seniorpolitikk.no To-lærersystem ypperlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "seniorpolitikk.no To-lærersystem ypperlig"

Transkript

1 nr. 3 - mai 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no To-lærersystem er ypperlig Når båten er på tokt med elever, er Kjell Stener kaptein. (Foto Tora Herud) Når jeg blir 62 år vil jeg jobbe 60 prosent, direkte med elevene og det praktiske arbeidet her, og så kan jeg ha et fag, sier lærer Kjell Stener (58), ved Sollerudstranda skole i Oslo Stener og en ung, kvinnelig lærer har ansvaret for to jenter og seks gutter på linja for sjøsikkerhetsarbeid fra 9. til og med 10. klasse på Sollerudstranda, ikke langt fra Lysaker stasjon. 40 prosent av undervisningen er praktisk arbeid, der vi blant annet restaurerer og vedlikeholder denne seilbåten, «Windekind», bygd til en nederlandsk baron i 1918, sier Stener. Norge vil trenge nye lærere fram til 2030, og lærermangelen vil være tydelig allerede i 2016, ifølge rapporten «Lærerutdanninger i endring», som er utarbeidet for kunnskapsdepartementet av Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Barnehagelærere (tidligere kalt førskole lærere) er det allerede mangel på, i Oslo trengs det 1.500, nå. Det er en kjempekrise vi står overfor, og det finnes ikke noe fasitsvar, sier lektor Inge Eidsvåg ved Nansenskolen om det store behovet for lærere i Norge i årene som kommer. Se side

2 2 Smilerynker: Reisemus er tingen Sommeren 1990 fikk jeg tildelt en elektrisk skrivemaskin i Aftenpostens redaksjon. Jeg var ingen teknologisk sinke, så etter én uke med masing tillot sjefen meg å skrive på min private, 4 kilo tunge, bærbare PC, og deretter skrive ut teksten på papir slik at typografene kunne sette teksten på nytt. PC og mus hadde jeg imidlertid hatt i den forrige jobben min helt fra midten av 1980-tallet, for et halvt liv siden. Og jeg har aldri vært plaget med musesyke eller musearm eller hva det nå kalles. Plagene har hatt mer form av frustrasjon og irritasjon når teknikken ikke virker. Musene for eksempel, slutter å virke når batteriene er tomme, men også av andre uforklarlige årsaker. Det siste skjedde nylig. Mus er mus, tenkte jeg og bestilte en ny. Og deretter enda en, og nok en. Men ingen av dem passet til meg, og etter noen dager var smertene i hånda, armen og skulderen nesten ikke til å holde ut. Mye teknisk utstyr og verktøy er laget for større mannehender, sier noen. Kjøp deg en reisemus, den er mindre, sa en annen. Tora Herud På Ingen i Norge har et overordnet ansvar for flere skoler og barne hager enn Anniken Hauglie. Oslo har 171 skoler, elever og mellom og lærere. 40 prosent av elevene har et annet morsmål enn norsk. Det går rundt barn i 788 barnehager (kommunale og private) i Oslo og som til sammen har ansatte. 1 Mange lærere går i årene som kommer av med pensjon. Behovet for nye lærere vil øke kraftig. Hva gjør Oslo kommune for å holde på lærerne en stund til, slik IA-avtalens delmål 3 legger opp til? Oslo kommune er en IA-virksomhet som forplikter seg til å jobbe for et inklu derende arbeidsliv. Mange av våre «senior-lærere» er faglige sterke lærere, for eksempel i fag som matematikk, og vi verdsetter deres fagkompetanse høyt. Vi er opptatt av å beholde fagkunnskap lengst mulig. Vi er opptatt av at rektor/ skoleledelsen gis anledning til å disponere deres tid til det beste for dem selv og deres livsfase, og til det beste for elevene. Noen ønsker kanskje å slippe en del oppgaver mot at de vier mer tid til undervisning og tilpasset opplæring. Denne fleksibiliteten er det viktig å sikre. 5spørsmål om seniorpolitikk 2 Du har nylig besøkt skoler i Finland og er positivt overrasket over det du fikk se. Hva er det med lærerne i finsk skole som du kan tenke deg å overføre til Oslo-skolen? Læreryrket i Finland er et høystatus yrke, og det er stor rift om studieplassene. Ifølge vårt vertskap kommer kun 10 prosent av søkerne til studiet, inn på studiet, og det er størst rift om å være barneskolelærer. Motiverte og faglig kompetente, og trygge, lærere er det beste utgangspunktet Det er ingen andre lærere som kan gå ut fra klasserommet uten at noen av elevene jukser. Men det kan Tor Arne Mjølund (68). Matematikkelev Johannes Timenes ved Kristiansand katedralskole Gimle (KKG) (Fædrelandsvennen) Må de eldste ut først? Det blir spennende å se hva som skjer med seniorpolitikken i et arbeidsliv med stadige omstillinger. For noen uker siden ble vi presentert for en undersøkelse hvor en av 10 bedriftsledere sier at det kan bli nødvendig å gjennomføre større omstillinger og nedbemanninger i løpet av året. Omstillinger er for mange bedrifter blitt en naturlig og nødvendig del av forretningsutviklingen. Historisk sett har det ofte vært slik at nedbe Kari Østerud Direktørbloggen Tegning Siri Dokken

3 3 Anniken Hauglie (42) Stilling: Byråd for kunnskap og utdanning (H) i Oslo for elevens læring, men også for lærerne selv. 3 Barnehagene i Oslo mangler per i dag barnehagelærere. På Civitas frokostmøte «Norsk skole: På feil spor eller rett vei?» i mars, sa du at det neste kompetanseløftet må komme i barnehagene, og at det blant annet trengs flere fagfolk der. Hvordan skal dere få til dette, når dere samtidig har mange barnehagelærere på vei ut i pensjonering? I Oslo har vi startet et kompetanseløft som blant annet innebærer at av våre ansatte skal få kompetanse i språkutvikling og språkkartlegging. Vi utdanner egne assistenter til å bli pedagoger fordi vi trenger flere med pedagogisk utdanning. Flere får tilbud om basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og vi vil tilby lederutdanning til lederne. 4 Oslo kommune selger nå 10 barnehager til private drivere. Du lover på kommunens nettsider at kvalitet vil være viktig ved valget av nye drivere og at ingen ansatte vil miste jobben. Flere av de ansatte i barnehagene er 62 år og eldre, men som primært ønsker å fortsette i arbeid. Hva gjøres for at deres lønns- og pensjonsordninger ikke svekkes hos nye drivere? Bystyret har vedtatt at vi skal konkurranseutsette og selge henholdsvis sju og ti barnehager, og arbeidet er godt i gang. I prosessen har vi vært opptatt av å sikre kvaliteten på barnehagenes fremtidige drift. Alle private barnehager er pålagt å tilby pensjon. Mange av de private tilbyr også AFP. Ingen ansatte vil miste jobben ved virksomhetsoverdragelsen, men det er opp til den enkelte ansatte å vurdere om betingelsene tilfredsstiller egne krav og ønsker. 5 Når kommunen selger barnehager eller konkurranseutsetter driften, hva inneholder kravspesifikasjonen da om bemanningsnorm, aldersmangfold, faglig kompetanse hos de ansatte, lønnsnivå og antall barn i gruppene? I bystyrets vedtak står det eksplisitt at den kommunale bemanningsnormen ikke skal gjelde. Det betyr at det er lovens bestemmelser om bemanning som skal gjelde. I konkurransegrunnlaget har vi lagt til grunn at tilbyderen må legge frem en bemanningsplan tilpasset den aktuelle barnehagen som ønskes drevet, en kompetanseplan og en beskrivelse av hvordan barna skal kunne lære seg norsk før skolestart. Konkurransegrunnlaget tar også opp i seg lønns- og pensjonsvilkår. Dette har Nordlandia gjort, og gjennom forhandlingene har man kommet frem til et godt resultat som vil sikre at driften fremover vil være av god kvalitet. Tekst Tora Herud (Foto Scanpix)...det er opp til den enkelte ansatte å vurdere om betingelsene tilfredsstiller egne krav og ønsker. Anniken Hauglie (42) manning delvis ble løst ved ulike former for tidligpensjonsordninger. Ikke sjelden har vi sett at bemanningsreduksjon betyr at virksomhetenes eldste blir fristet med lukrative tidligpensjonsord ninger og sluttpakker, og i en omstillingssituasjon oppleves nok ikke disse «tilbudene» som så veldig frivillige for bedriftens eldste. Resultatet kan bli at mange blir pensjonister lenge før de egentlig kunne ha tenkt seg. Senter for seniorpolitikks egen undersøkelse, Norsk seniorpolitisk barometer, bekrefter at de som har mulighet til å ta ut tidligpensjon er blant de arbeidstakerne som det er mindre sannsynlig at bedriften vil beholde, dersom den skal nedbemanne. Det ser nesten ut til å være en slags refleks hos både ledere og tillitsvalgte at de eldste må ut først. I det lange løp vet vi at dette ikke er bærekraftig, verken for bedriftene eller for samfunnet. Snart vil hver fjerde innbygger i Norge være mellom 55 og 75 år, og da er det ikke særlig smart å single ut denne gruppen når nedbemanninger skal gjennomføres. Utfordringen blir å tenke nytt ved nødvendige omstillinger og nedbemanninger. Her er noen tips til hva man bør ha tenkt i gjennom før man setter i gang: 1. En god start kan være å ikke gjøre alder til et kriterium for hvem som må slutte. Det avgjørende er vel alltid den kompetansen hver enkelt besitter. 2. En sunn skepsis til tidligpensjonsordninger kommer også godt med. Norsk arbeidsliv trenger både den kompetansen og den arbeidskraften som seniorene representerer. 3. Sørg for å være oppdatert på fakta om seniorenes arbeidsprestasjoner. Arbeidsmotivasjon og arbeidsprestasjon er veldig individuelt, og stort sett uavhengig av alder. Ikke la mytene styre.

