Vi vil ha dei beste til verdas viktigaste yrke!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi vil ha dei beste til verdas viktigaste yrke!"

Transkript

1 Vi vil ha dei beste til verdas viktigaste yrke! Eit studentperspektiv ved Anders Kvernmo Langset 1 Innlegg på rådgjevarsamling, Hordaland 5.februar 2013

2 2 Treng vi eigentleg lærarar?

3 Behovet for lærarar Det vil i følgje Statistisk sentralbyrå (SSB) si framskriving av utdanningsbehovet i Noreg mangle lærarar i i Sidan Hordaland er eit såkalla «10 prosent-fylke» kan ein her rekne med å mangle rundt 1800 lærarar. I 2030 vil det i følgje SSB mangle rundt lærarar. I Hordaland betyr det 5500 lærarar 3 Kva gjer vi med det?

4 Bestilling for denne økta: Eit studentperspektiv på: GNIST partnarskapen for ei heilskapleg lærarsatsing GLU den nye lærarutdanninga Kvifor eg tek lærarutdanning? Kven bør søke lærarutdanning? 4 Oppsummert: Korleis skal vi få dei beste til verdas viktigaste yrke?

5 Kva er min bakgrunn for å snakke om dette? Litt om meg sjølv: Anders Kvernmo Langset, 25 år Romsdaling, frå Tomrefjord i Møre og Romsdal Utdannna allmennlærar, 4-årig Masterstudent i Undervisningsvitskap Representerer studentane i GNIST Jobba mykje med studentpolitikk- og demokratiarbeid, både lokalt og nasjonalt Men blei ALDRI oppmoda om å søke lærarutdanning! 5

6 Bakgrunnen for GLU-utdanninga NIFU STEP: Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Rapporten Fra lærerutdanning til skole (2009) En undersøkelse blant nyutdannede allmennlærere Gjennom de siste årene har det vært et sterkt fokus på kvaliteten i norsk skole, og det er reist spørsmål om lærernes kvalifikasjoner. En ny grunnskolelærerutdanning skal nå erstatte den fireårige allmennlærerutdanningen. Det hevdes også ofte at mange lærere forlater yrket på grunn av for lav lønn, krevende arbeidsoppgaver eller at yrket har fått for lav status. 6 Aamodt ) (Kjelde: C.Å. Arnesen og P. O.

7 Hovedpunkt i rapporten: Ikke arbeidsledig som utdannet lærer bare en viss grad av undersysselsatte og i midlertidige jobber (kun 0,2% var arbeidsledige et halvt år etterpå) En av fire nyutdannete allmennlærere fortsetter med utdanning (halvparten jobber da også deltid) Noen ønsker ikke lærerjobb (3/4 jobber som lærere) - Har valgt en stilling med høyere lønnsnivå - Læreryrket passer ikke for meg - Tar videreutdanning for å kvalifisere meg videre til andre yrker Menn mer usikre på sin fremtid som lærer enn kvinner (menn har større sannsynlighet for overgang til andre yrkesgrupper utover i yrkeskarrieren) Ferske lærere mener de mestrer ulike sider ved jobben godt 7

8 GNIST partnarskapen for ei heilskapleg lærarsatsing: Eit unikt nasjonalt partnarskap beståande av: - Kunnskapsdepartementet (KD) regjering - Nasjonalt råd for lærerutdanning fagrådet - Utdanningsforbundet fagorganisasjon - Kommunenes sentralforbund (KS) arbeidsgivarane - Norsk studentorganisasjon (NSO) nasjonal studentorganisasjon - Pedagogstudentene (PS) studenttillitsvalde - NHO næringslivet - LO fagorganisasjon - Skolenes landforbund fagorganisasjon - Norsk lektorlag lektorane - Norsk skolelederforbund rektorane 8

9 Praksis i GLU: (1-7 og 5-10) Henta frå plan for praksis ved Høgskolen i Bergen: Studentene skal delta i veiledning før og etter undervisning( ) Hver student skal ha minimum fem timers veiledning i uken. (Merk: Mot minimum fire timer undervisning) En gang i uken skal hovedveileder ha en-til-en samtale med hver student. Faglærer HiB skal også så langt det er mulig veilede studenter i praksis alene og sammen med praksislærer / hovedveileder 9

10 10 Treng vi eigentleg lærarar?

11 11 Treng vi eigentleg lærarar?

12 GNIST partnarskapen for ei heilskapleg lærarsatsing Om fem år har vi: (utdrag) Ei krevjande og relevant lærarutdanning Solid og stabil rekruttering til lærarutdanninga av motiverte og velkvalifiserte studentar som vel å bli i yrket Ein lærarprofesjon som er prega av engasjement og grundig vitskapeleg basert praksisutvikling (FoU) Betre tilrettelegging for at lærarane skal kunne konsentrere seg om læringsaktivitetane Auka status for læraryrket (Kjelde: Partnarskapsavtalen, KD, feb.2009) 12

13 Fungerer kampanjen? 13 Med utgangspunkt i oppstartsåret for GNISTsatsingen viser utviklingen for kvalifiserte søkere totalt (uansett hvilken prioritet lærerutdanningene har hatt i søknadene) en vekst på 63 prosent eller mer enn flere kvalifiserte søkere i 2011 enn i Allmennlærer/grunnskolelærerstudiene står for den største økningen, både i antall og prosentvis. Dette er tall på nasjonalt nivå, og tallene gir ikke informasjon om utviklingen i kvalifiserte søkere for den enkelte lærerutdanningsinstitusjon. (www.gnistweb.no)

14 Fungerer kampanjen? HSH: Utvikling frå 59 (2008) 70 (2009) 85 (2010) 95 (2011) UiB: Utvikling frå 91 (2008) 127 (2009) 116 (2010) 118 (2011) NLA: Utvikling frå 56 (2008) 73 (2009) 76 (2010) 102 (2011) HiB: Utvikling frå 374 (2008) 459 (2009) 614 (2010) 541 (2011) Ved å bruke HiB som døme: Det gjev ei auke på +22,7% til 2009, +33,8% i 2010 og 11,9% til Andel ikkje-kvalifiserte 37% i 2009, 31% i 2010 og 26,6% i Totalt 13 studentar tatt opp gjennom restetorget i 2011 (av 541 totalt) 14 Denne utviklinga er i stor grad representativ for alle

15 15 Treng vi eigentleg lærarar?

16 16 Treng vi eigentleg lærarar?

17 17 Er det ikkje nok å vere lærar, må ein vere god også?!

18 Den gode læraren : (2010) Stikkord: God fagleg kompetanse og formidlingsevne IKT-kompetent Tilgjengeleg og interessert i elevane God på kommunikasjon Er motivert og gjev elevane utfordringar Skaper gode rammer rundt undervisinga Er sosial, open og hyggeleg (Kjelde: Lærarstudentar på HiB-AL, 2010) 18

19 Den gode læraren : (2004) Stikkord: God fagkunnskap Evne til å formidle desse kunnskapane Evne til å skape gode og trygge læringsvilkår Evne til å motivere og vise omsorg Ønske om å reflektere over eige arbeid, saman med kollegaer. (Kjelde: Clemet mfl., 2004) 19

20 20 Lærarrolla anno 2013

21 21 Praksisperiodane der det skjer

22 Kven angår det? Aristoteles sa: Alle har evner og talent, men må få rom til å utvikle seg for å bli meir enn moglegheiter. Elevane Utd.institusjonen Foreldra Skulen Samfunnet

23 Sentralt spørsmål: Kva slags lærar er du....når du møter desse elevane? - «Klissvåt førsteklassing» - «Overlegen sjuandeklassing» - «Klengete andreklassing» - «Tospråklege fjerdeklassingar» Mitt spørsmål her i dag: Kven vil du sende ditt barn til? 23

24 Refleksjonen er det sentrale We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience. - John Dewey 24

25 25 Treng ein eigentleg lærarar?

26 26 Treng ein eigentleg lærarar?

27 27 Kva får du i lønn som lærar? Minstelønna varierer frå til kroner i året alt etter kva utdanning, kompetanse og erfaring du har. Du kan tene meir, men minstelønn betyr at arbeidsgivaren din ikkje har lov til å betale deg mindre. Lærar med treårig utdanning Faglærarar i musikk, dans og drama, formgiving, kunst og handverk, kroppsøving og idrettsfag, tospråklege lærarar og yrkesfaglærarar har minimum tre års utdanning. Då byrjar du som nyutdanna med ei minsteløn på kroner i året. Med 10 års ansiennitet vil du per i dag tene minst , har du arbeidd i 16 år, tener du minst kroner i året. Adjunkt Er du utdanna adjunkt, det vil seie at du har teke 4-årig grunnskolelærarutdanning eller praktiskpedagogisk utdanning (PPU) i tillegg til ei bachelorgrad eller fireårig høgskule, byrjar du som nyutdanna med minst kroner i året. Ti års ansiennitet vil gi deg ei minstelønn på , og etter 16 år har du ei årslønn på kroner. Adjunkt med tilleggsutdanning Er du adjunkt med minimum 60 studiepoeng tilleggsutdanning, byrjar du på kroner. Har du allereie jobba i ti år, tener du , og som 16-års veteran i yrket ligg årslønna di på kroner. Lektor Har du femårig integrert lektorutdanning eller ein master som byggjer på lærarutdanning, byrjar du på kroner etter studia. Etter ti år har du ei årslønn på , og etter 16 år tener du minst kroner. Lektor med tilleggsutdanning Ei utdanning som tilsvarar seks års normert studietid som inkluderer mastergrad eller hovudfag,

28 Kvifor bør elevane bli lærarar? Du blir enormt viktig for barn og unge si utvikling Gode karrierevegar i utdanning og yrke Fleksibel utdanning brei kunnskap God fagkunnskap større tyngde i sentrale fag Mykje praksis (100 dagar på 3 år) Sikkert yrke garantert jobb Kurant lønn aukar med ansiennitet Ei yrke som blir satsa på 28

29 Avslutning Ingen hensikt å skape eit glansbilete av yrke og utdanning, eller freiste ungdom med ekstra tusenlappar. Vi skal rekruttere, og behalde dyktige yrkesutøvarar som kan skape gode læringstilhøve for born og unge i framtidas skule. GNIST-kampanjen handlar om å gje eit realistisk bilete Man av læraryrke- lærer så og lenge utdanning, man til ungdom lever som har det i seg. Man lærer så lenge man har elever (Kjell Råheim, UiB) 29

30 30 Takk for meg!

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13.

Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Forskrifter om rammeplaner for lærerutdanning for trinn 8-13. Praksis skal sikre at studentene

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

Master i barnehagen. Kunnskapsministeren. Funkisnytt. www.pedagogstudentene.no

Master i barnehagen. Kunnskapsministeren. Funkisnytt. www.pedagogstudentene.no Master i barnehagen Kunnskapsministeren Funkisnytt www.pedagogstudentene.no Bjørn, Stine og Synnøve Pedagogstudentene har valgt ny ledelse for landsmøteperioden 2014 2015 Påtroppende leder, starter 1.

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

ET MAGASIN FRA UTDANNINGSDIREKTORATET OM KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN

ET MAGASIN FRA UTDANNINGSDIREKTORATET OM KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN 10 MATEMATIKK- GLEDE Matematikk i barnehagen må erfares. 18 KVALITETSTID Kunnskapsministeren mener det er tid for kvalitet i barnehagene. 25 ØKER KOMPETANSEN Møt seks barnehageansatte som utvikler sin

Detaljer

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet

Kommunevalget på udf.no Med slagordet Tenk framtid stem skole og barnehage starter Utdanningsforbundet Forbundsnytt Nr. 3 2011 6. april Leder i Utdanningsforbundet, Mimi Bjerkestrand, er fohandlingsleder i Unio kommune i årets mellomoppgjør som starter 27. april. Årets lønnsoppgjør Lønnsforhandlingene i

Detaljer

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no

Ein kamp for framtida. Oppgave 6b. Tidlig innsats. www.pedagogstudentene.no Ein kamp for framtida Oppgave 6b Tidlig innsats www.pedagogstudentene.no HUSK ForSIKrINg Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er det siste man vil stå uten dersom

Detaljer

Sosialarbeiderstudenter. Kjære student! SD3-2 009 0

Sosialarbeiderstudenter. Kjære student! SD3-2 009 0 SD3-2 009 0 ID-NUMMER Kjære student! Sosialarbeiderstudenter StudData er en database basert på flere undersøkelser av studenter og profesjonsutøvere. StudData blir gjennomført ved ni høgskoler og omfatter

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Prinsipprogram for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for studenter som tar lærer- og pedagogutdanninger.

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING

LÆRERUTDANNINGER I ENDRING LÆRERUTDANNINGER I ENDRING Indre utvikling ytre kontekstuelle og strukturelle hinder Rapport fra Følgegruppen til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR. 4 2014 ISBN 978-82-998977-4-7 Følgegruppen for lærerutdanningsreformen

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Utbytte av videreutdanning Deltakerundersøkelsen 2011:Utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere.

Utbytte av videreutdanning Deltakerundersøkelsen 2011:Utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere. Utbytte av videreutdanning Deltakerundersøkelsen :Utbytte av deltakelse i Kompetanse for kvalitet. Strategi for videreutdanning av lærere. Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita Kristiansand

Detaljer

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten:

Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 Presidenten: Presidenten: Presidenten: Presidenten: Siv Jensen (FrP) [10:01:27]: Presidenten: 2746 29. april Muntlig spørretime 2009 Møte onsdag den 29. april 2009 kl. 10 President: E i r i n F a l d e t D a g s o r d e n (nr. 75): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime Presidenten:

Detaljer

Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skole

Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skole Pedagogisk og faglig kompetanse blant lærere i videregående skole Resultater fra en kartleggingsundersøkelse skoleåret 2006-2007 Av Are Turmo og Per O. Aamodt NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning

Detaljer

Clara Åse Arnesen. Flukt fra lærer og førskolelæreryrket? NIFU skriftserie nr. 8/2002

Clara Åse Arnesen. Flukt fra lærer og førskolelæreryrket? NIFU skriftserie nr. 8/2002 Clara Åse Arnesen Flukt fra lærer og førskolelæreryrket? NIFU skriftserie nr. 8/2002 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31 0352 Oslo ISSN 0808-4572 2 Forord Det

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Lektorbladet. Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden. Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning

Lektorbladet. Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden. Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale. Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Pedagogikkfaget - utskjelt og utenfor tiden Lønnsoppgjøret: Bråk om ny arbeidstidsavtale www.norsklektorlag.no Nr. 3-2014, 13. årgang Leder Foto: Johnny

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM?

HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? antall HAR DU VALGT RIKTIG BACHELORPROGRAM? Av rådgiver Harald Åge Sæthre Denne artikkelen gir et bilde på dine medstudenters valg, kapasiteten på ulike fag og en antydning om situasjonen i arbeidsmarkedet.

Detaljer

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014

Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Tilstandsrapport vidaregåande opplæring i Telemark 2014 Bildet eigas av Telemark fylkeskommune, Fotograf: Jan Fredrik Vinje Innhald 1. Innleiing... 3 1.1. Skoleeigarskap... 4 1.2. Skolen i fortid og framtid...

Detaljer

Profesjonsutdannedes overgang fra utdanning til arbeid. Arbeidsmarkedstilpasning, yrkesverdier og tilfredshet med arbeid og utdanning

Profesjonsutdannedes overgang fra utdanning til arbeid. Arbeidsmarkedstilpasning, yrkesverdier og tilfredshet med arbeid og utdanning Profesjonsutdannedes overgang fra utdanning til arbeid Arbeidsmarkedstilpasning, yrkesverdier og tilfredshet med arbeid og utdanning Clara Åse Arnesen Rapport 13/2012 Profesjonsutdannedes overgang fra

Detaljer

Skikkethetsvurdering. Lærer og stolt av det. Førskolelærerutdanningen er under lupen. Tema. Jubileum. www.pedagogstudentene.no

Skikkethetsvurdering. Lærer og stolt av det. Førskolelærerutdanningen er under lupen. Tema. Jubileum. www.pedagogstudentene.no Skikkethetsvurdering Lærer og stolt av det Førskolelærerutdanningen er under lupen Tema Jubileum www.pedagogstudentene.no Vinneren er kåret! I fjor arrangerte vi en konkurranse der medlemmene ble oppfordret

Detaljer

UniverS. Høyt og bredt Slik bygges profesjonsutdanningene. Tema side 3 17

UniverS. Høyt og bredt Slik bygges profesjonsutdanningene. Tema side 3 17 Leder Side 2 Profesjoner Side 3 UiS tek eit nasjonalt ansvar. Side 4 Forskning gir kompetanseløft og vekst i reiselivsnæringen. Side 6 Ingen verdiskaping uten ingeniører. Side 8 Norge trenger forskere

Detaljer

XXXXXXXXX XXXXX. En oppblåst rekord. Søkere til lærerutdanning: Hovedsaken Xxxx xx

XXXXXXXXX XXXXX. En oppblåst rekord. Søkere til lærerutdanning: Hovedsaken Xxxx xx Reportasje 20 Fikk oppfylt sin indianerdrøm Min favorittlærer 24 Du gjorde meg trygg Fotoreportasje 30 Ut mot havet Frisonen 41 Kikkeren i skogen 13 23. AUGUST 2013 www.utdanningsnytt.no Søkere til lærerutdanning:

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

Utdanningsspeilet 2011 2012 TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE

Utdanningsspeilet 2011 2012 TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE Utdanningsspeilet 2011 2012 TALL OG ANALYSE AV GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE GRUNNOPPLÆRINGEN I NORGE Alder Trinn STUDIEFORBEREDENDE YRKESFAG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Læretid i bedrift 18 13 Vg3 skole Vg3 påbygging

Detaljer

Ot.prp. nr. 55 (2008 2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova

Ot.prp. nr. 55 (2008 2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova Ot.prp. nr. 55 (2008 2009) Om lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova Innhald 1 Innleiing... 5 5.3 Høringa... 25 1.1 Hovudinnhaldet i proposisjonen... 5 5.3.1 Høringsforslaget frå departementet...

Detaljer