovedstad: kampala folketall: 28,2 millioner areal: km2 Språk: engelsk, niger-kongospråk, nlio-sahariske språk, swahili, arabisk og luganda. n viktigste eksportvarer: kaffe, fiskeprodukter, te, bomull, gull forventet levealder i uganda er 42 år, aids-epidemien har satt dype spor i landet. uganda var under britisk styre fra 1890, før de fikk sin selvstendighet i Den nåværende presidenten Yoweri museveni fikk makten ved statskupp i 1986, og har blitt kritisert for å ikke følge demokratiske spilleregler, og han har heller ikke klart å stanse opprørsgruppen lord s resistance army (lra) som terroriserer nord-uganda. likevel er ikke alt mørkt i uganda. 80 prosent av befolkningen er bønder, og landet er selvforsynt med mat. De viktigste handelspartnerne er kenya, storbritannia og japan. ZImbabvve botsvvana NamIbIa Sør-Afrika hovedstad: pretoria folketall: 43,6 millioner areal: km2 Språk: IsiZulu, isixhosa, afrikaans, sepedi, engelsk, setswana, sesotho, xitsonga viktigste eksportvarer: gull, diamanter og mineraler Diskriminering og rasisme er stikkordene til sør-afrikas nyere historie. Det afrikanerdominerte national parti (np) vedtok fra 1948 flere lover som undertrykket og diskriminerte landets svarte innbyggere. lovene førte til at den svarte delen av befolkningen ikke hadde politiske, sosiale eller økonomiske rettigheter. regimet ble kalt apartheid og ble først avskaffet på 1990-tallet. Det er likevel fortsatt store sosiale og økonomiske forskjeller mellom svarte og hvite i sør-afrika i dag. Det antas at 21,5 prosent av den voksne befolkningen har hiv/aids. Til tross for at myndighetene har begynt å dele ut medisiner, er det fortsatt mange som ikke har tilgang til behandling. I 2010 skal sør-afrika være vertsnasjon for fotball vm. et vellykket arrangement vil styrke landet politisk, sosialt og økonomisk. 10 Ope r a sjon Dag sv e r k 09 * Te ma h efte for u ngdoms s ko len

11 tanzania Malavvi IK mosambik hovedstad: lilongwe folketall: 14,3 millioner areal: km2 Språk: engelsk viktigste eksportvarer: Tobakk, te og sukker malawi var tidligere underlagt storbritannia, men ble frigjort i I dag er landbruk svært viktig for malawis økonomi. landet har også mange ubrukte ressurser, som kull, uran og bauxitt. forventet levealder i malawi har gått ned de siste årene, noe som i stor grad skyldes aids-epidemien. I jordbruket går dette utover produksjonen fordi flere voksne dør og flere blir hjemme for å pleie syke. Det er i tillegg stor mangel på helsepersonell i malawi, til innbyggere finnes det kun én lege. skolesystemet sliter også med store utfordringer skolebygg, materiell og lærere er mangelvare. år ets pr OSj ek t ZambIa tanzania malavvi ZambIa ZImbabvve Mosambik SøR-afRIKa hovedstad: maputo folketall: 21,7 millioner areal: km2 Offisielt språk: portugisisk (I tillegg finnes et titall afrikanske språk) n viktigste eksportvarer: reker, cashewnøtter og bomull mosambik var tidligere underlagt portugisisk styre. etter 2. verdenskrig gav mange europeiske nasjoner slipp på sine kolonier og gav dem uavhengighet. portugal derimot klamret seg fast til sine kolonier, deriblant mosambik. Ønsket om å være uavhengig fra portugal vokste sterkt årene etter krigen og etter 500 år under portugisisk styre og 10 år med frigjøringskrig, ble mosambik selvstendig i mosambik er fortsatt et av de fattigste landene i verden, men har de siste årene hatt en positiv utvikling i økonomien. helse er en viktig faktor for levestandarden, i mosambik finnes det ca. 800 leger, dette tilsvarer én lege per innbyggere. Op eras j On Dags verk 0 9 * TemahefT e fo r un g DO m s s ko le n 11

12 Afrika / Øst Afrika + RepUbLIc Of malavvi e hovedstad: lilongw gmt+2 TIDssOne: km² areal: er BefOlknIng: 14,3 million kwacha (mwk) valuta: engelsk språk: + UGaNDa hovedstad: TIDssOne: areal: BefOlknIng: valuta: språk: kampala gmt km² 28,2 millioner shilling (ugx) Åk, engelsk, niger-kongospr ahili, nlio-sahariske språk, sw a. and lug Og BIsk ara The vvarm heart vi of Africa Meksalotisavk reisemål ed Uganda landet m innsjøer, isbreer og fjelltopper e fjell under liker du tanken på å kjenn den ene dagen, snø i deg le rul du bena? vil kken den na i ken for så å kjenne solste på nilen? te raf å til nok f tøf neste? er du rste stø n De uganda har mye å by på! lever som en, rilla lgo attraksjonen er fjel du kan som n me, ing ydn utr til n på grense. da an ug i rk finne i Bwindi nasjonalpa la, pa kam en tad eds hov Om du reiser til inn på kan du for eksempel sjekke minutter fra 45, tell sheraton kampala ho hvorfor t. por air al tion rna entebbe Inte ningsøkt, tre en ikke begynne dagen med pool? ga kyo e Th til for så å finne veien ved g pin lap avs og ing pp etter litt sho t, kan du bevege bassengkanten på hotelle e. Der kan du ge. ng oun lou tor ua deg videre til eq kaster deg ut nyte en god middag, før du e rytmer. het på dansegulvet til Dj ens uganda er der er du? vil du utforske et mer er om en i sommer? enten du drømm estur som els lev opp en r elle luksusferie emålet for deg! backpacker, er malawi reis levelser opp Det varierte landet byr på er i nyrika, tein les rul ike un er; typ alle av, og det 3000 svalende skoger i Zomba je massif. lan mu t meter høye paradise rker, med lpa na sjo na e ng malawis ma g og trin kla er, muligheter for fjelltur det vakre se å ten må te bes den ridning, er yrende et å ogs r ha fastlandet på. landet ildlife w s laiw ma i ari saf på dyreliv, og dyrene på nært reserves kan du oppleve hold. gjestfrie I tillegg til en rik kultur og desidert beste de i law ma r ha mennesker, d. Det tropiske strendene i afrikas innlan g, snorkling og kin dyk r gjø n van livet under hele familien! fiske til en opplevelse for t hjerte i dit m var? på du hva venter malawi. + SøR-afRIKa hovedstad: TIDssOne: areal: BefOlknIng: valuta: språk: pretoria gmt km² 43,6 millioner rand (Zar) ns, IsIZulu, IsIXhOsa, afrikaa ana, sepedi, engelsk, setsw sesotho, XITsOnga frik.adurban Sør-A tiske Ekso dis ara iep fer mt gje et er a frik sør-a strender med i øst kan by på langstrakte fing og sur de bå for r gode mulighete t bading, og Cape Town i ves levelser, reiser kan by på flotte naturopp i nelson øk bes og tain un til Table mo bben Island. ro på mandelas fengselscelle berømte den til en tur ta Det anbefales å se løver, kan r du kruger nasjonalpark, hvo n og hor nes rte sva leoparder, elefanter, derimot s ale bef an t De. dyr ke andre eksotis som der ien tve ikke å være ensformig i ma er n ste tky Øs a. frik r-a du tar turen til sø iske retter, og preget av svært sterke ind spesialiteter er ver store deler av landet ser ert frit og er lett som krokdillekote t. blekkspru : president i sør-afrika n nelson mandela t til livsvarig fra han ble døm ten, og satt sta t mo fengsel for konspirasjon n ble løslatt. ha før fengslet fra du heller ikke er du fotballinteressert, kan eten i 2010: nh ive beg re gå glipp av den sto fotball-vm!, og ta heller avbestill sydenturen din nå a! frik r-a sø re vak turen til + mosambik hovedstad: TIDssOne: areal: BefOlknIng: valuta: språk: maputo gmt km² 21,7 millioner metical (mzn) portugisisk bik amten eligenepermleos Fredbik av kys øst på er mosam på. med sine afrika som har mye å by it sandstrand tolv kilometer med kritthv du snorkle ved kan n, og krystallklart van d lokale fiskere. me le sei r elle korallrevene O p e r a sjon Dag sv e r k 09 * Te ma h e f Te for u ngdoms s kolen omtalt som et Trofo er en landsby som er teder. Der kan du av verdens beste dykkes annet hvalhaien, nt dykke sammen med bla verdens største fisk. emba nfor byen pem I gulodo Beach longe ute telt ari saf e iøs sur luk kan du overnatte i stjernene. og spise fersk fisk under benytte et lenger inn i landet kan du etter elefanter ikk utk for n observasjonstår du bli med og ville dyr, og hver høst kan etter se å for lokale marinebiologer knølhval i havet utenfor. a og det ika frik mosambik opplev afr. ferieparadis ultimate

13 I dybden LæR mer Om n Hvilke begrep som er greit å bruke om funksjonshemmede n Hvilke rettigheter funksjonshemmede har n Hvordan humor kan være et godt virkemiddel for å bryte ned fordommer n Hvordan du kan lage en afrikansk helaften OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen 13

14 «Krøpling baade i legemlig og aandelig henseende» overskriften er hentet fra en domfellelse i høyesterett i Denne beskrivelsen ville aldri blitt benyttet i noe offentlig dokument i dag. siden 1960-tallet har begrepene som brukes om mennesker med nedsatt funksjonsevne endret seg drastisk. IDa thinn ODs prosjektkoordinator i Atlas-Alliansen ORDfORKLaRING n Stigmatisering: Å merke noen på en negativ måte, som for eksempel å hevde at alle innen en minoritetsgruppe har en dårlig egenskap. Dette SItatet ville neppe blitt skrevet i noe offentlig dokument i dag. siden 1960-tallet har begrepene som brukes om mennesker med nedsatt funksjonsevne endret seg drastisk. StIGmatISeRING Ord som tilbakestående, åndssvak, idiot eller krøpling ble lenge brukt når en omtalte mennesker med funksjonsnedsettelser i medisin- og rettspraksis. fordi de sier lite om hvilken funksjonsnedsettelse den Hva betyr ordene? Invalid: Ikke gyldig. (prøv å si det på engelsk) Handikap: Stammer opprinnelig fra lotterispillet «hand in cap». Det ble spilt på 1600-tallet, og gikk ut på å jevne ut forskjeller mellom to spillere. Senere ble det brukt i hestesport, der de raskeste hestene måtte ha ekstra lodd. I 1915 ble ordet for første gang brukt om folk med nedsatt funksjonsevne. Åndssvak: Brukt om personer med IQ på under 50. Idiot: Gresk ord for «uvitende person». Brukt om personer med IQ på under 35. Tilbakestående: Lite (åndelig) utviklet Krøpling: Beslektet med «å krype», person med (større) (legems)skavank. Kilder: Ordnett.no, Online Etymology Dictionary det gjelder faktisk har, bidro begrepene til å sette en hel gruppe mennesker i bås. De siste 40 årene har funksjonshemmedes krav om inkludering i samfunnet blitt et menneskerettighetsspørsmål. Dette har ført til økt fokus på hvilke begreper det er greit å bruke når en prater om mennesker med nedsatt funksjonsevne. er DU mongo? selv om vi ikke lengre bruker de gamle begrepene når vi omtaler mennesker med nedsatt funksjonsevne, har de blitt en del av det norske språket. Dommeravgjørelser er idiotiske. Band spiller sinnssykt bra, og mattelærere er skikkelig hemma. folk flest mener neppe å stigmatisere mennesker med nedsatt funksjonsevne når disse ordene blir brukt. likevel kan det være verdt å ta seg bryet med å tenke over hva vi faktisk sier, og hvilken betydning ordene vi bruker har hatt. Hvem har nedsatt funksjonsevne? Du har nedsatt funksjonsevne hvis du har en langvarig fysisk, mental, intellektuell eller sensorisk funksjonsnedsettelse, som i samspill med ulike barrierer gjør at du ikke kan delta i samfunnet på lik linje med andre. Kilde: FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne på en skole for døve i uganda kommuniserer ungdommene godt gjennom tegnespråk. 14 OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen

15 Utfordringer for funksjonshemmet ungdom i utviklingsland FN anslår at om lag 650 millioner mennesker i dag har fysiske og/eller psykiske funksjonsnedsettelser. Gruppen er svært sammensatt og årsakene til funksjonsnedsettelse kan være mange så vel sykdom som ulykker, krig eller konflikt. I DybDeN et fellestrekk for mange er at de er i en sårbar situasjon og ofte opplever å bli diskriminert. fn-konvensjon for funksjonshemmede fns generalforsamling vedtok i desember 2006 en internasjonal konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. formålet med konvensjonen er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne like muligheter til å realisere sine menneskerettigheter og bygge ned hindringer som mennesker i denne gruppen opplever. norge deltok på alle forhandlingsmøtene i fn, og representanter fra organisasjoner for funksjonshemmede var med i de norske delegasjonene. konvensjonen sier at personer med nedsatt funksjonsevne blant annet har rett til utdanning, arbeid, bolig og helsetjenester på lik linje med alle andre i samfunnet. alle skal ha vern mot vold og overgrep. Ingen skal bli diskriminert på grunn av en funksjonsnedsettelse. funksjonshemmede I UtvIKLINGSLaND men realitetene viser at personer fra denne gruppen gjennomgående faller utenfor. Det gjelder særlig i land med færre ressurser. vi vet at funksjonshemmede i utviklingsland ofte er blant de fattigste av de fattige. unicef anslår at 98 prosent av funksjonshemmede barn i de fattigste land ikke går på skole. jentebarn er ofte ekstra utsatt. Den nye konvensjonen ønsker å rette søkelyset på disse utfordringene. Det er derfor positivt at konvensjonen inneholder egne artikler om kvinner og barn. symbolsk er det også av stor betydning at fn erklærer at personer med nedsatt funksjonsevne ikke skal diskrimineres. men konvensjonens ord må følges opp i form av faktiske realiteter. stater som innlemmer konvensjonen i sine lover, ratifiserer den, må påse at de oppfyller konvensjonens krav. fn-konvensjonen I NORGe norge er i ferd med å tilpasse norsk rett slik at vi kan ratifisere konvensjonen. uten et slikt forarbeid kunne konvensjonen bare forblitt bestemmelser på papiret, uten faktiske konsekvenser for dem det gjelder. Barne- og likestillingsdepartementet koordinerer våre egne forberedelser og regjeringen planlegger å be om stortingets samtykke til å ratifisere konvensjonen våren INteRNaSjONaLt SamaRbeID en rekke utviklingsland har allerede ratifisert konvensjonen, mens andre vurderer å gjøre det samme. realisering av konvensjonen på landnivå vil være krevende for mange land og mange vil ønske bistand utenfra på dette feltet. konvensjonen har en artikkel om viktigheten av internasjonalt samarbeid. Det kan dreie seg om samarbeid mellom stater, samarbeid med relevante internasjonale og regionale organisasjoner eller samarbeid med frivillige organisasjoner. Internasjonalt samarbeid skal støtte stater med å virkeliggjøre konvensjonens formål og hensikt. Tiltak kan blant annet være å sikre at programmer for utviklingshjelp er inkluderende og tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette passer godt i forhold til målet om at norsk utviklingssamarbeid skal være rettighetsbasert; det vil si at bekjempelse av fattigdom dreier seg om å fremme menneskerettigheter, også rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne. fn-systemet kan være en god kanal for bistand til arbeidet med personer med nedsatt funksjonsevne. Det er en rekke organisasjoner som er aktive her; f.eks. unicef, unesco, IlO og who. norge har som kjent god erfaring med samarbeid med frivillige organisasjoner. gjennom arbeidet med den nye konvensjonen er det skapt et tydelig fokus på denne gruppens situasjon både i vestlige land og i utviklingsland. vi ser en mobilisering i det sivile samfunn som ønsker å bruke konvensjonen for å få til forbedringer. Dette er positivt. årets OD-pROSjeKt gjennom atlas-alliansen mottar de 16 medlemsorganisasjonene årlig støtte fra norad til internasjonalt bistandsarbeid for å styrke menneskerettighetene til personer med ulike typer funksjonshemming. Dette er et viktig arbeid. midlene fra Operasjon Dagsverk i 2009 skal gå til ungdom med funksjonsnedsettelser i uganda, malawi, mosambik og sør-afrika. De skal få bedre tilgang til utdanning som er tilrettelagt deres behov. på den måten står de bedre rustet til å skaffe seg egen inntekt og få et verdigere liv. jeg setter stor pris på engasjementet til atlas-alliansen og til alle dere skoleelever som bidrar til Operasjon Dagsverk Dere gjør en viktig jobb! jonas GahR StøRe Utenriksminister foto: Bjørn sigurdsøn ORDfORKLaRING n Ratifisere: Når en stat ratifiserer en avtale, blir avtalen en del av statens lovverk og staten er forpliktet til å følge den. n Konvensjon: Avtale mellom stater. OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen 15

16 Ler du av blindesketsjer? Det gjør i alle fall mange synshemmede. Komikerne som tuller med blinde, mener selv det er mer inkluderende enn diskriminerende å lage humor av funksjonshemninger. KaRI KLepp Blindeforbundet SveRRe fuglerud Blindeforbundet blindegeneral «arne spon» tumler inn på scenen med hvit stokk, og snubler ned ved programlederens bord. publikum ler av at den blinde karakteren ramler, går feil vei og lar seg provosere hver gang noen bruker et uttrykk som inneholder ordet «se». I Blindeforbundets kretser snakkes det mye om komikertrioen raske menns «arne spon»-sketsjer. Ingen ler så mye av blindegeneralen som synshemmede selv. StøteNDe SKetSjeR? sketsjene slo godt an her i alle fall. galgenhumor er jo bare morsomt, sier tidligere nestleder i norges Blindeforbunds ungdom, lise Bakkan. Å tulle med det å være blind bidrar dessuten til å bryte ned eventuelle fordommer seende måtte ha mot oss. Det ufarliggjør synshemminger. hun har ikke hørt om noen som har følt seg støtt av sketsjene. LatteR på alvor så hvor går grensen mellom moro og mobbing? Den går vel der latteren stopper, sier humorforsker og teaterviter maja løvland. når ting begynner å bli ondskapsfullt er det ikke mange som synes det er morsomt lenger. hvis mange føler seg støtt har en bommet som komiker. løvland mener at humor er en form for inkludering. at en tuller med en gruppe betyr ikke at en sparker nedover. Det kan gjerne være mer sårende at noen utenfor gruppa kritiserer humoren for å være diskriminerende. Dette er stand-up komiker jon schau enig i. hvis en tror at de vil bli støtt av vitser, betyr jo det at en setter seg selv over gruppen det gjelder, og synes synd på dem. komikeren, som selv har levd med alvorlig sykdom, mener BlInDerallY: «Blindegeneral arne spon» alias Øyvind rafto. anders hoff t.h. (foto: Tvnorge) det ikke finnes et eneste tema som er for tungt til å tåle en spøk. nei, jeg vil si det er helt motsatt. jo vondere noe er, jo viktigere er det å le av det. hvis noe var for alvorlig til å tulle med, ville det vært en fastlåst tragedie. Du burde heller få deg glassøyne I humorboka «Du burde heller få deg glassøyne», forteller funksjonshemmede selv om komiske situasjoner fra dagliglivet. Her er noen utdrag: 16 marit hoem kvam, «Du burde heller få deg glassøyne», frifant forlag UeGNet for Døve jeg ville leie en leilighet i Oslo- området, og fant i en avisannonse en leilighet som interesserte meg. via tolketjeneste for døve ringte jeg husverten for å få mer informasjon. «jeg heter mirijam, og jeg er døv», skrev jeg på min teksttelefon. «jeg er interessert i den leiligheten du har avertert». Operatøren på teksttelefonen formidlet min melding til husverten. «Dessverre», svarte han. «leiligheten er ikke tilpasset handikappede. Den ligger i tredje etasje og har ikke engang heis!» - mirjam OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen trillebåren Ola er ute og kjører i sin manuelle rullestol. Da hører han ei jente på tre-fire år rope: «mamma, mamma! kom og se! her er en mann som kjører trillebår mens han selv sitter oppi!» - Gunnar frekt jeg er sterkt svaksynt og har problemer med å ferdes der det er mange mennesker. en dag dunket jeg borti en dame på majorstuen i Oslo. «Du bør lære å se deg for!» freste damen. «Det skulle jeg ønske at jeg kunne» svarte jeg. «men jeg er født nesten blind.» «Det er det frekkeste jeg har hørt» sa damen. «Tenk å late som om du er funksjonshemmet bare for å komme deg ut av en kinkig situasjon.» - helga

17 Afrikansk helaften Her kommer noen tips til hvordan du kan drømme deg bort fra regn og kulde i Norge og lage en helaften med eksotisk mat, fin musikk og en spennende film med Afrika som kveldens tema. mat beef curry Soup fra Sør-afrika Opplysningskontoret for kjøtt. Ingredienser: 250 g okseboger, utbenet 1 løk 1/2 ss margarin 3/4 l kraft 1 ss karri 1 stk laurbærblad 1 stk potet 1 ss eddik 1 ts salt Framgangsmåte: stek kjøttet i en gryte med hakket løk og margarin. hell over kraften og tilsett karri og laurbærblad. la det småkoke i 30 minutter. kutt potet i skiver og tilsett sammen med eddik og salt. la det trekke i 45 minutter til 1 time, til kjøttet er mørt. lykke til og bon appétit! mtedza peanøttkaker fra malavvi Ingredienser: 3/4 kopp fint hakkede peanøtter uten salt kopp smør 2 ss sukker ts vaniljesukker 1 kopp hvetemel en liten klype salt melis Framgangsmåte: sett ovnen på 160 grader. Bland smør og sukker. Tilsett hakkede peanøtter, vaniljesukker og mel. rull deigen til små kuler som settes på en smurt stekeplate eller bakepapir. stek i ca 35 minutter. Ta kakene ut av ovnen, og mens de fremdeles Vil du lære mer om årets tematikk? er varme, rulles de i melis. rull dem en gang til i melis når kakene er avkjølt. musikk afrikansk musikk er mer enn bare trommerytmer; du kan finne musikk innen de fleste sjangrer, og til en hver smak. bebe cool ugandisk rapper/reggaeartist med tekster både på engelsk, swahili og luganda. har blant annet gitt ut «fitina» og «manbo mingi». låt verdt å høre: «prison» azagaia - spennende musiker og samfunnsdebattant fra mosambik. med en musikkstil blandet av rap, hip hop og soul, er musikken noe som fenger mange. låt verdt å høre: «Combatentes da fortuna». Du kan høre han på: azagaiamz miriam makeba sør-afrikansk artist som har gitt ut en rekke albumer med musikk der hun blander jazz og tradisjonelle sørafrikanske melodier. låt verdt å høre: «pata pata» film juma s story Denne filmen handler om den unge mannen juma fra malawi, som viser hvordan livet kan være for store deler av befolkningen. samtidig som den viser et land med stor fattigdom, der aids-epidemien preger mange, viser den også de positive sidene både ved landet malawi, og jumas eget liv. Her er noen tips om du er interessert i å lære mer om operasjon Dagsverk og årets tema: bøker: NettSteDeR: n jens O.simensen og Dagfinn enerly: n Tomm kristiansen: «mor afrika» er n Operasjon Dagsverk sin nettside: «Så fort kan livet snu» gir et innblikk i en lærerik bok med historier fra flere livet til fotballspilleren afrikanske land. forfatteren, som har n atlas-alliansen sin nettside: Dagfinn enerly vært korrespondent etter at han ble i afrika i mange år, n fellesrådet for afrika sin nettside nakkeskadet etter framstiller de mange her finner du masse en kollisjon på fotballbanen 2005 og lam i store deler av kroppen. Boka sidene av kontinentet, og ble i 1994 nominert til Brageprisen for bokutgivelsen. god informasjon om problemstillinger knyttet til afrikanske land, landinformasjon og om prosjekter de har. forteller om livet før ulykken, og om n fn-sambandet sin nettside: hvordan hverdagen hans brått endret her finner du seg fra å være en aktiv fotballspiller til å sitte i rullestol. masse god informasjon om alle land i hele verden og om årsaken til ulike konflikter i dag. I DybDeN OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen 17

18 Young Voices Ungdommers egne syn på inkluderende siden 2003 har Atlas-Alliansen støttet inkluderingsprosjekter for unge mennesker i Malawi, Uganda, tanzania og Zanzibar. I prosjektet Young voices får ungdom i tanzania og Uganda si sin mening om inkluderende utdanning. Hva skal til for å skape en inkluderende skole, og hva får dem til å føle seg inkludert i undervisningen? «participating in activities like singing and dancing makes me feel I m included» - Scovia awino, student med psykisk nedsatt funksjonsevne, Rock high School «In this school, every religion is allowed to worship freely. That makes me feel included» - emmanuel papaok, student med fysisk funksjonsnedsettelse, Rock high School «I feel included in this school because there is freedom of expression, speech and movement» - juliana atwine, student, Rock high School «In class, I go and learn with my friends properly and we are mixed, not separated like you re disabled sit here and those ones sit here. no, we are mixed and that makes me happy» - Isaac Otedo, student med psykisk nedsatt funksjonsevne, agururu primary School «many friends make me feel included in this school because they help me when I am faced with hard tasks» - Rachael Nadunga, student, Rock high School «If a parent has a child with a disability, some of them keep their children at home. But they should take them to school» - tausi Saidi, student, bigwa fdc «we should work hard as students. we should try to get the education we came here for» - teresia Kisawani, student med psykisk nedsatt funksjonsevne, bigwa fdc 18 OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen

19 I DybDeN «Being in an inclusive school makes us learn how we can help each other and also understand that education is for everybody» - pauline awori, student, Rock high School «we need to listen if we are going to understand» - angel Kejo, student, bigwa fdc «we have people with special requirements here. If we see someone with problems we have to be tolerant and help them we are not all the same» - Dickson msemo, student, bigwa fdc «we need to love each other». - aron Nducha, student, bigwa fdc ORDfORKLaRING n Worship: Tilbe n Disability: Funksjonsnedsettelse n Requirement: Behov «To me inclusion means being part of something being part of different activities and societies like football, education, music, dance and drama» - juliana atwine, student, Rock high School OperasjOn Dagsverk 09 * TemahefTe for ungdomsskolen 19

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det!

OD 09 f O R V I D e R e G Å e N D e temahefte Internasjonal Uke: OD-dagen: om årets prosjekt hva OD dreier seg om om du ønsker det! OD 09 temahefte f OR VIDe R e GÅe NDe Internasjonal Uke: 19. 28. oktober 2009 OD-dagen: 29. oktober 2009 1 Lær om årets prosjekt 2 Forstå hva OD dreer seg om 3 Jobb om du ønsker det! Innhold ansvarlig

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Med lik rett. Temahefte

Med lik rett. Temahefte Med lik rett Temahefte Med lik rett Av Hanna Hågensen Aasen, leder for Operasjon Dagsverk Ansvarlig utgiver Operasjon Dagsverk Kolstadgata 1 0652 Telefon: 22 99 37 10 E-post: od@od.no www.od.no Ansvarlig

Detaljer

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole

Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole i en urettferdig verden Hvor ulike er «de der nede» fra deg og meg? En temaavis om ungdom og fattigdom for 10. klasse og videregående skole U T G I T T A V N O R A D / F A G B L A D E T B I S T A N D S

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

DUAKWA. La det spire frem

DUAKWA. La det spire frem DUAKWA La det spire frem FRELSESARMEENS SEKSJON FOR INFORMASJON OG INNSAMLING 2012 GRAFISK FORM: MARI SANDBAKK FORSIDE + FOTO SIDE 8, 11, 22: KJELL-RICHARD LANDAASEN INNHOLD Introduksjon av Henrik Bååth

Detaljer

Nr. 2 2014. Nr. 2 2014. Barn om: Fattigdom. Intervju med leder Andrea Sjøvoll. Tema: Barn og klima. Møt internasjonale Pressere

Nr. 2 2014. Nr. 2 2014. Barn om: Fattigdom. Intervju med leder Andrea Sjøvoll. Tema: Barn og klima. Møt internasjonale Pressere Nr. 2 2014 Nr. 2 2014 Intervju med leder Andrea Sjøvoll Tema: Barn og klima Møt internasjonale Pressere Barn om: Fattigdom INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 21 24 26 28 30 31 Press siden sist Pressere fra hele

Detaljer

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess

Filifing fikk Kjemper for Artistgalla drømmejobb friheten ble suksess PLAN PLANPOSTEN 2/12 magasin for faddere Utdanning mot fattigdom Filifing fikk drømmejobb Side 18 Kjemper for friheten Side 20 Artistgalla ble suksess Side 24 Et øyeblikk I Nepals høyland, noen timer

Detaljer

Hatkrim skremmer. Tema: Solidaritet Funksjonshemmede flyktninger først

Hatkrim skremmer. Tema: Solidaritet Funksjonshemmede flyktninger først SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 8 // 2014 Tema: Solidaritet Funksjonshemmede flyktninger først Hatkrim skremmer Skjellsord er ikke uvant kost for Renate Lilleaas Mathisen og mange andre

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP!

BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Nr. 2 2013 BARNA ER KLAR FOR VALGKAMP! Valget og PRESS LNU: Bruk stemmeretten din Intervju med Marco Elsafadi Bildeserien: Barnekunstmuseet INNHOLD 04 06 08 10 12 14 18 20 22 24 26 28 30 PRESS siden sist

Detaljer

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene

Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 1-2015 - 33. ÅRGANG Familiepuslespillet ble komplett Stemmen leger sårene leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen Våren

Detaljer

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE

EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1 Hele dette bilaget er en annonse for Norad, distribuert med Dagsavisen 2015 EN AVIS OM TUSENÅRSMÅLENE 1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult 2. Sikre grunnskoleutdanning for alle barn 3. Fremme likestilling

Detaljer

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet

Hun kan skape fred. De som rammes hardest av krig, er også håpet for fremtiden. Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Afghanistan: Den fattige enken som vant over krigsherren Kara Bara: Kornlager ble redningen da avlingen sviktet Kongo: Overgrepsofre får hjelp av CARE Vitner til krig: Journalisters erfaringer fra konfliktområder

Detaljer

Studentliv og sosialisering

Studentliv og sosialisering P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning Tema Studentliv og sosialisering No 1 2007 Mobilitet er viktig! Landsmøtet 2007 Faddertid! Hurra! Studietur till Tanzania Vi skal

Detaljer

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter

Slik vil de støtte kampen for kvinners rettigheter Side 7: Aicha (53) lærte å lese, ble politisk leder i Niger Side 8: Sima Samar: Utdanning vil sikre afghanske kvinners frihet Side 11: Fikk ny mening i livet med lese- og skriveopplæring i Rwanda nr. 3

Detaljer

Livets største glede. Hvordan kan flere kvinner overleve å få barn? Sparegruppen Kara Bara: Oumou var forlovet og ble gravid som 11-åring

Livets største glede. Hvordan kan flere kvinner overleve å få barn? Sparegruppen Kara Bara: Oumou var forlovet og ble gravid som 11-åring Kvinner i Niger: Som gravide, står vi med én fot i graven Norske eksperter: Tore Godal og Berit Austveg om globalt helsearbeid Livsfarlig overtro: Nybakte mødre i Nepal må sove i fjøs Sparegruppen Kara

Detaljer

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid.

Ny rapport: More than rain. Utviklingsfondet 30 år. I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. u-nytt nr. 3 2008 jubileumsnummer 1978-2008 Et magasin fra Utviklingsfondet Utviklingsfondet 30 år I 30 år har Utviklingsfondet kjempet for miljø, utvikling og en bærekraftig framtid. Ny rapport: More

Detaljer

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS

GT2013 UNG VS GAMMEL 12 GAMLINGENE KOMMER 14 ENSOMHET PÅ TVERS 18 FRIVILLIG INNSATS GT2013 GENERASJONSTINGET / 26. NOVEMBER 2013 / HELL gammel gubbe? Bortskjemt drittunge? UNG VS GAMMEL Er norske ungdommer krevende og selvopptatte? Er gamle folk fordomsfulle og utdaterte? Kanskje er vi

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Utsyn

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Utsyn PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 4 2013 Tema: Utsyn Tenk globalt i hverdagen Av Jannike Østervold Ikke mindre enn 3 tidligere mottakere av Culturaprisen har bidratt med

Detaljer

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT

-nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT PARTNER SIERRA LEONE NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995. Vellykkede spare- og lånegrupper. I felten med FORUT -nytt NYTT FRA GAMBIA FORUT Mange flotte julegaver i vår nettbutikk: www.forut.no Nr 4-2010 PARTNER SIERRA LEONE PARTNER SIERRA LEONE FORUT NYTT NR.4 1995 NYTT NR.4 1995 Vellykkede spare- og lånegrupper

Detaljer

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell

Vi må inkludere de som står på utsiden. En KildE til aktivitet. Et godt liv krever en god grunnmur. Bakgård som gjør en forskjell Nr. 3 2013 31. årgan g MagasiN utgitt av Me N tal Helse Pris: Kr. 60,- En KildE til aktivitet Et godt liv krever en god grunnmur Bakgård som gjør en forskjell Christian Ingebrigtsen: Vi må inkludere de

Detaljer

leir er topp:) mat 6 / 7 gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi mat gi dem mat gi dem mat gi dem ma a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e

leir er topp:) mat 6 / 7 gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi mat gi dem mat gi dem mat gi dem ma a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e juni/juli 2009 6 / 7 164. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e leir er topp:) gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi mat dem gi dem gi dem mat gi dem mat gi dem mat gi dem ma ema

Detaljer

oktober 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Tolv år & barnesoldat

oktober 2007 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Tolv år & barnesoldat oktober 2007 10 162. årgang a k t u e l t o m m i s j o n o g k i r k e Tolv år & barnesoldat Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse:

Detaljer

Synshemming og arbeid

Synshemming og arbeid Synshemming og arbeid En sosialantropologisk studie av synshemmedes muligheter i den norske velferdsstaten Masteroppgave ved Institutt for Sosialantropologi Eva Jeppsson Universitetet i Bergen Mai 2013

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08

Redd Barna. Slåss mot handel med barn. magasinet 02/08 Redd Barna magasinet 02/08 MIDTØSTEN 4. generasjon flyktningbarn i leire i Libanon AFGHANISTAN Redd Barnas landsbyskoler en suksess TEMA menneskehandel Slåss mot handel med barn Vår tids slavehandel øker

Detaljer

Abatangamuco. Lys vei for Burundi. Frontlinjer Verdens verste land for kvinner. Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger

Abatangamuco. Lys vei for Burundi. Frontlinjer Verdens verste land for kvinner. Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger Syklonen i Burma Kvinner og barn rammet hardest Frontlinjer Verdens verste land for kvinner Plikt og rett Likestillingskamp i verdens fattigste land Jørgen Lorentzen Myk mann med harde meninger nr. 2 2008

Detaljer

Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT. Nummer 1/2008. Nord-Sør Samarbeid

Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT. Nummer 1/2008. Nord-Sør Samarbeid Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 1 GL BAL NYTT Nummer 1/2008 Nord-Sør Samarbeid Globalnytt_2-2008:Layout 1 30-05-08 13:55 Side 2 Leder Likeverdig partnerskap er en forutsetning for at Global

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 6/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Fortellinger Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl Dagliglivet som døvblindblitt Et femårig nordisk prosjekt med fokus på døvblindblittes

Detaljer