Bør skrives bedre + hente inn mangler. (Tar gjerne endringer fra møte-deltakerne)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bør skrives bedre + hente inn mangler. (Tar gjerne endringer fra møte-deltakerne)"

Transkript

1 LandXML Ingers notater fra møtet. Skrevet av Inger Hokstad, inger hokstad as, BA-Nettverket Utkast til referat ikke godt skrevet, men bedre enn ingenting. Bør skrives bedre + hente inn mangler. (Tar gjerne endringer fra møte-deltakerne) Håkon Veland - Leder ruppen i Powel for oppmåling fortalte kort om Powel Få PPT fra ham. Produkter: Energisektoren, karftstyring og kontroll og NIS. Gemini for nfrastruktur og konstruksjoner. Gemini VA er hovedproduktet. Ca 600 kunder. Greit med dette arbeidsmøtet. Powel dekker en del av verdikjeden. Skal ikke dekke hele verdikjeden men biter. Kunder kan velge andre enn Powel. Suksess avhengig av kundens tilfredshet. Sentralt at Kunden eier dataene! Åpne og tilgjengelige data! Eks. Nettberegning skal være tilgjengelig for videre bruk. I dag: Møte om vegmodell BA-Nettverket skapt et unikt miljø for samarbeide. Kjetil Gjesdal, Powel Forslag om arbeidsgruppe og styringsgruppe, søknad om finansiering. - Forslag om å dele oss inn i arbeidsgruppe og styringsgruppe. Arbeidsgruppe(r): De som har god detaljkunnskap om LandXML, Styringsgruppe: Inger + Administrative - sørge for fremdrift Høringsgruppe: BA-Nettverket Milepæler, eks. Senterlinje veg på LandXML. fedig i morgen, annet ferdig eks. desember.. Samspill med andre fora, eks. ITS Norway. Ref. møte med Trond Hovland, ITS Norway i dag. De/ITS har behov for data. (ITS = Intelligente Transport systemer) Heidi berg, Vianova Systems Mange personer i rommet her. Unngå foredrag sessions. Enig i arbeidsgrupper som kan detaljer. Ellers blir det lett mange som uttaler seg om ting de ikke kan inkl. meg selv. Må gå ned i detaljer for å komme videre. Først: Finne forkjeller pr i dag. Videre: mer intelligens arbeide som kan gjøres i videre prosess. Eks. Finland. Resultatet ble kanskje ikke helt etter forventnngene. Sikkert noe lærdom å ta derfra. Presentasjonsrunde + Hvem ønsker å delta hvor? Jon Bråthen, Leica Geosystems. Leica Sveits detalj. Jon ikke detaljkunnskap, men vil gjerne bidra.

2 Jan Arne Valde Norgeodesi Vidar Tangen, Trimble kan detaljer. Norgeodesi kan bbidra med test av data Vidar bør med i arbedsgruppen. PålEskerud, Focus Software Civil 3D Kan ikke LandXML men kan standardiseringsarbeide fra Standard Norge og buildingsmart. Vil bidra på en eller annen måte. Øystein Wiger, Focus Software Hører hjemme i arbeidsgruppe. Jarle Nerland, First Interactive, - Ikke arbeidsgruppe, men vil følge med tilpasser seg det andre produserer. Alice Ingen kunnskaper, men ønsker informasjon. Osmund Asheim, Powel ønsker å delta i arbeidsgruppe. Bjørn Lura, Powel utvikler kjre barn Gemini entreprenør kan være med i arbeidsgruppen Bjørn eller ande fra Powel. Hallgeir Hjelle, Roads Solutions hovedsak for Mesta og anleggspakken leser fra flere software. Bred erfaring. Arbeidsgruppe hvis det er aktuelt. Bjørn Hoven, Mesta neppe arbeidgruppe, men sterke meninger om hva som bør være med i LandXML. Stein Engebretsen, Norkart Geoservice GIS/Line anleggsgis som SVV bruker erfaring med SVVs objektkatalog. Startfasen mhp. LandXML. Dataflyt og innhold. SVV viktig kunde. Usikker på deltakelse i arbeidsgruppe. Må vurderes. Ole Kristian Moen, Blinken Topcon brukere av LandXML ikke arbeidsgruppe, men bidrar gjerne i en arbeidsgruppe/styringsgruppe for å teste/vurdere data. Kent Persson, SBG Geo Support utdanning støter daglig på landxml-problem. Utvikler vil gjerne være med fremover. Stefan Hetner (?)opptatt i dag, men vil GJERNE delta. Pål Vonka, Cad-Q Civil 3D forhandler. Vet ikke hvor de passer inn. Interessert i det som skjer og teste det som skjer. Heidi Berg, Vianova Systems produserer og leser LandXML interessert i at det meste av det som produseres kommer ut på anlegget s rikti som mulig. Også det de får tilbake fra anlegget. Vianova blir presset har en utbredt modell VIPS pr i dag ingenting (ikke noe format) som er like riktig som VIPS ønsker et format som er rikti nok til å ta ll informasjon fra VIPS. Satt seg inn i LandXML, men ande u Inger Hokstad, inger hokstad as/ba-nettverket Styringsgruppe og Høringsgruppe for å ha lang /stor målsetning + mange delmål/milepæler slik at vi ser resultater fort. Forventninger:

3 Bjørn Lura Litt borti LandXML. Forventninger er at Powel kan lese en veimodell som er laget av anfdre tegne, beregne + viktig: å kunne reberegne modellen med Gemini lever til utstyrsleverandør + samle inn data i etterkant/asbuilt. PPT fra Bjørn. Enten/de tverrprofiler eller stringlines + alle lag i terrenget. Koding hvordan skal ting kodes. Ikke algoritmene men... Heidi: Enig i drømmebildet, men alt er et ganske annet prosjekt enn det LandXML er i dag. VIPS er i dag en resultatmodell. Kan det vi drømmer om skje innenfor LandXML eller skal man gå via en annen metode eks. NVDB/TC-211 som er en modelleringsstandard. Flere nivåer. 1: Rydde slik at Landxml-filer her i Norge kan gå på kryss og tvers. + innlegging av litt intelligens i tillegg. Men tror et sikte mot drømmemodellen involverer SVV tungt. Interessert i dette arbeidet. Inndata-modell MÅ selvfølgelig være med. Man kan putte mye inn i et tverrprofil-format... Redd for at vi sikter så høyt at vi ikke får gjort noen ting. Ønsker selvfølgelig å være med både kort og langsiktig mål. Ønsker at Norge skal være i førersetet internasjonalt. SBG Geo HEXAGON Machine Control Division. Hevder at det fins mulighet med den spesifikasjonen som fins I dag. Men vi er hemmet av at vi tenker tilbake på den gamle LandXML.!.2 kom for ca 1 år siden. I dag har man forenklet til normalprofil, kke som før delt i venstre og høyre halvdel. Hvis vi holder oss til det som er fins er forhåpningen at vikan følge 1.2-standarden for brytningslinjer om et år. Trenger kanskje at han formulerer noen setninger eller PPT. Jeg oppfatter at Designmodellen er en resultatmodell, men yttergrensene (????) er for dårlig definert i formatet. Stringline-modell blir ikke bedre enn man definerer i eksporten. Er den rent tverrprofilbasert eller kan man erstatte en strekning med 3D-linjer? (Heidi) JA slik han forstår det kan det gjøres. TROR at man er nærmere VIPS enn 1.0 var og at vi titter for mye på 1.0. Bjørn og Heidi Hvis det er tilfelle er det bra! JON Leica må bare tilpasse oss til det man blir enig om. Signaler fra Sveits: landxml skal brukes som utveksling gå vekk fra direkte import fra software. Data fra prosjektering til instrumentbruk (Leica) tilpasser seg. Men andre veien data tilbake fra Leica fokus på mer og mer informasjon. Eks. KOF dekker IKKE behovene!!!! Lett for å henge oss på veien, men med vei menes alt som bygges i tilknytning til vei. Kommer sikkert til støtte 1.2. Leica ikke kun opptatt av vei, men alt mulig. Pål Ikke noe greie på LandXML pragmatisk forhold til om det er LandXML eller NVDB eller annet. Navnet ikke viktig. Definere det teknske behovet og at det er teknisk gjennomførbart. Opptatt av progresjonstrinn, synliggjøre delresultater. Klarer man å ha den ledestjerna som Bjørn tok opp først samtidig med å ha del-resultater er det veldig bra. Det er en grunn til at LandxML ikke er større suksess. Tror at man tenker bedre med noen millioner i baklomma. Dette bør absolutt kvalifisere for finansiering fra Innovasjn Norge og andre. Må få presseomtale! Siste punkt for forventninger: Synes aktørene skal forplikte seg til å lage en guide for andre. Vi må bi enige om dialekten og vise brukerne hvordan de anvender seg programmet for å bruke samhandlingsmetodikken. Vi lykkes ikke hvs vi fortsatt prioriterer proprietære formater.

4 Heidi: Hva tenker Autodesk? Øystein: Mye strengere regler i VIPS enn i Civil 3D. Det er en tung prosess å få Autodesk til å gjøre noe. Heid: Moro å høre at det er det som er grunnen at de ikke er så streng som VIPS. Autodesk et rigid system. Hallgeir Ønsker orginaldata. Skjønner at det er et langt lerret å bleike I prinsippet ønskes at anlegget har tilgang til all informasjon nok til å greie å gjøre jobben. Orginaldata er ønsket. Håper på - Vill ide: Hva med å innføre en BA-Nettvrks-sertifisering av LandXML? Eks. Senterlinje-sertifisering av ulike trinn av LandXML med mange trinn m ex: full BA-sertifisering. Kjetil: Opttat av mulighetene. Hvem er medlem av LandXML.org? Fins en basis-standard? Hvorfor kan ikke vi ta mål av oss til å bidra i utviklingen av LandXML.org? Heidi tror at Leica, Topcon, Trimble er tunge her. Blinken: Hvis BA-Nettverket går inn har vi en interessant tyngde. Bjørn: Litt enig med Heidi også, men interessant å finne ut Hvor mye er det mulig å få til med dagens LandXML. Begynne der det vil også bringe inn kunnskap. Kjetil: Mange type data men kan vi ikke begynne med veien og det som hører mest til. SBG I sverige også jernbane interessant med jernbanemodell også. LandXML.org SE Det fins et softwaeutviklingskit LandXML SDK 1.2. Vet ikke hva det innebærer. Det har ikke skjedd noe på nettstedet siden 18. August 2008 hva betyr det? Er vi p villspor eller hva? Gå inn på en skjema-fil for å se hvordan de ser ut. Skjema 1.2 på Home-siden. (Heidi) Det er mange objekter som er satt opp. Er det gjort sammenlikning mot NVDB Heidi Nei men det hadde jo vært interessant. Heidi OK jobb for arbeidsgruppa å krysse av hva som er interessnat og hva som er uinteressant. Ingen av oss har hatt kontakt med noen personer i landxml.org Heidi Skulle gjerne hatt en runde med de som har implementert... Har sett på de filene som er lagt ut. Få PPT fra Heidi. Linjepålegg (vertikal-kurve) takles på uike måter- som mange høyder eller som kurve. Utfordring i eks. Krappe kurver får siksak-profiler fordi den finner samme navt på en flate i samm profil. Eks. Betongrampe i Bjørvika utfordring når man ikke har mulghet til å begrene. Blir veldig spennende å gå i detalj og se om man klarer å være så streng av vi greier å importere igjen. Når Autodesk ikke greier å imporetre sin egen, sier det at det ikke er enkelt. Ganske mange som nå kan eksportere tunnel, men ikke mange som importerer. Oppfordring til Trimble og Leica - enes om tunnel-profilet skal være åpent eller lukkes. Jon må finne ut om Leica kjører noen prosess for å standardisere formatet inkl. Rotasjonstabell. Triangemodellene fra de forskjellige er nokså like. 1. Bruker breaklines p en god måte. VA Struct og pipe er forholdsvis likt skrevet også med noen egenskaper eks. At pipe vet hvilke kummer den går mellom, hvilken diameter osv. Type kum? Type ledning? LandXML har ikke gått noe videre,hpå standardisere navn på objekter etc.

5 (Heidi: Tror LandXML er en start på en vei antakelg mot GML.. Gli kanskje over i hverandre. Vet ikke hvem som drar i LandXML eller GML for v...) Delt i arbeidsgruppe og styringsgruppe 2 vinklinger: La oss se når vi har første status-møte. Jon har laget en kodeliste for VA? Arbeidsgruppen må se på ha som er kravene og se hva som kan beskrives med LandXML. LandXML er en Internasjonal standard. Pål: Styringsgruppen trenger et sekretariat BA-Nettverket som pusher og maser. Pådriver og innpisker Inger. Vedtatt. Historisk at vi faktisk sitter her. Jarle: Eksempel på en billig standard. Deltar i arbeidet på egen regning. Pål: Jobben er å implementere da trengs penger. Mye større arbeide enn å lage standarden. Noen bør bruke penger. Inger tilbudet fra Export Finance services OK. Går videre! (Be evt. om å f se tilbudet) Heidi: Linker til inspirasjon. Samme grunn i Finland. Pågått i 4 år eller mer.har vært i minst 4 millklassen. Masse penger fra statlig side euro pr år. Resultat: IM2 InfraModel2. Bredere fagfelt enn kun veg. Men litt tynt med informasjon på engelsk. Koder lag i overbygningen terreng enes på navn og koding for å skille lag fra hverandre. Railway og VA også. Vianova Finlad skule forsøke å oversette mer, men ikke rukket. Sertifsering? Når vegvesenet skulle komme med nye krav spør de fortsatt om gamle formater... Problem med å gå linja helt ut! Mange aktører med. Bjørn: Ta lærdom her og nå å lage dokumentasjon på engelsk... Formatet har vært LandXML. Resultat fra arbeidet i Rbidsgruppa ca 1,5 time: Gikk rett i gang med å diskutere detaljer i LandXML og sett på hva som kan gjøres for å få det likt! Senterlinja og vertikalkurvaturen skal legges med slik den er designet. Stringlines enig om hvordan de skal gjøre det. Gjør det slik Vianova gjør det i dag hvis... Gjør Stringlines slik Microfyn gjør det med punkt på Bjørn må levere det han har skrevet renskrive. Ingen konklusjon på med eller uten rotasjon. Leica må ha det urotert. Rotasjonstabellen må legges ut i tillegg. Jon har begrunnelse for hvrfor. Vil ha urotert kontur med rotasjonstabell.

6 Hva med terrengmodellen? Enig om at disse data må med, men ikke enig om rette formen. Bør levere både triangelmodell og genererte terrengprofiler på grunn av 2 ulike hensikter. Arbeidsformen videre: Arbeidsgruppe videre Heidi lager agenda for neste møte. Styringsgruppe: Søke om penger LandXML.org GML? Formulere vor vi vil. Må f å med SVV/VD!!!..

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon

Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Instruktørguide Knep og grep i kommunikasjon Tid: 2 timer (inkludert oppgaver) Du trenger: Grupperom til øvelsene Store presentasjonsark A3 eller transparent-ark Tusjer Elementer: Fokus på egen kommunikasjon

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Barns rettigheter i HJEMMET

Barns rettigheter i HJEMMET Et undervisningsopplegg om Barns rettigheter i HJEMMET Aktivitetsark med oppgaveidéer og tips til lærerne Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginaler DELTAKELSE Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design?

Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Mona Røsseland Hvordan lære matematikk gjennom teknologi og design? Det å innlemme emnet teknologi og design (T&D) i matematikkundervisningen innebærer en rekke utfordringer. Emnet er ikke et eget fag

Detaljer

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk

DAISY-formatet er kort og godt fantastisk DAISY-formatet er kort og godt fantastisk Skrevet av: Morten Tollefsen morten@medialt.no tlf: (+47) 21 53 80 14 Dato: 25.10.2006 Forord... 2 Bakgrunn... 3 Metode... 4 Hvem svarte?... 5 Avspillingsutstyr...

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Jeg vil drømme gode drømmer

Jeg vil drømme gode drømmer Jeg vil drømme gode drømmer Barnehøring om krenkelser i skolen Innspill til djupedalutvalget fra barn og unge som har opplevd mobbing i skolen 2014 innhold Innledning... 3 Hva har barna opplevd?... 4 Ikke

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Ting vil bli enklere og ta kortere tid

Ting vil bli enklere og ta kortere tid Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett Rapport 2-2006 Ting vil bli enklere og ta kortere tid Holdninger til offentlige tjenester på internett ISBN 82-92447-09-1

Detaljer

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte

Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Samarbeid mellom ledere og tillitsvalgte Forord Denne veiledningen er laget av et partssammensatt utvalg bestående av representanter fra LO Stat, YS-Spekter, SAN og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Utvalget

Detaljer

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom

Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom Leve mer, gruble mindre! Livsmestring for ungdom «Hva er det med Monica?» Schizofrenidagene, 2014 v/kjersti B. Tharaldsen Plan for foredraget Bakgrunn for bøkene Presentasjon av Leve mer, gruble mindre!

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer