ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i Satser på joint care. Ansatte strekker seg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ST-nytt. Fra døgn til dag. De fikk 2. prisen. Stødig ST-år i 2008. Satser på joint care. Ansatte strekker seg"

Transkript

1 ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 2 februar 2009 Fra døgn til dag STs strategi : 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. ST ser nå på mulighetene for å bygge pasienthotell og gå over til mer dagbehandling. En arbeidsgruppe skal utrede hvordan sykehuset kan få ned liggetida gjennom bl. a økt bruk av dagbehandling. I andre sammenhenger er ST kjent for å ligge på topp i behandling pr. krone og de korteste ventetidene i landet. Men her ligger sykehuset i den andre enden: ST har flest senger pr innbyggere i vår region. 3. Utvide det medisinske tilbudet. 4. Tilgang på fysisk infrastruktur. 5. Utvikle sykehusorganisasjonen med særlig vekt på ledelse og arbeidsmiljø. De fikk 2. prisen Endokrin mamma-seksjonen ble hedret med nasjonal pris. Side 5 Stødig ST-år i ga framgang på flere felt, men ikke de store høgdepunktene, fastslo ST-direktøren. Mer på side 6. -Målet er å få til både god pasientbehandling og bedre ressursutnyttelse. Dette er en kjempemulighet for oss som vi ennå ikke har tatt ut, understreker klinikksjef Halfrid Waage. Både internasjonalt og nasjonalt er det en tung trend som blåser i den retningen. Nå forsterkes presset i samme retning av helseminister Bjarne Håkon Hansens varslede samhandlingsreform. Men fagmiljøene skal inn, før beslutninger blir fattet, understreker PO-direktør Hans Evju. Mer på side 3: Ansatte strekker seg Satser på joint care ST-ansatte strekker seg langt for kollegene sine, merker tillitsvalgte. Se side 7. Mange må samarbeide når ST nå satser på joint care-metodikken. Side 2.

2 Samarbeid om Joint Care Nå utvikler ST seg faglig: 20 fagpersoner og tre klinikker skal samarbeide for at hofte- og kneprotesepasientene skal få behandling og oppfølging etter den nye Joint Care- metoden. Målet er at pasientene skal mobiliseres allerede operasjonsdagen og at de skal kunne utskrives allerede etter fire dager.. Fra venstre: Magne Fjellhøi, Elisabeth Hammer, Rolv Mjaaseth, Paolo Rossi, Karianne Hansen, Rune Holmberg og Magnhild Tveita.ST satser på Joint Care-metodikk. -Dette blir krevende, men faglig veldig spennende, sier Karine Hansen. Fysioterapeuten som leder joint care-prosjektet på ST tør ikke innkassere seieren på forhånd. Det fins selvsagt fallgruver når så mange faggrupper skal samarbeide for å sikre en utvalgt pasientgruppe god behandling etter en metodikk som de siste ti årene har spredt seg fra USA til Europa. Vejle sykehus i Danmark har meget gode resultater etter seks år med dette behandlingsopplegget. På den bakgrunn tok seksjonsoverlege Rolv Mjaaseth initativ til en studietur i fjor høst der mange fra ST kom tilbake med stor faglig entusiasme. Nå samarbeider KAM, Kirurgisk klinikk og MSK om prosjektet som skal ta inn den første pasientgruppa allerede i mars. I løpet av januar-februar skal noen pilotpasienter gjennomføre deler av behandlingsprogammet. Den første evalueringen skjer til høsten. Men metodikken skal evalueres også etter ett år- før man avgjør om joint-care blir en del av driften. Fem arbeidsgrupper jobber med hver sin del av samhandlingsprosjektet som skal resultere i en ny behandlingslinje. Opplegget går ut på at en gruppe på 3-4 pasienter får felles informasjon før operasjonen. Så blir de operert samme dag og får følge hverandre gjennom hele forløpet. Her skiftes et kne ut med en protese Målet? Fornøyde pasienter Målet er fornøyde pasienter som skal oppleve så lite smerte og ubehag at mobiliseringen kan starte allerede operasjonsdagen: -Joint care-programmet handler om å få til et tverrfaglig, standardisert og akselerert pasientforløp. Her må faggrupper, seksjoner, pasienter og pårørende samhandle godt for å lykkes, understreker prosjektlederen. -I Norge er det bare noen få sykehussom jobber på denne måten. Tanken er at pasienten skal komme raskere i gang med opptrening etter operasjonen, for-klarer overlege Paolo Rossi. Han minner om at meniskpasienter før lå i hele 14 dager på sykehus. Nå skal kne-og hofteproteseopererte kunne reise allerede etter fire dager. I det nye opp-legget spiller anestesilegene en nøkkelrolle: - De har oppnådd imponerende resultater i Danmark. Vi er åpne for å endre vår måte å utføre anestesi på så lenge det ikke fører til mer smerter hos pasientene etterpå, understreker seksjonsleder Rune Holmberg. Haster med forslag til arbeidsmiljøprisen! ST-ansatte som har forslag til hvilken enhet som fortjener årets arbeidsmiljøpris, begynner å få dårlig tid. 20. februar er siste frist. - Vi har lagt bak oss enda et år med krav om høg innsats fra alle ansatte for å nå våre medisinske mål her på ST. Den jobben som gjøres her blir lagt merke til i Helse-Norge og det ligge stor innsats fra hver enkelt bak disse resultatene. Jeg vet at det fins mange enheter som er verdige til å få Arbeidsmiljøprisen. Men nå haster det med å få inn forslag, sier Yngve Reis på vegne av juryen. Han minner om at alle ansatte kan sende forslag bare de 2 begrunner det skriftlig og sender det til ham eller til PO-avdelingen skriftlig eller pr. e-post til vinnerne... Alle arbeidsmiljøargumenter teller i begrunnelsen. Det handler om f. eks trivsel, samarbeid, og sykefravær, påpeker hovedverneombudet som ber ansatte gå inn på intranett for å lese alle kriteriene. Tidligere har lungeposten, Alderspsykiatrisk og Sterilsentralen fått prisen som er innstiftet for å framelske godt arbeidsmiljø på sykehuset. Hvilken avdeling som drar avgårde med prisen og kroner blir kunngjort 4. mars. Sterilsentralen fi kk den siste arbeidsmiljøprisen. Hvem får den i år?

3 ST skal ta fler på dagtid ST skal utrede mulighetene for å bygge pasienthotell og gå over til mer dagbehandling. En arbeidsgruppe skal utrede hvordan sykehuset kan få ned liggetida gjennom bl. a økt bruk av dagbehandling. I dag har ST lang gjennomsnittlig liggetid og flest liggedøgn i hele Helse Sør Øst. I andre sammenhenger er vårt sykehus kjent for å ligge på topp i behandling pr. krone og ha de korteste ventetidene i landet. Her ligger vi altså i den gale enden av skalaen:samdata-tall viser at ST har flest senger pr innbyggere i vår region. En mulighet ST må ta tak i -Vi er i gang med et forprosjekt på hvordan ST kan modernisere driften gjennom større bruk av dagbehandling, hotellsenger og færre liggedøgn. Målet er å få til både god pasientbehandling og bedre ressursutnyttelse. Dette er en kjempemulighet for oss som vi ennå ikke har tatt ut, understreker klinikksjef Halfrid Waage. Både internasjonalt og nasjonalt blåser en tung trend i den retningen og den bare forsterkes av helseminister Bjarne Håkon Hansens varslede samhandlingsreform. Her handler det mye om at pasienter som strengt tatt ikke trenger en ressurskrevende sykehusseng, skal behandles på et lavest mulig omsorgsnivå. Derfor må sykehusene samarbeide med kommunene om å skrive ut ferdigbehandlede pasienter. Pasientene verken vil eller bør ligge på sykehus lenger enn strengt nødvendig, understreker Waage. ST har med sine 5.1 døgn den klart høgeste liggetida i Helse Sør Øst. Sørlandet ligger f. eks på 4 døgn. I tillegg har ST det høgeste forbruket av liggedøgn i Helse Sør Øst- 23 prosent over snittet: Mer dagbehandling -ST har lav andel dagbehandling og høg gjennomsnittlig liggetid. Her har vi muligheter for å gjøre noe uten negative følger for pasientene- snarere tvert om i mange tilfeller. Vi tror at de fleste pasientene ønsker å komme samme dag som inngrepet skal skje. Og friske pasienter vil som regel heller ligge på enerom på pasienthotell enn på f. eks et firemannsrom på sykehuset. Stadig flere sykehus i vår region har eller planlegger å etablere pasienthotell, påpeker Waage. Hun tror den enkleste forklaringen på at ST har så høg liggetid er at vi har hatt rikelig med sykehussenger: Dermed har det vært naturlig å bruke dem. Blant sammenlignbare sykehus i vår region ligger ST på bånn når det gjelder andelen av inngrep som utføres med dagkirurgi. I fjor var STs dagkirurgiandel på 38.1 mens Buskerud topper med 53.7 prosent. ST må gjøre mer dagbehandling på sikt mener klinikksjef Halfrid Waage.(bildet) Undersøker behovet for pasienthotell ST skal undersøke hvor mange utskrivningsklare pasienter som fins rundt om- og hvor mange som kunne hatt nytte av et pasienthotell. Hensikten er å få fram tall som viser mulighetene for å få færre døgn-opphold og kortere liggetid på ST. Innen 1. mars skal en arbeidsgruppe levere en forprosjektrapport som sier noe om mulighetene på dette området. ST må over tid få ned tall der vi ligger dårlig an: For lite dagkirurgi, for mange senger i forhold til innbyggertallet og for høgt forbruk av sykehussenger. Her topper sykehuset både nasjonalt og i Helse Sør Øst-sammenheng: - 1. mars skal vi levere en innstilling som sier noe om mulighetene vi ser for å få til endringer her. Det handler konkret om hvor mange senger eventuelt også sengeposter vi kan redusere med på sikt, medgir PO-direktør Hans Evju. Men han lover at dette ikke skal skje over natta og at faglige innvendinger skal tas alvorlig undervegs i prosessen. Når forprosjektrapporten er klar skal ST i gang med selve hovedprosjektet som staker ut kursen for hvordan sykehuset kan jobbe for å få til mer dagkirurgi, pasienthotell og andre tiltak som kan få ned den høge liggetida og overforbruket av senger som bl.a SAMDATA-rapporten har dokumentert. -Hva venter dere av faglige innvendinger? Skal ikke ramme pasientene -Vi er helt i startfasen, så det er det for tidlig å si. Mandatet som ligger under er at vi må over på mer dagbehandling, kortere liggetid - og færre senger i forhold til dagens nivå. Men forutsetningen er at det ikke skal gi dårligere pasientbehandling enn i dag, forsikrer Halfrid Waage. Hun understreker at fagmiljøene skal trekkes inn, før noen beslutninger blir truffet. Tillitsvalgte er selvsagt med også i forprosjektet der lederne for Medisin, Kirurgi og KK også deltar for å sikre at virkeligheten i klinikkene ivaretas. Virkemidlene som antydes i forprosjektet er bl.a bruk av hotellsenger, mer samme dagsinnleggelse, klargjøring av pasienter på poliklinikk, overgang til mer dagkirurgi og tidligere utskriving. -Vi tror Medisin til en viss grad kan bidra til redusert liggetid gjennom bedre samarbeid med kommunehelsetjenesten, bedre planlagte utskrivninger og gjennom geriatriprosjektet. Hvis mer kan gjøres ambulant, kan det dempe behovet for senger. Vi tror vi kan få til noe her. Men det er for tidlig å si hva som faktisk virker, sier rådgiver Helga Baasland. (Se bildet til høyre) 3

4 Skryt av ny ressurspool Ressurspoolen som ble født i kjølvannet av sparekravene ifjor, er blitt en ordning det nå skrytes uhemmet av på ST: Tre sykepleiere hjelper til der de mangler folk i Kirurgisk klinikk: -De er flinke og fleksible som klarer å serve seks sengeposter. Alle er kjempefornøyd med ressurspoolen og de som jobber der, sier enhetsleder for urologi Susanne Hafredal Sørheim. Ideen til det som nå ser ut til å ha blitt en særdeles vellykket nyordning, fikk enhetslederne Ingunn Holtar Rønning og Elisabeth Hammer fra en studietur til Aker for noen år siden. I kjølvannet av fjorårets sparekrav ble ressurspoolen en løsning som kunne gi færre overtallige samtidig med at enhetene kunne sikre seg sykepleierkompetanse ved kortvarige sykefravær. Målet var også å få ned vikarutgiftene. Elisabeth Nordli som var nyutdannet i fjor er en av tre sykepleiere i ressurspoolen. De får oppdragene via GAT Turnus en uke i forvegen. Men ellers vet de lite om hvor de skal jobbe i forkant. -De er kjempeflinke og er blitt en ressurs for oss i forbindelse med korttidsfraværet. Men det er ikke hvem som helst som kunne klare en Enhetslederne er glade for ressurspoolen. F.v:Rosemarie Ditlefsen, Liv Torunn Myrene, Elin Skilbred, Ingunn Holtar Rønning, Elisabeth Hammer, Benedikte Stavne Gripsgård, Anita Mustvedt Håland og Susanne Hafredal Sørheim. jobb på seks ulike poster, lyder attesten fra Elisabeth Hammer der Elisabeth har sin moderavdeling. Jeg føler meg like velkommen på alle avdelingene. Personlig synes jeg det er spennende å jobbe flere steder. Det gir en brattere lærekurve enn ellers, mener Elisabeth Nordli. for at de opplever at arbeidsmiljøet er godt ved alle de seks enhetene og at de lærer mye ved å jobbe flere steder, sier Susanne Hafredal Sørheim. Både hun og de andre enhetslederne mener dialogen mellom enhetslederne rundt ressurspoolen har ført til tettere samarbeid enn før. Populær nyordning En evaluering som er gjort nylig har konkludert med at ressurspoolen er vellykket og at ordningen bør fortsette. Jeg tror vi kan kalle dette en skikkelig suksess. Alle ser ut til å være fornøyd. Og for min del er jeg også svært glad for at de tre som jobber i poolen melder om at de er fornøyd med å jobbe der. De gir uttrykk Elisabeth Nordli jobber i ressurspoolen Ny jakt på riktige drg-koder i Hartvigs ånd ST ledelsen har gravd fram et 16 år gammelt notat fra en tidligere sjeflege: For å vise at jakt på riktige diagnosekoder ikke er av ny dato. Nå skal ST i gang med en ny runde for å sikre riktig drg-koding: I håp om å unngå å gå glipp av inntekter ST faktisk har krav på I brevet fra 1993 går det fram at daværende sjeflege Pål Hartvig gikk på gummisåler for ikke å irritere legene: Og i så fall bare litt, som Hartvig underfundig formulerte det. Også den gang var jakten på riktige diagnoser stimulert av et lønnlig håp om at det kunne gi ekstrainntekter til en slunken sykehuskasse. En arbeidsgruppe som nå er i sving, bruker den humoristiske koblingen mot 90-tallets diagnosejakt for å trekke de historiske linjene for jakten anno Innen april 4 skal vi ha gjort en kartlegging på ST for å finne ut hvordan kvaliteten på den medisinske kodingen vår, er. Tanken er å se om noe kan gjøres for å bli bedre her, sier økonomidirektør Ståle Langvik Christiansen. Han understreker at arbeidet handler om å sikre best mulig diagnoser for pasienten- og samtidig en drg-koding som gir ST de inntektene vi faktisk har krav på- verken mer eller mindre.-poenget med riktig koding handler ikke bare om å få de inntektene vi har krav på. Det handler faktisk først og fremst om å få et best mulig bilde av det som er gjort for å gi pasienten riktig diagnose og behandling, understreker klinikksjef Halfrid Waage. Fra venstre: Erna Beate Støren, Halfrid Waage, Dana Tønnessen, Ståle Langvik Christiansen og Eirik Eliassen. ST skal nok en gang ut på drg-jakt..

5 De fikk pris for nytenking Endokrin-mammaseksjonen i Porsgrunn har sikret seg 2. plass i Dagens Medisins årlige pris. Den hedrer norsk helsevesens mest kreative nytenkere.- Vi tror vi har utviklet en ide som flere kan ha glede av, sier seksjonsleder Ivar Guldvog. Onsdag 7. januar dukket en redaktør og journalist fra Dagens Medisin opp med blomster, diplom og godord for å berømme de ansatte ved avdelingen.de nådde opp blant 15 nominerte til årets Den gylne resept -pris som hedrer menneskene bak de beste ideene i Helse-Norge. I år var det en allmennlege fra Florø som fikk 1. prisen, mens endokrin-mamma i Porsgrunn kom på en hederlig 2.plass for sin spesielle driftsmåte: Vellykket driftsform Enheten har poliklinikk og sengepost vegg-i-vegg og en ordning der hver pasient får oppfølging av en lege og en kontaktsykepleier fra innleggelse til utskriving etter operasjonen. Det betyr b.la at pasientene slipper å gjenta sin sykehistorie for stadig nye leger og sykepleiere: -Vi skårer veldig høgt på kontinuitet i behandlingen. Det setter pasientene stor pris på, sier avdelingssykepleier Rosemarie Ditlefsen. Det summer på vaktrommet av ansatte som ennå ikke vet at de skal hedres for sin arbeidsmåte som er utviklet gjennom mange år. Med poliklinikk, sengepost og operasjon vegg-i-vegg i samme etasje utnytter f. eks legespesialistene arbeidsdagen effektivt. Det er også en gevinst ved denne driftsmåten. Dagens Medisin-redaktør Liselotte Folge (bildet under) overrasket denne gjengen på endokrin-mamma med nasjonal 2.pris for nytenkning... Godt eksempel på at det nytter Avdelingen har korte ventelister og høg pasienttilfredshet. Men det som imponerte redaktør Liselotte Folge spesielt var at resultatene var oppnådd med evne til å tenke nytt og beskjeden ressursinnsats: - Avdelingen har fått til endringer som gavner pasientene både psykisk og fysisk samtidig som de driver kostnadseffektivt. Det er et godt eksempel på at det nytter å tenke nytt i helsevesenet, sier Dagens Medisin-redaktør Lottelise Folge. ST utdanner egne interiørkonsulenter ST styrker nå kompetansen til egne folk som kan sikre gode løsninger når det bygges om og ominnredes rundt om på sykehuset. Fire damer som jobber i alt fra renhold til tekstil har satt seg på skolebenken. Nå kan de kalle seg interiørkonsulenter. Går eksamen bra, kan de søke om å kalle seg interiørarkitekter om halvannet års tid Mens Sykehusservice sponser utdanningen, takker de fire form av to år med masse hjemmearbeid, lesing og en jevn strøm av oppgaveskriving.- Det er moro å lære noe nytt. Men det er veldig slitsomt å studere ved siden av full jobb. Uten støtten fra Bente hadde jeg aldri klart det, tror Anne Marie Eliassen. Kollega Guro Jønnevald bruker timer hver dag på lesing og oppgaver, og også hun bekrefter at det ikke er gratis innsatsmessig. Nå tar de fatt De har utdannet seg på interiør. Fra venstre Guro Jønnevald, Bente Larsen og Anne Marie Eliassen. Etterhvert håper de at de kan få bruke sin kunnskap på ST. på 3.året - interiørinnredning av offentlige i Skien.Elin Skei er ikke mindre stolt av og private bygg - som er midt i blinken i innsatsen til interiørstudentene og forkforhold til hva sykehuset trenger. larer hvorfor de satser på de fire: - ST har gjennom flere år satset bevisst Nyttig for sykehuset... på det bygningsmessige uttrykket og este- Det er gøy å lære om farger, lyssetting tikk. Nå får vi egne folk som kan noe om og bruk av tekstiler. Dessuten synes jeg at riktig belysning, materialbruk og hvordan et interiørmiljø kan bli bra for ansatte eljeg allerede har hatt god nytte av faget i ler pasienter. Kanskje kan vi også spare jobben min, sier koordinator på tekstilinn litt på bruken av eksterne interiørekbente Larsen full av glød. To av studensperter på sikt, håper lederen for hotelltene har gjort sitt svennestykke ved å innrede et pårørenderom i Akuttmottaket seksjonen. 5

6 Økt behandling ifjor ST økte pasientbehandlingen også i Samtidig øker behandlingsveksten i barneog ungdomspsykiatrien i Skien mest markert på ST. Slik var noen av nøkkeltallene som STdirektør Arne Rui la fram under den årlige pressekonferansen den 20. januar. Direktøren oppsummerte 2008 som et år preget av jevn og solid framgang på de fleste områdene- men uten de store toppene.likevel økte behandlingen av inneliggende pasienter med seks prosent mot en prosent i Antall pasientopphold stoppet på drøyt og veksten siden 2004 var 23 prosent. I fjor stod ST for snaut polikliniske konsultasjoner.det representerte en økning på tre prosent i fjor og til sammen 19 prosent de siste fire årene. Behandlingsvekst i psykiatrien Tilsvarende har ST-psykiatrien nå en langt brattere vekstkurve: Innleggelsene økte med ni prosent mot bare en halv prosent året før. Økningen i fireårsperioden var på hele 67 prosent.de polikliniske konsultasjonene i ST-psykiatrien gikk i 2008 opp med 14 prosent- mens 2000 ble et år preget av jevn framgang,- særlig i psykiatrien (arkivbilde fra BUP Skien ifjor) oppsumerte ST-direktør Arne Rui på den årlige pressekonferansen. det året før var en nedgang på drøyt 7 prosent. Her var økningen i fireårsperioden på 38 prosent. Selv om regnskapstallene ikke er helt klare, ser ST ut til å lande på omlag 10 millioner i underskudd for Det syntes ikke Rui var dårlig i forhold til et budsjett på drøyt 2.3 milliarder. Direktøren hadde også tanker om utfordringene i Her knyttet han et håp om at ST når opp med sin søknad om å få ja til å bygge om i Porsgrunn når Helse Sør Øst til høsten hvor det skal investeres.ellers trakk direktøren fram integreringen av sykehusene på Notodden og Rjukan og ikke minst arbeidet med å sy sammen medisinske tilbud i samarbeid med SiV og PiV som viktige saker å lykkes med i år. Samhandling i fokus i 2009 Rui var også klar på at ST må følge opp helseministerens samhandlingsreform for å kunne møte utfordringene med en dobling av antall eldre de neste 20-årene: -Vi er nødt til å omstille oss internt for å drive ressursøkonomisk. I dag har vi for mange senger. Vår utfordring på sikt blir å komme mer over på mer dagbehandling av pasientene, konstaterte Arne Rui. ST har fortsatt lavest ventetid inorge Ventetida for de somatiske pasientene var uendret ifjor. Likevel hadde ST lavest gjennomsnittlig ventetid i landet. Men nå er det BUP-psykiatrien i Skien som senket ventetida mest for pasientene.. -Psykiatrien hadde veldig solid reduksjon i ventetid i fjor. Det er også gledelig at ventetida for øre-nese-hals-pasientene gikk kraftig ned.det meste av ventelistene på ST knytter seg nå til plastikk-kirurgi der vi har en regionfunksjon og der vi får pasienter fra store deler av landet, oppsummerte direktør Arne Rui for pressen. Ved inngangen til 2009 ventet 1514 personer på behandling ved ST mot 1590 et år tidligere. Gjennomsnittlig ventetid i 2008 endte på 70 dager ved utgangen av en dag mer enn året før. Likevel 6 var ST lavest sammenlignet med de andre tidligere sentralsykehusene i Helse Sør Øst. Men Rui var tydelig på at han ikke er helt fornøyd før STs interne mål om at ingen pasienter skal vente mer enn tre måneder, er innfridd.samtidig gledet han seg over at ventetida innenfor voksenpsykiatrien også ifjor gikk den riktige vegen. I 2008 var den på i underkant av 40 dager. Kraftig bedring for barn og unge Enda mer markant var bedringen innenfor Barne- og ungdomspsykiatrien i Skien. Der sank ventetida fra 81 dager i juli til 36 dager i november Myndighetene krever nå at ingen barn eller unge skal behøve å vente mer enn maksimalt tre måneder for å få hjelp.den interne pasienttilfredsheten lå også i fjor høgt og stabilt på ca 90 prosent.de interne målingene viser det samme som tidligere. -Utfordringen vår går på å bli bedre på informasjon til pasientene. Når det gjelder omsorg og service skårer pleiepersonalet vårt fremdeles høgt, konstaterer ST-direktøren. Han er også stolt av at ST som eneste sykehus i Helse Sør Øst innfridde myndighetenes krav om at 80 prosent av epikrisene skal være hos fastlegene innen syv dager etter sykehusoppholdet. Lav ventetid for pasientene. (Arkivbilde)

7 Ansatte strekker seg langt -Mange ST-ansatte er tilfredse med jobben sin. Samtidig vet vi at mange strekker seg veldig langt blant annet for å hjelpe kollegene sine. Det kan oppleves som en ganske stor belastning, sier sykepleiertillitsvalgt på ST- Ann Iserid Vik-Johansen. STs sykefravær økte fra 7.7 til 8.4 prosent i Likevel er det lavere enn fleresammenlignbare sykehus i Helse Sør Øst og lavere enn helse-og omsorgssektoren i Telemark.Samtidig viser tall fra de to medarbeiderundersøkelsene i fjor at ST skårer over gjennomsnittet i Helse Sør Øst.Under pressekonferansen om årsresultatet la ikke ST-direktøren skjul på at han vet at enkelte sengeposter har tøff arbeidsbelsatning i perioder. Likevel var han glad for at ansatte i den elektroniske medarbeiderundersøkelsen fra november i fjor i litt mindre grad oppga for stor arbeidsbelastning. Bedre fra Arbeidstilsynet ifjor Arne Rui trakk også fram at ST fikk bedre tilbakemelding nettopp på arbeidsbelastning etter en gjennomgang av ST-tillitsvalgte fra venstre: Ellen Årøen, Tor Severinsen, Kjersti Kleiv, Yngve Reis, Ann Iserid Vik-Johansen og Marianne Ellefsen.Mange ansatte strekker seg i hverdagen. Arbeidstilsynet i fjor høst.de tillitsvalgte kommenterte både tanker om sykefraværsøkningen og det faktum at det særdeles effektive Sykehuset Telemark har god medarbeidertilfredshet: -Det klassiske eksemplet er at ansatte må stå på ekstra for å få det til å gå rundt på avdelingen hver gang det er høgt sykefravær. Men min erfaring er at ST-ansatte strekker seg langt og står på når det trengs, sa Ann Iserid Vik-Johansen. Må være obs på utrygge ansatte -ST har vært gjennom mange omstillinger de siste årene. Det kan føre til en utrygghet som også kan virke inn på sykefraværet, mente fagforbundets Marianne Ellefsen. Utrygghet kan også føre til det motsatte: At folk går på jobb selv om de ikke er i form- fordi de vil bite seg fast i den jobben de har, supplerte VikJohansen. Hovedverneombud Yngve Reis sa det slik: -Jeg føler meg rimelig trygg på at folk som jobber mer enn de synes er akseptabelt, tar kontakt med oss. Vi får inn noen slike saker som vi må håndtere i løpet av et år. Da prøver vi å løse saken på riktig nivå, påpekte Reis. Akademikertillitsvalgt Tor Severinsen kobler det økte fraværet mot at ST er en IA-bedrift som forplikter seg til å ta inn også ansatte med helseproblemer. I tillegg minnet han om at ansatte innimellom også rammes av de samme epidemiene som andre grupper her i landet. Fasadeforfall krever sikring i Porsgrunn Byggansvarlig Jørn Hafredal bidrar til at det blir mer enn gladnyheter i ST-nytt. Han utfordrer sykehusbladet til å dokumentere forfallet på fasaden ved ST Porsgrunn. Bedriftsavisa ble med ham til Porsgrunn på en utvendig runde der Hafredal peker og forklarer hvorfor det haster med å få gjort noe bygningsmessig i Porsgrunn. Avdelingsingeniøren viser fram sprekker i grunnmuren i det nordvestlige hjørnet av sykehuset. Men verst er en 10 cm stor utglidning i teglsteinsfasaden på bygg 87 mot vest. Sprekken har økt i det siste og er så stor at området nedenfor er blitt sikret med sperrebukker. Det er gjort for å unngå at noen kan rammes hvis fasaden skulle rase ut:-her må vi ha ny såle og skifte ut ca 400 kvadratmeter teglsteinsmur. Det er fort vekk en jobb til mellom en halv og en million kroner, anslår Hafredal. Bygg og eiendomssjefen har sendt bilder av de verste skadene til Helse Sør Øst som en del av dokumentasjonen for at det haster med å gjøre noe for å begrense forfallet. Må sperre av to områder Hafredal har satt ut sikring med sperrebukker nedenfor en pyntesøyle i mellombygget- også det i fasaden mot syd: -Her har det vært vanninntrengning inn til armeringsjernet. Når det ruster presses det ut murbiter, forklarer bygningsingeniøren engasjert.også i betongfasaden ved hovedinngangen utenfor et trappeløp i bygg 86, er det åpenbart at murpussen har begynt å løsne og dermed trenger en vedlikeholdsrunde. Fasaden i Porsgrunn forfaller 7

8 Skanner for hele ST Ny sjef på lunge i Skien Fra 2. februar leveres alt av medisinske papirer fra sengeposter og poliklinikker på den nye skanningsentralen i Skien. De skal ta unna ca dokumenter i året F.v:Veslemøy Paulsen, Gro Kolås, Unn Lisbeth Iversen Elvy Berg og Karianne Høidalen skanner for hele sykehuset. -Jeg har fått kjempeflinke sekretærer fra hele sykehuset. De kan mye og det den ene ikke vet om sykehuset, vet den andre. Nå tørrtrener vi på å skanne inn alt fra Medisinsk klinikk, sier lederen for den nye sentralen- Elvy Berg. -Jeg tror dette skal gå bra. Det er en trivelig gjeng her, sier en av de ti sekretærene som deler på seks årsverk- Karianne Høidalen.De skal klare det kunststykke å skanne inn viktige papirer fra hele sykehuset i løpet av en arbeidsdag. Det betyr at desperat papirjakt blir en saga blott for leger som trenger f. eks et prøvesvar til en pasient. Fra 2. februar skal det være nok å gå inn på IMX-lege for å finne nødvendig medisinsk dokumentasjon. Etter nyttår har sekretærene jobbet i nyoppussede lokaler i det som før var BUKs møterom i 3.etasje i Gamlebygget i Skien. Her har de fått opplæring slik at de kan bli spesialister på å skanne- og ikke minst arkivere den voldsomme papirmengden slik at den lett lar seg gjenfinne for legene rundt om på ST. Etter mange år er dette siste trinn i det som i sin tid var daværende sjeflege Nils Stangelands våte drøm om et papirløst sykehus. Samtidig med Skanningsentralen starter sekretærene i journalarkivet opp på samme måte med å skanne utvagte historiske journaler fra journalarkivet på ST. Også de er i pilotfasen der de skanner noe fra Medisin 2 og noen journaler fra fødeavdelingen.. Benedicte Børge-Ask Madsen heter nysjefen på lungeseksjonen i Skien.- Jeg har fått en god velkomst og gleder meg til å ta fatt på noe nytt.det sier 36-åringen som nå bor i vannkanten med familien på Stathelle. Oslojenta er fascinert av skjærgården og liker seg i Grenland der hun har jobbet som leder i Skien kommune og i en IT-bedrift, før hun nå fikk jobb på ST.Siviløkonomen med erfaring også fra store private konserner vet at bakgrunnen hennes betraktes med skepsis i deler av helse- Norge.-Jeg ser at den nye jobben byr på utfordringer. Men jeg tror at noe av det jeg har jobbet med før- særlig innenfor personal- og organisasjonsutvikling kan ha verdi også i et sykehus, sier nysjefen. Selv om hun kan tall og analyse, synes hun det å jobbe med mennesker er hakket mer spennende... Sjekk minnepenna! En virusorm som slapp gjennom brannmuren sørget for flere dagers driftsstans i Helse vest nylig.- Bruk virussjekk, før du setter inn minnepennen, lyder IT-rådet for å unngå det samme på ST. -Har DU kontroll på bruken av minnepenn spør STs IT-sikkerhetsmann Gunnar Wergeland Aas. Det er bedre å være føre var enn etter snar, mener han. Derfor vil han gjerne tette noen brannmurhuller, før også ST lammes av en sint virusorm som kan få de livsviktige datasystemene til å knele. - Hva skal ST-ansatte passe på? - Hvis de bruker minnepenn når de jobber på PCen hjemme eller på lap-top en, så bør de sørge for å virus-scanne pennen før de setter den inn i jobb-pcen. Det samme gjelder dersom du laster ned tekst, bilder eller programer fra Internett på jobb og legger disse på minnepennen. Det fins et lite gult skjoldsymbol nederst til høyre på skjermen. Klikk på det og gjør en kjapp scanning, så er du langt sikrere mot å få ansvar for å smitte sykehusets nettverk, svarer sikkerhetssjefen. En aggressiv virusorm kan skjule seg i et dokument eller program. Når den aktiveres spres den til resten av nettverket f. eks fjorten dager eller opptil et år etter at det har sluppet inn i PC en din. I verste fall kan viruset f. eks slette harddisken.-påse at du har oppdatert virusprogramvare på bærbar PC, lyder rådet fra IT-mannen. Har du et tips til ST-nytt? Kontakt Jørn på tlf eller e-post: Hvorfor så dårlig brøyting? Midt i det verste snøkaoset får ST-nytt inn en e-post fra Elin Kjeldberg: -Hverken parkeringsplasser eller gangveier var ordentlig brøytet. Alt var da virkelig bedre før, mener fagutviklingssykepleieren. Hun har inntrykk av at mange i operasjonsavdelingen var misfornøyd med brøytingen i kjølvannet av snøfallet. Ansvarlig utgiver Adm. dir. Arne Rui Ansvarlig redaktør: Informasjonssjef Øivind Johannesen tlf Redaktør: Informasjonskonsulent Jørn Ertsaas tlf Trykk: Thure Trykk as Tekst og foto: Jørn Ertsaas

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF Møtedato: X STYRET 02.02.11 Under arbeid Godkjent av direktør X Styresak nr.: 07/11 Saksbeh.: Ståle Langvik Christiansen Arkiv: G:\overordna styrer+r\0-sthf-styret\01saker\(møtedato)\(filnavn)

Detaljer

Akuttbehandling av KOLS

Akuttbehandling av KOLS Akuttbehandling av KOLS Denne behandlingslinjen er laget for akuttbehandling av KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) Ved å følge behandlingslinjen får pasient og pårørende den beste behandling, pleie,

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett

NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Palliativ enhet Sykehuset Telemark Liv til livet NSH-konferanse 12.11.2004 Hvordan tilrettelegge for palliativ enhet i sykehus Presentasjon uten bilder, til publikasjon på internett Ørnulf Paulsen, overlege,

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.06.2014 Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Karin S. Karlsen Tor Strømme Thyra Giæver Ingrid

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal.

Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Samhandlings- og logistikkprosjekt ved Sørlandet sykehus Arendal. Bakgrunn: Høsten 2014 direktøren utfordrer operasjonsavdelingen i Arendal til å øke effektiviteten på operasjonsstuene. Ligger allerede

Detaljer

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk

Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Preoperativ poliklinikk Haukeland Universitetssykehus Kirurgisk Service Klinikk (KSK) Ortopedisk Klinikk Elin Bjørnestad Beathe J. Bleiklie Vintermøtet Solstrand 9.11.2012 Bakgrunn for flytprosjektene

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 29.01.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Foredrag 6.juni 2013

Foredrag 6.juni 2013 Foredrag 6.juni 2013 Kommunal rehabilitering i institusjon. Dokumentasjon av virksomheten. Kriterier for vellykket kommunal institusjonsrehabilitering Helgeland Rehabilitering Bodø rehabiliterings senter

Detaljer

Samarbeidsprosjekt Ringerike kommune og Ringerike sykehus HF

Samarbeidsprosjekt Ringerike kommune og Ringerike sykehus HF HelseRing Prosjektet Ringerike Kommune Rapport HELSERING Samarbeidsprosjekt Ringerike kommune og Ringerike sykehus HF 30 april 08 Sveinung Homme, kommunal sjef Unn Teslo adm. dir. Dikka Wibe Prosjektleder

Detaljer

Bedre helsetjenester til de som trenger det mest

Bedre helsetjenester til de som trenger det mest Bedre helsetjenester til de som trenger det mest Bjørn Gudbjørgsrud KS 28.01.2009 Mer komplekse tjenester i kommunene viktige drivere i utviklingen Teknologisk utvikling Demografisk utvikling Reformer

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA

Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF. Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA Organisering av helsesekretærer i MOBA Helse Stavanger HF Marit E. Qvam Avdelingssjef MOBA 1 Bakgrunn for prosjektet MOBA består av følgende enheter Akuttmottak Skade poliklinikk Kortidspost (OBA)med 24

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene)

A) EFFEKT AV OMSTILLINGENE (Med omstillingene sikter vi her til fusjonen av sykehusene og de senere tilpasningene) Medarbeiderundersøkelse blant overleger ved OUS gjennomført fra mars til mai 2013 Alle overleger uten lederansvar invitert til å delta via e-post. 766 svar fra 1180 inviterte (64,9 %) Undersøkelsen er

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo Prosessevalueringen:

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital

Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Informasjon til pårørende på Hovedintensiv St. Olavs hospital Innhold VELKOMMEN TIL HOVEDINTENSIV... 3 BESØK... 3 MOBILTELEFON... 3 HYGIENE... 4 AKTIVITETER OG HVILETID...4 LEGEVISITT... 4 PÅRØRENDE...

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser?

Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? Samhandlingsreformen, hvordan forholder et sykehus seg til endrede rammebetingelser? DRGforum 6. Mars 2012 Økonomidirektør Gaute Jørgensen, Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Disposisjon Kort om Lovisenberg

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.06.13 Sak nr: 034/2014 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer 3. tertial 2013 Bakgrunn for saken I styremøtene i september og desember 2013 fikk styret

Detaljer

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15

Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 S x K = Risiko (R) Konsekvens (K) Sannsynlighet (S) RISIKOVURDERING Risikovurdering: Drift lokasjon Rjukan fram til 20.6.15 Utført dato: 27.4, revidert 7.5 Utført ved (enhet): Seksjon poliklinikker Øvre

Detaljer

Trude Strand prosjektleder

Trude Strand prosjektleder Trude Strand prosjektleder Trondheim 17. januar 2013 Vi må gjøre en del drastiske endringer for å sikre et godt framtidig helsetilbud. Noe annet ville være ren feighet! Styreleder HMN Kolbjørn Almlid Tema

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik

Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik Ambulant Akuttenhet DPS Gjøvik En enhet i utvikling Hvordan er vi bygd opp, hvordan jobber vi og hvilke utfordringer har vi? Koordinator Knut Anders Brevig Akuttnettverket, Holmen 07.04.14 Avdelingssjef

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Side 1 av 5 Hedmark og Oppland ØNSKER DEBATT: Professor ved Høgskolen i Lillehammer, Rolf Rønning, mener undersøkelsen hans om sykefravær bør føre til debatt om dagens sykemeldingsordning. Foto: Reidar

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten.

Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Telefonoppfølging av den kne og hofteprotese opererte pasienten. Samhandlingsprosjekt Tildelt samhandlingspenger 200 000,- Styringsgruppe Prosjektgruppe Utarbeidelse av prosjektdirektiv Kommunerepresentant

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Utgående internt produsert, 06/00317-9 Tilbud om ansettelse - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv 221 Inngående eksternt produsert, 08/00988-12 Vedrørende lønn Personalmappe - Dok. dato:

Detaljer

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring

Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger - Prosjektgjennomføring. Sluttrapport. Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Sluttrapport Pilot Frittstående Dialogmeldinger, prosjektgjennomføring Styringsgruppe: Fra prosjektleder: Prosjektperiode: Dokumentkontroll Saksbehandler Gjennomgang Godkjent av Distribusjonsliste Navn

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Ortopedisk avdeling SSA Prosjektleder : Avd. overlege Svein Svenningsen

Ortopedisk avdeling SSA Prosjektleder : Avd. overlege Svein Svenningsen Ortopedisk avdeling SSA Prosjektleder : Avd. overlege Svein Svenningsen JOINT CARE Joint Care har sin opprinnelse i USA som nytt behandlingskonsept. Det har senere spredd seg til Europa med utgangspunkt

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Virksomhetsrapport per mai 2015 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 39-2015 Økonomidirektør Tom Helge Orientering 17.06.15 Rønning Trykte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Prosessevalueringen: Statlige

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV 3 hovedutfordringer 1. Overordnet samarbeid Slagkraftig SU, med delegert beslutningsmyndighet? Færre deltakere representativt?

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi

Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften. Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Pasientinformasjon til deg som skal opereres for brudd i hoften Kirurgisk og Akuttmedisinsk avdeling Seksjon for ortopedi Hvordan oppstår hoftebrudd: Med hoftebrudd mener vi vanligvis et brudd i øvre del

Detaljer

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste

Behov for endring og nye løsninger. Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Behov for endring og nye løsninger Samhandling spesialisthelsetjeneste - primærhelsetjeneste Rolf Johannes Windspoll Samhandlingssjef, St. Olavs Hospital Jeg vil si noe om.. Samhandlingsreformen Utfordringsbildet

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 021/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 10/5518 Styret har bedt

Detaljer

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn

Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn Rutiner for samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i Bergen og omegn 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Sykefravær i SSHF 2010

Sykefravær i SSHF 2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 1.0.011 Saksbehandler Espen Jarle Hansen, Trond Seland Sykefravær i SSHF Sak nr. Styre Møtedato 0-011 Styret for Sørlandet sykehus HF.0.011 Ingress Gjennomgang av sykefraværsstatistikk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF

Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Utvikling av spesialisert rehabilitering i SSHF mot 2030 samhandling med kommunehelsetjenesten, Nina Hope Iversen Klinikksjef, medisinsk klinikk SSHF Hva er rehabilitering? Google Bilder og rehabilitering

Detaljer

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011

Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oslo universitetssykehus tall og fakta per november 2011 Oppdatert av Kommunikasjonsstaben 20. desember 2012 Kontaktperson: Jo Heldaas, tlf 905 71 700, e post: jhel@ous hf.no Om tallene i presentasjonen

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 04.12.2014 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 09:00) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer

Sammen om forbedringsarbeid. Gisle Roksund Praksiskoordinator STHF Vrådal 011013

Sammen om forbedringsarbeid. Gisle Roksund Praksiskoordinator STHF Vrådal 011013 Sammen om forbedringsarbeid Gisle Roksund Praksiskoordinator STHF Vrådal 011013 Prosedyregruppa i TLF Praksiskonsulentordningen Bekymringer 1. oktober 2013 Gisle Roksund Et fossil.. 1. oktober 2013 Gisle

Detaljer

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015

Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Kirurgisk klinikk Oppdatering av arbeid rundt «operasjonspasienten» Styremøte SSHF 15.10. 2015 Agenda Ny pasientrettighetslov fra 1. november. Konsekvenser for SSHF Mulighet og risiko- bilde for SSHF Bruk

Detaljer

Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K

Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K Kvinne-/barnklinikkens dagbehandling og poliklinikk i nye K Nasjonalt topplederprogram Nina Jamissen Oktober 2013 Bakgrunn og problemstilling Nordlandssykehuset Bodø moderniseres, bygges ut og står foran

Detaljer

Private og offentlige helsetjenester hvordan sikre innovasjon og kvalitet? Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse AS

Private og offentlige helsetjenester hvordan sikre innovasjon og kvalitet? Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse AS Private og offentlige helsetjenester hvordan sikre innovasjon og kvalitet? Dr. Grethe Aasved, Administrerende direktør i Aleris Helse AS Mitt hovedbudskap Nytenkning er helt avgjørende i norsk helsevesen

Detaljer

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006

Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 2002-2006 VEDLEGG Vedlegg til kapittel 2: Regional utvikling 22-26 Aktivitet og ressursinnsats Med unntak for personellinnsats i 22 har hele perioden ligget under landsgjennomsnittet på alle fire indikatorer (figur

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009

Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 STYREMØTE 24. august 2009 Side 1 av 5 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: Ledelsens gjennomgåelse (LGG) med risikovurdering 1. tertial 2009 Sammendrag: Innholdet i LGG og risikovurderingen baserer

Detaljer

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017

Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Direktøren Styresak 41-2013 Strategisk plan for kvalitet og pasientsikkerhet 2013-2017 Saksbehandler: Jan Terje Henriksen og Tonje E Hansen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 14.05.2013 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.09.13 Sak nr: 45/2013 Sakstype: Orienteringssak Nasjonale kvalitetsindikatorer - første tertial 2013 Bakgrunn for saken Kvalitet i helsevesenet er vanskelig å definere

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTEN I SENTRUM? PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT Harstad Kommune Tromsø kommune UNN HF OSO PSHT - TREDELT PROSJEKT Tjenesteutvikling

Detaljer

Organiseringen av pasientforløpsarbeidet på UNN HF. Marit Lind, viseadministrerende direktør 29.09.11.

Organiseringen av pasientforløpsarbeidet på UNN HF. Marit Lind, viseadministrerende direktør 29.09.11. Organiseringen av pasientforløpsarbeidet på UNN HF Marit Lind, viseadministrerende direktør 29.09.11. Oppdrag som en del av LUO Gjennomført en stor organisatorisk endring i UNN etterpå skulle ny struktur

Detaljer

Digital fornying i en nasjonal kontekst

Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying i en nasjonal kontekst Digital fornying - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Cathrine M. Lofthus administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF Innhold Helse Sør-Østs strategiske mål Digital

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Standardisering av pasientforløp fra henvisning til poliklinisk vurdering for ortopediske pasienter tiltenkt hofteprotese. Nasjonalt topplederprogram

Standardisering av pasientforløp fra henvisning til poliklinisk vurdering for ortopediske pasienter tiltenkt hofteprotese. Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Standardisering av pasientforløp fra henvisning til poliklinisk vurdering for ortopediske pasienter tiltenkt hofteprotese. Nasjonalt topplederprogram Elisabeth Strugstad Levanger 24.03.13.

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering.

VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus 2014 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.09.2015 SAK NR 063 PRESENTASJON AV PASOPP-UNDERSØKELSEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar resultatene fra undersøkelsen om pasientopplevelser med norske sykehus til

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla.

Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Rett pasient til rett sted til rett tid Samhandlingsprosjekt mellom HNT og kommunene Verdal, Namsos og Overhalla. Bakgrunn Inntil 01.01.10 har de aller fleste hofte -og kneprotese pasienter hatt tilbud

Detaljer

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land

Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Commonwealth Fund-undersøkelsen i 2011 blant utvalgte pasientgrupper: Resultater fra en komparativ undersøkelse i 11 land Rapport fra Kunnskapssenteret nr 18 2011 Kvalitetsmåling Bakgrunn: Norge deltok

Detaljer

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU

Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre. Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Samhandlingsreformen og arbeid med Gode pasientforløp, utfordringer videre Anders Grimsmo, Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Implementering av HPH Viktige faktorer for utfallet i vårt materiale:

Detaljer

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst

ELEKTRONISK SAMHANDLING. Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst ELEKTRONISK SAMHANDLING Møteleder: Hans Nielsen Hauge Leder enhet for ehelse Helse Sør- Øst KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI I REHABILITERINGSPROSESSEN. HVA ØNSKER BRUKERNE? Brukerutvalget v/ Karstein Kristensen

Detaljer

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 07.05.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30)

PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 07.05.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 07.05.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid Venanger Kari Thomsen

Detaljer

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna

Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Samhandling mellom sjukehus og kommunehelsetenesta - erfaringar frå Helse Fonna Voss 12.07.08 Spesialrådgiver Bjørg Røstbø Helse Fonna Voss 12.06.2008 2 Helse Fonna - kommunesamarbeidet Helse Fonna HF:

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal tgående internt produsert, 08/00713-13 Økning - Personalmappe - Dok. dato: 12.11.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 08/00923-4 Vedtak - Personalmappe - KLP Kommunenes

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1

Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1 Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2012 Vedlegg: IA-handlingsplan for 2013 Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark

HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN. Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark HELHETLIGE OG KOORDINERTE TJENESTER INNAD I SPESIALISTHELSETJENESTEN Gunnar Gausel klinikksjef Barne- og ungdomsklinikken, Sykehuset Telemark Takk for invitasjonen! Min bakgrunn Spesialist i barnesykdommer

Detaljer