4 4 Godtar ikke dårligere betingelser Margaret Lilleøien.

5 5 Som et forsøksprosjekt selger Oslo kommune 10 barnehager til private drivere. De eldste ansatte opplever at dette skaper en svært usikker situasjon. Tekst og foto Tora Herud Barnehagene som skal legges ut for salg er ifølge Oslo kommunes nettsider Fagerholt, Lindebergstua, Smedbakken, Sørhellinga, Asperud, Hauketo, Vestskrenten, Holmen, Midtstuen og Rønningen, med i underkant av 600 barn. Margaret Lilleøien (62) er barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder i en av avdelingene i Smedbakken barnehage på Ellingsrudåsen i bydel Alna. 12. desember i fjor fikk vi beskjed om at driften av noen av Oslo kommunes barnehager skulle konkurranseutsettes. Men ingen la inn bud på Smedbakken og vi har fått beskjed om at denne og ni andre barnehager skal selges, sier hun. Skaper stor usikkerhet Smedbakken har 54 barn fordelt på fire avdelinger og til sammen 12 ansatte, få av dem er under 40 år, flere er fylt 62 år. Vi som er på min alder, hadde ikke tenkt å gi oss, men fortsette i jobbene våre. Med nye drivere, presses vi til enten å gå av med AFP i den pensjonsordningen vi har med Oslo pensjonsforsikring, eller å fortsette i arbeid for ny eier med det jeg frykter kan bli dårligere lønnsbetingelser og dårligere pensjonsordning. Jeg blir så sint, sier Margaret Lilleøien. Hun har sammenlignet lønnstabellen for pedagogiske ledere i Oslo kommunes barnehager med lønnstabellen for pedagogiske ledere i barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL). I Oslo pensjonsforsikring er opptjeningstiden for pensjon 30 år. Jeg begynte å jobbe her på Smedbakken i 1984, for 30 år siden, før det jobbet jeg i en barnehage på Romsås. Fra 1997 til 2010 jobbet jeg i skolen, på SFO og med norskopplæring av minoritetselever, før jeg kom tilbake hit, hvor jeg trives svært godt, sier hun. Jeg er i tenkeboksen seniorpolitikk.no spør om hun har regnet på alternativene: Gå av med pensjon eller fortsette i jobben med ny arbeidsgiver. Jeg har ikke regnet helt nøyaktig, foreløpig vet vi jo ikke hvem som kjøper barnehagen. Den skal først takseres før den legges ut for salg. Deretter antar jeg at vi får et tilbud. Jeg har regnet ut at jeg som 62-åring ved å gå av med AFP, vil få 56 prosent av dagens lønn i pensjon. I tillegg kan jeg tjene inntil kroner i året. Men hvor skulle jeg tjene de pengene, og hvem ansetter noen over 62 år i dag? spør hun. I Oslo kommune betales et beløp tilsvarende 2 prosent av lønnen per år til pensjon og kommer i tillegg til lønnen. I barnehager med medlemskap i PBL trekkes 2 prosent av lønnen til pensjonsinnskudd. Selv om lønnen med ny driver blir den samme som i dag, vil pensjonsinnskuddet føre til en reduksjon, sier hun. Hva som er forskjellen på andre arbeidsvilkår, har ikke Margaret Lilleøien hatt mulighet for å sammenligne foreløpig. Jeg er i tenkeboksen. For meg og mange andre blir det som å velge mellom pest eller kolera. Enten å gå av ufrivillig med AFP og få dårlig råd, og miste et godt arbeidssted, eller fortsette å jobbe med en usikker jobbfremtid både når det gjelder arbeidsvilkår, lønn og fremtidig pensjon. Sju av 12 her sier de vurderer å slutte. En har allerede søkt og fått ny jobb. To andre har bestemt seg for å gå av med AFP eller alderspensjon, sier hun. Lover videre ansettelse Byråd for kunnskap og utdanning (H) i Oslo, Anniken Hauglie, lover at kvalitet vil være viktig ved valget av nye drivere og at ingen ansatte vil miste jobben. I tillegg til barnehagene som selges, overtar Norlandia driften av tre kommunale barnehager som ble konkurranseutsatt. En av disse er Frydenlund barnehage som ligger like ved Smedbakken. Nasjonal bemanningsnorm for barnehager Ifølge forskrift om pedagogisk bemanning skal det minimum være én pedagogisk leder per 18 barn over tre år og én pedagogisk leder per 9 barn under tre år. Pedagognormen er ikke en norm for gruppestørrelse, men kan være oppfylt for barnehagen som helhet. Seniorpolitikken i Alna bydel i Oslo Utviklingen i arbeidsmarkedet og alderssammensetningen i befolkningen vil også for Bydel Alnas vedkommende innebære utfordringer med hensyn til å beholde ansatte helt til de når pensjonsalder. Det må i større grad legges til rette for å benytte ansattes kompetanse og innsatsvilje i ulike livsfaser og hele arbeidslivsløpet, med spesiell fokus på seniorer. Vi vil at: (strategier) n Flere ansatte skal stå i arbeid fram til oppnådd pensjonsalder for stillingen n Ansatte skal verdsettes i forhold til alder, kunnskap og livserfaring Ved at: (tiltak) n Det gis mulighet for individuelt tilpasset arbeidstid, arbeidssted og arbeidsoppgaver og alternativ karrrierevei dersom dette er mulig for tjenesten n Det gjennomføres obligatoriske seniorsamtaler fra fylte 55 år for å kartlegge ønsker og behov for den videre karriere n Ved ledighet i stillinger vurderes disse omgjort til stillinger som kan tilpasses seniorer n Seniorer kan ved uttak av gradert AFP planlegge fleksibel uttak av fritid sammen med leder i forhold til tjenestestedets behov og uten vesentlig ulempe for virksomheten n Seniorers kompetanse og erfaring benyttes i opplæring og veiledning; mentorordning/ fadderordning n Seniorer får de samme muligheter for opplærings- og kompetansehevende tiltak som øvrige medarbeidere n Fra fylte 62 år kan trening med inntil 1 times varighet pr. uke innvilges innenfor arbeidstiden dersom dette ikke fører til vesentlig ulempe for virksomheten n Fra fylte 62 år kan seniorer i 100 prosent stillinger, innenfor Oslo kommunes personalreglement 7d, innvilges en fridag pr. mnd. (ikke juli og august og maks 10 dager pr. år). Fridager kan ikke samles opp, men må avvikles innenfor den enkelte måned. Fridag avtales med leder. Arbeidstakere i prosent stilling vil etter fylte 62 år få tilbud om en fridag hver annen måned (ikke juli og august maks 5 dager pr. år). Fridager kan ikke samles opp, men må avvikles innenfor fastsatt tidsperiode. Fridag avtales med leder. Ved sykefravær mer enn 3 dager innenfor samme måned, faller fridagen bort. Bydelen opplyser at den i tillegg har prosedyrer der det ved ledighet i stillinger skal vurderes om den skal omgjøres for tilpasning for arbeidstaker over 55 år, som har gitt tilbakemelding om behov for tilrettelegging.

6 6 Pia Friis. Mer stabilt med fagutdannede har utdanning og erfaring, er det noe annet. I Kanvas er vi opptatt av mangfold både når det gjelder kjønn og etnisitet, men også når det gjelder alder, sier Pia Friis. Det er ikke bare enkelt å svare på om vi ansetter folk i årsalderen. Det avhenger av kompetanse og erfaring, sier Vivi Ann Larsen. Kanvas har en ordning med 80 prosent stilling og 100 prosent lønn fra fylte 62 år. En av mine ansatte benytter ordningen og har fri hver onsdag. Hun er strålende fornøyd med ordningen og jeg tror hun vil fortsette i flere år på grunn av den, sier Larsen. Men det koster litt mer, du må jo dekke opp for den 20 prosenten vedkommende har fri. I Tinkern jobber alle 100 prosent stilling, med unntak av to assistenter som kombinerer arbeid med å utdanne seg til barnehagelærere. Kanvas gir 10 prosent lønnskompensasjon for redusert stilling i studietiden pluss inntil kroner i studiestøtte. Utdanningen går over 4 år og med to års bindingstid til Kanvas etterpå, sier Friis. Alle ansatte i Kanvas-barnehagene i Oslo, har etter ett års ansettelse og uavhengig av alder, fem dager tjenestefri med lønn i tillegg til ferie. Hvor er de selv om 5 år? seniorpolitikk.no stiller de to barnehagelederne spørsmålet om hvor de selv er om fem år. Jeg jobber fortsatt i barnehage om fem år, men kanskje ikke til jeg fyller 67. Fra årsalderen vil jeg kanskje prøve Målet i Kanvas-barnehagene er at 50 prosent av de ansatte i møte med barn skal være barnehagelærere. Det er større sjanse for at flere blir i jobbene sine når flere har utdanning, sier daglig leder Pia Friis (59) i Tinkern Kanvas-barnehage i Oslo sentrum. Tekst og foto Tora Herud Friis får støtte av kollega og daglig leder Vivi Ann Larsen (55) i Rektorhaugen Kanvas-barnehage, nord i Oslo, som har 88 barn og 20 ansatte. Barnehagen var nybygd for 3 1/2 år siden og har lyse moderne lokaler med vannbåren varme i golvene. Kanvas har blant annet brukt sosiale medier aktivt i rekrutteringen av barnehagelærere. Ufaglærte kommer hele tiden på døra og spør om mulighet for å jobbe som assistent. En utlysning kan gi 250 ufaglærte søkere, men å finne dyktige folk, er en utfordring. Barnehagelærerne er stabile og blir mange år i jobbene sine. Assistentene vil kanskje ut og reise eller ta utdannelse etter en stund, sier Pia Friis. Selv har hun jobbet 35 år i barnehage, derav 25 år i Kanvas-barnehager, det vil si helt siden oppstarten av stiftelsen Kanvas. Ønsker mangfold Friis har hatt søkere over 60 år til assistentstillinger, og som aldri har jobbet i barnehage før. Da synes vi de har for kort tid igjen til pensjonsalder, til at vi kan lære dem opp. Opplæring tar tid. Dersom søkere

7 7 å jobbe med noe annet. Jeg hadde to års permisjon for å ta utdanning som coach og har jobbet som sertifisert coach i to år. Det er noe jeg kunne tenke meg å ta opp igjen, kanskje mot slutten av yrkeskarrieren. Fra 62 år velger jeg nok ordningen, sier Vivi Ann Larsen. Tidligere har hun arbeidet mange år i personalbarnehagen på Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri. Jeg tviler på at jeg jobber i barnehage fram til jeg fyller 65 år, og det er mulig at jeg velger 80 prosents stilling med 100 prosent lønn fra fylte 62 år. Jobben min som leder for 30 ansatte fordelt på åtte team med til sammen 127 barn, er veldig krevende. Foreldre i dag stiller store krav. Noen truer med advokat for å presse. Jeg er glad jeg har 35 års erfaring fra barnehage og kan stå i det presset, sier Pia Friis. Tinkern barnehage drives på kontrakt for Oslo kommune i kommunens lokaler. Friis har markert seg tydelig i den faglige utviklingen av Kanvas-barnehagene og drevet vellykkede prosjekter for blant annet å lokke flere menn til yrket. Det meste med jobben i barnehagen er positivt. Jeg begynner å bli eldre selv, men dette er en jobb der jeg hele tiden må utvikle meg, lære nytt og være åpen for forandringer. Slik er det nyttig for meg å jobbe sammen med unge mennesker. Jeg blir utfordret til ikke å stagnere, sier Vivi Ann Larsen, i det det banker på døra. En håndverker trenger svar på spørsmål han har. Å være leder i barnehage handler ikke bare om gode pedagogiske tilbud, lokalene skal også holdes i orden. Vivi Ann Larsen. Utformet ny seniorpolitikk I Kanvas-barnehagene blir ikke seniorene sett annerledes på enn andre medarbeidere. Særbehandling retter seg mot individ og er ikke avhengig av alder, sier HR-rådgiver Leif Roberg i Kanvas. Tekst og foto Tora Herud Roberg sier det er veldig stor konkurranse om barnehagelærerne i Oslo. Målet vårt er at det skal være 50 prosent barnehagelærere blant medarbeidere i møte med barn. Da regnes administrative ledere ikke med. Dersom fagmiljøet blir bedre, vil det mest sannsynlig bli mer attraktivt å jobbe hos oss, og færre vil ønske å slutte. Vi håper at flere vil tenke at «her kan jeg utvikle meg faglig og dele av min faglige erfaring som senior», sier han. Rundt 11 prosent av de om lag ansatte i Kanvas er over 55 år. Før var det slik at alle skulle ha en egen seniorsamtale og det var mer mer oppmerksomhet rundt alder. Vi begynte å lure på om dette var rett vei å gå. Nå bruker vi medarbeidersamtalen, der vi spør den enkelte om hvor de ser seg selv noen år fram i tid. Så spør vi om hva vi kan gjøre for at den enkelte skal fortsette i jobben sin eller få til endringer, sier Roberg og viser til skriftlige retningslinjer. Seniorpolitikken i Kanvas Der står det: Kanvas ønsker en mangfoldig personalgruppe hvor seniorer er en naturlig del. Seniorpolitikk er langsiktig bevisstgjørings- og utviklingsarbeid, som er nært knyttet til Kanvas generelle personalpolitikk. Først og fremst er det viktig med en individuell tilnærming og ikke en gruppetilnærming. Seniorer er som gruppe altfor variert til å kunne settes i bås og bli behandlet deretter. Det viktigste tiltaket er derfor dialog med den enkelte for å fokusere på behov for utvikling og tilrettelegging. En forutsetning her er dyktige ledere som ser sine ansatte og er tydelig i sin kommunikasjon og formidling av forventninger, i tillegg til aktive seniorer som er tydelige i forhold til egne ønsker og behov. Utviklingssamtalen skal være den arenaen hvor nettopp den ansattes fremtidsplaner, utviklingsbehov og tilretteleggingsbehov adresseres. På det mer generelle plan så gjennomføres det allerede mye god seniorpolitikk i form av nærværsarbeid: en helsefremmende arbeidsplass er også det for eldre arbeidstakere. I tillegg er det viktig med holdningsskapende arbeid knyttet til seniorers holdning til seg selv og holdninger blant alle ansatte. Den aller viktigste seniorpolitikken er først og fremst god personalpolitikk. Det er derfor kun ett tiltak som skiller seg ut som unikt for seniorer, nemlig seniorseminar. Kanvas skal gjennomføre et seniorseminar annethvert år for alle over 58 år. Dette seminaret vil inneholde to elementer: 1. Informasjon om rettigheter knyttet til alderspensjon 2. Fokus på seniorenes holdninger til seg selv. Til høsten skal vi ha et slikt seminar der PBL informerer om forsikringer og pensjon. I tillegg skal lege Ingvard Wilhelmsen snakke om motivasjon «Konge i eget liv Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger», sier Leif Roberg. Kanvasbarnehagene Kanvas driver 56 barnehager med plass til rundt barn, har rundt ansatte og er en av de store barnehagedriverne i Norge. Virksomheten startet som medlemsorganisasjonen Barnehageforbundet i 1986, ble omdannet til stiftelse med ideelt formål i 1992, og endret navn til Kanvas i Ifølge hovedtariffavtalen mellom Private barnehagers landsforbund (PBL) og fagorganisasjonene, kan ansatte fra fylte 62 år velge å jobbe 80 prosent stilling med 100 prosent lønn som et alternativ til å ta ut AFP.

8 8 Lasse Kolstad. Stort behov for lærere Kompetanse og erfaring er utrolig viktig for et godt utdanningstilbud. Veldig mange lærere er i alderen 50 til 60 år, og om få år går svært mange av dem ut med pensjon, sier seksjonsleder Lasse Kolstad i Utdanningsforbundet. Tekst og foto Tora Herud Norge vil trenge nye lærere fram til 2030 og lærermangelen vil være tydelig allerede i 2016, ifølge rapporten «Lærerutdanninger i endring». Økningen i antall søkere til utdanningen for lærere i grunnskolen i perioden 2010 til 2013 var på ni prosent, men ligger godt under den gjennomsnittlige økningen på 13 prosent i antall studenter som søkte på høyere utdanning. Samtidig som relativt få søker seg til lærerstudiet, er frafallet under studiet stort. To år ut i lærerutdanningen har én av tre studenter hoppet av, ifølge rapporten som er utarbeidet for kunnskapsdepartementet av Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. For å gjøre overgangen fra utdanning til yrkesutøvelse bedre, er det viktig at de nyutdannede har noen å drøfte utfordringer og erfaringer med, sier Kolstad. Seniortiltak virker Vi har avtale om seniorpolitiske tiltak knyttet til tariffavtalen. Ett tiltak er rett til redusert undervisningstid med inntil 5,8 prosent og 12,5 prosent fra skoleårets be gynnelse det året de fyller henholdsvis 55 og 60 år. Det har skjedd en gradvis endring over år ved at flere lærere fortsetter lenger, og at flere blir i jobben til de fyller 62 år, i stedet for å uføretrygdes før den tid. Det er viktig å se personalpolitikken og arbeidsmiljøet i sammenheng gjennom ulike faser i yrkesløpet. Vi mener at de seniorpolitiske tiltakene har virket, sier han og nevner også at det er viktig for lærere å: n Få brukt kompetansen sin til å forberede god undervisning n Få tid til å gjøre en god jobb n Få mulighet til oppfølging og opplæring tilpasset den enkelte elev n Ha mindre rapportering/oppgaver som stjeler tid fra elevene n Få mer tid til elevene Gjennomsnittsalder for lærernes pensjonering (inkludert uføretrygdede) har utviklet seg slik*: 2001: 56,5 år 2005: 60 år Det finnes ikke nyere sammenlignbare tall, men Statens pensjonskasse opplyser at: n Gjennomsnittsalder for alle lærere som tok ut alderspensjon, uførepensjon eller AFP var 61 år både i 2012 og (Dette tallet inkluderer både hel og delvis pensjonering. De som eventuelt måtte ha en pensjon fra før og så økte pensjonsgraden det aktuelle året er heller ikke med.) n Gjennomsnittsalder hvis du bare tar med de som pensjonerte seg 100 prosent (alderspensjon, uførepensjon eller AFP) var 63 i 2012 og 62 i Læreres avgangsalder Lærere gjør som alle andre og går gradvis ut av arbeidslivet. Ifølge seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav jobber så mange ved siden av å ta ut pensjon at det ikke er relevant å snakke om pensjonsalderen for lærere. For personer som tar ut AFP eller alderspensjon, vil avgangsalderen ofte være senere enn alderen for uttak av pensjon. For personer som tar ut uførepensjon vil det være motsatt, fordi de oftest vil ha flere år med arbeidsavklaringspenger før uttak av uførepensjon, og dermed kan ha sluttet i arbeid flere år tidligere, sier han. Lien viser til en ny indikator som gir tall for gjennomsnittsalderen til personer over 50 år som sluttet i arbeid i 2011, etter yrke og næring. Han definerer «avgang fra arbeidslivet» som at den enkelte har vært utenfor arbeidslivet i to år. For lærere over 50 år som sluttet i arbeid i 2011, og som ikke var registrert i arbeid i 2012 og 2013 var gjennomsnittlig avgangsalder slik: 1069 personer i undervisningsyrker som krever minst 4 års universitets- eller høyskoleutdanning: 64,4 år, og blant dem: 640 lektorer/adjunkter i vg. skole: 63,7 år 43 spesiallærere/spesialpedagoger: 64,3 år 1853 i undervisningsyrker som krever 1-3 års utdanning: 63,2 år, og blant dem: 1588 grunnskolelærere: 63,4 år 108 førskolelærere: 60,1 år 50 yrkesfaglærere og faglærere i videregående skole: 65,0 år Ledernes ansvar Det er viktig at ledere følger opp sine ansatte. Det må de ha rom og tid til. Men samtidig må de også ha noe å tilby, for eksempel kompetansebygging. Dessverre har lederne ofte lite å gå på blant annet når det gjelder ressurser, sier Lasse Kolstad. Utdanningsforbundet skriver om den ferske rapporten på sine nettsider og at den peker på lønnsvilkårene som «helt sentralt for framtidig rekruttering». Vi må få et krafttak på flere områder, men det mest opplagte og effektive tiltaket vil være høyere lærerlønn, sier Utdannings forbundets leder Ragnhild Lied til Dagsavisen. Forbundet er også opptatt av at tiden lærerne har til forberedelse ikke svekkes. Fordi årets lønnsoppgjør for lærere er i gang, ønsker ikke arbeidsgiverne ved KS å la seg intervjue av seniorpolitikk.no om lærerne nå. *Kilde: Temanotat 2006/8 Pensjonering i skoleverket etter år 2000

9 9 Kjell Stener. Elevene må lykkes i det de gjør Sollerudstranda skole er et praktisk og yrkesrettet alternativ på 9. og 10. klassetrinn. Noen av elevene møter på skolen en halvtime før de egentlig må, sier lærer Kjell Stener. Tekst og foto Tora Herud Det begynte med at Stener besøkte Sollerudstranda skole sammen med en elev han ville råde til å søke seg dit. Under besøket fikk jeg vite at det var en ledig stilling, og tenkte at jeg kunne jo prøve, da, sier han. Og han fikk jobben. Når jeg ser hvordan det er på andre skoler, så er det så mange møter og mye rapportering som bare havner i en skuff. Desto flere elever, desto verre. Det er jo tiden sammen med elevene som er viktig, sier han. Lærer med lang erfaring Kjell Stener begynte som lærer på Stasjons fjellet skole på Høybråten. Etter et år der ble han lærer på Årvoll skole, hvor han var i over 20 år. Jeg har gort mye annet også. Har drevet eget firma for teppe- og møbelrens, kjørt taxi og turbuss, kjørt øl, og jobbet i butikk. Noe før og under utdanning, og noe ved siden av læreryrket, sier han, og synes det er en nyttig erfaring å ha med seg inn arbeidet på skolen. Båter er den store fritidsinteressen hans. Nå er jeg her på åttende året, og her har jeg tenkt å bli. Sollerudstranda skole På linja for sjøsikkerhetsarbeid kan elevene ta båtførerprøven, de er ute og seiler og fisker og foretar sikkerhetskontroll av startende båter i Færderseilasen sammen med KNS. Nylig var de åtte elevene og to lærerne på en ukes seiltur ned Oslofjorden til Strømstad i Sverige og tilbake. I dårlig vær, men turen var fin. Mange av elevene har aldri vært ute i båt før, og noen tenner virkelig på dette arbeidet. Det er moro å se at de kommer en halvtime før de egentlig må og sitter her på båten og snakker sammen om morgenen. Vi gjør også båtpuss for andre mot betaling, for å skaffe penger til seilbåten, sier Kjell Stener. Snart 100 år gammel seilbåt Seilbåten Windekind ble bygd til en neder landsk baron i Nederland og var ny i 1918, men den ble ikke hentet, så verftseieren overtok den selv. Senere har den hatt flere eiere, den siste en svenske, før båten ble stående på land på Sollerudstranda i 20 år. I 2007 fikk jeg ansvar for seilbåten. Vi solgte en gammel båt og klarte å skaffe kroner fra stiftelser for å komme i gang med oppussingen av Windekind sammen med elevene. Senere har vi fått flere bidrag, og nå må vi søke om mer penger, sier han. Elevene forteller at akkurat nå, snekrer de hyller og rengjør båten. Mentorordning kunne vært fint Jeg trives veldig godt som lærer. Dette er en helt spesiell jobb, og det er viktig at jeg også får tid til overføre kompetansen min til yngre. Det er nødvendig for at de skal trives og ønske å bli i yrket. På mange skoler får nyutdannede ofte de vanskeligste klassene. De kastes uti det, og noen gir opp etter kort tid, sier han. Mange av elevene som kommer til Sollerustranda i 9. klasse har skulket mye eller kanskje vært dem som satt på bakerste rad og bråkte. Her er vi to lærere som jobber sammen og kan flette skolefag med praktisk arbeid, og vi er nok mer sammen med elevene enn det vi egentlig skal, sier han. Ønsker mer fri Det er viktig å huske på at læreren står på scenen og skal prestere hver dag. Når jeg blir 62 år vil jeg jobbe 60 prosent. Jeg vil jobbe mer direkte med elevene og det praktiske, i tillegg kan jeg ha et fag. Men jeg gir meg når jeg blir 65 år, tror jeg. Vi får se. En lærer som sluttet, angret og kom tilbake som vikar, sier Kjell Stener, der han sitter i båten, i vårsola, bare noen meter fra klasserommet.

10 10 For studentene er det viktig å knytte sammen praksis og teori, slik at de får kjenne på gleden ved å være lærer, sier Inge Eidsvåg. Livet er nå, ikke senere Inge Eidsvåg (66) sier det er viktig å kjenne gleden ved å være lærer, og at læreryrket ligner mye på kunstnerens. Vi må finne elevene der de er, og vise dem noe de ikke visste at de hadde bruk for, sier han. Tekst og foto Tora Herud I et åpent brev til kunnskapsministeren i Dagsavisen (november 2013) med tittelen «En lærers glede», forklarer han at denne gleden forutsetter tillit, faglig og pedagogisk selvutvikling og pedagogisk frihet. Eidsvåg ber i brevet om at ministeren setter i gang arbeid med en ny stortingsmelding og kaller den «Tiltak for å stimulere arbeidsgleden hos norske lærere». «Hvis arbeidsgleden tørker inn, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, da forsvinner overskuddet, gløden, humoren, plystringen i korridorene og sangen i timene», skriver lektor Inge Eidsvåg. En solrik aprildag tar han imot seniorpolitikk.no på trappa til Nansenskolen på Lillehammer. Han ønsker velkommen inn og serverer kaffe med noe attåt under et pastellfarget maleri av byens egen kunstner, Jakob Weidemann. Står overfor en krise Eidsvåg har ikke noe enkelt svar på hvordan Norge skal klare å skaffe nok lærere i årene som kommer nye lærere er det behov for fram til Samtidig slutter hver tredje student på lærerutdanningen før fullført tid. Det er en kjempekrise vi står overfor, og det finnes ikke noe fasitsvar. Her i landet har ikke læreryrket vært noe høystatusyrke slik det er i for eksempel Finland. Det handler om lønn og kompetanse, om hvordan skolen blir tatt vare på og om muligheter for utvikling, sier han. Han mener mange av de dyktige lærerne som snart går ut av yrket, var dyktige artianere som valgte å bli lærere og lektorer. Han er selv en av dem, med hovedfag i historie fra Universitetet i Trondheim. Etter studiene arbeidet han som lektor på Ringve gymnas, før han kom til Nansen Nansenskolen drives som en annerledes folkehøgskole, og er den eneste av sitt slag. Den ble stiftet som Norsk Humanistisk Akademi i 1938 og har navn etter fredsprisvinner Fridtjof Nansen. Skolen samlet mange av Norges ledende personligheter på tvers av partipolitikk og religiøse holdninger i kamp for menneskeverd og demokrati midt i en tid preget av diktatur og voldsmentalitet. (Kilde:

11 11 skolen i Der han også var rektor i 12 år fra Jeg gikk tilbake til lærerjobben for å få mer tid til å skrive bøker. I august fyller jeg 67 år, og fordi jeg fortsatt skriver bøker, går jeg av i stedet for å søke om to års permisjon. Ellers tar Nansenskolen godt vare på sine ansatte. Generelt mener jeg det betyr mye om vi kan beholde lærerne et eller to år ut over oppnådd pensjonsalder på 67 år, men mange slutter lenge før det, sier han. Så langt er det 11 bøker i rekken signert Inge Eidsvåg. En av dem har tittelen «Læreren Betraktninger om kjærlighetens gjerninger» og kom nettopp i 8. opplag. Jeg tror det første er riktig, at skolene er byråkratisert. Antallet rapporter som skal skrives og skjemaer som skal fylles ut, øker. Mange klager over at de får for liten tid til elevene. Og dersom ny teknologi tar oppmerksomheten bort fra det menneskelige møtet, er det uheldig. Noen lærere opplever at teknologien blir alt for styrende - for ikke å si forstyrrende for undervisningen. Her på Nansenskolen har vi PC-frie forelesninger, og jeg har inntrykk av at studentene setter pris på det. Konsentrasjonen blir bedre. Skolen må ikke byråkratiseres og teknifiseres mer nå, dersom den ønsker å beholde de eldre lærerne, sier Inge Eidsvåg. «Jeg forsøker hver dag å ha med meg noe nytt inn i klasserommet, noe jeg finner under forberedelsene kvelden før: et bilde, et musikkstykke, et redskap, et dikt, en ny måte å undervise om et kjent tema på. Det er ikke alltid jeg greier det, men jeg vet at den grå rutinen, vanens slapphet, er lærerens farligste fiende lokkende ved sin lettvinthet, kvelende ved sin kjedsomhet,» skriver han i boka. Vi møter mennesker Eidsvåg er opptatt av at lærerne må ha nærhet til det de skal undervise om, og at etterutdanning og oppfølging er viktig. Lærere må ha pedagogisk frihet og god tilgang på ny litteratur. Hvert møte med elevene skal tilføre dem noe nytt. At Les mer på seniorpolitikk.no Robert Eriksson og Kari Østerud. (Foto Tora herud) jeg som lærer er i pedagogisk utvikling, er viktig. Lærere må få gå på kurs, lese, skrive, reise og se, sier han. Men gjentar at det viktigste er å framheve gleden ved yrket og å være i faglig-pedagogisk utvikling. Selve hjertet i Nansenskolen er et innholdsrikt bibliotek. Der henger også et portrett av Fridtjof Nansen, malt av Erik Werenskiold. Et bilde skolen fikk i gave av tidligere statsminister Einar Gerhardsen sammen med bøkene hans, etter at skolen og biblioteket brant i Det må gis frihet til å finne ut hva som passer best for den enkelte lærergruppen og den enkelte skolen. Jeg har vært opptatt av å oppnå tillitt, fra elever, foreldre, kolleger, rektor og politikere. Godt utdannede og faglig dyktige lærere må vises tillit. Der tilliten svikter, overtar kontrollen. Alt kan ikke måles og veies. Vi møter mennesker, vi produserer ikke pins, avslutter Inge Eidsvåg. I Læreren skriver han at elevene kommer til skolen med slektens arv og familiens kultur i bagasjen. Skolen skal danne mennesker som borgere av et demokratisk samfunn, med det ansvar og de forpliktelser det medfører. Og om lærerne: «Et godt miljø blant personalet er en ufravikelig forutsetning for en god skole. Smilene, varmen, tilliten, omsorgen dette er den luften alle ved en skole puster i. Et personale er alltid mer enn summen av enkeltindividene.» Byråkratiets og teknologiens farer Frihetens vår 1946, året før han selv ble født, hadde gjort menneskene yre og optimistiske og det ble født nesten nordmenn, mot i Store barnekull skulle få år senere banke på skoleporten, og det måtte utdannes nye lærere, mange nye lærere, skriver han i Læreren. Noen mener at problemene i dagens skole skyldes at den er for byråkratisert og at elevene er på Facebook hele tiden. Arbeidsministeren: Våg å tenke enkelt Hvorfor bytte ut en 67-åring som gjør jobben sin med en som er yngre? Når du smelter unge og eldre sammen, det er da du får ut spennende ting, sa arbeidsminister Robert Eriksson i møtet med direktør Kari Østerud og andre representanter for SSP nylig.

12 Returadresse: SSP, Akersgt. 32, 0180 Oslo Folk med talenter og god fantasi dro fra den grisgrendte kommunen. Det ville jeg gjøre noe med, sier Stein Wølner Bie (71) i Stor Elvdal i Hedmark. Tekst Tora Herud I Stor-Elvdal ligger den tidligere skogskolen Evenstad, nå en del av Høgskolen i Hedmark. Folk kunne begynne i kommunens barnehage som barn og etterpå utdanne seg helt fram til å ta doktorgrad på Evenstad, likevel dro alle. Evenstad rekrutterte fra andre steder, sier han. Bie har selv ingen røtter i Stor-Elvdal. Han har jobbet i Afrika, Asia og Latin Amerika med internasjonal landbruksforskning gjennom FN og Verdensbanken. Der var pensjonsalderen 60 år. Så da ville jeg kjøpe og drive min egen gård, og gjøre det jeg ikke hadde hatt mulighet for i mitt akademiske liv. Det er 12 år siden jeg ble bofast i Imsdalen med økologisk drift, sier Bie. Satset på elg Jeg har jobbet med IT og høyteknologi, og ideen min var: n Elg er sentralt her. n Kan statistikk brukes i en nyskapning mot elgproblematikk. Senior Smart Ved Evenstad var det gjennom en 15-årsperiode laget statistikk i forbindelse med trafikkulykker der elg var innblandet. Det hadde vært 440 kollisjoner i nærliggende Stor-Elvdal og Rendalen kommuner, og kostnadene pr. ulykke lå på mellom og kroner, og ved dødsfall veldig mye mer. Kunne vi klare å lage et elgskilt som virket? sier han. Første teknologibedrift Bie fant fem unge studenter på Evenstad og ansatte dem på deltid, opprettet et A/S for egne penger og startet opp firmaet Imsa Knowledge Company på Gamle Koppang Stasjon. I tillegg søkte han om penger fra Statens Vegvesen region øst, der han fikk kroner. Det første elektroniske fareskiltet mot elg laget med ny teknologi, prøves nå ut ved Atna. For første gang har denne dalen fått en teknologibedrift. Det offentlige har vært hjelpsomme, men vi synes søknadsprosedyren til Innovasjon Norge har vært tung, sier han. Flere er interessert Som bonde har Bie solgt melkekyrene og -geitene. Snart selger han gården også. Det er tungt å være Jan Wølner Bie til venstre i bildet. (Foto Østerdølen) bonde, og bønder er utsatt for ulykker. Men for meg var det helt utenkelig å slutte å jobbe da jeg var 60 år, så jeg valgte å bytte og gjøre noe annet, sier han. Det nye elgskiltet har ført til flere henvendelser fra utlandet og som må bearbeides. Slovakia, Tyskland og Skottland har problemer med hjort. På Zanzibar er det en rødlistet apekatt og vi samarbeider med en nasjonalpark og et universitet der, sier Stein Wølner Bie. Dette er Senter for seniorpolitikk (SSP) Senter for seniorpolitikk (SSP) er et kompetansesenter som arbeider for å stimulere og utvikle god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet. n SSP samarbeider med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner og opplæringsorganisasjoner. n SSP initierer, støtter og koordinerer seniorpolitisk forskning. n SSP yter seniorpolitiske rådgivningstjenester til offentlige og private virksomheter. Utgiver: Senter for seniorpolitikk Akersgata 32, 0180 Oslo Tlf: E-post: Direktør: Kari Østerud Adm. leder: Kari Sørgaard Seniorrådgivere: Åsmund Lunde, Roger Moen og Steinar A. Hopland Adm. sekr.: May-Britt Pedersen Ansvarlig redaktør: Tora Herud Design/layout: Almås Design seniorpolitikk.no redigeres i henhold til Redaktørplakaten og presseetiske retningslinjer Redaksjonen avsluttet 25. april

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no

www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no www.seniorpolitikk.no ssp@seniorpolitikk.no Agenda - innhold 1. Om Senter for seniorpolitikk 2. Hvorfor seniorpolitikk? 3. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i arbeidslivet? 2 Agenda - innhold 1. Om Senter

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018

Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Tiltaksplan for seniorpolitikk i Bydel Grorud 2015-2018 Bydel Grorud 2015 Innledning I de siste 20-30 år har det vært en sterk nedgang i 60- åringers yrkesfrekvens, både i Oslo kommune og på landsbasis.

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Seniorpolitikk i Sortland kommune. Strategi for å beholde den kompetente arbeidskraften

Seniorpolitikk i Sortland kommune. Strategi for å beholde den kompetente arbeidskraften Seniorpolitikk i Sortland kommune Strategi for å beholde den kompetente arbeidskraften Sortland kommune - samfunn Regionsenter i Vesterålen Ca. 10 000 innbyggere Vekst i befolkning Den blå byen Viktigste

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv

Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv Pensjon i et seniorpolitisk perspektiv Høsten 2010 Kari Østerud Senter for seniorpolitikk 1 Hva er SSP? Senter for seniorpolitikk (SSP) er et nasjonalt kompetansesenter som arbeider med stimulering og

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Vedtatt k-styre 16.6.2010 Gjeldende fra 1.1.2011 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært mange

Detaljer

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO

Seniorpolitikk ved UiO. Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Seniorpolitikk ved UiO Parat-UiOs forslag til seniorpolitikk ved UiO Andel av befolkningen over 67 år (Kilde: Storebrand og HMS) 20,00 % 18,00 % 16,00 % 14,00 % 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 2,00

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat skole har skolen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje største

Detaljer

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14.

Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Høringsforslag SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJERFOR ALSTAHAUG KOMMUNE Med forlag til endringer etter drøftinger med tillitsvalgte 28.03.14. Innholdsfortegnelse Formål... 3 Omfang... 3 Aktivitet.... 4 SENIORPOLITIKK

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet?

Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet? Hva begrenser eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidsmarkedet? www.seniorpolitikk.no Det enkle svaret? Hva påvirker - det ikke fullt så enkle svaret Forskning kort oppsummert: Arbeidsplassens betydning

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale?

Arbeider du i en privat barnehage. har barnehagen tariffavtale? Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? 2 Utdanningsforbundet Med over 159 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon. Vi organiserer medlemmer fra

Detaljer

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7

Alvdal kommune SÆRUTSKRIFT. Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER. Side 1 av 7 Side 1 av 7 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 10/954 SAMLET SAKSFREMSTILLING - EVALUERING AV SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER Saksnr. Utvalg Møtedato 103/10 Formannskapet 02.12.2010 5/11 Formannskapet

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no

Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no Arbeider du i en privat barnehage har barnehagen tariffavtale? www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 2 Utdanningsforbundet Med over 150 000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges tredje

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017

Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorer og seniorpolitikk i statlige virksomheter IA-frokostseminar i regi av KMD og hovedsammenslutningene i staten 8. juni 2017 Seniorforsker Tove Midtsundstad Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

Detaljer

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret

Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret Gjelder fra 01.06.10 Vedtatt i Kåfjord kommunestyre 23.06.08, sak 47/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 22.09.08, sak 76/08 Med endring vedtatt i kommunestyret 26.05.10, sak 22/10 1 Forord: SENIORPOLITISKE

Detaljer

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk.

I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. 1 Appell 28. januar 2015 Venner - kamerater! I dag protesterer 1,5 millioner arbeidstakere mot Regjeringens arbeidslivspolitikk. Over hele landet er det kraftige markeringer til forsvar for arbeidsmiljøloven.

Detaljer

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk

Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk Delmål 3 i IA avtalen Seniorpolitikk som en del av livsfaseorientert personalpolitikk NAV Arbeidslivssenter i Østfold Rådgiver, Mili Dzabic Rådgiver, Gro Momrak Rådgiver, Aud I.Måleng IA, 21.11.2014 Side

Detaljer

Hvorfor er seniorpolitikk viktig?

Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Hvorfor er seniorpolitikk viktig? Derfor! Jeg har jobbet med seniorpolitikk i over 20 år, og er glad for å kunne si at interessen for seniorpolitikk er større en noen gang. Vi har aldri hatt flere eldre

Detaljer

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010

Retningslinjer. for Seniorpolitikk 2010 Personalavdelingen Retningslinjer for Seniorpolitikk 2010 Innhold: 1. Seniorpolitikk i Porsgrunn kommune oppsummering og videre tiltak 2. Hovedmål / delmål 3. Grunnelementene i de seniorpolitiske tiltakene

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 18.03.2009 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

Om seniorpolitikk i arbeidslivet - behov og utfordringer

Om seniorpolitikk i arbeidslivet - behov og utfordringer Om seniorpolitikk i arbeidslivet - behov og utfordringer Nettverkssamling i Nome kommune Programmet Kvalitetskommuner 25. mai 2010 Roger Moen Senter for seniorpolitikk Hva er SSP? Senter for seniorpolitikk

Detaljer

Jobbsøkerkurs. UiO

Jobbsøkerkurs. UiO Jobbsøkerkurs UiO 27-01-2017 Utlysning Kommunene og fylkene lyser ut stillinger på nettsidene sine. Søknadsfrist som regel 14 dager Utlysninger fortløpende fra februar Elektroniske søknader er vanlig Forarbeid:

Detaljer

«Er det noe annet enn pensjonssysystemet som kan få folk til å jobbe lenger?»

«Er det noe annet enn pensjonssysystemet som kan få folk til å jobbe lenger?» «Er det noe annet enn pensjonssysystemet som kan få folk til å jobbe lenger?» Nordisk Sosialforsikringsmøte 9. juni 2016 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk SSP er Et nasjonalt kompetansesenter som

Detaljer

Velkommen til jobbsøkerkurs!

Velkommen til jobbsøkerkurs! Velkommen til jobbsøkerkurs! www.utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no 1 GRATULERER! Du er snart ferdig som student og arbeidslivet venter på deg! Det er et stort behov for barnehagelærere, det

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

KLP Fagseminar for meglere

KLP Fagseminar for meglere KLP Fagseminar for meglere 15. oktober 15 Åsmund Lunde Senter for seniorpolitikk 14, yrkesaktive Kan du tenke deg å fortsette i arbeid etter at du får rett til pensjon? 9 8 7 4 3 44 4 35 34 45 45 38 37

Detaljer

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06

Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 Åsmund Lunde 2. nasjonale konferanse om helsefremmende arbeidsplasser. Lillestrøm 07.11.06 ssp@seniorpolitikk.no 1 Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet 2 Krafttaket Organisasjonene bak

Detaljer

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser

Econa 08.10.2013. Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser Econa 08.10.2013 Arbeidslivspolitisk dokument - Livsfaser 1 Status I norsk arbeidsliv er det en rekke ordninger for å fremme et aktivt yrkesliv i ulike livsfaser. Arbeidsmiljøloven og tariffavtaler inneholder

Detaljer

LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK VED SUNNAAS SYKEHUS HF

LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK VED SUNNAAS SYKEHUS HF LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK VED SUNNAAS SYKEHUS HF Sunnaas sykehus HF (SunHF) har fokus på utvikling av en livsfaseorientert personalpolitikk med spesielt fokus på seniorer. Å tilby tilpassede tiltak

Detaljer

Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv. Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011

Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv. Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011 Fra arbeidsevneperspektiv - til ressursperspektiv Forsker Anne Inga Hilsen AGP konferansen 2011 Sats på en senior - seniorer som attraktiv arbeidskraft Skifte av perspektiv: Fra et arbeidsevneperspektiv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke

Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke Borgerstyrt Personlig Assistent et spennende, variert og meningsfylt serviceyrke 1 Hva er BPA? BPA er et frigjøringsverktøy for funksjonshemmede hvor den enkelte selv leder sine egne assistenter, og dermed

Detaljer

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen

Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Den reviderte arbeidsmiljøloven vil den virke etter hensikten? LOs olje- og gasskonferanse Gerd Kristiansen Takk for muligheten til å snakke om dette temaet, som er en av de viktigste sakene LO og fagbevegelsen

Detaljer

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06

Alstahaug Kommune vedtok Seniorpolitiske retningslinjer i Administrasjonsutvalget sak 002/06 Alstahaug kommune SENIORPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Vedtatt - revidert 08.04.2010 sak 03/10 Administrasjonsutvalget Revideres innen 01.07 hvert 2. år, første gang 01.07.2012. Brev, sakskorrespondanse

Detaljer

God seniorpolitikk. Tore Eugen Kvalheim

God seniorpolitikk. Tore Eugen Kvalheim God seniorpolitikk God seniorpolitikk Norsk velferdspolitikk gjennomgår viktige forandringer i øyeblikket. Hovedårsaken er dreiningen av alderssammensetningen i samfunnet bare i løpet av de neste fire

Detaljer

Spørsmål og svar om arbeidstid

Spørsmål og svar om arbeidstid Spørsmål og svar om arbeidstid Det har vært mange spørsmål og reaksjoner til meklingsresultatet om arbeidstid spesielt i sosiale medier. Her er svar på noen typiske spørsmål om arbeidstid i skolen etter

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1

Saksframlegg. Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksframlegg Ark.: 400 &00 Lnr.: 8683/16 Arkivsaksnr.: 16/1625-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren OMLEGGING AV SENIORPOLITIKKEN I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Seniorpolitiske tiltak - retningslinjer vedtatt

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012)

Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) Retningslinjer for praktisering av seniorpolitiske tiltak ved Nordland fylkeskommune. (iverksatt pr. 01.08.2008, revidert juli 2012) 1. BAKGRUNN Det er et sentralt personalpolitisk mål å stimulere ansatte

Detaljer

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014

God seniorpolitikk. Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014 God seniorpolitikk Forsker Anne Inga Hilsen Kristiansund 13.5.2014 Hva er god seniorpolitikk? God seniorpolitikk på virksomhetsnivå er en personalpolitikk som anerkjenner og utvikler seniorressursene på

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Digital kompetanse. i barnehagen

Digital kompetanse. i barnehagen Digital kompetanse i barnehagen Både barnehageloven og rammeplanen legger stor vekt på at personalet skal støtte det nysgjerrige, kreative og lærevillige hos barna: «Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet

NAV Arbeidslivssenter. Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet NAV Arbeidslivssenter Hjelp til å redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet Din samarbeidspartner for et inkluderende arbeidsliv NAV Arbeidslivssenter finnes i alle fylker og er

Detaljer

Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013

Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013 Steinar A. Hopland i Polyteknisk Forening 2013 1 1. Hvorfor skal vi ha et særskilt blikk på de eldste i arbeidslivet? 2. Hvordan praktiseres seniorpolitikk i bedriftene? 3. Hva kan vi gjøre på en bedre

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.03.2017 Ref. nr.: 16/42758 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 85/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne?

Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Risiko og inkludering Hvordan lykkes med å få arbeidsgivere til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne? Difi 29.11.12 Eivind Falkum www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

Likestillingens balansekunster

Likestillingens balansekunster Likestillingens balansekunster RIKETS TILSTAND Oktober 2010 Marit Alsaker Stemland KUN senter for kunnskap og likestilling LIKESTILLING? Alle får samme muligheter, rettigheter og plikter med mannen som

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 16.11.2009 Tid: 17:30 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 Arbeidsmarkedet i dag og i fremtiden perspektiv og utfordringer 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 15. mars 2007 Ringsaker kommune 2 RINGSAKER ARBEIDSKRAFTBEHOVET KOMMUNE I KOMMUNESEKTOREN, ÅRLIG TIL 2010

Detaljer

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden?

Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? Hva vet folk om pensjon og hvordan vil pensjonsreformen påvirke pensjoneringsatferden? FAFO Pensjonsforum 06.11.09 Anne-Cathrine Grambo Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV, 06.11.2009 Side 1 Hvordan vil

Detaljer

Rekrutteringsplan 2009-2014

Rekrutteringsplan 2009-2014 Rekrutteringsplan 2009-2014 Farsund trenger de nødvendige brikkene i skole og barnehage 1 INNLEDNING... 2 BAKGRUNN OG UTFORDRINGER... 3 KARTLEGGING AV BEHOV I FARSUND 2009-2014... 4 DEFINISJON AV GRUPPER/OMRÅDE...

Detaljer

Strategiplan 2016 2019

Strategiplan 2016 2019 Strategiplan 2016 2019 Senter for seniorpolitikk, Akersgt. 32, 0180 Oslo Arbeidslivets nasjonale kompetansesenter seniorpolitikk.no org.nr. 955 895 916 Tlf sentralbord: 23 15 65 50 - ssp@seniorpolitikk.no

Detaljer

Education at a Glance 2016: Eksternt sammendrag

Education at a Glance 2016: Eksternt sammendrag Education at a Glance 16: Eksternt sammendrag Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det

Detaljer

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30

Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato: Tid: 14:30 Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Nidaros, Stiklestad Nasjonale Kultursenter Dato:

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Forslag Til ARBEIDSGIVERSTRATEGI Mars 2009 Arbeidsgiverstrategi Del I - Generell del Hensikten med en arbeidsgiverstrategi er å formidle arbeidsgivers syn på sin egen og de ansattes plass i organisasjonen

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Personalpolitikk og personalstrategier i Telemark fylkeskommune

Personalpolitikk og personalstrategier i Telemark fylkeskommune Personalpolitikk og personalstrategier i Telemark fylkeskommune Skal en stor og sammensatt organisasjon som vår fungere må vi ha et felles rammeverk for alle som jobber i organisasjonen. Noen rammeverk

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 24/12 12/489 FRAVÆRSSTATISTIKK T.O.M. JULI 2012 25/12 12/2086 EVALUERING AV SENIORPOLITIKK - 2012 26/12 12/4033 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg administrasjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 18.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21/19 eller til valg@karmoy.kommune.no.

Detaljer

SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE

SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE VEDLEGG 2 SENIORPOLITISKE TILTAK FOR ANSATTE I ÅS KOMMUNE F O R S L A G Til behandling i Arbeidsmiljøutvalget, Administrasjonsutvalget og Kommunestyret i september 2006. Ås kommune skal praktisere en livsfasetilpasset

Detaljer

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS

Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding. Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Hvordan tiltrekke seg riktig kompetanse? - Employer branding Elisabeth Braaten Rådgiver HR Adecco Norge AS Innhold 1. Hva er kompetanse? 2. Kort om brands 3. Employer branding, hvorfor og hvordan 4. Målgrupper

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa

Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa Støtteark om pensjon til hjelp i arbeidet med tariffhøringa Etter delte dagskurs 16. og 18. oktober, dukka det opp en del spørsmål om pensjon. Dette skrivet er et forsøk på å svare på de spørsmålene og

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år.

tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. VI MÅ PRIORITERE tjenestepensjon i 2016! Kun 3 av 10 holder ut i arbeidslivet til de er 67 år. Blant 1400 aktive medlemmer i Elektrikernes Fagforening Trøndelag er det bare 30 som er over 62 år og fortsatt

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog

Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog 8. Lønnspolitikk 8.1 Sentrale føringer for lønnspolitikken Lønn for tilsatte i staten fastsettes gjennom sentrale lønnsoppgjør mellom Fornyings- administrasjonsog kirkedepartementet og hovedsammenslutningene,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK

HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK HANDLINGSPLAN FOR SENIORPOLITIKK INNHOLD FORORD HANDLINGSPLAN SENIORPOLITIKK SIRDAL KOMMUNE 1. Innledning 1.1. Definisjon 1.2. Mål for handlingsplanen 2. Tiltak 2.1. Fra 55 år og til man slutter 2.2. Fra

Detaljer

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det.

Aldri har en 60-åring vært mer vital enn i dag. Det er bare å sammenligne Lise Fjeldstad med bildene av oldemor i familiealbumet, så ser du det. Nytt språk, ny tone Om å finne tonen Det skal lite til, ofte bare ett ord, før et utsagn får en helt annen tone, og dermed betydning. Et berømt sitat er fra en historiebok, hvor det står: «Han klarte virkelig

Detaljer

Seniorpolitiske retningslinjer for Agder Bispedømme. Vedtatt av Agder Bispedømmeråd 27 april 2004.

Seniorpolitiske retningslinjer for Agder Bispedømme. Vedtatt av Agder Bispedømmeråd 27 april 2004. Seniorpolitiske retningslinjer for Agder Bispedømme. Vedtatt av Agder Bispedømmeråd 27 april 2004. Statusbeskrivelse/bakgrunn. Av bispedømmets totalt 131 ansatte prester i faste stillinger er det pr. 1

Detaljer

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal

Informasjonsmøte. Kenneth Edvardsdal Informasjonsmøte Kenneth Edvardsdal 1 Agenda Kort om Vital Pensjonsreformen alderspensjon AFP Uførepensjon Pensjonsforsikring Seniorpolitikk Informasjon Oppsummering 2 DnB NOR - 2,3 mill personkunder -

Detaljer

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006

Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO. Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Undersøkelse om realfagkompetanse Gjennomført for NITO Rapport fra Synovate MMI v/terje Svendsen 20. september 2006 Bakgrunn, formål og metode 10.10.2006 Formålet med denne undersøkelsen har vært å undersøke

Detaljer

Aldersgrenser - i et seniorpolitisk perspektiv

Aldersgrenser - i et seniorpolitisk perspektiv Aldersgrenser - i et seniorpolitisk perspektiv WWW.SENIORPOLITIKK.NO 01.10.2013 1 Agenda - innhold 1. Kort om Senter for seniorpolitikk 2. Eldre i arbeidslivet fakta og myter 3. Aldersgrenser 01.10.2013

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Krafttaksprosjektene. 5.oktober 2006 Anne Inga Hilsen, AFI/SSP

Krafttaksprosjektene. 5.oktober 2006 Anne Inga Hilsen, AFI/SSP Krafttaksprosjektene 5.oktober 2006 Anne Inga Hilsen, AFI/SSP Seniorene morgendagens arbeidskraft Befolkningsutviklingen Holdninger og fordommer til seniorer i arbeidslivet Hva skal til for at Seniorer

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet

Vedlegg III. Rekruttering. Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune Kjønn. Etnisitet III Handlingsplan for Temaplan for et mangfoldig arbeidsliv i Trondheim kommune 2013-2016 Rekruttering Kjønn Når søkerne står tilnærmet kvalifikasjonsmessig likt, tilsettes menn i kvinnedominerte yrker

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

En god barndom varer hele livet

En god barndom varer hele livet En god barndom varer hele livet Foto: Alinute Silzeviciute/Colourbox.com Oppvekst for videre vekst Menneskene er Finnmarks viktigste ressurs. Barna og de unge er vår framtid. Vi vil at Finnmark skal være

Detaljer

Hvem er jeg? 0 Erfaring med økt pedagogbemanning KS og Kanvas

Hvem er jeg? 0 Erfaring med økt pedagogbemanning KS og Kanvas Hvem er jeg? 0 Line Alvheim Elmore 0 Førskolelærer, spesialpedagog, atferdspedagog. 0 Hovedtillitsvalgt i Kanvas for Utdanningsforbundet. 0 Jobber i Kladden Kanvas bhg 0 Erfaring med økt pedagogbemanning

Detaljer

Seniorer i finansnæringen Audun Gleinsvik

Seniorer i finansnæringen Audun Gleinsvik Seniorer i finansnæringen 30.08.2017 Audun Gleinsvik Redusert bemanningsbehov Relativt høy gjennomsnittsalder Kilde: SSB Prosjektet Beskrivende: Seniorene Seniorpolitikken Pensjoneringsatferd Fire spørreundersøkelser:

Detaljer

dyktige realister og teknologer.

dyktige realister og teknologer. Lokal innovasjon og utvikling forutsetter tilstrøm av dyktige realister og teknologer. Rollemodell.no motiverer unge til å velge realfag Din bedrift trenger flere dyktige realister og teknologer. Ungdom

Detaljer

Realfagsstrategi Trones skole

Realfagsstrategi Trones skole Realfagsstrategi Trones skole 2016-2019 1 2 Bakgrunn for planen Sandnes er en av 34 kommuner som Utdanningsdirektoratet har valgt ut til å være realfagskommuner i 2015. I følge kunnskapsminister Torbjørn

Detaljer