Tospråklig opplæring Skien grunnskole skoleåret 2014/15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tospråklig opplæring Skien grunnskole skoleåret 2014/15"

Transkript

1 Tospråklig opplæring Skien grunnskole skoleåret 2014/15 Spesialpedagogiske tjenester - SPT - den gode og inkluderende møteplass

2

3 Tospråklig opplæring - Skien kommune SPT koordinerer opplæringen for elever fra språklige minoriteter i grunnskolen og tildeler skolene, etter søknad, ressurser til særskilt norskopplæring. SPT er også base for alle de tospråklige lærerne, som har sin undervisning ute i de ulike skolene etter behov/søknad Det er opplæringslova som hjemler retten til grunnskoleopplæring og retten til særskilt norskopplæring for elever i grunnskolen som har annet morsmål enn norsk og samisk. Retten til særskilt tospråklig opplæring har de til de har tilstrekkelig kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen, til vanlig i inntil 6 år. Mer informasjon om særskilt språkopplæring, søknad om slik opplæring finnes i Skien kommunes rutiner for opplæring av språklige minoriteter. De tospråklige lærerne skal: Bidra til et koordinert og tilrettelagt opplæringstilbud for elever fra språklige minoriteter ved å: Gi tospråklig fagopplæring Bidra til å styrke skolenes flerkulturelle kompetanse Være brobyggere i samarbeidet rundt den enkelte minoritetsspråklige elev Den tospråklige opplæringen bygger på de til en hver tid gjeldende læreplaner. Kontaktpersoner Torunn Høgblad Rektor Tlf / mob E-post. Anne Marie Jensen Undervisningsinspektør Tlf / mob E-post. 3 3

4 Tospråklærerens rolle Den tospråklige læreren forholder seg både til tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Tospråklig fagopplæring er ikke noe eget fag, og i motsetning til morsmål for språklige minoriteter, har den heller ingen læreplan. Tospråklig opplæring er å gi elever fra språklige minoriteter opplæring i de ulike fagene i skolen både på morsmål og på norsk. Derfor inneholder den elementer fra læreplaner i alle skolefag. Ut i fra et slikt perspektiv blir også den tospråklige lærerens funksjon og arbeidsoppgaver sammensatte: 4 4 Bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling gjennom tospråklig opplæring, ved å være lærer i egen gruppe/individuell opplæring og/eller tolærer inne i klassen. Gi en variert og individuelt tilpasset opplæring i fagene, med spesielt vekt på de grunnleggende ferdighetene. Valg av undervisningsspråk, metode og hjelpemidler må være faglig begrunnet. Planlegge og gi lese- og skriveopplæring på morsmålet dersom eleven ikke har nok norskferdigheter til å lære å lese og skrive på norsk. Parallelt med utviklingen av et norsk begrepsapparat, skal tospråklæreren motivere og støtte elevene i å ta vare på og utvikle eget morsmål. Det blir likevel ikke gitt ren morsmålsundervisning, og morsmålet skal hovedsakelig brukes som hjelpespråk. Ved behov kartlegger elevens ferdigheter og kunnskaper på morsmålet. Motivere eleven til skolearbeid, stimulere til økt innsats og til deltagelse i ulike sosiale aktiviteter på skolen og i fritida. Hjelpe eleven med arbeidsplanen og å nå læringsmålene i denne. Gjøre seg kjent med elevens/klassens arbeidsprogram, halvårsplan, lekseplan med mer. Skrive halvårsrapporter Forsøke å skape et godt samarbeid med kontaktlæreren, læreren i grunnleggende norsk og andre fagpersoner knyttet til eleven, slik at all informasjon om eleven skoleprestasjoner og sosial utvikling raskt kan utveksles. Bidra til å skape gode samarbeidsforhold til elevenes foresatte. Delta på foreldremøter og konferansetimer og ved behov. Formidle aktuell informasjon/beskjeder mellom skolen og hjemmet Bidra til å skape respekt og forståelse for andre kulturer og språk. Medvirke til at eleven føler tilhørighet til skolen og utvikler en positiv identitetsfølelse flerspråklighet skal ses på som en ressurs. Være en god rollemodell for elevene 3

5 Flora Bekteshi Kommer fra: Kosovo Språk: albansk Utdanning: juss fra universitet i Kosovo, kriminologi (grunn-mellomfag), UiO, tospråklig bachelorgrad og sosialpedagogikk, deltatt på Global Future prosjekt (NHO). Erfaring: ti år som saksbehandler i Kosovo, fem år som tolk, tolketjeneste i Grenland, ti år som tospråklærer. E-post: Ngun Bor Cin Sapai Kommer fra: Burma Språk: Chin, Burmesisk Utdanning: Mastergrad, fysikk fra Kalay University i Burma, godkjent i Norge som bachelor grad i vitenskal med m/60 stp tillegg Erfaring: Matematikk og fysikklærer ungdomstrinnet i Burma (1 år). Frilans tolk i Tolketjenesten i Grenland fra 2013 E-post: Ridha Fethi Kommer fra: Tunisia Språk: arabisk, fransk Utdanning: Bachelorgrad i tospråklig faglærerutdanning, UiA Mastergrad i flerkulturell forebyggende arbeid med barn og unge. HiT Erfaring: Tospråklig faglærer i grunnskolen i Skien siden Utviklet arabiske læremidler i samarbeid med Nasjonalt Læremiddelsenter. E-post: 4 5

6 Hicham Nabhani Kommer fra: Syria Språk: arabisk Utdanning: arabisk litteratur, 4 år, Syria, bachelorgrad som tospråklig faglærer, i gang med mastergrad pedagogiske tekster, HiV. Erfaring: jobbet som lærer i Syria i 10 år og tospråklig lærer i Norge fra 1995 E-post: Nadia Mounir Kommer fra: Marokko Språk: arabisk Utdanning: bachelorgrad for tospråklige lærere, matematikk 1, grunnfag/ mellomfag i fransk, fysikk/kjemi, 2 år ved UiO, pedagogikk for lærere i ungdomsskole. Erfaring: lærer i fysikk/kjemi, ungdomsskole, 17 år, morsmålslærer VO, 3 år, fransklærer, 3 år, tospråklærer fra E-post: Sandra Lavric Kommer fra: Sarajevo/ Bosnia Språk: bosnisk/ serbokroatisk Utdanning: førskolelærer, UiS, videreutdanning i kultur og helse, HiT, holder på med master i kulturstudier, norsk-årsstudie, HiT Erfaring: støttepedagog og førskolelærer i barnehage, tospråklærer i Skien kommune E-post: 6 5 4

7 Gina Canillas Flekke Kommer fra: Filippinene Språk: filippinsk Utdanning: bachelor in Education fra Filippinene, hovedfag i historie, og grunnfag i filippinsk, enkelte fag v/ HiV Erfaring: lærer ved ungdomskolen på Filippinene,14 år, tospråklærer, Porsgrunn og Skien, SFO-assistent, Porsgrunn. E-post: Tharcisse Muganga Kommer fra: Kongo Språk: kinyarwanda Utdanning: sivilagronom (UNR-Rwanda, 1993), prosjektstyring og prestasjonsorienterte team (BI Porsgrunn, 2010) Erfaring: tospråklig lærer (fra 2011) Frilans tolk ( fra 2010), operatør i produksjonen hos REC ( ), saksbehandler på Pasientreiser (2010), prosjektmedarbeider ( ) E-post: Payman Sulivany Kommer fra: Kurdistan/ Irak Språk: kurdisk/ badini Utdanning: kurdisk språk, 4 år v/fakulutet for Litteratur/ bachelorgrad i kurdisk språk Erfaring: kurdisklærer, barnetrinnet, 5 år, Kurdistan, tospråkassistent i barnehagen, fagstøttelærer i kurdisk (badini) E-post: 6 7

8 Vian T. Oubed Kommer fra: Kurdistan/ Irak Språk: kurdisk/ Sorani Utdanning: 4 år v/fakultet for Adm og Økonomi, Irak, bachelorgrad i statistikk, godkjent i Norge, tospråklig faglærerutdanning, bachelor ved HiO, grammatikk og litteratur ved HiB. godkjent adjunkt m/tillegg. Erfaring: matematikklærer ungdomstrinnet, Kurdistan, 9 år, tospråklig lærer, Skien, siden 2003 E-post: Kristina Kliucinskaite Kommer fra: Litauen Språk: litauisk Utdanning: 2 år filosofi, historie, etnologi og 4 år psykologi ved universitetet i Kaunas, Litauen, godkjent som bachelorgrad i psyk m/60 stp tillegg, Bergens-test i norsk høyere nivå Erfaring: 2005 studiepraksis, barneskole i Litauen, tospråklig ass. barnehage, Porsgrunn, fra 2008 tospråklærer, Skien kommune. E-post: Jolanta Gulliksen Kommer fra: Polen Språk: polsk Utdanning: mastergrad, norsk filologi fra Universitetet i Poznan, godkjent i Norge, grunnfag i norsk, UiO samt PPU (HIT). Erfaring: norsklærer i videregående skole, tospråklærer i Skien, høgskolelektor i norsk HiT E-post: 8 7

9 Malgorzata Betteridge Kommer fra: Polen Språk: polsk Utdanning: mastergrad i russisk filologi, Polen, norsk for språklige minoriteter, HiT Erfaring: tospråklig lærer, Skien, lærevikar VO Porsgrunn, norskavdelingen, oversetter, tolk og foreleser for polske og engelske bygg- og anleggsarbeidere i Norge, 2006 og 2008, lærer i russisk og tysk for barn med adferdsvansker, Polen E-post: Mehran Keshawarz Kommer fra: Iran Språk: farsi/dari Utdanning: allmennlærerutdanning HiT, videreutanning i matematikk og pedagogikk (Mig.ped) fra UiO Erfaring: 23 år som T- pedagog/ tospråklærer, Skien E-post: Maria Dahlem Kommer fra: Portugal Språk: portugisisk Utdanning: 1 år studie i germansk språk ved Universitetet Lisboa, kurs i Engelsk v/british Institutt, tysk v/ Göethe Institutt i Hamburg. Utdanning i Norge: Bergenstest, Pedagogikk 1 og 2, språkdidaktikk v/uia og englsk for lærere v/hiøf som del av tospråklig faglærerutdanning. Erfaring: 2,5 år som språklærer i Tyskland, har jobbet som tospråklig lærer/assistent siden 2006 i Porsgrunn, Skien og Bamble. E-post: 8 9

10 Goitom Tekeste Kommer fra: Eritrea Språk: tigrinja Utdanning: lærerutdanning fra Eritrea. Erfaring: jobbet som lærer i flere år i Eritrea, lærer KIA leksehjelp, nytilsatt som tospråklærer i Skien E-post: Irina Shlapak Blåstad Kommer fra: Ukraina Språk: russisk (morsmål), ukrainsk, Utdanning: godkjent adjunkt m/tillegg, lærerutdanning fra Det Statlige læreruniversitet i Kiev, Ukraina, norsk som andrespråk, HiT, 1 år - norsk språk for utenlandsstudenter og samf.kunnskap, HiT, tolkeutdanning, HiT Erfaring: 15 års erfaring fra norsk grunnskole, tospråkig faglærer, Skien, fra 2006, delstilling grunnleggende norskopplæring, Lunde barneskole. Osman M. Aden Kommer fra: Somalia Språk: somali Utdanning: bachelorgrad som tospråklig faglærer, tilleggsutdanning i matematikk, RLE og IKT for læring Erfaring: boveieleder, Skien kommune fra , tospråklærer /assistent, Skien siden 1995 E-post: 10 9

11 Abdullahi Ahmed Mohammed Kommer fra: Somalia Språk: somali Utdanning: ledelse grunnkurs, handelshøyskole, Somalia, økonomiutdanning, Somali Nasjonaluniversitet, Diploma i planlegging og statistikk, Somalia tolkutdanning fra HiT, bedriftsøkonom, BI, prosjektstyring, BI, og master i forebyggende arbeid med barn og unge, HiT Erfaring: økonomimedarbeider, Norsk Hydro, VO -Skien, Kommuneforretnings tolk, Business Innovation Programs Tolketjenesten i Grenland, Noricom Språktjeneste AS, vikar i BUFETAT Sør, tospråklig lærer i Kragerø og Skien. E-post: Daha Gobdoon Språk: somali Utdanning: lektor med tillegg, bachelorgrad, UiA, mastergrad, HiT, medlem av Redd Barnas beredskaps team. Erfaring: mer enn 20 års erfaring fra norsk grunnskole E-post: Laura Ogweno Kommer fra: Kenya Språk: swahili Utdanning: lærerutdanning ved universitetet i Kenya, pedagogikk v/norsk Lærerakademi, Bergen, tospråkelig bachelor ved UiA. Erfaring: jobbet som faglærer i Kenya og tospråklærer i Bergen og Skien. E-post: 10 11

12 Sandra Kjeldsen Kommer fra: Mexico Språk: spansk Utdanning: utdannet grunnskolelærer i Mexico, godkjent bachelorgrad i Norge Erfaring: jobbet som lærer i 3 år, Mexico, tospråklig lærer siden 2007, Skien, og spansklærer på u.trinnet og tospråklig lærer i Porsgrunn E-post: Raviwan Klincharoen Kommer fra: Thailand Språk: thai Utdanning: bachelor of Laws fra Thailand, Bergen test, UIA, pedagogikk UIA, samfunnsfag og videreutdanning sosialpedagogikk HIT Erfaring: 1år som advokat i Thailand, tospråklærer Skien kommune siden E-post: Ahmed M. Ibrahim Kommer fra: Somalia Språk: somali Jobber som tospråkelig assistent ved Velkomstklassen og tre barneskoler E-post:

13 De tospråkelige lærerne er ansatt i SPT, men har sitt daglige virke ute på alle skolene i Skien. Det er derfor viktigt å ha gjeldende fraværsrutiner. Fraværsrutiner for tospråklærer/assistent Ved sykdom: Lærer/assistent har selv ansvaret for, så raskt som mulig å melde fra til skolens kontor om fraværet. Beskjed kan også gis til SPT v/inspektør eller saksbehandler, så varsler de skolene. Skolene har ansvar for å videreformidle beskjeden til samarbeidende lærere og aktuelle elever. Ved langtidsfravær bør også foreldrene varsles. Lærer/assistent leverer ferdig underskrevet egenmelding til den/de skolene fraværet har vært på. Saksbehandler sender kopi til SPT. Dersom det er uklarheter eller skolene har spørsmål vedr. tospråklærernes fravær, tas det opp med SPT. Sykemelding skal leveres SPT. Ved permisjoner: Permisjonssøknad med eller uten lønn skal leveres på eget skjema til SPT i god tid, dvs. minst 14 dager før fraværet, dersom det er mulig. SPT orienterer skolenes ledelse om innvilget permisjon. Lærer/assistent orienterer sine samarbeidende lærere

14 Den enkelte tospråklærer/assistent er tilsatt i SPT, men har samtidig en av skolene i Skien som sin hjemmeskole. Dette er oftest den skolen der læreren /assistenten ha størst del av sin stilling. Vedr. tospråklærere/assistenters hjemmeskole Det er viktig at hjemmeskolen og tospråklæreren/assistenten forholder seg til følgende punkter: Den tospråklige læreren bør ha: En kontaktperson på skolen En fast arbeidsplass med tilgang til vanlig kontormateriell og PC m/internett-tilgang og tilgang til skolens hjemmesider/intranettsider. Posthylle De tospråklige lærerne deltar på SPT s planleggingsdager dersom ikke annet er bestemt. De deltar i skolens samarbeidstid/møtetid så langt som arbeidstidsavtalen/stillingsstørrelsen deres tillater det. Arbeidstidsavtalen settes opp i samarbeid mellom den tospråklige læreren og SPT. Hjemmeskolen orienterer tospråklige lærer/assistent om skolens gjeldende informasjonsrutiner, forpliktende års/halvårs/uke/arbeidsplaner, viktige skriv etc. Timeplanen for skoleåret legges i timeplanleggingsmøtet 2.skoleuke ved oppstart i august. De tospråklige lærerne har midlertidig timeplan fra skolestart. Hjemmeskolens ønsker til timeplan vektlegges. Tospråklærer/assistent leverer sine uketimeplaner til sin kontaktperson på hjemmeskolen og til SPT. Den tospråklige læreren har ansvaret for å skrive inn endringer som gjøres underveis i skoleåret samt informere både hjemmeskolen og SPT. Tospråklærer/assistent bør navngis på skolens oversikt over personale

15 SPT er en enhet innenfor kommunalområdet Oppvekst i Skien. SPT består av 4 avdelinger Skoleprosjektene er alternative opplæringsarenaer for elever med sosiale og emosjonell vansker Uthauen skole er grunnskole med spesialundervisning for barn og ungdom, fra klasse. Skolen tar imot elever med generelle og sammensatte lærevansker. Sykehusundervisningen gir opplæring av barn og unge ved Familieklinikken, UPS(Ungdomspsykiatrisk senter) og de somatiske avdelingene, herunder Skolestua på barneavd., Sykehuset Telemark. Tospråkavdelingen koordinerer opplæringen for elever fra språklige minoriteter. Se Skien kommunes hjemmeside for nærmere opplysninger. Spesialpedagogiske tjenester - SPT

16 - den gode og inkluderende møteplass

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø

Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø Språkopplæring for språklige minoriteter i Tromsø INNHOLD: Oppnevning... 3 Innledning... 3 Oppdraget... 4 Forankring av utvalgets arbeid... 4 Historikk... 5 Hvem skulle omfattes av denne ordningen?...

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8

N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 OPPLÆRINGSTILBUDET TIL ELEVER SOM HAR ET ANNET SPRÅK ENN NORSK SOM MORSMÅL Verdal kommune N r. 1 7 2 1-1 / 2 0 0 8 Forvaltningsrevisjon 1) Bildet er hentet fra St.meld. 16 (2006-2007) INNHOLDSREGISTER

Detaljer

Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen

Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen Plan for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge i skolen Frogn Kommune, 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE Del I GRUNNLAG FOR PLANEN 3 Innledning 1. Situasjonen i Frogn kommune 2. Lover og forskrifter 3.

Detaljer

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING

SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING PROSJEKTRAPPORT PP-TJENESTEN I STANGE OG STANGE SKOLE SAMMEN OM SPRÅKOPPLÆRING - EN SAMARBEIDSMODELL NAFO- PROSJEKT PROSJEKTPERIODE VÅREN 2007-HØSTEN 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: PLANLEGGINGSFASEN 1.1 Innledning

Detaljer

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

INTEGRERING Sarpsborg kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport INTEGRERING Sarpsborg kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 31. januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing... 4 2.3 Metode

Detaljer

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010

PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 PLAN FOR ORGANISERING AV OPPLÆRING TIL MINORITETSSPRÅKLIGE BARN I STEINKJER KOMMUNE VEDTATT I HOK 21. SEPTEMBER 2010 Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn og begreper... 3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Begreper...

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2013 (2) Side 2 av 36 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2011 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2011. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Flerspråklige elever i klassen

Flerspråklige elever i klassen Flerspråklige elever i klassen Nasih Karim Hema Ali og Trine Halvorsen Planleggingsdag 22.09.2014 Emner 1. Info Mottaksskolen i Haugesund 2. Info avd. tospråklige lærere 3. Andrespråkslæring 4. Styringsdokumenter,

Detaljer

Kvalitetsmelding om grunnskolen

Kvalitetsmelding om grunnskolen Kvalitetsmelding om grunnskolen Sarpsborg kommune 2010 Tilstandsrapport med dokumentasjon av aktivitet og måloppnåelse i 2010. Skolene Antall elever Skole / trinn: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Sum Alvimhaugen

Detaljer

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016

Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Helhetlig plan for bosetting og integrering av flyktninger 2014-2016 Bildet er fra Internasjonal fest august 2013. Kilde: Sisa Versjon 180913 Innhold 1 Kommunestyrets vedtak xx.xx.2013... 4 2 Sammendrag...

Detaljer

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012

Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Virksomhetsplan for Kvalifiserings - enheten 2012 Innholdsfortegnelse 1. Mandal kommunes visjon 2 2. Verdigrunnlag 3 3. Enhetens ansvarsområder og organisering 4 3.1. Basistjenester eksistensgrunnlag 4

Detaljer

Evaluering av organiseringen av morsmålsopplæringen

Evaluering av organiseringen av morsmålsopplæringen Når kunnskap gir resultater--- Bergen Kommune Evaluering av organiseringen av morsmålsopplæringen Sluttrapport August 2007 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1 1.1 Evalueringstemaer 1 1.2 Datamateriale

Detaljer

Faktadel. Organisasjonskart. Enhetsleder - Gro Hansen Årsverk i enheten: 33,6. Merkantil Anne Merete U Bodal (vikar) Årsverk: 0,85

Faktadel. Organisasjonskart. Enhetsleder - Gro Hansen Årsverk i enheten: 33,6. Merkantil Anne Merete U Bodal (vikar) Årsverk: 0,85 Innhold Faktadel... 3 Organisasjonskart... 3 Økonomi... 4 Innsatsområder... 4 VERDIER OG LEDELSE... 4 MENNESKELIGE RESSURSER... 4 STRUKTURELLE RESSURSER... 6 STRATEGISKE RESSURSER... 7 Produksjon... 8

Detaljer

Dronning Sonjas skolepris 2013

Dronning Sonjas skolepris 2013 Juryens begrunnelse Dronning Sonjas skolepris 2013 Dronning Sonjas skolepris kan tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering på en fremragende måte. I samsvar med de

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015

Tilpasset opplæring. Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Tilpasset opplæring Forvaltningsrevisjon - Larvik kommune 2014 :: 709 015 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 5 1.1 Kontrollutvalgets bestilling... 5 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen!

Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen! Fuck schoul!, sto det skrevet på en skolevegg i Surnadal tidligere i år. Vi innså at noe måtte gjøres. Takk for alle innspill i prosessen! Marit Nerås Krogsæter Marit Knutsdatter Strand Hanne Marte Vatnaland

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole

Virksomhetsplan 2015. for Kurland barneskole Virksomhetsplan 2015 for Kurland barneskole vedtatt i møte i Samarbeidsutvalget ved Kurland barneskole 5. mars 2015. Læring gjennom trygghet og trivsel 2 kommunes verdisett: Framtidsrettet. Åpen. Respektfull.

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Kartlegging av norskkompetansen til elever som har et annet førstespråk morsmål enn norsk MED FORSLAG TIL TILTAK

Kartlegging av norskkompetansen til elever som har et annet førstespråk morsmål enn norsk MED FORSLAG TIL TILTAK Kartlegging av norskkompetansen til elever som har et annet førstespråk morsmål enn norsk MED FORSLAG TIL TILTAK Illustrasjon laget av ESTA-elever ved Årstad videregående skole 2004 Et førstespråk/morsmål

Detaljer

Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir

Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir 1 Omfattende mandat strekker seg fra barnehage til høyere utdanning, voksenopplæring og overgang til arbeidsliv. Se på hvordan minoritetsspråklige blir ivaretatt i de ordinære strukturene. 2 Delinnstillingen

Detaljer

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47

Innhold. Kommunedelplan oppvekst 2014 Side 2 av 47 Innhold Innhold... 2 Forord... 3 Grunnlaget for kommunedelplan Kvalitet i Oppvekstsektoren... 4 Barnehageloven... 5 Rammeplan for barnehagen... 5 Opplæringsloven og læreplan for den 10-årige grunnskolen...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201004006 : E: A00 &13 : Hege B. Gule Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 04.10.2010 61/10 HØRING VEDRØRENDE

Detaljer