ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i Satser på joint care. Ansatte strekker seg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge pasienthotell og gå over til mer dagbehandling. En arbeidsgruppe skal utrede hvordan sykehuset kan få ned liggetida gjennom bl. a økt bruk av dagbehandling. I andre sammenhenger er ST kjent for å ligge på topp i behandling pr. krone og de korteste ventetidene i landet. Men her ligger sykehuset i den andre enden: ST har flest senger pr innbyggere i vår region. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. De fikk 2. prisen Endokrin mamma-seksjonen ble hedret med nasjonal pris. Side 5 Stødig ST-år i ga framgang på flere felt, men ikke de store høgdepunktene, fastslo ST-direktøren. Mer på side 6. -Målet er å få til både god pasientbehandling og bedre ressursutnyttelse. Dette er en kjempemulighet for oss som vi ennå ikke har tatt ut, understreker klinikksjef Halfrid Waage. Både internasjonalt og nasjonalt er det en tung trend som blåser i den retningen. Nå forsterkes presset i samme retning av helseminister Bjarne Håkon Hansens varslede samhandlingsreform. Men fagmiljøene skal inn, før beslutninger blir fattet, understreker PO-direktør Hans Evju. Mer på side 3: Ansatte strekker seg Satser på joint care ST-ansatte strekker seg langt for kollegene sine, merker tillitsvalgte. Se side 7. Mange må samarbeide når ST nå satser på joint care-metodikken. Side 2.

2 Samarbeid om Joint Care Nå utvikler ST seg faglig: 20 fagpersoner og tre klinikker skal samarbeide for at hofte- og kneprotesepasientene skal få behandling og oppfølging etter den nye Joint Care- metoden. Målet er at pasientene skal mobiliseres allerede operasjonsdagen og at de skal kunne utskrives allerede etter fire dager.. Fra venstre: Magne Fjellhøi, Elisabeth Hammer, Rolv Mjaaseth, Paolo Rossi, Karianne Hansen, Rune Holmberg og Magnhild Tveita.ST satser på Joint Care-metodikk. -Dette blir krevende, men faglig veldig spennende, sier Karine Hansen. Fysioterapeuten som leder joint care-prosjektet på ST tør ikke innkassere seieren på forhånd. Det fins selvsagt fallgruver når så mange faggrupper skal samarbeide for å sikre en utvalgt pasientgruppe god behandling etter en metodikk som de siste ti årene har spredt seg fra USA til Europa. Vejle sykehus i Danmark har meget gode resultater etter seks år med dette behandlingsopplegget. På den bakgrunn tok seksjonsoverlege Rolv Mjaaseth initativ til en studietur i fjor høst der mange fra ST kom tilbake med stor faglig entusiasme. Nå samarbeider KAM, Kirurgisk klinikk og MSK om prosjektet som skal ta inn den første pasientgruppa allerede i mars. I løpet av januar-februar skal noen pilotpasienter gjennomføre deler av behandlingsprogammet. Den første evalueringen skjer til høsten. Men metodikken skal evalueres også etter ett år- før man avgjør om joint-care blir en del av driften. Fem arbeidsgrupper jobber med hver sin del av samhandlingsprosjektet som skal resultere i en ny behandlingslinje. Opplegget går ut på at en gruppe på 3-4 pasienter får felles informasjon før operasjonen. Så blir de operert samme dag og får følge hverandre gjennom hele forløpet. Her skiftes et kne ut med en protese Målet? Fornøyde pasienter Målet er fornøyde pasienter som skal oppleve så lite smerte og ubehag at mobiliseringen kan starte allerede operasjonsdagen: -Joint care-programmet handler om å få til et tverrfaglig, standardisert og akselerert pasientforløp. Her må faggrupper, seksjoner, pasienter og pårørende samhandle godt for å lykkes, understreker prosjektlederen. -I Norge er det bare noen få sykehussom jobber på denne måten. Tanken er at pasienten skal komme raskere i gang med opptrening etter operasjonen, for-klarer overlege Paolo Rossi. Han minner om at meniskpasienter før lå i hele 14 dager på sykehus. Nå skal kne-og hofteproteseopererte kunne reise allerede etter fire dager. I det nye opp-legget spiller anestesilegene en nøkkelrolle: - De har oppnådd imponerende resultater i Danmark. Vi er åpne for å endre vår måte å utføre anestesi på så lenge det ikke fører til mer smerter hos pasientene etterpå, understreker seksjonsleder Rune Holmberg. Haster med forslag til arbeidsmiljøprisen! ST-ansatte som har forslag til hvilken enhet som fortjener årets arbeidsmiljøpris, begynner å få dårlig tid. 20. februar er siste frist. - Vi har lagt bak oss enda et år med krav om høg innsats fra alle ansatte for å nå våre medisinske mål her på ST. Den jobben som gjøres her blir lagt merke til i Helse-Norge og det ligge stor innsats fra hver enkelt bak disse resultatene. Jeg vet at det fins mange enheter som er verdige til å få Arbeidsmiljøprisen. Men nå haster det med å få inn forslag, sier Yngve Reis på vegne av juryen. Han minner om at alle ansatte kan sende forslag bare de 2 begrunner det skriftlig og sender det til ham eller til PO-avdelingen skriftlig eller pr. e-post til vinnerne... Alle arbeidsmiljøargumenter teller i begrunnelsen. Det handler om f. eks trivsel, samarbeid, og sykefravær, påpeker hovedverneombudet som ber ansatte gå inn på intranett for å lese alle kriteriene. Tidligere har lungeposten, Alderspsykiatrisk og Sterilsentralen fått prisen som er innstiftet for å framelske godt arbeidsmiljø på sykehuset. Hvilken avdeling som drar avgårde med prisen og kroner blir kunngjort 4. mars. Sterilsentralen fi kk den siste arbeidsmiljøprisen. Hvem får den i år?

3 ST skal ta fler på dagtid ST skal utrede mulighetene for å bygge pasienthotell og gå over til mer dagbehandling. En arbeidsgruppe skal utrede hvordan sykehuset kan få ned liggetida gjennom bl. a økt bruk av dagbehandling. I dag har ST lang gjennomsnittlig liggetid og flest liggedøgn i hele Helse Sør Øst. I andre sammenhenger er vårt sykehus kjent for å ligge på topp i behandling pr. krone og ha de korteste ventetidene i landet. Her ligger vi altså i den gale enden av skalaen:samdata-tall viser at ST har flest senger pr innbyggere i vår region. En mulighet ST må ta tak i -Vi er i gang med et forprosjekt på hvordan ST kan modernisere driften gjennom større bruk av dagbehandling, hotellsenger og færre liggedøgn. Målet er å få til både god pasientbehandling og bedre ressursutnyttelse. Dette er en kjempemulighet for oss som vi ennå ikke har tatt ut, understreker klinikksjef Halfrid Waage. Både internasjonalt og nasjonalt blåser en tung trend i den retningen og den bare forsterkes av helseminister Bjarne Håkon Hansens varslede samhandlingsreform. Her handler det mye om at pasienter som strengt tatt ikke trenger en ressurskrevende sykehusseng, skal behandles på et lavest mulig omsorgsnivå. Derfor må sykehusene samarbeide med kommunene om å skrive ut ferdigbehandlede pasienter. Pasientene verken vil eller bør ligge på sykehus lenger enn strengt nødvendig, understreker Waage. ST har med sine 5.1 døgn den klart høgeste liggetida i Helse Sør Øst. Sørlandet ligger f. eks på 4 døgn. I tillegg har ST det høgeste forbruket av liggedøgn i Helse Sør Øst- 23 prosent over snittet: Mer dagbehandling -ST har lav andel dagbehandling og høg gjennomsnittlig liggetid. Her har vi muligheter for å gjøre noe uten negative følger for pasientene- snarere tvert om i mange tilfeller. Vi tror at de fleste pasientene ønsker å komme samme dag som inngrepet skal skje. Og friske pasienter vil som regel heller ligge på enerom på pasienthotell enn på f. eks et firemannsrom på sykehuset. Stadig flere sykehus i vår region har eller planlegger å etablere pasienthotell, påpeker Waage. Hun tror den enkleste forklaringen på at ST har så høg liggetid er at vi har hatt rikelig med sykehussenger: Dermed har det vært naturlig å bruke dem. Blant sammenlignbare sykehus i vår region ligger ST på bånn når det gjelder andelen av inngrep som utføres med dagkirurgi. I fjor var STs dagkirurgiandel på 38.1 mens Buskerud topper med 53.7 prosent. ST må gjøre mer dagbehandling på sikt mener klinikksjef Halfrid Waage.(bildet) Undersøker behovet for pasienthotell ST skal undersøke hvor mange utskrivningsklare pasienter som fins rundt om- og hvor mange som kunne hatt nytte av et pasienthotell. Hensikten er å få fram tall som viser mulighetene for å få færre døgn-opphold og kortere liggetid på ST. Innen 1. mars skal en arbeidsgruppe levere en forprosjektrapport som sier noe om mulighetene på dette området. ST må over tid få ned tall der vi ligger dårlig an: For lite dagkirurgi, for mange senger i forhold til innbyggertallet og for høgt forbruk av sykehussenger. Her topper sykehuset både nasjonalt og i Helse Sør Øst-sammenheng: - 1. mars skal vi levere en innstilling som sier noe om mulighetene vi ser for å få til endringer her. Det handler konkret om hvor mange senger eventuelt også sengeposter vi kan redusere med på sikt, medgir PO-direktør Hans Evju. Men han lover at dette ikke skal skje over natta og at faglige innvendinger skal tas alvorlig undervegs i prosessen. Når forprosjektrapporten er klar skal ST i gang med selve hovedprosjektet som staker ut kursen for hvordan sykehuset kan jobbe for å få til mer dagkirurgi, pasienthotell og andre tiltak som kan få ned den høge liggetida og overforbruket av senger som bl.a SAMDATA-rapporten har dokumentert. -Hva venter dere av faglige innvendinger? Skal ikke ramme pasientene -Vi er helt i startfasen, så det er det for tidlig å si. Mandatet som ligger under er at vi må over på mer dagbehandling, kortere liggetid - og færre senger i forhold til dagens nivå. Men forutsetningen er at det ikke skal gi dårligere pasientbehandling enn i dag, forsikrer Halfrid Waage. Hun understreker at fagmiljøene skal trekkes inn, før noen beslutninger blir truffet. Tillitsvalgte er selvsagt med også i forprosjektet der lederne for Medisin, Kirurgi og KK også deltar for å sikre at virkeligheten i klinikkene ivaretas. Virkemidlene som antydes i forprosjektet er bl.a bruk av hotellsenger, mer samme dagsinnleggelse, klargjøring av pasienter på poliklinikk, overgang til mer dagkirurgi og tidligere utskriving. -Vi tror Medisin til en viss grad kan bidra til redusert liggetid gjennom bedre samarbeid med kommunehelsetjenesten, bedre planlagte utskrivninger og gjennom geriatriprosjektet. Hvis mer kan gjøres ambulant, kan det dempe behovet for senger. Vi tror vi kan få til noe her. Men det er for tidlig å si hva som faktisk virker, sier rådgiver Helga Baasland. (Se bildet til høyre) 3

4 Skryt av ny ressurspool Ressurspoolen som ble født i kjølvannet av sparekravene ifjor, er blitt en ordning det nå skrytes uhemmet av på ST: Tre sykepleiere hjelper til der de mangler folk i Kirurgisk klinikk: -De er flinke og fleksible som klarer å serve seks sengeposter. Alle er kjempefornøyd med ressurspoolen og de som jobber der, sier enhetsleder for urologi Susanne Hafredal Sørheim. Ideen til det som nå ser ut til å ha blitt en særdeles vellykket nyordning, fikk enhetslederne Ingunn Holtar Rønning og Elisabeth Hammer fra en studietur til Aker for noen år siden. I kjølvannet av fjorårets sparekrav ble ressurspoolen en løsning som kunne gi færre overtallige samtidig med at enhetene kunne sikre seg sykepleierkompetanse ved kortvarige sykefravær. Målet var også å få ned vikarutgiftene. Elisabeth Nordli som var nyutdannet i fjor er en av tre sykepleiere i ressurspoolen. De får oppdragene via GAT Turnus en uke i forvegen. Men ellers vet de lite om hvor de skal jobbe i forkant. -De er kjempeflinke og er blitt en ressurs for oss i forbindelse med korttidsfraværet. Men det er ikke hvem som helst som kunne klare en Enhetslederne er glade for ressurspoolen. F.v:Rosemarie Ditlefsen, Liv Torunn Myrene, Elin Skilbred, Ingunn Holtar Rønning, Elisabeth Hammer, Benedikte Stavne Gripsgård, Anita Mustvedt Håland og Susanne Hafredal Sørheim. jobb på seks ulike poster, lyder attesten fra Elisabeth Hammer der Elisabeth har sin moderavdeling. Jeg føler meg like velkommen på alle avdelingene. Personlig synes jeg det er spennende å jobbe flere steder. Det gir en brattere lærekurve enn ellers, mener Elisabeth Nordli. for at de opplever at arbeidsmiljøet er godt ved alle de seks enhetene og at de lærer mye ved å jobbe flere steder, sier Susanne Hafredal Sørheim. Både hun og de andre enhetslederne mener dialogen mellom enhetslederne rundt ressurspoolen har ført til tettere samarbeid enn før. Populær nyordning En evaluering som er gjort nylig har konkludert med at ressurspoolen er vellykket og at ordningen bør fortsette. Jeg tror vi kan kalle dette en skikkelig suksess. Alle ser ut til å være fornøyd. Og for min del er jeg også svært glad for at de tre som jobber i poolen melder om at de er fornøyd med å jobbe der. De gir uttrykk Elisabeth Nordli jobber i ressurspoolen Ny jakt på riktige drg-koder i Hartvigs ånd ST ledelsen har gravd fram et 16 år gammelt notat fra en tidligere sjeflege: For å vise at jakt på riktige diagnosekoder ikke er av ny dato. Nå skal ST i gang med en ny runde for å sikre riktig drg-koding: I håp om å unngå å gå glipp av inntekter ST faktisk har krav på I brevet fra 1993 går det fram at daværende sjeflege Pål Hartvig gikk på gummisåler for ikke å irritere legene: Og i så fall bare litt, som Hartvig underfundig formulerte det. Også den gang var jakten på riktige diagnoser stimulert av et lønnlig håp om at det kunne gi ekstrainntekter til en slunken sykehuskasse. En arbeidsgruppe som nå er i sving, bruker den humoristiske koblingen mot 90-tallets diagnosejakt for å trekke de historiske linjene for jakten anno Innen april 4 skal vi ha gjort en kartlegging på ST for å finne ut hvordan kvaliteten på den medisinske kodingen vår, er. Tanken er å se om noe kan gjøres for å bli bedre her, sier økonomidirektør Ståle Langvik Christiansen. Han understreker at arbeidet handler om å sikre best mulig diagnoser for pasienten- og samtidig en drg-koding som gir ST de inntektene vi faktisk har krav på- verken mer eller mindre.-poenget med riktig koding handler ikke bare om å få de inntektene vi har krav på. Det handler faktisk først og fremst om å få et best mulig bilde av det som er gjort for å gi pasienten riktig diagnose og behandling, understreker klinikksjef Halfrid Waage. Fra venstre: Erna Beate Støren, Halfrid Waage, Dana Tønnessen, Ståle Langvik Christiansen og Eirik Eliassen. ST skal nok en gang ut på drg-jakt..

5 De fikk pris for nytenking Endokrin-mammaseksjonen i Porsgrunn har sikret seg 2. plass i Dagens Medisins årlige pris. Den hedrer norsk helsevesens mest kreative nytenkere.- Vi tror vi har utviklet en ide som flere kan ha glede av, sier seksjonsleder Ivar Guldvog. Onsdag 7. januar dukket en redaktør og journalist fra Dagens Medisin opp med blomster, diplom og godord for å berømme de ansatte ved avdelingen.de nådde opp blant 15 nominerte til årets Den gylne resept -pris som hedrer menneskene bak de beste ideene i Helse-Norge. I år var det en allmennlege fra Florø som fikk 1. prisen, mens endokrin-mamma i Porsgrunn kom på en hederlig 2.plass for sin spesielle driftsmåte: Vellykket driftsform Enheten har poliklinikk og sengepost vegg-i-vegg og en ordning der hver pasient får oppfølging av en lege og en kontaktsykepleier fra innleggelse til utskriving etter operasjonen. Det betyr b.la at pasientene slipper å gjenta sin sykehistorie for stadig nye leger og sykepleiere: -Vi skårer veldig høgt på kontinuitet i behandlingen. Det setter pasientene stor pris på, sier avdelingssykepleier Rosemarie Ditlefsen. Det summer på vaktrommet av ansatte som ennå ikke vet at de skal hedres for sin arbeidsmåte som er utviklet gjennom mange år. Med poliklinikk, sengepost og operasjon vegg-i-vegg i samme etasje utnytter f. eks legespesialistene arbeidsdagen effektivt. Det er også en gevinst ved denne driftsmåten. Dagens Medisin-redaktør Liselotte Folge (bildet under) overrasket denne gjengen på endokrin-mamma med nasjonal 2.pris for nytenkning... Godt eksempel på at det nytter Avdelingen har korte ventelister og høg pasienttilfredshet. Men det som imponerte redaktør Liselotte Folge spesielt var at resultatene var oppnådd med evne til å tenke nytt og beskjeden ressursinnsats: - Avdelingen har fått til endringer som gavner pasientene både psykisk og fysisk samtidig som de driver kostnadseffektivt. Det er et godt eksempel på at det nytter å tenke nytt i helsevesenet, sier Dagens Medisin-redaktør Lottelise Folge. ST utdanner egne interiørkonsulenter ST styrker nå kompetansen til egne folk som kan sikre gode løsninger når det bygges om og ominnredes rundt om på sykehuset. Fire damer som jobber i alt fra renhold til tekstil har satt seg på skolebenken. Nå kan de kalle seg interiørkonsulenter. Går eksamen bra, kan de søke om å kalle seg interiørarkitekter om halvannet års tid Mens Sykehusservice sponser utdanningen, takker de fire form av to år med masse hjemmearbeid, lesing og en jevn strøm av oppgaveskriving.- Det er moro å lære noe nytt. Men det er veldig slitsomt å studere ved siden av full jobb. Uten støtten fra Bente hadde jeg aldri klart det, tror Anne Marie Eliassen. Kollega Guro Jønnevald bruker timer hver dag på lesing og oppgaver, og også hun bekrefter at det ikke er gratis innsatsmessig. Nå tar de fatt De har utdannet seg på interiør. Fra venstre Guro Jønnevald, Bente Larsen og Anne Marie Eliassen. Etterhvert håper de at de kan få bruke sin kunnskap på ST. på 3.året - interiørinnredning av offentlige i Skien.Elin Skei er ikke mindre stolt av og private bygg - som er midt i blinken i innsatsen til interiørstudentene og forkforhold til hva sykehuset trenger. larer hvorfor de satser på de fire: - ST har gjennom flere år satset bevisst Nyttig for sykehuset... på det bygningsmessige uttrykket og este- Det er gøy å lære om farger, lyssetting tikk. Nå får vi egne folk som kan noe om og bruk av tekstiler. Dessuten synes jeg at riktig belysning, materialbruk og hvordan et interiørmiljø kan bli bra for ansatte eljeg allerede har hatt god nytte av faget i ler pasienter. Kanskje kan vi også spare jobben min, sier koordinator på tekstilinn litt på bruken av eksterne interiørekbente Larsen full av glød. To av studensperter på sikt, håper lederen for hotelltene har gjort sitt svennestykke ved å innrede et pårørenderom i Akuttmottaket seksjonen. 5

6 Økt behandling ifjor ST økte pasientbehandlingen også i Samtidig øker behandlingsveksten i barneog ungdomspsykiatrien i Skien mest markert på ST. Slik var noen av nøkkeltallene som STdirektør Arne Rui la fram under den årlige pressekonferansen den 20. januar. Direktøren oppsummerte 2008 som et år preget av jevn og solid framgang på de fleste områdene- men uten de store toppene.likevel økte behandlingen av inneliggende pasienter med seks prosent mot en prosent i Antall pasientopphold stoppet på drøyt og veksten siden 2004 var 23 prosent. I fjor stod ST for snaut polikliniske konsultasjoner.det representerte en økning på tre prosent i fjor og til sammen 19 prosent de siste fire årene. Behandlingsvekst i psykiatrien Tilsvarende har ST-psykiatrien nå en langt brattere vekstkurve: Innleggelsene økte med ni prosent mot bare en halv prosent året før. Økningen i fireårsperioden var på hele 67 prosent.de polikliniske konsultasjonene i ST-psykiatrien gikk i 2008 opp med 14 prosent- mens 2000 ble et år preget av jevn framgang,- særlig i psykiatrien (arkivbilde fra BUP Skien ifjor) oppsumerte ST-direktør Arne Rui på den årlige pressekonferansen. det året før var en nedgang på drøyt 7 prosent. Her var økningen i fireårsperioden på 38 prosent. Selv om regnskapstallene ikke er helt klare, ser ST ut til å lande på omlag 10 millioner i underskudd for Det syntes ikke Rui var dårlig i forhold til et budsjett på drøyt 2.3 milliarder. Direktøren hadde også tanker om utfordringene i Her knyttet han et håp om at ST når opp med sin søknad om å få ja til å bygge om i Porsgrunn når Helse Sør Øst til høsten hvor det skal investeres.ellers trakk direktøren fram integreringen av sykehusene på Notodden og Rjukan og ikke minst arbeidet med å sy sammen medisinske tilbud i samarbeid med SiV og PiV som viktige saker å lykkes med i år. Samhandling i fokus i 2009 Rui var også klar på at ST må følge opp helseministerens samhandlingsreform for å kunne møte utfordringene med en dobling av antall eldre de neste 20-årene: -Vi er nødt til å omstille oss internt for å drive ressursøkonomisk. I dag har vi for mange senger. Vår utfordring på sikt blir å komme mer over på mer dagbehandling av pasientene, konstaterte Arne Rui. ST har fortsatt lavest ventetid inorge Ventetida for de somatiske pasientene var uendret ifjor. Likevel hadde ST lavest gjennomsnittlig ventetid i landet. Men nå er det BUP-psykiatrien i Skien som senket ventetida mest for pasientene.. -Psykiatrien hadde veldig solid reduksjon i ventetid i fjor. Det er også gledelig at ventetida for øre-nese-hals-pasientene gikk kraftig ned.det meste av ventelistene på ST knytter seg nå til plastikk-kirurgi der vi har en regionfunksjon og der vi får pasienter fra store deler av landet, oppsummerte direktør Arne Rui for pressen. Ved inngangen til 2009 ventet 1514 personer på behandling ved ST mot 1590 et år tidligere. Gjennomsnittlig ventetid i 2008 endte på 70 dager ved utgangen av en dag mer enn året før. Likevel 6 var ST lavest sammenlignet med de andre tidligere sentralsykehusene i Helse Sør Øst. Men Rui var tydelig på at han ikke er helt fornøyd før STs interne mål om at ingen pasienter skal vente mer enn tre måneder, er innfridd.samtidig gledet han seg over at ventetida innenfor voksenpsykiatrien også ifjor gikk den riktige vegen. I 2008 var den på i underkant av 40 dager. Kraftig bedring for barn og unge Enda mer markant var bedringen innenfor Barne- og ungdomspsykiatrien i Skien. Der sank ventetida fra 81 dager i juli til 36 dager i november Myndighetene krever nå at ingen barn eller unge skal behøve å vente mer enn maksimalt tre måneder for å få hjelp.den interne pasienttilfredsheten lå også i fjor høgt og stabilt på ca 90 prosent.de interne målingene viser det samme som tidligere. -Utfordringen vår går på å bli bedre på informasjon til pasientene. Når det gjelder omsorg og service skårer pleiepersonalet vårt fremdeles høgt, konstaterer ST-direktøren. Han er også stolt av at ST som eneste sykehus i Helse Sør Øst innfridde myndighetenes krav om at 80 prosent av epikrisene skal være hos fastlegene innen syv dager etter sykehusoppholdet. Lav ventetid for pasientene. (Arkivbilde)

7 Ansatte strekker seg langt -Mange ST-ansatte er tilfredse med jobben sin. Samtidig vet vi at mange strekker seg veldig langt blant annet for å hjelpe kollegene sine. Det kan oppleves som en ganske stor belastning, sier sykepleiertillitsvalgt på ST- Ann Iserid Vik-Johansen. STs sykefravær økte fra 7.7 til 8.4 prosent i Likevel er det lavere enn fleresammenlignbare sykehus i Helse Sør Øst og lavere enn helse-og omsorgssektoren i Telemark.Samtidig viser tall fra de to medarbeiderundersøkelsene i fjor at ST skårer over gjennomsnittet i Helse Sør Øst.Under pressekonferansen om årsresultatet la ikke ST-direktøren skjul på at han vet at enkelte sengeposter har tøff arbeidsbelsatning i perioder. Likevel var han glad for at ansatte i den elektroniske medarbeiderundersøkelsen fra november i fjor i litt mindre grad oppga for stor arbeidsbelastning. Bedre fra Arbeidstilsynet ifjor Arne Rui trakk også fram at ST fikk bedre tilbakemelding nettopp på arbeidsbelastning etter en gjennomgang av ST-tillitsvalgte fra venstre: Ellen Årøen, Tor Severinsen, Kjersti Kleiv, Yngve Reis, Ann Iserid Vik-Johansen og Marianne Ellefsen.Mange ansatte strekker seg i hverdagen. Arbeidstilsynet i fjor høst.de tillitsvalgte kommenterte både tanker om sykefraværsøkningen og det faktum at det særdeles effektive Sykehuset Telemark har god medarbeidertilfredshet: -Det klassiske eksemplet er at ansatte må stå på ekstra for å få det til å gå rundt på avdelingen hver gang det er høgt sykefravær. Men min erfaring er at ST-ansatte strekker seg langt og står på når det trengs, sa Ann Iserid Vik-Johansen. Må være obs på utrygge ansatte -ST har vært gjennom mange omstillinger de siste årene. Det kan føre til en utrygghet som også kan virke inn på sykefraværet, mente fagforbundets Marianne Ellefsen. Utrygghet kan også føre til det motsatte: At folk går på jobb selv om de ikke er i form- fordi de vil bite seg fast i den jobben de har, supplerte VikJohansen. Hovedverneombud Yngve Reis sa det slik: -Jeg føler meg rimelig trygg på at folk som jobber mer enn de synes er akseptabelt, tar kontakt med oss. Vi får inn noen slike saker som vi må håndtere i løpet av et år. Da prøver vi å løse saken på riktig nivå, påpekte Reis. Akademikertillitsvalgt Tor Severinsen kobler det økte fraværet mot at ST er en IA-bedrift som forplikter seg til å ta inn også ansatte med helseproblemer. I tillegg minnet han om at ansatte innimellom også rammes av de samme epidemiene som andre grupper her i landet. Fasadeforfall krever sikring i Porsgrunn Byggansvarlig Jørn Hafredal bidrar til at det blir mer enn gladnyheter i ST-nytt. Han utfordrer sykehusbladet til å dokumentere forfallet på fasaden ved ST Porsgrunn. Bedriftsavisa ble med ham til Porsgrunn på en utvendig runde der Hafredal peker og forklarer hvorfor det haster med å få gjort noe bygningsmessig i Porsgrunn. Avdelingsingeniøren viser fram sprekker i grunnmuren i det nordvestlige hjørnet av sykehuset. Men verst er en 10 cm stor utglidning i teglsteinsfasaden på bygg 87 mot vest. Sprekken har økt i det siste og er så stor at området nedenfor er blitt sikret med sperrebukker. Det er gjort for å unngå at noen kan rammes hvis fasaden skulle rase ut:-her må vi ha ny såle og skifte ut ca 400 kvadratmeter teglsteinsmur. Det er fort vekk en jobb til mellom en halv og en million kroner, anslår Hafredal. Bygg og eiendomssjefen har sendt bilder av de verste skadene til Helse Sør Øst som en del av dokumentasjonen for at det haster med å gjøre noe for å begrense forfallet. Må sperre av to områder Hafredal har satt ut sikring med sperrebukker nedenfor en pyntesøyle i mellombygget- også det i fasaden mot syd: -Her har det vært vanninntrengning inn til armeringsjernet. Når det ruster presses det ut murbiter, forklarer bygningsingeniøren engasjert.også i betongfasaden ved hovedinngangen utenfor et trappeløp i bygg 86, er det åpenbart at murpussen har begynt å løsne og dermed trenger en vedlikeholdsrunde. Fasaden i Porsgrunn forfaller 7

8 Skanner for hele ST Ny sjef på lunge i Skien Fra 2. februar leveres alt av medisinske papirer fra sengeposter og poliklinikker på den nye skanningsentralen i Skien. De skal ta unna ca dokumenter i året F.v:Veslemøy Paulsen, Gro Kolås, Unn Lisbeth Iversen Elvy Berg og Karianne Høidalen skanner for hele sykehuset. -Jeg har fått kjempeflinke sekretærer fra hele sykehuset. De kan mye og det den ene ikke vet om sykehuset, vet den andre. Nå tørrtrener vi på å skanne inn alt fra Medisinsk klinikk, sier lederen for den nye sentralen- Elvy Berg. -Jeg tror dette skal gå bra. Det er en trivelig gjeng her, sier en av de ti sekretærene som deler på seks årsverk- Karianne Høidalen.De skal klare det kunststykke å skanne inn viktige papirer fra hele sykehuset i løpet av en arbeidsdag. Det betyr at desperat papirjakt blir en saga blott for leger som trenger f. eks et prøvesvar til en pasient. Fra 2. februar skal det være nok å gå inn på IMX-lege for å finne nødvendig medisinsk dokumentasjon. Etter nyttår har sekretærene jobbet i nyoppussede lokaler i det som før var BUKs møterom i 3.etasje i Gamlebygget i Skien. Her har de fått opplæring slik at de kan bli spesialister på å skanne- og ikke minst arkivere den voldsomme papirmengden slik at den lett lar seg gjenfinne for legene rundt om på ST. Etter mange år er dette siste trinn i det som i sin tid var daværende sjeflege Nils Stangelands våte drøm om et papirløst sykehus. Samtidig med Skanningsentralen starter sekretærene i journalarkivet opp på samme måte med å skanne utvagte historiske journaler fra journalarkivet på ST. Også de er i pilotfasen der de skanner noe fra Medisin 2 og noen journaler fra fødeavdelingen.. Benedicte Børge-Ask Madsen heter nysjefen på lungeseksjonen i Skien.- Jeg har fått en god velkomst og gleder meg til å ta fatt på noe nytt.det sier 36-åringen som nå bor i vannkanten med familien på Stathelle. Oslojenta er fascinert av skjærgården og liker seg i Grenland der hun har jobbet som leder i Skien kommune og i en IT-bedrift, før hun nå fikk jobb på ST.Siviløkonomen med erfaring også fra store private konserner vet at bakgrunnen hennes betraktes med skepsis i deler av helse- Norge.-Jeg ser at den nye jobben byr på utfordringer. Men jeg tror at noe av det jeg har jobbet med før- særlig innenfor personal- og organisasjonsutvikling kan ha verdi også i et sykehus, sier nysjefen. Selv om hun kan tall og analyse, synes hun det å jobbe med mennesker er hakket mer spennende... Sjekk minnepenna! En virusorm som slapp gjennom brannmuren sørget for flere dagers driftsstans i Helse vest nylig.- Bruk virussjekk, før du setter inn minnepennen, lyder IT-rådet for å unngå det samme på ST. -Har DU kontroll på bruken av minnepenn spør STs IT-sikkerhetsmann Gunnar Wergeland Aas. Det er bedre å være føre var enn etter snar, mener han. Derfor vil han gjerne tette noen brannmurhuller, før også ST lammes av en sint virusorm som kan få de livsviktige datasystemene til å knele. - Hva skal ST-ansatte passe på? - Hvis de bruker minnepenn når de jobber på PCen hjemme eller på lap-top en, så bør de sørge for å virus-scanne pennen før de setter den inn i jobb-pcen. Det samme gjelder dersom du laster ned tekst, bilder eller programer fra Internett på jobb og legger disse på minnepennen. Det fins et lite gult skjoldsymbol nederst til høyre på skjermen. Klikk på det og gjør en kjapp scanning, så er du langt sikrere mot å få ansvar for å smitte sykehusets nettverk, svarer sikkerhetssjefen. En aggressiv virusorm kan skjule seg i et dokument eller program. Når den aktiveres spres den til resten av nettverket f. eks fjorten dager eller opptil et år etter at det har sluppet inn i PC en din. I verste fall kan viruset f. eks slette harddisken.-påse at du har oppdatert virusprogramvare på bærbar PC, lyder rådet fra IT-mannen. Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Hvorfor så dårlig brøyting? Midt i det verste snøkaoset får ST-nytt inn en e-post fra Elin Kjeldberg: -Hverken parkeringsplasser eller gangveier var ordentlig brøytet. Alt var da virkelig bedre før, mener fagutviklingssykepleieren. Hun har inntrykk av at mange i operasjonsavdelingen var misfornøyd med brøytingen i kjølvannet av snøfallet. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi-

Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- Nr. 15 5. september 2008 Samarbeid Skien-ST er bra for pasi- entene-k ene-kan gi færre på kor orridor idoren For et drøyt år siden reagerte STsykepleier Lisbeth Østby på at mange av sykehjemspasientene

Detaljer

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk

Vifter som nødhjelp mot hete- bølgen på Syk Nr. 13 8. august 2008 ST tar tak i dårlig tilbakemelding fra turnuslegene for å bli bedre Det kan være tøft å komme fra en skjermet studiesituasjon til fullt kjør på et akuttmottak for ferske turnusleger.

Detaljer

ST med mål om at pasienten skal få

ST med mål om at pasienten skal få Nr. 8 18. april 2008 ST med mål om at pasienten skal få epikrisen isen i handa ved utskriving ST er et av få norske sykehus som kontinuerlig har klart å få ut 85-90 prosent av epikrisene innen en uke.

Detaljer

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge

ST-nytt. Alkohol-pilot. Ny MR på plass. Nytt senter åpnet. 1000 astmasjekkes. Sertifisert først i Norge ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 3 April 2014 Alkohol-pilot STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. 3. Medisinske satsingsområder 4. Samhandling

Detaljer

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger

Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger Nr. 9 6.mai 2008 Direktørene for ST, Sykehuset i Vestfold og PiV i gang med samtaler om samarbeidsløsninger ST og SiV blir ikke slått sammen til ett helsefortak.- Styrevedtaket fra Helse Sør Øst gir oss

Detaljer

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens Nr. 6 25. mars 2008 Bruk uker klipp lippet snora til DPS Pors- grunns flaggskip til 110 millioner Som seg hør og bør var det en av brukerne som fikk den store ære å klippe den røde snora da STpsykiatriens

Detaljer

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN

BYGG PÅ EKSISTERENDE KUNNSKAP 5TIPS TIL EFFEKTIVISERING AV HELSESEKTOREN FORNYELSE AV HELSESEKTOREN IT-løsninger Spar tid og ressurser med skreddersydd IKT DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Innovasjon Fra irritasjon til kreativitet ved Sørlandet sykehus Standardisering - Lær av bilindustrien,

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Hvordan startet det egentlig ved to av dem.

Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Hvordan startet det egentlig ved to av dem. Intervju med psykiatrisk sykepleier Ann Randi Haugen (AR) og sosionom Latha Nrugham (LN) 4.februar 2003. Intervjuet er gjort av FoU-rådgiver Bengt Karlsson (BK).

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB

Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Rapport IS-2160 Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Publikasjonens tittel: Kompetanse, kvalitet og personellsammensetning i TSB Utgitt: 01/2014 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken

Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Tilbudet ved de gynekologiske fagseksjonene 4A/ 4C og gynekologisk poliklinikk Avdeling Kvinneklinikken Rapport fra en intern arbeidsgruppe. Forslag til forbedringer. Kvinne-og barnedivisjonen Helse Stavanger

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes

Psykisk helsehjelp der du bor. En veiviser til kommuner som har lykkes Psykisk helsehjelp der du bor En veiviser til kommuner som har lykkes presjoner hittil har vært altfor dårlig. Det er viktig at disse pasientene får hjelp i førstelinjetjenesten, men i dag er hjelpen de

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no

FOLKETS RØST. Like mye deltid i offentlig sektor. LO i Oppland TELEFON 61 18 79 20 E-POST oppland@lo.no SYNLIGHET NÆRHET STOLTHET FOLKETS RØST Magasin for LO i Gjøvik, Nordre- og Søndre Land, Vestre- og Østre Toten og Etnedal (GLTE) OKTOBER 2008 Like mye deltid i offentlig sektor Spesialist i arbeidsmedisin

Detaljer

ULLEVÅL ULLEVÅLNYTT. Lang kamp for å bli frisk. Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13. Behandler flere håndskader

ULLEVÅL ULLEVÅLNYTT. Lang kamp for å bli frisk. Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13. Behandler flere håndskader ULLEVÅLNYTT Ullevål universitetssykehus nr. 4, 2006 ULLEVÅL Lang kamp for å bli frisk Tema: Bedre utsikter - kreft, aids og hjerte side 4-13 Behandler flere håndskader side 3 Aktivitetsvekst ga underskudd

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer