Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 11:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed, som gis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 14/14 Innhold Lukket Arkiv- Saksnr Saker til behandling Referat sak RS 57/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2007/898 RS 58/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2010/291 RS 59/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2012/417 RS 60/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2008/214 RS 61/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2014/390 RS 62/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2008/547 RS 63/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2014/281 RS 64/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale 2008/434 RS 65/14 Tidsbegrenset arbeidsavtale - barne- og ungdomsarbeider 2008/578 RS 66/14 Fast arbeidsavtale deltidskorps brann 2007/292 RS 67/14 Fast arbeidsavtale deltidskorps brann - brannkonstabel 2007/292 RS 68/14 Fast arbeidsavtale 2012/158 RS 69/14 Fast arbeidsavtale 2007/485 RS 70/14 Fast arbeidsavtale 2014/280 RS 71/14 Ansettelse av kjøkkenassistent 2014/161 RS 72/14 Ansettelse av helsesøster 2014/173 RS 73/14 Ansettelse av fagledere PLO 2014/331 RS 74/14 Ansettelse av lærer 2014/172 RS 75/14 Ansettelse av biblioteksjef 2014/156 RS 76/14 Ansettelse i spesialhjelpepleierstillinger i PLO 2014/157 RS 77/14 Søknad om permisjon uten lønn X 2007/327 RS 78/14 Søknad om forlenget permisjon 2007/444 RS 79/14 Søknad om permisjon 2009/536 RS 80/14 Søknad om permisjon fra stilling som styrer/enhetsleder i Dyrøy barnehage X 2007/500 RS 81/14 Oppsigelse - rådmann 2012/302 RS 82/14 Oppsigelse 2007/292 RS 83/14 Oppsigelse av ungdomsarbeider jobb 2013/506 RS 84/14 Tilsagnsbrev - Tilskudd fra kompetanseløftet 2015 over statsbudsjettet kapittel for /478 RS 85/14 Lederutviklingsprogrammet - Tilleggsavtale 2013/546

4 RS 86/14 Felles enhet skole og barnehage 2014/363 RS 87/14 Lederutviklingsprogram - Utsettelse 2013/546 RS 88/14 Tilsagn om OU-midler - Dyrøy kommune 2013/546 Saker til behandling PS 15/14 Søknad om støtte til videreutdanning 2009/232 PS 16/14 Søknad om dekning av utgifter i forbindelse med videreutdanning "Helse og omsorg i plan" 2010/120 PS 17/14 Søknad om forlengelse av permisjon X 2007/931 PS 18/14 Omorganisering/samarbeid innenfor Dyrøy kommunes pleie, rehabilitering og omsorgstjenester 2013/132 PS 19/14 Ansettelse av rådmann X 2014/376 utvalgsleder

5

6 Sakertilbehandling

7 PS14/14Referatsak

8 Dyrøy kommune Den lærende kommune Kate Nergård 5 AS BRØSTADBOTN K2; 7?4 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/898 Elin Meleng Blomseth. tlf.: /Kate Nergård Johansen Tidsbegrenset arbeidsavtale 1 Dyrøy kommune med arbeidssted: Dyrøy barnehage. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Kate Nergård Johansen. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsdato: Vedtak om ansettelse: Ansettelsesutvalget Jf. fortrinnsrett som oppsagt arbeidstaker til Stilling: Assistent. Stillingsstørrelse: 20 %. Vikariat for: Ann Heidi Richardsen. Tidsrom: Arbeidstid: Dagtid. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes i SKO Din lønnsansiennitet er fastsatt til Du vil fra tiltredelse bli lønnet med årslønn tilsvarende kr i 100 % stilling, jf. HTA pr Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Feriepenger i h.h.t. ferieloven og HTA. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om at du tar stillingen bes sendt innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyroytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottak(ddyroy.kommune.no

9 Underskrift arbeidsgiver: Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de overnevnte betingelser, og kan tiltre (1 Kak ei- Dato Underskrift

10 Dyroy kommune Den lærende kommune 1 Tanja Skjervheim kunr 9311 BRØSTADBOTN Deres ref : Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2010/291 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Tanja Skjeryheim/420 Tidsbegrenset arbeidsavtale Denne arbeidsavtalen er knyttet opp mot vedtak i ans.utv andre avsnitt: Dersom midlertidig/fast stilling skulle bli ledigfram mot skolestart, trekkes oppsigelsen tilbake, og det skrives ny arbeidsavtale til Tanja Skjervheim på den aktuelle stillingen. Oppsigelse av 45%fast lærerstilling er trukket tilbakefra , og du tilbys vikariat i tidsrommet etterfortrinnsrett. Du går videre inn i 100% midlertidig lærerstilling skoleåret 14/15,jf fortrinnsrett for overtallig arbeidstaker/fast ansatt utenfast stillingshjemmel. I Dyrøy kommune med arbeidssted: Elvetun skole Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Tanja Skjervheim. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsdato: Vedtak om ansettelse: Ansettelsesutvalget i 55% stilling i tillegg til 45% fast stilling uten fast stillingshjemmel. Stilling: Lærer. Stillingsstørrelse: 100%. Vikar for: Midlertidig stilling. Tidsrom: Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du lønnes i h.h.t. gjeldende regelverk for lærere. SKO 7962 adjunkt med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling jf. HTA pr Lønnsansiennitet er fastsatt til Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet I Dyroytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

11 Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt senest innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. UndershVt arbeidsgiver: CA\AS- L Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre Dato ISc U& Iki

12 Dyrøy kommune Den lærende kommune Morten Pedersen Bakkehaug 9336 RUNDHAUG Deres ref.. Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/417 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Elvetun skole. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Morten Pedersen. Adresse: Bakkehaug, 9336 Rundhaug. Fødselsdato: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Lærer Vikariat for: Midlertidig stilling. Stillingsstørrelse: Inntil 100%. Tidsrom: Skoleåret 2014/15. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene senest Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes etter gjeldende regelverk for lærere etter HTA pr Du lønnes som lærer i SKO 7961 med lønnsansiennitet samme som i Målselv kommune Ved bestått eksamen vil du avlønnes som adjunkt. Ko i av vitnemål attester samt olitiattest må leveres før tiltredelse i stillin en. Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyroytunet Brostadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakit dyroy.kommune.no

13 Underskrift arbeidsgiver: C Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser, med tiltredelse Dato C Underskrift

14 Dyrøy kommune Den lærende kommune Zx DYRØY KOMMUNE Saksnr.: : Dok.nr.: Løpenr.: 10 AUG2014 Noeline Goos 9311 BRØSTADBOTN Nopi: Ark.kode ArkkodeS: fy7 Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2008/214 Elin Meleng Blomseth, tlf.: /Noeline Goos Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Pleie- og omsorgstjenesten. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Noeline Goos. Adresse: Nattmålskaret, 9350 Sjøvegan. Fødselsdato: Vedtak om ansettelse: Ansettelsesutvalget Stilling: Fagleder sykehjemmet. Fagleder inngår i lederteamet i PLO. Stedfortrederansvar for enhetsleder PLO kan tillegges stillingen etter nærmere avtale. Stillingsstørrelse: 100%. Vikar for: Lena R. Olsen. Tidsrom: Permisjon: Det innvilges permisjon uten lønn fra 100% fast sykepleierstilling i samme tidsrom. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du lønnes som en personlig ordning da du har masterutdanning i folkehelsevitenskap og i tillegg økes årslørina med kr som inkluderer overtid, i SKO 7453 fagleder med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. HTA pr men vil bli justert i h.h.t. sentralt lønnsoppgjør pr Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Postadresse Besoksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakrddyroy.kommune.no

15 Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt senest innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Underskrift arbeidsgiver: 4 Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre Dato Q4«juti 3-01(4- o k(t, Ci\J Underskrift

16 Dyrøy kommune Den kerende kommune DYRØY KOMMUNE Kurt T. N. Klaussen Lakseidet 9055 Meistervik Saksnr.: Dok.nr.: ' T-7Z KoH Ark.kodeP: Ark.kodeS: 1,3Dur.: 1 3 AUG7_014 EeL: Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/390 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Tidsbegrenset arbeidsavtale Arbeidstaker navn: Kurt Terje Nordkyn Klaussen Adresse: Lakseidet, 9055 Meistervik Fødselsnummer: Arbeidsgiver og arbeidssted: Dyrøyseminarsenteret KF. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Vedtak om ansettelse: Administrativt vedtak DSS. Stilling: Prosjektleder i landbruksprosjektene i Dyrøyseminarsenteret KF. Er leid inn til å ferdigstille Beitebruk i utmark og Robust landbruksforvaltning i Midt-Troms. Stillingsstørrelse: 50% stilling, hvor 30% er i «Robust landbruksforvaltning» og 20% er i Beitebruksprosjektet hos FM Troms. I tidsrommet: Arbeidstid: 37,5 t/uke i 100% stilling. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes i SKO 7451 med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. FITApr Årslønnen er inkludert overtid. Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i h.h.t. ferieloven og tariffavtale for kommunalt ansatte. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt innen 10 dager. Vitnemål og attester må leveres servicetorget. Øk.avd. må få opplysning om hvilken epostadresse lønnsslippen skal sendes til. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank Dyrøytunet I Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakwdyroy.kommune.no

17 Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres daglig leder i foretaket, i undertegnet stand. Underskrift arbeidsgiver: Kjell Sverre yrvoll Daglig leder i foretaket Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser. Stillingen er tiltrådt Dato Underskrift (Ve (.5isr.7

18 Dyrøy kommune Den kerende kommune Ingjerd Espenes 9311 BRØSTADBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2008/547 Elin Meleng Blomseth, tlf : /Ingjerd Espenes Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Elvetun skole. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Ingjerd Espenes Adresse: 9311 Brøstadbotn Fødselsdato: Vedtak om ansettelse: Ansettelsesutvalget Stilling: Lærer Stillingsstørrelse: Inntil 100% vikariat skoleåret 14/15. Tidsrom: Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes etter gjeldende regelverk for lærere. Din lønnsansiennitet er fastsatt til Du lønnes i SKO 7961 lærer, med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. HTA pr Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Postadresse Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakgdyroy.kommune.no

19 Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Underskrift arbeidsgiver: Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre I Dato,<Å«

20 Dyroy kommune Den kerende kommune KOMMUNE k Steinar Solheim Tromsøveien 9360 BARDU Ko PI 1292L/ Ark. kode Ark. kode 10 JUN2014 Deres ref.: Vår ref Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/281 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Elvetun skole. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstakers navn: Steinar Solheim. Adresse: Tromsøveien 9360 Bardu. Fødselsdato: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Lærer Vikariat for: Midlertidig stilling. Stillingsstørrelse: 80% Tidsrom: Skoleåret 2014/15. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene senest Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes etter gjeldende regelverk for lærere etter HTA pr Du lønnes som adjunkt i SKO 7962 med lønnsansiennitet samme som i Målselv kommune Ko i av vitnemål er levert. Ko i av attester samt olitiattest må leveres før tiltredelse i stillin en. Lønn utbetales slik: Den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om du tar stillingen bes sendt innen 10 dager fra mottakelsen av dette brev. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Bank: Dyroytunet 1 Dyroytunet Brostadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottak/ddyroy.kommune.no

21 Underskrift arbeidsgiver: Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal cmr.ch Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser, med tiltredelse Datoj Underskrift

22 Dyrøy kommune Den kerende kommune Marit T. Espejord 9311 BRØSTADBOTN Ark. kad: Ark. kea2 Deres ref : Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2008/434 Elin Meleng Blomseth, tlf /Marit Toldnes Espejord Tidsbegrenset arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted Dyrøy barnehage. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstaker navn: Marit T. Espej ord. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Pedagogisk leder. Det dispenseres fra utdanningskravet i samme tidsrom. Stillingsstørrelse: 100%. Vikar for: Nina Bolle. I tidsrommet: Det innvilges permisjon uten lønn fra fast 100% barne- og ungdomsarbeiderstilling i samme tidsrom. Arbeidstid: Dagtid. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du vil bli lønnet som førskolelærer i SKO 6709 med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. HTA pr Din lønnsansiennitet er fastsatt til Lønn utbetales den 12. i hver måned. Feriepenger i henhold til Ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel på 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand innen 10 dager. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brostadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottak(ddyroy.kommune.no

23 Underskrift arbeidsgiver: (": _,(,-, k&s. Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre Lf/ I f Dato Underskrift

24 Dyroy kommune Den lærende kommune Ann Heidi Richardsen 9311 BRØSTADBOTN Ark.kw,h: Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2008/578 Elin Meleng Blomseth, tlf.: /Ann Heidi Richardsen Tidsbegrenset arbeidsavtale Denne arbeidsavtalen er knyttet opp mot protokoll av mellom Dyrøy kommune og Delta Troms hvor oppsigelse av 100%fast barne- og ungdomsarbeiderstilling i barnehagenfra er trukket tilbake, og du går inn i vikariatfor Marit T Espejord somfølge av internt opprykk til ped.lederstilling i barnehagen t.o.m etterfortrinnsrett. I Dyrøy kommune med arbeidssted Dyrøy barnehage. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstaker navn: Ann Heidi Richardsen. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Jf. fortrirmsrett til ledig stilling for fast ansatt uten fast stillingshjemmel. Stilling: Barne- og ungdomsarbeider. Stillingsstørrelse: 100%. Vikar for: Marit T. Espejord. I tidsrommet: Permisjon: Det innvilges permisjon uten lønn fra fast 20% barne- og ungdomsarbeiderstilling i samme tidsrom. Arbeidstid: Dagtid. Arbeidsforholdet opphører uten forutgående oppsigelse fra noen av partene Så lenge ansettelsesforholdet består, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned regnet fra oppsigelsestidspunktet. Du vil bli lønnet som barne- og ungdomsarbeider i SKO 7517 med årslønn tilsvarende kr i 100% stilling, jf. HTA pr Din lønnsansiennitet er fastsatt til Lønn utbetales den 12. i hver måned. Feriepenger i henhold til Ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel på 2% av brutto lønn. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakgdyroy.kommune.no

25 Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg retten til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand innen 10 dager. Underskrift arbeidsgiver: Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre (;((/V Dato Underskrift

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune Rune Gabrielsen 9311 BRØSTADBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/292 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Fast arbeidsavtale deltidskorps brann I Dyrøy kommune med arbeidssted: Deltidskorps brann i h.h.t. SFS Arbeidstaker navn: Rune Gabrielsen. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ansettelsesutvalget Godtgjøring vedtatt i formannskapet. Stillingen tiltres: Legeattest må leveresfør tiltredelse i stillingen. Kopi av vitnemål, attester, kursbevis og førerkort som er relevantfor stillingen må leveresfør tiltredelse i stillingen. Stilling: Brannkonstabel. Stillingsstørrelse: 6 øvelser minimum 12 timer pr. år. Øvelsene utgjør 0,5% stilling. I tillegg kommer utrykninger ved brann. Arbeidstid: Bæring av nødvendig kommunikasjonsutstyr kommer i tillegg, men inngår ikke i den ordinære arbeidstid. Timelørm vil gjelde for all lønnsberegning i deltidskorpset, også ved utrykninger. Det er en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden er det en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager fra oppsigelsestidspunktet. Etter prøvetidens utløp er det en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder fra oppsigelsestidspunktet. Du må være villig til å ta de kurs som kreves/pålegges innenfor de frister som blir gitt. Dersom påbegynt utdanning avbrytes, må forholdsvis del av utgiftene tilbakebetales i h.h.t. avtale med brannsjefen. Stillingen lønnes i SKO 7237 med årslønn tilsvarende kr ,- i 100% stilling. Ved beregning av timegodtgjørelse legger en til grunn et årstimeverk, jf. Særavtalens pkt. 5.2 på Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakgdyroy.kommune.no

27 2.080 årstimeverk, det vil si 40 timer/uke. Lønn utbetales den 12. i hver måned. Feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Det utbetales lønn for utrykninger i h.h.t. faktisk medgått tid, dog minimum for 2 timer. For bæring av nødvendig kommunikasjonsutstyr gis en kompensasjon på kr pr. år. Kjøregodtgjørelse etter kommunens regulativ. Gjelder fra bosted til den enkelte til brannsted. Det kreves førerkort for stillingen. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement, tariffavtale, sentral forbundsvis særavtale SFS 2404 og formannskapets vedtak av Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om at du tar stillingen bes sendt innen 10 dager. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Underskrift arbeidsgiver: e Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre / --,- 7,..., -4,_ / //._,_ i Dato Underskrift

28 Dyrøy kommune Den lærende kommune Tore Johansen BRØSTADBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/292 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Fast arbeidsavtale deltidskorps brann I Dyrøy kommune med arbeidssted: Deltidskorps brann i h.h.t. SFS Arbeidstaker navn: Tore Johansen. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ansettelsesutvalget Godtgjøring vedtatt i formannskapet. Stillingen tiltres: Legeattest må leveresfør tiltredelse i stillingen. Kopi av vitnemål, attester, kursbevis og førerkort som er relevantfor stillingen må leveresfør tiltredelse i stillingen. Stilling: Brannkonstabel. Stillingsstørrelse: 6 øvelser minimum 12 timer pr. år. Øvelsene utgjør 0,5% stilling. I tillegg kommer utrykninger ved brann. Arbeidstid: Bæring av nødvendig kommunikasjonsutstyr kommer i tillegg, men inngår ikke i den ordinære arbeidstid. Timelønn vil gjelde for all lønnsberegning i deltidskorpset, også ved utrykninger. Det er en prøvetid på 6 måneder. I prøvetiden er det en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager fra oppsigelsestidspunktet. Etter prøvetidens utløp er det en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder fra oppsigelsestidspunktet. Du må være villig til å ta de kurs som kreves/pålegges innenfor de frister som blir gitt. Dersom påbegynt utdanning avbrytes, må forholdsvis del av utgiftene tilbakebetales i h.h.t. avtale med brannsjefen. Stillingen lønnes i SKO 7237 med årslønn tilsvarende kr ,- i 100% stilling. Ved beregning av timegodtgjørelse legger en til grunn et årstimeverk, jf. Særavtalens pkt. 5.2 på Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottakri:myroy.kommune.no

29 2.080 årstimeverk, det vil si 40 timer/uke. Lønn utbetales den 12. i hver måned. Feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Det utbetales lønn for utrykninger i h.h.t. faktisk medgått tid, dog minimum for 2 timer. For bæring av nødvendig kommunikasjonsutstyr gis en kompensasjon på kr pr. år. Kjøregodtgjorelse etter kommunens regulativ. Gjelder fra bosted til den enkelte til brannsted. Det kreves førerkort for stillingen. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement, tariffavtale, sentral forbundsvis særavtale SFS 2404 og formannskapets vedtak av Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om at du tar stillingen bes sendt innen 10 dager. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Underskrift arbeidsgiver: C-L Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen d ove nte betingelser og kan tiltre Dato Unde ift

30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Anette Jørgensen Bonhaugveien SØRREISA Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2012/158 Elin Meleng Blomseth, tlf.: /Anette Jørgensen Fast arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Helsestasjonen. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstaker navn: Anette Jørgensen. Adresse: Bonhaugveien 81, 9310 Sørreisa. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Helsesøster. Stillingsstørrelse: 100 %. Tiltredelse: 50% stilling fra og 100% etter endt oppsigelsestid i Sørreisa kommune. Arbeidstid: Dagtid. Prøvetiden er arbeidet. Det er en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder fra oppsigelsestidspunktet. Stillingen lønnes i SKO 6185, utdanningsgruppe 4, med årslønn tilsvarende kr ,- i 100% stilling, jf. HTA pr Din lønnsansiennitet er fastsatt til Lønn utbetales som fast lønn den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om at du tar stillingen bes sendt innen 10 dager. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

31 Underskrift arbeidsgiver: Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser og kan tiltre i 50% stilling fra og i 100% stilling fra c ic / `-/. ( - t Dato Underskrift'-i

32 Dyrøy kommune Den lærende kommune Vijole Bruvoll 9311 BRØSTADBOTN Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2007/485 Elin Meleng Blomseth. tlf.: /Vijole Grigaityte Bruvoll Fast arbeidsavtale Dyrøy kommune med arbeidssted: PLO - kjøkkenet. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstaker navn: Vijole Bruvoll. Adresse: 9311 Brøstadbotn. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Assistent. Stillingsstørrelse: 14%. Tiltredelse: Arbeidstid: Turnus helgestilling. Prøvetiden er arbeidet. Det er en gjensidig oppsigelsestid oppsigelsestidspunktet. på 3 måneder fra Stillingen lønnes som assistent i SKO 6572 med årslønn tilsvarende kr ,- pr. år i 100% stilling, jf HTA pr Din lønnsansiennitet er fastsatt til Lønn utbetales som fast lønn den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om at du tar stillingen bes sendt innen 10 dager. Arbeidsavtalen eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. sendes i to Postadresse Besoksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyroytunet I Brostadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottak'cidyroy.kommune.no

33 Underskrift arbeidsgiver: Elin Meleng Blomseth Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på de ovennevnte betingelser, og kan tiltre <7( ( c( Dato Underskrift

34 Dyrøy kommune Den lærende kommune Kristian Hansen Schmidt Gimleveien 42, rom TROMSØ /1 1 Lu Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/280 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Fast arbeidsavtale I Dyrøy kommune med arbeidssted: Biblioteket. Arbeidsgiver tar forbehold om at arbeidssted kan endres ved behov. Arbeidstaker navn: Kristian Hansen Schmidt. Adresse: Gimleveien 42, rom 226, 9019 Tromsø. Fødselsnummer: Vedtak om ansettelse: Ans.utv Stilling: Biblioteksjef. Stillingsstørrelse: 50 %. Tiltredelse: Arbeidstid: Turnusplan for biblioteket tilsvarende 37,5 t/uke i 100% stilling. Ansvar og arbeidsoppgaver er bl.a.: Lede og organisere Dyrøy folkebibliotek og på eget initiativ igangsette nye tiltak og aktiviteter, herunder søke prosjektmidler. Videreutvikle biblioteket/nordavindshagen som møteplass, debattarena og hus for litterære og kulturelle opplevelser. Være en kunnskapsformidler på flere arenaer i Dyrøy, og i sosiale og tradisjonelle medier Betjene publikum, ivareta interne bibliotekoppgaver og administrative oppgaver, budsjettansvar. Prøvetiden er 6 måneder. I prøvetiden er det en gjensidig oppsigelsestid på 14 dager. Etter endt prøvetid er det en gjensidig oppsigelsestid på 3 måneder fra oppsigelsestidspunktet. Du lønnes i SKO 7453 med årslønn tilsvarende kr ,- i 100% stilling som personlig avlønning på bakgrunn av kompetanse med relevant mastergrad. Lønn utbetales som fast lønn den 12. i hver måned. Ferie og feriepenger i henhold til ferieloven og Hovedtariffavtalen. Pensjonsordning med premieandel 2% av brutto lønn. Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Bank Dyroytunet 1 Dyroytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post: postmottak'ddyroy.kommune.no

35 Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som går fram av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale. Arbeidsgiver forbeholder seg rett til å foreta trekk i lønn ved evt. feilutbetaling av lønn. Skriftlig melding om at du tar stillingen bes sendt innen 10 dager. Arbeidsavtalen sendes i to eksemplarer hvor det ene returneres rådmannen i undertegnet stand. Underskrift arbeidsgiver:,, U6, Elin Meleng Enhetsleder personal Underskrift arbeidstaker: Jeg bekrefter at jeg tar stillingen på-de ovennevnte betingelser, og kan tiltre Dato Underskrift

36 Dyrøy kommune ben Icerencie kommune ERKLÆRINGOM TAUSHETSPLIKT Generell utgave (etter forvaltningsloven) Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 har i 13 13f, bestemmelser om taushetsplikt. Hovedbestemmelsen fremgår av 13 *). 13 (taushetsplikt) Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om: noens personlige forhold, eller tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold, som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår. Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger røper et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrift om hvilke opplysninger som skal regnes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre. For overtredelse av denne bestemmelse kommer 121 i den alminnelige straffelov av 22.mai 1902 til anvendelse. Straffelovens 121 lyder: "Den som forsettlig eller grovt uaktsomt krenker taushetsplikt som i henhold til lovbestemmelse eller gyldig instruks følger av hans tjeneste eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, straffer med bøter eller med fengsel i inntil 6 måneder. Begår han taushetsbrudd i den hensikt å tilvende seg eller andre en uberettiget vinning eller ut-nytter han i slik hensikt på annen måte opplysninger som er belagt med taushetsplikt, kan fengsel inntil 3 år anvendes. Denne bestemmelse rammer også taushetsbrudd m.m. etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Jeg har gjort meg kjent med ovenstående og erklærer at jeg vil respektere reglene om taushetsplikt. tce &;".> O 6. 2cl Sted og dato t Den ansattes navn (blokkbokstaver) Den ansattes underskrift *) 13 13f er gjengitt på baksiden. Postadresse: Dymytunet Brøstadbotn E-post: Besøksadresse: Telefon: Bank: Telefaks: Org.nr.:

37 FORVALTNINGSLOVEN 13 A 13 F: 13a. (begrensninger i toushetsplikten når det ikke er behov for beskyttelse). Taushetsplikt etter 13 er ikke til hinder for: at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker, at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder. at opplysninger om en navngitt domfelt eller botlagt er benådet eller ikke og hvilke reaksjoner vedkommende eventuelt blir benådet til, gjøres kjent. 13b. (begrensninger av taushetsplikten ut fra private eller offentlige interesser). Taushetsplikt etter 13 er ikke til hinder for: at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter, at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll, at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre saker, at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen, at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningsgrunnlag, at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jfr. også nr. 5) om lovbrudd til påtalemyndigheten eller vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn eller forfølgning av lovbruddet har naturlig sammenheng med angiverorganets1 oppgaver, at forvaltningsorganet gir et annet forvaltningsorgan opplysninger (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret, at forvaltningsorganet gir et forvaltningsorgan i en annen EØS-stat opplysninger som forutsatt i tjenesteloven. Part eller partsrepresentant som blir gjort kjent med opplysninger etter første ledd nr. 1, kan bare bruke opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for å vareta partens tarv i saken. Forvaltningsorganet skal gjøre ham merksam på dette. Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge taushetsplikt når vitner 0.1. får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter straffelovens 121, dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge. 13c. (informnsjon om taushetsplikt, oppbevaring av opplysninger undergitt taushetsplikt). Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder, og kan kreve skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene. Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal forvaltningsorganet oppbevare på betryggende måte. Kongen kan gi nærmere regler om oppbevaring av dokumenter og annet materiale som er undergitt taushetsplikt, om tilintetgjøring av dokumenter eller materiale og om bortfall av taushetsplikt etter en viss tid. Taushetsplikten bortfaller etter 60 år når ikke annet er bestemt i medhold av foregående punktum. 13d. (opplysninger til bruk for forsking). Når det finnes rimelig og ikke medfører uforholdsmessig ulempe for andre interesser, kan departementet bestemme at et forvaltningsorgan kan elier skal gi opplysninger til bruk for forsking, og at dette skal skje uten hinder av organets taushetsplikt etter 13. Til vedtak som nevnt i første ledd kan det knyttes vilkår. Disse kan bl.a. gi bestemmelser om hvem som skal ha ansvar for opplysningene og hvem som skal ha adgang til dem, om oppbevaring og tilbakelevering av utlånt materiale, om tilintetgjøring av avskrifter, om hvorvidt forskerne skal ha adgang til å henvende seg til eller innhente nærmere opplysninger om dem det er gitt opplysninger om, og om bruken av opplysningene for øvrig. Kongen kan gi nærmere forskrifter om vedtak etter denne paragraf. 13e. (forskeres taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid i forbindelse med en forskingsoppgave som et forvaltningsorgan har støttet, godkjent eller gitt opplysninger undergitt taushetsplikt til, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til: opplysninger undergitt taushetsplikt som forskeren får fra et forvaltningsorgan, opplysninger som i forbindelse med forskningsarbeidet er mottatt fra private under taushetsløfte, og opplysninger som gjelder personer som står i et avhengighetsforhold til den instans (skole, sykehus, anstalt, bedrift, offentlig myndighet m.m.) som har formidlet deres kontakt med forskeren. Opplysningene kan bare brukes slik det er nødvendig for forskingsarbeidet og i samsvar med de vilkår som måtte være fastsatt etter 13 d annet ledd. Skal resultater av forskingsarbeidet publiseres eller brukes på annen måte, gjelder 13 a nr. 1 og 2 tilsvarende. Brudd på taushetsplikten eller på vilkår etter 13 d annet ledd, straffes etter straffelovens 121. Departementet eller vedkommende forvaltningsorgan skal gjøre forskeren og hans medarbeidere kjent med taushetsplikten og straffebestemmelsen, jfr. også 13 c første ledd. 13f. (bestemmelser om taushets- og opplysningsplikt m.m. i andre lover). Dersom noen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er pålagt taushetsplikt ved bestemmelse i annen lov, forskrift eller instruks av hensyn til private interesser, gjelder 13 til 13 e som utfyllende regler når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov. Bestemmelse i annen lov om rett eller plikt til å gi opplysninger begrenser ikke lovbestemt taushetsplikt, med mindre vedkommende bestemmelse fastsetter eller klart forutsetter at taushetsplikten ikke skal gjelde.

38 Dyrøy kommune Den lærende kommune Søkere på stillingen Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/161 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Ansettelse av kjøkkenassistent Viser til søknad på stilling. Vedtak i Ansettelsesutvalget Vijole Bruvoll ansettes i 14% fast stilling som kjøkkenassistent i PLO. Arbeidstid i h.h.t. turnusplan helgestilling. Lønn som assistent. Ansettes fra Klageadgang Vedtak i ansettelsessaker er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2 annet ledd. Vedtak i ansettelsessaker er unntatt fra reglene om begrunnelse i forvaltningslovens 24-25, og unntatt fra reglene om klage i forvaltningslovens 28-34, og reglene om omgjøring i forvaltningslovens 35 tredje ledd. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Kopi til: Tove Utmo Bente M. Paulsen Noeline Goos Elisabeth Hakkebo May Anne Ludvigsen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

39 Dyrøy kommune Den lærende kommune Søkere på stillingen Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/173 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Ansettelse av helsesøster Viser til søknad på stilling som helsesøster. Vedtak i Ansettelsesutvalget Anette Jørgensen ansettes i fast 100% stilling som helsesøster. Tiltredelse etter avtale. Reserve: Kristin Fjærvoll Klageadgang Vedtak i ansettelsessaker er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2 annet ledd. Vedtak i ansettelsessaker er unntatt fra reglene om begrunnelse i forvaltningslovens 24-25, og unntatt fra reglene om klage i forvaltningslovens 28-34, og reglene om omgjøring i forvaltningslovens 35 tredje ledd. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

40 Dyrøy kommune Den lærende kommune Fagledere PLO Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/331 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Ansettelse av fagledere PLO Viser til administrasjonsutvalgets vedtak av Vedtak i Ansettelsesutvalget Noeline Goos ansettes i forlengelse av vikariat som fagleder PLO sykehjem i 100% stilling tidsrommet Det innvilges permisjon uten lønn fra 100% fast sykepleierstilling på sykehjemmet i samme tidsrom. 2. Elisabeth Hakkebo ansettes i forlengelse av vikariat som fagleder PLO hjemmetjenesten i 30% stilling i tidsrommet t.o.m Det innvilges permisjon uten lønn i 30% fast sykepleierstilling i hjemmetjenesten i samme tidsrom. Det er enighet i PLO om at Elisabeth Hakkebos ønsker for å fortsette i 30% vikariat som fagleder innfris. Lønn etter HTA pr , men vil bli justert i h.h.t. sentralt lønnsoppgjør pr Klageadgang Vedtak i ansettelsessaker er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2 annet ledd. Vedtak i ansettelsessaker er unntatt fra reglene om begrunnelse i forvaltningslovens 24-25, og unntatt fra reglene om klage i forvaltningslovens 28-34, og reglene om omgjøring i forvaltningslovens 35 tredje ledd. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

41 Intern kopi til: Tove Utmo, May Anne Ludvigsen, Bente M. Paulsen, Viktor K. Olsen, Geir Fjellberg, Ørjan Higraff, Kjell Jostein Lillegård, Helene Sætherskar, Kine Svendsen, Aud Moan Kastnes Side 2 av 2

42 Dyrøy kommune Den lærende kommune Søkere på stilling som lærer Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/172 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Ansettelse av lærer Viser til søknad på stilling som lærer. Vedtak i Ansettelsesutvalget Ellen Bertheussen ansettes i inntil 100% lærerstilling i vikariat skoleåret 14/15. jf. fortrinnsrett for overtallig arbeidstaker/fast ansatt uten fast stillingshjemmel. 2. Tanja Skjervheim ansettes i 55% midlertidig lærerstilling skoleåret 14/15. jf. fortrinnsrett for overtallig arbeidstaker/fast ansatt uten fast stillingshjemmel. 3. Følgende søkere innkalles til intervju fredag : Morten Pedersen Ingjerd Espenes Steinar Solheim Vedtak i Ansettelsesutvalget Steinar Solheim ansettes i 80% midlertidig stilling som lærer skoleåret 14/15. Morten Pedersen ansettes i inntil 100% midlertidig stilling som lærer skoleåret 14/15. Reserve: Ingjerd Espenes Enhetsleder skole/sfo gis fullmakt til i samråd med tillitsvalgt til å ansette i evt. ledige stillinger fram mot skolestart. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

43 Klageadgang Vedtak i ansettelsessaker er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2 annet ledd. Vedtak i ansettelsessaker er unntatt fra reglene om begrunnelse i forvaltningslovens 24-25, og unntatt fra reglene om klage i forvaltningslovens 28-34, og reglene om omgjøring i forvaltningslovens 35 tredje ledd. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Kopi til: May-Elin Hals Ørjan Higraff Bente M. Paulsen May Anne Ludvigsen Side 2 av 2

44 Dyrøy kommune Den lærende kommune Søkere på stillingen som biblioteksjef Melding om vedtak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Klassering: Dato: 2014/156 Elin Meleng Blomseth, tlf.: Ansettelse av biblioteksjef Viser til søknad på stilling som biblioteksjef. Vedtak i Ansettelsesutvalget Kristian Hansen Schmidt ansettes i 50% fast stilling som biblioteksjef. Lønn og tiltredelse etter avtale. Reserve: Mona Ottesen Klageadgang Vedtak i ansettelsessaker er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2 annet ledd. Vedtak i ansettelsessaker er unntatt fra reglene om begrunnelse i forvaltningslovens 24-25, og unntatt fra reglene om klage i forvaltningslovens 28-34, og reglene om omgjøring i forvaltningslovens 35 tredje ledd. Med hilsen Elin Meleng Blomseth enhetsleder personal Kopi til: Ørjan Higraff Marit Alvig Espenes May Anne Ludvigsen Kine Svendsen Helene Sætherskar Kjell Jostein Lillegård Viktor K. Olsen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: Dyrøytunet 1 Dyrøytunet Brøstadbotn Telefaks: Org.nr.: E-post:

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift

T E I E P L I K T. .., den.. underskrift T E I E P L I K T Eg stadfestar med dette å ha motteke kopi av forvaltningslova 13, og at eg kjenner til innhaldet i reglane om teieplikt. Eg er klar over at eg i mi teneste i Møre og Romsdal fylkeskommune

Detaljer

Kriminalomsorgen. Taushetserklæring

Kriminalomsorgen. Taushetserklæring Taushetserklæring forvalter en stor mengde personopplysninger av sensitiv karakter. Det er derfor avgjørende for kriminalomsorgens tillit i samfunnet at disse opplysningene ikke kommer på avveier, eller

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.02.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune

Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Taushetserklæring for medarbeidere i Tromsø kommune Alle som utfører tjenester eller arbeid for kommunen har taushetsplikt etter bestemmelsene i Forvaltningsloven 13 13 f For ansatte i helse- omsorg- og

Detaljer

REGLER FOR SAKSBEHANDLING

REGLER FOR SAKSBEHANDLING REGLER FOR SAKSBEHANDLING Veiledningsplikt: Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. for innleie av.. (heretter kalt Sikkerhetsrådgiver) Kontraktsnr.: Saksnr: 2008/00004 SJU 216 Koststed/prosjektnr.:

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 6 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr: 2004/00775 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals Kjell J. Lillegård NESTL MEDL Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 08:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og -Avgjøres etter anbudskonkurranse- Org.nr.:.. (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr:201200535

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 6 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr: 200905147 Koststed/Prosjektnr.: 1. OMFANG

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 6 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr: 2012/00101 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontraktnr. K Saksnr: 2011/00424 Koststed/Prosjektnr.: 64000/960254

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K. Saksnr: 2011/01162 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og Org.nr.:.. (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr:. SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:.. 1. OMFANG

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 6 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og. Org.nr.:.. (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K.. Saksnr: 2009/00087 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr: 2011/01162 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.: 67000/99180

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontraktnr. K Saksnr: 2011/01226 Koststed/Prosjektnr.: 960248

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr: 2009/00087 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 6 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Kontaktnr. K Saksnr: 2009/05147 SJU 216 Koststed/Prosjektnr.: 62000/960248 mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og Org.nr.:.. (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr:. SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:.. 1. OMFANG

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og Org.nr.:.. (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr:. SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:.. 1. OMFANG

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 5 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og.. Org.nr.: (heretter kalt Utleier) Kontraktnr. K Saksnr: 2011/ 05388 Koststed/Prosjektnr.: 62000/960259

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

TAUSHETSERKLÆRING Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) (Navn på KBO-enhet)

TAUSHETSERKLÆRING Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) (Navn på KBO-enhet) (KBO-enhetens logo) TAUSHETSERKLÆRING Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) (Navn på KBO-enhet) Jeg forstår at jeg i forbindelse med mitt arbeid kan få kjennskap til sensitive opplysninger, opplysninger

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.11.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 043 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * BEHANDLING AV TAUSHETSPLIKTBELAGTE OPPLYSNINGER

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 043 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * BEHANDLING AV TAUSHETSPLIKTBELAGTE OPPLYSNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 043 Arkivsaksnr.: 02/08079-001 Dato: * BEHANDLING AV TAUSHETSPLIKTBELAGTE OPPLYSNINGER INNSTILLING TIL: Administrasjonsutvalget/formannskapet

Detaljer

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL

AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL Side: 1 av 7 AVTALE VEDRØRENDE INNLEIE AV PERSONELL mellom Jernbaneverket Utbygging (heretter kalt U) og Org.nr.:.. (heretter kalt Utleier) Kontaktnr. K Saksnr:. SJU 216 Koststed/Prosjektnr.:.. 1. OMFANG

Detaljer

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk

Forvaltningsloven og Offentlighetslovens. krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger. og noen ord om god forvaltningsskikk 1 Forvaltningsloven og Offentlighetslovens krav om taushetsplikt ved håndtering av personopplysninger og noen ord om god forvaltningsskikk Arkivforum 13. Februar 201 1 May Liz Bjørnevik Tho, Organisasjonsdirektørens

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Grete Moan MEDL TV Karl Johan Olsen MEDL SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 30.08.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Habilitetskrav og teieplikt for medlem av prøvenemnd

Habilitetskrav og teieplikt for medlem av prøvenemnd Habilitetskrav og teieplikt for medlem av prøvenemnd Forskrift til Opplæringslova 3-56. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og administrert av fylkeskommunen,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

AB konferansen 2012. Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet

AB konferansen 2012. Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet AB konferansen 2012 Utvalgte juridiske utfordringer ved advokat Terje Hovet Aktuelle juridiske utfordringer AB deltakers forhold til arbeidsmiljølovens vernebestemmelser. Yrkesskadeforsikring for AB deltakere

Detaljer

Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Randi Lillegård LEDER AP Grete Moan MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ellen

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 6 09.08.2016 2016/837-10734/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Nina

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 25.06.2015 2015/1017-7814/2015 Arkivkode: 412 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Silje

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune

Web-Personalmelding med arbeidsavtale Tingvoll kommune Arbeidsavtale fast stilling ARBEIDSAVTALE FAST STILLING Jeg inngår med dette følgende arbeidsavtale med Tingvoll : Tilsettingsforhold, prøvetid og oppsigelsesfrister: Fast tilsetting. Stillingsprosent

Detaljer

LOVOVERSIKT FORVALTNINGSLOVEN

LOVOVERSIKT FORVALTNINGSLOVEN LOVOVERSIKT FORVALTNINGSLOVEN 13. (taushetsplikt). Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 14.06.2016 2016/207-8192/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 7 Lars

Detaljer

Taushetsplikt og kommunikasjonsadgang

Taushetsplikt og kommunikasjonsadgang Taushetsplikt og kommunikasjonsadgang Rus- og psykisk helseforum Alta 4.-5. november 2014 Sunniva Helena Sømhovd Fylkesmannen i Finnmark Konferansens hovedtema er «helhetlig behandling suksesskriterier»

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.06.2015 2015/906-7909/2015 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 5 Bodil

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT

Saksframlegg. Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Kristen Rusaanes Arkiv: 15/65-1 Dato: 06.01.2015 ENDRING AV REGLMENT KNYTTET TIL FOLKEVALGTES TAUSHETSPLIKT Vedlegg: 1. Taushetsplikt for folkevalgte, rundskriv

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 13.02.2014 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 02.05.2016 2016/207-5997/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 6 Sol Gabrielle

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 19.02.2015 2015/438-1847/2015 Arkivkode: Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722023 Charlotte

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 06.06.2016 2016/306-7741/2016 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Anita Rognmo Lundhaug, tlf 77722032 19.05.2016

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 6 22.12.2016 2015/1586-17015/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Norma

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi Lillegård Leder AP Karl Johan Olsen Medlem SV Knut Arne Johansen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 22.02.2016 2016/125-2628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lone

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032. Arbeidsavtale i forbindelse med inntak som lærling - Lise Daleng Vestermo Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 30.06.2015 2015/821-8104/2015 Arkivkode: A56 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Lise

Detaljer

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 043 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * BEHANDLING AV TAUSHETSPLIKTBELAGTE OPPLYSNINGER

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 043 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * BEHANDLING AV TAUSHETSPLIKTBELAGTE OPPLYSNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 043 Arkivsaksnr.: 02/08079-006 Dato: * BEHANDLING AV TAUSHETSPLIKTBELAGTE OPPLYSNINGER INNSTILLING TIL: Administrasjonsutvalget/Formannskapet

Detaljer

Notat. Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat. Kopi : TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE.

Notat. Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat. Kopi : TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE. Notat Til : Rådmannen Fra : Kommuneadvokat Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/70-16 033 DRAMMEN 14.04.2008 TAUSHETSPLIKT FOR FOLKEVALGTE. 1. Innledning. I den pågående rettstvist mellom Unicon

Detaljer

Den utfordrende samtale til barnas beste

Den utfordrende samtale til barnas beste Den utfordrende samtale til barnas beste Skilsmisser eller separasjon på landsbasis Antall skilsmisser har gått ned om man ser på tall fra 2011 til 2014 ( - 1099). 2011 2012 2013 2014 9 707 9 635 8 965

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 13:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt NORMALREGLEMENT Den formelle bakgrunn for fastsettelse av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven 14-16 til 14-20. Der heter det at partene i den

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 26.05.2014 2014/71-6361/2014 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 1 av 8 Randi

Detaljer

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet

Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Informasjon om bruk av personnummer i Cristin-systemet Bakgrunnen til at Cristin og tidligere også Frida-systemet bruker fødselsnummer er at dette er pr i dag den eneste unike identifiseringsnøkkelen for

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 14.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Eldrerådet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Eldrerådet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kirsten Lieng, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kirsten Lieng, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 01.07.2014 2014/109-7796/2014 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Kirsten Lieng, tlf 77722028 1 av 6 Svenn

Detaljer

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV OPPHAVSRETT

AVTALE OM OVERDRAGELSE AV OPPHAVSRETT AVTALE OM OVERDRAGELSE AV OPPHAVSRETT AVTALE OM PUBLISERING AV BACHELOR /MASTEROPPGAVE/ STØRRE STUDENTOPPGAVER (NEDENFOR KALT OPPGAVE) INNGÅTT MELLOM NTNU i GJØVIK (NEDENFOR KALT NTNU) OG STUDENT(ENE):

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa administrasjonsutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa administrasjonsutvalg Møteinnkalling Nordreisa administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Foramnnskapssalen, Rådhuset Dato: 21.04.2016 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Administrasjonsutvalget. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: Kommunehuset Dato: 18.05.2009 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Burfjord

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2013 Tidspunkt: 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE

ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG 2 TILSETTING 3 ARBEIDSAVTALE 4 ARBEIDS- OG HVILETIDER 5 FERIE ARBEIDSREGLEMENT 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap. 1, 1, der fellesrådet er arbeidsgiver. Reglene i reglementet gjelder

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD ARBEIDSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Vedtatt i Kirkelig fellesråd 13.11.2008 1 OMFANG Reglementer gjelder alle arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jf. Hovedtariffavtalen kap.

Detaljer

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). LOV-i 967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Page 1 of 5 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven). Kapittel VI. Om klage og omgjoring. 28. (vedtak

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 02.08.2016 2016/837-10628/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Helen

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Tilsetting i 100 % stilling som fagarbeider i Balsfjord kommune -vikariat

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Tilsetting i 100 % stilling som fagarbeider i Balsfjord kommune -vikariat Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 23.09.2016 2016/887-12493/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Fredrik

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Hjørdis Svendsen MEDL TV

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jan Åge Rydningen MEDL TV Hjørdis Svendsen MEDL TV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Arbeidsmiljøutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 05.09.2013 Tidspunkt: 0900 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.01.2012 Tid: 14.45 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale.

Arbeidsreglement. Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Arbeidsreglement Arbeidsreglement er, etter forhandlinger mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte, fastsatt ved skriftlig avtale. Vedtatt av administrerende direktør 31. april 2002 1. Formål

Detaljer

Begrensninger i innsynsrett. DRI mars 2011 Jon Berge Holden

Begrensninger i innsynsrett. DRI mars 2011 Jon Berge Holden Begrensninger i innsynsrett DRI 1010 3. mars 2011 Jon Berge Holden Dagens tema Ukas sak Grublis Oppsummering fra sist innsynsrett Unntakene Kan unntas Skal unntas taushetsplikt Forholdet mellom pol, offhl

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl MEDL AP Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 28.11.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf Balsfjord kommune for framtida Rådmannens stab Vår dato Vår referanse 1 av 7 15.09.2016 2016/886-12167/2016 Arkivkode: 411 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jorunn Bråthen, tlf 77722032 Marlen

Detaljer