Onkel Knut. Kunsthandverk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Onkel Knut. Kunsthandverk"

Transkript

1 nr. 1 Juni årgang nr. 1 Juni årgang BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE Kvar mann si høne sjå side 13 Onkel Knut sjå side 8 Mjølkebonden sjå side 26 Dagleg leiar sjå side 4 Kunsthandverk sjå side 6

2 2 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 3 redaktøren har ordet Alf G. Kjetså Øystein Moi Nettstaden kom til verda ein sein haustkveld i Det som den gong var meint som ein intern nettportal for gode vener og dei næraste pårørande he etter kvart utvikla seg til å verte ei lokalavis for dalstroka innanfor - og resten av verda. Sanninga er at i 2008 vart nettavisa lest i 95 ulike land, fordelt på heile jordkloda. Åseral medrekna. Sumaren 2008 kom den fyrste papiravisa, i moderne tid, med hovudsete på Moisund. Mottakinga hjå lesarane var oppløftande. Fleire års røynsle som lokale journalistar i eit distrikt med mykje gilde og spanande folk, gjer at me no vil supplere nettavisa med ei papiravis. Med ord og bilete prenta på avispapir av høg kvalitet. I hop med røynde avisfolk hjå Setesdalstrykk vart mørke vinterkveldar nytta til å skipe eit eige lutlag, Moisund-Avis.com. Dette vert ikkje ei avis med dei siste, ferske og mest dramatiske nyhende frå bygd og by. Det vert meir å rekne som eit magasin. Eit magasin som er på jakt etter gode historier og positive hendinger.. Lækjarstriden i Bygland lyt andre take seg av. Det same gjeld den endelause soga om kalveskyting under elgjakta i Ilderdalen. Åpåsland, Kaddan og Åpåsdal. Frå og med august tek me sikte på å kome med eit nytt nummer kvar månad. Heim i postkassa til kvar einskilde husstand i Bygland, Evje og Hornnes, Iveland, Åseral, Byremo, Eiken og Hægeland. Utan at det kostar lesarane ei einaste krone! Me er sjølvsagt takksame for tips og gode bidrag frå alle grendelag i lesekrinsen. Så vonar me Dykk vil take vel i mot oss. Utgjevar: moisund-avis.com, Hannåsfeltet, 4737 Hornnes E-post: Redaktør: Øystein Moi, Daglig leiar: Odd Helge Liestøl, Annonser: Produksjon: Opplag: Ca Nedslagsfelt: Bygland kommune, Evje og Hornnes kommune, Iveland kommune, Åseral kommune, Bjelland, Byremo, Eiken og Hægeland. Neste utgåve: Torsdag 27. august ein kulturberar Han kjøpte sitt fyrste fotografiapparat i 1948 for pengar han hadde tent på blåbærpeling. Heile oppgjeret han fekk frå Hornnes Samyrkjelag gjekk til eit Brownie Flash kamera av aller siste modell. Guten som seinare skulle utdanne seg til lærar var i gong med ein hobby som kom til å fylgje han resten av livet. Alf Georg Kjetså er i dag ein vaksen mann som rundar 74 år til hausten. Han er pensjonert skulemeister, men interessa for fotografering har halde fram. I dag har Alf sitt eige studio og arkiv i husværet på Kjetså. Eit biletearkiv for komande generasjonar av - og om tidlegare generasjonar. Eit historisk arkiv av dei sjeldne. Alf har dei siste åra lagt ned eit eineståande arbeide for å sikre bileta for framtida. Du kan sjå mange av desse bileta på biblioteket (17 000). Ikkje berre bileta, men og opplysninger knytt til motiva. Totalt er det tale om rundt bilete i samlinga til Alf! Etter at Alf kjøpte sitt fyrste kamera, rett etter krigen, så har han gjennom hobbyen sin fått samla det meste på fotopapir. Du finn ikkje ein einaste elev som har trødd sine barneskor på Voilestø eller Hornnes skule, som ikkje finnast i biletesamlinga til Alf. Har det vore hendinger i kommunen, store eller små, så har Alf vore tilstades med kamera. Dei fyrste åra var det tale om fotografiapparat, men etter kvart gjekk han og over til film og levande bilete. Også her var han tidleg ute slik at han i dag har fleire kilometer med film i arkivet sitt. Han har og fydd med i timen når det gjeld den teknologiske utviklinga. Frå framkalling med kjemikaliar i mørkerom - og film på rullar, var Alf tidleg ute når nye produkt kom på marknaden. VHS, CD, DVD er for han alle kjende lagringsformat som er nytta undervegs. Difor er i dag guteromet hans i kjellaren for eit avansert studio å rekne. Her kan det meste av gamle og nye format omgjerast. Mørkeromsutstyret har han levert på museet. No er det digitalisering som gjeld. Med videospelarar, skannarar, datamaskinar og anna avansert utstyr er det snaut ei oppgåve som Alf ikkje klarer å løyse. Me ville teste arkivet og bad om å få eit dokument som han hadde skanna for lang tid attende. Etter eit raskt blikk på skjermen, fann han fram ei kasse. I den nedste hylla. Ein stad i midten her skal det vere forklara han. Etter drygt 10 sekund hadde me papiret i handa. Eit arkivsystem du ikkje finn maken til. Dersom du tykkjer dette høyrast spanande ut er det fullt mogleg å kjøpe eit utval av desse filmane hjå Alf. Lokalhistorie frå øvste hylle. Redaksjonen ynskjer alle våre lesarar ein god sumar. Ny gratisavis kjem ut i slutten av august månad.

3 4 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 5 Ei naturperle av dei heilt sjeldne Bringsvær leirskule Du svinger av riksvegen like sør for Eikeland. Dei fleste av oss køyrer beint forbi. På vegskilta stend det Røyneland og Bringsvær. Me registrerer namna men haster forbi i vår travle kvardag. Vegen mot Bringsvær er kronglete og bratt. Tett grånskog kloss i vegen. Mørkt og til tider stemningsfullt. Sola er der oppe ein stad men du ser ho ikkje. Den smale veg. Snart kjem me til eit paradis. Ei naturperle av dei sjeldne. Bringsvær Leirskule, ein eigedom på meir enn 1800 da. På trappa sit Tor Sangesland. Vel vitande om at han he fenge draumejobben. Tor er styrar på leirskulen. Kristiansand kommune fekk i si tid skjøte på den verdfulle eige - domen. Under føresetnad om at staden skulle nyttast til arbeid for born og unge. I fyrstnaden var det ferie - koloni på Bringsvær. Leirskule vart det så tidleg som i i 1967, og i dag er det 7 tilsette hjå verksemda. Kvart år er det om lag 1200 skuleelevar som er heldige å få eit opphald her opp i den fantastiske naturen. I tillegg kjem alle dei som leiger husvære på Bringsvær i sumarsesongen. Dette er og ein svært populær stad for tyske reisegrupper å feriere. Då me spør Tor kva tilbod tyskarane er på utkikk etter så fær me eit raskt og kort svar. Frisk luft, natur, fred og ro. Det seier i grunnen alt. På Bringsvær er det nok av alt dette. I sovebolken er det liggjeplass til 50 personar. Då me vitja leirskulen ein av dei fyrste dagane i juni var det full aktivitet med handverkarar av ulike slag. På programmet stod full reno - vering, både ute og inne, av ein del av bygningsmassa. Inne i hovudhuset er det stor - kjøkken, peisestove, møtesal og matsal. Ute på vollen beiter ungdyr og sau. Naturlandskapet må haldast i hevd. Me set oss på ein hagebenk og nyt sumarsola. Tor skjenker halvlunka traktekaffe frå ei velbrukt ståltermos. Livet syner seg frå si beste side. Me ser ned mot vatnet. Skogkledde små øyer. Eit eldorado for båtliv, padling og ei avkjøling av lekamen på varme dagar. Auren vakar. Det er mykje fisk på Bringsvær. I fjor drog dei i land ein raudsprengd fjellaure på 2475 gram. Ikkje kvardagskost, men sjølvsagt eit viktig kapittel i gjesteboka. I områda kring leirskulen er det eit fantastisk turterreng. Også tilrettelagt for sykkelturar. Eit fenomen av vår eiga tid. Til Ropstadknuten, der du kan sjå til heile 16 kommunar, gjeng du greit på 40 minutt. Du kan gå til Oksla eller du kan leggje deg i ei anna fil og fye den vidgjetne Fjellmanns - vegen. Bringsvær leirskule er godt kjend blant den oppveksande slekt på Hellemyr eller Grim. For ungane i Dåsnes eller i Bakkemoen på Evje er nok dette for dei fleste upløgd mark. Kan hende me bør gjere eit eller anna med dette. Staden er i alle fall umåteleg populær. Eit naturleg utgangspunkt for fine og spanande naturopplevinger. I desse dagar legg det merkantile personalet planar for år 2014 og Mange vil ha plass, men puslespelet med mat og seng til alle fell på plass litt om litt. Det er sanneleg ikkje mange leirskuler som kan bede ungane i barnehagen eller SFO med på ekte harejakt. Sporsnø og harebikkje i los vekkjer mykje åtgaum, og gjev mykje livsvisdom til småfolk i den rette alderen. Mykje meir enn ei biletbok frå Aschehoug forlag på noko vis kan erstatte. Der må sjølv røynde pedagogar med silkeskjerf i halsen, fotformsko på føtene og økologisk te i kjøkkenskåpet vere samde. Utan atterhald. Tor fortel med glød og innleving om noko han kallar Mobil Leirskule. Ei sterk oppleving med fokus på gamle ferdslevegar på indre Agder. Turen startar på Grovane stasjon og held fram med ei historisk togreise opp til Røyknes. Så gjeng turen vidare på sykkel og for ikkje å gløyme ei økt på Fjellmannsvegen med hest og kløv. Øvenatting i gapahuk eller i lyngbakken med himmelkvelven som tak. Sjølvsagt er det lagt inn eit stopp på Bringsvær leirskule. Turen gjeng vidare til Søgne, til Donevann, før den endar opp i sjøkanten i Hellevika. Frå hei til hav eller motsett. Ei naturoppleving av dei sjeldne. Utleige, utanom skulesesongen, er eit av dei økonomiske fundamenta som leirskulen er heilt avhengige av. Tyske reisefylgje er, som tidlegare nemnd, viktige i denne samanheng. Det er og fullt mogleg å leige staden til familiefestar, åremålsdagar, turar for lag og foreiningar m.m. Tor Sanges land, og dei andre tilsette, vil garantert take vel i mot Dykk. Ein ting er sikkert. Før sumaren pakkar i hop skal eg ha vore ein tur på Ropstak - nuten. Utgangspunkt vert Bringsvær. Då veit eg at eg fær kaffe av Tor når eg kjem utsliten attende til bilen.. Lunka kaffe frå ei velbrukt ståltermos. Truleg jolegåve frå Kristiansand kommune, som takk for eit framifrå arbeid med born og unge.

