Kinesisk poesi til folket. Side 24 og 25. Færre stryker på. videregående. Flere rømmer fra kommunen Foto: Stian Hansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kinesisk poesi til folket. Side 24 og 25. Færre stryker på. videregående. Flere rømmer fra kommunen Foto: Stian Hansen"

Transkript

1 Full kvotekrig Side 2 og 3 TORSDAG Kinesisk poesi til folket Side 24 og 25 Kriblende skolestart for Emil (5) Side august 2013 Nr årg. Løssalg kr 25,- Færre stryker på Lar Ofelas få skjenke videre videregående Rushfeldt slutter i TIL Side 6 Sporten Flere rømmer fra kommunen Foto: Stian Hansen VADSØ: Etter årevis med dystre tall, synker endelig strykprosenten ved videregående utdanning i Finnmark. Det motiverer Jannicke Emilie Brandsegg og André Sundkvist, som begynte på sine første år ved Vadsø videregående skole onsdag. Side 14 og 15 Side 4

2 2 Torsdag 22. august 2013 Full ordkrig o Ungdommen nå til dags De har vokst opp med teknologi, og er engasjerte i både studiene og verden rundt seg. De behersker gjerne flere språk, og er opptatt av å forme sin egen fremtid. Men de sliter med å finne et sted å bo. Har du vurdert å leie ut til studenter i Tromsø? Behovet er stort, og en hyggelig leieboer kan bli en fin ekstrainntekt. På bolighjelpa.no kan du få hjelp med befaring, kontrakter, formidling og gode råd. I tillegg tilbyr Sørvistorget til Tromsø kommune rådgivning om hva det innebærer å være en utleier. VADSØ: Fartøyeiere må vite at de har tilgang på ressursene også i framtiden, mener Reidar Nilsen. Voldtekt av fellesskapets ressurser, svarer Arne Pedersen. Anniken Renslo Sandvik Lei ut din bolig: bolighjelpa.no - Telefon / Nytt navn og ny ledelse 1. august fusjonerte Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark, og ble med dette UiT Norges arktiske universitet. Samme dato overtok Anne Husebekk som rektor. Det nye universitetet har om lag studenter, ansatte og studiesteder i Tromsø, Bardufoss, Alta, Hammerfest og Kirkenes. Se uit.no for mer informasjon. ARRANGEMENT / NRKs folkemøte på UiT Tid: Torsdag kl Sted: Lysgården, MH-bygget, UiT NRK sender folkemøte om helsepolitikk direkte fra UiT. Helseminister Jonas Gard Støre, FrP-leder Siv Jensen og Høyres Bent Høie er noen av rikspolitikerne som kommer. Åpent for publikum. Dørene åpnes kl Inngang fra hovedinngangen i Universitets-vegen. Gratis parkering for publikum på campus under arrangementet. Selve debatten er kl Vorspiel er kl og nachspiel kl / Messe og kick-off ved semesterstart Tid: Fredag kl Sted: Driv (4.etg) Etter en messe med god musikk og liturgi på engelsk/norsk, vil det bli kaffe/te og gode kaker på driv-loftet. Her vil også organisasjoner og lag få presentere seg og sine høstplaner. Man snakker om at å ha kvoterettigheter i 20 år er lang tid, men det er ikke det. Plutselig har det gått ti år, og da er det bare ti år igjen. Om du da finner ut at du vil investere i en ny båt til 100 millioner og må låne penger, da får du ikke lån, fordi det er usikkert hvordan kvoten din vil se ut i framtiden. Det er dramatisk! Det sier Reidar Nilsen, leder i Norges Fiskarlag, som organiserer både fiskere og fiskebåtredere. De ti siste årene har han engasjert seg i debatten om strukturering i fiskeriflåten. Han var blant dem som nikket bifallende da tidligere fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) høsten 2004 startet struktureringen, og tillot sammenslåing av kvoter fra opp til tre fartøy til ett, uten tidsbegrensning på disse strukturkvotene. Og da Helga Pedersen (Ap) tre år seinere slo tilbake, da var Reidar Nilsen en av dem som protesterte mest høylytt. Jeg mener fortsatt at det var helt feil å ta vekk de evigvarende kvotene. Det er nesten bare bananrepublikker som forandrer reglene på sånt vis, sier han nå. / Kvinnekonferanse år med rett til å stemme Tid: Sted: Auditorium 2, Teo hus 1, Campus Universitetet i Tromsø KVINNFORSK arrangerer med støtte fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet nasjonal kvinnekonferanse med fokus på stemmerettsjubileet Påmeldingsskjema og program på UiT.no STUDIER / Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Varighet: 4 semestre Studiested: Alta Studiepoeng: 60 Opptakskrav: Treårig bachelorgrad + yrkespraksis Søknadsfrist: 1. september Studiet fokuserer på mennesker i alderen 0 til 23 år, og berører spørsmål knyttet til sped- og småbarn, eldre barn, ungdom og unge voksne, og kartlegging av psykososiale beskyttelsesfaktorer og psykososiale belastninger i hjem, barnehage, skole og nærmiljø. Studiet skal fremme en styrking av profesjonelt samarbeid og tjenestekoordinering DISPUTAS Cand.scient Terje Geir Solvoll disputerer for ph.d.-graden i realfag: «From being interrupted by mobile devices to CallMeSmart: A context-sensitive communication system for mobile communication in hospitals» Tid: Torsdag kl Sted: Aud. Nedre lysthus Prøveforelesning kl på samme sted: «Opportunities and challenges of using smartphones in hospitals beyond phone calls» Master of Science Sander Bernardus Goes disputerer for ph.d.-graden i humaniora og samfunnsvitenskap: «Foreigners in the Russian petroleum sector: the cases of Sakhalin-II and TNK-BP» Tid: Fredag kl Sted: Aud. E-0101, HSL-fakultetet Prøveforelesing kl på samme sted: «How does informality and duality in contemporary Russia challenge 'traditional' notions of politics» For utfyllende informasjon, se uit.no/tavla UiT Norges arktiske universitet 9037 Tromsø / Tlf: uit.no frantz.no TIDENES PRIVATISERING: Arne Pedersen mener evigvarende kvoter vil bety tidenes p ved et eventuelt regjeringsskifte etter valget. Tiltak mot krise Striden bunner i en fiskerinæring som befant seg i en krise ved årtusenskiftet Det var overkapasitet i den norske fiskeflåten for mange fartøy i drift gjorde det vanskelig å drive lønnsomt, og for å få bukt med problemet ble flere tiltak innført, blant annet ble kondemnering av fiskefartøy belønnet med bonus. Dette var også bakgrunnen for at man åpnet for strukturering, altså sammenslåing av flere kvoter for å øke effektiviteten den samme fiskemengden kunne nå tas opp med færre fartøy. Dette benyttet blant annet reder Eivind Volstad seg av. I 2005 kondemnerte firmaet hans to fartøyer, som begge hadde kvotefaktor 1,0. Det gjenværende fartøyet i rederiet ble tildelt strukturkvote tilsvarende begge de to kondemnerte fartøyenes kvote. Samlet faktor ble da 3,0, det maksimale ett og samme fartøy kan ha. Da Volstad gjennomførte denne struktureringen, gjaldt det samme prinsippet for strukturkvoten som for den originale grunnkvoten på det gjeldende fartøyet: så lenge alle vilkår for å eie et fiskefartøy og drive fiske oppfylles, opprettholdes kvoten. Men i 2007 valgte altså den første rødgrønne regjeringen, med fiskeriminister Helga Pedersen i spissen, å innføre tidsbegrensning på strukturkvotene, også de som ble opprettet før denne forskriftsendringen trådde i kraft. Disse skulle ha en varighet på 25 år, mens nye strukturkvoter skulle gjelde i 20 år. Når disse årene er gått tilbakeføres kvotene til fellesskapet, for så å kunne bli fordelt på nytt på fartøyene i fisket. I stortingsmeldingen fra 2007 skriver regjeringen at dette vil kunne bety at fartøy som kun opererer med en grunnkvote på ett fartøy, vil kunne få en større kvoteandel, mens kvoteandelen til de som har strukturert maksimalt, vil bli mindre. Støtter Volstad i retten Som Finnmarken skrev onsdag, diskuterer 18 høyesterettsdommere nå hvorvidt regjeringen hadde lov til å gi forskriftsendringen tilbakevirkende kraft eller ikke. Både tingretten og lagmannsretten har sagt nei, et synspunkt også Reidar Nilsen støtter. Hvordan skal man kunne drive næring i Norge, dersom du ikke kan føle en trygghet for de investeringene du gjør, spør han. Han kan heller ikke skjønne hvorfor kvotene skal gjøres tidsbegrenset. Strukturkvotene består jo av grunnkvoter fra andre fartøy, som er evigvarende. Derfor forstår jeg ikke hvorfor det samme ikke skal gjelde dem, sier han. Tidenes privatisering Det forstår derimot hans mangeårige fiskeripolitiske motstander, Arne Pedersen. Han er leder i Norges Kystfiskarlag, fagorganisasjonen til norske kystfiskere, og er ikke i tvil om at ingen skal kunne

