M TEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M TEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG"

Transkript

1 FAUSKE KOMMUNE M TEINNKALLING FOR DRIFTSUTVALG Tid: kl: 09:00-12:00 Sted: Administrasjonsbygget, kantina Til behandling: Saksnr. 083/12-087/12 Eventuelle forfall meldes p telefon Varamedlemmer młter etter n rmere avtale. Vi ber om at sakspapirer ikke kastes etter młte, da młteprotokoll fra młtet kun vil inneholde innstilling og vedtak i sakene. SAKSLISTE: - M TE NR 8/2012 Sak nr.: Sakstittel: 083/12 GODKJENNING AV M TEBOK 084/12 SKOLESTRUKTUR FAUSKE KOMMUNE /12 BARNEHAGEDEKNING I VALNESFJORD 086/12 PROSJEKT BEMANNINGSPLANLEGGING 087/12 VEDR. ALKOHOLSERVERING UNDER VM-2012 Fauske, Arnt Pedersen Utvalgsleder Per Gunnar Pedersen }mmunalsj ef

2 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostlD: 12/4928 Arkiv sakld.: 12/1253 Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Driftsutvalget Sak nr.: 083/12 1 DRIFTSUTVALG Dato: GODKJENNING AV M TEBOK Vedlegg: Młtebok nr. 7/2012 Sammendrag: Se vedlagte młtebok. INNSTILLING: Vedlagte motebok nr. 7/2012 godkjennes.

3 Moteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Młtedato: Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Młte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Młtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE P M TET: Medlemmer: Arnt Pedersen, Anne Grethe Lund, Hilde Dybwad, Bernt Głran Lund, Jłrn Stene, Marit E. Słrensen, Mailen F. Toften. Varamedlemmer: Dag Willy Nyrud. Andre: Kommunalsjef, r dmann, enhetsleder helsetunet, enhetsleder skole, skolefaglig r dgiver, enhetsleder bygg/eiendom/idrett, avdelingsleder brukerkontoret, formannskapssekret r, presse. UNDERSKRIFTER: Vi bekrefter med v re underskrifter at młteboken er fłrt i samsvar med det som ble bestemt p młtet: Fauske formmskaps. ai et r Arnt Pedersen representant representant utvalgsleder Protokollen er godkjent av driftsutvalget i młte nr den Hovedutskrift sendes: Ordfłrer - R dmann - Kommunalsjefer - Personalsjef - łkonomisjef Salten Kommunerevisjon Bibliotekene Lokal presse Politiske partier Gruppeledere Utskrift er foretatt den MERKNADER: 8 av 9 representanter tilstede. Det var ingen merknader til innkallinga. Orientering fra r dmannen: 9 Status łkonomi

4 Info brukerkontor Merknader til dagsorden: Jłrn Stene (FL): Ber om informasjon om avisoppslag ang. eldre kvinne som ble sendt hjem fra sykehuset med brukket rygg. Ekstra sak settes opp p dagsorden - Sulitjelma Musikkorps Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. Driftsutvalget dro p befaring til Helsetunet. Svar p spłrsm l: Jłrn Stene: Avdelingsleder brukerkontoret svarte. Młtet lukkes med hjemmel i kommunelovens 31. Saksliste Sak nr.: Sakstittel: 075/12 GODKJENNING AV M TEBOK 076/12 REFERATSAKER I PERIODEN 077/12 ORIENTERING RESSURSFORDELING SKOLE RET 2012/ /12 UTLYSING AV DRIFTSHJEMMEL/STILLING SOM FYSIOTERAPEUT 079/12 S KNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER - S RSKILTE TILTAK 080/12 DRIFTSTILSKUDD IDRETT OG FRILUFTSLIV S KNADSOMGANG 081/12 KLAGE P AVSLAG OMSORGSBOLIG B-SAK 082/12 SULITJELMA MUSIKKORPS - S KNAD OM FRITAK AV LEIE I FAUSKE IDRETTSHALL

5 075/12: GODKJENNING AV M TEBOK INNSTILLING: Vedlagte młtebok nr. 6/2012 godkjennes. DRIF-075/12 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 076/12: REFERATSAKER I PERIODEN INNSTILLING: Refererte dokumenter tas til orientering. DRIF VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 077/12: ORIENTERING RESSURSFORDELING SKOLE RET 2012/2013 INNSTILLING: Beskrivelse av ressursfordelingen tas til orientering. DRIF-077/12 VEDTAK Enhetsleder skole orienterte. Jłrn Stene (FL), Marit Słrensen (SV) og Dag Willy Nyrud (FRP) foreslo: R dmannens forslag til ressursfordeling for skole ret 2012/13 avvises. Fłr driftsutvalget fastsetter ressursfordelingen vil de ha seg forelagt de innmeldte behov fra den enkelte skole. Saken behandles av driftsutvalget den 14. juni Det ble stilt spłrsm l med Bernt Głran Lunds (AP) habilitet. (Rektor) Lund ble erkl rt habil med 5 mot 2 stemmer. Innstillingen ble vedtatt med 5 mot 3 stemmer avgitt for FL/SV/FRP s forslag. VEDTAK:

6 Beskrivelse av ressursfordelingen tas til orientering. 078/12: UTLYSING AV DRIFTSHJEMMEL/STILLING SOM FYSIOTERAPEUT INNSTILLING: 1. Fauske kommune utlyser ledig fysioterapiressurs p 100 % som fast stilling % av stillingen skal łremerkes pasienter p sykehjem, łvrige 60 % skal brukes til kurativ behandling innen for generell fysioterapi. DRIF-078/12 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Fauske kommune utlyser ledig fysioterapiressurs p 100 % som fast stilling % av stillingen skal łremerkes pasienter p sykehjem, łvrige 60 % skal brukes til kurativ behandling innen for generell fysioterapi. 079/12: S KNAD OM KOMMUNALE KULTURMIDLER - S RSKILTE TILTAK NY INNSTILLING: 1) Fauske kommune yter et tilskudd p kr ,- til etablere intimscene p Ankerske i regi av Fauske bluesklubb. 2) Som gjenytelse skal Fauske kommune vederlagsfritt kunne benytte scenen med alle fasiliteter inntil 3 ganger rlig til ungdomskonserter i regi av ungdomstjenesten eller kulturskolen. 3) Skulle aktiviteten opphłre innen 5- rsperioden som słker har leiekontrakt p, skal utstyr for 1/3 - av tilskuddet tilfalle Fauske kommune, fortrinnsvis innenfor lys/lydkategorien. 4) Belłpet posteres kommunal konto DRIF-079/12 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1) Fauske kommune yter et tilskudd p kr ,- til etablere intimscene p Ankerske i regi av Fauske bluesklubb. 2) Som gjenytelse skal Fauske kommune vederlagsfritt kunne benytte scenen med alle fasiliteter inntil 3 ganger rlig til ungdomskonserter i regi av ungdomstjenesten eller kulturskolen. 3) Skulle aktiviteten opphłre innen 5- rsperioden som słker har leiekontrakt p, skal utstyr for 1/3 - av tilskuddet tilfalle Fauske kommune, fortrinnsvis innenfor lys/lydkategorien.

7 4) Belłpet posteres kommunal konto /12: DRIFTSTILSKUDD IDRETT OG FRILUFTSLIV S KNADSOMGANG INNSTILLING: Idrettslag/ słker Tildelt sum Fauske IL Sykkel 2.500,- Finneid IL ,- Fauske IL langrenn ,- Sulitjelma & omegn turistforening 7.500,- Fauske IL Allianse 1.500,- Fauske Svłmmeklubb ,- Fauskeeidet IL 1.500,- Fauske kjłre & Rideklubb 2.500,- NAF Salten Motorsport 2.500,- Valnesfjord IL ,- Valnesfjord Skytterlag 2.500,- Fauske & omegn hundeklubb 1.000,- Salten karateklubb 2.000,- DRIF-080/12 VEDTAK Arnt Pedersen (H) stilte spłrsm l med egen habilitet. (I styre i Fauske Svłmmeklubb). Pedersen ble enstemmig erkl rt inhabil med hjemmel i forvaltningslovens 6. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Idrettslag/ słker Tildelt sum Fauske IL Sykkel 2.500,- Finneid IL ,- Fauske IL langrenn ,- Sulitjelma & omegn 7.500,- turistforening Fauske IL Allianse 1.500,- Fauske Svłmmeklubb ,- Fauskeeldet IL 1.500,- Fauske kjłre & Rideklubb 2.500,- NAF Salten Motorsport 2.500,- Valnesfjord IL ,- Valnesfjord Skytterlag 2.500,- Fauske & omegn hundeklubb 1.000,- Salten karateklubb 2.000,- 08 1/12: KLAGE P AVSLAG OMSORGSBOLIG B-SAK

8 INNSTILLING: Ut fra de faktiske opplysningene i saken, tas ikke klagen til fłlge. DRIF-081/12 VEDTAK Innstillingen ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Ut fra de faktiske opplysningene i saken, tas ikke klagen til fłlge : SULITJELMA MUSIKKORPS - S KNAD OM FRITAK AV LEIE I FAUSKE IDRETTSHALL INNSTILLING: Sulitjelma musikkorps innvilges fri leie av Fauske idrettshall i tidsrommet 27. juni til lłrdag 30. juni 2012 for arrangering av konsert. DRIF-082/12 VEDTAK Bernt Głran Lund (AP) stilte spłrsm l med egen habilitet. (Dirigent i SMK). Lund ble enstemmig erkl rt inhabil med hjemmel i forvaltningslovens 6. Enhetsleder bygg/eiendom/idrett orienterte. Arnt Pedersen (II) foreslo: Słknaden avsl s med bakgrunn i tidligere praksis. H s forslag ble enstemmig vedtatt. VEDTAK: Słknaden avsl s med bakgrunn i tidligere praksis.