4 6 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 7 Her er det sumartemperatur heile året Glashytta i Setesdal Glasomnen er sjølve hjarta i verksemda. Når dynna er open ser du eit sterkt, varmt ljos. Arbeidstemperaturen er 1170 grader og omnen er alltid varm. Temperaturen held seg konstant i 1-2 år om gonga. Du kjenner det i heile hytta. Sumartemperatur heile året. Varmepumpe på veggen er ikkje naudsynt. Fuglane må vete kor mange gonger ein he køyrd gjennom Bygland utan i det heile å tenkje på å stogge ved Glashytta. Etter ei vitjing der kan me berre slå fast, klinkande klårt, at dette er ein stad du ikkje må køyre forbi neste gong. Lokalt kunsthandverk av beste slag. I den aller øvste divisjonen. Inger Tone Homme og Tor Birger Egge he drive denne verksemda sidan år For Inger Tone vart dette ein draum som etter kvart vart verkeleg. Etter nokre år på farten kunne ho endeleg vende attende til heimbygda. På Bygland, med fjorden som neraste granne, kunne ho stelle med det gildaste materialet av alle. Glas i flytande form. Fyrste gong eg fekk nærkontakt med glas var på glass - kulen i Kosta Sverige. Alt då visste eg at i framtida var det glas eg skulle arbeide med seier jenta på klingande Byglandsdialekt. Slik vart det. Tor Birger he stort sett vakse opp i ei glaskule. Alt som 15 åring byrja han som lærling hjå det vidgjetne Hadeland Glasverk. På baklomma he han meisterpapira, eit prov på at her talar me med ein ekte fagmann. Etter 19 år Dei tilsette ved Glashytta på Bygland. på Hadeland slo guten rot på Bygland. Resultatet må du sjå med eigne augo. Bilete kan vanskeleg formidle ein slik bodskap. No gjeng Glashytta inn i sin mest travle periode. Juli og august er hektiske månader. Turistane veit å finne vegen. Det same gjer bygdefolk. Ein jamn straum av folk heile året. Eit populært stopp for t.d. reiseselskap, lag og foreiningar. Dersom du avtalar med kunstnarane på førehand, er det fullt mogleg å få sjå ein spanande og informativ demonstrasjon av dette handverket. Glasblåsing er utruleg å sjå på. Fine fargar, sterk varme, drypande glas og nærast ei trollsk stemning. Du kan oppleve det heile på Glashytta på Bygland hjå gilde og gjestfrie folk. Dette er ei verksemd du så avgjort ikkje bør køyre forbi.

5 8 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 9 Onkel Knut Ein kreativ onkel for heile grendelaget Alle har eit syskjenborn på Gjøvik heiter det i ei gamal tekst frå Alf Prøysen. Dette er vel ikkje heile sanninga. Det som er ei sanning er at det ikkje er mange som har ein onkel i Eikerapen! Knut Lindefjeld er ein slik onkel. Ein onkel av det sjeldne slaget. Busett i Eikerapen. For bygdefolk er han mest kjend som onkel Knut. Coop Prix Eiken eingjeng Himmel og hav for Knut Lindefjeld er fødd på Lindefjeld, på andre sida av heia frå Eikerapen. Faren kjem frå Lindefjeld i Fjotland og mora kjem frå Forgard i Åseral. Han vaks opp i Noreg, men som 17 åring drog han som mange andre nordmenn øve dammen.til Amerika.Her busette han seg og gifta seg seinare med Bertha Torsteinsdatter Eikerapen. Ei jente med slektstre i Eikerapen. Onkel Knut arbeidde som snikkar over there, heilt fram til pensjonsalderen vart ein realitet. For nokre år sidan bygde han og kona eit nytt hus på slektsgarden hennar i Eikerapen. Medan Bertha framleis er i løna arbeid i Amerika, har Knut sjølv nytt meir og meir av tida si i den nye bustaden. Ein stad med 7 fast - buande og ei hyttegrend som næraste granne. Her trivast han. Her kan han høyre høgfjellets sus. Eit paradis på jord. Kvar haust er det festival i Eikerapen. Eikerapen Roots Festival er for onkel Knut årets høgdepunkt. Fleire tusen mennesk ruslar forbi husveggen og hagebenken.. Musikken ljomar og gjev ekko i fjellheimen. Ei storslagen feiring øve fleire dagar. Heile sumaren tenkjer han på hendinga som finn stad kvar haust. Nye idear kjem. Onkel Knut set dei i verk. I fjor var det å pusse opp låven. Lavo vart bygd. Kva er det som rørar seg i hovudet til Knut fram mot årets arrangement? Ein treng ikkje lure på det. Det får ein sjå når ein kjem på vitjing. Onkel Knut finn me i gjødselkjellaren. Han er ferdig med å spa lort. No er kjellaren gjort om til fine, moderne toalett. For båe kjønn! Under årets festival skal ein sete godt, når det er naudsynt. Takket vere onkel Knut. Det held ikkje å tenke på det ein skulle gjort - gjer det! er mottoet til onkel Knut. Ein mann som er kjend for å gjere ord om til handling. Ein arbeidsmann som nærmar seg 80 år, men som har hovud og fysikk som ein tenåring. Ein mann for Eikerapen Roots Festival. Frå venstre: Berit Eiken, Anne Gry Tønnessen og Janet Haddeland. Anne Gry Tønnessen er eigentleg Finnmarking. Dialekta kan ho ikkje skjule, sjølv etter 28 år på Sørlandet. Ho fyk rundt i butikklokalet i Eiken som ein frisk vind. Talar med alle. Eit klapp på skuldra til både kolleger og til kundar. Kjende og ukjende. Venlege ord og ein smittande latter. Jau, du skjønar raskt at her er me vitne til noko heilt spesielt. Dette er ekte. Dette er ikkje skodespel. To år på rad he forretninga på Skeie i Eiken vorte kåra til den beste forretning i Coop og Obs-systemet. Då talar me ikkje om Indre Agder, men om heile landet. På startstreken stod 890 butikkar, jamt fordelt øve heile vårt vidstrakte land. Kundane, kring i talet, he vore fagjury. Kundane he tala sitt klåre språk. Ingen kan måle seg med dei 7 jentene på Coop i Eiken. Pokalane i vindaugskarmen talar sitt klåre språk. Dersom sigeren for 3. gong skulle gå til Coop Eiken vil dei få den store, blanke vandrepokalen til odel og eige. Ein prestasjon ein førebels ikkje vågar tenkje på. Anne Gry er sjef på huset, men som ho seier så er det ikkje råd å drive butikk åleine. Ho er fullstendig klår på at pokalar, heider og ære er eit resultat av eit ufatteleg lagarbeid. Poteta frå Finnmark er sjølv ikkje redd for å take eit tak på lageret når det er naudsynt eller kan hende ho skjenkar kaffe til staute Eikdølar som slær av ein prat med gode vener i kaffekroken. Miljø er viktig. Humør er viktig. Ho he glimt i augo, Anne Gry. Det skjønar me raskt. Topplasseringa i den landsomfattande tevlinga betyr ufatteleg mykje for butikken og for dei tilsette. Ein himlande motivasjonsfaktor. Alle vil gjere sitt beste og kanskje endå litt til. Dette smittar øve på kundane og til sist smittar det øve på det elektroniske kassa-apparatet. Omsetnaden peiker berre ein veg. Til himmels. Inneverande år passerer dei ein omsetnad på meir enn 20 millionar. Trufaste bygdefolk, tilreisande - og rogalendingar på veg til hytta i Åseral. Alle er dei med på å hjelpe Coop Eiken fram til ein vandrepokal. Ein pokal dei vil ha ståande i bygda. Eit prov på god kjøpmannsånd, godt kameratskap, samarbeid, dugande leiarskap og fantastiske jenter i alle avdelingar. I alle ledd. Himmel og hav for ein gjeng.

6 10 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 11 OTRA i.l. 50 år YX på Byremo Sommaren 2010 fyller Otra i.l. år, 50 år. Laget gir då ut ei jubileumsbok. Underskrivne er beden om å skrive denne. Det ser eg på som eit svært ærefullt oppdrag. Eg blei litt overraska over å bli spurd, for eg har, som folk vil vite, ikkje vore mellom dei mest aktive i det lokale idrettsmiljøet. Men eg er nå i gang med arbeidet og reknar med å ha manus ferdig til jul. Og det må eg ha skal boka liggje ferdig til jubileumsfesten. Men det skrivne ord i ei bok er nå ein ting. Like viktig - eller vel så viktig - i ei idrettsbok er bileta. Dei gjev boka liv og farge. Derfor er me nå svært interesserte i at alle som sit på bilete frå det lokale idrettsmiljøet, kjem fram med dei. Dei kan kontakte Finn Bjørn Rørvik, Tony Halsall eller undrskrivne. Eg har nå begynt å skrive om dei einskilde undergruppene i OTRA. Eg manglar for så vidt ikkje stoff. Haugen av protokollar, ringpermar og avisutklypp er høg. Men det er viktig at det også kjem direkte innspel til meg frå dei som har vore akative i det lokale idrettsmiljøet, anten det nå har vore i administrasjon, på bane, i løyper eller på landevegen Derfor ta kontakt. Og gløym ikkje bileta. Olav Arne Kleveland Ikkje heilt som alle andre Grindheim bil og mekanisk verksted as. Namnet høyrast i grunnen himlande kjeisamt ut. Der tok me feil. Me fekk oss ei aldri så lita høgtidsstund på bensinstasjonen like nord for sentrumsgata på Byremo. Kaffe, is og pylse. Sjefen sjølve, Agnes Gloms - aker, vart eit grann reservert då to velvaksne karar frå Moisund brått presenterte seg, Agnes skulle så avgjort ikkje ha noko annonse eller reklame. Jenta var bestemt. PARAFIN DIESEL OLJE SMØREMIDLER SERVICE OG MONTERING PÅ ALLE TYPER FYRINGSANLEGG Brødrene Hannås AS Olav Svein Verktøy Kjøkkenutstyr Lys og varme til hytta Propan TING OG TANG SOM FOLK HAR BRUK FOR EVJE SENTRUM TELEFON Frå venstre: Agnes Glomsaker, Mette H. Glomsaker og Aud Rydlende. Etter 30 år som handelsstyrar he ho lært seg å setje seg i respekt hjå pågåande annonseselgjarar frå fjerne himmelstrok. Me var ute i heilt anna ærend. Då Agnes skjøna dette vart me brått gode vener, og jentene bak disken stilte velvilljug opp til avfotografering. Inne i butikken, på bensinstasjonen og på utsida. Dei er 4 tilsette i butikken og like mange tilsette i verkstaden der dei reparerer og lakkerer bilar av alle slag fabrikat. Agnes held seg i butikken. På stasjonen. Det er så avgjort ikkje bilrekvisita som er den største varegruppa hjå YX Byremo. Forretninga bognar av alt mellom himmel og jord. Blomar og gåveartiklar tek mykje plass, og stend for ein stor del av omsetnaden. Dei obligatoriske grillpylsene er sjølvsagt på plass. Dei smakar godt og kostar lite hjå Agnes. Ho må likevel tilstå at når det gjeld priskrig på drivstoff så slepp ho rimeleg unna. Det er for langt til næraste konkurrent. Slik er det på landsbygda. Hjå Agnes, på YX Byremo, fær du ein personleg sørvis du ikkje finn nokon stad i meir urbane strok.. Brått stoggar ein bil like utanfor butikkdynna. Jenta bak rattet tutar og ropar eit eller anna på ekte Byremodialekt. Ikkje lett skjøneleg for ein einfaldig honndøl. Allis Stulien må ha meir luft i det høgre framhjulet. Agnes tek vare på kundane, fyller i 25 naudsynte pund, og kunden kan blid og nøgd køyre vidare. Personleg sørvis, gilde folk og nøgde kundar. Slik er det framleis råd å drive forretning i små grendelag eit lite stykke utanfor stamvegen. Det er tale om å hjelpe kvarandre, take vare på kvarandre og ha omsut for kvarandre. Klokka 17: 00 denne fredagen vart det skipa til blomeloppemarknad hjå YX på Byremo. Tilbod på Chrysantimum, Stemorsblomar, Blyfri 95oktan, kaffe og vafflar. Ikkje som alle andre bensinstasjonar men du verden så gildt. Slik driv dei forretning på Byremo. Dei lukkast. Sjølvsagt gjer dei det.

7 12 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 13 Den dyraste reportasjeturen i moisund.com si historie: Skulle handle spegel kjøpte heile bilen Ja du las heilt rett. Ein sein ettermiddag sist haust svinga redaktøren innom bilforretninga Gumpens Auto, like utanfor Kristiansand sentrum. Tida var knapp. Same kvelden var det øving på Morus - revyen og eg hadde lite tid å misse. Med kjappe steg fann eg vegen til kjøpmannsdisken der eit kvinnfolk, i sin absolutt beste alder, tok høflig i mot meg. Eg fekk fram bodskapen min, ein ny spegel til ein Volkswagen Caddy, samstundes som eg fekk tømd meg for dei skjebnesvangre orda om at gamle bilar eigentleg berre skulle dumpast i næraste myrhol. Denne slengbemerkinga kosta meg tett på norske kroner. Moisund.com kan vere på veg mot skifteretten. Ein usedvanleg omgjengeleg kar, kledd i Gumpen uniform og med rykande fersk Evergood kaffe på ei billig plastkanne bed meg inn på gjeste bod på kontoret. Me hadde felles vener. Mange vener. Guten hadde selt bilar i heile Setesdal i ein mannsalder, og var kjend på kvar ei stikkveg mellom Stemmen og Hauke - li. Unge- og lovande Myhrstad tykte leit i at ein redaktør i ei lokalavis måtte køyre rundt i ein gamal og trafikkfarleg automobil. Eg var samd på alle punkt. Eg vart fuktig på ryggen, og i hårfestet. I byen kallar dei det for transpirasjon. På Moi heiter det sveitte, og luktar kleint dersom du ikkje turkar det bort i løpet av eit par dagar. Klokka synte og om to timar skulle eg stå på scena i Evjemoen kino, påkledd både snippkjole og flosshatt. Myhrstad synte seg å vere ein umåteleg gild kar. Han hadde selt mange automobilar i Hornnes. Hjå Even Myrstad ein fast kunde gjennom mange år var det tradisjon at kvar gong dei hadde handla bil så vart det servert fersk elgsuppe med tilhøyrande heimebaka flatbrød. Framføre meg på kontor - pulten låg det ei fargesprakande bilete av sjølve draumebilen. Myhrstad nærma seg rosina i pylsa, og måtte berre take ein kjapp telefon. Transpira - sjonen auka og underbuksene sat som fastlimt til bjøllefestet. Eg såg ut or glaset, undrande på kor det vart av spegelen. Truleg er ikkje slikt lagervare. Eg he aldri vor særleg kjapp i rekning, korkje på papir - eller i hovudet. Ein lommekalkulator, av det slaget du fær for kr 29,90 på Biltema, vart redninga og då eg trykte på er lik knappen skjøna eg raskt at Evje & Hornnes Sparebank kjem til å vere blant mine trufaste vener i mange, mange år frametter. Medan superselgjar Even Myhrstad selde ein Golf 1,9 TDI på telefon, til ein pensjonist i Søgne, fekk eg beskjed, d.v.s. han berre peika kor eg skulle skrive namnet mitt. Kontrakten var på 4 sider. Eg las ei halv setning, og skreiv. Ingen veg attende. No hadde eg handla ny bil. I fjor selde Gumpens Auto Vest 2136 bilar. Eg skjønar både korleis, og kvifor. Medan eg er på veg ut av den store glassdynna, mot Setesdalsvegen, roper ho derre som er i sin aller beste alder, at det er 14 dagars leveringstid på spegelen. Den kan du berre ha svarar eg, den he eg ikkje råd til. Presis klokka 1900 kleiv eg opp på scena på Evjemoen kino, og på baklomma hadde eg eit nytt visittkort til samlinga mi. Even Myrstad, salgskonsulent Gumpens Auto Vest. Ein gild gut og ein framifrå fagmann. Neste gong han passerer Moi skal han få elgsuppe og flatbrød betalt av Evje & Hornnes Sparebank. «Kvar mann si eiga høne» Ja det er nok truleg drøymen til Kjersti Plathe, skrivar i Agder Rasefjørfeklubb. Denne samskipnaden jobbar i ein tøff marknad og slit med å få medlemstalet opp på same nivået som det he vore tidlegar. I dag er det 44 medlemmer i klubben. Fugleinfluensaen skræmde mange bort frå dette miljøet. No er dei kan hende på veg attende. Ein sundag, midt i juni, var det Kjersti Plathe med eit prakteksemplar i fanget. hønetreff på Bø. Garden ligg som ei perle på vestsida av Byglandsfjorden. Tilreisande kom frå heile Sørlandet. Kvar med sitt bur, og ein hane eller ei høne på lur. Denne dagen skulle det tevlast i eksteriørdøming og i hanegaling. Det siste var ei meir uformell tevling der borna kunne vele sin eigen hane i minutta før strenge domarar starta klokka, og tok fram kuleramma. Spaninga var stor. Pulsen steig og forventninga lyste I tevlinga om kva for ein hane som kunne gale flest gonger i løpet av 7 minutt gjekk sigeren til 6 år gamle Emma Corinn. Ho var uslåeleg då ho stillde på startstreken med ei topptrimma utgåve av Moderne Engelsk Kamphane. Me gratulerer. or augo på dei minste. Kva for ein hane ville gale flest gonger i løpet av 7 minutt? Kjersti kan fortele om eit svært godt miljø i klubben. Felles interesse, for høne og hane, gjer at dei reiser på utstilling i både innland og utland. Gjerne til Danmark og Tyskland. Eksteriørdøming av fjørfe er reine vitskapen. Det skjøner me raskt når me fær tilgong til eit lite bibliotek med faglitteratur. Fuglane vert vurdert ut frå ein eige standard når det gjeld fjørpryd, farge på fjøra, glans, klåre skiljeliner på dei ulike fargane, kroppsbygnad, nebb og fotstø. Dette er seriøse utstillinger som m.a. he som føremål å dyrke fram dei beste eigenskapane hjå kvar einskild rase. Ikkje berre høner. Her er dei velkomne både kalkun, påfugl, ender og gjess. Både store og små. Dei største hønene måler meir enn 90 cm på strømpeleisten, fortel ein venndøl me treff ute på vollen. Han he hatt ei slik høne heime på kjøkkenet. Blankpolert og veldressert. Problemet var at ho stadig forsynte seg av mat som låg på kjøkkenebenken Det vart ein strålande dag på Bø. Vergudan synte seg frå si aller beste side. På trammen serverte Kjersti kaffe og nysteikte vafflar. Hanen gol og hønene kakla. Ute på fjorden tøffa dampbåten Bjoren. Han helsa høfleg med to lange blås i fløyta. Då vart hanefar stille for ei lita stund. Premieutdelinga kunne take til. Harry Halvorsen, ein vidgjeten bilselgjar frå Mosby. På sine eldre dagar he han byrja å interessere seg for høne. Program Handelens Dager Evje juni Butikkene har åpent: fredag: lørdag: Fr edag Arrangement Sted Start dagen med gratis frokost, eh-banken sponset av Tine meieri og eh-banken Markedsplass, gratis for utstillere/selgere av Sentrum lokal kunst og håndtverkere i Katterås og Evjehagen (Mellom TipTop og Sjarm) Gavedryss eh-banken Hoppeslott for barna, Gratis Sentrum Blålys-stand m/brann, Ambulanse, Sentrum Politi og Røde Kors Gavedryss Sport 1/ Intersport Konsert, Åsetrallen Sentrum/Paviljongen Konsert, Evje & Hornnes Musikkorps Sentrum/Paviljongen Danseoppvisning, Kulturskolen Sentrum/Paviljongen Danseoppvisning, Austad Leikarring Sentrum/Paviljongen Lørdag Arrangement Sted Start dagen med gratis Dansk frokost Kiwi/Nordea/TipTop sponset av Kiwi, Nordea, TipTop Markedsplass, gratis for utstillere/selgere av Sentrum lokal kunst og håndtverkere i Katterås og Evjehagen (Mellom TipTop og Sjarm) Gavedryss Paviljongen Bilutstilling, Sentrum/eh-banken Har du en spesiell, veteran, Amcar bil, Militær eller MC kjøretøy. Kom og still den ut. Premie til fineste bil Aktiviteter for barn: Hoppeslott, Sentrum/eh-banken Ansiktsmaling, Mini-gokart. m.m. /infosenter Gavedryss, mange fine gaver Sentrum/Pernille Det blir gavedryss to ganger pr dag, der det vil bli gitt vekk gaver og gavekort fra medlemsbutikkene i Evje Handelstandsforening og inngangsbilletter til Mineral parken på Hornnes og Dyreparken i Kristiansand. Hver dag er det også et gavekort på kr 1000,- som hovedgevinst. Gavene ligger som gavebrev inne i en innebandyball, som løses inn hos den enkelte butikk. Total verdi ca kr ,- Arrangører: Evje Handelstandsforening og Otra IL Ytterlig informasjon om arrangementene og nye aktiviteter blir lagt ut fortløpende på Otra IL s hjemmeside

8 14 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 15 Størst i heile nordeuropa! opninga. Dugnadsinnsats ein ikkje finn andre stader enn i bygdenoreg. Mange personar har nytta kveldar, helger og feriar til eit krafttak for gokartbanen. Mykje anna har måtte lide. Tre av desse fekk blomar av ordføraren. Velfortente blomar for ein utruleg innsats. Arbeidsplassane det viktigaste Vidar Finsådal er født -og har vakse opp i Finsland. Ein lokal handelsmann med Jokerbutikk og bensinstasjon i Kilen, berre eit par kilometer frå banen. For han har ikkje byggjing av eit motorsportsenter vore sjølve drivkrafta. For han har det å skape arbeidsplassar og aktivitet i nærmiljøet vore det viktigaste. Sjølv skal han ha ansvaret for kjøkkenet og fot drift av matstova.. Han har eit mål om at denne bolken etter kvart skal verte sjølvfinansierande. Denne guten kan handel, oppvaksen mellom butikk - hyller som han er. Vidar meiner at enten er ei bygd i utvikling eller så er den i avvikling. I Finsland er den så avgjort i utvikling! Nokon av dei tilsette på Vamoen Motorsportsenter. Frå høgre: Vidar Finsådal, Jan Tore Weire og Bjørn Egeland. Laurdag 13.juni var det invitert til storfest i Finsland. Ordførar Johnny Greibesland var til - stades, i heile sin stas, og tok sjølv hand om ei noko uvanleg snorklypping. Klypping utan saks, med gokart. Det var opning av Vamoen Motorsportsenter, landets einaste gokartbane med godkjend internasjonal standard. Ein merkedag for bygda og ein merkedag for motorfolket i heile landsdelen. Midt inne i dei djupe Finslandsskogane, i eit område som for eit år sidan berre var ei blaut myr, har no eit motorsportsenter av det sjeldne slaget kome til. På opningsdagen vart det trafikkaos i Finsland. Heile bygda og tilreisande frå grannelaget var til - stades. Nærare 1000 tilskodarar. Har kosta over 15 mill å byggje Me tala med Terje Johannsen, øvste leiar i Noregs Automobil Forbund, Kristiansand og Oppland. Terje er og styreleiar i NAF Motorsportsenter Vamoen og har vore med sidan byrjinga. Det er rundt fire år sidan ideen om å lage ein slik go-kartbane byrja å take form. Det har vore mykje arbeid etter at ballen byrja å rulle, fram til at Vamoen Motorsportsenter i dag stend klar. Ein velviljug kommune og ordførar meiner Terje er årsaka til at banen ligg der han ligg i dag. Heilt frå starten har prosjektet spelt på lag med kommune, innbyggjarar og ikkje minst grunneiegarar. Eldsjeler har gjort det mogleg Fleire lokale eldsjeler, men tru på bygda, vart heidra i samband med Ordførar Johnny Greibesland opna det nye motorsportsenteret i Finsland. 5 år gamle Camilla Åsan ser fram til å kunne køyre gokart på Vamoen.

9 16 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 17 Ein røsleg kar: Tønnes ordførar i 5. generasjon info frå Bygland kommune POLITISKE MØTE I BYGLAND KOMMUNE I TIDA FRAMETTER Formannskapet kl 16:00 Utviklingsutvalet kl 18:30 Kommunestyret kl 18:00 Kommunestyret har møte i kveld på kommunehuset kl 18:30 Saklista og sakpapira finn du på Bygland Best å Bu i Har du ein god ide som kan gjere Bygland kommune til ein betre stad å bu? Ressursgruppa for prosjektet Bygland Best å Bu i vil høyre om ideen din. Ressursgruppa arbeider særskilt med idear innan områda: Kultur Ungdom Trivsel og tenesteyting Landbruk Næringsutvikling Reiseliv / turisme. Send ideen din til Bygland kommune, 4745 Bygland gjerne på e-post: Ærend på kommunen i sommer? Det er ferietid og mange er bortreist. Ring oss før du kjem, så slepp du å reise innom til fånyttes. Opplysningar om opningstider/feriestenging får du hjå Tenestetorget eller på Følg med på heimesidene våre Kommunal infor og nytt frå forvaltninga og lokalpolitikken vert lagt ut på fort - løpande. Kontakt Bygland kommune Sentralbord e-post: Faks: Adr: Bygland kommune 4745 Bygland Heimeside: info frå Bygland kommune Ordføraren i Audnedal, Tønnes Seland, er ikkje den enklaste karen å intervjue. Særdeles talefør og kunnskapsrik. Ein bør helst vere to skrivarar i slike høve. Han tek i mot åkke på tunet heime i Selandsdalen. Kaffe på trammen og ein samtale som gjer kraftig inntrykk på både skrivar og fotograf. Ikkje noko typisk politikarpreik. Klåre ord beinveges frå hjarta, og meiningar om det meste som rører seg i Indre Agder. Og i Mandal. Tønnes vaks opp med politikk, organisasjonsarbeid og samfunnsengasjement i morsmjølka og som pålegg på skjeva. Både far, bestefar, oldefar og tippoldefar he vore ord - førarar. Sjølv he han vore med fleire periodar både i heradstyret og i formannskapet. No er Tønnes inne i sin andre periode som øvste tillitsvalde person i Audnedal kommune. Han er medlem av Senterpartiet men er vald inn i heradstyret på vegne av Bygdelista. Ei heilt uproblematisk løysing seier den engasjerte ordføraren. Når ordføraren i Audnedal reiser på teneste reise til Løvebakken he han ingen fast samtalepartnar. Han talar med alle. Det er ikkje partiet som er avgjerande, men om personen på hi sida av bordet er så tåleg vettug og oppegåande. Slike folk er det stadig lenger i mellom på Agderbenken seier Tønnes og legg ikkje skjul på at han saknar Jon Lilletun. Ein flink mann og ein røynd politikar. Som døme på det heilt motsette nemner Seland den blonde Frp representanten frå Mandal, Åse Schmidt. Klår tale - og grunngjeve svar frå ordføraren. Me gjeng ikkje inn på fleire detaljar. Som 17 åring kjøpte Tønnes Seland seg sin fyrste gravemaskin og starta si eiga verksemd. Han he budd heile sitt liv i Selandsdalen og he m.a. jobba fleire år som anleggsleiar hjå TT Anlegg. Han likar å få ting til å skje. Ingen typisk byråkrat, men med klåre visjonar om det meste. Kommunesamanslåing veit han kjem. Også til Audnedal. Tønnes likar det ikkje men vil ikkje bruke tid og krefter på å motarbeide noko han veit vil kome. Storsamfunnet vil innhente sjølv den minste avkrok i Selandsdalen eller på Øydna. Når samanslåinga kjem er det viktig å spele på lag med vener som talar same språk som oss. Åsdølane er ikkje ulike oss i tankar, ord og gjerninger. Dei veit å verdsette det gode liv på bygdene. Oddmund Ljosland veit kva eg talar om. Det heilt motsette gjeld t.d. byråkratar attmed Sjøsanden eller fiskebrygga i Mandal. Dei skjønar framleis ikkje at folk kan leve slik som oss på landsbygda. Å gjeve nykelen til kommunehuset i Audnedal til slike er jamngodt med nedlegging, avvikling og fråflytting. I ei mogleg kommunesamanslåing, der eit ufråvikeleg krav er å sikre det gode liv på bygdene, er Seland viljug til å gje frå seg både administrasjon, rådmann og ordførarkjede til Åseral. Dersom du vil noko så må du gjere noko sjølve seier guten som heile sitt vaksne liv he vore engasjert i organisasjonsarbeid. I dag brenn han m.a. for arbeidet som vert gjort i ungdomslaget. Når tida som politikar renn ut i sanden, vil han sjølv engasjere seg meir i dette arbeidet. Framleis er han med i revygruppa som både tekstforfattar og skodespelar. Frå scena kan han sparke i både aust og vest og til Mandal. Tøft gjort av ein ordførar. Tønnes set pris på å vere heilt sivil når han ikkje er ordførar. Han treng eit sosialt liv utan alltid å ha ordførarkjede skramlande kring lekamen. Folk i røystekrinsen skjønar dette og respekterer det. Respekt båe vegar. Eigentleg er nok Tønnes Seland meir eit organisasjonsmenneske enn han er politikar. Det talar me ikkje høgt om. Me vert øvetydd om dette når han talar om alle innbyggjarane som eigarar av kom - munen. Heradstyret er generalforsamling, formannskapet fungerer som styre og ordføraren sjølve er for arbeidande styreformann å rekne. Alt dette er han altså villig til å byte bort til åsdølane dersom det kan vere med på å sikre det gode livet på bygdene. Eit liv han ikkje byter bort med nokon. I vatnet på nedsida av huset vakar auren, sola skin og katten ruslar dovent øve tunet. Fredag ettermiddag, den 29 mai, var det registrert 1648 innbyggjarar i Audnedal. Ordføraren oppmoder alle sambygdingar til å øksle seg så hardt dei kan. Så skal kommunen leggje tilhøva til rette slik at det vert nok bustader, rimelege tomter, og trygge, gode arbeidsplassar. Audnedal kommune skal vere ein positiv kommune. Dette seier ein positiv og fullt oppegåande arbeidande styreformann. Tønnes Seland. Ein røsleg kar, ein gild gut og ein dugande ordførar. Det skal han ha.

10 18 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 19 Ein (motorsykkel) frelst åsdøl Det kjem eit brøl frå garasjen på Thorsland i Åseral. Ein 86 modell av typen Suzuki Madura GV 1200 på 119 hestekrefter vaknar til liv etter vinterdvalen. Det er eit sikkert vårteikn på Thorsland når Lars startar opp motorsykkelen etter ein lang vinter. Lars S Thorland er motorsykkelfrelst på alle vis. Han har eigen motorsykkel og er medlem av Indre Agder Holy Riders. Guten som til dagleg leiar eit elektrikarfirma. I tillegg til å farte langs landevegen i skinn jakke og med hjelm på hovudet så er han ofte å sjå i lufta når han dreg av garde med eige fly frå sin eigen flyplass. Han har mange jern i elden, unge Thorsland. Om tårene i augekroken kjem frå den friske vinden - eller av opplevinga med å kome ut på landevegen på to hjul, skal vere usagt, Det er tydeleg at Lars trivast på sin Suzuki. «Alt he eldast, både meg og sykkelen, men eg klarer framleis å halde balansen» kjem det frå den smilande åsdølen. I pinsehelga var Lars tistades på det store motorsykkeltreffet på Evjemoen. Med eige telt og med ein kaffetraktar som aldri vart kald. Mange nytta høvet til ei vitjing hjå Holy Riders. Den gode samtalen gjeng aldri av moten. Heller ikkje hjå dei tøffaste gutane i svart skinnjakke og med 1200 kubikk mellom føtene. Lars Thorsland tok i mot dei alle. På bakromet hadde han ei sliten utgåve av Bibelen dersom nokon hadde hug på eit gudsord før heimreisa. Lars Thorsland ein (motorsykkel) frelst Åsdøl. Eit gildt innslag på Norgestreffet Holy Riders med eige telt på Norgestreffet Verksvegen Evje Tlf Fax Smiheia 4720 HÆGELAND Tlf STOR NOK FOR DE FLESTE Evje - Telefon

11 20 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 21 Frå Royal Marines til Syrtveitfossen Han starta si karriere i det Britiske Forsvaret. Som så mange andre soldatar, frå landet vest i havet, var Tim Davis utplassert ved den engelske treningsleiren på Gautestad. Meir enn dei fleste, også når det gjeld dei fastbuande, såg ungguten eit enormt potensiale i vår fantastiske natur. Fjell og vidde. Vatn og ville fossar. I dag driv han, saman med familien sin, ei av landsdelens største aktivitetsverksemder. Ei familieverksemd i stadig vekst. Ved Syrtveitfossen i Evje & Hornnes kommune. Faktafeil er ei farleg felle å gå i for ein journalist. Eit oppslag på verdsveven til moisund.com for ei tid attende, kor det vart hevda at den største overnattingsstaden i Evje og Hornnes var leirskulen på Evjetun, var ein slik faktafeil. Ein fekk straks høyre at slik ikkje høver seg. Rett skal vere rett! Tim er ein korrekt mann i all si framferd. Etter dette har ein kvar køyretur forbi Troll Aktiv sitt anlegg på Syr - tveit vore uaktuelt. Vegen på vestsida av åna har vorte nytta kvar gong det he vore naudsynt med ein reportasjetur i nordleg himmelretning.. Ein fekk raskt høyre at Troll Aktiv på Syrtveitsletta har langt fleire overnattingar enn leirstaden nokre kilometer lenger sør. Etter fleire turar, på ein humpete grusveg på Senumsida, tok eg endeleg mot til meg for å vitja denne tidlegare marinesoldaten hjå Royal Marines. Tida var mogen til å skvære opp. Mann mot mann. Marinejegar i Royal Marines Ein varm sumardag i 1961 såg han for fyrste gong dagens ljos. Fødd i Sør England og oppvaksen i Nord England. Ein ekte engelskmann med ei lang karriere i Forsvaret bak seg. På dåpsattesten stend det Tim David Davis, men alle kjennar han som Tim Davis. I dag taler han Evje dialekt. Eit lite innslag av engelsk aksent gjer at ein likevel raskt kan stadfeste at guten ikkje er fødd og boren attmed Syrtveitfossen. Likevel kjenner han kvar ein stein i fossen. Kvar ein kulp. Tim er på fornamn med auren og skjebba. Tim Davis kom til Noreg for fyrste gong i Det Britiske Forsvaret si base på Gautestad var målet. Etter 3 år i landlege omgjevnader på Gautestad drog han så vidare til teneste i Alpene. Guten var no idrettsoffiser og fekk dyrka si store interesse gjennom jobben. Med stabssersjant som rang var han no instruktør innan ski, klatring, padling og fjellvandring. Tim Davis var i sitt ess. Då han så slutta i Forsvaret i 1993, var det Noreg og Evje som lokka mest. Her såg han eit potensiale. Eit potensiale for grøn turisme. Dette var ei trend i tida og noko Tim hadde hug til å satse på. Samstundes som vinter OL vart arrangert på Lillehammer starta han, saman med ein kamerat, si eiga verksemd. Selskapet Troll Mountain vart skipa. Dette var draumen. Ei eiga verksemd innan friluftsliv, i pakt med naturen. Med himmelkvelven som tak. Fyrste året var det fokus på vinteraktivitetar. Det var trass alt OL på Lillehammer! Ljosland Fjellstove i Åseral var utgangspunktet for guiding av Engelske turistar i vinternoreg. Den fyrste tida var det mykje arbeid og lite lønsemd. Kameraten trakk seg ut av verksemda etter eit år. Etter 2 3 års drift fann Tim ut at han kanskje skulle leggje om kursen eit grann. Meir satsing på sumarhalvåret- og ikkje minst meir satsing på rafting. Etter den tid er resten av historia meir for eit eventyr å rekne. Kvar sumar har han auka flåta med ein flunkande ny raftingbåt. I dag tel den totale flåtestyrka 16 båtar. Dersom reknestykket ikkje inneheld ukjende faktorar tyder dette på at Tim Davis he halde på i fossen i 16 år. Troll Aktiv - ei familieverksemd i vekst! Verksemda attmed riksvegen på Syr - tveit har ekspandert kraftig dei siste åra. Etter å ha ligge rett under 10 millionar i omsetnad dei to siste åra, vonar dei å passera denne milepelen i år. Heile gjestedøger hadde firmaet som no heiter Troll Aktiv. 30 tilsette fordelt på 16 årsverk i sumarhalvåret. Tilsette frå New Zealand, Australia, India, Canada, Sør Afrika, Moldova, Estland, Storbritannia, Danmark og Noreg. Ein fleirkulturell arbeidsplass med fokus på fysisk rørsle. Ei lutlag kor Tim Davis og Gjertrud Forgard eig alle lutane i hop. Saman har Tim og Gjertrud to born. Tvillingane Tor og Julie er snart ni år. Begge er alt røynde innan padling og klatring. Ei familieverksemd bygd stein for stein og som er i stadig vekst. Investeringane gjennom dei 16 åra har vore ettersom lommeboka har tillete det. No kan Troll Aktiv tilby 20 ulike aktivitetar. Alle aktivitetane finn du mindre enn 20 minutt reise frå senteret på Syrtveit. Slikt vekkjer åtgaum og vyrdnad blant nøgde og imponerte kundar. Dette hadde aldri gått utan fantastiske naboar. Eg er beint fram i tvil om det var noko som likna ei lita tåre i augekroken då Tim fortel om dei gilde grannane til senteret. Desse kan han ikkje få fullrost nok. Nysatsing Denne sumaren har verksemda på nytt ekspandert. Senteret på Syrtveit er i ferd med å verte for lite. Dei har difor starta eit samarbeid med Rislåvollen Gård i Birkenes. Troll Aktiv tek hand om aktivitetane medan Sigrun Frøysnes Flå og Trygve Flå tek hand om matlaging og gardsturisme. Ei ny satsing i hop med aktørar som dei kjenner frå før. I eit topografisk område som ikkje er så ulikt Syrveit. Medan det for det meste er ungdomsgrupper som vitjar Syrtveit, så tek dei meir sikte på opplegg for t.d. firmagrupper på Rislåvollen Gård. For dei som måtte undrast. Det var ein smilande Tim Davis som tok i mot meg heime i senteret på Syrtveit. Guten bar ikkje noko nag til fakta - feilen. Etter eit par koppar med kaffe vende eg nosa mot sør. Mot Moi. Då eg passerte Evjetun kom eg på at eg hadde gløymd å spørje om kva verksemd som har flest overnattingar i Evjeområdet. Det får bli ei anna gong. Enn så lenge så leiar Troll Aktiv! Tim Davis med tvillingane Julie og Tor.

12 22 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 23 Sigurd Langeid (49) Sjefen i dalen U nderteikna og Sigurd studerte i hop på Hornnes Gymnas i den tida då det brått vart slutt på Vietnamkrigen og det var hemmelege cellemøter i AKP ( ml ) i Dåsneset. Me delte både rom og seng eit heilt år i samband med militærtenesta. Ja, nå må det seiast at det var køyeseng og me låg i kvar sin etasje. Så kom tida då me måtte take eit yrkesval. Ei alvorleg avgjersle. Me låg på treningsleir i hop og hadde eit felles mål om ei karriere i politiet. Helst ville me i Kripos. Underteikna tenestegjorde tre lange dagar på Grønland Politistasjon i Oslo og ende opp som såpeselgjar på eit småbruk nedst i Setesdalen nokre år seinare. Sigurd he vore tilsett i politiet i meir enn 30 år, og er no driftsleiar, eller politimeister om du vil, for heile dalen. Åpåsdal medrekna. Stundom lyt ein få lov til å meine at livet på mange måtar er tilfeldig og urettferdig. Etter 7 år som lensmannsbetjent på Ås, i Akershus fylke, vende Langeid heim att, i allefall til rett dalføre. Året var Han vart tilsett som lensmann i Bygland i Sigurd legg ikkje skjul på at det er ei stor utfordring å halde styr på eit distrikt som strekkjer seg frå Haukeli i nord, til Kilefjorden Camping i sør. I tillegg må dei ha eit auge vend mot Ljosland, Håvestøl og Bortelid. Åseral høyrer nemleg til under same kommandoline. Eit utruleg godt samarbeid mellom dei ulike lensmannskontora i distriktet gjer dette til ei løysing me kan leve med seier den myndige politisjefen. Han er oftare å sjå bak kontorpulten enn tidlegare. 13 menn og kvinner i blå kjeledress, med refleksbånd kring åkla, trafikkerer heile distriktet etter ein plan, og eit system, som me ikkje på nokon måte fær kjennskap til. Her nyttar det ikkje med gamalt venskap. Ein ting kan me likevel avsløre. Etter 30 år i etaten, og med resultatansvar, økonomiansvar og personellansvar, så bruker den lokale politimeisteren framleis peikefingeren når han skriv på datamaskinen. Der he utviklinga stoppa heilt opp. Langeid er sjef for eit distrikt med 4 lensmannskontor. Vaktdistriktet he ei utstrekning på 230 km og tenestemennene er såleis heilt avhengig av eit godt samarbeid seg i mellom. Dette fungerer veldig greitt i dag, og politisjefen håpar ikkje endringane vert for store når ein ser inn i glaskula. Då tenkjer han fyrst av alt på tilhøvet til brukarane, eller kundane som det kanskje heiter på politispråket.. I regi av politimeisteren på Agder, Kirsten Lindeberg, er det nå fullt trykk på noko som vert kalla Prosjekt Agder. Heile politiverksemda på Agder vert her underlagt nøye og fagmessig analyse. Mykje er bra, og eit og anna kan sikkert gjerast betre seier Langeid svært så diplomatisk og skjeglar så snapt opp på eit bilete av sjefen. Resultatet av dette prosjektet, som skal vere klårt før nyårsskiftet, vert så grunnlaget for kva slag politi med skal ha på Agder det neste sekelet. Telefonen ringjer. Sigurd triv til seg hua og peiker på dynna. Eit eller anna he skjedd ute på bygda. Audiensen er ferdig. Kort og brutalt. Her gjeld ikkje gamalt venskap. No er det omsynet til publikum som kjem i fyrste rekkje. På veg nedetter dalen vert eg sitjande og tenkje attende på ungdomstida. Me hadde mykje moro i hop. Politimeisteren og såpeselgjaren. No er det heilt andre tider. I Grendi, like sør for butikken, vart eg vinka inn på ei busslomme av ein heilt ukjend politimann. Korrekt i all si framferd, handjern i livreima og snus i øveleppa. Fartsgrensa på staden er 50 km/t ikkje 67 km/t slik det stod på eit dokument eg høfleg og audmjukt fekk tildelt. Helsing lensmannskontoret på Bygland. Ikkje eit einaste ord sa min gode ven, Sigurd, om det som venta meg på livsvegen nokre få minutt seinare. Sjølvsagt gjorde han ikkje det. Slik er korrekte politifolk. Sigurd Langeid er ein slik politimann. Sjef i dalen ikkje utan grunn.

13 24 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 25 Knut Birkeland Redningsmann, bilseljar, dagleg leiar og administrerande direktør Han starta opp si eiga verksemd i Før dette hadde Knut fullført utdanning og fenge på plass dei naudsynte papira som bilelektrikar. Han tok til i deler av lokale til BD Bil på Verksmoen. Eit samarbeid mellom han og noverande direktør på Intersport, Jørgen Lien. Knut tok seg av dei elektriske komponenta i bilen samt tectylering. Jørgen hadde ansvaret i lakkbua medan Bjørn Dovland tok hand om resten av bilvedlike - haldet. Bjørn var og bilseljar. betyr ikkje at Knut ynskjer ei slik salting. Knut vert svart i augo. Det gjeng øve stokk og stein. Saltinga er ein uting. Bilane vert øydelagt og oppeten av rust. Det kan samanliknast med kreft i lekamen hjå oss mennesk. Medan bremsekiver og tilhøyrande mekaniske delar tidlegare kunne halde i mange år, så må dette ofte bytast mellom kvar EU kontroll no om dagen. Knut meiner difor det er svært viktig å vaske bilen ofte. Det er og heilt avgjerande å konservere lakken jamnleg med bruk av ulike bilplei produkt. Autoservice kan difor tilby eit skikkeleg utval når det er tale om bilpleie. Utvendig - og innvending behandling av heile bilen. Eit naudsynt tiltak for å unngå at bilen vert eten opp av rust. Utvidar stadig I fjor vår tok han til som forhandlar av bilmerka Kia og Daihatsu. Med heile 9 ulike modellar seier det seg sjølv at det er mykje å setje seg inn i. Medan me sat på utsida kom det ein kar for å sjå på ny bil. Seljaren i Knut vakna. Neste veke kjem den same karen for hente seg ein ny bil. Ein raud Daihatsu med trekk på alle fire hjula. Frå 1.juni har og Knut teke øve bilbergingstenesta for Falck. Arbeidsområdet vert då dalstroka innanfor. Knut he handla seg ny bergingsbil. På denne måten kan verksemda tilby god og fagmessig sørvis på fleire måtar. Heilt frå uhellet skjer- til bilen er ferdig reparert i verkstaden på Verksmoen. Med tre personar til å byte på vakta seier det seg sjølv at det ikkje blir noko meir fritid på guten. Guten som meiner at døgeret alt no har for få timar. GrosåsGård Ein stad for det gode liv Tøft i byrjinga Det var mykje arbeid i byrjinga. Uthuset skulle byggjast om til å kunne take hand om kurs, seminar og ulike selskap. Midt opp i dette vart mannen sjuk. Han gjekk diverre bort alt for tidleg,etter lang tid med kreftsjukdom. Han døydde berre 11 dagar etter opninga av fyrste etasje. Dette er no 4 år sidan og i dag driv Eva senteret med god hjelp frå borna. Eit livsverk som ho og mannen starta opp- og bygde i hop. Utviding på gang No er tida mogen for utviding. I løpet av året skal eit nytt bygg stå ferdig på garden. Trinn 1 av eit prosjekt i 3 trinn. Det skal byggjast 12 dobble soverom attmed låven. Når heile prosjektet er ferdig vil det vere rom for meir enn 40 overnattingsgjester på Grosås. Ny veg Eva Birgitte Grosås flytta for 20 år sidan frå Kristiansand til Grosås. Saman med mann og tre born reiste ho frå det meir urbane liv i byen - til stilla og det gode live i dei djupe skogane i Iveland.. Dei busette seg på Grosås, på slektsgarden til mannen. I dag driv Eva Grosås Gård, for stiftinga Grosås Senter. opp til senteret er og på gang. Boreriggar og kraftige dynamittsalver er med på å gjere kvardagen meir uroleg enn vanleg i grannelaget. Slikt må til når ny veg skal byggjast. Tverrkyrkjeleg samarbeid Senteret vert driven etter ei kristeleg rettesnor - og er eit tverrkyrkjeleg samarbeid. Terskelen er låg og alle er velkomne til Grosås. I 2008 hadde dei kring 3000 gjestar på garden. Dei tek hand om det meste innan kurs, seminar, bryllaup, konfirmasjon og åremålsdagar. Eg kan sjå at Eva byrjar å verte utolmodig. I kveld er det syskjenborntreff og ho skal lage kaldtbord til 32 gjestar. Medan me tala i hop he ho skore opp alle grønsakene, men he framleis mykje arbeid å gjere på kjøkkenet. Heimelaga mat. God mat og god sørvis er eit kjenneteikn på Grosås Gård. Har teke øve heile butikken I dag er det berre Knut igjen. Jørgen sel syklar og Bjørn måtte kaste inn handkledet av helsemessige årsaker. Knut Birkeland har difor teke øve heile butikken. Selskapet Autoservice, kor Knut er luteigar og admini strerande direktør, kan difor tilby ein fullverdig, autorisert verkstad. Autoservice har i dag sju fast tilsette og ein lærling i staben. Ljos i verkstaden til seint på kvelden er eit synleg teikn på at dei har meir enn nok å gjere. På spørsmål om kva omsetning dei hadde i løpet av fjoråret så ser berre Knut dumt på meg. Slikt har eg folk som tek seg av. Sjølv held eg meg til enkel hovudrekning, svarar han med klår røyst. Etter å ha blaka gjennom ei bunke papir, utan å finne dei rette tala, kjem han med eit lauseleg forslag om at det truleg er tale om ein stad mellom 9 og 10 millionar. Motstander av salting Salting av stamvegen oppetter Setesdalen dei siste åra har gjort sitt til at verkstaden har fått stadig meir å gjere. Det

14 26 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 27 Tellef Honnemyr Mjølkebonde på heiltid Tellef Honnemyr starta opp som mjølkebonde for 23 år sidan. På Frøysaa i Iveland har han i dag rundt 20 mjølkekyr og like mange ungdyr i fjoset. Ein gard på omlag 3000 dekar, kor vel 200 da. er dyrka mark. Tellef har i dag ei mjølkekvote på liter og er inne på ti på topp lista i Iveland når det gjeld overføringer til landbruket. drive gard. Tellef har ein mistanke om at sonen ikkje kjem til å drive vidare med mjølkeproduksjon. Han innser sjølve at med dei investeringene som krevjast for å drive effektiv mjølkeproduksjon i dag, kan neste generasjon på Frøysaa kom til å drive gard på ein heilt annan måte. Kan hende produksjonsdyr i fjoset og deltidsarbeide utanom garden.. Utan å leve på kjerringa. Jakt, fiske og skeiselaup Sjølv om mykje av tida gjeng med til stell på garden så tek Tellef seg eit grann tid til ulike hobbyar. Fisketurar i Setesdalsheiene er noko han set høgt. Det same gjeld den årlege elgjakta. For ikkje å tale om skeiseturane som honndølen Einar Uleberg skipar til med jamne mellomrom. VM i Vikingskipet på Hamar. Bøkko og Kraemer i par på 1500 meter. Bøkko vann med eit par centimeter. Tellef stod tett attmed mållina. Ei oppleving av dei store. Medan me sit og talar i hop, svingar ein bil inn på tunet. Ein raud kassebil. Det er postbodet som kjem med pakke til Tellef. Ikkje tilskot denne gonga. Dei pengene kjem beinveges inn på konto. Ser med optimisme på framtida Tellef smilar når me talar om tilskotslista. Han meiner dette er ei offentleg liste på lik line med skattelista. Han er ikkje flau for å take i mot tilskot. Slik er landbrukspolitikken lagt opp. Tellef ser lyst på bondeyrket. Han har vald det sjølv og trivast med det. Hadde det ikkje vore for at kjerringa er i fullt arbeid som reikneskapsførar, så måtte me nok levd noko meir sparsomeleg, seier Tellef med eit smil kring munnen. Han legg ikkje skjul på at arbeidet hennar er viktig for totaløkonomien. Mykje offentlege pålegg Medan krava for å drive med mjølkeproduksjon for nokre år tilbake ikkje var så store, så har det dei siste åra kome mange offentlege krav og pålegg. Dette meiner Tellef er vel og bra, men det kostar meir enn det smakar. Med eit uthus frå 1929 så seier det seg sjølv at mykje må endrast på for å kunne drive produksjon etter dei krav som ligg føre i dag.. Smitteslusa måtte byggjast. Tre ulike inngonger. Ei til mjølkemannen, ei til vitjande og ei til bonden sjølv. Medan kyrne for nokre år sidan låg rett på golvet, så er det no krav om sengeplass til kvart einskild dyr. Ikkje vanleg dobbeltseng frå Bohus. Det held med ei eiga gummimatte for slik bruk. Dette gjer kvardagen betre for dyra. Gode tilhøve for dyra er noko som Tellef er oppteken av. Odelsguten er klar til å take øve drifta. Sjølv om Tellef he det meste av ungdomstida bak seg så er karen berre 52 år gamal. Det er for tidleg å pensjonere seg no. Sonen på 21 år vil take hand om garden når far sjølv gjev seg. Han er utdanna anleggsmaskinførar. Noko som kjem godt med når ein skal Ingrid Aabel kjem med pakke til Tellef. Slik er det på landsbygda. På Frøysaa har det alltid vore slik. BOB S MINIGRAVER SERVICE TLF: EVJE GRAVEARBEID UTFØRES: Grøfting, fjerning av hekk. Planering av plen tun m.m HYDRAULISK HAMMER, til knusing av mur og trapp

15 28 BYGDEBLAD FOR DALSTROKA INNANFOR PAPIRUTGÅVE NR. 1/ ÅRGANG 1 den såkalla «FirerBanden» Namnet firerbanden vil vel få einskilde til å tenkje på tilhøva i det kinesiske kommunist - partiet, under leiing av Mao Zedong, sånn om lag midt på 70 talet. I denne samanheng er nemninga meir for eit komplement å rekne. Det var ein ung, sleivkjefta bladfyk i bygdebladet Setesdølen som nyleg omtala personane, bak avisa du no held i hendene, på denne måten Ein heiderleg omtale med ikkje på noke vis vil gløyme. Avundsjuke slær ut på så mange vis. Firerbanden vil altso no freiste å gjeve ut ei avis eller eit magasin som slikt ofte vert kalla no om dagen. Det er berre framtida som kan svare på om me vil lukkast. Ein ting er i alle fall heilt sikkert, og det er at me skal love å gjere vårt beste. Samla he me eit enormt kontaktnett øve store delar av Indre Agder. 3 av oss tek stundom sete i Heradstyret, og kan såleis fye det indre liv i både Bygland og i Evje & Hornnes kommune på ein særskild måte. Ikkje noke ulempe. Ei stor føremon spør du oss. Ikkje like populært hjå alle. Heller ikkje hjå dei ulike avisredaksjonane kring på Sørlandet. Vår friske og uredde redaksjonelle line, skriven på eigen dialekt vekkjer åtgaum hjå mange. Stundom harme. Dette er ei røynsle me he med oss i sekken etter mange års kringkasting gjennom nettstaden moisund.com. No held me fram med trykksverte på glansa papir. Velkomen som lesar. Øystein Moi er busett på Moisund i Evje & Hornnes kommune. Guten er pensjonert fargehandlar og driv no som såpeselgjar øve store delar av Sør-Noreg. Er no inne i sin andre periode med fast sete i Heradstyert i Evje & Hornnes kommune. På visttkortet stend yrkjestittelen redaktør. Det høver seg så mykje betre enn såpe selgjar når ein skal ut blant skriftlærtde folk og lage reportasje til bydebladet. Odd Helge Liestøl er busett på Hannåsfeltet i Evje & Hornnes kommune. Til kvardags er denne ung - domen reiselivssjef i Åseral. I helgene legg han ned ufatteleg mange timar i redaksjonslokala hjå moisund.com. Odd Helge sit både i formannskapet og heradstyret i Evje & Hornnes kommune. Etter loddtrekking vart Liestøl tildelt stillinga som dagleg leiar i papiravisa. Ingen veit korleis det vil ende. Knut På Bø er ein nøkelperson i det nye mediehuset i den nye avisa. Knut er utdanna typograf frå 1972 og he såleis vet og forstand på både grafisk design og produksjon. Guten er dagleg leiar hjå Setesdal Trykk as, sjølve nerva i den nye avisa vår. Knut er busett på garden Bø, på vestsida av Byglandsfjorden. Varamann til heradstyret og leiar av det største partiet i Bygland kommune Bygland Bygdeliste. Knut er skipper på dampbåten Bjoren. Helge Stokkeland. Ekte Evjegut. Busett i Krossen. Denna karen he hatt trykksverte på båe hendene omtrent sidan var liten gut og stabba rundt i stuttebukser. Han prenta si fyrste avis hjå Trykk 16 i Vennesla så tidleg som i To år seinar vart han tilsett i Setesdalstrykk på Bygland. Denne verksemda he nu flutt inn i nye lokal på Evje og oppdragsmengda er stadig aukande. Setesdaltrykk er eit lutlag der Helge og Knut På Bø eig kvar sin halvpart av lutane. Med hand om trykkeriet vert Helge ein av grunn - pilarane i den nye moisundavis.com. Dersom Helge går til streik, vert det inga avis. Etablererhjelp Veiledning til gründere Rådgivning til eksisterende næringsliv Bistand til å finne finansieringskilder og tilskudd Forretningsplaner Arrangør av relevante kurs/seminarer for næringslivet Utvikle og gjennomfører prosjekter etter behov Næringstomter Lokaler til utleie Lagerutleie Liftuleie Stedet for store arrangementer Alle er velkomne til å kontakte oss, så ser vi hva vi kan bistå DEG med! KOMMUNENS FØRSTELINJETJENESTE I FORBINDELSE MED NÆRINGSSAKER Kontaktpersoner: Evje Utvikling AS: Connie Barthold tlf Evjemoen Næringspark AS: Knut Kjetil Møen tlf

Politisk debut som 72 åring. Sjølvaste Doktor Dyregod. Generasjonsskifte. Den gode samtalen. Kunstgrasbane. sjå side 6. sjå side 4.