3 Torsdag 22. august fiskens eierskap SKAPER USIKKERHET: Reidar Nilsen mener fiskebåtrederne må vite hva slags ressurser de har tilgang på i fremtiden for å kunne satse skikkelig. Foto: Allan Klo MER FISK PÅ ET FARTØY: Etter struktureringen kan flere kvoter samles på ett fartøy. Foto: Inge Wahl rivatisering i Norge. Han var glad for at Helga Pedersen opphevet den forrige regjeringens vedtak, men frykter gjentakelse Foto: Torbjørn Ittelin Å privatisere denne fisken ved å bestemme at kvoter skal vare evig, det syns jeg er ganske ufattelig. Arne Pedersen, Norges Kystfiskarlag eie fisken til evig tid bortsett fra det norske fellesskapet. Fisken er en viltlevende ressurs som er fellesskapets eiendom, det står også nedfelt i havressursloven. Å privatisere denne fisken ved å bestemme at kvoter skal vare evig, det syns jeg er ganske ufattelig, sier han. Mens Reidar Nilsen jublet for fiskeriminister Svein Ludvigsens 2004-vedtak, var Arne Pedersen blant de største motstanderne. Det verste var at forskriften om evigvarende rett til kvoter ikke ble debattert en gang. Den ble banket gjennom uten at demokratiet ble konsultert. Det syns jeg er en voldtekt av norske folkevalgte som skal representere folket, som igjen er eierne av fisken, sier han. Nå frykter han at historien gjentar seg selv. Denne gangen har Høyre tatt det med i programmet, men det er likevel helt stilt rundt det. Jeg mener at dette er tidenes privatisering, og at det kan bli forbigått i en valgkamp, det er helt uforståelig, sier han. Dette er saken: I 2007 fjernet den rødgrønne regjeringen den evigvarige retten til strukturkvoter, altså flere kvoter slått sammen for å øke effektiviteten. De nye strukturkvotene skulle ha en varighet på 20 år, mens de evigvarende kvotene som allerede fantes, fikk en varighet på 25 år. Reder Eivind Volstad gikk til sak mot staten, fordi han mener endringen var i strid med Grunnloven. Der heter det at lover ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Høyesterett behandlet saken i plenum forrige uke. Dom er ventet om noen uker. FAKSIMILE: I onsdagens Finnmarken fortalte Helga Pedersen om hvorfor hun i 2007 avskaffet de evigvarende strukturkvotene hennes forgjenger hadde innført.

4 17 89 I NSIGNIA T E N E B R Æ S O L I 4 Torsdag 22. august 2013 Får kroner BERLEVÅG: Tildelingen av øremerkede midler for den kulturelle skolesekken til kommunene i Finnmark er i gang og Berlevåg tildeles kroner til sitt arbeid med skoleåret 2013 til Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Ingen flyktninger BÅTSFJORD: I formannskapet forrige uke ble det enstemmig vedtatt at kommunen ikke skal ta imot flyktninger i Årsaken er at kommunen ikke kan avsette personellressurser til oppdraget, fordi personellutfordringen innen skole, helse og omsorg allerede er utfordrende. På tirsdag skal saken behandles i kommunestyret, der endelig vedtak gjøres. Flytebrygger GAMVIK: I dag skal styret i Gamvik Nordkyn Havn (havnestyret) avgjøre hvem som skal levere flytebrygger med tilbehør i Mehamn. Det er kommet seks tilbud som varierer fra drøyt 1 million til 1,8. Flytebryggene med plass til 18 fiskebåter av forskjellig størrelse skal plasseres der det tidligere var flytebrygger. Etter at moloen kom, er forholdene mye bedre. Mer trening LEBESBY: Tidligere har prosjektet «Trening i pakt med naturen» fått støtte på kroner. Men i neste formannskapsmøte foreslår man å øke beløpet fra kroner til kroner. Kommunen har fått kroner i folkehelsemiddel. Underveis har prosjektet utviklet seg og status i dag er at man ønsker å sette opp en fullverdig Tuftepark på tildelt område i Kjøllefjord. Begge to i gang NESSEBY: Nesseby IF starter opp sin trimkarusell tirsdag. Med Ilars karusell, snurrer altså hele to trimkaruseller i kommunen. Nesseby IF drar til Ilargammen førstkommende tirsdag. Deltakerne kjører biler fra museet i Varangerbotn om ettermiddagen. Det forteller Lena Kristiansen, ildsjel i foreningen. Hun håper både gamle og nye turgåere blir med på runden, som starter ved travbanen. Vil ha merking TANA: Bjarne Andreas Olsen har sendt brev til kommunen og bedt om at skuterløyper til Sommervann fra Masjok må merkes bedre. Olsen har selv gamme sørøst for Ridoaivi, som han har disp til å kjøre til. Han opplever derimot at mange kjører feil og følger sporet til hans gamme, og derfra lager nye veier for å komme til Sommervann. Blant annet er et myrområde helt oppkjørt på to-tre år. Redusert husleie VADSØ: Varangerfestivalen søker om redusert husleie for bruk av Vadsøhallen og fritak for husleie av Vårbrudd i forbindelse med årets festival. Saken skal behandles av formannskapet i dag, torsdag. Rådmannen foreslår i sin innstilling at Varangerhallen skal betale kroner for leie av Vadsøhallen og kroner for Vårbrudd. Fikk hunde-disp VARDØENSIS C E D A N T URBIS VARDØ: Fylkesmannen og Statens naturoppsyn har den siste tiden hatt dispensasjon fra båndtvangbestemmelsene, og har med det fått lov til å benytte hund ved uttak av mink på Hornøya og Reinøya, og også omkringliggende holmer. Dispensasjonen ble innvilget av Vardø kommune i slutten av juli, og gjaldt tidsrommet 12. til 18. august. SIER OPP: Plan og utviklingssjef Robert Moan har sagt opp sin stilling og flytter sørover i slutten av oktober. Hva som er grunnen til oppsigelsen har flere årsaker, som han ikke ønsker å gå i detalj på. Foto: Joakim Chavez Seldal Oppsigelser lager rådhus-turbulens BERLEVÅG: Plan og utviklingssjef Robert Moan følger tidligere driftssjef Jan-Arne Frantzen og slutter i Berlevåg kommune. Joakim Chavez Seldal Ordfører Karsten Schanche er bekymret over situasjonen, og han bekrefter ryktene i lokalsamfunnet om en viss turbulens i organisasjonen. I løpet av rimelig kort tid har to av lederne i administrasjonen på rådhuset i Berlevåg sagt opp jobben sin. Drar sørover Driftsleder Jan-Arne Frantzen sa opp sin stilling tidligere i år og sluttet i sommer. Nå følger plan og utviklingssjef Robert Moan etter. Det går også rykter om at flere av administrasjonens ledere kan være i ferd med å fratre sine stillinger. En av dem er kontorsjef Geir Goa, som kan gå av med pensjon i en alder av 62 år. Goa sier han ikke har bestemt seg for hva han skal gjøre. Robert Moan vil ikke gå i detalj på årsakene til at han har sagt opp jobben sin, men han ønsker å gjøre en best mulig jobb før han pakker kofferten og reiser sørover i slutten av oktober. Jeg har bodd her med familien min i sju år nå, og jeg har et ønske om å prøve nye oppgaver. Jeg og familien flytter til Hvaler i Østfold hvor jeg har fått ny jobb som virksomhetsleder for avdelingen for plan og miljø i Hvaler kommune, sier han. Moan har sin siste arbeidsdag som plan og utviklingssjef 23. oktober og begynner i den nye jobben 4. november. Utfordrende Rådmann Bjørn Ove Persgård legger ikke skjul på at kommunen har mistet og mister gode kollegaer og dyktig kompetanse. Det mener han har en negativ effekt på de ansatte i kommunen. Det er klart at det er en utfordring å miste dyktige medarbeidere. Det går ut over administrasjonen, og den kompetansen vi mister forsvinner med folkene og det tar tid å hente den inn igjen, sier rådmannen til Finnmarken. TURBULENS: Ifølge ordfører Karsten Schanche (H) har det vært litt turbulent på rådhuset i Berlevåg den siste tiden. Foto: Alf Helge Jensen Ordføreren er bekymret Utlysningen av stillingen til enhetslederen for drift er nå inne i sin andre omgang. Dette fordi den riktige kandidaten ikke var å finne i den første søknadsbunken. Så langt har det kommet inn 11 søknader til stillingen og rådmannen vil gå gjennom søkerlisten i neste uke. Stillingen til Moan er ennå ikke utlyst. Ordfører Karsten Schanche (H) mener oppsigelsene skaper en bekymringsfull stemning på rådhuset. Det er aldri hyggelig å miste gode folk, særlig når de har vært så dyktige. Robert har hatt mye med havna og reguleringsplanene å gjøre og det har vært viktig for oss. Jan-Arne har også gjort en veldig god jobb og har vært godt likt, sier ordføreren. Schanche vet ikke om det blir vanskelig å få på plass gode erstattere i disse to stillingene. Det får man svar på først når søknadsfristene er ute og man vet hvem som har søkt. Ordføreren innrømmer også at det har vært en litt turbulent stemning på rådhuset den siste tiden, uten at han ønsker å gå nærmere inn på bakgrunnen. Derimot håper han å få på plass nye og gode ansatte. Det er nødvendig hvis vi skal få gjennomført de mange planene vi har, sier Schanche.

5 Torsdag 22. august Følger opp ulovlig ansettelse VADSØ: Ifølge Bibliotekarforbundet er ansettelsen av fylkesbiblioteksjefen ulovlig, både i den nåværende og den nye loven. Henriette Baumann Tirsdag skrev Finnmarken om at Finnmark fylkeskommune brøt loven da de ansatte en fylkesbiblioteksjef uten bibliotekutdanning. Det som er så spesielt er at fylkeskommunen vet at det er lovpålagt og likevel følger de ikke loven. Fylkeskultursjefen uttaler seg som om kravet om fagkompetanse faller bort i den reviderte loven, som gjelder fra nyttår, og det er feil. Tilsettingen av fylkesbiblioteksjef er ulovlig ifølge nåværende lov, men også ulovlig i loven som blir gjeldende fra nyttår, sier Monica Deildok, leder i Bibliotekarforbundet. Usikker på konsekvensene I juli ble Stine Qvigstad Jenvin ansatt som fylkesbiblioteksjef. Hun FØLGER OPP: Bibliotekarforbundet følger opp ansettelsen av fylkesbiblioteksjef uten bibliotekutdanning. De vet ennå ikke hvilke konsekvenser lovbruddet kan få for fylkeskommunen. Foto: Henriette Baumann har vært konstituert i stillingen siden november, men har ikke bibliotekutdanning. Dette har fått Nasjonalbiblioteket og Bibliotekarforbundet til å reagere. I brev til Bibliotekarforbundet viser kultursjef i Finnmark fylkeskommune til at Stortinget har vedtatt endringer i loven, som endrer rammebetingelsene for fylkesbiblioteket. Den trår i kraft i januar Forbundslederen understreker at kompetansekravet til fylkesbiblioteksjefsstillingen fortsatt gjelder i den nye loven. Vi er veldig overrasket. Bibliotekloven er klar på det punktet at det skal være bibliotekutdanning på ledernivå. Vi er svært forundret over at fylkeskommunen velger å se bort fra gjeldende lovverk. Vi mener det bør være en selvfølge at en offentlig virksomhet følger loven, sier Deildok. Bibliotekarforbundet undersøker muligheter for å gå videre med saken. Men hvilke reaksjoner lovbruddet gir er vanskelig å si på nåværende tidspunkt. Vi har ikke vært borti en sak som ligner det her, så vi har ingen erfaringer å gå på. Hva som kan bli konsekvensen av dette vet vi ikke, det blir bare spekulasjoner, sier forbundslederen. Forbundet håper at fylkeskommunen selv vil ta grep og rydde opp i dette. Vi vil purre videre på fylkeskommunen og så må vi undersøke hvilke andre juridiske veier vi kan gå, påpeker Deildok. Ulike tolkninger Fylkeskultursjef Marianne Pedersen viser til at loven kan tolkes på ulike måter. I loven står det bibliotekkompetanse til ledelsen. Det er et tolkningsspørsmål om hva man mener med ledelsen, og om dette betyr biblioteksjefen. Vi har ikke fått forskriftene til den nye loven, så ingen av oss kan si noe om akkurat dette, sier Pedersen, som viser til at en ledelse kan bestå av flere personer. Vi har ikke konkludert hva vi skal gjøre i forbindelse med dette, men ledelsen i Finnmark fylkesbibliotek vil bestå av flere enn en person fra 1. januar Kultursjefen er klar på at de visste hva de gjorde da de ansatte en fylkesbiblioteksjef uten bibliotekkompetanse. Det er en totalvurdering. En må til en hver tid vurdere hvilken kompetanse man trenger for å lede en institusjon. Hadde vi ikke visst at loven ble endret om noen måneder, hadde det vært vanskeligere for oss å ansette en leder uten bibliotekutdanning, sier Pedersen. Finnmarken har fått tips om at det skal være en relasjon mellom Pedersen og den nye fylkesbiblioteksjefen. Dette avviser kultursjefen. Vi har ingen relasjoner bortsett fra at jeg kjenner Stine gjennom jobb, fastslår Pedersen Forbundslederen synes at fylkeskommunen har en spesiell fortolkning av loven om de velger å sette fagkompetansen i ledelsen, men ikke på selve fylkesbiblioteksjefen. Det er en paragraf som har dreid seg om at fylkesbiblioteksjefen skal ha fagkompetanse, så vi er dypt uenig i fylkeskommunens tolkning, avslutter Deildok. Restsalg SHERROCKS -30% GORETEX-SKO -30% Nyhet! CULT SOFTSHELL JOGGESKO str kun 499,- ALT AV STØVLER barn-dame-herrer -30% 5 lyng kr 150,- Store chrysantemum TILBUD kr 149,- To-grenede orkideer kr 99,- TORSDAG - FREDAG - LØRDAG Følg med oss på Bruk din fagblomsterhandler! Vadsø. Tlf

6 6 Torsdag 22. august 2013 Tommy Limstrand (44), formann, Sandnes Ap viser krefter i Kirkenes KIRKENES: Fredag 6. september stiller Arbeiderpartiet med sine fire listetopper i Kirkenes. Helga Pedersen, Kåre Simensen, Ingalill Olsen og Runar Sjåstad besøker byen tre dager før valget. Tvangsmulkt for trapp og platt KIRKENES: Kommunen ilegger en ivrig bygger tvangsmulkt for ulovlig å ha oppført trapp og platting på hytta i Pasvik. Byggesøknaden ble først innvilget av kommunens utvalg for plan og samferdsel, men Fylkesmannen i Finnmark klaget på vedtaket. Fylkesmannen i Troms har behandlet saken og fant at bygget er ulovlig. Dagsmulkt ilegges derfor med 500 kroner per dag frem til bygget er fjernet. Vedtaket er endelig og kan ikke påklages. Siden 2001 har Tommy jobbet som forman ved Tschudi Kirkenes. Jeg passer på skipsregistreringer og vedlikehold av bygninger vi eier, sier han. Tommy har egentlig utdannet seg som kokk, men ganske tidlig i karrieren merket han at ryggen ikke lot han stå på murgulvet, da måtte han finne seg en ny jobb. Mye slitasje i ryggen, forteller han. Tommy stortrives med jobben han har nå og mener at arbeidsmiljø på Sydvaranger er helt fantastisk. Til tider kan det bli mye stress, men sånn er det med de aller fleste jobber og det må man bare godta, sier Tommy. Helse Nord til København KIRKENES: Helse Nord skal avholde styremøte i København 28. august. Møtet skal avholdes på Hotell Phoenix som ligger i hjertet av byen. Hotellet reklamerer med luksus og lekker ekstravaganse. Blant sakene som skal behandles er lønnsjustering for administrerende direktør Lars Harry Vorland. Styret består av tretten personer, inkludert fire representanter for de ansatte. KLUBBER FORSLAGET: Ordfører Cecilie Hansen (Sp) klubber gjennom forslaget om fortsatt skjenking på Ofelas. Foto: Astrid Andersen Får fortsatt skjenke Finnmarken i Kirkenes Doktor Wessels gate 18 Samfundshuset, 2. etasje Amund Trellevik Journalist Tlf Astrid Andersen Journalist Tlf Daniel Jenssen Markedskonsulent Tlf KIRKENES: Formannskapet bestemte i dag at Ofelas får beholde skjenkebevillingen etter at det ble avdekket overskjenking, men utestedet får en skarp advarsel. Astrid Andersen Det er helt klart at kontrollen avdekket overtramp, derfor støtter vi i prinsippet rådmannens innstilling om å inndra skjenkebevillingen, men siden saksbehandlingen har tatt ualminnelig lang tid vil vi i stedet gi Ofelas en skarp advarsel, sa Aksel Emanuelsen (Ap). Ap og Venstre sammen Ap og Venstres Stian Celius la sammen frem forslaget om å gi Ofelas en advarsel i stedet for å inndra skjenkebevillingen. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslagsstillerne var klare på at det kun var saksbehandlingstiden som var årsaken til at skjenkingen får fortsette. HØYRE STEMMER PÅ AP: Høyres representanter Bror Sundstrøm og Bjørnar Gjetmundsen stempe for AP forslag, men var ikke enige om hvorfor. Rettferdighet Høyres Bror Sundstrøm stemte for Ap og Venstres forslag, men hadde en annen begrunnelse enn Ap og Venstre. Et annet utested fikk kun advarsel etter samme overtredelse, og vi mener at rettferdighetsprinsippet tilsier at Ofelas skal få samme reaksjon for samme forhold. Den gang var det i tillegg politiet som meldte fra om overskjenkingen, sier han. Sundstrøm mente at det kunne stilles spørsmål med gjennomføringen av kontrollen, og kvaliteten på rapporten som ble innsendt i ettertid. Han pekte også på at kommunen ikke hadde overholdt eget regelverk med tanke på tidsfrister for saksbehandling, og at retningslinjene for hvordan kontrollen skulle utføres ikke var fulgt. Uavhengig representant Agnar Jensen kritiserte også skjenkerapporten. Jeg mener rapporten er uprofesjonell, det kan man blant annet se på selve rapporten, med overstrykninger og rettelser, uttalte Jensen. Politiske signaler Venstres Stian Celius mener at man nå må legge saken bak seg og gå videre. Det er en spent stemning i bransjen, der det spekuleres på hvem som blir tatt, og hvem som ikke blir tatt, sa han og understreket at formannskapet nå hadde sendt et sterkt politisk signal om at de alkoholpolitiske retningslinjene skulle følges opp bedre. Ordfører Cecilie Hansen (Sp) fikk siste ord i saken og påpekte at heller ikke hennes parti mente at tidsaspektet var det viktigste i saken. Dersom vi vil ha en seriøs utelivsbransje, så må også kommunen opptre seriøst.

7 Torsdag 22. august Lever i frykt etter reinmassakren TROR DET KAN VÆRE MER: Anders Somby jr. utelukker ikke at det kan være flere kadavre i forbindelse med den pågående konflikten i siidaen. Foto: Sverre Joakimsen Reinmassakren har rystet familien Somby på mer enn ett nivå. Sverre Joakimsen Reineier Anders Somby jr. forsøker så godt han kan å fordøye inntrykkene og tankene etter at 24 dyr fra hans egen reinflokk ble funnet drept i området Normannset/ Skarvberg i helgen. Reinflokken har han sammen med sine tre barn i alderen 19 til 32 år. For yngstedatteren har det som har skjedd vært en spesielt stor belastning. Hun var til stede og overlevde det forferdelige som skjedde på Utøya 22. juli Helgens reinmassakre har gjort at hun på mange måter får samme reaksjoner nå som etter det som skjedde på Utøya. Hun får ikke sove og har frykt, sier han, og legger til: Skjulte narko i sjarken og grunnstøtte HARSTAD: De hadde 120 brukerdoser om bord i sjarken. Så gikk de på grunn. Nå kan de to sjøfarerne vente seg inntil seks års fengsel. Mandag kveld rundt klokken 22 fikk politiet i Harstad melding om en sjark som hadde grunnstøtt utenfor Stangnesodden. Både politiet og redningsskøyta Kjøpstad kom båten og personene til unnsetning, og fikk fraktet de til land i Harstad. Politiet fattet raskt mistanke om noe kriminelt og gjennomsøkte sjarken. Der ble det funnet 30 gram amfetamin, og vi anser det som svært alvorlig, sier stasjonssjef Geir Pedersen ved Harstad politistasjon. Det befant seg to personer om bord i sjarken, og begge er personer som politiet kjenner til fra før. Geir Pedersen sier at begge ble tatt inn til avhør, og den ene måtte i arresten. Begge to kan vente seg en tiltale. 30 gram amfetamin er vel 120 brukerdoser, og med slike mengder så antar vi at det var for videresalg. Ikke bare til eget bruk, sier Pedersen. På spørsmål om sjarken ble benyttet til å frakte narkotikaen inn til Harstad, sier Pedersen at politiet ikke mistenker dette. Nei, vi har ingen formening om hvorfor de befant seg i båten på gitt tidspunkt. Vi mistenker ikke at de benytter sjarken til å frakte narkotika til og fra byen, sier han. Hendelsen omfatter straffelovens paragraf 162, ulovlig oppbevaring og videresalg av narkotika, med en strafferamme på inntil seks år. Over 50 gram beslag av amfetamin ville blitt ansett som grovt beslag. Politiet anser 30 gram som litt mindre grovt, sier Pedersen. Vi har til og med måtte be politiet komme til oss i sivil fordi hun ikke føler seg trygg når hun ser uniformert politi, sier Anders Somby. Lange samtaler Det har vært dager i lange samtaler med reinpolitiet. Tirsdag var han i Honningsvåg for å lese gjennom og skrive under avhørspapirene. I vår siida er det totalt 18 driftsenheter med rundt dyr. Det er et hundretalls forskjellige merkinger av flokkene. I helgens massakre er det helt tydelig at det har vært folk som har gått etter og hatt kjennskap til min bestemte merking av dyrene. Det gjør det ekstra skremmende, sier Somby. Frykter flere kadavre Han forteller at minst to av de 24 dyrene som har blitt jaget utfor et stup hadde store skuddskader. Samtidig har han ikke oversikt over hele flokken som er spredt over store Storstilte planer i Lakselv områder. Men jeg frykter at vi skal finne flere kadavre. Det letes videre både av oss og reinpolitiet. Uansett rammer denne hendelsen hele siidaen. Hvis det som har skjedd er en akselererende konflikt på grunn av reintallsreduksjonen, kan det være fatalt for hele siidaen. Vi har aldri opplevd lignende før i vårt miljø her. Derfor oppleves det hele som så hjelpeløst. Håpet er at politiet finner ut av dette så fort som mulig, sier Somby. LAKSELV: Planen er klar for 2.400m2 fraktterminal ved flyplassen i Lakselv. Investeringene er beregnet til ti millioner kroner. Jan Helge Skjulestad bekrefter overfor Finnmark Dagblad at fraktselskapet Kjell Hansen Shipping EFTF AS har gått sammen med en lokal aktør i Lakselv med mål om å etablere en fraktterminal i Lakselv. Skjulestad, som er disponent i Kjell Hansen Shipping EFTF AS, har selv inntatt styrelederrollen i det nyetablerte selskapet Finnmark Fraktterminal AS. Terminalen er planlagt til rundt m² i første omgang. Avinor har i tillegg lagt opp til en utvidelsesmulighet for framtidig fisketerminal for transport og eksport med fly. De ønsker å ha en slik mulighet på vent, forteller Skjulestad. Ifølge Skjulestad er investeringen kostnadsberegnet til rundt ti millioner kroner, og terminalen vil gi fem til syv arbeidsplasser allerede fra oppstartstidspunktet. Vi har kjørt en slik prosess med fraktterminal i Bjerkvik tidligere, og antallet ansatte kommer an på hvor mange underleverandører man får lokalt. Men vi vil ha både egne ansatte og lokale underleverandører, sier han. Skjulestad understreker at prosjektet er avhengig av at det offentlige vil stille opp. Det er en forutsetning for å realisere prosjektet. Vi er inne i prosessen med det offentlige, og har avklart en del ting. For tiden er Skjulestad på plass i Lakselv, men han ønsker ikke nå å dele skissene for den nye fraktterminalen med offentligheten. Det får komme litt senere, sier han. Innbringende trafikkontroll SØR-VARANGER: Utrykningspolitiet avholdt trafikkontroll i Sør- Varanger kommune tirsdag. Resultatet ble fire forenklede forelegg for bruk av mobiltelefon i bil, fire gebyr for manglende bruk av setebelte og to gebyr for nedslitte dekk. Dersom mønsterdybden er under tre millimeter er ikke dekket lenger å betrakte som et vinterdekk og kan da kun brukes som et sommerdekk. For sommerdekk til personbil er minste tillatte mønsterdybde 1,6 med mer, opplyser veivesenet. Det finnes ikke krav til høyeste tillatte alder på dekk. Går hardt ut mot Avinor FINNMARK: Næringslivet ønsker og trenger bedre flyforbindelser mellom Nord-Norge og Stavanger. Det vil gi innsparinger på over 400 millioner kroner årlig, ifølge en ny rapport. Fylkesråden for samferdsel i Finnmark, Grethe Ernø Johansen (Ap), hevder ovenfor NRK at Avinor ikke henger med i utviklingen. Jeg synes ikke Avinor har gjort den jobben de skulle gjøre i det hele tatt, sier hun til NRK. Fylkesråden hevder de lenge har forsøkt å få Avinor til å ta tak i utfordringene ved flyplassene i vekstsentrene i Finnmark, og kaller selskapet en bremsekloss. Divisjonsdirektør i Avinor, Margrethe Snekkerbakken, avviser kritikken og viser til investeringer for 1,5 milliarder ved flyplassene i Troms og Finnmark de siste fem årene. Rapporten «Fly Arctic Connecting the Norwegian oil and gas Industry» viser at næringslivet forventer betydelig flere reiser mellom Stavanger regionen og destinasjonene i Nord-Norge når petroleumsnæringen blir mer viktig. Mer jobb for Aker i Nord-Norge BARENTSHAVET: Statoil bruker nå 250 millioner for å studere flyter på Johan Castberg-feltet i Barentshavet. Aker Solutions vant kontrakt en kontrakt fra Statoil om å lage en analyse av en flyter-løsning på Johan Castberg-feltet. Kontrakten som Aker Solutions vant innebærer også opsjoner for mer jobbing. Dette er en spennende mulighet for oss til å få være med på utviklingen av et stort prosjekt i Nord- Norge, sier regionaldirektør Per Harald Kongleif i Aker Solutions. Statoil utsatte tidligere i år investeringsbeslutningen på Johan Castberg-feltet grunnet bekymringer om lønnsomhet. Ifølge Arvid Jensen i Petro Arctic er dette samme type flyter som må brukes uansett hva slags løsning Statoil velger på Johan Castberg. Startet gåsejakta for tidlig SKAIDI: Politiet fikk inn meldinger i løpet av tirsdag ettermiddag om at noen har startet gåsjakta vel tidlig. Det er hørt skudd ute på Årøy og på Skaidi. SNO er orientert om dette, melder Vestfinnmark politidistrikt i politiloggen. Politiet henstilte til at de som skulle på gåsejakt ventet til midnatt, som er oppstart for lovlig jakt.

8 8 Torsdag 22. august 2013 FINNMARKEN arbeider etter vær-varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer fra presseorganisasjonene og fra allmennheten, behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adresse: Prinsensgt. 1, postboks 46, Sentrum, 0101 Oslo Telefon: Fax: «Nye» plasser på sykehjem Situasjonen innen eldreomsorgen har blitt et hett tema i valgkampen. To av tre sykehjemsansatte rapporterer ifølge TV 2 om uforsvarlig og uverdig behandling av eldre. NRK Dagsrevyen kan fortelle at det ikke blir «flere» sykehjems- og omsorgsplasser i 2015, slik statsminister og Ap-leder Jens Stoltenberg har lovet. Prognosen til kommunenes interesseorganisasjon, KS, viser at det bare blir flere plasser. Den rødgrønne regjeringen skal ha ros for at de statlige tilskuddene til bygging av sykehjem økt er økt og at det er bevilget mer penger til kommunene. Men det må gjøres mer for å få fart på denne satsingen. Driften er problemet for mange kommuner. Utfordringen her er at det er mer «lønnsomt» for kommunene å velge omsorgsplasser framfor sykehjem. Det skyldes at finansieringssystemet for driften av disse to omsorgsformene er ulik. Det er en problemstilling som har eksistert i over ti år uten at regjeringer av vekslende farge har klart å skjære igjennom. Nå varsler Høyre-leder Erna Solberg forbilledlig at hun vil nøytralisere denne forskjellen for å stimulere kommunene til å bygge nye omsorgsboliger. Den rødgrønne regjeringen har dessverre satt i gang nye utredninger. Men også Erna Solberg Verken Jens Stoltenberg eller Erna Solberg tør tallfeste nye mål for antall sykehjemsplasser i neste stortingsperiode. har noe å svare for. Hun må kunne sannsynliggjøre hvordan det kan bli bedre kvalitet og kapasitet i eldreomsorgen samtidig som det skal gis minst 25 milliarder kroner i skattelettelser. I trontaledebatten i 2009 sa Stoltenberg at regjeringens mål er «flere» sykehjemsplasser eller omsorgsboliger. I de fleste sammenhenger har han snakket om «nye» plasser. Jens Stoltenberg har altså vært upresis i sine løfter og formuleringer. Det bør han innrømme. Med litt raushet skjønner vel de fleste likevel at vi bør ta med både nye plasser og gamle plasser som blir pusset opp i dette regnetykket. Problemet er bare at forvirringen er større enn som så. Det er kommunene som egentlig har ansvaret for å ha nok sykehjemsplasser. Regjeringen kan bare legge forholdene til rette. Derfor bruker helseminister Jonas Gahr Støre (Ap) et annet begrep for å forklare hvorfor regjeringen er i rute. Han viser til at Husbanken har gitt «grønt lys» for tilskudd til bygging og renovering av plasser. «Tilsagn om tilskudd» heter det på byråkratenes språk. Mange velgere har nok, med god grunn, oppfattet Ap-løftet mer bokstavelig enn som så. Det er altså ikke lenger snakk om at plasser skal stå ferdig for innflytting i kommunene i Her gjelder det å lese det som står med liten skrift. Både Ap og Høyre har tydeligvis «lært». Verken Jens Stoltenberg eller Erna Solberg tør tallfeste nye mål for antall sykehjemsplasser i neste stortingsperiode. Spørsmålet må i stedet sendes videre til kommunene ved lokalvalget om to år. Duell Offentlige eller private aktører? Når formålet med driften er så forskjellig som den er mellom offentlige og private aktører, kan det ikke være det samme hvem som leverer tjenestene. Det hevdes at det er det samme hvem som leverer tjenestene så lenge de er gode. Men det kan være gode grunner til å stille spørsmål ved om dette medfører riktighet. Alle private firma har som oppgave å tjene penger. Når et privat firma investerer i en aktivitet, er hovedformålet at aksjonærene skal få god avkastning. Slik er det også når det gjelder skoler og barnehager. Investeres det i private barnehager eller skoler, er det ikke først og fremst for å få et kvalitativt bedre tilbud, men for at aksjonærene skal tjene penger. I Norge er drift av private skoler og barnehager regulert ved lov. Det skal ikke være mulig å ta utbytte fra driften av skoler og i begrenset grad fra barnehager. Likevel viser det seg at personer og selskaper har tjent opp millionformuer på slik drift. Forskjellen i styring av en offentlig institusjon og et konsern, er at offentlige institusjoner styres av folkevalgte organ, som for eksempel kommunestyrer. Dette organet forvalter da fellesskapets skattemidler og behov, styrt av demokrati og kontroll. Et konsernstyre utpekes av eierne med oppgave å sikre avkastning på investert kapital. Et konsern styres av lønnsomhetsvalg, pris og inntjeningsfokus. Hvordan det går når inntjeningen ikke er god nok, er det som har skjedd i Sverige i sommer, et godt eksempel på. Der har konsernet JB Education sagt opp driften av 27 grunn- og gymnasskoler, med en offisiell begrunnelse om sviktende elevtall. Det er altfor enkelt å tappe felleskassen for store summer selv om det ikke er anledning til å ta utbytte. Det gjøres i stor utstrekning gjennom intrikate system med flere selskaper som kjøper tjenester av hverandre og hvor kun ett av dem er ansvarlig for drift av skolen eller barnehagen. Det siste eksempelet som er avdekket, er Akademiet-skolene og Bergen Private Gymnas som må tilbakebetale 18 millioner. Utdanningsdirektoratets tilsyn med Akademiet -skolene og Bergen Private Gymnas avdekket omfattende brudd på privatskoleloven. Skolene har betalt overpris på tjenester fra nærstående selskap og har kjøpt tjenester som ikke er relevante for skoledriften. Dette er alvorlig, for tilskuddet de har fått fra staten, kommer ikke elevene til gode slik det er ment. Det er rett og slett skattepengene våre som var ment til gode skoletilbud, men som blir brukt til å bygge opp private formuer. Konklusjonen bør være innlysende: Når formålet med driften er så forskjellig som den er mellom offentlige og private aktører i levering av velferdstjenester, kan det ikke være det samme hvem som leverer tjenestene. Vi skal arbeide for at kvaliteten i de offentlige tjenestene skal være så god som mulig, men det skal leveres tjenester hvor hver eneste skattekrone skal komme barn og unge til gode og ikke gå i lomma til private investorer. Utdanningsforbundet Finnmark utfordrer derfor Finnmarkspartienes listetopper til å svare på følgende spørsmål: - Vil du som listetopp for Finnmark arbeide for å minimalisere mulighetene til å ta utbytte fra drift av velferdstilbud som barnehage og skole? - Vil du og ditt parti arbeide for at mest mulig at velferdstilbuda skal drives i offentlig regi? - Vil du arbeide for at den offentlige styringa og kontrollen av velferdstilbuda våre videreføres og styrkes, for gjennom dette å bidra til likeverdighet i tilbud og tilgjengelighet for alle i hele landet? Kari Lium Leder Utdanningsforbundet Finnmark Bjørnar Mjøen Nestleder Grunnlagt 1899 i Vardø Utgiver: Dagbladet Finnmarken AS, et datterselskap av Amedia AS Ansvarlig redaktør: Alf Helge Jensen (kst.) Adm. direktør: Eirik Vorren (kst.)

9 Torsdag 22. august klar melding Si din mening ved å ringe oss på telefon eller e-post til Taper ingenting VADSØ: En innringer reagerer på saken vi hadde som oppslag sist mandag der det heter «Taper stort på krabbestopp», og fiskere hevder de taper penger på at man for tiden ikke får levert krabbe. Det er jo ikke riktig at fiskerne taper penger. Kvota har de, og de kan jo fiske krabben seinere for å få inntekt. Så kan de bruke tida nå til å fiske på andre kvoter, sier innringeren. Høyre satser, Ap snakker Mer kunnskap i norsk skole er et av de viktigste målene for Høyre. Høyres mål i skolepolitikken er at skolen skal gi muligheter for alle. Skolen må møte alle elever med høye ambisjoner og krav, slik at elevene skal ha noe å strekke seg etter. Helga Pedersen raljerer om Høyres skolepolitikk i Finnmarken nylig, men jeg vil våge påstanden om at Høyre er best på å beskrive Høyres politikk. De rødgrønne har i løpet av 8 år lovfestet det minst viktige i skolen; frukt og grønt, frivillig leksehjelp fra 1. til 4. klasse og nå lovfestes en kulturskoletime i SFO. Vi i Høyre satser på det viktigste for elevenes læring, nemlig gode lærere. Den rødgrønne regjeringens skolepolitikk har ofte vært preget av at de etter hvert kommer løpende etter gode forslag fra Høyre. Det siste i rekken er at kunnskapsministeren nå vil fjerne tidstyvene i skolen, to år etter at en samlet opposisjon på Stortinget ba regjeringen ta tak i dette. Det understreker poenget mitt om at norsk skole trenger handling, ikke bare snakking. Det ikke blir noen massiv privatisering av skolen med Høyre i regjering. Vårt mål er at den offentlige skolen skal være så god at ingen velger et annet alternativ på grunn av manglende kvalitet. Likevel må det finnes et alternativ for foreldre som ønsker å velge et noe annet for sine barn. Med Høyre i regjering vil det derimot bli en massiv satsing på den offentlige skolen. Vi har vært tydelig på at det vi vil vi prioritere i regjering er et Lærerløft. Vi har mange dyktige lærere i norsk skole, men vi trenger enda flere. Så jeg gjentar hva vi vil satse på: rett og plikt til etter- og videreutdanning gjennom hele yrkesløpet, masterutdanning for lærere og nye karriereveier for å beholde de dyktigste lærerne i klasserommet. Høyre vil prioritere videreutdanning innen matematikk for grunnskolelærere først. I løpet av fem år er målet at ti tusen lærere i grunnskolen skal få tilbud om videreutdanning innen matematikk. Et matematikkløft ikke minst Nord-Norge trenger for at våre ungdommer skal kunne kvalifisere seg og konkurrere om nye spennende jobber her nord i årene som kommer. Elisabeth Aspaker Høyres utdanningspolitiske talskvinne debatt Velkommen med din mening! Skriv kort, og maks 3000 tegn. Redaksjonen må ha fullt navn, adresse og telefonnummer, også hvis du skriver under signatur. Innlegg kan bli forkortet. E-post: Valget er ikke noe show Etter hvert som kampen om velgerne spisser seg til, registreres det med jevne mellomrom uttalelser i forbindelse med ulike meningsmålinger som går på at «Norge nå trenger en ny regjering fordi de som har regjert de siste åtte årene har sittet for lenge, og at det er på tide å slippe andre og nye krefter til.» Slike uttalelser gjør meg ganske forundret. Er det slik at selv om Norge «går så det suser», og er blant de landene i verden som har klart seg aller best gjennom harde og vanskelige økonomiske utfordringer med en historisk lav arbeidsledighet de siste årene, så baserer likevel folk sine politiske meninger på hvem som innehar de ulike politiske vervene fremfor å skaffe seg innsikt i hvilken politikk og ideologi de ulike partiene står for? I veldig mange tilfeller tror jeg dessverre at svaret på akkurat det spørsmålet er ja. Det kan i mange tilfeller synes som at folk blir lei av ansiktene til de som står for politikken til de regjerende partiene og går til valgurnene for å stemme ut disse og erstatte med andre for liksom å se hvordan det går de neste fire årene. Omtrent slik som man ser i ulike realityshow der man stemmer ut den man ikke liker. Fagforbundet Finnmark organiserer ca 10 prosent av fylkets befolkning. En av de aller viktigste oppgavene til Fagforbundet er å jobbe for at arbeidslivet blir tilrettelagt på en best mulig måte for medlemmene. Derfor er Fagforbundet veldig opptatt av at de partiene på stortinget som gjennom sine partiprogrammer og landsmøtevedtak legger opp til at arbeidstakerne skal vernes gjennom en sterk og god arbeidsmiljølov, samt mener at tariffavtaler skal gjelde, og at det er viktig å drive godt fagforeningsarbeid, også er dem som sitter i regjering til en hver tid. Nettolønnsordning for maritime næringer blei innført i 2005 og innebærer at staten gir tilskudd til sysselsetting av sjøfolk ved å tilbakeføre en del av lønnsutgiftene, innbetalt skattetrekk, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift til rederiene. Tilskuddsordningen omfatter lasteskip, passasjerskip, slepebåter Bjørn Svalastog er leder av samfunnspolitisk og internasjonalt utvalg Fagforbundet Finnmark. Fagforbundet ønsker ikke at de partiene som legger opp til at arbeidstakerne i Norge skal få et dårligere vern gjennom en svekkelse av lov- og avtaleverk, skal sitte i regjeringskontorene. Dette er enkel matematikk, og handler ikke om kameraderi og ryggkløing slik enkelte hevder. Fagforbundet ønsker de beste løsningene for flest mulig mennesker, og ikke de løsningene som kun gagner de som trenger det minst. I Norge kan vi heldigvis stemme på hva- og hvem vi vil. Mitt håp er at flest mulig av velgerne virkelig setter seg inn i politikken til de ulike partiene, og gjør seg opp en mening basert på hva de står for og ikke basert på ansiktet til menneskene som sitter i de ulike posisjonene. For å ta en konkret sak som Høyre har flagget tidligere i år: Høyre har sagt at de i regjering vil bruke rundt fire år på å legge ned fylkeskommunen. Da synes jeg det er svært merkelig å høre ansatte i fylkeskommunal sektor uttrykke at de ønsker å stemme på Høyre eller Frp ved valget. Ønsker de virkelig å risikere å legge ned sin egen arbeidsplass og føre seg selv ut i arbeidsledighet, angivelig fordi de «er lei av trynene» på dem som sitter i regjering i dag? Lista er lang over vedtak fattet av høyresiden som vil være med på å svekke rettighetene til arbeidsfolk. Dette er ikke trusler, men lovnader fra dem. Vil vi løpe den risikoen? Mener du derimot som arbeidstaker at du ønsker et godt arbeidsliv med sterke rettigheter gjennom lov og avtaleverk også de neste fire åra? Da er det lurt på forhånd å sette seg inn i hva de ulike partiene mener om akkurat denne saken. Forskjellene er kanskje mye større enn du tror. Bruk stemmeretten, godt valg! Bjørn Svalastog Leder samfunnspolitisk og internasjonalt utvalg Fagforbundet Finnmark Nei til karakterer i barneskolen En av sakene som viser klart skillelinjene ved høstens stortingsvalg, er diskusjonen om å innføre karakterer i barneskolen. Høyre vedtok på sitt landsmøte at de vil «innføre karakterer fra 5. trinn». Arbeiderpartiet er sterkt mot. Grunnen til at vi ikke vil ha karakterer fra femteklasse, er rett og slett at det ikke vil gi elevene økt motivasjon. Åge Diseth og Oddrun Samdal fra Universitet i Bergen har gjennomført et forskningsprosjekt om karakterer i barneskolen, og de er helt klare i sin konklusjon. Forskningen fraråder å gi karakterer i lavere alder enn det som gjøres i dag. Det gjør ungene oppmerksom på prestasjon istedenfor mestringsglede og det er ingen forskning som tyder på at det er bra, heller tvert om. Forskerne mener at elever som motiveres av å oppnå best mulig karaktere,r ikke vil få like god kunnskap som de som har den indre motivasjonen til å lære. De får også støtte av lærerne og Utdanningsforbundet, som sier blankt nei til å innføre karakterer fra 5. trinn. Det å begynne med karakterer når barna er ni år gamle, i femteklasse, det er altfor tidlig. Jeg tror mange barn vil miste motivasjon og lærelyst hvis de får dårlige karakterer i så ung alder. Jeg forstår ikke hvorfor det er så viktig for Høyre å starte med karakterer i barneskolen, på tross av at faglige råd sier det er altfor tidlig. Valget er viktig for hva slags skole vi skal ha. Hvis du vil at barn skal få lov til å være barn, så må du stemme på et av de rødgrønne partiene. Vi kommer ikke til å innføre karakterregime i barneskolen. Ap vil heller la lærerne og elevene få konsentrere seg om god undervisning og effektiv læring. Det er det som tar norsk skole videre. Ap støtter Utdanningsforbundet. Vi vil ikke i innføre karakterer i barneskolen. Ragnhild Kaski 5. kandidat for Finnmark Arbeiderparti Nettolønnsordningen for fiskeflåten og skip i petroleumsvirksomhet pluss en del spesielle krav jeg ikke skal gå inn på. Formålet med ordninga er å legge til rette for maritim virksomhet. Tilskuddet skal sikre maritim kompetanse og rekruttere norske sjøfolk. Senterpartiet ønsker å innføre nettolønnsordning også for fiskeriene. Det kan innebære at det på enkelte båter kan doble besetninga slik at en kan gå turnus med en til en. Det vil bidra til økt rekruttering til en næring som stadig tappes for fiskere til andre bedre betalte næringer. Geir A. Iversen 1. kandidat til stortingsvalget for Finnmark Sp i forbifarten Hvorfor bor du i Finnmark? BERNT OLDERNES (60) Driver sjåførskole, Vadsø Fordi det er et flott fylke å bo i med fin natur, vi kan drive med mange fritidssysla, samt at her er trivelige folk og knallværssomre. SIV LINDA ANDERSEN (42) Institusjonskokk, Vadsø For vi har så fantastiske sommere og la dem fortsette i mange år. Vi har og veldig fin natur og mennesker. MARIA GJERDE (19) Butikkmedarbeider, Kirkenes Grunnen er vel fordi foreldrene mine bor her, og det er her jeg har bodd siden jeg var liten. Men neste år skal jeg flytte lenger sør. SUSAN HELEN RAVNA (32) Ambulansearbeider, Tana På grunn av naturen og årstider, fordi jeg liker at det er mye variasjoner. I tillegg har vi elva, fisk og fjell.

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen.

Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. 46 mill. i pluss Side 20 Bare et spill Monstermastutredningen er bare et spill for galleriet. Regjeringen hadde for lengst bestemt seg for master. Det mener Ketil Solvik-Olsen. Side 12 Imponert Carl I.

Detaljer

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Muntlig spørretime. Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2010 12. mai Muntlig spørretime 3359 Møte onsdag den 12. mai 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 80): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Møte onsdag den 14. juni kl. 10. President: Thorbjørn Jagland. Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen 14. juni Lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2007 2731 Møte onsdag den 14. juni kl. 10 President: Thorbjørn Jagland Dagsorden (nr. 88): 1. Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina >

appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > 16 11. september 2009 www.utdanningsnytt.no Appetitt til å fullføre side 12 17 > oppskriften på en god elevbedrift > best på ball > lærerjobb i kina > Utdanning > nr 16 / 11. september 2009 leder. Stort

Detaljer

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening

VALGMAGASINET. Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold. Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening VALGMAGASINET 2013 Medvirkende av Fellesforbundets avdelinger i Østfold Avd. 2 Fredrikstad Fagforening Avd. 482 Glomma Papp Avd. 26 Østfold Fagforening Avd. 43 Greåker Arbeiderforening Avd. 75 Halden Fagforening

Detaljer

Ofres når kommunen skal spare

Ofres når kommunen skal spare http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte Februar nr. 2/2015 Årgang 13 B-Postabonnement Returadresse: Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Ofres når

Detaljer

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang Ja-mennesket Side 8 og 9 Systemfeil For rusmisbrukeren Angelica (22) hjelper det lite å bo i verdensbeste land, når systemet står i veien for et verdig liv. Side 10 og 11 NTPkrafttak Side 14 og 15 Lørdag

Detaljer

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet.

Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer. Lærlinger får hel stilling SIDE 14 Portrett: Jens Stoltenberg SIDE 20. Side 8 12. www.fagbladet. Forsidefoto: colourbox.com < SEKSJON SAMFERDSEL OG TEKNISK www.fagbladet.no Valg 2013: Den som stemmer, bestemmer Side 8 12 Nr. 8-2012 < For medlemmer i Fagforbundet Lærlinger får hel stilling SIDE 14

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2012 Tvedestrand på ville veier s. 6 Der alle må bytte bank s. 12 Hovedaksjonærer i egen bedrift! s.18 På jobb med IKT som verktøy s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Møte torsdag den 25. mars 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 63):

Møte torsdag den 25. mars 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 63): 25. mars Dagsorden 2619 Møte torsdag den 25. mars 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 63): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Detaljer

livsfarlig helsevesen

livsfarlig helsevesen Nr. 6:2012 høyremagasinet muligheter Nesten 20 prosent av alle personer som legges inn på norske sykehus, får pasientskader. Mange dør. livsfarlig helsevesen pasientsikkerhet Nye teknologiske og medisinske

Detaljer

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20

GREP HØYRE TAR 700 000 PÅ TRYGD: NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER LES OM TEMA SIDE 15-20 NR. 01:2007 HØYREMAGASINET MULIGHETER MED HØYRE 71 GRADER NORD SIDE 6-9 NYTT FRA STORTINGET SIDE 12 NIELS CHR. GEELMUYDEN MØTER ERNA SOLBERG SIDE 22-26 700 000 PÅ TRYGD: HØYRE TAR GREP LES OM TEMA SIDE

Detaljer

millionbutikk Asylmottak er VINN Sex, vold og terror Interiørarkitekt!

millionbutikk Asylmottak er VINN Sex, vold og terror Interiørarkitekt! Grunnlagt 1887 Uke 35 - Nr.199-122. årgang TORSDAG torsdag skyet opphold fredag lettskyet lørdag lettskyet/pent Sex, vold og terror Kultur side 36 28.08.08 Tips oss på telefon 77 01 80 00 Nord-Norge kr

Detaljer

LÆRING FOR LIVET SAMARBEID OM KOSTHOLD OG TRENING SIDE 36 TEMA: < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 10. www.fagbladet.no. Nr. 8-2015

LÆRING FOR LIVET SAMARBEID OM KOSTHOLD OG TRENING SIDE 36 TEMA: < SEKSJON HELSE OG SOSIAL SIDE 10. www.fagbladet.no. Nr. 8-2015 Forsidefoto: June Witsøe Witzøe < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr. 8-2015 SAMARBEID OM KOSTHOLD OG TRENING SIDE 36 TEMA: www.fagbladet.no LÆRING FOR LIVET SIDE 10 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD Frokostvert

Detaljer

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang

Vil feire Prøysen. Lørdag 23. juni 2012. Nr. 11. 38. årgang FrPs sentralstyre har lagt opp til en spennende og omfattende konferansehøst. Les mer om hva du bør delta på denne høsten. Side 8 og 9 Vil feire Prøysen Stortingsrepresentantene Ib Thomsen og Per Roar

Detaljer

FOR MANGE DROPPER UT AV HELSEFAG SIDE 10. Rådmenn på topp lederkurs SIDE 32 Tar utdanning med stipend fra Fagforbundet SIDE 4. www.fagbladet.

FOR MANGE DROPPER UT AV HELSEFAG SIDE 10. Rådmenn på topp lederkurs SIDE 32 Tar utdanning med stipend fra Fagforbundet SIDE 4. www.fagbladet. Forsidefoto: Anita Arntzen < SEKSJON KONTOR < SEKSJON OG ADMINISTRASJON HELSE OG SOSIAL www.fagbladet.no Nr. 8-2014 < For medlemmer i Fagforbundet FOR MANGE DROPPER UT AV HELSEFAG SIDE 10 Rådmenn på topp

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet

Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet www.flt.no Nr 8/2013 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Partileder Jens Stoltenberg besøkte landsmøtet Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk innhold nr 8-2013 ReDAKTøren har ordet

Detaljer

Rekordfangst. Vestisen. Vidda full av høyballer. dobbel karpe diem! TANNLEGEVAKT - HELG OG KVELD - 13. - 16. juni 2013 på Coop-banen i Bossekop, Alta

Rekordfangst. Vestisen. Vidda full av høyballer. dobbel karpe diem! TANNLEGEVAKT - HELG OG KVELD - 13. - 16. juni 2013 på Coop-banen i Bossekop, Alta FREDAG 24. mai 2013 Nr. 115. Årgang 45. Løssalg kr 25, EU-kontroll, Toyota: 400 00 Timebestilling: Thor Morten, tlf. 78 44 56 15 Betongveien, 9515 Alta KVALITET HELE VEIEN Rekordfangst i Vestisen Selfangstskuta

Detaljer

Samleskinnen. HMS på byggeplasser

Samleskinnen. HMS på byggeplasser Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 3/2003 Årgang 8 HMS på byggeplasser I dette nummer: Samleskinnen har tidligere fokusert på hvordan HMS er ivaretatt på byggeplassene og

Detaljer

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18

Fikk uttelling. Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Bergen fortsatt blått Side 4 Fikk uttelling Kvitsøy FrP stilte liste for første gang. Fikk 17 prosent og varaordførerposten. Side 18 Elektrosjokk Justispolitiker Åse Michaelsen (FrP) vil gi politiet elektrosjokkpistoler

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 12. jan. Muntlig spørretime 2057 Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer