American Express Corporate Card Service

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "American Express Corporate Card Service"

Transkript

1 SAS Cpte kr ftms Ktlem Conditions s 1. Pr pril 1st April Aksept Th trnslted vsion Nwegin Tms & Conditions f sgovng vennligst lese nøye før vsion. undtegng refence only. vsion Nwegin In event nlevg Søkndsskjem undtegng bruk Nwegin SAS conflict tween Englh Nwegin vsion, Cpte. nleve et vsion shll pre. All tms shllved tpreted Søkndsskjem, ccdnce undtegne, ksept Nwegin leglbruke tmoly. 2. Defitions krene f convenience. Denne enhv tidlige tle lphticl d sttt ech lnguge. motttt vedrørende. 1. Acceptnce utstedelse ksept bruk te være Befe signs submit Fm D signs undlgt. Denne n Appliction grenset løpetid. uses, plese red vy crefully. By ønsk være bun, vennligst submittg n Appliction Fm, signg usg, enten mkul return fm grees tm. Th replces previous t hn/hun ønsk nnulle. greement provided f. kostndsfritt om et yttlige eksemplr nr provion gjøre cceptnce use helst i ns løpetid eksemplr gjengelig it govned by. Th shll open vi Denne ll kommuniksjon mellom ended. Ifvedrørende does bound by tjenest, prtene sklwh værensk. Enkelte plese eir destroy return ll s fm imidltid tidv kunne ytes engelsk. whes cncel. 2. Defjon cn request furr copy f free t I n: durg tm mke tyr ) Kon Firmktkon enhv copies ilble vi Thkon ll oppretthold tween i knytng, communictions prties concng shll tyr Nwegin. Some svice howev t ct s Europe provided Brnch, Nwy (g. nr i Fetksregtet) Englh. postboksdresse Postboks 229 Sentrum, 0103 Oslo, en nsk filil 2. Defitions Europe (Fretngsdresse In : regtrt i britke fetksregtet: Belgre House, 76 ) Buckghm Cpte ccount Plce Rod, London SW1Wmens 9AX, Srbritnni. mt reltion ; ), s Regtrgsnumm i britke fetksregtet: ettfølge mens Europe vve. Europe Brnch, fr Nwy (Fetksregtet ) ursjon britke fnssynetno ( postl ddress Postboks Sentrum, 0103 Oslo, Nwegin brnch ) 229 de britke Europe (Regted Address (lensnumm ), t Compnies House: Belgre House, Buckghm Plce Rod, c) tyr -enhet hv 76 dttselskp, London SW1W UK. Regted Compnies House: mselskp 9AX, nærstende selskpnumb rergnsjon ), its successs kt, ssignees. utsted -enhet tyr Europe by hke helst uthized dse i fellesskp, Engl ( SAS ) ccdg d) tyr Kt Cpte utstedt (license numb ); en Firmktkon f fml kjøpe vr / c) Entity fretngsfml, mens ech tjenest f s subsidiries, prent compnies lleffilited trnsksjon fets vedgniztions bruk e) tyr sue s mens f øvrig lstes s Kon, Entities nftt one me Entity; kontntuttk, kjøp, gebyr, provjon, rent, gift, sktt d) lle mens re løp Cpte ttt seg sued tle on Cpte, f purpose str nsvrlig f, purchsg goodshvt / svices f s busess purposes; f) tyr Kode(r) s PIN-kode(r) (Psonlig(e) e) identifiksjonsnumm(e)), mde usg we Cges mens ll trnsctions telefonkode(r), lggspssd cged kode(r) s cludes csh dvnces, øvrig(e) nyttes f, purchses, fees, commsions, test, txes ll mounts Selskp selskpet, driften, firmet, virkheten g) tyr he py reom lible f gnsjonen greed en tle utstedelse und ; gitt fullmkt lste f) f mens ech s PIN (Psonl Identifiction Code(s) godkjente firmutgift. Num, telephone on-le psswd(s) code(s) h) tyr fnstl. lovcode(s), om fnstl fnsoppdrg (fnstleloven used 2199 ; 25.on juni nr. 46), g) tyr mens comp, firm gniztion Bruksted() firm busess, gnsjon ksept kt hs n f tjenest, provion fgreement tlg vr by Betlgstrnsksjon whom ued cur pproved j) tyr en fullmkt fr busess debite expenditure on. en enkelttrnsksjon fle, i fbdelse h) trnsksjon FCA mens Nwegin Contrcts Act (1999/46); fets ved bruk. tyr Mchnt(s) men firms gniztions cceptg k) Prrmdmtrr psonen utpekt s f pyment goods svices; opptre s vegne ved kommuniksjon j) vedrørende Trnsction menskludt n uthiztion Firmktkon,,by fmidle debit Cges, fmsjon connected sgle trnsction sevl giri knytng trnsctions curred by usg. Firmktkonen. k) Prrmme Admtrr mens pson designted by ct on its hlf communictg 3. SASbout Cpte Cpte ccounts cludg pssg on ) i Nge byr Selskp des nstte tlgskt provides reltion brukes Cpte tlgsmiddel f utgift relt seg skl ;, f privte utgift. Belstngene skl tles 3. mnedlig Cpte i ovensstemmelse Konutskriften/Fkturen ) utstedes gjengelig Nwy fs Det ir employees gjøres fcompnies Ktkonen. ytes gen cge crds re used s mens pyment f relted yttlige kreditt, gen rente bli tlt potensiell positiv expenses f privte expenses. Cges re pid monthly sldo. Ingen rente lstes fettt ccdnce Sttement/Invoice sued tlg mde ilble f, btsett fr rente gebyr ved fsket skrevet. No dditionl credit grnted tlg no test i pid nedenf. Nværende rentests ved fsket fstsettes on potentil positive blnce (lov. no 2176 test fskelsesrenteloven 17. desemb nr.cged 100). on Cges mde prt test fees cse fet en kredittsjekk før lte pyments s descrid current test rte opplyses cse lte ngelse, low. utfllet kredittsjekken pyments med Ovdue s Act (1976/100). hnsccdg hennes fespørsel. conduct credit check fe rett g fr n ngrettloven entg, outcome credit check (lov 21. desemb 2000 nr. 105) 9 fnstl. 51b nen mde known on h h request. uk ett tidspunkt n ngs, ved sende skriftlig vrsel hs D right cncelltion. nytt ccdg skl ethvt Right løp Cncelltion Act (2000/105) 9 ngretten utestende FCA 51b two weeks bketles nen 30 dg ett sendelse vrsel omt ented by gr sendg written ice. If fr n, unntk eventuelle gebyr clims right cncelltion, mount rent. Eventuell ngrett i knytng kjøp vr outstg tjenest und shll repid 30 dys sendg skl bopes direkte ovf Bruksted(et)/(ene). ice cncelltion exclusive fees test. Any right 4. SAScncelltion EUROBONUS reltg purchse goods svices shll cli nstt ) En lem prrmmet, hv mn i legg directly blir Mchnt(s). mott poeng fr SAS f flyre SAS bruk hos des defte 4. SASsmridsprtne (kludt f eksempel fle flyselskp, hot ) bilutleie), comes memb bli delt prrmme, If selskpets smtykke Ekstrpoeng ddition receivg pots SASdebitg f ir trel on SAS fr f kvlifte when henføres usg qulifyg (cludg Ekstrpoeng f exmple sevl SAS lstesprtns ktet. utstedesirles, hotels cr rentls), System comp consent, ExtrPots SAS (Scin Airles Denmrk Nwy Sweden wrded f vlid non-sas (SAS)) undlgt de enhv tid kr expenses følg cged crd.prrm pots re sued by SAS, SAS Cpte Co-Br tlen mellom tms conditions SAS prrmme you fd on SAS. Ekstrpoeng bli opptjent p 100 NOK kvlift 10 debitg 10 ExtrPots erned p NOK bruksted Qulifyg hos bruksted defes 100 -SAS Expenditure t non-sas Estblhments, on ech Individul enkelte SAS Cpte. Cpte Co-Bred c) Med kvlift debitg. menes ethvt løp lstet ditt kt unntk Expenditure mens mounts cged billed kt, your c) Qulifyg ethvt uttk kontnt, rsgift, ovførg fr re excludg utgift csh drwls, fees, blnce trnsfs rent enhv skyldes nnul fsket tlg. crds test lte cgeløpene. expenditure pots Ekstrpoeng opptjenes fpyment dse unnttte ccrue respectgodskrives those excluded mounts. d) Ekstrpoeng grunnlg mnedlige debitg d) futstt ExtrPots enn ccrue respect spendg ech t m 60 dgs tlgsmlighold month provided Ekstrpoeng your ccountgodskrives me thn dys ovdue fkredites pyment. konen. f60løp sene Pots ccrue respect mounts which re subsequently følge bketlg. recredited Ekstrpoeng your cuse refunds. e) delt fr fremg e) wrded urobonus ExtrPots konutskrift sendes ut SAS. show on sttements dtributed by SAS. 5. Regtrg i SAS Cpte Prrm 5. Trel SAS Cpte Prrmme - Enrolment Pss Cpte (TPC). Alle ktlemm umtk bli regtrt Trel PssPss Cpte (TPC) bbttene enrolled hos SAS. Trel i SAS Trel Cpte f s kunne nytte seg Cpte re ble nefit Cpte dcountsskj t SAS. Whenett NrPss ktlemmet Trel Pss tlg trels Pss Cpte pplied sluttet ree - Py s you fly.trel F fullstendige kr fcge TPC, vennligst ft completion trip, Py s you fly. F TPC tms søk conditions, plese blir vit lem SAS Credits fr 1 ) D ) ekstr If comes memb SAS Credits SAS Credits p NOK 100 SAS-Group (SAS,Prrmme, Blue1 ern furr 1 SAS Credit p NOK 100søk on SAS Group Widøe). F fullstendig fmsjon om SAS Credits, (flights prefix SK, KF, WG). F complete bout SAS Credits, plese vit Altntivt, d en type driftstle Altntively f compnies re 1membs n SAS Cpte SAS Group, fr yttlige % bonus ettskuddsv se Prrmme, ern 1% bck-end bonus on ll TPC TPC billett. spend ddition TPC upfront c) godtr td dcount. leng deltr i SAS Credits c) prrmmet In event SAS gr ov no enlong prticiptes driftstle SAS,Credits gjeld Prrmme pkt trnsfrg tlekrenes 5b ov. n SAS Cpte Prrmme, SASAX-Cp-NO-App-T&Cs-AESEL-01Apr11_NO SASAX-Cp-NO-App-AESEL-T&Cs-01Apr11_ENG Brnch,Nwy Nwy(NUF), (NUF),g.nr. N-0103 urt uedi United Kgdom by und Srbritnni (refence numb ) ) f f utøvelse provion pyment svices. tlgstjenest.

2 6. Bruk Kt(et)/Koden cknowledges Tms Conditions outled ) Ved bove t(section fremves 5 pply. et Bruksted enten nytt Koden undtegn f kjøpet, smtykk 6. Use /Code(s) i t bli debitt f tlg. F kjøp ) vi By presentg posrdre Mchnt smtykk eir i tnett, telefon entg Code signg f purchse, consents trnsksjonen nr oppgir Ktnummet reltte cges g pplied. F onle, telephone mil Kt-/Kon følg Brukstes d purchses, grees trnsction when struks f førg tlgen. i numb relted / s nses fprovides h smtykket en trnsksjon en eventuell ils follows Mchnt s hv structions tle ngr et Bruksted et løpf processg pyment. lso dee ngitt gitt Brukste fullmkt consent trnsction greement ents debite f trnsksjonen. Ovf Mchnt s which n mount specified such greement muntlig smtykke i krefte tle, hsen consented Mchnt debitg f helt delv, om Belstng ett t en Belstng ngitt. trnsction. In delgs, nnulle ett t dse lso vblly consent confirm greement ll prt godkjent. Cge ft Cge hs en cn s mulighet submitted. bruke f, cncel Cges once f y he pproved. nsvret f tle godkjente lstng, virkes stlgstgels possibilities use f Cges, i fhold Brukste py fpproved tle ffected by ett te regult Cges, en særskilt mellom tms pyment Mchnt, which subject seprte Brukste. greement tween Mchnt. c) F fhdre mbruk m i ethvt felle se c) t Tohn prevent muse hun:, must ensure ech cseundtegn it: s snrt te motts, sign s soon s received; i enhv tid oppvr en sr mte, svrende f i peng keep secure, similr dokument, money vluble documents, re vdifulle t ll s; ii jevnlig sjekk t hn hun fremdeles i sittelse, ii regulrly check it sl hs iv) pson bruke Kte, its possession; lr iv) fsikr one else ; do letseg v) om h fttuse bke ett h fettt en Belstng,, v) ldri it retrieves ft mkg Cge; ensure v utlev Kpplysngene, btsett frnr nyttes i out ils, except when usg v nev give. m. skytte Kodene i ethvt felle se t hn d) F ccdnce d) To protect hun: Codes, must ech cse ensure it: lær Code; meme seg Koden utent, communiction Code i destroy fmg oppgir Koden i mkul delelsen (if pplicble); (d relevnt), ii do writeopp Koden Code on ; ii skriv, iv) keep recd Code smmen ner i do iv) oppvr om Koden nærheten ils; Kon, tell Code, one we llow ccess it; v) do oppgir Koden v) v d selectsvelg Code, it shll choose code cn if v en Kode skl velges en kode esily such s nn, nme, dte lett lr segssocited ssosie, s fødselsd birthtelefonnumm, telephone numb; vi tkefholdsregl cre prevent else seegfr Code when it vi tr fone fhdre se Koden nrentg tstes n Mche ( ATM )tml. electronic device. in enaumtic mibnk T elektronk e) Trnsction refused, if If e) D en Betlgstrnsksjon ves om mulig fm om bout refusl,rsken reson f refusl fme vngen, vngen prosedyren procedure f provided. FCA fcrectg rette den oppgitte fmsjon. Fnstl. pplicble. 26b 26b komm nvendelse. 7. Tilltt Pmitted 7. brukuses ) den eneste only pson who usebruke. ) psonen. sued solely kun f goods utstedes fpurchse bruk ved kjøp vr svices f sfretngsfml busess purposes ccdnce tjenest f s i ovensstemmelse s policies. s retngslj. bruke use,nen subject restrictions set out, rmmen eventuelle, py f goods Mchnts who ccepts restriksjon ngitt, svices tle f vr tjenest Bruksted, except whe by its structions fr ksept, btsett fr nr i s wy hs restricted prohibited use t bruk Mchnt. struks mte grenset fbudt c) If grees, lso use Brukste. obt csh dvnces tsmtykk ATM i. Specil c) D teccepts stms bruke pply, see low Csh Advnces. f kontntuttk i enhv mibnk ksept. d) Særlige If pmitted Mchnt, Kontntuttk return krby gjeld, se snittet nedenf. Mchntte goods svices obted usg receive credit d) D ltes Brukste returne. vr tjenest motttt ved bruk Brukste f Uses kreditt. 8. Prohibited ) must : 8. Ikke-ltt bruk give m : numb s llow m ) use f Cges, gi Konnummet reidentifiction l dem bruke purpose, thn s pmitted give noe consent trnsction, identifiksjon nnetrml, btsett ccdnce Use /Code(s) fr ltt f smtykke i en trnsksjon ;return goods svices obtedi ovensstemmelse usg f snittet Bruk Kt(et)/Koden, csh refund; use obt icsh Mchnt f Cge i returne recded s vr purchse; tjenest motttt ved bruk mot i refusjon obt credit i kontnt, except by wy refund f goods ii bruke svices previously mott purchsed kontnt on fr ; et Bruksted f en Belstng ii use regtrt ifet kjøp, bnkrupt solvent if iv) oppn en kreditg does honestly expectmte enn ble ved refusjon py vr mounts tjenest full tidlige onkjøpt vi, lible py v) bruke d und ; konkurs solvent iv) d use if it found ftoppriktig hg en fvent repted være i st tle, i s helhet s rettidig, lost slen; ethvt løp v) pliktig use tle if hs en suspended cncelled, ft v bruke vlid dted shown te on front meldttpt ; stjlet, vi bruke v use d f n unlwful purpose, suspendt cludg nnullt purchse ett utløpsden goods svices ngitt prohibited s fside, by lws Nwy vii bruke country whe et used whe kjøp goods svices ulovlig fml, kludt vr tjenest re provided; fbudt und nsk rett lovgivngen i noe vi use l d nyttes py f goods vrene svices f tjenestene re-sle (clled leves,items f ix) bruke Resle). tle cn only f vr used tjenest purchsef Items videslg f Resle (tegnet if Gjenst f hsvideslg). greed bre ; nyttes kjøpe vii use Gjenst f fvideslg Cges which d re bon fide purchses tlt goods te svices., x) It bruke s responsibility ensure bon fide kjøpnovr prohibited use tjenest.. responsible f Det prohibited s use nsvreven se if t fn sted did fbudt prevent bruk. sp prohibited use. st nsvrlig f eventuell fbudt bruk c), selv om numb, shll used fhdret py f prticiption stnset den fbudte gmes,bruk. ts, kd gmblg (cluded on tnet), c), even if provid Ktnummet, ccepts skl snyttes pyment.any tle use f deltkelse f uch spill,purposes veddeml gives re fm f gmblg rights (hund imite vitmte tnett), selv om levøren cge outstg kseptmount. tlg. Eventuell bruk f slike fml gir rett Advnces/ Csh 9. Csh umiddelbrt heve n lste ethvt utestende løp. ) A, through Csh, obt csh umted t mches Csh t ct Mchnts, if 9. Kontntuttk ) Et hs Ktlem requested, kontntuttks-tjenesten Csh shll ilble. Csh, mott kontnt i mibnk choose vsebruksted provide svice d ct s. spret f slik bruk. velge yte tjenesten vse Ktlemm. pply by lw Besides limittions Iregultions, limits pply csh drwl enhv tid s mtte decided følge lov legg grensng diffentited regulg by kontntuttk product. Limittions enhv tid gjenst chnged f one grens sided, out sluttes ice diffensies,mellom ulike limitktprodukt. svice s Begrensng such by specified endres piodensidig, by trnsction uten vrsel, imposed on dividul grense tjenesten. sdn Atf request en stemt piode Cusm trnsksjon provide ilegges hvt enkelt on limits Ktlem hv enkelt limittions Selskp. effect. P fespørsel Kundesvice c) gi fmsjon Csh om grens mly provided re mulige by third grensng prties (oprs mtte umted gjelde. t mches), lso impose ir own limits c) Csh limittions, tjenesten ytes hovedskelig ffect ccess tredjeprt svice. d) (mibnkoptørene), imitely kunne block ilegge usese egne grens Csh, re grensng, if found necessry tmte virke gng svice, tjenesten. when re d) rk use svice umiddelbrt spre secured, f bruk Csh, om i nses suspicion nødvendig, vikle tjenesten, d used out ution, ii riko substntilly f t bruk cresed tjenesten rk sikret, i mtnke fulfil om t pyment obligtions wrds nyttes. uten fullmkt, A ii en substntilly vesentlig fhøyet cresed riko rk f trelte Selskp pttn usge oppfylle svice by tlgsfpliktels ovf,. if it genl Entms vesentlig fhøyet dee riko s constitutg relteseg substntil s cresed rk, Selskps relte bruksmønst ilble f tjenesten on d fncil te sitution i lmnelighet similr nses f nebære en. vesentlig fhøyet riko, relte seg, if fe ction und situsjon fmsjon om Selskps s økonomke tken but we s soon s, fm liknende.,om mulig ction førtken noe tk treffes resons f ction. teinfmtion snitt, men s howev s snrt provided mulig, fme if it would Selskp violte lw, if it motivted om ethvt f security tk resons truffet provide rskene. tket. e) Infmsjon imidltid bli d lepot væreg.i strid F csh drwl fees pply, seegitt 10. Fees, opr d feligg lov, umted t mche srhetsmessige lso cge fee.grunn gi f) fmsjonen. by ifiction block e) Se snittcsh 12 Gebyr, punkt g, vedrørende f ll s und itskontntuttksgebyr., reby csh Mibnkoptøren s kunne lste et gebyr. dvnces no long ilble. g) It responsibility comply structions sued by pply f use SASAX-Cp-NO-App-T&Cs-AESEL-01Apr11_NO SASAX-Cp-NO-App-AESEL-T&Cs-01Apr11_ENG Brnch,Nwy Nwy(NUF), (NUF),g.nr. N-0103 urt uedi United Kgdom by und Srbritnni (refence numb ) ) f f utøvelse provion pyment svices. tlgstjenest.

3 f) Selskp Cshved, vrsel ll dditionl spre tmscsh f Kon, communicte lle Kt und s dved. kontntuttk leng være gjengelig. 10. Sttement/Invoices g) Det s nsvr oppfylle struksene utstedt ) send Sttement/Invoice mount py Selskp mtte gjelde f bruk Csh, lle re mulige monthly. If greed Sttement/ leggskr mtte dele. Invoice sent vi Prrm Admtrr, if hs py, it sent directly. Nmlly 10. Konutskrift/Fktur Sttement/Invoice sent if re hs en no Cge ) mnedlig sende en Konutskrift/Fktur, ctivity on skl durg relevnt month. ngivelse løpet tles,. D choose Konutskriften/Fkturen send Sttement/Invoice even though tlthowev Selskp sendes vi re hs en no ctivity on Selskp Sttement/Invoice show Prrmdmtrr,. d tlgsnsvret mount duedirekte by cut-f dte reltg cges by use den sendes Selskp. Nmlt en Konutskrift/Fktur due fees cged sendes d dte. Furrme funnet sted Belstng dclosed. ktivitet i løpet den relevnte mned. sp pp Sttement/Invoices imidltid velge sende ensend Konutskrift/Fktur selv om,, hs enrolled n vært ifktivitet. Konutskriften/Fkturen ve onle svice provides f Sttement/Invoices. tms pplicble utestende løp p fkturgstidspunktet bst lstng f svice reby fm prt., spesift ut fr bruk ffllsd. Vide c) Alwys check ech Sttement/Invoice f ccurcy promptly upon receipt eventuelle gebyr lstet bli oppgitt. contct s soon s if needs slutte Konutskrift/Fktur i If me bout sende Cge on Sttement/Invoice. ppirfmt et Ktlem d Selskp,, hs question bout concn Sttement/ meldt en nettbst gir Konutskrift/Fktur. Invoice Cge ontjeneste it, fm imitely. Vilkrene gjeld tjenesten f expect dved ng one (1) month. receipt c) om hv Konutskrift/Fktur krekt quy kontkt Sjekk lltid Sttement/Invoice if do Cge s snrt mulig d lieves unued ccurte hov f m fmsjon om en Belstng circumstnces, piod, up thirteen (13) months exceptionl Konutskrift/Fktur. Infm umiddelbrt Cge. lible f unued d et spørsml om, kymrg If requests, grees promptly vedrørende Konutskriften/Fkturen Belstng. provide written confirmtion question fvente t te fn sted nen (1) mned ett concn require reltes mottk Konutskriften/Fkturen d question concn. sl spørsml ved en Belstng men Tms d) Messges, cludg messges on chnges mendments se godkjent, feilktig, i løpet n tretten & Conditions, sent t pioden, Sttement/Invoice, pp (13) mned eksepsjonelle omstendighet, fmt s well und s electroniclly if hs st nsvrlig den -godkjente Belstng. D enrolled n onle svicef provides f Sttement/Invoices. b om, tr seg uten opphold conditions f en E-voicg vedrørende 11. Tms gi skriftlig kreftelse ) If svice ilble enrolled E-voicg spørsml kymrg enhv fmsjon ccess svice vi h/h privte tnet mtte kreve vedrør spørsmlet kymrgen. bnk, usg us id psswd (clled Security Infmtion). d) Meldg, hund meldg om endrg i dse Vilkr, bli receive pp Sttement/Invoices unless sendt smmen Konutskriften/Fkturen, i ppirfmt s vel hs reson send one such s if elektronk d Selskp meldt en ovdue. nettbst tjeneste lt gir Konutskrift. fcilities ilble und E-voicg t. fm 11. Vilkr f efktur se chnges crespondg tms ) D tjenesten gjengelig chnges conditions f E-voicg ccdnce tjenesten Chnges dt om efktur fr gng vi s. nettbnk, ved bruk bruknnet pss (tegnet c) Security Infmtion confidentil must Srhetsfmsjonen). mott ppirbste sed pson recded n secure loction Konutskrift/Fktur mdre grunn ccessible else. responsible f sende teone, f. eks. nr mligholdt. muse E-voicg by one else nr helst endre fsilitetene gjengelig n f dclosure confidentil by und efktur. fme om whe hs filed tke resonble precutions dse endrgene eventuelle motsvrende endrg i krene f mt Security Infmtion. efktur i ovensstemmelse snittet Endrg. d) tmte, drw, modify suspend konfidensiell m c) use Srhetsfmsjonen E-voicg t.f Except whe security deles pson nedtegnes et usikret sted requires it circumstnces yond control gjengelig f. str nsvrlig event frud brech E-voicg tms f eventuelt mbruk efktur tjenesten fr conditions, give pri ice f frigivelse svice konfidensiell fmsjon, drwl suspension ccdnce fr, unnltt treffe rimelige Chnges d.e. If ects fholdsregl f holde Srhetsfmsjonen. e-mil ddress hs provided vlid, e-mils d) nr helst si opp, vikle, modife re sent ddress re returned re received by suspende bruk efktur tjenesten. Btsett fr nr krevet, revt sendg srhetsmessige grunn Sttements/Invoices und omstendighet utenf prted Cpte through i felle drgi mlighold post ttemptkontroll contct. dse kr f efktur gi ction tjenesten, ction does limit obligtions fhndsvrsel om viklg sprg efktur und. tjenesten i ovensstemmelse snittet Endrg. e) When Sttement/Invoiceoppdg mde ilble ccdnce D t e-postdressen, Sttement/Invoice oppgitt ugyldig, t e-post sendes dressen returnes ifiction e-mil ddressg bke send motts, hs provided dve sende ppirbste Konutskrift/Fktur Sttement/Invoice view onle. f Firmktkon p post fsøke redy kontkte f) responsible cse e-mil sent. hlg frær hlg und. received by grens fpliktelsene due e-mil ddress hg chnged g vlid f) Nr Konutskriften/Fkturen gjøres gjengelig i ovensstemmelse due systems filure, truptions communictions snittet Konutskrift/Fktur systems resons outside sende encontrol. delelse g) If does receive ifiction e-mil, e-postdressen oppgitt required obtom tccount blnce eir by lgg f fme Konutskriften/Fkturen on Onle Sttement/Invoice vi web site cllg gjengelig f gng nett. Cusm telephone numb prted on revse. g) st nsvrlig d e-post sendt h) fct hs received e-mil ifiction motttt hs en ble ccess Sttement/Invoice grunnn exception t e-postdressen endret onle does constitute obligtion pyugyldig grunn systemsvikt, brudd i kommuniksjonssystemene Cpte blnce on. re rsk utenf kontroll. 12. Fees h) D mottr e-postdelelsen m ) fees commsions pply set outseg low. f gng konsldoen enten vedre lge tjenesten Membship Annul Fee, t ved n mount s greed efktur vi nettste rge telefonnummet, pyble [gng first Sttement/Invoice Kundesvice nnully trykket bksiden on. sued n] t motttt gng ech membship ft t e-postdelelsen t Det fktum yer unless we. A evnetgrees f gng Konutskriften/Fkturen membship yer strts on nnivsry membship nett nebær tet unntk fr plikten rettidig tlg sldo ends on dy fe next nnivsry membship, (clled Firmktkonen. Annivsry Dte). c) cge test on ovdue 12. Gebyr Ovdue sact (1976/100) if ) pyments ccdnce provjonene gjeld f ngitt nedenf. Gebyrene mde on dte tlt Sttement/Invoice. tles test pyment Årsgift f Ktlemskp, et løp Selskp, skl rlig rte ccdg Ovdue Actett settby Nwegin [første gng vedtørste Konutskrift/Fktur utstedt Mtry Fnce, bsed onnges Bnk s test rte t] ved gynnelsen hvt lemskpsr, cresed mdre t lest 7,00%. tl nnet. Et lemskpsr d) lso cgersdg f resonble costs gynn Ktlemskpets utløp dgen før recovg ovdue se costs Ktlemskpetscur nestersdg (tegnet pyments. utløpsdgen). File Refrl dded outstg sum c) (clled Fee) lste rente fskede clude i cost usg third prties, such s (lov lwfirm costs tlg fskelsesrenteloven 17.,desemb y curen tlg tryg recov debt p on 2176mselves nr. 100) d fettt Konutskriften/ hlf ccdg Debt Collection Act (1988/26) Fkturens ffllsd. Rentestsen fskelsesrenteloven Enfcement Act (1992/86). fstsettes Fnsdeprtementet, bst Nges Bnks e) If pid direct debit (Giro) bnk pengepolitke styrgsrente økt mst 7,00 %. does honour direct debit, cge d) s lste f enhv rimelig kostnd f resonble costs cur. ved nfdrg fskede f) If drr mkesseg Cge currency thntlg. Nwegin Dse kostnd (tegnet Skshenvngsgebyr) blirte lgt Kron, pply currency convsion utestende løp klud tredjeprt, Cge, cresed once by 1,7%.kostnden Plese seeved bruk Cges Mde Feign s dvoktfirm, enhv kostnd dse drr seg i fsøk Currencies. nfdre gjeld Fee vegne Kron kssoloven g) A Csh Advnce 4% mimum 25 Nwegin (lov nr. 26) tvngsfullbyrdelsesloven 26. juni mount mi csh request pyble.(lov A fee 2192 nr.cged 86). by provid ATM uses lso e) obtg D tles Giro bnken currency ksept csh. Note ved if csh obted n thn Giro-lstngen Nwegin Kron Cge convtedlste ccdnce f enhvmde rimelig kostnd Currencies seg. Cges Feign mtte dr f) fee D fetr Belstng pply ccdnce w bove pot. i en vlut enn nske kron omregnebelstngen ved bruk en h) If Cpte tmted by due delyed fee1,7 %. 50 Vennligst NweginseKron cged vlutkurs, økt pyment, en gng snittet re-open Cpte. fettt i utenlsk vlut. cge feemimum 30 Nwegin Kron f ech g) Et kontntuttksgebyr 4 % 25 kron ethvt copy Sttement/Invoice om copy.s kontntløp ifb skl tles.requests Et gebyr j) If relevnt pplicble fm, lstes optøren enhv mibnk nytt bout t d noml effective test rtes uttk kontnt. Mk kontnt vvet i en ccdnce FCA 46 (1) k) l). vlut enn nske kron, s lstngen bli konvtt fettt vlut snittet n et 13. Right Chnge Fees i utenlsk Commsions gebyr bli lgt resves right punkt ovenf. circumstnces ) tchnge Kt Kon grunn fsket D h) which fees sluttes commsions on re cged tlg, løp et gebyr 50 kron f gjenopprett mount those fees commsions. provide Kt Kon. ice chnge Chnges. fhold seg rett kreve gebyr f kopi Konutskrift 30 kron pr utskrift d Ktlem b om kopi te. SASAX-Cp-NO-App-T&Cs-AESEL-01Apr11_NO SASAX-Cp-NO-App-AESEL-T&Cs-01Apr11_ENG Brnch,Nwy Nwy(NUF), (NUF),g.nr. N-0103 urt uedi United Kgdom by und Srbritnni (refence numb ) ) f f utøvelse provion pyment svices. tlgstjenest.

4 j) D relevnt grees ktuelt fme impose dditionl fees commsions by rentests ice s omtnomelle givg effektive set out Chnges. fnstl. 46 (1) k) l). 14. Cges Feign 13. Rett Mde endre gebyr Currencies provjon ) If fhold mkes Cge currency thn Nwegin seg retten endre omstendighetene rundt Kron cge convted provjon Nwegin Kron. lstng gebyr størrelsen convsion tke on dte Cge processed byom dse gebyr plce provjon. gi vrsel, sme dte on which eventuelle endrgwhich ngitt i snittet Endrg. mde Cge s it depends on when helst Cge ksept t nr ws ilegge submitted. Cge U.S. vrsel dollrs, yttlige gebyr provjonifved gi convsion mde through dollrs, by convtg ngitt i snittet Endrg U.S.. Cge mount U.S. dollrs n by convtg U.S. dollr 14. fettt i utenlsk mount Nwegin Kron.vlut If Cge U.S. dollrs, it ) D fetr enkron. Belstng i en vlut enn convted directly Nwegin rte lstng blilw omregnet nske nske Unless kron specific required by pplicble kron. fne den d Belstngen hles use Omregngen convsion rtes, bsedsted on tbnk rtes it selects, hket nødvendigv on smme d dy cusmry dustry sources, effect pplicble busess Belstngen, te heng pri processgfek dte clled Refenced Exchnge Rte, cresed nr ble nrpptt. D oncebelstngen by 1,7%. If Cges re convted by third prties pri g Belstngen fettt i mke dollrmde omregngen bli submitted, convsions by those third fettt vi mke dollr,by ved omregne Belstngsløpet prties t rtes selected m clude commsion mke dollr t omregne løpet i mke dollr med by m. kron. DRte Belstngen i mke dollr c) nske Refence Exchnge set dily.fets grees bli omregnet direkte Exchnge nske kron. chnges Refence Rte pply imitely mdre enstemt kurs krevet rett Med out ice. Plese e rte cged vlutkurs bst necessrily nytte rte ilble on dte tbnkkurs trnsction s rte velg by fr sedvnlige brnsjekild virkedgen pplicble med dte on which Mchnt submits før hlgsd tegnet økt enconsents gng Cge which dte Refnsevlutkurs, on which %. DFluctutions cn omregnes tredjeprt før dse 1,7 trnsction. significnt. nrpptes enhv omregng contct Cusm obt fettt relevnt tredjeprt Refence Exchnge Rte. fne sted kurs, kunne nftte en provjon, vlgt dem. 15. Libility c) Refnsevlutkursen fstsettes dglig. ksept t In its greement, shll me which eventuelle endrg i Refnsevlutkursen komme nvendelse fm shll pply hold s. Vennligst fm umiddelbrt uten vrsel. mk t shown on lstes ppliction f. In event muse kursen fm nødvendigv kursen gjengelig, provions d 23 kurs lowfstsettes shll pply. trnsksjonsd, nvendt p den d Brukste nrppt followg threeen fms greed: Belstng, hket nødvendigv den : hold hs sole fncil f ll ) d Psonl godkjenn trnsksjonen. Svgngene Debits rg through use. være tydelige. kontkte Kundesvice Sed levnt hold hs full fncil f f : f opplyst Refnsevlutkurs. ll Debits rg through use. howev lible f followg Debits rg use : 15. Ansvr -relted expenses which hs hken refunded I s tle skl fstsette hold. nsvrsfm skl gjelde f Ktlems Kt. Ansvrsfmen mde durg hold s lk/ skl i Debits fremgr søkndsskjemet fpiod. I felle mbruk employment 25 nedenf ceses nvendelse., stemmelsene i snitt komme irrespective reson, hstles: drwn, un Følgende tre nsvrsfm hs received ice writg ) Psonlig nsvr: Ktlem enesitution lene økonomke nsvret requested cncel følge hold s. f lle Debitg bruk. c) Delt Full : full fncil nsvr: Ktlem fullehs økonomke nsvret ff llell Debits rg through. Debitg følge use bruk. likevel nsvrlig f følgende Debitg følge Ktlems bruk : 16. Selskpsreltte utgift refundt Ktlem. ) All Cges re due f pyment full Nwegin Kron i Debitg fettt i pioden fr Ktlems knytng / ccdnce Sttement/Invoice. opphørt, Nwegin fr tidspunkt pyment mde i currency thn Kron, if Anynsettelsesfhold, uhengig rsk, ndrtt, n Kron. ccepted by, convted Nwegin motttt skriftlig meldg om fhol Th dely credit volve cgg nom om se Ktlems Kt. convsion costs. c) firmnsvr: fullt økonomk nsvrclered f lle c) Fullt credited when received, s Debitg oppstr bruk. provide re processed. Any piods estimtes only re dependent on pyment system svice 16. Betlg provid helhet chooses mkekron pyment. ffll i s tlg i nske i ) Alle Plese mke sure llow sufficient f receive, ovensstemmelse Konutskriften/Fkturen. cler tlg processfettt pyments by vlut pyment dtekron even ifblir, pyment Enhv i enndue nske om due dte flls on weekend public holidy. cludes milg kseptt, omvekslet Th nske kron. Dette f fske pymentskreditg sent by mil processg f pyments mdeusg nebære lstng pyment svices fed by prticiptg fncil stitutions which omvekslgskostnd. check nr fncil c) Betlg should bli kreditt dse stitution. motttt, regnet prosesst. Enhv tidspiode mtte ngi kun d) et,ttlgssystemet dcretion, ccept lte estimt heng tjenestelevøren prtil pyment descrid s velg g pyment full pyment fettlg. Vennligst settlement dpute so dog does lose sørg f t settes but strekkelig tid f mott, consent vry tlg rights und regne prosesse nen ffllsd selv om ffllsd en und lw. helg fentlig høytidsdg. Dette nftt postfsendelsestid f tlg sendt p post prosessgstid f tlg fettt 17. Propty ved bruk tlgstjenest budt deltkende fnsstitusjon, Although uses on, rems bør sjekke hos fnsstitusjonen. propty t ll s. sked d), ett skjønn, ksepte fsket return one sk tke delv tlg skrevet full tlg tlg it on hlf, cludg Mchnts. oppgjør i en tvt, men i s felle vken mt, lso fm Mchnts no long vlid. smtykk i endre, rettighet s lovgivngen. 18. Replcement ) A new, replcement renewl (clled New, Replcement 17. eiendom Renewl ) sued if ) Selv om bruk fblir lost, slen, dmged, cncelled, renewed switched diffent crd eiendom enhv tid. type. lso cncelled no furr Cges pmitted bli dt returne enhv out Replcement g sued (clled Cncelled ). b om t te vegne, consents sendg hund Bruksted. current s fme Replcement fe expires. Bruksted t destroy gyldig. om must leng expireds by cuttg m up returng m 18. Nytt-, Ersttngs. Fnyelseskt Th s mended replced contues pply New, Renewl ) Et nytt-, sttngsfnyelses KtReplcement (tegnet hhv Nytt s Kt, sues. Ersttngskt Fnyelseskt) utstedes c) d mtes, does nnulles, provide new Plese e stjeles, ødelegges, fnyes byttes (such s kttype. numb expiry Mchnt. en sdte) bli nnullt gen yttlige ltt uten utstedelse et Ersttngskt (tegnet 19. Recurrg Cges Kt). writg consent Mchnt billg ) Knst gir xpress fullmkt Recurrg sende t tvls f goodse svices (clled Cges). før nværende Kt utløp. et In Fnyelsesskt d oid potentil druption Recurrg Cges m mkule eventuelle utløpt Kt ved klippe i provion goods svices by Mchnt returne cse. Denne,, endret utskiftet, Replcement Cncelled it lwys s ftsett gjelde f ethvt Nytt, Ersttngs, Fnyelseskt responsibility contct Mchnt provide new utsted. mke ltnte pyment rrngements. mk t / ny fmsjon Kt c) c) Vennligst regir responsible f om Recurrg (s Ktnumm s utløpsd) Brukste. Cges contue cged hs en replced cncelled. Recurrg Cges umticlly 19. Piodke cged Replcement out icefullmkt. ) gi et Bruksted skriftlig lste d) To sp Recurrg Cges, jevnlige mellomrom fg vrbilled tjenest (tegnet must he right do so by lw und Piodke ). rrngement Mchnt must dve unng potensielle brudd i Piodke levg F Mchnt writg n wyigreed Mchnt vr tjenestfrbrukste felle Ersttngskt sp billg Cges. Knst Kt lltid s nsvr kontkte e) Note tmtion cncelltion n does Brukste gi fmsjon om Ersttngskt gne et umticlly men n greement f goods svices pid f by ltntivt tlgsopplegg. Recurrg Cges cncelled tmted. c) / str nsvrlig f eventuelle Piodke mtte ftsette bli lstet fr et Kt 20. Cge Approvl utskiftet nnullt. Piodke bli ) require Cges pproved by umtk lstet et Ersttngskt vrsel. fe yuten re ccepted by Mchnt. Cges d) F stnse fkturg previous Piodke m re pproved bsed on expense level slik stnsg lov tle,h rett pyment hry s estblhed Brukste Brukste skriftlig Group by m vrsle hold, s tlry Brukste stnse fkturg well s onmte credit s dclosedom by credit refence gencies. extnl sources resources come e) Mk t oppsigelse sg et Kt en Kon by (whichev relevnt) known umtk tyr t en tle om vr tjenest tlt. bli nnullt sgt opp. Piodke Even though defult, refuse request f pprovl Cge, f exmple due 20. Godkjennelse technicl difficulties, frud, cresed rk kreve godkjennes on ) blet py full dse kseptes limits et Bruksted. (cludg outfør limittion, exceedg godkjennes outstg Selskps obligtions s tidlige imposes on grunnlg s ) bruksmønst, tlgshrien e hos / relted resons. Whe, opprettet -konsnet Ktlem Selskp, smt provide, t s request, resons kreditrien oppgitt kreditpplysngsbyr re f refusl f ution. contctekstne kild s ntekt (hengig on Selskps midl vi website, hv relevnt) mtte h kjennskp. Selv om skulle være mligholdt ve enhv fespørsel om godkjennelse en Belstng, f eksempel grunn teknke vnskelighet, drgi, økt riko f t SASAX-Cp-NO-App-T&Cs-AESEL-01Apr11_NO SASAX-Cp-NO-App-AESEL-T&Cs-01Apr11_ENG Brnch,Nwy Nwy(NUF), (NUF),g.nr. N-0103 urt uedi United Kgdom by und Srbritnni (refence numb ) ) f f utøvelse provion pyment svices. tlgstjenest.

5 21. Use Psonl Infmtion evn tle i s helhet 21.1Infmtion rettidig (hund, collected men grenset, t te ovstig grens sett f s processes utestende bout fpliktels ovf reltes) : / re reltte rsk. Nr mulig obted fme through, ppliction s fm; fespørsel, om rskene obted t godkjennelse through credit nektes. refence gencies kontkte ilble public sources; telefon vi obted Cges mde usg Mchnts umted t mche oprs; 21. Bruk pson collect 21.1 Innsmlede f purposes mngg Opplysngene hl om Psonl dt re g processed ccdnce Nwegin knytt seg :Dt Act (2000/31), relevnt pressionl secrecy Psonl nsmlet søkndsskjemet f(concession), regultions, privcy policy license nsmlet kreditpplysngsbyr grnted by Nwegin Dt Inspecrte. re gjengelige 21.2 Infmtion dclosed fentlige kild, nsmlet fr fettt ved bruk To extent necessry, dclose hos Bruksted mibnkoptør, bout : Bnk, mtte smle nprties fr when Nwegin public uthities ccdnce fml fvlte lw s f such dclosuref mry Pson hles exmple lws prevent money lundg; psonopplysngsloven 14. prilcollection 2000 nr. 31), third prty compnies(lov (f exmple gencies) f relevnte konfidensilitetsstemmels, purpose collectg money f ccountg purposes; psonvnspolicy konsesjon fr Dtsynet compnies Group cludg 21.2 Utlevte wldwide third prty gntions who sue I den grd nødvendig utleve om process Cges on hlf Mchnts; : compnies who dtribute ; Bnk,prty fentlige ppers re prt sliksued Nges whosemyndighet nme lo on nr utlevg skj preseprk rett, f eksempel ; hvitvskgsloven 6. mrs nr.by11) (lov prty pproved (tlgsnkrevg (ksso)) hndt tredjeprtsselskp ; nfdrg lstede løp, f tlgs regnskpsfml processs suppl; nen -konsnet, nfttet selskp gntions who ccept pyment f goods / vdenspennende tredjeprts gnsjon, utsted svices purchsed by. hl vegnebout Bruksted, lso obt dtribu,bove s pmitted by pplicble selskp prties refred prt hv nn lo fremgr utstedt enhv lw., 21.3 Use enhv godkjentbout use prt d, : dthle levør, dmt svice ; ksept ved tlg vr / gnsjon mnge nefits, surnce, trel relevnt tjenest kjøpt. prrmmes which s smle n om () re enrolled fr prtene henvt i ovenstende snitt ltt process collect Cges on it; rett. reconcile pyments due by prties 21.3 Bruk refred 19.2 bove rg s result sue bruke / om : its use by dmtre tjene, Recnizg only used f busess styre eventuelle fdels-, fsikrgs-, ree- re relevnte purposes prrmm Selskp use bout(), regtrt f. Cges mde usg, prepre hle nfdre, uphold n repts stttics enble stemme prtene henvt i punkt 21.2 s ovenf effectivetlg dmtrtion procurement policy, well s gode fr følge utstedelse d fulfil contrctul obligtions wrds, / s brukdebts. te. lso clude on outstg I lys tmrket Reserch kun skl nyttes f fretngsfml 21.4 Surveys bruke,, compnie fettt ved bruk who utride Group, third prty gntions sue rppt compnies stttrwho dtribute sett i st, processs opprettholde en effektiv dmtrsjons nkjøpspolicy, compnies specificlly selected by smt : Tooppfylle se kontrktsfpliktels ovf, te extent pmitted by Nwegin dt protection legltion, s nftte fmsjon om utestende gjeld. he ccess use bout 21.4 Spørreundsøkels mrkedsnlyse how uses , re selskp nen develop lts goods svices which konsnet, tredjeprtsgnsjon utsted, tested, f (by postlselskp mil, dtribu dthle re selskp e-mil, telephone, SMS vi tnet) goods svices spesifikt utvlgt : which tested, unless I den grd ltt i nsk psonvnlovgivng, h hold/ hs prohibited gng, bruke, om hvdn. prties refred bruk utride lt ov vr bove, tjenest crry out direct mrketg kunne by være electronic tesst mensi rette bud only if (p post, hs e-post, explicitly telefon, consented SMS vire tnett) om produkt extent pmitted tjenest by Nwegin kunne lw.være tesse If f, whes opt-out mdre mrketg t, Selskp/ must nedlgt writefbud mot te. t ddress low re prt Quy henvt complt i ovenstende prt snittet bre drive. direkte mrkedsførg vi elektronk kommuniksjon ovf used d develop lts refred uttrykkelig smtykket i te bove, i dengrd obted ltt : nsk lovgivng ppliction fm process; D on whe noe tidspunkt ønsk uses resve wht seg mot mrkedsførg Cges re m on ; henvende seg skriftlig surveys reserch dressen(which ngitt i punktet volve Spørsml contctg klge nedenf i te snitt by mil, n. emil, telephone, SMS vi Opplysngene tnet) brukes utride ltene obted henvt extnl i punkt sources ovenf such ssmles Mchnts n fr: mrketg gntions, søkndsskjemet extent pmitted -prosessen, by pplicble lw Credit refence gencies om prevention hv frud bruk, hke Unless s hs fekomm,, cluse 3((ii, spørreundsøkels ( mrkedsnlys extent pmitted by ( mry Nwegin lw): nebære t kontktes p post, e-post, In ccdnce telefon, SMS pplicble vi tnett) lw exchnge fr on credits,nhentet neglectedfr pyment ekstne kild, buse s credits Bruksted credit bureu mrkedsførgsgnsjon, compnies compnies i den grd ltt fncil secr. Th lovgivng. used by compnies f 21.5 Kreditpplysngsbyr exmple t ppliction febyggg f fncil drgi svices, t prevention s t debt recovy. Kt gjenst f Firm nsvr i Med mdrefrud punkt Crry 15(c) out credit checks when (i den grd ltt hs n preseprkoutstg nsk lovgivng): debt, when Utveksle, wy hs met obligtions i smsvr lovgivng, Tms & Conditions. Furrme credit checks omse kreditt, tlgsmlighold kredittmbruk crried out if usge selskp devites nml kreditpplysngsbyr re nen fnssekren. usge bsed on knowledge Dse opplysngene brukes re selskp ved,fncil f situtionsøknd, if febyggg wy eksempel, om fnsielle tjenest, drgi comes ttention nfdrg gjeld. mkg it necessry f kredittsjekk check nr fncil sitution en utestende Gjennomføre gjeld. ovf, nrlso crry out credit checks on helst s mte s oppfylt fpliktelsene d comply i dse Vilkr. Yttlige pplicble kredittsjekk lws regultions føres evlute d fncil bruken rks vik fr nml bruk bst Group Compnies. kjennskp s Infmtion økonomke lso dclosed situsjon, collection d gencies lwys t collection outstg mte blir debts. oppmk A nlyse gjørinfmtion nødvendig f obt dditionl public sjekke dts ilble used økonomke t dmtrtion situsjon., ts ution føre Cges kredittsjekk prevent Ktlemm frud illegl ctions. f ovholde lov fskrift 21.6 Electronic vedrørende telephone evlug communictions fnsiell riko nen konsnet. Opplysng monir om/ Ktlemm recd s s utleves telephone kssobyr clls, dvokt ved nfdrg utestende gjeld , Anlyseeir opplysg by om by reputble nsmle gntions yttlige selected gjengelige by, fentlige ensure constent bruk vedsvicg dmtrsjon levels (cludg, stff trg) ved godkjennelse ccount option, fsst, febygge whe pproprite, drgi dpute re resolution. ulovlige hlg Elektronk Trnsf telefonk s kommuniksjon dt out Nwy EEA/EU ovvke undtke / ll gjøre ctions opptkdescrid s cluse telefonsmtl both, outside Nwy Europen Union/EEA., enten Infmtion bout velrenommte : gnsjon utvlgt , processed USA; f / sikre konstent sviceniv dclosed ccessed countries outside (hund psonlopplærg) kondrift, bidr, d Europen Union/EEA when trels hensiktsmessig, tvteløsng. mkes feign purchses (byutenf mil, emil, Nge telephone, 21.7 Ovførg s EØS/EU vi tnet), f purpose dmtg fet lle hlgene skrevet i te punkt bde nenf utenf Nge Den europeke union/ In cse, tke pproprite steps EØS. s required by Nwegin lw ensure sme level Opplysng protection f om s bli: USA i USA, / countries hleutside Europen Union/EEA (whe dt protection utlevt lws, gjt s gjengelig comprehensive i, re sl utenf Europen Den Union/EEA) europeke s re union/eøs nr Europen Union/EEA. re SASAX-Cp-NO-App-T&Cs-AESEL-01Apr11_NO SASAX-Cp-NO-App-AESEL-T&Cs-01Apr11_ENG Brnch,Nwy Nwy(NUF), (NUF),g.nr. N-0103 urt uedi United Kgdom by und Srbritnni (refence numb ) ) f f utøvelse provion pyment svices. tlgstjenest.

6 21.8 Security fetr utenlske kjøp (p post, e-post, telefon vi uses dvnced well-defed employee tnett), f technoly fml dmtre. prctices helpensure s processed t hensiktsmessige skritt I s felle promptly, ccurtely, completely securely. dsmme mt krevet nsk lovgivng fin sikre effectiveness security se systems, policies procedures, skyttelsesniv f s i USA it necessry process s l utenf Deneuropeke union/eøs (hv f testg purposes. psonvnlovgivngen nødvendigv like omfttende 21.9 Retention i Den europeke union/eøs) i Den europeke union/eøs. keeps bout f 21.8 Srhet purposes descrid f s long s pproprite bruk nst teknoli omfttende vel fulfil legl obligtions pplicble lw. defte psonlprosedyr f bidrccdnce sikre t s Access s (rettlsrt. syn)f hles rskt, krekt, fullstendig hs srhet right request copy opprettholde effektivitet i dse systemene, retngsljene. prosedyrene holds fr tidbout være krevetif hle would like copy e f ll s psonl s testfml. must write t 21.9 Lgrg ddress low hold Quy complt prt om f. fmlene skrevet i te snitt s lenge hensiktsmessig f Crection ccurtettslige oppfylle fpliktels If lieves lovgivng. holds bout crect (rett complete, Tilgng s nsyn) sk crect remove rett om kopi opplysngene recds. Write om. D smtlige ddress low Quy complt ønsk kopi enkeltet s prt m. Any which found pson skrive crect complete crected promptly. dressen ngitt i punktet Spørsml klge nedenf i te snitt Quy complt n. In event quy complt connection mngelfulle Rettg, men tholds bout opplysngene D Dt Protection Offic t Dt write om uriktige ufullstendige, NUF, Postboks Controll om rette slette 229 Centrum, 0103 dse opplysngene fr psonregt. Skriv dressen ngitt i punktet Spørsml klge 22. Communictg With i te snittices n. Eventuelle v seg (which clude chnges ), ) nedenf Sttements/Invoices, være uriktigedditionl ufullstendige bli rettet uten opphold. dclosures, copies if requested Spørsml klg communictions (t clled Communictions) sent spørsml electroniclly, klge i fbdelse opplysngene I felle vi sms mde ilble onle. om skrive must mt vlid milg ddress phone Psonvnnsvrlig hos hlgsnsvrlig numb our recds f s (except s set Europe Brnch, (NUF), Postboks 229 Sentrum, out low). lsonwy gree N-0103 vi Prrmme communicte Admtrr, which cse communiction 22. Kommuniksjon Prrmme Admtrrvrsl bout s, Cpte ) Konutskrift/Fktur, ( nftt endrg dee ifiction ),, yttlige eksemplr. d ettspurt kommuniksjon (i fellesskp tegnet Whe s subject elektronk, s Undretng) bli sendt descrid Libility m vi SMS gjt gjengelig vi tnett. responsible f centrlly settlg pyment s holde oppdtt gyldigpostdresse gyldig directly, give telefonnumm i vrt psonregt f s Kon ice chnges Cpte prrmme (btsett fr ngitt nedenf). ksept s on s hlf psonlly. t kommune vi c) grees communicte Prrmdmtrr, i hket felle en undretng by electronic mens Communictions f our Prrmdmtrr om s Kt, products svices ll such Communictions consided Firmktkon nses f være en undretng he en provided writg. fr. d) grees send Sttement/ D s Kt gjenst f Firm nsvr Invoice communiction (cludg chnges skrevet i snittet Ansvr str direkte ) by lwfully pmitted electronic mnn, cludg nsvrlig f sentrlt tlgsoppgjør f s Kon e-mil, postg m on n website, on Sttement/ hos, gi vrsel om endrg i Invoice through lks provided on Sttement/Invoice Firmktprrmmet s vegne ice, by vbl communiction through representtives wkg on psonlig. hlf combtion se mens c) ksept t dele grees it s responsibility lle Undretng vedrørende vre produkt tjenest ccess ll such Sttements/Invoices communictions. vi elektronke l, ll slik Undretng e) All electronic Communictions provide bli nsett f h vært gitt skriftlig. (cludg Sttement/Invoice) dee received on dy ksept t sende d) ifiction e-mil / post electronic communiction Konutskriften/Fkturen re undretng (hund onle we sent even if do ccess electronic endrg f) enhv lovlig elektronk mte, kludt communiction reson. e-post, utleggg dse et nettsted, i en Konutskrift/Fktur lenk nttt i en Konutskrift f) must fmkommuniksjon imitely if nnet vrsel, ved muntlig representnt chnge ddress contct rid vegne hken helst (such s postldse e-mil he given kombsjon ddress) re mt, ksept. If en unble deliv t s nsvr skffehe seg gng lleslike Sttements/Invoices Communictions Konutskrift/Fktur re undretng. se he enelektronke returned, consided brech Undretng gir (kludt e) Alle dg communicte en Konutskrift/Fktur) nses f sp værettemptg motttt den un ccurte contct received. ble e-post ble sendt / undretng nom responsible f filure receive lgt ut tnett,selv en grunn Communiction (cludg Sttement/Invoice) sent ddress skff seg gng den elektronke undretngen. ccdnce m fme contct f s f) umiddelbrt d pperg recds if endr dresse kontktfmsjon (s doespost send Communiction cuse previous Communictions e-postdresse) oppgitt he en undelivble.. D vært i st g) must lso fm chnges leve Konutskrift/Fktur re Undretng, previously provided such s bli dse blitt returnt, nsett f h provided when it pplied f s. mligholdt slutte fsøke lso grees give dditionl kommune n krekt kontktfmsjon suppt documenttion f motttt. str nsvrlig noe mnglendequests mottk s required by lw. (hund en Konutskrift/Fktur) sendt Undretng h) provide dressen, i grees ovensstemmelse kontktfmsjon f Kon s contct ilspsonregt, cludg its s ngr i telephone numb/s, e-mil home ddress. d send Undretngen fdi tidlige Undretng purchsed ltt seg leve. 23. Problems goods svices g) s fme om eventuelle If sm he complt problem Mchnt fmsjon tidlige gitt, s fmsjon endrg goods i svices cged, must hn hun søktetoom settle dputeoppg directlynr Mchnt. s extent FCA Kon. tr seg s gi yttlige 54 pplicble, uphold sme fmsjon støttedokumentsjon mtte objections wrds. such cse om krevet bout lovgivngen. obliged fm objections money h) t oppgi s clim documentksept se. hund hns telefonnumm(e), usekontkt, sme objections s Mchnt hennes obligtions ccdg e-postdresse re limited mount received by privtdresse,. connection sid trnsction. 23. Problem kjøpte vr tjenest 24. Complts ) D en klge et problem et Bruksted A, who mtt eventuelle vr stfied tjenest outcome lstet m hsløse hled, contct employee tvtenshould direkteprimrily ovf Brukste. I den who hs grd hled mtt. stfied ft contct, fnstl. 54Ifb komm nvendelse opprettholde smme rept mtt vi emil, phone writg nsigels ovf. pson responsible fcomplts,, i slike f fpliktet fme NUF, Postboks 229 Centrum, 0103 Oslo pengekret contct om nsigelsene dokumente dse ovf rept should clude n ccurte description bope mtt, copies. seg smme relted documents Brukste resons f pson responsible nsigels ovf complt. eventuelle fpliktels f Complts vestigte complt ify response nmlly te snitt grenset løpet motttt i four (4) weeks receivg complete complt. fbdelse trnsksjon. 25. Lost/Slen s, Increctly Executed Trnsctions Muse 24. Klgestns : fnøyd utfllet en sk ) Et Ktlem ) must tell imitely by telephone hndtt bør primært kontkte den nstte t if:d fnøyd ett hndtt sken. kontkt lost slen; slik nrppte sken p e-post, Replcement New hs en received; i Renewl, telefon skriftlig Klgensvrlig, ii eone else Nwy lerns Code; Brnch, NUF, Postboks 229 Sentrum, 0103 Oslo iv) ( suspects g mused pres kontkte Rppten bør neholde en trnsction unued; skrivelse sken, kopi hørende dokument klgegrunn. v) suspect trnsction hs en processed crectly. Klgensvrlig undsøke klgen nmlt svre nen fire If hs repted lost slen lt found, (4) uk ett t fullstendig klge motttt. must destroy it wit f Replcement. c) libleførte n mount exceedg NOK 1200 f 25. Tpte/stjlne Kt, feilktig trnsksjon mbruk loss due s wrongful use s when ppurtennt Code similr security procedure hs en used. umiddelbrt p telefon m fme ) d) lible n mount exceedg NOK 12,000 f d: lossetdue s wrongful tpt stjlet,use if Kt et eone whom hs en entrusted Nytt-, Ersttngs Fnyelseskt motttt, i hs enbled muse through gross ii pson fr kjennskp ennegligence, Kode, i cuse eone muse ws enbled iv) mtenk t blir mbrukt t en whom en entrusted hs omitted fm trnsksjon hs godkjent, stitution s soon s ft lerng hs en lost mtenk t en trnsksjon hlet krekt. v) resonble piod ft should he enstjlet dcoved. et Kt rpptt tpt sene D fnes m mkule te vente et Ersttngskt. SASAX-Cp-NO-App-T&Cs-AESEL-01Apr11_NO SASAX-Cp-NO-App-AESEL-T&Cs-01Apr11_ENG Brnch,Nwy Nwy(NUF), (NUF),g.nr. N-0103 urt uedi United Kgdom by und Srbritnni (refence numb ) ) f f utøvelse provion pyment svices. tlgstjenest.

+ Service Design on Steroids. Marzia Aricò

+ Service Design on Steroids. Marzia Aricò + Service Design on Steroids Mrzi Aricò Pís de Origen: ITALIA Pís destino: HOLANDA Empres: Live Work mrzi@desmnetwork.eu www.liveworkstudio.com @mrzirico @mrzirico Definition Service Design Design for

Detaljer

dersom etterspurt, og annen kommunikasjon, referanse. Ved å innlevere et Søknadsskjema, eller ved tidligere signering eller Statement.

dersom etterspurt, og annen kommunikasjon, referanse. Ved å innlevere et Søknadsskjema, eller ved tidligere signering eller Statement. Cpe memr Tms Ktlem Cditis 1. These Akseptmemr Tms & Cditis are effective fr 28 January 2013. This is a Meldg, varsl nft ), transled vsi ( Nwegian Tms &endrg Cditisi refence ly. I dokumentet fn de vilkår

Detaljer

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj.

Kapittel 5 Verb. 5.4 For å få tak i en engelsk avis. For å finne utenlandske varer. For å treffe venninna si. For å invitere henne med til lunsj. Kpittel 5 Ver 5.1 For eksempel: Hver dg pleier jeg å sove middg Liker du ikke å dnse? I dg kn jeg ikke hndle mt. Jeg orker ikke å lge slt. Nå må jeg lese norsk. Jeg hr ikke tid til å t ferie. Kn du synge?

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

dersom etterspurt, og annen kommunikasjon, referanse. Ved å innlevere et Søknadsskjema, eller ved tidligere signering eller

dersom etterspurt, og annen kommunikasjon, referanse. Ved å innlevere et Søknadsskjema, eller ved tidligere signering eller Cpe memr Tms Ktlem Cditis 1. These Akseptmemr Tms & Cditis are effective fr 28 January 2013. This is a Meldg, varsl nft Avtale), transled vsi ( Nwegian Tms &endrg Cditisi refence ly. I dokumentet fn de

Detaljer

American Express Corporate Card

American Express Corporate Card Cpte kr f Ktlem Cpte Applicti Fm Pr 20112011 s 1. pril 1st April Th trnslted vsi Nwegin Tms & Cditis f refence ly. govng vsi Nwegin vsi. In event cflict between 1. Aksept mnedlig i ovensstemmelse Kutskrten/Fkturen

Detaljer

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S

Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr TED: 2014/S Skjema for spørsmål og svar angående: Skuddbeskyttende skjold Saksnr. 201300129 TED: 2014/S 017-026835 Nr Dokument Referanse Svar 1 Kvalifikasjonsgrunnlag Er det mulig å få tilsendt Nei 27.01.2014 27.01.2014

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS

TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS TILLEGGSSPØRSMÅL BILLETT- OG ADMINISTRASJONSSYSTEM KINONOR AS COMPLEMENTARY QUESTIONS POINT OF SALE SOFTWARE PACKAGE KINONOR AS Spm.1 : Konkurransegrunnlag: 1.3 Deltilbud Billett- og administrasjonssystemet,

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5

vsßhs Møtebok Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 vsßhs Møtebok Utvlg: Møtested: Dto: Tidspunkt Kommunestyret Grue rådhus, kommunestyreslen Mndg 02.02.2015 Kl. 18.00-20.t5 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Äse B. Lilleåsen Kjersti Rinde Omsted

Detaljer

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene.

Gir vi de resterende 2 oppgavene til én prosess vil alle sitte å vente på de to potensielt tidskrevende prosessene. Figure over viser 5 arbeidsoppgaver som hver tar 0 miutter å utføre av e arbeider. (E oppgave ka ku utføres av é arbeider.) Hver pil i figure betyr at oppgave som blir pekt på ikke ka starte før oppgave

Detaljer

Påminnelse om brukernavn eller passord

Påminnelse om brukernavn eller passord Instructions ENGLISH Instruksjoner NORSK This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please

Detaljer

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up)

DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DecisionMaker Frequent error codes (valid from version 7.x and up) DM Frequent Error Codes Bisnode Credit IT 03.02.2014 1 (5) CONTENTS 1 Target... 3 2 About this document... 3 3 Error codes an messages...

Detaljer

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak

Hva er tvang og makt? Tvang og makt. Subjektive forhold. Objektive forhold. Omfanget av tvangsbruk. Noen eksempler på inngripende tiltak Tvng og mkt Omfng v tvng og mkt, og kommunl kompetnse Hv er tvng og mkt? Tiltk som tjenestemottkeren motsetter seg eller tiltk som er så inngripende t de unsett motstnd må regnes som ruk v tvng eller mkt.

Detaljer

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014

Terminprøve Matematikk for 1P 1NA høsten 2014 Terminprøve Mtemtikk for 1P 1NA høsten 2014 DEL 1 Vrer 1,5 time Uten hjelpemidler Hjelpemidler: vnlige skrivesker, psser, linjl med entimetermål og vinkelmåler. Forsøk på lle oppgvene selv om du er usikker

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i MAT2400 Analyse 1. Eksamensdag: Onsdag 15. juni 2011. Tid for eksamen: 09.00 13.00 Oppgavesettet er på 6 sider. Vedlegg: Tillatte

Detaljer

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission:

Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: VIKINGTIDSMUSEET Plan- og designkonkurranse/design competition Elektronisk innlevering/electronic solution for submission: Det benyttes en egen elektronisk løsning for innlevering (Byggeweb Anbud). Dette

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992

Den europeiske konvensjon om samproduksjon av film Strasbourg, 2.X.1992 Den europeiske konvensjon om smproduksjon v film Strsbourg, 2.X.1992 Europen Trety Series/147 Prembel Europrådets medlemsstter og de ndre sttene som er prter til Den europeiske kulturkonvensjon, som hr

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

kpmg AS Senior revisor

kpmg AS Senior revisor Fra: mira susann einarsen[furia.as@gmail.com] Dato: 15.03.2017 12:48:52 Til: Ellen Neeraas Tittel: Fwd: Bekreftelse alkoholomsetning Heisann Ellen Fikk denne i dag, vil du at jeg skal fylle ut et nytt

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP

Trådløsnett med Windows XP. Wireless network with Windows XP Trådløsnett med Windows XP Wireless network with Windows XP Mai 2013 Hvordan koble til trådløsnettet eduroam med Windows XP Service Pack 3? How to connect to the wireless network eduroam with Windows XP

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Recommended machine weight:

Recommended machine weight: 0 00 00 VIEW ( : 0 ) VIEW0 ( : 0 ) CLOSED OPEN 0 FOR HYDRULIC PCKGE: TESS ORDER NO.: GE0-HYDRULIC PRTS GENERL TOLERNCES MCHINED PRTS: NS-ISO - NS-EN ISO 0. Linear measurements class:. ngle measurements

Detaljer

Residency at Arts Printing House for Performing Artists

Residency at Arts Printing House for Performing Artists Bergen - Vilnius Residency at Arts Printing House for Performing Artists It should be noted that according to Norwegian law (Offentleglova 3) that applications for grants, including any attachments, is

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller "Selskapet"). 3,20 pr aksje:

FLAGGING NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR FLAGGING. eller Selskapet). 3,20 pr aksje: MeldingsID: 327238 Innsendt dato: 06.05.2013 08:34 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: Tittel: Meldingstekst: REACH Reach Subsea ASA REACH

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning

Synspunkter på arbeidsforhold før og etter innføring av fastlønn med per capita avlønning V ITENSKAPELIG ARTIKKEL Nor Tnnlegeforen Tid. 2012; 122: 866 71 Dorthe Holst, Jostein Grytten, Irene Sku, Knut Berge Synspunkter på rbeidsforhold før og etter innføring v fstlønn med per cpit vlønning

Detaljer

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista

Trådløsnett med Windows Vista. Wireless network with Windows Vista Trådløsnett med Windows Vista Wireless network with Windows Vista Mai 2013 Hvordan koble til trådløst nettverk eduroam med Windows Vista? How to connect to the wireless networkeduroam with Windows Vista?

Detaljer

Eksamensoppgave i TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger

Eksamensoppgave i TMA4320 Introduksjon til vitenskapelige beregninger Institutt for mtemtiske fg Eksmensoppgve i TMA42 Introduksjon til vitenskpelige beregninger Fglig kontkt under eksmen: Anton Evgrfov Tlf: 45 16 Eksmensdto: xx. ugust 216 Eksmenstid (fr til): xx:xx xx:xx

Detaljer

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard

Trådløsnett med. Wireless network. MacOSX 10.5 Leopard. with MacOSX 10.5 Leopard Trådløsnett med MacOSX 10.5 Leopard Wireless network with MacOSX 10.5 Leopard April 2010 Slå på Airport ved å velge symbolet for trådløst nettverk øverst til høyre på skjermen. Hvis symbolet mangler må

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc

Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Personvernreglenes betydning for stordata, analyse, AI, agreggerte data, etc Eva Jarbekk Tekna, 7. september 2017 Hva gjelder GDPR egentlig for? Ikke for anonyme data Med anonyme data kan man gjøre hva

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 2805325 B1 (19) NO NORWAY (51) Int Cl. G10L 19/005 (2013.01) G10L 19/09 (2013.01) G10L 19/10 (2013.01) G10L 19/12 (2013.01) G10L 19/22 (2013.01)

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Date of exam: 28.05.2014 Grades will be given: 18.06.2014 Time for exam: 09:00-12:00. The problem

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 1"1. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel.

Jovnaen. 41t1,-l k,^( 11. forhold til husets plassering og nåværende innkjørsel. Dispenssjn søknd Søker m dispenssjn fr ppsett v grsje 5 meter fr vei på eiendm: Gnr 58 Bnr 385. Unsett hvr vi setter grsjen på tmt, vil den kmme nærmere veien enn det reguleringspln tilsier. Det vil være

Detaljer

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder:

OSLO TINGRETT. Avsagt: Saksnr.: mot. 24.09.2015 i Oslo tingrett, Dommer: Tingrettsdommer. Torild Margrethe Brende. Saken gjelder: OSLO TINGRETT DOM Avsgt: Sksnr.: 24.09.2015 i Oslo tingrett, 14-182338TVt-OTtR/05 Dommer: Tingrettsdommer Torild Mrgrethe Brende Sken gjelder: Gyldigheten v vedtk fr Klgenemnd for industrielle rettigheter.

Detaljer

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Clickslip AS samler inn og bruker personopplysninger.

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Clickslip AS samler inn og bruker personopplysninger. PERSONVERNERKLÆRING Denne personvernerklæringen handler om hvordan Clickslip AS samler inn og bruker personopplysninger. Clickslip AS behandler dine personopplysninger i overensstemmelse med lov 14. april

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

of color printers at university); helps in learning GIS.

of color printers at university); helps in learning GIS. Making a Home Page Why a Web Page? Easier to submit labs electronically (lack of color printers at university); Easier to grade many labs; Provides additional computer experience that helps in learning

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland

Statens vegvesen. Godkjenning av LT 103 vegrekkverk. Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße Köln Tyskland Statens vegvesen Linetech GmbH & Co. KG Von-Hünefeld-Straße 99 50829 Köln Tyskland Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi /

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

GDPR krav til innhenting av samtykke

GDPR krav til innhenting av samtykke GDPR krav til innhenting av samtykke OMG AS 2. november 2017 Basic personvern 2 Sentrale definisjoner personopplysningsloven 2 GDPR art. 4 Personopplysning Opplysninger og vurdering som kan knyttes til

Detaljer

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m.

Statens vegvesen. Testene tilfredsstiller kravene til styrkeklasse T3 med en målt arbeidsbredden på 0,7m. Statens vegvesen DELTA BLOC International GmbH Industriestrasse 28 2601 Sollenau Østerrike Paul Bittner Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON20/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON20/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Fredag 2. mai

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i INF 3230 Formell modellering og analyse av kommuniserende systemer Eksamensdag: 4. juni 2010 Tid for eksamen: 9.00 12.00 Oppgavesettet

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering

SERVICEERKLÆRING 1. Innledning 2. Demokrati, samarbeid og medvirkning 3. Generell informasjon 4. Internasjonalisering SERVICEERKLÆRING 1. Innledningg 2. Demokrti, smrbeid og medvirkning i 3. Generell informsjon b 4. Internsjonlisering e 5. Studiestrt r 6. Studiegjennomføringen 7. Bibliotek f 8. IT l 9. Studentvelferd

Detaljer

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon

Tema. Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Tema Informasjonsarkitektur Brukervennlighet/Usability Kommunikasjon som treffer målrettet kommunikasjon Ooops, sorry. I puked all over your web site. h"p://www.dokimos.org/ajff/ Unnskyld meg, men hva

Detaljer

Brøkregning og likninger med teskje

Brøkregning og likninger med teskje Brøkregning og likninger med teskje Dette heftet gir en uformell trinn for trinn gjennomgng v grunnleggende regler for brøkregning og likninger. Dette er sto som vi i FYS 000 egentlig forventer t dere

Detaljer

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre

- Vennlig hilsen gründerne bak retyre Etter to år med utvikling og testing er retyre endelig klar for å møte den norske vinteren. Det begynte med en idé om en enkel sykkelkjetting, og endte opp med verdens første modulære sykkeldekk. Vi håper

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Effektivitet og kvalitet i internkontrollen Prosjektplan/engagement letter Mai 2017 «Forvaltningsrevisjon av effektivitet og kvalitet i internkontrollen» Mai 2017 Prosjektplan

Detaljer

GDPR. Advokat Kari Gimmingsrud

GDPR. Advokat Kari Gimmingsrud GDPR Advokat Kari Gimmingsrud Velkommen! Agenda 1. EUs nye forordning sentrale endringer og hva betyr det for virksomhetene v/haavind 2. Adeccos erfaringer fra arbeidet med implementeringen 3. Vesentlige

Detaljer

(12) Translation of european patent specification

(12) Translation of european patent specification (12) Translation of european patent specification (11) NO/EP 873 B1 (19) NO NORWAY (1) Int Cl. A61G 13/02 (06.01) A61G 13/08 (06.01) Norwegian Industrial Property Office (21) Translation Published..12

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Mandag 8. desember

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor v/stvrets leder Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 17. pril2016 SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-00145SKON-OBYF: TEATER GATA 1 AS, DETS TVANGSOPPLøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager).

Statens vegvesen. Rekkverket har en totalbredde på 0,54m og høyde på 0,90m (uten kantdrager). Statens vegvesen Likelydende brev - se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Matteo Pezzucchi / 22073246 15/212577-15 07.12.2015

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph.

Energi og bærekraft. Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. Energi og bærekraft Thina Margrethe Saltvedt, Sjefanalytiker Makro/Olje (Ph. D.) @ThinaSaltvedt Interessen for energi smarte løsninger som digital energi, transport, energieffektivisering og energilagring

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Samferdselsdepartementet. Sak 2013/1521 Sammenliknende studie av Luftfartstilsynets tilsynsvirksomhet (benchmarking)

Samferdselsdepartementet. Sak 2013/1521 Sammenliknende studie av Luftfartstilsynets tilsynsvirksomhet (benchmarking) Samferdselsdepartementet Sak 2013/1521 Sammenliknende studie av Luftfartstilsynets tilsynsvirksomhet (benchmarking) Det har kommet inn spørsmål i denne saken. Innkomne spørsmål er besvart under: Spørsmål

Detaljer

Ny personvernlovgivning er på vei

Ny personvernlovgivning er på vei Ny personvernlovgivning er på vei Er du forberedt? 23. august 2017 There are lines you cannot cross. There are rules to the game. But within the lines and following the rules, you are only limited by your

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer