seniorpolitikk.no To-lærersystem ypperlig

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "seniorpolitikk.no To-lærersystem ypperlig"

Transkript

1 nr. 3 - mai 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no To-lærersystem er ypperlig Når båten er på tokt med elever, er Kjell Stener kaptein. (Foto Tora Herud) Når jeg blir 62 år vil jeg jobbe 60 prosent, direkte med elevene og det praktiske arbeidet her, og så kan jeg ha et fag, sier lærer Kjell Stener (58), ved Sollerudstranda skole i Oslo Stener og en ung, kvinnelig lærer har ansvaret for to jenter og seks gutter på linja for sjøsikkerhetsarbeid fra 9. til og med 10. klasse på Sollerudstranda, ikke langt fra Lysaker stasjon. 40 prosent av undervisningen er praktisk arbeid, der vi blant annet restaurerer og vedlikeholder denne seilbåten, «Windekind», bygd til en nederlandsk baron i 1918, sier Stener. Norge vil trenge nye lærere fram til 2030, og lærermangelen vil være tydelig allerede i 2016, ifølge rapporten «Lærerutdanninger i endring», som er utarbeidet for kunnskapsdepartementet av Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. Barnehagelærere (tidligere kalt førskole lærere) er det allerede mangel på, i Oslo trengs det 1.500, nå. Det er en kjempekrise vi står overfor, og det finnes ikke noe fasitsvar, sier lektor Inge Eidsvåg ved Nansenskolen om det store behovet for lærere i Norge i årene som kommer. Se side

2 2 Smilerynker: Reisemus er tingen Sommeren 1990 fikk jeg tildelt en elektrisk skrivemaskin i Aftenpostens redaksjon. Jeg var ingen teknologisk sinke, så etter én uke med masing tillot sjefen meg å skrive på min private, 4 kilo tunge, bærbare PC, og deretter skrive ut teksten på papir slik at typografene kunne sette teksten på nytt. PC og mus hadde jeg imidlertid hatt i den forrige jobben min helt fra midten av 1980-tallet, for et halvt liv siden. Og jeg har aldri vært plaget med musesyke eller musearm eller hva det nå kalles. Plagene har hatt mer form av frustrasjon og irritasjon når teknikken ikke virker. Musene for eksempel, slutter å virke når batteriene er tomme, men også av andre uforklarlige årsaker. Det siste skjedde nylig. Mus er mus, tenkte jeg og bestilte en ny. Og deretter enda en, og nok en. Men ingen av dem passet til meg, og etter noen dager var smertene i hånda, armen og skulderen nesten ikke til å holde ut. Mye teknisk utstyr og verktøy er laget for større mannehender, sier noen. Kjøp deg en reisemus, den er mindre, sa en annen. Tora Herud På Ingen i Norge har et overordnet ansvar for flere skoler og barne hager enn Anniken Hauglie. Oslo har 171 skoler, elever og mellom og lærere. 40 prosent av elevene har et annet morsmål enn norsk. Det går rundt barn i 788 barnehager (kommunale og private) i Oslo og som til sammen har ansatte. 1 Mange lærere går i årene som kommer av med pensjon. Behovet for nye lærere vil øke kraftig. Hva gjør Oslo kommune for å holde på lærerne en stund til, slik IA-avtalens delmål 3 legger opp til? Oslo kommune er en IA-virksomhet som forplikter seg til å jobbe for et inklu derende arbeidsliv. Mange av våre «senior-lærere» er faglige sterke lærere, for eksempel i fag som matematikk, og vi verdsetter deres fagkompetanse høyt. Vi er opptatt av å beholde fagkunnskap lengst mulig. Vi er opptatt av at rektor/ skoleledelsen gis anledning til å disponere deres tid til det beste for dem selv og deres livsfase, og til det beste for elevene. Noen ønsker kanskje å slippe en del oppgaver mot at de vier mer tid til undervisning og tilpasset opplæring. Denne fleksibiliteten er det viktig å sikre. 5spørsmål om seniorpolitikk 2 Du har nylig besøkt skoler i Finland og er positivt overrasket over det du fikk se. Hva er det med lærerne i finsk skole som du kan tenke deg å overføre til Oslo-skolen? Læreryrket i Finland er et høystatus yrke, og det er stor rift om studieplassene. Ifølge vårt vertskap kommer kun 10 prosent av søkerne til studiet, inn på studiet, og det er størst rift om å være barneskolelærer. Motiverte og faglig kompetente, og trygge, lærere er det beste utgangspunktet Det er ingen andre lærere som kan gå ut fra klasserommet uten at noen av elevene jukser. Men det kan Tor Arne Mjølund (68). Matematikkelev Johannes Timenes ved Kristiansand katedralskole Gimle (KKG) (Fædrelandsvennen) Må de eldste ut først? Det blir spennende å se hva som skjer med seniorpolitikken i et arbeidsliv med stadige omstillinger. For noen uker siden ble vi presentert for en undersøkelse hvor en av 10 bedriftsledere sier at det kan bli nødvendig å gjennomføre større omstillinger og nedbemanninger i løpet av året. Omstillinger er for mange bedrifter blitt en naturlig og nødvendig del av forretningsutviklingen. Historisk sett har det ofte vært slik at nedbe Kari Østerud Direktørbloggen Tegning Siri Dokken

3 3 Anniken Hauglie (42) Stilling: Byråd for kunnskap og utdanning (H) i Oslo for elevens læring, men også for lærerne selv. 3 Barnehagene i Oslo mangler per i dag barnehagelærere. På Civitas frokostmøte «Norsk skole: På feil spor eller rett vei?» i mars, sa du at det neste kompetanseløftet må komme i barnehagene, og at det blant annet trengs flere fagfolk der. Hvordan skal dere få til dette, når dere samtidig har mange barnehagelærere på vei ut i pensjonering? I Oslo har vi startet et kompetanseløft som blant annet innebærer at av våre ansatte skal få kompetanse i språkutvikling og språkkartlegging. Vi utdanner egne assistenter til å bli pedagoger fordi vi trenger flere med pedagogisk utdanning. Flere får tilbud om basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og vi vil tilby lederutdanning til lederne. 4 Oslo kommune selger nå 10 barnehager til private drivere. Du lover på kommunens nettsider at kvalitet vil være viktig ved valget av nye drivere og at ingen ansatte vil miste jobben. Flere av de ansatte i barnehagene er 62 år og eldre, men som primært ønsker å fortsette i arbeid. Hva gjøres for at deres lønns- og pensjonsordninger ikke svekkes hos nye drivere? Bystyret har vedtatt at vi skal konkurranseutsette og selge henholdsvis sju og ti barnehager, og arbeidet er godt i gang. I prosessen har vi vært opptatt av å sikre kvaliteten på barnehagenes fremtidige drift. Alle private barnehager er pålagt å tilby pensjon. Mange av de private tilbyr også AFP. Ingen ansatte vil miste jobben ved virksomhetsoverdragelsen, men det er opp til den enkelte ansatte å vurdere om betingelsene tilfredsstiller egne krav og ønsker. 5 Når kommunen selger barnehager eller konkurranseutsetter driften, hva inneholder kravspesifikasjonen da om bemanningsnorm, aldersmangfold, faglig kompetanse hos de ansatte, lønnsnivå og antall barn i gruppene? I bystyrets vedtak står det eksplisitt at den kommunale bemanningsnormen ikke skal gjelde. Det betyr at det er lovens bestemmelser om bemanning som skal gjelde. I konkurransegrunnlaget har vi lagt til grunn at tilbyderen må legge frem en bemanningsplan tilpasset den aktuelle barnehagen som ønskes drevet, en kompetanseplan og en beskrivelse av hvordan barna skal kunne lære seg norsk før skolestart. Konkurransegrunnlaget tar også opp i seg lønns- og pensjonsvilkår. Dette har Nordlandia gjort, og gjennom forhandlingene har man kommet frem til et godt resultat som vil sikre at driften fremover vil være av god kvalitet. Tekst Tora Herud (Foto Scanpix)...det er opp til den enkelte ansatte å vurdere om betingelsene tilfredsstiller egne krav og ønsker. Anniken Hauglie (42) manning delvis ble løst ved ulike former for tidligpensjonsordninger. Ikke sjelden har vi sett at bemanningsreduksjon betyr at virksomhetenes eldste blir fristet med lukrative tidligpensjonsord ninger og sluttpakker, og i en omstillingssituasjon oppleves nok ikke disse «tilbudene» som så veldig frivillige for bedriftens eldste. Resultatet kan bli at mange blir pensjonister lenge før de egentlig kunne ha tenkt seg. Senter for seniorpolitikks egen undersøkelse, Norsk seniorpolitisk barometer, bekrefter at de som har mulighet til å ta ut tidligpensjon er blant de arbeidstakerne som det er mindre sannsynlig at bedriften vil beholde, dersom den skal nedbemanne. Det ser nesten ut til å være en slags refleks hos både ledere og tillitsvalgte at de eldste må ut først. I det lange løp vet vi at dette ikke er bærekraftig, verken for bedriftene eller for samfunnet. Snart vil hver fjerde innbygger i Norge være mellom 55 og 75 år, og da er det ikke særlig smart å single ut denne gruppen når nedbemanninger skal gjennomføres. Utfordringen blir å tenke nytt ved nødvendige omstillinger og nedbemanninger. Her er noen tips til hva man bør ha tenkt i gjennom før man setter i gang: 1. En god start kan være å ikke gjøre alder til et kriterium for hvem som må slutte. Det avgjørende er vel alltid den kompetansen hver enkelt besitter. 2. En sunn skepsis til tidligpensjonsordninger kommer også godt med. Norsk arbeidsliv trenger både den kompetansen og den arbeidskraften som seniorene representerer. 3. Sørg for å være oppdatert på fakta om seniorenes arbeidsprestasjoner. Arbeidsmotivasjon og arbeidsprestasjon er veldig individuelt, og stort sett uavhengig av alder. Ikke la mytene styre.

4 4 Godtar ikke dårligere betingelser Margaret Lilleøien.

5 5 Som et forsøksprosjekt selger Oslo kommune 10 barnehager til private drivere. De eldste ansatte opplever at dette skaper en svært usikker situasjon. Tekst og foto Tora Herud Barnehagene som skal legges ut for salg er ifølge Oslo kommunes nettsider Fagerholt, Lindebergstua, Smedbakken, Sørhellinga, Asperud, Hauketo, Vestskrenten, Holmen, Midtstuen og Rønningen, med i underkant av 600 barn. Margaret Lilleøien (62) er barnehagelærer og jobber som pedagogisk leder i en av avdelingene i Smedbakken barnehage på Ellingsrudåsen i bydel Alna. 12. desember i fjor fikk vi beskjed om at driften av noen av Oslo kommunes barnehager skulle konkurranseutsettes. Men ingen la inn bud på Smedbakken og vi har fått beskjed om at denne og ni andre barnehager skal selges, sier hun. Skaper stor usikkerhet Smedbakken har 54 barn fordelt på fire avdelinger og til sammen 12 ansatte, få av dem er under 40 år, flere er fylt 62 år. Vi som er på min alder, hadde ikke tenkt å gi oss, men fortsette i jobbene våre. Med nye drivere, presses vi til enten å gå av med AFP i den pensjonsordningen vi har med Oslo pensjonsforsikring, eller å fortsette i arbeid for ny eier med det jeg frykter kan bli dårligere lønnsbetingelser og dårligere pensjonsordning. Jeg blir så sint, sier Margaret Lilleøien. Hun har sammenlignet lønnstabellen for pedagogiske ledere i Oslo kommunes barnehager med lønnstabellen for pedagogiske ledere i barnehager som er medlem av Private Barnehagers Landsforbund (PBL). I Oslo pensjonsforsikring er opptjeningstiden for pensjon 30 år. Jeg begynte å jobbe her på Smedbakken i 1984, for 30 år siden, før det jobbet jeg i en barnehage på Romsås. Fra 1997 til 2010 jobbet jeg i skolen, på SFO og med norskopplæring av minoritetselever, før jeg kom tilbake hit, hvor jeg trives svært godt, sier hun. Jeg er i tenkeboksen seniorpolitikk.no spør om hun har regnet på alternativene: Gå av med pensjon eller fortsette i jobben med ny arbeidsgiver. Jeg har ikke regnet helt nøyaktig, foreløpig vet vi jo ikke hvem som kjøper barnehagen. Den skal først takseres før den legges ut for salg. Deretter antar jeg at vi får et tilbud. Jeg har regnet ut at jeg som 62-åring ved å gå av med AFP, vil få 56 prosent av dagens lønn i pensjon. I tillegg kan jeg tjene inntil kroner i året. Men hvor skulle jeg tjene de pengene, og hvem ansetter noen over 62 år i dag? spør hun. I Oslo kommune betales et beløp tilsvarende 2 prosent av lønnen per år til pensjon og kommer i tillegg til lønnen. I barnehager med medlemskap i PBL trekkes 2 prosent av lønnen til pensjonsinnskudd. Selv om lønnen med ny driver blir den samme som i dag, vil pensjonsinnskuddet føre til en reduksjon, sier hun. Hva som er forskjellen på andre arbeidsvilkår, har ikke Margaret Lilleøien hatt mulighet for å sammenligne foreløpig. Jeg er i tenkeboksen. For meg og mange andre blir det som å velge mellom pest eller kolera. Enten å gå av ufrivillig med AFP og få dårlig råd, og miste et godt arbeidssted, eller fortsette å jobbe med en usikker jobbfremtid både når det gjelder arbeidsvilkår, lønn og fremtidig pensjon. Sju av 12 her sier de vurderer å slutte. En har allerede søkt og fått ny jobb. To andre har bestemt seg for å gå av med AFP eller alderspensjon, sier hun. Lover videre ansettelse Byråd for kunnskap og utdanning (H) i Oslo, Anniken Hauglie, lover at kvalitet vil være viktig ved valget av nye drivere og at ingen ansatte vil miste jobben. I tillegg til barnehagene som selges, overtar Norlandia driften av tre kommunale barnehager som ble konkurranseutsatt. En av disse er Frydenlund barnehage som ligger like ved Smedbakken. Nasjonal bemanningsnorm for barnehager Ifølge forskrift om pedagogisk bemanning skal det minimum være én pedagogisk leder per 18 barn over tre år og én pedagogisk leder per 9 barn under tre år. Pedagognormen er ikke en norm for gruppestørrelse, men kan være oppfylt for barnehagen som helhet. Seniorpolitikken i Alna bydel i Oslo Utviklingen i arbeidsmarkedet og alderssammensetningen i befolkningen vil også for Bydel Alnas vedkommende innebære utfordringer med hensyn til å beholde ansatte helt til de når pensjonsalder. Det må i større grad legges til rette for å benytte ansattes kompetanse og innsatsvilje i ulike livsfaser og hele arbeidslivsløpet, med spesiell fokus på seniorer. Vi vil at: (strategier) n Flere ansatte skal stå i arbeid fram til oppnådd pensjonsalder for stillingen n Ansatte skal verdsettes i forhold til alder, kunnskap og livserfaring Ved at: (tiltak) n Det gis mulighet for individuelt tilpasset arbeidstid, arbeidssted og arbeidsoppgaver og alternativ karrrierevei dersom dette er mulig for tjenesten n Det gjennomføres obligatoriske seniorsamtaler fra fylte 55 år for å kartlegge ønsker og behov for den videre karriere n Ved ledighet i stillinger vurderes disse omgjort til stillinger som kan tilpasses seniorer n Seniorer kan ved uttak av gradert AFP planlegge fleksibel uttak av fritid sammen med leder i forhold til tjenestestedets behov og uten vesentlig ulempe for virksomheten n Seniorers kompetanse og erfaring benyttes i opplæring og veiledning; mentorordning/ fadderordning n Seniorer får de samme muligheter for opplærings- og kompetansehevende tiltak som øvrige medarbeidere n Fra fylte 62 år kan trening med inntil 1 times varighet pr. uke innvilges innenfor arbeidstiden dersom dette ikke fører til vesentlig ulempe for virksomheten n Fra fylte 62 år kan seniorer i 100 prosent stillinger, innenfor Oslo kommunes personalreglement 7d, innvilges en fridag pr. mnd. (ikke juli og august og maks 10 dager pr. år). Fridager kan ikke samles opp, men må avvikles innenfor den enkelte måned. Fridag avtales med leder. Arbeidstakere i prosent stilling vil etter fylte 62 år få tilbud om en fridag hver annen måned (ikke juli og august maks 5 dager pr. år). Fridager kan ikke samles opp, men må avvikles innenfor fastsatt tidsperiode. Fridag avtales med leder. Ved sykefravær mer enn 3 dager innenfor samme måned, faller fridagen bort. Bydelen opplyser at den i tillegg har prosedyrer der det ved ledighet i stillinger skal vurderes om den skal omgjøres for tilpasning for arbeidstaker over 55 år, som har gitt tilbakemelding om behov for tilrettelegging.

6 6 Pia Friis. Mer stabilt med fagutdannede har utdanning og erfaring, er det noe annet. I Kanvas er vi opptatt av mangfold både når det gjelder kjønn og etnisitet, men også når det gjelder alder, sier Pia Friis. Det er ikke bare enkelt å svare på om vi ansetter folk i årsalderen. Det avhenger av kompetanse og erfaring, sier Vivi Ann Larsen. Kanvas har en ordning med 80 prosent stilling og 100 prosent lønn fra fylte 62 år. En av mine ansatte benytter ordningen og har fri hver onsdag. Hun er strålende fornøyd med ordningen og jeg tror hun vil fortsette i flere år på grunn av den, sier Larsen. Men det koster litt mer, du må jo dekke opp for den 20 prosenten vedkommende har fri. I Tinkern jobber alle 100 prosent stilling, med unntak av to assistenter som kombinerer arbeid med å utdanne seg til barnehagelærere. Kanvas gir 10 prosent lønnskompensasjon for redusert stilling i studietiden pluss inntil kroner i studiestøtte. Utdanningen går over 4 år og med to års bindingstid til Kanvas etterpå, sier Friis. Alle ansatte i Kanvas-barnehagene i Oslo, har etter ett års ansettelse og uavhengig av alder, fem dager tjenestefri med lønn i tillegg til ferie. Hvor er de selv om 5 år? seniorpolitikk.no stiller de to barnehagelederne spørsmålet om hvor de selv er om fem år. Jeg jobber fortsatt i barnehage om fem år, men kanskje ikke til jeg fyller 67. Fra årsalderen vil jeg kanskje prøve Målet i Kanvas-barnehagene er at 50 prosent av de ansatte i møte med barn skal være barnehagelærere. Det er større sjanse for at flere blir i jobbene sine når flere har utdanning, sier daglig leder Pia Friis (59) i Tinkern Kanvas-barnehage i Oslo sentrum. Tekst og foto Tora Herud Friis får støtte av kollega og daglig leder Vivi Ann Larsen (55) i Rektorhaugen Kanvas-barnehage, nord i Oslo, som har 88 barn og 20 ansatte. Barnehagen var nybygd for 3 1/2 år siden og har lyse moderne lokaler med vannbåren varme i golvene. Kanvas har blant annet brukt sosiale medier aktivt i rekrutteringen av barnehagelærere. Ufaglærte kommer hele tiden på døra og spør om mulighet for å jobbe som assistent. En utlysning kan gi 250 ufaglærte søkere, men å finne dyktige folk, er en utfordring. Barnehagelærerne er stabile og blir mange år i jobbene sine. Assistentene vil kanskje ut og reise eller ta utdannelse etter en stund, sier Pia Friis. Selv har hun jobbet 35 år i barnehage, derav 25 år i Kanvas-barnehager, det vil si helt siden oppstarten av stiftelsen Kanvas. Ønsker mangfold Friis har hatt søkere over 60 år til assistentstillinger, og som aldri har jobbet i barnehage før. Da synes vi de har for kort tid igjen til pensjonsalder, til at vi kan lære dem opp. Opplæring tar tid. Dersom søkere

7 7 å jobbe med noe annet. Jeg hadde to års permisjon for å ta utdanning som coach og har jobbet som sertifisert coach i to år. Det er noe jeg kunne tenke meg å ta opp igjen, kanskje mot slutten av yrkeskarrieren. Fra 62 år velger jeg nok ordningen, sier Vivi Ann Larsen. Tidligere har hun arbeidet mange år i personalbarnehagen på Sogn senter for barne- og ungdomspsykiatri. Jeg tviler på at jeg jobber i barnehage fram til jeg fyller 65 år, og det er mulig at jeg velger 80 prosents stilling med 100 prosent lønn fra fylte 62 år. Jobben min som leder for 30 ansatte fordelt på åtte team med til sammen 127 barn, er veldig krevende. Foreldre i dag stiller store krav. Noen truer med advokat for å presse. Jeg er glad jeg har 35 års erfaring fra barnehage og kan stå i det presset, sier Pia Friis. Tinkern barnehage drives på kontrakt for Oslo kommune i kommunens lokaler. Friis har markert seg tydelig i den faglige utviklingen av Kanvas-barnehagene og drevet vellykkede prosjekter for blant annet å lokke flere menn til yrket. Det meste med jobben i barnehagen er positivt. Jeg begynner å bli eldre selv, men dette er en jobb der jeg hele tiden må utvikle meg, lære nytt og være åpen for forandringer. Slik er det nyttig for meg å jobbe sammen med unge mennesker. Jeg blir utfordret til ikke å stagnere, sier Vivi Ann Larsen, i det det banker på døra. En håndverker trenger svar på spørsmål han har. Å være leder i barnehage handler ikke bare om gode pedagogiske tilbud, lokalene skal også holdes i orden. Vivi Ann Larsen. Utformet ny seniorpolitikk I Kanvas-barnehagene blir ikke seniorene sett annerledes på enn andre medarbeidere. Særbehandling retter seg mot individ og er ikke avhengig av alder, sier HR-rådgiver Leif Roberg i Kanvas. Tekst og foto Tora Herud Roberg sier det er veldig stor konkurranse om barnehagelærerne i Oslo. Målet vårt er at det skal være 50 prosent barnehagelærere blant medarbeidere i møte med barn. Da regnes administrative ledere ikke med. Dersom fagmiljøet blir bedre, vil det mest sannsynlig bli mer attraktivt å jobbe hos oss, og færre vil ønske å slutte. Vi håper at flere vil tenke at «her kan jeg utvikle meg faglig og dele av min faglige erfaring som senior», sier han. Rundt 11 prosent av de om lag ansatte i Kanvas er over 55 år. Før var det slik at alle skulle ha en egen seniorsamtale og det var mer mer oppmerksomhet rundt alder. Vi begynte å lure på om dette var rett vei å gå. Nå bruker vi medarbeidersamtalen, der vi spør den enkelte om hvor de ser seg selv noen år fram i tid. Så spør vi om hva vi kan gjøre for at den enkelte skal fortsette i jobben sin eller få til endringer, sier Roberg og viser til skriftlige retningslinjer. Seniorpolitikken i Kanvas Der står det: Kanvas ønsker en mangfoldig personalgruppe hvor seniorer er en naturlig del. Seniorpolitikk er langsiktig bevisstgjørings- og utviklingsarbeid, som er nært knyttet til Kanvas generelle personalpolitikk. Først og fremst er det viktig med en individuell tilnærming og ikke en gruppetilnærming. Seniorer er som gruppe altfor variert til å kunne settes i bås og bli behandlet deretter. Det viktigste tiltaket er derfor dialog med den enkelte for å fokusere på behov for utvikling og tilrettelegging. En forutsetning her er dyktige ledere som ser sine ansatte og er tydelig i sin kommunikasjon og formidling av forventninger, i tillegg til aktive seniorer som er tydelige i forhold til egne ønsker og behov. Utviklingssamtalen skal være den arenaen hvor nettopp den ansattes fremtidsplaner, utviklingsbehov og tilretteleggingsbehov adresseres. På det mer generelle plan så gjennomføres det allerede mye god seniorpolitikk i form av nærværsarbeid: en helsefremmende arbeidsplass er også det for eldre arbeidstakere. I tillegg er det viktig med holdningsskapende arbeid knyttet til seniorers holdning til seg selv og holdninger blant alle ansatte. Den aller viktigste seniorpolitikken er først og fremst god personalpolitikk. Det er derfor kun ett tiltak som skiller seg ut som unikt for seniorer, nemlig seniorseminar. Kanvas skal gjennomføre et seniorseminar annethvert år for alle over 58 år. Dette seminaret vil inneholde to elementer: 1. Informasjon om rettigheter knyttet til alderspensjon 2. Fokus på seniorenes holdninger til seg selv. Til høsten skal vi ha et slikt seminar der PBL informerer om forsikringer og pensjon. I tillegg skal lege Ingvard Wilhelmsen snakke om motivasjon «Konge i eget liv Hvordan kan vi best mulig takle all verdens press, stress og omstillinger», sier Leif Roberg. Kanvasbarnehagene Kanvas driver 56 barnehager med plass til rundt barn, har rundt ansatte og er en av de store barnehagedriverne i Norge. Virksomheten startet som medlemsorganisasjonen Barnehageforbundet i 1986, ble omdannet til stiftelse med ideelt formål i 1992, og endret navn til Kanvas i Ifølge hovedtariffavtalen mellom Private barnehagers landsforbund (PBL) og fagorganisasjonene, kan ansatte fra fylte 62 år velge å jobbe 80 prosent stilling med 100 prosent lønn som et alternativ til å ta ut AFP.

8 8 Lasse Kolstad. Stort behov for lærere Kompetanse og erfaring er utrolig viktig for et godt utdanningstilbud. Veldig mange lærere er i alderen 50 til 60 år, og om få år går svært mange av dem ut med pensjon, sier seksjonsleder Lasse Kolstad i Utdanningsforbundet. Tekst og foto Tora Herud Norge vil trenge nye lærere fram til 2030 og lærermangelen vil være tydelig allerede i 2016, ifølge rapporten «Lærerutdanninger i endring». Økningen i antall søkere til utdanningen for lærere i grunnskolen i perioden 2010 til 2013 var på ni prosent, men ligger godt under den gjennomsnittlige økningen på 13 prosent i antall studenter som søkte på høyere utdanning. Samtidig som relativt få søker seg til lærerstudiet, er frafallet under studiet stort. To år ut i lærerutdanningen har én av tre studenter hoppet av, ifølge rapporten som er utarbeidet for kunnskapsdepartementet av Følgegruppen for lærerutdanningsreformen. For å gjøre overgangen fra utdanning til yrkesutøvelse bedre, er det viktig at de nyutdannede har noen å drøfte utfordringer og erfaringer med, sier Kolstad. Seniortiltak virker Vi har avtale om seniorpolitiske tiltak knyttet til tariffavtalen. Ett tiltak er rett til redusert undervisningstid med inntil 5,8 prosent og 12,5 prosent fra skoleårets be gynnelse det året de fyller henholdsvis 55 og 60 år. Det har skjedd en gradvis endring over år ved at flere lærere fortsetter lenger, og at flere blir i jobben til de fyller 62 år, i stedet for å uføretrygdes før den tid. Det er viktig å se personalpolitikken og arbeidsmiljøet i sammenheng gjennom ulike faser i yrkesløpet. Vi mener at de seniorpolitiske tiltakene har virket, sier han og nevner også at det er viktig for lærere å: n Få brukt kompetansen sin til å forberede god undervisning n Få tid til å gjøre en god jobb n Få mulighet til oppfølging og opplæring tilpasset den enkelte elev n Ha mindre rapportering/oppgaver som stjeler tid fra elevene n Få mer tid til elevene Gjennomsnittsalder for lærernes pensjonering (inkludert uføretrygdede) har utviklet seg slik*: 2001: 56,5 år 2005: 60 år Det finnes ikke nyere sammenlignbare tall, men Statens pensjonskasse opplyser at: n Gjennomsnittsalder for alle lærere som tok ut alderspensjon, uførepensjon eller AFP var 61 år både i 2012 og (Dette tallet inkluderer både hel og delvis pensjonering. De som eventuelt måtte ha en pensjon fra før og så økte pensjonsgraden det aktuelle året er heller ikke med.) n Gjennomsnittsalder hvis du bare tar med de som pensjonerte seg 100 prosent (alderspensjon, uførepensjon eller AFP) var 63 i 2012 og 62 i Læreres avgangsalder Lærere gjør som alle andre og går gradvis ut av arbeidslivet. Ifølge seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav jobber så mange ved siden av å ta ut pensjon at det ikke er relevant å snakke om pensjonsalderen for lærere. For personer som tar ut AFP eller alderspensjon, vil avgangsalderen ofte være senere enn alderen for uttak av pensjon. For personer som tar ut uførepensjon vil det være motsatt, fordi de oftest vil ha flere år med arbeidsavklaringspenger før uttak av uførepensjon, og dermed kan ha sluttet i arbeid flere år tidligere, sier han. Lien viser til en ny indikator som gir tall for gjennomsnittsalderen til personer over 50 år som sluttet i arbeid i 2011, etter yrke og næring. Han definerer «avgang fra arbeidslivet» som at den enkelte har vært utenfor arbeidslivet i to år. For lærere over 50 år som sluttet i arbeid i 2011, og som ikke var registrert i arbeid i 2012 og 2013 var gjennomsnittlig avgangsalder slik: 1069 personer i undervisningsyrker som krever minst 4 års universitets- eller høyskoleutdanning: 64,4 år, og blant dem: 640 lektorer/adjunkter i vg. skole: 63,7 år 43 spesiallærere/spesialpedagoger: 64,3 år 1853 i undervisningsyrker som krever 1-3 års utdanning: 63,2 år, og blant dem: 1588 grunnskolelærere: 63,4 år 108 førskolelærere: 60,1 år 50 yrkesfaglærere og faglærere i videregående skole: 65,0 år Ledernes ansvar Det er viktig at ledere følger opp sine ansatte. Det må de ha rom og tid til. Men samtidig må de også ha noe å tilby, for eksempel kompetansebygging. Dessverre har lederne ofte lite å gå på blant annet når det gjelder ressurser, sier Lasse Kolstad. Utdanningsforbundet skriver om den ferske rapporten på sine nettsider og at den peker på lønnsvilkårene som «helt sentralt for framtidig rekruttering». Vi må få et krafttak på flere områder, men det mest opplagte og effektive tiltaket vil være høyere lærerlønn, sier Utdannings forbundets leder Ragnhild Lied til Dagsavisen. Forbundet er også opptatt av at tiden lærerne har til forberedelse ikke svekkes. Fordi årets lønnsoppgjør for lærere er i gang, ønsker ikke arbeidsgiverne ved KS å la seg intervjue av seniorpolitikk.no om lærerne nå. *Kilde: Temanotat 2006/8 Pensjonering i skoleverket etter år 2000

9 9 Kjell Stener. Elevene må lykkes i det de gjør Sollerudstranda skole er et praktisk og yrkesrettet alternativ på 9. og 10. klassetrinn. Noen av elevene møter på skolen en halvtime før de egentlig må, sier lærer Kjell Stener. Tekst og foto Tora Herud Det begynte med at Stener besøkte Sollerudstranda skole sammen med en elev han ville råde til å søke seg dit. Under besøket fikk jeg vite at det var en ledig stilling, og tenkte at jeg kunne jo prøve, da, sier han. Og han fikk jobben. Når jeg ser hvordan det er på andre skoler, så er det så mange møter og mye rapportering som bare havner i en skuff. Desto flere elever, desto verre. Det er jo tiden sammen med elevene som er viktig, sier han. Lærer med lang erfaring Kjell Stener begynte som lærer på Stasjons fjellet skole på Høybråten. Etter et år der ble han lærer på Årvoll skole, hvor han var i over 20 år. Jeg har gort mye annet også. Har drevet eget firma for teppe- og møbelrens, kjørt taxi og turbuss, kjørt øl, og jobbet i butikk. Noe før og under utdanning, og noe ved siden av læreryrket, sier han, og synes det er en nyttig erfaring å ha med seg inn arbeidet på skolen. Båter er den store fritidsinteressen hans. Nå er jeg her på åttende året, og her har jeg tenkt å bli. Sollerudstranda skole På linja for sjøsikkerhetsarbeid kan elevene ta båtførerprøven, de er ute og seiler og fisker og foretar sikkerhetskontroll av startende båter i Færderseilasen sammen med KNS. Nylig var de åtte elevene og to lærerne på en ukes seiltur ned Oslofjorden til Strømstad i Sverige og tilbake. I dårlig vær, men turen var fin. Mange av elevene har aldri vært ute i båt før, og noen tenner virkelig på dette arbeidet. Det er moro å se at de kommer en halvtime før de egentlig må og sitter her på båten og snakker sammen om morgenen. Vi gjør også båtpuss for andre mot betaling, for å skaffe penger til seilbåten, sier Kjell Stener. Snart 100 år gammel seilbåt Seilbåten Windekind ble bygd til en neder landsk baron i Nederland og var ny i 1918, men den ble ikke hentet, så verftseieren overtok den selv. Senere har den hatt flere eiere, den siste en svenske, før båten ble stående på land på Sollerudstranda i 20 år. I 2007 fikk jeg ansvar for seilbåten. Vi solgte en gammel båt og klarte å skaffe kroner fra stiftelser for å komme i gang med oppussingen av Windekind sammen med elevene. Senere har vi fått flere bidrag, og nå må vi søke om mer penger, sier han. Elevene forteller at akkurat nå, snekrer de hyller og rengjør båten. Mentorordning kunne vært fint Jeg trives veldig godt som lærer. Dette er en helt spesiell jobb, og det er viktig at jeg også får tid til overføre kompetansen min til yngre. Det er nødvendig for at de skal trives og ønske å bli i yrket. På mange skoler får nyutdannede ofte de vanskeligste klassene. De kastes uti det, og noen gir opp etter kort tid, sier han. Mange av elevene som kommer til Sollerustranda i 9. klasse har skulket mye eller kanskje vært dem som satt på bakerste rad og bråkte. Her er vi to lærere som jobber sammen og kan flette skolefag med praktisk arbeid, og vi er nok mer sammen med elevene enn det vi egentlig skal, sier han. Ønsker mer fri Det er viktig å huske på at læreren står på scenen og skal prestere hver dag. Når jeg blir 62 år vil jeg jobbe 60 prosent. Jeg vil jobbe mer direkte med elevene og det praktiske, i tillegg kan jeg ha et fag. Men jeg gir meg når jeg blir 65 år, tror jeg. Vi får se. En lærer som sluttet, angret og kom tilbake som vikar, sier Kjell Stener, der han sitter i båten, i vårsola, bare noen meter fra klasserommet.

10 10 For studentene er det viktig å knytte sammen praksis og teori, slik at de får kjenne på gleden ved å være lærer, sier Inge Eidsvåg. Livet er nå, ikke senere Inge Eidsvåg (66) sier det er viktig å kjenne gleden ved å være lærer, og at læreryrket ligner mye på kunstnerens. Vi må finne elevene der de er, og vise dem noe de ikke visste at de hadde bruk for, sier han. Tekst og foto Tora Herud I et åpent brev til kunnskapsministeren i Dagsavisen (november 2013) med tittelen «En lærers glede», forklarer han at denne gleden forutsetter tillit, faglig og pedagogisk selvutvikling og pedagogisk frihet. Eidsvåg ber i brevet om at ministeren setter i gang arbeid med en ny stortingsmelding og kaller den «Tiltak for å stimulere arbeidsgleden hos norske lærere». «Hvis arbeidsgleden tørker inn, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, da forsvinner overskuddet, gløden, humoren, plystringen i korridorene og sangen i timene», skriver lektor Inge Eidsvåg. En solrik aprildag tar han imot seniorpolitikk.no på trappa til Nansenskolen på Lillehammer. Han ønsker velkommen inn og serverer kaffe med noe attåt under et pastellfarget maleri av byens egen kunstner, Jakob Weidemann. Står overfor en krise Eidsvåg har ikke noe enkelt svar på hvordan Norge skal klare å skaffe nok lærere i årene som kommer nye lærere er det behov for fram til Samtidig slutter hver tredje student på lærerutdanningen før fullført tid. Det er en kjempekrise vi står overfor, og det finnes ikke noe fasitsvar. Her i landet har ikke læreryrket vært noe høystatusyrke slik det er i for eksempel Finland. Det handler om lønn og kompetanse, om hvordan skolen blir tatt vare på og om muligheter for utvikling, sier han. Han mener mange av de dyktige lærerne som snart går ut av yrket, var dyktige artianere som valgte å bli lærere og lektorer. Han er selv en av dem, med hovedfag i historie fra Universitetet i Trondheim. Etter studiene arbeidet han som lektor på Ringve gymnas, før han kom til Nansen Nansenskolen drives som en annerledes folkehøgskole, og er den eneste av sitt slag. Den ble stiftet som Norsk Humanistisk Akademi i 1938 og har navn etter fredsprisvinner Fridtjof Nansen. Skolen samlet mange av Norges ledende personligheter på tvers av partipolitikk og religiøse holdninger i kamp for menneskeverd og demokrati midt i en tid preget av diktatur og voldsmentalitet. (Kilde:

11 11 skolen i Der han også var rektor i 12 år fra Jeg gikk tilbake til lærerjobben for å få mer tid til å skrive bøker. I august fyller jeg 67 år, og fordi jeg fortsatt skriver bøker, går jeg av i stedet for å søke om to års permisjon. Ellers tar Nansenskolen godt vare på sine ansatte. Generelt mener jeg det betyr mye om vi kan beholde lærerne et eller to år ut over oppnådd pensjonsalder på 67 år, men mange slutter lenge før det, sier han. Så langt er det 11 bøker i rekken signert Inge Eidsvåg. En av dem har tittelen «Læreren Betraktninger om kjærlighetens gjerninger» og kom nettopp i 8. opplag. Jeg tror det første er riktig, at skolene er byråkratisert. Antallet rapporter som skal skrives og skjemaer som skal fylles ut, øker. Mange klager over at de får for liten tid til elevene. Og dersom ny teknologi tar oppmerksomheten bort fra det menneskelige møtet, er det uheldig. Noen lærere opplever at teknologien blir alt for styrende - for ikke å si forstyrrende for undervisningen. Her på Nansenskolen har vi PC-frie forelesninger, og jeg har inntrykk av at studentene setter pris på det. Konsentrasjonen blir bedre. Skolen må ikke byråkratiseres og teknifiseres mer nå, dersom den ønsker å beholde de eldre lærerne, sier Inge Eidsvåg. «Jeg forsøker hver dag å ha med meg noe nytt inn i klasserommet, noe jeg finner under forberedelsene kvelden før: et bilde, et musikkstykke, et redskap, et dikt, en ny måte å undervise om et kjent tema på. Det er ikke alltid jeg greier det, men jeg vet at den grå rutinen, vanens slapphet, er lærerens farligste fiende lokkende ved sin lettvinthet, kvelende ved sin kjedsomhet,» skriver han i boka. Vi møter mennesker Eidsvåg er opptatt av at lærerne må ha nærhet til det de skal undervise om, og at etterutdanning og oppfølging er viktig. Lærere må ha pedagogisk frihet og god tilgang på ny litteratur. Hvert møte med elevene skal tilføre dem noe nytt. At Les mer på seniorpolitikk.no Robert Eriksson og Kari Østerud. (Foto Tora herud) jeg som lærer er i pedagogisk utvikling, er viktig. Lærere må få gå på kurs, lese, skrive, reise og se, sier han. Men gjentar at det viktigste er å framheve gleden ved yrket og å være i faglig-pedagogisk utvikling. Selve hjertet i Nansenskolen er et innholdsrikt bibliotek. Der henger også et portrett av Fridtjof Nansen, malt av Erik Werenskiold. Et bilde skolen fikk i gave av tidligere statsminister Einar Gerhardsen sammen med bøkene hans, etter at skolen og biblioteket brant i Det må gis frihet til å finne ut hva som passer best for den enkelte lærergruppen og den enkelte skolen. Jeg har vært opptatt av å oppnå tillitt, fra elever, foreldre, kolleger, rektor og politikere. Godt utdannede og faglig dyktige lærere må vises tillit. Der tilliten svikter, overtar kontrollen. Alt kan ikke måles og veies. Vi møter mennesker, vi produserer ikke pins, avslutter Inge Eidsvåg. I Læreren skriver han at elevene kommer til skolen med slektens arv og familiens kultur i bagasjen. Skolen skal danne mennesker som borgere av et demokratisk samfunn, med det ansvar og de forpliktelser det medfører. Og om lærerne: «Et godt miljø blant personalet er en ufravikelig forutsetning for en god skole. Smilene, varmen, tilliten, omsorgen dette er den luften alle ved en skole puster i. Et personale er alltid mer enn summen av enkeltindividene.» Byråkratiets og teknologiens farer Frihetens vår 1946, året før han selv ble født, hadde gjort menneskene yre og optimistiske og det ble født nesten nordmenn, mot i Store barnekull skulle få år senere banke på skoleporten, og det måtte utdannes nye lærere, mange nye lærere, skriver han i Læreren. Noen mener at problemene i dagens skole skyldes at den er for byråkratisert og at elevene er på Facebook hele tiden. Arbeidsministeren: Våg å tenke enkelt Hvorfor bytte ut en 67-åring som gjør jobben sin med en som er yngre? Når du smelter unge og eldre sammen, det er da du får ut spennende ting, sa arbeidsminister Robert Eriksson i møtet med direktør Kari Østerud og andre representanter for SSP nylig.

12 Returadresse: SSP, Akersgt. 32, 0180 Oslo Folk med talenter og god fantasi dro fra den grisgrendte kommunen. Det ville jeg gjøre noe med, sier Stein Wølner Bie (71) i Stor Elvdal i Hedmark. Tekst Tora Herud I Stor-Elvdal ligger den tidligere skogskolen Evenstad, nå en del av Høgskolen i Hedmark. Folk kunne begynne i kommunens barnehage som barn og etterpå utdanne seg helt fram til å ta doktorgrad på Evenstad, likevel dro alle. Evenstad rekrutterte fra andre steder, sier han. Bie har selv ingen røtter i Stor-Elvdal. Han har jobbet i Afrika, Asia og Latin Amerika med internasjonal landbruksforskning gjennom FN og Verdensbanken. Der var pensjonsalderen 60 år. Så da ville jeg kjøpe og drive min egen gård, og gjøre det jeg ikke hadde hatt mulighet for i mitt akademiske liv. Det er 12 år siden jeg ble bofast i Imsdalen med økologisk drift, sier Bie. Satset på elg Jeg har jobbet med IT og høyteknologi, og ideen min var: n Elg er sentralt her. n Kan statistikk brukes i en nyskapning mot elgproblematikk. Senior Smart Ved Evenstad var det gjennom en 15-årsperiode laget statistikk i forbindelse med trafikkulykker der elg var innblandet. Det hadde vært 440 kollisjoner i nærliggende Stor-Elvdal og Rendalen kommuner, og kostnadene pr. ulykke lå på mellom og kroner, og ved dødsfall veldig mye mer. Kunne vi klare å lage et elgskilt som virket? sier han. Første teknologibedrift Bie fant fem unge studenter på Evenstad og ansatte dem på deltid, opprettet et A/S for egne penger og startet opp firmaet Imsa Knowledge Company på Gamle Koppang Stasjon. I tillegg søkte han om penger fra Statens Vegvesen region øst, der han fikk kroner. Det første elektroniske fareskiltet mot elg laget med ny teknologi, prøves nå ut ved Atna. For første gang har denne dalen fått en teknologibedrift. Det offentlige har vært hjelpsomme, men vi synes søknadsprosedyren til Innovasjon Norge har vært tung, sier han. Flere er interessert Som bonde har Bie solgt melkekyrene og -geitene. Snart selger han gården også. Det er tungt å være Jan Wølner Bie til venstre i bildet. (Foto Østerdølen) bonde, og bønder er utsatt for ulykker. Men for meg var det helt utenkelig å slutte å jobbe da jeg var 60 år, så jeg valgte å bytte og gjøre noe annet, sier han. Det nye elgskiltet har ført til flere henvendelser fra utlandet og som må bearbeides. Slovakia, Tyskland og Skottland har problemer med hjort. På Zanzibar er det en rødlistet apekatt og vi samarbeider med en nasjonalpark og et universitet der, sier Stein Wølner Bie. Dette er Senter for seniorpolitikk (SSP) Senter for seniorpolitikk (SSP) er et kompetansesenter som arbeider for å stimulere og utvikle god seniorpolitikk i privat og offentlig virksomhet. n SSP samarbeider med myndigheter, virksomheter, arbeidslivets parter og personalfaglige organisasjoner og opplæringsorganisasjoner. n SSP initierer, støtter og koordinerer seniorpolitisk forskning. n SSP yter seniorpolitiske rådgivningstjenester til offentlige og private virksomheter. Utgiver: Senter for seniorpolitikk Akersgata 32, 0180 Oslo Tlf: E-post: Direktør: Kari Østerud Adm. leder: Kari Sørgaard Seniorrådgivere: Åsmund Lunde, Roger Moen og Steinar A. Hopland Adm. sekr.: May-Britt Pedersen Ansvarlig redaktør: Tora Herud Design/layout: Almås Design seniorpolitikk.no redigeres i henhold til Redaktørplakaten og presseetiske retningslinjer Redaksjonen avsluttet 25. april

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer

seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer nr. 5 - november 2014 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ny karriere som lærer Roar Lundeby (60) oppdaterte kompetansen sin og er i nytt yrke som lektor i realfagene matematikk og IT på Lambertseter

Detaljer

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune

seniorpolitikk.no Ny jobb etter fylte 50 år? Årets seniorinitiativ 2013 til Skedsmo kommune nr. 5 - desember 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ivar Romundstad. (Foto Tora Herud) Ny jobb etter fylte 50 år? 12.434 personer over 50 år var registrert ledige i august i år. Det er 878

Detaljer

seniorpolitikk.no Mobile medarbeidere

seniorpolitikk.no Mobile medarbeidere nr. 2 - april 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ruth Berg og Synnøve Wetal (Foto Tora Herud) Mobile medarbeidere Da vi var på jobbintervju, fikk vi en opplevelse av at ingenting var umulig.

Detaljer

seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre

seniorpolitikk.no Oversett ressurs Satser på unge framfor eldre nr. 4 - september 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Oversett ressurs 11.556 personer over 50 år var i gjennomsnitt registrert helt ledige ved utgangen av august, ifølge NAV. Det er en nedgang

Detaljer

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud)

seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) nr. 4 - september 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no En av Beate Engers oppgaver er revisjon på laboratoriet hun tidligere ledet. (Foto Tora Herud) Senkarriere etter eget ønske Her tas seniorpolitikken

Detaljer

seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene

seniorpolitikk.no Påvirket holdninger til seniorene nr. 3 - mai 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Plan og bygningsdirektør Ellen de Vibe i Oslo kommune rekrutterer i krisetider. (Foto Tora Herud) Finanskrisen: Påvirket holdninger til seniorene

Detaljer

seniorpolitikk.no Utålmodig etter ny jobb

seniorpolitikk.no Utålmodig etter ny jobb nr. 5 - oktober 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Rolf Hansen er uvant med å ha så god tid. (Foto Tom Melby) Utålmodig etter ny jobb Rolf Hansen (56) i Bødø er litt utålmodig etter å komme

Detaljer

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid

seniorpolitikk.no Lange vakter mot deltid nr. 3 - mai 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Ingrid Vaggen og Brita Stjern. (Foto Tora Herud) Lange vakter mot deltid Steinkjer sykehjem i Nord-Trøndelag prøver 12 ¼ times vakter for å

Detaljer

seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Pensjonsreformen har gjort kombinasjonen En suveren ordning

seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Pensjonsreformen har gjort kombinasjonen En suveren ordning nr. 1 - februar 2013 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Jobber og tar ut pensjon Stadig flere gjør som Trond Evensen og Johnny Asp, tar ut pensjon og fortsetter å jobbe. Tidligere jobbet Trond

Detaljer

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen.

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. nr. 1 - februar 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. Wam har ikke

Detaljer

seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7

seniorpolitikk.no Jobben kan være slitsom Skedsmotun bo- og behandlingssenter Minister for kunnskapssugne seniorer Se side 6 og 7 nr. 1 - februar 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Bjørg Lorentzen og Bjørg Mossin trives i arbeidet med eldre. (Foto Tora Herud) Jobben kan være slitsom Ved sykefravær gjøres det ved sykehjemmene

Detaljer

seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Regio Vision arbeider blant annet Ulike syn på seniorpolitikken «Vi tror på framtiden!»

seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Regio Vision arbeider blant annet Ulike syn på seniorpolitikken «Vi tror på framtiden!» nr. 3 - mai 2011 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no «Kunder» tilbake i jobb Jobbmentor Britta Becker-Haverbier og direktør Jürgen Brandt i RegioVision i Tyskland. (Foto Tora Herud) Vi driver jobbformidling

Detaljer

seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård.

seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård. nr. 2 - april 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Far Ivar Bakke (69) og sønnen Jon Ivar Bakke (46) har hver sine arbeidsområder på Skjerven gård. (Foto Tora Herud) Fra generasjon til generasjon

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7

seniorpolitikk.no Skaper nye virksomheter Lyst og lidenskap, viktigst Les mer på www.seniorpolitikk.no Se sidene 6-7 nr. 2 - mars 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Kerstin Sofia Anderssson driver Sörbyn Turism & konferens. (Foto Tora Herud) Skaper nye virksomheter Jeg kunne ikke utstå å se på for fallet

Detaljer

seniorpolitikk.no Tone Nilssen omskolerte seg for å jobbe i barnehage.

seniorpolitikk.no Tone Nilssen omskolerte seg for å jobbe i barnehage. nr. 3 - juni 2009 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Sporer opp førskolelærere i fleng I desember 2008 manglet det 4.395 personer med førskolelærerutdanning i Norge. Det gjelder å jobbe ut mot

Detaljer

seniorpolitikk.no Aktiv Noe av treningen tar hun ved å finne -, for eget og andres beste Hold deg oppdatert om seniorpolitikk

seniorpolitikk.no Aktiv Noe av treningen tar hun ved å finne -, for eget og andres beste Hold deg oppdatert om seniorpolitikk nr. 4 - september 2010 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Aktiv for eget og andres beste Fysisk aktivitet er viktig for å få energi til jobben, for velvære og for kondi sjon til idretten min,

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Læreryrket en profesjon i faresonen

Læreryrket en profesjon i faresonen Læreryrket en profesjon i faresonen - En oppgave om frafall blant nyutdannede lærere Åse K. Lædre, Vilde A. Østevold, Elene S. Løtveit og Mariell Johannesen Side 1 av 63 Forord Da vi startet vårt prosjekt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Seniorpolitikk. Sør-Trøndelag fylkeskommune Seniorpolitikk Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2008 1 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i perioden januar-april 2008. Undersøkelsen

Detaljer

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008

2008 Kommuneforlaget AS, Oslo. Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 649.book Page 2 Tuesday, February 5, 2008 12:17 PM 2008 Kommuneforlaget AS, Oslo Omslag: Renommé Reklame, Oslo Layout og sats: Laboremus Sandefjord AS Trykk og innbinding: AIT Otta AS, 2008 ISBN: 978-82-446-1294-4

Detaljer

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE

Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Jobb for alle ARBEIDSLIV OG P SYKISK HELSE Knus mytene i arbeidslivet! Rådet for psykisk helse vet at mange med psykiske plager møter stengte dører i arbeidslivet. Ikke fordi de ikke kan jobbe, men fordi

Detaljer

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13

Sannheten om. Kjeder du deg på jobben? hva ville Pippi gjort? Pippi Langstrømpe kan lære deg å tenke annerledes. Les mer s 12 13 01/10 MEDLEMSMAGASIN FOR NORGES INGENIØR- OG TEKNOLOGORGANISASJON Sannheten om Les mer side 24 33 Stor etterspørsel etter byggingeniører Er finanskrisen over? Les mer s 4 5 Kjeder du deg på jobben? hva

Detaljer

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det?

Likestillingens ubehagelige sannhet. Vil, bør og kan. AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011. Side 5. Fordi vi fortjener det? AEt magasin fra Arbeidsgiverforeningen Spekter 2:2011 Fordi vi fortjener det? Side 13 Punktlighet i togtrafikken: Vi må tenke nytt Side 22 Vil, bør og kan Side 19 Likestillingens ubehagelige sannhet Side

Detaljer

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D

L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D L Æ R E R N E S Y R K E S F O R B U N D NR. 2-2014 Sommeren er kommet Foto: Idar R. Andersen LES OM: Agderkonferansen 2014 Læring som sikrer fremtiden Er læringslivet som næringslivet Kunnskap er fremtidens

Detaljer

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune?

Anne Elisabeth Sjåheim. Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Anne Elisabeth Sjåheim Hvilke forhold bidrar til å utsette pensjoneringsalderen blant lærere i videregående skole i Oppland fylkeskommune? Master i skoleledelse NTNU 2012 FORORD Fire år med deltidsstudier

Detaljer

seniorpolitikk.no Patruljen ble etablert i sommer og Politiets Seniorpatrulje hedres Seniorer blir yngre og yngre Årets seniorinitiativ 2009:

seniorpolitikk.no Patruljen ble etablert i sommer og Politiets Seniorpatrulje hedres Seniorer blir yngre og yngre Årets seniorinitiativ 2009: nr. 5 - oktober 2009 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Fra venstre: Terje Haugstad (54), Tommy Bruland (54), Trond Skaarud (57), Geir Bing (57), Øyvin J. Herstad (54), Torger Røhmesmo (53) bak,

Detaljer

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet >

21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no. ferske lærere. følges opp. side 12 17. > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > 10 21. mai 2010 www.utdanningsnytt.no Få ferske lærere følges opp side 12 17 > lærer av lekne pensjonister > kronprinsen underviser om verdighet > leder. En motpart som ikke holder ord > I forbindelse

Detaljer