9 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostlD: 12/4914 Arkiv sakid.: 12/1197 Sluttbehandlede vedtaks innstans: Kommunestyret Sak nr.: 084/12 DRIFTSUTVALG FORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saksbehandler: Arve Rolandsen Dato: SKOLESTRUKTUR FAUSKE KOMMUNE 2012 Vedlegg: 1. Prosjektorganiseringen. 2. Rundskriv Udir om skolenedleggelse og kretsgrenser. 3. Brev fra Fylkesmannen i Troms. 4. Graf for utviklingsprognose p alderssammensetning, SSB. 5. Utdrag fra nasjonale prłver, Den gode skole, Thomas Nordahl. 7. Den gode skole - konferanse. Lars Arild Myhr. 8. Sammenheng mellom skolestłrrelse og kvalitet. T. Sollien og A. Viak. 9. Om gyldig forskning og bruk av forsknings og testresultater av J. F. Blichfeldt. 10. Rapport fra Eggen arkitekter as. 11. Hłring fra Kosmo FAU. 12. Hłring fra Fauske KRF. 13. Hłring fra Finneid FAU. 14. Hłring fra Hauan SU. 15. Hłring fra Kosmo SU 16. Hłring fra Fauske Ungdomsr d. 17. Hłring fra Styret i Valnesfj ord flerbrukshall. 18. Hłring fra Valnesfjord n rmiljłutvalg. 19. Hłring fra Hauan FAU. 20. Hłring fra Fauske KFU 21. Hłring fra Nordland Fylkeskommune. 22. Hłring fra Finneid SU. 23. Hłring fra Sulitjelma SU. 24., Hłring fra Utdanningsforbundet mllokallag. 25. Hłring fra elever Kosmo. 26. Hłring fra Valnesfjord SU. 27. Hłring fra elevr det Valnesfj ord. 28. Hłring fra Vestmyra FAU og SU

10 Sammendrag: 1. Bakgrunn. Kommunestyret har i budsjettvedtak av gjort vedtak om f forelagt seg en egen sak vedrłrende skolestruktur i Fauske kommune. I samme kommunestyremłte ble det vedtatt en reduksjon i rammen for skoledrift i Fauske. Kommunen har i dag 7 egne skoler og en privatskole. For det videre saksfremlegget understrekes det at det kun er kommunens egne skoler som trekkes frem i datagrunnlaget. For privatskolen har ikke kommunen driftsansvar for annet enn skoleskyss og ressurser til spesialundervisning. Fauskeskolen har store utfordringer fremfor seg. Denne g r i hovedsak ut p at ressurstilgangen reduseres for hvert r, p samme tid som at opplevelsen i skolen er at ressursbehovet łker. Det er ogs behov for oppgradering av flere eksisterende skolebygg, og sentral styring av kvalitetsutviklingen. Vestmyra ungdomsskole drives uten miljłmessig godkjenning, s uansett hvilket alternativ som velges strukturmessig vil investeringsbehovet for kommunen v re relativt stort. R dmannen łnsker ogs i denne saken vektlegge kommuneplanens vedtatte m l om 3-senter struktur for kommunen. 2. Organisering og arbeidsfaser. Mandatet fra formannskapet delte arbeidsprosessen opp i fłlgende grupper: - Arbeidsgruppe - Referansegruppe - Styringsgruppe Arbeidet har v rt gjennomfłrt slik mandatet har lagt opp til, med noen justeringer p prosess og tid. P den siste delen av arbeidsfasen var det streik, og det p virket deltagelsen fra Utdanningsforbundet og Fagforbundet. Representantene derfra młtte derfor ikke p fellesmłter i den avsluttende fasen. Hovedform let med m ten organisere prosessen p har v rt sikre at saken blir godt nok opplyst til kommunestyrets behandling den 21. juni Saksbehandlingsmessig har r dmannen tatt utgangspunkt i forskrift for saksbehandling i slike saker som er utgitt av departementet i mars Det har v rt varsel om prosess og invitasjon til hłringsuttalelser fra befolkningen, og det har v rt avholdt 2 folkemłter. R dmannen er av den oppfatning at reglene for god saksbehandling er fulgt. Vedlegg: 1. Prosjektorganiseringen. 2. Rundskriv Udir om skolenedleggelse og kretsgrenser.

11 3. Brev fra Fylkesmannen i Troms. 3. Statusbeskrivelse: Nasjonalt ser en at flere kommuner vurderer sin eksisterende skolestruktur. Trenden ser ut for dreie seg mot f rre og stłrre skoler. N r Fauske n p nytt er midt inne i en ny slik prosess er det for mange vanskelig forst hvorfor denne n kommer s tett opp til v r forrige prosess. R dmannen vil p peke at det allerede er vedtatt skoleutbygging p Vestmyra, og er kjent med at det foreligger flere vedtak bakover i tid og med ulike faser i seg. Disse har ikke lłst utfordringene v re enn, og r dmannen er opptatt av se skolene i Fauske under ett, og f frem de muligheter vi har foran oss n. a. konomi. Kommunestyret har redusert bevilgningen til skolene i sitt vedtak av 15. desember P samme tid er det gitt et oppdrag p effektivisere og f mere skole ut av mindre łkonomiske rammer. Tabell 1: (mill. kr.) sraf; Oi2 2013{ )2bi4, 2O15r Ramme Elevtallsutviklingen i Fauske har over tid g tt nedover (se tabell 2). Kommunestyret har p ett tidligere tidspunkt łnsket seg en desentralisert skolestruktur. Kommunestyret har v rt kjent med at en desentralisert lłsning ville v re dyrere enn en modell med sterkere sentralisering. Begrunnelsen for denne modellen har hele tiden v rt n rmiljłbasert og fokuset har v rt p trygghet og trivsel for elevene. b. Demografi. Demografi er ett utrykk for befolkningens sammensetning og stłrrelse p ett gitt tidspunkt, samt den framtidige utviklingen av populasjonen. Framtidig utvikling vil alltid v re vanskelig forutsi, da mange variabler vil kunne endres underveis i tidsperioden. Saken bygger sine prognoser p tall fra SSB med middels utvikling. For Fauske kommune er det da i prognosene fra Statistisk Sentralbyr klare tendenser i populasjonsutviklingen fra 2011 og fram mot r Elevgrunnlaget (6-15 r) antas synke videre, fra ca elever i 2011 og ned til 1058 i Det forventes en stabilisering rundt 1050 elever i r Nedgang = 12,5 %. Yrkesaktive personer (20-66 r) Tallene viser en nedgang fra ca til ca Nedgang = 14 %

12 Eldre (over 67 r) Tallene viser en łkning fra ca til ca individer. kning = 67 %. Det samlede folketallet for denne perioden viser bare en svak nedgang totalt sett, s det er innad i grupperingene at endringene skjer. Tabell 2: elevtallsutvikling Tabellen viser at bare det siste 10- ret har elevtallet sunket med ca. 180 elever totalt sett. Hvis da disse prognosene og perspektivene sl r til mot 2040, fordrer det en dreining for handtere ett lavere antall elever elevtall, et lavere antall personer i arbeidsfłr alder og et hłyere antall eldre. Store endringer i innvandring eller łkt tilflyttingsstrłm vil selvfłlgelig kunne endre disse variablene i positiv retning for kommunen. SSBs tall indikerer imidlertid en utvikling som Fauske kommune błr ta alvorlig allerede i dag. Vedlegg: 4. Graf for utviklingsprognose p alderssammensetning, SSB. c. Faglige resultater. Alle skoler i Norge gjennomfłrer nasjonalt utarbeidede prłver i lesing, regning (i alle fag) og engelsk, for og 9. trinn. Form let med nasjonale prłver er vurdere i hvilken grad skolen lykkes med utvikle elevenes ferdigheter i lesing og regning, og i deler av faget engelsk. Resultatene skal brukes av skoler og skoleeiere som grunnlag for kvalitetsutvikling i oppl ringen. De nasjonale prłvene ble avholdt for fłrste gang i Norge v ren 2004, og har blitt utvidet i omfang siden den gang. Rapportene for den enkelte skole og kommune gir skoleledelse og skoleeier mulighet til jobbe systematisk med oppfłlging av resultatene som avdekkes.

13 For 5. trinn deles resultatene opp i 3 mestringsomr der for den enkelte elev, mens det for 8. og 9. trinn deles opp i 5 mestringsniv er. Niv i er lavest, mens niv 3 og niv hłyest sett i forhold til l ringsm lene for faget. De generelle resultatene for Fauske kommune sammenlignet med nasjonalt niv viser for alle tre prłve-omr dene at kommunen har flere elever som presterer p de laveste niv ene enn tilfellet er for gjennomsnittet p nasjonalt niv. I łvre enden av skalaen har vi dermed f rre elever som presterer p de hłyeste niv ene sett opp mot gjennomsnittet p nasjonalt niv. Dette er resultater som vil kreve oppmerksomhet og systematisk jobbing i organisasjonen over r for endre i en positiv retning. 5 er All statistisk sammenligning er gjort opp mot gjennomsnittet p nasjonalt niv. Det legges ikke opp til en sammenligning mellom kommunens forskjellige skoler, men som ett samlet kommunalt resultat. Vedlegg: 5. Utdrag fra nasjonale prłver, d. Hva sier forskning om l ring? I skoleverket er det mange innsatsfaktorer som i varierende grad er med p p virke det endelige resultatet knyttet til oppl ringen og l ringsutbyttet til den enkelte elev, klasse og skole. Isolert sett kan disse faktorene m les og vektes i forhold til p virkningsgraden de innehar, men i samlet sum kan denne faktoren f en annen vekting n r den ses i ett helhetsperspektiv med alle de andre faktorene samtidig. Det inneb rer at det er vanskelig fremlegge ((rene sannheter» i slike sammenligninger, men at man m velge legge stłrst vekt p den forskning som vektlegger anerkjent metodebruk for framskaffe allmenngyldige resultater. Arbeidsgruppa har valgt se til meta-studier (data av data) gjort av Professor John Hattie ved Auckland University (2009) hvor han sammenfatter over 800 studier om l ring, med ett elevgrunnlag p ca. 80 millioner elever. Dette mener vi gir grunnlag for trekke generelle konklusjoner om faktorer som p virker elevers utbytte av l ring, selv om b de s regne lokale og nasjonale forhold vil kunne p virke resultatene i enten positiv eller negativ retning knyttet til den enkelte faktor. Hattie rangerer sine funn med en p virkningsgrad fra 0,00-1,00. Alle faktorer med en verdi over 0,60 p st s ha stor innvirkning p elevers utbytte av undervisningen, mens faktorer med en verdi under 0,20 p st s ha ingen verdi. I den fłrste kategorien finner vi blant annet faktorer som: 1. Formativ (se framover) evaluering = 0,90 2. Klare standarder for god undervisning = 0,88 3. Handtering av br k og uro = 0,80 4. Struktur og klasseledelse = 0,75 5. Relasjon = 0,72 I den andre enden av Hattie s rangering finner vi faktorer som:

14 1. Redusert klassestłrrelse = 0,21 2. Individualisert undervisning = 0,19 3. Niv differensiering = 0,12 4. Aldersblanding = 0,04 5. Baseskoler = 0,01 e. Kvalitetsm l for skole. jobbe med fastsatte standarder og kvalitetsm l for skole er en viktig og langsiktig prosess der elever, ansatte, foresatte, skoleledelse og andre som har interesser inn mot skolen m f anledning til delta og p virke resultatet. Faktorene som kan m les og kvantifiseres er mange, og vil ulik grad kunne kontrolleres og brukes som verktły for videreutvikling av skole, klasse og enkeltelev. Fauskeskolen błr bruke tid og ressurser p et godt nok kvalitetssikringssystem til kunne dokumentere hvilken kvalitet som leveres i skolen. Dette har vi bare i varierende grad i dag, og det vil v re et viktig poeng framover f dette bedre tilrettelagt. Skolene m ler og vekter ting ulikt i dagens system. Arbeidsgruppa łnsker bidra i denne prosessen, og lister opp ulike kriterier som błr v re med som innsatsfaktor for m le kvalitet i Fauske skolen. Vedlegg: 1. Moderne skolebygg for framtiden som gir rom for et dynamisk l ringsmiljł og hvor kosthold og aktivitet prioriteres p daglig basis. 2. Sentralisert tilbud til elever med s rskilte behov i egnede lokaler som gir elevene det beste tilbudet p skolen med fokus p rendyrking av fagkompetanse blant berłrte l rere. 3. Administrativ organisering av skolene som sikrer kapasitet, innsikt og styringsevne 4. Styrket administrativt stłtteapparat for veiledning og kvalitetsutvikling p organisasjons og systemniv. 5. Elevresultater (fag/miljł/trivsel/folkehelse) som ligger p eller over gjennomsnittet i Norge. 6. Gode l rerferdigheter med vekt p skriving, lesing og realfag tuftet p bruk av gode pedagogiske IKT verktły som skaper begeistring. 7. Sterke og robuste relasjoner mellom foresatte og skolen og hvor barnet settes i sentrum. 6. Den gode skole, Thomas Nordahl. 7. Den gode skole - konferanse. Lars Arild Myhr. 8. Sammenheng mellom skolestłrrelse og kvalitet. T. Sollien og A. Viak. 9. Om gyldig forskning og bruk av forsknings og testresultater av J. F. Blichfeldt. 4. Nasjonale og lokale m lsettinger for skolebygg.

15 Ved rehabilitering av eksisterende bygg, eller nybygg, stilles det i dag store krav til b de utforming og innhold i skolebygninger. Dette er igjen regulert av diverse lover som f.eks. Plan og bygningsloven, Oppl ringsloven, Lov om helsetjenester i kommunene. Lov om arbeidervern og arbeidsmiljł samt en lang rekke forskrifter knyttet opp mot det enkelte lovverk. Fauske kommune błr jobbe for at alle bygg som i dag brukes til undervisning av b de barn og voksne, i s stor grad som mulig tilfredsstiller de krav som settes til slike. Dette inneb rer blant annet bygg som har: Universell utforming i form av: Godkjente lysforhold. Sunt innemiljł. Energi- og driftsłkonomisering. Adskilte utearealer med aktiviteter tilpasset trinnet. Trafikksikre omr der. Folkehelseperspektivet er ivaretatt. Enkel adkomst. Tilgang til idrettsanlegg. - L ringsarealer som innehar: Fleksible klasserom. Tilstrekkelig antall grupperom til hvert trinn. Fellesareal. Egnede elevgarderober. Amfi for samling og fellesundervisning. Mulighet for elevkantine/skolem ltid. 5. Langsiktig perspektiv for kommunen. Som forklart under pkt. 3b skjer det en demografisk endring i Fauske hvor gruppen av eldre innbyggere vokser og hvor andelen yrkesaktive personer synker samt at vi f r f rre antall elever i grunnskolen. Innen f r (2016) vil tallene v re slik at det i en gjennomsnittlig fłrsteklasse vil v re 22 elever i hver klasse i sentrum (3-parallell). Ved opprettholdelse av dagens struktur m tallet deles p 4 skoler, og gjennomsnittsverdien blir da 16,5 elever pr. klasse for sentrum. Lokalt p den enkelte skole blir det variasjoner b de opp og ned. Spłrsm let blir da hva som er en fornuftig klassestłrrelse, b de i forhold til innholdet den skal ha og driftskostnadene den skal utlłse. Stłrre og f rre klasser betyr f rre fordele skolens og kommunens ramme p, og dermed muligheten for łkte ressurser til den enkelte klasse. Tradisjonelt sett i Norge deles klasser n r elevtallet overstiger 30. Det betyr at grunntanken er at klassestłrrelser opp mot 30 skal la seg drifte p en fornuftig m te innenfor samme klasserom. Dette innenfor gitte rammer som inneb rer store nok

16 klasserom og tilstrekkelige l rerressurser. Ett gjennomsnitt p 22 elever ligger godt under dette tallet, og har ogs i seg en forsvarlig ramme for łkning hvis prognoser p elevtall er satt for lavt. Ifłlge John Hattie s meta studie virker det heller ikke v re noen direkte sammenheng mellom klassestłrrelse og elevenes l ring. Andre faktorer har stłrre p virkningsgrad p utbytte av undervisningen. Flere og stłrre klasser p samme trinn og p samme sted gir fordeler i forhold til ledelse, administrasjon, tilpasset oppl ring, ressurstildeling og fagutvikling. Mange jobber med samme trinn og samme fag, og kan dra nytte og inspirasjon av hverandre. Det igjen er en viktig innsatsfaktor i skoleutvikling. For sentrum sin del betyr dette at dagens antall skoler kan virke negativt inn p tilgjengelige ressurser til den enkelte klasse, og i det videre perspektiv bremse en forventet skoleutvikling. 6. Beskrivelse av dagens struktur. I dag har vi 3 skolesentre med totalt 7 skoler i kommunen. 1 skole i Sulitjelma, 2 skoler i Valnesfjord og 4 skoler i sentrum. Alle 3 skolesentrene har alle de ulike trinnene representert. I sentrum er fordelingen slik: - Hauan: trinn. 5 klasser. - Finneid: trinn. 7 klasser. - Erikstad: trinn. 7 klasser. - Vestmyra: trinn. 21 klasser. Kun Vestmyra skole har trinn med flere enn en klasse pr trinn. 6. og 7. trinn er to - paralleller, mens ungdomstrinnet er 4 - paralleller utfra dagens elevtall. Antall klasser i sentrum er Mulige lłsninger. Alternativ 1: 1 - parallelle skoler for trinn ved Erikstad, Finneid og Vestmyra. 3 parallell skole for trinn ved Vestmyra. Alternativ 2: 1 parallelle skoler for trinn ved Erikstad og Finneid. 2 - parallell ved Vestmyra. 3 parallell skole for trinn ved Vestmyra. Alternativ 3 (framst r i rapport fra Eggen som alternativ 5): 3 parallell skole for trinn ved Vestmyra.

17 I dette alternativet ligger ogs muligheten til utvide 1. og 2. trinn til 4 parallelle trinn for sikre en noe mindre klassestłrrelse de 2 fłrste rene, og dermed słrge for muligheter for oppfylle god start-prinsippene. Da łkes klasseantallet fra 30 til 32 klasser i sentrum, og utbyggingen vil kostnadsmessig łke deretter. Alternativ 4: i - parallell skole for trinn p Erikstad. 1 - parallell skole for trinn p Finneid trinn ved Vestmyra skole (1 3 paralleller). Alternativ 5: 2 parallell for trinn p Finneid og Erikstad. 3 parallell for p Vestmyra. Alternativ 6: Dagens struktur med 7 skoler (4 i sentrum). Ingen endringer gjłres. For alternativ i 4 ligger det som forutsetning at b de Sulitjelma og Valnesfjord beholder trinn, samt at Kosmo skole legges ned og elevene overfłres til Valnesfjord skole. Alternativ i - 4 er omtalt i rapport fra Eggen arkitekter as fra hłsten Alternativ 5 er kommet som ett forslag fra arbeidsgruppa, mens alternativ 6 er et forslag fra de gjennomfłrte folkemłtene i sentrum og Valnesfjord. Vedlegg: 10. Rapport fra Eggen arkitekter as. 8. Konsekvenser. Alternativ 1: Dette alternativet fordrer trinn p 3 ulike steder i sentrum, og s en samlokalisering av trinn i ny skole p Vestmyra. Dette alternativet gir en reduksjon p i skole i sentrum, og endrer struktur med samlokalisere fra og med 5. trinn i stedet for som i dag p 8. trinn (6. trinn for elever fra Hauan). Alternativet vil gi klasser. Alternativ 2: Dette alternativet tilsier at trinn lłses p 3 ulike skoler i sentrum, for s samlokaliseres i en ny ungdomsskole p Vestmyra. Hauan og Finneid med 1 - parallell, og Vestmyra med 2 - parallell. Da legger man opp til 4 - parallell til og med 7. trinn, og s 3 - parallell p ungdomstrinnet. Dette alternativet gir en reduksjon p 1 skole i sentrum, men ett fortsatt hłyt klassetall. Alternativet vil gi 40 klasser. Alternativ 3 (framst r i rapport fra Eggen som alternativ 5): Dette alternativet tilsier bygging av en helt ny skole i sentrum som er stor nok til ta imot alle elevene fra de 4 eksisterende skolene. Samlokalisering gir mulighet for en lik

18 fordeling av elever i forhold til klassestłrrelse, og dermed det lavest antall klasser som elevgrunnlaget til en hver tid legger til rette for. Alternativet vil gi 30 klasser. Alternativ 4: Dette alternativet inneb rer at Erikstad best r i sin n v rende form, Finneid gjłres om til en skole samt at kommunens resterende elever g r p Vestmyra. Der m det da v re en - parallell fra trinn, to - parallell fra trinn samt tre parallell p trinn. Dette inneb rer utbygging av mellomtrinns-delen p Vestmyra samt eventuell nybygging av ungdomstrinn. Alternativet vil gi klasser. Alternativ 5: Dette alternativet inneb rer at Finneid og Erikstad endres til en 2 parallell for trinn ( st - vest), totalt 8 klasser pr skole trinn legges til ny skole p Vestmyra (3 parallell). Alternativet imłteg r łnsket om ha mindre og eksterne enheter fra trinn, men inneb rer samtidig at sentrum har 3 driftsenheter p skolesiden. I tillegg m det bygges ut p begge enheter for trinn da begge enhetene i dag drives med 7 klasserom. Alternativet vil gi 34 klasser. Alternativ 6: Dette alternativet inneb rer at strukturen beholdes slik den har v rt i sentrum og i Valnesfjord. Alternativet vil gi 40 klasser. 9. Hłringsuttalelser: Ved fristens utlłp var det kommet inn totalt 18 hłringsuttalelser. Alle disse er vedlagt saken. De har et noe ulikt innhold i seg, men alle vektlegger at de er opptatt av kvalitet for tilbudet til elevene. M lene for kvalitet varierer fra de ulike parter p alt fra at n rhet til skolen er kvalitet i seg selv, til at det er konkrete forslag p kvalitetsm l for Fauskeskolen. Flere er kritisk til prosessen slik den har v rt gjennomfłrt, og dette dreier seg om b de tidsaspektet og det innholdsmessige, da mange fłler de skulle hatt et konkret forslag f tatt standpunkt i forhold til. Mange er opptatt av at grendeskolene skal best slik de fremst r, og at det vurderes sikre strukturen slik den er i dag. Andre er tydelige p at det m gjłres noe med den strukturen vi har, fordi den er for dyr og vil gi for sm l ringsmiljł p sikt. Mange er opptatt av at dersom strukturen skal endres s m det ligge en sikkerhet for at elevene f r det bedre og at kvaliteten faktisk gis tilfredsstillende łkonomiske rammer for god utvikling. Vedlegg:

19 11. Hłring fra Kosmo FAU. 12. Hłring fra Fauske KRF. 13. Hłring fra Finneid FAU. 14. Hłring fra Hauan SU. 15. Hłring fra Kosmo SU 16. Hłring fra Fauske Ungdomsr d. 17. Hłring fra Styret i Valnesfjord flerbrukshall. 18. Hłring fra Valnesfjord n rmiljłutvalg. 19. Hłring fra Hauan FAU. 20. Hłring fra Fauske KFU 21. Hłring fra Nordland Fylkeskommune. 22. Hłring fra Finneid SU. 23. Hłring fra Sulitjelma SU. 24. Hłring fra Utdanningsforbundet m/lokallag. 25. Hłring fra elever Kosmo. 26. Hłring fra Valnesfjord SU. 27. Hłring fra elevr det Valnesfjord. 28. Hłring fra Vestmyra FAU og SU 10.Arbeidsgruppens anbefaling. Arbeidsgruppen har ikke kommet frem til et enhetlig og felles forslag som kan fremmes som anbefaling til kommunestyret. Noen mener det ikke har skjedd noe nytt i skolestruktursaken siden denne var oppe til behandling sist, og ser ikke grunn for noen endring i denne. De er ogs kritiske til prosessen. Andre er opptatt av at alle skolene er i en vanskelig łkonomisk situasjon, og mener det ikke kan utsettes ei beslutning om ny struktur som gir de skolene vi skal fortsette drive fornuftige rammer for sin drift. Foreldrerepresentanten i arbeidsgruppa łnsker en anbefaling fra gruppa som g r ut p opprettholde dagens struktur, mens andre łnsker varierende endringer. Skoleadministrasjonens anbefaling til r dmannen er at det velges ei lłsning der muligheter for ei samlet god og faglig kvalitetsutvikling og tilstrekkelige łkonomiske rammer gis best vilk r. Fauskeskolens fire hovedutfordringer er beskrevet i budsjettsaken for rsbudsjett 2012, og łkonomiplan Kort oppsummert handler de om: Mange skoler, ulike lłsninger pedagogisk og administrativt, manglende samordning og ulikt fagsyn. L ringsresultater: f flere elever p de hłyeste niv ene. Ustabil ressurstilgang og slitte l ringsarealer. Manglende romkapasitet. Utnyttelse av stłttefunksjoner for skolen. Tabell 3:

20 Alternativ Antall klasser med 840 elever i sentrum. Driftsareal (m) for 840 elever rlig FDV kostnad (3) Fauske. (4) Nasjonalt i ,5 17, ,8 18,0 3 (5 i Eggen) ,8 12, ,6 17,6 5 (eget forslag) ,4 17,2 6 (eget forslag) (2) 10,1 16,8 Til tabellen: Alle tall i millioner kroner. - Antall klasser er min/maks utfra gitte forutsetninger demografisk. (2) Alternativ 6 er justert for dagens areal + vedtatt utbyggingsbehov p ungdomskolen med 1700 m 2 (12 300m 2 + i 700m 2). - I Fauske er FVD kostnaden i 2011 gjennomsnittlig p 725 kr pr. m 2. Nasjonalt anbefales 1200 kr pr. m 2 for drifte og vedlikeholde bygningsmasse. I rapporten fra Eggen velges verdien 900 kr pr m 2 for ligge mellom anbefaling og praksis. Tabell 4: Alternativ Ca. investeringsbehov, Gj snitt renter og avdrag (40 r) FDV besparelse/ łkning (dagens niv ) Innsparing ved redusert kktall SUM łkning rsutg. fra i ,7 0,4-6,6 14, ,0 0,7 0,0 19,7 3 (nr.5 i Eggen) ,1-2,3-11,0 2, ,0 0,5-6,6 12,9 5 (eget forslag) Ikke utredet (eget forslag) 216 (kun Vestm) 1 10,4 0,0 0,0 10,4 Alle tall i millioner kroner. NB: kning i investering fra 660 elever elever ligger p ca. 15 %. (Dette er gjort i tabell 4 p de alternativene som i rapporten fra Eggen ikke hadde beregnet elevtall p 840). Personalkostnader for drift av en skoleklasse i Fauske varierer stort fra skole til skole. Det er gjort en vurdering ut fra gjennomsnittlig beregning kommunen under ett, og denne tilsier grovt en personalkostnad p ca. 1,1 million pr. r., pr klasse. Dette tilsier at de ulike alternativene har i seg sv rt ulike driftskostnader alt etter hvilket en velger. For sentrum sitt vedkommende blir det derfor anskueliggjort en mulig reduksjon i drift p inntil li millioner pr drifts r dersom man velger et av alternativene som gir f rrest antall klasser.

21 Det samme beregningsgrunnlaget kan gjłres for Valnesfjord, og det innehar da et potensiale p reduksjon av to klasser for dette omr det. Dette tilsvarer et potensiale p ca. 2,2 millioner pr. r. Til sammen inneb rer dette en potensiell reduksjon p personalkostnader tilsvarende ca. 13 millioner pr. r ved valg av de alternativer som gir f rrest mulige klasser i forhold til det en egentlig trenger rent skolefaglig sett. For kunne styrke skolens stłtte og ledelsesapparat samt generelt bidra til stłrre grad av kvalitetsutvikling, kan deler av innsparingen beregnes tilbakefłres som styrking for kvalitetsheving. Dette m utredes n rmere. Andre kostnader i forbindelser med de ulike alternativene knytter seg i hovedsak til tre forhold. Alle disse er arealstyrt og g r under begrepene forvaltning, drift og vedlikehold, FDV kostnader. Generelt kan man si at ifłlge tabell 4 ser man at det antatt billigste investeringsalternativet er alternativ 6, som inneb rer beholde dagens struktur. De totale FDV kostnadene er imidlertid de dyreste, og derfor det minst lłnnsomme i et lengre perspektiv. Alternativet har heller ikke i seg noe potensiale for reduksjoner i antall klasser og personalkostnader. Dette alternativet vil derfor ikke kunne representere en mulighet for skolen til realisere ei kvalitetsheving slik den łnsker Anbefaling sentrum: Enhetsleder skole mener det kun er alternativ 3, en, felles skole i sentrum med plass til inntil 840 elever, som gir nok ressurser og muligheter for god kvalitetsutvikling innenfor fremtidig varslet łkonomisk ramme. Foresl tt strukturendring vil frigi arealer til annen kommunal utnyttelse som igjen innehar et potensiale for besparing av husleieutgifter. Det er ogs flere avdelinger/enheter som trenger nye arealer, f.eks. barnehager, voksenoppl ringen mm. Dette m utredes n rmere. Anbefaling Valnesfjord og Sulitjelma: For Valnesfjord skoleomr de er det enhetsleders anbefaling at skoledriften p Kosmo flyttes til skolen p Strłmsnes, og at det umiddelbart settes i gang med utredning av nytt skolebygg for 1. til 10. klasse med elevtall p ca. 220 elever. Arbeidsgruppen er delt i synet p hvorvidt flytting skal skje fłr det st r en ny skole klar, eller ikke. For Sulitjelma anbefales det ingen endringer i dagens struktur, jmf. vedtatt utbygging. 11. Ikke valgte lłsninger m/begrunnelse. Alternativ 1:

22 Alternativ i forutsetter at trinn lłses p 3 ulike steder i sentrum. Finneid, Vestmyra og Erikstad samt ny skole p Vestmyra for trinn. Elevtallsprognosene fram mot 2020 tilsier da en klasse pr. trinn p hver enhet for Forutsetningen for at dette vil la seg gjennomfłre er at elevtallsutviklingen som ligger i prognosen fram mot 2020 stemmer, samt at den demografiske spredningen i elevenes bosetting tilsier et rimelig likt antall til de 3 skolene. Hvis det viser seg bli skjevheter i bosettingsmłnstre kan dette fłre til en 2 parallell ved en av skolene, samt sm klasser ved en annen enhet. Overtid blir dette uforutsigbart. Alternativ i gir dermed 4 skolebygg som skal driftes. 2 av disse (Finneid og Erikstad) vil kunne beskrives som overdimensjonerte for oppgaven med tanke p at de innehar 7 klasser pr. i dag. For Erikstad sin del vil man kunne tenke samlokalisering med barnehage, men totalt sett virker alternativet for likt dagens lłsning, og for dyrt drifte i forhold til klassetall og kvadratmeter totalt. Alternativ 2: Alternativ 2 ligger n rt opp til dagens alternativ trinn p b de Finneid, Erikstad og Vestmyra. Ny skole trinn Vestmyra. Ogs innenfor dette alternativet vil demografisk spredning kunne gi store variasjoner i klassestłrrelse p den enkelte enhet, som igjen kan fłre til łkt klassetall p grunn av deling. Alternativet gir 4 bygg drifte, som alle trenger oppgraderinger for oppfylle nasjonale standarder som beskrevet tidligere. Dyr drift i forhold til antall kvadratmeter, og ett hłyt antall klasser fordele ressurser p. Alternativ 4: Alternativ 4 reduserer antall klasser p Finneid, og flytter alle mellomtrinnselevene som ikke g r p Erikstad, til Vestmyra. Dette inneb rer utbygging av b de mellomtrinn og ungdomstrinn p Vestmyra, og at man da st r med 4 skolebygg drifte framover. Finneid vil v re overdimensjonert for bare skoledrift Dyr drift i forhold til antall kvadratmeter. Alternativ 5: Alternativ 5 er ikke utredet i rapport fra Eggen arkitekter, men er kommet fram som forslag i prosessen. Alternativet vil gi 3 skolebygg drifte, men vil samtidig utlłse investeringsbehov p b de Finneid og Erikstad for realiseres, p toppen av investeringen i ny skole p Vestmyra. F rre antall kvadratmeter drifte enn alternativ 1,2,4 og 6, men flere enn i alternativ 3. Alternativ 6: Er valgt bort av łkonomiske rsaker. Dagens rammer for skole strekker ikke til, hverken p ressurs eller driftssiden, og vil kreve en łkning i rammetilfłrsel. Nedgang i elevtall vil ikke kunne gi den nłdvendige łkning skolesektoren trenger for opprettholde dagens struktur. 12. Konsekvenser av valgt lłsning.

23 Et vedtak i kommunestyret om alternativ 3, vil da kunne gi fłlgende konsekvenser: Skolevei: En, felles skole for alle elevene i sentrum vil i enda stłrre grad enn i dag m tte adressere problemstillingen rundt elevers kryssing av E6 og riksvei 80 i sin skolevei. Det forutsettes at dette tas med i prosjektet slik at begge overgangene er trafikksikret med forsvarlige lłsninger til skolebygget st r klart til bruk. Skoleskyss: - 6 av skolene i Fauske er i dag avhengige av hverandre i forhold til skoleskyss, og som fłlge av det m skolene ha ulike tidspunkter for skolestart/skoleslutt. Valgt lłsning vil medfłre at det bare er 2 skoler som m tilpasses hverandre (sentrum og Valnesfjord), og det vil bli lettere gjłre nłdvendige justeringer i skoledagen utfra kt timetall, endrede behov for tilstedev relse osv. Skoleskyssgrensen i Fauske kommune er satt til 4 km for klassinger. For de minste elevene er grensen 2 km. Samlokalisering p en skole vil kunne fłre til en kning i utgiftene til ordin r skoleskyss, men noe av dette vil tilbakefłres som fłlge av minskede utgifter til svłmmekjłring, felles aktiviteter, samkjłring av transport til funksjonshemmede og midlertidig skadde elever osv. Endringer i demografi innad i sentrum: - En felles skole for alle elever i sentrum inneb rer at man ikke trenger ta hensyn til de demografiske endringer som over tid foreg r innenfor sentrums ulike bosettingsomr der. Over tid łker og synker elevtallet i etablerte omr der, men ettersom alle sokner til samme skole gir det seg ikke utslag i form av sm eller store klasser lokalt. Klassestłrrelsen og ressurstilgangen vil v re den samme for hele trinn. Likhet i tilbud: Med dagens struktur kan man vanskelig hevde at alle elever i Fauske er mottakere av det samme tilbudet, uavhengig av hvilken skole de g r p. Skoledagens lengde, type l reverk, kvalitet p inneklima, lengde p skoletimer og friminutt, tilbud p skolefrukt og skolemelk osv. Variablene og ulikhetene er veldig mange. En skole i sentrum for alle inneb rer at ca. 75 % av elevene i kommunen vil bli gitt mest mulig like rammer, og ha samme muligheter for l ring og utvikling. Med nye skolebygg i Sulitjelma og Valnesfjord ogs, vil samtlige elever i kommunen ha sin skolehverdag i moderne bygg tilpasset dagens normer. Samlet spisskompetanse: - Fremmedspr klige. Antall fremmedspr klige elever i skolen er łkende, og det er mange ulike morsm l det skal kunne undervises i. Kompetansen p dette omr det er i dag spredt p flere skoler, og det vanskeliggjłr b de fagutvikling for de som jobber p dette omr det, samt mulighetene for hele stillinger og full ressursutnyttelse.

24 Funksjonshemmede. Samme mekanisme som for fremmedspr klige. Samling av kompetanse vil gi ett lłft til de som mottar og de som driver tilbudet. Stłttefunksjoner: - Skolen er avhengig av en god del stłttefunksjoner i sin hverdag. PPT, helsesłster, fysioterapi, sykepleier, logoped osv. En felles skole gir f rre enheter fordele dette p, og dermed bedre samling av ressurser og utnyttelse av den fler-faglige kompetansen som ligger i młtet mellom ulike profesjoner. Kanskje kan disse lokaliseres i det lokalet som n er p Vestmyra. Fagutvikling: - Flere paralleller p samme trinn, samt samling av l rerressurser rundt det enkelte fag, vil kunne gi en stłrre fagutvikling enn det vi klarer ute p den enkelte skole i dag. Dette forutsetter at organisasjonen jobber bevisst med dette omr det, og legger til rette for en slik utvikling. Stabil utnyttelse av klasseinndeling: - Effektiv drift av klasser er en forutsetning for at ressurser skal strekke til. En felles skole sikrer at kommunen til en hver tid har optimalt antall klasser i forhold til elevgrunnlag i sentrum, og dermed ogs best utnyttelse av de tildelte ressurser. Stordriftsfordeler: - Mulighet for sentralt plassert skolebibliotek med ett mangfoldig innhold og ressurser nok til ha fast bibliotekar. - Felles kantine, med mulighet for skolem ltid/lunsj. - Godt utstyrte spesialrom (samling av ressurser), og godt kvalifiserte l rerkrefter i disse spesielle fagene. - Eget personell i forhold til tekniske lłsninger som f.eks. IKT. - Eget innsatsteam for skolene med vekt p spesial pedagogisk, sosial pedagogisk, organisasjons - og foreldrekompetanse. - Mulighet for tilstrekkelig ledelsesressurser som har pedagogisk skoleledelse som sitt hovedfokus. - Felles fag og kulturutvikling. - Felles innkjłp av l ringsmateriell og IKT- verktły. - Generell łkonomisk stordriftsinnsparinger. Utfordringer med stordrift: - Fłlelse av for lang avstand fra sitt n re bostedsmiljł for en del elever. - Store krav til seksjonering av en slik kunnskapspark slik at trinnmiljłet ikke oppleves for stort og uoversiktlig. - En stłrre elevmasse ute i trafikkbildet i retning samme bestemmelsessted. - Utfordringer med f foresatte til ha engasjement til ett stort fellesskap. INNSTILLING:

25 R dmannen foresl r at fłlgende tiltak iverksettes i Fauske kommune i perioden ; A. Kosmo skole og barnehage legges ned f.o.m. 1. august Barn og elever flyttes til Valnesfjord skole. B. Det startes opp et prosjektarbeid for rehabilitering/utbygging/nybygg av n v rende skole i Valnesfjord (Strłmsnes). R dmannen legger frem i egen sak til kommunestyret et forslag til hvordan den fremtidige skole i Valnesfj ord skal v re (nybygg eller rehabilitering). C. Det etableres Øn felles skole for Fauske sentrum. D. Skolene Hauan, Finneid, Vestmyra og Erikstad legges ned. E. Dato for nedlegging; 1. august F. Sulitjelma skole endres ikke. G. Kommunestyret gir r dmannen fullmakt til starte opp et prosjekt for etablering av den fremtidige felles skolen i sentrum. H. R dmannen legger frem eget prosjektdokument til godkjenning i kommunestyret. I. Formannskapet gis rollen som styringsgruppe. J. Det ansettes egen prosjektleder i K. Skolen skal kunne pnes 1. august L. Den felles skolen i sentrum dimensjoneres for 900 elever. M. For perioden błr de 3 skolene (Valnesfjord, Sulitjelma og Fauske sentrumsskole) styrkes ytterligere budsjettmessig. N. Totalt investeringsbudsjett for etablering av ny sentrums skole beregnes til; millioner kr inklusive planarbeid (2011 -kroner). 2. Alternativ finansiering. R dmannen utarbeider finansieringsplan. 0. Kommunestyret gir r dmannen fullmakt til starte et arbeide hvor Fauske kommune trer ut av den interkommunale PPT samarbeidslłsningen. PPT skal innarbeides i den nye kommunale skolestruktur p skoleniv senest forn R dmann Even Ediassen

26 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostlD: 12/1867 Arkiv sakld.: 12/506 l Saksbehandler: Arve Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 057/12 l FORMANNSKAP Dato: II II PROSJEKTMANDAT FOR PROSESSEN RUNDT SKOLESTRUKTUR FREM MOT VEDTAK I KOMMUNESTYRET JUNI 2012 Vedlegg: Sammendrag: Det skal fattes vedtak om hvordan Fauske kommune skal organisere sine skoler innenfor den fremtidige łkonomiske og demografiske situasjon vi dag kjenner. R dmannen foresl r ramme for prosessen frem mot dette, og vil legge opp til behandling for skolene i Valnesfj ord / Kosmo i mai, mens beslutningen for skolene i sentrum planlegges til behandling i juni. Saksopplysninger: 1. Bakgrunn for prosjektet Fauske kommunestyre har i vedtak av 15. desember 2011, bedt r dmannen om i lłpet av fłrste halv r av 2012 komme tilbake med en sak om ny skolestruktur i Fauske. Dette mandatet tar for seg skulle beskrive den formelle prosessen for arbeidet med denne saken. Fra r dmannen legges det opp til en felles formell overbygging for prosessen, men ei todeling av tidsprosessen for fremlegging til kommunestyret, samt inkludering av barnehagestrukturen i Valnesfj ord. Skillet p tidsperspektiver gjelder situasjonen i Valnesfj ord, der det konkret vil utredes muligheten for flytting av Kosmo skole og barnehage til skolen og barnehagen p Strłmsnes. R dmannen er av den oppfatning at det er tilstrekkelig kapasitet i skolen og barnehagen p Strłmsnes til skulle kunne ta imot de barn og elever som i dag er ved Kosmo oppvekstsenter. Det som ikke er avklart konkret nok er hvordan tjenestene i skolen og barnehagen p Strłmsnes m organisere seg for gjłre dette. Uansett hvordan dette m falle ut, s er det av łkonomiske og praktiske forhold mulig foresl konkrete realiserbare vedtak p dette raskere enn i sentrum ble det formelt besluttet at Fauske kommune ikke skulle ha formelle faste kretsgrenser mellom skolene, og s ledes har kommunen siden dette v rt betrakte som ett skoledistrikt eller skoleomr de ble Fauskeeidet skole lagt ned hadde kommunestyret til behandling egen sak om framtidig skolestruktur i Fauske.

27 I Fauske er det i dag i praksis tre skoleomr der, Sulitjelma, Sentrum og Valnesfjord, selv om det formelt er en skolekrets. I kommunen er det i dag totalt syv kommunale skoler, samt en privatskole. Elevtallet i skolen er synkende, som i mange andre kommuner, og łkonomisk er det s ledes ogs varslet tilpasninger til dette p budsjettene. Det er vedtatt bygging av ny skole i Sulis til nesten 80 millioner. P samme tid er det et faktum at kommunen er nłdt til bygge ny sentrumsskole, der n r halvparten av alle elevene g r. I Valnesfj ord er det ogs kartlagt relativt store mangler ved deler av skolebygget. Begge disse faktorene representerer investeringsbehov ansl tt til flere hundre millioner kroner. Det faglige niv et, p nasjonale prłver, tilsier at det i flere fag m jobbes med bedre prestasjonene. Kommunestyret har bedt om ei tilbakemelding fra r dmannen p hvordan skolen i Fauske kan lłse de relativt store utfordringene som observeres, innenfor den fremtidige łkonomiske rammen skolen kan forvente f tildelt. Saksbehandlers vurdering: For kunne gi ei anbefaling til kommunestyret, er det r dmannens oppfatning at det błr formaliseres en prosess som er tydelig p ansvar og roller, samt hva kommunestyret faktiske ber om r d til vedtak rundt. Det lages derfor en prosjektorganisasjon som ser slik ut: 2. Prosjekteier Even Ediassen, R dmann 3. Prosjekt/eder Arve Rolandsen, enhetsleder skole 4. Overordnet m /setning Gi kommunestyret ei anbefaling p vedtak for kunne beslutte en framtidsrettet skolestruktur som dekker myndighetskrav til skoleeier, og som tilfredsstiller den faglige kvalitet som Fauskeskolen błr representere og levere, innenfor den fremtidige łkonomiske rammen som vil kunne forventes. 5. Resultatm l (effekter) Anbefale hvordan skolestrukturen skal v re Angi kvalitetsm l for Fauskeskolen Definere strategi og utviklingsprosesser for bedring av faglige resultater til elevene 6. Tidsfrist Tiltaket m v re sluttfłrt fłr juni 2012, og skal behandles i kommunestyremłtet ijuni.

28 7. Krav til utfłrelse Det skal legges vekt p en klargjłrende prosess der de langsiktige behov og utfordringer for skolesiden og driften av Fauske er det overordnede perspektivet. Det skal fłres en pen og saklig prosess basert p skolefaglige fłringer, og god forvaltningsskikk, samt involvering av lokalmiljłer og tillitsvalgte. 8. Prosjektdeltagere Arve Rolandsen Terje Valla Inger Lise Evenstrłm, Enhetsleder barnehage Bernt Halvorsen inspektłr/r dgiver Gunnar Sveen, konomisjef Atle Borły, Rektor Gunnar Myrstad, enhetsleder Bygg Randi Myrbakk, rektor Ole Johansen, Rektor Merethe Kristoffersen ystein Gangstłe Bjłrn Thomas Hansen - Prosjektleder - Skolefaglig r dgiver - Prosjektmedarbeider - Prosjektmedarbeider - Prosjektmedarbeider - Prosjektmedarbeider - Prosjektmedarbeider - Prosjektmedarbeider - Prosjektmedarbeider - FTV fagforbundet - FTV utdanningsforbundet - leder kommunalt FAU 9. Referansegruppe Personalsjef, Ingrid Alterskj r Hovedverneombud, Vibeke Furnes Hansen Rektorene Folkehelser dgiver Enhetsledere oppvekst konomisjef 10. Styringsgruppe Even Ediassen, R dmann Arve Rolandsen Kommunalsjefer - Prosjekteier - Prosjektleder - Prosjektdeltagere 11. Prosjektrutiner Prosjektleder har ansvaret for at oppdraget blir utfłrt og levert innen frist innenfor de fłringer som er gitt. Prosjektmedarbeiderne har ansvar for klarere frav r fra egen arbeidsplass og orientere prosjektleder om ulike problemstillinger som vil forstyrre egen deltagelse.

29 Deltagelse i henhold til prosjektplanen skal prioriteres og frav r skal klareres i god tid fłr fellesmłter. Involvering av referansegruppen gjłres fortlłpende og de skal ha en aktiv rolle ut fra de delomr der prosjektleder n rmere definerer. Det planlegges intensivjobbing i mars, april og mai, minimum i gang hver 14. dag m prosjektet regne med młtes. Det lages referater fra hvert młte som legges ut p prosjektomr det. Prosjektet dokumenteres behłrig p kommunens intranettiłsning (share point). 12. Rapportering Prosjekt Skolestruktur rapporterer direkte til r dmannen gjennom prosjektleder og alle milep ler skal godkjennes fortlłpende av styringsgruppen med r dmannen fłr videre framdrift iverksettes. Ressursspłrsm l avklares med styringsgruppen. Bakgrunnsdokument, lovverk, lokale planer, kommunale fłringer med mer m framskaffes av prosjektet. Milep lsplan framlegges for styringsgruppen og skal godkjennes fłr arbeidet starter. Det informeres jevnlig rundt status i skolelederforumet. 13. łkonomi Det er ikke satt av egne midler til dette prosjektet s det forutsettes derfor at deltagerne fłrer egne utgifter p eget budsjettomr de. 14. Prosjektoppdraget inneb rer fłlgende aktiviteter Młteaktivitet Varsling, hłring og utredning Dokumentasjonsarbeid Personalarbeid Beslutningsaktivitet Informasjon og kommunikasjonsarbeid Kjłp av konsulentoppdrag Utarbeidelse av rapporter og statistikk Folkemłter Annet 15. Milep lsplan plan Start Slutt Milep lstekst Prosjektmandat overlevert fra prosjekteier og akseptert av prosjektleder, med forelłpige styringssignal fra formannskapet den 5.mars Datainnsamling Prosjektgruppen etableres, roller og forventninger ferdig avklart Fremdriftsplan utarbeidet med ansvarskart og ressursdisponering Varsling av alle berłrte parter Hłringsfrist samt folkemłter i Valnesfjord

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/1867 I PROSJEKTMANDAT FOR PROSESSEN RUNDT SKOLESTRUKTUR FREM MOT

FAUSKE KOMMUNE 12/1867 I PROSJEKTMANDAT FOR PROSESSEN RUNDT SKOLESTRUKTUR FREM MOT I--~ SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/1867 I I Arkiv JouialpostID: sal.: 12/506 I Saksbehandler: Are Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Formanskap Sak nr.: 057/12 I FORMANNSKAP. I Dato: 05.03.2012 PROSJEKTMANDAT

Detaljer

VELKOMMEN FOLKEMØTE SKOLE

VELKOMMEN FOLKEMØTE SKOLE VELKOMMEN FOLKEMØTE SKOLE PRESENTASJON Skoleutfordringer. I et langsiktig perspektiv for Fauske. Rådmannen, mai 2012. INTENSJON FOR AVVIKLING AV MØTE 1. Dette er ikke et politisk møte, men et informasjonsmøte.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: GODKJENNING AV MØTEBOK SAKSPAPIR. Se vedlagte møebok. Vedlagte møtebok nr. 8/2012 godkjennes. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle I JoumalpostID: 12/7283 Arkiv sakid.: 12/1737 de vedtaksinnstans: Driftsutvalget I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen Sak nr.: 088/12 I DRIFTSUTVALG II I Dato:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 083/12-087/12 Møte nr: 8/2012 Til kl. 09.50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 12.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 007/14-013/14 Møte nr: 3/2014 Til kl. 13:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 26.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 044/14-056/14 Møte nr: 9/2014 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.05.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/14-026/14 Møte nr: 5/2014 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/13-071/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 20.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 101/13-106/13 Møte nr: 10/2013 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 30.04.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 014/14-022/14 Møte nr: 4/2014 Til kl. 14:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 14.06.2012 Fra kl. 12:00 Til behandling: Sakene 118/12-122/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.06.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/14-035/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.05.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/15-025/15 Møte nr: 4/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 27.04.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 035/11-041/11 Møte nr: 4/2011 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 15.02.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/12-052/12 Møte nr: 5/2012 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 23.10.2015 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 001/16-003/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.12.2011 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 037/12-038/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 08:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 24.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 018/10-018/10 Møte nr: 3/2010 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, Møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 18.02.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/15-008/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 13:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.01.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 1/2017 Til kl. 11:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 10.06.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 045/16-051/16 Møte nr: 8/2016 Til kl. 12:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 29.10.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/16-011/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 16:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 16.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 090/13-099/13 Møte nr: 8/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 30.09.2013 Fra kl. 11:10 Til behandling: Sakene 071/13-084/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 14:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 19.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 19.06.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 068/14-070/14 Møte nr: 6/2014 Til kl. 09:0000 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.01.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/14-005/14 Møte nr: 1/2014 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 18.02.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 027/16-033/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 18:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 29.04.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 009/15-019/15 Møte nr: 3/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 26.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 012/16-020/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 19.04.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 3/2017 Til kl. 14:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 13.06.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 072/13-076/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.10.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 026/13-029/13 Møte nr: 6/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 10.09.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 036/14-038/14 Møte nr: 7/2014 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 24.11.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 11/2016 Til kl. 13:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 22.10.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/14-043/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 12:30 Møtested: Møterom Rådhuset (tidl. formannskapssal) TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 25.05.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 042/11-053/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 04.02.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/13-014/13 Møte nr: 1/2013 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 28.10.2015 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/16-008/16 Møte nr: 1/2016 Til kl. 14:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.03.2013 Fra kl. 12:10 Til behandling: Sakene 015/13-028/13 Møte nr: 2/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.01.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/15-005/15 Møte nr: 1/2015 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg. Formidling av Sulitjelmas historie v/nordlandsmuseet, Steinar Skogstad Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 30.05.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 4/2017 Til kl. 12:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 30.11.2015 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 002/16-004/16 Møte nr: 2/2016 Til kl. 11:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 17.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 096/12-099/12 Møte nr: 10/2012 Til kl. 12:20 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 24.01.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/11-010/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 13:20 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.12.2014 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 112/14-114/14 Møte nr: 12/2014 Til kl. 09:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 16.10.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 093/12-102/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 27.08.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 123/12-126/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 03.03.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/10-017/10 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG

Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune OPPVEKST- OG KULTURUTVALG Møtedato: 17.03.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 034/16-035/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 04.09.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 088/12-095/12 Møte nr: 9/2012 Til kl. 14:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 18.06.2015 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 051/15-056/15 Møte nr: 6/2015 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 23.02.2017 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 12:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 19.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/12-011/12 Møte nr: 2/2012 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.11.2013 Fra kl. 13:00 Til behandling: Sakene 100/13-100/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 14:05 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Eide kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2013/1145-69 Saksbehandler: Henny Marit Turøy Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utredning av eideskolene 2015 - høringsnotat Rådmannens innstilling Kommunestyret

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 11.01.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 039/16-039/16 Møte nr: 4/2016 Til kl. 15:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 13.03.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 069/12-070/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 16:35 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 10.04.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 053/12-074/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 12:35 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 20.04.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 025/16-029/16 Møte nr: 5/2016 Til kl. 10:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013

Fauske kommune. Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Fauske kommune Midlertidig administrativ organisering pr 1. januar 2013 Interkommunal PP-tjeneste Interkommunal regnskapskontroll SIRK Fauna KF (næringsutvikling) Rådmann Even Ediassen Rådmannens stab

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 30.05.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 015/13-019/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 13:00 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.11.2012 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 100/12-105/12 Møte nr: 11/2012 Til kl. 14:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 23.04.2012 Fra kl. 08:15 Til behandling: Sakene 063/12-063/12 Møte nr: 6/2012 Til kl. 08:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtebok Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 15.12.2009 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 116/09-117/09 Møte nr: 14/2009 Til kl. 09.30 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Odd Henriksen,

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 18.01.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/11-007/11 Møte nr: 1/2011 Til kl. 11:30 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune. Formannskap

Fauske Kommune. Formannskap Møteprotokoll Fauske Kommune Formannskap Møtedato: 07.03.2017 Fra kl. 11:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 2/2017 Til kl. 13:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer Ottar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 12.10.2010 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 059/10-068/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 15:00 Møtested: Sulitjelma Samfunnshus TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 17.01.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 023/12-031/12 Møte nr: 3/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 25.10.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 001/12-011/12 Møte nr: 1/2012 Til kl. 13:15 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 21.09.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 057/11-063/11 Møte nr: 7/2011 Til kl. 11:15 Møtested: Fauske Hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Bjørn

Detaljer

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG

Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtebok Fauske Kommune DRIFTSUTVALG Møtedato: 23.05.2012 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 075/12-082/12 Møte nr: 7/2012 Til kl. 13:25 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Møteprotokoll. Løkås, John-Harald Eilertsen, Kjell Rugås, Karin Antonsen, Anna Margareta Orvin, Ole Tobias

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Møteprotokoll. Løkås, John-Harald Eilertsen, Kjell Rugås, Karin Antonsen, Anna Margareta Orvin, Ole Tobias Møteprotokoll Fauske Kommune Helse- og omsorgsutvalg Møtedato: 23.11.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene Møte nr: 9/2016 Til kl. 13:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 14.11.2013 Fra kl. 08:30 Til behandling: Sakene 080/13-080/13 Møte nr: 9/2013 Til kl. 09:00 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 1 TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 28.02.2011 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/11-022/11 Møte nr: 2/2010 Til kl. 13:10 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Forfall Parti Varamedlem Parti Løkås, John-Harald Rugås, Karin FL Nystad, Endre Einar FL

Fauske Kommune. Helse- og omsorgsutvalg. Forfall Parti Varamedlem Parti Løkås, John-Harald Rugås, Karin FL Nystad, Endre Einar FL Møteprotokoll Fauske Kommune Helse- og omsorgsutvalg Møtedato: 22.09.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 35/16 43/16 Møte nr: 7/2016 Til kl. 12:00 Møtested: Administrasjonsbygget, møterom 3 TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.03.2015 Fra kl. 10:20 Til behandling: Sakene 012/15-020/15 Møte nr: 2/2015 Til kl. 11:40 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Selbu kommune Arkivkode: 61 Arkivsaksnr: 215/6-1 Saksbehandler: Geir Håvard Mebust Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Sak til orientering - utredning ny Selbu ungdomsskole Vedlegg: Kostnader

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 29.03.2011 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 020/11-034/11 Møte nr: 3/2011 Til kl. 12:45 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 13.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 099/14-107/14 Møte nr: 8/2014 Til kl. 13:15 Møtested: Fauske hotell TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Alt

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 04.09.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 020/13-025/13 Møte nr: 5/2013 Til kl. 12:25 Møtested: Fauske eldresenter TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG

Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtebok Fauske Kommune PARTSSAMMENSATT UTVALG Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 011/13-014/13 Møte nr: 4/2013 Til kl. 11:50 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ

Detaljer

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG

Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møteprotokoll Fauske Kommune HELSE- OG OMSORGSUTVALG Møtedato: 25.05.2016 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 030/16-034/16 Møte nr: 6/2016 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 07.06.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 046/10-056/10 Møte nr: 4/2010 Til kl. 13:30 Møtested: Adminstrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 17/70 Møtedato/tid: 21.09.2017 Kl 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Pål Sture Nilsen, nestleder Regine

Detaljer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Eva Evita Lexander Medlem FRP. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Fauske Kommune ELDRERÅDET

Fauske Kommune ELDRERÅDET Møteprotokoll Fauske Kommune ELDRERÅDET Møtedato: 20.03.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 006/14-009/14 Møte nr: 2/2014 Til kl. 11:45 Møtested: Fauske eldresenter, 2. etasje TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR. Budsjettkonferanse 15.oktober 2015

SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR. Budsjettkonferanse 15.oktober 2015 SAMHANDLINGSOMRÅDET OPPVEKST OG KULTUR Budsjettkonferanse 15.oktober 2015 1 PÅ MAKRONIVÅ OPPVEKST/KULTUR Skolestruktur er inngangsbilletten Strukturtilpasningens mål er å: øke kvaliteten på formålsbyggene

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE ANKE P Å DRIF -SAK 34/11 - BRUK AV ELDREMILLIARDEN

FAUSKE KOMMUNE ANKE P Å DRIF -SAK 34/11 - BRUK AV ELDREMILLIARDEN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/446 11/3325 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Formannskap II Sak nr.: 027111 I FORMANNSKAP I I Saksbehandler: May-Brit Paulsen I Dato: 11.04.2011

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg

Fauske Kommune. Oppvekst- og kulturutvalg Møteprotokoll Fauske Kommune Oppvekst- og kulturutvalg Møtedato: 27.10.2016 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 55/16 60/16 Møte nr: 10/2016 Til kl. 12:05 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer