Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 14/14 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referat sak RS 57/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2007/898 RS 58/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2010/291 RS 59/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2012/417 RS 60/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2008/214 RS 61/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2014/390 RS 62/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2008/547 RS 63/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2014/281 RS 64/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2008/434 RS 65/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale - barne- og ungdomsarbeider 2008/578 RS 66/14 Fast arbeidsavtale deltidskorps brann 2007/292 RS 67/14 Fast arbeidsavtale deltidskorps brann - brannkonstabel 2007/292 RS 68/14 Fast arbeidsavtale 2012/158 RS 69/14 Fast arbeidsavtale 2007/485 RS 70/14 Fast arbeidsavtale 2014/280 RS 71/14 Ansettelse av kjøkkenassistent 2014/161 RS 72/14 Ansettelse av helsesøster 2014/173 RS 73/14 Ansettelse av fagledere PLO 2014/331 RS 74/14 Ansettelse av lærer 2014/172 RS 75/14 Ansettelse av biblioteksjef 2014/156 RS 76/14 Ansettelse i spesialhjelpepleierstillinger i PLO 2014/157 RS 77/14 Søknad om permisjon uten lønn X 2007/327 RS 78/14 Søknad om forlenget permisjon 2007/444 RS 79/14 Søknad om permisjon 2009/536 RS 80/14 Søknad om permisjon fra stilling som styrer/enhetsleder i Dyrøy barnehage X 2007/500 RS 81/14 Oppsigelse - rådmann 2012/302 RS 82/14 Oppsigelse 2007/292 RS 83/14 Oppsigelse av ungdomsarbeider jobb 2013/506 RS 84/14 Tilsagnsbrev - Tilskudd fra kompetanseløftet 2015 over statsbudsjettet kapittel for /478 RS 85/14 Lederutviklingsprogrammet - Tilleggsavtale 2013/546

4 RS 86/14 Felles enhet skole og barnehage 2014/363 RS 87/14 Lederutviklingsprogram - Utsettelse 2013/546 RS 88/14 Tilsagn om OU-midler - Dyrøy kommune 2013/546 Saker til behandling PS 15/14 Søknad om støtte til videreutdanning 2009/232 PS 16/14 Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med videreutdanning "Helse og omsorg i plan" 2010/120 PS 17/14 Søknad om forlengelse av permisjon X 2007/931 PS 18/14 Omorganisering/samarbeid innenfor Dyrøy kommunes pleie, rehabilitering og omsorgstjenester 2013/132 PS 19/14 Ansettelse av rådmann X 2014/376 utvalgsleder

5

6 Sakertilbehandling

7 PS14/14Referatsak

8 Dyrøy kommune Den lærende kommune Kate Nergård 5 AS BRØSTADBOTN K2; 7?4 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/898 Elin Meleng Blomseth. tlf.: /Kate Nergård Johansen Tidsbegrenset arbeidsavtale 1 Dyrøy kommune med arbeidssted: Dyrøy barnehage. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Kate Nergård Johansen. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsdato: Vedtak om ansettelse: Ansettelsesutvalget Jf. fortrinnsrett som oppsagt arbeidstaker til Stilling: Assistent. Stillingsstørrelse: 20 %. Vikariat for: Ann Heidi Richardsen. Tidsrom: Arbeidstid: Dagtid. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes i SKO Din lønnsansiennitet er fastsatt til Du vil fra tiltredelse bli lønnet med årslønn tilsvarende kr i 100 % stilling, jf. HTA pr Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Feriepenger i h.h.t. ferieloven og HTA. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om at du tar stillingen bes sendt innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyroytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottak(ddyroy.kommune.no

9 Underskrift arbeidsgiver: Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de overnevnte betingelser, og kan tiltre (1 Kak ei- Dato Underskrift

10 Dyroy kommune Den lærende kommune 1 Tanja Skjervheim kunr 9311 BRØSTADBOTN Deres ref : Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2010/291 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Tanja Skjeryheim/420 Tidsbegrenset arbeidsavtale Denne arbeidsavtalen er knyttet opp mot vedtak i ans.utv andre avsnitt: Dersom midlertidig/fast stilling skulle bli ledigfram mot skolestart, trekkes oppsigelsen tilbake, og det skrives ny arbeidsavtale til Tanja Skjervheim på den aktuelle stillingen. Oppsigelse av 45%fast lærerstilling er trukket tilbakefra , og du tilbys vikariat i tidsrommet etterfortrinnsrett. Du går videre inn i 100% midlertidig lærerstilling skoleåret 14/15,jf fortrinnsrett for overtallig arbeidstaker/fast ansatt utenfast stillingshjemmel. I Dyrøy kommune med arbeidssted: Elvetun skole Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Tanja Skjervheim. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsdato: Vedtak om ansettelse: Ansettelsesutvalget i 55% stilling i tillegg til 45% fast stilling uten fast stillingshjemmel. Stilling: Lærer. Stillingsstørrelse: 100%. Vikar for: Midlertidig stilling. Tidsrom: Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du lønnes i h.h.t. gjeldende regelverk for lærere. SKO 7962 adjunkt med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling jf. HTA pr Lønnsansiennitet er fastsatt til Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet I Dyroytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

11 Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt senest innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. UndershVt arbeidsgiver: CA\AS- L Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre Dato ISc U& Iki

12 Dyrøy kommune Den lærende kommune Morten Pedersen Bakkehaug 9336 RUNDHAUG Deres ref.. Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/417 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Elvetun skole. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Morten Pedersen. Adresse: Bakkehaug, 9336 Rundhaug. Fødselsdato: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Lærer Vikariat for: Midlertidig stilling. Stillingsstørrelse: Inntil 100%. Tidsrom: Skoleåret 2014/15. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene senest Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes etter gjeldende regelverk for lærere etter HTA pr Du lønnes som lærer i SKO 7961 med lønnsansiennitet samme som i Målselv kommune Ved bestått eksamen vil du avlønnes som adjunkt. Ko i av vitnemål attester samt olitiattest må leveres før tiltredelse i stillin en. Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyroytunet Brostadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakit dyroy.kommune.no

13 Underskrift arbeidsgiver: C Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser, med tiltredelse Dato C Underskrift

14 Dyrøy kommune Den lærende kommune Zx DYRØY KOMMUNE Saksnr.: : Dok.nr.: Løpenr.: 10 AUG2014 Noeline Goos 9311 BRØSTADBOTN Nopi: Ark.kode ArkkodeS: fy7 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2008/214 Elin Meleng Blomseth, tlf.: /Noeline Goos Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Pleie- og omsorgstjenesten. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Noeline Goos. Adresse: Nattmålskaret, 9350 Sjøvegan. Fødselsdato: Vedtak om ansettelse: Ansettelsesutvalget Stilling: Fagleder sykehjemmet. Fagleder inngår i lederteamet i PLO. Stedfortrederansvar for enhetsleder PLO kan tillegges stillingen etter nærmere avtale. Stillingsstørrelse: 100%. Vikar for: Lena R. Olsen. Tidsrom: Permisjon: Det innvilges permisjon uten lønn fra 100% fast sykepleierstilling i samme tidsrom. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du lønnes som en personlig ordning da du har masterutdanning i folkehelsevitenskap og i tillegg økes årslørina med kr som inkluderer overtid, i SKO 7453 fagleder med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. HTA pr men vil bli justert i h.h.t. sentralt lønnsoppgjør pr Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Postadresse Besoksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakrddyroy.kommune.no

15 Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt senest innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Underskrift arbeidsgiver: 4 Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre Dato Q4«juti 3-01(4- o k(t, Ci\J Underskrift

16 Dyrøy kommune Den kerende kommune DYRØY KOMMUNE Kurt T. N. Klaussen Lakseidet 9055 Meistervik Saksnr.: Dok.nr.: ' T-7Z KoH Ark.kodeP: Ark.kodeS: 1,3Dur.: 1 3 AUG7_014 EeL: Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/390 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Tidsbegrenset arbeidsavtale Arbeidstaker navn: Kurt Terje Nordkyn Klaussen Adresse: Lakseidet, 9055 Meistervik Fødselsnummer: Arbeidsgiver og arbeidssted: Dyrøyseminarsenteret KF. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Vedtak om ansettelse: Administrativt vedtak DSS. Stilling: Prosjektleder i landbruksprosjektene i Dyrøyseminarsenteret KF. Er leid inn til å ferdigstille Beitebruk i utmark og Robust landbruksforvaltning i Midt-Troms. Stillingsstørrelse: 50% stilling, hvor 30% er i «Robust landbruksforvaltning» og 20% er i Beitebruksprosjektet hos FM Troms. I tidsrommet: Arbeidstid: 37,5 t/uke i 100% stilling. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes i SKO 7451 med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. FITApr Årslønnen er inkludert overtid. Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i h.h.t. ferieloven og tariffavtale for kommunalt ansatte. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt innen 10 dager. Vitnemål og attester må leveres servicetorget. Øk.avd. må få opplysning om hvilken epostadresse lønnsslippen skal sendes til. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank Dyrøytunet I Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakwdyroy.kommune.no

17 Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres daglig leder i foretaket, i undertegnet stand. Underskrift arbeidsgiver: Kjell Sverre yrvoll Daglig leder i foretaket Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser. Stillingen er tiltrådt Dato Underskrift (Ve (.5isr.7

18 Dyrøy kommune Den kerende kommune Ingjerd Espenes 9311 BRØSTADBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2008/547 Elin Meleng Blomseth, tlf : /Ingjerd Espenes Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Elvetun skole. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Ingjerd Espenes Adresse: 9311 Brøstadbotn Fødselsdato: Vedtak om ansettelse: Ansettelsesutvalget Stilling: Lærer Stillingsstørrelse: Inntil 100% vikariat skoleåret 14/15. Tidsrom: Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes etter gjeldende regelverk for lærere. Din lønnsansiennitet er fastsatt til Du lønnes i SKO 7961 lærer, med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. HTA pr Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Postadresse Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakgdyroy.kommune.no

19 Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Underskrift arbeidsgiver: Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre I Dato,<Å«

20 Dyroy kommune Den kerende kommune KOMMUNE k Steinar Solheim Tromsøveien 9360 BARDU Ko PI 1292L/ Ark. kode Ark. kode 10 JUN2014 Deres ref.: Vår ref Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/281 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Elvetun skole. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Steinar Solheim. Adresse: Tromsøveien 9360 Bardu. Fødselsdato: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Lærer Vikariat for: Midlertidig stilling. Stillingsstørrelse: 80% Tidsrom: Skoleåret 2014/15. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene senest Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes etter gjeldende regelverk for lærere etter HTA pr Du lønnes som adjunkt i SKO 7962 med lønnsansiennitet samme som i Målselv kommune Ko i av vitnemål er levert. Ko i av attester samt olitiattest må leveres før tiltredelse i stillin en. Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Bank: Dyroytunet 1 Dyroytunet Brostadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottak/ddyroy.kommune.no

21 Underskrift arbeidsgiver: Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal cmr.ch Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser, med tiltredelse Datoj Underskrift

22 Dyrøy kommune Den kerende kommune Marit T. Espejord 9311 BRØSTADBOTN Ark. kad: Ark. kea2 Deres ref : Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2008/434 Elin Meleng Blomseth, tlf /Marit Toldnes Espejord Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted Dyrøy barnehage. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstaker navn: Marit T. Espej ord. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Pedagogisk leder. Det dispenseres fra utdanningskravet i samme tidsrom. Stillingsstørrelse: 100%. Vikar for: Nina Bolle. I tidsrommet: Det innvilges permisjon uten lønn fra fast 100% barne- og ungdomsarbeiderstilling i samme tidsrom. Arbeidstid: Dagtid. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du vil bli lønnet som førskolelærer i SKO 6709 med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. HTA pr Din lønnsansiennitet er fastsatt til Lønn utbetales den 12. i hver måned. Feriepenger i henhold til Ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel på 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand innen 10 dager. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brostadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottak(ddyroy.kommune.no

23 Underskrift arbeidsgiver: (": _,(,-, k&s. Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre Lf/ I f Dato Underskrift

24 Dyroy kommune Den lærende kommune Ann Heidi Richardsen 9311 BRØSTADBOTN Ark.kw,h: Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2008/578 Elin Meleng Blomseth, tlf.: /Ann Heidi Richardsen Tidsbegrenset arbeidsavtale Denne arbeidsavtalen er knyttet opp mot protokoll av mellom Dyrøy kommune og Delta Troms hvor oppsigelse av 100%fast barne- og ungdomsarbeiderstilling i barnehagenfra er trukket tilbake, og du går inn i vikariatfor Marit T Espejord somfølge av internt opprykk til ped.lederstilling i barnehagen t.o.m etterfortrinnsrett. I Dyrøy kommune med arbeidssted Dyrøy barnehage. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstaker navn: Ann Heidi Richardsen. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Jf. fortrirmsrett til ledig stilling for fast ansatt uten fast stillingshjemmel. Stilling: Barne- og ungdomsarbeider. Stillingsstørrelse: 100%. Vikar for: Marit T. Espejord. I tidsrommet: Permisjon: Det innvilges permisjon uten lønn fra fast 20% barne- og ungdomsarbeiderstilling i samme tidsrom. Arbeidstid: Dagtid. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du vil bli lønnet som barne- og ungdomsarbeider i SKO 7517 med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. HTA pr Din lønnsansiennitet er fastsatt til Lønn utbetales den 12. i hver måned. Feriepenger i henhold til Ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel på 2% av brutto lønn. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakgdyroy.kommune.no

25 Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand innen 10 dager. Underskrift arbeidsgiver: Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre (;((/V Dato Underskrift

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune Rune Gabrielsen 9311 BRØSTADBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/292 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Fast arbeidsavtale deltidskorps brann I Dyrøy kommune med arbeidssted: Deltidskorps brann i h.h.t. SFS Arbeidstaker navn: Rune Gabrielsen. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ansettelsesutvalget Godtgjøring vedtatt i formannskapet. Stillingen tiltres: Legeattest må leveresfør tiltredelse i stillingen. Kopi av vitnemål, attester, kursbevis og førerkort som er relevantfor stillingen må leveresfør tiltredelse i stillingen. Stilling: Brannkonstabel. Stillingsstørrelse: 6 øvelser minimum 12 timer pr. år. Øvelsene utgjør 0,5% stilling. I tillegg kommer utrykninger ved brann. Arbeidstid: Bæring av nødvendig kommunikasjonsutstyr kommer i tillegg, men inngår ikke i den ordinære arbeidstid. Timelørm vil gjelde for all lønnsberegning i deltidskorpset, også ved utrykninger. Det er en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden er det en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager fra oppsigelsestidspunktet. Etter prøvetidens utløp er det en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder fra oppsigelsestidspunktet. Du må være villig til å ta de kurs som kreves/pålegges innenfor de frister som blir gitt. Dersom påbegynt utdanning avbrytes, må forholdsvis del av utgiftene tilbakebetales i h.h.t. avtale med brannsjefen. Stillingen lønnes i SKO 7237 med årslønn tilsvarende kr ,- i 100% stilling. Ved beregning av timegodtgjørelse legger en til grunn et årstimeverk, jf. Særavtalens pkt. 5.2 på Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakgdyroy.kommune.no

27 2.080 årstimeverk, det vil si 40 timer/uke. Lønn utbetales den 12. i hver måned. Feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Det utbetales lønn for utrykninger i h.h.t. faktisk medgått tid, dog minimum for 2 timer. For bæring av nødvendig kommunikasjonsutstyr gis en kompensasjon på kr pr. år. Kjøregodtgjørelse etter kommunens regulativ. Gjelder fra bosted til den enkelte til brannsted. Det kreves førerkort for stillingen. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement, tariffavtale, sentral forbundsvis særavtale SFS 2404 og formannskapets vedtak av Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om at du tar stillingen bes sendt innen 10 dager. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Underskrift arbeidsgiver: e Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre / --,- 7,..., -4,_ / //._,_ i Dato Underskrift

28 Dyrøy kommune Den lærende kommune Tore Johansen BRØSTADBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/292 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Fast arbeidsavtale deltidskorps brann I Dyrøy kommune med arbeidssted: Deltidskorps brann i h.h.t. SFS Arbeidstaker navn: Tore Johansen. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ansettelsesutvalget Godtgjøring vedtatt i formannskapet. Stillingen tiltres: Legeattest må leveresfør tiltredelse i stillingen. Kopi av vitnemål, attester, kursbevis og førerkort som er relevantfor stillingen må leveresfør tiltredelse i stillingen. Stilling: Brannkonstabel. Stillingsstørrelse: 6 øvelser minimum 12 timer pr. år. Øvelsene utgjør 0,5% stilling. I tillegg kommer utrykninger ved brann. Arbeidstid: Bæring av nødvendig kommunikasjonsutstyr kommer i tillegg, men inngår ikke i den ordinære arbeidstid. Timelønn vil gjelde for all lønnsberegning i deltidskorpset, også ved utrykninger. Det er en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden er det en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager fra oppsigelsestidspunktet. Etter prøvetidens utløp er det en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder fra oppsigelsestidspunktet. Du må være villig til å ta de kurs som kreves/pålegges innenfor de frister som blir gitt. Dersom påbegynt utdanning avbrytes, må forholdsvis del av utgiftene tilbakebetales i h.h.t. avtale med brannsjefen. Stillingen lønnes i SKO 7237 med årslønn tilsvarende kr ,- i 100% stilling. Ved beregning av timegodtgjørelse legger en til grunn et årstimeverk, jf. Særavtalens pkt. 5.2 på Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakri:myroy.kommune.no

29 2.080 årstimeverk, det vil si 40 timer/uke. Lønn utbetales den 12. i hver måned. Feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Det utbetales lønn for utrykninger i h.h.t. faktisk medgått tid, dog minimum for 2 timer. For bæring av nødvendig kommunikasjonsutstyr gis en kompensasjon på kr pr. år. Kjøregodtgjorelse etter kommunens regulativ. Gjelder fra bosted til den enkelte til brannsted. Det kreves førerkort for stillingen. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement, tariffavtale, sentral forbundsvis særavtale SFS 2404 og formannskapets vedtak av Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om at du tar stillingen bes sendt innen 10 dager. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Underskrift arbeidsgiver: C-L Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen d ove nte betingelser og kan tiltre Dato Unde ift

30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Anette Jørgensen Bonhaugveien SØRREISA Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/158 Elin Meleng Blomseth, tlf.: /Anette Jørgensen Fast arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Helsestasjonen. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstaker navn: Anette Jørgensen. Adresse: Bonhaugveien 81, 9310 Sørreisa. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Helsesøster. Stillingsstørrelse: 100 %. Tiltredelse: 50% stilling fra og 100% etter endt oppsigelsestid i Sørreisa kommune. Arbeidstid: Dagtid. Prøvetiden er arbeidet. Det er en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes i SKO 6185, utdanningsgruppe 4, med årslønn tilsvarende kr ,- i 100% stilling, jf. HTA pr Din lønnsansiennitet er fastsatt til Lønn utbetales som fast lønn den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om at du tar stillingen bes sendt innen 10 dager. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

31 Underskrift arbeidsgiver: Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre i 50% stilling fra og i 100% stilling fra c ic / `-/. ( - t Dato Underskrift'-i

32 Dyrøy kommune Den lærende kommune Vijole Bruvoll 9311 BRØSTADBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/485 Elin Meleng Blomseth. tlf.: /Vijole Grigaityte Bruvoll Fast arbeidsavtale Dyrøy kommune med arbeidssted: PLO - kjøkkenet. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstaker navn: Vijole Bruvoll. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Assistent. Stillingsstørrelse: 14%. Tiltredelse: Arbeidstid: Turnus helgestilling. Prøvetiden er arbeidet. Det er en gjensidig oppsigelsestid oppsigelsestidspunktet. på 3 måneder fra Stillingen lønnes som assistent i SKO 6572 med årslønn tilsvarende kr ,- pr. år i 100% stilling, jf HTA pr Din lønnsansiennitet er fastsatt til Lønn utbetales som fast lønn den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om at du tar stillingen bes sendt innen 10 dager. Arbeidsavtalen eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. sendes i to Postadresse Besoksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyroytunet I Brostadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottak'cidyroy.kommune.no

33 Underskrift arbeidsgiver: Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser, og kan tiltre <7( ( c( Dato Underskrift

34 Dyrøy kommune Den lærende kommune Kristian Hansen Schmidt Gimleveien 42, rom TROMSØ /1 1 Lu Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/280 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Fast arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Biblioteket. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstaker navn: Kristian Hansen Schmidt. Adresse: Gimleveien 42, rom 226, 9019 Tromsø. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Biblioteksjef. Stillingsstørrelse: 50 %. Tiltredelse: Arbeidstid: Turnusplan for biblioteket tilsvarende 37,5 t/uke i 100% stilling. Ansvar og arbeidsoppgaver er bl.a.: Lede og organisere Dyrøy folkebibliotek og på eget initiativ igangsette nye tiltak og aktiviteter, herunder søke prosjektmidler. Videreutvikle biblioteket/nordavindshagen som møteplass, debattarena og hus for litterære og kulturelle opplevelser. Være en kunnskapsformidler på flere arenaer i Dyrøy, og i sosiale og tradisjonelle medier Betjene publikum, ivareta interne bibliotekoppgaver og administrative oppgaver, budsjettansvar. Prøvetiden er 6 måneder. I prøvetiden er det en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager. Etter endt prøvetid er det en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder fra oppsigelsestidspunktet. Du lønnes i SKO 7453 med årslønn tilsvarende kr ,- i 100% stilling som personlig avlønning på bakgrunn av kompetanse med relevant mastergrad. Lønn utbetales som fast lønn den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Bank Dyroytunet 1 Dyroytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottak'ddyroy.kommune.no

35 Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om at du tar stillingen bes sendt innen 10 dager. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Underskrift arbeidsgiver:,, U6, Elin Meleng Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på-de ovennevnte betingelser, og kan tiltre Dato Underskrift

36 Dyrøy kommune ben Icerencie kommune ERKLÆRINGOM TAUSHETSPLIKT Generell utgave (etter forvaltningsloven) Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 har i 13 13f, bestemmelser om taushetsplikt. Hovedbestemmelsen fremgår av 13 *). 13 (taushetsplikt) Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: noens personlige forhold, eller tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold, som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrift om hvilke opplysninger som skal regnes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. For overtredelse av denne bestemmelse kommer 121 i den alminnelige straffelov av 22.mai 1902 til anvendelse. Straffelovens 121 lyder: "Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffer med bøter eller med fengsel i inntil 6 måneder. Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller ut-nytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes. Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Jeg har gjort meg kjent med ovenstående og erklærer at jeg vil respektere reglene om taushetsplikt. tce &;".> O 6. 2cl Sted og dato t Den ansattes navn (blokkbokstaver) Den ansattes underskrift *) 13 13f er gjengitt på baksiden. Postadresse: Dymytunet Brøstadbotn E-post: Besøksadresse: Telefon: Bank: Telefaks: Org.nr.:

37 FORVALTNINGSLOVEN 13 A 13 F: 13a. (begrensninger i toushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse). Taushetsplikt etter 13 er ikke til hinder for: at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker, at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. at opplysninger om en navngitt domfelt eller botlagt er benådet eller ikke og hvilke reaksjoner vedkommende eventuelt blir benådet til, gjøres kjent. 13b. (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser). Taushetsplikt etter 13 er ikke til hinder for: at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter, at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll, at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre saker, at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen, at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag, at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jfr. også nr. 5) om lovbrudd til påtalemyndigheten eller vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn eller forfølgning av lovbruddet har naturlig sammenheng med angiverorganets1 oppgaver, at forvaltningsorganet gir et annet forvaltningsorgan opplysninger (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret, at forvaltningsorganet gir et forvaltningsorgan i en annen EØS-stat opplysninger som forutsatt i tjenesteloven. Part eller partsrepresentant som blir gjort kjent med opplysninger etter første ledd nr. 1, kan bare bruke opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for å vareta partens tarv i saken. Forvaltningsorganet skal gjøre ham merksam på dette. Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge taushetsplikt når vitner 0.1. får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffelovens 121, dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge. 13c. (informnsjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt). Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder, og kan kreve skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene. Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal forvaltningsorganet oppbevare på betryggende måte. Kongen kan gi nærmere regler om oppbevaring av dokumenter og annet materiale som er undergitt taushetsplikt, om tilintetgjøring av dokumenter eller materiale og om bortfall av taushetsplikt etter en viss tid. Taushetsplikten bortfaller etter 60 år når ikke annet er bestemt i medhold av foregående punktum. 13d. (opplysninger til bruk for forsking). Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan departementet bestemme at et forvaltningsorgan kan elier skal gi opplysninger til bruk for forsking, og at dette skal skje uten hinder av organets taushetsplikt etter 13. Til vedtak som nevnt i første ledd kan det knyttes vilkår. Disse kan bl.a. gi bestemmelser om hvem som skal ha ansvar for opplysningene og hvem som skal ha adgang til dem, om oppbevaring og tilbakelevering av utlånt materiale, om tilintetgjøring av avskrifter, om hvorvidt forskerne skal ha adgang til å henvende seg til eller innhente nærmere opplysninger om dem det er gitt opplysninger om, og om bruken av opplysningene for øvrig. Kongen kan gi nærmere forskrifter om vedtak etter denne paragraf. 13e. (forskeres taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskingsoppgave som et forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til: opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan, opplysninger som i forbindelse med forskningsarbeidet er mottatt fra private under taushetsløfte, og opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole, sykehus, anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med forskeren. Opplysningene kan bare brukes slik det er nødvendig for forskingsarbeidet og i samsvar med de vilkår som måtte være fastsatt etter 13 d annet ledd. Skal resultater av forskingsarbeidet publiseres eller brukes på annen måte, gjelder 13 a nr. 1 og 2 tilsvarende. Brudd på taushetsplikten eller på vilkår etter 13 d annet ledd, straffes etter straffelovens 121. Departementet eller vedkommende forvaltningsorgan skal gjøre forskeren og hans medarbeidere kjent med taushetsplikten og straffebestemmelsen, jfr. også 13 c første ledd. 13f. (bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m. i andre lover). Dersom noen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er pålagt taushetsplikt ved bestemmelse i annen lov, forskrift eller instruks av hensyn til private interesser, gjelder 13 til 13 e som utfyllende regler når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov. Bestemmelse i annen lov om rett eller plikt til å gi opplysninger begrenser ikke lovbestemt taushetsplikt, med mindre vedkommende bestemmelse fastsetter eller klart forutsetter at taushetsplikten ikke skal gjelde.

38 Dyrøy kommune Den lærende kommune Søkere på stillingen Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/161 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Ansettelse av kjøkkenassistent Viser til søknad på stilling. Vedtak i Ansettelsesutvalget Vijole Bruvoll ansettes i 14% fast stilling som kjøkkenassistent i PLO. Arbeidstid i h.h.t. turnusplan helgestilling. Lønn som assistent. Ansettes fra Klageadgang Vedtak i ansettelsessaker er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2 annet ledd. Vedtak i ansettelsessaker er unntatt fra reglene om begrunnelse i forvaltningslovens 24-25, og unntatt fra reglene om klage i forvaltningslovens 28-34, og reglene om omgjøring i forvaltningslovens 35 tredje ledd. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Kopi til: Tove Utmo Bente M. Paulsen Noeline Goos Elisabeth Hakkebo May Anne Ludvigsen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

39 Dyrøy kommune Den lærende kommune Søkere på stillingen Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/173 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Ansettelse av helsesøster Viser til søknad på stilling som helsesøster. Vedtak i Ansettelsesutvalget Anette Jørgensen ansettes i fast 100% stilling som helsesøster. Tiltredelse etter avtale. Reserve: Kristin Fjærvoll Klageadgang Vedtak i ansettelsessaker er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2 annet ledd. Vedtak i ansettelsessaker er unntatt fra reglene om begrunnelse i forvaltningslovens 24-25, og unntatt fra reglene om klage i forvaltningslovens 28-34, og reglene om omgjøring i forvaltningslovens 35 tredje ledd. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

40 Dyrøy kommune Den lærende kommune Fagledere PLO Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/331 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Ansettelse av fagledere PLO Viser til administrasjonsutvalgets vedtak av Vedtak i Ansettelsesutvalget Noeline Goos ansettes i forlengelse av vikariat som fagleder PLO sykehjem i 100% stilling tidsrommet Det innvilges permisjon uten lønn fra 100% fast sykepleierstilling på sykehjemmet i samme tidsrom. 2. Elisabeth Hakkebo ansettes i forlengelse av vikariat som fagleder PLO hjemmetjenesten i 30% stilling i tidsrommet t.o.m Det innvilges permisjon uten lønn i 30% fast sykepleierstilling i hjemmetjenesten i samme tidsrom. Det er enighet i PLO om at Elisabeth Hakkebos ønsker for å fortsette i 30% vikariat som fagleder innfris. Lønn etter HTA pr , men vil bli justert i h.h.t. sentralt lønnsoppgjør pr Klageadgang Vedtak i ansettelsessaker er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2 annet ledd. Vedtak i ansettelsessaker er unntatt fra reglene om begrunnelse i forvaltningslovens 24-25, og unntatt fra reglene om klage i forvaltningslovens 28-34, og reglene om omgjøring i forvaltningslovens 35 tredje ledd. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

41 Intern kopi til: Tove Utmo, May Anne Ludvigsen, Bente M. Paulsen, Viktor K. Olsen, Geir Fjellberg, Ørjan Higraff, Kjell Jostein Lillegård, Helene Sætherskar, Kine Svendsen, Aud Moan Kastnes Side 2 av 2

42 Dyrøy kommune Den lærende kommune Søkere på stilling som lærer Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/172 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Ansettelse av lærer Viser til søknad på stilling som lærer. Vedtak i Ansettelsesutvalget Ellen Bertheussen ansettes i inntil 100% lærerstilling i vikariat skoleåret 14/15. jf. fortrinnsrett for overtallig arbeidstaker/fast ansatt uten fast stillingshjemmel. 2. Tanja Skjervheim ansettes i 55% midlertidig lærerstilling skoleåret 14/15. jf. fortrinnsrett for overtallig arbeidstaker/fast ansatt uten fast stillingshjemmel. 3. Følgende søkere innkalles til intervju fredag : Morten Pedersen Ingjerd Espenes Steinar Solheim Vedtak i Ansettelsesutvalget Steinar Solheim ansettes i 80% midlertidig stilling som lærer skoleåret 14/15. Morten Pedersen ansettes i inntil 100% midlertidig stilling som lærer skoleåret 14/15. Reserve: Ingjerd Espenes Enhetsleder skole/sfo gis fullmakt til i samråd med tillitsvalgt til å ansette i evt. ledige stillinger fram mot skolestart. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

43 Klageadgang Vedtak i ansettelsessaker er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2 annet ledd. Vedtak i ansettelsessaker er unntatt fra reglene om begrunnelse i forvaltningslovens 24-25, og unntatt fra reglene om klage i forvaltningslovens 28-34, og reglene om omgjøring i forvaltningslovens 35 tredje ledd. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Kopi til: May-Elin Hals Ørjan Higraff Bente M. Paulsen May Anne Ludvigsen Side 2 av 2

44 Dyrøy kommune Den lærende kommune Søkere på stillingen som biblioteksjef Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/156 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Ansettelse av biblioteksjef Viser til søknad på stilling som biblioteksjef. Vedtak i Ansettelsesutvalget Kristian Hansen Schmidt ansettes i 50% fast stilling som biblioteksjef. Lønn og tiltredelse etter avtale. Reserve: Mona Ottesen Klageadgang Vedtak i ansettelsessaker er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2 annet ledd. Vedtak i ansettelsessaker er unntatt fra reglene om begrunnelse i forvaltningslovens 24-25, og unntatt fra reglene om klage i forvaltningslovens 28-34, og reglene om omgjøring i forvaltningslovens 35 tredje ledd. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Kopi til: Ørjan Higraff Marit Alvig Espenes May Anne Ludvigsen Kine Svendsen Helene Sætherskar Kjell Jostein Lillegård Viktor K. Olsen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk

INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk INNSYN I PERSONREGISTRE Rutiner og regler for gjenbruk Innhold 1. Deponeringsordningen for personregistre 2. Lovverket om taushetsplikt, innsyn og bruk 3. Reglement for utlån og bruk av personregistermateriale

Detaljer

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv.

Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Navn Adresse Postnummer poststed Vår saksbehandler (entes fra saksbehandler) Vår ref. ( hentes fra sak) oppgis ved alle henv. Deres ref. Dato Hentes fra sak. TILBUD OM TILSETTING I TRONDHEIM KOMMUNE Trondheim

Detaljer

Oslo kommune Byarkivet. Retten til innsyn

Oslo kommune Byarkivet. Retten til innsyn Oslo kommune Byarkivet Retten til innsyn Regler for innsyn i arkivmateriale som er avlevert til Byarkivet Veiledning i behandling av saker om innsyn Eksempler på behandling av saker 01.01.2003 Forord Innsyn

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Læringsmappe for pleieassistenter

Læringsmappe for pleieassistenter Læringsmappe for pleieassistenter Kurs Deltaker DEL 1 Profil DEL 2 Mål for opplæringen DEL 3 Kompetanse og arbeidserfaring DEL 4 Bilder fra arbeidsplassen DEL 5 Tekster fra arbeidsplassen DEL 6 Sjekklister

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 04.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato:.9.2 Tidspunkt: 2: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 92. Vararepresentanter

Detaljer

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE

PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE PERSONAL REGLEMENTER I SIRDAL KOMMUNE Oppdatert desember -09, sist endret 16.02.11 INNHOLD 1. PERSONALREGLEMENTER 1.1 Arbeidsreglement side 3 1.2 Tilsettingsreglement og prosedyre side 6 1.3 Permisjonsreglement

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret

Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret Retningslinjer for deltakermapper og opplæringsmapper ved Introduksjonssenteret 1 FORMÅL... 4 VIRKEOMRÅDE... 4 DEFINISJONER... 4 PERSONREGISTRE... 5 OPPRETTING AV DELTAKERMAPPE (BRUN MAPPE, FLYKTNINGER)...

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE

FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE ALSTAHAU G KOMMUN E FORSLAG REGLEMENT FOR REKRUTTERING OG TILSETTING I ALSTAHAUG KOMMUNE INNHOLDFORTEGNELSE 1 FORMÅL OG OMFANG...3 2 TILSETTING/OPPSIGELSESMYNDIGHET...3 2.1 Kommunestyret...3 2.2 TILLITSVALGTE

Detaljer

Styringsdokument internkontroll informasjonssikkerhet

Styringsdokument internkontroll informasjonssikkerhet Styringsdokument internkontroll informasjonssikkerhet IBESTAD KOMMUNE 2. april 2012 Innholdsfortegnelse 1 Rutine for behandling av personopplysninger... 3 1.1 Oversikt over personopplysninger... 4 1.2

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Plan og naturutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Plan og naturutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART

VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE. Administrasjonsutvalget. Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033 SAKSKART VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Administrasjonsutvalget Dato: 13.02.2014 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00033 Arkivkode: 033. SAKSKART 2/14 13/03041-2 Arbeidsgiverpolitikk i Vennesla kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Storfjord Administrasjonsutvalg Møteinnkalling Storfjord Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Møterom 3 Otertind, Storfjord rådhus Dato: 31.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr.

Detaljer

INNHOLD. LOV 1975-05-30 nr 18: Sjømannslov. 1

INNHOLD. LOV 1975-05-30 nr 18: Sjømannslov. 1 LOV 1975-05-30 nr 18: Sjømannslov. 1 DATO: LOV-1975-05-30-18 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: ISBN 82-504-1252-4 IKRAFTTREDELSE: 1975-12-01 SIST-ENDRET: LOV-2009-06-19-79

Detaljer

Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage

Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage STABEKKTUNET BARNEHAGE JERNBANEVEIEN 11 1369 STABEKK TELEFON 67 58 14 08 TELEFAX 67 58 08 48 styrer@stabekktunet.no www.stabekktunet.no Vedtekter for driften av Stabekktunet barnehage 01. Navn og leieforhold

Detaljer

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon

Personalhåndboka. Arbeid Tilsetting Permisjon Personalhåndboka Arbeid Tilsetting Permisjon Vedtatt 2011 AJOURHOLD MAI 2011 Side Endringer 6.1 14 2. linje er endret til: jfr Hovedtariffavtalen 7.4.1 (mot før 7.3.1) 6.1.2 14 Endret til: Denne retten

Detaljer

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m.

Søknadsfrist skal være minimum 2 uker fra innrykksdato i aviser/tidsskrifter m.m. Svanpro as Kap: 1 PERSONALHÅNDBOKEN Side 1-9 TILSETTINGSSAKER SAKSGANG BESLUTNINGSMYNDIGHET M.M. Gjelder fra: 24. 10. 2011. 1.1 Tilsettinger i Svanpro Iflg. Vedtektenes 10: Styret har ansvar for ansettelser

Detaljer

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE VEILEDER FOR TJENESTER ORGANISERT SOM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE BPA blir brukt som forkortelse for: brukerstyrt personlig assistanse Koordinerende enhet er der en tar i mot søknad på tjenester,

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Ansettelsesreglement. Sendt ut første gang : 03.11.03 Sist endret 29.08.12 Godkjent av: Rådmannen

Ansettelsesreglement. Sendt ut første gang : 03.11.03 Sist endret 29.08.12 Godkjent av: Rådmannen ANSETTELSER ANSETTELSESREGLEMENT MANDAL KOMMUNE Støtteenhet for personal og organisasjon Ansettelsesreglement Skjemaer: 1. Stillingsvurdering. 2. Annonsering. 3. Brev bekreftelse mottatt søknad. 4. Innkalling

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg

Side 1. Møteinnkalling. Administrasjons- og likestillingsutvalg Møteinnkalling Utvalg: Administrasjons- og likestillingsutvalg Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: kl. 12.00 til ca. 13.30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57

Detaljer

etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Vedtatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010

etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Vedtatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010 etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Vedtatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010 Etiske regler og retningslinjer for Finanstilsynet Fastsatt av Finanstilsynets styre 26. oktober 2010

Detaljer

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE

PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Fagområde: Personal Dok. type: Reglement Dok. nr.: BKDOK-2000-00025 Rev. dato: 1.7.2010 Gyldig til: 011212 Side 1 av 38 PERSONAL- OG ARBEIDSREGLEMENT FOR BERGEN KOMMUNE Innholdsfortegnelse: 1 Omfang 2

Detaljer

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00

Møteinnkalling. Organisasjonsutvalget. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Organisasjonsutvalget Rådhuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: Kl. 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 15, e-post:

Detaljer