Kinesisk poesi til folket. Side 24 og 25. Færre stryker på. videregående. Flere rømmer fra kommunen Foto: Stian Hansen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kinesisk poesi til folket. Side 24 og 25. Færre stryker på. videregående. Flere rømmer fra kommunen Foto: Stian Hansen"

Transkript

1 Full kvotekrig Side 2 og 3 TORSDAG Kinesisk poesi til folket Side 24 og 25 Kriblende skolestart for Emil (5) Side august 2013 Nr årg. Løssalg kr 25,- Færre stryker på Lar Ofelas få skjenke videre videregående Rushfeldt slutter i TIL Side 6 Sporten Flere rømmer fra kommunen Foto: Stian Hansen VADSØ: Etter årevis med dystre tall, synker endelig strykprosenten ved videregående utdanning i Finnmark. Det motiverer Jannicke Emilie Brandsegg og André Sundkvist, som begynte på sine første år ved Vadsø videregående skole onsdag. Side 14 og 15 Side 4

2 2 Torsdag 22. august 2013 Full ordkrig o Ungdommen nå til dags De har vokst opp med teknologi, og er engasjerte i både studiene og verden rundt seg. De behersker gjerne flere språk, og er opptatt av å forme sin egen fremtid. Men de sliter med å finne et sted å bo. Har du vurdert å leie ut til studenter i Tromsø? Behovet er stort, og en hyggelig leieboer kan bli en fin ekstrainntekt. På bolighjelpa.no kan du få hjelp med befaring, kontrakter, formidling og gode råd. I tillegg tilbyr Sørvistorget til Tromsø kommune rådgivning om hva det innebærer å være en utleier. VADSØ: Fartøyeiere må vite at de har tilgang på ressursene også i framtiden, mener Reidar Nilsen. Voldtekt av fellesskapets ressurser, svarer Arne Pedersen. Anniken Renslo Sandvik Lei ut din bolig: bolighjelpa.no - Telefon / Nytt navn og ny ledelse 1. august fusjonerte Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark, og ble med dette UiT Norges arktiske universitet. Samme dato overtok Anne Husebekk som rektor. Det nye universitetet har om lag studenter, ansatte og studiesteder i Tromsø, Bardufoss, Alta, Hammerfest og Kirkenes. Se uit.no for mer informasjon. ARRANGEMENT / NRKs folkemøte på UiT Tid: Torsdag kl Sted: Lysgården, MH-bygget, UiT NRK sender folkemøte om helsepolitikk direkte fra UiT. Helseminister Jonas Gard Støre, FrP-leder Siv Jensen og Høyres Bent Høie er noen av rikspolitikerne som kommer. Åpent for publikum. Dørene åpnes kl Inngang fra hovedinngangen i Universitets-vegen. Gratis parkering for publikum på campus under arrangementet. Selve debatten er kl Vorspiel er kl og nachspiel kl / Messe og kick-off ved semesterstart Tid: Fredag kl Sted: Driv (4.etg) Etter en messe med god musikk og liturgi på engelsk/norsk, vil det bli kaffe/te og gode kaker på driv-loftet. Her vil også organisasjoner og lag få presentere seg og sine høstplaner. Man snakker om at å ha kvoterettigheter i 20 år er lang tid, men det er ikke det. Plutselig har det gått ti år, og da er det bare ti år igjen. Om du da finner ut at du vil investere i en ny båt til 100 millioner og må låne penger, da får du ikke lån, fordi det er usikkert hvordan kvoten din vil se ut i framtiden. Det er dramatisk! Det sier Reidar Nilsen, leder i Norges Fiskarlag, som organiserer både fiskere og fiskebåtredere. De ti siste årene har han engasjert seg i debatten om strukturering i fiskeriflåten. Han var blant dem som nikket bifallende da tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) høsten 2004 startet struktureringen, og tillot sammenslåing av kvoter fra opp til tre fartøy til ett, uten tidsbegrensning på disse strukturkvotene. Og da Helga Pedersen (Ap) tre år seinere slo tilbake, da var Reidar Nilsen en av dem som protesterte mest høylytt. Jeg mener fortsatt at det var helt feil å ta vekk de evigvarende kvotene. Det er nesten bare bananrepublikker som forandrer reglene på sånt vis, sier han nå. / Kvinnekonferanse år med rett til å stemme Tid: Sted: Auditorium 2, Teo hus 1, Campus Universitetet i Tromsø KVINNFORSK arrangerer med støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nasjonal kvinnekonferanse med fokus på stemmerettsjubileet Påmeldingsskjema og program på UiT.no STUDIER / Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Varighet: 4 semestre Studiested: Alta Studiepoeng: 60 Opptakskrav: Treårig bachelorgrad + yrkespraksis Søknadsfrist: 1. september Studiet fokuserer på mennesker i alderen 0 til 23 år, og berører spørsmål knyttet til sped- og småbarn, eldre barn, ungdom og unge voksne, og kartlegging av psykososiale beskyttelsesfaktorer og psykososiale belastninger i hjem, barnehage, skole og nærmiljø. Studiet skal fremme en styrking av profesjonelt samarbeid og tjenestekoordinering DISPUTAS Cand.scient Terje Geir Solvoll disputerer for ph.d.-graden i realfag: «From being interrupted by mobile devices to CallMeSmart: A context-sensitive communication system for mobile communication in hospitals» Tid: Torsdag kl Sted: Aud. Nedre lysthus Prøveforelesning kl på samme sted: «Opportunities and challenges of using smartphones in hospitals beyond phone calls» Master of Science Sander Bernardus Goes disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap: «Foreigners in the Russian petroleum sector: the cases of Sakhalin-II and TNK-BP» Tid: Fredag kl Sted: Aud. E-0101, HSL-fakultetet Prøveforelesing kl på samme sted: «How does informality and duality in contemporary Russia challenge 'traditional' notions of politics» For utfyllende informasjon, se uit.no/tavla UiT Norges arktiske universitet 9037 Tromsø / Tlf: uit.no frantz.no TIDENES PRIVATISERING: Arne Pedersen mener evigvarende kvoter vil bety tidenes p ved et eventuelt regjeringsskifte etter valget. Tiltak mot krise Striden bunner i en fiskerinæring som befant seg i en krise ved årtusenskiftet Det var overkapasitet i den norske fiskeflåten for mange fartøy i drift gjorde det vanskelig å drive lønnsomt, og for å få bukt med problemet ble flere tiltak innført, blant annet ble kondemnering av fiskefartøy belønnet med bonus. Dette var også bakgrunnen for at man åpnet for strukturering, altså sammenslåing av flere kvoter for å øke effektiviteten den samme fiskemengden kunne nå tas opp med færre fartøy. Dette benyttet blant annet reder Eivind Volstad seg av. I 2005 kondemnerte firmaet hans to fartøyer, som begge hadde kvotefaktor 1,0. Det gjenværende fartøyet i rederiet ble tildelt strukturkvote tilsvarende begge de to kondemnerte fartøyenes kvote. Samlet faktor ble da 3,0, det maksimale ett og samme fartøy kan ha. Da Volstad gjennomførte denne struktureringen, gjaldt det samme prinsippet for strukturkvoten som for den originale grunnkvoten på det gjeldende fartøyet: så lenge alle vilkår for å eie et fiskefartøy og drive fiske oppfylles, opprettholdes kvoten. Men i 2007 valgte altså den første rødgrønne regjeringen, med fiskeriminister Helga Pedersen i spissen, å innføre tidsbegrensning på strukturkvotene, også de som ble opprettet før denne forskriftsendringen trådde i kraft. Disse skulle ha en varighet på 25 år, mens nye strukturkvoter skulle gjelde i 20 år. Når disse årene er gått tilbakeføres kvotene til fellesskapet, for så å kunne bli fordelt på nytt på fartøyene i fisket. I stortingsmeldingen fra 2007 skriver regjeringen at dette vil kunne bety at fartøy som kun opererer med en grunnkvote på ett fartøy, vil kunne få en større kvoteandel, mens kvoteandelen til de som har strukturert maksimalt, vil bli mindre. Støtter Volstad i retten Som Finnmarken skrev onsdag, diskuterer 18 høyesterettsdommere nå hvorvidt regjeringen hadde lov til å gi forskriftsendringen tilbakevirkende kraft eller ikke. Både tingretten og lagmannsretten har sagt nei, et synspunkt også Reidar Nilsen støtter. Hvordan skal man kunne drive næring i Norge, dersom du ikke kan føle en trygghet for de investeringene du gjør, spør han. Han kan heller ikke skjønne hvorfor kvotene skal gjøres tidsbegrenset. Strukturkvotene består jo av grunnkvoter fra andre fartøy, som er evigvarende. Derfor forstår jeg ikke hvorfor det samme ikke skal gjelde dem, sier han. Tidenes privatisering Det forstår derimot hans mangeårige fiskeripolitiske motstander, Arne Pedersen. Han er leder i Norges Kystfiskarlag, fagorganisasjonen til norske kystfiskere, og er ikke i tvil om at ingen skal kunne

3 Torsdag 22. august fiskens eierskap SKAPER USIKKERHET: Reidar Nilsen mener fiskebåtrederne må vite hva slags ressurser de har tilgang på i fremtiden for å kunne satse skikkelig. Foto: Allan Klo MER FISK PÅ ET FARTØY: Etter struktureringen kan flere kvoter samles på ett fartøy. Foto: Inge Wahl rivatisering i Norge. Han var glad for at Helga Pedersen opphevet den forrige regjeringens vedtak, men frykter gjentakelse Foto: Torbjørn Ittelin Å privatisere denne fisken ved å bestemme at kvoter skal vare evig, det syns jeg er ganske ufattelig. Arne Pedersen, Norges Kystfiskarlag eie fisken til evig tid bortsett fra det norske fellesskapet. Fisken er en viltlevende ressurs som er fellesskapets eiendom, det står også nedfelt i havressursloven. Å privatisere denne fisken ved å bestemme at kvoter skal vare evig, det syns jeg er ganske ufattelig, sier han. Mens Reidar Nilsen jublet for fiskeriminister Svein Ludvigsens 2004-vedtak, var Arne Pedersen blant de største motstanderne. Det verste var at forskriften om evigvarende rett til kvoter ikke ble debattert en gang. Den ble banket gjennom uten at demokratiet ble konsultert. Det syns jeg er en voldtekt av norske folkevalgte som skal representere folket, som igjen er eierne av fisken, sier han. Nå frykter han at historien gjentar seg selv. Denne gangen har Høyre tatt det med i programmet, men det er likevel helt stilt rundt det. Jeg mener at dette er tidenes privatisering, og at det kan bli forbigått i en valgkamp, det er helt uforståelig, sier han. Dette er saken: I 2007 fjernet den rødgrønne regjeringen den evigvarige retten til strukturkvoter, altså flere kvoter slått sammen for å øke effektiviteten. De nye strukturkvotene skulle ha en varighet på 20 år, mens de evigvarende kvotene som allerede fantes, fikk en varighet på 25 år. Reder Eivind Volstad gikk til sak mot staten, fordi han mener endringen var i strid med Grunnloven. Der heter det at lover ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Høyesterett behandlet saken i plenum forrige uke. Dom er ventet om noen uker. FAKSIMILE: I onsdagens Finnmarken fortalte Helga Pedersen om hvorfor hun i 2007 avskaffet de evigvarende strukturkvotene hennes forgjenger hadde innført.

4 17 89 I NSIGNIA T E N E B R Æ S O L I 4 Torsdag 22. august 2013 Får kroner BERLEVÅG: Tildelingen av øremerkede midler for den kulturelle skolesekken til kommunene i Finnmark er i gang og Berlevåg tildeles kroner til sitt arbeid med skoleåret 2013 til Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Ingen flyktninger BÅTSFJORD: I formannskapet forrige uke ble det enstemmig vedtatt at kommunen ikke skal ta imot flyktninger i Årsaken er at kommunen ikke kan avsette personellressurser til oppdraget, fordi personellutfordringen innen skole, helse og omsorg allerede er utfordrende. På tirsdag skal saken behandles i kommunestyret, der endelig vedtak gjøres. Flytebrygger GAMVIK: I dag skal styret i Gamvik Nordkyn Havn (havnestyret) avgjøre hvem som skal levere flytebrygger med tilbehør i Mehamn. Det er kommet seks tilbud som varierer fra drøyt 1 million til 1,8. Flytebryggene med plass til 18 fiskebåter av forskjellig størrelse skal plasseres der det tidligere var flytebrygger. Etter at moloen kom, er forholdene mye bedre. Mer trening LEBESBY: Tidligere har prosjektet «Trening i pakt med naturen» fått støtte på kroner. Men i neste formannskapsmøte foreslår man å øke beløpet fra kroner til kroner. Kommunen har fått kroner i folkehelsemiddel. Underveis har prosjektet utviklet seg og status i dag er at man ønsker å sette opp en fullverdig Tuftepark på tildelt område i Kjøllefjord. Begge to i gang NESSEBY: Nesseby IF starter opp sin trimkarusell tirsdag. Med Ilars karusell, snurrer altså hele to trimkaruseller i kommunen. Nesseby IF drar til Ilargammen førstkommende tirsdag. Deltakerne kjører biler fra museet i Varangerbotn om ettermiddagen. Det forteller Lena Kristiansen, ildsjel i foreningen. Hun håper både gamle og nye turgåere blir med på runden, som starter ved travbanen. Vil ha merking TANA: Bjarne Andreas Olsen har sendt brev til kommunen og bedt om at skuterløyper til Sommervann fra Masjok må merkes bedre. Olsen har selv gamme sørøst for Ridoaivi, som han har disp til å kjøre til. Han opplever derimot at mange kjører feil og følger sporet til hans gamme, og derfra lager nye veier for å komme til Sommervann. Blant annet er et myrområde helt oppkjørt på to-tre år. Redusert husleie VADSØ: Varangerfestivalen søker om redusert husleie for bruk av Vadsøhallen og fritak for husleie av Vårbrudd i forbindelse med årets festival. Saken skal behandles av formannskapet i dag, torsdag. Rådmannen foreslår i sin innstilling at Varangerhallen skal betale kroner for leie av Vadsøhallen og kroner for Vårbrudd. Fikk hunde-disp VARDØENSIS C E D A N T URBIS VARDØ: Fylkesmannen og Statens naturoppsyn har den siste tiden hatt dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene, og har med det fått lov til å benytte hund ved uttak av mink på Hornøya og Reinøya, og også omkringliggende holmer. Dispensasjonen ble innvilget av Vardø kommune i slutten av juli, og gjaldt tidsrommet 12. til 18. august. SIER OPP: Plan og utviklingssjef Robert Moan har sagt opp sin stilling og flytter sørover i slutten av oktober. Hva som er grunnen til oppsigelsen har flere årsaker, som han ikke ønsker å gå i detalj på. Foto: Joakim Chavez Seldal Oppsigelser lager rådhus-turbulens BERLEVÅG: Plan og utviklingssjef Robert Moan følger tidligere driftssjef Jan-Arne Frantzen og slutter i Berlevåg kommune. Joakim Chavez Seldal Ordfører Karsten Schanche er bekymret over situasjonen, og han bekrefter ryktene i lokalsamfunnet om en viss turbulens i organisasjonen. I løpet av rimelig kort tid har to av lederne i administrasjonen på rådhuset i Berlevåg sagt opp jobben sin. Drar sørover Driftsleder Jan-Arne Frantzen sa opp sin stilling tidligere i år og sluttet i sommer. Nå følger plan og utviklingssjef Robert Moan etter. Det går også rykter om at flere av administrasjonens ledere kan være i ferd med å fratre sine stillinger. En av dem er kontorsjef Geir Goa, som kan gå av med pensjon i en alder av 62 år. Goa sier han ikke har bestemt seg for hva han skal gjøre. Robert Moan vil ikke gå i detalj på årsakene til at han har sagt opp jobben sin, men han ønsker å gjøre en best mulig jobb før han pakker kofferten og reiser sørover i slutten av oktober. Jeg har bodd her med familien min i sju år nå, og jeg har et ønske om å prøve nye oppgaver. Jeg og familien flytter til Hvaler i Østfold hvor jeg har fått ny jobb som virksomhetsleder for avdelingen for plan og miljø i Hvaler kommune, sier han. Moan har sin siste arbeidsdag som plan og utviklingssjef 23. oktober og begynner i den nye jobben 4. november. Utfordrende Rådmann Bjørn Ove Persgård legger ikke skjul på at kommunen har mistet og mister gode kollegaer og dyktig kompetanse. Det mener han har en negativ effekt på de ansatte i kommunen. Det er klart at det er en utfordring å miste dyktige medarbeidere. Det går ut over administrasjonen, og den kompetansen vi mister forsvinner med folkene og det tar tid å hente den inn igjen, sier rådmannen til Finnmarken. TURBULENS: Ifølge ordfører Karsten Schanche (H) har det vært litt turbulent på rådhuset i Berlevåg den siste tiden. Foto: Alf Helge Jensen Ordføreren er bekymret Utlysningen av stillingen til enhetslederen for drift er nå inne i sin andre omgang. Dette fordi den riktige kandidaten ikke var å finne i den første søknadsbunken. Så langt har det kommet inn 11 søknader til stillingen og rådmannen vil gå gjennom søkerlisten i neste uke. Stillingen til Moan er ennå ikke utlyst. Ordfører Karsten Schanche (H) mener oppsigelsene skaper en bekymringsfull stemning på rådhuset. Det er aldri hyggelig å miste gode folk, særlig når de har vært så dyktige. Robert har hatt mye med havna og reguleringsplanene å gjøre og det har vært viktig for oss. Jan-Arne har også gjort en veldig god jobb og har vært godt likt, sier ordføreren. Schanche vet ikke om det blir vanskelig å få på plass gode erstattere i disse to stillingene. Det får man svar på først når søknadsfristene er ute og man vet hvem som har søkt. Ordføreren innrømmer også at det har vært en litt turbulent stemning på rådhuset den siste tiden, uten at han ønsker å gå nærmere inn på bakgrunnen. Derimot håper han å få på plass nye og gode ansatte. Det er nødvendig hvis vi skal få gjennomført de mange planene vi har, sier Schanche.

5 Torsdag 22. august Følger opp ulovlig ansettelse VADSØ: Ifølge Bibliotekarforbundet er ansettelsen av fylkesbiblioteksjefen ulovlig, både i den nåværende og den nye loven. Henriette Baumann Tirsdag skrev Finnmarken om at Finnmark fylkeskommune brøt loven da de ansatte en fylkesbiblioteksjef uten bibliotekutdanning. Det som er så spesielt er at fylkeskommunen vet at det er lovpålagt og likevel følger de ikke loven. Fylkeskultursjefen uttaler seg som om kravet om fagkompetanse faller bort i den reviderte loven, som gjelder fra nyttår, og det er feil. Tilsettingen av fylkesbiblioteksjef er ulovlig ifølge nåværende lov, men også ulovlig i loven som blir gjeldende fra nyttår, sier Monica Deildok, leder i Bibliotekarforbundet. Usikker på konsekvensene I juli ble Stine Qvigstad Jenvin ansatt som fylkesbiblioteksjef. Hun FØLGER OPP: Bibliotekarforbundet følger opp ansettelsen av fylkesbiblioteksjef uten bibliotekutdanning. De vet ennå ikke hvilke konsekvenser lovbruddet kan få for fylkeskommunen. Foto: Henriette Baumann har vært konstituert i stillingen siden november, men har ikke bibliotekutdanning. Dette har fått Nasjonalbiblioteket og Bibliotekarforbundet til å reagere. I brev til Bibliotekarforbundet viser kultursjef i Finnmark fylkeskommune til at Stortinget har vedtatt endringer i loven, som endrer rammebetingelsene for fylkesbiblioteket. Den trår i kraft i januar Forbundslederen understreker at kompetansekravet til fylkesbiblioteksjefsstillingen fortsatt gjelder i den nye loven. Vi er veldig overrasket. Bibliotekloven er klar på det punktet at det skal være bibliotekutdanning på ledernivå. Vi er svært forundret over at fylkeskommunen velger å se bort fra gjeldende lovverk. Vi mener det bør være en selvfølge at en offentlig virksomhet følger loven, sier Deildok. Bibliotekarforbundet undersøker muligheter for å gå videre med saken. Men hvilke reaksjoner lovbruddet gir er vanskelig å si på nåværende tidspunkt. Vi har ikke vært borti en sak som ligner det her, så vi har ingen erfaringer å gå på. Hva som kan bli konsekvensen av dette vet vi ikke, det blir bare spekulasjoner, sier forbundslederen. Forbundet håper at fylkeskommunen selv vil ta grep og rydde opp i dette. Vi vil purre videre på fylkeskommunen og så må vi undersøke hvilke andre juridiske veier vi kan gå, påpeker Deildok. Ulike tolkninger Fylkeskultursjef Marianne Pedersen viser til at loven kan tolkes på ulike måter. I loven står det bibliotekkompetanse til ledelsen. Det er et tolkningsspørsmål om hva man mener med ledelsen, og om dette betyr biblioteksjefen. Vi har ikke fått forskriftene til den nye loven, så ingen av oss kan si noe om akkurat dette, sier Pedersen, som viser til at en ledelse kan bestå av flere personer. Vi har ikke konkludert hva vi skal gjøre i forbindelse med dette, men ledelsen i Finnmark fylkesbibliotek vil bestå av flere enn en person fra 1. januar Kultursjefen er klar på at de visste hva de gjorde da de ansatte en fylkesbiblioteksjef uten bibliotekkompetanse. Det er en totalvurdering. En må til en hver tid vurdere hvilken kompetanse man trenger for å lede en institusjon. Hadde vi ikke visst at loven ble endret om noen måneder, hadde det vært vanskeligere for oss å ansette en leder uten bibliotekutdanning, sier Pedersen. Finnmarken har fått tips om at det skal være en relasjon mellom Pedersen og den nye fylkesbiblioteksjefen. Dette avviser kultursjefen. Vi har ingen relasjoner bortsett fra at jeg kjenner Stine gjennom jobb, fastslår Pedersen Forbundslederen synes at fylkeskommunen har en spesiell fortolkning av loven om de velger å sette fagkompetansen i ledelsen, men ikke på selve fylkesbiblioteksjefen. Det er en paragraf som har dreid seg om at fylkesbiblioteksjefen skal ha fagkompetanse, så vi er dypt uenig i fylkeskommunens tolkning, avslutter Deildok. Restsalg SHERROCKS -30% GORETEX-SKO -30% Nyhet! CULT SOFTSHELL JOGGESKO str kun 499,- ALT AV STØVLER barn-dame-herrer -30% 5 lyng kr 150,- Store chrysantemum TILBUD kr 149,- To-grenede orkideer kr 99,- TORSDAG - FREDAG - LØRDAG Følg med oss på Bruk din fagblomsterhandler! Vadsø. Tlf

6 6 Torsdag 22. august 2013 Tommy Limstrand (44), formann, Sandnes Ap viser krefter i Kirkenes KIRKENES: Fredag 6. september stiller Arbeiderpartiet med sine fire listetopper i Kirkenes. Helga Pedersen, Kåre Simensen, Ingalill Olsen og Runar Sjåstad besøker byen tre dager før valget. Tvangsmulkt for trapp og platt KIRKENES: Kommunen ilegger en ivrig bygger tvangsmulkt for ulovlig å ha oppført trapp og platting på hytta i Pasvik. Byggesøknaden ble først innvilget av kommunens utvalg for plan og samferdsel, men Fylkesmannen i Finnmark klaget på vedtaket. Fylkesmannen i Troms har behandlet saken og fant at bygget er ulovlig. Dagsmulkt ilegges derfor med 500 kroner per dag frem til bygget er fjernet. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Siden 2001 har Tommy jobbet som forman ved Tschudi Kirkenes. Jeg passer på skipsregistreringer og vedlikehold av bygninger vi eier, sier han. Tommy har egentlig utdannet seg som kokk, men ganske tidlig i karrieren merket han at ryggen ikke lot han stå på murgulvet, da måtte han finne seg en ny jobb. Mye slitasje i ryggen, forteller han. Tommy stortrives med jobben han har nå og mener at arbeidsmiljø på Sydvaranger er helt fantastisk. Til tider kan det bli mye stress, men sånn er det med de aller fleste jobber og det må man bare godta, sier Tommy. Helse Nord til København KIRKENES: Helse Nord skal avholde styremøte i København 28. august. Møtet skal avholdes på Hotell Phoenix som ligger i hjertet av byen. Hotellet reklamerer med luksus og lekker ekstravaganse. Blant sakene som skal behandles er lønnsjustering for administrerende direktør Lars Harry Vorland. Styret består av tretten personer, inkludert fire representanter for de ansatte. KLUBBER FORSLAGET: Ordfører Cecilie Hansen (Sp) klubber gjennom forslaget om fortsatt skjenking på Ofelas. Foto: Astrid Andersen Får fortsatt skjenke Finnmarken i Kirkenes Doktor Wessels gate 18 Samfundshuset, 2. etasje Amund Trellevik Journalist Tlf Astrid Andersen Journalist Tlf Daniel Jenssen Markedskonsulent Tlf KIRKENES: Formannskapet bestemte i dag at Ofelas får beholde skjenkebevillingen etter at det ble avdekket overskjenking, men utestedet får en skarp advarsel. Astrid Andersen Det er helt klart at kontrollen avdekket overtramp, derfor støtter vi i prinsippet rådmannens innstilling om å inndra skjenkebevillingen, men siden saksbehandlingen har tatt ualminnelig lang tid vil vi i stedet gi Ofelas en skarp advarsel, sa Aksel Emanuelsen (Ap). Ap og Venstre sammen Ap og Venstres Stian Celius la sammen frem forslaget om å gi Ofelas en advarsel i stedet for å inndra skjenkebevillingen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslagsstillerne var klare på at det kun var saksbehandlingstiden som var årsaken til at skjenkingen får fortsette. HØYRE STEMMER PÅ AP: Høyres representanter Bror Sundstrøm og Bjørnar Gjetmundsen stempe for AP forslag, men var ikke enige om hvorfor. Rettferdighet Høyres Bror Sundstrøm stemte for Ap og Venstres forslag, men hadde en annen begrunnelse enn Ap og Venstre. Et annet utested fikk kun advarsel etter samme overtredelse, og vi mener at rettferdighetsprinsippet tilsier at Ofelas skal få samme reaksjon for samme forhold. Den gang var det i tillegg politiet som meldte fra om overskjenkingen, sier han. Sundstrøm mente at det kunne stilles spørsmål med gjennomføringen av kontrollen, og kvaliteten på rapporten som ble innsendt i ettertid. Han pekte også på at kommunen ikke hadde overholdt eget regelverk med tanke på tidsfrister for saksbehandling, og at retningslinjene for hvordan kontrollen skulle utføres ikke var fulgt. Uavhengig representant Agnar Jensen kritiserte også skjenkerapporten. Jeg mener rapporten er uprofesjonell, det kan man blant annet se på selve rapporten, med overstrykninger og rettelser, uttalte Jensen. Politiske signaler Venstres Stian Celius mener at man nå må legge saken bak seg og gå videre. Det er en spent stemning i bransjen, der det spekuleres på hvem som blir tatt, og hvem som ikke blir tatt, sa han og understreket at formannskapet nå hadde sendt et sterkt politisk signal om at de alkoholpolitiske retningslinjene skulle følges opp bedre. Ordfører Cecilie Hansen (Sp) fikk siste ord i saken og påpekte at heller ikke hennes parti mente at tidsaspektet var det viktigste i saken. Dersom vi vil ha en seriøs utelivsbransje, så må også kommunen opptre seriøst.

7 Torsdag 22. august Lever i frykt etter reinmassakren TROR DET KAN VÆRE MER: Anders Somby jr. utelukker ikke at det kan være flere kadavre i forbindelse med den pågående konflikten i siidaen. Foto: Sverre Joakimsen Reinmassakren har rystet familien Somby på mer enn ett nivå. Sverre Joakimsen Reineier Anders Somby jr. forsøker så godt han kan å fordøye inntrykkene og tankene etter at 24 dyr fra hans egen reinflokk ble funnet drept i området Normannset/ Skarvberg i helgen. Reinflokken har han sammen med sine tre barn i alderen 19 til 32 år. For yngstedatteren har det som har skjedd vært en spesielt stor belastning. Hun var til stede og overlevde det forferdelige som skjedde på Utøya 22. juli Helgens reinmassakre har gjort at hun på mange måter får samme reaksjoner nå som etter det som skjedde på Utøya. Hun får ikke sove og har frykt, sier han, og legger til: Skjulte narko i sjarken og grunnstøtte HARSTAD: De hadde 120 brukerdoser om bord i sjarken. Så gikk de på grunn. Nå kan de to sjøfarerne vente seg inntil seks års fengsel. Mandag kveld rundt klokken 22 fikk politiet i Harstad melding om en sjark som hadde grunnstøtt utenfor Stangnesodden. Både politiet og redningsskøyta Kjøpstad kom båten og personene til unnsetning, og fikk fraktet de til land i Harstad. Politiet fattet raskt mistanke om noe kriminelt og gjennomsøkte sjarken. Der ble det funnet 30 gram amfetamin, og vi anser det som svært alvorlig, sier stasjonssjef Geir Pedersen ved Harstad politistasjon. Det befant seg to personer om bord i sjarken, og begge er personer som politiet kjenner til fra før. Geir Pedersen sier at begge ble tatt inn til avhør, og den ene måtte i arresten. Begge to kan vente seg en tiltale. 30 gram amfetamin er vel 120 brukerdoser, og med slike mengder så antar vi at det var for videresalg. Ikke bare til eget bruk, sier Pedersen. På spørsmål om sjarken ble benyttet til å frakte narkotikaen inn til Harstad, sier Pedersen at politiet ikke mistenker dette. Nei, vi har ingen formening om hvorfor de befant seg i båten på gitt tidspunkt. Vi mistenker ikke at de benytter sjarken til å frakte narkotika til og fra byen, sier han. Hendelsen omfatter straffelovens paragraf 162, ulovlig oppbevaring og videresalg av narkotika, med en strafferamme på inntil seks år. Over 50 gram beslag av amfetamin ville blitt ansett som grovt beslag. Politiet anser 30 gram som litt mindre grovt, sier Pedersen. Vi har til og med måtte be politiet komme til oss i sivil fordi hun ikke føler seg trygg når hun ser uniformert politi, sier Anders Somby. Lange samtaler Det har vært dager i lange samtaler med reinpolitiet. Tirsdag var han i Honningsvåg for å lese gjennom og skrive under avhørspapirene. I vår siida er det totalt 18 driftsenheter med rundt dyr. Det er et hundretalls forskjellige merkinger av flokkene. I helgens massakre er det helt tydelig at det har vært folk som har gått etter og hatt kjennskap til min bestemte merking av dyrene. Det gjør det ekstra skremmende, sier Somby. Frykter flere kadavre Han forteller at minst to av de 24 dyrene som har blitt jaget utfor et stup hadde store skuddskader. Samtidig har han ikke oversikt over hele flokken som er spredt over store Storstilte planer i Lakselv områder. Men jeg frykter at vi skal finne flere kadavre. Det letes videre både av oss og reinpolitiet. Uansett rammer denne hendelsen hele siidaen. Hvis det som har skjedd er en akselererende konflikt på grunn av reintallsreduksjonen, kan det være fatalt for hele siidaen. Vi har aldri opplevd lignende før i vårt miljø her. Derfor oppleves det hele som så hjelpeløst. Håpet er at politiet finner ut av dette så fort som mulig, sier Somby. LAKSELV: Planen er klar for 2.400m2 fraktterminal ved flyplassen i Lakselv. Investeringene er beregnet til ti millioner kroner. Jan Helge Skjulestad bekrefter overfor Finnmark Dagblad at fraktselskapet Kjell Hansen Shipping EFTF AS har gått sammen med en lokal aktør i Lakselv med mål om å etablere en fraktterminal i Lakselv. Skjulestad, som er disponent i Kjell Hansen Shipping EFTF AS, har selv inntatt styrelederrollen i det nyetablerte selskapet Finnmark Fraktterminal AS. Terminalen er planlagt til rundt m² i første omgang. Avinor har i tillegg lagt opp til en utvidelsesmulighet for framtidig fisketerminal for transport og eksport med fly. De ønsker å ha en slik mulighet på vent, forteller Skjulestad. Ifølge Skjulestad er investeringen kostnadsberegnet til rundt ti millioner kroner, og terminalen vil gi fem til syv arbeidsplasser allerede fra oppstartstidspunktet. Vi har kjørt en slik prosess med fraktterminal i Bjerkvik tidligere, og antallet ansatte kommer an på hvor mange underleverandører man får lokalt. Men vi vil ha både egne ansatte og lokale underleverandører, sier han. Skjulestad understreker at prosjektet er avhengig av at det offentlige vil stille opp. Det er en forutsetning for å realisere prosjektet. Vi er inne i prosessen med det offentlige, og har avklart en del ting. For tiden er Skjulestad på plass i Lakselv, men han ønsker ikke nå å dele skissene for den nye fraktterminalen med offentligheten. Det får komme litt senere, sier han. Innbringende trafikkontroll SØR-VARANGER: Utrykningspolitiet avholdt trafikkontroll i Sør- Varanger kommune tirsdag. Resultatet ble fire forenklede forelegg for bruk av mobiltelefon i bil, fire gebyr for manglende bruk av setebelte og to gebyr for nedslitte dekk. Dersom mønsterdybden er under tre millimeter er ikke dekket lenger å betrakte som et vinterdekk og kan da kun brukes som et sommerdekk. For sommerdekk til personbil er minste tillatte mønsterdybde 1,6 med mer, opplyser veivesenet. Det finnes ikke krav til høyeste tillatte alder på dekk. Går hardt ut mot Avinor FINNMARK: Næringslivet ønsker og trenger bedre flyforbindelser mellom Nord-Norge og Stavanger. Det vil gi innsparinger på over 400 millioner kroner årlig, ifølge en ny rapport. Fylkesråden for samferdsel i Finnmark, Grethe Ernø Johansen (Ap), hevder ovenfor NRK at Avinor ikke henger med i utviklingen. Jeg synes ikke Avinor har gjort den jobben de skulle gjøre i det hele tatt, sier hun til NRK. Fylkesråden hevder de lenge har forsøkt å få Avinor til å ta tak i utfordringene ved flyplassene i vekstsentrene i Finnmark, og kaller selskapet en bremsekloss. Divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken, avviser kritikken og viser til investeringer for 1,5 milliarder ved flyplassene i Troms og Finnmark de siste fem årene. Rapporten «Fly Arctic Connecting the Norwegian oil and gas Industry» viser at næringslivet forventer betydelig flere reiser mellom Stavanger regionen og destinasjonene i Nord-Norge når petroleumsnæringen blir mer viktig. Mer jobb for Aker i Nord-Norge BARENTSHAVET: Statoil bruker nå 250 millioner for å studere flyter på Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Aker Solutions vant kontrakt en kontrakt fra Statoil om å lage en analyse av en flyter-løsning på Johan Castberg-feltet. Kontrakten som Aker Solutions vant innebærer også opsjoner for mer jobbing. Dette er en spennende mulighet for oss til å få være med på utviklingen av et stort prosjekt i Nord- Norge, sier regionaldirektør Per Harald Kongleif i Aker Solutions. Statoil utsatte tidligere i år investeringsbeslutningen på Johan Castberg-feltet grunnet bekymringer om lønnsomhet. Ifølge Arvid Jensen i Petro Arctic er dette samme type flyter som må brukes uansett hva slags løsning Statoil velger på Johan Castberg. Startet gåsejakta for tidlig SKAIDI: Politiet fikk inn meldinger i løpet av tirsdag ettermiddag om at noen har startet gåsjakta vel tidlig. Det er hørt skudd ute på Årøy og på Skaidi. SNO er orientert om dette, melder Vestfinnmark politidistrikt i politiloggen. Politiet henstilte til at de som skulle på gåsejakt ventet til midnatt, som er oppstart for lovlig jakt.

8 8 Torsdag 22. august 2013 FINNMARKEN arbeider etter vær-varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Prinsensgt. 1, postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo Telefon: Fax: «Nye» plasser på sykehjem Situasjonen innen eldreomsorgen har blitt et hett tema i valgkampen. To av tre sykehjemsansatte rapporterer ifølge TV 2 om uforsvarlig og uverdig behandling av eldre. NRK Dagsrevyen kan fortelle at det ikke blir «flere» sykehjems- og omsorgsplasser i 2015, slik statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg har lovet. Prognosen til kommunenes interesseorganisasjon, KS, viser at det bare blir flere plasser. Den rødgrønne regjeringen skal ha ros for at de statlige tilskuddene til bygging av sykehjem økt er økt og at det er bevilget mer penger til kommunene. Men det må gjøres mer for å få fart på denne satsingen. Driften er problemet for mange kommuner. Utfordringen her er at det er mer «lønnsomt» for kommunene å velge omsorgsplasser framfor sykehjem. Det skyldes at finansieringssystemet for driften av disse to omsorgsformene er ulik. Det er en problemstilling som har eksistert i over ti år uten at regjeringer av vekslende farge har klart å skjære igjennom. Nå varsler Høyre-leder Erna Solberg forbilledlig at hun vil nøytralisere denne forskjellen for å stimulere kommunene til å bygge nye omsorgsboliger. Den rødgrønne regjeringen har dessverre satt i gang nye utredninger. Men også Erna Solberg Verken Jens Stoltenberg eller Erna Solberg tør tallfeste nye mål for antall sykehjemsplasser i neste stortingsperiode. har noe å svare for. Hun må kunne sannsynliggjøre hvordan det kan bli bedre kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen samtidig som det skal gis minst 25 milliarder kroner i skattelettelser. I trontaledebatten i 2009 sa Stoltenberg at regjeringens mål er «flere» sykehjemsplasser eller omsorgsboliger. I de fleste sammenhenger har han snakket om «nye» plasser. Jens Stoltenberg har altså vært upresis i sine løfter og formuleringer. Det bør han innrømme. Med litt raushet skjønner vel de fleste likevel at vi bør ta med både nye plasser og gamle plasser som blir pusset opp i dette regnetykket. Problemet er bare at forvirringen er større enn som så. Det er kommunene som egentlig har ansvaret for å ha nok sykehjemsplasser. Regjeringen kan bare legge forholdene til rette. Derfor bruker helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) et annet begrep for å forklare hvorfor regjeringen er i rute. Han viser til at Husbanken har gitt «grønt lys» for tilskudd til bygging og renovering av plasser. «Tilsagn om tilskudd» heter det på byråkratenes språk. Mange velgere har nok, med god grunn, oppfattet Ap-løftet mer bokstavelig enn som så. Det er altså ikke lenger snakk om at plasser skal stå ferdig for innflytting i kommunene i Her gjelder det å lese det som står med liten skrift. Både Ap og Høyre har tydeligvis «lært». Verken Jens Stoltenberg eller Erna Solberg tør tallfeste nye mål for antall sykehjemsplasser i neste stortingsperiode. Spørsmålet må i stedet sendes videre til kommunene ved lokalvalget om to år. Duell Offentlige eller private aktører? Når formålet med driften er så forskjellig som den er mellom offentlige og private aktører, kan det ikke være det samme hvem som leverer tjenestene. Det hevdes at det er det samme hvem som leverer tjenestene så lenge de er gode. Men det kan være gode grunner til å stille spørsmål ved om dette medfører riktighet. Alle private firma har som oppgave å tjene penger. Når et privat firma investerer i en aktivitet, er hovedformålet at aksjonærene skal få god avkastning. Slik er det også når det gjelder skoler og barnehager. Investeres det i private barnehager eller skoler, er det ikke først og fremst for å få et kvalitativt bedre tilbud, men for at aksjonærene skal tjene penger. I Norge er drift av private skoler og barnehager regulert ved lov. Det skal ikke være mulig å ta utbytte fra driften av skoler og i begrenset grad fra barnehager. Likevel viser det seg at personer og selskaper har tjent opp millionformuer på slik drift. Forskjellen i styring av en offentlig institusjon og et konsern, er at offentlige institusjoner styres av folkevalgte organ, som for eksempel kommunestyrer. Dette organet forvalter da fellesskapets skattemidler og behov, styrt av demokrati og kontroll. Et konsernstyre utpekes av eierne med oppgave å sikre avkastning på investert kapital. Et konsern styres av lønnsomhetsvalg, pris og inntjeningsfokus. Hvordan det går når inntjeningen ikke er god nok, er det som har skjedd i Sverige i sommer, et godt eksempel på. Der har konsernet JB Education sagt opp driften av 27 grunn- og gymnasskoler, med en offisiell begrunnelse om sviktende elevtall. Det er altfor enkelt å tappe felleskassen for store summer selv om det ikke er anledning til å ta utbytte. Det gjøres i stor utstrekning gjennom intrikate system med flere selskaper som kjøper tjenester av hverandre og hvor kun ett av dem er ansvarlig for drift av skolen eller barnehagen. Det siste eksempelet som er avdekket, er Akademiet-skolene og Bergen Private Gymnas som må tilbakebetale 18 millioner. Utdanningsdirektoratets tilsyn med Akademiet -skolene og Bergen Private Gymnas avdekket omfattende brudd på privatskoleloven. Skolene har betalt overpris på tjenester fra nærstående selskap og har kjøpt tjenester som ikke er relevante for skoledriften. Dette er alvorlig, for tilskuddet de har fått fra staten, kommer ikke elevene til gode slik det er ment. Det er rett og slett skattepengene våre som var ment til gode skoletilbud, men som blir brukt til å bygge opp private formuer. Konklusjonen bør være innlysende: Når formålet med driften er så forskjellig som den er mellom offentlige og private aktører i levering av velferdstjenester, kan det ikke være det samme hvem som leverer tjenestene. Vi skal arbeide for at kvaliteten i de offentlige tjenestene skal være så god som mulig, men det skal leveres tjenester hvor hver eneste skattekrone skal komme barn og unge til gode og ikke gå i lomma til private investorer. Utdanningsforbundet Finnmark utfordrer derfor Finnmarkspartienes listetopper til å svare på følgende spørsmål: - Vil du som listetopp for Finnmark arbeide for å minimalisere mulighetene til å ta utbytte fra drift av velferdstilbud som barnehage og skole? - Vil du og ditt parti arbeide for at mest mulig at velferdstilbuda skal drives i offentlig regi? - Vil du arbeide for at den offentlige styringa og kontrollen av velferdstilbuda våre videreføres og styrkes, for gjennom dette å bidra til likeverdighet i tilbud og tilgjengelighet for alle i hele landet? Kari Lium Leder Utdanningsforbundet Finnmark Bjørnar Mjøen Nestleder Grunnlagt 1899 i Vardø Utgiver: Dagbladet Finnmarken AS, et datterselskap av Amedia AS Ansvarlig redaktør: Alf Helge Jensen (kst.) Adm. direktør: Eirik Vorren (kst.)

9 Torsdag 22. august klar melding Si din mening ved å ringe oss på telefon eller e-post til Taper ingenting VADSØ: En innringer reagerer på saken vi hadde som oppslag sist mandag der det heter «Taper stort på krabbestopp», og fiskere hevder de taper penger på at man for tiden ikke får levert krabbe. Det er jo ikke riktig at fiskerne taper penger. Kvota har de, og de kan jo fiske krabben seinere for å få inntekt. Så kan de bruke tida nå til å fiske på andre kvoter, sier innringeren. Høyre satser, Ap snakker Mer kunnskap i norsk skole er et av de viktigste målene for Høyre. Høyres mål i skolepolitikken er at skolen skal gi muligheter for alle. Skolen må møte alle elever med høye ambisjoner og krav, slik at elevene skal ha noe å strekke seg etter. Helga Pedersen raljerer om Høyres skolepolitikk i Finnmarken nylig, men jeg vil våge påstanden om at Høyre er best på å beskrive Høyres politikk. De rødgrønne har i løpet av 8 år lovfestet det minst viktige i skolen; frukt og grønt, frivillig leksehjelp fra 1. til 4. klasse og nå lovfestes en kulturskoletime i SFO. Vi i Høyre satser på det viktigste for elevenes læring, nemlig gode lærere. Den rødgrønne regjeringens skolepolitikk har ofte vært preget av at de etter hvert kommer løpende etter gode forslag fra Høyre. Det siste i rekken er at kunnskapsministeren nå vil fjerne tidstyvene i skolen, to år etter at en samlet opposisjon på Stortinget ba regjeringen ta tak i dette. Det understreker poenget mitt om at norsk skole trenger handling, ikke bare snakking. Det ikke blir noen massiv privatisering av skolen med Høyre i regjering. Vårt mål er at den offentlige skolen skal være så god at ingen velger et annet alternativ på grunn av manglende kvalitet. Likevel må det finnes et alternativ for foreldre som ønsker å velge et noe annet for sine barn. Med Høyre i regjering vil det derimot bli en massiv satsing på den offentlige skolen. Vi har vært tydelig på at det vi vil vi prioritere i regjering er et Lærerløft. Vi har mange dyktige lærere i norsk skole, men vi trenger enda flere. Så jeg gjentar hva vi vil satse på: rett og plikt til etter- og videreutdanning gjennom hele yrkesløpet, masterutdanning for lærere og nye karriereveier for å beholde de dyktigste lærerne i klasserommet. Høyre vil prioritere videreutdanning innen matematikk for grunnskolelærere først. I løpet av fem år er målet at ti tusen lærere i grunnskolen skal få tilbud om videreutdanning innen matematikk. Et matematikkløft ikke minst Nord-Norge trenger for at våre ungdommer skal kunne kvalifisere seg og konkurrere om nye spennende jobber her nord i årene som kommer. Elisabeth Aspaker Høyres utdanningspolitiske talskvinne debatt Velkommen med din mening! Skriv kort, og maks 3000 tegn. Redaksjonen må ha fullt navn, adresse og telefonnummer, også hvis du skriver under signatur. Innlegg kan bli forkortet. E-post: Valget er ikke noe show Etter hvert som kampen om velgerne spisser seg til, registreres det med jevne mellomrom uttalelser i forbindelse med ulike meningsmålinger som går på at «Norge nå trenger en ny regjering fordi de som har regjert de siste åtte årene har sittet for lenge, og at det er på tide å slippe andre og nye krefter til.» Slike uttalelser gjør meg ganske forundret. Er det slik at selv om Norge «går så det suser», og er blant de landene i verden som har klart seg aller best gjennom harde og vanskelige økonomiske utfordringer med en historisk lav arbeidsledighet de siste årene, så baserer likevel folk sine politiske meninger på hvem som innehar de ulike politiske vervene fremfor å skaffe seg innsikt i hvilken politikk og ideologi de ulike partiene står for? I veldig mange tilfeller tror jeg dessverre at svaret på akkurat det spørsmålet er ja. Det kan i mange tilfeller synes som at folk blir lei av ansiktene til de som står for politikken til de regjerende partiene og går til valgurnene for å stemme ut disse og erstatte med andre for liksom å se hvordan det går de neste fire årene. Omtrent slik som man ser i ulike realityshow der man stemmer ut den man ikke liker. Fagforbundet Finnmark organiserer ca 10 prosent av fylkets befolkning. En av de aller viktigste oppgavene til Fagforbundet er å jobbe for at arbeidslivet blir tilrettelagt på en best mulig måte for medlemmene. Derfor er Fagforbundet veldig opptatt av at de partiene på stortinget som gjennom sine partiprogrammer og landsmøtevedtak legger opp til at arbeidstakerne skal vernes gjennom en sterk og god arbeidsmiljølov, samt mener at tariffavtaler skal gjelde, og at det er viktig å drive godt fagforeningsarbeid, også er dem som sitter i regjering til en hver tid. Nettolønnsordning for maritime næringer blei innført i 2005 og innebærer at staten gir tilskudd til sysselsetting av sjøfolk ved å tilbakeføre en del av lønnsutgiftene, innbetalt skattetrekk, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift til rederiene. Tilskuddsordningen omfatter lasteskip, passasjerskip, slepebåter Bjørn Svalastog er leder av samfunnspolitisk og internasjonalt utvalg Fagforbundet Finnmark. Fagforbundet ønsker ikke at de partiene som legger opp til at arbeidstakerne i Norge skal få et dårligere vern gjennom en svekkelse av lov- og avtaleverk, skal sitte i regjeringskontorene. Dette er enkel matematikk, og handler ikke om kameraderi og ryggkløing slik enkelte hevder. Fagforbundet ønsker de beste løsningene for flest mulig mennesker, og ikke de løsningene som kun gagner de som trenger det minst. I Norge kan vi heldigvis stemme på hva- og hvem vi vil. Mitt håp er at flest mulig av velgerne virkelig setter seg inn i politikken til de ulike partiene, og gjør seg opp en mening basert på hva de står for og ikke basert på ansiktet til menneskene som sitter i de ulike posisjonene. For å ta en konkret sak som Høyre har flagget tidligere i år: Høyre har sagt at de i regjering vil bruke rundt fire år på å legge ned fylkeskommunen. Da synes jeg det er svært merkelig å høre ansatte i fylkeskommunal sektor uttrykke at de ønsker å stemme på Høyre eller Frp ved valget. Ønsker de virkelig å risikere å legge ned sin egen arbeidsplass og føre seg selv ut i arbeidsledighet, angivelig fordi de «er lei av trynene» på dem som sitter i regjering i dag? Lista er lang over vedtak fattet av høyresiden som vil være med på å svekke rettighetene til arbeidsfolk. Dette er ikke trusler, men lovnader fra dem. Vil vi løpe den risikoen? Mener du derimot som arbeidstaker at du ønsker et godt arbeidsliv med sterke rettigheter gjennom lov og avtaleverk også de neste fire åra? Da er det lurt på forhånd å sette seg inn i hva de ulike partiene mener om akkurat denne saken. Forskjellene er kanskje mye større enn du tror. Bruk stemmeretten, godt valg! Bjørn Svalastog Leder samfunnspolitisk og internasjonalt utvalg Fagforbundet Finnmark Nei til karakterer i barneskolen En av sakene som viser klart skillelinjene ved høstens stortingsvalg, er diskusjonen om å innføre karakterer i barneskolen. Høyre vedtok på sitt landsmøte at de vil «innføre karakterer fra 5. trinn». Arbeiderpartiet er sterkt mot. Grunnen til at vi ikke vil ha karakterer fra femteklasse, er rett og slett at det ikke vil gi elevene økt motivasjon. Åge Diseth og Oddrun Samdal fra Universitet i Bergen har gjennomført et forskningsprosjekt om karakterer i barneskolen, og de er helt klare i sin konklusjon. Forskningen fraråder å gi karakterer i lavere alder enn det som gjøres i dag. Det gjør ungene oppmerksom på prestasjon istedenfor mestringsglede og det er ingen forskning som tyder på at det er bra, heller tvert om. Forskerne mener at elever som motiveres av å oppnå best mulig karaktere,r ikke vil få like god kunnskap som de som har den indre motivasjonen til å lære. De får også støtte av lærerne og Utdanningsforbundet, som sier blankt nei til å innføre karakterer fra 5. trinn. Det å begynne med karakterer når barna er ni år gamle, i femteklasse, det er altfor tidlig. Jeg tror mange barn vil miste motivasjon og lærelyst hvis de får dårlige karakterer i så ung alder. Jeg forstår ikke hvorfor det er så viktig for Høyre å starte med karakterer i barneskolen, på tross av at faglige råd sier det er altfor tidlig. Valget er viktig for hva slags skole vi skal ha. Hvis du vil at barn skal få lov til å være barn, så må du stemme på et av de rødgrønne partiene. Vi kommer ikke til å innføre karakterregime i barneskolen. Ap vil heller la lærerne og elevene få konsentrere seg om god undervisning og effektiv læring. Det er det som tar norsk skole videre. Ap støtter Utdanningsforbundet. Vi vil ikke i innføre karakterer i barneskolen. Ragnhild Kaski 5. kandidat for Finnmark Arbeiderparti Nettolønnsordningen for fiskeflåten og skip i petroleumsvirksomhet pluss en del spesielle krav jeg ikke skal gå inn på. Formålet med ordninga er å legge til rette for maritim virksomhet. Tilskuddet skal sikre maritim kompetanse og rekruttere norske sjøfolk. Senterpartiet ønsker å innføre nettolønnsordning også for fiskeriene. Det kan innebære at det på enkelte båter kan doble besetninga slik at en kan gå turnus med en til en. Det vil bidra til økt rekruttering til en næring som stadig tappes for fiskere til andre bedre betalte næringer. Geir A. Iversen 1. kandidat til stortingsvalget for Finnmark Sp i forbifarten Hvorfor bor du i Finnmark? BERNT OLDERNES (60) Driver sjåførskole, Vadsø Fordi det er et flott fylke å bo i med fin natur, vi kan drive med mange fritidssysla, samt at her er trivelige folk og knallværssomre. SIV LINDA ANDERSEN (42) Institusjonskokk, Vadsø For vi har så fantastiske sommere og la dem fortsette i mange år. Vi har og veldig fin natur og mennesker. MARIA GJERDE (19) Butikkmedarbeider, Kirkenes Grunnen er vel fordi foreldrene mine bor her, og det er her jeg har bodd siden jeg var liten. Men neste år skal jeg flytte lenger sør. SUSAN HELEN RAVNA (32) Ambulansearbeider, Tana På grunn av naturen og årstider, fordi jeg liker at det er mye variasjoner. I tillegg har vi elva, fisk og fjell.

10 10 Torsdag 22. august 2013 MULIG FRIKJØP: Steinar Furøy, Lisbeth Berg-Hansen og Are Mikalsen i rorhuset ombord på «Holmen», det siste tilskuddet i kystflåten i Sørvær. Foto: Eirik Palm Lisbeth åpner for frikjøp SØRVÆR: Dersom kommuner og industrien blir enig om det, kan rederier kjøpe seg fri fra leveringsplikten. Eirik Palm Påmeldingsfrist 10. september Det fastslår fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) overfor Finnmark Dagblad. Mange av velgerne har vært opptatt av leveringsplikten i løpet av det to dager lange besøket i Hasvik. Under et folkemøte i Breivikbotn tirsdag kveld, ble dette igjen tatt opp. Overfor FD utdyper Berg-Hansen: Finner man løsninger á la Ristonfondet i forhold til trålere som har leveringsplikt, er man hjertelig velkommen til å gjøre det. Kvota nesten tilbake Det såkalte Ristonfondet ble et resultat av at daværende fiskeri minister Helga Pedersen grep inn og tillot rederiet som hadde leveringsplikt i Sørvær om å betale seg ut. For deg som ønsker å videreutvikle deg i forhold til sorgarbeid og ønsker faglig påfyll til å drive sorggrupper. Målgruppe er ansatte og frivillige som møter mennesker i sorg, spesielt sorggruppeledere. Sorggruppeerfaring er ikke påkrevd. Kursstart/slutt: Kl kl Påmelding til Se mer på Sjarkflåten og kystflåten har også et ansvar for å levere til industrien. Har du en rett, har du en plikt. Fiskeri- og kystminister, Lisbeth Berg-Hansen Kurs om sorgarbeid og sorggruppeledelse Tirsdag 17. og onsdag 18. september HUSK Å MELDE DEG PÅ VIKENKONFERANSEN 2013 Minner om Stille retreathelg, en skapende pause i hverdagen torsdag 19. søndag 22. september Tlf Problemet var at det ikke var levert en fisk på flere år. I tillegg ble kvoterettighetene overført til en ny og større tråler da «Riston» ble kondemnert. Denne tråleren var for stor til å gi inn til Sørvær. Prisen for frikjøpet ble satt til 17,5 millioner kroner og pengene står i et fond, administrert av Norway Seafoods Sørvær og Hasvik kommune. Gjennom dette fondet har Hasvik så langt fått fem nye 50-fotinger med kvoter på tonn sløyd torsk. I tillegg er det kommet flere små, og flåten fornyes og forbedres. Vi er nå bare om lag 200 tonn unna det hele Riston-kvota utgjør, sier Harald Isaksen, som sitter for kommunen i styret i Sørvær Kystfiskeinvest AS. Ved kai i Sørvær ligger «Holmen», det siste tilskuddet av 50-fotinger. Båten ble bygd i 2000, ombygd i 2006, har kostet 6,5 millioner kroner og er eid av Sørvær Kystfiskeinvest AS, Are Mikalsen og Ørjan Furøy med en tredel hver. Fartøyet som kom til Sørvær for en måned siden, er et resultat av nettopp Ristonfondet. Vurderer Hasvik-modellen Etter det FD forstår, har mellom seks og åtte forskjellige nordnorske ordførere vært i kontakt med Hasvik og fiskeriministeren på grunn av leveringsplikten. Jeg har sagt til ordførere som har ringt meg og spurt om andre løsninger, at finner de løsninger som kommunen og industrianlegget er fornøyd med, så skal ikke jeg være den som står i veien. Så du åpner som fiskeriminister for at trålere kan kjøpe seg fri fra leveringsplikten? Strengere kontroller SØRVÆR: Aldri har så mange turister blitt tatt i forsøk på å smugle fisk ut landet, som i år. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg Hansen mener det ikke er noe grunnlag for å si at smuglingen har økt. Derimot mener hun at tollerne Se kampanjen på Tlf Ja, og det fungerer jo kanonbra. Hvis ikke båtene kommer til kai, så er det klart at man må se på andre løsninger. Hva med rederier som Havfisk AS? Det har jeg ikke tenkt på. De må først komme med løsninger som kommunen og industribedrifter er fornøyd med, sier Lisbeth Berg-Hansen til Finnmark Dagblad. Ikke saliggjørende Hun understreker imidlertid at det er kystflåten som er selve grunnmuren for industri og arbeidsplasser på land. Trålerne står for 33 prosent av den totale fangsten. Leveringsplikten er viktig, men ikke saliggjørende. Sjarkflåten og kystflåten har også et ansvar for å levere til industrien. Har du en rett, har du en plikt. har kontrollert flere. Jeg tror rett og slett at kontrollene har blitt bedre, for tollmyndighetene har sett at dette har et omfang og de stopper flere. Det er kjempeviktig at de blir tatt, for det er preventivt % PÅ UTVALGTE PRODUKTER Kampanjeperiode 19/8-13/9-13

11 Torsdag 22. august

12 12 Torsdag 22. august Kampanjeperiode uke 34 og 35 KAMPANJE YTTERDØR P-1100 med klart glass VASK RENT MED HØYT TRYKK E X-tra. En all-round høytrykksvasker fra Nilfisk-Alto med stor ytelse og høy komfort for privat bruk. For alle typer rengjør ingsoppgaver rundt huset. Maks 130 bar. Betongblander 2790,- INKLUDERT PATIO CLEANER PLUS Guy Noel betongblander GN 125L 125 liter. Kraftig 1-faset motor på 600 watt. Egenvekt 45 kg. 3790,- P-1100 med klart glass. Hvitmalt med karm. 1990,- 2490,- Kompressorpakke Gebe Powerair kompressor 24/2SC 24 liters tank fritt levert luftmengde 129 l./min slagvolum 200 l./min el.motor 2,0 HK 1-fase Hos oss får du personlig rådgivning I pakken får du også PowerAir spikerpistol 90mm 21 RHF9021 PowerAir luftslange gummi/ PVC 5/16" 8x14mm 10m grønn Berlevåg: BERLEVÅG BYGG AS, tlf Vadsø: OLDERNES BYGGEVAREFORR. AS, tlf Kirkenes: BYGGTORGET HESSENG, tlf Tilbudene gjelder ukene 34 og , eller så langt lageret rekker. Prisene gjelder kun lagerførte mønstre og størrelser. Priser og varesortiment kan p.g.a. fraktforhold, lokal bygge - skikk, lagerkapasitet mm. avvike fra brosjyren. Tilbudene er netto hentepris og gjelder kun ved kontant salg. Vi tar forbehold om trykkfeil!

13 Torsdag 22. august LITT SPENT: På vei til skolen og første skoledag. Emil Kristiansen Rødvik (5) er spent. FØRSTE TUR: Det er trygt å gå til skolen når du kan holde hendene til mor og mormor. SANGKOR: 2., 3., og 4. klasse sang for de nye elevene. Vi sitter i ro i én time, så er det friminutt SANDNES: 5 år gamle Emil holder fast i mors trygge hånd, der han småtripper utenfor Sandnes skole. Snart begynner alvoret. Selv er Emil mest spent på friminuttene. Amund Trellevik Jeg vet hvem læreren min er. Det er jo Maiken. Og hun kjenner jeg fra før. Jeg er egentlig spent på hvordan friminuttene blir, sier Emil Kristiansen Rødvik. Hjemme i gangen hos mormor Åse på Sandnes gjør fem år gamle Emil seg klar til første skoledag. Matpakken er smurt (mormor har ordnet) og klokken nærmer seg Mor og mormor med Emil har vært våken siden 06, som han pleier, og snart skal han gå til skolen sammen med mamma Ella Marie og mormor Åse. Familien Rødvik bor i dag på Hesseng, men skal bygge hus på Sandnes. Emil starter derfor i første klasse på samme skolen som Ella Marie gikk på, og der mormor Åse har undervist i en mannsalder. Vi er jo nesten mer spente enn Emil. Men vi har sovet bra i natt og spiste godt i dag morges, smiler Ella Marie. Jeg husker fremdeles min første skoledag. Det var i Jarfjord, for lenge siden, sier Åse, som har vært med på å ta imot nye elever ved Sandnes et utall ganger tidligere. I dag henger kameraet lett tilgjengelig over skulderen. Gleder seg til bursdagen Utenfor Sandnes skole er det mange spente og nye ansikter. Emil ser seg litt rundt, før han finner en kamerat i mengden. Mange av vennene mine skal også starte på skolen i dag. Aleksander, Isak, Andreas, Storm... Vet du hva en skole er? Ja. Vi går på skolen for å lære ting. Vi sitter i ro i en time og SNART SKOLEGUTT: Det er trygt på i armene hos mamma, Ella Marie Rødvik. Snart blir fem år gamle Emil Kristiansen Rødvik skolegutt. Mormor Åse har laget matpakke, og snart er det avmarsj i retning Sandnes skole. Alle foto: Amund Trellevik gjør oppgaver, så er det friminutt. Er dette en spesiell dag? Ja. Men jeg gleder meg mer til å feire bursdagen min 9. oktober. Da blir jeg seks år, sier Emil. Sommerfugler i magen? I gymsalen gjør rektor Frode Buarø seg klar til å hilse på de 16 nye ansiktene, som spent sitter og vrir seg på plaststolene. Er det mange her inne som har sommerfugler i magen Det har i alle fall jeg, sier Buarø, før én etter én blir ropt opp for utdeling av skolesekker og refleksvester. Før de stolte førsteklassingene på lang rekke marsjerer ut av gymsalen og inn i klasserommet. For første gang. SMIL TIL PAPPA: Mamma Ella Marie foreviger Emils første skoledag med telefonbilde, som sendes rett til pappa.

14 14 Torsdag 22. august 2013 Stadig flere fullfører s STORE PLANER: Adnan Albehani (17) og Tahir Khan (17) er bestemt på å fullføre skolen. Adnan har allerede bestemt seg for å bli hjernekirurg. Alle foto: Stian Hansen VADSØ: Strykprosent i videregående stuper. Motiverte elever møtte til første skoledag i Vadsø, bestemt på å fullføre. Stian Hansen Det er ikke noe vits i å begynne, hvis man bare skal droppe ut igjen, sier 17 år gamle Jannicke Emilie Brandsegg. Finnmark har lenge lidd under dårlige tall for videregående opplæring, men fylket nærmer seg nå det nasjonale snittet for elever som fullfører og består. Tallet for Finnmark er på 75 prosent. Det er seks prosent opp fra i fjor. Jannicke byttet til media- og kommunikasjon etter ett år med helse- og oppvekstfag. Foto er foreløpig hobbyen hennes. Hva hun skal bruke voksenlivet på, er ikke helt klart ennå. Jeg tror ungdom flest er motiverte for å fullføre skolen, sier hun. Valgte bort teori Verken Jannicke eller kameraten André Sundkvist (16), som begynte i samme klasse, tror noen rundt dem kommer til å forsvinne. De kjenner en del fra før, og alle virker motiverte. Jeg tror alle her blir, men kanskje ikke på studiespesialisering. Det er gørrkjedelig, sier André. Andelen elever som dropper ut av studiet er også lavt i Vadsø. 4,5 prosent faller fra, mot 4,8 nasjonalt. Elevene som gikk ut 10. trinn i fjor fikk demonstrert innholdet i de ulike linjene. Studiespesialisering var det for mye teori, men media fristet André, som vil jobbe med webdesign etter utdanningen. Mer praktisk skole kan kanskje hindre frafall, tipper Jannicke. Praksis blir det. Første skoledag går med til å hilse på andre elever, og omvisning på skolen, men seinere skal de lære blant annet foto og videoredigering. Bare fremmedspråklige Frafallet skal ytterligere bekjempes med et helt nytt tilbud: Et utdanningsforbedende år beregnet på dem som trenger mer faglig styrke før vanlig videregående opplæring. Ingen av de 15 som begynner i år har norsk som morsmål. De skal likevel henge med i timene. Jeg kommer ikke til å slutte. Jeg KRAFTTAK: Ingen i den utdanningsforberedende klassen har norsk som morsmål. Det nye tiltaket er et av Lisbeth Isaksen og resten av fylkeskommunens nye grep mot høyt frafall. UTFORDRING: Dette er første gang Carl Philip Wahlberg Lund underviser for en klasse uten læreplan. Nå er det læreren, ikke elevene, som blir satt på prøve.

15 Torsdag 22. august kolen OMVISNING: De nye medieelevene fikk en omvisning på skoleområdet av lærer Ingri Strand (bak til høyre). FORNØYD: Márgget R. Smuk (19) er fornøyd med både egne karakter og lærerne i Vadsø. Gir takk til BLIR PÅ SKOLEN: Jannicke Emilie Brandsegg og Andre Sundkvist hadde første dag på medier- og kommunikasjonslinjen torsdag, og regner med å bli begge årene studiet varer i Vadsø. liker å studere, sier 17 år gamle Tahir Khan. Den jevngamle vennen Adnan Albehani er også teoritørst. Det er to år siden han kom til Norge fra Jemen, og nå ser han fram til en lang og krevende utdannelse, og etter det en godt betalt jobb. Jeg skal bli hjernekirurg. Det er ikke mange som spesialiserer seg på det, så sjansen for å få jobb er god, forteller Adnan. Mestringsproblemer Hendene deres trykkes av politikeren Lisbeth Isaksen (SV). Fylkesråden for utdanning kom for å få med seg oppstarten av linja, hilste på alle elevene og er optimistisk for framtidene til ungdommene. Optimist er også kontaktlærer Carl Philip Wahlberg Lund. Dette er en stor utfordring for meg som lærer. De følger ikke en vanlig læreplan, så jeg må være kreativ for å finne materiale, sier læreren. Han regner med å få god kontakt med alle i den lille klassen. Rektor Gunhild Snevold har også troen. Hun regner med den nye linjen skal få flere ungdommer gjennom et utdanningsløp. Minoritetsspråklige har ofte mestringsproblemer på grunn av språket, sier hun. Frafallet i Vadsø er lavt, og strykprosenten i Finnmark synkende, konstaterer rektoren. POSITIV: Rektor Gunhild Snevoll er glad for de stadig bedre tallene i Vadsø og resten av fylket. Hun tror gjennomføringsgraden stiger enda mer. gode lærere VADSØ: Nessebyjenta Márgget R. Smuk (19) er en av stadig flere som fullfører på normal tid. Stian Hansen Márgget, som nå har begynt på en bachelorgrad i økonomi og administrasjon i Alta, er veldig fornøyd med sine gamle lærere. Flinke lærere er det elevene trenger mest. Uten det, blir man ikke motivert for å gå på skolen, sier den tidligere Vadsø-eleven til Finnmarken. Medelevene tok skolen seriøst, forteller hun, og lærerne veiledet når det var behov. Samtidig tror hun ting kan bli bedre. Samisk er morsmålet til Márgget, og hun ønsker bedre lærerkompetanse i det. Jenta håper lærerne blir flinkere til å ta imot tips og innspill fra elever. Nå vil hun ta utdannelsen sin ved det nyopprettede arktiske universitetet, og flytter gjerne hjem til Nesseby etter det. Nye holdninger Fylkesråd Lisbeth Isaksen (SV) koser seg med de gode resultatene til Márgget og resten av de siste års avgangselever. Hvorfor står stadig flere? VELKOMMEN: Da nye elever ble innrullert i Vadsø torsdag, var Lisbeth Isaksen tilstede. Hun er glad for de stadig bedre resultatene. Det jobbes godt på alle utdanningsnivå, og med samarbeid mellom næringsliv og videregående, svarer Isaksen. Finnmark opplever en omfattende og gledelig holdningsordning, mener politikeren. Samtidig ser hun framover, og avviser at arbeidet med fylkets utfordringer er over. Ikke like god utvikling Særlig innsatsen fra lærere og ledelsen på videregående blir framhevet av fylkesråden. Det statlige initiativet Ny Giv har gitt flere lærere etterutdanning. 75 prosent av elevene som begynner på videregående utdanning, fullfører og består. Det nasjonale tallet er 79,5 prosent. På yrkesfag har 76,5 prosent av elevene ved VG2 bestått, og er klare for lærlingplass. En oppgang på 3,5 prosent siden i fjor. Linja for påbygging til generell studiekompetanse har ikke samme positive utvikling. Her stryker fortsatt nesten halvparten, opplyser fylkeskommunen.

16 16 Torsdag 22. august KOKT SKINKE 250 g First Price, pr. kg 86, GULOST Økonomibit, Synnøve Finden, pr. kg KYLLINGFILET NATURELL 100 g Prior, pr. kg 199,00 9, MAKRELLFILET 170 g Stabburet, pr. kg 73, Hverdagsretter og matpakketips! KYLLINGFILET 680 g Prior, pr. kg 98, JORDBÆR 500 g import, pr. kg 59,60 100% GROVT BRØD 750 g Bakehuset, pr. kg 36, FERSK LAKSEFILET NATURELL 4x125 g Lerøy, pr. kg 83,30 JORDBÆR- OG BLÅBÆRPRISEN GJELDER UKE BLÅBÆR 300 g pr. kg 83,20 Ta med deg et Oppskriftshefte med sunne og fristende matpakketips og hverdagsretter - eller last ned KIWI Huskeliste SVINEKJØTT STRIMLET 350 g Gilde, pr. kg 61,85

17 Torsdag 22. august Finnmarken vil i dagene fram til valget bringe intervjuer med toppkandidatene i de største partiene i fylket. Helga Pedersen (40) fra Vester-Tana er Aps førstekandidat i Finnmark til stortingsvalget Pedersen har vært innvalgt på stortinget siden 2009, som representant nummer én fra Finnmark, og vært parlamentarisk leder like lenge. Hun har vært nestleder i Ap fra 2007, og var fiskeri- og kystminister i Jens Stoltenbergs andre regjering (og den første rødgrønne regjeringen), fra kjappe (Ja eller nei): 1. Bør leveringsplikten for trålerne skjerpes? Ja 2. Bør det bli færre kommuner i Finnmark de kommende fire årene? Frivillig 3. Bør Johan Castberg få egne skatteregler dersom det er det som skal til for å sikre ilandføring på Veides i Nordkapp? Ja 4. Bør Hammerfest få ny flyplass med kapasitet til å ta ned større fly enn dagens maskiner? Ja 5. Bør virkemidlene i tiltakssonen styrkes? Ja 6. Bør Arctic Gold få starte opp gruvedrift i Kautokeino? Pass 7. Bør det tillates sjødeponi for gruvedriften i Repparfjorden? Ja 8. Bør fylkeskommunen legges ned? Nei 9. Bør det bygges sykehus i Alta? Nei 10. Bør oljeindustrien slippe til lenger nord i Barentshavet? Ja KLAR FOR NY PERIODE: Helga Pedersen har allerede tilbakelagt en lang periode på Stortinget, men hun var også fiskeri- og kystminister fra Pressefoto Vil la kommunene bestemme selv Finnmark Aps kandidater til Stortingsvalget 2013: 1. Helga Pedersen, Tana 2. Kåre Simensen, Alta 3. Ingalil Olsen, Måsøy 4. Runar Sjåstad, Sør Varanger 5. Ragnhild Kaski, AUF 6. Eirik Nymo Isaksen, AUF 7. Grethe Ernø Johansen, Hammerfest 8. Hans Petter Rasmussen, Hammerfest 9. Ragnhild Vassvik Kalstad, Karasjok 10. Willy Pedersen, Vadsø 11. Eva Lisa Robertsen, Vardø Slik gikk det ved forrige stortingsvalg: Helga Pedersen, Kåre Simensenog Ingalill Olsen ble Aps stortingsrepresentanter fra Finnmark. Ap var partiet med flest stemmer i Finnmark, med stemmer av Nasjonalt fikk Ap 35,4 prosent av stemmene. Kilde: Wikipedia FINNMARK: For Helga Pedersen er det vanskelig å si ja eller nei til kommunesammenslåing. Kommunene må få velge selv, mener hun. Christel Beate Jorilldatter Selv om Arbeiderpartiet mener det m bli endringer i kommunestrukturen, synes Helga Pedersen det er umulig å si ja eller nei til sammenslåing av kommuner. Spørsmålet om sammenslåing skal baseres på frivillighet fra kommunene, og man må ta hensyn til at landet ser veldig ulikt ut fra Vestfold til Finnmark. Våre holdninger i Ap er at vi som som stortingsrepresentanter ikke skal sitte og fortelle hvem som skal slå seg sammen med hvem, sier Pedersen. Lytter til kommunene Hun synes også det er vanskelig å si bombastisk ja eller nei til gruvedrift i Kautokeino. Arctic Gold har ønsket å starte opp, men Kautokeino kommune har sagt nei. Jeg tenker at det er veldig vanskelig å overprøve kommunen i slike typer spørsmål. Jeg er veldig for ny bergverksvirksomhet, men det betyr ikke at man kan si verken ja eller nei til alt. Nussir er på sin side i en annen kategori, hvor lokalsamfunnet i Kvalsund stiller seg mer bak gruvedrift, sier Pedersen. Samtidig har fiskerne protestert mot et sjødeponi som gruvedriften vil føre med seg. Kommunestyret som forvalter lokaldemokratiet i kommunen er veldig positiv til Nussir, og for at de skal få starte opp må de få sjødeponi, ellers blir det ikke noe av, sier Ap-politikeren til det. Frykter kommunekutt Kommunal selvråderett er viktig for Helga Pedersen. Hun frykter en blå regjering vil bety både mindre bestemmelsesrett for kommunene, så vel som store inntektstap. Til sammen tror hun finnmarkskommunene vil tape rundt 200 millioner kroner. Høyre har i Stortinget fremmet konkrete forslag om å endre tre av kriteriene i kommunenes inntektssystem. Kommunal- og regionaldepartementet har regnet på hvordan det vil slå ut for samtlige av landets kommuner. Samtlige finnmarkskommuner vil tape på denne omfordelingen. Alta vil for eksempel tape rundt 15 millioner kroner, hevder hun. Ifølge Pedersen ligger Høyres forslag om skatteandel av kommunens totale inntekter på 50 prosent. Ap vil at denne skal være på 40 prosent. I tillegg vil Høyre at kommunene skal få en andel av selskapsskatten. Vi vil i stedet at kommunene skal få inntekter av personbeskatning. Høyre vil ha en utjevningsprosent på 55 prosent, vi vil at den skal være på 60 prosent, sier Pedersen. Billigere flybilletter Men Helga Pedersens kampsaker strekker seg utover kommunale inntekter. Blant annet er reduksjon av flyprisene i Nord-Norge en av kampsakene til Finnmark Arbeiderparti. For det første må man bygge ut infrastrukturen, og der har regjeringen sagt at det skal bygges ny flyplass i Hammerfest. I nasjonal transportplan ligger oppgradering av flystripe i Kirkenes inne. Det at man kan ta ned fly etter hvert som teknologien endrer seg vil føre til effektiv konkurranse som igjen fører til lavere priser. Det andre handler om anbud, sier Pedersen. Et annet punkt i programmet er å legge til rette for videre utbygging av spesialisthelsetilbudet ved Alta helsesenter. Det utredes i regi av Helse Nord, men helseministeren har helt konkret kommet med at man skal få på plass røntgen og billeddiagnostikk. Et annet eksempel som vi håper å få til er en øyespesialist, som det er mangel på i nord. Samtidig er det lagt inn 200 millioner i psykiatrien, til nytt bygg i Alta, sier Pedersen. Hun understreker at valget skal handle om nettopp penger til helse og omsorg framfor skattekutt. Det er viktig å formidle fram til 9. september. Jeg skal være halvparten av tiden i Finnmark fram til valget, og i tillegg reise rundt i debatter med Høyre og Frp. Jeg skal blant annet til Bodø og Tromsø denne uka, sier hun.

18 FIN11FIN T :19 Side Torsdag 22. august 2013 til salgs Lorentz kraftblokk Trekkraft 250 kg, 3,5 m slange og hydraulikkpumpe, til salgs. Tlf fot Hansvik m/75 hk Honda Åpen båt med oppbygd rekke i aluminium. God bruksbåt. Tlf jobb søkes Arbeidere fra Latvia Erfarne arbeidere fra Latvia søker arbeid: Snekkere, malere, sjåfører, maskinførere, sveisere, arbeidere innenfor landbruk, fiskeindustri og andre yrker. Mobil til salgs Tørrhøy, 2. års Timotei i bunter. Tørrhøy i rundball. Tana. Tlf Nyplukket flott multebær fra Vidda, selges. Tlf Bil med tørr bjørkeved kommer til Mehamn i Kjøllefjord 24/ liters sekker, pris kr 55,- per sekk. Tlf Erotikk salg topp moderne filmer, DVD og VHS selges nå kjempebillig av samler. Aldersgrense 18 år. Tlf (11-22) Super8/Video til DVD Smalfilm/video overføres til DVD. Vi overfører fra 8mm smalfilm, VHS og alle videokamera-kassetter til DVD. E-post til Se også til salgs Hytte i Bergeby selges. Se finn-kode Hyttetomter til salgs på Brattli i Pasvik. Tlf / til salgs Varebil til salgs Mitsubishi 200L mod. diesel. Ca km. Nylig vært i EU kontroll. Tlf Traktorgraver case 580 G 4 Wd 1986 mod, med utstyr selges billig grunnen plassmangel. Tlf Suzuki RMX 50 cc Modell Km.st Hel og fin moped. Kr 9500,-. Nye dekk medfølger. Tlf Campingvogn selges Bjølseth 640, 93 mod. m/sommerfortelt selges rimelg. Tlf Ford Transit 2008 T tdci glx. 3 seter. Nye vinterdekk, aircondition, dieselvarmer, sentrallås, startsperre, mm. Pris kr ,-. Tlf Solifer 530 Goldie Velholdt og pen vogn. Fukttest uten anmerking av aut. Forhandler. Ta kontakt for visning. Tlf / ønskes kjøpt Toyota HiAce ønskes kjøpt, og andre japanske kassebiler, pluss lastebil, fra Tlf Toyota HiAce tippbiler, Dyna,Canter,E2000,King Van ønskes kjøpt. Annen varebil eller lastebil kan være av interesse. Ta kontakt med Erik Wasshaug, tlf / religiøse møter VADSØ MENIGHET Søndag 25. aug, 14. sønd. i treenighetstiden (tekst: Matt 19, 27-30) Vestre Jakobselv kirke kl 11: Gudstjeneste. Fung. spr. Jan Sommerset. Nattverd. Takkoffer til menighetens arbeid. (Merk: ingen gudstjeneste i Vadsø kirke) Se Sis Finnmárkku proavásgoddi Sotnabeaivve borgemánu 25.b Viidnegárddesotnabeaivi: Matt 19, KÁRÁŠJOGA BÁHPPASUOHKAN Kárášjoga boares girku tii Ipmilbálvalus. Sadj.b. J.B. Sandvik. Gásta ja risttašeapmi. Oaffar: Leavgastaggui. GUOVDAGEAINNU BÁHPPASUOHKAN Lávvordaga borgemánu 24.b Guovdageainnu girku dii Ovddarohkosipmilbálvalus Gustad. Sotnabeaivvi borgemánu 25.b Guovdageainnu girku dii Allameassu. Sb. Bjarne Gustad. Rihpat. Eahkedismállásat. Oaffar: Det teologiske Menighetsfakultet. BÁHPPASUOHKAN Bissojoga girku tii Ipmilbálvalus. Doaibmi sb. Egil Lønmo. Leavnnja girku tii Ipmilbálvalus. Doaibmi kap. Arne Skare. BUOLBMÁT JA DEANU BÁHPPASUOHKAN Deanu searvegottevisti tii Bearašipmilbálvalus. Sadj.b. Hans skuvlii álgima. Girjejuohkin. Girkokáffe. Møtehelg med evangelisten Viggo Wilhelmsen. FREDAG KL. 19: Møte i Elim, Vardø LØRDAG KL. 18 OG SØNDAG KL. 11: Møte i Filadelfia GUDSTJENESTER / IPMILBÁLVALUSAT Indre Finnmark prosti Søndag 25. august Vingårdssøndag: Matt 19, KARASJOK SOKN Karasjok gamle kirke kl Gudstjeneste. Vik.prest J.B. Sandvik. Dåp og dåpstadfestelse. Offer: Flaggstang. KAUTOKEINO SOKN Lørdag 24. august Kautokeino kirke kl Forbønnsgudstjeneste for 6-åringer. Spr. Bjarne Gustad. Søndag 25. august Kautokeino kirke kl Høymesse. Spr. Bjarne Gustad. Nattverd. Offer: Det teologiske Menighetsfakultet. PORSANGER SOKN Børselv kirke kl Gudstjeneste. Fung.spr. Egil Lønmo. Lakselv kirke kl Gudstjeneste. Fung.kap. Arne Skare. Alle velkommen POLMAK OG TANA SOKN Tana menighetshus kl Familiegudstjeneste. Vik. prest Hans Boch. Vi markerer skolestarten for 6-åringer. Bokutdeling. Kirkekaffe. Frelsesarmeen VADSØ Fredag kl FESTKVELD Oberst Anne L. Undersrud, majorene Anna Skogly, Bjørg Thorud og Solfrid Kristensen deltar. Alle velkommen NARVIK KOMMUNE Havly Båtsfjord, Havnegata 31 Takst foreligger. Tlf mobil IT-konsulent, 100% fast stilling IT drift og utvikling i Narvik kommune søker IT-konsulent som har relevant utdanning fra universitet/høgskole, gode norsk- og engelskkunnskaper. Teknisk IT-erfaring innen IT drift eller utvikling kan kompensere for manglende teoretisk utdanning. Søknadsfrist: 7. september SE STILLINGSUTLYSINGEN PÅ Velkommen som søker! Båtsfjord skole er en 5-10 skole, med et trivelig lærerteam og kunnskapssøkede elever. Båtfjord skole har ledig følgende stillinger: Undervisningsinspektør Ved Båtsfjord skole er det ledig 1 års vikariat i 100 % stilling fra 1. november Lærerstillinger 3 ledige lærerstillinger for snarlig tiltredelse. Vi søker etter lærere helst med fagkombinasjoner i norsk, matematikk og musikk. Nærmere opplysninger om stillingene kan fås hos rektor Bianca Halvorsen, tlf , e-post Søknad med CV sendes elektronisk via - her fi nnes også fullstendig annonsetekst. Søknadsfrist: frantz.no Jobbnorge.no Tlf Robin Subaru RG 3500 aggregat til salgs Aggregatet er ubetydelig brukt. Selges for halv pris. Tlf BK henger Type PL 1020T Totalvekt 1000 kg. Kassemål 200x125x35. Nesehjul, brems og tip. Selges for kr ,-. Nypris er over kr ,-. Ikke brukt. Tlf tilleie Hus i Ekkerøy Selges eller leies ut Ṫlf Lite hus i Holmfjell i Tana, ledig fra 1. sept. Tlf / Ledig leilighet sentralt i Vadsø, 3-soverom. Ledig fra 1.sept. Kan også leies møblert Grete Grubstad, Møblert leilighet med 2 sov. til leie i Vadsø. Kr 8.000,- kr pr md inkl Internett og kabel-tv. Mob TIPS OSS! E-post: Tlf: SMS: dftips til 2097 ledige stillinger Ledig ingeniørstilling Ballangen kommune har ledig 100 % stilling for ingeniør, vikariat for perioden Tiltredelse og lønn etter avtale. Fullstendig utlysning på kommunens nettside og Søknadsfrist 10. september Søknad sendes fortrinnsvis elektronisk via Jobbnorge.no Gjør bu kk på det! REMA 1000 er symbolet på folkelighet, usnobbethet, sunn fornuft og dyktighet. Derfor er vi ikke bare interessert i din utdanning og yrkeserfaring, men også hvilke personlige egenskaper du har. Hos oss kan du spille på hele ditt register for å lykkes, uansett hvor i organisasjonen du er. Kanskje du er ryddig? Ambisiøs? Eller bare generelt svært positiv? Gjør butikk på det! REMA 1000 Kirkenes søker butikkmedarbeider med utvidet ansvar, 100% stilling. Den viktigste oppgaven for butikkmedarbeideren er å skape gode handleopplevelser for kundene. I tillegg til et felles ansvar for at butikken fremstår ren og tiltalende til enhver tid, inkluderer jobben blant annet: varepåfylling vareeksponering kassearbeid Har du erfaring fra lignende arbeid, er det fint. Nødvendig opplæring vil bli gitt. REMA 1000 er Norges ledende dagligvarekjede og en av landets sterkeste merkevarer. I REMA 1000 er mulighetene mange for mennesker som tør å gi av seg selv, er positive og selvstendige. Vil du jobbe i en spennende og hektisk bransje hvor du har stor mulighet til å påvirke din egen arbeidsdag, anbefaler vi deg å søke stillingen. Søker må være fylt 18 år. Søk stillingen på Søknadsfrist: Snarest Kontaktperson: Rune Solheim Larsen Telefon:

19 FIN11FIN T :14 Side 19 Torsdag 22. august LEDIGE STILLINGER VED PLAN OG TEKNIKK Fagarbeidere - Vann og avløp Fagansvarlig for vei og trafikksikkerhet Deltidsbrannmenn/røykdykkere Sørreisa kommune Sørreisa kommune har ledig fast 100 % stiling som Kommunalsjef Tilsetting skjer i hht. lover, reglement og avtaleverk. Kopi av vitnemål og attester sendes til Sørreisa kommune, Storveien 20, 9310 Sørreisa. Søknadsfristen er forlenget til 25. august. For fullstendig annonse og elektronisk søknadsskjema se: «ledige stillinger» Vi skal yte service utover det forventede! frantz.no Uthus, små hytter, bjørkeved og andre tre produkter, se: fastweb.no Mobil: Forhandler: BESTILL PÅ NETT ONLINE BETALING As Normaskin Tana, Tana Tlf Autosalg As, Vadsø Tlf Reidar Svendsen A/S, Berlevåg Tlf S V Bilt k ikk A H Tlf tilhenger av norsk kvalitet Felles for stillingene: Fullstendig utlysingstekst er lagt ut på vår hjemmeside Alle bes søke elektronisk via vår hjemmeside. Søknadsfrist: 6. september 2013 Pb. 203, 8376 Leknes Tlf: Fax: E-post: - i forkant frantz.no Vår avdeling i Hammerfest søker Økonomimedarbeider Stillingen innebærer blant annet følgende: Norges mest solgte* tilhengermerke 6. år på rad Båthengere fra fot. NYHET! Selvjusterende vugger og utsvingbare lysbrett *Kilde: OFV - tilhenger av norsk kvalitet TIPS OSS! E-post: Tlf: SMS: dftips til kunngjøringer Gunars Upenieks snekkerfirma er ledig for oppdrag på strekningen Vardø-Vadsø-Tana. Tar også malejobber. Har mye erfaring fra arbeid i Finnmark. Tlf: FYLKESREVYFESTIVALEN 2013 BLØGG minner om fylkesrevyfestivalen oktober. Påmeldingsfrist: 15.september Påmelding på: Innehaver: Heidi E. Raudajoki, 9800 Vadsø Vi står til tjeneste i forbindelse med dødsfall, begravelse begravelse og og blomster. blomster. Vadsø, Nesseby, Tana, Vardø, Båtsfjord og Sør-Varanger. Vadsø, Nesseby, Tana, tlf. Vardø, Båtsfjord 098 og Sør-Varanger. Tlf Tlf Mobil: NORSK SYKEPLEIERFORBUND FINNMARK inviterer til fagkurs med tema HERSKETEKNIKKER AV OG MED BERIT ÅS 2. SEPTEMBER 2013 på Rica Arctic Hotel i Kirkenes og 3. SEPTEMBER 2013 på Rica Hotel i Hammerfest fra kl MÅLGRUPPE: NSF medlemmer og andre interesserte. KURSAVGIFT: NSF medlemmer: gratis. Ikke-medlemmer: kr. 700,- Det vil bli servert kaffe/te/isvann og en lett lunsj til alle deltakere. Berit Ås er professor i sosialpsykologi. Hennes faglige innsats omfatter blant annet studier av kvinnekultur, økonomi og utvikling av hersketeknikkene. Berit Ås er æresdoktor ved Københavns Universitet, universitetet i Halifax i Canada og ved Uppsala Universitet. Forestill deg en blanding av historietime, vekkelsesmøte og eventyrstund, skrev en journalist etter sitt møte med forskeren, agitatoren, aksjonisten, politikeren og den evige urokråka Berit Ås, norsk feminismes mest synlige ansikt gjennom annen halvdel av 1900-tallet.» Norsk sykepleierforbund ønsker velkommen til en inspirerende og lærerik dag. PÅMELDINGSFRIST: Telefax redaksjon/annonseavd./abonnement: e-post: Postboks 616, 9811 Vadsø Besøksadr. Vadsø: Havnegt. 24 Besøksadr. Kirkenes: Kirkegt. 1 Fakturaadr. Dagbladet Finnmarken AS, c/o fakturamottak 6350, Postboks 4445 Vika, 8606 Mo i Rana Dagbladet Finnmarken AS Org.nr Bankgiro Freddy Akerhei Administrasjonssjef Epost: Jobb: Mobil: Sixtein Larsson Abb. konsulent Epost: Jobb: Mobil: Eirik Vorren Salgssjef Epost: Jobb: Mobil: Karstein Gundersen Markedskonsulent Epost: Jobb: Mobil: Kurt Magne Jensen Markedskonsulent Epost: Jobb: Mobil: Daniel Jenssen Markedskonsulent Epost: Jobb: Mobil: Annonsepriser 2013: Abonnementspriser 2013: Annonseside Modulpriser tekstside Ord pris Eavis Papiravis Alm. plass pr mm kr 13 Tekstside pr. modul kr 1.150,- Helårs 1.788,- kr. 2070,- Stilling ledig pr mm kr side pr. modul kr 2.600,- Halvårs 894,- kr. 1110,- Side 3 pr. modul kr 1.600,- Pr. Kvartal 447,- kr. 620,- Siste side pr. modul kr 1.600,- 1 måned 149* kr. 190,- Produksjonstillegg: Kr 0,60 pr. spaltemm. * Løpende pr. avtalegiro Annonsefrister: kl dager før innrykk. Annonser til mandagsavisen kl torsdag. Dødsannonser, strømstansannonser og viktige offentlige kunngjøringer kl dagen før innrykk, fredag kl til mandagsavisen.

20 20 Torsdag 22. august 2013 FIFA-agent: Milan ser på Stefan DRAMMEN: FIFA-agent Marco Salvatore hevder at Stefan Johansen (22) er på radaren til den italienske storklubben AC Milan, melder Drammens-Tidende. Representanter for Milan var til stede på Marienlyst under toppkampen mellom Strømsgodset og Rosenborg sist uke. Der fikk de se Johansen briljere, akkurat som han gjorde i hjemmekampen mot Hønefoss en uke tidligere. For en uke siden debuterte 22- åringen på A-landslaget i privatlandskamp mot Sverige. Marco Salvatore, som har Skandinavia som spesialfelt, sier til den italienske nettavisen Il Sussidiario at AC Milan følger utviklingen til Godsets midtbanemaestro. Han tviler imidlertid på at det blir noe overgang nå i sommer fordi det norske overgangsvinduet er stengt og Strømsgodset følgelig priser ham ekstra høyt. Salvatore omtaler Johansen som en god spiller, men mener han ikke er klar for å spille for en storklubb som Milan riktig ennå. Omtales i Italia Saken i Il Suddidiaro er gjengitt på hjemmesiden til Milans norske supporterklubb. Pressetalsmann i Milan Club Norvegia, Bår F. Sveinhaug, er ganske sikker på at rapportene fra Italia stemmer. Etter hva han kjenner til ble Milan oppmerksom på Godset-spilleren under U21-EM i Israel. Jeg tror Milan følger Stefan Johansen. De har et omfattende speidernettverk i Europa, og ser ofte på spillere i Norge, sier Sveinhaug til DT. Etter at CMore først meldte at AC Milan satt på tribunen i Drammen forrige helg, har saken blitt plukket opp av flere italienske medier. Mediaset, som eies av tidligere statsminister Silvio Berlusconi, hevder at Milan vil hente Johansen som cover for landslagsspiller Riccardo Montolivo. Det samme skriver nettstedet Milan News. Stefan Johansen ligner ganske mye på Montolvino, som spiller i tilsvarende posisjon i Milan, sier Sveinhaug. Følges av flere Han påpeker riktignok at italienske medier raskt videreformidler hva andre skriver, og at rykter gjerne kan bli tatt ut av sammenhengen i denne prosessen. Under mesterskapet i Israel rapporterte den anerkjente Sky Sportsjournalisten Gianluca Di Marzio om interesse fra Sampdoria og Chievo. I forrige uke sa Johansens agent Tore Pedersen til Dagbladet at 22- åringen følges av klubber fra flere av de største fotballnasjonene i Europa. Midtbanesentralen har kontrakt med Godset ut (ANB) KLARE: De tre ildsjelene Ivar Holm (f.v.), Rita Bakken og Krister Hurthi Karlsen er klar til ny dyst. I fjor deltok også Holm selv, men i år blir han hindret av en brukket tå. Alle foto: Svein Hågensen Ny løpsfest ved veis ende HAMNINGBERG: I år regn i fjor, stilte mer enn femti personer på startstreken. Hvor mange blir det intet mindre vi blir i år er jeg usikker på, men vi håper på stort oppmøte, sier Holm. enn to løp mellom steile berg og grønne sletter. Anniken Renslo Sandvik De som syns det er litt ekstremt å løpe halvmaraton, kan være med på å løpe eller gå en mil i stedet, forteller Ivar André Holm, som er en av tre ildsjeler bak løpet som nå begynner å innarbeide seg som en tradisjon. Hamningberg halvmaraton ble arrangert for første gang i 2010, gjentatt i fjor, og er nå altså utvidet til å omfatte løp på både 21,1 og 10 kilometer. Selv om det var liten kuling og Målgang i Hamningberg Som vanlig går halvmaratonstarten ved Vesterelva, men nytt for året er starttidspunktet. I fjor satset man nemlig på midnattssolløp, men det har man gått bort ifra i år. Det gikk jo greit det, men denne gangen vil vi ta det på dagtid, sier Holm. Målgang blir selvfølgelig i Hamningberg. Det gjelder også milløpet, som starter i Finnvika. Det er bare å møte opp og bli med. Og etterpå blir det mulig å få litt mat i Hamningberg, sier Holm. Stoppet av brukket tå Selv har Ivar André Holm trent godt gjennom sommeren, med et MER ENN 50: Mer enn 50 deltakere var med på halvmaratonet i fjor. FJÆRPRYD: I fjor var (fra venstre) Renate Mienna, Tatjana Borgersen og Nina Hågensen Knudsen berett for målgang i indianerhovedstaden Hamningberg. mål om en bedre prestasjon enn i fjor. Da merket han nemlig de 21 Det er bare å møte opp og bli med. Og etterpå blir det mulig å få litt mat i Hamningberg. Ivar André Holm kilometerne på asfalt godt i beina. De siste meterne var det mange som sto og heiet meg fram, men så fikk jeg krampe i begge beina, og måtte stoppe for å tøye. Det var ikke akkurat mitt stolteste idrettsøyeblikk, for å si det sånn, forteller Holm. Men mandag var han utsatt for et nytt av disse mindre stolte øyeblikkene, da han brakk tåa under fotballspill med kollegaene. Du kan jo si at det er en idrettsskade, selv om det er idrett på lavt nivå, ler han. Og med dét er altså hele sommerens trening bortkastet, og Holm må bemanne drikkestasjon, framfor å løpe selv. Han håper likevel de andre får en god løpsopplevelse. Det ser ut til at det blir bra løpevær også. Så skal vi prøve å bestille medvind, sier han.

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE

HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE HUSBESØKS- OPPSKRIFT FOR ANSVARLIGE Først av alt: Takk for at du bidrar med å planlegge og gjennomføre husbesøk i Arbeiderpartiet. Husbesøk er den aller mest effektive kanalen vi har for å møte velgere,

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Velkommen. til samtale om kommunereformen. 9. og 10 klasse,

Velkommen. til samtale om kommunereformen.  9. og 10 klasse, Velkommen til samtale om kommunereformen http://www.evenes.kommune.no/startsiden-kommunereformen 9. og 10 klasse, 15.3.2016 Kommunereformen er Debatt om framtiden for lokalsamfunnet, viktig debatt for

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Mann 21, Stian ukodet

Mann 21, Stian ukodet Mann 21, Stian ukodet Målatferd: Følge opp NAV-tiltak 1. Saksbehandleren: Hvordan gikk det, kom du deg på konsert? 2. Saksbehandleren: Du snakket om det sist gang at du... Stian: Jeg kom meg dit. 3. Saksbehandleren:

Detaljer

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme

VALGORDNINGEN. - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler. - Elektronisk stemmegivning. - 5 enkle steg for å stemme 4 VALGORDNINGEN - Hvem kan stemme? - Endring av stemmesedler - Elektronisk stemmegivning 6-5 enkle steg for å stemme 0 LOKALT SELVSTYRE - Staten - De politiske organene i en 2 kommune -De politiske organene

Detaljer

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv.

MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. MENINGSMÅLING: Finanskrisen påvirker i liten grad synet på privat sektor. Holdningen til privat sektor er fortsatt svært positiv. HOVEDPUNKTER: Folk ønsker fortsatt å jobbe i privat fremfor offentlig sektor.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Redde foreldre på Montessoriskolen: Tar grep for barnas sikkerhet

Redde foreldre på Montessoriskolen: Tar grep for barnas sikkerhet Redde foreldre på Montessoriskolen: Tar grep for barnas sikkerhet Av JULIE LINNEA LINDEN Publisert:15. november 2016, kl. 21:27 Foreldrene ved Drammen Montessoriskole er sjokkert over de siste ukenes medieoppslag

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen.

Kjære alle sammen! Kjære venner, gratulerer med dagen. Kjære alle sammen! Så utrolig flott å være her i Drammen og feire denne store dagen sammen med dere. 1. mai er vår dag. Vår kampdag. Jeg vil begynne med et ønske jeg har. Et ønske som jeg vil dele med

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Gamvik kommune Møtested: Mehamn Samfunnshus Møtedato: 02.10.2008 Tid: 10:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Marius Nilsen, Kai Brox, Siv Anita Steel, Frank Brox Forfall: Inger

Detaljer

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen

Landsmøte til Norsk kulturskoleråd. Kjære alle sammen Kjære alle sammen Aller først vil jeg starte med å hilse fra kunnskapsministeren. Han skulle gjerne vært her, men hadde dessverre ikke mulighet. Så skal jeg hilse fra statssekretær Thue. Han skulle ha

Detaljer

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder

KJÆRE VELGER. Godt valg! Trine Lise Sundnes forbundsleder bruk stemmeretten! KJÆRE VELGER 14. september er det kommune- og fylkestingsvalg og du har muligheten til å påvirke resultatet. Mange mener at et lokalvalg ikke er like viktig som et stortingsvalg. Det

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09. Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.01.2012 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem Navn Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder

Elevenes psykososiale skolemiljø. Til deg som er forelder Elevenes psykososiale skolemiljø Til deg som er forelder Brosjyren gir en oversikt over de reglene som gjelder for elevenes psykososiale skolemiljø. Vi gir deg hjelp til hvordan du bør ta kontakt med skolen,

Detaljer

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø

Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø Same i byen eller bysame? Paul Pedersen, seniorforsker, Norut, Tromsø De 10 største samiske bykommunene Registrert i valgmant allet 2009 Øknin g 1989-2009 (%) De 10 største samiske distriktskommner Registrert

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Undring provoserer ikke til vold

Undring provoserer ikke til vold Undring provoserer ikke til vold - Det er lett å provosere til vold. Men undring provoserer ikke, og det er med undring vi møter ungdommene som kommer til Hiimsmoen, forteller Ine Gangdal. Side 18 Ine

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om hele, faste stillinger - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Hele faste stillinger Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

Samhandling med administrasjonen

Samhandling med administrasjonen Samhandling med administrasjonen Det kommunale kretsløpet (s.15) Staten Næringsliv Innbyggerne Media God representasjon God oppgaveløsning Folkevalgte Administrasjonen Pressgrupper God styring Lag og foren.

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater

Fellesnytt. Nytt siden sist? Hei unge fagforeningskamerater Fellesnytt Hei unge fagforeningskamerater Grunnet hendelsen i sommer kom det ikke noe nyhetsbrev i august. I forbindelse med 22.juli mistet vi en kjær kamerat i det sentrale ungdomsutvalget. Snorre Haller

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større.

motivasjonen ikke forsvinner! Man trenger noe å glede seg til, både da man er små, og når man blir større. Ærede forsamling. For de av dere som kanskje ikke helt vet hvem jeg er, så heter jeg Embla Sofie Kristiansen Sørensen, og er leder i Fauske Ungdomsråd. Dette er noe jeg ser på som en utrolig viktig rolle,

Detaljer

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor

Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Bra for deg 3 mennesker forteller deg hvorfor Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21

Detaljer

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen

Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen Pedagogisk arbeid med tema tristhet og depresjon i småskolen (basert på «Rettleiingshefte for bruk i klasser og grupper») Undersøkelser har vist at for å skape gode vilkår for åpenhet og gode samtaler

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente.

Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Dette er et ti minutters kaffekurs med tema hele faste stillinger. Først en kort historie om Bente. Bente er 42 år. Hun har 20 års erfaring fra pleie og omsorgssektoren. Hun har 35 % stilling på et sykehjem.

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver

Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN. med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver Myter og fakta OM KOMMUNESEKTOREN med utdrag fra læreplan i samfunnsfag + oppgaver KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities «Folk er ikke opptatt av lokaldemokrati.»

Detaljer

være med å bidra til at fylkeskommunen

være med å bidra til at fylkeskommunen Politisk paneldebatt 22. mars 2013 - Nordlys Hotell Alta Finnmárkku Finnmark Invitasjon til media Utdanningsforbundet er Norges nest største fagforening og har over 156.000 medlemmer. Vi har medlemmer

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Kommunereformen i Finnmark

Kommunereformen i Finnmark Kommunereformen i Finnmark Status, forutsetninger og utfordringer Innlegg til Fagforbundets årskonferanse 18. mars 2015. v/prosessveileder Bente Larssen Overordnede mål for reformen Stortinget har sluttet

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger.

I år hadde 26 elever sin første skoledag 15.august! Ellen Thygesen og Silje Lien Slåtta tok i mot hver sin gruppe med førsteklassinger. Notodden barneskole avdeling Sætre Nyhetsbrev August 2014 Velkommen til et nytt skoleår! Vi hadde en flott oppstart fredag 15. august med strålende sol og flaggborgen vår på plass på veggen. I år hadde

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara

PROTOKOLL. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Formannskapet. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.10 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Vara Navn Eva D. Husby Gunnar Mauseth

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP Eivind N Borge utvalgsleder FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Øyvind Fjeldberg medlem A/SV/SP

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker

Først det tekniske. I Bystyresalen har vi en talerstol med mikrofon, som alle representantene bruker Interpellantens spørsmål til ordføreren blir dermed som følger: Vil ordføreren ta initiativ til en sak der bystyre får forelagt mulighetene for streaming av komitemøtene og formannskapsmøtene, samt kostnader

Detaljer

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger

Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn. Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2. Lesesenteret Universitetet i Stavanger Å styrke leseforståelsen til flerspråklige elever på 3. trinn Delt av Eli-Margrethe Uglem, student Lesing 2 Lesesenteret Universitetet i Stavanger Bakgrunn og mål Med utgangspunkt i at alle elever har

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

To år med ART i Arendal

To år med ART i Arendal To år med ART i Arendal AV THOMAS OWREN Vernepleier Thomas Owren (tow@hib.no) er høgskolelærer og masterstudent ved Høgskolen i Bergen. ART er smart. På Jovanntunet samordnete boliger i Arendal har seks

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no

MANGE MULIGHETER. i et ledende transportselskap. Vi skal yte service utover det forventede! boreal.no MANGE MULIGHETER i et ledende transportselskap boreal.no Vi skal yte service utover det forventede! VIL DU BLI MED PÅ LAGET? Kollektivtransport handler om mennesker. Det er en næring i vekst med mange

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

FORFATTERBESØK. for 6. klassetrinn

FORFATTERBESØK. for 6. klassetrinn FORFATTERBESØK for 6. klassetrinn Tor Erling Naas DKS Finnmark samarbeider med Finnmark fylkesbibliotek om å organisere forfatterbesøk for 6. klassetrinnet i Finnmark. Elevene får en ny vinkling til, og

Detaljer

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008

Kvalitativ metode. Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvalitativ metode Sveinung Sandberg, Forelesning 3. april 2008 Kvale: Metoder for analyse Oppsummering av mening Enkle korte gjenfortellinger Kategorisering av mening Fra enkle faktiske kategorier til

Detaljer

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014

Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 Spørreskjema for elever 5.-10. klasse, høst 2014 (Bokmål) Du skal IKKE skrive navnet ditt på noen av sidene i dette spørreskjemaet. Vi vil bare vite om du er jente eller gutt og hvilken klasse du går i.

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Skrive drøftingstekst

Skrive drøftingstekst Skrive drøftingstekst Et forsøk med modelltekst Skriveseminar Blindern 19.09.13 Tonje Krogdahl Asker vgs Utgangspunktet O Fag: norsk i samarbeid med samfunnsfag O Læringsmål: å lage struktur i tekst og

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

ORGANISASJON Servicetorvet. Prikktildeling. Kristiansand kommunes erfaringer med innføring av nytt regelverk

ORGANISASJON Servicetorvet. Prikktildeling. Kristiansand kommunes erfaringer med innføring av nytt regelverk ORGANISASJON Servicetorvet Prikktildeling Kristiansand kommunes erfaringer med innføring av nytt regelverk Kristiansand inngikk sommeren 2013 et samarbeid med utelivsbransjen Aktørene som var med i avtalen

Detaljer

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015

Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Nesseby Høyres valgprogram 2011-2015 Menneskene er Unjárga/Nessebys viktigste formue HØYRES FORMÅLS- PARAGRAF Høyres formålsparagraf ligger til grunn for alt Høyre står for: Høyre vil føre en konservativ

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

Nussir er en internasjonal sak

Nussir er en internasjonal sak NRK Sápmi Folkefest for fjorden Nussir er en internasjonal sak Leder Lars Haltbrekken i Norges naturvernforbund tror det vil vekke oppsikt ellers i verden hvis Norge tillater et gruvedeponi i Repparfjorden

Detaljer

Referat fra 19. Mars 2002

Referat fra 19. Mars 2002 R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.162 Referat fra 19. Mars 2002 Tilstede: Jon Erling Hagen, John-Harald Wangen, Tove

Detaljer

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene Fagstoff JAN-ARVE OVERLAND, RAGNHILD TØNNESSEN Vi bor alle i en kommune, og vi er daglig avhengige av de tjenestene som kommunen gir oss på nær

Detaljer

På vei til ungdomsskolen

På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten Til deg som8s.tkrainl n begynne på På vei til ungdomsskolen P.S. Kan tryg anbefales fot r voksne ogsa! På vei til ungdomsskolen Oslo kommune Utdanningsetaten 1 » Du har mye

Detaljer

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh

Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Å være barn på en te- plantasje i Bangladesh Opplegget er laget med støtte fra: Å være barn i Bangladesh er en tekst som tar for seg mange ulike temaer rettet mot barn på mellomtrinnet. Teksten er sammenhengende,

Detaljer

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper

Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Førskolebarnets matematikk-kunnskaper Vad kan förskolebarn om tal? Hur löser de problem? Lärarstuderande Grethe Midtgård, Bergen, berättar om Marit, 6 år och hennes sätt att hantera situationer med matematik.

Detaljer

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Studentundersøkelse. 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Studentundersøkelse 1.- og 2. års studentmedlemmer januar-februar 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold 1. Innledning... 3 Omfanget av undersøkelsen og metode... 3 Svarprosent... 3 Sammendrag...

Detaljer

Matematisk samtale Multiaden 2015. Tine Foss Pedersen

Matematisk samtale Multiaden 2015. Tine Foss Pedersen Matematisk samtale Multiaden 2015 Tine Foss Pedersen Matematisk samtale - muntlige ferdigheter Vi bør vektlegge bruk av ulike uttrykksmåter, strategier og løsningsmetoder. Det skaper grunnlag for diskusjon:

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Fylkesordfører Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad MØTEPROTOKOLL Møte: Fylkesutvalget Møtested: Honningsvåg - Rica Bryggen hotell Møtetid: 26. 27. april 2010 Sekretariat: Politisk avdeling Møteleder: Fylkesordfører Runar Sjåstad Tilstede: Forfall: Som

Detaljer

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem:

Hvis det er slik at det landes torsk verd 300 millioner mer i året enn det som blir registrert, har vi flere problem: Fylkesråd for plan og økonomi Beate Bø Nilsen Orientering om svart økonomi Narvik, 07. april 2014 Fylkesordfører, fylkesting! I dag skal jeg snakke om et tema hele fylkestinget, samtlige partier og representanter

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/700 ARVESTYRET I FROGN KOMMUNE Saksbeh.: Anne Lise Larsson Arkivkode: 033 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/12 Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur 17.04.2012

Detaljer

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole?

Forskningsrapport. Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Forskningsrapport Hvordan er karakterene og miljøet på en aldersblandet ungdomsskole i forhold til en aldersdelt ungdomsskole? Navn og fødselsdato: Ida Bosch 30.04.94 Hanne Mathisen 23.12.94 Problemstilling:

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår.

Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Side 1 av 5 NØDROP FRA ØYSLETTA... Kjære dere som sitter og bestemmer vår framtid på bygda Øysletta. Jeg er nå veldig bekymret for om dere kommer til å legge ned skolen i bygda vår. Som innflytter i denne

Detaljer

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn

Vidar Kvalshaug. Det var en gang en sommer. Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Vidar Kvalshaug Det var en gang en sommer Historien om 22. juli og tiden etterpå fortalt for barn Tilegnet Olav, Iver og Alma Å bygge en båt som flyter En fire år gammel gutt var lei av å være inne i

Detaljer

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME?

HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? HVORDAN VILLE KOMMUNEVALGET SETT UT HVIS UNGDOMMENE HADDE FÅTT BESTEMME? Ungdommenes politiske mening Forskning i praksis Forsøk 3 våren 2016 Herman Brevik Helling Adrian Gran von Hall INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

trenger kommunelov ikke lov

trenger kommunelov ikke lov Derfor trenger vi en god kommunelov ikke jungelens lov En lov for åpenhet, innsyn og demokrati ikke for lukkethet, hemmelighold og oligarki Ole Petter Pedersen, 5. februar 2015 Demokratiet må vernes daglig

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 4 Aug/sept 2012 (uke 35) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017

Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse. Valg 2017 Rapport Ettervalgsundersøkelse og medlemsundersøkelse Valg 2017 Om undersøkelsene Ettervalgundersøkelsen er gjennomført 12. 15. september av Ipsos. 1596 respondenter Medlemsundersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Info foresatte Straumen skole - juni 2014

Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Straumen den, 19. jun. 14 Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Renovering av skolen nærmer seg slutten I skrivende stund er vi ennå ikke flyttet over til hovedbygg. Når vi tar skoleferie håper vi

Detaljer

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen?

Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Hvorfor vil ungomsskoleelever sitte bakerst i bussen, men foran i bilen? Innlevert av 3.trinn ved Granmoen skole (Vefsn, Nordland) Årets nysgjerrigper 2015 Vi i 3.klasse ved Granmoen skole har i vinter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 23.09.2009 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller email: postmottak@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer