Stem Fremskrittspartiet 14. september. Vi bygger Bergen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stem Fremskrittspartiet 14. september. Vi bygger Bergen."

Transkript

1 Stem Fremskrittspartiet 14. september Vi bygger Bergen.

2 1. kandidat Tor Arne Woldseth alder: 63 sivilstatus: Kjæreste, to barn utdanning: Revisor Bergenserne er jo patrioter og det henger nok sammen med at Bergen er et godt sted å bo Tor A. Woldseth fritidsinteresser: Båtliv og hagearbeid politisk liv: Medlem av bystyret siden 1995, varaordfører i Bergen kommune siden Leder for bystyrets kultur- og næringskomité og gruppeleder for FrPs bystyregruppe. Tidligere kommunalråd og leder for bystyrets komité for oppvekst. Det mest unike med å jobbe som politiker i Bergen er å få føle på befolkningens store engasjement, sier Tor Woldseth. 1. kandidat Tor Arne Woldseth Innsats og glød for Bergen Bergenserne har gjerne en mening om alt, og det gjenspeiler seg i politikken. Antageligvis går det litt mer livlig for seg i her i byen enn andre steder. Bergenserne er jo patrioter og det henger nok sammen med at Bergen er et godt sted å bo, sier han. Denne byen har det aller meste: de fleste typer arbeidsplasser, gode fritids- og kulturaktiviteter, og vakker natur like utenfor bykjernen. Det er til sjøen og båtplassen ved Våganeset på Eidsvåg han drar for å få avkobling fra en hektisk hverdag som politiker i Bergen kommune. Jeg har en 27 fots Scand Nordic liggende her nede, forteller han. Med båt har du mulighet til å dra på tur samtidig som du blir en del av et veldig sosialt miljø. Av og til kjører jeg ned hit når jeg er ferdig på jobb bare for å slå av en prat med folkene nede på kaien. Da kobler jeg helt av. For en varaordfører i Bergen er det ikke noe som heter «en vanlig dag på jobben». Aktiviteten på Rådhuset starter som oftest i 09-tiden om morgenen, så går det slag i slag utover dagen, gjerne til sent på kveld og i helgene. Dette er absolutt ikke et A4-liv. Det blir ikke mye fritid, sånn sett er det en veldig uforutsigbar jobb, sier Woldseth. Rundt bystyremøter og komitémøter er det ekstra mye aktivitet, da er det hektisk her oppe. Men det er når det koker litt det er gøy! ET POLITISK LIV Woldseth meldte seg inn i Fremskrittspartiet på slutten av 80-tallet og har siden den gang vært involvert i politikken. Det var mens han fremdeles jobbet som revisor i Oslo at den politiske bevisstheten hans våknet for alvor. Jeg har aldri likt tanken om at det offentlige skal kontrollere absolutt alle aspekter ved samfunnet, og jeg var skeptisk til det høye skatte- og avgiftsnivået vi har i dette landet, sier han. Dette var nok en av en av hovedårsakene til at jeg meldte meg inn jeg ville jobbe for å redusere skattenivået. Woldseth har derfor i de senere årene blitt kjent som en politiker med sterke meninger om skattefordelingspolitikken i Norge nærmere bestemt det at Bergen hvert år taper 660 millioner kroner

3 Tor Woldseths fire grunner til at bergenserne skal stemme FrP ved neste kommunevalg: FrP ønsker å drifte kommunen så rasjonelt og godt som mulig. Vi vil sørge for at mest mulig av pengene går til førstelinjetjenesteyting, slik som skole. Vi vil redusere og helst fjerne byråkratier, slik at skattene kan reduseres. FrP vil kjempe for et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Vi er det eneste partiet som systematisk jobber for ivareta hele hverdagen til barna. Eldrebølgen kommer og vi må ta grep om eldreomsorgen nå. FrP vil at de som ønsker det skal få mulighet til å bo hjemme lengst mulig. Vi ønsker i større grad å satse på teknologiske hjelpemidler for å lette hverdagen til både de eldre og de som jobber innenfor omsorgssektoren. Vi vil gi næringslivet og arbeidstagerne de beste vilkårene. FrP vil tilrettelegge infrastruktur, tomter og boareal slik at folk kan få kortest mulig reisetid til jobb. på systemet som fordeler inntekter mellom kommunene i Norge. Jeg synes det er dypt urettferdig at man tar skattekroner fra Bergen for å holde liv i småkommuner rundt om i landet. De som jobber med dette i Oslo har en tendens til å glemme at Bergen er en storby, med alle de økonomiske utfordringene det fører med seg. Vi som er politikere i kommunen og er direkte tjenesteytere ovenfor befolkningen føler veldig på dette vi har et stort ansvar ovenfor dem. PÅ DE UNGES PREMISSER Woldseths engasjement for oppvekst og nærmiljø avspeiles i hans mangeårige rolle som støttespiller for Fyllingsdalen Teater. Teateret har vært en av Bergens viktigste kulturelle bidragsytere for barn og unge i snart en mannsalder. For noen år tilbake var teateret teknisk sett konkurs. Et av problemene var at Bergen kommune hadde en pant på 1,5 millioner kroner i bygget. Woldseth bidro til at den kommunale gjelden ble fryst, slik at teateret kunne få en ny start. Det var egentlig tilfeldigheter som gjorde at jeg tok komiteen med ut på besøk dit. Det var bare unge mennesker som holdt på der ute og stemningen var helt fantastisk. Jeg synes at slike plasser er veldig viktige. De bidrar til en god oppvekst og er sunne fritidsaktiviteter for barn og unge. Når jeg treffer dem igjen nå flere år senere, ser jeg at de fremdeles har et veldig godt vennskap seg i mellom. Da jeg vokste opp, hadde vi ikke så mange offentlige fritidstilbud, minnes Woldseth. Han tenker tilbake på oppveksten ute i Øyjorden: Samholdet og vennskapene fra den tiden har vart et helt liv, og for oss fungerte det veldig fint å bli overlatt til oss selv, sier han. I dag har SFO overtatt rollen som den primære arenaen hvor barna møter hverandre utenfor skoletiden. Det blir ikke helt det samme når voksne styrer, og det er et mye mer sårbart system. Derfor er det viktig at vi legger opp til at barn også får ha andre arenaer hvor de kan møtes på sine egne premisser. STØTTER DET LOKALE Varaordføreren har også lenge vært opptatt av det frivillige kulturlivet i byen. Han har mange ganger tatt til orde for at kulturmidlene i størst mulig grad skal gå til lag og organisasjoner, og minst mulig til store kulturinstitusjoner. Jeg mener disse bør være statens ansvar. Vår rolle er også å sørge for at barn og unge har et godt utbygget tilbud som de kan benytte, også utenfor skoletiden. Det innebærer blant annet at vi trenger gode offentlige bygg som folk kan benytte hele døgnet flerbrukshaller, idrettshaller, småscener og blackbokser. På spørsmål om hva han ville gjort hvis han fikk frie hender til å forandre en enkelt ting i Bergen, kommer svaret kontant: Tatt tilbake de 660 skattemillionene vi har mistet og brukt dem på frivillige lag og organisasjoner, eldreomsorg og skole.

4 2. kandidat 2. kandidat Helge Stormoen Begeistringsbyråden Helge Stormoen alder: 46 sivilstatus: Gift, to barn utdanning: Bachelor i økonomi fra handelshøyskolen BI fritidsinteresser: Veteranbiler og motorsykler, friluftsliv politisk liv: Medlem av Bergen bystyre siden Nestleder for Fremskrittspartiets bystyregruppe fra 2011, byråd for kultur, næring, idrett og kirke fra Det er en glede å gå på jobb hver dag, og det gir meg energi for å jobbe videre, sier Stormoen. Han kom etter eget utsagn inn i politikken «i ganske voksen alder». Jeg kom inn i styret i Bergen FrP i Det hadde nok mye å gjøre med at jeg følte et grunnleggende samfunnsengasjement og ville være med å påvirke politiske beslutninger som påvirket mitt nærmiljø, min familie og meg selv. Bystyret i Bergen er jo det øverste lokalpolitiske organet. Det er toneangivende for den utviklingen som samfunnet har. Hvorfor falt valget på FrP? Det som tiltalte meg mest med Fremskrittspartiet er dets evne til å sette enkeltindividet i sentrum. Jeg mener at individet er best skikket til å i størst mulig grad fatte sine egne beslutninger. FrP tar klar avstand fra formynderstaten som er basert på detaljstyring og hvor systemet går foran enkeltindividet. Hvorfor synes du Bergen er en bra by å bo i? Som vaskeekte Laksevågsgutt, født og oppvokst på Melkeplassen og i Gravdal, kan jeg jo ikke noe annet enn å elske denne byen. Det er virkelig ikke noe sted i verden som kan måle seg med Bergen. Vi har et rikt utdannings- og arbeidsliv og et godt idretts- og kulturtilbud. Og så har vi jo buekorpsene en 160 år gammel tradisjon som vi er den eneste byen i verden som opprettholder. Når du ser på været her tenker du kanskje at det er et under at noen har bosatt seg her i det hele tatt, men den bergenske folkesjelen er sterk og vi karrer oss fast. Bergensere er stayere. Hvilke saker engasjerer du deg mest for i dag? Akkurat nå jobber vi mye med det vi beskriver som en «byarena». Klimaet i Bergen trenger en innendørsarena hvor man kan avholde større arrangementer som messer, idrettsarrangementer og ikke minst store konserter. Det har vi ikke i dag. I tillegg er det nylig blitt vedtatt at Bergen skal være vertskap for insentivordningen for filmproduksjoner. Det vil trekke store, internasjonale filmproduksjoner til vår region, og gi store ringvirkninger for det etablerte filmmiljøet vi har i dag. Jeg tror ikke det er utenkelig at Norge og Vestlandet kan bli et foretrukket innspillingssted for store Hollywood-produksjoner. Hva ville du gjort hvis du fikk frie hender til å forandre en enkelt ting i Bergen? Som idrettsbyråd må jeg kunne beslutte en ting: at Brann blir eliteserielag. Ellers så er Bergen en by i vekst. Det er gledelig at folk velger å flytte hit, og hele byens befolkning må få gode betingelser. Derfor skulle jeg ønske at det som blir generert av inntekter, blir værende i byen. Det hadde løst mange av våre utfordringer i dag på en helt annen måte. Jeg føler meg veldig heldig, sier Helge Stormoen. I skrivende stund har han sittet 13 måneder i byrådet. Jobbmessig har dette, uten sidestykke, vært det mest interessante jeg noen gang har gjort. Helge Stormoens fire grunner til at bergenserne skal stemme FrP ved neste kommunevalg: Vi bygger byen på nytt. FrP vil ta grep på for å vedlikeholde offentlige bygninger på en ordentlig måte. Vi vil jobbe for å utbedre infrastrukturen i Bergen, både for gående, syklende, kollektivtrafikk og bilister. Vi vil gå prikkbelastningssystemet etter i sømmene. FrP mener at kommunen, politiet og utelivsbransjen bør samarbeide i større grad for å få bukt med problemer relatert til skjenking. Gjennom god dialog og åpen debatt skal vi klare å løse dette på en god måte. Frp vil sørge for at den etterlengtede byarenaen blir en realitet.

5 3. kandidat Eiler Macody Lund alder: 70 sivilstatus: Gift, to barn, syv barnebarn utdanning: Offisersutdanning fra Sjøkrigsskolen fritidsinteresser: Glad i seiling, friluft og natur politisk liv: Finansbyråd, tidligere byråd for sosial, bolig og områdesatsing. Leder for Bergen FrP og medlem av Bergen bystyre siden Har sittet i byutviklingskomiteen. 3. kandidat Eiler Macody Lund Verdighet & valgfrihet Jeg har innsett at man modnes med alderen, sier Eiler Macody Lund. Han mener at politikernes viktigste oppgave er å hjelpe dem som trenger det mest. Lund gikk over i jobben som finansbyråd i juni, men som sosialbyråd hadde han lenge ansvar for blant annet rusomsorgen og oppussingen av Nygårdsparken. Han er fremdeles svært opptatt av samfunnets svakeste. Man ser de andre fasettene av livet når man blir eldre, sier han. Alle blir eldre og svakere, men noen faller helt utenfor, noen blir kriminelle og andre blir rusavhengige. Som ung har en kanskje en tendens til å se på dem som er kriminelle eller rusavhengige og tenke at «de kan bare ha det så godt, det er deres egen feil». Men det er vår plikt å hjelpe alle. Vi må hjelpe dem til å få et verdig liv, en verdig alderdom og verdig omsorg. Vi må prioritere dem som trenger vår omsorg i mye større grad enn det vi gjør i dag. Det har vi råd til. Hva var det som førte til at du begynte å interessere deg for politikk? Det hadde nok sin bakgrunn i at jeg, som mange andre, satt og irriterte meg litt over styre og stell i denne byen. Jeg pleide å stemme Høyre, men de skuffet meg så mange ganger. Det endte med at jeg meldte meg inn i Fremskrittspartiet da jeg ga meg i jobben som 60-åring. FrP sto for frihet til å velge, liberalisme og lavere skatter og avgifter. På grunn av min yrkesbakgrunn, ringte de og spurte om jeg ønsket å være aktiv i partiet. Så ble jeg plutselig valgt inn i bystyret. Det kom egentlig veldig overraskende på meg. Eiler Macody Lunds fire grunner til at bergenserne skal stemme FrP ved neste kommunevalg: Fremskrittspartiet er et liberalt parti. Vi er motvekten til et Høyre-dominert bystyre. FrP setter mennesket i fokus ikke systemet. Vi vil sørge for at kollektivtrafikken i og rundt Bergen blir bygget ut videre. Lund sier at han som politiker alltid har vært opptatt av å ikke miste individet av syne. Vi må være med på den enkelte borgers premisser og lytte til deres bekymringer. Det er jo dette som er kjernen i liberalismen å gi mennesker muligheten til å bestemme over sine egne liv og ikke hige etter å innføre altfor generelle regler som legger for store begrensninger på folk. Jeg mener at vi som er lokalpolitikere er best skjøttet til å forstå hva befolkningen vår ønsker og trenger. Hva er spesielt med å jobbe som politiker i Bergen? Jeg tror egentlig ikke at det er stort annerledes her enn i andre byer, annet enn at vi i Bergen har et parlamentarisk system hvor byrådet fungerer som «regjering» og bystyret er «stortinget». Byrådet får en fullmakt fra velgerne, og vi kommer med gode innspill til bystyret som de skal stemme over. Slik sett er situasjonen med mindretallsbyrådet vi har nå veldig utfordrende. Vi vil kjempe for flertall i byrådet slik at vi får gjennomslag for de sakene vi mener er viktige. De 18 milliarder kronene vi har til rådighet blir aldri nok til alle. Det er vår viktigste oppgave å prioritere på en måte som er til det beste for de fleste. Hvis du hadde fått frie hender til å forandre en enkelt ting i Bergen, hva ville du gjort? Jeg ville sørget for at vi fikk bygget tak over Slåtthaug Isbane slik at vi kunne utviklet lengdeløpskapasiteten til det nivået som Bergen hadde tidligere og som byen fortjener.

6 4. kandidat Sara Berge Økland alder: Fyller 21 på valgdagen sivilstatus: Ugift utdanning: Pause fra høyere utdanning for å arbeide fritidsinteresser: Reising, sport og friluftsliv politisk liv: Har vært lokallags- og fylkesformann i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU), og har arbeidet som finanspolitisk rådgiver for tidligere byråd Liv Røssland. Sitter nå i sentralstyret i FpU og er politisk rådgiver for samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. 4. kandidat Sara Berge Økland Til ungdommen Fremskrittspartiets yngste bystyrekandidat forsto tidlig verdien av engasjement. Selv gir Sara Berge Økland engasjerte lærere litt av æren for at hun ble interessert i politikk. Bergen har kanskje landets mest engasjerte innbyggere, sier Sara Berge Økland. Vi som jobber med dette opplever en overveldende interesse for det vi driver med, både fra privatpersoner og næringsliv, men kanskje spesielt fra reportere og presse. Når Økland snakker med partikollegaer fra andre kommuner får hun inntrykk av at de har et annet forhold til pressen. Her blir vi sett i kortene hele tiden, og det er jo en god ting. Nå har jo Bergen hatt borgerlig flertall i 12 år, og jeg vil hevde at vi har hatt gode resultater å vise til hvis ikke hadde vi ikke blitt gjenvalgt. Hva var det som førte til at du begynte å interessere deg for politikk? Interessen ble vekket tidlig i ungdommen. Jeg var ikke spesielt engasjert de siste årene på barneskolen, og var nok det man vil karakterisere som en svak elev. Men da jeg startet på ungdomsskolen var jeg så heldig å få flere kjempegode og inspirerende lærere, og da forandret alt seg jeg fikk innblikk i hvilken forskjell virkelig gode lærere kan gjøre for læringslysten til elevene. Da vi begynte å lese om de ulike partiene som en del av et skoleprosjekt, oppdaget jeg raskt at jeg var mest enig med FrP. Det førte til slutt til at jeg meldte meg inn i 2009, på bursdagen min. Jeg har vært politisk aktiv siden valgkampen i Hvorfor valgte du å gå inn aktivt i politikken? For meg var 22. juli en utløsende faktor. I etterdønningene ble det snakket mye om hvor viktig det var å engasjere seg. Samtidig hadde jeg en liten pause fra håndballen på grunn av en skade, og det frigjorde ekstra tid. Hva engasjerer deg mest i dag? Jeg er opptatt av helheten i politikken, men den siste tiden har jeg brukt mye tid på barnevern. Dessverre vil det nok alltid finnes barn som blir utsatt for omsorgssvikt. Oppgaven vår er å bruke de virkemidlene som politikken gir til å sørge for å yte hjelp til både barn og foreldre tidligst mulig. Samtidig må vi satse på gode forebyggende tilbud, slik som helsestasjoner, og at alle som jobber med barn følger med og er på tå hev. Alle barn må bli godt ivaretatt, også dem som ikke har foreldre med tykk lommebok. Hvis du hadde fått frie hender til å forandre en enkelt ting i Bergen, hva ville du gjort? Jeg ville tatt for meg en sak som er relativt enkel å endre på, og uten at det koster noen noe som helst: Jeg ville utvidet skjenketidene med et pennestrøk. Jeg har selv jobbet i utelivsbransjen i flere år, og har sett hva som skjer når alle som er inne på utestedene må ut på gaten samtidig. Hvis utelivsbransjen hadde fått lov til stenge når det passer dem, hadde folk gått hjem på ulike tidspunkt. Det hadde vært en god måte å unngå knuffing i taxikø, trengsel og bråk. Sara Berge Øklands fire grunner til at bergenserne skal stemme FrP ved neste kommunevalg: Oppvekst pluss Trygge oppvekstmiljøer hvor skole, idrettshall og kulturtilbud er i gåavstand til hverandre. Eldreomsorgen. FrP har ikke hatt ansvaret for eldreomsorg på flere år, men vi har vært de eldres talspersoner i byrådet. Byggesak. Hvis du skal søke om byggetillatelse, er det større sannsynlighet for å få ja hos en FrP-er. Vi vil sørge for at skoler, helsebygg og idrettsanlegg blir rehabilitert.

7 5. kandidat Daniel C.E. Hägglund alder: 32 sivilstatus: Gift, tre barn utdanning: Studert organisasjon, ledelse og markedsføring på NHH og BI fritidsinteresser: Kampsport; Ju-Jutsu og Krav Maga politisk liv: Jobbet i FrP siden 2008, politisk rådgiver siden 2011 og nestleder i Bergen FrP siden kandidat Daniel C.E. Hägglund Brenner for politikken Jeg hadde aldri holdt på med politikk hvis jeg ønsket meg et A4-liv!, sier Daniel C.E. Hägglund. For ham er jobben blitt en lidenskap. I følge Hägglund er hverdagen for en politisk rådgiver i Bergen kommune alt annet enn rutinepreget. Man må hele tiden være forberedt på alt mulig, og selv om det er lange dager så er det jo veldig moro. Da føles det jo nærmest som en slags hobby som man hadde holdt på med uansett. Hägglunds familiebakgrunn er multikulturell i ordets videste forstand. Faren er tysk statsborger født på Filippinene, moren er svensk, og selv er han født og oppvokst i Finland nærmere bestemt på Åland, en øy i Østersjøen mellom Finland og Sverige. I tillegg var min bestemor på farssiden halvt spansk og halvt kinesisk, og nå er jeg gift med en fantastisk bergensjente. Hägglund flyttet til Bergen i 2003 og har funnet seg godt til rette her. Han mener at Bergen uten tvil er verdens flotteste by. Jeg har reist mye, og kan med sikkerhet si at ingen plasser i verden slår Bergen på en solskinnsdag. Byen har en spesiell puls og en unik sjarm samtidig som den har alt du trenger av storbykvaliteter. I tillegg finnes det enormt mange hyggelige mennesker her. Hvorfor valgte du å melde deg inn i Fremskrittspartiet? Jeg meldte meg inn i 2005, delvis fordi jeg hadde sansen for Carl I. Hagen som var partileder på den tiden. Han var et friskt pust i norsk politikk han sa det han mente, selv om det ikke var det som var «strategisk riktig» å si der og da. Jeg har alltid følt meg hjemme på høyresiden i norsk politikk. Jeg mener det er viktig å kunne skape det livet man selv ønsker, og har alltid vært skeptisk til jantelov og elitetekning. Norge er det landet i verden som tar best vare på sine innbyggere. Vi har et velutbygd sosialt sikkerhetsnett, gode velferdsordninger og de politiske nyansene mellom høyre- og venstresiden er tross alt små. Hva er spesielt med å jobbe som politiker i Bergen? Bergen er en fascinerende by, både å bo, leve og jobbe i. Den føles litt som et eget land mange ganger. Folk her er hyggelige, glade i livet, sta og sier det de mener. Næringslivsfolk her har for eksempel en veldig avslappet tone seg i mellom, alle snakker sammen og alle kjenner hverandre det er et veldig uformelt miljø i en uformell by. Hvilke saker engasjerer du deg mest for i dag? Jeg er veldig opptatt av de utfordringene som småbarnsfamilier møter i hverdagen. Vi må ha et tilstrekkelig tilbud av barnehager og skoler og påse at kvalitet og trygghet ivaretas. Vi må skape en by som er godt tilrettelagt for dem, siden de ofte har en kompleks hverdag. Ta for eksempel rushtidsavgiften: Alle er enige om at vi må redusere utslippene i bykjernen. Derfor er det kjempeviktig at vi får på plass Ringvei Øst så fort som mulig. Rushtidsavgiften har et snev av å være en symbolpolitikk som vil ramme småbarnsfamiliene hardest. De har en kabal de må få til å gå opp, derfor må mange av dem bruke bil framfor kollektivtransport. Hvis du hadde fått frie hender til å forandre en enkelt ting i Bergen, hva ville du gjort? Jeg ville fjernet rushtidsavgifter og bompenger og satt i gang byggingen av Ringvei Øst. Daniel C.E. Hägglunds fire grunner til at bergenserne skal stemme FrP ved neste kommunevalg: FrP ønsker å gi folk valgfrihet i hverdagen. FrP vil kjempe for lavere skatter og avgifter. Vi er det partiet som jobber mest for dette. Vi vil ivareta et godt oppvekstmiljø for barn og at folk får trygge rammer i sitt nærmiljø. Vi ønsker en fremtidsrettet by spesielt med tanke på på samferdsel og arbeidsplasser. Hvis i skal bli en attraktiv næringsregion i fremtiden, må logistikken på plass.

8 Vårt mannskap Valgliste Bergen Fremskrittsparti 1. tor a woldseth (1952) 2. helge stormoen (1968) 3. eiler macody lund (1945) 4. sara berge økland (1994) 5. daniel c. e. hägglund (1983) 6. christian e. haugen (1990) 7. silje hjemdal (1984) 8. helena halkidis (1988) 9. marte j. monstad (1993) 10. øivind kristoffersen (1946) 11. guttorm alvsaker (1956) 12. vidar ottesen (1955) 13. helge barstrand (1956) 14. petter eltvik (1954) 15. nils haaland jr. (1944) 16. hallstein aadland (1955) 17. ann-may a. eltvik (1955) 18. torbjørn m. jørgensen (1961) 19. johnny grøneng aase (1971) 20. angela torheim (1954) 21. jan berntsen (1939) 22. inger johanne kleivdal (1948) 23. kjetil w. hagen (1968) 24. christoffer thomsen (1991) 25. trond ellingsen (1952) 26. bengt g. danielsen (1951) 27. william steffensen (1961) 28. gunnar lian (1935) 29. kristin kvalsnes (1959) 30. idar nummedal (1969) 31. kari e. høiberg (1946) 32. john r. engesæt (1961) 33. jan h. endresen (1964) 34. tove asserson (1963) 35. bente haaberg (1957) 36. jan bødtker (1948) 37. tristan dupré (1991) 38. stein e. berg (1962) 39. inger kristine bøe (1952) 40. alf a. johnsen (1946) 41. irmelin angeltvedt (1949) 42. mette heldal (1963) 43. norvald vikne (1945) 44. kari elin zitzelau prestø (1954) 45. irene heggøy fonnes (1959) 46. thomas hop bratholmen (1980) 47. elisabeth pedersen (1948) 48. helen g. w. kongshavn (1947) 49. stig høgholm (1954) 50. sigurd galtung døsvig (1937) 51. bjørg næss (1939) 52. rønnaug espevik (1942) Bergens eldste bygning, Mariakirken, er ferdig restaurert. Nå står flere kirkebygninger for tur. Bergen Fremskrittsparti Dette vil vi gjøre i Bergen Vi vil bygge Ringvei Øst og Nyborgs-tunellen dette er noen av de viktigste klimatiltakene for å bedre luftkvaliteten i Bergensdalen. Vi vil avskaffe de uønskede dobbeltrommene på eldrehjem/sykehjem, og utvide aktivitetstilbudet for eldre i alle bydeler. Vi vil at eldre skal få bo hjemme så lenge som mulig ved hjelp av velferdsteknologi. Vi vil jobbe for å redusere og avvikle eiendomsskatten. Vi vil jobbe for at en bybanetrasé mot Åsane legges i tunell. Bryggen skal være fri for trafikk og bane. Vi vil satse på flerbrukshaller i nærmiljøene og bygge tak over Slåtthaug kunstisbane. Vi vil bygge ut flere egne kollektivtraseer og sørge for nok parkeringsplasser i tilknytning til kollektivterminalene i bydelene. Vi vil arbeide for fritt barnehagevalg og full bydelsdekning, samt likestille offentlige og private barnehager. Vi vil ha en JA-holdning til utbyggingssaker og redusere saksbehandlingstiden. Vi vil arbeide for å fjerne den vedtatte køprisingen/ rushtidsavgiften som kun Bergen FrP stemte imot. Vi vil bygge en byarena etter modell av DnB Arena i Stavanger, med plass til idrett, kultur og næring. Vi vil prioritere støtte til frivillige lag og organisasjoner. Vi er positive til et prøvetiltak med brukerrom for rusavhengige. Vi ønsker å tilby tilpassede sykehjemsplasser for rusavhengige.

9 Dette har vi fått til i Bergen Vi har innført forskningsbaserte antimobbeprogram på alle skoler trivsel og læringsutbytte henger tett sammen. I 2012 ble det klart at mange bergensskoler sårt trengte rehabilitering. Vi har kartlagt behovet og ferdigstilt fire nye skoler. Nå bygger og renoverer vi syv nye. Bare i år bruker vi nesten én milliard på skolebygg. Vi har økt antallet barnehageplasser i Bergen fra barnehageplasser i 2003 til plasser i Hverdagsrehabilitering ble innført april 2015, og bidrar til at eldre og pleietrengende klarer seg mer selv. Prosjektet fører til mestring i hverdagen for den enkelte. I 2012 ble Fyllingsdalen sykehjem åpnet. Det skal bygges tre nye sykehjem på Råstølen, Sandsli og i Åsane. Råstølen åpner dørene i 2017/18. Gartnermarken Omsorg-pluss åpner i Fyllingsdalen høsten 2015, og blir et boliganlegg med 58 leiligheter og eldresenter med kafé, hudpleie og frisør som kan benyttes av alle eldre i nærområdet. Tjenester til utviklingshemmede har hatt en betydelig budsjettvekst etter at det borgerlige byrådet kom til makten i Bergen. Fra 2004 til 2015 har budsjettet vokst fra 531 millioner kroner til 1,36 milliarder. Vi har stengt Nygårdsparken, som var Nord-Europas største åpne russcene gjennom 40 år. Vi har åpnet to MO-sentre (Mottaks- og oppfølgingssentre) for rusavhengige. Sentrene har gode besøkstall, og viser gode resultater gjennom et bredt tilbud av aktiviteter og gjøremål for brukerne. Vi har ferdigstilt Biblioteksplassen, Johanneskirketrappen og store deler av Løvstien turvei. Vi har satset på miljøvennlig bygging og bruk av tre. Eksempler er Rådalslien bofellesskap og Søreide skole og Ulsmåg skole som ferdigstilles i Vi har gjennomført et klagesaksprosjekt. Prosjektet viser at saksbehandlingstiden kan gå ned fra 52 uker til åtte uker (administrativt) innen utgangen av Vi har endret kommunens bilpolicy. Alle biler som kjøpes inn skal i hovedsak være utslippsfrie, og bilparken er redusert med 20 prosent siden Vi har tredoblet investeringene til sykkel i perioden , i tillegg til at det er satt av riksveimidler som gir flere og bedre sykkelveier i Bergen. Vi har bygget rundt 20 km sykkelvei (inkludert riksvei) i perioden , i tillegg til at flere sykkelveier vil planlegges og bygges de neste årene. Arbeidet med Småpudden gang- og sykkelbro ble igangsatt i Broen vil bli en viktig sammenkobling mellom Bergen sentrum og Damsgårdssiden, som en del av det nye og utvidede sentrum. I årene har vi investert 10,5 milliarder til Bybane, Ringveg vest, kollektiv- gang- og sykkelveier samt trafikksikring. Ved åpningen av Klostergarasjen var bare 640 av Klostergarasjens parkeringsplasser i permanent bruk. Fra 2012 har byrådet sørget for at alle 956 parkeringsplassene er i bruk. I perioden er over 200 idretts- og friluftsanlegg realisert, prosjektert eller under planlegging. Johanneskirketrappen

10 Vi har stengt Nygårdsparken, som var Nord-Europas største åpne russcene gjennom 40 år. Nå revitaliserer vi parken! I årene har vi investert 10,5 milliarder til Ringveg vest, kollektiv- gang- og sykkelveier samt trafikksikring FrP har bidratt til at Fyllingsdalen teater har fått en ny start.

11 Fremskrittspartiet for bergensere flest Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti. Det bygger på Norges Grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv, med basis i kristent livssyn og humanistiske verdier. Hovedmålet vårt er å minske skatter, avgifter og offentlige inngrep. Vi respekterer og tror på enkeltmenneskets egenart og rett til å bestemme over sitt eget liv og sin egen økonomi. Vi tar sterk avstand fra forskjellsbehandling av mennesker basert på kjønn, religion eller etnisk opprinnelse, og vi vil verne om de rettighetene Grunnloven legger opp til slik som eiendomsrett, næringsfrihet, den personlige frihet, ytringsfrihet, trosfrihet og organisasjonsfrihet. Et liberalt menneskesyn bygger på at alle mennesker er forskjellige og skal vises verdighet dette må også gjenspeiles i behandlingen av mennesker som mottar offentlige tjenester. Det betyr blant annet at alle mennesker som mottar offentlige tjenester skal respekteres, og ikke umyndiggjøres, for sine valg. Fremtidens velferd er avhengig av nytenkning og vilje til å arbeide for å produsere verdier. Dette kan kun virkeliggjøres ved at enkeltmenneskers skaperevne slippes fri. For å øke velstandsnivået i Norge har vi et politisk ansvar å løfte frem gründere, bedrifter og andre som skaper arbeidsplasser. Vi ønsker å sette grenser for politisk makt og mener at makt bør overføres fra politikerne til folk flest. Derfor vil vi la innbyggerne beholde mer av sine egne skattepenger og overlate flere av det offentliges oppgaver til enkeltmennesker, privat virksomhet og frivillige organisasjoner. Bare slik kan man skape et samfunn som sikrer valgfrihet, respekt og muligheter for alle mennesker. Fremskrittspartiet støtter den parlamentariske styringsmodellen til Bergen kommune. Bruk stemmeretten din den 14. september. Stem Fremskrittspartiet! Bergen Fremskrittsparti C Sundts gt Bergen bergenfrp.no

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti

Kommunalpolitisk program 2015-2019. Bergen Fremskrittsparti Kommunalpolitisk program 2015-2019 Bergen Fremskrittsparti INNHOLDSFORTEGNELSE Ideologisk grunnlag 2 Administrasjon 2-3 Byutvikling, samferdsel og miljø 4-5 Et skapende næringsliv 6 Helse og omsorg 6-7

Detaljer

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7

For FRIHET familiens TRYGGHET beste HANDLEKRAFT Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT For familiens beste Valgfrihet Tryggere oppvekst Romsligere økonomi Side 7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag for folk flest Les intervju med Siv Jensen Side

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold

En enklere hverdag for folk flest. Et tryggere Vestfold FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT Vi vil representere deg på Stortinget Anders Anundsen, Tom Holthe, André Bråthen, Morten Stordalen og Ellen Eriksen. Side 5-7 September 2013. Nr. 13. 39. årgang En enklere hverdag

Detaljer

Grenseland AVISA. Viktig valg i Marker VALG- SPESIAL MARKER

Grenseland AVISA. Viktig valg i Marker VALG- SPESIAL MARKER Grenseland AVISA NR. 5 SEPTEMBER 2015 VALG- SPESIAL Viktig valg i Marker Ungdommen er en maktfaktor når innbyggerne går til valgurnene 13. og 14. september. I Marker har 16 17-åringene stemmerett. Ungdommene

Detaljer

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget,

En enklere hverdag for folk flest. FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, FRIHET TRYGGHET HANDLEKRAFT FrPs fremste kandidater i Akershus Akershus FrPs kandidater til Stortingsvalget, fra venstre: Himanshu Gulati, Hans Andreas Limi, Kari Kjos og Ib Thomsen. (Foto: Tonje Hurum)

Detaljer

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter.

Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12. Stian Berger Røsland: - En større by gir større muligheter. dette er et annonsebilag for oslo høyre Nr. 4-2011 folkets fabian 58% av Oslo-folk vil ha Fabian som ordfører. Om du er en av dem, må du stemme høyre i år. les intervju med fabian på side 10, 11 og 12.

Detaljer

Sammen for Aust-Agder

Sammen for Aust-Agder Aust Agder Arbeiderparti 1 Aust Agder Arbeiderparti Sammen for Aust-Agder Arbeiderpartiets kandidater til fylkestinget er enige om at de store oppgavene løser vi best sammen. Vi må skape en videregående

Detaljer

Menneskeverd i sentrum side 12-13

Menneskeverd i sentrum side 12-13 #01 NOVEMBER 2014 i denne utgaven q KOMMUNESTYRET I HORTEN KOMMUNE SIDE 2 q BUDSJETT og BUDSJETTSAMARBEID SIDE 3 en borgerlig avis 2014 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune q PLANLEGGER FREMTIDENS

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

S a k n r. 3 [10:01:56] Møte torsdag den 25. november 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 25. nov. Finansdebatt 873 Møte torsdag den 25. november kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 24): 1. Finansministerens redegjørelse om stats- og nasjonalbudsjettet for

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22

FRI for farer? NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER. Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 NR. 5:2010 HØYREMAGASINET MULIGHETER Møt Julie Brodtkorb Voldberg side 16 Cuba: Hit, men ikke lenger side 22 FRI for farer? Høyremagasinet / MULIGHETER 2-10 / 1 TRYGGE LOKALSAMFUNN Høyres politikk bygger

Detaljer

Frivilligmelding for Bydel Ullern

Frivilligmelding for Bydel Ullern Frivilligmelding for Bydel Ullern 2014-2018 Innhold Forord 03 Forord Du gjør en forskjell! 04 06 10 15 21 Introduksjon Frivilligmeldingens forankring og arbeidsprosessen Frivillighetens omfang i Bydel

Detaljer

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10

algavisa Badeby LIV OG RØRE I DRØBAK GRØNT SKIFTE Venstre vil ha i Frognpolitikken året rundt Flere gang- og sykkelveier Frognskolen må bli topp 10 algavisa FROGN VENSTRE www. KOMMUNEVALGET HØSTEN 2015 Frognskolen må bli topp 10 Side 3 LIV OG RØRE I DRØBAK Flere gang- og sykkelveier Side 6 Badeby året rundt Side 8 Vi må ha mer handel, servering, service

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Hightech oldemor. Tryggere alderdom med moderne teknologi. Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter

Hightech oldemor. Tryggere alderdom med moderne teknologi. Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter Nr. 3:2011 høyremagasinet muligheter Valg-kick-off side 14 Profilene: Møt Michael Birkeland og Turid Wickstrand Iversen side 16 Hightech oldemor Tryggere alderdom med moderne teknologi Høyremagasinet /

Detaljer

Det aller meste er politikk

Det aller meste er politikk Det aller meste er politikk Hvilket parti ville du stemme på hvis det var valg i dag? Hva synes du er bra med det norske samfunnet? Hva vil du forandre i det norske samfunnet? Lederen i ungdomsorganisasjonen

Detaljer

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang

Samlet FrP-familien. Systemfeil. NTPkrafttak. Ja-mennesket Side 8 og 9. Valg 2013. Lørdag 6. juli 2013. Nr. 10. 39. årgang Ja-mennesket Side 8 og 9 Systemfeil For rusmisbrukeren Angelica (22) hjelper det lite å bo i verdensbeste land, når systemet står i veien for et verdig liv. Side 10 og 11 NTPkrafttak Side 14 og 15 Lørdag

Detaljer

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2

Årets høydepunkt. Grensesprengende. Rydder opp. Full stans For bompengeinnkreving. i nome. Fremskritt mener Side 2 Rydder opp Etter nærmere 80 år med sosialistisk styre av Fredrikstad, rydder FrP opp. Side 6 Grensesprengende Les om FrP-politiker Grethe Fure som har gått over Nordkalotten sammen med Lars Monsen. Side

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6

Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 OSLO HØYRES MAGASIN NR 2:2015 Høyre bygger Osloskolen for fremtiden side 4, 5 og 6 - Når jeg blir spurt om hvilke tre politiske saker jeg mener er de viktigste svarer jeg skole, skole og skole. Ordfører

Detaljer

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no

PENGAOGLIVET. barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land. vfb.no PENGAOGLIVET barn og unge om å være fattige i verdens rikeste land vfb.no INNHOLD UTGIVER: Voksne for Barn REDAKSJONSKOMITE: Karin Källsmyr, Ina Nergård og Birthe Bratvold ILLUSTRASJONSFOTO: ElgMedia LAYOUT

Detaljer

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019

FOR FOLK FLEST. Tromsø FrPs program 2015 2019 FOR FOLK FLEST Tromsø FrPs program 2015 2019 Innhold: En enklere hverdag! 3 Ideologisk grunnlag vårt grunnsyn 4 En mer effektiv ja-kommune 4 På lag med næringslivet 5 Oppvekst 6 Helse, omsorg og sosiale

Detaljer

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen

Drammen Byliste august/september 2007. Drammen Byliste vil flytte godsterminalen Bypatrioten Drammen Byliste august/september 2007 Bylista har løsningen på Holmen-problemet Oddbjørn Solstad slåss for de unge Alle skal føle seg trygge på skolen! Flytt gods og containere inn i fjellet

Detaljer

Ny kurs for Oslo. Bedre luft med tunnel. Tillit til de ansatte. Barnehage til alle. Valgkampavis for Østensjø SV 2015

Ny kurs for Oslo. Bedre luft med tunnel. Tillit til de ansatte. Barnehage til alle. Valgkampavis for Østensjø SV 2015 Valgkampavis for Østensjø SV 2015 Ny kurs for Oslo - Vi trenger felles løsninger framfor hodeløs privatisering, mener Torstein Bae, Hanne Eldby og Marianne Borgen fra Østensjø SV. Barnehage til alle Full

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå

i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå i vindusposten et magasin fra Pensjonist Partiet Helse, velferd og omsorg En utrolig eldrediskriminering Minste garantipensjonsnivå Nr. 2/2011 - årgang 6 ne r e gj r g nå e m ed r! a T m gå du i vindusposten

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s.

Våre viktigste prioriteringer..s.3. Den åpne og inkluderende kommunen.s.6. Trygg og ansvarlig styring..s.8. Omsorg tilpasset den enkelte..s. Innhold Våre viktigste prioriteringer..s.3 Den åpne og inkluderende kommunen.s.6 Trygg og ansvarlig styring..s.8 Omsorg tilpasset den enkelte..s.12 Oppvekst med like muligheter.s.15 Den grønne storbyen..s.20

Detaljer