Politisk debut som 72 åring. Sjølvaste Doktor Dyregod. Generasjonsskifte. Den gode samtalen. Kunstgrasbane. sjå side 6. sjå side 4. nr. 1 Januar 2010 2. årgang nr. 1 Januar 2010 2. årgang B Y G D E B L A D F O R D A L S T R O K A I N N A N F O R P A P I R U T G Å V E Politisk debut som 72 åring sjå side 6 Sjølvaste Doktor Dyregod sjå

Detaljer

Kjøpmann hele livet. Paradis på Hægeland. Inger Lise og Alexander. Landbrukets dag. Eikerapen Roots Festival. sjå side 8. sjå side12.

Kjøpmann hele livet. Paradis på Hægeland. Inger Lise og Alexander. Landbrukets dag. Eikerapen Roots Festival. sjå side 8. sjå side12. nr. 2 August 2009 1. årgang nr. 2 August 2009 1. årgang B Y G D E B L A D F O R D A L S T R O K A I N N A N F O R P A P I R U T G Å V E Kjøpmann hele livet sjå side 8 Paradis på Hægeland sjå side12 Eikerapen

Detaljer

Valde Espetveit framføre Dubai sjå side 26

Valde Espetveit framføre Dubai sjå side 26 nr. 5 Desember 2009 1. årgang nr. 5 Desember 2009 1. årgang B Y G D E B L A D F O R D A L S T R O K A I N N A N F O R P A P I R U T G Å V E Driv eiga forretning i heimbygda sjå side 12 Valde Espetveit

Detaljer

Åseral Idrettslag Side 4. Sylvsmed Gunnar J Helle Side 11. Revyfest på Engesland Side 30. nr. 3 Mars 2010 2. årgang. nr. 3 Mars 2010 2.

Åseral Idrettslag Side 4. Sylvsmed Gunnar J Helle Side 11. Revyfest på Engesland Side 30. nr. 3 Mars 2010 2. årgang. nr. 3 Mars 2010 2. God Påske nr. 3 Mars 2010 2. årgang nr. 3 Mars 2010 2. årgang B Y G D E B L A D F O R D A L S T R O K A I N N A N F O R P A P I R U T G Å V E Åseral Idrettslag Side 4 Sylvsmed Gunnar J Helle Side 11 Revyfest

Detaljer

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012

OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 OS OG FUSAPOSTEN, LAURDAG 22. SEPTEMBER 2012 15 25 år 25 I kveld feirar «Os og Fusaposten» 25-årsjubileum med festmiddag på Solstrand Hotel & Bad. I tillegg til noverande tilsette har avisa invitert dei

Detaljer

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70,

nderdølen Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, BLADET FOR BYGDA MED NESTEN 80 INNBYGGJARAR nderdølen for underdøler og venene deira heime og ute 19 årgang * desember 2012 * kr 70, Farefull ungdomstid Linn + Liverpool = sant God jul! Gode lesar av Underdølen!

Detaljer

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul

LUSTRA. KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE nytt. God jul LUSTRA Nr. 2 2014 KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE 19. årgang nytt God jul Ordføraren har ordet Dagane går no raskt framover mot høgtid og julefeiring, og soli har krope bakom himmelsjå

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

Språkmedviten film. Takkar av

Språkmedviten film. Takkar av Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2010 Takkar av Eg er redd for at norsk kan forsvinne. Dei som ikkje er redde for det, bryr seg ikkje, seier avtroppande

Detaljer

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011

EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 1 EIT INFORMASJONSMAGASIN FOR VANYLVEN - NR 2-2011 EIT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ VANYLVEN KOMMUNE NR. 2-2009 Team familie side 12-13 Tante Marianne side 4-5 2 KJENNER DU BULYST? Bulyst. Høyrt om det før?

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 21. JANUAR 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 21. JANUAR 2010 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 21 JANUAR 2010 NR 3 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Kjempekontrakt til North Cape Minerals FOTO: Sindre Sandnes Dei smiler med god grunn, salsansvarleg

Detaljer

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,-

Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Nr. 28 Årgang 24 Laussal kr 15,- Onsdag 16. juli 2003 Side 2 Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77 71 ISDN: 70 25 70 72 E-post-adresse: post@storfjordnytt.no

Detaljer

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger

Budstikka. Mr. Fotball i Bremanger Bremanger kan bli utradert Tom Joensen er alvorleg uroa for framtida. Les kvifor på side7. Budstikka Mr. Fotball i Bremanger Ingen over, ingen ved sida. Det er berre ein som kan kallast Mr. Fotball i Bremanger

Detaljer

Ein grunn til å smile. 29 90 Pr. kg. 33,22. Lat oss teste synet ditt! Varmepumper PERIODISK KØYRETY- KONTROLL

Ein grunn til å smile. 29 90 Pr. kg. 33,22. Lat oss teste synet ditt! Varmepumper PERIODISK KØYRETY- KONTROLL Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 MARS 2009 NR 12 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Ungt teater Iselin Garshoel Berge (biletet) gir liv til den krevjande hovudrollen som Maria i Kulturskulen si teateroppsetjing

Detaljer

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 7. Mai S y k k y l v e n S o g e n e m n d. g Onsdag torsdag Fredag Laurdag

Årbok. f o r S y k k y l v e n 2 0 0 7. Mai S y k k y l v e n S o g e n e m n d. g Onsdag torsdag Fredag Laurdag Årbok f o r S y k k y l v e n 2 0 0 7 g Onsdag torsdag Fredag Laurdag 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 Mai S y k k y l v e n S o g e n e m n d Mandag Tirsdag Onsdag

Detaljer

vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden

vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden vikaskarven lokalavis for Vik i Øygarden 16. desember 2012 Nr. 4 12. årgong Utgjevar: Vik grendalag www.vikaskarven.net Korpsets mor fekk kulturprisen Side 6 og 7 side 4-5 Side 8 Slutt for Gunnar Ei lang

Detaljer

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,-

Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Fredag 26. november 2004 Nr. 44 Årgang 25 Laussal kr 15,- Jubileumsnummer 2004 25 år Fredag 26. november 2004 Side 2 Eit kvart hundreår Postboks 134 6210 Valldal Telefon: 70 25 78 50, Telefaks: 70 25 77

Detaljer

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett?

På tide med samarbeid om kunnskap på Internett? Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 5 november 2009 Nesten kristen Olaug Nilssen har pressa Sigvart Dagsland opp til veggen for å finne ut kva han eigentleg meiner om det å vere kristen. Han svara så godt

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

Stengjer i sommar. 19 90 39,80 pr. kg. Lat oss teste synet ditt! Stort opplag neste veke - bygg, hus og heim PERIODISK KØYRETY- KONTROLL

Stengjer i sommar. 19 90 39,80 pr. kg. Lat oss teste synet ditt! Stort opplag neste veke - bygg, hus og heim PERIODISK KØYRETY- KONTROLL SYNSTE MØRE TORSDAG 11. MARS 2010 1 Frisørloftet Nina og Else Langope kvar torsdag Timebest. 958 81 785 TORSDAG 11 MARS 2010 NR 10 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Kiropraktikk for fleire Henriette Svendsen driv til

Detaljer

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd

KONTAKTINFORMASJON. Kyrkjelydsbladet for Balestrand Utgjeve av Balestrand sokneråd Nr.1-2012, 42.årgang. DEN NORSKE KYRKJA Balestrand sokneråd INNHALD Påskeandakt av prost Geir Sørebø s.3 Leiar "Barnevakt" s.4 Mi historie: Sjå, eg står for døra og bankar s.5 Nytt frå kyrkjetårnet s.7 Barnesider s.10 Intervju med Geir Apold s.12 Konfirmantsider

Detaljer

Fjelly - hytta som har gjeve ly i 90 år. Side 14-16. Multikunstnar midt i Uskedalen Side 4 og 5.

Fjelly - hytta som har gjeve ly i 90 år. Side 14-16. Multikunstnar midt i Uskedalen Side 4 og 5. PÅSKA 2007 3. årgang Pris kr. 40.- Gründaren av trelastlageret berga båt ved Falklandsøyane Det var Tørris Sveinsen Myklebust (1894/1967) som i 1929 starta ein av Uskedalens mest livskraftige handelsverksemder

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. JUNI 2010

SYNSTE MØRE TORSDAG 17. JUNI 2010 1 TORSDAG 17 JUNI 2010 NR 23 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Passerer tusen i hundre Oddvin Kragset har passert 1000 spelte A-lagskampar. I går kveld vart det markert på Eidsåvoll - etter at vår deadline var ute.

Detaljer

Lat oss teste synet ditt! PERIODISK KØYRETY- KONTROLL

Lat oss teste synet ditt! PERIODISK KØYRETY- KONTROLL SYNSTE MØRE TORSDAG 29. APRIL 2010 1 TORSDAG 29 APRIL 2010 NR 16 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Vitja skulen Ho lærte å plystre Jørn Hoel sine songar då ho var hos han, men papegøyen som og har tilhøyrt Kon- Tiki-museet

Detaljer

7350 egg pr dag. Side 12-15. fylkesmagasinet.no

7350 egg pr dag. Side 12-15. fylkesmagasinet.no NR. 3 MARS 2011 fylkesmagasinet.no 7350 egg pr dag Side 12-15 M2 Harevadet Hyttegrend side 32-33 REPORTASJE Yndestad Mekaniske side 28-31 LITE NYTT The Aller Best of 2010 side 46 LIVET ER MEIR ENN BILAR.

Detaljer

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug.

Askvoll. Næringsav sa i. Nr. 4 25 juni 2015. 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Næringsav sa i Askvoll Nr. 4 25 juni 2015 3. 5. juli Nordsjøporthelga 18. juli Skjærgårdstreffet 31. juli 2. aug. Krabbefestivalen Sauene lokka Peder heim... s. 4 Frå topp til tå........ s. 8 Ein amerikansk

Detaljer

Foto: Hege Lothe. Fotball i Fredrikstad

Foto: Hege Lothe. Fotball i Fredrikstad Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 3 juni 2008 Teatersuksess Maria Tryti Vennerød skriv teaterstykke og gjer suksess med det. Eg vil hevda at teateret har noko unikt.

Detaljer